Bulanık Mantık Text Alan Arama Eşleşmede NAME-3 Teknolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulanık Mantık Text Alan Arama Eşleşmede NAME-3 Teknolojisi"

Transkript

1 Bulanık Mantık Text Alan Arama Eşleşmede NAME-3 Teknolojisi Yazan : Koray Korkut Copyright 2011 Askon Bilişim 1

2 İçindekiler 1 TEXT ALANLAR ÜZERİNDE YAPILAN ARAMA / EŞLEME İŞLEMLERİNDE VARYASYON PROBLEMİ VARYASYON PROBLEMİNİ AŞMAK İÇİN DİĞER KLASİK METODLAR Soundex ve Benzeri Metodlar Eşleştirme Kodları NAME-3 TEKNOLOJİSİ Çoklu Anahtarlar Arama Aralıkları Eşleştirme Amaçları... 7 Copyright 2011 Askon Bilişim 2

3 1 TEXT ALANLAR ÜZERİNDE YAPILAN ARAMA / EŞLEME İŞLEMLERİNDE VARYASYON PROBLEMİ Veritabanındaki bir kaydı kişi adı, firma adı, adres, konu gibi alanlar üzerinden arama/eşleme ihtiyacı pek çok uygulamada karşımıza çıkıyor. Bu uygulamalara aşağıdaki temel örnekleri verebiliriz; TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası gibi bir ID numarası olmayan mevcut şahıs ya da kurumsal müşterilerin ünvan,kimlik,adres,telefon bilgileri kullanılarak tekilleştirilmesi. Yeni müşteri kaydı yaratılırken kişinin ya da firmanın mevcut bir müşteri olup olmadığı kontrolü. Müşteri numarasını bilmeyen bir müşterinin çağrı merkezini aradığında kaydına kimlik bilgileri ile ulaşılması. Telemarketing kampanyalarında potansiyel müşteri listesinin mevcut müşteriler ile karşılaştırılarak gereksiz aramaların önlenmesi. İstihbarat ya da pazarlama faaliyetleri amacıyla aynı evde oturan hane halkının tespiti. Ne var ki bu gibi free text alanlar varyasyona son derece açık alanlardır. Bu sebeple bu gibi alanlar üzerinde arama yaparken aradığımız kayda varyasyonlara rağmen ulaşmak için çok kullanılan yöntemlerden biri Wildcard arama metodur. Nispeten az sayıda kayıt içeren veritabanlarında Wildcard metodu aranan kayıtların sonuç setine dahil edilmesi için etkili bir metoddur ancak milyonlarca kayıt içeren bir veritabanında dönen sonuç seti o kadar büyük olur ki içinden aradığımız kaydı seçmek imkansız hale gelmektedir. Her durumda Wildcard metodu ile dönen kayıtların aradığımız kayıt olup olmadığını teyyit için gözle kontrol gerekmektedir. Wildcard metodu insan müdahelesi gerektirmeyen otomatik prosesler için uygun değildir. Sonuç olarak Wildcard metodu kurumsal uygulamalarda text arama eşleme ihtyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Free text alanlarda varyasyon problemini aşmak için kullanılan diğer alternatif metodlara geçmeden önce bu varyasyonların sebeplerine kısaca değinmekte fayda var. Bunların bazılarını aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz. Hatalar o Typographic hatalar ( Klavyede yanlış tuşa basmaktan kaynaklanan yazım hataları ) o Fonotik hatalar ( Spelling hataları ) Copyright 2011 Askon Bilişim 3

4 Yazım formatından ve ortamından kaynaklanan farklılıklar o Karakter seti farklılıkları o Büyük, küçük harf farkları o Kısaltmalar o Kelime sıralamasındaki farklar o Eksik ya da fazla kelimeler Bu varyasyonlara aşağıdaki örnekleri gösterebiliriz. Ahmet Levent Öztürk Ahmet Levend Öztürk Ahmet Öztürk Ahmet L. Öztürk Levent Öztürk Hamidiye Mah. Serakent Sit. Petunya Blk. D: Kağıthane/İstanbul Hamidiye Mh. Serakent Sit. Söyler Cd. Petunya Blok Da:8 Kağıthane/İST Askon Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. Askon Bilişim Dan. Ve Tic. Ltd. Şti. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT 2 VARYASYON PROBLEMİNİ AŞMAK İÇİN DİĞER KLASİK METODLAR Bahsettiğimiz problemleri aşmak için yetersiz kaldığı noktaları yukarıda açıkladığımız Wildcard metodu ile birlikte aşağıdaki yöntemler de geliştirimiştir. 2.1 Soundex ve Benzeri Metodlar Bu tip metodlar kelimeleri fonotik kurallar ve tipik yazım hatalarını göz önüne alarak stabil kodlara çevirme algoritmalarına dayanır. Bu şekilde hata ve varyasyona rağmen kelimeler aynı stabil koda dönüştürülmeye çalışılır. Bu algoritmalar İngilizce fonotik kuralları göz önüne alınarak geliştirildiğinden Türkçe kelimelerde çok etkin olamamaktadır. Ayrıca kelime bazlı metodlar olup birden fazla kelime içeren alanlardaki eksik/fazla kelimelerden ve sıralama farklarından oluşan varyasyonları kompanse etmek için tasarlanmamışlardır. Aynı şekilde kısaltmaları da kompanse edemezler. 2.2 Eşleştirme Kodları Bu yaklaşım kaydı oluşturan alanların bir kısmının kombinasyonundan eşleştirme kodları üretilmesine dayanır. Mesela kişi ad ve soyadının ilk üçer harfi ve doğum yılı birleştirilerek bir kod oluşturulur ve bu kod veritabanında kaydı indekslemek için kullanılır. Eğer tek bir kod ile yetinmeyip her kayıt için farklı alan kombinasyonlarında birden fazla kod oluşturulursa bu metod kısmen başarılı olmaktadır Copyright 2011 Askon Bilişim 4

5 ancak yine de dönen sonuç setindeki kaydın aranan kayıt olup olmadığına karar vermek için insan kontrolü gerekmektedir. Bu metod da insan müdahalesi olmadan eşleşme kararı vermesi gereken otomatik prosesler için uygun değildir. 3 NAME-3 TEKNOLOJİSİ Yukarıdaki açıklamalardan çıkarımda bulanabileceğimiz şekilde ideal text alan arama/eşleme çözümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 1. Doğru kayıtları kaçırmadan veritabanından çekilecek aday kayıt setini mantıklı ölçüde küçültebilmeli. 2. İnsan kontrolüne gerek kalmadan aday kayıtların eşleşme kararını verebilmeli. 3. Performansı kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalı. Hızla genişleyen müşteri veritabanları text alan arama eşleme sistemleri üzerinde yukarıdaki saydığımız üç özelliğin tümünü sağlama konusunda baskı yaratmaktadır. Bu özelliklerin tümünü sağlayan dünyadaki en güçlü teknoloji aşağıda detaylarını anlatacağımız NAME-3 teknolojisidir. NAME-3 teknolojisi Avustralya da çok sayıda gelen göçmen başvuru kayıtlarının eşleştirilmesi amacı ile ilk olarak tasarlanmıştır ve konusunda dünyadaki en etkin algoritmayı içermektedir. NAME-3 isim (her türlü text alanı gerçek hayatta bir öğeyi temsil eden isim olarak kabul edebiliriz) alanları üzerinde üç farklı aşamada gerçekleşen bir arama/eşleme algoritmasıdır. Bu aşamalar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. 1. Çoklu Anahtarlar ( Multiple Keys ) 2. Arama Aralıkları ( Search Ranges ) 3. Eşleştirme Amaçları ( Matching Purposes ) NAME-3 Teknolojisini veritabanındaki tüm kayıtlar için çoklu anahtarlar yaratılması, arama sırasında hangi anahtar kombinasyonlarının veritabanından çekileceğine karar verilmesi ve son olarak veritabanından çekilen aday kayıtların belirlenen alanlar kullanılarak puanlanması olarak özetleyebiliriz. Copyright 2011 Askon Bilişim 5

6 NAME-3 Algoritması Çoklu Anahtarlar Veritabanındaki tüm kayıtlar için birden fazla kelime kombinasyonu içerecek şekilde oluşturulur. Kelimelerin rastlanma sıklığına göre seçiciliği ayarlanır. Arama Aralıkları Farklı kelime sıralamaları ve kombinasyonlarına göre anahtarlar üzerinden arama yapılarak aday kayıt seti belirlenir. İş amacının gerektirdiği performans/kalite dengesine uygun olarak tarama genişliği farklılaştırılabilir. Eşleştirme Amaçları İş amacına uygun olarak aday kayıtların belirlenen alanlar üzerinden puanlanmasını sağlar. Eşik puanı geçen aday kayıtlar eşleşmiş kabul edilir. 3.1 Çoklu Anahtarlar İsmi oluşturan olası farklı kelime kombinasyonları için birden fazla arama anahtarı yaratılarak veritabanında saklanır. Bu şekilde kelime sıralamasındaki farklar ya da eksik/fazla kelimeler kompanse edilmiş olur. Çoklu anahtarlar çoğunlukla ad-soyad, ünvan, adres gibi tek bir alan üzerinde yaratılır. ( Ancak çok büyük veritabanlarında aday kayıt setini daha da küçültmek için tercihen birden fazla alan kullanılabilir ). Anahtarlar yaratılırken seçici olmayan, alanların çoğunda geçen kelimeler için anahtar yaratılmaz. Buna örnek olarak şirket ünvanlarındaki Limited, Ltd., Şti., Ticaret, Tic. gibi kelimeleri verebiliriz. Bunlar NAME-3 algoritmasında Noise Word olarak adlandırılırlar ve ülkeye has look-up tablolarında saklanırlar ve her alan tipi için (Şahıs Adı, Şirket Adı, Adres vs..) farklı olarak tanımlanabilirler. Yine kayıtların çoğunda olmayan ancak çok sık rastlanan kelimer anahtarların ancak ikincil kısmında kullanılırlar. Bunlara şirket ünvanlarındaki İnşaat, Bankası, Hastanesi, Müdürlüğü vs.. gibi kelimeleri örnek verebiliriz. Bunlar NAME-3 algoritmasında Minor Word olarak adlandırılır ve yine ülkeye has look-up tablolarda saklanır. (Ülkeye ve dile özel bu tanımların tutulduğu dosyaya Name-3 algoritmasında popülasyon dosyası adı verilmektedir ). Noise ve Minor word tanımlarında olmayan her kelime Major word olarak kabul edilir. Çoklu anahtarlar yaratılırken isimdeki her Major-Major ve Major-Minor kombinasyonu için farklı bir anahtar yaratılır. Ancak isimde hiç Major kelime yok ise tek başına Minor kelime içeren anahtar yaratılmaktadır. Major kelimelerin rastlanma sıklığının da anahtar yaratılması sırasında etkisi vardır. Bunun için yeterince çok sayıda kayıt içeren bir örnek veri seti üzerinde frekans analizi yapılır ve bu frekans analizi sonucu da popülasyon dosyasına kaydedilir. Anahtarlar yaratılırken Major word nispeten sık rastlanan bir kelime ise bu anahtarın toleransı daha dar tutulur (zira toleransa izin verildiği ölçüde zaten büyük olan aday kayıt seti daha da büyüyecektir ) Copyright 2011 Askon Bilişim 6

7 ancak Major word nispeten az rastlanan bir kelime ise bu anahtarın toleransı geniş tutulur(aday kayıt seti küçük olacağından makul seviyede farklılaşmış kayıtlar da aday setine dahil edilebilir). Bu şekilde anahtarlar tek bir alan üzerinde yaratılmasına rağmen doğru kayıtları yakalayabilirken aday kayıt setini yeteri kadar küçültecek seviyede seçici olabilmektedir. Anahtarların tek bir alan üzerinde yaratılması ancak yine de yeteri kadar seçici olması aramanın bütün alanlara bağımlı olmasını önleyerek hataların maksimum derecede tolere edilmesini sağlamaktadır. 3.2 Arama Aralıkları Aramayı gerektiren iş amacına uygun olarak veritabanından aranan kayıt ile benzer kayıtları çekmek için daha önce yaratılmış çoklu anahtar kombinasyonlarının hangi genişlikte taranacağına algoritma tarafından karar verilir. Bazı uygulamalarda aranan kaydın kaçırılmasından doğacak risk büyük olurken bekleme süresinin nispeten uzun olması tolere edilebilir. Örneğin sahteciliği önleme amaçlı otomatik çalışan bir tarama prosesi kayıt başına 10 saniye beklemeyi tolere edebilir. Böyle bir uygulamada olası bütün kombinasyonları tarayan geniş bir arama aralığı tercih edilebilir. Ancak Call Center da müşteri ismiyle kaydı arayan kullanıcı için bu bekleme süresi tolere edilebilir seviyede değildir. Burada ekrana en olası seçenekler süratle getirilmelidir. Bu sebeple dar bir arama tercih edilecektir. Kullanıcı aradığı kaydı bulamaz ise farklı bir kombinasyon yazarak tekrar aramayı deneyebilir ancak %95 durumda aradığı kayıt ilk aramada gelecektir. Ne kadar genişlikte bir arama yapılacağına bağlı olarak aranan isimdeki kelimelerin farklı sıralamasındaki kombinasyonları içeren anahtarlar da aramaya dahil edilebilir. Şimdiye kadar anlatılanlardan çıkarım yapılabileceği üzere çoklu anahtarlar iş amacına uygun arama aralıkları ile birlikte kullanıldığında hem kelime sıralamasındaki farklar, hem de eksik fazla kelimelerden doğan farkları kompanse edebilecek bir esneklik sunmaktadır. 3.3 Eşleştirme Amaçları Yukarıda belirttiğimiz gibi veritabanından aday kayıtların çekilmesi anahtarlar vasıtasıyla gerçekleşir. Ancak genellikle anahtarlar tek başına aradığımız kaydı diğer kayıtlar içerisinden ayırmak için yeterli değildir. Gelen aday kayıtları iş amacımıza uygun olan alanlar listesi üzerinden puanlayarak her kaydın bizim aradığımız kayda ne kadar benzediğini derecelendiren bir sisteme ihtiyacımız vardır. NAME-3 algoritması bu amaçla Eşleştirme Amaçlarını kullanır. Eşleştirme Amacı kısaca eşleştirmede hangi alanların kullanılacağını ve bu alanların nispi ağırlık katsayısını içeren bir tanımlamadır. Aranan kayıt ve aday kayıtların her biri her bir alan üzerinden arasında bir puanlama üzerinden eşleştirilerek puanlanır ve her alanın puanı tanımlı katsayı ile çarpılır. Bulunan puan toplam katsayıya bölünerek her aday kayıt için arasında bir eşleşme puanı ortaya çıkar. İş amacına uygun bir eşik seviyesi belirlenerek belli bir puanın üzerindeki kayıtların otomatik olarak eş olduğu kararı verilebilir. Yine tercihe göre belli bir puan aralığı insan kontrolü gerektiren gri bölge olarak tanımlanabilir. Eşik seviyesinin altında kalan kayıtlar farklı kabul edilerek değerlendirmeye alınmayabilir. NAME-3 eşleştirme algoritması onlarca parametre içerebilen kompleks ve bir o kadar da esnek bir algoritmadır.( Mesela Eşleşme Amacı tanımında hangi alanın hangi puan altında kalırsa katsayısının sıfır olarak kabul edileceği gibi parametreler vardır. Adres, telefon gibi değişebilen alanların eşleşmeme durumunda puana negatif etkisi olsun istemeyiz ama eşleşir ise pozitif etkisi olsun isteriz. Bu parametre bunun gibi durumlar için kullanılmaktadır. ) Copyright 2011 Askon Bilişim 7

8 Dünyanın en büyük müşteri veritabanlarında başarı ve performans ile uygulanan NAME-3 teknolojisi bir dizi el değişikliğinden sonra bugün dünyada Veri Entegrasyon teknolojileri konusunda lider firmalardan biri olan Informatica tarafından satın alınmış ve bu firmanın ürünleri içerisinde text arama/eşleme çekirdek teknolojisi olarak kullanılmaktadır. Copyright 2011 Askon Bilişim 8

Kurumsal Veritabanlarında Adres Veri Kalitesinin Artırılması İçin Uygulanabilecek Yöntemler

Kurumsal Veritabanlarında Adres Veri Kalitesinin Artırılması İçin Uygulanabilecek Yöntemler Kurumsal Veritabanlarında Adres Veri Kalitesinin Artırılması İçin Uygulanabilecek Yöntemler Yazan : Koray Korkut Copyright 2011 Askon Bilişim 1 İçindekiler 1 Müşteri Adres Veri Kalitesinin Önemi ve Ölçüleri...

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Pratik Kılavuz Tesisat ve ısıtma sektörü için termal görüntüleme

Pratik Kılavuz Tesisat ve ısıtma sektörü için termal görüntüleme Pratik Kılavuz Tesisat ve ısıtma sektörü için termal görüntüleme Tesisat kaçaklarının bulunması ve ısıtma performansının izlenmesi için profesyonel çözümler. 1 Giriş Son yıllarda, endüstriyel pazar için

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI 6. EYLEM MADDESİ AKILLI KARTLARIN KAMUDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖN ÇALIŞMA RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI 6. EYLEM MADDESİ AKILLI KARTLARIN KAMUDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖN ÇALIŞMA RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI 6. EYLEM MADDESİ AKILLI KARTLARIN KAMUDA KULLANIMI KONUSUNDA ÖN ÇALIŞMA RAPORU TÜBİTAK-UEKAE OCAK / 2006 ÇALIŞMAYI YAPAN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TÜBİTAK UEKAE

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu]

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] Vestel Datasel Birim Ortaklığı Tarih : 23.01.2009 Sürüm : 1.0 İçindekiler İçindekiler... 2 Giriş... 4 SİSTEM YÖNETİMİ (T.C. Sağlık

Detaylı

HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER

HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER 2013 HOŞGELDİN 2013 VE TEHDİTLERİ VERİTABANINIZ GÜVENDE Mİ? SED (SELF ENCRYPTING DISCS): KENDİNDEN ŞİFRELEMELİ DİSKLER UNDERGROUND FIREEYE: GELİŞMİŞ SİBER ATAKLARA EN İYİ CEVAP CYBEROAM UTM NEXT GENERATION

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi www.imkb.gov.tr İçindekiler Önsöz 1 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Uygulanan İşlem Yöntemleri 2 Öncelik Kuralları 3 Sürekli

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KAAN GÜLTEN kimdir? ÖNSÖZ BÖLÜM 1 SEO TERİMLERİ

KAAN GÜLTEN kimdir? ÖNSÖZ BÖLÜM 1 SEO TERİMLERİ KAAN GÜLTEN kimdir? Seo sektörü ile ilgili çalışmalara 2007 yılında başlayan yazar, sektöre 2009 yılında Seohocasi.com sitesiyle aktif olarak giriş yapmıştır. Sitesinde, yürüttüğü çalışmalar kapsamında

Detaylı