15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA»

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA»"

Transkript

1 15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA» Necla Uluğtekin(*) özet Uluslararası Kartografya Birliği (ICÂ) tarafından 23 Eylül - 1 Ekim 1991 tarihleri arasında ingiltere'de (Bornemouth) düzenlenen 15. Uluslararası Kartografya Konferansında tartışılan konular değerlendirilmiştir. Giriş Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kartografya Konferansı bu yıl 23 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde, yaklaşık 650 üyenin katılımı ile Bornemouth'da (ingiltere) yapılmıştır. Konferans programı komisyon toplantıları, paneller, poster sunumları, teknik sergi, harita sergisi, bilimsel ödül töreni, mesleki geziler ve sosyal etkinliklerden oluşmuştur. Panellerin ve serbest bildiri sunumlarının bir salonda, sabah ve öğlenden sonra oturumları halinde gerçekleştirilmesi, Fransızca ve ingilizce'ye düzenli simültane çeviri yapılması üyelere bütün konuşmacıları izleyebilme, tartışmalara katılabilme olanağını vermiştir. Çeşitli ülkelerden gönderilen ve ön değerlendirmeye alınan yaklaşık 350 bildiriden 135'i konferansta sunulabilmiştir. Bu bildirilerden 77'si kartografyanın temel konuları üzerine düzenlenmiş 18 panelde yeralmıştır. 58 poster ise forum bölümlerinde tartışılmıştır. Seçilmiş bildiri metinleri konferansın ilk gününde iki kitap halinde üyelere verilmiştir. Konferans programına alman 135 bildiri 30 ülkeden gönderilmiştir. A.B.D. 24, ingiltere 19, Çin Halk Cumhuriyeti 15, Japonya 9, Kanada 8, Hollanda 7, isveç 6, S.S.Ç.B 6, Almanya 5 bildiri ile konferansa en çok bildiri sunan ülkeler olmuştur. Konferansta sunulan bildirilerin içerdikleri konulara göre oranları şöylece özetlenebilir: Kartografya tarihi % 3, kartografya eğitimi % 4, harita tasarımı % 20, görme özürlüler için harita üretimi % 4, deniz haritaları % 3, sayısal kartografya % 17, coğrafi bilgi sistemi (CBS) % 11, uzaktan algılama % 5, harita pazarlaması ve veri transferi % 3, kartografik veri tabanları % 6, ulusal harita kurumları ve üretimi % 24. 1*) fwkartografya Âna'Bilim Dalı ICA Eğitim Komisyonu üyesi 70

2 15. Uluslararası Kartograf ya Konferansında ele alman konuları, aşağıdaki ana başlıklar altında değerlendirmek mümkündür: 1. Kartografyanm tarihçesi 2. Kartografya eğitimi 3. Harita tasarımı 4. özel haritalar 5. Üç - dört boyutlu kartografya 6. Sayısal harita ve CBS 7. Pazarlama ve trasfer 8. Ulusal harita kurumları ve ulusal harita üretimi Kartografyanm Tarihçesi Konferansın ilk panelinde kartografya tarihine ilişkin bildiriler sunulmuştur. ingiltere'de özellikle homojen haritalar elde etmek amacı ile Askeri ölçme Dairesi'nin (Ordnance Survey) yaptığı ölçmeler, kullandığı yöntemler ve araçlar tarihsel bağlamda tanıtılmıştır (McMaster 1991, Brand 1991). Çin Halk Cumhuriyetinde kartografyanm gelişimi ileri ülkelerdeki teknolojik gelişim ile karşılaştırılarak sunulmuştur (Jiaxin 1991). Tematik haritaların tarihi ve Cassini haritasının değerlendirilmesi yapılmıştır (Pelletier 1991). Kartografya Eğitimi Kartografya eğitiminin amacının yalnızca harita üretilmesi ile sınırlı olmadığı, harita kullanıcısının eğitiminin de kartografya eğitiminin önemli bir bileşenini oluşturduğu, harita kullanma eğitiminin ilköğretim seviyesinden başlıyarak tüm zorunlu eğitim düzeylerinde sürdürülmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Harita üretiminde gün geçtikçe daha yoğun bir biçimde bilgisayar kullanılması, yeni gösterim tekniklerinin geliştirilmesinin kartografya eğitiminde bu yeniliklere uygun düzenlemelerin süratle yapılmasını gerektirdiği vurgulanmıştır (Ormeling 1991). CBS gün geçtikçe kartografyanın temel konusu haline gelmektedir. Kartografya eğitiminin ileride CBS oluşturacak kadroların yaratılmasına imkan sağlayacak biçimde geliştirilmesi tüm araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir (McGuinness 1991). Bu bağlamda fotogrametri ve uzaktan algılamanın temel ilkelerinin de kartografya eğitim programlarında yer almasının zorunluluğuna değinilmiştir (Guptill 1991, Perkins 1991, Brimicombe 1991). 71

3 Kullanıcı gruplarının kendilerine özgü algılama özelliklerinin olduğu, coğrafi bilginin uygun görsel yöntemler aracılığı ile kullanıcıya sunulmasının kartografyanın temel amaçları arasında yeraldığı, kartografya eğitim programlarında kullanıcı özellikleri üzerinde dikkatle durulmasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiştir. Eğitimde, harita tasarımı, veri integrasyonu, projeksiyon seçimi ve harita genelleştirmesi yardımı ile bilgi bazlı sistemlerin geliştirilmesi konularına ağırlık verilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Harita ile ilgili tüm disiplinler arasında ortak bir dil oluşturmak amacı ile araştırma çalışmalarının yapılması gerektiği, bu dilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının eğitim hedefleri arasında yer alması gerektiği vurgulanmıştır. özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yetişmiş personelin yurtdışına göçünün engellenmesinde, bu personelden eğitim kurumlarında yararlanmayı mümkün kılacak düzenlemelerin yapılmasının etkin bir önlem olarak görüldüğü bildirilmiştir (Ikhuoria 1991, Brimicombe 1991). önümüzdeki birkaç yıl içinde, Avustralya'da; yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış ABS (Arazi Bilgi Sistemi)/CBS kullanıcıları yetiştirmeye yönelik, mezunlarına "profesyonel kartograf" unvanı verebilecek, üst düzeyde, bağımsız bir eğitim programının başlatılacağı bildirilmiştir (Cartwright 1991, Williams 1991). Son yıllarda başta ICÂ olmak üzere, konu ile ilgili kuruluşlarda kartografya eğitiminin standartlaştırılması ve homojenleştirilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerdeki eğitimin entegrasyonu bağlamında, 1993'de Köln'de yapılacak 16.Uluslararası Kartografya Konferansında Avrupa'da ortak kartografya eğitiminin koşullarının tartışılması planlanmaktadır. Harita Tasarımı Kartografyadaki son teknik gelişmeler tanıtılmış ve harita tasarımı, üretim yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Günümüzde kartografyanm görsel bileşenini üzerine yeterince eğilinmediği, bu alana daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Castner 1991, Ormeling 1991, Monmonier 1991). Şehir haritalarının ve turistik haritaların - kullanıcıları dikkate alındığında - tasarım açısından özellik arzettikleri belirtilmiş, bunların üretiminde uyulması gerekli temel kurallar üzerinde durulmuştur. Bu sorunun 72

4 özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ağır bir biçimde yaşandığı bildirilmektedir (Ottoson 1991, Grelot 1991). Yeni atlas üretecek ülkelerde, ilk adımın gösterim araştırması olması gerektiği vurgulanmış, kullanılagelen gösterimin yapıcı bir eleştirisinin ise bu araştırmanın temelini oluşturması gerektiği belirtilmiştir (Winid 1991, Jaatinen 1991).Topografik harita üretiminde, her yeni versiyonun yeni bilgiler eklenmesiyle gerçekleştiği, bunun da yeni gösterimler üretilmesi ve gösterimlerde Önemli yenilemeler yapılması anlamına geldiği belirtilmiş, konu İsveç'te topografik harita üretiminden örnekler verilerek irdelenmiştir (Ottoson 1991). Harita üretiminde renk sorununun önemini koruduğu, özellikle bilgisayar haritalarında (soft map) ekran renklerinin bilgisayar destekli ileştişimde yanlış anlamalara yol açtığı belirtilmiştir. Bu arada raster plotter'lar ile yapılan otomatik renkli baskının daha ucuza malolduğu bildirilmiştir (Moellering 1991, Makkonen 1991, Taylor 1991), özel Haritalar Seksenli yılların sonuna kadar harita üretiminde başta görme özürlüler olmak üzere özelliği olan kullanıcılar için gerekli çabanın sarfedilmediği bir gerçektir. Ancak son yıllarda bu alanda dikkate değer gelişmeler kaydedilmiştir. Sunulan bildirilerde görme özürlüler için harita üretiminin sorunları ve bu sorunlara getirilen teorik ve pratik çözüm önerilerine yer verilmiştir (Kadmon 1991, Tatham 1991, O'Brien 1991, Coulson 1991). Bunun yanısıra konferans etkinlikleri içinde yer alan harita sergisinde görme özürlüler için üretilmiş çok sayıda harita, atlas ve plan sergilenmiştir. Üç - Dört Boyutlu Kartografya Kartografik ürünler genellikle iki boyutludur. Coğrafi Bilgi Sistemi içinde üç boyutlu perspektif görüntü elde etmenin getireceği kolaylıklar (su rezervlerninin belirlenmesi v.b.) kartografyanın fonksiyonlarını arttırması.açısından çok önemlidir (Moellering 1991). Güncelleştirme işlemi, X,Y ve Z boyutlarına zaman boyutunun da eklenmesini gerekli kılar. Sayısal kartografik veri tabanlarının gelişmesi ile bölgesel güncelleştirme klasik yöntemlerle kıyaslandığında çok daha kolay gerçekleştirilebilmededir. Böylece zaman dördüncü bir boyut olarak kartografyaya girmiştir. Kartografyanın bu çok boyutlu yapısı güncelleştirme bağlamında birçok konuşmacı tarafından irdelenmiştir (Mackaness 1991, Langran 1991). 73

5 Sayısal Harita ve CBS Basılı materyallerin (hard map) ve ekran görüntülerinin (soft map) kendilerine özgü avantajları, dezavantajları konuşmacılar tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir (Makkonen 1991). Kullanıcı açısından küçük ölçekli bir haritadan bina bilgilerine kadar ulaşabilmenin ancak basılı ekran görüntüleri ile mümkün olabileceği vurgulanmıştır (Rystedt 1991). Ancak bu konu ile ilgilenen tüm araştırmacılar, basılı materyal ya da ekran görüntüsü tercihinin kullanıcı ve harita amacına göre belirlendiğini vurgulamışlardır. Bilgisayarlarla birlikte dinamik haritaların kullanım alanına girmesi ve okunabilirliği konusundaki konuşma dinleyicilerin ilgisini çekmiştir (Dibiase 1991). Dinamik haritalar belirli bir alandaki değişken coğrafi özellikleri bir ya da birkaç parametreye göre işleyebilmektedirler. örneğin bu tür haritalar kullanılarak birçok bölgeki aylık sıcaklık değişimleri kolaylıkla görülebilmektedir. Bilgisayar ortamında üretilen haritalarda ölçeklerin kolayca değiştirilebilmesi, gösterimlerin ve coğrafi isimlerin ölçeğe bağlı olarak değişmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Ancak henüz okunabilirliği kolaylaştıran bir program üretilemediğinden, ölçek değiştirmek ne kadar kolay olursa olsun, coğrafi isimlerinin haritaya yerleştirilmesi sorun olmaktadır. Bu sorunun teknik çözümü ve bu çözümün gerçekleştirilebilmesi için yetişmiş kartograflara duyulan gereksinim birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir (Jager 1991). Genelleştirme sırasında obje ayrımı sorunu önemini korumak tadır.bu konudaki konuşmalardan ITC'nin (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences) henüz bu sorunu çözemediği, Apple Macintosh'un 1992'de tamamlanacağı umulan bir program üzerinde çalıştığı, Intregraph'in ise 1985'de çözüme ulaştığı belirtilmiştir (Muller 1991, Dangermond 1991). Hannover üniversite'sinde 1/5000 ölçekli haritalardan 1/25000 ölçekli haritalara % başarı ile genelleştirme yapılabildiği bildirilmiştir (Powitz 1991). Ancak bu konuda yapılan tartışmalar genelleştirmenin sözü edilen yüzdelerde otomatik olarak yapılmasının olanaksızlığını ortaya koymuştur. Otomatik genelleştirme için matematiksel bir model bulan ve kendi adı ile anılan eğri genelleştirmesi yönteminin kurucusu Douglas'm tartışma bölümündeki konuşması dinleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı. Douglas genelleştirme sorunu ile yirmi yıl önce ilgilendiğini, o dönemde sorunu olduça basit bir biçimde ele aldığını, 74

6 günümüzde topografik haritaların genelleştirilmesi için kendi yönteminin yetersiz kaldığını açıksözlüiükle ifade etmiştir (Douglas 1991). Genelleştirmenin ancak kartograya eğitimi görmüş uzmanlar tarafından yapılabileceği, kartograf yanın görsel yönünün en çarpıcı biçimde bu işlem tarafından ortaya konulduğu genel kabul gören bir düşünce olmuştur. CBS oluş turulurken çok sayı da değ i ş kenin varlığı,projeksiyon seçiminde belirli bir standart oluşmasını engellemektedir. Küçük ölçekli haritalarda seçilen projeksiyondan kaynaklanan deforaasyon, harita bilgilerinin yanlış anlaşılmasına yol açmaktadır. Projeksiyon seçimi sorununun 14. Uluslararası Kartografya konferasında (Budapeşte) paket programlar yoluyla hemen tümüyle çözüldüğüne ilişkin genel kanı (Uluğtekin 1989) bu konferansta yerini rasyonel arayışlara bırakmıştır. Bu arayışlara temel olan ilkelerin başında, belirli bir projeksiyonun esas alınması yerine uygulamaya özgü, kullanıcıda görsel olarak en az deformasyon etkisi yaratan projeksiyonun seçimi yeralmaktadır (Canters 1991). CBS oluşturulmasında bilgisayarın yerinin irdelendiği konuşma konferansta sunulan en ilginç bildirilerden biri olmuştur. Bildiride, son zamanlarda yaygınlaşan, CBS değerlendirme çalışmalarını paket program kullanımına indirgeyen yanlış anlayış eleştirilmiştir. CBS konusundaki bilgi birikimi ve deneyimlerden yararlanarak amaç belirlemenin ve harita yorumlamanın, CBS oluşturma çabalarının esasını oluşturduğu vurgulanmıştır (McGuinness 1991). Sayısal kartografya ve uzaktan algılama veri tabanları, global veri tabanını oluşturmaktadır. Ancak farklı uygulamalar sözkonusu olduğunda çözümleme gücünün yetersizliği ortaya çıkmaktadır (Guptill 1991, Dangermond 1991). Henüz, uzaktan algılama verileri kullanılarak topografik harita üretilememesine karşın, tematik harita üretiminde bu yöntemden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. (Perkins 1991). 1-2 km. çözümleme güçlü uydu görüntüleri üzerine il sınırları çizilerek bitki örtüsünün mevsimlere göre değişiminin incelenebildiği, arazinin 75 farklı tarımsal kullanımının belirlenebildiği bildirilmiştir (Guptill 1991). Halen raster veri tam otomatik yöntemlerle vektör veriye dönüştürülememektedir (Jager 1991). Konferans kapsamındaki teknik sergide bu işlemi oldukça basitleştirici bir bilgisayar programı tanıtılmıştır. VTRÂK veri toplama programı; Laser-Scan'in interaktif çizgi izleme programı olup, bugünlerde yalnızca UNIX işletim sistemi ile çalışan workstationlarda kullanılabilmektedir. Yakın gelecekte, Digital DECstation 5000, SUN SPARCstation 2, IBM ve HP'da da çalışabilecek versiyonlarının geliştirildiği 75

7 bildirilmektedir. Ancak bu program CBS amaçlı tasarlanmış olup, kadastro amaçları açısından yeterli değildir (Woodsford 1991). Pazarlama ve Transfer Uluslararası ilişkilerin gelişmesi, dünya çapında projelerin gündeme gelmesi kartografik bilginin uluslararası nitelik kazanmasına, kartografik ürünlerin ticari meta haline gelmesine yolaçmıştır. Kartografik bilginin transferi ve ticareti için gerekli düzenlemelerin yapılması ve standartların oluşturulması gerekmektedir (McGrath 1991, Marthe 1991). Veri formatı farklılıklarından ötürü verilerin uluslararası kullanımı güçlük arzetmektedir. Bu güçlüğün aşılması için üç boyutlu veri transfer standartlarının oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır (Dangermond 1991, Cederholm 1991). Tüm standardizasyon çalışmalarının temelinde kavramsal standartların belirlenmesi yatmaktadır. Veri tabanının her geçen gün artması bu veri tabanının nasıl yönetilmesi gerektiği sorusunu ortaya çıkartmıştır. Bilgi iletişiminin geniş bir örgütlenme ile gerçekleştirilebileceği vurgulanmış, böyle bir organizasyon için yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim dile getirilmiştir. Veri üreten devlet kurumları ile özel kurumlar arasındaki ulusal düzeydeki iletişim uluslararası kartografik bilgi iletişiminin temelini oluşturmaktadır. CBS bağlamında ele alındığında gerek ulusal gerekse uluslararası bilgi iletişiminin kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasında yaratabileceği olumsuz etkiler, Jack Dangermond'un konuşması sonrasındaki canlı tartışmanın odağı olmuştur. Ulusal Harita Kurumları ve Ülke Haritaları üretimi 15. Uluslararası Kartografya Konferansının ana konusu ulusal harita üretimi olmuştur. Bu konudaki bildiriler tüm bildirilerin dörtte birini oluşturmaktadır. Ulusal harita kurumlarının hızlı teknolojik değişimlerin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Monmonier 1991, Robbins 1991). Ancak, teknolojik ilerlemenin, bu teknolojiyi kullanan insanların uyum sağlamalarından daha kolay olduğu, asıl sorunun anlayış değişikliğinin sağlanmasında düğümlendiği dile getirilmiştir (Petchenik 1991). ülke haritalarının üretiminde standardizasyonun zorunluluğu vurgulanmış, bu görevin ulusal standardizasyon kurumları yönlendiriciliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanısıra uluslararası organizyonlar 76

8 aracılığı ile dünya çapında bir standardizasyonun zaman geçirilmeden oluşturulması üzerinde durulmuştur (Cedarholm 1991, Dangermond 1991, Grâlot 1991, Marx 1991). Son yıllardaki siyasi değişimler sonucu atlasların güncelleştirilmesi birincil sorunlar arasına girmiştir. Örneğin Almanya'da yılları için üretilen atlaslar güncelliğini yitirmiştir {Freitag 1991). Konferansın ilginç bir yönü de ülke temsilcilerinin kendi haritalarındaki yanlışlıkları göstermekten çekinmemesi olmuştur. Çok gizli haritalar üzerindeki harita bilgileri bölümünde hiç bir sayısal bilgi verilmeden nicelik bildiren gösterimlerin kullanılması ise dinleyiciler için tam bir mizah örneği olmuştur (Freitag 1991). Sonuç 15. Uluslararası Kartografya Konferansı gerek organizasyon gerekse katılım açısından mükemmel bir biçimde düzenlenmiştir. Konferans kapsamında yeralan teknik sergi ve harita sergisi üyelerin son yenilikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır. Konferans bilgi alışverişinin yanı sıra araştırmacılar arasındaki ilişkilerin arttırılması, yeni projelerin oluşturulması için elverişli bir ortam sağlamıştır. Birçok ülkenin konferansa geniş gruplar halinde katılmasına karşın, ülkemizden tek sivil haritacı olarak katılmam bu tür ülkelerden gelen üyelerin elde ettikleri avantajlara ulaşmakta güçlük çekmeme yolaçmıştır yılında Budapeşte'de yapılan 14. Uluslararası Kartografya Konferansı ile karşılaştırıldığında bu konferanstaki bildirilerin içerik ve sunuluşları açısından daha nitelikli olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra teknik sergi ve harita sergisinin farklı salonlarda gerçekleştirilmesi çok sayıda ulusal harita örneğinin sergilenmesini mümkün kılmıştır. Harita sergisinde hemen tüm üye ülkelerden örneklerin yeralma3ina karşın ülkemiz haritalarının sergilenmemesi üzücü olmuştur. Konferans sırasında ICA'ın, tüm dünya kartograflarını yetkin bir biçimde temsil ettiği' ve amaçlarını gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Bu kuruluşun amaçları;. kartografyanın sorunları üzerine yapılan çalışmaların yönlendirilmesi, özellikle kaynak materyalin işlenmesi, tasarımı, harita reprodüksiyon teknikleri ve grafik iletişimin ortak formlarının oluşturulması,, jeodezinin çeşitli dalları, coğrafi ve diğer bilimsel araştırmalar arasında somut kuramsal ilişkilerin kurulması,. uluslararası kartografik araştırmaların koordinasyonu, desteklenmesi, taraflar arasında belge değişiminin 77

9 sağlanması,. kartografya eğitiminin yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi,. uluslararası konferanslar, toplantılar, sergiler düzenlenmesi,. kartografya ile ilişkili disiplinlerin de katıldığı toplantıların organize edilmesi,. komisyonlar aracılığı ile kartografyanın temel sorunlarının çözümüne yönelik sürekli ve etkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, bu bağlamda komisyon toplantılarının düzenlenmesi olarak özetlenebilir (Rhind 1991). ICÂ, çalışma programına temel olmak üzere üye ülkelerden ulusal geniş kapsamlı raporlar istemektedir. Ancak ulusal raporların ne ölçüde gerçeği yansıttığı konferansta tartışma konusu olmuştur. Birçok raporda çizilen pembe tablonun - ait olduğu ülkenin yarattığı somut ürünler dikkate alındığında - gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde kartografik üretimin ağırlıklı biçimde Harita Genel Komutanlığı'nm tekelinde olması, özel sektörün kartografik harita üretimi konusuna bilinçle ve yeterince eğilmemesi, başta Üniversiteler ve kamu kurumları olmak üzere kartografik üretim ile ilgili kuruluşların birbirleri ve Harita Genel Komutanlığı ile gerekli iletişimi kuramamış olmaları uluslarası düzeyde Türkiye'nin hakettiği biçimde temsil edilememesine yolaçmaktadır. 15. Uluslararası Kartografya Konferansında bu sorun kendini açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle ülkemizde hiç zaman kaybedilmeden; üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları, Harita Genel Komutanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü, özel sektör temsilcilerinden oluşan, temel amacı standardizasyon olan bir sivil Kartografya Birliği oluşturulmalıdır. Uluslararası düzeyde Harita Genel Komutanlığı'nm yanısıra Kartografya Birliği ya da Harita Mühendisleri Odasının, Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) ile doğrudan ilişkiye girmesi sağlanmalıdır. Kaynaklar Brand M. J. D. ; Walsh M. C. (1991) : The Ordnance Survey in Ireland (UK). (**) 2: Brimicombe Â. J. ; G. P. Garforth (1991) : LIS/GIS education and training in Hong Kong (Hong Kong). (**), 1:61-70 (**) ICÂ 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

10 Canters Frank (1991) : Map projection in a GIS environment (Belgium). (**), 2: Cartwright William E. (1991) : Research and development in Âustralia and implications for Âustralian cartographic education (Âustralia). (**), 1: Castner Henry W. (1991) : Three perspectives on cartographic education (Canada). (**) 1:28-35 Cederholm Torbjorn (1991) : The Swidish approach to GIS standardization (Sweden). (**), 2: Coulson Michael R. C. ;Rieger Monica ; Wheate Roger (1991): Progress in creating tactile maps from geographic information systems (GIS) output (Canada). (**), 1: Dibiase David ; MacEachren Alan ; Krygier J. ; Rees C. ; Brenner A. (1991) : Animated cartography visualisation in earth systera science (USA). (**), 1: Dangermond Jack (1991) : Mapping technology with GIS (UK). "Cartographic information and Techniques" oturumunda gündem dışı konuşma, 15th ICÂ Conference and 9th General Assembly, Bournemouth, UK, Douglas David H. (1991) : The algorithmic structure of a fast boundary network program (Canada). (**), 1: Freitag U. ; Neitzel K. (1991) : Foundations, tasks and concept of a national atlas of Germany (Germany). (**), 1: Grelot Jean-Philippe (1991) : Expliciter l'implicite: le defi permanant de la cartographie (France). (**), 1: Guptill StephenC. (1991) : Developing digital cartographic data bases that are useful for global chance studies (USA). (**), 2: Ikhuoria isi A. ; Onyeka Celia A. (1991) : Perspective of cartographic education and the status of women in Nigeria (Nigeria). (**), 1:36-48 (**) ICA 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

11 Jaatinen Stig (1991) : Atlas of Finland-past and present (Finland). (**), 1: Jager Ernst (1991) : Investigations on automated feature displacement for amali scale maps in raster format (Germany). {**), 1: Jiaxin Liu (1991) : New Discoveries in the investigation of the most characteristic ancient maps (China). (**), 1:10-20 Kadmon Naftali (1991) : Mapping the Nations - tactualy. Tactual map projections and computerised thematic - maps and atlases (Israel). (**), 1: Langran Gail (1991) : Dilemmas of implementing a temporal GIS (USA). {**), 2: Mackaness William A. ; Buttenfield Barbara P. (1991) : Incorporating time into geographic process: a framework for analysing process in GIS (USA). (**), 2: Makkonen Kirşi ; Sainio Rita (1991) : Computer aided cartographic commucation (Finland). (**), 1: Marthe Nathalie ; Grelot Jean-Philippe (1991) : Marketing cartographique a L'IGN France (France). (**), 1: Marx Robert W. ; Broome F. R. ; Trainor T. (1991) : TIGER database in the spatial data transfer Standard: standardizing and innovation (USA). 3. Sayısal Kartografya Oturumunda sunulan basılmamış bildiri, 15th ICA Conference and 9th General Assembly, Bournemouth, UK, McGrath Gerald (1991) : Rising to the challenge. Marketing information in the nineties (Canada). (**), 1: McGuinness Carol ; Wersch van Anneke ; Stringer Peter - (1991) : Map design and map use: escperts and novices in a GIS environment (UK). (**), 2: McMaster Peter (1991) : Ordnance Survey: Completing two centuries of national mapping and now facing the challenge of the 1990s (UK). (**), 1: (**) ICA 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

12 Moellering Harold (1991) : Stereoscopic display and manipulation of larger 3-D cartographic objects (USA). (**), 1: Monmonier Mark ; Johnson Branden B. (1991) : Using qualitative data gathering techniques to iaıprove the design of environmental maps (USA). (**), 1: Muller J. C. ; Mouwes P. J. (1991) : Building knowledge tanks for rule based generalization (Netherlands). (**), 1: O'Brien L. G. ; McFetridge M. (1991) : Mapping geographical space for the disabled (UK). (**), 1: Ormeling Ferjan (1991) : Teaching cartography: educational consequences of current information tecnology (Netherlands). (**), 1:49-60 Ottoson Lars ; Aurell Hans (1991) : Design and map production methods for the map (Sweden). (**), 1: Pelletier Monique (1991) : Le Financement de la Carte de Cassini (France). (**), 1:21-27 Perkins C. R. ; Parry R. B. (1991) : Measuring the state of world mapping (UK). (**), 2: Petchenik Barbara Bartz (1991) : A case study of institutional response to technological transformation: The cartographic Enterprise of the United States (USA), (**), 1: Powitz Bernd M. ; Schmidt Carsten (1991) : Aspects of computer-assisted generalization for large scale maps (Germany). (**), 1: Rystedt Bengt (1991) : Interactive multimedia systeaıs in GIS environment with an example (Sweden). (**), 1: Robbins R. G. ; Stanton A.C. (1991) : The Automobile Association national datebase (UK). (**), 2: Tatham A. F. (1991) : The design of tactile maps: theoretical and practical considerations (UK). (**), 1: (**) ICA 15th Conference Mapping the Nations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

13 Taylor D. R. F. (1991) : ICÂ Başkanı, Âçxş konuşması (USA). 15th ICA Conference and 9th General Assembly, Bournemouth, UK, Uluğtekin Necla (1989) : Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) 'in 14.Dünya Kongresinin Ardından: Kartografyada yeni gelişmeler, eğilimler ve sorunlar. Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, s: , istanbul, Williams Brian J. (1991) : The evolution of the professional cartographer in Australia (Australia). (**), 1: Winid Bogodar (1991) : Remarks on the subject of National Atlases for developing countries (Poland). (**), 1: Woodsford Peter (1991) : Coğrafi Bilgi Birliği (AGI) Başkanı (UK). Kişisel görüşme. (**) ICA 15th Conference Mapping the Mations, Bournemouth 23 September - 1 October 1991 Proceedings, Volume 1,2, Ed. Rybaczuk K., Blakemore M. London,

14 83

WEB HARİTALARININ TASARIMI

WEB HARİTALARININ TASARIMI WEB HARİTALARININ TASARIMI Necla ULUĞTEKİN 1 İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 A. Özgür DOĞRU 1 ÖZET Giderek kullanımı yaygınlaşan web haritalarının tasarımı kartografyanın yeni uğraş alanlarından biridir. Temel olarak

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Coğrafyacılar Derneği ve Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Editörler : Prof. Dr. Yılmaz Arı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu Doç. Dr. Kirami Ölgen BALIKESİR,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA Necla ULUĞTEKİN İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri, konumsal verinin işlenmesi için bir araçtır ve aynı zamanda veri analizi ve sonuçlarının sunumunu da içerir.

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Fatma BÜNYAN ÜNEL YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 312-331 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA BÖLÜMLERİNDEKİ CBS EĞİTİMİ VE CBS NİN GEREKLİLİĞİ (Education

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Bilgi Dünyası 2007, 8(2): 230-279 Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Change in the Task of Records Management: Standardization Studies and International

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara. kulcu@hacettepe.edu.tr ÖZET Gelenesel

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM Araş. Gör. Keti VENTURA Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü kfranko@bornova.ege.edu.tr ÖZET Küreselleşme

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 761 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Mustafa ÖZTÜRK *, Süleyman SANCAK ** ÖZET En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN PAZARLAMADA KULLANIMI

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN PAZARLAMADA KULLANIMI 2151 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN MARKETING INFORMATION SYSTEM (MIS) AND USAGE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) IN MARKETING Doç.Dr. Halil FİDAN * ÖZET Pazarlama

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojisinin Coğrafya Öğretimindeki İşlevselliği: Göç Konusu ile İlgili Örnek Bir Ders Uygulaması

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojisinin Coğrafya Öğretimindeki İşlevselliği: Göç Konusu ile İlgili Örnek Bir Ders Uygulaması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1853 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojisinin Coğrafya Öğretimindeki İşlevselliği: Göç Konusu ile İlgili

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı