Dersin Kodu ve Adı: Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar"

Transkript

1 Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan temel yöntemleri öğrenme - Nükleik asit melezleme yöntemlerini öğrenme - Elektroforez yöntemlerini ve çeşitlerini öğrenme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Nükleik Asit Melezlemesine Dayalı Yöntemler; In situ melezleme (hibridizasyon), Radyoaktif olmayan problar, Southern emdirimi (Blotting) Northern emdirimi (Blotting), Proteinlerin izolasyonu, analizi ve saflaştırılması; Protein elektroforezi, Boyama ile saptama Membrana aktarımla saptama: Western emdirimi (Blotting), Elektroforetik tekniklerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Tek boyutlu Elektroforez (doğal ve Denatüre PAGE), İki boyutlu Elektroforez, Membrana aktarım (Western emdirimi) Enzimatik Analiz ve Aktivite Belirleme Yöntemleri Enzimatik analizin temel ilkeleri. Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler, Prof. Dr. Güler Temizkan, Doç. Dr. Mazlı Arda, Nobel tıp kitapevleri, 00. Molecular Clonning, A LaboratoryManual, J. Sambrook, E. F. Fritsch, T. Maniatis. Pricnipals of Gene Manupulations, 00, S. B. Primrose, R. M. Twyman and R. W. Old, sixth edition, Blackwell Science.

2 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mikrobiyal Biyoteknoloji II Endüstriyel ürünlerin üretimi ve kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi vermek PY., PY., PY., PY., PY, PY.0 -Biyoteknolojinin temel prensiplerini ve biyoteknolojik prosesleri tanımlar. -Biyoteknolojide önemli mikroorganizmaları tanımlar. -Endüstriyel mikrobiyoloji ve fermentasyonun teknik prensiplerini açılar. -Mikrobiyal biyoteknolojide yapılan temel işlemleri anlatır. -Mikrobiyal biyoürünlerden örnekler verir. -Mikrobiyal biyokütle, primer ve sekonder metabolitlerin üretimini uygular. -Biyo-ürün üretiminde deneyim kazanır. -Sorunların çözümüne yönelik mikroorganizmaların değerlendirilebileceğini bilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Mikroorganizmaların tanımlanması ve gruplandırılması Mikrobiyal biyoteknolojide starter kültürler Mikrobiyal metabolizma Mikrobiyal primer ve sekonder metabolitlerin üretimi Mikrobial vitaminlerin üretimi Mikrobiyal antibiotik ve bakteriosinlerin üretimi Mikrobiyal polimerler eksopolisakkarit ve alginat üretimi Mikroalgler in biyoteknolojik önemleri Fungus ların biyoteknolojik önemleri Siyanobakteri lerin biyoteknolojik önemleri Liken lerin biyoteknolojik önemleri Probiyotik biyoteknolojisi Arkebakter biyoteknolojisi. Beyatlı ve Aslım; Mikrobiyal Biyoteknoloji Ders Notları.. Demain and Davies; IndustrialMicrobiology and Biotechnology.

3 Dersin Kodu ve Adı: 000- Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik II Sağlık, ekolojik, ekonomik, tarımsal, hukuksal ve etik boyutlarıyla biyogüvenliği incelemek. PY, PY, PY, PY, PY, PY - Biyogüvenlik sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olur - Biyoteknoloji uygulamaları ile ilişkili biyogüvenlik sorunlarını tartışabilir - Risk grup ve seviyelerini tanımlayabilir - Laboratuvardaki atık yönetimi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur - Türk ve Uluslararası standartlardaki düzenlemeleri tartışabilir - Biyoetik ile ilişikli etik teorileri ve metodlarını tanımlayabilir - Önemli etik sorunları tıp, çevre ve genetik alanlarındaki önemli genetik sorunlrı yorumlayabilir Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Biyomühendisliğin konsept ve içeriği Biyoteknoloji ve Biyogüvenlilğin ilişkisi Biyoteknolojik Uygulamaların Dünü, Bugünü ve Geleceği Konusundaki Farklı Yaklaşımlar Tarımsal Amaçlı Modern Biyoteknoloji Uygulamaları Transgenik Uygulamalar Genetik Modifiye Organizma ve Ürünleriyle İlgili Yönelimler GM Uygulamasına Ait Tartışma Yaratan Riskler ve Farklı Yaklaşımların İrdelenmesi Önerilen risk yönetim sistemi biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik ile ilgili yaklaşımlar Biyolojik Silahlar Uluslararası Ticarette Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Ürünlerin Yeri; Modern Biyoteknolojide Patent Hakları ve Hukuk; Kültür Koleksiyonları ve Biyogüvenlik Açısından Önemleri Biyogüvenlik Açısından Uluslararası Platformlarda ve Ulusal Cephedeki Yasal Yapılanma Çalışmalarıyla İlgili Gelişmeler. Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji, 00. Prof. Dr. R. Şeminur Topal ın Ders Notları

4 Dersin Kodu ve Adı: 000 Bitki Islah Yöntemleri II Bitki ıslahında kullanılan geleneksel ve modern ıslah yöntemlerinin ilkelerinin karşılaştırılarak incelenmesi PY-, PY-, PY-, PY-, PY, PY- - Genetik ilkelerinin bitki ıslahında uygulanmasını öğretmek - Biyolojik çeşitliliğin bitki ıslahı çalışmalarında önemini ve kullanılma ilkelerini öğretmek - Bitki ıslahında kullanılan yöntemleri öğretmek - Moleküler ve biyoteknolojik yöntemlerin bitki ıslahında kullanımını öğretmek Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler X 0 Projeler Bitki ıslahının genetik ilkeleri Kültür bitkilerinin evrimi ve bitkilerde bitki ıslahı açısından üreme sistemleri Kalıtımın mekanizması ve melez gücünün temel ilkeleri Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık; Kendine döllenen bitkiler uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri Kendine döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi Yabancı döllenen bitkilere uygulanan introdüksiyon, seleksiyon ve melezleme yöntemleri Yabancı döllenen bitkilere uygulanan tekrarlamalı seçme yöntemleri Vejetatif çoğalan bitkilere uygulanan yöntemler ve tüm bitkilere uygulanan yöntemlerden mutasyon ıslahı teknikleri Tüm bitkilere uygulanan yöntemlerden poliploidi ıslahı teknikleri 0 Modern bitki ıslahının temel ilkeleri ve önemli gen aktarma teknikleri Dayanıklılık ıslahının temel ilkeleri, dayanıklılığın mekanizması ve kalıtımı Dayanıklılık testi yöntemleri; Dayanıklılık ıslahı yöntemlerinden seleksiyon ve melezleme teknikleri Dayanıklılık ıslahı yöntemlerinden yabancı gen aktarılması. Bitki Islahı Ders Kitabı, 00., Şehirali, S. ve M. Özgen, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara ÜniversitesiMatbaası, Ankara.. Genel Bitki Islahı, Prof. Dr. İbrahim DEMİR. Bitki Islahı, Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ, Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZGEN. Bitki Islahı Ders Notları

5 Dersin Kodu ve Adı: 000 Genler II Genlerin yapı ve organizasyonunu anlamak PY, PY, PY - Genom kavramını öğrenme - Genomun protein sentezindeki görevlerini kavrama - Operon kavramını öğrenme - Nükleik asitlerin kendini kopyalama özelliklerini öğrenme - Hücre sinyal iletiminin esaslarını öğrenme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Genden genoma Proteinler mrna Protein sentezi mrna sentezi ve transkribsiyon Operon kavramı DNA, DNA replikasyonu, Rekombinasyon ve Tamir mekanizmaları Nükleus Kromozomlar, Transkripsiyonun başlaması ve düzenlenmesi Hücreler, Sinyal iletimi Hücre döngüsü ve büyümenin düzenlenmesi. Genes VII, 000, Benjamin Lewin, Oxford University Pres. Moleküler biyoloji, 00, Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. An Introduction to Genetic Analsis, 000, Anthony J. F. Griffiths, Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, W. H. Freeman and Company, NY. USA. Ders Notları

6 Dersin Kodu ve Adı: 00 Genlerin Moleküler Biyolojisi Bölüm / Program Adı:Biyoloji ABD II Genlerin yapı ve organizasyonlarını moleküler düzeyde incelemek. PY-, PY-, PY- - Nükleik asitlerin genetik bilgiyi taşıyan moleküller olduğunu kavrar - Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir - Genetik kod ile protein sentezi arasındaki ilişkiyi kavrar - Gen ifadesinin farklı canlı gruplarında düzenlenme esaslarını öğrenir Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler X 0 Projeler 0 Mendelin dünya görüşü Nükleik asitler genetik bilgiyi taşırlar DNA ve RNA nın yapısı Kromozom, kromatin ve nüklezom kavramları DNA replikasyonu DNA mutasyonları ve tamir mekanizmaları Transkripsiyon mekanizmaları RNA splaysı ve Translasyon Genetik kod Prokaryotlardan gen düzenlenmesi Ökaryotlarda gen düzenlenmesi Gelişme döneminde gen düzenlenmesi. Molecular Biology Of The Cell,, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, James D. Watson, Garland Publishing, NY. USA. Moleküler Hücre Biyolojisi, 00, Prof. Dr. Hasan Veysi, Güneş, Kaan Kitabevi, Eskişehir. Molecular Biology of The Gene, 00,James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine and Richard Losick, Pearson Benjamin Cummings-CSHL PRESS, USA. Genes VII, 000, Benjamin Lewin, Oxford University Pres. Moleküler biyoloji, 00, Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. An Introduction to Genetic Analsis, 000, Anthony J. F. Griffiths, Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, W. H. Freeman and Company, NY. USA

7 Dersin Kodu ve Adı: 00 DNA Probları II Moleküler biyolojide DNA analizlerinde kullanılan probların elde edilişi, özellikleri, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi. PY., PY., PY. - Nükleik asitlerin genomları işaretlemede kullanılmasını öğretme - Farklı işaretleme yöntemlerini öğretme - Genomların işaretlemesinin kullanım amaçlarını öğretme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 DNA problarına genel giriş DNA prob tasarımı DNA problarının kullanım alanları DNA prob çeşitleri Moleküler melezleme teknolojisi Örnek hazırlama Radyoaktif işaretleme işlemleri Southern, Western, Northern blotlama yönetemleri Radyoaktif işaretli probların izolasyonu Radyoaktif olmayan probların işlemi Melezleme formatları ve tespit etme işlemleri Prob ve hedefin çoğaltılması sistemi. DNA probes,, George H. Keller, Mark M. Manak, Macmillian Publishers Ltd, NY. USA

8 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Moleküler Genetik II Genetik materyalin yapısını, özelliklerini ve metabolizmasını öğrenmek PY., PY., PY., PY. - Genomik materyal olarak DNA, DNA dizileri ve nükleik asitlerin özelliklerini öğrenme - Prokaryotik ve ökaryotik genom organizasyonu ve düzenlenmesini anlama - Moleküler genetiğin temel esaslarını öğrenme - Moleküler genetik ile ilgili uygulamaları bilme Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler X 0 Projeler 0 Nükleik asitler Genetik materyalin kütlesi Baz içeriği ve baz dizisi Genetik materyalin biçimi ve organizasyonu Nükleik asit metabolizması enzimleri Replikasyon Onarım Genden protein Fenotip genotip ilişkisinin biyokimyasal temeli Gen anlatımının düzenlenmesi Kromozom dışı genetik sistemler Rekombinasyon, Mutasyon. Prof. Dr. Güler Temizkan, Genetik, II. Moleküler Genetik, i.ü. Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul,.. Genetik. W. S. Klug and M.R. Cummings, Ed. Cihan Öner. Palme Yayıncılık, 00.. HumanMolecular Genetics. T. Strachan, A.P. Read. Willey and Sons Publication, Molecular biology of the gene. J.D.Watson, T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick. CSHL Press, 00.

9 Dersin Kodu ve Adı: 00- Biyoteknolojide Kullanılan Teknikler II Biyoteknolojide kullanılan güncel teknikleri öğretmek. PY., PY., PY. - Biyoteknolojik çalışmalarda biyogüvenliğin önemini kavrama - Moleküler tekniklerin biyoteknoloji alanında uygulanmasını öğretme - Biyosistemlerin ürün üretmede kullanıldığı süreçleri öğretme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Biyogüvenlik ve biyoteknoloji Hücre ve enzim imobilizasyonu Kromozomal DNA izolasyonu Pilazmid DNA izolasyonu RNA izolasyonu Elektroforez teknikleri Proteinlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu Mikrobiyal ikincil metabolitlerin biyosentezinde genetik kontrol Laktik asit bakterilerinin bakteriyosinlerinin genetiği ve biyoteknolojik uygulamaları PCR teknikleri Konvansiyonel PCR RT PCR, Bilgisayar ve İnternetin gen analizinde kullanımı. Manual of IndustrialMicrobiology and Biotecnology. Arnold L Demain and Julian E. Davies. Maniatis, Sambrook, Russel, Moleculer Cloning, I, II ve III

10 Dersin Kodu ve Adı: 000 Entomolojik Müze Metodları- II Böcek araştırmalarında standart müze materyali oluşturabilmek için tüm araçların tanıtılması, yöntem bilgi ve becerilerinin kazandırılması. PY, PY, PY - Karasal, sucul ve parazitik böcek örnekleri toplar. - Böcek öldürme işlemleri ve öldürme kavanozlarını açıklar. - Tuzaklar ve böceklerin cezp edilerek yakalanmasını açıklar. - Böceklerin çeşitli ortamlardan laboratuara taşır. - Toplanan örneklere ait bilgileri arazide kaydeder. - Toplanan örneklerin korunması ve preparasiyon işlemlerini açıklar. - Böcek örneklerinin koleksiyonlara yerleştirilmesi ve korunmasını açıklar. - Kırılan böcek örneklerinin organlarının tamirini açıklar. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Karasal böceklerin toplanması Öldürme, öldürme şişeleri Öldürme ve muhafaza solüsyonları İnjeksiyonla öldürme Canlı böceklerin taşınması Toplama ekipmanları, sucul böceklerin toplanması ARASINAV Sivrisineklerin toplanması, parazitik böceklerin toplanması Böcekleri cezbederek yakalamak; ışık tuzağı ile yakalamak Ölü halde toplamak, tuzak çukurları, gübre tuzakları Dişilerin cazibesi ve hareketli tuzaklar yardımıyla yakalamak Yakalanan böceklerin arazide muhafazası ve depolanması Arazide iğneleme, kâğıt muhafaza paketleri, Muhafaza ve depolama ortamları, bilgi kaydı. Kıyak, S., Entomolojik Müze Metodları, Ankara, Ed. Millar, I., M., Uys, V.,M., Urban, R., P., Colecting and preserving insects and arachnids,switzerland, 000. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım, Ankara, 0.. Borror, J., D., Tiplehorn, C., A., Johnson, N., F., An introduction to the study of insects, Newyork,.

11 Dersin Kodu ve Adı: 00 Böcek Ekolojisi I Böceklerin ekolojik seçimlerinin ve canlılarla ilişkilerinin incelenmesi. PY, PY, PY - Böceklerin gelişimine iklim etkenlerinin etkisinin kavranması - Böceklerin gelişimine besinin etkisinin kavranması - Böceklerin gelişimine populasyon yoğunluğunun etkisinin kavranması - Böceklerin gelişimine canlıların karşılıklı etkilerinin kavranması Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Böceklerde yaşama şekilleri, hayat ortamları Böceklerde homotipik ilişkiler Böceklerde sosyal yaşama eğilimi Böceklerde heterotipik ilişkiler Böceklerin düşmanı olan hayvanlar Hastalık taşıyıcı olan böcekler ARASINAV Bitki-hayvan ilişkileri, düşmanca etkilere karşı korunma çareleri Phylaktik taklit, belirgin olmayan phylaktik taklit, belirgin sematophylaktik taklit Cansız çevre ile ilişkileri Üreme yetenekleri ve ölüm oranları Abiotik faktörler ve etkileri Biosönöz ve abiotik faktörler Böcek-insan ilişkileri. Odum, E., P., Barrett, G., W., Ekolojinin temel ilkeleri, Ankara 00.. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım, Ankara, 0.. Şişli, N., Ekoloji-Çevre Bilim, Ankara,.

12 Dersin Kodu ve Adı: 00 Hemimetabol Böcekler II Hemimetabol böcekler hakkında bilgi sahibi olmak PY, PY, PY, PY - Hemimetabol böceklerin karakteristik özelliklerini ve sınıflandırılmasını öğrenir - Hemimetabol böceklerin morfolojisi biyolojisi ve yayılışını öğrenir Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Hemimetabol gelişen böcek takımları ve sınıflandırılmaları. Ephemeroptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Odonata takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Plecoptera, Embioptera takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Dermaptera, Notoptera, takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Mantodea takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. ARASINAV Blattodea takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması Blattodea takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Phasmatodea, Isoptera takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Zoraptera, Pscoptera takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Phthiraptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Thysanoptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Heteroptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması.. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım,ankara, 0... Resh, V., Carde, R., Encyclopedia of insects, 00.

13 Dersin Kodu ve Adı: 00 Odonata Sistematiği Güz I Odonata takımına ait türlerin tanımı, sistematiği ve teşhisi ile ilgili bilgi sahibi olmak. PY PY PY PY PY - Odonata takımına ait türlerin genel özelliklerini öğrenir. - Odonatların morfolojilerini ve biyolojisini öğrenir. - Odonata takımım sistematiği ve teşhisi hakkında bilgi sahibi olur. - Ülkemizde bulunan Odanata takımına ait türleri öğrenir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Odonatların genel özellikleri-i Odonatların genel özellikleri-ii Odonat morfolojisi Odonat biyolojisi Palearktik bölgede bulunan familyaların genel özellikleri Palearktik bölgede bulunan familyaların morfolojisi Arasınav Palearktik bölgede bulunan familyaların biyolojisi Yurdumuzda bulunan familyaların genel özellikleri Yurdumuzda bulunan familyaların morfolojisi Yurdumuzda bulunan familyaların biyolojisi Familya teşhis anahtarları Önemli odonat cinsleri Önemli odonat türleri. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım, Ankara, 0.. Resh, V., Carde, R., Encyclopedia of insects, 00.

14 Dersin Kodu ve Adı: 00 Sulak Alan Ekolojisi Güz I Sulak alanlarda yaşam ve ekolojileri hakkında bilgi sahibi olmak PY., PY. - Sulak alanların özelliklerini bilir. - Sulak alanların ekosistemdeki rollerini bilir. - Sulak alanların tipleri ve biyolojik özelliklerini bilir. - Türkiye deki sulak alanları arasında yorum yapar. - Sulak alanlar ve bu alanların korunma stratejileri ve kanunlarını bilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Sulakalanların tanımı ve genel özellikleri-i Sulakalanların genel özellikleri-ii Sulakalan ekosistem elemanları Sulakalanların abiyotik elemanları Sulakalanların biyotik elemanları Göl ekosistemi ARASINAV Bataklık ekosistemi Akarsu ekosistemi Akarsu kirliliği etmenleri Göl kirliliği etmenleri Sulakalanlar bildirgeleri ve sözleşmeleri Dünyadaki önemli sulakalanlar Ülkemizde sulakalanların geçmişi ve geleceğine dair projeksiyonlar. Kazancı, N., et al. A Hydrobiological research on Köyceğiz-Dalyan Specially Protected AreaÖzyurt Press,pp, figs., Ankara. ().. Girgin, S. and N. Kazancı Researches on inland waters of Turkey I. Evaluation of water quality of Ankara Stream using physico-chemical and biological parameters.- Özyurt Printinghouse,pp. Ankara. ().. Kazancı, N., et al. Biological Diversity Action Plan: Wetlands, River, Marine, Lake, Island and Cave Ecosystems. World Bank Report. İmaj Print, pp., Ankara. ().. Kazancı, N. et al. Inland Waters of Turkey Series II (ed. N. Kazancı): Biotic index methods for evaluating environmental quality of runningwaters. Imaj Press pp.00. ().. Kazancı, N., et al. Inland Waters of Turkey Series III (ed. N. Kazancı):Limnology, Environmental quality and biodiversity of Burdur and Acı Lakes Imaj Press. 0 pp. Ankara. ().. Kazancı, N., et al. Inland waters of Turkey Series IV (ed. N. Kazancı):Limnology, Environmental quality and biodiversity of Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşçu Lakes,Delta of Küçük and Büyük Menderes, Güllük and Karamuk Marshes.Imaj Press. pp. Ankara. ().

15 Dersin Kodu ve Adı: 000- Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler Proje / Alan Kısa Ara Uygulama Lab. Çalışması / Final Toplam Ulusal Sınav Sınav Kredi Ödev AKTS Kredisi II Dersin Verildiği Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Ön Lisans () Lisans () Bilimsel araştırmalar yapan öğrencilere bilimsel çalışmalarında izleyecekleri yolları göstermek, makalelerini kurallarına göre düzenli hazırlamalarına yardımcı olmak. PY, PY, PY, PY, PY, PY0, PY - Araştırma türleri ve sorunları hakkında bilgi verir. - Bir bilimsel alanda analiz yapar. - Deneysel araştırmalarda temel ilkeleri kavrar. - Araştırma sonuçları yayımlanırken ilgili bilimsel yayının yapısını inceler. - Literatür etüdü hakkında bilgi verir. - Araştırma ile ilgili bilgi toplama yollarını tartışır. - Bir bilimsel yayının hazırlanmasında temel ilkeleri uygular. - Bilimsel yayınları bilgisayarda hazırlar ve gerekli programları uygular. Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 Konuyla ilgili genel tanımlar, biyoloji alanında yapılan yayın çeşitleri Kaynağa ulaşma yolları ve elde edilmesi Kaynak çeşitleri ve bunların gösterilmesi ile ilgili anlatım ve örnekler Lisansüstü tez hazırlamada dikkat edilecek hususlar Öğrenciler tarafından lisansüstü tezleri incelenme ve kritik etmesi Bilimsel yazım nedir? Başlık Nasıl Hazırlanır? Yazarlar ve Adresleri Nasıl Sıralanır? GirişNasıl Yazılır? Kısa Özet Nasıl Hazırlanır? Malzeme ve Yöntemler Bölümü Nasıl yazılır? 0 Sonuçlar Nasıl Yazılır? Tartışma Nasıl Yazılır? Teşekkür Nasıl İfade Edilir? Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır? Etkin Bir Tablo Nasıl Tasarlanır? Etkin Gösterimler Nasıl hazırlanır? Yazılı Metin Nereye ve Nasıl Sunulur? Değerlendirme İşlemi (Editörlerle Nasıl İletişim Kurulur?) Yayımlama Süreci Öğrenciler tarafından çeşitli bilimsel makalelerin incelenmesi ve kritik edilmesi Ders Kitabı veya Kaynakları ) Yayınlanmış ve İngilizce çeşitli makaleler.

16 Dersin Kodu ve Adı: 00 Karşılaştırmalı Omurgalı Endokrinolojisi II Omurgalı hayvanlarda histoloji, sitoloji, endokrinoloji, fizyoloji ve endokrinoloji çalışacak öğrencilere omurgalıların endokrin sistemleri ve bu sistemlerin histolojisi ve görevleri hakkında bilgi vermek. PY., PY. -Endokrin sistemin fizyolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi edinilir -Omurgalı canlılardaki endokrin sistemin benzerlikleri ve farklılıkları öğrenilir -Omurgalılardaki endokrin sistemin sitolojisi ve histolojisi öğrenilir Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Hormonların Sınıflandırılması Hormonların Salglanması Hormonların Kimyasal Yapısı Hormonların kategorizasyonu Hipotalamus Hipofiz Troid Bezi Paratiroid bezi Böbreküstü Bezi Böbreküstü Bezi Pankreas Bezi Eşeysel Bezler. McEwen,B.S.,, Interaction between hormones and nevre tissue.sci.am.p.. Noyan, A.,, Yaşamda ve hekimlikte fizyoloji 0p.. River, C., and Vale,W.,, Endocrinology p.

17 Dersin Kodu ve Adı: 00 Mikrobiyolojik Sayım II Mikroorganizma sayım metodlarının: Direkt metodlar. İndirekt metodlar, Kültür metodlarının neler olduğunu, Elde edilen sayım verilerinin değerlendirilmesini kavrama ve bu konularda beceri geliştirilmesi. 0 PY., PY., PY. - Mikrobiyolojide sayım metodlarını tanımlar. - Metodların teknik prensiplerini açıklar. - Sayım yöntemlerinde yapılan temel işlemleri anlatır. - Mikrobiyolojide sayım ile ilgili deneyim kazanır. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 Kültürel sayım yöntemleri, katı besiyerinde kullanılan yöntemler Dilüsyon, Besiyerine ekim ve inkübasyon Koloni sayımı ve değerlendirme Dökme kültürel sayım yöntemi Yüzeyde kültürel sayım yöntemi Tüp dilüsyonu yöntemi En Muhtemel Sayı Yöntemi Çift tabaka ekim yöntemi Spor sayımı Anaerobik bakterilerin sayımı Mikroskobik sayım yöntemleri McFarland yöntemiyle sayım Metabolizmaya dayalı sayımlar. Gürgün, V. ve Halkman A.K. Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri. GıdaTeknolojisi Derneği Yayın:.. Çotuk A. GenelMikrobiyoloji Yöntemleri. Nobel tıp kitapevi.

18 Dersin Kodu ve Adı: 00 Mikrofunguslarda İzolasyon ve İdentifikasyon II Ön Şartlar Mikroorganizmaların rezervuar çeşitlerinin neler olduğu, ana kaynaklardan nasıl izole edileceği, teşhislerde hangi kriterlerden faydalanılacağı, teşhis sıra ve anahtarında ilerleme işlemlerini anlamak ve kavramak. PY., PY., PY. - Mikroorganizmalar için izolasyon yöntemleri öğretilir, - Mikroorganizmalar için identifikasyon teknikleri öğretilir, - Makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterleri öğretilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Mikrofunguslara giriş Mikrofungusların özellikleri Arazide çalışma yöntemleri Mantar toplama yöntemleri Mikro detayların gözlenmesi Mikroorganizmalar için rezervuar nedir? Mikrofungusların rezervuar çeşitleri İzolasyon yöntemleri İzolasyon işlemleri Sayım sonuçları Identifikasyon teknikleri Makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterleri, Elde edilen izolatların saklanma şekilleri (şartları).. Biology of Microorganisms, Brock, T. D. et. Al., Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 00.. Essential microbiology, Hogg, S., John Wiley and Sons, New Jersey, 00.. Toprak Mikrofungusları Cilt. Hasenekoğlu İ., Erzurum,. Compendium of Soil Fungi, Domsch, K.H., W. Gams, and T.H. Anderson

19 Dersin Kodu ve Adı: 00 Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri II Bakterinin izolasyonu ve tanımlanması için izlenecek yolların öğretilmesi PY., PY., PY. - Mikrobiyolojide örnek alınması ve taşınmasının kavranması - Makroskobik ve mikroskobik inceleme yöntemlerinin öğrenilmesi - Kültür ve serolojik testlerin öğrenilmesi Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 İncelenecek materyallerin toplanma metotları Örneklerin ön kültürasyonunda kullanılan yöntemler; Bakterilerin morfolojik özelliklerin incelenmesi Bakteri izolasyonunda kullanılan genel ve özel besiyerleri Karışık kültürlerdeki bakteri kolonilerinin incelenmesi Gr(+) bakterilerin izolasyonunda kullanılan besiyerleri Gr(+) bakterilerin izolasyonunda kullanılan biyokimyasal testler Gr(-) bakterilerin izolasyonunda kullanılan besiyerleri Gr(-) bakterilerin izolasyonunda kullanılan biyokimyasal testler Bakteri tanımlanmasında kullanılan besiyerlerinin laboratuar ortamında hazırlanması; Bakteri tanımlanmasında kullanılan biyokimyasal testlerin yorumlanması Bakteri tanımlanmasında kullanılan moleküler metotlar Antijenik ve serolojik metotlar.. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology,J.B.Lippincott Company,Koneman, E.W., Allen,S.D.,Janda,W.M.,Schreckenberger,P.C.Winn,J.,Wc.

20 Dersin Kodu ve Adı: 000 Böcek Fizyolojisi-II II Böcek fizyolojisi ile ilgili bazı fizyolojik olayların öğretilmesi PY., PY., PY. - Böceklerdeki sistemlerin fizyolojilerini kavramak - Böceklerin besin gereksinimlerini öğrenmek - Böcek yumurtası, böceğin iç ve dış fizyolojik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Böcek embriyoloji Böceklerin ergin dönemleri Böceklerin ergin dönemlerindeki fizyolojik olaylar Böceklerde dolaşım sistemi, Böceklerde sindirim sistemi, Böceklerde boşaltım sistemi, ARASINAV Böceklerde solunum sistemi, Beslenme şekilleri ve metabolizma, Böceklerln neuroanatomisi, Böceklerin neurofizyolojisi, Böceklerin duygu organları, Böceklerde üreme sistemi, Feromonlar. Blum, M.S.,. Fundamentals of Insect Physiology. A Wiley- Interscience Publication,. Chapman, R.F.,. The Insects. Structure and Function. The English Universities Press Ltd. St. Paul s House,Warwick Lane, London. p.-.. Chapman, R.F.,. Structure of the Digestive System. Kerkut, A.G. and L.I. Gilbert (Ed.),Comprehensive Insect. Physiology, Biochemistry and Pharmacology. Regulation: Digestion, Nutrition and Excretion,Volume I- XII:. Nation, J.L., 00. Insect Physiology and Biochemistry. CRC Press LLC... Roeder, D.K.,. Insect Physiology. Chapman & Hall, - Boundary Row, London. 00.

21 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Mikoloji-II II Mantarların insanlar açısından önemi, Mikolojinin tarihçesi, Mantarların üreme, fizyoloji, beslenme ve ekolojik özellikleri, Mantar sistematiği, Parazitik ve simbiyotik ilişkileri hakkında bilgilendirme. PY, PY, PY - Mantarların bakteri, virüs ve parazitlerden farklı kılan özellikleri öğrenir. - Mantar üretimini hakkında bilgi sahibi olur. - Tanısal spor şekillerinin ayırımını yapabilir. - Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt edebilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Mikoloji tarihçesi Fungusların özellikleri ve sınıflandırması Gymnomycota genel özellikleri, Mastigomycota genel özellikleri Amomtigomycota genel özellikleri Ascomycetes sınıfı genel özellikleri ve hayat devri Asidiomycetes genel özellikleri ve hayat devri Makro mantarların morfolojik, fizyolojik, ekolojik özellikleri Makro mantarların üremeleri Makro mantarların besin ve ekonomik değerleri İhraç edilen makro mantarlar Mantarlardan yararlanma Zehirli mantarların tanınması ve onlardan kaçınma - Gücin, F. ve Tamer, A.Ü.,, Mikolojiye Giriş, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Notları No:, s. - Öner, M., 0, Mikoloji II, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No:, E. Ü. Fen Fak. Baskı İşleri, İzmir.

22 Dersin Kodu ve Adı: 00 Mikropreparasyon II Hayvansal dokuların preparasyonu hakkında bilgi kazandırma. PY., PY., PY., PY. - Mikroskop altında biyolojik materyaller incelenerek uygun malzeme seçimi - Mikroskop çeşitleri hakkında bilgi alma - Uygun mikroskop seçimi ve ayarlanması - Mikropeparasyon için farklı teknikler öğrenme - Mikrofotoğrafi ve uygulamaları hakkında deneyim elde edilmesi -. Preparat hazırlanması, saklanması ve ölçüm kayıtları Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Preparasyon yöntemleri Tesbit çözeltileri Tesbit Dokunun yıkanması Dokunun suyunun alınması Saydamlaştırma Parafine gömme Mikrotom Kesit alma Kesitlerin boyanması Sitokimyasal boyama yöntemleri Histokimyasal boyama yöntemleri Ozban, N., Özden, Ö. Mikropreparasyon Yöntemleri. İstanbul..

23 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Hayvan Fizyoloji II Hayvan fizyolojisi ile ilgili konular hakkında bilgi kazandırmak. PY., PY., PY. - Fizyolojinin önemini kavrar. - Hayvan fizyolojisi hakkında daha detaylı bilgilere sahip olur ve çeşitli hayvan çalışmalarında bu bilgisini kullanabilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Sinir sistemi Görme ve Tatma fizyolojisi Dokunma ve İşitme fizyolojisi Reseptör Fizyolojisi Dolaşım sistemi Büyük ve Küçük dolaşım fizyolojisi Lenf dolaşımı Sindirim sistemi Sindirimin kimyasal temelleri Sindirim sıvılarının salgılanması ve salgının düzenlenmesi Emilim fizyolojisi Enerji metabolizması. Ganong, WF,. Medical Physiology. Guyton, AC., Hall JE.. The text book of Medical Physiology W. B Saunders Company

24 Dersin Kodu ve Adı: : 00 Serbest Radikaller ve Antioksidan Savunma Sistemleri Güz I Biyolojide serbest radikaller ve antioksidan savunma sistemleri ile ilgili bilgilerin verilmesi PY., PY., PY., PY. - Serbest radikallerin tanımı yapılır. - Serbest radikallerin kaynakları ve biyolojik sistemler üzerine olan etkilerini açıklar. - Serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mekanizmalar hakkında bilgi verilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 Serbest radikaller Serbest oksijen radikalleri ve reaktif oksijen türleri Serbest radikal kaynaklan Antioksidanlar Eksojen antioksidanları Lipid peroksidasyonu Doğal antioksidantlar Eksojen antioksidantlar 0 Besin antipksidantları Lipid peroksidasyonu Çeşitli hastalıkların serbest radikallerle ilişkisi Antioksidan besinler. Free Radicals in Biology and Medicine, Barry Halliwell & John M.C. Gutteridge.. Free Radicals, Oxidative Stress, and Antioxidants, Tomris Özben.. Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols.. Ders Notları

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Dersin Kodu 1206.7102. Dersin Seviyesi

Dersin Kodu 1206.7102. Dersin Seviyesi Evrim Dersin Adı Dersin Seviyesi Evrim Dersin Kodu 1206.7102 Dersin Türü Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin Verildiği

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 Ön KoĢul Dersleri

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA : Prof. Dr. Başak KAYHAN Doç. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ Doç. Dr.Şengül YÜKSEL Doç. Dr.

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Preimplantasyon ve Genetik Tanı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ 1 Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ II.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ II 08.06.2015 13.30-15.00 29.06.2015 13.30-15.00 BİYOİSTATİSTİK 01.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER SAL.-C.ARF DERS.-D.1-D.2 22.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DENİZ BİYOLOJİSİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 12. Hafta (03.12.2013) 1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 2 Genetik: Biyolojinin

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 201 3.GÜZ 2 2 3 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES 201 3.GÜZ 2 2 3 5 BESLENME İLKELERİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME İLKELERİ I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP)

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU DOÇ.DR.OZAN

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı

Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı Biyoloji Araştırmaları, Moleküler Boyutu ve Önceliklerimiz Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nermin@istanbul.edu.tr, http://www.istanbul.edu.tr/fen/mbg/personel.php?id=30

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 122643 BİYOKİMYA TIBBİ GENETİK (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 100598 ATLARDA GEBELİK SÜRECİ ALANDIŞI DERS BÖLÜMÜ (VETERİNER) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR Prof. Dr. Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üniversite

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013) DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD. Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS Prof. Dr.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı:

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Derslik: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi 1. Kat Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dersliği Açılan Dersler: 3 adet Zorunlu Ders:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ BTEC 513 1-2 3 + 0 3 8

DERS BİLGİLERİ BTEC 513 1-2 3 + 0 3 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ BTEC 513 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ) TANIM Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikrobiyal organizmaların genleri, hücreleri, proteinleri, kültürleri ve dokuları üzerinde çalışarak, tarımsal üretimi, kaliteyi, verimi arttırmayı amaçlayan

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Modern Bitki Biyoteknolojisi

Modern Bitki Biyoteknolojisi Modern Bitki Biyoteknolojisi Ali TETİK Eylül, 2001 AJANDA: Biyoteknoloji Nedir? Biyoteknolojinin Genel Kullanım Alanları Bitki Islahında Biyoteknoloji ve Gen Tekniği Biyoteknoloji ile Yeni Bitkilerin elde

Detaylı

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde

Detaylı

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör.

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör. TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I III. DERS KURULU 9 ŞUBAT 2015-27 Mart 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ Dönem I Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU Müdür: Doç. Dr. ġahin Ahmedov - sahmedov@neu.edu.tr Yüksek Lisans Programları Program Yürütücüsü Telefon e-mail Beden Eğitimi ve Spor Anabilim D. Doç. Dr. Cevdet Tınazcı

Detaylı

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

DNA ONARIMI VE MUTASYON. Merve Tuzlakoğlu Öztürk Bakteri genetiği dersi Sunum-2 18.11.2005

DNA ONARIMI VE MUTASYON. Merve Tuzlakoğlu Öztürk Bakteri genetiği dersi Sunum-2 18.11.2005 DNA ONARIMI VE MUTASYON Merve Tuzlakoğlu Öztürk Bakteri genetiği dersi Sunum-2 18.11.2005 *DNA nın dölden döle değişmeden aktarımı için 2 süreç önemlidir: DNA ONARIMI 1. Replikasyon sürecinin doğru yapılması

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

TIP FAKÜLTESİ. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI Program koordinatörü Prof. Dr. Turgut İMİR, turgut_imir@yahoo.com Ders Sorumluları Prof. Dr. Turgut İMİR Prof.Dr.Nerin Bahçeciler

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13. Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13. Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Biyoteknoloji ve Genetik I Hafta 13 Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com Gen İfadesi

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I IV. KURUL DERS PROGRAMI ( 07 NİSAN 2014 28 MAYIS 2014 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. 1. Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir.

AVRASYA UNIVERSITY. 1. Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir. Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Oyun ve Oyun Materyalleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar BESİN TOKSİKOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

Doç. Dr. Tijen Talas-Oğraş. TÜBĐTAK - Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Tijen Talas-Oğraş. TÜBĐTAK - Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Bitki Biyoteknolojisi ve Açılımları YIBO-2009 Doç. Dr. Tijen Talas-Oğraş TÜBĐTAK - Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü BĐYOTEKNOLOJĐ Biyoteknoloji; ürün oluşumu için biyolojik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fayda-Değer

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Prof.Dr.Ahmet ÖZKAĞNICI Prof.Dr. Saim AÇIKGÖZOĞLU Prof.Dr. V.Meltem ENERGİN Prof.Dr. Mehmet KOÇ Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR DÖNEM I T.C. KONYA N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI B GRUBU I. DERS KURULU (7 HAFTA) (HÜCRE BİLİMLERİ) (29 EYLÜL- 14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Dersin Adı Öğretim Dili

Ders Tanıtım Formu. Dersin Adı Öğretim Dili Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoteknoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı