Sevgili Arkadaşlarım,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Arkadaşlarım,"

Transkript

1

2 Sevgili Arkadaşlarım, Ürojinekoloji, pelvik taban yetmezliği ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını konu kapsamına alırken, alt üriner sistem, genital sistem ve gastrointestinal sistemin son bölümü ile ilgili disfonksiyonları değerlendirir. Bu farklı sağlık problemlerinin tedavi yöntemleri de çeşitlilik göstermekte, dolayısıyla multidisipliner yaklaşıma ve bir ekip çalışmasına kaçınılmaz suretle ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, konu ile ilgili uluslararası çok saygın bir dernek; Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) ile işbirliği yaparak, ülkemizde sezeryanla doğum oranlarının yüksekliği nedeniyle güncel olan bir konunun; Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması konusunun tartışılmasını kararlaştırıldı. Yurtdışından konularında uzman konuklarımız ile birlikte multidisipliner bir bakışla konu değerlendirilecektir. İki tam gün sürecek bu program öncesinde, 4 farklı gruba ürojinekolojinin en önemli konusu Üriner İnkontinans hakkında kurslar düzenlenmiştir. Ülkemizde sağlık hizmetlerindeki yeni düzenlemeler de göz önüne alınarak kurs, Türkiye de Üriner İnkontinans Konusunda Sağlık Hizmetleri Sunanların Kursu olarak adlandırılmıştır. Bu kursla Üriner İnkontinans konusunda ve bununla ilintili olarak pelvik taban ve ürojinekoloji ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Pratisyen Hekimler, Aile Hekimleri veya Uzman Hekim olup konuyu temel değerlendirme kapsamında dinlemek isteyen doktorlar, ebeler, hemşireler, fizyoterapistler; ayrı ayrı gruplar halinde kendi konuları ağırlıklı olmak üzere tartışma imkanı bulacaklardır. Bu kurs sırasında bilgilendirme amacıyla bir de hasta grubu planlanmıştır. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği nin amacı ürojinekoloji konusunda sağlık çalışanlarına güncel bilgiyi sunmak ve dolayısıyla yurt genelinde çağdaş düzeyde bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kadın sağlığı ile ilgili olarak gebelik ve doğumun pelvik tabanda meydana getirdiği değişiklikler, karşılaşılan komplikasyonların tedavisi ve en az bunun kadar önemli olan tabanın korunmasının tartışılacağı bu toplantıda deneyimlerimizi paylaşma imkanı bulacağımızı umut ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Prof. Dr. Önay Yalçın Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı

3 KURULLAR TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ DERNEK BAŞKANI Önay Yalçın DERNEK 2. BAŞKANI Ateş Karateke DERNEK SEKRETERİ Vedat Atay DERNEK SAYMANI Nezihe Beji ÜYELER Niyazi Aşkar Ercan Aygen Fuat Demirci Fulya Dökmeci Haldun Güner Ali Ulvi Hakverdi İsmail Mete İtil

4 23 Eylül 2010, Perşembe Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması - Multidisipliner Yaklaşım Kursu Eylül 2010, Harbiye Askeri Müze İstanbul Kayıt Açılış Konuşmaları Kahve molası Doktor Grubu Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği & Uluslararası Kontinens Derneği (ICS) Ortak Toplantısı Türkiye de Üriner İnkontinans Konusunda Sağlık Hizmeti Sunanların Kursu I. Oturum: Oturum Başkanları: Haldun Güner, Arzu Akalın Ürojinekoloji Nedir? Pelvik Taban ve Pelvik Organların Anatomisi Petek Kaplan Pelvik Tabanın Fonksiyon ve Disfonksiyonları Yakup Kumtepe Pelvik Organ Prolapsusu (POP): Etyoloji, Risk faktörleri ve Yaşam Kalitesine Etkileri Çetin Çam Üriner İnkontinans ve Tipleri Ercan Aygen Öğle Arası II. Oturum: Oturum Başkanları: Rıdvan Yılmaz, C. Tamer Erel Üriner İnkontinanslı Hastanın Değerlendirilmesi. Temel Değerlendirme - Komplike Olgular Neşe Yücel Üriner İnkontinansta Tedavi Seçenekleri Berna Haliloğlu Pelvik Taban Disfonksiyonlarından Korunma Nalan Çapan Kahve Molası III. Oturum: Oturum Başkanları: Cemal Ark, Önay Yalçın Üriner Enfeksiyonlar Komplike Olgular Teksin Çırpan Fekal İnkontinans ve Konstipasyon: Hasta Değerlendirilmesi Hakan Çoksuer POP: Hasta Değerlendirilmesi ve Tedavi Özgür Yeniel Ürojinekolojide Olgu Sunumları Önay Yalçın Gökşen Ayvacıklı Kapanış

5 Fizyoterapist Grubu I. Oturum: Oturum Başkanları: Bülent Elbasan, Vedat Atay Pelvik Taban ve Pelvik Organların Anatomisi ve Fizyolojisi Cem İyibozkurt Pelvik Taban Yetmezliği, Etyoloji ve Risk Faktörleri Tolga Ergin Pelvik Taban: Gebelik ve Doğum Mete Ergenoğlu Pelvik Organ Prolapsusları Değerlendirme ve Tedavi İbrahim Çelebi Öğle Arası II. Oturum: Oturum Başkanları: Fulya Dökmeci, Alparslan Baksu Üriner İnkontinans: Değerlendirme ve Tedavi Seçenekleri Cem Turan Fekal İnkontinans: Değerlendirme ve Tedavi Seçenekleri Ali Kolusarı Üriner İnkontinansta Yaşam Kalitesi ve Davranışsal Tedavi Yöntemleri Funda Güngör Uğurlucan Kahve Molası III. Oturum: Oturum Başkanları: Murat Dalkılıç, Orhan Ünal Pelvik Taban Rehabilitasyonunda Pasif Yöntemler (Elektriksel Stimülasyon ve Magnetik Sandalye) ile Nöromodülasyon Ayşe Karan Pelvik Taban Rehabilitasyonunda Aktif Yöntemler (Biofeedback, Vaginal Konlar ve Egzersizler) Nalan Çapan Olgu Sunumları ile İnteraktif Tartışma Ayşe Karan - Nalan Çapan Kapanış Hasta Grubu I. Oturum: Oturum Başkanları:Önay Yalçın,Hediye Arslan İdrar Kaçırma Nedir? Tipleri, Sıklığı, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Niyazi Aşkar Pelvik Organ Sarkmaları Nedir? Sıklığı, Risk faktörleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Fazlı Demirtürk Hasta Gözü ile İdrar Kaçırma, Sorunlar ve Tedaviden Beklentiler Konuk konuşmacı Hasta Gözü ile Organ Sarkmaları Yaşamı Nasıl Etkiliyor Konuk konuşmacı İdrar Kaçırma ve Organ Sarkmalarından Korunma Nezihe Beji Tartışma Kapanış

6 Ebe ve Hemşire Grubu I. Oturum: Oturum Başkanı: Nezihe Beji, Ayfer Özbaş Alt Urogenital ve Kolorektal Bölge Anatomi ve Fizyoloji Murat Muhcu Gebelik ve Doğumda Mesane/Bağırsak Fonksiyonunu Etkileyen Anatomik ve Fizyolojik Değişiklikler Mesut Özsoy Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemlerinde Kontinens Yönünden Bakım Gülay Rathfisch Menopoz ve Yaşlılık Dönemlerinde Mesane/ Bağırsak Fonksiyonunu Etkileyen Anatomik / Fizyolojik Değişiklikler Arif Güngören Menopoz ve Yaşlılık Dönemlerinde Kontinens Yönünden Bakım Nevin Şahin Tartışma Öğle yemeği II. Oturum: Oturum Başkanı: Nevin Kanan, Sevim Savaşer İnkontinansın Önlenmesi, Korunma, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Habibe Ayyıldız Erkan Davranış Değiştirme ile İlgili Kuramlar/ Modeller ve Hemşirelik İlkay Güngör Tartışma Kahve molası III.Oturum: Oturum Başkanı: Nurdan Demirci, Ümran Oskay Üriner İnkontinans Tanı Sürecinde Kanıt Temelli Uygulamalar Meltem Bal Üriner İnkontinans Konservatif Tedavi Sürecinde Kanıt Temelli Uygulamalar Sema Yılmaz Ürojinekolojide Cinsel Fonksiyon Değerlendirilmesi Dilek Bilgiç Tartışma Kapanış

7 International Continence Society (ICS) Educational Course in collaboration with the Turkish Association of Urogynaecology & Pelvic Reconstructive Surgery September 2010 Harbiye Military Museum, Istanbul, Turkey Scientific Programme Chairperson: Onay Yalcin Friday 24 September Session 1 Pregnancy and the Pelvic Floor. Chairs: Onay Yalcin, Ismail Mete Itil 09:00 09:30 Introduction: Prevalence, pathogenesis and consequences of pelvic floor dysfunctions related to pregnancy and childbirth Diaa Rizk 09:30 10:30 Pregnancy and Pelvic Floor Anatomical and Physiological Changes Lemi Ibrahimoglu 10:30-11:00 Coffee break Session 2 Pelvic Floor and Childbirth. Chairs: Diaa Rizk, Melahat Donmez 11:00 12:00 Physiological Changes of Pelvic Floor During Childbirth and Obstetric Injuries Omer Tarik Yalcin 12:00 12:30 Relations Between Pregnancy-related Low Back Pain, Pelvic Floor Activity and Pelvic Floor Dysfunction Marijke Slieker-ten Hove 12:30 14:00 Lunch Session 3 Prevention of Pelvic Floor Dysfunction (PFD). Chairs: Ercan Aygen, Donna Bliss 14:00 14:30 Prevention of PFD During Pregnancy Ayse Karan 14:30 15:00 Prevention of PFD During Childbirth Episiotomy, When and Why? Fulya Dokmeci 15:00 15:30 Coffee break Session 4 Impact of Childbirth on Pelvic Floor. Chairs: Nimet Goker, Yavuz Tahsin Ayanoglu 15:30 16:00 Urinary Incontinence Description, Types and Evaluation Yusuf Ustun 16:00 16:30 Obstetric Fecal Incontinence Evaluation and Management Erdogan Arslan 16:30 17:00 Pelvic Organ Prolapse Evaluation and Management Vedat Atay 17:00 17:30 Malpractice on Urogynecology İsmail Dölen

8 Saturday 25 September Session 5 PFD Prevention and Conservative Therapy. Chairs: Diaa Rizk, Nurten Eskiyurt 09:00 09:30 Prevention of Urinary and Fecal Incontinence in Adults Donna Bliss 09:30 10:00 Conservative Therapy What are Conservative Options When and How? Marijke Slieker-ten-Hove 10:00 10:30 Incontinence Emotional, Psychological and Social Impacts and Challenges Jacqueline Cahill 10:30 11:00 Coffee Break Session 6 PFD Management. Chairs: Jacqueline Cahill, Ahmet Cetin 11:00 11:30 Perineal Skin Problems Associated with Incontinence, Risks, Identification,Prevention and Management Donna Bliss 11:30 12:00 Non Surgical Management of Pelvic Organ Prolaps (POP) Pessaries Niyazi Askar 12:00 12:30 The Value of Patient Groups in Improving Incontinence Care Jacqueline Cahill 12:30 14:00 Lunch Session 7 PFD and Surgery. Chairs: Haldun Guner, Marijke Slieker-ten Hove 14:00 14:30 How Slings Work? What Material? Fuat Demirci 14:30 15:00 Surgery for POP Mesh or not to Mesh Diaa Rizk 15:00 15:30 Periurethral Injections Aydin Yenilmez 15:30 16:00 Coffee Break Session 8 PFD and Obstetric Care. Chairs: Nese Yucel, Yakup Kumtepe 16:00 16:30 The prevalence and management of Obstetric Fistula Ates Karateke 16:30 17:00 The role of evidence-based Obstetric care in preventing pelvic floor dysfunctions Ali Ulvi Hakverdi 17:00 17:30 Closing Remarks Onay Yalcin, Diaa Rizk

9 GENEL BİLGİLER Sempozyum Tarihi ve Yeri Eylül 2010 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müze, İstanbul da yapılacaktır. Sempozyum Dili Kurs dili Türkçe, Sempozyum dili İngilizcedir. İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce simültane çeviri yapılacaktır. Kredilendirme Sempozyum kredilendirilmesi için Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) onayına sunulmuştur. Katılım Sertifikası Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

10 KAYIT & KONAKLAMA BİLGİLERİ KAYIT ÜCRETLERİ 23 Eylül Kurs Ücreti Doktor Grubu Fizyoterapist, Ebe, Hemşire Grubu Hasta Grubu 50 EURO 40 EURO Ücretsiz Eylül Sempozyum Ücreti Uzman Asistan, Ebe, Hemşire, Öğrenci, Refakatçı Firma Temsilcisi 125 EURO 75 EURO 50 EURO * Kurs ve Sempozyumun her ikisine de katılacak olanlara toplam ücret üzerinden 25 EURO indirim yapılacaktır. ** Fiyatlara KDV dahildir. KONAKLAMA ÜCRETLERİ OTEL ADI TEK KİŞİLİK ODA ÇİFT KİŞİLİK ODA KİŞİ BAŞI TITANIC CITY HOTEL TAKSIM 135 EURO 80 EURO * Eylül 2010 tarihleri arasında 1 gecelik konaklama fiyatlarıdır. Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir. TRANSFER ÜCRETLERİ * Eylül tarihlerinde ki transfer detaylarını Serenas Turizm e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri Havaalanı-Otel-Havaalanı şeklinde gerçekleştirilecektir. Kayıt Konaklama ve Transfer ücretleri hesap numarası: HESAP ADI: TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ EURO HESABI: GARANTİ BANKASI-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ- HESAP NO:521/ EURO HESABI IBAN: TR TL HESABI: GARANTİ BANKASI-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ-HESAP NO:521/ TL HESABI IBAN: TR

11 BİLİMSEL SEKRETERYA Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Önay Yalçın ORGANİZASYON SEKRETERYASI Serenas Turizm Kongre Organizasyon Otelcilik A. Ş. Yeni Sülün Cd. Tekirler Sok No:5, Levent - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 (212) Fax : +90 (212)

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

www.uroanatomy.org www.uroanatomy.org Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği

www.uroanatomy.org www.uroanatomy.org Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği 2.ULUSLARARASI ÜROANATOMİ, ÜROTEKNOLOJI VE ÜROSİMULASYON KONGRESİ KONGRE TEMALARI KONGRENİN HEDEF KİTLESİ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Hepinizin bildiği gibi 2013 Ağustos unda TDB ev sahipliğinde İstanbul da yapılan FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi, dünyanın dört bir yanından gelen 1000 meslektaşımıza ev sahipliği

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 12-15 Kasım 2013 de İstanbul da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin dördüncü uluslararası kongresidir.

Detaylı

TÜRKİYE - AZERBAYCAN 1.ONKOLOJİ GÜNLERİ 10-13 EYLÜL 2015 JW MARRIOTT ABSHERON BAKÜ

TÜRKİYE - AZERBAYCAN 1.ONKOLOJİ GÜNLERİ 10-13 EYLÜL 2015 JW MARRIOTT ABSHERON BAKÜ 1.ONKOLOJİ GÜNLERİ TÜRKİYE - AZERBAYCAN 10-13 EYLÜL 2015 JW MARRIOTT ABSHERON BAKÜ Davet Muhterem Hekimlerimiz, Tu rkiye - Azerbaycan onkoloji gu nleri adı altında her iki u lkenin onkoloji doktorlarını

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Mesleki Akciğer Hastalıkları 12-14 Haziran 2015 Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Dr. Rıdvan Ege Konferans

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ 2-5 Eylül 2015 / BODRUM YASMİN RESORT HOTEL Interdisziplinäres Wissenschaftliches Zentrum Medizin-Ethik-Recht www.tiphukukukongresi2015.org Ufuk ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı Tel.: 0 242 243 85 00 - Fax:

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

GİRİŞ. yakalayamamalarının özünde sanırım bu durum yatıyor. Değerli Üyeler, Değerli Asistan Arkadaşlarım,

GİRİŞ. yakalayamamalarının özünde sanırım bu durum yatıyor. Değerli Üyeler, Değerli Asistan Arkadaşlarım, GİRİŞ Değerli Üyeler, Değerli Asistan Arkadaşlarım, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı içten dileklerimizle kutluyoruz. 19 Mayıs gününün gençlere ithaf edilmiş tarihi bir gün olması nedeniyle

Detaylı

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 03 XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 5-9 Mayıs 03 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA Program ve Bildiri Özetleri TTB-STE Kredi Puanı: 38 XIV. Ulusal

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL

Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 28-30 Mayıs 2015 İSTANBUL www.tdbkongreleri.org Expodental 2015 2. Duyuru Davet Takvimin yaprakları bir bir düşüyor, zaman daralıyor ve her düşen yaprakla hedefe biraz

Detaylı

KARDİYAK HASTA ACİLDE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR

KARDİYAK HASTA ACİLDE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR ACİLDE KARDİYAK HASTA YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 14-15 HAZİRAN 2014 8. ATOK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUHİTTİN EREL AMFİSİ Bornova / İZMİR ACiL Prof. Dr. MEHDİ ZOGHİ KARDİYAK AKADEMİ DERNEĞİ BAŞKANI

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı www.ivekkongre.com Uluslararası İlaç ve Eczacılık 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com Değerli Katılımcılar, İlaç ve Eczacılıkta

Detaylı

23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL

23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL 23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL Ankara, Turkey, September 23-26, 2010 ORGANİZASYON KOMİTESİ Sempozyum Onursal Başkanı Sempozyum Başkanı Sempozyum Genel Sekreteri : Prof. Dr. Nihat TOSUN : Prof. Dr.

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı