June 27-28, 2018 /Bandırma - Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 27-28, 2018 /Bandırma - Turkey"

Transkript

1 1

2 2

3 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS 18) CONFERENCE PROGRAM (14:00-15:00) (9 SESSIONS) Anwar Shaikh Hale Kırer Silva Lecuna Abdul Wahab Arain Mehmet Cemil ŞİMSEK Dilek Durusu ÇİFTÇİ Gamze Kargın Akkoç Uğur Akkoç Applied Economics (14:00-15:00) Asst.Prof.Hale Kırer Silva Lecuna 1. Distribution of Labor Income in Turkey: Gender, Urbanization and Geographical Region Differences 2. National Economy, Foreign Loans and Their Utilization: A Case From Pakistan 3. International Linkages and Productivity in theturkish Automotive Parts Industry 4. The Twin Deficits Hypothesis New Evidence from GIIPS Accounting for Structural Shifts in Causal Linkages 5. Does Bitcoin Act as a Hedge: Evidence from Turkey Abdulhafis Abdulazeez Osuwa Abdulazeez Abdulazeez Osuwa Abdulazeez Akande Osuwa Menşure Zühal Erişgin Barak Melik Koyuncu Ahmed Omic Applied Econometrics and Statistics (14:00-15:00) 1. A Fuzzy Logic Approach for Data Mining on Big Data 2. Order Acceptance and Scheduling with Heuristic Algorithm 3. Forecasting Economic Variables Using Google Trends: Case of Turkey Dilek Durusu Çiftçi Gamze Kargın Akkoç 4. Convergence of Crime in Turkey: Time Series Analysis with Accounting Structural Breaks 3

4 Applied Finance (14:00-15:00) Yavuz Gül Serpil Altınırmak Basil Okoth Çağlar Karamaşa Manuel Gerardo Duran Elmas Yaldız-Hanedar Hafiz Zahid Mahmood 1. Evaluation of The Performance of Turkish Equity Umbrella Funds Using The Morningstar Rating System 2. Is The Stock Market in The Philippines A Leading Indicator of Economic Activity? 3. Information Sharing between Credit Institutions: Recommendations for Turkish Financial Sector 4. Role of Islamic Banking in Financial Inclusion: A Case of Pakistan Energy Economics (14:00-15:00) Abdulhamid A. Yousef Fatma Özgü Serttaş Begüm Sertyeşilışık Egemen Sertyeşilışık Lokman Tütüncü Elif Acar Ahmet Conker 1. The Economics of Water Resources in Libya: Current Status and Future Prospects 2. Analysis of Long-Run Behaviors of European Electricity Markets with Paretian Stable Errors 3. Political Economy of the Construction Industry 4. Underwriter Price Support and Impact on Returns 5. Neo-Liberal Turn in Turkey's Water Resources Development and its Consequences 4

5 Management (14:00-15:00) Syed Zain ulabdin Abdelheq LACHACHI Nadjim MKEDDER Abdullah AÇIK Sadık Özlen BAŞER Samina Begum Ebru Doğan, Zehra Binnur Avunduk. 1. The Impact of Good Corporate Governance on Firms Financial Performance in Relation to Earning Management 2. The Relationship between Knowledge Management and Innovation Performance: Case Study SME in Algeria 3. Market Efficiency in Ship Demolition Prices 4. The Relationship between Organizatıonal Politics and Organization Justice Moderating by Organization Support 5. Climate for Innovation in Organizations: A Qualitative Research Merve Erbek Edip Örücü Dilara Durmaz Karataş Nuray Demirel Arıcı Saadet Ela Pelenk, Ali Acaray Yönetim ve Organizasyon (14:00-15:00) Prof.Dr. Edip Örücü 1. Bankacılık Sektöründe Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi 2. Eğitim Geliştirme Faaliyetleri ve Örgütsel Sinizm İlişkisi ve Bir Sağlık İşletmesinde Uygulama 3. İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin Muhasebe Dersi Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği 4. Stajyer Çalışanların Kariyer Tercihlerinde İş Doyumunun Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi 5

6 Sağlık Bilimleri (14:00-15:00) Diler Aydın Zübeyde Ezgi Özgen Gökhan Aba Gül Aktaş Güler Deymencioğlu Arzu Çeliksular Osman Yıldırım 1. Çocuklarda Yoganın Etkileri: Sistematik Derleme 2. Türkiye de Son Dönem Sağlık Politikaları ve Güncel Gelişmeler 3. Bedenin Yeniden Üretiminde Oyuncakların Etki 4. Anksiyete ile Depresyonunun Duygusal Zeka ve İşten Algılanan Stres Üzerindeki Etkileri Hakan Öndes Sevda Gürsakal Ufuk ÇELİK Çağatay BAŞARIR Egemen İpek Miraç Ergin Tülay İlhan NAS Tarhan OKAN Handan ÇAM Ayşegül DÜZGÜN Uygulamalı Ekonometri ve İstatistik (14:00-15:00) Doç.Dr. Tarhan OKAN 1. Türkiye de Yaşam Memnuniyeti Düzeyinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Değerlendirilmesi 2. KNEA Model İle Altın Fiyatlarının Tahmin Edilmesi 3. Türkiye de Hanehalkı Sigara Tüketiminin Belirleyicileri: Çift Eşik Uygulaması 4. Türkiye'den Dışarı Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların Coğrafi Yayılımı ve Giriş Stratejileri ile Giriş Yöntemlerini Etkileyen Faktörlerin Mekansal Regresyon Analizi ile İncelenmesi 6

7 Labor Economics (14:00-15:00) Bilal Ezilmez Bora Yıldız Sevgin Batuk Turan Rafla Hchaichi 1. Emotional Labour: What The Recent and Would- Be Future Trends Are 2. The Role Of Mindfulness On The Relationship Between Employees Entrepreneurial Leadership Perception And Public Service Motivation 3. Structural Empowerment and Its Effect on Job Outcomes 4. The Key Factors Success of A Quality Approach: Case of The Tunisian Public Sector Sağlık Ekonomisi (14:00-15:00) Mustafa Amarat Mahmut Akbolat Özgün Ünal Fatma Acar Mustafa Özer Tuğçe Kayagil Berna Gündüz Serkan Bertan Özgün Ünal, Mahmut Akbolat, Mustafa Amarat, Burak Bozkurt 1. Hekim İtibarının Hekime Uyuma Etkisi ve Bilgi Asimetrisinin Aracı Rolü 2. Tolerans Düzeyinin İktisadi ve Sosyal Belirleyicileri 3. Rezervasyon Sürecinde Yorumların Etkileri 4. Sağlık Hizmetlerinde Kurumsal İtibar Algısının Hasta Memnuniyetine Etkisi 7

8 (15:15-16:15) Monetary Policy (15:15-16:15) Mustafa İslamoğlu 1. The Rise of Mercantilism in European Trade Berna Tuncay Nazlı Karamollaoğlu Zahoor Hussain Javed Shkoor Ahmed Nazlı Karamollaoğlu 2. ICT Characterisctics and Trade 3. Factors Affecting Demand for Real Money in Pakistan: An Analysis 4. Lost in Translation: A Note on the Aggregation Bias Using Exchange Rates Şaban Ertekin Mehmet Tektaş Necla Tektaş Meltem Akca Meltem Yavuz Şeyma Şahin Kutlu Burak Darıcı Celil Aydın Uygulamalı Ekonometri ve İstatistik (15:15-16:15) 1. Kamu Borçlarının Gelir Dağılımı Üzerine Olası Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi 2. Toplu Ulaşım Hizmeti Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi 3. İcraatçı Liderlik Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Analizleri 4. Ekolojik Ayakizi ile Reel Gelir Arasındaki İlişki: Panel Yumuşak Geçişli Regresyon Modelinden Kanıtlar 8

9 Uygulamalı Ekonomi ve Finans (15:15-16:15) Özgül Uyan Aziz Muslu Sinan Aytekin Sevinç Güler Özçalık Hasan Aydın Okuyan Şüheda İnce Metehan Yılgör Özcan Karahan Derya Topdağ 1. Denizcilik İşletmelerinin Gemi Finansmanında Kullandıkları Alternatif Yatırım Modelleri 2. Borsa İstanbul Teknoloji ve Bilişim Endeksi Firmalarında Ar-Ge Harcamaları ve Finansal Performans İlişkisi 3. Dünyada Ulusal Varlık Fonu Uygulamaları ve Türkiye Modeli 4. Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi İnan Eryılmaz Harun Yıldız Gizem Burcu Karaali Damla Şahin Selami Kariman Ulviye Tüfekçi Aşkın Keser Semra TETİK Aylin ÜNAL Esra KAYGISIZ Adnan ÇELİK Mehmet KAPLAN Yönetim ve Organizasyon (15:15-16:15) Doç.Dr. Harun Yıldız 1. Örgütsel Davranış Yazınında İş Performansı Üzerine Bibliyometrik İçerik Analizi: Ulusal Makaleler Üzerinde Bir İnceleme 2. İş Yükü Düzeyinin Örgütsel Bağlılığın Farklı Boyutlarına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması 3. Değişim Yönetiminde Dönüştürücü Liderin Rolü Üzerine Bir Araştırma 4.Aile İşletmelerinde Kayırmacılığın Bilgi İfşa Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Araştırma 9

10 Beyza Erer Alper Ateş Anıl Değermen Halim Tatlı Beşir Koç Yıldırım Yıldırım Ahmet H. Kömürcü Pazarlama (15:15-16:15) Dr.Öğr.Üyesi Yıldırım Yıldırım 1. Seyahat Acentalarında İlişkisel Pazarlama Uygulamaları 2. Marka İletişiminde Hikayeleştirmenin Marka Bağlılığına Olan Etkisi 3. Tüketicilerin Mal Talebini Etkileyen Çevresel ve Demografik Faktörlerin İlişkisi 4. Marka Cinsiyetinin Çeşitli Markalar Açısından Değerlendirilmesi ve Pazarlama Stratejilerine Yönelik Öneriler Özgün ÜNAL Sema AKPINAR Mustafa KARAMIZRAK Can Taş Ömür Kızılgöl H. Aydın OKUYAN Devran DENİZ Halil Emre Akbaş Serdar Bozkurt Ayşe Demirhan Kübra Yazıcı Muhasebe (15:15-16:15) Dr.Öğr.Üyesi Ömür Kızılgöl 1. Yeni Kurulan Bir Medikal Firmanın Birim Maliyet Analizi ve Ürün Gruplarının Başabaş Noktalarının Belirlenmesi 2. Denizcilik Sektöründeki Blokzincir (Blokchain) Uygulamaları 3. Şirket Tiplerine Göre Kar Payı Dağıtımlarının Hukuki Mevzuatının Değerlendirilmesi 4. Y Kuşağı Perspektifinden Muhasebe Mesleği: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 10

11 Toplum Bilimleri (15:15-16:15) İbrahim Ethem Arıoğlu Özlem Aydoğdu Atasoy Taha Akdağ Gökhan Ural Nalan Şenata Aydın Bilal Coşan Merve Çiloğlu Yörübulut 1. Somut Olmayan Kültürel Miras: Bandırma Örneği 2. The Great Gatsby Eserinin Farklı Çevirilerinin Yayımlanmasındaki Ekonomik Nedenlerin Çeviri Sosyolojisi Bağlamında Değerlendirilmesi 3. Söz Varlığının Önemi Açısından Divanü Lugati't- Türk 4. Liberalizmin Görünmez Eline Karşı Görünen Bir El: Türk Ailesi nin Sosyal Güvenlik Fonksiyonu Economic Development (15:15-16:15) Meltem Yavuz Rıfat Kamaşak Hasan Bakır Görkem Bahtiyar Hülya Derya Hasan Memiş İsmail Çağrı Özcan 1. Socially Responsible Practices for Sustainability: The Case of An Airline Company 2. Sustainable Development and Its Applicability Through Regional Development Agencies 3. What Industry 4.0 from Turkey will perhaps? 4. The Effect of Privatization Revenues on Poverty: A Cross-Country Evidence 11

12 Turizm Ekonomisi (15:15-16:15) Aziz YURTTAŞ Yıldırım YILDIRIM Barış Yalçınkaya İsmail Kızılırmak Mehmet Oğuzhan Ilban Mehmet Tahsin Liceli Hacı Mehmet Yıldırım Ayşe Sünnetçioğlu Lutfi Atay 1. Yaşlı Tüketiciler Pazarının Tutum ve Davranışlarının Öğrenilmesi ve Turizm Sektörüne Yönelik Öneriler: Akçakoca Örneği 2. Spor Etkinlik Turizminin Değerlendirilmesi: 4 Tepe Turnuvası 3. Tanıtım Bütçelerinin Gelen Turist Sayısı ve Turizm Geliri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği 4. Yaşam Tarzının Yeşil Otel Tercihindeki Rolü Kripto Para (15:15-16:15) İbrahim Dağlı Gizay Daver Mesut Yücesan Habibe Yaman Zeynep Ezanoğlu Eser Çapık Şahin Bulut 1. Kripto Paraların Dünya Ekonomisindeki Makroekonomik Boyutu: Yatırım-Tasarruf Aracı Olarak Genel Bir Bakış 2. Elektronik Para ve Uluslararası Finansmanda Kullanımı: ABD Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasası Örneği 3. Kripto Paraya Kavramsal Bir Bakış: Dünya'nın Kripto Paraya Yaklaşımı 4. Bitcoin Kripto Para Yatırımının En Gelişmiş Yedi Ülkenin Finansal Yatırım Araçlarına Etkisi: Panel Veri Analizi 12

13 (16:30-17:30) Aqidah Asri Suwarsi Julia Noermawati Fikri Widiastuti Bora Yıldız Harun Yıldız Muhammad Fahad Laber Salman Yousaf Muhammad Sarim Malik Management (16:30-17:30) Assoc.Prof.Harun Yıldız 1. Analysis of Effectiveness and Public Trust on Service Quality Strategy "Pick Up Service" In Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 2. Having Entrepreneur Employees Is Realy Good? The Dark Side of Entrepreneurship 3. The Effect of Organizational Ostracism on Tendency to Lie 4. Employee Restiveness and Counter Productive Work Behavior - The Unreported Inflictions of Interpersonal Unfairness Uygulamalı Ekonomi ve Finans (16:30-17:30) Deniz ERER Elif ERER Zehra Yeşim Gürbüz İnci Parlaktuna Türker Batmaz Sinem Pınar Gürel Elif Yalçın 1. Ülke Kredi Risk Priminin Döviz Kuru Balonları ve Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmalı Analizi 2. Türkiye'de Makroihtiyati Para Politikası Güvenilirliği 3. Türkiye'deki Finansal Stres Ölçme Çalışmalarının Değerlendirilmesi 4. Küresel Kriz Sonrası Türkiye'de Parasal Aktarım Mekanizmasının Etkinliği 13

14 Yönetim ve Organizasyon (16:30-17:30) Emine Yılmaz Atik 1. Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi F.Didem GÖÇMEN Tuna Uslu Saadet Ela Pelenk 2. Bağımsız Denetim Firmalarının Örgüt İklimleri 3. Entelektüel Sermaye, İnovasyon Yönetimi ve Örgütsellik Açısından Hizmet Üretimi ile İmalat ve Sanayi Sektörlerinin Kıyaslanması 4. Örgütsel Adalet, Proaktiflik ve Yenilikçi İş Davranışı Arasındaki İlişkiler Aybeniz Akdeniz AR Mesut Özüdoğru Emel Demir Askeroğlu Taha Aslanlı Mehmet Öksüz Timur Türgay Halim TATLI Pazarlama (16:30-17:30) Doç.Dr. Aybeniz Akdeniz AR 1. Pazar Ortamında Alıcı ve Satıcının Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma 2. Sektöründe Marka İletişimi Aracı Olarak Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Optimed Örneği 3. Öğrencilerin Elektronik Ticarete Bakışının Yerel Ekonomilere Yansıması: Biga Kapsamında Ampirik Bir Çalışma 4. Türkiye Beyaz Eşya Sektöründe Yoğunlaşma Analizi 14

15 Diler Aydın Zübeyde Ezgi Özgen Yılda Arzu Aba Sedat Çat Eray Göç Tuğba Sınmaz Sağlık Bilimleri (16:30-17:30) Doç.Dr. Diler Aydın 1. Çocuklarda İstismarın Görünmeyen Yüzü: Duygusal İstismar 2. Hasta Güvenliğinde SBAR İletişim Tekniğinin Kullanımı 3. Acil Yardım, Kurtarma ve Müdahale Çalışanlarının Mesleki Tehditlerinden Biri: Tükenmişlik 4. Lomber Disk Hernisine Bağlı Kronik Ağrıda Hastaların Kullandıkları Tamamlayıcı ve Destekleyici Tedavi Yöntemlerinden Biri; Bitki Terapi Toplum Bilimleri (16:30-17:30) Celalettin Yanık Bilal Coşan Zülfikar Bayraktar Orhan Yılmaz 1. Gençlerden Yaşlılara Çağrı: Gençlerin Yaşlılara Dair Geliştirdikleri Tutumların Ölçülmesi/Bandırma Örneği 2. Geleneğin Dönüşümü Bağlamında Dijital Kültür Ortamında Çocuk Yetiştirmek 3. Kırmızı Solucan ve Solucan Gübresi Üretiminin Ekonomik Önemi İsmail Demirtaş Bilal Çankır 4. İslam Kültürü ve Batı Kültürü Sentezli 'Yönetsel Etik' 15

16 Mustafa Cem KIRANKABEŞ Hikmet YORULMAZ Ayhan Orhan Selçuk Koç Sema Yılmaz Genç Yasin Nuri Çakır Burcu Öngen Bilir Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (16:30-17:30) Doç.Dr.Ayhan Orhan 1. Kültür Ekonomisinin Alt Sektörlerinden Yayımcılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Dönemi Türkiye Örneği 2. Bilişim Teknolojisindeki Gelişimin Sosyoekonomik Etkileri 3. Güney Kore ve Türkiye'nin Kalkınma Deneyimlerinin Karşılaştırılması 4. Kalkınma Göstergeleri Çerçevesinde Yaşam Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi İşgücü Piyasası (16:30-17:30) Mehmet Merve ÖZAYDIN Banu Metin Zülfiye Bıkmaz Nahide Akça Elif Sümer Seval Güven Sibel Çavuş Işık Çiçek 1. Kadın İstihdamının Artırılmasında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılmasına Yönelik Tedbirlerin Önemi: Çeşitli Ülke Deneyimleri Çerçevesinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme 2. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya Yönelik Kaygı ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerin in İncelenmesi 3. Kadın Girişimcilerin İş Doyumlarının İncelenmesi: Yalova Örneği 4. İşletmelerin Kurumsal Web Sitelerinde Yer Alan İnsan Kaynakları Politikalarının İçerik Analizi 16

17 Dış Ticaret (16:30-17:30) Cebrail Telek Ahmet Şit Ali Telek İlknur Tanrıverdi Aslı Kavurmacı Şahin Bulut İsmail Melih Baş Nevzat Zengin 1. Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisinin İncelenmesi 2. Türkiye Ve Güney Kore nin Dış Ticaretinde Denizyolu Taşımacılığının Yeri ve Önemi 3. Dış Ticarette Avantaj Sağlamada AR-GE Yatırımları ve Döviz Kurlarının Etkisi: OECD Ülkelerinde Panel Veri Analizi 4. Elektronik Ticaretin Kullanımında Kritik Başarı Faktörlerin Etkisi ve Türkiye'de Faaliyet Gösteren Elektronik Ticaret İşletmelerinde Bir Araştırma Nedret Çağlar Saniye Vatandaş Esra Tani Metin Akbulut Cemal Çelik Mustafa Boz Melahat Yıldırım Saçılık Sosyal Medya/Dijital Dünya Çalışmaları (16:30-17:30) 1. Siyasi, Dini ve İdeolojik Kimliklere Göre Sosyal Medyanın Önem Ve Anlamı 2. Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: Türkiye'deki Başkanlık Seçim Sürecinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi 3. Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Statü İlişkisi 4. Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya: Airbnb Örneği 17

18 (17:45-18:45) Arzu Çeliksular Pervin Tunç Didem Tetik Kucukelci Hakan Tetik Esra Aydin Goktepe Osman Yıldırım Celil AYDIN Burak DARICI Ufuk ÇELİK Mehmet Metin Dam Egemen İpek Behice Canatan Uygulamalı Ekonometri ve İstatistik (17:45-18:45) 1. Kişilik Tipleri Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 2. Tekstil Fiyatları Tahminlemesinde YSA ve KNEA Model Karşılaştırması 3. Türkiye'de Ticari Dışa Açıklığın ve Teknolojinin İnovasyon Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım 4. Türkiye de Sosyal Yardımlardan Faydalanan Hanehalklarının Demografik Yapısı Cultural Studies (17:45-18:45) Merve Ertok Onurlu Wan Anisah Endut Suraya Ismail Ahmad Othman Ahmad Azrin Adnan Hazan GÜLER Zeynep Bilgehan Demir A.Teyfur Erdoğdu 1. Are People Interested in Religion Happier? : The Turkish Case 2. Zakat Assesment on Shares: Guidelines and Practices in Malaysia 3. A Changing Perspective in Nationalism Studies: Is It Really an End 4. Is Sharing Caring? A Cross-Case Study on University Students' Sharing Habits on Social Media in Istanbul and Rome 18

19 Uygulamalı Ekonomi ve Finans (17:45-18:45) Taner Turan Mesut Karakaş Hüseyin Alperen Özer Selçuk Gemici Uğur Akkoç Gamze Kargın Akkoç Sinem Pınar Gürel Kadriye Toker Hüseyin Güvenoğlu Mehmet Emin Erçakar 1.MENA ülkelerinde Askeri Harcama ve Ekonomik Büyüme ilişkisine Doğrusal Olmayan Bir Yaklaşım 2. Hanehalkı Gelir Gruplarına Göre Enflasyon Eşitsizliği 3. Türkiye Ekonomisinde Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Mundell-Tobin Etkisi 4. Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama ( ) Yönetim ve Organizasyon (17:45-18:45) Saadet Ela Pelenk Selçuk Perçin Mehmet Serhat Pancaroğlu Yasin Mercan Fatma Yılmaz Hayrettin Ertan Mehmet Demirtaş 1. Psikolojik Sermaye, İş Tatmini ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Teknoloji Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 2. Analitik Hiyerarşi Süreci Karar Yapısının Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi: Akıllı Telefon Seçim Faktörleri Örneği 3. Türkiye'de İş Yeri İlişkilerinde Memnuniyet Düzeyinin İncelenmesi 4. Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları İle İş Motivasyonları Arasındaki İlişki: Son Beş Yıl İçinde Yapılan Araştırmalar Örneğinde İncelenmesi 19

20 Necla Tektaş Mehmet Tektaş Fatma ULU Eren Durmuş-Özdemir Kadir Çırağ Gülçin Karataş Figen Kılıç Pazarlama (17:45-18:45) Prof.Dr. Mehmet Tektaş 1. Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markalaşmasına Yönelik Algıları: Bandırma Örneği 2. Pazar Yönlülük, Kalite Yönlülük Ve İşletme Performans İlişkisi (İstanbul İlinde Bir Uygulama) 3. Antalya Gıda Perakende Sektörünün Rekabet Analizi 'li Yıllarda Bankacılık Sektöründe Yeni Pazarlama Stratejileri Girişimcilik (17:45-18:45) Zülfiye Bıkmaz Hümeyra Aslan Aykan UNCU Mina HALIS Mehmet Akif Öncü Ali Erdi Karabalık Öznur Şahin Nardalı Nuray Demirel Arıcı 1. Sosyal Zekâ ve Edilgenlik, Girişkenlik Saldırganlık Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyeti İle İlişkisinin Belirlenmesi 2. Duyguların Girişimcilik Yönelimi Üzerindeki Etkisi: Girişimcilik Dersi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma 3. Finansal Korku Duvarı ve Girişimcilik Eğilimi: Piri Reis Üniversitesi Finans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma 4. Sürdürülebilirlik Raporlaması Açısından Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Profili: Web Tabanlı Bir Araştırma 20

21 Gökhan Aba Şirin Özkan Serap Altuntaş Dilek Avcı Sağlık Bilimleri (17:45-18:45) Doç.Dr. Dilek Avcı 1. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Bağlılığın İş Stresi Üzerindeki Etkisi 2. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Akran İlişkileri ve Belirleyicileri Nesrin DUMAN 3. Yetişkin Psikolojik İstismarını Tanımak Kevser Tarı Selçuk 4. Yetişkinlerde Uyku Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi ile İlişkisi Endüstri (17:45-18:45) Faruk SEZER Esra Taşbaş Ustaoğlu Evrim Mayatürk Akyol Elif Nuroğlu Hüseyin H. Nuroğlu Hüseyin H. Nuroğlu Elif Nuroğlu 1. Endüstri 4.0 ve Eko-Ekonomi: Sanayi Sektörünün Dönüşümü Üzerine Bir Analiz 2. Endüstri 4.0 Çalışmalarının Yerli ve Yabancı Yazın Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: Betimsel Bir Araştırma 3. Endüstri 4.0 Türkiye'nin Dış Ticareti için bir Fırsat Penceresine Dönüştürmek 4. Türkiye'nin Yeni Sanayi Devrimine Yaklaşımı Nasıl Olmalı? 21

22 Tüketici Davranışları (17:45-18:45) Burcu Özge Özaslan Çalışkan Feride Algümüş Saniye Vatandaş Nedret Çağlar H.Anıl Değermen Yıldırım YILDIRIM 1. Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kuşaklara Göre Farklılaşmasına Yönelik Bir Araştırma 2. Gençlerin Kişilik Özellikleri Bağlamında Cep Telefonunun Anlam Ve Önemi 3. Tüketici Hayat Tarzının Hedonik Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri 4. Tüketicilerin Sembolik Tüketim Eğilimlerinin Araştırılması: Akçakoca Örneği Saniye Vatandaş Nedret Çağlar 5. Gençlerin Kişilik Özellikleri Bağlamında Cep Telefonunun Anlam ve Önemi Rengim Sine Arzu Kalafat Çat Arzu Kalafat Çat Rengim Sine Ahmet Mutlu Akyüz Mahmut Akbolat Mustafa Amarat Özgün ÜNAL Yunus Evren Sosyal Medya/Dijital Dünya Çalışmaları (17:45-18:45) 1. Yeni Medyada Meşrulaştırılan Kadın Bedeni: Instagram Örneği 2. Gazete Haberlerinde Söylem: 24 Haziran Erken Seçimleri Örneği 3.Tüketicilerin Farklı Tüketim Değerleri ile Ürün Reklamlarındaki 'Greenwashıng' Algıları Arasındaki İlişki: Beyaz Eşya Tüketicisi Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma 4. Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Rolü 22

23 (10:00-11:00) Applied Economics (10:00-11:00) Suraya Ismail Nanthakumar Loganathan 1. Influencing Factors on Middle East Tourism Demand to Malaysia: Evidence from Quantile Regression Approach Çiğdem YERLİ Adviye Damla ÜNLÜ Sacit Hadi Akdede Gülizar Seda Yılmaz 2. Does 1/n Strategy Outperform the Mean-Variance Strategy? An Application to BIST 3. Environmental Justice from the European Union Perspective: Expectations and Capabilities 4. The Impact of the Shadow Economy on Indirect Taxation Ayşe Demirhan Sadiye Oktay Tolga Atasoy Macide Artac Ozdal Zeynep Kirikkaleli Douglas Cumming T. Y. Leung Çiğdem Yerli Applied Econometrics and Statistics (10:00-11:00) 1. The Usage of Analytical Hierarchy Process (AHP) Method by Certified Public Accounting Firms When Meeting Decisions About Accepting a Potential Client 2. Alcohol, Crime and Suicide: Empirical Evidences from OECD Countries 3. Diversity and Innovation: The Differential Role of Levels Versus Scope 4.Determination of A Well-Diversified Portfolio Size with Principal Component Analysis 23

24 Applied Finance (10:00-11:00) Elmas YALDIZ-HANEDAR Halil İbrahim AKPINAR Eyüp BALTA Cengiz SOYLU Lokman TÜTÜNCÜ Mahmut Baydaş Erdem Eker Ramazan Dağ 1. Does Access to Fınance Matters for Export Decısıons of Firms? 2.Bond Market in Developing Countries 3. Valuation of Turkish IPOs 4. Financial Performance Measured by Entropy Based Promethee Method: An Application in BIST Uygulamalı Ekonomi ve Finans (10:00-11:00) İsmail Çağrı Öcan Hakan Çetintaş İbrahim Murat Bicil Kumru Türköz Yıldırım Beyazıt Çiçen Selman Duran 1. Türk Havayolu Şirketlerinin Karıştıkları Uçak Kazalarının Hisse Senedi Piyasalarındaki Yansımaları 2 Türkiye'de Enerji Fiyatları ve Konjonktürel Dalgalanmalar Arasındaki İlişki 3. Küresel Kriz Döneminde Türkiye'de işsizlik Histerisi: Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizinden Kanıtlar 4. Faizsiz Finansmanın Maksadı: Liberal Ekonomik Sistem İçerisinde Faizsiz Finansın Mümkünlüğü Üzerine Bir Değerlendirme 24

25 Uygulamalı Uluslararası İktisat (10:00-11:00) Sumru Bakan Onur Akkaya Mustafa Özçağ E. Yasemin Bozdağlıoğlu Hatice Küçükkaya Şennur Sezgin Selami Sezgin Eser Çapık Ayşe Durgun 1. Marshall - Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: Dönemi 2. Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ekonomik Büyümeyi Artırır mı? 3. Terör ve Dış Ticaret İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme 4. Ar-Ge Harcamaları ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği Kamu Maliyesi (10:00-11:00) Özgür Biyan Çağla Gizem Akçil Melih Aslan Senem Çakmak Şahin Şebnem Yılmaz Balaman Deniz Görkem Işıklı Hülya Kabakçı Karadeniz 1. Dijital Dünyanın Yeni Kavramı Dijital Miras ve Vergisel Boyutu 2. Evrensel Temel Gelir Üzerine Bir Değerlendirme 3. Firmaların Mali Performans Değerlendirmesi için VZA ve TOPSIS Tabanlı Bir Karar Metodolojisi 4. Türkiye'de Akaryakıt Üzerinden Alınan Vergiler ve Vergiden Kaçınma 25

26 Yönetim ve Organizasyon (10:00-11:00) Esra Kaygısız Adnan Çelik Mehmet Kaplan Polat Yücekaya Ömer Faruk Rençber Nihan Bilkay Yasemin Özdemir İsmail Çağrı Öcan 1. Tepe Yönetimde Kadın Yönetici Sayıları 2. Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Performansına Etkisi: Kobi'ler Üzerinde Bir Araştırma 3. İşe Alım Sürecinde Psikoteknik Testlerin Kullanımı Ve Çalışanların Uyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 4. Halka Açık Demiryolu Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Skorlarının Belirleyicileri Toplum Bilimleri (10:00-11:00) Burcu Öngen Bilir 1. Mutluluk Ekonomisi Çerçevesinde Yaşam Memnuniyetinin İncelenmesi Orhan Yılmaz Özgür Körpe Hikmet Kırık Gökhan Aba Şirin Özkan 2. Güvercinin Gıda Olarak Ekonomik Önemi 3. Türk Stratejik Kültüründe Süreklilik ve İnce Ayar Davranışları: Misak-I Milli Kavramının Yorumlayıcı İçerik Analizi 4. Türkiye'de Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Sunumunun Bugünü ve Yarını 26

27 Pakize Sinri Serap Palaz Surhan Cam Betül Solmaz Çiğdem Uludağ Güler İrfan Ersin Etem Hakan Ergeç Yılmaz ÖZKAN Ufuk BİNGÖL Hakan METE İşgücü Piyasası (10:00-11:00) Prof.Dr. Serap Palaz 1. Türkiye Tersanelerinde İş Güvencesinin Verimlilik Üzerine Etkileri 2. Emek Piyasası Konjönktüründe Türkiye de Suriyeli Göçmenlerin Emek Piyasasına Girişinin Y Kuşağı Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi: Akademik Personel Üzerine Bir Çalışma Dönemi GSYİH İçinde Yer Alan Harcama Bileşenleri ile Sektörel İstihdam Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: VAR Analizi 4. Türkiye de Elektronik İstihdam Platformlarında yayınlanan Bilişim Sektörü İş İlanlarının Nitel Analizi ( ) Figen Kılıç Hicran Özgüner Kılıç Ahmet Mutlu Akyüz Senem NART Sosyal Medya/Dijital Dünya Çalışmaları (10:00-11:00) 1. Pazarlamada Sosyal Medyanın Etkisi ve Kullanım Nedenleri 2. Marka Logolarının Emojilere Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme 3. Bir Devlet Üniversitesinde Akademisyenlerin Otomobil Markası Tercihlerinde Olası Fikir Liderlerinin Rolünün Sosyal Ağ Analizi Yardımıyla İrdelenmesi 4. Dijital Dönüşümde Liderlerin Yönetim Şekli ve Yenilikçi Örgüt Kültürü İlişkisi 27

28 (11:15-12:15) Applied Finance (11:15-12:15) Ahmet Niyazi Özker Lokman Tütüncü 1. Financial Performance Objective of Public Expenditures in Last Period and Its in Connected with Economic Budget in Turkey 2. Deliberate Discounts and Underpricing Hong-Bae Kim Fitore Morina 3. The Portfolio Management with Islam Equity in Korea Stock Market 4. Tax Harmonization Vis-A-Vis Tax Competition in EU: Case of Kosovo Economic Development (11:15-12:15) Mounir Belloumi Ayesha Siddiqa Bugvi Nadeem Iqbal Mohammad Mohsin Sajid Hussain Rahla Rahat 1. The Causal Relationships between Corruption, Investments and Economic Growth in GCC Countries 2. Street Harassment at Gendered Public Places: Experiences of Female Health Workers in Rural Punjab, Pakistan 3. Evaluation of Poverty Detriments and Financing for Poverty Reduction Determinants in Rural Pakistan 4. Formulating Resettlement and Rehabilitation Policy for Sustainable Development in Pakistan: Prospects and Challenges 28

29 Uygulamalı Ekonomi ve Finans (11:15-12:15) Muhammed Şehid Görüş Önder Özgür Egemen İpek Faruk Aykın İsmail Durak Ergün EROĞLU Ömer Faruk Rençber Tunahan Avcı 1. Türkiye nin Ham Petrol İthalatının Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Fourier Eşbütünleşme Yaklaşımı 2. Hanehalkı Heterojenliğinin Enflasyon Üzerinde Yarattığı Farklılıklar 3. Ekonomik Büyüme, Bankacılık Sektör Derinliği, Ticari Açıklık İlişkisi: İkili Bankacılık Sisteminde Panel Veri Analizi Uygulaması 4. BIST'te İşlem Gören Bankaların Sermaye Yeterliliklerine Göre Karşılaştırılması: Waspas Yöntemi ile Uygulama Applied Banking (11:15-12:15) Berk BİLİCİ Semih Emre ÇEKİN Ertuğrul Deliktaş Gülçin Gürel Günal Amelia Pratiwi Baiq Nurlita Dwi Puspita Sony Wahyudi Metin Uyar 1. The Inflation Persistence in Turkey: A Time Varying Parameters Estimation Approach 2. Changing Structure of the Turkish Banking Sector in Consequence Of 2001 Crisis: The Effect of Merger and Acquisitions 3. Predicting The Financial Distress in Islamic Banking: The Case of Islamic Rural Banks in Indonesia 4. An Analysis for Accounting of Environmental Costs in The Scope of International Accounting Standards 29

30 Enerji Ekonomisi (11:15-12:15) Sedef Çalı Şebnem Yılmaz Balaman Altuğ Günar Metehan Yılgör Hakan Öndes Ayşe Demir Sıtkı Selim Dolanay Latif Onur UĞUR 1. Vikor ve Sezgisel Bulanık Electre Yöntemlerini Entegre Eden Özgün Bir Karar Metodolojisi: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Üzerinde Bir Uygulama 2. Yaratıcı Yıkım Teorisi ve Yapay Zeka: Yenilik Odaklı Ekonomik Kalkınmanın Ekonomi Politikaları Üzerindeki Etkisi 3. Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği 4. Enerji Politikasının Bir Unsuru Olarak Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Türkiye Japonya Karşılaştırması) Marketing (11:15-12:15) Merabet Amina Benhabıb Abderrezzak Funda Özçelik Fevzi Bitiktaş Cafiye Arslaner Serdar Yarlıkaş 1. Impact of Persuasive Advertising Elaboration on Brand Personality: The Moderating Role of Brand Famiriality.2. The Effect Of Marketıng And R&D Expenses On Firm Performance 3. Social Media Usage in Business-To-Business Marketing Communication: An Exploratory Study on Container Shipping Companies Operates in Turkey 4. Global Supply Chain Management: Critical Success Factors and Their Impact Through A Literature Survey 30

31 Women Studies (11:15-12:15) Faruk Bartan 1. The Impact of The Feminist Waves on the Social Change: Evidence from Turkey Hülya Derya Said Jaouadi 2. Feminist Economics in Economics 3. Linking Contribution of Rural Women to Food Security: Evidence from Developing Countries Didem Pekkurnaz 4. Mother's Employment, Child Care Use and Cognitive Development in Early Childhood Yavuz Tansoy Yıldırım Bilal Çankır Safiye Şahin Ömer Faruk Rençber Polat Yücekaya Burak Taşdemir Mehmet Çakar Yönetim ve Organizasyon (11:15-12:15) Dr.Öğr.Üyesi Yavuz Tansoy Yıldırım 1. Aşırı Niteliklilik Algısının İşten Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Üzerine Etkisi 2. Sürdürülebilir Kalite Algısı Çalışanların Performansını Etkiler mi? Toplumsal ve Kişisel Hizmet Sektöründe Uygulanan Bir Araştırma 3. İşin Anlamlılığının Çalışanların Müşteri Odaklılık Eğilimlerine Etkisi: Adana İlinde Bir Araştırma 4. Algılanan Stratejik Liderlik Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü 31

32 Muhasebe (11:15-12:15) Barış YILDIRIM Yasin Nuri ÇAKIR Adalet Acar Eşref Kuloğlu Alirıza Ağ Ünal Gülhan Filiz Yüksel Filiz Yüksel 1. Kütüphanelerde Bütçe Yönetimi Ve Bir Örnek; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesi Bütçe Yönetimi Sistemi Analizi 2. Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıkların Değerleme Esasları Açısından VUK, TMS 37 Ve Bobi FRS Bölüm 19 Kapsamında İncelenmesi 3. Muhasebe Eğitiminde Teknolojik Öğrenme Yaklaşımları ve Kavramları: Oyunlaştırma Örneği 4. Blokzincir, Dağıtılmış Defter Teknolojisi ve Sürekli Denetim Sinem Şahnagil Gökhan Dönmez Hukuk (11:15-12:15) Doç.Dr.Ertan DEMİRKAPI 1. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Merkez-Yerel Yönetim İlişkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme 2. Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu Nazmiye Özenbaş 3. Tefecilik Suçu Yasin Turna Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yerel Yönetimin Demokratikleşmesi 32

33 (14:00-15:00) Melike Torun Ebubekir Mollaahmetoğlu Nurbanu Bursa Derviş Kırıkkaleli Nurbanu Bursa Cryptocurrency Research (14:00-15:00) Doç.Dr. Derviş Kırıkkaleli 1. An Analysis of Cryptocurrency in Their Infancy 2. Visualizations of Relationships between Conventional Investment Instruments and Cryptocurrencies 3. Crypto-Currency: Empirical Evidence from GSADF and Wavelet Coherence Techniques 4. Investigating The Day-Of-The-Week Effect on Bitcoin Stock Market International Relations (14:00-15:00) Soumia Ramdoum Mahmoud Moushtaha 1. Turkish African Relations: Opportunities and Prospects MuhittinTolga Özsağlam 2. Limited Recognition and Limited Relations: TRNC Tuğba Altaş Setenay Nil Doğan Vilard Bytyqi 3. The Formation of Hybrid Identity of The Kurds and The Turks in Turkey 4. Limitation Of The Right To A Fair Trial: The Case Of Kosovo 33

34 Çevre Ekonomisi (14:00-15:00) Fulden Kömüryakan Selahattin Güriş Yasemin Kaya Metin Kılıç Meltem Ece Çokmutlu Hülya Kabakçı Karadeniz 1. Çevresel Kuznet Eğrisi'nin Avrupa Bölgesindeki Ülkelerde Tesadüfi Katsayılı Panel Veri Modelleri İle İncelenmesi 2. İklim Değişikliği ve Kentsel Kırılganlık: Kırılganlık Analizinde Kullanılabilecek Göstergelere Dair Bir Değerlendirme 3. Çevresel Raporlamanın Gelişimi: Türkiye Örneği 4. Türkiye'de ve AB ülkelerinde Elektrikli Otomobillerin Vergilendirilmesi ve Ulaşımdan Kaynaklanan Hava Kirliliği üzerine Olası Etkileri Turizm Ekonomisi (14:00-15:00) Gülay Özdemir Yılmaz Burhan Aydemir Tuba Gülcemal 1. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Kırsal Turizm Destekleri: Balıkesir Örneği 2. Turizm, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Oktay Kızılkaya Havva Gözgeç Burhan Aydemir 3. Türkiye'de Turizm Gelirleri ve Büyüme ilişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi 4. Termal Turizm Girişimciliğine Genel Bir Bakış 34

35 Türkiye Ekonomisi (14:00-15:00) Avni Önder Hanedar Elmas Yaldız Hanedar Özcan Karahan Musa Gök Lütfi Yalçın Uğur Emek Ömer Faruk Biçen Kumru Türköz 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanışı ve Kurtuluş Savaşı Süreci: Dönüm Noktaları Üzerine İstanbul Borsası ndaki Döviz Kuru Hareketleri ile Bir Okuma 2. Türkiye nin Bilim ve Teknoloji Politika Belgelerinin Analizi 3. Kamu Özel Işbirliği (Köi) Projelerinde Etkinlik Analizi: Şehir Hastanesi Örneği 4. Türkiye Ekonomisinde Finansal Gelişmenin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi Yönetim ve Organizasyon (14:00-15:00) Meltem Akca Metin Kılıç Deniz Palalar Alkan Bilal Çankır EmrahTokgöz 1. Destekleyici Örgüt İklimi ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Mesleki İmaj Algısının Rolü 2. Şirketlerin Çevresel Faaliyetlerine Kurumsal Yönetim Açısından Bir Bakış 3. Katılımcı Çalışma İklimi, Kişi İş ve Kurum Uyumu ve Kurumsal İtibar Algısı 4. Materyalist Değerler Statü Tüketimi ve Dürtüsel Satın Alma Arasındaki İlişki 35

36 Girişimcilik (14:00-15:00) Tahsin GÜLER Sinem ŞAHNAGİL Pervin Ahu Çerçi Volkan AKGÜL Cansen CAN AKGÜL Sema Yolaç 1. Yerel Demokratik Aktörlerin Demokrasi ve Girişimcilik İlişkisine Katkıları 2. Girişimcilik İle İlgili Üniversitelerde Yapılan Çalışmalar 3. Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi Gönen Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 4. Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Sosyoloji ve Psikoloji (14:00-15:00) Cem ŞEN H.Nejat BASIM Merve Çiloğlu Yörebulut Zafer Aykanat Hamit Akçay 1. Psikolojik Sermayenin Sinizm Üzerindeki Etkisi: Kültürel Sıkılık-Esnekliğin Düzenleyici Rolü 2. Sosyal Sermaye Üzerinden Bir Değerlendirme: Aile İşlevini Yitiriyor mu? 3. Örgütsel Demokrasi ve Sosyal Sermaye İlişkisi Üzerine Bir Araştırma 4. İşyerlerinde Dedikodu Olgusunun Cinsiyet, Eğitim ve Yaş Olgusuna Bağlı Farklılıkları 36

37 Sağlık Ekonomisi (14:00-15:00) Özlem İpek Egemen İpek Cemre Eda Yar Emine Doğan Çulha E. Asuman Atilla Cemre Eda Yar Emine Doğan Çulha E. Asuman Atilla 1. Türkiye'de 2012 Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Uygulamasının Hanehalkı Sağlık Harcamalarına Etkisi: Dif-in-Dif Yöntemi 2. Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Koşulsuz Kantil Regresyon 3. Sağlık Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Ilişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği ( ) 4. Sağlık Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği ( ) Lojistik (14:00-15:00) İlknur Tanrıverdi Ümit Doğan Nalan Ergün Merve Nur Ceylan Melik Koyuncu Halil Karlı Yunus Emre Topcu 1. Türkiye'de Lojistik Sektöründe Servis Sağlayıcılar ve Freight Forwarder Firmaların Lojistik Sektöründeki Yeri 2. Fırsatçı Davranışlara İlişkin Deneyimler: Havayolu işletmelerinin Yer Hizmetleri Tedarikçileri ile Olan ilişkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma 3. PTT A.Ş.'nin Küçükçekmece ilçesi için Posta Dağıtım Merkezi Yerinin Belirlenmesi 4. Tedarik Zincirinde Proaktif Risk Yönetimi 37

38 (15:15-16:15) Applied Banking (15:15-16:15) Ameer Hamza Qadri Umme Sumaiya Hamid 1. Assessment of Barriers in The Implementation of Green Supply Chain Management in FMCG Sector of Karachi Onur Akkaya SaqibWanab Mahar Ayaz Ali Maitlo Muhammed Ali Brohi Berna Serener 2. The Reaction of the Bank of England to the US Dollar Exchange Rate 3. The Impact of Psychological Capital on Work Engagement in Banking Sector of Pakistan 4. Barriers to Use Internet Banking among Nigerian and Zimbabwean Students in Northern Cyprus Murat Güven Bülent Güloğlu Fuat Erdal Can Bekaroğlu Dennis Heffley Serpil Gümüştekin Aydın Ayhan Aydın Serpil Aydın Osman Peker Fatih MANGIR Ahmet AY Emine FIRAT Applied Econometrics and Statistics (15:15-16:15) Assoc.Prof. Fatih MANGIR 1. A Spatial Econometric Approach to the Convergence of Income and Consumption for the Nuts-2 Regions of Turkey 2. What Determines Health Outcomes: A Methodological Framework 3. An Efficiency Measurement of Sustainable Transportation by Fuzzy Dynamic Network Data Envelopment Analysis 4. Classification of Health Systems with A Hybrid Methodology by Artificial Neural Networks and Data Envelopment Analysis 5. Mean Reversion and Structural Breaks in the BRICS-T Real Exchange Rate 38

39 Levent Yiğittepe Altuğ Günar Oğuz Güner Mehmet Burhanettin COŞKUN Canset KARAYILMAZ S.Çağrı ESENER Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler (15:15-16:15) 1. NATO ve Rusya Arasında Türkiye nin Güvenlik Algılaması: S-400 Krizi Örneği 2. Avrupa Birliği Yenilik Açığı: Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Karşılaştırması 3. Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler 4. Mahalli İdareler Maliyesi Açısından Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Katılımcı Bütçe Üzerine Bir Değerlendirme Uygulamalı Uluslararası İktisat (15:15-16:15) Duygu Yolcu Karadam Sinem Pınar Gürel Sevcan Güneş Selahattin Güriş Berna Yaman Sühan Alp Aşık Duygu Yolcu Karadam Büşra Gedikoğlu Duygu Yolcu Karadam 1. İleri Teknoloji İhracatının Belirleyicileri: Asya Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme 2. Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümelerine İthalat ve İhtacatın Etkisi: Panel Veri Analizi 3. Türkiye için Linder Hipotezi Sınaması: Bir Çekim Modeli Uygulaması 4. Balassa Samuelson Hipotezinin Test Edilmesi: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir İnceleme 39

40 Türkiye Ekonomisi (15:15-16:15) İlknur Külekçi Burçay Yaşar Akçal Ebubekir Mollaahmetoğlu Leyla Adiloğlu-Yalçınkaya Senem Besler Sezen Güngör 1. Türkiye Makroekonomik Göstergeleri Ve Sigorta Sektörü Arasındaki İlişki 2. Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Uygulaması 3. Türk Hava Yolu Grubu'nda Çeşitlendirme Stratejilerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci ( ) 4. Ekonomi Güven Endeksi ve Finansal Yatırım Araçları Getirileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Döneminde ABD Doları ve Altın Getirileri Örneği Girişimcilik (15:15-16:15) Akansel Yalçınkaya Murat Koraltürk Serdar Bozkurt Halil Emre Akbaş Kübra Yazıcı Tuna Uslu Eren Özoğuz Hüseyin Atay 1. Girişimci, İşadamı ve Profesyonel Yönetici Hatırat- Biyografi Ve Otobiyografilerinin İktisat ve İşletme Tarihi Kaynağı Olarak Değeri ve Önemi 2. Kendi Kendine (Öz) Liderliğin Girişimcilik Eğilimine Etkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü 3. Kamuda ve Özel Sektörde Kurumsal Uygulamaların Örgütsel İçgirişimcilik Aracılığıyla Performansa Etkilerinin İncelenmesi 4. Türkiye'nin İhracatında Rekabet Üstünlüğü Olan Ürün Gruplarındaki Markalaşma Eksikliği 40

41 Hanefi Yazıcı Hayrettin Şahin Kemal Çiftyıldız Cemile Evkaya Gönül Tezcan Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler (15:15-16:15) Doç.Dr. İsmail Şahin 1. Stratejik Güvenlik Bağlamında Rusya nın Eski Sovyet Toprakları Dışındaki Tek Askeri Üssü Tartus Limanı 2. Afgan Göçmenlerin Türkiye Sınırları İçerisindeki Yolculukları ve Göçmenler Arasındaki Ağ İlişkileri 3. Gruevski'den Zaev'e: Makedonya'nın İç ve Dış Politikasındaki Gelişmeler İsmail Şahin 4. Doğu Akdeniz'de AKÇT Modeli Mümkün mü? Lütfi YALÇIN Beyza Erer Rıfat Iraz Fırat Bayezit Özgür Biyan Hüda Carda Cansu Dilibal Hukuk (15:15-16:15) Doç.Dr. Özgür Biyan 1. Siyasi Bilimlerde Fenomenolojik Yaklaşımlar: Kamu Yönetimi Yazını ve Pratiği Üzerinden Bir Değerlendirme 2. Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi : Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma 3. Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi Davasına İlişkin Yargıtay Uygulaması 4. Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımı: Vergi Anlaşması Alışverişi 41

42 Lojistik (15:15-16:15) Burcu Avcı Öztürk Emrah Akdamar Mustafa Deste Mustafa Serhat Avcı Gökhan Tanrıverdi Ümit Doğan Şenay Lezki 1. Bir Otomotiv İşletmesinde İş İstasyonlarının Toplam Ekipman Etkinliklerinin Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi 2. ISO Standardına İlişkin Ulaşım Göstergelerinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İrdelenmesi 3. Telekomünikasyon Sektöründe Mağaza Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama 4. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Hava Kargo Uçak Seçimi Nergiz Kundakçı İbrahim Mujdat Başaran Yunus Demirli Ahmet Emre Biber Edip Örücü Sercan Hatipoğlu Nilüfer Serinikli İşgücü Piyasası (15:15-16:15) Prof.Dr. Edip Örücü 1. KOBİ'lerde Mavi Yakalı İşgören Seçim Öncelikleri: Ankara, İnegöl Ve Zonguldak Mobilya İmalatçıları Üzerine Bir Araştırma 2. Türkiye'de Teşvik Belgeli Yatırımların İstihdama Katkısının Yerli-Yabancı Sermaye Ayırımı Kapsamında Değerlendirilmesi: Dönemi 3. Beyaz Yaka Personelin Demografik Değişkenler Açısından Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi 4. Agro-Turizm Kadın Kooperatiflerinin Kırsal Kadın Emeğinin Değerlendirilmesindeki Rolü 42

43 (16:30-17:30) International Trade (16:30-17:30) Bakhtiar Ahmed Sabahat Jaleel Muhsin Baran Muhammed Benli Egemen Sertyeşilışık Zeynep Vildan CAN Serdar YARLIKAŞ 1. China-Pakistan Economic Corridor: Implications for Pakistan's Economy 2. The US Economic and Military Securitizations in The Middle East: The Period between 1945 and Causal Structure of Export-Productivity Nexus in Turkey 4. Political Economy of the Climate Change 5. Determination of Factors Affecting The Green Supply Chain Management: A Literature Survey Applied Finance (16:30-17:30) Lokman Tütüncü Veysel Uzunel Çiğdem Yerli Meliha ENER Cüneyt KILIÇ Feyza BALAN Cüneyt KILIÇ Feyza BALAN BegümYurteri Kösedağlı A. Özlem Önder 1. Performance of Turkish IPOs 2. Measuring Systemic Risk with Principal Component Analysis 3. The Determinants of International Migration to OECD Countries: A Panel Data Analysis 4. Confidence Indicators and Their Relationship to Risks and Financial Development: The Case of Selected OECD Countries 5. Determinants of Financial Stress in Emerging Market Economies: A Spatial Econometric Analysis 43

44 Ahmet Aydın Sefer Uçak Gamze Aytekin Özlem Kuvat Matanat Rasulova Çiğdem Kurt Cihangir Seçil Öztürk Dış Ticaret (16:30-17:30) Doç.Dr.Ahmet Aydın 1. Dış Ticarette Korumacı Eğilimler Geri mi Dönüyor? Etken Koruma Oranı Perspektifinden Bir Analiz 2. ARDL Modeli ile Türkiye'de Otomotiv İhracatı - Büyüme İlişkisi 3. Azerbaycan Dış Ticaret Politikası: Mevcut Durum Ve Perspektifler 4. Sektörel Büyüme ile Ticari Açıklık Ve Finansal Gelişmişlik İlişkisi: Türkiye Örneği Uygulamalı Ekonomi ve Finans (16:30-17:30) İpek Tekin Başak Gül Akar Levent Çinko Burak Güriş Selahattin Güriş Server Demirci Melek Aksu Şakir Sakarya Sadık Aksu Anıl Gacar, Tolga Çağlayansudu 1. Bölgesel Gelir Eşitsizliğinin Gösterişçi Tüketim Harcamaları Üzerindeki Rolü: Türkiye Örneği 2. Türkiye'de Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi 3. Dünyada Altın Fiyatlarındaki Şokların Etkisi Kalıcı mı? 4. Finansal İstikrar İle Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Ekonomisinde Bir Uygulama 5. Tarımsal İşletmelerde Finansal Performansın Çok Kriterli Finansal Performans Analizi (TOPSİS) Yöntemi İle Ölçümü: Borsa İstanbul da Bir Araştırma 44

45 Tunahan Avcı Ömer Faruk Rençber Esra Kabaklarlı Fatih Mangır Fatih Ayhan Şerife Gülsüm Taç Mesut Karakaş Taner Turan Hüseyin Alperen Özer Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (16:30-17:30) Doç.Dr.Fatih MANGIR 1. Türkiye de Faaliyet Gösteren Bazı Havalimanlarının Gelişmişliklerine Göre Sıralanması: Örnek Bir Uygulama 2. Ulaştırma Altyapı Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Seçilmiş Ülkeler için Panel Eşbütünleşme Analizi 3. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Ekonomiye Etkilerinin Değerlendirilmesi 4. Düşük ve Yüksek Gelirli Ülkelerde Askeri Harcama ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Tüketici Davranışları (16:30-17:30) Hatice Baysal Zeynep Topçu Seval Güven Hüseyin Şenkayas Emre Danışman Hatice Başkaya 1. Türkiye'de C Kuşağının Akıllı Telefonlara Yönelik Tüketim Algısı 2. Yaşlı Tüketicilerin Pazara ilişkin Görüşleri 3. İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi 4. Üniversite Öğrencilerin Reklam Konusundaki Etik Anlayışının Değerlendirilmesi 45

46 Tahsin Güler Abdullah Karadayı Tahir Öğüt Yasemin Oğuzlar Tekin Hilal Yüceyılmaz Ayça Balmumcu Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler (16:30-17:30) 1. Türkiye'de Afet Yönetimi; 2000'li Yıllarda Değişim, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yüzyılda Osmanlı Devletinde Savaş Finansmanı Açısından Vilayet Yönetimi Rakka Valisi Rızvan Ahmed Paşa Dönemi( ) 3. Türkiye- İsrail İlişkilerinin Güvenlikleştirme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi 4. Kamu Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı: Kamu Hastaneleri Uygulamaları Üzerinden Eleştirel Bir Değerlendirme Sağlık Bilimleri (16:30-17:30) Berna Akay Didem Ayhan Neşe Mercan Didem Ayhan Çiğdem Yüksel Nurdan Şahin Canan Bozkurt Ayşe Sinem Taş 1. Stres Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Yöntem: Yoga 2. Güçlendirme Terapisi Olarak Bilişsel Davranışçı Terapi-Vaka Sunumu 3. Alışveriş Bağımlılığı, Nedenleri, Etkileri ve Tedavisi 4. Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranışı Biçimlerinin Belirlenmesi 46

47 Politik İktisat (16:30-17:30) Ayça Özekin 1. Mahkum İkilemi Oyununu Prebisch-Singer Hipotezi Çerçevesinde Yeniden Düşünmek Oğuz Düzgün 2. Descartes in İhmal Edilen İkinci Varlık Yasası Yıldız Zeliha Taşdirek M. Oğuzhan İlban Fatih Karakaş 3. İktisatta Özgecilik Kavramı ve Ultimatom Oyunu Uygulaması 4. Ulusal Bir Otomobil Yaratma Çabaları Işığında Türkiye - Güney Kore Gelişmişlik Karşılaştırması: Anadol - Hyundai Örneği Eğitim Araştırmaları (16:30-17:30) Ahmet AKKAYA Çisem YAŞAR Fatma Nur AKSU İbrahim SÜNGER Sümeyra USTA Mustafa Sabri KOCAKÜLAH Erdoğan Teyyare Oktay Kızar Yüksel Savucu Mehmet Kargün Mahmut Baydaş Erdem Eker Ramazan Dağ 1. Türkiye deki Çevrimiçi Öğrenmenin İncelenmesi: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Doküman İncelemesi 2. İktisadi Yaklaşımlar Çerçevesinde Üniversite Öğrencilerinin Devlet ve Piyasa Algısı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği 3. Spor Tesislerinin Engelli Spor Dalları İçin Yeterlilik Düzeyinin Kullanıcılar Açısından Değerlendirilmesi (Bingöl İl Örneği) 4. MYO öğrencilerinde Finansal Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama 47

48 (17:45-18:45) Mustafa ÖZER Tuğçe KAYAGİL Serap Altuntaş Seda Yavuzer Zan Can Bekaroğlu Dennis Heffley Melik Koyuncu Yusuf Kuvvetli Health Economics (17:45-18:45) Doç.Dr.Serap Altuntaş 1. Incorrect Evaluation of Relative Income Position and Self-Reported Health 2. Does the Organizational Support That Nurses Perceived Affect Organizational Cynicism? 3. A Multi-Stage Efficiency Analysis of OECD Healthcare Systems 4. Determining the Resource Levels for An Intensive Care Unit Via Monte Carlo Simulation Suna Korkmaz Bülent Karakuş Utku Altunöz Şakir Sakarya H. Aydın Okuyan Devran Deniz Ahmed Yusuf Sarıhan Çağatay Başarır Uygulamalı Ekonomi ve Finans (17:45-18:45) Prof.Dr.Suna Korkmaz 1. OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi 2. Türkiye Ekonomisi için Philips Eğrisi ve Eşik Regresyon Modeli 3. Değerli Metallerin Portföy Çeşitlendirmesine Katkısı: BİST Uygulaması 4. Türkiye den Sağlanan Finansal Hizmetlerin Küresel Rekabet Gücünün Analizi Üzerine Bir Araştırma 48

49 İşgücü Piyasası Özge Erdölek Kozal Mehmet Emin Erçakar Hüseyin Güvenoğlu Kemal Yıldız A.Emre Biber Yunus Demirli (17:45-18:45) Doç.Dr.Mehmet Emin ERÇAKAR 1. Merkez ve Çevrede Büyük Bunalım Sonrası Verimlilik Farkları: Türkiye İngiltere ve ABD Üzerine Bir Karşılaştırma 2. Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması ( ) 3. Türkiye Ekonomisinin Yapısal Dönüşüm Süreci ve Bu Sürecin Doğurduğu İşgücü Piyasası Uyumsuzluğu Sorunu 4. Türkiye de AR-GE Personeli İstihdamına Yönelik Mali Teşviklerin Toplam Faktör Verimliliği Bağlamında Değerlendirilmesi Politik İktisat Sena Çavdar Hale Kırer Silva Lecuna Gökhan Orhan Tekin Avaner Seçkin Aköz (17:45-18:45) Prof.Dr.Gökhan Orhan 1. İktisat Biliminde İstatistiksel Denge Yaklaşımı Üzerine Bir Literatür Çalışması 2. Yeniden Merkezileştirme ve Piyasalaştırma Ekseninde Müştereklerin Bitmeyen Trajedisi 3. Terminolojik Ikame Sorunsali: Politika ve Siyaset Kavramlari ve Devlet Olgusuyla Ilişkisi Üzerine Saniye Vatandaş 4. Kant'ın Deontolojik Ahlak Anlayışı 49

50 Özlem Ayvaz Kızılgöl Mübin Özkul Aykut Dağlı Ayşe Demir Eşref Kuloğlu Adalet Acar Ünal Gülhan Alirıza Ağ Pınar Fulya Gebeşoğlu Fatih Ayhan Sefer Uçak Ayşe Gamze Aytekin Özlem Kuvat Kripto Para (17:45-18:45) Dr.Öğr.Üyesi Özlem Ayvaz Kızılgöl 1. Kripto Para Birimleri ile Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin Analizi 2. Bileşik Finansal Araçların Yasal Düzenlemeler Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Standartlarına Göre Değerlemesi 3. Kripto Paranın Düzenleyici Yönleri 4. Enflasyon-Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği Education and Language (17:45-18:45) Mesut Kuleli Saba Javed Nasreen Akhtar Samet Türer Engin Dağdeviren Nursel Aslantürk 1. Intertextuality and Translation: Analysis of Intertextual Signs in The Short Story Tarquın of Cheapside and Evaluation of Translation from Semotics of Translation Perspective 2. Students Experiences of Conflict Management With Teachers in Universities of Pakistan 3. The Contribution of Formulaic Language Instruction to Discourse Marker Usage in Writing Skills of Elt Students 4 The Hattian God: "Tahpillanu/Tahpiltanu" Mentioned on Hittite Texts 50