MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR"

Transkript

1 MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR TRN 101 İngilizce Yazı Becerisi I (3-0 ) 3 Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Paragraf yazımından başlanıp anlatım, betimleme, karşılaştırma, tartışma, sebep ve sonuç ilişkisini gösteren tanımlama, açıklama gibi çok çeşitli yazı çeşitleri ile birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri üzerinde durulmaktadır. The process of Composition, Joy M.Reid, Longman, New,York, Yardımcı Ders Kitapları Gateways to Academic Writing, Alan Meyers, Pearson ESL, New York,2004. Writing, Anne Pallant, Garnet, Reading, First Steps in Academic Writing, Ann Hogue, Longman, New York,1996. TRN 103 İngilizce Konuşma I (3 0) 3 Bu dersin amacı iletişimin anlamı ve işlevi üzerinde durmaktır. Öğrenci bu derste konuşma becerisi için gerekli teknik ve kuramsal bilgiyi edindikten sonra doğaçlama ve bilgilendirici ön hazırlıklı kısa konuşmalar hazırlar. Öğrencilere aynı zamanda konuşma yaparken görsel kaynaklardan nasıl yararlanacakları ve resmi bir konuşmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verilir. Contemporary Topics II, Ellen Kisslinger, Longman, NY, Yardımcı Ders Kitapları : Speech Communication Made Simple, P. Dale and J.C. Wolf, Longman, NY, TRN 105 Metin İncelemeleri I (3 0) 3 Dersin temel amacı öğrencilere metin dilbilim ve metin türleri hakkında kuramsal temel verilmesidir. Daha sonra öğrenciler yazın, yazın dışı metinler (bilgilendirici, işlevsel metinler) ve sözlü çeviri ortamlarında karşılaşılan metinler üzerinde metin dilbilimsel çalışmalar yaparlar. Metinler her iki dilden seçilir. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Christiane Nord, Rodopi, Amsterdam, Yardımcı Ders Kitapları :

2 Exploring Translation and Multilingual Text Production: Beyond Content (Text, Translation, Computational Processing, Erich Steiner, Colin Yallop, Walter de Gruyter, Berlin, 2001 The theory and practice of text analysis and translation criticism, John M Dodds, Campanotto Editore, TRN 107 Dilbilimine Giriş (3 0) 3 Bu dersin amacı genel dilbilimin amaç, sorun, ve alanlarını tartışmak, öğrencilerin dilin işlevini, özelliklerini, dilin terminolojisini öğrenmelerini sağlamaktır. Dilbilimin çeviribilim için önemini vurgulamak ve bu iki disiplin arasındaki paralellikleri öğretmektir. The Study of Language, G. Yule, CUP, Cambridge, 2002 Linguistics: An Introduction, Andrew Radford,Martin Atkinson, David Britain, Harald Clahsen, Andrew Spencer,Cambridge, CUP, FLA 101 Yabancı Dil I (3 0) 3 Bu derste öğrencinin kendini, ailesini, çevresini tanıtabilecek, bu konular çerçevesinde basit cümleleri kurabilecek düzeyde Yabancı Dil (Almanca, Fransızca ve Yunanca) öğrenmesi öngörülmüştür. Ders süresince eşit ağırlıkta okuma, yazma ve konuşma alıştırmalarına yer verilecektir. COM 101 Bilgisayara Giriş (3 0) 3 Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla çalışma; çeviribilim çerçevesinde basit programlama uygulamaları; çeviri yazılımlarının gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisyarla çalışma. ECDL Complete Guide, IACT, 2008 TUR 101 Türk Dili I (2 0) 2 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. Üniversiteler için Türk Dili, Prof Dr Muharrem Ergin, Bayrak BasımYayın Tanıtım, İstanbul, 2002

3 AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0) 2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ve kuruluş aşamasında Atatürk ün üstün organizasyon yeteneği ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ele alınacaktır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II YÖK yayını Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet MUMCU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, Ahmet Mumcu Modern Türkiye nin Doğuşu, Bernard Lewis Siyasi Tarih, Fahir Armaoğlu Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, Mustafa Barut, Mustafa Kemal ATATÜRK Nutuk (Söylev) TRN 102 İngilizce Yazı Becerisi II (3 0) 3 Bu dersin temel amacı öğrencilerin özel amaçlar için yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik farklı teknikler öğrenmelerini sağlamaktır. Yazma dersinin ikinci yarısı olan bu derste bir süreci anlatan, ikna etmeye tartışmaya yönelik yazı tekniklerine ve daha fazla yazmaya önem verilmektedir. Sözü geçen yazı türleri özel mektuplar, iş mektupları, dilekçeler, özgeçmişler, raporlar, vb. olabilir. Writing Academic English, Third Edition, Alice Oshima & Ann Hogue, Longman, NY, Writing to Communicate, Cynthia A. Boardman, Jia Frydenberg. Longman,NY, Writing, Tricia Hedge, Oxford, OUP, TRN 104 İngilizce Konuşma II (3 0) 3 Bu derste öğrencilere sözlü anlatımın ve etkili konuşmanın temel prensipleri öğretilir. Değişik konularda konuşmalar dinlemelerine fırsat verilir ve farkı amaçlı kısa konuşmalar yapmaları ve küçük gruplar halinde tartışma yapmaları sağlanır. Öğrenci bir önceki dönemde konuşma dersinde edindiği kuramsal bilgiler ışığında daha uzun süreli, hazırlıklı, ikna edici konuşmalar yapar. Contemporary Topics 3, David Beglar, Pearson, NY, NorthStar (advanced), Sherry Preiss, Longman,NY,1998.

4 TRN 106 Çeviriye Giriş (3 0) 3 Çeviri tarihinin incelenmesi, çeviri sorunlarının tanıtılması, çeviride eşdeğerlik olgusunun vurgulanması, farklı metin türleri ile çeviri tekniklerine yönelik bilgi verilmesi ve başlangıç düzeyinde iki yönlü çeviri alıştırmalarının yapılması. Ingilizce Çeviri Kilavuzu: A Guidebook for English Translation, Ismail Boztas, Ziya Aksoy, Ahmet Kocaman, Hacettepe-Tas Kitapçilik Ltd. Sti: Ankara. TRN 108 Metin İncelemeleri II (3 0) 3 Dersin temel amacı öğrencilerin kuramsal bir çerçeve içinde yazın ve yazın dışı metinler üzerinde derinlemesine çalışmalarını sağlamaktır. Ders süresince, metnin belirli bir metin türünden sayılabilmesi, belirli bir işlevi yerine getirebilmesi için göz önünde tutulacak söz sanatları, anahtar sözcükler, yapılar ve göstergelerin neler olduğu tartışılır; sözdizimsel, anlambilimsel ve biçembilimsel çözümlemeler yapılır. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Christiane Nord, Rodopi, Amsterdam, Yardımcı Ders Kitapları : Exploring Translation and Multilingual Text Production: Beyond Content (Text, Translation, Computational Processing, Erich Steiner, Colin Yallop, Walter de Gruyter, Berlin, 2001 The theory and practice of text analysis and translation criticism, John M Dodds, Campanotto Editore, TRN 110 Avrupa Kültürü ve Kurumları (3 0) 3 Bu derste işlenecek konular arasında Avrupa kültürünün gelişimi, ana hatları, başta gelen Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapıları ile mekanizmaları bulunmaktadır. Understanding European Union Institutions, Alex Warleigh, Routledge, London, Yardımcı Ders Kitapları Understanding the European Union, Nicoll, William, Trevor C. Salmon, Dorset, The European Union. Politics and Policies, John, McCormick, Westview Press, Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, Desmond Dinan, Palgrave 1999

5 FLA 102 Yabancı Dil II (3 0) 3 Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dili ( Almanca, Fransızca, Yunanca) kendi sosyal ve zihinsel ilgileri doğrultusunda basit mesajları anlama ve iletme yönünde motive edilmesidir. Bu dersi bitirenler Avrupa Dil Referansı Çerçevesinde A1 düzeyinde dil becerisini kazanmış olacaklardır. TUR 102 Türk Dili II (2 0) 2 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı etkinlikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. Üniversiteler için Türk Dili, Prof Dr Muharrem Ergin, Bayrak BasımYayın Tanıtım, İstanbul, 2002 AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 0) 2 Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu modern milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti nin dinamiği kendini gelişmiş ülkeler sürecine sokabilme yolunda Atatürk ün İlkeleri esasına dayalı irdemeler yapılacaktır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II YÖK yayını Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet MUMCU Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, Ahmet Mumcu Modern Türkiye nin Doğuşu, Bernard Lewis Siyasi Tarih, Fahir Armaoğlu Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, Mustafa Barut, Mustafa Kemal ATATÜRK Nutuk (Söylev) TRN 201 Sözcük Bilgisi (3 0) 3

6 Çeviride sözcük düzeyinde eşdeğerlik sorunları. Sözcük dağarcığı geliştirme ve İngilizce ile Türkçe'de sık sık birbirine karıştırılan sözcükler. Sözlükleri doğru ve yerinde kullanabilme. Sözcükleri dilsel ve durumsal bağlam içinde ele alma alıştırmaları. Sunuşlar, dönem ödevi. English Vocabulary in Use, Michael Mcharthy, Felicity O Dell, Cambridge, CUP, Yardımcı Ders Kitapları The World Of The Words 7th Edition, Margaret Ann Richek, Houghton Mifflin Company, NY, 2007 TRN 203 İngiliz Edebiyatı Tarihi I (3 0) 3 Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, bunları temsil eden eserlerin ıncelenmesi. Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, R Carter, J. McRae, The Routledge, London, Doing English: A Guide for Literature Students, Robert Eaglestone, Routledge, London, 2002 Get Set for English Literature, David Amigoni and Julie Sanders, Edinburgh University Press, Edinburgh, TRN 205 Özel Dil Kullanımları I (3 0) 3 Öğrenciler bu derste diplomasi, hukuk, ekonomik gibi alanların özel dil kullanımlarını öğrenirler. Farklı alanlarda düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak alan terminolojisini geliştirirler. İngilizce Çeviri Kılavuzu, Şenol Zaman, Yargı Yayınevi, Ankara, TRN 207 Çevirmenler için Türkçe Konuşma ve Sesbilimi (3 0) 3 Bu dersin amacı öğrencilerin doğru telaffuz ile Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek ve tonlama, sesletim, vurgu gibi teknik konularda onları bilgilendirmek, toplum önünde konuşma ve hitabet becerisi kazandırmak ve simultane çeviri sırasında yaşanan aksaklıkları önlemek amacıyla doğru mikrofon kullanımını yaygınlaştırmaktır. Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay, MEB Yayınları,İstanbul, Örneklerle Konuşma Eğitimi, Suat Taşer, İstanbul, 1980.

7 TRN 209 Söylem Çözümlemesi (3 0) 3 Bu derste basın ve medyada yer alan kamusal söylem ve resmi söylem düzenine ilişkin farklı dil kullanımlarına dikkat çekilerek, öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Role of Discourse Analysis for Translation and in Translator Training, Christina Schäffner, Multilingual Matters, 2002 Yardımcı Ders Kitapları Discourse, Guy Cook, Oxford University Press, Oxford, 1991 TRN 211 Dinleme ve Not Alma Becerileri (3 0) 3 Bu ders öğrencilerin vurgu ve tonlamalara dikkat ederek ve metinlerdeki anahtar kelimeler üzerinde yoğunlaşarak dinleme ve not alma becerilerini amaçlamaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin dikte tekniklerini ve değişik kısaltma türlerini dinleme ve not alma esnasında etkin bir şekilde kullanmalarını hedeflemektedir. Note-Taking for Consecutive Interpreting: A Short Course, Andrew Gillies, Saint Jerome Publications, London, Doğan,Aymil. (1999) Konuşmalardan not alma becerisine genel bakış.çeviribilim ve Uygulamaları, FLA 201 Yabancı Dil III (3 0) 3 Bu ders öğrencilerin günlük etkinliklere, güncel sorunlara ilişkin düşüncelerini görece olarak daha ayrıntılı biçimde ifade etmesine ve kısa düşünsel metinler oluşturmasına yöneliktir. TRN 202 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (2 2) 3 Bu ders, öğrencilere dünya gündeminde olan mali ve ekonomik konulara, uluslararası ticarete ve iş dünyası ile genel ekonomiye ilişkin tahminlere yönelik çeşitli metinler çevirme olanağı sağlamaktadır. Öğrenciler bu konulara ilişkin teknik terminoloji hakimiyetlerini kazanır ve geliştirirken ekonominin temel kavramlarını metin çeviri sürecine uygulamayı öğrenirler. İş Dünyası Sözlüğü/Business World Dictionary, Ender Gürol, Cem Yayınları, İstanbul, Çeviriden Çeviribilime, Sakine Eruz, Multilingual, İstanbul, Language for Economic, Jordan, R.R., Nixson F.I, Collins ELT, London, 1986.

8 TRN 204 İngiliz Edebiyatı Tarihi II (3 0) 3 Edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey edebi metinlere uygulanması. Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, R Carter, J. McRae, The Routledge, London, Doing English: A Guide for Literature Students, Robert Eaglestone, Routledge, London, 2002 Get Set for English Literature, David Amigoni and Julie Sanders, Edinburgh University Press, Edinburgh, TRN 206 Özel Dil Kullanımları II (3 0) 3 Öğrenciler bu derste bilim ve teknik gibi alanların özel dil kullanımlarını öğrenirler. Farklı alanlarda düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak alan terminolojisini geliştirirler. Türkçe - İngilizce Bilimsel ve Teknik Terimler Sözlüğü, Pars Tuğlacı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2001 TRN 208 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi (3 0) 3 Türkçe ile İngilizce deki temel tümce yapılarının dilbilgisel bakımından karşılaştırılması; yapısal farklılıklar ve benzerliklerin iki yönlü çeviri edimine olan yansımalarının örneklerle incelenmesi, her iki dilde yapı ve işlev ilişkisinin karşılaştırmalı olarak çalışılması. Turkish English Contrastive Grammar: Morphology and Syntax, A. Sezer, N.P., Ankara: An Introduction to Turkish-English Contrastive Grammar, Fuat Altunkaya, Sürat, Ankara, TRN 210 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi (2 2) 3 Bu dersin amacı öğrencilere positif bilimler alanında terminoloji kazandırmak amacıyla bilimsel ve teknik metinler alanında çeviri yapma olanağı sağlamaktır. Technical Translation Style: Clarity, Concision, Correctness, Mark Herman, 1993.

9 TRN 212 Basın ve Medya Çevirileri (2 2) 3 Bu derste öğrenciler gazetecilik ile ilgili temel kavram ve metinsel özellikler öğrenirler, gazetelerde yer alan politika, ekonomi, sağlık, savaş, gazete ilanı gibi konularda çıkan haberlerin çeviri uygulamasını yaparlar, ve ilgili konulara ait özel terminoloji ve anlatım tarzlarını kazanırlar. Translation and Media: How Different Can We Be and Still Be Equivalent (Or at Least Similar)?, In Arduini, Stefano and Robert Hodgson (eds.) Similarity and Difference in Translation, Sterk, Jan P, Rimini: Guaraldi, , An analysis of press translation process, in Proceedings of the Translation in global news conference, Sara Bani University of Warwick, 35-45, FLA 202 Yabancı Dil IV (3 0) 3 Bu ders fiil çekimlerinin daha ayrıntılı kullanımına, okuma, yazma ve konuşma bağlamında görece olarak daha sofistike alıştırmalara yöneliktir. TRN 301 Eşzamanlı Çeviri I (2 2) 3 Bu derste öğrenci İngilizce/Türkçe yapılan açımlama, yineleme, özetleme, eksik kalan fikri tamamlama gibi çeşitli alıştırmalarla simultane çeviriye yönelik beceriler kazanır; sözdizimi ve söylem açısından basit konuşma metinlerini eşzamanlı çevirme alıştırmaları yapar. TRN 303 Ardıl Çeviri I (2 2) 3 Ardıl çeviri olgusunun kuramsal açıdan tanıtılması. Söyleneni üst düzeyde anlama yetisinin geliştirilmesi ve belleği güçlendirme alıştırmalarının yapılması. Metnin içeriğinin ana çizgilerinin izlenmesi ve not alma yöntemlerinin vurgulanması; alınan notları öteki dile çevirme becerilerinin geliştirilmesi. Steps to Consecutive Interpretation, David Bowen, Margareta Bowen, Pen & Booth, 1984 TRN 305 Hukuk Metinleri Çevirisi (2 2) 3 Bu dersin amacı öğrencilerin Türk ve İngiliz hukuk sistemlerini baz alarak hukuk metinlerinin çevirisinde kullanacakları temel terminoloji ve yöntemlerle tanışmasını sağlamaktır English/Turkish Law Dictionary, M. Ovacık,Yetkin Basım ve Yayıncılık, İstanbul, Farklı kaynaklardan alınan hukuk metinleri

10 TRN 307 AB ve Anlaşma Metinleri Çevirisi (2 2) 3 Uluslarası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümü tarafından açılan bu ders aynı dönem içinde açılan AB ve Anlaşma Metinleri Çeviri ile bütünleşerek kavramların içini doldurur bir nitelik kazanmaktadır. Understanding the European Union, William Nicoll, and Trevor C. Salmon. Dorset, The European Union. Politics and Policies, John McCormick, Westview Press, Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, Desmond Dinan, Palgrave, Hanlon, James European Community Law, Sweet &Maxwell TRN 309 Edebi Çeviri I (2 2) 3 Bu dersin amacı kültüre bağlı kavram ve sözcüklerin çevirmene büyük zorluklar yarattığı bir alan olan edebi çeviri hakkında öğrencilerin içgörü sahibi olmalarını ve edebi parçalar çevirerek bu alanda deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere ders dışında okuyup sınıfta tartışabilecekleri makaleler verilecektir. Ayrıca tanınmış yazarlar tarafından yazılmış kısa öyküler üzerinden edebi inceleme yapmaları sağlanacaktır. Literary Translation: A Practical Guide, Clifford E. Landers, Multilingual Matters Limited, 2001 The Oxford History of Literary Translation in English: Volume 4: (Oxford History of Literary Translation in English) Peter France (Editor), Kenneth Haynes, Oxford University Press, USA, TRN 311 Yayıncılık ve Düzelti (3 0) 3 Bu derste öğrencilere bir metnin çevirlmesinden yayınına kadar geçen süresince yapılan düzelti işlemi ile ilgili beceriler kazandırılır. Revising and Editing for Translators, Brian Mossop, Saint Jerome Publications, 2001

11 FLA 301 Yabancı Dil V (3 0) 3 Bu derste öğrencilerin duygularını, hayallerini, arzularını, yaşadığı çevreye ilişkin değerlendirmelerini ve eleştirilerini inandırıcı ve tutarlı biçimde dile getirmeleri amaçlanmıştır. TRN 302 Eşzamanlı Çeviri II (2 2) 3 Bu derste öğrenci İngilizce/Türkçe olarak dinlediği bilim ve teknoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi konulardaki konuşmaları, iletiyi, dilsel yapı ve anlamı, kültürel öğeleri iyi kavrayarak eşzamanlı çevirmesini amaçlayan çalışmalar yapılır. Simultaneous Interpreting, P. V. Hendriks, Longman, London, 1971 Some psychological aspects of simultaneous interpreting, J.A. Hnederson,1982. Attention and simultaneous interpretation, E A. Lawson, TRN 304 Ardıl Çeviri II (2 2) 3 Not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde öğretilmesi; ardıl çeviri tekniklerinin doğal ortamlardaki konuşmacıların üretmiş olduğu metinlerin çevrilmesi süreçlerinde kullanılması. Steps to Consecutive Interpretation, David Bowen, Margareta Bowen, Pen & Booth, 1984 TRN 308 Çeviri Kuramı (3 0) 3 Bu derste öğrenciler çeviri kuramları ve alanın önde gelen isimleri, çeviri kuramının çeviri sürecine ve eleştirisine nasıl yansıdığı gibi konularda bilgi kazanırlar. Bu dersin ana hedefi öğrencilerin çeviriyi daha geniş bir bağlamda algılamalarını sağlamak amacıyla onlardaki çeviri bilinci ni geliştirmektir. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation, Douglas H. Robinson, Routledge, London, Introducing Translation Studies: Theories and Applications, Jeremy Munday, Routledge, London, Translation and Translating: Theory and Practice,Roger T. Bell, Addison Wesley Publishing Company, NY, 1991

12 TRN 310 Edebi Çeviri II (2 2) 3 Bu derste, öğrencilerin daha önce üzerinde çalışmış oldukları İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatındaki kaynak metinler kuramsal bağlamda incelenecek, biçembilim belirleyicilerine göre uygun çevirinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde tartışılacak, özgün metinler yayınlanmış çeviriler ile karşılaştırılarak öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırılacaktır. Literary Translation: A Practical Guide, Clifford E. Landers, Multilingual Matters Limited, 2001 The Oxford History of Literary Translation in English: Volume 4: (Oxford History of Literary Translation in English) Peter France (Editor), Kenneth Haynes, Oxford University Press, USA, TRN 312 Tıp Metinleri Çevirisi (2 2) 3 Bu derste öğrencilere tıp metinleri ile ilgili beceri ve terminoloji bilgisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Tıp Çeviri Sözlüğü, Ayfer Aydoğan, Sami Aydoğan, Siyasal Yayınevi, Ankara, Contemporary Translation Theories, E. Gentzler, Routledge, London, FLA 302 Yabancı Dil VI Bu dersin amacı öğrencilerin daha üst düzeyde düşünceler ortaya koyma, planlara ve hedeflere ilişkin açıklamalar yapma, nedenler ileri sürme ve bunları temellendirme becerisini zenginleştirmektir. TRN 401 Konferans Çevirmenliği (2 2) 3 Bu derste öğrencinin konferans çevirmenliğine hazırlanabilmesi için özellikle İngilizce/Türkçe yapı, biçem ve söylemi çabuk kavrayabilme ve aktarabilme yeteneklerini geliştirici etkinliklere yer verilmektedir. Farklı alanları kapsayan konuşma metinleri üzerinde çalışılır ve yapay konferans ortamları yaratılarak uygulama yapılır. Öğrencinin konferanslara katılarak alan çalışması yapması sağlanır. Conference Interpreting Principles and Practice, Taylor-Bouladon, Valerie: Conference Interpreting: Current Trends in Research : Proceedings of the International Conference on Interpreting : What Do We Know and How? : (Turku, Daniel Gile, Christopher Taylor, John Benjamins Publishing Co, 1997

13 Translator's Handbook, The: With Special Reference to Conference Translation, Frederick Fuller, Colin Smythe Ltd,1984. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation, Douglas H. Robinson Routledge, London, 2003) TRN 403 Altyazı ve Film Çevirmeleri (2 2) 3 Bu derste öğrenciler Altyazı ve Film çevirmeleri ile ilgili ana ilkeleri çalışarak, örnek çevirileri de inceleyerek bu konuda çeviri pratiği yapacaklardır. Alt yazı ve dublajlı filmler üzerinde yapılan çeviri uygulamaları, Çeşitli görsel ve işitsel materyaller Translation in bilingual contexts - Different norms in dubbing translation". Agost, Rosa. In Orero, Pilar (ed.) Topics in Audiovisual Translation, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 63-82, TRN 405 Çeviri Projesi I(1 2) 2 Bu derste ögrencinin kapsamli bir metni çözümlemesi, çevirmesi ve çeviri öncesi hazirligi ve çeviri süreci hakkinda bir inceleme metni yazmasi beklenmektedir. TRN 407 Çeviri Stajı I (1 4) 3 Bu derste öğrenci dersten sorumlu öğretim elemanının danışmanlığıyla herhangi bir özel şirket ya da devlet dairesinde 15 iş günü çeviri stajı yaparak bu süre içerisinde yaptığı çevirilerden örnekleri ve staj belgesini değerlendirilmesiiçin ders sorumlusuna sunar. TRN 409 Çeviri Eleştirisi I (3 0) 3 Bu dersin temel amacı öğrencilere farklı alanlarda yapılmış çevirilere nesnel ve eleştirel bir düzeyde yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Buna koşut olarak farklı metin türleri üzerinde eleştirel çıkarsamalar yapmaları teşvik edilir. Çeviri Kuramlarını Düşünürken, Işın Bengi-Öner, Sel Yayıncılık, İstanbul, Translation Criticism: The Potentials & Limitations, Reiss Katharina, Shanghai Foreign Language Education Press, Shangai, 2004 FLA 401 Yabancı Dil VII (3 0) 3 Bu dersin amacı çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak çeşitli metinlerin Türkçe den yabancı dile ( Almanca, Fransızca, Yunanca)çevrilmesi sürecinde öğrencilerin çeviri olgusuna bilinçli ve tutarlı bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.

14 TRN 402 Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları (2 2) 4 Bu derste çeviri eleştirisi kuramı ışığında öğrencilerin Anadil/Yabancı dil metinlerinin çözümlemesini yapabilmesi, karşılaştırmalı bir irdeleme ile çevrilmiş bir metinde sözcük, söz dizimi, yapı düzeyi, içerik, biçem gibi öğelerin ne ölçüde eşdeğerlilik ve yeterlilikle aktarıldığını saptamaları için çeşitli metinler üzerinde çalışılacak, çevirmenin karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü, çözümlerin yerinde olup olmadığı ve bunların çeviribilim açısından geçerliliği çeşitli metinlerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Validity in Interpretation, Hirsch E.D, Yale University, Yale, Similarity and Difference in Literary Translation, Tomas Albaladejo, In Arduini, Stefano and Robert Hodgson (eds.) Similarity and Difference in Translation, Rimini: Guaraldi, , TRN 404 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları (3 0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere çeviri yaparken çeşitli yazılım ve internet temelli otomatik çeviri sitelerini kullanmayı öğretmektir. Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction, Lynne Bowker, University of Ottawa Press, Ottawa, Computers and translation: a translator's guide (Digital), P. ten Hacken Machine Translation and Computer-Assisted Translation: A New Way of Translating?, Craciunescu, Olivia, Constanza Gerding-Salas and Susan Stringer-O'Keeffe, Translation Journal 8(3) (Online), TRN 406 Çeviri Projesi II (1 2) 2 Ögrencilerden ögrendikleri bir yabanci dildeki metni danismanlarinin gözetiminde Türkçe ye çevirmeleri ve bir terimler sözlügü hazirlamalari beklenir. TRN 408 Çeviri Stajı II (1 4) 3 Bu derste öğrenci dersten sorumlu öğretim elemanının danışmanlığıyla herhangi bir özel şirket ya da devlet dairesinde 15 iş günü çeviri stajı yaparak bu süre içerisinde yaptığı çevirilerden örnekleri ve staj belgesini değerlendirilmesi için ders sorumlusuna sunar. :

15 TRN 410 Çeviri Eleştirisi II (3 0) 3 Çeviri Değerlendirme I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak farklı alanlarda üretilmiş olan çevirilerin bilinçli ve tutarlı bir yaklaşımla eleştirilmesini amaçlamaktadır. Çeviri Kuramlarını Düşünürken, Işın Bengi-Öner, Sel Yayıncılık, İstanbul, Translation Criticism: The Potentials & Limitations, Reiss Katharina, Shanghai Foreign Language Education Press, Shangai, 2004 FLA 402 Yabancı Dil VIII (3 0) 3 Bu dersin amacı çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak çeşitli metinlerin yabancı dilden ( Almanca, Fransızca, Yunanca) Türkçe ye çevrilmesi sürecinde öğrencilerin çeviri olgusuna bilinçli ve tutarlı bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi cebia@omu.edu.tr

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 205-230 Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri Serkan ÇELİK 1 ÖZ Derlem destekli söylem çözümleme

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Ulvican Yazar Sakarya Üniversitesi,uyazar@sakarya.edu.tr Özet Çeviri yetileri

Detaylı

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Firdevs.gunes@gmail.com Özet Dil eğitiminin önemli bir anahtarı olan dil bilgisi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

A. EDEBİYAT TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

A. EDEBİYAT TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EDEBİYAT TEORİSİ

Detaylı