Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren,"

Transkript

1 1 Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, müşterilerinin ihtiyaçlarına güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çözümler üretmek üzere kurulmuştur. Satış öncesi ve sonrasında hizmette devamlılığı sağlayan firmamız anahtar teslimi projelerde en iyi çözümleri, en iyi performans ve uygun fiyatla çözme bilgi ve becerisine sahip, tecrübeli, yenilikçi, enerjisi yüksek kadrolar ile çalışır. Ekip çalışmasını önemseyen, müşteri ilişkilerinde şeffaf ve dürüstlük anlayışı ile, çevre ve etik değerlere uygun üretilen ve tüketilen enerjinin, üretiminden tüketimine kadar olan her safhasında toplumların refahını artırmak ve yaşamı kolaylaştırmak için hizmet vermektedir.

2 2 Enerji daha güçlü atılımlar için birikimdir. Alçak Pano Sistemleri MCC Panoları Ana Dağıtım Panoları Otomasyon PLC Panoları Dağıtım Panoları Konpanzasyon Panoları Aydınlatma Panoları Sayaç Panoları Şantiye Panoları Dikili Tip Panolar Harici Tip Panolar

3 3 Alçak ve Orta Gerilim Kablolar Alçak Gerilim Şalt Cihazları Busbar Sistemleri Tesisat Kabloları Orta Gerilim Kablolar Alçak Gerilim Tablolar Yangın Kablolar CCTV Kablolar Data Kablolar Koaksiyel Kablolar Telefon Kabloları Kontrol Kabloları Termik Manyetik Şalterler Kaçak Akım Kesme Şalterleri Konfaktörler Anahtarlı Otomatik Sigortalar Termik Röleler Akım,Ölçü Trafoları Pako Şalterler Motor Koruma Şalterleri Kondansatörler Kompakt Busbar Sistemleri Orta Grup Busbar Sistemleri Küçük Grup Busbar Sistemleri Aydınlatma Busbar Sistemleri

4 4 Enerji olmadan medeniyet olmaz. Orta Gerilim Sistemleri Beton Köşk, Trafo Binaları Metal Clod Hücreler SFG Gazlı Metal Muhafazalı Hücreler Akım, Gerilim Trafoları Güvenlik Ekipmanları Scada Sistemleri Orta Gerilim Röleleri Metal Enclosed Hücreler Ring Main Unit (RNU) Hücreler

5 5 Zayıf Akım ve Data Kabloları Aydınlatma Sistemleri Otomasyon Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Gaz Algılama Sistemleri CCTV Sistemleri Güvenlik, Kartlı Geçiş Sistemleri Konferans ve Simultane Çeviri Sistemleri İnterkom Sistemleri Hemşire Çağrı Sistemleri X-Ray, Metal Dedektör Sistemleri Seslendirme Sistemleri Data Sistemi Led Aydınlatma Çözümleri Sıva Altı Armatürler Sıva Üstü Armatürler Sokak Armatürleri Projektörler Downlight Armatürleri Bağlantılar Endüstriyel Armatürler Ampül Çeşitleri Bina Yönetimi Sistemleri Bina Otomasyonu Aydınlatma Otomasyonu Enerji Otomasyonu Sayaç Okuma, Faturalama Sistemleri Mekanik Otomasyonu

6 6 Yaratıcılık kaynaklarınızı iyi saklayabilmektir. Topraklama Sistemleri

7 7 Telekomüniskasyon Sistemleri Elektrik Tesisat Malzemeleri Kabin Pano Sistemleri

8 8

9 9

10 10 Rüzgâr Gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından biridir. Günümüzde kullanım oranının çok düşük olmasına karşılık, yakın gelecekte dünyada kullanılan enerjinin büyük bir bölümü rüzgâr enerjisinden karşılanması beklenmektedir. Rüzgarlarla aydınlığa sürüklenmek

11 RES Rüzgar Enerjisi Santralleri 11 Alternatif enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin üretildiği santrallerde izleme, kontrol ve raporlama ana fonksiyonlarının birleştiği Enerji SCADA ları tasarlıyor ve uyguluyoruz. Güvenli kontrol Tüm türbin, indirici merkez ve şebeke dağıtım hücrelerine ait OG kesicilerin, ayırıcıların ve toprak ayırıcıların izleme ve kumanda edebilme olanağı Güvenli işletme Sistem geneline ait alarm, arıza durumlarının gerçek zamanlı ve tarihsel gösterimi. Eksiksiz izleme Türbin, indirici merkez, şebeke ana dağıtım hücrelerin tüm ekipmanlarının izlenmesi ve koruma röleleri ölçüm ve alarmlarının gerçek zamanlı ve tarihsel gösterimi ve veritabanı kaydının yapılması Doğru analiz Tarihsel verileri müşteri isteği çerçevesinde işleyen ve üretim miktarlarını saatlik, günlük, aylık periyotlarda gösteren kapsamlı raporlama imkanı Kolay erişim Web arayüzü ile santralin uzaktan izlenmesi sağlanmaktadır.

12 12 Suyun gücüyle aydınlandı dünya... Akarsu kaynaklarının gücü ile üretilen elektrik enerjisi (HES) ucuz, temiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak ülke kalkınması için önemlidir. Ülkemiz hidroelektrik enerji üretimi için oldukça avantajlı coğrafi yapıya sahiptir.

13 HES Hidro Elektrik Santralleri SCADA Otomasyon Sistemi ve Senkronizasyon Sistemleri ile Hidroelektrik santrallerine efektif ve maliyeti uygun HES sistem çözümleri sunuyoruz. Santral güvenliğini üst düzeyde tutacak, güncel teknoloji ve ürünleri kullanarak, santralin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yazılım ve donanımlarla proje uygulamaları yapıyoruz. 13 -Tesisin SCADA sistemi ve mimik kumanda masası üzerinden izlenerek kumanda edilmesi -Su seviyesi kontrolü, -Intake gate kontrolünün sağlanması, -Türbin sıcaklıklarının kontrolü, -Türbin izleme ve kumandalarının sağlanması, Exciter ve governor kontrolleri, -YG, OG ve AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü, koruma röleleri ve enerji analizörlerinin izlenmesi, -Jeneratörlerin senkronizasyonu, -Uyarı sistemi çalışma ve arıza bilgileri, -Santral acil durdurma senaryolarının uygulanması sağlamaktadır. Senkronizasyon sistemi ile türbinlerin frekans ve gerilim düzeltmesi yapılarak, ünitelerin kendi aralarında veya şebeke ile senkronize çalışması sağlanmaktadır..

14 14 Elektrik ve ısı enerjisinin aynı yakıttan, aynı sistem içinde, eşzamanlı olarak üretilmesidir. Yüksek oranda yakıt tasarrufu ve enerji verimliliği elde edildiği bu sistemle enerji üretimi, daha çevreci hale gelmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kojenerasyona olan ilgi artmakta ve devlet tarafından desteklenmektedir Enerji üretiminin bizi saran sıcaklığı

15 15 Kojenerasyon Santralleri Kojenerasyon sistemlerinin ürettiği güç ve enerji miktarlarının artması ile sistemin sürekliliğinin sağlanması ve izlenebilmesi için otomasyon sistemleri kuruyoruz. Kojenerasyon santrallerinde uygulanan otomasyon sistemleri ile, - Elektriksel parametreler, ısı ve buhar değerleri izlenerek kayıt altına alınması, - Kojenerasyon santrallerinden alınan elektriksel ve mekanik bilgilerin izlenebilmesi, - Verimlilik ve sistem performansı bilgilerin alınması, - Kojenerasyon sistemlerine ait tüm bilgilerin grafik ve trend olaral elde edilmesi, - Kojenerasyon sistemi ile ilgili senkronizasyon, yük atma ve yük alma kumandaları otomatik olarak yapılması sağlanmaktadır.

16 16 Enerji

17 17

18 18 Enerjiyi taşımak üretmek kadar yatırım ister. Planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, dağıtım hatlarına iletilmesi gerekmektedir. Elektrik üretim tesisleri ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimi için gerekli elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergâhı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın güvenlik konumu gibi hususlar incelenerek elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi gerekir.

19 Enerji İletim Hatları kv-380 kv Enerji İletim Hatları Enerji üretim tesislerinin Enterkonnekte Sisteme bağlanması veya mevcut yüksek gerilim trafo merkezlerinin birbiri arasındaki bağlantıların projelendirilmesi ve uygulama çalışmalarının yapımı. 154 kv-380 kv Trafo Merkezleri Kamu yada özel sektör tarafından yaptırılan trafo merkezlerinin projelendirme, ve uygulama çalışmalarının yapımı. 34,5 kv Enerji İletim Hatları Enerji üretim tesislerinin Enterkonnekte Sisteme bağlanması veya mevcut orta gerilim tesisleri birbiri arasındaki bağlantılar için projelendirme ve uygulama çalışmaları. ISO kalite belgeli firmamız uygulama çalışmalarını malzeme temini, direk montajı, tel çekimi dahil anahtar teslimi projeler yapmaktadır.

20 20 Bir dokunuşla enerjiye ulaşmak Elektrik şebekeleri kullanıldıkları gerilimlere göre alçak, orta, yüksek, çok yüksek gerilim şebekeleri olarak adlandırılır.

21 21 Alçak Gerilim, Orta Gerilim (AG-OG) Şehir ve Köy Şebekeleri Elektrik dağıtım şirketleri tarafından yaptırılan şehir ve köy şebekelerinin yer altı kablolu veya havai hatlı olarak projelendirilmesi, çalışmaları ile ilgili uygulamaların yapılması Elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri, elektrik enerjisinin üretilmesinden tüketilmesine kadar enerjinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde iletilip dağıtılmasına uygun olmalıdır.

22 Üretim ile tüketim arasındaki denge 22 Şebekeler; dağıtım şekillerine göre Ring şebekeler, dallı şebekeler, ağ gözlü şebekeler ve enterkonnekte şebekeler olarak adlandırılır.

23 23 Dağıtım Şebekeleri Yerleşim birimleri ve sanayilerdeki cadde, yol, meydan ve geçitler boyunca döşenen hat parçalarının birbirine eklenmesinden, kollar ve kolların birbirine eklenmesinden de dağıtım şebekeleri meydana gelir. Elektrik şebekelerinin kurulmasında alıcıların, teknik yönden uygun ekonomik ve ergonomik beslenmesi ana kuraldır. Bu kuralları yerine getirebilmek için değişik şebeke sistemleri geliştirilmiştir. Dağıtım Merkezleri 34,5kV Enerji nakil hatlarının bağlantı noktaları olan dağıtım merkezlerinin projelendirilerek prefabrik, beton köşk yada TEDAŞ tip projesine uygun olarak inşaatının yapılması iç teçhizatının, enerji nakil hatlarına irtibatlandırılmasının malzeme temini dahil montajının yapılması.

24 24 Başka insanların hayatlarını aydınlatanlar, kendileri de bu ışıktan uzak duramazlar. Özdemir İnce Otoyol, köprü, viyadük, yaya alanları, kavşak ve tüneller gibi bir çok uygulama alanını kapsayan şehir aydınlatmaları; güvenliğin sağlanması, trafik kazalarının engellenmesi ve yaya güvenliğinin en üst seviyeye çıkartılması gibi normal hayatı etkileyecek konularda kaliteli yaşamın 24 saat devamlılığını sağlamaktadır.

25 25 Şehir Aydınlatması Tarihi ve kültürel değerlere sahip şehirlerde bu yapılar ile önemli mühendislik eserlerinin aydınlatılması şehrin güzelleşmesi ve değerlenmesi açısından önem kazanmaktadır. Şehir, Otoyol ve Tünel Aydınlatmaları Aydınlatma yapılan şehirlerde verim, konfor, ekonomi gibi teknik özellikleri göz önünde bulundurarak yaptığımız proje çalışmalarında kaynakların doğru kullanılması, uzun vadeli geçerlilik ve ışık kirliliğini önleyecek tasarruflu çözümler üreterek şehir elektrik şebekesi kapsamında otoyolların ana arterlerin ve sokakların tekniğine uygun olarak aydınlatma tesislerinin kurulmasını sağlıyoruz.

26 İletim ve dağıtımdaki kayıpları azaltmak için yeni yollar 26 araştırmak Kesintisiz ve sorunsuz enerji akışının sağlanması için Bilgisayar destekli bakım proğramları kullanarak yaptığımız koruyucu bakımlar sayesinde arıza yapabilecek sistem parçaları önceden değiştirilerek arıza oluşumu engellenir bu sayede işletme ve bakım giderleri azaltılmış olur.

27 27 Şehir Şebekeleri ve Enerji Nakil Hatları Arıza Onarım ve Bakım İşleri İşletme hakkı kamu ve özel sektörde bulunan elektrik dağıtım şirketlerinin şehir ve köy şebekelerinde bakımların yapılması ve oluşan arızaların en kısa sürede giderilerek abonelere sağlıklı ve sürekli enerji akışının sağlanması için konusunda uzman mühendis, teknisyen kadromuzla 7/24 saat hizmet vermekteyiz.

28 28 Teknolojik yatırımların görünmeyen yüzü..

29 29 Zemin Etüdü, Mini Kazık İmalatı ve Ankraj Gerekli kanunlara uygun olarak, yetkili mühendislerimizle, doğru değerler ve ölçülerle, işinde uzman elemanlar ve modern cihazlarla, hızlı ve itinalı çalışarak, projeleri en doğru şekilde yönlendirmek amacıyla - Zemin Etüdü - Enerji Nakil Hatları İçin Mini Kazık Çalışmaları - Ankraj ve Taş Kolon Uygulamaları - Su Sondajı çalışmaları yapılmaktadır.

30 30 Doğalgaz

31 31

32 32 Sürdürülebilir bir kalkınma, ancak temiz ve sürekli enerjilerle sağlanabilir. Türkmenistan ve çevresindeki ülkelerde enerji, petrol ve gaz sektörlerinde en az 4,500 MW enerji santrallerinin hayata geçirilmesinde, önemli görev üstlenen firmamız sektörün önde gelen Mühendislik Tedarik ve yapım (EPC) Firmasıdır.

33 Doğalgaz Santralleri 33 Enerji santrallerinin (basit ve kombine-çevrim enerji santralleri, kojenerasyon tesisleri), yenilenebilir enerji santrallerinin (hidro-elektrik, atık maddelerden enerji sağlama santralleri jeotermik santraller) ile enerji geri kazanım, dağıtım ve iletim tesislerinin tasarımından ve inşaatından Bütünleşik mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) kaynaklarımız, doğal gaz, kömür, petrol ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten üretim tesislerinin inşa edilmesi ve işletilmesi için ihtiyaca özel çözümler sunmaktadır. Deneyimli profesyonel personelimizle, tesis seçiminden fizibilite çalışmalarına kadar tasarım, tedarik, inşaat, devreye alma, eğitim, danışmanlık ve işletme alanlarında hizmetler sağlamaktadır. Proje finans bilgilerimiz, müşterilerimizin uygun pazar koşullarının avantajlarını yakalamalarına ve sermaye maliyetlerini minimum düzeye indirebilmelerine olanak sağlamaktadır

34 34 Tükettiğin enerji, sahip olduğun enerjiydi... Petrol ve doğal gaz rafineri ve tesislerin yer-üstü kurulumları, kuyuların açılması, işleme tesisleri ve gaz ayrıştırma tesislerinin kurulumu, depolama sistemlerinin projelendirilmesi, fizibilite çalışmaları, yapım ve işletilmesi, rafinelerin yenileme projeleri ve bakım hizmetleri alanında uzman kadrumuzla verdiğimiz hizmetler Zemin Aşgabat Benzin İstasyonu Kompleksi

35 Fizibilite Analizi yatırım projeleri için kapsamlı fizibilite analizleri hazırlanmaktadır. Fizibilite analizleri piyasa koşullarını ve en son teknoloji çözümleri finans alternatifleri ile birlikte kapsamaktadır. Anahtar Teslimi EPC Sözleşmeleri kompleks projelerde yenilikçi kadromuzla birlikte finansal gücümüzle de istenilenden fazlasını gerçekleştirecek çözümler sunarız. 35 Proje Yönetimi iş yapma stratejilerin ve yöntemlerin iyileştirilmesi üzerinde sürekli çalışarak teslim süreleri, kalite ve maliyet parametresine uygun olan en iyi proje yönetimini garanti etmektedir. Proje Finansı finans işlemlerini düzenlesinde Proje finansı Ticaret finansı, Ticari ve ihracat kredileri Öz-kaynak finansı, Akreditif vb. Finansal araçları sağlama yeteneği İşletme ve Bakım Bakım mühendisliği ve planlama bakım işlemlerinin yapılması Komple tesis ve işletme bakımlarının yapılması ve Akıllı bakım çözümleri sunmak Aşgabat Enerji Santrali Tedarik Yönetimi ve Yedek Parçalar çalışmakta olan tesisler için, satınalmadan stok teminine ve tüm yedek parçaların stok yönetimine kadar, eksiksiz malzeme yönetim hizmetleri sağlamaktadır. Eğitim İşletme personeli, bakım ekipleri ile tesis yöneticilerinin eğitimi Danışmanlık hizmetleri.

36 36

37 Telekomünikasyon 37

38 İletişim Iletişim çağı, Çağa adını veren teknoloji.. 38 Geleneksel sabit kablosuz üzerinde IP tabanlı sistemin LTE ve WIMAX sistemleri ile gelişmiş, ekonomik, yüksek kaliteli ses, veri ve video haberleşmeleri sağlanmaktadır.

39 Uzmanlık alanımız olan Transmisyon planlama ve optimizasyon haricinde, Kabin imalatı ve elektro mekanik iç montaj yapmakta olan firmamız ayrıca bu konularda ön çalışmalar hazırlayarak deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet vermektir. 39 Transmisyon Planlama Şirketimiz özellikle transmisyon planlama ve entegrasyon şirketidir. Ekibimiz deneyimli ve uzman personellere sahiptir. Araskom transmisyon planlama ekibi, planlama uzman danışmanlık hizmetleri vermektedir. Planlamalarımızı deneyimlerimiz ile hızlı, en etkili ve en güvenilir şekilde tasarlıyoruz. Transmisyon Planlama Hizmetlerimiz; 2G/3G, Wimax, SDH ve DWDM transmisyon planlama, Nominal transmisyon planlama, transmisyon saha ön çalışması, Abis/Iub Planlama / MW Call-Off Line of Sight (LOS) kontrol, Transmisyon Frekans Planlama, Transmisyon Optimizasyon ve kiralık hat azaltma ve alternatif transmisyon çözümleri (V-SAT, BWA, PtMP vs.). RF Şebeke Planlama uzman danışmanlık hizmetlerimiz tam kapsamlı piyasa analizi ve planlama, iş ve teknoloji danışmanlığını ve uygulamayı kapsamaktadır. Saha Ön çalışması ve Konuşlandırılması Şirketimiz, saha ön çalışması ile en kısa sürede hızlı, verimli, teknik uzmanlık ve uygun maliyetli çözümler sunarak müşterilerinin memnuniyetini kazanmıştır.

40 40 Ge Sesimizi duymayan kalmasın

41 41 SDH / DWDM Montaj ve Devreye Alma Yeni nesil Transmisyon sistemi olan SDH / DWDM sistemlerinin eğitimli ve profesyonel ekibimiz ile şirketimiz ön çalışma, montaj, devreye alma ve hatta kendi bünyesinde bulunan enerji sistemleri ile bu cihazların testini yapabilme olanağı vardır. P - DSLAM Kabin Üretimi ve Sistem Entegrasyonu deneyimli ve profesyonel ekibimiz ile tasarladığımız çıplak IPDSLAM kabinlerin elektrik ve elektromekanik iç montajlarını yapıp, müşterilerimizin istediği şekilde farklı çözümler sunabilmekteyiz. AC / DC Güç Sistemleri Proje yönetimi, danışmanlık ve tasarım hizmeti, üretim, yerinde kurulum ve entegrasyon hizmetleri, 1kW-72kW komple kabin tasarımı ve üretimi için malzeme temini, -48V DC. ve 288 kwa AC dağıtımı için kabin tasarımı ve üretimi. Saha için Yeşil Enerji Çözümleri Müşterilerimizin isteğine göre 500W ila 10KW arasında yeşil enerji çözümlerimiz olacağı gibi, bu konularda her türlü teknik, operasyonel, ön çalışma ve farklı çözümler sunabiliriz. Bu çözümler: Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hibrid sistemli çözümlerdir

42 42 Ulaşım

43 43

44 44 Ulaştırma şirketleri, trenlerin kontrolü, birbirine bağlantılı sistemlerin kontrol edilmesi, demiryollarının taşıma kapasitesi, kesişen raylarda güvenlik, sinyalizasyon, iletişim ve kargo otomasyonunda etkinliği artırmak için bilgisayar tabanlı sistemleri tercih ediyor.

45 RAYLI SİSTEM Telekomünikasyon ve Sinyalizasyon Sistemleri 45 Raylı sistemlerin ihtiyacı olan Enerji İletim Hattı, Trafo Merkezleri, CER Postaları tasarım ve uygulama projelerinin yapılması, mühendislik hizmetlerinin verilmesi. Elektrifikasyon sistemi ( catenary system ) ; Temel dizayn çalışmaları, malzeme imalat ve montaj projeleri tasarımı, saha uygulama projeleri tasarımı, mühendisliği, süpervizörlük hizmetleri Elektrik imalat ve montaj işleri, test devreye alma ve mühendislik çalışmaları Alt sistemler tasarım, boyutlandırma, malzeme temini ve uygulama dahil olmak üzere yapmakta ve ayrıca bu sistemler ile ilgili bakım ve onarım desteği verilebilmektedir. Altyapı İnşaat İşleri Kablo kanalı inşaat işleri, Beton kanal imalat işlerinin yapılması, YF, Sinyal, Enerji ve FO Yapısal Kablolama İşleri Telekomünikasyon ve Sinyalizasyon Sistemleri iletişimenerji kabloları çekim işleri Raylı Sistem Üstyapı Ray Montaj İşleri Hat İşleri Ve Üst Yapı İnşaatı Balastlı Hat (Beton, Ahşap, Çelik Traversli), Doğrudan Betona Mesnetli Hat, Ray ve Makas Montajı, Balast Serme ve Buraj, Aluminotermit Kaynak ve Kaynak Makinesi ile Alın Kaynağı

46 46 Geleceği tasarlamak Geleceğin raylı sistemleri yeni mühendislik teknolojileri ile gelecek yıllara hazırlanıyor.

47 47 Metro sistemlerinde SIMS ve ECS adı altında iki farklı sistem olarak otomasyon uygulanmaktadır. Tramway ve hafif raylı ulaşım sistemlerinde elektrik dağıtım ve CER sistemlerinin izlenmesi ve kumandasında önem kazanmaktadır. MAS OTOMASYON olarak ulaşım sektöründe tüm bu sistemler için anahtar teslim otomasyon çözümleri sunuyoruz. Sistem kapsamında izlenen ve kontrol edilen noktalar : İstasyonlar ve tüneldeki aydınlatma noktaları, Havalandırma sistemi, Yangın algılama sistemi, Yangın senaryolarının uygulanması, OG Hücreler ve koruma rölesi, Drenaj pompaları, Asansörler ve yürüyen merdivenler, Kapılar, Enerji analizörleri, Hız kontrol cihazları

48 48 Turan Çiğdem Caddesi No : 15 Ostim - Ankara / TÜRKİYE T : F : www. aken.com.tr

BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ

BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ Akıllı binalara ilgi artıyor... Amerika da 80 lı yıllarda başlamış olan akıllı binalara yöneliş tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek binaların artışı ve

Detaylı

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Veri Merkezleri Endüstriyel Tesisler Binalar Enerji ve Altyapı www.schneider-electric.com 1 Şirket genelinde %30'a varan enerji tasarrufu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 14

ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI AMAÇ ELEKTRİK - ELEKTRONİK Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ Her Türlü Veri İletişimindeki Çözüm Ortağınız TDM, müşteri odaklı yönetimi ile müşterilerinin memnuniyetini hedeflemektedir. Müşterilerin teknik ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız.

Siemens Sürdürülebilirlik Raporu. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Siemens Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Türkiye nin geçmişinde olduğumuz gibi, geleceğinde de varız. Siemens Sanayi

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

advance Türkiye nin en büyük vinç projesi Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol

advance Türkiye nin en büyük vinç projesi Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Temmuz 2/2007 advance s Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Hareket Kontrol Sistemleri Türkiye deki ilk 18 servo

Detaylı

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri GRUP SUNUMU Güç ve Enerji Performansı çözümleri 2014 2015 Uzman çözümleriyle eksiksiz bir teklif GS Anahtarlama Aşırı gerilime karşı koruma Güç ve elektrik enerjisi denetimi Şebeke kalite analizi Reaktif

Detaylı

ELMOS Otomasyon ile Yüksek Verimli Su Yönetimi

ELMOS Otomasyon ile Yüksek Verimli Su Yönetimi 1 15 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mart 2015 04 Elmos un tercihi: Phoenix Contact ELMOS Otomasyon ile Yüksek Verimli Su Yönetimi 07 Su yönetimi için standartlaştırılmış modül kütüphanesi Daha yüksek

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası, EEBB Mühendisliği Rehberi-2008

Elektrik Mühendisleri Odası, EEBB Mühendisliği Rehberi-2008 ÖNSÖZ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İş Alanları ve Tanımları Komisyonu, yoğun bir çalışma sonucu "Mühendislik ve Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri (EEBM) İş Alanları Raporu" nu hazırlamış

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 1 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 03 Test edilmiş güvenlik Fonksiyonel güvenlik için yeni standartlar 04 Baştan sona güvenlik Tüm uygulamalar için komple çözümler 06 Dedem Otomasyon San.

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ

ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİNDE GOLD ENERGY GOLD ENERGY, üretmiş olduğu alternatif enerji çözümleriyle, kullanıcılara daima maksimum konfor ve yüksek verimli seçenekler sunan, bunları

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON Günümüzde de üretim endüstrisinin yeni tanımı Endustri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım esas itibarıyla endüstriyel üretimimin tarihsel bir süreç içindeki

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DÖKÜMANI

ŞİRKET TANITIM DÖKÜMANI ŞİRKET TANITIM DÖKÜMANI Esneklik, Çeşitlilik ve Global Çözümler Içindekiler Biz kimiz...3 Nasıl çalışıyoruz...5 Bizi farklı kılan...7 Taahhüdümüz...8 Ne sunuyoruz...9 Ürün ve hizmetler...10 Telekomünikasyon

Detaylı

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg.

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg. Hizmet yelpazesi Hizmet yelpazesi Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri www.arburg.com Etkili enjeksiyon kalıplama için ARBURG Ürün tasarımı Üretim planlaması

Detaylı

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ Bina otomasyon sistemleri (BOS), akıllı binalarda bulunan teknik sistemlerin (ağırlıklı olarak HVAC+Aydınlatma) bilgisayar teknolojisi kullanılarak izleme-kumanda-kontrol yapılabilmesine

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation Yetkili Servis Yetkili Servis Certificate Installation Biz Kimiz? Misyonumuz; projelerin başlangıcından, uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterilerimizin yanında olmak, güvenilir profesyonel

Detaylı