YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ KOMİSYON Cüneyt ALBAYRAKOĞLU Ziya YEDİYILDIZ Fatma Nurhan BAYKAL Zeki KARABIYIK Adem SUSAM Ethem HAS Mehmet Nahit ÇELİK Osman DEMİRGÜL Ankara 2006

2 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler i Ön söz ii BÖLÜM-I Mevzuat 1 A) Yurt dışında görevlendirilen personelle ilgili mevzuat 1- Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri 1 2- Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi ile ilgili mevzuat 1 3- Okutman ve Öğretmen Görevlendirilmesi İle İlgili Mevzuat 9 B) Yurt Dışındaki Öğrenci İşlemleri İle İlgili Mevzuat Denklik İşlemleri 19 C) Yurt Dışında Görevlendirilen Personelin Görev ve Sorumlulukları 1- Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesinin Görev ve Sorumlulukları Okutmanların Görev ve Sorumlulukları Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları 32 D) Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Konsey Direktifi 34 Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik 36 E) Okutman ve Öğretmen İhtiyacının Belirlenmesi 39 Okutman ve Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Ülkeler 39 BÖLÜM-II Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Soydaşlarımız ile Görevlendirilen Personel Hakkında Genel Bilgiler Vatandaşlarımız ve Soydaşlarımız Müşavir ve Ataşeler Okutmanlar Bakanlığımızca Görevlendirilen Öğretmenler 45 BÖLÜM-III Personel Görevlendirilen Ülkeler Almanya Amerika Birleşik Devletleri Avusturya Avustralya Bahreyn Belçika Danimarka Fransa Gürcistan Hollanda İngiltere İran İsveç İsviçre Kuveyt Libya Mısır Rusya Federasyonu Suudî Arabistan Yunanistan 217 i

3 ÖN SÖZ Yeni Ufuklara Yelken Açarken Sevgili Meslektaşım, Meslek hayatınızda yeni bir görev ve hizmete başlıyorsunuz. Daha önce Bakanlığımızın farklı birimlerinde, ülkemizin değişik yerlerinde görev yaptınız. Şimdi ise hizmet sunduğu alan itibariyle, üzerinde güneşin batmadığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün bir mensubu olarak çalışacaksınız. Dünyanın dört bir yanına dağılmış vatandaşlarımıza dillerini, dinlerini, kültürlerini ve bizi biz yapan öz değerlerini öğreteceksiniz. Ancak tüm bu değerlerin taşıyıcısının Güzel Türkçemiz olduğunun önemini vurgulayarak, onların ülkemizle olan bağlarını güçlendirecek ve içinde yaşadıkları toplumlara uyum sağlamalarına yardımcı olacaksınız. Eğitimli ve meslek sahibi vatandaşlarımızın bulundukları ülke ile ülkemiz arasında ekonomik, politik, sanatsal ve kültürel köprüler inşa etmelerine yardımcı olacaksınız. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımız başta çalışmak ve iş sahibi olmak üzere çeşitli nedenlerle 1960 yılından bu yana yurt dışına gitmektedirler. Önceleri kısa vadeli olarak düşünülen bu gidiş, şimdilerde uzun vadeli olmuştur. Vatandaşlarımız kazandıkları sosyal haklarla yurt dışında çalışmaya ve yaşamaya devam etmektedirler. İkinci Dünya savaşında yakılan ve yıkılan Avrupa nın yeniden inşasında insanımızın hatırı sayılır emeği olduğunu unutmayalım. Bugün başta Batı Avrupa Ülkeleri olmak üzere yurtdışına göç eden vatandaşlarımızın sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır. Bu vatandaşlarımızın gerek kendi ülkeleri ile gerekse bulundukları ülkelerle pek çok hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar yaşadığını biliyoruz. Ancak tüm bu sorunların en önemlisi eğitim sorunudur. Vatandaşlarımızın çocuklarının iyi bir eğitim alması, hem Güzel Türkçemizi, hem yaşadıkları ülkedeki dili çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hem ülkeleri ile bağları gevşemekte, hem de bulundukları ülkede meslek sahibi olamamaktadırlar. Bu gün Batı Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız arasında işsizlik oranının yüksek olmasının nedeni eğitimsizlik ve bir meslek sahibi olamamaktan kaynaklanmaktadır. Anayasamızın 62 inci maddesinde Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır hükmü yer almaktadır. Değerli Meslektaşım, Bir kısmını yukarıda zikrettiğim görevleri yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yurt dışında görev yapmak üzere seçildiniz. Anadolu muzun çeşitli yerlerinde ve yörelerinde yıllarca görev yaptınız. ii

4 Şimdi de dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet vereceksiniz. Yurt dışında vatandaşlarımıza hizmet verirken yegâna ölçümüz ülkemiz ve insanımıza olan sevgi olmalıdır. Nerede bir vatandaşımız varsa, oraya gitmek, ona dilini ve kültürünü öğretmek en büyük görevimizdir. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Hiçbir zaman onların ayağımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Biz eğitimcileri diğer mesleklerden ayıran en büyük özellik, bizim muhataplarımızı bulmamız, ayaklarına gitmemiz ve ellerinden tutmamızdır. Ektiğimiz tohumları sabırla sulamamız; onların çiçek açmasını ve meyve vermesini beklemesini bilmemizdir. Görevinizi yaptığınızda, arkanızda bıraktığınız eğitimli gençler en büyük ödülünüz olacaktır. Bu sizi oraya ekonomik nedenlerle giden insanlarımızdan ayıran en büyük faziletiniz olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar zengin olmak için öğretmenliği seçmez. Bu mesleği seçenlerin en büyük ve belirgin özelliği insan sevgisidir. Bir mum gibi kendisi erirken, başkasını aydınlatmaktır. Gittiği yerde bir deniz feneri olmaktır. Küreselleşen dünyamızda yolunu yitirenlerin, şaşıranların ve kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olanların sizlere bakıp yollarını bulacaklarına olan inancım tamdır. Sevgili Meslektaşım, Bir kısmını sıraladığım bu görevlerin alışık olduğunuz mesai anlayışı, 657 sayılı yasa ve diğer yönetmeliklerle yerine getirmek mümkün değildir. Bunlara vatan ve millet sevgisini ilave etmelisiniz. Mevlâna, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli nin sevgisini ve evrensel mesajını beraber götürmelisiniz. Sadece insanımıza değil, karşılaştığınız tüm insanlara ülkemizin bu değerlerini ulaştırmalı ve sunmalısınız. Bu şartları ağır bulan arkadaşlarımız olabilir. Böyle düşünenler şimdiden vazgeçebilirler. Çıktığınız bu yolda sizlere yardımcı olmak, sizleri gideceğiniz yerlerle ilgili olarak bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. Bunu bir yol haritası ve pusulası olarak kabul edebilirsiniz. Yeni bir ufka yelken açarken; bilmediğiniz, görmediğiniz ve bundan dolayı da tatlı bir heyecan ve endişe içinde olduğunuzu biliyoruz. Size verdiğimiz bu yol haritası ve rehberi ile sizlere yardımcı olmak istedik. Temennimiz yurt dışında hizmet ederken, daha önceki tecrübelerden yaralanmanız ve bunları kendi tecrübelerinizle zenginleştirmenizdir. Bu kitabın daha sonraki baskıları katkılarınız ile daha da zenginleşecek ve güzelleşecektir. Bu nedenle tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Güzel örnekleri, yaşadığınız ilginç olayları bize gönderin. Arkadaşlarım bu rehberi hazırlamak için gece-gündüz çalıştılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Size ve ailelerinize başarı ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık olsun, sevgili meslektaşım. Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR Genel Müdür iii

5 BÖLÜM-I MEVZUAT A) YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELLE İLGİLİ MEVZUAT: 1-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Görevleri: 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 20 nci maddesinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle belirtilmiştir: a) Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı ülkelere verilen burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere Ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, c) Dış ülkelerin genel, meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, d) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, ilgili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak. 2- Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesi ile İlgili Mevzuat Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacakların, yabancı dil bilgisi, meslek bilgisi, temsil yeteneği ve sicil durumlarının esas alınarak seçilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacak eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe yardımcısını kapsar. 1

6 Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi 7/4/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ve 11/1/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, c) Eğitim Müşaviri: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri nezdindeki Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisini, d) Eğitim Ataşesi: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri, eğitim müşavirliği ve başkonsoloslukları nezdindeki Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisini, e) Eğitim Ataşe Yardımcısı: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları eğitim ataşeliği nezdindeki Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Nitelikler ve Sınavlara İlişkin Hükümler Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar Madde 5 Bakanlığın yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilenlerin yanında aranacak genel şartlar şunlardır: a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak, b) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak, c) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, d) Yurt dışına atanmasına engel bir hali bulunmamak, e) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacak Meslekî Yeterlik ve Temsil Yeteneği sınavlarını kazanmak. Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar Madde 6 Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır: a) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca yapılan veya yapılacak sınavda İngilizce, Almanca, Fransızca ya 2

7 da hizmetin gerektirdiği diğer yabancı dillerin herhangi birinden en az (C) düzeyinde belge sahibi olmak gerekir. Üniversitelerin ya da yüksek okulların birinci fıkrada belirtilen dillere ait filoloji bölümlerinden veya yabancı dille eğitim yapan fakültelerinden mezun olanlar, üniversitelerden doçentlik veya profesörlük unvanı almış bulunanlar, yurt dışında atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olanlar ile resmi dili Türkçe olan ülkelerde, görevlendirilecek memurlar yabancı dil sınavına tâbi tutulmazlar. b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapıyor olmamak gerekir. Meslekî Yeterlik Sınavı Madde 7 Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklar hizmetin gerektirdiği meslekî bilgi ve yeterliklerinin tespiti için yazılı veya sözlü olarak yapılacak Meslekî Yeterlik Sınavına tâbi tutulurlar. Sınavın yazılı yapılması halinde sınav, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yapılır. Meslekî Yeterlik Sınavı Konuları ve Değerlendirme Madde 8 Meslekî Yeterlik Sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası % 15 b) Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik % 20 c) Devlet Teşkilâtı % 10 d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu % 10 e) Millî Eğitim Temel Kanunu % 10 f) Genel Kültür, Türkçe Dil Bilgisi ve yazışma ile ilgili % 25 kurallar g) Başlıca uluslararası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye ile % 10 olan ilişkileri Meslekî yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Meslekî yeterlik sınavı sonuç tutanağına, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarılı olanların notları sırasıyla yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunun Oluşumu Madde 9 Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonu; Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, ilgili Genel müdürlüklerin görev alanına bağlı olarak Dış İlişkiler Genel Müdürü veya Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü ve Personel Genel Müdüründen oluşur. 3

8 Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri Madde 10 Meslekî Yeterlik Sınav Kurulunun görevleri şunlardır: a) Sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemek, b) Sınav sorularını hazırlatmak, c) Sınavların yapılacağı merkezleri belirlemek, d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesini düzenlemek/düzenletmek, e) Tutanakları düzenleyip imzalamak, f) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak, g) İtirazları inceleyip karara bağlamak, h) Temsil Yeteneği Sınavı için komisyon oluşturmak, i) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemek. Kurulun sekretarya hizmetleri görev alanlarına bağlı olarak Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür. Meslekî Yeterlik Sınavının Yürütülmesi Madde 11 Meslekî yeterlik sınavı yazılı yapılması halinde sınav soruları, Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunca, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. Bu sorular, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi sorumluluğunda sınav yerine ulaştırılır ve sınav saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır. Sınavın sözlü yapılması halinde sınav soruları sınav komisyonunca hazırlanır. Meslekî Yeterlik Sınav Sonuçlarının Açıklanması Madde 12 Sınav sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir. Sonuçlar ayrıca, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Meslekî Yeterlik Sınavı Sonuçlarına İtiraz Madde 13 Meslekî yeterlik sınavına katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü/Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne yapılır. Bu itirazlar Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunca en geç 15 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir. Temsil Yeteneği Mülâkatı Madde 14 Meslekî yeterlik sınavı sonucunda düzenlenen başarı sıralaması esas alınarak, boş kadronun iki katı sayıda aday temsil yeteneği sınavına alınır. Bu sınava alınacaklara, sınavın tarihi, yeri ve diğer hususlar sınavdan en az 15 gün önce duyurulur. 4

9 Temsil yeteneği sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtı Kadrolarına Sürekli Görevle Atanacaklar İçin Mülâkat Formu (EK-1) üzerinden yapılır. Temsil yeteneği sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Temsil yeteneği sınavı sonuç tutanağına, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarılı olanların notları sırasıyla yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atamaya İlişkin Hükümler Sınavı Kazananların Başarı Sırası ve Atanmaları Madde 15 Sınavlar sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puan alandan başlanılarak atanmak istedikleri kadrolara boş kadro imkânları ölçüsünde başarı sıralamasına göre atanırlar. Atamaya esas olacak başarı listesinin oluşturulmasında en az 70 puan almak koşulu ile Meslekî yeterlik sınavında alınan puanın % 50 si ve temsil yeteneği mülakatından alınan puanın % 50 sinin toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere oluşturulur. Başarı puanı aynı olanlarda öncelik, Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtı Kadrolarına Sürekli Görevle Atanacaklar İçin Mülâkat Formu (EK- 1) na göre yapılan değerlendirmede daha yüksek puan almış olana, eşitliğin bozulmaması halinde ise hizmet süresi fazla olana tanınır. Sınav sonuçları, aynı kapsamda yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Görevlendirme Süresi Madde 16 Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananların görev süreleri üç yıldır. Yurt dışındaki sürekli görevlerinden, yurt içindeki görevlerine dönenlerin tekrar yurt dışına sürekli görevle atanabilmeleri için hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında yurt içinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur. Atananların Geriye Çekilmesi Madde 17 Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmek için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartları sonradan kaybedenler ve haklarında yapılan adlî kovuşturma veya idarî soruşturma sonucunda görevini sürdürmesi sakıncalı görülenler süreye bakılmaksızın geriye çekilirler. Bu görevlerde bulunanlardan; görevlerinde başarılı olamadığı veya Devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu, Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı siyasî ve ideolojik 5

10 telkinlerde bulunduğu veya bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karıştığı yaptırılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip büyükelçilik, başkonsolosluk ve diğer resmî kuruluşlarca geri çekilme teklifi yapılanlar, Bakanlığın uygun görmesi halinde görev süresinin doldurulması beklenilmeden derhal geri çekilirler ve yurt içinde başka bir göreve atanırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sınavsız Atanabilecekler Madde 18 Genel müdür yardımcıları ile daha üst görevlerde çalışmış olanlar, bu görevlerde toplam iki yıl bulunmuş olmaları ve bu Yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Atananların Eğitimi Madde 19 Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar, yurt dışına gönderilmeden önce görevlerinin gerektirdiği eğitime alınırlar. Atamanın Ertelenebileceği Haller Madde 20 Haklarında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmaları, haklarındaki kovuşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenebilir. Yurt Dışı Görevlere Atanamayacaklar Madde 21 Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt içinde veya dışında yasa dışı teşkilâtlarla iş birliği yapanlar, daha önce yurt dışında borç bırakmış olanlar, bu konularda geçirdikleri kovuşturma sonucunda ceza almış olanlar, aylıkları hacizli olanlar, temsil yeteneği ya da görev liyâkatı ile ilgili olarak olumsuz sicil almış olanlar, içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlığı bulunanlar yurt dışı görevlerine atanamazlar. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 22 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7/4/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ile 11/1/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığın yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar, 6

11 durumlarının bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın, atandıkları görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla görevlerine devam ederler. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 23 17/12/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 24 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 25 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 7

12 EK-1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI KADROLARINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAKLAR İÇİN MÜLAKAT FORMU A. KİŞİSEL BİLGİLER ADI-SOYADI DOĞUM YERİ VE YILI GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM ADI ÖĞRENİM DURUMU BAŞVURU TARİHİNİN SON GÜNÜ İTİBARİYLA HİZMET SÜRESİ KADRO UNVANI AYLIK DERECE VE KADEMESİ BULUNDUĞU KADRO GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ ATANMAK İSTEDİĞİ KADRO UNVANI B. DEĞERLENDİRME (MÜLAKAT) YIL:. AY:. GÜN: VERİLEN PUAN SINAV KONULARI PUAN DEĞERİ Başkan Üye Üye Üye Üye Türkçe'yi Doğru Kullanma Becerisi 20 Genel Kültür 20 Genel Görünüm, Fiziksel Yapı, Temizlik ve Giyim Tutum ve Davranış, Görgü Kuralları, Örf ve Adetlere Bağlılık Millî Şuur ve Protokol Bilgisi 20 ARİTMETİK ORTALAMA PUANI 100 / / KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NOT: Bu değerlendirmede kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır. 8

13 3-Okutman ve öğretmen görevlendirilmesi ile ilgili mevzuat: Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar Bakanlar Kurulu Kararı: 5/6/ /5753 Resmî Gazete: / Ek ve Değişiklikler: 1)18/5/ /7353 B.K.K. ( /25489 RG ) 2) 14/7/ /9180 B.K.K. K.( /25911 RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kararla, Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurtdışına görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Dayanak Madde 2- Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Kararda geçen; Komisyon: Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'nu, Yurtdışında görevlendirilen personel: 1 inci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak üzere; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca geçici olarak görevlendirilecek personeli, ifade eder. 9

14 İKİNCİ BÖLÜM Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Kuruluşu, Çalışma Esas ve Usulleri Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun kuruluşu Madde 4- Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yetkili temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder. Komisyon toplantılarına, gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kurumlardan da temsilci çağrılabilir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun çalışma esas ve usulleri Madde 5- Yurtdışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin işler bu Karar esaslarına göre Komisyon tarafından yürütülür. İlgililerin görev sürelerinin uzatılması, görevlerinin sona erdirilmesi ve yurda geri çağrılmalarına ilişkin hususlarda personelin görev yaptığı yerdeki misyon şefinin görüşü de dikkate alınır. Yurtdışında görevlendirilecek personelin; bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde seçimleri, görevlerini ifada ihtiyaç duyulacak hizmet içi eğitimleri, ihtiyaç durumu göz önüne alınmak suretiyle Karara ekli Cetvelde belirtilen ülkelerde görev yerlerinin tespiti, gözetim ve denetimleri, 8 inci maddede belirtilen azami süreyi geçmemek üzere görevlendirme sürelerinin uzatılması ile izinlerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir. Bu Karar uyarınca Komisyona verilmiş olan görevler ile diğer hususların yürütülmesine ilişkin olarak Komisyonun çalışma esas ve usulleri, anılan kurumlarca müştereken tespit edilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır. 10

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Sayısı, Nitelikleri, Görev Süreleri, Aylıkları, İzinleri ve Geri Çağrılmaları Yurtdışında görevlendirilecek personelin sayısı Madde 6- Komisyonca yurtdışında görevlendirilecek toplam personel sayısı 3000' i geçemez. Yurtdışında görevlendirilecek personelin, Komisyonun görüşü üzerine ülkelere göre sayı ve unvanlarını tespit etmeye Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları müştereken yetkilidir. Yurtdışında görevlendirilecek personelde aranılacak şartlar Madde 7- Yurtdışında görevlendirilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır: a) T.C. vatandaşı olmak, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ve vekil imamlar ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç), c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, d) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak, e) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, f) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak, i) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak, j) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak, k) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. 11

16 Görevin ve görevlendirme yapılacak ülkelerin özellikleri itibariyle yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak özel şartlar ile ön lisansın üzerinde öğrenim düzeyi belirlemeye Komisyon yetkilidir. Görev süresi Madde 8- Bu Karar uyarınca görevlendirilecek personelin görev süresi 1 yıldır. Bunların görev süreleri, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, (Değişik ibare : 18/5/ /7353 B.K.K.) Komisyonca öğretmenlerde en fazla 4 yıl, diğer personelde ise en fazla 3 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi öğretmenlerde 5, diğer personelde ise 4 yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir. (1) Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az üç yıl çalışmış olması şarttır. İlgililer görev sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yurtiçindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu döneme ilişkin olarak yurtdışı aylığı ödenmez. Yurtdışında görevlendirilen personelin yurtiçi görevine döndürülmesi Madde 9- Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelden; a) Görev süresini tamamlayanlar, b) En az iyi derecede sicil alamayanlar, c) Görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybedenler, d) Kendi isteğiyle yurtiçi göreve dönmek isteyenler, e) Bu Kararın 7 nci maddesinde belirtilen şartlar ile Komisyon tarafından belirlenen diğer şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, f) Uyarma ve kınama cezaları dışında bir disiplin cezası almış olanlar, g) Yukarıda belirtilenler dışında Komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle görevine devamında sakınca görülenler hakkında, Komisyon tarafından en kısa sürede yurtiçi görevlerine döndürülmesine karar verilir 12

17 Yurtdışında görevlendirilen personele yapılacak ödemeler Madde 10- a) Yurtdışında görevlendirilenlere, bu Kararın 12 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır. b) Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri ile ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları Kurumların bütçelerinden karşılanır. c) Yurtdışında görev yapan personelin, dış temsilciliklerimizin teklifi ve Komisyon Kararı ile birden fazla yer veya şehirde görev yapmaları halinde, asıl görev yerleri veya ikametgahları ile bu yerlerin bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında ödeyecekleri normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde (Değişik ibare: 18/5/ /7353 B.K.K.) Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. (2) Yurtiçi aylığı Madde 11- Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir. Yurtdışı aylığı Madde 12- Bu Karar uyarınca yurtdışına gönderilen personele, görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurtdışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ekli Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılır. Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını, Komisyonca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde misyon şefi aracılığıyla bütçeden ödetmeye Komisyon kararı üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 13

18 Anılan personele; ekli Cetvelde belirtilen tutarlar her ayın 1'inde peşin olarak ödenir. Ölüm halinde o aya ait ödenen tutarlar geri alınmaz. (Ek Cümle: 14/7/ /9180 B.K.K.) Söz konusu personele ilk gidişleri sırasında, ilk dört aylıklarından eşit olarak ve aldıkları yurtdışı aylıklarından mahsup edilmek üzere, bu Karara göre ödenecek iki aylıkları tutarında avans ödenir. Bu ödemeler ilgililerin yurtdışında fiilen yaptıkları görev unvanları dikkate alınmak suretiyle yapılır. Millî Eğitim Bakanlığı'nca açılan eğitim kurumlarında (Ek ibare: 14/7/ /9180 B.K.K.) ve Türk okullarında müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilen öğretmenlerden, müdürlük görevi verilenlere yurtdışı aylıklarının %10'u, müdür yardımcılığı görevi verilenlere %5'i ilave olarak verilir. Her eğitim kurumunda bu şekilde ilave ücret ödenecek müdür yardımcısı sayısı ikiden fazla olamaz. Ancak, bu tutar da dahil edilmek suretiyle ödenecek miktar, sürekli görevle yurtdışında bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının %60'ını hiçbir suretle geçemez. Sürekli görevle yurtdışında bulunan personele yurtdışı aylıklarının ödenmesinde ödemeye esas para biriminin değiştirilmesi halinde, bu Karar uyarınca ilgili ülkelerde yeni para birimi cinsinden ödenecek yurtdışı aylığını belirlemeye Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Bu Karar uyarınca personel görevlendirilmesi uygun görülen ancak Karara ekli Cetvelde yer almayan ülkelerde ödenecek para birimi ve tutarı; Bakanlar Kurulu'nca yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları ve Cetveldeki gruplamalar dikkate alınmak suretiyle Dışişleri Bakanı'nın teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından belirlenir. Yurtdışında görevlendirilen personel hakkında 13 üncü maddenin uygulanması sırasında ilgililere göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık ve mazeret izinleri toplamı 40 günü aşan süreler için yurtdışı aylığı ödenmez. İlgili ülke mevzuatı ve ikili andlaşmalar gereğince, yurtdışında görevli bulundukları süre içerisinde, ilgili ülkede ikamet izni verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak Türkiye'de bulunması gereken personele, görevlendirildikleri bir yıllık dönem içinde 40 güne kadar yurtdışı aylığı ödenir. Ancak, bu ödemenin yapılmasında bir yıllık dönem içerisinde kullandıkları yıllık izinleri ile ücret ödenmek suretiyle verilen mazeret izinleri 40 günlük süreden mahsup edilir. Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı 14

19 yurtdışında görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde yurtdışı aylığının 2/3'ü, 30 günü aşan sürelerde 1/2'si esas alınarak ödeme yapılır. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez. İzinler Madde 13- A) Yıllık izin: Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık izinleri 30 gündür. Personelin cari yıl içerisinde kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenlerin yıllık izinlerini eğitim öğretime ara verilen dönemler içerisinde kullanmaları esastır. B) Mazeret izni: 1) (Değişik: 14/7/ /9180 B.K.K.) Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre daha eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile kadın personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğum sonrası izin süresinin bitiminden önce, talebi üzerine ve misyon şefinin onayıyla görevine geri dönen kadın personele, bu tarihten itibaren yurtdışı aylığının ödenmesine devam olunur. 2) Yurtdışında görevlendirilen erkek personele, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 3) Yurtdışında görevlendirilen personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir. 4) Yukarıda belirtilen sebepler dışında, ilgili misyon şefinin onayı ile mazeretleri sebebiyle bir yılda toplam 10 güne kadar izin verilebilir. C) Hastalık izni: Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin 90 günü geçmesi 15

20 halinde ilgililerin yurtdışı görevleri Komisyonca sona erdirilerek yurtiçi görevlerine döndürülmelerine karar verilir. D) Aylıksız izin: Yurtdışına gönderilen personel bu görevleri süresince aylıksız izin kullanamaz. Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerinin aylıksız izinleri Madde 14- Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle yurtdışında yapılacak görevlendirmeler Madde 15- Kapsama dahil personel, yurtdışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılmak suretiyle Komisyonca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Komisyon tarafından bu Karar esaslarına göre görevlendirilebilir. Bu Kararın 10 uncu maddesi ile 12 nci maddesinde belirlenen ödemeler personelin nezdinde görevlendirildiği kurumlar tarafından yapılır. 13 üncü maddedeki izinlere ilişkin esasları uygulamaya veya yeni esaslar belirlemeye, ayrıca kullanılan izinlerde hangi hallerde hangi ödemelerin yapılacağı ile diğer hususlarda esas ve usulleri belirlemeye Komisyon yetkilidir. Milletlerarası andlaşmalar ile ikili andlaşma hükümleri saklıdır. Yardım alma ve menfaat sağlama yasağı Madde 16- Bu Karar hükümleri uyarınca görevlendirilen personele, bu Kararda belirtilen ödemeler ve yurtdışı aylığı dışında, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından herhangi bir ayni veya nakdi ödemenin yapılabilmesi, personelin ilgili olduğu kurumun teklifi üzerine Komisyonun iznine tabidir. Komisyonun izni dahilinde yapılacak ödemelerde, ilgililerin yurtdışındaki görevleri karşılığında yapılacak ödemelerden (ödeme yapılan döviz cinsi dikkate alınmak suretiyle) mahsup edilecek tutar ile buna ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir. 16

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı