İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ"

Transkript

1 İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ Madde 1 - AMAÇ Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve 37. maddeleri gereğince, Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez ve Projelerinin hazırlanması, yazımı ve basımında yönlendirici ve öğretici olmak ve hazırlanan Tez ve Projelerde bütünlüğü sağlamaktır. Madde 2. KAPSAM İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim ve ana sanat dallarında, yüksek lisans tez ve projesi ila doktora tezi hazırlayan adaylar ve danışmanları, savunma için hazırlanan yüksek lisans tez ve projelerde ve doktora tezinde bu yönerge içindeki şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Madde 3. KÂĞIT BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI Hazırlanacak tez ve projelerinin yazım ve basımında A4 : (210x297 mm.) boyutlarında en az 75 gramajlı beyaz kağıt kullanılacak, ciltlenip kesim yapıldıktan sonra tez ve projelerinin son boyutları 204x290 mm. olarak soldan 0.5 cm tıraşlanacaktır. Madde 4. SAYFA DÜZENİ Sayfanın cilde girecek sol kenarından 3,5 cm, diğer üç kenardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları, dipnotlar dahil tüm yazılanlar bu sınırlar içinde yazılmalıdır. Tüm yazılanlar marjlar dahilinde ortalanmalıdır. Buna tablo grafik ve şekiller de dahildir. Satır araları 1,5 ara olacaktır. Sayfa numaraları sağ üst köşede yer alacaktır. Tablo başlıkları tablonun üstüne küçük harflerle yazılacak ve numaralandırılacaktır. (Tablo 1,2,3,...) kullanılacak ve tablo verilerinin alındığı kaynak, tablo altında gösterilecektir. Tabloların çok olduğu durumlarda çift numaralı bir sistem de (Tablo 1.1, 1.2,...) kullanılabilir. Şekil, grafik ve resimlerin numara ve başlıkları alta yazılır ve kaynakları da altta belirtilir. Madde 5. DİZGİ STANDARDI Tez metinlerinin dizgisinde standart harf 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Açıklamalar ve dipnotlar için 10 punto kullanılabilir. Herhangi bir standart yazım karakteri (Arial, Helvetica, Times New Roman Tur vb.) kullanılabilir. Yazım karakteri ve boyutu tüm metinde bir örnek kullanılmalıdır. Koyu harfler, semboller veya italik yazılar; özel vurgular ve yabancı kelimeler için kullanılır. Tez ve projelerin basımında lazer veya ink-jet baskıları tercih edilmeli ve siyah mürekkep kullanılmalıdır. Madde 6. ANA VE ALT BAŞLIKLAR Ana bölüm başlıkları büyük harflerle yazı alanı ortalanarak yazılacaktır. Sadece ana bölüm başlıkları yeni bir sayfaya yazılacaktır. Ana ve alt başlık arasında 3 satır aralığı boşluk bulundurulacak ve her iki başlığın da altı çizilmeyecektir. Ana başlık ile ilk paragraf arasında 2,5 satır aralığı, alt bölüm başlığı ile bunun ilk paragrafı arasında 2 satır aralığı boşluk bırakılacaktır. Tez ve projelerin bölüm numaralaması, yaygın olarak kullanılan bir maddeleştirme sistemi olan, çift numaralama sistemi ile yapılacaktır. Bu sistem TS 1212 numaralı standartla da önerilmektedir. Her bölüm ve altbölüm rakamlarla numaralandırılır ve aralarına nokta konur. Örneğin: 1. Birinci Bölüm 1.1. Birinci bölümün birinci alt bölümü 1.2. Birinci bölümün, ikinci alt bölümü Birinci bölümün, ikinci altbölümünün birinci alt bölümü 2. İkinci bölüm vb... Ana bölüm başlıklarının tümü, diğer alt başlıkların her sözcüğünün ilk harfi büyük harfle yazılacaktır.

2 Madde 7. YAZIM Yazımda noktalama işaretlerine gerekli özen gösterilecektir. Dipnot Gösterme, Alıntılar ve Kaynak göstermede bundan sonraki maddelerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. (Bu kılavuzda yer almayan hususlar için bilimsel yazım kuralları kitaplarına başvurunuz!) Madde 8. DİPNOT GÖSTERME, ALINTILAR Dipnot verme ve alıntıları gösterme uygulamaları, çeşitli bilim dallarında kendi amaçları doğrultusunda, farklılık göstermektedir. Adaylar kendi bilim dallarına en uygun dipnot gösterme sistemini danışmanlarına ve bölüm yetkililerine danışarak kullanmalıdır! Sosyal Bilimler için yaygın kullanılan dipnot ve alıntılama sistemi aşağıda belirtilmiştir Dipnot Gösterme Her sayfanın altına, 1,2,3,... şeklinde sıra numarası verilerek konulacak, mümkün olduğu kadar dipnottaki bilgilerin metin içinde verilmesine çalışılarak dipnot sayısı az tutulacaktır. Eğer alıntı uzun ise metin altında ayrı bir paragraf olarak gösterilebilir Alıntılama Tez yazımında alıntılamaların gösterimi için aşağıda verilen ve örneklenen kurallara uyulur Doğrudan Alıntılar - Doğrudan alıntılarda daima yazar adı, yayın tarihi ve alıntılanan metnin yapıttaki sayfa numaraları verilir. Doğrudan alıntılanan bölüm çift tırnak (... ) işaretiyle belirlenir. Örnek 1 Yıldırım(1966, 21) a göre, hipotez araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır. Ya da Hipotez araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır (Yıldırım,1966,21) sözcüğü aşan alıntılar, metin içerisinde ayrı bir paragraf halinde, tırnak içerisine alınmadan verilir. Bu tür alıntılar için yeni paragrafa başlanır ve bu paragraf metinden ayrı olarak soldan ve sağdan en az 1 cm boşluk bırakılarak bir blok halinde yazılır. - Doğrudan alıntılar, alıntılanan metni olduğu gibi yansıtmalıdır. Özgün metnin tüm noktalama özellikleri, yanlış dahi olsalar, korunmalıdır Tırnak İmlerinin Kullanımı - Metin içerisinde doğrudan alıntılar gösterilirken çift tırnak imi kullanılır. Tek tırnak imi, alıntılanan bölümde çift tırnak içerisinde verilmiş bölüm varsa bunu göstermek için kullanılır. - Blok alıntılarda tırnak imi kullanılmaz. Bu tür alıntılar içerisinde yer alan çift tırnak içerisinde yazılı bölümler korunur. - Nokta ve virgül dışındaki tüm noktalama imleri tek ya da çift tırnakların dışına yazılır Alıntıda yapılacak değişiklikler - Alıntının ilk harfi, metne uydurmak amacıyla küçük ya da büyük harfle başlayabilir. - Alıntı metnindeki tek tırnaklar çift tırnağa çevrilebilir. - Bunların dışında alıntılanan metin üzerinde yapılan bütün değişiklikler (örneğin, vurgulamak amacıyla yapılan italikler ya da silinen sözcükler) belirtilmelidir. - Alıntılanan metinden silinen sözcükler köşeli ayraç içerisinde üç nokta ile gösterilir. [...]

3 - İki tümce arasında silinen sözcükler ayraç kullanmadan dört nokta ile gösterilir. - Alıntılanan metne yapılan tüm eklemeler, köşeli ayraç içerisinde verilir. - Alıntılanan metinde vurgulanmak istenen bölüm ya da sözcüklerin altı çizilir ya da italik olarak yazılır. Bu tür vurgulanan sözcük ya da anlatımlardan hemen sonra, köşeli parantez içerisinde vurgunun (italik yapmanın ya da alt çizmenin) kendine ait olduğunu belirtmek için vurgulamayı yapanın adının ilk harfleri yazılır Dolaylı Alıntılama Ana düşünce değişmeksizin, özgün biçimde ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan, yazarın kendi anlatımıyla yapılan başka kaynaklardan bilgi aktarmalarına dolaylı alıntılama denir. Dolaylı aktarmalarda, tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi, herhangi bir özel işaret ve biçim kullanılmaz (Bkz. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama,1995) Kaynaklara Gönderimin Gösterimi Tek yazarlı kaynak - Yazarın soyadı ve kaynağın yayın yılı metin içerisinde sözdizimine uygun bir biçimde metne yerleştirilir. Örnek 2 Bilgi birimi konusunda Demircan (1991) işlevci yaklaşımı benimseyen bir araştırma yayınlar. - Eğer yazar adı ya da yayın tarihi tartışma metninin bir parçasını oluşturuyorsa ayraç kullanılmaz. - Aynı paragrafta, araya başka kaynak girmediği durumlarda, gönderme yapılan kaynağa tekrar gönderme yapılması gerektiğinde, bu kaynağın tarihini tekrar vermek gerekmez. İki yazarlı kaynak - İki yazarlı kaynaklara yapılan göndermelerde her iki ad da yazılmalıdır. - Eğer gönderme yapılan kaynak ikiden fazla yazarlı ise, kaynağa yapılan göndermelerde ilk gösterimde tüm yazarların soyadları, daha sonraki gösterimlerde yalnızca ilk yazarın soyadı hemen devamına ve diğerleri yazılarak, yayın tarihinden önce verilir. - İki yazarlı kaynakların gösteriminde yazar adları metinde ayraç içerisinde ve bağlacı ile gösterilir. Kurum Yayınları - Ortak yazarlı kurum yayınlarına metin içerisinde yapılan göndermelerde, kurum adı her gönderme yapıldığında gösterilir. İlk gösterimden sonra yapılan göndermelerde, kurum adının kısa biçimi kullanılır. Örnek 3 (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT] 1981) (DPT, 1981) Yazarı Belirtilmeyen Yayın - Yazarı belli olmayan yayına metin içerisinde gönderme yaparken yayının başlığının ilk iki ya da üç sözcüğü ile birlikte yayın tarihi kullanılır. Makale ya da bölüm başlığı çift tırnak ( ) imi ile kitap ya da süreli yayın başlığı altı çizilerek gösterilir. - Eğer yayın anonim olarak adlandırılmışsa, metin içindeki göndermede anonim sözcüğü ve yayın tarihi kullanılır.... (Anonim, 1983) Soyadları aynı olan yazarlar - Soyadları aynı olan yazarlara ait yayınlara yapılan göndermelerde, yazarların ilk adlarının baş harfleri kullanılır.

4 Örnek 4 S.E. Dykes (1983) ve B.A. Dykes (1980)... S.E. Dykes ve diğerleri (1983) ve B.A. Dykes (1980)... Aynı ayraç içerisinde birden fazla kaynağa gönderme - Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme yapılırken yayınlar tarihe göre dizilir. Örnek 5 Bilgi birimi konusunda yapılan yeni araştırmalar (Demircan, 1988, 1989)... Aynı yazarın aynı yılda yayınlanan iki ayrı yayınına gönderme Örnek 6 Bilgi birimi konusunda yapılan yeni araştırmalar (Demircan, 1988a, 1988b...) Ayrı yazarlara aynı ayraç içerisinde gönderme yapıldığında yazarlar ve yayınları noktalı virgül ile ayrılır. Örnek 7 Bilgi birimi konusunda yapılan yeni araştırmalar (Demircan, 1988; Sezer, 1989)... Görüşmeler Yazışmalara ya da özel görüşmelere yapılan göndermelerde, görüşme yapılan kişinin adından sonra görüşme yazılır ve görüşmenin tarihi, gün ay ve yıl sırası ile verilir. Örnek 8 Sektörde toplam kalite çalışmaları 1990 lı yılların başında başlamıştır(m. Togay,görüşme, 12 Ocak 1998). Madde 9. KAYNAK GÖSTERME Çalışmanın kaynakça bölümünde çalışma sırasında gönderme yapılan ya da alıntılanan kaynakların tümü eksiksiz biçimde verilir. Kullanılan kaynaklar yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre dizilir. Anabilim dalı gereklerine uygun olarak, bazı çalışmalarda kronolojik sıralama da yapılabilir. Kaynakça girdisinin birinci satırı hariç diğer tüm satırları 2 cm. içeriden yazılır. Aynı yazarın birden fazla yapıtına gönderme yapılmışsa bunlar kaynakçada tarih sırası ile verilir Makaleler Yazar Soyadı, Adı (ya da adının sadece baş harfi) (Yayın Tarihi), Makale Adı, Dergi Adı, Dergi Cilt ve Sayısı, Sayfa Numaraları. Tek yazarlı dergi makalesi Örnek 9 Erdem, Şükrü (1997), Mali piyasalarda sistem riski, politika ve önlemler, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F.Dergisi, c.15. S.2. ss Makale Yazarları Yazar adları, önce soyadı daha sonra adın ilk harfi büyük olarak yazılır. Birden çok yazarı olan makalelerde ilk yazar soyadı ve adından sonra, diğer yazarlar ad soyadı sırasına göre belirtilir.

5 Yazarı belli olmayan makalelerde, makale başlığı yazar adı yerine, yayın tarihinin önüne yazılır. Yazar adı ile tarih arasına virgül konmaz. Yayın Tarihi Yayının yayım hakkı (copyright) tarihi yıl olarak; gazete ya da magazin makalesi için ise gün, ay ve yıl sırası ile yazılır. Tarih ayraç içerisinde verilir. Basımı onaylanmış ancak henüz basılmamış makaleler, tarih yerine basılacak yazılarak verilir. Makale Başlığı Başlığın yalnızca ilk sözcüğünün ve başlıkta yer alan özel adların ilk harfi büyük harf ile, diğerleri ise küçük harfle yazılır. Başlık tırnak içerisinde yazılır. Dergi Adı ve Basım Bilgisi Dergi adı her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere tam olarak ve italik yazılır (ya da altı çizilir).cilt, sayı, sayfa kısaltmaları mutlaka verilmelidir. İkiden fazla yazarı olan dergi makalesi Örnek 10 Moulaert, F., E. Swyngedouw, J.S. Nelson (1989), A regulation approach to the geography of flexible production systems, Environment and Planning,D. Society and Space, c.7, ss Baskıdaki Dergi Makalesi Örnek 11 Öncül, Zafer (basılacak), Aile şirketleri, İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Ortak yazarlı bülten makalesi Örnek 12 Kurul (1 Eylül 1980), Professionals face tax rises as IRS targets personal-service corporations, Behavior Today, c.5. Yazarı belli olmayan gazete makalesi Örnek 13 Study finds free care used more (1982), APA Monitor, Nisan, s. 14. Metinde ayraç içi göndermede makale başlığı kısaltılarak verilir: ( Study finds, 1982). Eğer makale birbirini izlemeyen sayfalarda basılmışsa, makalenin bulunduğu bütün sayfalar virgülle ayrılarak verilir. Sayı ve seri numarası olan araştırma yazısı Örnek 14 Davies, Gary (1996), Time, food shopping and food preparation; Some attitudinal linkages, Manchester Business School Working Paper, c.4, (Seri No: 348), ss Cilt numarası verildikten sonra ayraç içinde seri ve sayı numarası verilir Kitaplar

6 Yazar adı (Yayın Tarihi), Kitabın Adı, Basım yeri : Yayın evinin adı. Örnek 15 Karasar, Niyazi (1995), Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Kitap yazarları ya da kitabı yayına hazırlayanlar Bütün yazar adları, önce soyadı daha sonra ilk ad sırası izlenerek yazılır. Birden çok yazarı olan kitaplarda yazar soyadları tam olarak, ilk adların ise baş harfleri yazılır. Kitap bir yazar ya da yazarlarca derlenmişse, kitabı hazırlayanın soyadı ve adı yazar adının yerine yazılır ve ayraç içinde Derl. kullanılır. Yayın Tarihi Yayının yayım hakkı (copyright) tarihi yıl olarak yazılır. Tarih ayraç içerisinde verilir. Ayraçtan sonra virgül konur. Kitap adı Başlığın her sözcüğünün ilk harfi büyük harfle yazılır. Kitap adı italik olarak yazılır (ya da altı çizilir). Gerekli olan bilgiler, örneğin 3. baskı ya da 2. cilt gibi kitabın adından hemen sonra ayraç içinde yazılır. Kitap adı ve ayraç arasına nokta konulmaz. Kitap adı yazıldıktan sonra virgül konur. Yayım bilgileri Yayın evinin bulunduğu kentin adı yazılır. Eğer kent adı bilinmiyorsa ya da başka bir yerle karıştırılıyorsa, yayın evinin bulunduğu eyalet ya da ülke adı kullanılır. Yer adından sonra iki nokta üst üste konur. Yayın evinin adı kısa ve anlaşılır biçimde yazılır. Yayın evinin ikiden çok kentte bürosu varsa, kitapta ilk yazılan kentin adı kullanılır. Kitabın baskı sayıları Örnek 16 Karasar, Niyazi (1995), Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8.Basım), Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Derleme kitap Örnek 17 Svikola,J.J. ve B.P. Shapiro(Derl.) (1993), Keeping Customers, USA: Harvard Business Review. Derleme kitap içindeki yazılardan biri kaynak gösterildiğinde (derleme içindeki bölüm veya makale) şöyle gösterilir: Örnek 18 Goran Moris (1965), The Roots of Scientific Method, Applied Research in Education, Derl.: E.Wayne Courtney (Totowa, New Jersey: Littlefield,Adams),ss Yazarı belli olmayan kitap

7 Örnek 19 TSE (Türk Standartları Enstitüsü) (1974), Adlandırma İlkeleri, TS 1392 Ankara. Yazarı belli olmayan kitap, yayının ilk adı kullanılarak alfabetik sıraya konur. Metinde ayraç içinde şöyle gösterilir; (TSE,1974). Kitabın gözden geçirilmiş baskısı Örnek 20 Cohen, J. (1977), Statistical power analysis for the behavioral sciences (gözden geçirilmiş baskı), New York :Academic Press. Çeviri kitap Örnek 21 Pacitti, B. J. (1969), Organizational Networks (Çev. A. Solaklı), New York : Prentice Hall Raporlar Yazar adı, (Yayın Tarihi), Rapor başlığı, Rapor Sayısı, Kurum adı Rapor başlığı Kitap girdisi yazım kurallarına göre yazılır. Eğer kurum sayı vermişse (rapor, kontrat, monografi sayısı) bu sayı başlıktan hemen sonra ayraç içinde verilir, araya nokta koyulmaz. Eğer birden fazla sayı verilmiş ise rapora en kolay erişmeyi sağlayacak numara verilir. Basım bilgisi Yer adından sonra raporu yayımlayan kurumun adı rapor üzerinde yazılı olduğu biçimiyle verilir. Eğer rapora saklandığı kurum tarafından özel bir erişim numarası verilmişse bu ayrıca bölüm sonunda ayraç içinde verilir Kurultay/ Sempozyum Bildiri Kitapları Yazar adı, (Yayın tarihi), Bildiri/makale başlığı, Yayına hazırlayanın adı, Kurultay ya da sempozyum (kitabı) başlığı, Sayfa no, Yayımlandığı yer: Yayımlayan kurum. Kurultay ya da Sempozyum adını oluşturan sözcüklerin baş harfleri büyük harfle yazılır. Kurultay ya da sempozyumun düzenlendiği gün ve ay yazılır Tez ve Projeler Yazar adı, ( Yayın tarihi), Tezin başlığı, Tezin türü (YL, Doktora, Sanatta Yeterlik), Sunulduğu Üniversite ve Enstitü, Yer adı. Örnek 22 Gömleksiz, Müfit (1993), Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel demokratik tutumlar ve erişiye etkisi,doktora Tezi, İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Dissertation Abstract Girdileri Örnek 23

8 Rodriguez, R.F. (1983), A comparison of teacher teaching style with student learning style through the use of Transactional Analysis, Dissertation Abstracts International. 43(11), 3501A Veri Tabanları (CD-ROM vb.) Örnek 24 Rubendall, R.L. (1988), Building communities through camping, Opinion Papers, ERIC: ED Internet Kaynakları Elektronik kaynak çeşitleri devamlı artmakta ve değişmektedir. Bu nedenle elektronik ortamlardan kaynak gösterme şekilleri henüz tam anlamıyla standartlaşmamıştır.. Üç önemli kaynak gösterme metodu şunlardır: MLA (Modern Language Association) Formatı Yazar Soyadı, Adı Çalışmanın adı. Orijinal kaynağın adı, tarihi: sayfa sayıları. Kaynak adı. Bulunduğu URL adresi (ziyaret tarihi). APA (American Psychological Association) Formatı Yazar Soyadı, Adı (Orijinal kaynağın tarihi). Makale adı. Makalenin orijinal kaynağı, sayfa sayıları.( Kaynak adı, yayın yeri: yayıncı adı.) Bulunduğu URL adresi [ ziyaret tarihi] TURABIAN Formatı Yazar Soyadı, Adı. Makale adı. Orijinal kaynak adı, orijinal yayın tarihi, sayfa sayıları. Kaynak adı: URL adresi (Yayın yeri: Yayıncı Adı, ziyaret tarihi) 9.9. CD, Plak, Kaset Örnek 25(CD) Composers of Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan,Kazakhistan,Kirgizia and Turkey, Raks Muzik (SD 06), 1994, bant 3. Örnek 26(Plak) Nedyalka Simeonova, Balkanton Stereo 33,BKA 10990, Örnek 27(Kaset) F.Chopin, Complete Works, MUZA CK 834 Stereo, Warzawie, Madde 10. PROJELERİN DERLENİP CİLTLENMESİ Tez ve projelerin derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıralamaya uyulacaktır. Aşağıda belirtilen sıralama tez ve proje yazım diziminin standartlaşması amacıyla sunulmuştur. Bu sıralamada yer alan bölümlerden Anabilim dalı gereklerine ve konu içeriğine uygun olanlar kullanılacaktır, tüm bölümlerin her tez ve projede yer alması gerekmemektedir!. DİZİM SAYFA NUMARASI Dış Kapak İç Kapak*... Küçük Romen rakamları (i,ii,iii,...) Jüri Üyelerinin Onay Sayfası... " Türkçe Özet (en çok 300 sözcük)... " İngilizce Özet, Abstract (en çok 300 sözcük)... " Önsöz... " İçindekiler... " Kısaltmalar Listesi (varsa)... " Tablolar Listesi (varsa)... " Şekiller Listesi (varsa)... " Ekler Listesi(varsa)... " I.GİRİŞ... Sayfa Numaraları (1,2,3,...)

9 Problem... " Amaç (Sorular, HipoPROJELER)... " Önem... " Varsayımlar... " Sınırlılıklar... " Tanımlar... " II. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ... " III. YÖNTEM... " Araştırma Modeli... " Evren ve Örneklem... " Uygulama (düzeysel işlem)... " Veri Toplama Aracı... " Verilerin Toplanması... " Verilerin Çözümü ve Yorumu... " IV. BULGULAR VE YORUM... " V. SONUÇ, YARGI VE ÖNERİLER... " Kaynaklar... " Ekler (varsa)... " Özgeçmiş (Liste şeklinde hazırlanmalıdır)... " * (İç kapakta (i) kesinlikle gösterilmez!) Dış Kapak Dış kapak beyaz karton olacak ve üzeri tez başlığı, türü ve yazar soyadı büyük harflerle, diğer bütün yazılar ise aralarında belirli ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde küçük harflerle yazılacaktır. Yazarın adı, tez türü (Yüksek Lisans tezi veya projesi, Doktora Tezi), İZÜ kısaltması ve yıl olarak tarih kapak sırtına da soldan başlanarak örnekteki gibi yazılacaktır. Kapak sayfasında ve sırtta yazıların büyüklüğü 12 punto olacaktır İç Kapak İç kapakta dış kapaktaki bilgilerin aynısı ve aynı şekilde yer alacaktır. Ek olarak tez veya proje danışmanı ismi de bu kapakta yer alacaktır Jüri Üyelerinin Onay Sayfası Onay sayfası ekte verilecektir İçindekiler İçindekiler kelimesi büyük harflerle yukarıya ve ortaya yazılacaktır. Burada, eser içindeki bölümler aldıkları sıraya göre dizilir ve bölümlerin karşısına hangi sayfalarda başladığı yazılır. Kısaltmalar, Tablolar ve Şekiller Listesi yazıları büyük harflerle sayfanın yukarı ve ortasına yazılır. Metin içinde geçen tablo ve şekillerin sayısına göre bu bölümde sayfa numaralarının gösterilmesi gerekmektedir. Tablo ve şekil sayısı az ise bu bölüm kaldırılabilir. Kısaltmalar da Metin ve Dipnot ta atıf yapılan kitap, süreli yayın, yazılı belge, el yazması, ansiklopedi, almanak, anı kitapları, biyografi, katalog, rapor, atlas ve harita gibi kaynakların kısaltmaları, varsa uluslararası kabul görmüş kısaltmalarla birlikte bu bölümde verilir. Bu liste içinde yer almayan fakat metin içinde birçok kez atıfta bulunulan kaynaklar için yazar tarafından verilen kısaltmalar ile yine yazar tarafından gerek duyulan diğer kısaltmalar, listeye alfabetik dizin içerisinde yerleştirilir. Metin içinde kullanılan genel kısaltmaların izahı da bu dizin içinde yer alır Önsöz Büyük harflerle sayfanın yukarısına ve ortaya yazılacaktır. Çalışmanın amacı, araştırmacının araştırması sırasında gördüğü yardımlar ve teşekkürler yer alacaktır. Eğer tez herhangi bir fondan desteklenmiş ise buna ait bir bilgi konulacak ve tez ve proje numarası yazılacaktır. Önsöz gerektiğinde konu ile yakından ilgili bir başkası tarafından, kendi imzası ile de yazılabilir. Ancak, yazarın anlatmak istediği bir şey yoksa bu bölümden vazgeçilebilir Giriş Giriş eserin birinci bölümü olup, konunun bütününe ve araştırmadan elde edilebilecek sonuçların ana ilkelerine bu bölümde yer verilir Özet

10 Projeye ait İngilizce ve Türkçe iki ayrı özet düzenlenecektir. Özetlerde ayrıca beş anahtar sözcük de yer alacaktır. Madde 11. PROJELERİN ÇOĞALTILMASI VE TESLİMİ Tez ve Projeler tamamlandıktan sonra, ilk aşamada 3 nüsha tellenmiş olarak Enstitüye teslim edilir. Projede, jüri tarafından kabul edildikten veya jüri tarafından tespit edilen gerekli düzeltmeler süresi içinde tamamlanıp, son şeklini aldıktan sonra 4 kopya olarak çoğaltılıp ciltlenerek jürinin imzasına sunulur. Ciltlenip imzalanan proje ve kopyaları Enstitüye teslim edilir. Tez ve projelerin orijinalinde ve fotokopisinde sayfalar tek yüz olarak kullanılmalıdır. Tez ve projeler, ayrıca basıldığı haliyle ve tam metin olarak 3,5 inch disket içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır.

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır. T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZLERİ İLE SANAT ESERİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMALARININ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ ZONGULDAK 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i 1. AMAÇ VE KAPSAM... 1 2. TEZLERDE

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Bayburt-2013 1.GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1.1.Kullanılacak Kağıdın Özellikleri Bitirme Çalışması, DIN A4

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ *Yeni Tez yazım kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 08/06/2010 tarihli ve 2010/83 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BOLU,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZĠ, SANATTA YÜKSEK LĠSANS / SANATTA YETERLĠK ESER RAPORU

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZĠ, SANATTA YÜKSEK LĠSANS / SANATTA YETERLĠK ESER RAPORU T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZĠ, SANATTA YÜKSEK LĠSANS / SANATTA YETERLĠK ESER RAPORU YAZIM ve BASIM YÖNERGESĠ VAN - 2001 T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 2. TEZİN GENEL DÜZENİ... 3 2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi... 3 2.2 Yazma Şekli... 3 2.3 Yazı Karakteri... 3 2.4 Sayfa Düzeni... 3 2.5 Satır Aralıkları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARDA KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ Ankara, 2006 1 İÇİNDEKİLER KAYNAK GÖSTERMENİN ÖNEMİ VE TEMEL KURALLAR... 4 Kaynak Gösterme İlkeleri... 4 KÜNYE DÜZENİ... 6 KİTAP... 6

Detaylı