KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT"

Transkript

1 KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ Öğr.Gör. r.afitap BULUT 2012

2 DERS PLANI 1.Hafta: Kongre tanımı ve tarihçesi, Kongre ve turizm ilişkisi, Kongre turizminin diğer turizm türleri t ile ilişkisi, Toplantı türleri 2.Hafta:Kongre turizmine yönelik y nitelik ve sınırlamalar, s Teknolojik gelişmelerin kongre turizmine etkileri, Kongre ve toplantılar n n sınıflands flandırılması 3.Hafta:Kongre turizminin gelişme nedenleri, Kongre turizminin etkileri 4.Hafta:Kongre turizminde örgütlenmeler ve Kongre-Toplant Toplantı hizmetlerinin organizasyonu 5.Hafta: Kongre Organizasyonu Planlaması 6.Hafta: Kongre Hizmetleri Yönetimi Y (kongre öncesi faaliyetler) 7.Hafta: Kongre Hizmetleri Yönetimi Y (kongre sırass rasındaki faaliyetler) 8.Hafta: Kongre Hizmetleri Yönetimi Y (kongre sırass rasındaki faaliyetler) 9.Hafta: Kongre Hizmetleri Yönetimi Y (kongre sonrasındaki ndaki faaliyetler) 10.Hafta: Uluslar arası kongre pazarı 11.Hafta: TürkiyeT rkiye nin kongre turizmi imkan ve sorun 12.Hafta: Fuar Organizasyon 13.Hafta: Öğrenci kongre organizasyon sunum 14.Hafta: Öğrenci kongre organizasyon sunum

3 KONGRE TANIMI Bilgilenmek, bilgilendirmek, müzakere m etmek ve tartış ışmak gibi amaçlarla yapılan, düzenli d ve geçici olan ve en az 300 kişinin inin katıld ldığı toplantılara lara kongre denir.

4 KONGRECİLİĞİ İĞİN N TARİHİ Bilinen ilk uluslararası kongre 1681 yılında y Roma da yapılm lmıştır. Tarihin en uzun kongresi; 18 Temmuz ile 9 Haziran tarihleri arasında yapılan Viyana Kongresi dir dir lı yıllara kadar tüm t m dünyada d yılda y ortalama 5 uluslararası kongre yapılırken bu sayı 20. yy.ın başlar nda (1900 yılı) y ) 232 ye ulaşmış ıştır.

5 Uluslararası Dernekler Birliği ne (UIA) göre kongre konu; 1. Bibliyografya, doküman, basın 2. Din 3. Sosyal Bilimler 4. Uluslararası İlişkiler 5. Politika 6. Hukuk, kamu yönetimiy 7. Sosyal yaşam am seviyesi 8. Meslekler 9. Ekonomi, finans 10. Ticaret, sanayii 11. Tarım 12. Ulaşı şım, seyahat 13. Teknoloji 14. Bilim 15. Sağlık 16. Eğitim, gençlik 17. Sanat, sinema 18. Spor, eğlencee

6 KONGRE TURİZM ZMİ Kişilerin ilerin daimi konakladıklar k veya çalıştık yerler dışında uzmanlık k gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kolnda, belirli bir konuda bilgi alış ışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden doğan seyahat, konaklama olay ve ilişkileri bütünüdür. b

7 Uluslararası Kongre ve Konferans Birliği i (ICCA) verilerine göre g her yıl y düzenli olarak civarında uluslararası kongre düzenlenmektedird Tüm m dünyada d yapılan irili ufaklı kongreler de eklendiğinde inde bu sayı 10 milyona ulaşmaktad maktadır. Katılımc mcılar ortalama üzeri gelire sahiptir. Yerli turistin 100 birim harcadığı kabul edilirse, uluslar arası turist 203,6 birim, uluslar arası bir kongre katılımc mcısı 363,6 birim, Türkiye ye gelen bir turist 650$(ortalama) harcarken, kongre katılımc mcısı 1675$ harcamaktadır. r.

8 Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri T İle İlişkisi Kongre Turizmi ve Tatil Turizmi Kongre Turizmi ve KültK ltür r Turizmi Kongre Turizmi ve Politik Turizm Kongre Turizmi ve Lüks L Turizm Kongre Turizmi ve Hafta Sonu Turizmi Kongre Turizmi ve İş Turizmi Kongre Turizmi ve İncentive Turizm

9 Düzenlenme amacına göre g kongre ve toplantılar lar; 1. Şirket toplantılar a. Bilgilendirme toplantılar b.yönetim Kurulu toplantılar c. Ulusal ve bölgesel b ürün n toplantılar d. Satış toplantılar 2. Ulusal Dernek, Siyasal Parti ve Sendika Toplantılar 3. Uluslararası Birlik Kongreleri

10 Teknolojik Gelişmelerin Kongre Turizmine Etkileri Olumlu etkiler Bilimsel ve teknolojik gelişmeler kongre ihtiyacını arttırır r + otomasyon sayesinde işler etkili ve verimli yapılır r + üretimin verimliliği i artar + tanıtım m kolaylığı Olumsuz etkiler Daha az personel çalıştırma + videokonferans sistemi çeşitli toplantılar n yapılmas lmasını engeller (% 25düşüş)

11 Kongrelerin SınıflandS flandırılması A-Katılann n Milliyetlerine GöreG 1. Ulusal Kongreler *Delegelerin çoğu ülke vatandaşı *kısa süreli s yapılır r (1-3 3 gün) g *daha az masraflı ve az zahmetlidir *daha çok orta sınıf s f oteller 3-4* 3 tercih edilir *bedelli ve bedelsiz hizmet ve programlar vardır 2. Uluslararası Kongreler *en az 3 ulusa ait temsilcinin katıld ldığı toplantılard lardır *4-7 7 gün g n sürer s ve daha zahmetlidir *genellikle Pazartesi başlay layıp p Cuma sona erer. *Simultane çeviri vardır. r. *Ulaşı şım m kolaylığı ve lüks l oteller tercih nedenidir. *Yiyecek içecekler i uluslar arası özelliklere sahip olmalıdır.

12 Kongrelerin SınıflandS flandırılması (devam) B-Düzenlenme Amaçlar na Göre G Kongre ve Toplantılar lar 1.Şirket Konferans ve Toplantılar 2.Bilgilendirme Toplantılar 3.Yönetim Kurulu Toplantılar 4.Ulusal ve Bölgesel B Ürün n Toplantılar 5. Satış Toplantılar 6.Ulusal Dernek, Siyasi Parti ve Sendika Toplantılar 7.Uluslar arası Birlik toplantılar

13 Kongre Turizminin Gelişme Nedenleri Talep Açısından; A Gerek ulusal gerekse uluslararası kurum, kuruluş ve şirketlerin sayısındaki artış ışlar ve bu kuruluşlar n n değişik ik nedenlerle toplantı yapma ihtiyaçlar, Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve mesleki alandaki uzmanlaşma ihtiyaçlar nın n artması ve aynı alanda çalışann bilgi alış ışverişi i ihtiyacı, Gelişen en teknoloji ve değişen en tüketici t alış ışkanlıkna paralel olarak üretilen yeni ürünlerin ve mevcutnın n pazarlanması ve tanıtımı amacıyla yapılan sergi ve fuar etkinliklerine katılma, Bilimsel işbirlii birliği i yapma ve bilimsel araştırma rma sonuçlar nı öğrenme

14 Arz açısından; a Kongre merkezleri ve toplantı salonna na yönelik y yatırımlar mn, kongre turizmi hizmeti veren seyahat acentesi, konaklama işletmesi i ve ulaştırma işletmelerinin artması. Ülkelerin kongre bürolarb ro kurma

15 Kongre Turizminin Etkileri; 1. Ekonomik Etkiler 2. Sosyal ve KültK ltürel Etkiler 3. Diğer Etkiler

16 Ekonomik Etkiler Sıradan bir tatil paketinin fiyatı kişi i başı 600 ABD Do iken; ortalama bir kongre paketi kişi i başı şına 1150 dolara satılmaktad lmaktadır. Kongre turizminden elde edilen gelir, yılda y ortalama 175 milyar dolardır. r. Kongreler, gerek hazırl rlık k gerekse düzenleme d aşamasında inşaat, ulaşı şım, teknik hizmetler, yiyecekiçecek, kiralık k otomobil, halıcılık, dericilik, konaklama, tercümanl manlık k v.b. gibi 37 işkolunu i direkt etkilemektedir. İstihdamı arttırır Yeni işyerlerinin i açılmasa lmasını sağlar

17 Kongreler ile ilgili harcamalar; a) Kongre organizatörlerince rlerince yapılan harcamalar, b) Katılımc mcın n yaptıklar k harcamalar. ICCA ya göre; 2002 yılında y uluslararası kongrelere katılım ücreti kişi i başı 480 Dolar, katılım aidatndan elde edilen toplam gelir 800 milyon Dolardır. r.

18 Kongre organizatörlerince rlerince yapılan harcamalar; - Yönetim (Kongre sekreteryası) ) harcama - Dokümantasyon (Promosyon materyalleri, konferansla ilgili açıklamalar, a tebliğlerin lerin kopya vb.), - Kira harcama (Teknik ekipman), - Tercüman ve mütercimler, m - İkramlar (öğle( yemeği, ziyafetler, kokteyller, seminer, konferanslar arası ikramlar), - Uzmanlar için i in yapılan harcamalar (ücretler( ulaşı şım, transfer ve konaklama masraf, şehir tur).

19 Yapılan bir araştırmaya rmaya göre g kongre katılımc mcının kongre aidatı dışındaki harcamanın n dağı ğılımı şöyledir; Otel harcama % 35 Restoran harcama % 26 Alış ışveriş harcama % 12 Şehir içi i i turlar % 6 Eğlence harcama % 6 İçecek harcama % 6 Diğer harcamalar % 4

20 Yapılan araştırmalar, rmalar, kongre katılımc mcının n normal bir ziyaretçiye iye oranla 3 kat daha fazla harcama yaptığı ığını göstermektedir. Kongre katılımc mcının n % 25 i i eşleri e ile seyahat etmekte, % 75 i i ise pre ve post (önce( ve sonra) kongre turna katılmaktad lmaktadır. Dünyadaki tüm t m otel konaklamanın n % 13.4 ü kongre katılımc mcı tarafından yapılmaktad lmaktadır

21 ICCA nın yaptığı araştırmaya rmaya göre; g 2002 yılında y uluslararası toplantılara lara katılan delegelerin delege başı şına harcamanın n ortalama ABD Do olduğu u tespit edilmiştir. Delegelerin toplam harcamanın n ise; 2.8 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Vancouver da düzenlenen 24 kongrenin delegelerinin yarattığı ekonomik etki, 50 fulltime işçi çalıştıran yılly llık ücret ödemesi Kanada Do tutan bir fabrikanın n yarattığı ekonomik etkiye eşit e bulunmuştur. İngiltere nin nin 1990 yılında y kongre turizminden sağlad ladığı döviz girdisi 185 milyon Sterlindir.

22 Kongre Turizminin Etkileri (devam) Sosyal ve KültK ltürel Etkiler -İnsanlar arasında kültk ltürel bağlar güçlendirir. -İnsanlar arasında yabancı dil öğrenme isteği i artar.yerli halkın davranış ış da değişir. ir. -Bölgedeki turistik değerler erler daha iyi korunur. -Alt-üst yapıya daha çok önem verilir, gelişme sağlan lanır. Diğer Etkiler -Turizm sezonu uzar, turizm geliri bu doğrultuda artar, istihdamda (ölü( sezonda) dalgalanma azalır. -Ölü sezonda fiyat düşürme d zorunda kalınmaz. -Ülke, bölge b tanıtımı açısından olumludur.potansiyel turist sayısı da artar.

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

GÜRCİSTAN SAĞLIK TURİZMİ KÖPRÜSÜ GEZİSİ RAPORU (26--28 HAZİRAN 2014-TİFLİS)

GÜRCİSTAN SAĞLIK TURİZMİ KÖPRÜSÜ GEZİSİ RAPORU (26--28 HAZİRAN 2014-TİFLİS) GÜRCİSTAN SAĞLIK TURİZMİ KÖPRÜSÜ GEZİSİ RAPORU (26--28 HAZİRAN 2014-TİFLİS) A ) ÖNEMLİ SAĞLIK TURİZMİ PAZARIMIZ; GÜRCİSTAN Genel Bilgi: Gürcistan; Karadeniz sahilinde bulunan, Artvin den sarp sınır kapısından

Detaylı

TÜRSAB TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ RAPORU 2013 TÜRKİYE DE 3 MİLYAR DOLARLIK KONGRE!

TÜRSAB TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ RAPORU 2013 TÜRKİYE DE 3 MİLYAR DOLARLIK KONGRE! TÜRSAB TÜRKİYE KONGRE TURİZMİ RAPORU 2013 TÜRKİYE DE 3 MİLYAR DOLARLIK KONGRE! 2013 yılını 34.9 milyon ziyaretçi ve 32.3 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatan Türkiye, artık sadece kum, deniz, güneş

Detaylı

GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar)

GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar) Türkiye, 72 milyonluk nüfusu ve 2005 yılında 360 milyar, 2006 da ise 400 milyar dolar seviyesinde Gayri Safi Milli Hasılası ile bölgesindeki en büyük ekonomilerden birine sahiptir. Önümüzdeki beş yılda,

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Fuar Sonuç Raporu

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Fuar Sonuç Raporu Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Fuar Sonuç Raporu ATM Dubai Turizm Fuarı Arabian Travel Market (ATM) Turizm Fuarı Birleşik Arap Emirlikleri nin Dubai şehrinde 06-09 Mayıs

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Tablo-1 Yıllara Göre Stand

Tablo-1 Yıllara Göre Stand ITB BERLİN TURİZM FUARI Sektörümüz açısından en büyük buluşma noktası olarak kabul edilen ITB Turizm Borsası 04-08 Mart 2015 tarihleri arasında Almanya nın Başkenti Berlin de 49. kez gerçekleştirildi.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

OPERASYON ELEMANI / TUR OPERATÖRÜ

OPERASYON ELEMANI / TUR OPERATÖRÜ TANIM Yurtiçi ve yurtdışına spor, eğlence, sağlık, ibadet, bilimsel veya kültürel etkileşim amacıyla yapılacak gezileri planlayan ve düzenleyen kişidir. A - GÖREVLER - Yerli ve yabancı müşterilerin katıldığı,

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

TUROB - MITT MOSKOVA 2015 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - MITT MOSKOVA 2015 Turizm Fuarı Sonuç Raporu MITT 2015 Turizm Fuarı TUROB - MITT MOSKOVA 2015 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Rusya nın başkenti Moskova da 18-21 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen 22. MITT Turizm Fuarında dünyadaki 190 ülke/destinasyondan

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM. Prof.Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi. Araş.Gör. Osman ÇULHA Yaşar Üniversitesi

SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM. Prof.Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi. Araş.Gör. Osman ÇULHA Yaşar Üniversitesi SİYASİ PARTİLER GÖZÜYLE TURİZM Prof.Dr. Atila YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi Araş.Gör. Osman ÇULHA Yaşar Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Fisun YÜKSEL Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye ekonomisinin en başarılı

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Şeyda YILDIZ

Detaylı