15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA»"

Transkript

1 15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA» Necla Uluğtekin(*) özet Uluslararası Kartografya Birliği (ICÂ) tarafından 23 Eylül - 1 Ekim 1991 tarihleri arasında ingiltere'de (Bornemouth) düzenlenen 15. Uluslararası Kartografya Konferansında tartışılan konular değerlendirilmiştir. Giriş Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kartografya Konferansı bu yıl 23 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde, yaklaşık 650 üyenin katılımı ile Bornemouth'da (ingiltere) yapılmıştır. Konferans programı komisyon toplantıları, paneller, poster sunumları, teknik sergi, harita sergisi, bilimsel ödül töreni, mesleki geziler ve sosyal etkinliklerden oluşmuştur. Panellerin ve serbest bildiri sunumlarının bir salonda, sabah ve öğlenden sonra oturumları halinde gerçekleştirilmesi, Fransızca ve ingilizce'ye düzenli simültane çeviri yapılması üyelere bütün konuşmacıları izleyebilme, tartışmalara katılabilme olanağını vermiştir. Çeşitli ülkelerden gönderilen ve ön değerlendirmeye alınan yaklaşık 350 bildiriden 135'i konferansta sunulabilmiştir. Bu bildirilerden 77'si kartografyanın temel konuları üzerine düzenlenmiş 18 panelde yeralmıştır. 58 poster ise forum bölümlerinde tartışılmıştır. Seçilmiş bildiri metinleri konferansın ilk gününde iki kitap halinde üyelere verilmiştir. Konferans programına alman 135 bildiri 30 ülkeden gönderilmiştir. A.B.D. 24, ingiltere 19, Çin Halk Cumhuriyeti 15, Japonya 9, Kanada 8, Hollanda 7, isveç 6, S.S.Ç.B 6, Almanya 5 bildiri ile konferansa en çok bildiri sunan ülkeler olmuştur. Konferansta sunulan bildirilerin içerdikleri konulara göre oranları şöylece özetlenebilir: Kartografya tarihi % 3, kartografya eğitimi % 4, harita tasarımı % 20, görme özürlüler için harita üretimi % 4, deniz haritaları % 3, sayısal kartografya % 17, coğrafi bilgi sistemi (CBS) % 11, uzaktan algılama % 5, harita pazarlaması ve veri transferi % 3, kartografik veri tabanları % 6, ulusal harita kurumları ve üretimi % 24. 1*) fwkartografya Âna'Bilim Dalı ICA Eğitim Komisyonu üyesi 70

2 15. Uluslararası Kartograf ya Konferansında ele alman konuları, aşağıdaki ana başlıklar altında değerlendirmek mümkündür: 1. Kartografyanm tarihçesi 2. Kartografya eğitimi 3. Harita tasarımı 4. özel haritalar 5. Üç - dört boyutlu kartografya 6. Sayısal harita ve CBS 7. Pazarlama ve trasfer 8. Ulusal harita kurumları ve ulusal harita üretimi Kartografyanm Tarihçesi Konferansın ilk panelinde kartografya tarihine ilişkin bildiriler sunulmuştur. ingiltere'de özellikle homojen haritalar elde etmek amacı ile Askeri ölçme Dairesi'nin (Ordnance Survey) yaptığı ölçmeler, kullandığı yöntemler ve araçlar tarihsel bağlamda tanıtılmıştır (McMaster 1991, Brand 1991). Çin Halk Cumhuriyetinde kartografyanm gelişimi ileri ülkelerdeki teknolojik gelişim ile karşılaştırılarak sunulmuştur (Jiaxin 1991). Tematik haritaların tarihi ve Cassini haritasının değerlendirilmesi yapılmıştır (Pelletier 1991). Kartografya Eğitimi Kartografya eğitiminin amacının yalnızca harita üretilmesi ile sınırlı olmadığı, harita kullanıcısının eğitiminin de kartografya eğitiminin önemli bir bileşenini oluşturduğu, harita kullanma eğitiminin ilköğretim seviyesinden başlıyarak tüm zorunlu eğitim düzeylerinde sürdürülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Harita üretiminde gün geçtikçe daha yoğun bir biçimde bilgisayar kullanılması, yeni gösterim tekniklerinin geliştirilmesinin kartografya eğitiminde bu yeniliklere uygun düzenlemelerin süratle yapılmasını gerektirdiği vurgulanmıştır (Ormeling 1991). CBS gün geçtikçe kartografyanın temel konusu haline gelmektedir. Kartografya eğitiminin ileride CBS oluşturacak kadroların yaratılmasına imkan sağlayacak biçimde geliştirilmesi tüm araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir (McGuinness 1991). Bu bağlamda fotogrametri ve uzaktan algılamanın temel ilkelerinin de kartografya eğitim programlarında yer almasının zorunluluğuna değinilmiştir (Guptill 1991, Perkins 1991, Brimicombe 1991). 71

3 Kullanıcı gruplarının kendilerine özgü algılama özelliklerinin olduğu, coğrafi bilginin uygun görsel yöntemler aracılığı ile kullanıcıya sunulmasının kartografyanın temel amaçları arasında yeraldığı, kartografya eğitim programlarında kullanıcı özellikleri üzerinde dikkatle durulmasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiştir. Eğitimde, harita tasarımı, veri integrasyonu, projeksiyon seçimi ve harita genelleştirmesi yardımı ile bilgi bazlı sistemlerin geliştirilmesi konularına ağırlık verilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Harita ile ilgili tüm disiplinler arasında ortak bir dil oluşturmak amacı ile araştırma çalışmalarının yapılması gerektiği, bu dilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının eğitim hedefleri arasında yer alması gerektiği vurgulanmıştır. özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yetişmiş personelin yurtdışına göçünün engellenmesinde, bu personelden eğitim kurumlarında yararlanmayı mümkün kılacak düzenlemelerin yapılmasının etkin bir önlem olarak görüldüğü bildirilmiştir (Ikhuoria 1991, Brimicombe 1991). önümüzdeki birkaç yıl içinde, Avustralya'da; yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış ABS (Arazi Bilgi Sistemi)/CBS kullanıcıları yetiştirmeye yönelik, mezunlarına "profesyonel kartograf" unvanı verebilecek, üst düzeyde, bağımsız bir eğitim programının başlatılacağı bildirilmiştir (Cartwright 1991, Williams 1991). Son yıllarda başta ICÂ olmak üzere, konu ile ilgili kuruluşlarda kartografya eğitiminin standartlaştırılması ve homojenleştirilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerdeki eğitimin entegrasyonu bağlamında, 1993'de Köln'de yapılacak 16.Uluslararası Kartografya Konferansında Avrupa'da ortak kartografya eğitiminin koşullarının tartışılması planlanmaktadır. Harita Tasarımı Kartografyadaki son teknik gelişmeler tanıtılmış ve harita tasarımı, üretim yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Günümüzde kartografyanm görsel bileşenini üzerine yeterince eğilinmediği, bu alana daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Castner 1991, Ormeling 1991, Monmonier 1991). Şehir haritalarının ve turistik haritaların - kullanıcıları dikkate alındığında - tasarım açısından özellik arzettikleri belirtilmiş, bunların üretiminde uyulması gerekli temel kurallar üzerinde durulmuştur. Bu sorunun 72

4 özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ağır bir biçimde yaşandığı bildirilmektedir (Ottoson 1991, Grelot 1991). Yeni atlas üretecek ülkelerde, ilk adımın gösterim araştırması olması gerektiği vurgulanmış, kullanılagelen gösterimin yapıcı bir eleştirisinin ise bu araştırmanın temelini oluşturması gerektiği belirtilmiştir (Winid 1991, Jaatinen 1991).Topografik harita üretiminde, her yeni versiyonun yeni bilgiler eklenmesiyle gerçekleştiği, bunun da yeni gösterimler üretilmesi ve gösterimlerde Önemli yenilemeler yapılması anlamına geldiği belirtilmiş, konu İsveç'te topografik harita üretiminden örnekler verilerek irdelenmiştir (Ottoson 1991). Harita üretiminde renk sorununun önemini koruduğu, özellikle bilgisayar haritalarında (soft map) ekran renklerinin bilgisayar destekli ileştişimde yanlış anlamalara yol açtığı belirtilmiştir. Bu arada raster plotter'lar ile yapılan otomatik renkli baskının daha ucuza malolduğu bildirilmiştir (Moellering 1991, Makkonen 1991, Taylor 1991), özel Haritalar Seksenli yılların sonuna kadar harita üretiminde başta görme özürlüler olmak üzere özelliği olan kullanıcılar için gerekli çabanın sarfedilmediği bir gerçektir. Ancak son yıllarda bu alanda dikkate değer gelişmeler kaydedilmiştir. Sunulan bildirilerde görme özürlüler için harita üretiminin sorunları ve bu sorunlara getirilen teorik ve pratik çözüm önerilerine yer verilmiştir (Kadmon 1991, Tatham 1991, O'Brien 1991, Coulson 1991). Bunun yanısıra konferans etkinlikleri içinde yer alan harita sergisinde görme özürlüler için üretilmiş çok sayıda harita, atlas ve plan sergilenmiştir. Üç - Dört Boyutlu Kartografya Kartografik ürünler genellikle iki boyutludur. Coğrafi Bilgi Sistemi içinde üç boyutlu perspektif görüntü elde etmenin getireceği kolaylıklar (su rezervlerninin belirlenmesi v.b.) kartografyanın fonksiyonlarını arttırması.açısından çok önemlidir (Moellering 1991). Güncelleştirme işlemi, X,Y ve Z boyutlarına zaman boyutunun da eklenmesini gerekli kılar. Sayısal kartografik veri tabanlarının gelişmesi ile bölgesel güncelleştirme klasik yöntemlerle kıyaslandığında çok daha kolay gerçekleştirilebilmededir. Böylece zaman dördüncü bir boyut olarak kartografyaya girmiştir. Kartografyanın bu çok boyutlu yapısı güncelleştirme bağlamında birçok konuşmacı tarafından irdelenmiştir (Mackaness 1991, Langran 1991). 73

5 Sayısal Harita ve CBS Basılı materyallerin (hard map) ve ekran görüntülerinin (soft map) kendilerine özgü avantajları, dezavantajları konuşmacılar tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir (Makkonen 1991). Kullanıcı açısından küçük ölçekli bir haritadan bina bilgilerine kadar ulaşabilmenin ancak basılı ekran görüntüleri ile mümkün olabileceği vurgulanmıştır (Rystedt 1991). Ancak bu konu ile ilgilenen tüm araştırmacılar, basılı materyal ya da ekran görüntüsü tercihinin kullanıcı ve harita amacına göre belirlendiğini vurgulamışlardır. Bilgisayarlarla birlikte dinamik haritaların kullanım alanına girmesi ve okunabilirliği konusundaki konuşma dinleyicilerin ilgisini çekmiştir (Dibiase 1991). Dinamik haritalar belirli bir alandaki değişken coğrafi özellikleri bir ya da birkaç parametreye göre işleyebilmektedirler. örneğin bu tür haritalar kullanılarak birçok bölgeki aylık sıcaklık değişimleri kolaylıkla görülebilmektedir. Bilgisayar ortamında üretilen haritalarda ölçeklerin kolayca değiştirilebilmesi, gösterimlerin ve coğrafi isimlerin ölçeğe bağlı olarak değişmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Ancak henüz okunabilirliği kolaylaştıran bir program üretilemediğinden, ölçek değiştirmek ne kadar kolay olursa olsun, coğrafi isimlerinin haritaya yerleştirilmesi sorun olmaktadır. Bu sorunun teknik çözümü ve bu çözümün gerçekleştirilebilmesi için yetişmiş kartograflara duyulan gereksinim birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir (Jager 1991). Genelleştirme sırasında obje ayrımı sorunu önemini korumak tadır.bu konudaki konuşmalardan ITC'nin (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences) henüz bu sorunu çözemediği, Apple Macintosh'un 1992'de tamamlanacağı umulan bir program üzerinde çalıştığı, Intregraph'in ise 1985'de çözüme ulaştığı belirtilmiştir (Muller 1991, Dangermond 1991). Hannover üniversite'sinde 1/5000 ölçekli haritalardan 1/25000 ölçekli haritalara % başarı ile genelleştirme yapılabildiği bildirilmiştir (Powitz 1991). Ancak bu konuda yapılan tartışmalar genelleştirmenin sözü edilen yüzdelerde otomatik olarak yapılmasının olanaksızlığını ortaya koymuştur. Otomatik genelleştirme için matematiksel bir model bulan ve kendi adı ile anılan eğri genelleştirmesi yönteminin kurucusu Douglas'm tartışma bölümündeki konuşması dinleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı. Douglas genelleştirme sorunu ile yirmi yıl önce ilgilendiğini, o dönemde sorunu olduça basit bir biçimde ele aldığını, 74

6 günümüzde topografik haritaların genelleştirilmesi için kendi yönteminin yetersiz kaldığını açıksözlüiükle ifade etmiştir (Douglas 1991). Genelleştirmenin ancak kartograya eğitimi görmüş uzmanlar tarafından yapılabileceği, kartograf yanın görsel yönünün en çarpıcı biçimde bu işlem tarafından ortaya konulduğu genel kabul gören bir düşünce olmuştur. CBS oluş turulurken çok sayı da değ i ş kenin varlığı,projeksiyon seçiminde belirli bir standart oluşmasını engellemektedir. Küçük ölçekli haritalarda seçilen projeksiyondan kaynaklanan deforaasyon, harita bilgilerinin yanlış anlaşılmasına yol açmaktadır. Projeksiyon seçimi sorununun 14. Uluslararası Kartografya konferasında (Budapeşte) paket programlar yoluyla hemen tümüyle çözüldüğüne ilişkin genel kanı (Uluğtekin 1989) bu konferansta yerini rasyonel arayışlara bırakmıştır. Bu arayışlara temel olan ilkelerin başında, belirli bir projeksiyonun esas alınması yerine uygulamaya özgü, kullanıcıda görsel olarak en az deformasyon etkisi yaratan projeksiyonun seçimi yeralmaktadır (Canters 1991). CBS oluşturulmasında bilgisayarın yerinin irdelendiği konuşma konferansta sunulan en ilginç bildirilerden biri olmuştur. Bildiride, son zamanlarda yaygınlaşan, CBS değerlendirme çalışmalarını paket program kullanımına indirgeyen yanlış anlayış eleştirilmiştir. CBS konusundaki bilgi birikimi ve deneyimlerden yararlanarak amaç belirlemenin ve harita yorumlamanın, CBS oluşturma çabalarının esasını oluşturduğu vurgulanmıştır (McGuinness 1991). Sayısal kartografya ve uzaktan algılama veri tabanları, global veri tabanını oluşturmaktadır. Ancak farklı uygulamalar sözkonusu olduğunda çözümleme gücünün yetersizliği ortaya çıkmaktadır (Guptill 1991, Dangermond 1991). Henüz, uzaktan algılama verileri kullanılarak topografik harita üretilememesine karşın, tematik harita üretiminde bu yöntemden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. (Perkins 1991). 1-2 km. çözümleme güçlü uydu görüntüleri üzerine il sınırları çizilerek bitki örtüsünün mevsimlere göre değişiminin incelenebildiği, arazinin 75 farklı tarımsal kullanımının belirlenebildiği bildirilmiştir (Guptill 1991). Halen raster veri tam otomatik yöntemlerle vektör veriye dönüştürülememektedir (Jager 1991). Konferans kapsamındaki teknik sergide bu işlemi oldukça basitleştirici bir bilgisayar programı tanıtılmıştır. VTRÂK veri toplama programı; Laser-Scan'in interaktif çizgi izleme programı olup, bugünlerde yalnızca UNIX işletim sistemi ile çalışan workstationlarda kullanılabilmektedir. Yakın gelecekte, Digital DECstation 5000, SUN SPARCstation 2, IBM ve HP'da da çalışabilecek versiyonlarının geliştirildiği 75

7 bildirilmektedir. Ancak bu program CBS amaçlı tasarlanmış olup, kadastro amaçları açısından yeterli değildir (Woodsford 1991). Pazarlama ve Transfer Uluslararası ilişkilerin gelişmesi, dünya çapında projelerin gündeme gelmesi kartografik bilginin uluslararası nitelik kazanmasına, kartografik ürünlerin ticari meta haline gelmesine yolaçmıştır. Kartografik bilginin transferi ve ticareti için gerekli düzenlemelerin yapılması ve standartların oluşturulması gerekmektedir (McGrath 1991, Marthe 1991). Veri formatı farklılıklarından ötürü verilerin uluslararası kullanımı güçlük arzetmektedir. Bu güçlüğün aşılması için üç boyutlu veri transfer standartlarının oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır (Dangermond 1991, Cederholm 1991). Tüm standardizasyon çalışmalarının temelinde kavramsal standartların belirlenmesi yatmaktadır. Veri tabanının her geçen gün artması bu veri tabanının nasıl yönetilmesi gerektiği sorusunu ortaya çıkartmıştır. Bilgi iletişiminin geniş bir örgütlenme ile gerçekleştirilebileceği vurgulanmış, böyle bir organizasyon için yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim dile getirilmiştir. Veri üreten devlet kurumları ile özel kurumlar arasındaki ulusal düzeydeki iletişim uluslararası kartografik bilgi iletişiminin temelini oluşturmaktadır. CBS bağlamında ele alındığında gerek ulusal gerekse uluslararası bilgi iletişiminin kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasında yaratabileceği olumsuz etkiler, Jack Dangermond'un konuşması sonrasındaki canlı tartışmanın odağı olmuştur. Ulusal Harita Kurumları ve Ülke Haritaları üretimi 15. Uluslararası Kartografya Konferansının ana konusu ulusal harita üretimi olmuştur. Bu konudaki bildiriler tüm bildirilerin dörtte birini oluşturmaktadır. Ulusal harita kurumlarının hızlı teknolojik değişimlerin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Monmonier 1991, Robbins 1991). Ancak, teknolojik ilerlemenin, bu teknolojiyi kullanan insanların uyum sağlamalarından daha kolay olduğu, asıl sorunun anlayış değişikliğinin sağlanmasında düğümlendiği dile getirilmiştir (Petchenik 1991). ülke haritalarının üretiminde standardizasyonun zorunluluğu vurgulanmış, bu görevin ulusal standardizasyon kurumları yönlendiriciliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanısıra uluslararası organizyonlar 76

8 aracılığı ile dünya çapında bir standardizasyonun zaman geçirilmeden oluşturulması üzerinde durulmuştur (Cedarholm 1991, Dangermond 1991, Grâlot 1991, Marx 1991). Son yıllardaki siyasi değişimler sonucu atlasların güncelleştirilmesi birincil sorunlar arasına girmiştir. Örneğin Almanya'da yılları için üretilen atlaslar güncelliğini yitirmiştir {Freitag 1991). Konferansın ilginç bir yönü de ülke temsilcilerinin kendi haritalarındaki yanlışlıkları göstermekten çekinmemesi olmuştur. Çok gizli haritalar üzerindeki harita bilgileri bölümünde hiç bir sayısal bilgi verilmeden nicelik bildiren gösterimlerin kullanılması ise dinleyiciler için tam bir mizah örneği olmuştur (Freitag 1991). Sonuç 15. Uluslararası Kartografya Konferansı gerek organizasyon gerekse katılım açısından mükemmel bir biçimde düzenlenmiştir. Konferans kapsamında yeralan teknik sergi ve harita sergisi üyelerin son yenilikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır. Konferans bilgi alışverişinin yanı sıra araştırmacılar arasındaki ilişkilerin arttırılması, yeni projelerin oluşturulması için elverişli bir ortam sağlamıştır. Birçok ülkenin konferansa geniş gruplar halinde katılmasına karşın, ülkemizden tek sivil haritacı olarak katılmam bu tür ülkelerden gelen üyelerin elde ettikleri avantajlara ulaşmakta güçlük çekmeme yolaçmıştır yılında Budapeşte'de yapılan 14. Uluslararası Kartografya Konferansı ile karşılaştırıldığında bu konferanstaki bildirilerin içerik ve sunuluşları açısından daha nitelikli olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra teknik sergi ve harita sergisinin farklı salonlarda gerçekleştirilmesi çok sayıda ulusal harita örneğinin sergilenmesini mümkün kılmıştır. Harita sergisinde hemen tüm üye ülkelerden örneklerin yeralma3ina karşın ülkemiz haritalarının sergilenmemesi üzücü olmuştur. Konferans sırasında ICA'ın, tüm dünya kartograflarını yetkin bir biçimde temsil ettiği' ve amaçlarını gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Bu kuruluşun amaçları;. kartografyanın sorunları üzerine yapılan çalışmaların yönlendirilmesi, özellikle kaynak materyalin işlenmesi, tasarımı, harita reprodüksiyon teknikleri ve grafik iletişimin ortak formlarının oluşturulması,, jeodezinin çeşitli dalları, coğrafi ve diğer bilimsel araştırmalar arasında somut kuramsal ilişkilerin kurulması,. uluslararası kartografik araştırmaların koordinasyonu, desteklenmesi, taraflar arasında belge değişiminin 77

9 sağlanması,. kartografya eğitiminin yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi,. uluslararası konferanslar, toplantılar, sergiler düzenlenmesi,. kartografya ile ilişkili disiplinlerin de katıldığı toplantıların organize edilmesi,. komisyonlar aracılığı ile kartografyanın temel sorunlarının çözümüne yönelik sürekli ve etkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, bu bağlamda komisyon toplantılarının düzenlenmesi olarak özetlenebilir (Rhind 1991). ICÂ, çalışma programına temel olmak üzere üye ülkelerden ulusal geniş kapsamlı raporlar istemektedir. Ancak ulusal raporların ne ölçüde gerçeği yansıttığı konferansta tartışma konusu olmuştur. Birçok raporda çizilen pembe tablonun - ait olduğu ülkenin yarattığı somut ürünler dikkate alındığında - gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde kartografik üretimin ağırlıklı biçimde Harita Genel Komutanlığı'nm tekelinde olması, özel sektörün kartografik harita üretimi konusuna bilinçle ve yeterince eğilmemesi, başta Üniversiteler ve kamu kurumları olmak üzere kartografik üretim ile ilgili kuruluşların birbirleri ve Harita Genel Komutanlığı ile gerekli iletişimi kuramamış olmaları uluslarası düzeyde Türkiye'nin hakettiği biçimde temsil edilememesine yolaçmaktadır. 15. Uluslararası Kartografya Konferansında bu sorun kendini açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle ülkemizde hiç zaman kaybedilmeden; üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları, Harita Genel Komutanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü, özel sektör temsilcilerinden oluşan, temel amacı standardizasyon olan bir sivil Kartografya Birliği oluşturulmalıdır. Uluslararası düzeyde Harita Genel Komutanlığı'nm yanısıra Kartografya Birliği ya da Harita Mühendisleri Odasının, Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) ile doğrudan ilişkiye girmesi sağlanmalıdır. Kaynaklar Brand M. J. D. ; Walsh M. C. (1991) : The Ordnance Survey in Ireland (UK). (**) 2: Brimicombe Â. J. ; G. P. Garforth (1991) : LIS/GIS education and training in Hong Kong (Hong Kong). (**), 1:61-70 (**) ICÂ 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

10 Canters Frank (1991) : Map projection in a GIS environment (Belgium). (**), 2: Cartwright William E. (1991) : Research and development in Âustralia and implications for Âustralian cartographic education (Âustralia). (**), 1: Castner Henry W. (1991) : Three perspectives on cartographic education (Canada). (**) 1:28-35 Cederholm Torbjorn (1991) : The Swidish approach to GIS standardization (Sweden). (**), 2: Coulson Michael R. C. ;Rieger Monica ; Wheate Roger (1991): Progress in creating tactile maps from geographic information systems (GIS) output (Canada). (**), 1: Dibiase David ; MacEachren Alan ; Krygier J. ; Rees C. ; Brenner A. (1991) : Animated cartography visualisation in earth systera science (USA). (**), 1: Dangermond Jack (1991) : Mapping technology with GIS (UK). "Cartographic information and Techniques" oturumunda gündem dışı konuşma, 15th ICÂ Conference and 9th General Assembly, Bournemouth, UK, Douglas David H. (1991) : The algorithmic structure of a fast boundary network program (Canada). (**), 1: Freitag U. ; Neitzel K. (1991) : Foundations, tasks and concept of a national atlas of Germany (Germany). (**), 1: Grelot Jean-Philippe (1991) : Expliciter l'implicite: le defi permanant de la cartographie (France). (**), 1: Guptill StephenC. (1991) : Developing digital cartographic data bases that are useful for global chance studies (USA). (**), 2: Ikhuoria isi A. ; Onyeka Celia A. (1991) : Perspective of cartographic education and the status of women in Nigeria (Nigeria). (**), 1:36-48 (**) ICA 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

11 Jaatinen Stig (1991) : Atlas of Finland-past and present (Finland). (**), 1: Jager Ernst (1991) : Investigations on automated feature displacement for amali scale maps in raster format (Germany). {**), 1: Jiaxin Liu (1991) : New Discoveries in the investigation of the most characteristic ancient maps (China). (**), 1:10-20 Kadmon Naftali (1991) : Mapping the Nations - tactualy. Tactual map projections and computerised thematic - maps and atlases (Israel). (**), 1: Langran Gail (1991) : Dilemmas of implementing a temporal GIS (USA). {**), 2: Mackaness William A. ; Buttenfield Barbara P. (1991) : Incorporating time into geographic process: a framework for analysing process in GIS (USA). (**), 2: Makkonen Kirşi ; Sainio Rita (1991) : Computer aided cartographic commucation (Finland). (**), 1: Marthe Nathalie ; Grelot Jean-Philippe (1991) : Marketing cartographique a L'IGN France (France). (**), 1: Marx Robert W. ; Broome F. R. ; Trainor T. (1991) : TIGER database in the spatial data transfer Standard: standardizing and innovation (USA). 3. Sayısal Kartografya Oturumunda sunulan basılmamış bildiri, 15th ICA Conference and 9th General Assembly, Bournemouth, UK, McGrath Gerald (1991) : Rising to the challenge. Marketing information in the nineties (Canada). (**), 1: McGuinness Carol ; Wersch van Anneke ; Stringer Peter - (1991) : Map design and map use: escperts and novices in a GIS environment (UK). (**), 2: McMaster Peter (1991) : Ordnance Survey: Completing two centuries of national mapping and now facing the challenge of the 1990s (UK). (**), 1: (**) ICA 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

12 Moellering Harold (1991) : Stereoscopic display and manipulation of larger 3-D cartographic objects (USA). (**), 1: Monmonier Mark ; Johnson Branden B. (1991) : Using qualitative data gathering techniques to iaıprove the design of environmental maps (USA). (**), 1: Muller J. C. ; Mouwes P. J. (1991) : Building knowledge tanks for rule based generalization (Netherlands). (**), 1: O'Brien L. G. ; McFetridge M. (1991) : Mapping geographical space for the disabled (UK). (**), 1: Ormeling Ferjan (1991) : Teaching cartography: educational consequences of current information tecnology (Netherlands). (**), 1:49-60 Ottoson Lars ; Aurell Hans (1991) : Design and map production methods for the map (Sweden). (**), 1: Pelletier Monique (1991) : Le Financement de la Carte de Cassini (France). (**), 1:21-27 Perkins C. R. ; Parry R. B. (1991) : Measuring the state of world mapping (UK). (**), 2: Petchenik Barbara Bartz (1991) : A case study of institutional response to technological transformation: The cartographic Enterprise of the United States (USA), (**), 1: Powitz Bernd M. ; Schmidt Carsten (1991) : Aspects of computer-assisted generalization for large scale maps (Germany). (**), 1: Rystedt Bengt (1991) : Interactive multimedia systeaıs in GIS environment with an example (Sweden). (**), 1: Robbins R. G. ; Stanton A.C. (1991) : The Automobile Association national datebase (UK). (**), 2: Tatham A. F. (1991) : The design of tactile maps: theoretical and practical considerations (UK). (**), 1: (**) ICA 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

13 Taylor D. R. F. (1991) : ICÂ Başkanı, Âçxş konuşması (USA). 15th ICA Conference and 9th General Assembly, Bournemouth, UK, Uluğtekin Necla (1989) : Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) 'in 14.Dünya Kongresinin Ardından: Kartografyada yeni gelişmeler, eğilimler ve sorunlar. Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, s: , istanbul, Williams Brian J. (1991) : The evolution of the professional cartographer in Australia (Australia). (**), 1: Winid Bogodar (1991) : Remarks on the subject of National Atlases for developing countries (Poland). (**), 1: Woodsford Peter (1991) : Coğrafi Bilgi Birliği (AGI) Başkanı (UK). Kişisel görüşme. (**) ICA 15th Conference Mapping the Mations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

14 83

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA

KARTOGRAFYA ve HARİTA KARTOGRAFYA KARTOGRAFYA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

Genelleştirme. Bu, haritanın haritası olduğu bölgenin basitleştirilmiş durumunu yansıtması anlamına gelir.

Genelleştirme. Bu, haritanın haritası olduğu bölgenin basitleştirilmiş durumunu yansıtması anlamına gelir. Genelleştirme Haritayı uydu görüntüsü veya hava resminden ayıran en büyük özellik, haritanın haritası olduğu bölge ile ilgili tüm somut objelerin gösterimini içermemesidir. Bu, haritanın haritası olduğu

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA

KARTOGRAFYA ve HARİTA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

Kartografya Ders Notu Bölüm 1 BÖLÜM 1: GİRİŞ. Türkay Gökgöz (www.yildiz.edu.tr/~gokgoz) 1 1

Kartografya Ders Notu Bölüm 1 BÖLÜM 1: GİRİŞ. Türkay Gökgöz (www.yildiz.edu.tr/~gokgoz) 1 1 BÖLÜM 1: GİRİŞ Türkay Gökgöz (www.yildiz.edu.tr/~gokgoz) 1 1 İÇİNDEKİLER 1.1 Kartografyanın Tanımı..... 1-3 1.2 Haritanın Tanımı. 1-4 1.3 Haritaların Sınıflandırılması.. 1-6 1.4 Haritadan Beklenen Özellikler...

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

1. ICA E ğ itim ve öğ retim Sürekli Komisyonu 1991-1995 Dönem Sonu Toplantı s ı

1. ICA E ğ itim ve öğ retim Sürekli Komisyonu 1991-1995 Dönem Sonu Toplantı s ı merkezli üç boyutlu dik koordinat sisteminde (TUJD) dinamik matematik modellerle bütünleşik olarak değerlendirilen yüzey ağı koordinatları, bir veri yönetimi karmaşasını önlemek amacıyla, son aşamada klasik

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI. Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk

MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI. Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI Mehmet Ali Yücel ve Mehmet Selçuk Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartografya Anabilim

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz.

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz. 1 Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar, Değerli Başkanlar ve Akademisyenler, Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği nin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN ALİ ÖZGÜN OK DOÇENT YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi, meslek mensuplarının güncel bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu yöndeki girişimi ile meslek mensuplarına yalnız güncel bilgiyi

Detaylı

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com Özet Mühendisler meslek yaşamlarının her evresinde yöneten ve yönetilen ilişkileri içinde

Detaylı

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 1 Sunum Planı 1. Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi 2. Ticari Bilgi Güvenliği Eğitimleri 3. Bilgi Güvenliği Dersleri

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı

7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7. Uluslar Arası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı 7 th International Istanbul Plants, Landscaping and Supporting Industries Trade Fair 2015 FUAR SONUÇ RAPORU www.eurasiaplantfair.com

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA ÇİFT STANDART DAİRELİ KONFORM LAMBERT PROJEKSİYONUNDA TÜRKİYE HARİTASININ YAPILMASI Hrt. Tğm. Soner ÖZDEMİR

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

DURSUN AKASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR

DURSUN AKASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR DURSUN AKASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ OSMANBEY YERLEġKESĠ, ġanliurfa, 63000, TÜRKĠYE Telefon / Dahili: 0414 318-30-00 / 1434 Belgegeçer: 0414 318-37-99

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

*** SUNUŞ *** Bilindiği gibi Fakültemizin MİSYONU şudur (www.elk.yildiz.edu.tr):

*** SUNUŞ *** Bilindiği gibi Fakültemizin MİSYONU şudur (www.elk.yildiz.edu.tr): *** SUNUŞ *** Birkaç yıldan beri web ortamında yer almakta olan ve öğrencilerimizin ilgisini çektiğine inandığım PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) na ek olarak, Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

etrabzon İÇİN DİJİTAL KENT ATLASININ ÜRETİLMESİ

etrabzon İÇİN DİJİTAL KENT ATLASININ ÜRETİLMESİ etrabzon İÇİN DİJİTAL KENT ATLASININ ÜRETİLMESİ Arif Çağdaş AYDINOĞLU 1, H. Ebru ÇOLAK 2, Mustafa ÖZENDİ, Mustafa ÜLKER Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., GISLab 61080 Trabzon

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ

FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ K.S.TAPAN a, M. BÖLME a, L.İŞCAN a, O.EKER a, A.OKUL a, a Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi Başkanlığı, Cebeci, Ankara,

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Global Mapper da bir haritanın koordinat sistemine bağlanması

Global Mapper da bir haritanın koordinat sistemine bağlanması Global Mapper da bir haritanın koordinat sistemine bağlanması Giriş Saha Jeolojisi ve Harita Kampı derslerinde klasik, kâğıda basılı topografik haritaların üzerine jeolojik bilgilerin işlenmesi ve jeolojik

Detaylı

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 AMACIMIZ Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, Coğrafi ve kent bilgi

Detaylı

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D.

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D. ORTADOĞU U TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (JCBT)Ana Bilim Dalı Geodetic and Geographic Information Technologies (GGIT) Sunan: Doç. Dr. Şebnem Düzgün Jeodezi ve Coğrafi Bilgi

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

9. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI

9. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI 9. ULUSLARARASI LED SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ, UYGULAMALARI VE AYDINLATMA FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU 1 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin topluma aktarılmasını teşvik etmek ve sanayi

Detaylı

Program Akreditasyonuna MÜDEK Yaklaşımı

Program Akreditasyonuna MÜDEK Yaklaşımı Program Akreditasyonuna MÜDEK Yaklaşımı A. Erbil PAYZIN MÜDEK Kurucu Üyesi ve Önceki Yönetim Kurulu Başkanı EDUSUMMIT 2015 17.04.2015, İstanbul MÜDEK in temel özellikleri Sunumun İçeriği MÜDEK akreditasyon

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

KABARTS - KABARTMA HARİTA YAPIM MERKEZİ http://www.kabartmaharita.com

KABARTS - KABARTMA HARİTA YAPIM MERKEZİ http://www.kabartmaharita.com NEDEN KABARTMA HARİTA? KABARTMA HARİTA PRESTİJ ÜRÜNÜDÜR! Bu nedenle birçok üst düzey ofis ve toplantı salonlarında bulunur. KABARTMA HARİTA HÂKİMİYETİNİZİ SİMGELER Kabartma haritalar, faaliyet gösterdiğiniz

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Kişisel Bilgiler İsim: Emin Özgür Avşar Adres: Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 E-posta: avsarem@itu.edu.tr

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KALEDATA BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.kaledata.com kaledata@kaledata.com Avrupa yolunda neredeyiz? Geleceğin Avrupa sında yerimizi nasıl almak istiyoruz? Organizasyonel Öğrenme Şart!...Organizasyonlar

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu Etkinlik Yönet Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu 02 Etkinlik Yönet Etkinlik Uygulamanız da Etkinliğiniz kadar özel olsun Etkinlik Yönet ile etkinliğinizin mobil uygulamasını

Detaylı

örneğinin de gönderilmesi gereklidir. 8. Çizimin fiziksel görünümüne zarar vereceğinden eser koruyucu bir malzeme ile (PVC vs.) kaplanmamalıdır. 9.

örneğinin de gönderilmesi gereklidir. 8. Çizimin fiziksel görünümüne zarar vereceğinden eser koruyucu bir malzeme ile (PVC vs.) kaplanmamalıdır. 9. EK 2 DÜNYA DAKİ YERİM İL GENELİNDE HARİTA YARIŞMASI ŞARTNAME YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: DESTEKLEYEN KURUMLAR YARIŞMANIN KONUSU: YARIŞMANIN AMACI: TÜRÜ: HEDEF KİTLE: ÖZEL AREL KOLEJİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Prof. Dr. Erol Gürpınar Prof. Dr. Erkan Alpsoy Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci Prof. Dr. Ömer Civalek Prof. Dr. Burhan Özkan Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk Doç. Dr. Bekir Taner

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 32260 Çünür/ISPARTA

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 32260 Çünür/ISPARTA BURDUR İLİ TURİZM DEĞERLERİNİ TANITMADA BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ IMPORTANCE OF INFORMATION SYSTEMS IN PROMOTING BURDUR TOURISM POTENTIAL AND A MODEL PROPOSAL Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı