V SİNİR SİSTEMİ Prosencephalon = Önbeyin Mesencephalon = Ortabeyin Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin..."

Transkript

1 V SİNİR SİSTEMİ Prosencephalon = Önbeyin Mesencephalon = Ortabeyin Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin Medulla Oblongata ( = Myelencephalon) = Omuriliksoğanı Beyinsinirleri Medulla Spinalis = Omurilik: DUYU ORGANLARI Tat Alma Organları: Koku Alma Organları Dokunma, Acı Ve Sıcaklığı Algılama Organları: İşitme Ve Denge Organı: Görme: ENDOKRİN SİSTEM Hipofiz Epifiz Paratiroit Timüs Eşeysel Bezler BOŞALTIM SİSTEMİ Böbrek ÜREME SİSTEMİ Erkek Üreme Organları Dişi Eşey Organları ÜREME Sexualdimorphismus = Eşeysel Farklılık GELİŞME PLACENTA = PLASENTA DAVRANIŞLARI DÜŞMANLARI ve PARAZİTLERİ EKONOMİK ÖNEMLERİ YAKALANMALARI VE MÜZE İÇİN HAZIRLANMALARI YAYILIŞLARI MEMELİLERİN SİSTEMATİĞİ TAKSONOMİK ÖZELLİKLERİ KULLANILAN SINIFLANDIRMA SİSTEMİ ŞABLONUN AÇIKLANMASI ÇEVRE AÇISINDAN ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ TABLOLAR ALTSINIF: EUTHERİA = PLACENTALİA = MONODELPHİA = PLASENTALI MEMELİLER TAKIM: İNSECTİVORA = BÖCEKÇİLLER Fam.: Erinaceidae = Kirpiler Cins: Erinaceus Cins: Hemiechinus Fam.: Soricidae = Sivrifareler Cins: Sorex Cins: Neomys Cins: Suncus Cins: Crocidura Fam.: Talpidae = Köstebekler Cins: Talpa Erinaceus concolor = Kirpi Hemiechinus auritus = Uzun kulaklı kirpi Sorex minutus = Cücefare = Sivriburunlu cücefare Sorex raddei = Sivriburunlu fare Sorex caucasicus = Kafkas sivrifaresi Sorex araneus = Orman sivrifaresi Neomys schelkovnikovi = Su sivrifaresi = Sivriburunlu su faresi Neomys anomalus = Bataklık sivrifaresi = Sivriburunlu bataklıkfaresi Suncus etruscus = Etrüsk sivrifaresi Crocidura leucodon = Sivriburunlu tarlafaresi = İki renkli sivrifare = Tarla sivrifaresi Crocidura suaveolens = Bahçe sivrifaresi = Beyaz dişli küçük sivrifare = Sivriburunlu fare Talpa europaea = Köstebek = Adiköstebek Talpa levantis levantis = Körköstebek = Akdeniz Köstebeği Talpa levantis trascaucasica Talpa levantis davidianus Talpa caucasica = Kafkas köstebeği... 73

2 VI Talpa streeti = Acem köstebeği TAKIM: CHİROPTERA = YARASALAR = UÇANMEMELİLER = GECEKUŞLARI (1). ALTTAKIM: MEGACHİROPTERA=MEYVE YİYENYARASALAR Fam.: Pteropodidae = Uçanköpekler Cins: Rousettus (2). ALTTAKIM: MİCROCHİROPTERA = BÖCEK YİYEN YARASALAR Fam.: Rhinolophidae = Nalburunlu Yarasalar = Atnalı Burunlu Yarasalar Cins: Rhinolophus Fam.: Vespertilionidae = Düz Burunlu Yarasalar Cins: Myotis Cins: Nyctalus Cins: Eptesicus Cins: Pipistrellus Cins: Plecotus Cins: Barbastella Cins: Otonycteris Cins: Miniopterus Fam.: Molossidae = Buldokyarasalar = Kuyrukluyarasalar Cins: Tadarida Rousettus aegyptiacus = Afrika meyve yarasası Rhinolophus ferrumequinum = Büyük nalburunluyarasa Rhinolophus hipposideros = Küçük nalburunluyarasa Rhinolophus euryale = Akdeniz nalburunlu yarasası Rhinolophus blasii = Nalburun Rhinolophus mehelyi Myotis myotis = Devyarasa = Farekulaklı Büyükyarasa Myotis daubentoni = Su yarasası Myotis capaccinii = Uzunayaklı yarasa Myotis mystacinus = Küçük sakallı yarasa = Bıyıklı yarasa Myotis emarginatus = Kirpikli yarasa Myotis bechsteini = Büyükkulaklı yarasa Myotis nattereri = Saçaklı yarasa Myotis blythiii = Farekulaklı küçük yarasa Myotis brandti Nyctalus noctula = Akşamcı yarasa Nyctalus leisleri = Küçük akşamcı yarasa Nyctalus lasiopterus = Büyük akşamcı yarasa Eptesicus serotinus = Geniş kanatlı yarasa Eptesicus bottae = Akdeniz geniş kanatlı yarasası Pipistrellus pipistrellus = Cüce yarasa Pipistrellus nathusii = Pürtüklüderili yarasa Pipistrellus kuhli = Beyaz yakalıklıyarasa = Beyaz Kenarlıyarasa Pipistrellus (= Hypsugo) savii Plecotus auritus = Kahverengi uzunkulaklı yarasa Plecotus austriacus = Gri uzun kulaklı yarasa Barbarstellabarbastellus = Sakallıyarasa Miniopterus schreibersi = Uzun kanatlı yarasa Otonycteris hemprichii = Uzun kulaklı yarasa Tadarida teniotis = Kuyruklu yarasa TAKIM: LAGOMORPHA = TAVŞANLAR Fam.: Leporidae = Tavşanlar Cins: Lepus Cins: Oryctolagus Lepus europaeus (= Lepus capensis) = Yabani tavşan Oryctolagus cuniculus = Adatavşanı TAKIM: RODENTİA = KEMİRİCİLER (1). ALTAKIM: SCİUROMORPHA = SİNCAPLAR Fam.: Sciuridae = Sincaplar (Sincaplar + Uçansincaplar + Yediuyurlar) Cins: Sciurus Cins:Spermophilus = Citellus Fam.: Castoridae =Kunduzlar Cins: Castor (2). ALTAKIM: MYOMORPHA = FARE BENZERI SINCAPLAR Fam.: Cricetidae = Hamsterler = Avurtlaklar= Lemmingler Cins: Cricetulus Cins: Calomyscus Cins: Mesocricetus Cins: Clethrionomys = Kırmızıfareler

3 VII 5. Cins: Microtus = Kırfareleri: Cins: Pitymys Cins: Arvicola = Susıçanı Cins: Ellobius Cins: Prometheomys Fam.: Gerbilidae = Koşarfareler Cins: Gerbillus Cins: Meriones Cins: Tatera Fam.: Spalacidae = Körfareler Cins: Spalax Fam.: Gliridae = Yediuyurlar Cins: Dryomys Cins: Glis Cins: Muscardinus Cins: Myomimus: Cins: Eliomys Fam.: Muridae = Fareler+Sıçanlar Cins: Rattus Cins: Apodemus Cins: Micromys Cins: Acomys Cins: Mus Cins: Nesokia Fam.: Zapodidae = Sıçrayanfareler Cins: Sicista Dipodidae (= Jaculidae) = Araptavşanları Cins: Allactaga ALTTAKIM: CAVİOMORPHA = KOBAYGİLLER Fam.: Capromyidae = Domuzumsufareler + Nutriaslar Cins: Myocastor ALTTAKIM: HYSTRİCOMORPHA = OKLUKİRPİLER Fam.: Hystricidae Cins: Hystrix Sciurus (Sciurus) vulgaris vulgaris = Sincap Sciurus (Tenes) anomalus = Kafkas sincabı Citellus (= Spermophilus) citellus = Gelengi = Tarlasincabı Citellus xanthaphrymnus = Tarla sincabı = Gelengi Castor fieber = Avrupa kunduzu Cricetulus migratorius = Cüce avurtlak = Gri cücehhamster = Göçmen hamster Calomyscus bailwardi Mesocricetus brandti = Avurtlak = Türk hamsteri Mesocricetus auratus = Avurtlak = Kocaavurtlak = Kızıl hamster Clethrionomys glareolus = Kırmızıfare = Kızılsırtlıfare = Kısa kuyruklu kızıl or. faresi Clethrionomys glareolus ponticus Microtus (Microtus) arvalis = Ormanfaresi Microtus (Chionomys) nivalis = Karfaresi Microtus (Microtus) guentheri Microtus (Microtus) socialis = Doğu tarlafaresi = Küçük tarlafaresi Microtus (Microtus) dogramaci Microtus (Chionomys) gud = Kafkas karfaresi = Kayalık tarlafaresi Microtus (= Chionomys) roberti = Uzunkuyruklu karfaresi Microtus epiroticus Microtus (Microtus) irani = İran karfaresi Microtus (Microtus) daghestanicus = Yalnızçam faresi Microtus (Microtus) anatolicus Pitymys (= Microtus) majori = Kısakulaklı fare Pitymys (= Microtus) majori majori Pitymys (= Microtus) majori fingeri Pitymys (= Microtus) subterraneus = Küçük kazıcıfare Arvicola terrestris = Susıçanı Ellobius lutescens Prometheomys schaposchnikowi = Uzun tırnaklı körfare Gerbillus dasyurus

4 V Meriones tristrami = Türkiye çölsıçanı Meriones vinogradovi = Küçük çölsıçanı Meriones meridianus = Çölsıçanı Meriones persicus = İran çölfaresi = Çölsıçanı Meriones crassus = Çölsıçanı Meriones libycus = Libya çölfaresi = Çölsıçanı Tatera indica = Antelopsıçanı Spalax (= Nannospalax) leucodon = Körfare = Kösnü Spalax leucodon nehringi Spalax leucodon anatolicus Spalax leucodon turcicus Spalax leucodon cilicicus Spalax leucodon armeniacus Spalax (Nannospalax) ehrenbergi = Güney körfaresi = Kösnü Spalax ehrenbergi intermedius Spalax ehrenbergi kirgisorum Dryomys nitedula = Ağaç Yediuyuru = Hasancık = Ormanfaresi Dryomys pictus Dryomys laniger = Kayauyuru Glis (= Myoxus) glis = Yediuyur Muscardinus avellanarius = Fındıkfaresi Muscardinus avellanarius trapezius = Trabzon fındıkfaresi Muscardinus avellanarius abanticus = Abant fındıkfaresi Myomimus personatus = Fare benzeri yediuyur Myomimus roachi = Fare benzeri yediuyur Eliomys quercinus = Bahçe Yediuyuru = Meşefaresi Eliomys melanurus = Asya bahçeuyuru Rattus (Rattus) rattus = Siyahsıçan = Evsıçanı Rattus (Rattus) norvegicus = Kahverenklisıçan = Göçmenfare = Norveçsıçanı Apodemus (Sylvaemus) mystacinus = Kayalıkfaresi = Taşsıçanı = Büyükdişli or.faresi Apodemus (Sylvaemus) sylvaticus = Ormanfaresi Apodemus (Sylvaemus) flavicollis = Sarıboyunlu ormanfaresi Apodemus (Apodemus) agrarius = Çizgili Ormanfaresi Apodemus (Apodemus) uralensis = Küçük Ormanfaresi Apodemus hermonensis Micromys minutus = Dikenlifare Acomys cilicicus = Dikenlifare = Kirpimsifare Mus (Mus) musculus = Evfaresi Mus musculus musculus = Doğufaresi Mus (Mus) musculus domesticus = Evfaresi = Batıfaresi Mus macedonicus Nesokia indica Sicista caucasica = Huşfaresi Myocastor coypus = Sumaymunları Allactaga elater = Araptavşanı Allactaga (Alactaga) euphratica = Araptavşanı Allactaga williamsi = Araptavşanı Hystrix indica (= Hystrix leucura) = Oklukirpi TAKIM: CETACEA = BALİNALAR + YUNUSLAR (1). ALTTAKIM: MYSTACOCETİ (= MYSTİCETİ) = SAKALLIBALİNALAR = DİŞSİZBALİNALAR Fam.: Balaenopteridae = Sırtı Yüzgeçli Balinalar = Çatalkuyruklu Balinalar = Mavibalinalar + Oluklubalinalar + Fin Balinası Cins: Balaenoptera (2). ALTTAKIM: ODONTOCETİ = DİŞLİBALINALAR + YUNUSLAR Fam.: Ziphiidae = Gagalıbalinalar + Siyahbalinalar + Ördekbalinalar Cins: Ziphius Fam.: Delphinidae = Yunuslar + Kılıçlıbalinalar Cins: Globicephala Cins: Tursiops Cins: Grampus = Yuvarlakbaşlı Yunus Cins: Delphinus = Yunus = Tırtak Cins: Lagenorhynchus Fam.: Phocoenidae = Nehiryunusları = Domuzbalinaları Cins: Phocoena Fam.: Physeteridae = Kaşalotlar Cins: Physeter Balaenoptera physalus = Finbalinası

5 VI Balaenoptera musculus = Mavi balina Ziphius cavirostris = Gagalı balina Globicephala melaena Tursiops truncatus (= Tursiops tursio) = Siyahyunus = Afalina = Denizdomuzu Grampus griseus = Yuvarlakbaşlı yunus Delphinus delphis = Yunus = Tırtak Lagenorhynchus albirostris = Beyazburunlu yunus Phocoena phocoena = Domuzbalinası = Mutur Physeter macrocephalus (= Physeter catodon) = Kaşalot TAKIM: CARNİVORA = YIRTICILAR = KARASALYIRTICILAR Fam.: Canidae = Kurtlar ve Köpekler Cins: Canis Cins: Vulpes Fam.: Mustellidae = Sansarlar Cins: Mustela = Gelincikler, Kokarcalar Cins: Vormela = Alacasansarlar = Beneklikokarcalar Cins: Martes = Sansarlar Cins: Lutra = Susamurları Fam.: Ursidae = Ayılar Cins: Ursus = Ayılar Fam: Viverridae = Firavunsıçanları Cins: Herpestes Fam.: Hyaenidae = Sırtlanlar Cins: Hyaena = Sırtlanlar Fam.: Felidae = Kediler Cins: Felis Cins: Panthera = Aslanlar, Kaplanlar, Leoparlar, Parslar, Panterler Cins: Acinonyx = Çitalar Canis lupus = Kurt Canis familiaris = Evcilköpek Canis aureus = Çakal = Altınrenkli çakal Vulpes vulpes (= Canis vulpes) = Tilki = Kızıltilki Mustela nivalis = Gelincik Mustela erminea = Büyük Gelincik = Kakım = Ermin = Hermelin Mustela (= Putorius) putorius = İltis = Kokarca Vormela peregusna peregusna = Beneklikokarca = Alacasansar = Yerköpeği = Kaplaniltis = Kutupkedisi Martes (= Mustela) martes = Zerdeva = Ağaçsansarı Martes foina = Kaya sansarı Meles meles = Porsuk Lutra lutra = Susamuru Ursus arctos = Bozayı Ursus arctos syriacus Herpestes (Herpestes) ichneumon = Firavunsıçanı Hyaena hyaena = Sırtlan = Andık Felis lynx (= Lynx lynx) = Vaşak = Öşek Felis pardina (Felis lynx pardina = Lynx pardina) = Beneklivaşak Felis silvestris = Yabanikedi = Yabankedisi Felis caracal (= Caracal caracal = Lynx caracal) = Stepvaşağı = Karakulak Felis catus (= Felis domestica) = Evcilkediler = Evkedileri Felis chaus = Orman Kedisi = Bataklıkvaşağı Felis ornata (ocreata?) = Arap vaşağı Panthera pardus tulliana (= Felis pardus tulliana) = Leopar = Pars = Panter Panthera tigris virgata (= Felis tigris virgata) = Hazar kaplanı Panthera leo persica (= Felis leo persica) = Aslan Acinonyx jubatus (Felis jubata) = Çita = Avleoparı TAKIM: PİNNİPEDİA = YÜZGEÇAYAKLILAR = FOKLAR + AYIBALIKLARI = SUCULYIRTICILAR Fam.: Phocidae = Foklar = Denizköpekleri Cins: Monachus Monachus monachus (= Monachus albiventer = Phoca monachus) = Akdeniz foku = Denizrahibi = Akdeniz Ayıbalığı TAKIM: PERİSSODACTYLA = BİRTOYNAKLILAR Fam.: Equidae = Atlar+Eşekler Cins: Equus Equus hemionus = Asya yabaneşeği = Asya yabanieşeği Equus africanus (= asinus) = Afrikaeşeği Equus przewalskii (= Equus cabellus) (= Equus ferus przewalskii) = Yabani at

6 VII TAKIM: ARTİODACTYLA = ÇİFTTOYNAKLILAR (1). ALTTAKIM: TYLOPODA = DEVELER = TOPUKTABANLILAR Fam.: Camelidae = Develer + Lamalar Cins: Camelus (2). ALTTAKIM: NONRUMİNANTİA (= SUİFORMES) = GEVİŞGETİRMEYENLER Fam.: Suidae = Eskidünya Domuzları Cins: Sus = Eskidünya domuzları (3). ALTTAKIM: RUMİNANTİA = GEVİŞGETİRENLER Fam.: Cervidae = Geyikler Cins: Cervus Cins: Capreolus = Karaca = Karageyik = Elik Fam.: Bovidae = Koyunlar Altfamilya: Caprinae = Keçiler Cins: Capra = Keçiler Altfam: Rupicaprinae Cins: Rupicapra = Çengelboynuzlu Dağkeçisi = Dağkeçisi Altfam: Ovinae Cins: Ovis = Koyunlar Altfam.: Antilopinae = Antiloplar = Ceylanlar Cins: Gazella = Ceylan = Ahu = Ceren Altfam.: Bovinae = Sığırlar Cins: Bubalus = Mandalar Cins: Bos = Sığırlar Camelus dromedarius = Bir hörgüçlü deve = Hacindevesi = Çöldevesi Camelus ferus (bactrianus) = İki hörgüçlü deve = Asya devesi Sus scrofa scrofa = Yabanidomuz Sus scrofa libycus = Evcil domuzun atası Cervus elaphus = Geyik = Ulgeyik = Kızılgeyik = Kızılgeyik Cervus elaphus maral Cervus dama dama (= Dama dama dama) = Alageyik = Yağmurca Cervus dama mesopotamica = Sığın Capreolus capreolus capreolus = Karaca = Karageyik = Elik Capra aegagrus = Yabankeçisi = Kızıldağkeçisi = Yabanikeçi = Dağkeçisi = Kızılkeçi Rupicapra rupicapra = Çengelboynuzlu dağkeçisi = = Dağkeçisi Ovis orientalis anatolica (= Ovis musimon = Ovis aries anatolica) = Yabankoyunu = Yabanikoyun = Kayadavarı = Ceran Ovis ammon gmelini Gazella subgutturosa = Ceylan = Ahu = Ceren Gazella dorcas = Ceylan Gazella gazelle Bubalus (= Bos) bubalis bubalis = Camız = Evcil Manda Bubalus bubalis arnee (= Bubalus arnee f. bubalis) = Sumandası = Hint Mandası Bos primigenius primigenius = Yabanisığır Bos taurus (= Bos primigenius taurus) = Evcilsığır MEMELİLERLE İLGİLİ YARARLANILAN GENEL KAYNAKLAR TÜRKİYE MEMELİLERİ İÇİN YARARLANILAN KAYNAKLAR FİHRİST

7 V Meriones tristrami = Türkiye çölsıçanı Meriones vinogradovi = Küçük çölsıçanı Meriones meridianus = Çölsıçanı Meriones persicus = İran çölfaresi = Çölsıçanı Meriones crassus = Çölsıçanı Meriones libycus = Libya çölfaresi = Çölsıçanı Tatera indica = Antelopsıçanı Spalax (= Nannospalax) leucodon = Körfare = Kösnü Spalax leucodon nehringi Spalax leucodon anatolicus Spalax leucodon turcicus Spalax leucodon cilicicus Spalax leucodon armeniacus Spalax (Nannospalax) ehrenbergi = Güney körfaresi = Kösnü Spalax ehrenbergi intermedius Spalax ehrenbergi kirgisorum Dryomys nitedula = Ağaç Yediuyuru = Hasancık = Ormanfaresi Dryomys pictus Dryomys laniger = Kayauyuru Glis (= Myoxus) glis = Yediuyur Muscardinus avellanarius = Fındıkfaresi Muscardinus avellanarius trapezius = Trabzon fındıkfaresi Muscardinus avellanarius abanticus = Abant fındıkfaresi Myomimus personatus = Fare benzeri yediuyur Myomimus roachi = Fare benzeri yediuyur Eliomys quercinus = Bahçe Yediuyuru = Meşefaresi Eliomys melanurus = Asya bahçeuyuru Rattus (Rattus) rattus = Siyahsıçan = Evsıçanı Rattus (Rattus) norvegicus = Kahverenklisıçan = Göçmenfare = Norveçsıçanı Apodemus (Sylvaemus) mystacinus = Kayalıkfaresi = Taşsıçanı = Büyükdişli or.faresi Apodemus (Sylvaemus) sylvaticus = Ormanfaresi Apodemus (Sylvaemus) flavicollis = Sarıboyunlu ormanfaresi Apodemus (Apodemus) agrarius = Çizgili Ormanfaresi Apodemus (Apodemus) uralensis = Küçük Ormanfaresi Apodemus hermonensis Micromys minutus = Dikenlifare Acomys cilicicus = Dikenlifare = Kirpimsifare Mus (Mus) musculus = Evfaresi Mus musculus musculus = Doğufaresi Mus (Mus) musculus domesticus = Evfaresi = Batıfaresi Mus macedonicus Nesokia indica Sicista caucasica = Huşfaresi Myocastor coypus = Sumaymunları Allactaga elater = Araptavşanı Allactaga (Alactaga) euphratica = Araptavşanı Allactaga williamsi = Araptavşanı Hystrix indica (= Hystrix leucura) = Oklukirpi TAKIM: CETACEA = BALİNALAR + YUNUSLAR (1). ALTTAKIM: MYSTACOCETİ (= MYSTİCETİ) = SAKALLIBALİNALAR = DİŞSİZBALİNALAR Fam.: Balaenopteridae = Sırtı Yüzgeçli Balinalar = Çatalkuyruklu Balinalar = Mavibalinalar + Oluklubalinalar + Fin Balinası Cins: Balaenoptera (2). ALTTAKIM: ODONTOCETİ = DİŞLİBALINALAR + YUNUSLAR Fam.: Ziphiidae = Gagalıbalinalar + Siyahbalinalar + Ördekbalinalar Cins: Ziphius Fam.: Delphinidae = Yunuslar + Kılıçlıbalinalar Cins: Globicephala Cins: Tursiops Cins: Grampus = Yuvarlakbaşlı Yunus Cins: Delphinus = Yunus = Tırtak Cins: Lagenorhynchus Fam.: Phocoenidae = Nehiryunusları = Domuzbalinaları Cins: Phocoena Fam.: Physeteridae = Kaşalotlar Cins: Physeter Balaenoptera physalus = Finbalinası

8 VI Balaenoptera musculus = Mavi balina Ziphius cavirostris = Gagalı balina Globicephala melaena Tursiops truncatus (= Tursiops tursio) = Siyahyunus = Afalina = Denizdomuzu Grampus griseus = Yuvarlakbaşlı yunus Delphinus delphis = Yunus = Tırtak Lagenorhynchus albirostris = Beyazburunlu yunus Phocoena phocoena = Domuzbalinası = Mutur Physeter macrocephalus (= Physeter catodon) = Kaşalot TAKIM: CARNİVORA = YIRTICILAR = KARASALYIRTICILAR Fam.: Canidae = Kurtlar ve Köpekler Cins: Canis Cins: Vulpes Fam.: Mustellidae = Sansarlar Cins: Mustela = Gelincikler, Kokarcalar Cins: Vormela = Alacasansarlar = Beneklikokarcalar Cins: Martes = Sansarlar Cins: Lutra = Susamurları Fam.: Ursidae = Ayılar Cins: Ursus = Ayılar Fam: Viverridae = Firavunsıçanları Cins: Herpestes Fam.: Hyaenidae = Sırtlanlar Cins: Hyaena = Sırtlanlar Fam.: Felidae = Kediler Cins: Felis Cins: Panthera = Aslanlar, Kaplanlar, Leoparlar, Parslar, Panterler Cins: Acinonyx = Çitalar Canis lupus = Kurt Canis familiaris = Evcilköpek Canis aureus = Çakal = Altınrenkli çakal Vulpes vulpes (= Canis vulpes) = Tilki = Kızıltilki Mustela nivalis = Gelincik Mustela erminea = Büyük Gelincik = Kakım = Ermin = Hermelin Mustela (= Putorius) putorius = İltis = Kokarca Vormela peregusna peregusna = Beneklikokarca = Alacasansar = Yerköpeği = Kaplaniltis = Kutupkedisi Martes (= Mustela) martes = Zerdeva = Ağaçsansarı Martes foina = Kaya sansarı Meles meles = Porsuk Lutra lutra = Susamuru Ursus arctos = Bozayı Ursus arctos syriacus Herpestes (Herpestes) ichneumon = Firavunsıçanı Hyaena hyaena = Sırtlan = Andık Felis lynx (= Lynx lynx) = Vaşak = Öşek Felis pardina (Felis lynx pardina = Lynx pardina) = Beneklivaşak Felis silvestris = Yabanikedi = Yabankedisi Felis caracal (= Caracal caracal = Lynx caracal) = Stepvaşağı = Karakulak Felis catus (= Felis domestica) = Evcilkediler = Evkedileri Felis chaus = Orman Kedisi = Bataklıkvaşağı Felis ornata (ocreata?) = Arap vaşağı Panthera pardus tulliana (= Felis pardus tulliana) = Leopar = Pars = Panter Panthera tigris virgata (= Felis tigris virgata) = Hazar kaplanı Panthera leo persica (= Felis leo persica) = Aslan Acinonyx jubatus (Felis jubata) = Çita = Avleoparı TAKIM: PİNNİPEDİA = YÜZGEÇAYAKLILAR = FOKLAR + AYIBALIKLARI = SUCULYIRTICILAR Fam.: Phocidae = Foklar = Denizköpekleri Cins: Monachus Monachus monachus (= Monachus albiventer = Phoca monachus) = Akdeniz foku = Denizrahibi = Akdeniz Ayıbalığı TAKIM: PERİSSODACTYLA = BİRTOYNAKLILAR Fam.: Equidae = Atlar+Eşekler Cins: Equus Equus hemionus = Asya yabaneşeği = Asya yabanieşeği Equus africanus (= asinus) = Afrikaeşeği Equus przewalskii (= Equus cabellus) (= Equus ferus przewalskii) = Yabani at

9 VII TAKIM: ARTİODACTYLA = ÇİFTTOYNAKLILAR (1). ALTTAKIM: TYLOPODA = DEVELER = TOPUKTABANLILAR Fam.: Camelidae = Develer + Lamalar Cins: Camelus (2). ALTTAKIM: NONRUMİNANTİA (= SUİFORMES) = GEVİŞGETİRMEYENLER Fam.: Suidae = Eskidünya Domuzları Cins: Sus = Eskidünya domuzları (3). ALTTAKIM: RUMİNANTİA = GEVİŞGETİRENLER Fam.: Cervidae = Geyikler Cins: Cervus Cins: Capreolus = Karaca = Karageyik = Elik Fam.: Bovidae = Koyunlar Altfamilya: Caprinae = Keçiler Cins: Capra = Keçiler Altfam: Rupicaprinae Cins: Rupicapra = Çengelboynuzlu Dağkeçisi = Dağkeçisi Altfam: Ovinae Cins: Ovis = Koyunlar Altfam.: Antilopinae = Antiloplar = Ceylanlar Cins: Gazella = Ceylan = Ahu = Ceren Altfam.: Bovinae = Sığırlar Cins: Bubalus = Mandalar Cins: Bos = Sığırlar Camelus dromedarius = Bir hörgüçlü deve = Hacindevesi = Çöldevesi Camelus ferus (bactrianus) = İki hörgüçlü deve = Asya devesi Sus scrofa scrofa = Yabanidomuz Sus scrofa libycus = Evcil domuzun atası Cervus elaphus = Geyik = Ulgeyik = Kızılgeyik = Kızılgeyik Cervus elaphus maral Cervus dama dama (= Dama dama dama) = Alageyik = Yağmurca Cervus dama mesopotamica = Sığın Capreolus capreolus capreolus = Karaca = Karageyik = Elik Capra aegagrus = Yabankeçisi = Kızıldağkeçisi = Yabanikeçi = Dağkeçisi = Kızılkeçi Rupicapra rupicapra = Çengelboynuzlu dağkeçisi = = Dağkeçisi Ovis orientalis anatolica (= Ovis musimon = Ovis aries anatolica) = Yabankoyunu = Yabanikoyun = Kayadavarı = Ceran Ovis ammon gmelini Gazella subgutturosa = Ceylan = Ahu = Ceren Gazella dorcas = Ceylan Gazella gazelle Bubalus (= Bos) bubalis bubalis = Camız = Evcil Manda Bubalus bubalis arnee (= Bubalus arnee f. bubalis) = Sumandası = Hint Mandası Bos primigenius primigenius = Yabanisığır Bos taurus (= Bos primigenius taurus) = Evcilsığır MEMELİLERLE İLGİLİ YARARLANILAN GENEL KAYNAKLAR TÜRKİYE MEMELİLERİ İÇİN YARARLANILAN KAYNAKLAR FİHRİST

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI MAMMALIAN (MAMMALIA) FAUNA OF HATAY PROVINCE Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ Niğde Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 17 ÖZET ABSTRACT Anahtar Kelimeler : Key words : GİRİŞ Mustela

Detaylı

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS Prof. Dr. Ali DEM RSOY was born in Yuva (Kemaliye) in 1945. He is one of the leading scientists among Animal Systematicians in Türkiye and also is professor in the Biology

Detaylı

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 9-16, 2015 Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi Iğdır Üniversitesi Fen

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 7.3.2.5. Memeliler...7.3.2.5-1 7.3.2.5.1. Metodoloji...7.3.2.5-1 7.3.2.5.2. Saha Çalışması

Detaylı

Sınıf: Mamalia (Memeliler) Sınıf: Mamalia (Memeliler) Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) memeliler.

Sınıf: Mamalia (Memeliler) Sınıf: Mamalia (Memeliler) Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) memeliler. Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) Subphylum (Alt şube): Vertebrata (Omurgalılar) Sınıf (Classis): Cylostomata (Yuvarlak ağızlılar) Sınıf (Classis): Chondricthyes

Detaylı

BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI

BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI Yard. Doç. Dr. Serdar DÜŞEN, Doç. Dr. Raşit URHAN, Uzm. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Doç. Dr. Yakup KASKA, Yard. Doç. Dr. Mustafa DURAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ

KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ Türkiye deki Memeli Hayvanların İz Rehberi WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye, Temmuz 2016 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından: 29 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26890 Çevre ve Orman Bakanlığından: KARAR Karar Tarihi : 21/5/2008 Karar Nosu : 7 2008-2009 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

ISSN 0377-9777 (Basili / Printed) ISSN 1308-2523 (Çevrimiçi / Online) Yil/Year 2011 Ek/Suppl 1. Cilt/Vol 68 Sayi/ Number 2 EK / SUPPLEMENT

ISSN 0377-9777 (Basili / Printed) ISSN 1308-2523 (Çevrimiçi / Online) Yil/Year 2011 Ek/Suppl 1. Cilt/Vol 68 Sayi/ Number 2 EK / SUPPLEMENT ISSN 0377-9777 (Basili / Printed) ISSN 1308-2523 (Çevrimiçi / Online) Cilt/Vol 68 Sayi/ Number 2 Yil/Year 2011 Ek/Suppl 1 EK / SUPPLEMENT HANTAVÝRÜS SEMPOZYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA

Detaylı

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ülkemizde yayılış gösteren 170 civarındaki memeli türünün

Detaylı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 kapsamı dışında kalan, ancak, ülkemizin taraf olduğu diğer sözleşmeler kapsamındaki

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİLERİN SİSTEMATİKTEKİ YERİ Classis: MAMMALIA Subclasis : Eutheria: Plasentalia: Hakiki memeliler Subclasis : Eutheria: Plasentalia Bu gruptaki

Detaylı

BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI

BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI Atilla ARSLAN * Emine ARSLAN ** Öz Bu çalışmada yaban hayatı besin zincirinin vazgeçilmez hayvanlarından olan kemiricilerin Bozkır daki türleri hakkında bilgi verilmeye çalışıldı.

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ KEDİ VE KÖPEKLERDE GENEL ANATOMİ İSMEK Canlı vücudunu oluşturan

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

VİZE FAUNASI. (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler)

VİZE FAUNASI. (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VİZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİZE FAUNASI (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler) Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Beytullah ÖZKAN Kırklareli-Vize

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ SU SAMURU (Lutra lutra L.)'NUN KORUNMASI ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIĞI TEHDİTLER

TÜRKİYE'DEKİ SU SAMURU (Lutra lutra L.)'NUN KORUNMASI ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIĞI TEHDİTLER NATURE AND MAN / Tabiat ve İnsan TÜRKİYE'DEKİ SU SAMURU (Lutra lutra L.)'NUN KORUNMASI ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIĞI TEHDİTLER The Importance Of The Conservation Of Eurasian Otter (Lutra lutra L.) And Threats

Detaylı

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Araştırma Makalesi Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Cemal Varol TOK 1, Beytullah ÖZKAN 2, Mert GÜRKAN 1*, Batuhan Yaman YAKIN 1 1. Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Tabiat ve İnsan. Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN:

Tabiat ve İnsan. Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN: Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN: 1302-1001 1 HASSA-REYHANLI (HATAY) ARASI BÖLGEDE ÇİZGİLİ SIRTLANIN (Hyaena hyaena) YAYILIŞ VE EKOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ ÖN ÇALIŞMALARI A PRELIMINARY STUDY TO DETERMINE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO PROJENİN ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : 214-FEN-A-5 : Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Kumluca, Sökü ve Ardıç Orman İşletme Şefliklerindeki

Detaylı

SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR

SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 92-99 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Bartın Üniversitesi

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı. 2. DERS ADI: Açılış ve Tanışma Bilgisi - Temel Kavramlar Yrd.Doç.Dr.Yasin ÜNAL Bilimsel Etkinlik, Eğitmenlerimiz hakkında Genel Bilgilendirme, Tanıtım ve Tanışma

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI (Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar) (Tatlısu

Detaylı

Veri Tabanı / Indexed by EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM. Sahibi / Owner Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör / Rector

Veri Tabanı / Indexed by EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM. Sahibi / Owner Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör / Rector IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED) Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) (Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal) ISSN 2146-0574 Veri

Detaylı

Tabiat ve İnsan. Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN:

Tabiat ve İnsan. Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN: Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN: 1302-1001 1 2 Tabiat ve İnsan Serap KANTARLI Yazı İşleri Müdürü Bizler henüz yerleşip kendi yaşam alanlarımızı kurmak için faaliyetlerimize başlamadan önce, zengin

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ ŞAŞIRTICI BİLGİLER En büyük memeli Balaenoptera musculus ta sindirim borusunun uzunluğu 250-300 m yi bulabilirken, en küçük memeli Craseonycteris

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt/Vol 5 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2015 19 Cilt/Vol 5 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2015 Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal ISSN 2146-0574 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 9 17

Detaylı

BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ

BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ Atilla ARSLAN * Öz Bu çalışmada, yaban hayatında ekolojik dengenin sağlanmasında önemli görevi olan yırtıcı memelilerin Bozkır da yayılış gösteren türleri hakkında

Detaylı

YENİCE FAUNA RAPORU. Doç. Dr. Sabri ÜNAL. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

YENİCE FAUNA RAPORU. Doç. Dr. Sabri ÜNAL. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi YENİCE FAUNA RAPORU Doç. Dr. Sabri ÜNAL Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ i ii iii 1.GİRİŞ 1 1.1.Yaban Hayatının Ekonomik Önemi

Detaylı

TÜRKİYE DE BİYOÇEŞİTLİLİK

TÜRKİYE DE BİYOÇEŞİTLİLİK TÜRKİYE DE BİYOÇEŞİTLİLİK HAZIRLAYAN SEVGİ KARAATLI ŞUBAT, 2015 Biyoçeşitlilik nedir? Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri o bölgenin biyolojik çeşitliliğini

Detaylı

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 2 3 TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ Bu üç farklı biyocoğrafik bölgenin kesişme noktası olarak Türkiye; TARIM, ORMAN, DAĞ,, STEP, SULAK ALAN, KIYI VE DENİZ ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına

Detaylı

FRANCISELLA TULARENSIS İN VEKTÖRLERİ VE DOĞAL REZERVUARLARI. Prof.Dr. Mitat Șahin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

FRANCISELLA TULARENSIS İN VEKTÖRLERİ VE DOĞAL REZERVUARLARI. Prof.Dr. Mitat Șahin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı FRANCISELLA TULARENSIS İN VEKTÖRLERİ VE DOĞAL REZERVUARLARI Prof.Dr. Mitat Șahin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tularemi birçok yüzü olan ve değişik çevre şartlarına

Detaylı

1.4. AB üyesi ülkelerden gelen hayvanlar

1.4. AB üyesi ülkelerden gelen hayvanlar TABLO 1: GELDİKLERİ KAYNAĞA GÖRE KULLANILAN HAYVAN SAYILARI Kullanılan türlerin geldikleri kaynağa göre dağılımı 1.1 Tür (Mus musculus) 1.2 1.3 Türkiye'de ruhsatlı üretici ya da tedarik edici kuruluşlardan

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 67100 İncivez, ZONGULDAK

Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 67100 İncivez, ZONGULDAK ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa SÖZEN Doğum Tarihi: 1 Ağustos 1967, Akseki, Antalya Unvanı: Prof. Dr. Yazışma Adresi: Öğrenim Durumu Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Başaklı Köyü (Diyarbakır-Bismil) Civarında Yaşayan Puhu (Bubo bubo) ların Peletlerindeki Küçük Memelilerin Dağılımı

Başaklı Köyü (Diyarbakır-Bismil) Civarında Yaşayan Puhu (Bubo bubo) ların Peletlerindeki Küçük Memelilerin Dağılımı 34 C.Ü. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 33, No. 1 (2012) Başaklı Köyü (Diyarbakır-Bismil) Civarında Yaşayan Puhu (Bubo bubo) ların Peletlerindeki Küçük Memelilerin Dağılımı Seven SEÇKİN¹, Alaettin

Detaylı

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli Faunası: Yılları Çalışmaları

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli Faunası: Yılları Çalışmaları e-issn: 2149-7826 journal.phaselis.org Volume II (2016) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli

Detaylı

ÖZET. ÇOLAK, Mehmet. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Haziran 2007, 45 sayfa

ÖZET. ÇOLAK, Mehmet. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. Haziran 2007, 45 sayfa ÖZET KİLİS VE ŞANLIURFA İLLERİNDEN TOPLANAN PELETLERLE, PEÇELİ BAYKUŞ, TYTO ALBA (SCOPOLI, 1769) VE KUKUMAV, ATHENE NOCTUA (SCOPOLI, 1769) NIN BESİN ANALİZİ ÇOLAK, Mehmet Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı

Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı Akif KETEN Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Sorumlu yazar: akifketen@duzce.edu.tr Geliş Tarihi:

Detaylı

Proje Sahibi Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü

Proje Sahibi Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü Proje Adı: Adana İli Saz Kedisi (Felis chaus) Tür Koruma Eylem Planı (2013) Proje Bölgesi: Adana İli Projeyi Yürüten

Detaylı

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DOÇ. DR. ÖMER KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Biyolojik çeşitlilik YABAN HAYATI VE SERTİFİKASYON YABAN HAYATI NEDİR? Yaban hayatı (YH); işletmeye konu

Detaylı

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

2. MATERYAL VE METOD

2. MATERYAL VE METOD 1. GİRİŞ En yaşlı fosilleri Kuzey Amerika da 70 milyon yıl yaşındaki Üst kretase tabakalarından bilinen böcekçiller (Insectivora) günümüze kadar gelerek Avustralya ve Güney Amerika dışında dünyanın her

Detaylı

KUDUZUN EPİDEMİYOLOJİSİ ve HAYVANLARDA DURUMU

KUDUZUN EPİDEMİYOLOJİSİ ve HAYVANLARDA DURUMU GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı KUDUZUN EPİDEMİYOLOJİSİ ve HAYVANLARDA DURUMU Dr. Orhan Aylan V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 24-25 Ekim 2014 ERZURUM

Detaylı

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği İlhami TURAN Yaban Hayatı Araştırmaları Uzmanı Bir Kızılderili sözü derki

Detaylı

Ulusal Dağıtım Projesi ve Pardus

Ulusal Dağıtım Projesi ve Pardus Ulusal Dağıtım Projesi ve Pardus Türkiye, ekonomik, stratejik ve güvenli işletim sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2003 yılında TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü nü (UEKAE),

Detaylı

MEMELİ HAYVANLAR (SÄUGETIERE)

MEMELİ HAYVANLAR (SÄUGETIERE) MEMELİ HAYVANLAR (SÄUGETIERE) Memeliler, ya da diğer adıyla memeli hayvanlar yaklaşık 200 milyon yıldır dünyamızda yaşamaktadırlar. Dinazorların ortadan kalkmasından sonra gelişerek bütün dünyaya yayılmışlardır.

Detaylı

Yazarlar: Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planlarına Biyolojik Çeşitliliğin Entegrasyonu: Hızlı Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Çalışması

Yazarlar: Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planlarına Biyolojik Çeşitliliğin Entegrasyonu: Hızlı Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Çalışması Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planlarına Biyolojik Çeşitliliğin Entegrasyonu: Hızlı Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Çalışması Doğa Koruma Merkezi, (DKM) Aralık 2011, Ankara Ortadoğu Sitesi,

Detaylı

DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ

DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ DENEY HAYVANLARI DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ Deney Hayvanı: Hipotezi bilimsel kurallara göre kurulmuş araştırmalarda ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlardır. Günümüzde en sık kullanılan deney hayvanları;

Detaylı

KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI Erdem HIZAL İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Entmljisi ve Kruma Anabilim Dalı ÖZET Kapıdağ Yarımadası memeli (Mammalia) faunasına yönelik detaylı çalışmalar sayıca

Detaylı

ANADOLU YABAN KOYUNU

ANADOLU YABAN KOYUNU ANADOLUʼNUN ÖZGÜN HAYVANLARI Cevat Sipahi* ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) Anadolu Yaban Koyunu, dünyadaki 5 yaban koyunu türünden biri olan Asya Muflonu nun (Ovis gmelinii) 15 alt türünden

Detaylı

GİDENGELMEZ DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI ENVANTER ÇALIŞMALARINDA DOLAYLI YÖNTEMLERİN KULLANILMASI. Ali Onur Sayar

GİDENGELMEZ DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI ENVANTER ÇALIŞMALARINDA DOLAYLI YÖNTEMLERİN KULLANILMASI. Ali Onur Sayar GİDENGELMEZ DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI ENVANTER ÇALIŞMALARINDA DOLAYLI YÖNTEMLERİN KULLANILMASI Alper Ertürk Ali Onur Sayar Hasan Emir Taner Hatipoğlu Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Conservation Genetics, Çoraman E, Furman A, Karataş A, Bilgin R, Institute of Environmental Sciences, Boğaziçi University, coramane@gmail.

Conservation Genetics, Çoraman E, Furman A, Karataş A, Bilgin R, Institute of Environmental Sciences, Boğaziçi University, coramane@gmail. Phylogeographic analysis of Anatolian bats highlights the importance of the region for preserving the Chiropteran mitochondrial genetic diversity in the Western Palaearctic, Conservation Genetics, Çoraman

Detaylı

Hantavirüsler Türkiye deki Son Durum. Dr. Mehmet Ali ÖKTEM Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A. D.

Hantavirüsler Türkiye deki Son Durum. Dr. Mehmet Ali ÖKTEM Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A. D. Hantavirüsler Türkiye deki Son Durum Dr. Mehmet Ali ÖKTEM Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A. D. BUNYAVIRIDAE Genus Bunyavirus Genus Phlebovirus Genus Nairovirus Genus Hantavirus*

Detaylı

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

BEYTEPE (ANKARA) KARASAL KÜÇÜK MEMELĠ FAUNASININ BELĠRLENMESĠ. Ezgi TÜZÜN TERESHENKO

BEYTEPE (ANKARA) KARASAL KÜÇÜK MEMELĠ FAUNASININ BELĠRLENMESĠ. Ezgi TÜZÜN TERESHENKO BEYTEPE (ANKARA) KARASAL KÜÇÜK MEMELĠ FAUNASININ BELĠRLENMESĠ Ezgi TÜZÜN TERESHENKO Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Doç. Dr. Zafer AYAġ Haziran-2012 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve M erkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİS TE-I

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve M erkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİS TE-I 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİS YONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

KARAR AV DÖNEMİ

KARAR AV DÖNEMİ KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarihi:29 MAYIS 2008 Sayısı:26890 MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 2008-2009 AV DÖNEMİ Karar Tarihi: 21.05.2008 Karar Nosu: 7 4915 sayılı Kara Avcılığı

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ Türkiye'de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi kapsamında hazırlanan bu yayın GEF-SGP Küçük Ölçekli Projeler, MedPAN fon destekleri, SAD ayni ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal SERTKAYA Yrd.Doç.Dr. Nihat DEMİREL Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan DOĞANLAR

Yrd.Doç.Dr. Erdal SERTKAYA Yrd.Doç.Dr. Nihat DEMİREL Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan DOĞANLAR Bitki Koruma Yrd.Doç.Dr. Erdal SERTKAYA Yrd.Doç.Dr. Nihat DEMİREL Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan DOĞANLAR DOĞAL DENGE Doğada tüm organizmalar birbirleriyle bir ilişki içinde yaşar. Bu özellikle bir beslenme ilişkisidir

Detaylı

Ümüt Çınar ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ KEÇİÖREN / ANKARA

Ümüt Çınar ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ KEÇİÖREN / ANKARA Gürcüce Memeli Adları Georgian Mammal Names Ümüt Çınar 2010 KEÇİÖREN / ANKARA თურქეთი Kmoksy deneme baskı www.kmoksy.com w w w. k m o k s y. c o m Sayfa 1 adlandırma çevirisi literal translation Gürcüce

Detaylı

Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu: «Tularemi»

Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu: «Tularemi» Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu: «Tularemi» Doç. Dr. Selçuk Kılıç Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Tularemi Referans Laboratuvarı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi,

Detaylı

Ekoloji Ders Notları

Ekoloji Ders Notları Ekoloji Ders Notları Canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Bir canlının çevresi beslenme, üreme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı biyolojik,

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş): 0201.10.00.00.00 - Karkas ve yarım karkas - 250 0201.20 - Diğer kemikli parçalar: 0201.20.20.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) - 250 0201.20.30.00.00

Detaylı

Francisella tularensis:

Francisella tularensis: Francisella tularensis: Doğal Rezervuarları,, Vektörleri ve Bulaşma Yolları Doç.Dr. Zati Vatansever Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Tularemi (tavşan an ateşi, geyik sineği

Detaylı

KAZDAĞI YÖRESİNDE YABAN HAYATI KAYNAKLARININ YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLGİLİ KESİMLERİN KATKI VE KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC: 907.

KAZDAĞI YÖRESİNDE YABAN HAYATI KAYNAKLARININ YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLGİLİ KESİMLERİN KATKI VE KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC: 907. Bakanlık Yayın No : 331 Müdürlük Yayın No : 54 KAZDAĞI YÖRESİNDE YABAN HAYATI KAYNAKLARININ YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLGİLİ KESİMLERİN KATKI VE KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI Research on Contribution and Participation

Detaylı

Bir Anadolu Endemiði; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin Ekolojik Tercihleri

Bir Anadolu Endemiði; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin Ekolojik Tercihleri 20, 80, 59-65 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.808 Bir Anadolu Endemiði; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin k Tercihleri Mustafa YAVUZ 1*, Mehmet ÖZ 1, Ýrfan ALBAYRAK 2 1Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE DENİZLERİNDE YUNUS ve BALİNALARIN KORUNMA DURUMLARI ile BALIKÇILIKLA ETKİLEŞİMLERİ

TÜRKİYE DENİZLERİNDE YUNUS ve BALİNALARIN KORUNMA DURUMLARI ile BALIKÇILIKLA ETKİLEŞİMLERİ TÜRKİYE DENİZLERİNDE YUNUS ve BALİNALARIN KORUNMA DURUMLARI ile BALIKÇILIKLA ETKİLEŞİMLERİ Sabri BİLGİN 1, Özcan ÖZEN 1, Mustafa ALPASLAN 1, Sedat GÖNENER 2, Ferhat KALAYCI 3 1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

2011-2012 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

2011-2012 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI 18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2011-2012 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi :14.06.2011 Karar No: 10 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİLERDE SİNDİRİM SİSTEMİ Memeliler homoithermal ve endotermik fizyolojileri nedeniyle, poiklothermal ve ekzotermik omurgalılara oranla daha

Detaylı

Yer Altının Dev Kanatları 2012. Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği

Yer Altının Dev Kanatları 2012. Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği Yer Altının Dev Kanatları 2012 Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği Yandaki QR kodunu akıllı cep telefonunuza okuturak www. yarasalar.org adresinden bu

Detaylı

HANTAVİRUSLAR VE TÜRKİYE DEKİ EPİDEMİYOLOJİK DURUM

HANTAVİRUSLAR VE TÜRKİYE DEKİ EPİDEMİYOLOJİK DURUM HANTAVİRUSLAR VE TÜRKİYE DEKİ EPİDEMİYOLOJİK DURUM Dr. İ. Mehmet Ali ÖKTEM Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ali.oktem@deu.edu.tr BUNYAVIRIDAE Genus Bunyavirus Genus

Detaylı

BIBLIOGRAPHY OF TURKISH EVEN-TOED UNGULATES (MAMMALIA: ARTIODACTYLA)

BIBLIOGRAPHY OF TURKISH EVEN-TOED UNGULATES (MAMMALIA: ARTIODACTYLA) Mun. Ent. Zool. Vol. 2, No. 1, January 2007 143 BIBLIOGRAPHY OF TURKISH EVEN-TOED UNGULATES (MAMMALIA: ARTIODACTYLA) İrfan Albayrak*, Nahit Pamukoğlu* and M. Ali Kaya** * University of Kırıkkale, Faculty

Detaylı

KUDUZ HASTALIĞI, EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU. Dr. Orhan AYLAN

KUDUZ HASTALIĞI, EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU. Dr. Orhan AYLAN KUDUZ HASTALIĞI, EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU Dr. Orhan AYLAN Etlik Merkez VKAE ANKARA Tarihçe Zoonoz olarak tanımlanan kuduz hastalığına ait ilk bilgilere, M.Ö. 23. asırda

Detaylı

TÜRKİYE NİN ORTA EGE KIYILARINDA DENİZ MEMELİLERİNİN DURUMU VE BALIKÇILIKLA ETKİLEŞİMİ

TÜRKİYE NİN ORTA EGE KIYILARINDA DENİZ MEMELİLERİNİN DURUMU VE BALIKÇILIKLA ETKİLEŞİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN ORTA EGE KIYILARINDA DENİZ MEMELİLERİNİN DURUMU VE BALIKÇILIKLA ETKİLEŞİMİ Harun GÜÇLÜSOY Mart, 2006 İZMİR TÜRKİYE NİN ORTA EGE KIYILARINDA

Detaylı

Ozan Erdal. web.itu.edu.tr/erdalo. Kaynakça. Kemp, Agusti & Anton, 2002 Elias & Mock, 2013

Ozan Erdal. web.itu.edu.tr/erdalo. Kaynakça. Kemp, Agusti & Anton, 2002 Elias & Mock, 2013 Ozan Erdal erdalo@itu.edu.tr web.itu.edu.tr/erdalo Kaynakça Kemp, 2005 Agusti & Anton, 2002 Elias & Mock, 2013 Rose, 2006 1 Kuvaterner? Kuvaterner = Pleyistosen + Holosen 2,6 Ma ~11,7ka ~11.7ka günümüz

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ Memeli sınıfı omurgalıların en en gelişmiş sınıfı kabul edilir. Günümüzde yaklaşık 6000 kadar türle temsil edilmektedir. Yavrularını beslemek üzere,

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 01.01 Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar: 0101.10 - Damızlıklar : - - Atlar: 0101.10.10.10.00 - - - Ehli olanlar Baş 10 0101.10.10.90.00 - - - Diğerleri Baş 10 0101.10.90.00.00 - - Diğerleri Baş

Detaylı

C. Can Bilgin ODTÜ - BKL

C. Can Bilgin ODTÜ - BKL YABA HAYATI E VA TER TEK ĐKLERĐ DE YE Đ YAKLAŞIMLAR C. Can Bilgin ODTÜ - BKL Ankara 2010 Bu kitapçık AB desteğiyle yürütülen Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Ormancılık ve Doğa Koruma Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARINDA DENEYSEL MODELLER. Doç. Dr. Zafer ÇETİNKAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

MANTAR ENFEKSİYONLARINDA DENEYSEL MODELLER. Doç. Dr. Zafer ÇETİNKAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. MANTAR ENFEKSİYONLARINDA DENEYSEL MODELLER Doç. Dr. Zafer ÇETİNKAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Deneysel modeller Canlı hayvan dışı modeller (İn vitro) Canlı hayvan modelleri (İn

Detaylı

AB UZMANLIK TEZİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AB UZMANLIK TEZİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AB UZMANLIK TEZİ DENİZ MEMELİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AB İLE TÜRKİYE NİN OLASI POLİTİKA

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU EK-4 T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI NDA SU SAMURU - Lutra lutra (L. 1758) NUN YAŞAM ALANI TERCİHİ VE POPULASYON DURUMUNUN BELİRLENMESİ Estimating The Population

Detaylı

KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

GENEL BĐLGĐLER. Dr. PINAR ÇAM

GENEL BĐLGĐLER. Dr. PINAR ÇAM GENEL BĐLGĐLER Adı Soyadı E-mail Telefon Dr. PINAR ÇAM e-mail: pinar82mail@gmail.com GSM: 532 7221901 Đş Tel: 368 2715516 (4207) Adres Doğum Yeri Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI (Zooloji) 1. Laboratuvar: Hayvan Sistematiği, Simetriler, Vücut Yönleri, Kesitler

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI (Zooloji) 1. Laboratuvar: Hayvan Sistematiği, Simetriler, Vücut Yönleri, Kesitler B i y o 1 0 3. 0 1 G e n. B i y o. L a b. ( Z o o l o j i ) 1 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI (Zooloji) 1. Laboratuvar: Hayvan Sistematiği, Simetriler, Vücut Yönleri, Kesitler Sistematik ve taksonomi nedir?...

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖLCÜK TABİAT PARKI NDA BAZI YABANİ MEMELİ TÜRLERİNİN DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖLCÜK TABİAT PARKI NDA BAZI YABANİ MEMELİ TÜRLERİNİN DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖLCÜK TABİAT PARKI NDA BAZI YABANİ MEMELİ TÜRLERİNİN DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ Şengül AKSAN Danışman Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR II. Danışman

Detaylı

ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ Ankara

ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ Ankara ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ 2012 Ankara Hazırlayanlar Bünyamin KUZU Ali ELGÜN Barış KOÇAK Oğuzhan DURMAZ Hakan YILMAZ İç Mimar Oryantiring Federasyonu Eğitimen/Antrenör ve Ankara

Detaylı

ANATOMİ -I- Prof.Dr. Ali BAHADIR

ANATOMİ -I- Prof.Dr. Ali BAHADIR ANATOMİ -I- Prof.Dr. Ali BAHADIR GİRİŞ Tanımı : Canlı vucudunu oluşturan organizmaların normal şekil, yapı, tabi duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini makroskopik ve subgros (çıplak gözle ve lup,

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş): 0201.10.00.00.00 - Karkas ve yarım karkas - 250 0201.20 - Diğer kemikli parçalar: 0201.20.20.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) - 250 0201.20.30.00.00

Detaylı

KİLİS İLİ KAYALIK GERBİLİ (Gerbillus dasyurus) TÜR EYLEM PLANI

KİLİS İLİ KAYALIK GERBİLİ (Gerbillus dasyurus) TÜR EYLEM PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE KİLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS İLİ KAYALIK GERBİLİ (Gerbillus dasyurus) TÜR EYLEM PLANI T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman, Su Varsa Hayat Var. Kilis İli Kayalık

Detaylı

KOŞULLU DEĞER BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA BİLGİ KISITININ AŞILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: YABAN HAYATININ EKONOMİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ÖRNEĞİ

KOŞULLU DEĞER BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA BİLGİ KISITININ AŞILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: YABAN HAYATININ EKONOMİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 45-59 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 KOŞULLU DEĞER BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA BİLGİ KISITININ AŞILMASI İÇİN BİR ÖNERİ: YABAN HAYATININ EKONOMİK

Detaylı

SERİ B CİLT. SAYı 1-2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKULTESI DERGISI. co- oc> tl,~~~ ~.tq FA~'V<V F.1

SERİ B CİLT. SAYı 1-2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKULTESI DERGISI. co- oc> tl,~~~ ~.tq FA~'V<V F.1 SERİ B CİLT 52 53 SAYı 2 1-2 2002 2003 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ tt ORMAN FAKULTESI DERGISI F.1 co- oc> tl,~~~ ~.tq FA~'V

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

Karasal biyomlar bulundurduğu baskın bitki topluluklarına göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre adlandırılır.

Karasal biyomlar bulundurduğu baskın bitki topluluklarına göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre adlandırılır. BİYOÇEŞİTLİLİK Canlı türlerinden oluşan biyoçeşitlilik; genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, ekolojik olaylar ve işlevler çeşitliliği olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Bu bölümler

Detaylı

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR ILIMAN KUŞAK GÖLLERİNDE MEVSİMLERE BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN TABAKALAŞMA VE KARIŞMA Ilıman veya subtropikal bölgelerde 20 metreden derin ve büyük göllerde mevsimsel sıcaklık

Detaylı

ORMAN KORUMA ÇEVRE (ORTAM) KİRLENMESİ

ORMAN KORUMA ÇEVRE (ORTAM) KİRLENMESİ ORMAN KORUMA ÇEVRE (ORTAM) KİRLENMESİ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Aralık 2014 Biyotik (Canlı) Zararlılar Abiyotik (Cansız) Zararlılar Hayvan İnsan Bitki Ekolojik Kumul İklim Toprak Rüzgar Fırtına Kar Don

Detaylı