KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ENVANTER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ENVANTER RAPORU"

Transkript

1 KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ENVANTER RAPORU 2013 K O P B Ö L G E S İ Ü N İ V E R S İ T E L E R B İ R L İ Ğ İ

2 GİRİŞ KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda bölgedeki yedi üniversitenin birleşmesiyle kurulan benzersiz bir oluşumdur. Bu oluşumun işlevselliğinin artırılabilmesi için mevcut potansiyelini görmek adına üniversitelerden envanter bilgileri istenmiş bu bilgiler analitik ve sistematik yorumlarla özetlenmeye çalışılmıştır. Verilere bakıldığında KOP Üniversiteler Birliği nin e yakın öğretim elemanı bulunduğu görülmektedir. Bu anlamda bölge için önemli bir akademik potansiyel olduğunu ifade etmek mümkündür. Bölgede fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında konusunda uzman akademisyenlerin olması multidisipliner çalışmalar için çeşitliliğin ve zenginliğin bulunduğunu göstermektedir. Bölgede in üzerinde öğrenci nüfusu ise önemli görülmektedir. Bu potansiyelin kullanılabilmesi için öğrenci topluluklarının sisteme aktif katılımı sağlanmalıdır. Bölgedeki eğitim ve sosyal alanların öğrenci ve öğretim elemanı başına düşen sayıların tespit edilmesi bu alanların kullanılabilirliği için önemli bir veriyi elde etmeye imkan tanıyacaktır. Araştırma laboratuarları ve diğer laboratuarların iç paydaşlar yanında dış paydaşlar tarafından da kullanılması gerekmektedir. Bölgenin proje geliştirme dinamikleri daha da zenginleştirilerek toplum kullanımına ve ticari kullanıma hazır hale getirilebilir. Bölge üniversitelerinin ve bölgenin yapılan çalışmaların tanınırlığını ve görünürlüğünü sempozyum ve süreli yayın gibi unsurların artıracağı düşünülmektedir. Tablolar incelendiğinde bölge üniversitelerinin bölge sektörleri ve uluslararası üniversitelerle işbirliklerinin geliştirilmesi ve çeşitliliklerinin artırılması birliğin en önemli faaliyet alanı olarak belirlenebilir. Bu nokta üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerinin işbirliği bakış açısıyla analiz edilmesinden çıkarılabilecek en önemli sonuç olarak değerlendirilebilir. Aşağıda tablolar ve verilerin özet bilgiler halinde sunularak değerlendirmelere ve önerilere temel teşkil edecek iki kavramsal model geliştirilmiştir. Bu kavramsal modeller ile bölge paydaşlarının ve öğrencilerinin faaliyet alanlarını belirleyerek bu faaliyetlere bir proses yaklaşımı geliştirilmeye çalışılmıştır.

3 KOP ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ BİRLEŞTİRİLMİŞ GENEL ENVANTERİ Tablo 1. Akademik Personel Sayısı ve Dağılımı* Üniversiteler Prof. Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. Okutman Arş. Gör. Uzman Lab. Diğer Toplam Selçuk Niğde Aksaray Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Mevlana Necmettin Erbakan UNİKOP TOPLAM TÜRKİYE TOPLAM ÖĞRETİM ELEMANI * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır. Türkiye genelinde öğretim elemanı sayısını iken bunun tanesi KOP Bölgesi Üniversitelerinde görev yapmaktadır. KOP Bölgesi üniversitelerinde akademik personel sayıları incelendiğinde 643 profesör, 487 doçent, yardımcı doçent, 922 öğretim görevlisi, 318 okutman, araştırma görevlisi ve 174 uzman olmak üzere toplamda öğretim elemanı bulunmaktadır.

4 Sağlık Bilimleri Selçuk Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Üniversit e Ala n Tablo 2. Alanında Uzman Olarak Önerilecek Öğretim Elemanı Bilgisi Profesör Doçent Yrd. Doç. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Prof. Dr. Erol Pehlivan Prof. Dr. Veysel Zedef Prof. Dr. Nizamettin Çiftçi Prof. Dr. Başak Solmaz Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya Prof. Dr. Adem Öğüt Kimya Müh. Maden Müh. Ziraat Müh. Halkla İlişkiler İletişim Fak. İİBF Kimyasal Teknolojiler Jeolojik Yapılar Tarımsal Yapılar ve Sulama Kurumsal İletişim Yönetimi Medya Tasarımı ve Medya Yönetimi Yönetim ve Organizasyon Turan Paksoy H. Hüsnü Korkmaz Muammer Özgören Mete Sezgin Yavuz Erişen Nuri Şimşekler Endüstri Müh. İnşaat Müh. Makine Müh. Turizm MEF Edebiyat Fak Fars Dili ve Ed. ve Mevlana Araş. Lojistik Yönetimi Mekanik Enerji Pazarlama Eğitim Bilimleri Hz Mevlâna Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Hakan Özşen Mustafa Onüçyıldız Vildan Önen Aşina Gülerarslan Şafak Ünüvar Kezban Tepeli Maden Müh. İnşaat Müh. Maden Müh. Pazarlama İletişimi Turizm MEF Maden İşletme Hidrolik Cevher Hazırlama Pazarlama İletişimi Pazarlama Çocuk Gelişimi Bülent Oran Prof. Dr. Özgür İnan Tıp Fakültesi Diş Hek. Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ad. (Protez)Protetik Diş Tedavisi Hasan Acar Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ad. Oğuz Eraslan Münir Tolga Yücel Gülsüm Yıldırım Diş Hek. Fak. Diş Hek. Fak. Diş Hek. Fak. (Protez) Protetik Diş Ted (Protez) Tam Seramikler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Murat Selim Botsalı Ahmet Hakan Ekmekci Osman Akdağ Diş Hek. Fak. Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Pedodonti Nöroloji Plastik Cerrahi

5 Aksaray Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Niğde Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Üniversite Ala n Profesör Doçent Yrd. Doç. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Prof. Dr. Aydın Topçu Prof. Dr. Refik Kayalı Prof. Dr. Emin Çadırlı Fen Edebiyat/Biyoloji Fen Edebiyat/Fizik Fen Edebiyat/Fizik Zooloji Yenilenebilir Enerji Katıhal Fiziği Yüksel Kaplan Orhan Dönmez Nurettin Acır Mühendislik/Makine Fen Edebiyat/Fizik Mühendislik/Elektrik- Elektronik Yenilenebilir Enerji Astrofizik Elektrik Elektronik Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Fuat Karakaya Recep Kara Ali İhsan Pekacar Mühendislik/Elektrik- Elektronik Fen Edebiyat/Biyoloji Fen Edebiyat/Kimya Elektronik Biyoloji Kimya Prof. Dr. Musa Şaşmaz Fen Edebiyat/Tarih Tarih Cihat Polat İİBF/İşletme İşletme Üniversite Alan Profesör Doçent Yrd. Doç. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Prof. Dr. Ömer Varol Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitki Sistematiği Levent Altaş Çevre Mühendisliği Atık Su ve İçme Suyu Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Yrd. Dr. Mustafa Yıldız Jeoloji Mühendisliği Mineraloji- Petrografi Prof. Dr. Kadir Yıldız Müh. Fak. Mak. Müh. Enerji H. Murat Yılmaz Harita Mühendisliği Fotogrametri Melayib Bilgin Çevre Mühendisliği Katı Atık ve Toprak Prof. Dr. Ayşegül Yıldız Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Alptekin Karagöz Aksaray Teknik Bil. MYO-Park Ve Bahçe Bitkileri Tarla Bitkileri Ve Yetiştiriciliği Deniz Koçan Aksaray Üniv. Güzelyurt MYO Gıda Mühendisi Funda Varnacı Uzun ASÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tülay Yeniçeri İİBF-İşletme Pazarlama Yrd. Doç. Mutlu Uygun İİBF-İşletme Pazarlama Gökhan Arastaman Aksaray Üni. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl. Eğitim Yönetimi F. Zişan Kara İİBF-İktisat İktisat Gökhan Özsoy Aksaray Üni. Eğitim Fak. Sınıf Öğr. Sınıf Öğretmenliği

6 KTO Karatay Fen Bilimleri Karamanoğlu Mehmetbey Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Üniversite Alan Profesör Doçent Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Mühendislik Hayvan Prof. Dr. Ahmet Mühendislik Fakültesi/ Moleküler Biyoloji Fakültesi/ Yetiştirme ve Yıldırım Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Metin Sezer Biyomühendislik Islahı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz Mühendislik Fakültesi Analitik Kimya Abdullah Kaya Nevzat Aydın Kamil Özdağ Fen Fakültesi / Biyoloji Ziraat Fakültesi Biyoçeşitlilik Buğday Islahı Yrd. Doç. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Abdulvahit Sayaslan Savaş Sönmezoğlu Banu Köz Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi/ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Mühendislik Fakültesi/ Enerji Sistemleri Mühendisliği Tahıl Kimyası ve İşleme Teknolojileri Nanoteknoloji ve Enerji Teknolojisi Organik Malzeme Sentezi ve Enerji Prof. Dr. Osman Çevik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ercan Oktay İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Üniversite Alan Nejla Canbulat Hatice Yalçın Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Sağlık Hizmetleri MYO/ Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Profesör Doçent Yrd. Doç. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Prof. Dr. Ali MF/Bilgisayar Okatan Mühendisliği Elektrik-Elektronik Dhinaharn MF/Bilgisayar Bilgisayar Nagalamaı Mühendisliği /Makina Prof. Dr. Mehmet Çelik Mühendislik/Mekatronik Savunma Sanayi Prof. Dr. Selçuk Soyupak MF/İnşaat Mühendisliği İnşaat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gelişimi Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Abdülkerim İlgün Remzi Şahin Hüseyin Alp MF/İnşaat Mühendisliği MF/Makine Mühendisliği MF/Mekatronik Mühendisliği İnşaat Makine Mekatronik Prof. Dr. Kerim Çınar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mimarlık Süleyman Kamil Akın MF/İnşaat Mühendisliği İnşaat

7 Mevlana Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Osman Nuri Dülgerler Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mimarlık Prof. Dr. Adnan Tuğ Hukuk Fakültesi, Adalet İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Murat Canıtez İ.İ.B.F/Uluslararası Ticaret Uluslararası Pazarlama Bilge Afşar İ.İ.B.F/Uluslararası Ticaret İktisat Prof. Dr. Çağatay Ünüsan İ.İ.B.F/İşletme-Turizm ve Otel İşl. Pazarlama İbrahim Dülger Hukuk Fakültesi, Adalet Ceza Ve Ceza Usul Hukuku) Burhan Şener İ.İ.B.F/Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Prof. Dr. Osman Okka İ.İ.B.F/İşletme Muhasebe- Finansman A. Muhsin Yılmazçoban İ.İ.B.F/Sosyal Hizmet Sosyoloji Ali Naili Tunaboylu İ.İ.B.F./İşletme Muhasebe- Finans Ayşegül Sili İ.İ.B.F./Sosyal Hizmet Sosyoloji Üniversite Alan Profesör Doçent Yrd. Doç. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Dalgalar Ve Mikrodalga Hossein Valizadeh Faculty Of Engineering. 1-Solar Energy Devices And Systems. 2- Ion Plating And Ion Implantation. Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı İhsan Ömür Bucak Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri

8 Sosyal Bilimler Halis Altun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektronik ve Mekatronik Yusuf Danışman Eğitim Fakültesi Matematik Gasoline And Diesel Engine, Essam Abo- Serie Mühendislik Fakültesi Energy Coservation, Two Phase Flow And Liquid Spray. CFD And Verhicle Aerodynamics Armağan Özkaya Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mohammad Shukri Salman Mühendislik Fakültesi Signal Processing Mustafa Cenk Yetiş Mühendislik Fakültesi Telsiz Haberleşme Özgen Korkmaz Eğitim Fakültesi Eğitim Teknolojisi Prof. Dr. Ömer Üre Eğitim Fakültesi/Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Psikolojik Danışma Ve Rehberlik İsmail Özgür Zembat Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Matematik Ayhan Özer İşletme Fakültesi/ İşletme Bölümü Ekonomi Mustafa Sarı Eğitim Fakültesi/ Türkçe Öğretmenliği Türk Dili Etem Yeşilyurt Eğitim Programları ve Öğretimi Eğitim Fakültesi Doç Dr. Şadi Aydın Eğitim Fakültesi/ Türkçe Öğretmenliği Fars ve Osmanlı Dili ve Edebiyatı Erkan IŞIK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitim Fakültesi

9 Necmettin Erbakan Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Prof. Dr. H. Ramazan Yılmaz Tıp Fakültesi Genetik,Toksikoloji Deneysel Hayvan Modellerinin Oluşturulması Aysel Kıyıcı Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Türkan Toka Özer Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Koç Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji İsmail Zararsız Tıp Fakültesi Anatomi Cenk A. Andaç İlaç Geliştirme Tıp Fakültesi Üniversite Alan Profesör Mehmet Borazan Tıp Fakültesi Doçent Göz Hastalıkları Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Mehmet Akman Beslenme ve Diyetetik Yrd. Doç. Tıp Fakültesi Adı Soyadı Fak.-Böl. Çalışma Alanı Prof. Dr. Ali Tor Mühendislik ve Mimarlık Fak. / Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı İbrahim Kalaycı Mühendislik ve Mimarlık Fak. Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Ana Bilim Dalı Ali Osman Çıbıkdiken Fen Fakültesi Matematik Prof. Dr. H. Tekin Gökmenoğlu İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ahmet Diken Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Erhan Örselli Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Prof. Dr. Neyhan Ergene Meram Tıp Fakültesi / Fizyoloji Fizyoloji Nazan Karaoğlu Meram Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi ve Bilişimi Yasemin Durduran Meram Tıp Fakültesi Anatomi * Alanında uzman olarak önerilecek öğretim üyelerinin ulusal veya uluslararası en az bir projede görev almış olması gerekmektedir. Yukarıdaki tablo incelendiğinde her bir üniversite için fen, sosyal ve sağlık bilimlerinde önerilen uzmanların listesi görülmektedir. Bu uzmanlar başkanlığında çalışma grupları ile çalıştaylar yapılarak KOP Bölgesi için ortak projeler geliştirilebilir.

10 Üniversiteler Genel İdari Hiz. Sağlık Hiz. Tablo 3. İdari Personel Sayısı ve Dağılımı* Teknik Hiz. Eğitim-Öğretim Hiz. Avukatlık Hiz. Yardımcı Hiz. Sözleşmeli Diğer Genel Toplam Selçuk Niğde Aksaray Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Mevlana Necmettin Erbakan UNİKOP TOPLAM * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır. Yukarıdaki tablo incelendiğinde KOP Bölgesi üniversitelerinde çalışan idari personel sayıları görülmektedir. Buna göre genel idari hizmetlerde toplamda tüm bölgede 1.687, sağlık hizmetlerinde 913, teknik hizmetlerde 339, eğitim öğretim hizmetlerinde 4, avukatlık hizmetlerinde 10, yardımcı hizmetlerde 434, sözleşmeli 159 ve diğer hizmetlerde 150 olmak üzere idari personel çalışmaktadır. Tablo 4. A. Toplam Öğrenci Sayıları ve Dağılımı* Üniversiteler Kız Erkek Toplam Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Başına Öğrenci Sayısı Selçuk Niğde Aksaray Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Mevlana Necmettin Erbakan UNİKOP TOPLAM TÜRKİYE TOPLAM * 2013 Mayıs ayı verileri ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tamamı esas alınmıştır.

11 Yukarıdaki tablo KOP Bölgesi Üniversitelerinin ve TÜRKİYE genel toplamı kız ve erkek öğrenci sayıları ile öğretim elemanı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarını göstermektedir. Buna göre toplamda Türkiye de kız öğrencinin kız öğrencisi ve Türkiye deki toplam erkek öğrencinin erkek öğrencisi olmak üzere öğrenci KOP Bölgesi Üniversitelerinde eğitim görmektedir. Bütün bölgede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık olarak 22 iken, bütün öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ortalama 53 dür. Türkiye de öğretim elemanı başına düşen öğrencisi sayısı ile karşılaştırıldığında bölge üniversiteleri Türkiye ortalamasına çok yakın bir değer göstermektedir. Tablo 4. B. Öğrenim Durumuna Göre Öğrenci Sayıları ve Dağılımı* Selçuk Niğde Aksaray Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

12 Mevlana Necmettin Erbakan UNİKOP TOPLAM Toplam Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Birim Kız Erkek Toplam Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam TÜRKİYE TOPLAM Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır. Yukarıdaki tablo önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine göre öğrenci sayılarını göstermektedir. Buna göre Türkiye deki toplam öğrencinin öğrencisi KOP Bölgesi Üniversitelerinde eğitim görmektedir. Detaylı incelendiğinde Türkiye deki önlisans öğrencisinin tanesi, lisans öğrencisinin tanesi, yüksek lisans öğrencisinin tanesi ve öğrencinin tanesi KOP Bölgesi Üniversitelerinde eğitim almaktadır.

13 Tablo 5. Öğrenci Toplulukları* Üniversiteler Topluluk Sayısı Selçuk 54 Niğde 27 Aksaray 38 Karamanoğlu Mehmetbey 27 KTO Karatay 24 Mevlana 21 Necmettin Erbakan 28 UNİKOP TOPLAM 219 * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır. Yukarıdaki tabloya göre KOP Bölgesi Üniversitelerinin 219 öğrenci topluluğu olduğu görülmektedir. Tablo 6. Binalar ve Dağılımları* Sosyal alan için Tablo 8 deki sportif alan dışındaki yer ve birimlerin alanları yazılmıştır. Üniversiteler Cinsi (m 2 ) Eğitim (Kapalı Alan) İdari (Kapalı Alan) Sportif Alan (Kapalı ve Açık) Sosyal Alan Toplam Açık Alan Toplam Alan Selçuk Niğde Aksaray Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Mevlana Necmettin Erbakan UNİKOP TOPLAM * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınacaktır. Yukarıdaki tablo KOP Bölgesi Üniversitelerinin, eğitim, idari, sportif alan ve sosyal alan dağılımlarına göre toplam sahip olduğu alan dağılımlarını göstermektedir.

14 Tablo 7. Eğitim Alanı Dağılımları* Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları Selçuk ve üzeri 3 1 Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları Niğde TOPLAM ve üzeri TOPLAM Aksaray Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları ve üzeri 1 1 TOPLAM Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları ve üzeri 4 1 TOPLAM Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları ve üzeri

15 TOPLAM Mevlana Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları ve üzeri TOPLAM Necmettin Erbakan Kapasite (Kişi) Anfi Derslik Bilg. Lab. Diğer Lab. Diğ. Uyg. Alanları ve üzeri 1 TOPLAM UNİKOP TOPLAM (2.364) * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır. Yukarıdaki tablo KOP Bölgesi üniversitelerinin sahip olduğu derslik, anfi ve laboratuvar sayılarını göstermektedir. Buna göre toplamda bütün bölge üniversitelerinde farklı kapasitelerde derslik ve laboratuvar yer almaktadır. Detaylı bir şekilde incelendiğinde farklı kapasitelerde 74 adet anfi, derslik, 217 bilgisayar laboratuvarı, 507 diğer laboratuvar ve 144 diğer uygulama alanı yer almaktadır.

16 Özellik Kantin Kafeterya Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Misafirhane Lojmanlar Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisi Toplantı Salonu Konferans Salonu Öğrenci Yurtları Tablo 8. Sosyal Alan ve Dağılımları Üniversiteler Sosyal Alan Selçuk Niğde Sayı Sayı Aksaray Karamanoğlu Mehmetbey KTO Karatay Mevlana Necmettin Erbakan Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı UNİKOP TOPLAM * 2013 Mayıs ayı verileri esas alınmıştır. Yukarıdaki tablo incelendiğinde KOP Bölgesi üniversitelerinin sosyal alan sayıları yer almaktadır. Bu tabloya göre KOP Bölgesi Üniversitelerinde 77 adet kantin, 22 kafeterya, 44 öğrenci yemekhanesi, 32 personel yemekhanesi, 7 misafirhane, 96 lojman, 17 kapalı spor tesisi, 61 açık spor tesisi, 127 toplantı salonu, 38 konferans salonu, 3 öğrenci yurdu yer almaktadır.

17 Selçuk Tablo 9. Araştırma Laboratuvarları ve Kullanımı* Üniversite Laboratuvar Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Gör. Lisans Yüksek Lisans Doktora Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Müh. Temel İşlemler Lab Çevre Kimyası Lab Çevre Mikrobiyolojisi Lab. Gaz Kromatografi Lab. Atıksu Analizi ve Araştırma Lab. Atıksu Arıtımı & Araştırma Lab. İleri Çevre Araştırma Lab. Elektrik-Elektronik Müh. L1-Elk. Elektro Müh. Uyg. Lab. L2- Devre An. Lab L3- Ölçme ve Kontrol Lab. L4- Haberleşme Lab L5- Elek. Mak. Lab L6- End. Oto. Lab L7- Manyetik Filtrasyon Lab. L8- Dijital Öğr. Lab Harita Müh Jeoloji Müh. JL JL JL JAL JAL JAL Kimya Müh. Yüksek Lisans Doktora

18 Aksaray Üniversite İnce Film Sentez Lab. Proses ve Reaktör 1 3 Tasarımı Lab. Maden Müh. Maden İşl Cevher Haz Metalurji ve Malzeme Müh. Metalografi Lab Döküm Lab DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Araştırma Merkezi TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Biyokimya Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji TOPLAM Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Laboratuvar Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Gör. Lisans Yüksek Doktora Lisans Biyoloji Öğrenci 3 50 Kimya Öğrenci 3 50 Jeolojik Araştırma Spektroskopik Analiz Kromatografik Analiz Termal Analiz Fen Bilgisi Eğitimi 4 50 Öğrenci Enerji Kaynakları Yapısal Analiz Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı Yüksek Doktora Lisans

19 Çevre Araştırma Toprak Analizi 1 1 Su Kaynakları ICP-MS Cihaz 2 1 Moleküler Biyoçeşitlilik Tarım Ürünlerini Geliştirme Hayvan Biyoçeşitliliği Araştırma -1 Hayvan Biyoçeşitliliği Araştırma -2 Herbaryum Doğal Bileşikler Araştırma Moleküler Biyoloji ve Metabolizma Akvaryum Sistemi Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Akvaryum Sistemleri Lab. Yapısal Analiz Hayvan Biyoçeşitliği X-Işınları Kristal Difraktometresi Yapısal Analiz Lab Termal Analiz Kromatografik Analiz Spektroskopik

20 Niğde Üniversite Analiz Malzeme Mekanik Isı ve Termodinamik Akışkanlar Mekaniği CAD-CAM Yapı Geoteknik Ulaştırma Hidrolik Çevre Böl Ölçme Lab CBS Lab Fotogrametre Lab Jeoloji Böl TOPLAM Laboratuvar Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Gör. Lisans Yüksek Lisans Doktora MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Maden Mühendisliği Maden İşletme Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı Cevher Zenginleştirme Numune Hazırlama Çevre Kimyası Çevre Mikrobiyolojisi Kontrol Lab Topografya Aerodinamik Akış Kontrol Yakı Pilleri Araştırma Yüksek Lisans Doktora

21 Isı Transferi ve Yakıt Pilleri Hidrojen Teknolojileri Araştırma Taramalı Elektron Mikroskobu Hidrolik-Pnömatik Malzeme Süreçleri Atmosferik Plazma Araştırma Metal Şekillendirme Uygulamalı Jeoloji İnce Kesit Genel Jeoloji Sedimantoloji Optik mineraloji İnşaat Mühendisliği Güç Elektroniği Lab VLSI Lab Haberleşme Lab Biyomedikal Lab Enerji Sistemleri Lab. Mikrodalga ve Antenler Lab. Devre Teorisi Lab Elektrik Ölçme Lab Elektronik Lab Lojik Devre Lab Mikroişlemciler Lab Endüstri Otomasyon Lab. Sanat 1 91 Tarihi(Bilg.Lab) Biyoteknoloji araştırma laboratuarı Genetik Moleküler Biyoloji

22 Sitogenetik Zooloji Ekoloji Araştırma Biyokimya Botanik Araştırma Fizik Kimya Teknik Beceri LAB FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sanat Tarihi(Bilg.Lab) Biyoteknoloji Araştırma laboratuarı Genetik Moleküler Biyoloji Sitogenetik Zooloji Ekoloji Araştırma Biyokimya Botanik Araştırma Fizik Kimya EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğrenci Lab Bilgisayar Lab Resim Atölyesi İİBF İşletme ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YO Anatomi Teknik Beceri LAB BESYO BOR MYO Bilgisayar Teknolojileri Makine ve Metal Teknolojileri 3 266

23 Elektrik ve Enerji Elektronik ve Otomasyon Gıda İşleme Malzeme ve Malzeme İşleme 3 85 Teknolojileri Mimarlık ve Şehir Planlama İnşaat 2 Bitkisel ve Hay. Üretim Veterinerlik Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 3 81 Teknolojileri ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MYO Anatomi Bilgisayar ULUKIŞLA MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Otel, Lokanta ve İkram Hiz. Bölümü Bilgisayar Laboratuarı EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İlköğretim A.B.D Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İnşaat Mühendisliği ABD 65 8 Jeoloji Müh. ABD Çevre Müh. ABD 6 2 Makine Müh. ABD Maden Müh. ABD 16 4 Elektrik Elektronik Müh. ABD Fizik ABD Kimya ABD Matematik ABD Biyoloji ABD NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MYO Bilgisayar Lab NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MYO Otomotiv Atölyesi İnşaat Atölyesi Radyo ve Tv. Stüdyosu Mekatronik Lab SBE İşletme 1 1 TOPLAM

24 Necmettin Erbakan KTO Karatay Karamanoğlu Mehmetbey Üniversite Üniversite Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı Yüksek Doktora Lisans Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Laboratuvar Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Lisans Yüksek Doktora Gör. Lisans Gıda Ar-Ge (7 adet) Biyomühendislik Ar-ge (3 adet) Malzeme Ar-Ge Laboratuvar Enerji Ar-Ge (3 adet) Gıda Makine Kimya AR-GE Lab Biyoloji AR-GE Lab Mikroskopi Lab TOPLAM Laboratuvar Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Lisans Gör. Bilgisayar Laboratuarı Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Yüksek Lisans Doktora Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı Yüksek Doktora Lisans Mekatronik Elektrik Elektronik Akışkanlar Laboratuarı Makie Mühendisliği Makine Laboratuarı Dil Solar car Atölyesi 9 Üniversite TOPLAM Laboratuvar Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı Yüksek Doktora Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Lisans Yüksek Doktora Gör. Lisans Lisans Çevre Araştırma Laboratuvarları Gıda Araştırma Laboratuvarları Biyofizik Histoloji ve Emb Anatomi

25 Mevlana Tıbbi Farmak Fizik Labaratuarı Fizik Labaratuarı Fizik Labaratuarı Organik Kimya Arş.Lab.l Fizikokimya Araş.lab Fizikokimya Araş.lab Matematik Labaratuarı Bitki Anot.ve morfol.lab Herbaryum Bitki Biyolojisi TOPLAM Üniversite Laboratuvar Laboratuvardan Faydalanan Öğretim Elemanı Sayısı Prof. Doç. Yrd. Doç. Arş. Gör. Laboratuvardan Faydalanan Öğrenci Sayısı Lisans Yüksek Lisans Doktora Laboratuvar Kullanılarak Tamamlanan Tez Sayısı Yüksek Doktora Lisans Elektronik Sistemler Lab Sayısal Sistemler Lab Elektronik Sistemler Lab Haberleşme Sistemleri Lab Elektrik Makineleri Lab Güç Sistemleri Bilgisayar Lab Bilgisayar Ağları Lab. (Cisco) Yazılım Lab Anatomi Lab Mikroskobi Lab Araştıma Lab Analiz Lab Kontrol Sistemleri ve Mekatronik Lab Bilgi Beceri Lab

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü

Sevgili Öğrenciler, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Niğde Üniversitesi Rektörü Sevgili Öğrenciler, Son derece uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerek yükseköğretim aşamasına geldiniz. Bu noktada yapacağınız tercih, hayatınızın bundan sonraki kısmını doğrudan etkileme bakımından

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı