MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU"

Transkript

1 MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

2 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ANALİZ 2.1. Konum 2.2.Mevcut Plan Kararları 2.3.Fiziksel Yapı Özellikleri ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu 3. SENTEZ VE DEĞERLENDİRME 4. PLAN KARARLARI /1000 Ölçekli İmar Plan Kararları /5000 Ölçekli İmar Plan Kararları 5. PLAN NOTLARI 2

3 1.AMAÇ ve KAPSAM tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu 1015 ada 14 parsel LPG İstasyonu olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde 10 metrelik araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır. Mülkiyeti Neriman YILMAZ a ait olan Mevcut Alaşehir 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında LPG İstasyonu olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin kararı ile LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan civarında Küçük Sanayi Alanı olarak planlı bölgeler bulunması aynı zamanda LPG İstasyonu yapılmadan önceki planlara bakıldığında bahse konu alanın Küçük Sanayi Alanı olarak planlı olduğu ve plan bütünlüğünün uyulması açısından Mevcutta LPG İstasyonu olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edilmektedir. Ayrıca Alaşehir 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında bahse konu alan her ne kadar LPG İstasyonu olarak yazılmış olsa da yapılan taramada sehven Küçük Sanayi Alanı olarak tanımlandırılmıştır. Söz konusu hata da yapılan plan değişikliği ile birlikte düzeltilmesi amaçlanmaktadır. 3 Söz konusu talep doğrultusunda yapılan planlamada Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında mülkiyeti şahsa (Neriman YILMAZ) ait ve kullanımı LPG İstasyonu olarak planlı alanda kalmakta olan 1015 ada 14 parsel Küçük Sanayi Alanı olarak değiştirilmiş ve çevresinde planlı diğer Küçük Sanayi Alanları ile aynı olan Emsal:1,50 Yençok: 6,50 olacak şekilde bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır ve plan bütünlüğü sağlanmıştır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bahse konu alan planda LPG İstasyonu olarak yazılmış olmasına rağmen sehven tarama ve renk olarak Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmış gözükmektedir. Planda LPG İstasyonu yazısı kaldırılarak söz konusu tarama üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılan bu değişiklikle birlikte sehven yapılmış olan hata düzeltilmiştir.

4 2.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ANALİZ Manisa ili, Ege Bölgesinde yer alan bir ilidir. Manisa toplam nüfusuyla İzmir den sonra Ege Bölgesi nin 2. Büyük ilidir. Manisa Merkez İlçe Nüfusu e yaklaşır ve bu özellikleriyle Manisa, tarihinde kabul edilen 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi olmuştur ve 17 ilçeye sahiptir. Manisa, sanayisi gelişmiş bir ildir. Ege Bölgesi nde İzmir ve Denizli ile birlikte bölgenin en gelişmiş 3 kentinden biridir. Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile tanınır. Manisa İlinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri 4 Manisa İlinin Türkiye ve Bölgedeki Yeri

5 Manisa İlçeler Haritası Manisa nın ilçelerinden biri olan Alaşehir, İzmir-Denizli karayolu üzerindedir. Manisa il merkezine 110 km. ve İzmir il merkezine yaklaşık 133 km. uzaklıkta bulunur. Alaşehir batıdan Salihli, kuzeyden Kula ve güneyden Kiraz ilçeleri ile çevrilmiştir. Alaşehir ilçesi, Batı Anadolu'daki doğu-batı yönlü ovalardan biri olan Gediz ovasının doğu kesiminde bulunmaktadır. Yüzölçümü 977 km2'dir. 5 Plan değişikliğine konu alan Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 1015 ada ve 14 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazdır Konum Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır. Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200 metre civarı mesafededir.

6 Yenimahalle Mah ada 14 parsel 6 Planlama Alanı Planlama Alanı ve Yakın Çevresinin Uydu Görüntüsü

7 2.2. Mevcut Plan Kararları Meri 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı tarih ve 9948 sayılı Bakanlık Olur u ile onaylanmıştır. Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında tarih ve sayılı Bakanlık Olur u ile onaylanmıştır. Askı süreci içerisindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında yeniden düzenleme yapılan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 7. Maddesi uyarınca tarihinde onaylanmıştır. Planlama alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda Alaşehir İlçesi sınırları içerisinde Kentsel Yerleşik Alan da kalmaktadır 7 Planlama Alanı

8 Meri 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bahse konu alanda planda LPG İstasyonu olarak yazılmış olmasına rağmen sehven tarama ve renk olarak Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmış gözükmektedir. 8 Meri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Meri 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

9 Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu 1015 ada 14 parsel LPG İstasyonu olarak planlı alanda kalmaktadır.nazım İmar Planı teklifi uygun bulunması halinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Uygulama İmar Planlarında da değişiklik yapılacaktır. 2.3.Fiziksel Yapı Özellikleri ve Mevcut Arazi Kullanım Durumu Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır. Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200 metre civarı mesafededir. Alaşehir ilçesinin tamamına ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde onaylanmıştır. Düzeltme yapılan alan, alüvyon bir tabakaya sahiptir. Bu bölgede aktif fayların yoğunlaşması nedeniyle, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporu ve ekindeki yerleşime uygunluk haritalarında Önlemli Alan olarak belirtilmiş ve Ö.A-3 simgesiyle gösterilmiştir tarihinde Alaşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan değişikliğine konu 1015 ada 14 parsel LPG İstasyonu olarak planlıdır. Mevcut Planda söz konusu alanın kuzeyinde 10 metrelik araç yolu, ada genelinde ise Küçük Sanayi Alanının içerisinde yer almaktadır. Bahse konu alan 0,50 Emsal ve Hmax:6,50 olarak planlanmıştır. 3.SENTEZ VE DEĞERLENDİRME Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel ilçe merkezinde yer almaktadır. Güneyinde 24 metrelik Araç Yolu olarak planlı Süleyman Demirel Caddesi kuzeyinde ise 10 metrelik Araç Yolu olarak planlı Mazhar Bey Caddesi bulunmaktadır. Yakın çevresinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlar bulunmaktadır. Planlama Alanı Belediye Binasına 1000 metre kaymakamlık ve adliye binasına uzaklığı ise 1200

10 metre civarı mesafededir. Plan değişikliği talep edilen alan; Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1015 ada 14 parsel Mazhar Bey Caddesinden cephe almaktadır. Mülkiyeti Neriman YILMAZ a ait olan Mevcut Alaşehir 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında LPG İstasyonu olarak planlı alanın Manisa İdare Mahkemesinin kararı ile LPG İstasyonunun açma ve işletme ruhsatları iptal edildiğinden dolayı bahse konu alan civarında Küçük Sanayi Alanı olarak planlı bölgeler bulunması ve plan bütünlüğünün bozulmaması açısından Mevcutta LPG İstasyonu olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edilmektedir. Ayrıca Alaşehir 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında bahse konu alan her ne kadar LPG İstasyonu olarak yazılmış olsa da yapılan taramada sehven Küçük Sanayi Alanı olarak tanımlandırılmıştır. Söz konusu hata da yapılan plan değişikliği ile birlikte düzeltilmesi amaçlanmaktadır. 4.PLAN KARARLARI Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Kararları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde bahse konu alan planda LPG İstasyonu olarak yazılmış olmasına rağmen sehven tarama ve renk olarak Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmış gözükmektedir. Planda LPG İstasyonu yazısı kaldırılarak söz konusu tarama üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılan bu değişiklikle birlikte sehven yapılmış olan hata düzeltilmiştir.

11 Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Bilgi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı değişikliği 11

12 5.PLAN NOTLARI 1. Plan ve Plan Notlarında belirtilmeyen hususlarda Alaşehir (Manisa) imar Planı hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri uygulanır. 2. İmar planına esas olmak üzere hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporundaki uyarı ve önerilere uyulacaktır. 3. Mevcut Küçük Sanayi Alanları için geçerli olan Plan Notları, tadilat yapılan alan içinde geçerli olacaktır. 12

13 EKLER 13

14 14

15 15