Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye. Etik: Kuram ve Uygulama. (Üçüncü Bildiri Çağrısı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye. Etik: Kuram ve Uygulama. (Üçüncü Bildiri Çağrısı)"

Transkript

1 Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye Etik: Kuram ve Uygulama (Üçüncü Bildiri Çağrısı) (http://www.kbbf2014.org) Amaç & Kapsam Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan olağanüstü değişim hızı kütüphane ve bilgibilim alanında da çekici bir işlevsellik üstlenmiş durumdadır. Meslek ve disiplinler bilim ve teknolojilere bağlı olarak değişir. Ancak meslek ve disiplinlerin, değişen yanıyla birlikte, onların varlığını sürdürmesini sağlayan ve değişmeden süregelen bir de özleri vardır. Günümüzde ağırlıklı olarak değişimin yeniden biçimlendirdiği sınırlar ele alınıp tartışılırken, değişmeyen temeller daha arka planda kalmaktadır. Oysa meslekleri meslek yapan, disiplinleri de temellendiren temel özellik zamana ve gelişmelere bağlı olarak değişmeyen özdür ve bu özün belirlenmesi ve tanımlanması her meslek ve disiplin için yaşamsal bir gerekliliktir. Kütüphane ve Bilgibilim disiplin ve mesleğinin de diğer disiplin ve mesleklerle kesişen sınırlarının ve aynı biçimde diğer alanlardan sıyrılıp kendine özgü özelliklerinin belirlenmesi için felsefi temellere dayandırılmaya gereksinimi vardır. KBB nin etik ve felsefi temellerinin tartışılması amacıyla 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Kastamonu da yer alacak Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, Etik: Kuram ve Uygulama başlığı altında düzenlenecektir. Sempozyumda, Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik kuram ve uygulamalarının yeri, önemi, gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konması, mesleğin değişik kesimlerinde karşılaşılan sorunların tartışılması ve felsefi temellerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Sempozyumun kapsamında yer alan ana konu ve alt konular aşağıda belirtilmiştir. 1. Kütüphane ve Bilgibilimin Temelleri Kütüphane ve Bilgibilimin Sınırları Kütüphane ve Bilgibilimin Çekirdeği

2 Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi Kütüphane ve Bilgibilimin Disiplinlerarası Özellikleri Kütüphane ve Bilgibilimin Ulusal ve Uluslararası Tanınabilirliği 2. Etik ve Hukuk Düşünce Özgürlüğü Sansür Bilgi Özgürlüğü Adalet ve Özgürlük Telif Hakları Bilgi Hukuku Açık Erişim Bilişim ve Etik Dil, Kültür ve Etik Etik davranış İlkeleri ve Standartları 3. Meslek Ahlâkı/Mesleki etik Bilim Etiği Kütüphane ve Bilgibilim Etiği Kütüphane Etiği Bilgibilim Etiği Arşivcilik Etiği Sivil örgütler Etiği Profesyonellik 4. Hakemlik ve Editörlük Bilimsel Araştırma Bilimsel Dergi ve Editörlük Hakem ve Hakemlik İntihal ve diğer ilgili konular Çağrı Konuşmacılarımız Profesör Rafael Capurro (Uluslararası Bilgi Etiği Merkezi [International Center for Information Ethics (ICIE) Başkanı), Profesör Paul Sturges (Loughborough Üniversitesi,

3 Professor Emeritus) Prof. Dr. Berin Yurdadoğ (Ankara Üniversitesi, Emekli), Prof. Dr. Meral Alpay Şenöz (İstanbul Üniversitesi, Emekli), Prof. Dr. İrfan Çakın ve Hilmi Çelik (Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi, Emekli) sempozyumun açılış konuşmacılarımızdır. Özet & Bildiri Gönderme Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sempozyum süresince simültane çeviri yapılacaktır. Tüm katılım türleri için sözcüklü (kaynakça dışında) bir özet gerekmektedir. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler iki, gerekli durumlarda 3 hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerektiği gibi bildirilerin içerik, yöntem, sunum vb. açıdan da etik duyarlılık kapsamında üretilmiş olması koşulu aranmaktadır. Türk Kütüphaneciliği ile Bilgi Dünyası ile yapılan işbirliği sonucunda kabul edilen bildiriler, bildiri sahiplerinin istemesi durumunda, bu dergilerde yayımlanabilecektir. Önemli Tarihler Bildiri duyuru süreci 1. Duyuru: 20 Ağustos Duyuru: 15 Ekim Duyuru (Son): 15 Aralık 2013 Genişletilmiş özetler için son gönderim tarihi: 01 Ocak 2014 Süresi uzatılmış genişletilmiş özetler için son gönderim tarihi: 19 Ocak 2014 Kabul edilen özetlerin duyurulması: 01 Şubat 2014 (17 Şubat - Süresi uzatılmıştır) Tam metin bildiri son gönderim tarihi: 15 Mart 2014 (31 Mart - Süresi uzatılmıştır) Kabul edilen tam metin bildirilerin duyurulması: 1 Haziran 2014 (16 Haziran- Süresi uzatılmıştır) Sempozyum tarihi: 3-5 Eylül 2014 Bilim Kurulu Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Canatar (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Hamza Kandur (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük (Aksaray Üniversitesi, Emekli) Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi)

4 Doç. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Coşkun Polat (Atatürk Üniversitesi) Ali Fuat Kartal (Türk Kütüphaneciler Derneği) Dr. Mehmet Tayfun Gülle (Türk Kütüphaneciliği) Dr. Nevzat Özel (ÜNAK) Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Güler Demir (Kastamonu Üniversitesi) Öğr. Gör. Elsa Bitri(Kastamonu Üniversitesi) Arş. Gör. Ayşenur Güneş (Kastamonu Üniversitesi) Dr. Yusuf Yalçın (İzmir Üniversitesi) Dr. Mehmet Ali Akkaya (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) Yerel Kurul Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu(Kastamonu Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Güler Demir(Kastamonu Üniversitesi) Öğr. Gör. Elsa Bitri(Kastamonu Üniversitesi) Arş. Gör. Ayşenur Güneş (Kastamonu Üniversitesi) Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu (Kastamonu Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Can Doğan Vurdu (Kastamonu Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. M. Serdar Çavuş (Kastamonu Üniversitesi) Hakem Kurulu Umut Al (Hacettepe Üniversitesi) Nazlı Alkan (Ankara Üniversitesi, Emekli) Hakan Anameriç (Ankara Üniversitesi) Aykut Arıkan (Yeditepe Üniverstiesi) Sacit Arslantekin (Ankara Üniversitesi) Selma (Alpay) Aslan (TOBB Türkiye Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) Bekir Kemal Ataman (Giresun Üniversitesi) Doğan Atılgan (Ankara Üniversitesi) Gülbün Baydur (Hacettepe Üniversitesi, Emekli) Özlem Bayram (Ankara Üniversitesi) Michael Buckland (Berkeley Üniversitesi, Emekli) John M. Budd (Missouri Üniversitesi) Rafael Capurro (International Center for Information Ethics) İrfan Çakın (Hacettepe Üniversitesi) Archie Dick (Pretoria Üniversitesi) Tülay Fenerci (Ankara Üniversitesi) Aleksandra Horvat (Zagreb Üniverstiesi) Selçuk Hünerli (Kültür Üniversitesi) Sekine Karakaş (Ankara Üniversitesi) Tuba Çavdar Karatepe (Marmara Üniversitesi) Hülya Dilek Kayaoğlu (İstanbul Üniversitesi) Hasan S. Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi) İshak Keskin (İstanbul Üniversitesi) Ümit Konya (İstanbul Üniversitesi) Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

5 Mehmet Emin Küçük (Aksaray Üniversitesi) Özgür Külcü (Hacettepe Üniversitesi) TomasA. Lipinski (Kent State Üniverstiesi) Peter Johan Lor (Pretoria Üniversitesi) Kay Mathiesen (Arizona Üniversitesi) Hüseyin Odabaş (Atatürk Üniversitesi) H. İnci Önal (Hacettepe Üniversitesi) Coşkun Polat (Atatürk Üniversitesi) Hermann Rösch (Cologne Üniverstiesi) Fatih Rukancı (Ankara Üniversitesi) Tefko Saracevic (Rutgers, New Jersey Devlet Üniversitesi) Paul Sturges (Loughborough Üniversitesi, Emeritus Professor) Fatoş Subaşıoğlu (Ankara Üniversitesi) Anna Maria Tammarro (Parma Üniversitesi) Oya Gürdal Tamdoğan (Ankara Üniversitesi) Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Toplu (Gazi Üniversitesi) Nazan Uçak (Hacettepe Üniversitesi) Yavuz Unat (Kastamonu Üniversitesi) Sirje Virkus (Tallin Ünivesitesi) Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi) (Liste tam değildir) Sempozyum ile ilgili her türlü öneri ve eleştirilerinizi adresine iletebilirsiniz. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan S. Keseroğlu Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kuzeykent, Kastamonu-TÜRKİYE Tel: +90 (366) E-posta:

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

Beşinci Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014, Antalya, Türkiye

Beşinci Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014, Antalya, Türkiye BY2014: Beşinci Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2014, Antalya, Türkiye Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Bilgi Keşfi (Üçüncü Çağrı ve Bildiri Gönderme Tarihinin Uzatılması)

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER EKİM 2002 TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER MERHABA Bol yağmurlu ve mesleki toplantılarla dolu yoğun bir yazın ardından yeni sayımızla tekrar sizlerleyiz.. Bu sayımızda, Doç. Dr.

Detaylı

IMPORTANCE OF THE PUBLIC LIBRARIES IN CULTURAL DEVELOPMENT AND PUBLIC LIBRARIES IN BİTLİS PROVINCE: A COMPARATIVE ANALYSIS

IMPORTANCE OF THE PUBLIC LIBRARIES IN CULTURAL DEVELOPMENT AND PUBLIC LIBRARIES IN BİTLİS PROVINCE: A COMPARATIVE ANALYSIS KÜLTÜREL KALKINMADA HALK KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ VE BİTLİS TE HALK KÜTÜPHANELERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ * IMPORTANCE OF THE PUBLIC LIBRARIES IN CULTURAL DEVELOPMENT AND PUBLIC LIBRARIES IN BİTLİS PROVINCE:

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri A Gateway for Access to Accurate, Reliable and Actual Information in the Education : The Information

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. KÜTÜPHANE HAFTASI nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 01 Nisan 2014 Saat: 09:30 Yer: Milli

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATIONAL FACULTY Volume: 1 Number: 2 July 2011 ISSN 2146-071X Dergi Sahibi/Owner Trakya Üniversitesi

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

Başkanın mesajı. Sayfa 1

Başkanın mesajı. Sayfa 1 Sayfa 1 Başkanın mesajı Değerli üyelerimiz, Zaman hızla aktı ve yeni bir yılı daha geride bıraktık. Sizlere söz verdiğimiz gibi 2013 yılında iki adet bülten çıkaramadık ve sadece bir sayı ile yetinmek

Detaylı

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.467-474, TURKEY TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM SORUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA

Detaylı

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağırıyoruz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ KONGRE PROJESİ Çocu ların Cumhuriyeti için çocuk hakları Çocuk Vakfı Broşür Dizisi : 21 Kongre Broşür

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı www.ivekkongre.com Uluslararası İlaç ve Eczacılık 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com Değerli Katılımcılar, İlaç ve Eczacılıkta

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES Biyoetikte Yeni Ufuklar 25-26 Kas m 2010, stanbul www.biyoetik.org.tr Biyoetikte Yeni Ufuklar TÜRK YE B YOET K DERNE VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

Atıf ve Kaynakça Düzenleme

Atıf ve Kaynakça Düzenleme Atıf ve Kaynakça Düzenleme Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu serap@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kaynak kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular Telif hakkı (copyright)

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı