25. CACCI KONFERANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25. CACCI KONFERANSI"

Transkript

1 Delegelerin Varışı 10:00-16:00 Kayıt, Çırağan Sarayı 25. CACCI KONFERANSI 6-8 Mart 2011, Çırağan Sarayı, İstanbul Program 5 Mart 2011, Cumartesi 6 Mart 2011, Pazar 10:00-16:00 Kayıt, Çırağan Sarayı 10:00-14:00 İkili Görüşmeler (isteğe bağlı) 17:00-18:45 Genel Oturum Değişen Paradigmalar: Bölgesel ve Ekonomik Güç Olarak Yükselen Bir Türkiye * * Türkçe, İngilizce ve Rusça simultane çeviri hizmeti sunulacaktır. 17:00-17:10 TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun Açılış Konuşması 17:10-17:20 CACCI Başkanı Büyükelçi Benedicto V. Yujuico nun Açılış Konuşması 17:20-17:30 Film Gösterimi 17:30-17:45 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Sunumu, Prof.Dr. Güven Sak, Direktör 17:45-18:00 T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Sunumu 18:00-18:15 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sunumu 18:15-18:30 Türk Müteahhitlik Hizmetleri Sunumu 19:00-21:30 TOBB un Ev Sahipliğinde Akşam Yemeği Türk Lezzetleri 7 Mart 2011, Pazartesi 10:00-17:00 Kayıt, Çırağan Sarayı 09:00-10:30 Paralel Ara Oturumlar - Asya Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi - Asya Kimya Sanayi Konseyi 10:30-10:45 Kahve Arası 10:45-12:15 Paralel Ara Oturumlar - KOBİ Geliştirme Konseyi - Asya BIT Konseyi 12:15-13:30 Öğle Yemeği 13:30-14:30 Çalışma Grupları Ortak Toplantısı

2 14:30-16:00 Paralel Ara Oturumlar - Asya Turizm Konseyi - Kadın Girişimciler Konseyi 15:00-16:30 Danışma Kurulu Toplantısı (sadece Danışma Kurulu üyeleri için) 16:00-16:15 Kahve Arası 16:30-17:30 Bütçe Komisyonu Toplantısı (sadece Bütçe Komisyonu üyeleri için) 16:15-17:45 Ara Oturum - Asya-Pasifik Genç Girişimciler Grubu (YEGAP) 17:45-18: CACCI Konsey Toplantısı (sadece CACCI Konsey üyeleri için) 19:30-20:30 Japonya Genç Girişimciler Grubu nun Ev Sahipliğinde Kokteyl 20:30-22:00 Akşam Yemeği (Yer: Esma Sultan Yalısı) 8 Mart 2011, Salı 25. CACCI KONFERANSI Konu: ASYA İŞ DÜNYASI: DÜNYA EKONOMİK DENGESİ KAYARKEN ÖNCELİKLERİN YENİDEN BELİRLENMESİ * Türkçe, İngilizce ve Rusça simultane çeviri hizmeti sunulacaktır. Dünya nın ekonomik güç dengesinin, hızla, Batı dan Doğu ya kaydığı, pek çok analist tarafından görülmektedir ve son küresel durgunluk bu eğilimi daha da hızlandırmıştır. İki yıl önceki ekonomik krizi takiben, Asya da, ekonomik toparlanmada mesafe kaydedildikçe, uzmanlar, bölgenin ekonomik önceliklerini yeniden belirlemesi gerektiğini görmektedir. Uzmanlar, diğerlerinin arasında, sınırötesi üretim ağlarının, ticaretin kolaylaştırılmasının veya ihracatın çeşitlendirilmesinin önemini vurguluyorlar. Ayrıca, kapsamlı büyüme, çevresel bakımdan sürdürülebilir kalkınma ve daha derin bölgesel entegrasyon ve bağlanırlık, gündemlerinin, aktif bir şekilde takip edilmesi gerektiğinin altını çizmektedirler. Davet edilen konuşmacılar, bu konuların üzerinde duracak ve Asya nın gelecekteki potansiyel büyümesinin, maksimum ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmasının, son teknolojik gelişmelerle ve en yenilikçi yaklaşımlarla, nasıl desteklenebileceği konusundaki görüşlerini paylaşacaklardır. 10:30-11:30 Açılış Töreni Açılış Konuşması: Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Açılış Konuşması: Sn. Büyükelçi Benedicto V. Yujuico, CACCI Başkanı Özel Onur Konuğu nun Hitabı: Sn. Abdullah Gül, T.C. Cumhurbaşkanı Ana Konuşma Asya ülkelerinin, son küresel ekonomik krizinden öğrendikleri derslerden biri, artan iç talebin önemidir. İhracat odaklı politikalar, bireysel Asya ekonomilerine, iyi hizmet etmiş olsa da dış sektörlere duyulan aşırı güven, büyümelerini, dış şoklara karşı savunmasız bırakmıştır.

3 11:30-11:45 Kahve Arası Ana Konuşmacı, Asya ülkelerinin, daha fazla iç ve bölgesel talep sağlamak üzere, büyüme kaynaklarının yeniden dengelenmesi ve bölgesel işbirliğinin daha yüksek seviyelere gelmesi için son iki yıldır küresel ekonomik krizin sunduğu fırsatlardan, nasıl yararlanacağı hususundaki görüşlerini paylaşacaktır. Konuşmacı ayrıca, işletmelerin, imalat sürecinde, basit ürünlerin üretiminden yüksek teknolojik içerikli daha karmaşık ve sofistike ürünlere kaymanın, ekonomik çeşitlendirme ve iyileştirmede karşılaşacağı zorluklarla nasıl başa çıkacakları konusunda görüşlerini sunacaktır. 11:45-12:45 Birinci Genel Oturum: KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ YAKLAŞIMLAR Bölgenin, son yıllarda hızla kalkınması ve ekonomik büyümesiyle nüfusun sürekli artması bir araya geldiğinde, etkin yönetim ve kısıtlı kaynakların azami kullanımı daha da önemli hale gelmektedir. Bölgedeki ülkeler, su, ekilebilir toprak, ormanlar, balık nüfusu ve petrol, gaz ve mineral gibi kaynakların sürdürülebilir çıkarımları konusunda sayısız zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu oturumda, özel sektörden ve kamu sektöründen uzmanlar, kaynakların kötü kullanımının yarattığı olumsuz etkileri hafifleterek, kaynakların sürdürülebilir kullanımı için işletmelere ve yerel topluluklara teşvik sağlayan ve çevresel zararları en aza indiren, kaynakların etkin dağılımını ve yönetimini sağlayan, işbirlikçi yaklaşımları analiz edecektir. Mümkün olduğunca bu yaklaşımlar, toplum ve bütünüyle ekonomi için iyi sonuçlar almak ve sürdürülebilir fayda sağlamak için öncü teknoloji ve yenilikçi metodlardan yararlanmalıdır. 13:00-14:30 Öğle Yemeği 14:45-15:45 İkinci Genel Oturum: ASYA DA ALTYAPI GELİŞİMİ: DAHA DERİN BÖLGESEL ENTEGRASYON İÇİN BAĞLANTILARIN ARTIRILMASI Asya nın son yıllardaki hızlı ekonomik büyümesi, iletişimde olduğu kadar özellikle ulaşım ve enerji alanında mevcut altyapı üzerinde de büyük bir baskıya sebep olmuştur. Altyapı ağlarındaki yetersizlikler, büyüme ve gelişme için tam bir darboğaz haline olabilmektedir. Asya, küresel ekonomide giderek daha merkezi bir rol oynadığından, bölgenin ticari rekabetçiliği, etkin, hızlı, güvenilir ve kesintisiz altyapı bağlantılarına dayanmaktadır. Bölgede bağlanırlığın artırılması, Asya ya, artan piyasa erişimi, azalan ticari maliyetler, daha etkin enerji üretimi ve kullanımı ve dolayısıyla çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi ile nihai olarak yoksulluğun azaltılmasına dayalı olarak, büyük bir refah getirecektir. Bu oturumda, Asya da altyapı gelişmesinde karşılaşılan engeller; maliyet ve yararlar; bölge için öncelikli altyapı projeleri; sınır ötesi bölgesel altyapının geliştirilmesi ve birbirine bağlanmış bir Asya için bölgesel işbirliğini destekleyici kurum, politika ve çerçevelerin, neler olabileceği, hususları ele

4 alınacaktır. 15:45-16:45 Üçüncü Genel Oturum: KÜRESEL REKABET İÇİN HİZMET SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Geçtiğimiz on yılda, hizmet sektörünün GSYİH deki giderek artan katkısından ve birçok Asya ülkesinin yarattığı istihdamdan ötürü, Asya da hizmet sektörü, daha önemli hale gelmiştir. Asya da hizmet sektöründeki büyüme 3 temel faktöre bağlanmaktadır. Bunlar; (1) ana faaliyet konusu dışındaki hizmetlerin, dışarıdan temin edilerek, daha yüksek uzmanlaşma seviyelerine yönelik olarak ekonominin yeniden yapılandırılması (2) bilgi teknolojilerindeki ilerleme sayesinde işlem maliyetlerinin azaltılması ve (3) birçok Asya ülkesindeki kısıtlanmış sektörlerin işlevsel hale getilmesidir. Bunlara ek olarak, bölge kendi ürettiği nihai ürünlerin giderek daha büyük bir kısmını tüketmeye başladığı için, hizmet sektöründeki bölgeiçi ticaret de artmıştır. Bu oturumda konuşmacılar, bölgenin ekonomik refahında geniş çaplı hizmet sektörünün sonuçlarını ve ilişkisini (iş gücünde bölümlerin derecesi ve uzmanlaşma alanındaki etkilerini içeren) değerlendirecek; bölgenin KOBİ leri için hizmet sektörünün zorluklarını inceleyecek; hizmet sektöründeki verimliliği artıracak önlemler önerecek; hizmet sektöründe bölgeiçi ticareti artırmak için bölgesel işbirliği alanlarını tanımlayacak ve Asya da hizmet ekonomisine doğru yönelen kaçınılmaz eğilimin genelde nasıl algılandığı konusundaki görüşlerini açıklayan konuşmalar yapacaklardır. 16:45-17:00 Kahve Arası 17:00 18:00 Dördüncü Genel Oturum: CEO FORUMU: DEĞİŞEN KÜRESEL PİYASADA İŞ DÜNYASI LİDERLERİNİN ROLÜ CEO Forumu nun amacı, öncü nitelikte girişimlerde bulunan seçilmiş iş dünyası liderlerine, kendi hikâyelerini ve geçen iki yıldaki sıkıntıların atlatılması için işletmelerin benimsemesi gereken stratejiler, konusundaki bakış açılarını paylaşmaları için bir platform sağlamaktır. Bu oturum delegelere, bölgedeki lider işletmelerin CEO larının (en önemli kadın girişimcileri de içeren) devam eden ekonomik belirsizliklere, işletmelerin nasıl daha iyi adapte olabileceklerini ve daha esnek bir organizasyon kurabileceklerini; nasıl yeni piyasalara girebileceklerini ve yeni yatırım ve iş imkanları ortaya çıkarabileceklerini; nasıl sanayi liderleri ve yeni iş partnerleriyle stratejik ortaklıklar kurabileceklerini ve nasıl ekonomik gelişmede daha önemli rol oynayabileceklerine ilişkin konuşmalarını dinleme ve onlarla karşılıklı görüşme imkanı verecektir. 19:30 Gala Yemeği (Yer: Feriye Lokantası)

5 9 Mart 2011, Çarşamba İstanbul Kültür Turları ve Sosyal Turlar Lütfen formu büyük harf ile doldurunuz ve kendiniz için bir kopyasını saklayınız. Her katılımcı için ayrı kayıt formu doldurulmalıdır. Kayıt formunun 20 Şubat 2011 tarihine kadar gönderilmesi zorunludur. Katılımcı Bilgileri Ünvan: Prof. Dr. Bay Bayan Diğer Soyisim: İsim: Kurum / Firma: Pozisyon: Sektör(ler): Bankacılık ve Finans Bilişim, Elektronik ve Telekomünikasyon Dayanıklı Tüketim Malları Enerji, Petrol ve Gaz Kimya, Kozmetik ve Temizlik Malzemeleri Maden Makine ve Teçhizat Müteahhitlik ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv ve Yan Sanayi Sağlık ve İlaç Savunma Sanayi Tarım ve Gıda Tekstil ve Konfeksiyon Turizm Ulaştırma ve Lojistik Adres: Posta Kodu: Şehir: Ülke: Tel: Cep Tel: (Şehir Kodu ile birlikte) Faks: Web sitesi: Alerjik olduğunuz bir besin ya da uyguladığınız özel bir diyet varsa belirtiniz: Fatura Detayları (Faturanız ödeme yapan kişi/kurum adına kesilecektir.) Firma Adı: Firma Adresi: Vergi Dairesi: Kayıt Ücretleri Katılım (Lütfen seçiniz) Erken Kayıt 14 Şubat 2011 ve öncesi Vergi Numarası: Geç Kayıt 15 Şubat 2011 ve sonrası Katılımcı Kayıtlar ödemelerin tamamı yapıldaktan sonra geçerli olup, konfirme edilecektir. Konferans öncesi katılım konfirmasyonunuzu almadıysanız lütfen e-posta adresinden Kayıt Sekreteryası ile irtibata geçiniz. Katılımcı kayıt bedeli, formun gönderilme tarihine göre değil, ödemenin yapılış tarihine göre belirlenir. Erken kayıt ücretinin geçer olabilmesi için kayıt formunun ve aynı zamanda dekont/kredi kartı bilgilerinin erken kayıt tarihlerinde gönderilmesi gerekmektedir 06 Mart 2011 tarihindeki Türk Lezzetleri akşam yemeğine katılacağım. 07 Mart 2011 tarihindeki akşam yemeğine katılacağım. 08 Mart 2011 tarihindeki Gala Yemeği ne katılacağım. Katılımcı kayıt bedeline dahil olan hizmetler:

6 Tüm toplantılara katılım 06 Mart 2011 Türk Lezzetleri akşam yemeğine katılım 07 Mart 2011 akşam yemeğine katılım 08 Mart 2011 Gala Yemeği ne katılım Program süresince servis edilen öğle yemeği ve kahve molaları 07 ve 08 Mart 2011 tarihlerindeki akşam aktivitelerine servis İkili Görüşme 6 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ikili görüşmelere katılmak istiyorum ve firmamın isminin web sayfasının ilgili kısmında ilan edilmesini kabul ediyorum. Paralel Oturumlar Aşağıda işaretlemiş olduğum paralel oturumlara katılacağım: 07 Mart 2011 Asya Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi Asya Kimya Sanayi Konseyi Asya-Pasifik Grubu Genç Girişimciler (YEGAP) KOBİ Geliştirme Konseyi Asya ICT Konseyi Asya Turizm Konseyi Kadın Girişimciler Konseyi İptal Şartları - Kayıt Kayıt iptal talebinizi lütfen CACCI 2011 Kayıt Sekreteryası na (DEKON), faks ile ya da e-posta ile adresine yazılı olarak bildiriniz. 20 Şubat 2011 ve öncesi iptaller 20 iptal bedeli kesilerek iade yapılır Şubat 2011 tarihleri arası iptaller %50 iade yapılır. 01 Mart 2011 ve sonrası iptaller iade yapılmaz. Kayıt iadeleri 25. CACCI Konferansı bitimini takip eden 30 gün içinde yapılacaktır. Konaklama Oteller Kategori Lokasyon Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Od Çırağan Palace Kempinski - Superior 5 Yıldız Konferans Merkezi Çırağan Palace Kempinski - Bahçe 5 Yıldız Konferans Merkezi Conrad Istanbul 5 - Yıldız 5 dk Taksi Dedeman Istanbul 5 - Yıldız 10dk Taksi Point Hotel Taksim 4 - Yıldız 10 dk Taksi * Otel odaları CACCI 2011 Konferansının düzenleneceği Çırağan Sarayı yakınında çeşitli otellerde rezerve edilmiştir. * CACCI 2011 Kayıt Sekreteryası (DEKON) üzerinden otel rezervasyonu yaptıran katılımcılar için, otel ile konferans merkezi arasında günlük servis hizmeti sunulacaktır. * Odalarınızı erken rezerve etmeniz tavsiye edilir. * Grup rezervasyonu ve oteller ile ilgili diğer sorularınız için lütfen e-posta adresinden Kayıt Sekreteryası ile irtibata geçiniz. * Fiyatlar standart şehir manzaralı odalar baz alınarak hazırlanmıştır. Boğaz manzaralı oda ve süit talepleriniz için lütfen adresi adresinden Kayıt Sekreteryası ile irtibata geçiniz. * Fiyatlar Euro üzerinden ve gecelik olup, kahvaltı ve KDV dahildir. * Rezervasyon için son başvuru tarihi 20 Şubat 2011 dir. Bu tarihten sonraki rezervasyon talepleri için, Kayıt Sekreteryası (Dekon) aynı fiyat ve şartlarda oda garantisi veremeyebilir. * Rezervasyonlarınız, toplam konaklama bedelinin kredi kartı veya banka havalesi ile ödenmesi sonrasında konfirme olacaktır * Otel giriş saati 14:00, çıkış saati 12:00 dır. Belirtilen giriş saatinden daha erken bir saatte giriş yapmayı planlıyor ve odanızı beklemeden teslim almayı garanti etmek istiyorsanız, lütfen rezervasyonunuzu 1 gece öncesine yapınız. Lütfen rezerve ediniz: Giriş: / / 2011 Çıkış: / / 2011 Gece Sayısı: Tek Kişilik Oda :.. Oda X (Fiyat) X. Gece =.. (Toplam tutar) Çift Kişilik Oda:.. Oda X (Fiyat) X. Gece =.. (Toplam tutar)

7 Odayı paylaşacak kişi: Refakatçi: Başka bir katılımcı: Özel istekler (var ise) : Toplam Konaklama: İptal Şartları - Konaklama Konaklama iptal talebinizi lütfen CACCI 2011 Kayıt Sekreteryası na (DEKON), faks ile ya da e-posta ile adresine yazılı olarak bildiriniz. Lütfen otel ile bağlantıya geçmeyiniz. 14 Şubat 2011 ve öncesi iptaller 1 gecelik konaklama bedeli kesilerek iade yapılır Şubat 2011 tarihleri arası iptaller 50% iade yapılır. 21 Şubat 2011 ve sonrası iptaller iade yapılmaz. Konaklama iadeleri 25. CACCI Konferansı bitimini takip eden 30 gün içinde yapılacaktır. Bilgi verilmeksizin gelmeme durumunda hiçbir iade gerçekleştirilmeyecektir. Geç giriş / Erken çıkış - Konfirme edilmiş konaklama tarihlerinizden daha geç bir tarihte gelme veya erken ayrılma durumda, konfirme tarihler üzerinden toplam bedel tahsil edilecek ve iade olmayacaktır. Havaalanı Transferleri (Fiyatlar Atatürk Havalimanı için verilmiştir. Transfer talebiniz Sabiha Gökçen Havaalanı ndan ise lütfen Kayıt Sekreteryası ile irtibata geçiniz.) Havaalanı transfer ücreti : 30 / kişibaşı/ tek yön Kişi sayısı :.. Geliş Tarihi : / / 2011 İniş Saati : Geliş Uçuş No :.. Gidiş Tarihi : / / 2011 Kalkış Saati : Gidiş Uçuş No :.. Toplam Transfer: GENEL TOPLAM: YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM KURALLARI VE İPTAL ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM VE BU FORMU İMZALAYARAK DEKON KONGRE VE TURİZM İN, AŞAĞIDA DETAYLARI VERİLEN KREDİ KARTIMDAN, YUKARIDAKİ SERVİS BEDELİNİ TAHSİL ETMESİNİ ONAYLIYORUM. Ödeme Tipi Banka Havalesi ile: Lütfen aşağıdaki banka detaylarına ödeme yapınız: DETAYLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: Hesap Adı DEKON Kongre & Turizm Hesap Numarası Euro T.Garanti Bankası EUR. Hesap Numarası TL T.Garanti Bankası TL Şube Adı / Kodu Esentepe Şubesi 347 Swift No TGBATRISXXX IBAN No Euro TR IBAN No TL TR Banka masrafları katılımcı sorumluluğundadır ve kayıt bedeline ilave edilerek ödeme yapılmalıdır.

8 Tüm havaleler şu bilgileri içermelidir: "Gönderen adı, Havale tarihi, Havale tutarı & Açıklama" ve dekontlar DEKON faks ile ya da adresine e-posta ile gönderilmelidir. Kredi kartı ile: Kredi Kartı No: Son Kullanma Tarihi: Kart Sahibi: CVV No: Kartınızın imza panelindeki son 3 rakam Tarih: İmza: On-line kayıt konaklama formu ile online ödeme de yapabilirsiniz.

Türkiye de Nakit, Mali İşler ve Risk Yönetimi

Türkiye de Nakit, Mali İşler ve Risk Yönetimi 10 Nisan Perşembe 11 Nisan Cuma 2008 Hilton İstanbul Otel İSTANBUL, TÜRKİYE Resmi Ana Sponsor 4 üncü Yıllık EuroFinance Konferansı Resmî Sponsorlar Türkiye de Nakit, Mali İşler ve Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER İstanbul 2014 KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap Tasarımı Şendoğan Yazıcı Üretim Müdürü Haydar Kartal

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

Türkiye de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi

Türkiye de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi 20 Nisan 2015, Pazartesi - 21 Nisan 2015, Salı Hilton Istanbul Bosphorus İstanbul, Türkiye 11. EuroFinance konferansı Türkiye de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi Geleceğe uygun bir iş kurmak Programdan önemli

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU

TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU 29 Nisan 2015, Luanda Sonuç Raporu TÜRKİYE ANGOLA İŞ FORUMU Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) SONUÇ RAPORU 29 Nisan 2015, Luanda T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM

ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM Kasım 2014 Sayı: 5 www.atonet.org.tr ISSN: 25 2552 2554 /atobulten /atobulten ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM Ankara 199 Ülkeye İhracat Yapıyor ATO Başkanı Bezci, MAPIC Fuarı na katıldı Kongre Ve Ziyaretçi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 9 Ocak - Şubat - Mart 2014 EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ KÜMELER KURULUYOR GÜÇLER BİRLEŞİYOR Kümelenmenin rekabette

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu

Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu Dosya 1 2 Dosya Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu K A T A L O G I G D K F E S T İ V A L O P K J A Z M V Y R U U A A F O E R E I İ N S E R T

Detaylı