ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMiSYONU 64. ĠCRA KONSEYĠ TOPLANTISI ve 8. ASYA BÖLGESEL KONFERANSI Ekim 2013, Mardin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMiSYONU 64. ĠCRA KONSEYĠ TOPLANTISI ve 8. ASYA BÖLGESEL KONFERANSI Ekim 2013, Mardin"

Transkript

1 ICID - CIID ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMİSYONU TUCID - SDTMK SULAMA VE DRENAJ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSLARARASI SULAMA VE DRENAJ KOMiSYONU 64. ĠCRA KONSEYĠ TOPLANTISI ve 8. ASYA BÖLGESEL KONFERANSI Ekim 2013, Mardin 1. DUYURU

2 içindekiler 1. Çevre ve Orman Bakanının Davet Mesajı 2. ICID BaĢkanının Davet Mesajı 3. TUCID BaĢkanının Davet Mesajı 4. TUCID hakkında özet bilgi 5. Mardin hakkında özet bilgi 6. Konferans hakkında bilgi 7. Konaklama 8. Turlar 1. Duyuru Sayfa 1

3 Çevre ve Orman Bakanının Suya gönül veren çok değerli meslektaģlarım, 2013 yılında Türkiye nin ev sahipliğinde «HoĢgörü ġehri» Mardin de gerçekleģtirilecek Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu 64. Ġcra Konseyi Toplantısı ve 8. Asya Bölgesel Konferansı için destek veren ICID üyesi tüm ülkelere, temsilcilerine, ayrıca, 2009 yılında Ġstanbul da baģarıyla düzenlenen 5. Dünya Su Forumuna önemli katkılarından dolayı ICID e teģekkür ederim. Farklı kültür ve dinlerin tarihin derin süzgecinde hemhal olan, açık hava müzesi niteliğindeki Mardin, Türkiye nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) de bir bileģenidir. Küresel iklim değiģikliğinin sonucu olarak dünyanın pek çok yerinde yaģanan suya bağlı doğal afetlerin geçmiģe oranla daha büyük ölçekte ve daha yıkıcı bir etki ile yaģandığı gerçeği değiģik bilimsel çalıģmalarla desteklenmektedir. YaĢanan bu olumsuz etkiler, ekonomileri diğer sektörlerden ziyade tarıma dayanan bazı ülkelerde daha yoğun hissedilmektedir. Yarı kurak iklim kuģağında yer alan Türkiye, küresel iklim değiģikliğine bağlı olarak yaģanan kuraklık ve taģkın hadiselerinden büyük ölçüde zarar görmektedir. Bu nedenle, 8. Asya Bölgesel Konferansının ana teması Kurak KoĢullarda Sulama Yönetimi olarak belirlenmiģtir. Sürdürülebilir tarımın geliģimi için en önemli girdi olan tarımsal suyun yönetimi ve karģılaģılan problemlere çözüm yollarının aranacağı, dünyadan birçok uzmanın bir araya geleceği önemli bir platform olacak Konferansa tüm üye ülkeleri en kalbi duygularımla davet ediyorum. Konferansın tarım sektöründeki paydaģlar için faydalı sonuç ve öneriler getireceğine inanıyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı TUCID Onursal BaĢkanı Davet Mesajı 1. Duyuru Sayfa 2

4 ICID BaĢkanının Davet Mesajı Sulama ve drenaj konusunda çalıģan değerli meslektaģlarım ve arkadaģlarım, Sulama Drenaj Türk Milli Komitesince (TUCID) 2013 yılı içerisinde Mardin de düzenlenecek olan 64. Ġcra Konseyi Toplantısı ve 8. Asya Bölgesel Konferansına sizleri davet etmek benim için büyük zevktir. Türk meslektaģlarıma ve TUCID üyelerine bu toplantıları ülkelerinde düzenlemeyi kabul ettikleri için memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türkiye, tarımsal üretimin artırılması amacıyla sulama ve drenaj çalıģmalarının uygulanması konusunda zengin bir geçmiģe sahiptir. Ayrıca, su kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda, ülkelerin ekonomik ve tarımsal yönden geliģimini sağlayan, büyük ve küçük bir dizi etkileyici projeye önderlik yapmıģlardır. 8. Asya Bölgesel Konferansı nın, coğrafi olarak doğunun batıyla kucaklaģtığı bir noktada yer alan Türkiye de yapılması, yer seçiminde ne kadar isabetli olunduğunu göstermektedir yılında, Ġstanbul da gerçekleģtirilen ve katılmaktan son derece memnun olduğum, 5. Dünya Su Forumu nda Türk hükümetinin ve uzmanların, dünyanın her yerinden gelen binlerce delege için yapmıģ oldukları profesyonel seviyedeki unutulmaz etkinlikleri organize etmek için gösterdikleri yoğun çalıģmayı özellikle belirtmek isterim yılı içerisinde gerçekleģtirilecek organizasyonların da aynı baģarıyı yakalayacağı konusunda güvenim sonsuzdur. Konferansa katılarak Türkiye nin sulama ve drenaj alanındaki yeniliklerine tanıklık etme ve ülkenin zengin tarihi/kültürel zenginliklerini keģfetme Ģansına sahip olacaksınız yılında Mardin de düzenlenecek olan 64. IEC ve 8. Asya Bölgesel Konferansına katılımınız ve Türk meslektaģlarımıza yapılacak oturumlarda teknik olarak katkı sağlamanız ı talep ediyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Chandra A. MADROMOOTOO ICID BaĢkanı 1. Duyuru Sayfa 3

5 Değerli Su Dostları, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonunun 64. Ġcra Konseyi Toplantısı ve 8. Asya Bölgesel Konferansının 2013 yılında, Türkiye de dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıģ, susuzluktan kavrulmuģ Yukarı Mezopotamya ovalarına bakan bir tepe üzerine kurulu tarihi Ģehir Mardin de düzenleneceğini duyurmaktan memnuniyet duyarım. Mardin ili entegre bir proje olan ve 9 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) içinde yer almaktadır. Halen inģası devam etmekte olan projelerle, önümüzdeki 5 yıl içinde Mardin Ovaları Sulama Projelerinin de yer aldığı yaklaģık 1 Milyon ha alanın sulama tesisleriyle donatılması hedeflemektedir. Hayat kaynağı olan suyun yokluğu veya çokluğu, iyi yönetilmediğinde felaketlere yol açabilmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak değiģen iklim koģulları su ile ilgili felaketlerin sıklığını ve Ģiddetini artırmaktadır. Yarı kurak iklim kuģağında yer alan ülkemizde yağıģlar zamana ve bölgelere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Özellikle Türkiye nin iç kısımları yıllık ortalama 250 mm yağıģ ile çok az yağıģ alır. Kurak yıllarda yağıģın azlığı tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü bu bölgelerde sosyoekonomik tehlikelere yol açan kuraklık felakete yol açmaktadır. Bununla birlikte, yıllık ortalama mm yağıģ alan Türkiye nin bazı kıyı bölgeleri de kısa süreli yoğun yağıģlar sonucunda taģkın felaketine maruz kalmaktadır. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle aynı anda kuraklık ve taģkın hadiselerinin yaģandığı Türkiye de, bütün bu konuların detaylı bir biçimde ele alınacağı 8. Asya Bölgesel Konferansında tüm üye ülke temsilcilerini görmeyi ümit ediyorum. Saygılarımla, TUCID BaĢkanının Davet Ġsmail UĞUR Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürü TUCID BaĢkanı Mesajı 1. Duyuru Sayfa 4

6 TUCID Hakkında Uygun su ve çevre yönetimi, sulama, drenaj ve taģkın kontrol teknikleri, su ve toprak yönetimini geliģtirmek, sulanan ve drene edilen alanların verimliliğini arttırmak suretiyle tüm insanlar için dünya çapındaki gıda kaynaklarının geliģtirilmesi maksadıyla bilimsel, teknik, mesleki alanlarda, gönüllülük esasına dayanan ve kâr maksadı gütmeyen, hükümetler dıģı, uluslararası bir organizasyon olarak 1950 yılında 11 kurucu ülkenin liderliğinde kurulan Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonuna (ICID) Türkiye 1954 de üye olmuģ, ancak daha sonra faaliyetlerine bir süre ara vermiģtir yılında Uluslararası Ġcra Komitesi Toplantısı Türkiye de yapılmıģtır yılında üyelik aktivasyonu yeniden yapılmıģ ve çalıģma gruplarına üye katılımı sağlanmıģtır. Halihazırda 6 çalıģma grubunda aktif olarak yer almaktadır. 1. Duyuru Sayfa 5

7 Mardin Hakkında Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde, Yukarı Mezopotamya'nın en eski Ģehirlerinden birisi olan Mardin, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıģtır. Asur kral yollarının kesiģtiği noktada yer alan Girnavaz Höyük te gerçekleģtirilen kazılarda, M.Ö.4500' den baģlayarak M.Ö. 7.yüzyıla kadar kesintisiz iskan gördüğü kanıtlanan Mardin, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı Dönemi'ne iliģkin birçok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiģ önemli bir açık hava müzesidir. Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Mardin, farklı dini inanıģlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan cami, türbe, kilise, manastır ve benzeri dini eserleri barındırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) içerisinde yer alan Mardin de, Projenin tamamlanmasıyla birlikte 100 bin hektar alan sulanacaktır. 1. Duyuru Sayfa 6

8 Mardin Hakkında Ezanların çanlarla kardeģçe ve birlikte yankılandığı medeniyetler Ģehri Mardin de, çeģitli dönemlerin eserleri, benzer yapı geleneğini yansıtarak belirli bir mimari bütünlük içinde günümüze kadar ulaģmıģtır. Özgün mimarisiyle Mardin evleri, Kasımiye, Zinciriye, Marufiye Medreseleri, Kırklar, Mar Mihail, Behirmiz, Meryem Ana, Mar Yusuf, Mar Bitris kiliseleri, Deyr ul Zafaran ve Deyr ul Umur Manastırı, Ulu Cami, Çubuk, Molla Hari Cami ve Kale kentin önemli eserlerini oluģturmaktadır. Mardin ve çevresini, kent dokusu, tarih-kültür, kentlilik bilinci gibi açılardan aslına uygun, kendini ifade eder konuma yükseltmek amacıyla 2007 yılında açılan Mardin Artuklu Üniversitesinde birçok akademik çalıģma yürütülmektedir. Kara ve demiryolu ile de ulaģılabilen «HoĢgörü ġehri» Mardin e haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe ve Cumartesi) hava yoluyla ulaģım da sağlanabilmektedir. 1. Duyuru Sayfa 7

9 8. Asya Bölgesel Konferansı Konferansın Yeri : MARDĠN Tarihi: Ekim 2013 Konferansın Dili : Ġngilizce (Fransızca ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır) Düzenleyen : Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi TUCID Destekleyen Kurum ve KuruluĢlar : Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Eğitim Vakfı (Mar-Sev) ĠletiĢim Bilgileri : Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi (TUCID) Devlet Mahallesi Ġnönü Bulvari No. 16, Çankaya/ANKARA Telefon & Faks: E-posta: Ġnternet sitesi : 1. Duyuru Sayfa 8

10 Konferans Tema ve Alt Temaları Ana Tema : Kurak KoĢullarda Sulama Yönetimi Alt Temalar 1. Ġklim DeğiĢimi ve Kuraklık 2. Kurak KoĢullarda Kısıtlı Sulama 3. Kuraklığa Dayanıklı Türler 4. Modern Tarım Teknikleri 5. Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu 6. Katılımcı Sulama Yönetimi 7. Sulama Yönetiminde Finansal Mekanizmalar 8. Sulamanın Çevresel Etkileri 9. Yeraltı Suyu Sulamaları 1. Duyuru Sayfa 9

11 Konaklama HĠLTON GARDEN INN MARDĠN (* * * * *) Kapasite: 41 aile, 54 çift, 60 kral dairesi, 5 süit ve 2 engelli odası, 500 kiģilik restoran Web : YAY GRAND OTEL (* * * *) Kapasite: 1 kral dairesi, 6 grand süit, 4 süit, 105 standart oda, 500 kiģilik restoran Tel : Faks : Web : BÜYÜK MARDĠN OTELĠ (* * * *) Kapasite: 8 süit, 53 standart oda, 500 kiģilik restoran Tel : Faks : Web : OTEL BĠLEN (* * * ) Kapasite: 108 Oda, 216 Yatak,8 süit, 300 kiģilik restoran Tel : Faks : Duyuru Sayfa 10

12 Konaklama ARTUKLU KERVANSARAYI (Butik Otel S Class ) Kapasite: 2 kral, 3 süit, 43 standart oda, 200 kiģilik restoran Tel : Faks : Web : ERDOBA EVLERĠ (Butik Otel S Class ) Kapasite: 3 süit, 30 standart oda, 120 kiģilik restoran Tel : Faks : ANTĠK TATLIDEDE KONAĞI (Butik Otel) Kapasite: 2 süit, 16 standart oda, 100 kiģilik restoran Tel : Faks : ZĠNCĠRĠYE OTEL (Butik Otel S Class) Kapasite: 2 süit, 31 standart oda, 100 kiģilik restoran Tel : Faks : Duyuru Sayfa 11

13 Turlar 1. TEKNĠK TURLAR 1.1. Atatürk Barajı ve Sulamalar 1.2. Mardin Ana Kanalı 1.3 Sulama Birliği 2. TURĠSTĠK TURLAR 2.1. Mardin ġehir Turu 2.2. Medreseler ve Camiler 2.3. Manastırlar ve Kiliseler 2.4. Dara Antik Kenti 2.5. Midyat Turu 2.6. Nusaybin Beyaz Su 1. Duyuru Sayfa 12

14 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) Mardin Artuklu Üniversitesi Ankara

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

MARDİN. Bereketli Hilal in Zirvesi YATIRIM ORTAMI

MARDİN. Bereketli Hilal in Zirvesi YATIRIM ORTAMI MARDİN YATIRIM ORTAMI Bereketli Hilal in Zirvesi Mardin Yatırım Destek Ofisi Ravza Caddesi Akkent Sitesi 4. Blok No: 7 Yenişehir, Mardin T: (0 482) 212 97 96 F: (0 482) 212 97 96 www.mardineyatirim.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠMDE ÜST YÖNETĠM HĠZMETĠ: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNDE YÜKSEK DEVLET MEMURLUĞU ĠÇĠN BĠR SĠSTEM. SIGMA BELGE No. 1

MERKEZĠ YÖNETĠMDE ÜST YÖNETĠM HĠZMETĠ: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNDE YÜKSEK DEVLET MEMURLUĞU ĠÇĠN BĠR SĠSTEM. SIGMA BELGE No. 1 SIGMA Yönetim ve Yönetişimin İyileştirilmesi için Destek Esas olarak AB tarafından finanse edilen, OECD ve AB ortak girişimi MERKEZĠ YÖNETĠMDE ÜST YÖNETĠM HĠZMETĠ: ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNDE YÜKSEK

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı