DĠJĠTAL MÜZĠK RAPORU DEĞĠġMEKTE OLAN ORTAMA YÖNELĠK YENĠ Ġġ MODELLERĠ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠJĠTAL MÜZĠK RAPORU 2009. DEĞĠġMEKTE OLAN ORTAMA YÖNELĠK YENĠ Ġġ MODELLERĠ."

Transkript

1 DĠJĠTAL MÜZĠK RAPORU 2009 DEĞĠġMEKTE OLAN ORTAMA YÖNELĠK YENĠ Ġġ MODELLERĠ.

2 IFPI Dijital Müzik Raporu2009 Ġçerik s 3 GiriĢ: Müzik geleceği yeni iģ modelleri ile kucaklıyor Hükümetler dijital içerik için bir gelecek sağlayacaklar mı? s 4 1. Bölüm: Dijital müzikte yeni bir dönemin Ģekillendirilmesi Dijital müzik: temel olgular ve rakamlar s 8 2. Bölüm: DeğiĢmekte olan ortama yönelik yeni iģ modelleri Müzik eriģimi ne geçiģ Müzik indirmelerde daha fazla seçenek Sosyal ağlar ve reklam destekli servisler - Yeni ufuklar: markalar, oyunlar ve ürün sunum satıģları Umuma Ġletim: müziğe adil bir değer biçme Dijital müzik küreselleģiyor odak noktasında üç ülke s Bölüm: Çekirdek misyon yeteneğe yatırım Dijital gürültünün ortadan kaldırılması Sanatçılara değer katılması Servislerin geliģmesi Dijital dünyada bir albümün pazarlanması Aynı vizyonu paylaģan bir ekip: Menajerin görüģü s Bölüm: Bedava döneminde müziğin paraya dönüģtürülmesi ISP ve hükümetlerin görevleri Yerli müzik ve filmlerin geleceği? Odak noktası Fransa ve Ġspanya Kavramdan gerçekliğe: hükümetler ISP iģbirliğine yönelmeye baģladılar s Bölüm: Eğitim yürek ve zihinlere yönelik kampanya Gençler, Müzik ve Ġnternet Pro-music.org Ulusal kampanyalar s Bölüm: Yaratıcı sesler konuģuyor Fikri mülkiyet ne zaman bedava oldu? müzik menajerleri konuģuyor Bedava döneminde ticaret yaratıcı endüstrilerin ortak sıkıntısı s Bölüm: Sürüm öncesi korsanlığı: endüstri önlemleri artırıyor 2

3 GiriĢ Müzik, geleceği yeni iģ modelleri ile kucaklıyor hükümetler dijital içerik için bir gelecek sağlayacaklar mı? IFPI Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı John Kennedy tarafından hazırlanmıştır. Kayıtlı müzik endüstrisi kendisini ve iģ modellerini baģtan yaratıyor da dünyamız beģ yıl önceki halinden çokdaha farklı bir görünüme sahip. Plak Ģirketleri iģ modellerine iliģkin tüm yaklaģımlarını değiģtirdiler ve operasyonlarını yeniden Ģekillendirerek müziğin yayma ve tüketim Ģekillerinde yaģanan geniģ çaplı değiģimlere ayak uydurdular. Müzik endüstrisi, diğerleri gibi, 2009 a küresel ekonomik gerilemenin yarattığı belirsizlik ortamında girmektedir. Ancak, bizler reform, yeniden yapılanma ve baģtan yaratma ihtiyacına yabancı değiliz. Plak Ģirketleri bu sürece uzun yıllar önce baģladılar. Bundan dolayı, inanıyorum ki, onlar zor zamanlarda ayakta kalabilme konusunda diğer birçok sektörden daha tecrübeliler. Bu raporda bugünün müzik endüstrisi içerisinde yenilik ve değiģimle ilgili çok olumlu hikayeler yer almaktadır. Plak Ģirketleri ekonomik geleceklerini sadece müzik satıģları üzerine değil, ayrıca tüketicilerin müziğe eriģimlerden gelir yaratmaya dayalı bir temel üzerine kuruyorlar. Öncelikle, plak Ģirketleri yalnızca müzik satıģına değil aynı zamanda tüketicilerin müziğe eriģimlerini gelire dönüģtürmeye dayalı bir ekonomik gelecek inģa etmektedirler. Nokia nın Ekim 2008 de baģlattığı Comes With Music servisi, cep telefonu fiyatına dahil edilmiģ bedava ve sınırsız müzik konseptini içermektedir. Ġngiltere deki SKY dan, Danimarka daki TDC ye ve diğer avrupalı ISP lere müzik Ģirketleri ile ISP ler arasında kurulan yeni bağlantılar da aynı Ģekilde karģımıza çıkmaktadır. Bunlar tüketicilerin müzik isteme ihtimali bulunan her noktada müzikten ticari değer elde etme ve lisanslamaya iliģkin muazzam potansiyelin yalnızca çeģnicileridir. Bu sırada, bu rapor basına gitmek üzere yoldayken Apple DRM içermeyen sekiz milyon parçayı esnek fiyatlarla sunabilmek için önde gelen plak Ģirketleriyle anlaģmalar imzaladığını açıkladı. Bu giriģimlerdeki ortaklarımız kendi tüketici talep sorunlarıyla gitgide daha fazla boğuģmaya ve sundukları hizmetlerin değerine müziği ilave etme fırsatını değerlendirmeye baģladılar. Bu raporda yer alan etkileyici bir istatistik Denimarkalı Telekom Ģirketi TDC tarafından, sunduğu müzik servisinin geniģbant ve cep telefonu müģterilerini muhafaza etmede çok önemli ve gözle görülür bir etki yaratmıģ olduğunun doğrulanmasıdır. Bu, müziğin ticari değeri açısından güçlü bir ifadedir ve diğer yerlerde de ISP ler ile mobil telefon operatörlerinin ilgisini çekecektir. Bu raporda baskın olan ikinci konu ise iģbu raporda geniģlemekte olan rollerini yansıtmak amacıyla müzik Ģirketleri olarak da anılan plak Ģirketlerinin müzik hayranlarının beğendiği çok çeģitli sanatçıların piyasaya kazandırılmasında oynamaya devam ettiği roldür. Dijital dünyanın müzik Ģirketlerinin önemini azaltmakta olduğuna dair fikir yalnızca bir efsanedir. Bilakis, müzik piyasasına talip olan birçok sanatçının milyonlarca tüketici arasında görünürlük için birbiriyle rekabet etmekte olduğu bir dünyada, müzik Ģirketi rolü dijital gelecekte ancak daha büyük önem kazanabilir. ġirketlerin sağladığı yatırım, beceri, hizmet ve yaratıcı tavsiyeler müzik endüstrisinde her zamanki gibi temel bir iģlev olmayı sürdürmektedir. Hükümetler bedava içerik ve ISP lerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına dahil edilmesi konusunda hiçbir Ģey yapmama nın bir seçenek olmadığını kabul etmeye baģlıyorlar. John Kennedy, IFPI Yönetim ve Ġcra Kurulu BaĢkanı Son olarak, endüstrimiz ve endüstrimiz kapsamında çalıģan herkesin bel bağladığı ortamla ilgili oldukça önemli tarıģmalar süregelmektedir. Bu tartıģma yalnızca müziğin değil aynı zamanda yaratıcı eser karģılığında ödüllendirilme ilkesinin bizzat kendisinin risk taģımakta olduğu dijital çağda yer alan tüm yaratıcı endüstrilerin geleceği ile ilgilidir. Yasal olmayan dosya paylaģımında yaģanan büyük artıģ oldukça açık bir Ģekilde tüm müzik sektörünü iģini kaybetme tehtidi ile yüz yüze getirmektedir. Bu rapor, telif haklarının korunması için değer zinciri boyunca paylaģım sorumluluğu içeren yeni bir yaklaģımın gerekli olduğu konusunda, büyük ve bağımsız plak Ģirketleri, yönetici ve politikacılar tarafından varılan geniģ katılımlı fikir birliğini yansıtmaktadır. TartıĢmaların katetmesi gereken uzun bir yol mevcut ancak ISP lerin fikri mülkiyetin korunmasında sağlam bir ortak olmalarına iliģkin kampanya ilerleme kaydediyor. Hükümetler müziğin yaklaģık %95 inin sanatçı ya da yapımcıya herhangi bir bedel ödenmeksizin indirildiği bir ortamda içeriğin paraya dönüģtürülmesine yönelik çabalar konusunda yaģanan sıkıntının boyutunu anlamaya baģladılar. Fransa da bulunan yaratıcı endüstrilerin geleceğinin tehlikede olduğunu anlayan Fransa, ISP lerle iģbirliği alanında baģı çekmektedir. Ġngiltere ve sayısı gittikçe artan diğer birçok ülke 2008 de benzer bir yolda ilerlediler ve 2009 da bu çalıģmalar daha fazla hız kazanacaktır. Bu rapor bugün geliģmekte olan müzik sektörünün hikayesini anlatmaktadır. Müzik çeģitli birçok sektörün lokomotifi ve kalbi konumundadır ve ürüne iliģkin talep her yıl daha da fazlalaģmaktadır. Müzik Ģirketleri iģ modellerini değiģtirmekte ve eskisinden daha karmaģık ve sofistike olan piyasaya sanatçılar kazandırılmasına yönelik becerilerini keskinleģtirmektedirler. Hükümetler, ticari dijital içerik için bir gelecek düģünülüyorsa, bedava içerik ve ISP lerin fikri mülkiyet haklarının korunmasına dahil edilmesi konusunda hiçbir Ģey yapmama nın bir seçenek olmadığını kabul etmeye baģlıyorlar. Odak noktası özellikle Fransa ve Ġngiltere olmak üzere, 2009 yılına iliģkin asıl soru gerçek eylemlerin sonucunun ne olacağı ve bunun kayıtlı müziğin kaybettiği değerin tersine çevrilmesi ve endüstrinin tekrar büyümeye baģlamasına yardımcı olma konusunda ne kadar hızlı ve etkin olacağıdır. 3

4 IFPI Dijital Müzik Raporu2009 Dijital müzikte yeni bir dönemin Ģekillendirilmesi Müzik endüstrisi yeni teknolojiler aracılığıyla devrim yapılan bir ortamda yeni tüketici taleplerini karģılayabilmek için kendisini ve iģ modellerini yeniden yaratıyor yılında dijital müzik sektörü uluslar arası alanda altıncı geniģleme yılını yaģamıģ, tahmin edilen %25 lik oranda büyüme göstermiģ ve 3.7 milyar $ ticari değere ulaģmıģtır. Dijital platformlar 2007 yılında kayıtlı müzik satıģlarının %15 ini oluģtururken günümüzde yaklaģık %20 sine karģılık gelmektedir. Kayıtlı müzik internet ve cep telefonu devriminde ön plandadır ve dijital platformlar aracılığıyla, yüzde olarak, gazete, dergi ve film endüstrilerinin toplamından daha fazla gelir getirmektedir. Müzik tüketimi daha da yaygınlaģmakta ve müzik Ģirketlerinin gelir kaynakları geniģlemekte ve çeģitlilik kazanmaktadır. Endüstilere göre küresel dijital gelirler (2008) Dijital pay Oyunlar %35 Kayıtlı müzik %20 Gazeteler %4 Filmler %4 Dergiler %1 Kaynak: PWC Global Entertainment and Media Report (2008), IFPI Bu değiģimlerin altında bir dizi kilit tema bulunmaktadır. Bunlardan birincisi müziğe yönelik sonu gelmeyen tüketici talepleridir. Amerika BirleĢik Devletleri nde NPD Group tarafından yapılan bir araģtırma toplam müzik tüketiminin (lisanslı ve lisanssız) yılları arasında üçte bir oranda arttığını tespit etmiģtir. NielsenSoundScan 2008 yılında tüm formatlarda müzik alımının 10.5 oranında artıp, toplamda 1,5 milyara çıkarak ABD deki toplam satıģın en yüksek rakamlara ulaģtığını belirtmiģtir. BaĢarılı bir albüm dünya çapında yaklaģık yedi milyon birim satacak ancak çok daha fazla kiģi albümden faydalanacaktır. Bu hemen hemen diğer tüm tüketicilerin aydınlatılmasıdır. Rob Wells, Universal Music Group International, Dijital, Sorumlu BaĢkan Yardımcısı Müzik, tüketiciler için hiç bugünkü kadar önemli olmamıģtı. Her yıl müzik kullanımının arttığını görüyoruz ve müzik Ģirketleri olarak bizim yaptığımız bu ilgi üzerinde oynamaya iliģkin yeni yollar bulmak, diyor Sony Music Entertainment, Global Digital Business, BaĢkanı Thomas Hesse. Diğer bir kilit değiģim ise müzik Ģirketleri mümkün olduğunca fazla yoldan müzik sunmaya çalıģtıkça patlama yaģanan tüketici seçenekleri. Bu yaklaģımlar itunes ve AmazonMP3 gibi à-la-carte indirme mağazalarından abonelik servislerine, film ve oyunlardaki müziklerin lisanslanmasına, ticaret ve marka ortaklıklarına, YouTube ve MySpace gibi reklam destekli streaming sitelerine ve aynı zamanda yayın ve kamuya temsil haklarından elde edilen gelirlerin toplanmasına farklılıklar göstermektedir yılında birçok yeni kanal ortaya çıkmaya devam etti, bu durum tüketicilere yeni birçok yolla yasal müzik elde etme fırsatının sunulduğu çok daha karmaģık ve sofistike bir ticaret düzenini yansıtmaktaydı. Yeni iş modelleri DeğiĢmekte olan iģ modelinin baģlıca örneği müzik eriģimi ne iliģkin ticarette yaģanan büyüme ve müziğin diğer servis ya da cihazlarla bütünleģtirilmesi. Nokia nın Comes With Music telefonu ve TDC den PLAY 2008 de baģlatılan müzik eriģim servislerinin örnekleridir. Büyük çoğunluğu Avrupa da bulunan diğer örnekler ISP ve mobil operatör ortaklıklarını içermektedir. Plak Ģirketleri müzik eriģim modelini büyük bir fırsat olarak görmektedirler. BaĢarılı bir albüm dünya çapında yaklaģık yedi milyon birim satacak ancak bir yıl içerisinde çok daha fazla kiģi bu albümü dinleyecek ve tadını çıkaracaktır, diyor Universal Music Group International, Dijital, Sorumlu BaĢkan Yardımcısı Rob Wells: Bu diğer tüm tüketicilerin aydınlatılmasıdır. Teknoloji Ģirketleri ile yapılan ortaklıklar değiģmekte olan iģ modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ġnternet Servis Sağlayıcılar (ISP), donanım üreticileri, cep telefonu üreticileri ve diğer teknoloji Ģirketleri ile yapılan paylaģım anlaģmalarından gelen müzik endüstrisi gelirlerinde artıģ yaģanması muhtemeldir. Teknoloji Ģirketleri müziğe sundukları servislere değer katması ve kendi iģ modellerini geliģtirme açısından önem verirken, müzik Ģirketleri bu ortaklara tüketicilerin ev ve yaģam tarzlarına oldukça büyük ölçüde ulaģmalarından dolayı önem vermektedir. Bu eriģim modelinin ortaya çıkmasıyla müzik endüstrisinin ekonomik modeli nihayet cep telefonu endüstrisininki ile uyumlu hale geldi. Her ikisi de dünyayı aynı lensten izleyecek genellikle ARPU olarak bilinen, kullanıcı baģına düģen ortalama gelir. Edgar Bronfman, Warner Music Group Yönetim ve Ġcra Kurulu BaĢkanı 4

5 Dijital Müzikte Yeni Bir Dönemin ġekillendirilmesi Warner, Music Group, dijital strateji ve iģ geliģtirmeden sorumlu baģkan yardımcısı Michael Nash bu ortaklıkların müzik endüstrisinin yeniden büyümeye baģlamasında önemli bir rol oynayacağına inanıyor: dijital bağlantıda, dijital ağlar, kablosuz, geniģ bant ve donanımdan oluģan multitrilyon dolarlık bir ekonomi mevcuttur. Müzik bu ekonomi için fazlasıyla önemli ve aynı zamanda çok çeģitli ve daha geniģ kapsamlı endüstrilerin lokomotifi niteliğindedir. Bu endüstriler müzik endüstrisiyle nasıl yeni ortaklıklar kurabileceklerini düģünmektedirler. Müzik endüstrisinin sağlığı bu trilyon dolarlık ekonominin sağlığına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Muzik indirmeler, AmazonMP3 ün Avrupa piyasasına girmesi ve tüketici seçeneklerinin geniģletilmesiyle birlikte, daha sağlıklı bir hal almaya devam ediyor yılında yer alan önemli bir geliģme dijital hak yönetimleri (DRM) içermeyen indirmeleri satacak daha fazla sayıda internet mağazasının lisanslanması tüketicilerin elde ettikleri müziği her türlü taģınabilir cihazda çalabilmeleri anlamına gelmektedir. Ocak 2009 da Apple DRM içermeyen sekiz milyon parçayı esnek fiyatlarla sunabilmek için önde gelen plak Ģirketleriyle anlaģmalar imzaladığını açıklamıģtır. Bu hamlenin parça indirme satıģlarını önemli miktarda artırması beklenmektedir. Müzik Ģirketleri, bu sırada, müziğin keģfinde en popüler kanalların büyük bir kısmınına ticari lisans vermekteler. Sosyal ağlarda en gözde markalardan biri olan MySpace müzik keģfi dünyasının sınırlarını Ġllegal dosya paylaģımına karģı aģarak ticari bir müzik servisi haline gelmiģtir. Yürütülen bir kampanya maliyetsiz müzik düģüncesi aksine karģı bir mücadeledir. Müziğin ücretsiz olma hayali, özellikle uzmanlaģmıģ repertuar oluģturan bağımsız plak Ģirketleri için bir felakettir. Yves Riesel, Abeille Musique Fransa BaĢkanı (bağımsız Ģirket) YouTube gibi video- streaming siteleri müzik arayan tüketiciler arasında oldukça popülerdir. Müzik Ģirketleri bu siteleri içerik sahibi haklarına saygı gösteren, yaratıcılara eserleri karģılığında haklarını ödeyen ve yeni müzikler yaratılması için giriģimlerde bulunan meģru müzik ekonomisinin bir parçası haline getirme amacını taģıyan lisans anlaģmaları üzerinde çalıģmaktadırlar Plak Ģirketleri bu yeni ortamda geleneksel sanatçı geliģtirme becerilerini tüketicilere ulaģılmasına iliģkin yeni uzmanlık bilgileriyle birleģtirerek kendi dönüģümlerini gerçekleģtirmeye çalıģmaktadırlar. EMI Music, Ġcra Kurulu BaĢkanı Elio Leoni Sceti bu durumun müzik Ģirketinin değerini değil fakat rolünü köklü bir Ģekilde değiģtirdiğini belirtmektedir: Bizler artık yalnızca plak satmıyoruz, dijital ve fiziksel formatlardan müzik deneyiminin ulaģtığı her noktaya; keģif sürecinin bir parçası olmaktan Rock Band ve Guitar Hero gibi müzik yarıģmalarına ya da canlı etkinliklerde müzik kayıt ve satıģına kadar insanların müzik deneyimini yaģadığı her noktada varlık gösteriyoruz. Bizlerin toplumsal rolü rafa fiziksel diskler koymak değil, nerede olursa olsun tüketiciye ulaģmaktır. Bu durum aynı zamanda müzik Ģirketlerinin aralarına katmakta olduğu yeni uzmanlar aracılığıyla da gözler önüne serilmektedir. Örneğin, EMI Music digital business BaĢkanı Douglas Merrill bu Ģirkete Nisan 2008 de Google dan geçmiģtir. Merrill Google dan çıkardığı en büyük derslerden birinin tüketicilerin varmayı amaçladıkları sitelere değil müzik keģfetmek için kullanıdıkları yollar üzerinde yoğunlaģılması olduğunu belirtiyor: Sosyal ağlar bildikleri müzik gruplarını arayan hayranlar açısından fayda sağlamasına rağmen yeni müzik grupları bulunması açısından da fazlaca sıkıntıya sebep olmaktadır. Hayranlara, her nerede olurlarsa olsunlar istedikleri anda müzik bulabilmeleri konusunda yardımcı olmalıyız. Bunu yapabilirsek bunu paraya dönüģtürmenin yollarını bulabiliriz. Yeteneği beslemek ve yeteneğe yatırım Dijital müzik devriminde tüm köklü değiģimlerin yanı sıra devamlılık da bulunmaktadır. Küçük ve büyük, müzik Ģirketleri tüm bu yeni iģ ortaklıklarındaki temel görevlerinin yeni yeteneklere yatırım yapan esas kiģiler ve sanatçıların kariyerlerini geliģtirenler olmaya devam etme olduğuna inanmaktadırlar. Bu beceri, uzmanlık, yatırım kapasitesi, yaratıcı anlayıģ ve her Ģeyden önemlisi sanatçıların eserlerini izleyicileriyle buluģturabilme gelecekte de müzik Ģirketlerinin görev ve sorumlulukları arasında yer alacaktır. Plak Ģirketinin iki temel görevi bulunmaktadır ve bunların ikisi de zaman zaman hafife alınır ve yanlıģ anlaģılır birincisi beceri ve servislere yatırım yapmak diğeri ise bunları sunmaktır diyor Ġngiltere nin en büyük bağımsız plak Ģirketlerinden biri olan Beggars Group BaĢkanı Martin Mills: Bu görevler her zaman için gerekli olacaktır. ISP ve Hükümetin görevleri Müziğin dijital alanda yeniden yaratılması çok sayıda parçanın, IFPI tahminlerine göre yaklaģık yüzde 95, hak sahiplerine ödeme yapılmaksızın indirildiği bir ortamda gerçekleģmektedir. Internet korsanlığı meģru müzik sektörünü bataklığa sürüklemekte, satıģlara, yeniliğe, sanatçıların kariyerlerine ve repertuara yapılan yatırımlara zarar vermektedir. Hükümet düzenlemeleri hayati önem taģıyan bu konu ile mücadelede kilit önem arz etmektedir de Fransa ISP lerin ağlarındaki büyük çaplı telif hakkı hırsızlıklarıyla mücadelede etkili ortaklar olarak görev almasını öngören taslak mevzuat ile uluslar arası alanda baģı çekmiģtir. 5

6 IFPI Dijital Müzik Raporu2009 dijital müzik: temel olgu ve rakamlar Müzik Ģirketlerinin dijital gelirleri 2008 yılında uluslararası alanda, tahminlere göre yüzde 25 oranında büyüme göstererek 3.7 milyar ABD dolarına ulaģmıģtır. Digital platformlar 2007 rakamlarına göre yüzde 15 artarak halihazırda kayıtlı müzik satıģlarının yaklaģık yüzde 20 sine karģılık gelmektedir. Dijital satıģlardaki artan büyüme tüm kayıtlı müzik piyasasında yaģanan düģüģ hızının yavaģlamasını sağlamıģtır de yüzde 24 artarak ve dünya çapında 1.4 milyar birime ulaģan tek Ģarkı indirmeler internet piyasasında baģı çekmeye devam ediyor ancak dijital albümler de sağlıklı bir Ģekilde büyümeye devam ediyor (%37 lik artıģ) de en çok satan dijital single Lil Wayne nin Lolipop adlı parçası olmuģtur. Birkaç büyük piyasa dijital müzik devriminde baģı çekmektedir: Fransa da, 2008 yılında %49 oranında artıģ gösteren satıģlarla dijital alanında güçlü bir büyümeye tanıklık etmektedir yılında 14.5 milyon tek parça internet aracılığıyla indirilmiģ, 2007 ye kıyasla bu oran %20 artmıģ, 1.4 milyon dijital albüm satılmıģ ve bu oran da %27 artmıģtır (SNEP). Buna ek olarak, 2008 yılında 12 milyon parça indirilmiģtir. Fransa Neuf Cegetel, SFR ve Orange ile yapılan gelir paylaģım giriģimleri gibi yeni müzik eriģim modeli denemeleri ile karģı karģıyadır. Ülke internet korsanlığının yok edilmesine yönelik hükümet giriģimleri alanında dünyaya yol göstermektedir. Almanya daki adijital müzik satıģları istikrarlı bir büyüme kaydetmektedir. Internet üzerinden tek parça indirmeler 2007 ye kıyasla %22 büyüme göstererek 2008 de toplam 37.4 milyona ulaģmıģtır. Dijital albüm satıģları %57 artarak, toplam 4.4 milyona ulaģmıģtır (Media Control GfK International). ABD dijital müzik satıģlarında dünyanın lideri konumundadır ve dijital müzik piyasası küresel değerinin %50 sini oluģturmaktadır. Tek parça indirmeler 2007 yılına kıyasla %27 oranında artarak 2008 yılında ilk kez bir milyarı aģmıģ ve toplamda 1.1 milyara ulaģmıģtır. Dijital albüm satıģları yüzde 32 oranında artarak toplamda 66 milyona ulaģmıģtır (NielsenSoundScan). Dijital albümler 2007 de toplam albüm satıģlarının yüzde 10 una karģılık gelirken halihazırda bu oran yüzde 15 e yükselmiģtir. Atlantic Records gelirlerinin büyük bölümünün halihazırda dijital kanallar aracılığıyla gelmekte olduğunu bildiren ilk büyük Ģirket olmuģtur. Japonya, özellikle cep telefonu piyasası, 2008 yılının ilk yarısında genel ticaret gelirlerinin artmasına yardımcı olan dijital satıģlarıyla dikkate değer bir baģarı hikayesine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir yılında cep telefonlarına yönelik 140 milyon single satılmıģtır, bir önceki yıla göre %26 oranında bir artıģ kaydedilmiģtir (RIAJ). İngiltere önde gelen piyasalarda, dijital satıģlardaki en büyük artıģı 2008 yılının birinci yarısında görmüģ, satıģlar %45 oranında artmıģtur yılında 110 milyon tek parça indirilmiģ, bu rakam 2007 ye kıyasla %42 oranında artmıģtır. Dijital albüm satıģları da keskin bir artıģ kaydetmiģ, % 65 oranında artarak 10.3 milyona ulaģmıģ ve Ģu anda albüm piyasasının %7.7 sini oluģturmaktadır (OCC/ BPI). Ülke Nokia nın Comes With Music servisine ilk ev sahipliğini yapmıģ ve Amazon MP yılında servis kapsamını geniģleterek Ġngiliz tüketicilere ulaģmıģtır. Dijital büyüme oranlarında ABD ve Japonya ile diğer ülkeler arasında belirgin farklılıklar görülmektedir yılının ilk yarısında dijital, ABD deki kayıtlı müzik satıģlarının %39 unu oluģturmuģtur bu rakam Almanya daki rakamın dört katından fazladır (%9). Bu sırada, ABD deki tüketicilerin dijital müziğe harcadıkları net gelir oranı Avrupa dakinin beģ katından fazladır. ABD deki geniģbant kullanıcıları müziğe internet üzerinden ortalama 12.5 ABD doları harcarken bu rakam Ġngiltere de 7.8 ABD doları ve Ġspanya da yalnızca 0.6 ABD doları Ģeklinde gerçekleģmiģtir (2007). Bu farklılıklarda birçok faktör etkili olmaktadır. Bunların arasında farklı piyasalarda farklı cep telefonu ve geniģbant benimseme düzeyleri ve teknoloji sahipliği ve kullanımındaki değiģkenler yer almaktadır. Fiziki perakende sektörlerinin farklılık gösteren gücü de korsanlık düzeyi, kredi kartının piyasaya yayılımı ve tüketicilere sunulan ödeme yöntemlerine ek bir etken olarak görülmektedir. Farklı ülkelerdeki dijital servislerin pazarlama çalıģmaları arasında da belirgin zıtlıklar bulunmaktadır. MüĢterinin internet üzerinden yapılan alımlara güveni de ülkeden ülkeye değiģmektedir. 6

7 Lil W ayne Alicia Keys Katy Perry Flo Rida Milyar ABD doları s dijital % % l Dijital Müzikte Yeni Bir Dönemin ġekillendirilmesi dijital müzik gelirleri (2008) %20 %25 % %15 % %11 % %2 % % %5 %0 top 5 dijital müzik piyasası (2008) Kaynak: IFPI. Rakamlar internet, cep telefonu ve abonelikten elde edilen ticaret gelirlerini içermektedir rakamları tahminlere dayalıdır. Rakamlar yuvarlanmıģ ve sabit döviz kurundan ifade edilmiģtir. Ülke Dijital pay No. Sanatçı ABD Japonya Ġngiltere Fransa %39 %19 %16 %12 Almanya %9 Kaynak: IFPI. Rakamlar Ocak- Haziran 2008 dönemindeki dijital payları yansıtmaktadır. 1 Lil Wayne 2 Thelma Aoyama 3 Flo Rida feat. T-Pain 4 Leona Lewis 5 Timbaland 6 Greeeen 7 Katy Perry 8 Alicia Keys top 10 dijital single parça 2008 ġarkı Ġsmi Lollipop Sobaniirune Low Bleeding Love Apologize Kiseki I Kissed A Girl No One SatıĢ (m birim) Usher feat. Young Jeezy Love In This Club Chris Brown With You 5.5 Kaynak: IFPI. Tablo online single parçaları, audio ve video mastertone ları, ringback tone ları ve cep telefonuna tam parça indirmeleri içerir. Kasım 2008 e kadar olan 12 aylık dönemi kapsar. SatıĢ rakamları yuvarlanmıģtır. Aynı Ģarkının tüm versiyonları birleģtirilmiģtir de en çok satan sanatçılardan bazıları 7

8 IFPI Dijital Müzik Raporu2009 müzik eriģimi ne geçiģ Müzik sektörü yalnızca satıģa dayalı bir modelden müzik eriģiminin gelire dönüģtürüldüğü bir modele geçmektedir. EriĢim servislerinin sunulması müzik sektöründeki en önemli tek güncel geliģme olmuģtur. Servisler detaylar açısından farklılık gösterse de, ister diğer servislerle birlikte ister ek abonelik seçeneği Ģeklinde olsun, hepsi tüketicilere müzik eriģimi sunma ortak ilkesi kapsamında faaliyet göstermektedirler. Nokia Comes With Music servisini Ġngiltere de Noel e yaklaģılan günlerde baģlatmıģtır. Bu servisin 2009 yılında diğer kilit piyasalara yayılması beklenmektedir. Tüketiciler Nokia Comes With Music telefonu aldıklarında bir yıl boyunca sınırsız müzik eriģimine sahip oluyor ve böylece herhangi bir ek ücret ödemeden Ģarkı indirebiliyorlar. Kullanıcılar servise Nokia Music Store dan müzik indirmek için kullanacakları bir bilgisayar uygulaması indirerek eriģebiliyor ve böylelikle telefonlarına müzik aktarabiliyorlar. Yıl sonunda tüketiciler indirdikleri tüm parçaları muhafaza edebiliyor ve koleksiyonlarını Nokia Music Store dan yapacakları à-la-carte alımlar sayesinde güncelleyebiliyor ya da daha üst model bir Comes With Music telefona geçiģ yapabiliyorlar. Yeni servisin yalnızca mevcut satıģların yerini alacağına değil aynı zamanda tüm müzik piyasasını büyütebileceğine inanılmaktadır. Comes With Music servisinin insanların müzikten faydalanma Ģekillerinde fark yaratacağına inanıyoruz. Yıllık sınırsız müzik eriģimi sayesinde hayranlar tek parça ya da albüm alımlarına kafa yormaksızın en sevdikleri sanatçıları dinleyebilecek ya da yeni türleri araģtırabilecekler. Tero Ojanpera, Nokia Eğlence Sorumlusu Örneğin Ġngiltere de TNS tarafından yapılan araģtırma yıllık toplam müzik harcamaları ortalamasının 65 olduğunu ancak bu ortalamanın altında ve üzerinde büyük farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Universal Music Group International, digital, Ticaret Direktörü Francis Keeling bu durumun yeni modelin diğerlerinin yerini alacağını gösterdiğini belirtiyor: Harcama yelpazesinin en alt ucundaki insanları, piyasanın üst sıralarından herhangi bir kısım eksiltmeksizin, Comes With Music gibi anlaģmalar aracılığıyla yönlendirmek istiyoruz. Comes With Music servisinin sırrı sınrsız müzik sunumu ve abonelik ile sahipliğin kombinasyonudur. AraĢtırmalarımız tüketicilerin müziğe sınırsız eriģimin faydalarını görebildikleri durumda telefon için ekstra ücret ödeyeceklerini göstermektedir diyor Sony Music Entertainment, EMEA dijital ve yeni iģ geliģtirmeden sorumlu baģkan yardımcısı Ulrich Jaerkel Bazı kiģiler sahip olmama durumunda tedirgin olabiliyorlar iģte bu nedenle Comes With Music konsepti bu kadar popüler. Bu servis Ģarkıların muhafaza edilmesinin yanı sıra müzik keģfi anlamına da gelmekte ki bu da tüm nüfus grupları arasında oldukça popüler. Sony Ericsson da müzik eriģimi modelini geliģtirmektedir. Sony Ericsson un PlayNow plus servisi ilk olarak Ġsveç te Telenor adlı operatörle Sony Ericsson Walkman Phone un özel bir modeli kullanılarak baģlatılmıģtır. Servisin 2009 baģlarında diğer piyasalarda da baģlatılması beklenmektedir. PlayNow plus kullanıcılara nerede olurlarsa olsunlar her istediklerinde doğrudan mobil ağ üzerinden müzik indirme, çalma ve tavsiye etme imkanı sunmaktadır. en sonunda her türlü ürünün müzikle birlikte geldiğini göreceğiz ev sinema sistemi, arabalar ve televizyonlar. Müzik, tüketicilere tam ve memnuniyet verici deneyimler sundukça elektronik cihazların değerini artıran önemli bir unsur haline gelebilir. Sony Music International Global Digital Business BaĢkanı Thomas Hesse Servis yüksek kalite ses ve telefona önceden yüklenmiģ 1,000 popüler parça ve bir PC çalar sunarak çok büyük bir müzik kataloğuna eriģim sağlamaktadır. 6 ila 18 aylık sözleģmelerinin sonunda kullanıcılar en çok çaldıkları Ģarkıların 300 e kadar olan kısmını her türlü cihazda muhafaza edebilmektedirler. Sony Ericsson genel müdür yardımcısı ve pazarlama sorumlusu Lennard Hoornik diyor ki: tüm cep telefonu tüketicileri içeriğin telefonlarında bulunmasını istiyorlar ancak birçoğu bu deneyimin zor ve yavaģ olduğunu ve uzun zaman aldığını düģünüyor. PlayNow plus ile engeller ortadan kalkacak, tüketicilere istedikleri her türlü müziği istedikleri yerde ve istedikleri zaman- anında keģfetme, indirme, çalma ve tavsiye etme özgürlüğünü sunuyoruz. PlayNow plus, cihaz satıcıları, mobil ağ operatörleri ve Vodafone, Telenor, 3 Hong Kong ve Vodacom gibi geniģbant sağlayıcıları aracılığıyla uluslararası kullanım için müzik servisleri sunan Omnifone tarafından desteklenmektedir. Omnifone Ġcra Kurulu BaĢkanı Rob Lewis diyor ki: Cihaz üreticileri ile iģbirliği halinde sunulan servislere verilen önemin gittikçe arttığına inanıyoruz ve gelecekte dünya çapında sınırsız müzik hizmeti sunacak, araç ses sistemi sağlayıcılarından, bilgisayar ve set-top box (Ģifre çözücü) imalatçılarına kadar birçok satıcı ile görüģmelerimiz sürmektedir. 8

9 DeğiĢmekte Olan Ortama Yönelik Yeni ĠĢ Modelleri Warner Music EMEA, digital business, sorumlu baģkan yardımcısı Eric Daugan farklı fiyatlandırma modellerini evde film tüketiminin fiyatlandırılmasına iliģkin yöntemlerle kıyaslamaktadır. Daugan bu konuda: Bir film yayın saatinde müģteri tarafından yalnızca izlendiğinde herhangi bir ücret alınmamaktadır, müģteriler internet video servisi için az miktarda ücret ödemektedirler ve istedikleri zaman istedikleri kadar izleyebilmek için DVD satın aldıklarında ise daha fazla ücret ödemektedirler. Bu, ödeme ile kontrol arasındaki klasik dengedir diyor. Bazı Ġnternet Servis Sağlayıcılar (ISP) MüĢterileri için geniģbant ve telefon paketlerinin bir parçası olarak repertuar kütüphanelerine paket halinde eriģimleri müzik hizmeti olarak sunmaya baģlamıģlardır. Danimarka lı TDC Nisan 2008 de paket halinde müzik abonelik hizmetini baģlatmıģtır. PLAY Ģirketin servise kaydolan cep telefonu ve geniģbant müģterilerine abonelikleri sürerken ek bir ücret talep etmeksizin 2.2 milyon parçaya sınırsız eriģim sunmaktadır. Kasım 2008 itibariyle 54 milyon ve aylık 7.2 milyon olarak bildirilen indirme rakamlarıyla servise abone olanların sayısı oldukça artmıģtır. Servisin ortalama aylık kullanıcıları halihazırda 92,000 in üzerindedir ve servis Danimarka dijital piyasasının önemli bir bölümünü ele geçirmiģtir. TDC, dünya çapındaki ISP lerin ilgisini çekecek olan PLAY sayesinde bunun faydalarını görmektedir. Müzik servisinin müģterilerin muhafaza edilmesine ne Ģekilde yardımcı olduğuna iliģkin çok önemli bir gösterge olarak, Yönetim kurulu BaĢkan yardımcısı ve strateji sorumlusu Eva Berneke abonelerin servisi terk ederek rakip firmaya abone olma oranında, TDC PLAY servisinin baģlatılmasından bu yana, önemli ölçüde bir düģüģ kaydedildiğini gözlemlemiģtir. Cep telefonu müģterilerinde bu oran %30-40 arasında, geniģbant müģterilerinde ise yaklaģık %60 oranında düģmüģtür. Danimarka daki cep telefonu ve geniģbant piyasaları oldukça olgunlaģmıģtır, bu nedenle müģteri çekmeden çok müģterilerin muhafaza edilmesi üzerinde durulmaktadır. TDC PLAY müģterilerin muhafaza edilmesi ve ciromuzun istikrarlı hale getirilmesinde hayati önem taģımaktadır. Eva Berneke, TDC Üst Düzey BaĢkan Yardımcısı & Strateji Sorumlusu Diğer bir önemli anlaģma, medya devi BSkyB Ġngiltere ve Ġrlanda da müzik servisi sunmak üzere Universal Music ile ortaklık yapmasıdır da canlılık kazanması beklenen bu servis kullanıcılara internet üzerinden sınırsız müzik dinleme imkanı ve aylık bir ücret karģılığında istedikleri her an müzik indirme fırsatı sağlayacaktır. ġarkılar, ipod lar ve cep telefonları dahil olmak üzere her türlü cihazda çalınabilecektir. Tüketicilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıģ farklı indirme paketleri sunan çeģitli abonelik seçenekleri sunulması beklenmektedir. Bu rapor yayımlandığı sırada Sky katalogların lisanslanması ile ilgili diğer Ģirketlerle görüģmelerine devam etmektedir. Fransız ISP, Neuf Cegetel 2007 yılından bu yana müzik eriģim servisi sunmakta ve Universal Music parçası arasından sınırsız indirme imkanı sağlamaktadır. Tüketicilere iki seçenek sunulmaktadır: Herhangi bir ekstra ücret gerektirmeyen ve dokuz müzik türünden birinden sınırsız indirme seçeneği sunan Neuf Music Initial ya da ekstra 4.99 ödenmesi gereken ve tüm Universal Music parçalarını içeren sınırsız indirme seçeneği sunan Neuf Music Optimal. Operatörler servisin yeni geniģbant abonelerini çekmede büyük baģarı yakaladığını belirtmektedirler. Fransa da tüketicilerin ilgisi konusunda rekabet eden baģka modeller bulunmaktadır. Orange dan Musique Max sınırsız bir indirme servisidir. Orange internet ve cep telefonu müģterileri bu servisi aylık ekstra 12 ödeyerek abone olabilmektedirler. Servis büyük ve bağımsız Ģirketlerden, bir milyonu aģan Ģarkı sunmakta ve bu Ģarkılar için aynı zamanda satın alıp saklama seçeneği de geçerli olup, diğer beģ dijital müzik çalma cihazına ya da uyumlu telefona da aktarılabilmektedir. Warner Music Fransa BaĢkanı Thierry Chassagne diyor ki: Her bir indirmenin ücretlendirilmesinden öte, Orange ın sunduğu imkan Fransa da yeni tüketim modelleri geliģtirilmesi açısından da bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu, hem sanatçı haklarına saygı duymaktadır hem de müzik hayranlarının daha fazla esneklik, hareketlilik ve daha zengin bir müzik arzı konusundaki ihtiyaçlarına cevap verebilen yenilikçi bir alternatiftir. Ekim 2008 de, TDC PLAY 10 baģlatılmıģ böylelikle geniģbant aboneleri olan TDC PLAY kullanıcılarının aylık 50 Danimarka Kronu (yaklaģık 9 ABD doları) karģılığında her ay 10 parça indirip saklamaları sağlanmıģtır bu ücret Danimarka daki parça baģı ortalama ücretin yaklaģık %37 altındadır. Parçaların çoğu MP3 formatındadır. TDC, aynı zamanda bir à-la-carte servis de sunmaktadır, TDC Play Music. Universal, Sky giriģimini yeni bir kilit piyasaya açılım olarak değerlendirmektedir. Universal Music Group Ġngiltere, dijital sorumlusu Beth Appleton diyor ki: Sky ın sunduğu yeni müzik fırsatı Ġngiltere de 2009 da, müziğe yalnızca sahip olmanın ağırlıkta olduğu bir dijital alandan müģterilerin milyonlarca potansiyel müģterilerle birlikte mevcut ve bilinen bir servisin parçası olarak müziğe eriģip ona sahip olabilecekleri hibrit modellere geçtikçe göreceğimiz evrimi yansıtmaktadır. Fransa nın ikinci en büyük mobil operatörü SFR, Kasım 2008 de benzer bir servis arzını baģlatmıģtır. Aylık ila arasında değiģen üç sıralı bir servis kapsamında SFR müģterileri sınırsız miktarda müzik indirebilmektedirler. Dosyalar bilgisayara indirildiğinde DRM içermemektedir ve Ģu ana kadar Universal Music katalogu ile sınırlı kalınmıģtır.. Diğer Avrupalı ISP ler halihazırda benzer müzik servisleri sunmaktadırlar. Finlandiyalı ISP DNA Aralık 2008 de donanımla birlikte gelen bir müzik servisi Ġsveçli Telekom Ģirketi TeliaSonera ise altı ülkede Telia Musik servisini baģlatmıģtır. 9

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 31.10.2000 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen 300.000.000.000,-TL nominal

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI OECD ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA MERKEZİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ Hız Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI AV R U PA K O N F E R A N S I EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA

ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK TİCARET VE PAZARLAMA İHRACATTA İNTERNET ZAMANI: 1 Hazırlayan: Zeynep İYİLER Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Aralık 2009ANKARA

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi Bu kitap, TEPAV ve ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliği ile 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Amerika Genel Merkezi Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Avrupa Genel Merkezi Cisco Systems International BV Amsterdam, Hollanda Cisco'nun

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008. Türkiye nin. yenilikçi, öncü, sorumlu. güçlü. medya şirketi

FAALİYET RAPORU 2008. Türkiye nin. yenilikçi, öncü, sorumlu. güçlü. medya şirketi FAALİYET RAPORU 2008 Türkiye nin yenilikçi, öncü, sorumlu ve güçlü medya şirketi İÇİNDEKİLER 1 Dünyada ve Türkiye de Doğan Yayın Holding 2 Faaliyet Alanları 4 Güçlü İş Ortaklıkları 6 Hizmet ve Ürünler

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı