1 UCAWE TASLAK BİLGİ MEKTUBU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 UCAWE - 2013 TASLAK BİLGİ MEKTUBU"

Transkript

1 1 UCAWE BİLGİ MEKTUBU TASLAK «Seventh International Symposium UCAWE 2013 «Universities of Culture and Arts in the World Education Area: Eurasian tradition of cross-cultural communications and modernity» «Dünya eğitim ortamında kültür ve sanat üniversiteleri: Avrasya daki kültürler arası iletişimin gelenekleri ve modern durumu» Yedinci Uluslararası sempozyumu Tarih: Nisan 2013 Yer: İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Sempozyum organizatörleri: - Rusya Senatosu BDT işleri Komitesi; - Rusya Senatosu İlim, eğitim, kültür ve bilgi politikası Komitesi; - Rusya Parlamentosu Kültür Komitesi; - Rusya Parlamentosu BDT işleri ve halkla ilşkiler Komitesi; - Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı; - Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı; - Rusya Federasyonu Eğitim ve Fen Bakanlığı; - BDT işleri, yurtdışında ikamet eden vatandaşları ve uluslararası yardım işbirliği Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo); - Türk-Rus Kültür Merkezi Moskova - Moskova Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi; - Mimar Sinan Üniversitesi; -İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı; -İstanbul Türk-Rus Kültür Vakfı Destek: - BDT ülkeleri yardımlaşma işbirliği devletler arası fonu; - «Russkiy mir» (Rus dünyası) fonu. Her yıl düzenlenen «Dünya eğitim ortamında Kültür ve sanat üniversiteleri» sempozyumu; birçok ülkeden devlet, STK ve iş dünyası temsilcileriyle fen-pedagoji, kültür ve siyasi elit kesimleri bir araya getiren

2 2 UCAWE önemli uluslararası bir projedir. «Birleşik dünya ortamındaki Kültür ve sanat üniversiteleri» konulu 1. Sempozyum 2007 yılında Moskova da düzenlenmiştir; «Birleşik dünya ortamındaki Kültür ve sanat üniversiteleri: kültürler arasındaki diyalog stratejileri» konulu 2. Sempozyum 2008 yılında Hanoi-Hoşimin, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nde düzenlenmiştir; «UCAWE International Symposium 2009 «Birleşik dünya ortamındaki Kültür ve sanat üniversiteleri: Sınırsız kültürde yeni «ipek yolu» konulu 3. Sempozyum 2009 yılında Yeongwol, Kore Cumhuriyeti nde düzenlenmiştir; «UCAWE International Symposium 2010 «Birleşik dünya ortamındaki Kültür ve sanat üniversiteleri: Diyalog ve gelişim için dünyadaki kültür çeşitleri» konulu 4. Sempozyum 2010 yılında Paris, Fransa da düzenlenmiştir; «UCAWE International Symposium 2011 «Birleşik dünya ortamındaki Kültür ve sanat üniversiteleri: Kültür ve sanat dünyası için personel yetiştirmesinde ulusal gelenekler ve çağdaş eğilimler» konulu 5. Sempozyum 2011 yılında Duşanbe, Tacikistan da düzenlenmiştir; «UCAWE International Symposium 2012 «Birleşik dünya ortamındaki Kültür ve sanat üniversiteleri: Rus-Slav kültür gelenekleri ve kültürlerarası etkileşim» konulu 6. Sempozyum 2012 yılında Bryansk, Rusya da düzenlenmiştir. Bu ilmi forumlarda kültür ve sanat üniversiteleri, dünya entegrasyon eğitim süreçlerinin aktif katılımcıları olan uluslararası üniversite topluluğu olarak kendilerini belirtmişlerdir. Kültür ve sanat üniversiteleri, özgün ulusal kültürlerin, kültürel ve tarihsel hafızanın, etnik ve ulusal özdeşliğin, dünyanın kültürel çeşitliliğin korunmasında «sorumluluk alanı» olduklarını ispat etmişlerdir. Önümüzdeki uluslararası sempozyumun temel konusu ise «Dünya eğitim ortamında kültür ve sanat üniversiteleri: Avrasya daki kültürlerarası iletişimin gelenekleri ve modern durumu»dur. Sempozyumun amaç ve hedefleri. Sempozyumun asıl amacı küreselleşen dünyanın yeni alanı olan uluslararası iletişimlerde faaliyette bulunmak için kültür seçkinlerinin yeni neslinin hazırlanması süreçlerinin çok taraflı, ilmi incelenmesidir. Böyle kültürlerarası iletişimlerin en iyi örneği de kültürlerin karşılıklı

3 3 UCAWE zenginleşmesine, ülkeler ve milletler arasındaki verimli etkinleşimin geliştirilmesine, etnokültürel çatışmaların aşmasına yardımcı olan Avrasya daki kültürlerarası etkinleşme gelenekleridir. Milli alan ve kültür bütünlüğünün korunması, etnokültürel bölünmüşlüğe karşı direnilmesi, milletlerin maddi ve manevi kültür mirasının tanıtımı ve özdeşleştirilme problemleri, kültürlerarası iletişimlerin modern durumu ve stratejik gelişim yönleri, kültür pedagojisi problemi, birleşik dünya ortamındaki milli kültürel ve eğitimsel geleneklerin korunması için etkin stratejilerin hazırlanmasındaki problemler ve etkileşim için özendirici etkenlerin aranması konuları sempozyum katılımcılarının gündeminde olacaktır. Sempozyum katılımcılarının aşağıdaki hedefleri vardır: - Kültürel alanın küreselleşme durumunda özgünlüğün korunması ve kültürlerarası iletişimlerin geliştirilmesi konularında uluslararası tartışmanın güncelleştirilmesi; etnokültürel çelişki ve çatışmaların aşılmasında kültür rolünün arttırılması; - Kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik program ve projelerin ortaklaşa hazırlanmasında uluslararsı ilim, pedagoji, bilirkişi toplulukların, devlet ve hükümetdışı kurumların, sivil toplumların, kültürellerin, siyasi ve sanatçı aydınların çabalarını konsolidasyon edilmesine teşvik edilmesi; - Avrasya daki kültürlerarası alanına dahil uluslararası iletişimlerin her taraftan incelenmesini hedefleyen araştırma projelerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi; - Tecrübe alışverişi; yerel kültür geleneklerin korunmasını hedefleyen milli ve bölgesel programların oluşturulmasını ve geliştirmesini teşvik etmek; - Kültür geleneklerine dayanarak kültür ve sanat uzmanlarının hazırlanmasında stratejik yaklaşımların belirlenmesi; yüzyılda ülke ve halkların sanat potansiyelinin oluşumunda etkili bir araç olan sanatsal eğitimin geliştirilmesine yardımcı olmak; - Dünya eğitim sistemlerinin modernleşme sürecinde kültür ve sanat alanında en iyi milli eğitim geleneklerinin desteklenmesi. Sempozyumun ana konuları: - Ortak tarihi ve evrensel kültür değerlerine dayanarak Avrasya alanındaki milletlerin etkileşiminin korunması ve pekiştirilmesi; - Kültürel küreselleşme stratejileri: etnokültürel çatışmalardan kültürlerin verimli etkileşimine kadar;

4 4 UCAWE Dünya kültürel süreçlerinin tahminleme, projelenme ve modellemede çağdaş kültürel politikası; - Günümüzdeki kültürlerarası iletişimleri: yapısı, dinamiği, güncel formları; - Kültürlerin ve kültürel çeşitliğin bütünlüğünün korunmasına yönelik olan milli programlar; - Çağdaş dünyada etnokültürel kimliğin oluşum faktörü olan eğitim; - Bilgi alanındaki kültürel çeşitliğinin korunması şartıyla kadroların hazırlanması ve yeniden eğitilmesi; - Kültür alanında dünya entegre süreçlerin öznesi olan üniversite toplulukları; yüzyılın yaratıcı potansiyelinin korunması ve geliştirilmesinde sözel bilimler ve sanatsal eğitimin rolü; - Kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılmasında kültür ve sanat üniversitelerinin misyonu; - Milli eğitim sistemlerinin işbirliği kaynakları olan kültür ve sanat üniversitelerinin yenilikçi eğitim politikası. Sempozyum çerçevesinde aşağıdaki oturumların düzenlenmesi planlanmıştır: 1. Avrasya daki kültürel gelişim stratejileri, manevi değer öncelikleri (R.G. Abdulatipov, İ.V. Malıgina, Türk konuşmacı); 2. Kültürler arası entegrasyonu kapsamında Türkiye ile Rusya nın etkileşimi (A.P. Lyubimov, Türk konuşmacı); 3. Dünya kültürel süreçlerinin tahminleme, projelenme ve modellemede çağdaş kültürel politikası (Y.A. Golovin, Türk konuşmacı); 4. Kültür ve sanat alanında personelin yetiştirilmesi: kültürel çeşitliğinin korunması ve uzmanlığın yetiştirilmesi (L.V. Kosogorov V.S. Sadovskaya, Türk konuşmacı); yüzyılın sanatsal potansiyelin korunması ve geliştirilmesi faktörü olan sanatsal eğitimi: UNESKO nun stratejik yaklaşımları (N.N. Yaroşenko, V.M. Guşa, Türk konuşmacı);

5 5 UCAWE Günümüz gençlerinin yetiştirilmesinde sosyal ve kültürel faaliyetler: dünya eğilimleri ve Avrasya daki durumu (A.D. Jarkov, T.A. Nadahovskaya, Türk konuşmacı); 7. Avrasya kültürel alanında kadın: tarih ve günümüz (İ.V. Kalinina, Y.V. Kitov, Türk konuşmacı). Yuvarlak masa toplantısı: Kültürün yaratıcı misyonu: Kültürün ve eğitimin entegrasyonu Uluslararası anlaşması ve Kültür ve sanat alanındaki eğitimin geliştirme haritası konuları üzerinde tartışmalar. (T.V. Kuznetsov L.S. Jarkova, Türk konuşmacı). Platformların konuları küreselleşen dünyadaki etkinleşim problemleri, kültür ve sanat üniversitelerinde ortak eğitim programların oluşturulması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olacaktır. Sempozyum programının hazırlanması esnasında tebliğ metinleri bir kitapçıkta yayımlanacaktır. Yedinci sempozyum çerçevesinde yüksek okulun öğretim görevlilerin mesleki yetkinleşmesine yönelik kültür ve sanat üniversitelerin önde gelen öğretim görevlileri tarafından yenilikçi eğitim teknolojileri konularında master class serileri düzenlenecektir, ve kısa sürede mesleki yetkinleşme sertifikası verilecektir. Öğrenci sanat gruplarının festivalleri düzenlenecektir. Sempozyum çerçevesinde aşağıdaki master classların düzenlenmesi planlanmıştır: Master-konser: Rozum Y.A., Rusya tanınmış sanatçısı, master-konser. «Oluşturulmasından yüz yıl sonrası Stanislavskiy sistemi hakkında düşünceler» Master classını yönetmenlik ve aktör uzmanlık bölümü başkanı, Rusya Federasyonu nun tanınmış sanatçısı, Professör, A.P. Çehov Moskova Sanat Tiyatrosu sanat yönetmeni Skorik N.L. yapacaktır. «Rus dahisi Alexander Puşkin» Master classını Tarih, kültür ve müzecilik bölümü başkanı, pedagoji ve kültüroloji Professör Doktoru Aronov A.A. yapacaktır.

6 6 UCAWE «A.Y. Vaganova nın sistemine göre Rus klasik balesinin gelenekleri» Master classını klasik dans bölümü başkanı, pedagoji Doçent Doktoru, Professör, uluslararası ve Rusya daki yarışmalarında ödül sahibi Perlina Y.V. yapacaktır. Sempozyumun çalışma dilleri: Rusça, Türkçe, İngilizce. Moskova organizasyon komitesi aşağıdaki sorumlulukları üzerine almaktadır: Rusya organizasyon komitesi kadrosunun oluşturulması; Rusya heyeti kadrosunun oluşturulması; Öğrenci sanat gruplarının katılmasını öngören yeni bir formatı hesaba katarak sempozyumun gerçekleştirilmesine dair konseptin hazırlanması; Bryansk organizasyon komitesi ile birlikte bilgi mektubu ve program taslağının hazırlanması; Önde gelen Rus öğretim görevlilerin ve sanatçıların master class özel programlarının düzenlenmesi; Sempozyum malzemelerin dizayn konseptinin hazırlanması; Sempozyum sitesinin kurulması ve güncellenmesi; Sempozyum malzemelerini İngilizce ye çevirilmesi; Kitapçığın yayımlanması için metinlerin toplanması; Sempozyum metinlerinin ilmi redaksiyonu; Programın aslını ve taslağını, bilgi mektubunu, ilmi tebliğlerin kitapçığını hazırlanması; Rusça bilgi mektubunun basılıp çoğaltılması; Kitle iletişim araçlarında sempozyum ile ilgili olan bilgilerin yayınlanması; Görüşmelerin yapılması, sempozyum katılımcılarına davetiyelerin gönderilmesi ve kayıt işlemlerinin yapılması; Sempozyum katılımcıları hakkında Türk organizasyon komitesine bilgi verilmesi; Sempozyuma uzaktan katılanlarına ilmi tebliğ kitapçığın dağıtılması.

7 7 UCAWE Türkiye organizasyon komitesi aşağıdaki sorumlulukları üzerine almaktadır: Türkiye organizasyon komitesi kadrosunun oluşturulması; Türk heyeti kadrosunun oluşturulması; Rusya organizasyon komitesi ile birlikte bilgi materyallerin konseptinin hazırlanması; Sempozyum sitesinin desteklenmesi; Katılımcı çantasının hazırlanması; Program, bülten ve tebliğ kitapçığının basılıp çoğaltılması; Basın toplantısının düzenlenmesi ve elektronik kitle iletişim araçlarında ve yayın kurumlarında sempozyum ile ilgili bilgilerin yerleştirilmesi; Yabancı ülkelerden gelen katılımcılar için vizelerin alınmasının gerekli olup olmadığının bildirilmesi; Sempozyuma resmi davetiyenin gönderilmesi; Sempozyum katılımcılarına şehir içi transferin sağlanması; Sempozyum katılımcılarına günlük 3 öğün yemek ve kültürel gezi programlarının sağlanması; Sempozyumun düzenlenmesi için yer verilmesi; Rusçadan Türkçeye ve Türkçeden Rusçaya simültane çevirisi sağlanması. Ayrıca 30 kişilik Rusya organizasyon komitesinin ve VİP misafirlerin Moskova dan uçuş biletlerini ve konaklamayı karşılayacaktır. 15 kişilik Avrupa ve Asya ülkelerinden genç ilim adamlarının uçuş biletlerini ve konaklama masraflarını karşılayacaktır ( Rossotrudniçestvo programı çerçevesinde). Öğrenci sanat gruplarının uçuş biletlerini, yemek ve konaklama giderlerini karşılayacaktır. Sempozyuma katılma kuralları. Sempozyuma katılmak isteyen herkes ucawe.com sempozyumun resmi sitesinde kayıt formunu dolduracaktır. Her bir katılımcıdan ruble miktarında organizasyon aidatı alınacaktır, bu tutar 1. Ek te belirtilen banka bilgilerine göre banka havalesi olarak ödenebilinir.

8 8 UCAWE Uzaktan katılan katılımcının yazar nüshası anlaşmada belirtilen posta adresine yollanacaktır. Sempozyuma son kayıt tarihi , tebliğ yollama son tarihi Metinlerin verilmesi için öngörülen şartlar ucawe.com sempozyum sitesinde belirtilmiştir. Türkiye de düzenlenecek olan sempozyumda önceki sempozyumlara devamlı olarak katılan Bulgaristan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Kazakistan, Kore Cumhuriyeti, Transdniester, Ukrayna, Fransa gibi ülkelerden kültür ve sanat üniversiteleri heyetlerin katılması beklenmektedir. Tebliğ metinlerine talepler 8 sayfalık tebliğ metni Microsoft Word, Times New Roman Cyr front, 14, 1 satır arası boşluk şeklinde hazırlanmalıdır. Kaynakça alıntıları kare parantez içinde olmalıdır. Paragraf 1,25 cm olmalıdır. Tebliğ başlığı 14 yazı tipi. Tebliğ metinden önce (kurum adı ve den sonra) başlık, yazarın soyismi ve özet (10 satıra kadar Times New Roman, 14, 1 satır arası boşluk) yer almalıdır. Makale metni elektronik olarak (CD veya üzerinden) tarihine kadar aşağıdaki mail adresine gönderilmelidir Organizasyon komitelerinin adresleri: Rusya organizasyon komitesi: , Rusya, Moskova bölgesi, Khimki şehri, ul. Biblioteçnaya No. 7. Tel./faks.: +7 (495) (Tatyana Alexandrovna Sitnikova, Maxim Vasilyeviç Vahruşev). Türkiye organizasyon komitesi: Sempozyum çerçevesinde düzenlenen programlarda sempozyumda katılan ve katılmayan kurumların reklamlar bilgileri yerleştirebilir.

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ESRUC BİLDİRİLERİ. 3. Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: Yönetiminizin En Başarılı Projeleri

ESRUC BİLDİRİLERİ. 3. Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: Yönetiminizin En Başarılı Projeleri ESRUC BİLDİRİLERİ 3. Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: Yönetiminizin En Başarılı Projeleri 3. Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı: Yönetiminizin En Başarılı Projeleri ATATÜRK

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu İkinci Genel Kurul Toplantısı Agadir, 29 Ocak 2011 Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu TR - 2 - Bu ARLEM raporu, Murcia (İspanya)

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı