m o k i n ühendislerî d A s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m o k i n ühendislerî d A s"

Transkript

1 m o k i n ühendislerî d A s

2 M \ Oda Merkezi Büro-Yayın Çalışmaları Büro döneminde yoğun bir çalışma temposu içinde olan büroda yapılan işlerin dökümü itibari ile aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Gelen evrak... Giden evrak... Kimlik yenileme Yeni üye kaydı. Büro tescili adet 58 adet 4 adet 4 adet adet Büronun Teknik Donanımı Pentium : adet 848 DX- : adet olmak üzere tam donanımlı adet bilgisayar HP LaserJet 4/4 M yazıcı..: OKI ML DOT Matrix yazıcı.: olmak üzere iki adet yazıcı adet adet Yayın Yoğun bir dönem geçiren yayın bölümünde. Dönem boyunca Mühendis ve Makina ile Endüstri Mühendisliği periyodiklerinin yanısıra adet kitap ve sayı MMO Bülteni ile MMO (99-. adet, adet) Ajandalarının reklam, dizgi ve baskı çalışmaları tamamlanarak dağıtımı yapılmıştır. Periyodiklere reklam alınması için yapılan çalışmalar yurtdışına kadar genişletilmiş ve Mühendis ve Makina Dergisi ile 998 Ajandasına yurtdışı firmalardan reklam alınmıştır. Yayın bölümünün daha verimli çalışabilmesi için yeni bir Macintosh bilgisayar alınmıştır. Yayın Teknik Donanımı Macihtosh 5 Performa..: Macintosh LC 8 48 DX- olmak üzere 8 adet bilgisayar adet adet adet HP LaserWriter 5 MP yazıcı.: adet HP LaserJet L yazıcı....: adet Dijital DecVVriter Dot Matrix yazıcı: adet olmak üzere adet yazıcı. Dönem Çalışma Raporu 5

3 (). Dönemde Çıkarılan Yayınlar YAYINLANAN KİTAPLAR. 5 Uygulamalı Soğutma Tekniği (4. Basım), Ocak '9 - Merkez. Makina Mühendisliği El Kitabı II. Cilt, Merkez AutoCad (DOS), İstanbul Şube '9 Sanayi Kongresi'ne Doğru Gümrük Birliğinin. Yılında Sanayi ı Sektörlerimiz Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Nisan '9 - Merkez İngilizce - Türkçe Makina Mühendisliği Sözlüğü, Ekim '9 - îzmir Şube * Nümerik Kontrollü Takım Tezgahlan ve Planlama Prensipleri, Temmuz '9 Çevre - Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Şube Çevre - Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara Şube Ulaşım-Trafik Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs '9 - Ankara Şube iş Makinaları Kullanım ve Bakım El Kitabı, Ağustos '9 - îzmir Şube Marka ve Tiplerine Göre Araçlann Teknik Özellikleri, Merkez II. Ulusal Ölçümbilim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir Şube Bursa'da Sanayileşme ve Çağdaş Kentleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bursa Şb. 98- V. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bursa Şube 98- V. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Paneller Kitabı, Bursa Şube 99. YY'la Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Denizli Şube - Kaynak Teknolojisi I. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım '9 - Ankara Şube 8. - Yaşam ve Kaynak Fotoğraf Albümü, Kasım '9 - Ankara Şube j 9. III. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ekim '9- h İstanbul Şb.. Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ekim '9-Edirne Şube.. III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı I. Cilt, İzmir Şube. - III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı II. Cilt, İzmir Şube. - III. TESKOM Paneller Mevcut Durum Analiz Raporları, İzmir Şube III. TESKOM Tesisat Mühendisliği Kongresi Paneller Kitabı, İzmir Şube, i 5. 4 III. Ulusal Kağıt Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kocaeli Şube /. 5 Pnömatik iletim Temel Bilgileri, İzmir Şube. Taşıt Lastikleri, Kasım '9 - Merkez 8. I. Ulusal Yangın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İçel Şube 9» 8 Asansör Avan ve Uygulama Projeleri Hazırlama Teknik Esaslan, Şubat '9 - Merkez. 9 '9 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, Mart '98 - Merkez. Dönem Çalışma Raporu, f j

4 () Kon g re " Sem P z y um " Kurulta y Çalışmaları Meslek alanlanmız ile ilgili ülke gerçeklerini ve doğrularını ortaya koymak, bilim ve teknolojiyi halkın kullanımına sunmak için Odamız,. Dönemde çeşitli Şube ve Merkez yürütücülüğünde;. Ulaşım Trafik Kongresi ve Sergisi - Mayıs 99 /Ankara. Çevre ve Enerji Kong. ve Serg Nisan 99/Antalya-5- Haziran 99/Ankara. Bursa'da Sanayileşme ve Çağdaş Kentleşme Semp 5- Eylül 99 /.Bursa 4.. Ulusal Makina Müh. ve Eğitimi Sempozyumu 5- Ekim 99 / İstanbul 5.. Y.Y.'a Doğru Denizli Sanayii Sempozyumu -9 Ekim 99 / Denizli. II. Ulusal Ölçümbilim Kongresi ve Sergisi -4 Ekim 99 / Eskişehir. Ulusal Yangın Sempozyumu ve Sergisi Ekim - Kasım 99 / İçel 8. Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Semp.-II -8 Kasım 99 / Kırklareli 9. V. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu -8 Kasım 99 / Bursa. Kaynak Teknolojisi I. Ulusal Kong. ve Sergisi -5 Kasım 99 / Ankara.. Ulusal Kağıt Sempozyumu 4-5 Kasım 99 / Kocaeli.. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre ve Sergisi - Kasım 99 / İzmir. Endüstri-Işletme Mühendisliği Kurultayı : 9 Kasım 99 / İzmir 4. TMMOB'9 Sanayi Kongresi 8- Aralık 99 / Ankara kongre, sempozyum ve kurultaylarını gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikler Genel Kurulun verdiği görev ve yetki ile Örgüt içinde açılan tartışmalar sonucunda OYK tarafından..99 tarih ve. no'lu karan ile belirlenen TMMOB MMO Kurultay-Sempozyum-Kongre Düzenleme Yönetmeliği çerçevesi içinde gerçekleştirilmiştir.. Dönemde, bu etkinliklerin nitelik ve nicelik olarak arttırılması, örgütümüzün önüne hedef olarak konulmalıdır. Yapılan bu etkinliklerden, Trakya'da Sanayileşme, Bursa'da Sanayileşme ve Çağdaş Kentleşme, Denizli'de Sanayileşme Sempozyumlan önümüzdeki dönem tüm birimlerimize taşınmalıdır. Yerel tesbitlerin yapıldığı bu sempozyumlar, genelin tanımlanması için oldukça önemli olacaktır. Tesisat Kongresinde, organizasyon açısından gerek örgütümüze yönelik, gerekse dışarı yönelik konulan çıta, diğer tüm birimlerde yapılan etkinliklerde aşılması gereken bir durumdur. Görülebilen eksikliklerine karşın Etkinlik Yönetmeliği ile gerçekleşen bu çalışmaların bir çok önemli sonucunun altını çizmek gerekir. Birincisi, çeşitli şube temsilcilerden oluşturulan Düzenleme Kurulu çalışmalarında örgüt yöneticilerinin üretim üzerinde birarada bulunarak, birbirlerini tanımaları gerçekleşmiştir. İkincisi, birim yöneticileri açısından karşılıklı gelişme, bilgi ve deney aktarımı sağlanmıştır. Üçüncüsü, yapılan tüm etkinliklerin örgütün tamammca sahiplenmesinin biçimine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Dördüncüsü, örgütümüz etkinlik yapılan birimlerinde, yerel yönetim ve idareler, sanayi, üniversite ve özel kurumlar ve yöre halkı ile yakın ilişkiler tesis etmiştir. Bunun önemli örneklerini belirtmek gerekirse, Mersin'de yapılan Yangın Sempozyumundan sonra, Valilik Yerel Yangın Kurulu oluşmasına karar vermiştir. Kaynak ve Tesisat Kongrelerinden sonra konu ile ilgili tüm kesimlerin çağrılacağı Danışma Kurullarının oluşumu sağlanmıştır.. Dönem Çalışma Raporu

5 .. ULRŞIM TRHFİK KONGRESİ UE SERGİSİ - MAYIS 99 / ANKARA DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU Ömer Güleken MMO Merkez Ali Ekber Çakar MMO Merkez Ali Ekber Çakar Hasan Basri Ören MMO Merkez Hasan Basri Özen Remzi Ender İnce MMO Merkez Tahsin AUhaha T u Aı u L «, ı»ansın rtkoaoa Tahsin Akbaba MMO Merkez S. Ersu Hızır MMO Ankara Şb. b" h r s u Mizır C. Taki Sahan MMO Ankara Şb. C T a k i Sahan Cemal Gençer MMO Ankara Şb. Cemal Gencer Metin Yücel MMO Ankara Şb. Necip Güçavlı Necip Güçavlı MMO Ankara Şb. Metin Yücel Şemsettin Akkaya MMO Ankara Şb. Refik Akın Kamuran Baskın MMO Ankara Şb. o.... Refik Akın MMO Ankara Şb. S " A k k a y a Mahmut Turan... MMO Ankara Şb. Kamuran Baskın Alaaddin Eksin MMO Ankara Şb. Alaaddin Eksin Ergin Tönük MMO Ankara Şb. Mahmut Turan Eyüp Saydam MMO Antalya Şb. Ergin Tönük Hakan Havancılar MMO Edirne Şb. Kıvılcım Öztürk Muammer Taçyıldız MMO Konya Şb. F K> n A. Turan Dörtdemir MMO Adana Şb. U İbrahim Topçu MMO Samsun Şb. Ömer Atalay MMO Bursa Şb. Zeki Ader MMO Eskişehir Şb. KONGRE SEKRETERİ Behiç Akkan MMO Denizli Şb... Atilay Yeşil MMO İzmir Şb. Kıvılcım Oztürk Niyazi Oğuz MMO İzmir Şb. Cemal Gençer Necdet Özdemir...MMO Kocaeli Şb. SONUÇ BİLDİRGESİ Trafik, toplumumuzun önünde tüm kesimleri ilgilendiren büyük can-mal kayıplarına neden olan bir sorun olarak durmaktadır. Her geçen gün artan rakamlarla can ve mal kaybına neden olan bu soruna ciddi çözümler getirilmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Bu amaçla TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şubesince - Mayıs 99 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "Ulaşım-Trafik kongresi ve Sergisi"nde sunulan Tebliğler ve Panel tartışmaları sonucu aşağıdaki sonuç bildirisi ortaya çıkmıştır.. Altyapı ve Araç Siyasi iktidarların politik tercihleri sonucu ağırlık verilerek plansız olarak geliştirilen Karayolu taşımacılığı, toplumun kıt kaynaklarının daha fazla savrulmaması ve trafik kazası kayıplarının en aza indirilmesi amacı ile;.. Türkiye koşullanna uygun "Ulaşım Planı" yapılarak, ulaşım stratejileri belirlenerek uygulanmaya ivedilikle konmalıdır. Planda taşımacılığın, kara taşımacalığından diğer taşıma sistemlerine (Denizyollarına, demiryolları, havayolları, boru hattı vb.) yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Yerel yönetimlerin de bu plan çerçevesinde hareket etmeleri ve yerleşim planlarını buna göre ayarlamaları sağlanmalıdır... Yol güvenliğinin sağlanması amacı ile Karayollarının dünya standartlarına uygun olarak yapılması, yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin şehiriçi ve şehirlerarası yollarda eksiksiz olarak tamamlanması sağlanmalıdır... Kitle taşımacılığı özendirilmeli ve desteklenmelidir..4. Trafik akışını ve park sorununu çözmeye çalışırken yayaların can güvenliğini tehlikeye 8. Dönem Çalışma Raporu

6 atan uygulamalara son verilmeli, yayaların haklan gözardı edilmemeli, şehiriçinde araçların olduğu kadar yayaların da kullanabilecekleri alanlar yaratılmalıdır..5. Araçlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için yeni araçların belli bir program dahilinde Avrupa Emisyon Normuna göre üretilmesi sağlanmalıdır. Özellikle kitle taşımacılığı yapan araçlarda çevreyi kirletmeyen enerji türleri tercih edilmelidir... Araçların lmal-tadil-montaj hizmetleri Makina Mühendisliği uzmanlık alanı içerisinde yer almakta olup hesap, çizim, proje ve uygulama sorumlulukları Makina Mühendisleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle projenin teknik ve tasdik işlemleri ile imalat yeterlilik belgesinin onay yetkisi Makina Mühendisleri Odasına verilmelidir... Teknoloji transferinde kısa dönemli düşünülmeyip Ülke koşulları ve buna bağlı bilimsel kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir..8. Metro, hafif raylı sistemlere ilişkin projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle işbirliği içerisinde olmalannın mekanizmaları oluşturulmalıdır..9. Bakım onanm hizmeti veren işletmelerde teknik hizmet sorumlulukları gündeme getirilerek, mühendis istihdam zorunluluğu sağlanmalıdır... Trafik güvenliğinin sağlanmasında araçların uluslararası normlara uygun olarak üretimi ve bakımı önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle ülkemizde üretilen ve ithal edilen araçların trafik güvenliği açısından yeterli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Yedek parça üretimi ve ithalatı, mühendislik hizmetleri ile denetlenmeli, orjinal olmayan ve kalitesiz yedek parça üretimi ve ithalatı engellenmeledir... Ulaşım politikalarının belirlenip gerçekleştirilmesinde ve uygulanmasında bilimin gereği Mühendisliğin ön planda tutularak hazırlanması ile çağdaş uygulamalar ortaya konmalıdır... Fenni muayeneler formalite olmaktan çıkarılmalı, modern cihazlarla kontrollar yapılmalı, çıkacak sonuçlara göre tedbirler alınıp uygulamaya konulmalıdır.. Eğitim.. Ehliyetli sürücülerin öngürülen kuruluşlar tarafından 4 yılda bir eğitimi, psikoteknik ve fizyolojik kontrolü yapılarak "Sürücü Belgesi Vizesi" şartı getirilmelidir... Trafik güvenliğinin sağlanmasında Okul öncesi eğitim uygulanmasına başlanmalıdır Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 5. maddesi uygulamaya konularak ilgili kurum ve kuruluşların trafik eğitimine yönelik çalışmaları özendirilip desteklenmelidir..4. Eğitim; sadece sürücülere değil, yayaların ve yolcuların da trafik konusunda eğitilmeleri hedeflenmelidir..5. Televizyonlarda yapılan trafik eğitimleri günün izlenebilir saatinde ve tüm kanallarda aynı zaman diliminde olmalıdır.. Trafik Sağlık Hizmetleri Trafik kazalarında "Can kayıplarını" ve "kalıcı özürlerin" en aza indirilmesi güvenli trafiğin en önemli gereksinimlerinden birisidir. Bu nedenle kaza sonrası "Acil Tıbbi İlkyardım Sistem Planları" ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Belli kesimler için ilkyardım eğitimi zorunlu hale getirilmelidir... Kaza yoğunluğu olan belirli noktalardaki akaryakıt istasyonlarında, acil durumlarda sağlık müdahalesi yapabilecek ekipman ve eğitilmiş personel bulundurulması sağlanmalıdır... Ambulanslarda müdahale yapabilecek şekilde ülke çapında standartların yükseltilmesi sağlanmaladır. 4. Trafik Yasaları ve Uygulama 98 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile oluşan son halinin eksikleri olmasına rağmen, kanunların etkin kılınması sağlanmalıdır. Bunun için kanunun uygulanması sağlanmalı, kanun gereği hazırlanan Yönetmelikler kanuna ters düşmemeli ve çelişki taşımamalıdır. 4.. Trafikte denetim ve uygulayıcı olan polis Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak, bugünkü gibi dar kadro yerine eleman, araç yönünden hizmeti en iyi ve kaliteli bir şekilde yerine. Dönem Çalışma Raporu 9

7 getiren, asli görevini yapan kurum olmalıdır. Bunun için Trafik Genel Müdürlüğü kurulmalıdır Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerle Il/llçe Trafik Komisyon- j lannda yer alması gereken kuruluşlar arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve konu ile ilgli sivil toplum örgütlerinin birer temsilcisinin katılımı mutlaka sağlanmaladır. Bu komisyon- ' larda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalann çağdaş bilgi ve teknolojinin yaşama geçirilmesinde olumlu katkı sağlayacak bir gelişme olacaktır. 4.. Ulaşım ve Trafik konusunda Kamu adına proje uygulatan yöneticiler, yanlış proje uygulamalanndan da sorumlu tutulmaları için gerekli mekanizmalar oluşturulmalıdır Karayollarında yükleme değer kontrollan yapılmalıdır Sayılı Yasa ile yürürlüğe giren Fahri Trafik Müfettişliği kişilere paye vermek için değil, konunun uzmanı olan kişilere verilerek denetim hizmetleri sağlanmalıdır. 4.. Kaza tespit tutanaklannın doldurulması yetiştirilmiş Polis ve Teknik Elemanlar tarafından yapılmalıdır. \ 4.8. Kaza Tespit Tutanaklan günün koşullanna uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Ehli- / yeti aldığı sürücü kursu kodu, kazaya karışan aracın ek emniyet donanımlannm olup olmadığı, sü- ' rücü veya yolcunun emniyet kemerinin takılı olup olmadığı, yol kusuru ile araç kusuru vb. bilgiler açıkça belirtilmelidir Günümüz modası haline gelen şehiriçi toplu taşımacılığın özelleştirilmesinde, halkın, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin önerileri ve görüşleri alınmadan -5 sene sonra şehirleri yaşanmaz hale getiren ve bu politikaların oluşturulmasında bireysel davranan yöneticilerin mutlaka yargılanması sağlanmalıdır. 4. Dönem Çalışma Raporu

8 .. ÇEURE UE ENERJİ KONGRESİ ÜE SERGİSİ 4-5 NİSAN 99 / ANTALYA - 5- HAZİRAN 99 / ANKARA DÜZENLEME KURULU ÖmerGüleken MMO Merkez Emin Koramaz MMO Merkez Nurten Gültekin MMO Merkez S. Ersu Hızır Ankara Şube Hüseyin Özgül Ankara Şube Süleyman Evcilmen Antalya Şube Mustafa Aral İstanbul Şube Muhammet Eltez İzmir Şube Besim İplik...Adana Şube Osman Karademirler Bursa Şube Özcan Taraş Kocaeli Şube M. Ramazan Uğurlubilek Eskişehir Şube Mehmet Atılgan...Denizli Şube Ali Gebeş.Konya Şube Dinçer Mete Edirne Şube A. İhsan Kutlar Gaziantep Şube Serap Berber Ankara Şube Emin Koramaz Nurten Gültekin S. Ersu Hızır Hüseyin Özgül Süleyman Evcilmen İsmet Erdoğan İsmet Erdoğan Ufuk Tokat Kubüay Özbek Cengiz Göltaş Emin Bilen Yunus Ankan Emine Aybar Abdullah Bilgin Muzaffer Dağalp YÜRÜTME KURULU Osman Kadiroglu Tülin Keskin Alaaddin Lüle Mustafa Mendilcioğlu Necdet Pamir Cemal Sönmez Mahmut Turan M. Özcan Ültanır Melih Dipova C. Deniz Küheylan Ali Bucak Bülent Topkaya Ayşe Muhammetoğlu Tuncay Neyişçi Erol Yasa KONGRE SEKRETERİ Ufuk Tokat DEĞERLENDİRME 9 ve 98'li yıllarda yaşanan petrol krizleri ile birlikte enerji sorununun uluslararası piyasada yarattığı şok, dünya tekellerinin girdiği darboğaz, küreselleşme sürecini başlatmıştır. Ulusal politikaların daha önceki büyüme trendlerini kazanabilmeleri için de, şoklara cevap verebilme amacına yönelik yapısal uyum politikaları doğrultusunda ülkemizde yansımaları 98'lü yıllarda gündeme oturmuştur. Başta Enerji sektörü olmak üzere özelleştirme ve nükleer santraller kurulması gerçeği ile yüzyüze gelinmiştir. Bu amaçla Makina Mühendisliğinin ana üretimlerinden biri olan Enerji konusuna yönelik politilan ve teknik gelişmeleri irdeleyen bir kongrenin çevre boyutu ile birlikte irdelenmesi amaçlanarak "ÇEVRE VE ENERJİ KONGRESl"nin düzenlenmesine karar verildi, kongre düzenleyiciliği MMO Ankara ve Antalya Şubeleri tarafından gerçekleştirildi. Dünya Çevre gününde başlayan kongrenin Ankara ve Antalya Şubelerince iki aşamalı organize edilen birinci bölümü 4-5 Nisan tarihlerinde, "Çevre ve Enerji Sempozyumu" olarak Antalya'da düzenlenerek; "Enerji-Çevre ve Turizm İlişkileri" konulu panel de gerçekleştirildi. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklan, çevre ve atıklan sunumların ağırlıklı olduğu sempozyumda; güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştmlması gerektiği saptaması yapıldı. Yöresel turizm açısından çevre ve enerji ilişkileri değerlendirilerek, çözüm önerileri getirildi. Kongrenin ikinci bölümü "Çevre ve Enerji Kongresi" adı altınada 5- Haziran 99 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmişti. Kamu Kurumlan açısından Enerji Politikalan, Sivil Toplum Örgütleri Açısından Enerji Politikabn, Konvansiyonel Enerji Sistemleri, Nükleer Enerji, Enerji Çevre İlişkileri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklan, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre-Enerji Ekonomisi ve Eğitimi, Çevre Enerji Ekonomisi Uygulamalan, oturum başlddan altında üç gün süreyle konunun taraflarınca Enerji Sektörü, teknolojiler ve buna ilişkin politikalar tartışıldı. Kongrenin son günü ise Türkiye'nin önündeki elektrik enerjisi darboğazı, çevresel sorunlar ve bu sorunların aşılması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı bir forum gerçekleştirildi. - Yenilenebilir enerji kaynaklanndan; güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklannın Türkiye potansiyeli irdelenerek mevcut potansiyelin yeterince değerlendirilmediği, - Dışa bağımlılık ve belirsizlik içerisindeki nükleer teknoloji yerine birincil enerji kayanaklann verimli kullanılması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklannın öncelikle değerlendirilmesi gerektiği, - Türkiye'de enerji yatırımlannın duraksadığı mevcut enerji açığının kapatılması için gerekli yatınmların yapılması gerektiği, - Enerji buktörüne yönelik politikalann belirlenmesinde; toplumun tüm kesimlerinin ve konunun taraflannın qörüşleri alınarak belirlenmesi ve özerk bir yapıya kavuşturulması, saptanmalan yapıldı.. Dönem Çalışma Raporu 4

9 .. BURSH'Dfl SRNRVİLEŞME UE ÇRĞDRŞ KENTLEŞME SEMPOZYUMU i 5- EYLÜL 99 / BURSA / DÜZENLEME KURULU Feyza Karaer Çevre Müh. Od. Bursa Tms. Bahri Kavilcioğlu Elektrik Müh. Od. Bursa Şb. Servet Büyükpoyraz..İnşaat Müh. Od. Bursa Şb. Ayşe Orakçı Dolar...Kimya Müh. Od. Bursa Şb. YÜRÜTME KURULU Vahap Sınmaz Kimya Müh. Od. Bursa Şb. A EminKoramaz...Makina Müh. Od. Başkanlığı Mustafa Özçelik j Tarık Demiray Makina Müh. Od. Ankara Şb. Ay^! j\ r Or * kçi V Gürhan Akdoğan Makina Müh. Od. Bursa Şb. USU ". j/ Remzi Erişler... Makina Müh. Od. Bursa Şb.,..... o v _,,, ^ Hakan Buyukcangaz Süleyman Evcilmen...Makina Müh. Od. Antalya Şb. Mehmet Sarıca Makina Müh. Od. Denizli Şb. R. Erhan Kutlu Makina Müh. Od. Eskiş. Şb. KONGRE SEKRETERİ Sevtap Eyüpoğlu Makina Müh. Od. Trabzon Şb. Osman Ayradilli Mimarlar Odası Bursa Şb. Mehmet Kartal Ebru Erdoğdu Mimarlar Odası Bursa Şb. ı Füsun Uyanık Şehir Pln. Od. Bursa Tems. / Uluay Koçak Şehir Pln. Od. Bursa Tems. ' Hakan Büyükcangaz..Ziraat Müh. Od. Bursa Şb. DEĞERLENDİRME 5 Eylül 99 tarihi Bursa açısından önemli bir gündü. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Odaların Bursa Birimlerince katkı konularak gerçekleştirilen ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesince organize edilen "BURSA'DA SANAYİ- LEŞME ve ÇAĞDAŞ KENTLEŞME" sempozyumunda ve sonrasında yaşananları burada özetle belirtmek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bunlar özlü sonuçlara dönüşen yargılar içermekte; Yerel basın ve televizyonlarda sempozyum öncelikle katılım boyutuyla değerlendirildi. Basın ve televizyon kuruluşları katılım azlığını belirtmede, amacı aşarak sempozyumun fiyasko olduğunu (!) kanıtlamaya çalıştılar. Oysa sempozyumun öncesinde Şube Başkanımız televizyondan tüm çalışmalara karşın katılımın düşük olabileceğini ve salonda kişi de olsa Bursa'yla ilgili görüşlerin anlatılacağını vurguladı. Ayrıca yapay katılımlara da gerek yoktu.,5 yıldır sürdürülen çalışmanın katılım boyutu öne sürülerek etkinliğin fiyasko şeklinde nitelenmesi garip bir gayretkeşliği (!) içeriyordu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu sempozyuma yaklaşık,5 milyar lira ve,5 yıllık zamanını harcadı. Ortaya konulan sempozyum Bildiriler Kitabıyla Bursa'yla ilgili tarımdan, nüfusa, sanayileşmeden, su varlığına, orman yapısından, katı atık sorununa kadar çeşitli konularda son derece somut verilerle donatılmış bir kaynak oluşturuldu. Bu kitapta Bursa'yla ilgili görüş oluşturacak, yazı yazacak bir köşe yazarı; parti çalışmalarında Bursa'yla ilgili görüş oluşturacak bir par- j tili; Bursa'yı yönetenler ve Bursa'da yaşayıp yönetilenler ilk kez Bursa'nın çeşitli konulardaki veri- / lerini bir arada bulmuş oldular. '' Ayrıca sempozyum kentsel demokrasiye de bir açılım getirdi. Bursa'da öteden beri konuşulmayan ve Bursa'nın kaymağını yiyenlerin çiğnedikleri Bursa'nın sorunları ilk kez yüksek sesle ve açık açık dile getirildi. Bursa ovasının elden gittiği vurgulandı. 9 yılında imzalanarak ortaya konan BURSA OVASI KORUMA PROTOKOLÜ bir ibret belgesi olarak Bildiriler Kitabına basıldı. Birinci sınıf tarım topraklan üzerinde, özel ürün sahalarında DSl'nın sulama kanaletleri yanında, baraj sulama alanında kaçak şehir olan YEŞİLŞEHiR'in kurulması ilk kez bu boyutlarda açıkça kınandı. Altınparmak semtinde, bayındırlık II Binası yanında inşaatı süren ve 8 metre yük- 4. Dönem Çalışma Raporu j j f V

10 sekliğinde olacak GÖKTUĞ GÖKDELENİ ilk kez böylesi salonlarda uluorta eleştirildi. KAYA- PA'da bin insan için tasarlanan toplu konut bölgesi ele alındı. ERTUĞRULKENT'te yüksek kata izin verilerek imar planlarının yasalara ve kent sağlığına aykırı olarak nasıl yapıldığı tartışıldı. Yerel yönetim eleştirildi. Uludağ. Yerleşim Bölgesi, Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı; Orhaneli Termik Santralı konusunda doğru politikalar dile getirildi. Tarım arazilerinde kaçak sanayi bölgeleri kuranlar, kaçak yapılaşmalar; ilk kez bu ölçekte açıkça sorgulandı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak Yeşilşehir'in adını ağzına alamayanları, Göktuğ Gökdelenlerini görmezden gelenleri bu sempozyumda uyarmış olduk. Şube bültenimizde bazı örneklerini verdiğimiz yazılardan anlaşılacağı gibi Bursa'yı gerçekten seven, halkın çıkarını herşeyden üstün tutanlar olduğu gibi;. sınıf tarım toprağında üstelik hukuka aykırı olarak yalnızca ". asrın şehri", gerekçesiyle yağmadan yana olanları da bu sempozyumda açığa çıkardık. Yalakalığın ve tetikçiliğin ne boyutlara ulaştığı; Bursa'nın yağmacılar ve yalakalar tarafından nasıl boğulduğu, bu sempozyumda bir kez daha ortaya konuldu. Sempozyum'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem SAKER, Yerel Gündem 'i anlatırken, bizlerle aynı düşündüğünü gösterdi; ancak uygulamada farklı olduğunu o da itiraf etti. Hem de gözleri yaşararak. Elindeki direksiyonun Rus yapısı ağır ve hantal bir kamyon direksiyonu olduğunu; hidrolik bir direksiyon istediğini bunun için meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinden destek beklediğini vurguladı. Ancak YEŞILŞEHlR'e dava açılması konusunda sorulan soruya olumsuz yanıt verirken; VOL- VO'ya karşı çıkışı anlamını yitirdi. Bursa Valisi Orhan TAŞANLARda YEŞlLŞEHlR'i desteklediğini belirtirken, sol milletvekillerini eleştirdi ve YEŞİLŞEHİR'e destek verdi. Kısacası yasaları uygulamakla sorumlu olanlar "YEŞlLŞEHlRİ. asrın şehri vb. komik gerekçelerle yasalara aykırılığa, mahkemenin ruhsat iptali gerekçelerine karşın savundular. Göktuğ gökdelenine ses çıkartmadılar. Oysa bu kentte hangi yurttaşa 8 m. imar yüksekliği verilirse, ona müthiş bir rant aktarımı yapılmış olacağı kimsenin gözünden kaçmıyor. Öyle ki yasaların uygulandığı bir ülkede bu hak Göktuğ Gökdeleninin yanındaki Bayındırlık İl Müdürlüğüne bile verilemez. Bu nokta da ortaya çıkan bir sonuç Bursa vb. megakentlerin oldukça kararlı politikalar üretecek ve uygulayacak yerel ve merkezi idare temsilcilerince yönetim temsilciliklerince yönetilmediğinde; kentsel gelişme yerine; kentsel curcuna yaşanacağı gerçeğidir. Nitekim yağmur yağdığında istanbul, Ankara, izmir, Bursa'nın kentsel olarak çökmesi bunun kanıtıdır. Sempozyumda diğer bir nokta da kentte gerçekleştirilen doğalgaz dönüşümünün; üzerinden 5 yıl geçtikten sonra; "doğalgazda güvenliğin hasbelkader sağlandığının ve şoförleri dahil 9 kişilik teknisyen ekiple ve miyadı dolmuş araçlarla 4 saat hizmet yapıldığını" Botaş İşletme Müdür Yardımcısınca açıklanmasıydı. Doğrusu 99 yılından beri bir Botaş yetkilisinden ilk kez yalın bir gerçeği dinlemiş olduk. Ertesi günü yaptığımız Jbasın toplantısında hem Botaş'ı, hem de belediyeyi bir kez daha uyardık. Ayrıca bu sempozyumda toprağın, havanın, suyun önemi ilk kez bu kadar net ve bu kadar birarada vurgulandı. Geleceğe ilişkin projeler anlatıldı. Strateji Planı ve eleştiriler dinlendi. Bursa'da teknopark, Ar-Ge, yenileştirme merkezleri, bilim parkları dile getirilirken Bursa'ya bölgesel ölçekte yaklaşım gerektiği vurgulandı. Nilüfer çayının, Uluabat ve İznik Gölü'nün kirliliği, Gemlik körfezinin kirliliği, sahillerin yağmalanması, zeytinliklerin katledilmesi örneklerle anlatıldı. Ve bazıları fena halde rahatsız oldular. Kalemşörler kalem oynattılar çanaklarını yalarken. Bu kısa notlar alt alta yazıldıktan sonra; "fiyaskosuna (!) karşı keşke bu sempozyum çok daha önceki yıllarda yapılsaydı" demekten kendimizi alamıyoruz.. Dönem Çalışma Raporu 4

11 .4. III. ULUSflL MHKİNfl MÜH. UE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 5- EKİM 99 / DÜZENLEME KURULU Ali Ekber Çakar,...MMO Merkez ' Hasan Basri Ören MMO Merkez Mustafa Aral..MMO İstanbul Şube Fikret Şahin MMO istanbul Şube Ayhan Güler MMO İstanbul Şube Eyüp Akaryıldız MMO İstanbul Şube A. Turan Dörtdemir MMO Adana Şube vi'idirnktc wıimti S. Ersu Hızır... MMO Ankara Şube C. Deniz Küheylan MMO Antalya Şube Eyüp Akaryıldız Rai* Güney MMO Bursa Şube ç^ R k r e t DinçerMete MMO Edirne Şube Hasan He rkan / A. İhsan Karamanlı MMO Eskişehir Şube.» İhsan Kutlar.. MMO Gaziantep Şube Mehmet Yücel MMO Kayseri Şube Süleyman Demirçelik MMO Kocaeli Şube KONGRE SEKRETERİ Ali Gebeş MMO Konya Şube Muhammed Eltez MMO İzmir Şube Ayhan Güler Hüseyin Günerhan MMO İzmir Şube Nejdet Kurnaz MMO Samsun Şube O. Gökhan Bali MMO Trabzon Şube Günay Anlaş B.Ü. Taner Derbentli l.t.ü. A. Kerim Kar M.Ü. f Hasan Heperkan Y.T.Ü. V DEĞERLENDİRME İçinde bulunduğumuz dönem, eğitimdeki sıkıntıtann ilgili kesimler tarafından en yoğun şekilde dile getirildiği bir dönem oldu. Öğrencilerden öğretim üyelerine, siyasi kurumlardan devlet kurumlarına kadar pek çok zeminde, farklı çevrelerde sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı, alınmaya devam etmektedir. Bu amaçla TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İstanbul Şubesi tarafından - Ekim 99 tarihleri arasında "III. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitim Sempozyumu ve Paneli" dü- ı zenjenmiştir. / Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda; V "Eğitimde Özelleştirme" ana başlık olurken, eğitim politikaları, teknoloji, yabancı dil, üniversitesanayi işbirliği, eğitimde bilgisayann rolü vb. başlıklarında yirmi üç bildiri ve MMO raporu sunulmuştur. Tüm tarafların biraraya getirilmeye çalışıldığı oturumlar yoğun ve nitelikli tartışmalara sahne oldu. Özellikle eğitimde özelleştirme yabancı dilde yoğunlaşan tartışmalar, devletin eğitim politilarının önemli gedikler verdiğini göstermektedir. Sempozyum süresince ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi de; sempozyumun bundan böyle kapsamının genişletilerek "Mühendislik Eğitimi" olarak yapılmasıdır. Üniversite alt yapılarından özel üniversitelere, akreditasyondan paralı eğitimin yaygınlaştınl-, masına, ülkenin sınai yapısından meslekiçi eğitimine kadar bir çok konuda sorunların ortaklaş- f ması sempozyumun içereğinin genişletilmesini getirmektedir. '/ j 44. Dönem Çalışma Raporu

12 .5.. VY'fl DOĞRU DENİZLİ SRNHVİİ SEMPOZYUMU -9 EKİM / DENİZLİ DÜZENLEME KURULU Ömer Güleken MMO Merkez Remzi Erişler MMO Bursa Şube YÜRÜTME KURULU Süleyman Evcilmen MMO Antalya Şube Tarık Demiray MMO Ankara Şube Cemal Gencer MMO Ankara Şube MevlTçelikbilek Ugurcan Nazlı MMO Adana Şube Ali D ' T. Hikmet Karaköç MMO Eskişehir Şube p atih rjübaz Turhan Ongen MMO İzmir Şube İskender Erbil Hasan Cebiroğlu MMO İstanbul Şube Güngör M G ü l ş e n Dincer Mete MMO Edirne Şube İnci n gaz Metin Albeyoglu MMO Aydın İl Tems. Erdoğan Kiriş Selahattin Sapmaz MMO Muğla İl Tems. Mehmet Sarıca Hakkı Özütok MMO Fethiye ilçe Tems. Ali Rıza Yazgan Mehmet Atılgan MMO Denizli Şube Faruk lnceoğlu.. MMO Denizli Şube Fatih Yaşa MMO Denizli Şube SEMPOZYUM SEKRETERİ O. Faruk Yüksel MMO Denizli Şube Servet Tetik MMO Denizli Şube Yaşar Yıkıc. MMO Denizli Şube Ahmet Sinkil MMO Denizli Şube ai a Ş a E r k i n P a l a m u t Ç U SONUÇ BİLDİRGESİ -8-9 Ekim 99 tarihlerinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubesi yürütücülüğünde Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen. YÜZYILA DOĞRU DENİZ- Lİ SANAYİİ SEMPOZYUMU'nu dernek, kurum ve kuruluş desteklemiş, sempozyumda 4 bildiri ayrı salondaki oturumlarda sunulmuş, sempozyum kapsamında panel gerçekleştirilmiştir. Sempozyomu 5'ün üzerinde bilim adamı, bürokrat, sanayici, teknik eleman izlemiş, oturumlardan sonraki tartışmalar bölümlerinde soru ve konuşmalarıyla sempozyuma önemli katkılarda bulunmuşlardır. İki ayrı salonda gerçekleştirilen oturumda; Gelişmede Sanayi Üniversite işbirliği, Sanayileşmede Enerji-Çevre Sorunları, Sanayinin Sosyal Yaşama Etkileri, Tekstil Sektöründe ileri Teknoloji Uygulamaları, Denizli Sanayisinin Yapısal Özellikleri, Denizli Sanayisi istatistikleri, Denizli Sanayisinde. Yüzyıl Stratejileri, Tekstil Dışı Sektörlerde Denizli Sanayisinin Durumu, Kobiler, Toplam Kalite Yönetimi konuları ele alınmıştır. Birinci gün yapılan "Tekstil Sanayimizin Dünü Bugünü Yarını" konulu panelde Denizli'nin önde gelen sanayicleri Denizli ve ülke tekstil sanayimizin dünü ve bugününü değerlendirmişler, sektörde gelecekte yapılması gerekenlerle, tekstile alternatif olabilecek sektörler konularında görüş ve önerilerini sunmuşlardır. 9 Ekim 99 günü yapılan Değerlendirme Paneli'nde ise sempozyumu destekleyen kuruluş temsilcileri değerlendirmelerini aktarmışlardır. Sempozyumun Denizli'deki sanayi ile ilgili tarafların bir araya geldiği önemli bir tartışma platformu oluşturduğu vurgulanarak, sempozyum kapsamındaki panel, oturum ve tartışmaların değerlendirilip sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasının gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.. Dönem Çalışma Raporu 45

13 Denizli'de tekstil sektörünün, oluşan potansiyeli ile, gelecek için ümit verdiği, bu sektörde ürün çeşitliliği, marka, patent gibi konulara önem verilmesi gerektiği, Denizli sanayisini daha yukarılara taşımak için başka sektörlere yönelmenin zamanının geldiği kanısı doğmuştur. Denizli sanayisini bugünlere getiren altyapının, taşıyabileceği son sınırlara geldiği ortadadır. j Mevcut altyapının sanayii daha yukarılara taşıması mümkün görülmemektedir. Sanayinin hız- / lı gelişimi beraberinde sosyal ve kentsel sorunları da getirmektedir. Her geçen gün büyüyen bu ' sorunları karşılayacak girişim ve yatırımlar çok yetersizdir. % Sanayileşmenin hızlı olduğu yerlerde ve dönemlerde, doğal kaynaklar genellikle bilinçsizce kullanılıp, gelecek kuşaklar düşünülmemektedir. Denizli sanayii aynı süreci yaşamakta ve kendisinden önce sanayileşmiş kentlerdeki yanılgıyı ısrarla takip etmektedir. Denizli sanayiinin en güncel sorunlarından birinin kalifiye işgücü olduğu, ancak bu eksikliğin giderilmesi yönünde halen ciddi adımlar atılmadığı tespit edilmiştir. Denizli sanayiinin Pamukkale Üniversitesinin sağladığı potansiyeli yeterince kullanmadığı göz- j lenmiştir. Ancak bu yönde işbirliği arzusu her platformda ifade edildiği için, bu potansiyelin / değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin zamanla bulunabileceği inancı doğmuştur. ' Denizli sanayiinin toplam kalite kavramına halen yeterli duyarlılığı göstermediği gözlenmektedir. Denizli sanayiinin durumunu ortaya koyacak, sağlıklı bir envanter çalışmasının eksikliği duyulmaktadır. 4. Dönem Çalışma Raporu

14 .. II. ULUSRL ÖLÇÜMBİLJM KONGRESİ -4 EKİM / ESKİŞEHİR DÜZENLEME KURULU Emin Koramaz MMO Merkez Can Saygın MMO Ankara Şube YÜRÜTME KURULU Melih Dipova MMO Antalya Şube Tunç Aydogan MMO Bursa Şube ^ h m e t T lnce Serhat Ongüner MMO Denizli Şube ^ a Yf S, ay i,ı r*.,..~ ^, Erhan Kutlu Hakan Esen MMO Diyarbakır Şube, _. Hakan Subaşı MMO Diyarbakır Şube. ~ NI v,, Naci Ekem M. Yasar Dinçer MMO Diyarbak>r Şube N e c m i Q z t a b a k Cihan Taşk.ran MMO Diyarbakır Şube Nimetullah Burnak A. İhsan Karamanlı MMO Eskişehir Şube Sadan Aktaş Sevgi Akmen MMO Eskişehir Şube üzeyir Karagöz Eyüp Akaryıldız MMO Ist.anbul Şube Turgay Şirvan MMO İzmir Şube Nihat Kurtuluş MMO İzmir Şube KONGRE SEKRETERİ A. Osman Çal MMO Konya Şube Fikret Şayian MMO Kayseri Şube Hamdi Çatalsakal MMO Samsun Şube Ali Akkaya MMO Samsun Şube SONUÇ BİLDİRGESİ K Levent Güler - II. Ulusal Ölçümbilim Kongresi -4 Ekim 99 tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirildi. Kongreyi yaklaşık kişi izlemiş olup, Bilimsel Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Kalite ve Metroloji ilişkisi konu başlıkları altında tebliğ ve 5 poster sunulmuştur. Bu sunuşlarda metroloji, kalibrasyon, test, akreditasyon, gümrük birliğinden doğan hak ve yükümlülüklerimiz, Avrupa Birliğinde düzenlenmiş ve düzenlenmemiş alanda işaretlendirme, UME'nin yaptığı bilimsel çalışmalar, yurtdışında gösterdiği başarılar, verdiği hizmetlerle ikincil seviye laboratuvarlar için ürettiği cihazlar ve ikincil seviye laboratuvarların yaptıkları çalışmalar, verdikleri hizmetlerle TKS akreditasyonuna sahip olabilmek için yaptıkları ve kazandıkları deneyimler işlenmiştir. Kongrenin birinci gününde gerçekleştirilen, MMO temsilcisinin yönettiği, TMMOB- UME- TSE ve ISO temsilcilerinin katıldığı Panelde "Gümrük Birliği Uyum Yasaları Çerçevesinde Türkiye Akreditasyon Konseyinin Oluşumu" konusu işlenmiş, Avrupa ve dünyadaki oluşumlar değerlendirilerek, laboratuvar, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirmeleri konusunda nasıl bir akreditasyon sistemi kurulması gerektiğinin cevabı araştırılmıştır. Ülkemizde AB ülkeleri tarafından tanınırlığı olan Ulusal bir Akreditasyon Konseyi ve buna uygun alt kuruluşlar oluşturulamadığı için üreticilerin bu hizmetleri Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca AB ülkelerinden çok yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldıkları, aksi halde topluluk ülkeleri tarafından standardizasyon, ölçüm, kalibraj, kalite, akreditasyon test ve belgelendirme konusunda konulan teknik engelleri aşamadıkları, bunun da maliyetleri dolayısiyle rekabet edilebilirliği olumsuz yönde etkilediği vurgulanmış, ilgili tüm kurum, kuruluş ve taraflar arası gerekli konsensüsün sağlanarak, özerk, bağımsız, tanınır bir ulusal Akreditasyon Konseyinin oluşturulması doğrultusunda gerekli tüm teknik ve hukuksal düzenlemelerin ivedilikle tamamlanması gerektiği görüşü dile getirilmiştir. Kongreye paralel olarak düzenlenen sergiye kuruluş katılmıştır. Kalibrasyon, eğitim ve diğer hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen sergi katılımcılardan büyük bir ilgi görmüş ve kuruluşlar arasındaki iletişimin gelişmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Başarılı bir şekilde organize edilen kongre ve sergiye gösterilen ilginin büyüklüğü gelecek kongreye ümitle bakılmasına neden olmuştur.. Dönem Çalışma Raporu 4

15 .. ULUSflL VflNGIN SEMPOZVUMU UE SERGİSİ EKİM - KASIM 99 / MERSİN DÜZENLEME KURULU i Ali Ekber Çakar MMO Merkez / Basri Ören MMO Merkez YÜRÜTME KURULU Tahsin Akbaba MMO Merkez _ C. Taki Sahan MMO Ankara Şube J^f?[""* LJ- A -ı *«*^ AI OL Oktay Teksöz Hüseyni Ozgul MMO Ankara Şube ^^ Kizıltan Cemal Gencer MMO Ankara Şube Atahan Çukurova Yusuf Oztunç MMO İçel Şube Hayati Şimşek Ozan Parlar MMO İzmir Şube Atmaca Hatice Yusuf Tek MMO Adana Şube Memili Uysal Orhan Havadar MMO Antalya Şube Cengiz Zenginer i Nejdet Kurnaz MMO Samsun Şube R.Erhan Kutlu MMO Eskişehir Şube SEMPOZYUM SEKRETERİ Zeki Ader MMO Eskişehir Şube Murat Akçakoyunlu MMO Kayseri Şube Muammer Karagedik Ali Karahan '. MMO Edirne Şube Cihan Taşkıran MMO Diyarbakır Şube SONUÇ BİLDİRGESİ Günümüzde bilim ve teknolojideki önemli gelişmelerle birlikte yangın güvenliği ve yangınla j mücadelede farklı riskler ortaya çıkmakta, bunun sonucu değişik yöntemler geliştirilmektedir. / Yangın çıkışının etkili tedbirlerle önlenebilmesi, çıkan yangınların en kısa sürede söndürülebil- V mesi ve böylece can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına içel Şubesi tarafından Ekim- Kasım 99 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen "Ulusal Yangın Sempozyumu ve Sergisi-Panel'mde sunulan tebliğler ve panel tartışmaları sonucu aşadığıdaki sonuç bildirisi ortaya çıkmıştır.. Yasalar ve Uygulama Bugün ülkemizde yangın mevzuatı ile ilgili olarak; 5 adet Kanun, adet Tüzük, adet Yönetmelik ve adet Talimat bulunmaktadır... Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar taranarak gereksiz ve birbirine ters düşen- ( ler ayıklanarak "Ulusal Yangın Önleme" ve "Yangınla Mücadele Yönetmeliği" çıkarılmalı- i dır. /;.. Sivil Savunma Müdürlüğü, itfaiye teşkilatı, ilgili sivil toplum örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşlar, TMMOB ile Üniversitelerin içerisinde yer aldığı yangınla mücadele enstitüsü kurulmalıdır, bu enstitünün aldığı kararların yaptırım gücü olmalıdır... İtfaiyecilere her 5 yılda bir yıl yıpranma payı verilmelidir..4. İtfaiyecilerin sosyal hakları ve ekonomik durumları diğer kurum ve kuruluşlara bağlı olmadan yeniden düzenlenmelidir..5. Yangın Sigortası kurulmalıdır.. Eğitim,.. Yangın konusunun çok geniş ve kapsamlı olması, birçok kuruluşu kapsaması,-araç-gereç / ve personel yönünden eksikliklerin bulunması ve pek çok problemi ve sorunu beraberin- V de getirmektedir, bunun için de; yaygın ve örgün eğitimle toplum eğitilmelidir... Yazılı ve görsel basın kullanılarak yangın konusu ile ilgili eğitici filmler hazırlanarak halk eğitilmelidir. 48. Dönem Çalışma Raporu

16 .. Yangında kullanılacak personele, sistemli ve günün teknolojik gelişmelerini de dikkate alarak hizmet içi eğitim verilmelidir..4. Plancılar ve uygulayıcılar eğitilmelidir..5. Koruyucular-bekçiler ve kapıcılar yangına ilk müdahalede ve haberleşmede önemli rol oynamaktadırlar, bunun içindir ki kapıcılar da eğitime alınmalıdır... Yangın malzemesi üretici firmalann; ürün kalitesi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesi ve servis hizmetleri yönünden eğitilmeleri hedeflenmelidir... Medya yangınlar konusunda eğitilmelidir..8. Yangın güvenliğinin sağlanmasında okul öncesi eğitim uygulamasına başlanmalıdır..9. Üniversitelerde yangın mühendisliği ve yüksek okullannın açılması sağlanmalıdır... Yangın Eğitim Merkezi kurulmalıdır... Eğitim ilkokuldan başlayarak bir müfredat programı dahilinde ders olarak okutulmasına geçilmelidir.. Altyapı Araç ve Koordinasyon.. Sistemden kaynaklanan yangınla ilgili sorunların çözülebilmesi toplumda yangınla ilgili toplumsal kültürün oluşturulması hedeflenmelidir... Yangınla ilgili planlann uygulanması ve hayata geçirilmesi için alt yapının oluşturulması hedeflenmelidir... Yangın mevzuatı taranarak yangınla ilgili merkezi bir teşkilat kurulmalıdır..4. Kurulacak bu merkezi teşkilat bünyesinde yangın fonu oluşturulmalıdır, yangın araç-gereci ve malzemeleri son teknoloji ile donatılarak bu fondan karşılanmalıdır..5. Yangın güvenlik sistemleri sürekli test edilerek çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır... Şehir itfaiyesinin kullanması için kurulan sistemler sürekli bakımlı halde her an kullanmaya hazır halde bulundurulmalıdır... Yapılarda; standartlara, şartnamelere uygun malzeme ve tesisatın kullanılması, kullanılan malzemenin üretici firma tarafından bakım ve kontrolünün yapılması sağlanmalıdır.. Dönem Çalışma Raporu 49

17 .8. TRflKVfl Dfl SHNRVİLEŞME UE ÇEURE SEMPOZVUMU-II -8 Kasım 99 / KIRKLARELİ DÜZENLEME KURULU Emin Koramaz MMO Merkez i ; EtemErol MMO Merkez Doğan Albayrak MMO izmir Şube YÜRÜTME KURULU T. Hikmet Karakoç MMO Eskişehir Şube Sami Kaya MMO Konya Şube D! n Ç er M e t e Ahmet Dereli MMO Edirne Şube M " Ünal ^en y urt DinçerMete MMO Edirne Şube Faruk Gürpınar AliKarahan. MMO Edirne Şube Ali Karahan,,,,,._,., Alaaddin Karagöz w D s Yahya Bulat MMO Edirne Şube Hakan Havancılar MMO Edirne Şube i Abdullah Salihoğlu MMO Edirne Şube SEMPOZYUM SEKRETERİ Aykut Erdinçler MMO Edirne Şube Fethi Aytekin MMO Tekirdağ Tems. Dinçer Mete Mustafa Varlı MMO Çorlu Tems. Şahin Şahin MMO Çerkezköy Tems. Bülent Kumkale MMO Keşan Tems. SONUÇ BİLDİRGESİ Gelenekselleşme yolunda bir adım daha atan "TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE /' SEMPOZYUMU"nun ikincisi - 8 Kasım 99 tarihinde Kırklareli'nde Köy Hizmetleri Atatürk >} Araştırma Enstitüsünde yapılmıştır. Sempozyum Sekreterliği'ne ulaşan 4 bildirinin tümü Bildiriler Kitabına alınmış, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Fin Sonuç Bildirgesi ile birlikte toplam 8 Bildiri Sempozyum sırasında sunulmuştur. Sempozyum'da bildirilerin dışında "Kırklareli Organize Bölgesi'nin Durumu" konulu bir bildiri açılış oturumunda sunulmuş, "Sanayileşme ve Çevre ile ilgili Karar Verme ve Uygulama Süreçlerinde Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı" konulu bir Panel ve "Tüm Trakya'yı Kapsayan, Merkezi, Etkin, Faaliyetinde Sürekliliği Sağla- ; yacak ve Birimlere Dayanan Tüzel Kimliğe Sahip Bir Organizasyon Yaratılabilir mi?" sorusuna yanıt aranan bir Forum yapılmıştır. Sempozyum Düzenleme Kurulu, birinci ve ikinci sempozyumda yapılan tartışmaların ve sunulan bildirilerin ışığında aşağıdaki saptamaları yapar ve önerileri ve alınması gerekli önlemleri ka- j muoyunun bilgisine ve tartışmasına sunar: f Genel Saptamalar:. Trakya tartışılmaz biçimde istanbul ana merkezinin bir alt bölgesi durumundadır. Başta doğal kaynak tüketimi yoğun olan Tekstil ve Deri olmak üzere ana merkezden alt bölge olarak Trakya'ya olan göç devam etmekte, bu göçün olduğu tüm merkezler konut, tarımsal üretim, depolama, taşımacılık ve diğer kentsel işlevlerle sanayi arasında bir arazi kullanım yarışmasına konu olmaktadır. Bu arazi kullanım yarışması toprak rantını son derece hızlı biçimde arttırmaktadır. ' Toprak rantındaki bu artış, tarım alanlarının tarım dışı alanlara dönüşmesi sırasında tarımsal alandaki nüfusun her türlü yakınmayla birlikte bu sürece olumsuz yönde katılmasına neden olmaktadır.. Tarımsal alanların tarım dışı amaçlarla kullanılmasının artmasına çarpık Kentleşme ve Sa- j nayileşme, Doğal Kaynakların Hızla Tüketilmesi ve Kirletilmesi, Kıyı Şeritlerinin Yağmalanması, / Orman ve Bitki Örtüsü deseninde olumsuz değişim eşlik etmektedir. ''. Yer üstü sularımızın özellikle Ergene'nin kirlilik düzeyi ürkütücü boyutlardadır. Trakya ile ilgili tüm toplantılarda yapılan bu saptamaya yeraltı sularımızın da kirlenmeye başladığı eklenmelidir: Yer üstü ve yeraltı sularımız rezervlerinin üzerinde kullanılmakta ve kirletilmektedir. 5. Dönem Çalışma Raporu t

18 Doğal Kaynakların Kirletilmesi ve Çarpık Gelişme Eğilimleri üzerine saptamaları arttırmak ve sıralamak olanaklı olmasına karşın Trakya'da Merkezi Yönetimler, Belediyeler, Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odalan ve Kamuoyu arasında ayrıntıda esaslı görüş farklılıkları olmasına rağmen "ÇEVRENİN KİRLETİLMESİNE VE ÇARPIK KENTLEŞME ve SANAYlLEŞME'ye KARŞI ÖNLEMLERİN ALINMASI" konusunda tam bir görüş birliği vardır. Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetler hem bu görüş birliğini yansıtmakta hem de Trakya'nın bugününe ve geleceğine ilişkin umutlu olmayı sağlamaktadır.. Şubat 99 tarihinde Edirne'de yapılan ve Maddelik bir açıklama yayınlayan Trakya Bölgesi Valileri Toplantısı;. Kırklareli ve İlçelerindeki belediyelerimizin öncülük ettiği Babaeski ve Lüleburgaz'da sırasıyla 9 Ocak 99 ve Mayıs 99 tarihlerinde toplanan "Trakya'yı Kurtaralım" Forumları;. Köylü birliklerinin, sendikaların, gönüllü kuruluşların, meslek odalarının gerçekleştirdiği onlarca etkinlik ve kendi içinde süreklilik ve tam bir kapsayıcılık taşımaları da bu kuruluşlar arasında giderek iller bazında gelişen işbirliği, ortak faaliyet geliştirme ve kalıcı birlikler yaratma isteği ve girişimleri; Ek olarak;. Giderek daha fazla bölge üniversitesine dönüşen Trakya Üniversite'sinin yol gösterici ve yönlendirici araştırma ve faaliyetleri;. Trakya'daki hem görsel hem yazılı medyanın konuya gösterdiği ilgi;. Bizzat Kırklareli Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından Sempozyum'da ifade edildiği gibi, saptanan önlemlerin uygulamalarda gözönüne alınmaya başlanması; 4. Trakya Bölgesi milletvekillerimizin de konuya daha fazla ilgi göstermeye başlamış olması bu konuda umutlu olmamızı daha da güçlendirmektedir. Trakya'daki tüm organizasyonlar çözümün başlangıcını bir ve aynı noktada görmektedir: Trakya'da sanayi alanları için arazi tahsislerinin ve yeni konut alanlarının açılması kısa vadeli gelişme kaygıları ya da hedefleri içinde değerlendirildiğinde sorunların çözümü yoktur.trakya'da çözüm BÖLGESEL PLANLAMA'dan geçmektedir. Bu plan ya da DPT'nin deyişiyle "İstanbul'un gelişme akslarının ve Marmara Bölgesinin genel sosyo-ekonomik yapısından ve mekansal özelliklerinden de ayrı düşünülmeyen Trakya Alt Bölgesi Geliştirme stratejisi, öncelikle bölgesel ve kentsel ölçekte arazi kullanım kararlan ile bütünleşmiş bir kalkınma modeli oluşturmalıdır." Ulusal planlarla, imar planlan ve tek tek iller kapsamında planlanan ve çözüm olduğu iddia edilen Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer uygulamalar arasında bir işlev üstlenecek olan Bölge Planları ve Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması ve kısa - orta - uzun dönem için bir çerçeve sunulması gerekmektedir. Bölgesel planı zorunlu kılan başka bir olgu ise yalnızca sanayi yoğunlaşması ile sağlıklı bir gelişme yaşanmayacağı gerçeğidir. Trakya'da sanayileşme ile yaratılan ve büyük bölümü ana merkeze giden gelirin en azından belirli bölümünün yine bölge içinde kalması ve bölge içinde üretken yatırımlara dönüştürülmesi, sanayi ile birlikte bölgenin sahip olduğu potansiyelleri değerlendirerek tarım, turizm, hizmet v.b. sektörlerin geliştirilmesi ancak bütüncü bir yaklaşımın ürünü olabilir. Bölgesel Planın merkezi düzeyde yapılması, bu planın yapılması ve uygulanmasından sorumlu olacak bir devlet kurumunun yaratılması - örneğin Devlet Planlama Tekşilatı'na bağlı Bölge Planlama Örgütlerinin Kurulması- bu talebin ülke gündemine girmesi sonucu ve ancak ülkedeki planlama geleneğinin sahip olduğu birikim düzeyine bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu noktada umut duyabileceğimiz bir gelişme ya da durum ne yazık ki ülke genelinde yaşanmamaktadır. Fakat, bu umut kırıcı durum, çözümsüzlüğe teslim olmak yerine bu tür kurumlar yaratılana dek geçici kurumlarla ve iller düzeyinde var olan ya da yaratılması daha kolay olan kurumlar arasındaki koordinasyonlarla aşılmalıdır. Aynı durum hem çevre yönetimi hem de arazi kullanımı açısından varolan yasa, yönetmelik, kararname v.b. açısından da geçerlidir. Uygulamadaki yetki ve sorumlulukların dağılımındaki belirsizlikleri, kavramlar üzerindeki karmaşayı aşmayı sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bugün var olan idari yapılanma, yetki ve sorumluluk dağılımı kapsamında bir planlamayı ya da çevre yönetimini amaçlamak "suya delik açmaya" çalışmakla aynı şeydir. İlgili tüm kuruluşların BÖLGESEL PLAN ve bu planın hazırlanmasından, uygulanmasından ve iyileştirilmesinden sorumlu olacak bir BÖLGE PLANLAMA örgütünün yaratılması talebi. Dönem Çalışma Raporu 5

19 ilgili tüm kuruluşlarımızın ısrarla yükselttiği, ülke gündemine soktuğu bir talep olmalı ve tüm Trakya Milletvekillerimizce Meclise taşınmalıdır. Trakya'nın Potansiyel Arazi Kullanım Haritaları bugün Edirne ve Kırklareli için hazırlanmıştır. "Her ll'in bünyesinde Arazi Kullanım ve Yerleşim Planlaması Komisyonu acilen kurulmalıdır. Bu koordinasyon kurulu kent nazım planlarını ve kent çevrelerinde oluşturulacak uydu kent veya banliyö yerleşim planlarını; turizm yerleşim ve yayılım planlamalarını; otoban, Devlet Karayolu ve kırsal iletişim ağlarını; küçük, orta ve büyük ölçekli organize sanayi bölgeleri planlamalarını denetlemeli ve yönlendirmelidir." Ülke düzeyinde Arazi Kullanım Planları ve Tanm İşletmeleri Planlannın yapımı için Toprak j Etüdleri ve Arazi Kullanma Araştırma Enstitülerine havzalar düzeyinde gereksinim vardır. Bu Ens- / titüler, gerekli planlamaların yapılması için Ayrıntılı Toprak Haritaları da yapabilir. V Elde edilen Ayrıntılı Toprak Haritalarından yararlanarak Arazi Kullanım Planlannın, sulama ve drenaj planlarının, amenajman planlarının, arazi toplulaştırma çalışmalarının ve sonuçta tarımsal üretim planlamasının yapılması sağlanmalıdır. Ülkemiz ve Trakya'da Tarım reformuna ve arazi toplulaştırılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Hem toprağın verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, tanmsal üretimi sürekli ve kaliteli olarak arttırmak, hem sanayinin gelişmesine ortam hazırlamak ve hammadde sağlamak hem de toprak ve gelir dağılımındaki dengesizliği gidermek için Tanm reformu ve Arazi Toplulaştırılması son derece önemlidir. Arazi Kullanım Planlamasının önemli işlevlerinden biri de yörede olması gereken bitki tür ve çeşidinin seçimi ve bulunduğu ekolojide izlenecek toprak mekanizasyonu, toprak-su koruma, güb- j releme, sulama gibi amenajman uygulamalannın açıklığa kavuşturulmasıdır.!. Gerek toplulaştırma gerekse de tanm alanlannın tarım dışı amaçlar için toprak rantının büyüklüğü nedeniyle çiftçiler tarafından elden çıkarılması konusunda tüm köylü birlikleri, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar v.b. tarafından sistematik bir bilgilendirme çalışması yürütülmelidir. Son yıllara dek sonsuz ekonomik açıdan serbest mallar olarak görülen doğal kaynaklar, artık giderek daha fazla ekonomist tarafından kıt kaynaklar arasında görülmeye başlamakta ve doğal kaynakların parasal değerini belirlemek için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Kirletilen ya da tüketilen doğal kaynaklann parasal bedelleri ile karşılaştırmak üzere son derece anlamlı ipuçlan verir. Yeraltı suyunun hızı yavaş olduğundan kirlenmenin görülmemesi hiç kimseyi yanıltmamalıdır. Kirlenme belgelendiğinde bu kaynağı terketmenin dışında yapılabilecek hiçbir şey kalmamış olur. Bu nedenle yeraltı suyu ile ilgili planlamalar uzun vadeli ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılma-, lı ve yeraltı suyu besleme alanlarından geçirilmesi zorunluluğu olan atık suların çok iyi tecrit edi- I lecek tesislerden geçirilmesi ya da atıksu barajlarında depolanması sağlanmalıdır. Kirlenmenin yanısıra Ergene Havzasının en önemli sorunlarından biri su sorunudur, iç Trakya'daki ormanların tahribi ve çalılaşması, su kaynaklarının kıtlığı ekolojik bakımdan hassas olan dengeyi giderek bozmuştur. Ormanlann ağaçlandırılması, tarım alanlarının sulanması ve kavak yetiştirilen alanların genişletilmesi, iç Trakya'nın iklimi ve dolayısı ile Bozkırın ekolojik dengesi üzerinde olumlu etkiler yapabilecektir. Havza içi su kaynaklan yeterli değildir. Havza dışı su kaynaklarından biri Meriç Nehri diğeri ise Yıldız (Istranca) dağlık kütlesinden Karadeniz'e ulaşan sulardır. Yıldız, ve 4. grup projelerinin sağlayacağı milyon m/yil su istanbul'da kullanıma sunulmak yerine İç Trakya'da sulu tarıma aktanlabilir. Bu durumda ha alan sulanabilir. Trakya'daki kıyıların yanlış kullanılması söz konusudur. Deniz kıyılan boyunca artan yazlık konutlardaki artışlara paralel kıyı yağmacılığının, yanısıra deniz kirliliği ve hava sirkülasyonunu en- i gelleyici yapılaşma sorunları yaşanmaktadır. Özellikle Marmara Denizi'ne açılan alüvyon ile dol- / durulmuş akarsu vadileri turizm ve ikinci konut amacıyla yapılaşma alanı olarak kullanılmaktadır. ' Bu alanlann yapılaşma alanı dışında tarım amaçlı olarak kullanılması gerekir. Denize dik olarak değil paralel olarak gerçekleşen yapılaşmalar hava sirkülasyonunu engellemektedir ve bu alanlarda taşkın riski vardır ve olası depremler için kötü zemin özelliklerine sahiptir. Bu konutlarda kanalizasyon sisteminin bulunmaması, evsel atıkların foseptiklerde toplanmasına, artmasına neden olmaktadır. Trakya'da nüfus hareketliliği sadece kırsal kesimden kopan insanların kente göç etmesi olarak nitelendirilemez. Sanayi için işgücü ihtiyacı Trakya'ya hem doğudan hem batıdan fakat esas olarak dışarıdan nüfus göçü şeklinde olmaktadır. Köyden göçmüş insanların kente uyum sorunlanndan ziyade farklı kültürlerden gelmiş olmaları ön plana çıkmaktadır. Farklı kültürlere sahip bu kesimlerin kaynaşması için planlı sanayileşme, hızlı ve ucuz konut üretimi kadar kültürel uyum prog- j ramlarının oluşturulması ve uygulanması gerekir. / 5. Dönem Çalışma Raporu '

20 Trakya da sağlıklı sanayileşmenin ve kentleşmenin sihirli formülü olarak görülen Organize Sanayi Bölgeleri tüm yanlanyla analiz edilmelidir. Önceleri sanayinin teşvik edilmesi ve bölgesel farkların giderilmesi için bir teşvik unsuru olarak ortaya çıkan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB'ler) ülkemizde "Ağır Sanayi Kompleksleri dışında, küçük ve orta ölçekli imalat sanayi türlerinin, belirli standartlar dahilinde sanayi için tahsis edilebilir ve işletebilir hale" getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. OSB'ler ilgili Valiliğin teklifi, ilgili projeyi Devlet Planlama Teşkilatının yatırım programına alması ile karar altına alınmakta, kuruluşun sorumluluğunu Valinin Başkanlığında Özel İdareler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler (OSB'nin belediye Sınırları içinde olması halinde) ve Sanayicilerin kendi aralarında kurduklan dernek ya da kooperatiflerden başvuranlar arasından Bakanlıkça uygun görülenlerin bir araya gelmesiyle oluşan tüzel bir kimliğe sahip olmayan "Müteşebbis Teşekkül'ler üstlenmektedir. OSB'ler ile planlı bir bölgesel sanayileşme arasındaki tek bağlantı, projenin DPT tarafından kabul edilmesidir. Sanayileşme konusunda bugün ülkemizdeki ana eğilimin sadece ve sadece sanayicinin tercihleri olduğu, DFTnin arkasında güçlü bir milletvekili desteği olan tüm projeler için bir onay makamına dönüştüğü ve Trakya'da da geçerli olan bölge illeri hatta ilçeleri arasında kısa dönemli bir perspektifle körüklenen - sürdürülen rekabet bulunduğu göz önüne alındığında her ile, her ilçeye bir OSB kararı ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Trakya'da yatırım programına alınmış olan toplam OSB sayısı dur. OSB bulunan il ve ilçelerde Valilikler ve Belediyeler yeni sanayi kuruluşları için bu bölgeler dışında izin ve ruhsat vermemelidir. Birinci Sempozyum sonuç bildirgesinde de belirtildiği gibi, kısa dönemli yararlar için sanayinin Belediyelerce yönlendirilme çabaları terk edilmelidir. OSB'lerin yer seçimi sırasında alternatif alanlar yaratılmalı, yer seçiminden sonra müteşebbis teşekküllerce arsa spekülasyonu yapılması önlenmelidir. OSB'ler noktasında ileri sürülen önermelerden biri de ihtisas organize sanayi belgelerinin kurulması gerekliliğidir. İhtisas OSB'ler konusunda, yaşanan Türkiye OSB deneyiminin sonucu ortaya çıkan gerçek; ihtisas OSB'lerinin birkaç örnek dışında hayata geçirilemediğidir. Özellikle Çevre kirliliği açısından tek başına çözüm olarak gösterilen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) açısından var olan veriler incelendiğinde sonuç çarpıcıdır. Türkiye'de 9-99 yılları arasında OSB hizmete girmiştir ve bunların Çerkezköy de dahil olmak üzere sadece 5'inde atıksu arıtma tesisi olduğu saptanmıştır (Çerkezköy II. OSB'sinin antma tesisi yoktur). 99 yılı yatırım programında ise 59 adet OSB ve sadece 4 adet arıtma tesisi projesi yer almaktadır. Bu 5 arıtma tesisli OSB'den sadece Çerkezköy ortama deşarj izni almıştır. Çerkezköy OBS'si antma çamurlarını kendi sanayi bölgesi arazisine boşaltmaktadır. Tehlikeli atıklar için düzenli bertaraf tesisleri hiçbir bölgede oluşurulmamıştır. OSB'lerin evsel atıklan konusunda ise hiçbir ölçüm yapılmamaktadır. OSB'lerde yaratılan katı atık miktarı konusunda da herhangi bir veri dolayısıyla ölçüm ya da önlem yoktur. Sanayi kuruluşlannın antma sistemleri mutlaka olmalı ve çalıştırılması sağlanmalıdır. Sanayi atık sularının arıtılarak tekrar kullanılması sağlanabilir. Arıtma tesisleriyle birlikte düşünülmesi gereken ek bir olgu arıtma çamurları olgusudur. Trakya'da kurulmuş ya da kurulmakta olan Organize Sanayi Bölgelerinde arıtma çamuru ve bu çamurun yok edilmesi sorunuyla henüz karşılaşılmamıştır. Yakın gelecekte antma tesislerinin çalışması durumunda ortaya çıkacak olan antma çamuru sorunu için organize sanayi bölgelerinde bir sıvı atık yönetim planı hazırlanmalıdır. Nüfus yoğunluğu olan yerleşim birimlerinde kanalizasyon sistemleri ve antma tesisleri öncelikle yapılmalıdır. Evsel nitelikli antmalann çamurları da gözönüne alınmalıdır. Yerel yönetimler acilen katı atık depolamaya yönelmelidir. Arıtma çamurlan Trakya toprağına verilmeden önce aynntılı araştırmalar yapılarak, Trakya'daki tarım, mera ve orman topraklannın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kirlenmelere karşı gösterecekleri direnç bulunmalıdır. Bu analizler sonucu, arıtma çamurlan toprak ıslahı ve gübreleme amaçlı olarak kullanılabilir. Özellikle Çorlu, Çerkezköy, Muratlı üçgenindeki sanayi yoğunlaşması giderek sanayicilerin de tepkisini çekmeye başlamıştır. Burada uygulanan yöntem; hiçbir merciden izin ve ruhsat almadan ya da yaptınlan mevzi imar planı ile E-5 kenannda ve diğer ana arterler üzerinde yerlerini satın alıp izin ve ruhsat alarak, enerjiyi en yakın hattan bir indirici vasıtasıyla temin etmek, kullanma suyunu kuyu açarak yeraltı sulanndan karşılamak, atıklarını ise genelde hiçbir arıtma yapmadan. Dönem Çalışma Raporu 5

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

basında odamız basında odamız Ekim 2010 Ekim 2010 Ekim / Ekim Ekim 2010 Ekim 2010

basında odamız basında odamız Ekim 2010 Ekim 2010 Ekim / Ekim Ekim 2010 Ekim 2010 basında odamız Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ın Ağustos ayında yaptığı Depremlere Karşı Önlemler Bütünlüğü ve Güvenli Yapılaşma İçin Yeni Bir Yapı Denetim Yasası Çıkarılmalıdır/TMMOB ye Bağlı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI

I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI I. SEKRETERLER_ SAYMANLAR TOPLANTISI Sekreterler-Saymanlar toplantısı 29.04.2000 tarihinde Oda Merkezinde Yazışmalar, Yeni Kayıt, Kimlik Yenileme, Büro Tescil Belgeleri, Adres Değişikliği Talebi, Oda Mali

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI tmmob makina mühendisleri odası YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI Yalova ARALIK 1997 mmo yayın no : 208 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe-ANKARA

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY

Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Ziraat Mühendisleri Odası ve ZMO Bursa Şubesi olarak Türkiye nin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmasındaki en önemli yapı taşlarından birisinin dün olduğu gibi, bu gün ve gelecekte

Detaylı

II. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

II. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU t m mob makina mühendisleri odası II. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI Yayın No : 153 15-17 NİSAN 1993 İSTANBUL tmmob makina mühendisleri odası II. ULUSAL MAKİNA

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI çizgisini anlatarak başladığı konuşmasında, TMMOB nin 1970 lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarınca

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI Oda Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve kamuoyunun bilgisine

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları

bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları bölüm 6 eğitim ve belgelendirme çalışmaları BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6. MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi) Kapsamında Eğitim Çalışmaları Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIM DURUMU

ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIM DURUMU ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 14 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere 164 kişi katılarak belgelerini aldı.

Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve Afyonkarahisar İl Temsilciliğimizde gerçekleştirilen eğitimlere 164 kişi katılarak belgelerini aldı. Araçlar n LPG'ye Dönüflümü Mühendis Yetkilendirme Kursu: 2006-2007 çalışma döneminde 1 adet kurs düzenlenmiş olup, 23 kişi katılarak belgelerini almıştır. Tüplü LPG Da t m Personeli Kursu: Şubemizde ve

Detaylı

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar Oda dan haberler Saymanlar Toplantısı Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Yunus YENER Oda Merkezi Hüseyin NURGEL Adana Şube Kamuran BASKIN Ankara Şube Eyüp SAYDAM Antalya

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri 18. Mesleki Denetim Raporu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 büyükkent bölge temsilciliği, 8 temsilcilik ve 1 mesleki denetim görevlisi (MDG) ile mesleki denetim uygulamasına devam etmektedir.

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

mmo bülteni nisan 2005/sayý 83 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) ODAMIZ DÝSÝPLÝNÝNDE YER ALAN BRANÞLARIN DAÐILIMI

mmo bülteni nisan 2005/sayý 83 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) ODAMIZ DÝSÝPLÝNÝNDE YER ALAN BRANÞLARIN DAÐILIMI 12 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004-Nisan 2005) Oda Yönetim Kurulu, örgütünden ve üyesinden aldýðý güçle, birlikte üretme, birlikte yönetme ve birlikte paylaþma anlayýþýyla 1 yýlda aþaðýda özetlenen çalýþmalarý

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

mmo bülteni nisan 2006/sayý basında odamız...basında odamız...basında odamız

mmo bülteni nisan 2006/sayý basında odamız...basında odamız...basında odamız ...basında odamız...basında odamız...basında odamız... 01.03.2006 08.03.2006 VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Sonuç Bildirgesi, Ekonomik Durum Gazetesinde, Ölçümbilimde Avrupa Birliği nin çok gerisindeyiz,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ 4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ Bu kapanış bildirgesinde yer alan aşağıdaki maddeler 4.Gıda Güvenliği Kongresinin çeşitli oturumlarında ve panellerinde dile getirilen ortak görüşlerin özetlenmesiyle

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ

TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 3 TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ Ferhan GEZİCİ* Gelişmiş batı ülkelerinde özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan problemlerin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu AKSARAY DA TARIM VE ENERJİNİN SORUNLARI Ramazan KOÇAK Elektrik Mühendisi Sorunlar ve çözümler MEDAŞ Aksaray İl Müdürlüğü,TEİAŞ

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı