BUSİAD Açık Kapı Toplantıları Felsefe Söyleşileri Dönemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUSİAD Açık Kapı Toplantıları Felsefe Söyleşileri 2012-2013 Dönemi"

Transkript

1 Açık Kapı Toplantıları Kültürpark içi Arkeoloji müzesi yanı BURSA / TÜRKİYE Tel: (0224) (pbx) Fax: (0224)

2 Açık Kapı Toplantıları Programı Modernliğin Ahlak Bunalımı Prof. Dr. Celal TÜRER Ankara Üniversitesi Tarih: 29 Kasım 2012, Perşembe, Saat: 17:30-19:00 Prof. Dr. Yasin CEYLAN ODTÜ İrade ve Özgürlük Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi Ankara Tarih: 28 Mart 2013, Perşembe, Saat: 17:30-19:00 Öznellik ve İnsan Bilimleri Doç. Dr. Nami BAŞER Galatasaray Üniversitesi Tarih: 27 Aralık 2012, Perşembe, Saat: 17:30-19:00 Consciousness from a neurologist s perspective * Bir nörolojist in perspektifinden bilinç Prof. Joseph R. BERGER UK HealthCare, Neurology, University of Kentucky ABD Business education at a crossroads * İşletme felsefesi/ Bir dönüm noktasındaki felsefe Prof. Dr. Marien von den BOOM Inholland University of Applied Sciences Tarih: 31 Ocak 2013, Perşembe, Saat: 17:30-19:00 Tarih: 18 Nisan 2013, Perşembe, Saat: 17:30-19:00 Etik ve Etikler Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Maltepe Üniversitesi Tarih: 26 Nisan 2013, Cuma, Saat: 17:30-19:00 Tarihsel Bilgi ve Hakikât Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih: 28 Şubat 2013, Perşembe, Saat: 17:30-19:00 Does religion make us better people? * Din, bizi daha iyi insanlar yapar mı? Prof. Dr. Oliver LEAMAN University of Kentucky, ABD * Simultane Çeviri Tarih: 16 Mayıs 2013, Perşembe, Saat: 17:30-19:00

3 Prof. Dr. Celal TÜRER Ankara Üniversitesi Modernliğin Ahlak Bunalımı 29 Kasım 2012 Perşembe, Saat: 17:30 Bugün tek değil, çifte ahlak bunalımı yaşıyoruz; yani hem ahlak teorisi bunalımı hem de ahlaki yaşam bunalımı ile karşı karşıyayız. Ahlakta yaşanan çifte krizi aşabilmek, mevcut gerçekliği doğru kavramak ve içinden geçilen süreci derinlikli bir şekilde analiz ederek, ortaya özgün bir gelecek perspektifi koyabilmekten geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında modernlik, öncelikle varlık-bilgideğer eksenini yitirerek insanın varoluşsal bir çıkmaza sürüklenmesine ve anlam sorunuyla karşılaşmasına neden olmuştur. Buna ilaveten, modernliğin ürettiği bireycilik, araçsal akıl ve siyaset anlayışı ahlaki yaşantıda ve teorilerde çözülmesi zor sorunlar üretmiştir. Mevcut ahlak bunalımının kaynaklarını belirlemeye çalıştığımız bu yazıda, soruşturmanın doğası gereği karşılaştığımız bu bunalımı aşma yönünde bir takım projeksiyonlar yapmayı denedik.

4 Doç. Dr. Nami BAŞER Galatasaray Üniversitesi, Felsefe Bölümü Öznellik ve İnsan Bilimleri 27 Aralık 2012 Perşembe, Saat: 17:30 Felsefe tarihinde Hegel, Heidegger, Husserl, çağdaş zamanların en önemli özelliğinin öznellik olduğunu bu önerinin altını değişik biçimlerde çizerek belirtmişlerdir. Descartes, Fransa da, Locke İngiltere de bu özelliğin kourucularıdırlar. Hegel ve Husserl bunu bir tür ilerleme ve zafer olarak görürler ama Heidegger için bu bir gerilemedir. Bilinç insanın en önemli özelliği değildir. Heidegger e paralel olarak, batıda temelleri 18. Yüzyılda atılan insan bilimleri de insanın bu kendini merkeze almasını kuşkuyla karşılamış ve onundaha çok kendini aldatan bir özne olarak görmüşlerdir. Dilbilimde Saussure ve yolundan gidenler, ekonomide Marx, antropolojide Levi- Strauss, psikanalizde Lacan öznenin kendisini aşan yapılar tarafından oluşturulduğunu belirtmişlerdir. Bu bilimlerin herbirinden biraz örnek verdikten sonra, özne özgür olabilir mi, hala bir özneden bahsedebilir miyiz gibi sorgulamalara girişilecek ve yeni bir öznellik kurgulanamaya çalışılacaktır.

5 Prof. Dr. Marien von den BOOM Inholland University of Applied Sciences Business education at a crossroads 31 Ocak 2013 Perşembe, Saat: 17:30 Universities and secondary schools are struggling with questions of how to train our students to emerging phenomena as globalization, knowledge economy, innovation and knowledge sharing across national and cultural borders. Because of a rapidly changing economic and social environment, educators and trainers need to take a hard look at where business and management education is headed. Why do we need a different look at the future of business education? In this seminar we discuss current weaknesses, insufficiencies and unmet requirements in our business and management programs. Second, we collect emerging trends and unprecedented changes in the marketplace of the world that stimulate us to innovate our business models and to recreate our curricula. Finally, in a combination of the latest research on business philosophy and management innovation, a wide-ranging agenda will be presented of how to suit our organisation and how to prepare our students and employees to achieve new organizational goals. İşletme felsefesi / Bir dönüm noktasındaki felsefe Üniversiteler ve orta öğretim kurumları olarak, küreselleşme, bilgi ekonomisi, uluslar ve kültürler arası yenilik ve bilgi paylaşımı gibi konularda ortaya çıkan fenomenlerle ilgili olarak öğrencilerimizi nasıl eğiteceğimize dair sorularla mücadele etmekteyiz. Hızla değişen ekonomik ve sosyal çevre nedeniyle, eğitimciler, işletme ve yönetim eğitiminin nereye doğru gitmekte olduğunu etraflıca incelemeliyiz. İşletme eğitiminin geleceğine dair farklı bir bakışa neden ihtiyaç duymaktayız? Bu seminerde, şimdinin zayıf noktalarını, yetersizliklerini ve karşılanmayan gereksinimleri tartışacağız. İkinci olarak, bizi,, işletme modellerimizi yenilemeye ve eğitim programımızı yeniden oluşturmaya teşvik edecek, dünya pazarındaki yeni trendleri ve benzersiz değişimleri topladık. Son olarak, işletme felsefesindeki ve yenilik yönetimindeki son araştırmaları birleştirerek, organizasyonumuzla uyumlu olan ve öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yeni kurumsal hedefleri elde edebilmeleri için hazırlayabilen geniş kapsamlı bir gündem sunulacaktır.

6 Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü Tarihsel Bilgi ve Hakikât 28 Şubat Perşembe, Saat: 17:30 Yirminci yüzyılda tarih felsefesi çalışmalarının hemen çoğu tarihçilerin bir tarih bilgisi oluşturmak için kullandıkları malzemenin doğasına odaklanmıştır: belge ve metin. Bilginin temel kaynağı olarak belgelerden ve metinlerden yararlanmak zorunluluğu, ister istemez orada yazılanların anlamlarının ne kadar gerçekliğe karşılık geldiğini, şimdi okurken anlaşılanların geçmişte yapılırken anlaşılanlara ne kadar uyduğunu da sorgulamayı gerektirmektedir. Bu zorunluluk, metin çözümlemesi çalışmalarının yayılmasına ve anlam, anlama, söylem, söyleme, yorum ve yorumlama gibi terimlerin neyi ifade ettikleri üzerine bir düşünme çabasına girişilmesine yol açmıştır. Metin çözümlemesinin öznel yönünün ortaya çıkardığı sorun, metindeki anlamın yeniden kurulmasına aracılık etmesi nedeniyle, üstü kapalı da olsa, nesnellikle ilgili etik bir soruna yol açmasıdır. Temel kaygısı nesnellik olan bilimsel tutum alış, özellikle metin çözümlemelerinde güvenilir bilgiler oluşturulması için belirli ilkeler üzerinden hareket etmeyi gerekli görmüşse de, bir metnin niyetinin, bir metnin yazarının niyetinin ya da bir metni okuyan ve yorumlayan kişinin niyetinin, metnin çözümlenmesinde asıl amaca ulaşılıp ulaşılmayacağını bir sorunsal haline getirmiştir.

7 Prof. Dr. Yasin CEYLAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi Ankara İrade ve Özgürlük 28 Mart 2013 Perşembe, Saat: 17:30 İnsanın fikir ve eylemlerinde özgür olup olmadığı felsefenin önemli sorunsallarından biridir. Özgür olduğunu kabul edersek, bu, ya irade(istenç) denilen yeti veya pratik aklın işlevselliğiyle işlerlik kazanacaktır. Bilindiği gibi insan, evrendeki diğer varlıklar gibi zorunlu nedensellik kuarılana tabiidr. Onu, istencine rağmen, farklı davranışlara sevkeden zorunluluk kuralı ile, bu kuralın işlemediği alandaki, yani kendi özgür iradesiyle ortaya koyduğu eylemler arasındaki sınırın ne olduğu, ayrı bir tartışma konusudur. Leipzig ve Spinoza gibi özgürlüğün olmadığını savunan Rasyonalist filozoflar olduğu gibi, insanın tamamen özgür olduğunu savunan varoluşçu Sartre ve Heidegger gibi filozoflar da vardır. Özgürlük konusunda özgün bir teori koyan Immanuel Kant, anlaşılması önem kazanan ayrı bir filozoftur. Özgürlük ve bunun doğal sonucu olan sorumluluk, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi tektanrılı semavi dinlerin asırlardır tartıştığı bir konudur. İki dinin teologları Ortaçağ boyunca bu kavramları müzakere etmişlerdir. Bu konudaki fikir ayrılıkları her iki dinde yeni mezheplerin doğmasına sebep olmuştur. İnsanın özgür olduğu, genel olarak, iki din tarafından kabul edilmiştir. Bu tavrı zorunlu kılan bir faktor, kulların öbür dünyada işlemiş oldukları amellerinden sorumlu tutulmaları ve sorgulanmalarıdır. Bu konuda İslam teologlarının, tanrının özgürlüğü ile insan özgürlüğü alanlarını mukayese ederken ihdas ettikleri İrade-i Cüziyye denilen yeni bir kavram vardır. İslam itikat mezhepleri arasında şiddetli tartışmalara yol açan irade konusu, teolojinin felsefeye nasıl katkıda bulunacağının da bir örneğidir. İki konuşmacının tartışma konusu olacak olan irade ve özgürlük kavramlarının insan mutluluğu ile olan ilgisi de gündeme gelecektir.

8 Prof. Joseph R. BERGER UK HealthCare, Neurology, University of Kentucky, ABD Consciousness from a neurologist s perspective 18 Nisan 2013 Perşembe, Saat: 17:30 Physicians and philosophers approach consciousness from very different perspectives. This seminar will focus on the scientific underpinnings of consciousness. The discussion will include the contrast between level of consciousness and content of consciousness, the regions of the brain that are responsible for level and content of consciousness, and how the integrity of these regions are interrogated by bedside examination and more sophisticated studies. Bir nörolojist in perspektifinden bilinç Doktorlar ve felsefeciler bilince farklı açılardan bakarlar. Bu seminer bilinci destekleyen bilimsel unsurlara odaklanacaktır. Tartışma, bilinç düzeyi ve bilinç içeriği ayrımını, beynin bilinç düzeyi ve içeriğinden sorumlu olan bölümlerini ve bu bölümlerinin bütünlüğünün, çeşitli araştırmalarla nasıl soruşturulduğunu da içermektedir.

9 Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Maltepe Üniversitesi Etik ve Etikler 26 Nisan 2013 Cuma, Saat: 17:30 Bu konuşmada, etik teriminin bugün kullanıldığı farklı anlamlar ortaya konduktan ve bunun yol açtığı karışıklıklardan bazılarına dikkat çektikten sonra, felsefenin bir alanı olarak etiğe belli başlı yaklaşımlar sergilenecek; ondan sonra da insanlararası ilişkilerde değer sorunları üzerine yoğunlaşarak, etik fenomenin bütünlüğünde bilgisini ortaya koymaya çalışan bir görüş özet olarak sunulacak ve bu görüşün yaşam için açtığı bazı görme olanakları üzerinde durulacaktır.

10 Prof. Dr. Oliver LEAMAN University of Kentucky ABD Does religion make us better people? 16 Mayıs 2013 Perşembe, Saat: 17:30 I could look at some of the links between religion and morality, concentrating on Islam. It is often thought that it is impossible or difficult to be good without being religious. The opposite is usually thought to be true also, that if one is religious one has to be good. How far is religion connected to morality and is it possible to be virtuous without being attached to religion at all? There are a variety of ways of dealing with this issue in Islamic philosophy and theology and in my talk I hope to explore some of the interesting features of the debate. Din, bizi daha iyi insanlar yapar mı? Din ve ahlak arasındaki bazı bağlantıları, İslâmiyete yoğunlaşarak incelemeyi amaçlamaktayım. Genellikle dini olmadan iyi olması imkânsız ya da zor olduğu düşünülmektedir. Eğer biri inançlı ise o iyi olmak zorundadır gibi bir düşüncenin tersinin de aynı zamanda doğru olduğu düşünülmektedir. Ne kadar din ahlaka bağlıdır ve dine bağlı olmadan erdemli olmak mümkün müdür? İslam felsefesi ve teolojisinde bu konuyla ilgili çok çeşitli yollar vardır ve ben bu konuşmamda tartışmanın bazı ilginç özelliklerini keşfetmeyi ve açıklamayı umuyorum.

11 Prof. Dr. Ali Ceylan BUSİAD Düşünce Kulübü Başkanı,BUSİAD ın bünyesinde oluşturulan Düşünce Klübünün en önemli etkinliklerinden birisidir.bu etkinlik,uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü,Nilüfer Kent Konseyi ve UFED ile birlikte yapılmaktadır. BUSİAD ın ne öncülük etmesi,başlangıçta bazı kişiler tarafından yadırganmıştır.ancak,bu söyleşilerin Bursa da yoğun ilgi görmesi, yapılan etkinliğin ne kadar büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini ve doğruluğunu göstermiştir. Böylece,önyargıların ne kadar yanlış ve tehlikeli olduğu,insan yaşamını nasıl sınırladığı da görülmüştür. Bu kitapçıkta,ne katılan öğretim üyelerinin sunumları,izleyicilerin sorularına verdikleri kısa cevaplar yer almaktadır.böylece,bu etkinliklerin gelecek nesillere ulaştırılması mümkün olmaktadır. nin başarılı olmasında emeği geçen ve ünvanlarını yukarıda saydığım tüm kuruluş temsilcilerine,söyleşilere katılarak destek veren üyelerimize ve Bursalılara teşekkür ederiz. ile, işadamlarımızın ve Bursalıların ufuklarının genişlemesine katkıda bulunabildiysek,emeği geçenler olarak kendimizi mutlu sayacağız. Son olarak,busiad ın öncülüğünde yapılan nin Türkiye deki işadamları derneklerine örnek olmasını ve bütün illere yayılmasını dileriz. Böylece,felsefenin ne kadar önemli bir bilim dalı olduğu daha çabuk anlaşılaşılabilir. Saygılarımızla. Prof. Dr. Ali Ceylan BUSİAD Başkan Yardımcısı

12 Prof. Dr. A.Kadir ÇÜÇEN Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Uludağ Felsefe Derneği Başkanı Felsefi düşünce şehirde ve şehirle birlikte kendine bir kök bulmuştur. Bu anlamda felsefenin şehrin çocuğu olduğu söylenebilir. Felsefenin şehirle olan bağı bu yüzden önemlidir. Felsefi düşüncenin şehir yaşamıyla iç içe geçtiği yerlerde demokrasi bilinci de gelişmiştir. Şehri yönetenler ve şehrin paydaşları durup yaptıkları iş üzerine düşünmeye başladıklarında, filozofların söylediklerinin önemini de kavramaya başlamışlardır. Felsefi bakışın, dünyaya, olan-bitene felsefe gözüyle bakmanın açtığı ufuk politikacılara, şehrin yöneticilerine yol göstermiş; daha iyi, daha adil bir yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda farklı değerlendirmelerin ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Biz de Bursa da şehirle felsefenin kucaklaşması için şehrin en önemli paydaşları olan sivil toplum kurumları ile böyle bir çaba içine girerek, bu yılki BUSİAD AÇIK KAPI TOPANTILARI: FELSEFE SÖYLEŞİLERİ ne devam etmeye karar verdik. Biz de, felsefeciler, Bursa ya olan borcumuzu böyle bir etkinlik düzenleyerek, felsefenin çok farklı problemlerini ele alan yerli ve yabancı düşünür, filozof ve bilim insanlarını bir araya getirmeye ve Bursa ile buluşturmaya çalıştık. Bu etkinliklere ev sahipliği yapan Bursa Sanayi ve İşadamları Derneği (BUSİAD), kentimizde felsefeye, düşünceye, sanata, bilime ve kültüre destek vermesini bir kez daha takdir ederek teşekkür ediyoruz.

13 Dişhekimi Gürkan KAYA Koordinatör Bursa Felsefe Kulübü Başkanı Kısa adı BUSİAD olan BURSA SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ tarafından 2008 yılında oluşturulan BUSİAD Düşünce Kulübü, Felsefe Söyleşileri adı altında 2009 yılında felsefe konferansları serilerini başlatmıştır yılından itibaren ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ, ULUDAĞ FELSEFE DERNEĞİ, ULUDAĞ FELSEFE TOPLULUĞU, NİLÜFER KENT KONSEYİ işbirliği ile konferans serilerini devam ettirmiştir. Bu yıl Ekim ayının ilk konferansı ile döneminde kapsama alanını geniş dinleyici kitlesine ulaştırmayı hedeflemektedir. Her yıl Ekim ayında başlayan ve Mayıs ayında son bulan sekiz aylık bir konferanslar serisi olan BUSİAD AÇIK KAPI TOPLANTILARI: FELSEFE SÖYLEŞİLERİ sürdürülebilir ve süreklilik sağlayabilir bir etkinlik olarak felsefeseverlerin düzenli bir şekilde takip edebileceği felsefe alanındaki en yetkin bir etkinlik olarak kabul edilmektedir. BUSİAD AÇIK KAPI TOPLANTILARI: FELSEFE SÖYLEŞİLERİ nin yerelde Bursa ya, Ulusalda Türkiye ye son derece önemli katma değeri olacaktır. Bu konferans serileri ile insan; kendini yeniden keşfedecektir, tıpkı RÖNESANS ta insanın kendini keşfederek yeniden doğuşu gibi... Bir sanayici ve işadamları derneğinin felsefeye böylesine önem ve kıymet vermesi ilk konferanslarından itibaren ajandama kaydettiğim ve sürekli takip etmekten büyük bir keyif ve haz aldığım felsefe konferansları: ilk olarak Ortaçağ İtalyasında bilim, edebiyat, felsefe, mimarlık, sanat alanlarında başlayan ve tüm dünyaya yayılan İslam filozoflarının batı dünyası ile buluştuğu, deneysel düşüncenin önemli bir yer tuttuğu, insanın birey olarak önemsendiği ve insana insani bir değer atfedildiği, insanın kendini keşfettiği,bilginin geniş halk kitlelerine ulaşabildiği bir dönem olan: RÖNESANS ile bir benzerlik ve doku uyumu göstermektedir. İşte bu noktada BUSİAD ile RÖNESANS aynı noktaya taşınmaktadır. Neden RÖNESANS...? RÖNESANS ın başlama noktası Ortaçağ İtalyası nda Coğrafi keşifler ve ticaret olmuştur, bilim ve sanattaki gelişmeler sonucunda Avrupa da bir Avrupalılık bilinci ve akabinde bir Avrupalılık kültürü oluşturmuştur. Neden BUSİAD?... Ortaçağ İtalyasında Rönesansın etkin faktörü tüccarlar dı. İlk olarak tüccarlar sanat ve bilimi kar getiren bir yatırım aracı olarak gördüler ve sanat, bilim,edebiyat, felsefe ve mimariyi günlük yaşama uyarlayarak günlük hayatımız içindeki yeri ve önemini kalıcı bir şekilde perçinlediler. BUSİAD da bir sanayici ve işadamları kuruluşu olduğuna göre amacı yaptığı her işte doğru yatırımı yaparak, artı değer elde ederek en doğru sonuca ulaşma amacı gütmektedir. İşte burada BUSİAD ın artı değer i sanat, edebiyat, mimarlık, bilim, teknoloji ve felsefedir. Düşünce yoluyla ulaşmak istediği artı değer yeniden doğuşu olan, RÖNESANS ı dır. Bugün BUSİAD: bilim, sanat, felsefe, teknoloji ve düşünceye önem vererek, bu kavramları ticaret alanında kullanarak kar hedefini yükseltmek ve düşünce yoluyla, felsefe yoluyla, akıl ve mantık yoluyla en doğruya, artı değer e ulaşmayı hedeflemektedir. İşte bugün BUSİAD felsefeye verdiği değeri ve önemi yarın kendi çalışma alanında artı değer olarak görecektir. Ortaçağ İtalyasında nasıl ki tüccarlar bilim, sanat, edebiyat, mimarlık ve felsefeye verdikleri değerin meyvalarını katma değer olarak geri aldıysalar bugün BUSİAD Bursa da RÖNESANS ı başlatmıştır ve yaptığı birbirinden kıymetli sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, mimarlık ve felsefe alanındaki etkinliklerle ve en önemlisi: düşünceye, felsefeye verdiği değer ve kıymetle ticarette yeniden doğuşu, Bursa da RÖNESANS ı başlatmıştır. İşte bu yeniden doğuş RÖNESANS, Bursa da RÖNESANS BURSA da BUSİAD ın katkıları sayesinde oluşmaktadır. Bu katkılar yeşererek Bursa da bir Bursalılık bilinci ve akabinde Bursalılık kültürü oluşmasını sağlayacaktır. BURKHARD: Rönesans insanın keşfedilmesidir der. BUSİAD düşünceye, felsefeye verdiği değer ve önemle Bursa da RÖNESANS ile insanın yeniden keşfedilmesini sağlamaktadır. Ortaçağda bir hiç olan insan RÖNESANS sayesinde kendini keşfedebilmiş ve düşüncenin önemsenmesi ile düşünen insan kendi düşünce devrimi ni gerçekleştirmiştir. Ortaçağ İtalyasında bilim, sanat, edebiyat, mimarlık ve felsefe alanlarında yeniden doğuş olarak adlandırılan insanın kendini keşfettiği bir dönem olan RÖNESANS : bugün Bursa da; BUSİAD AÇIK KAPI TOPLANTILARI: FELSEFE SÖYLEŞİLERİ ile yeniden Bursa da RÖNESANS olarak doğmaktadır. Bu yeniden doğuş: BURSA da RÖNESANS beraberinde Bursada bir Bursalılık bilinci ve akabinde Bursalılık kültürü oluşmasını sağlayacaktır. kalın felsefeyle

14 Kültürpark içi Arkeoloji müzesi yanı BURSA / TÜRKİYE Tel: (0224) (pbx) Fax: (0224) grafik tasarım: gönül kaya

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Bolonya Süreci nin Anlaşılması

Bolonya Süreci nin Anlaşılması 1. Giriş Bolonya nın Dışa Açılması: İtalya nın, Bolonya kentinde 1999 yılında Avrupa Yüksek Öğretim Alan ı oluşturmak için bir araya gelen ve o tarihten itibaren söz konusu süreci değerlendirmek üzere

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE

XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE 29-31

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1, 3) Prof.Dr. Hasan ÜNDER (Ünite 2) Uzm. Aziz ŞEKER (Ünite 4) Doç.Dr. B. Aydem

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Kadir AKTAŞ İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İŞ ETİĞİ VE ETİK YÖNETİMİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İŞ ETİĞİ VE ETİK YÖNETİMİ TÜRK SANAYİ C İ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İŞ ETİĞİ VE ETİK YÖNETİMİ Haziran 2009 (Yayın No: TÜSİAD/T-2009-06-492) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı-İstanbul / Turkey Tel: (+90212)

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan-

Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 209 Tarihe Kritik ve Analitik Bakış: Tarih Felsefesi -İbn Haldun Örneğinde Tarih ve İnsan- 1 Nejdet DURAK ve * 2 Muhammet İRĞAT 1 Doç. Dr., İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Isparta Süleyman

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ

Detaylı

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler HAZIRLAYAN Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir Şubat 2009 ARKA KAPAK Kitap hk kısa tanıtım yazısı buraya Arı Toplumsal

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları 2013/20 239 Araştırma Makalesi Research Article Eren RIZVANOĞLU Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları Özet Yirminci yüzyıla değin, genel olarak

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

Konfüçyüs ve Sokrates in Eğitim Felsefelerinin Yetişkin Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Konfüçyüs ve Sokrates in Eğitim Felsefelerinin Yetişkin Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 25-54 Konfüçyüs ve Sokrates in Eğitim Felsefelerinin Yetişkin Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Ufuk

Detaylı