Dersin Kodu ve Adı: Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar"

Transkript

1 Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan temel yöntemleri öğrenme - Nükleik asit melezleme yöntemlerini öğrenme - Elektroforez yöntemlerini ve çeşitlerini öğrenme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Nükleik Asit Melezlemesine Dayalı Yöntemler; In situ melezleme (hibridizasyon), Radyoaktif olmayan problar, Southern emdirimi (Blotting) Northern emdirimi (Blotting), Proteinlerin izolasyonu, analizi ve saflaştırılması; Protein elektroforezi, Boyama ile saptama Membrana aktarımla saptama: Western emdirimi (Blotting), Elektroforetik tekniklerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Tek boyutlu Elektroforez (doğal ve Denatüre PAGE), İki boyutlu Elektroforez, Membrana aktarım (Western emdirimi) Enzimatik Analiz ve Aktivite Belirleme Yöntemleri Enzimatik analizin temel ilkeleri. Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler, Prof. Dr. Güler Temizkan, Doç. Dr. Mazlı Arda, Nobel tıp kitapevleri, 00. Molecular Clonning, A LaboratoryManual, J. Sambrook, E. F. Fritsch, T. Maniatis. Pricnipals of Gene Manupulations, 00, S. B. Primrose, R. M. Twyman and R. W. Old, sixth edition, Blackwell Science.

2 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mikrobiyal Biyoteknoloji II Endüstriyel ürünlerin üretimi ve kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi vermek PY., PY., PY., PY., PY, PY.0 -Biyoteknolojinin temel prensiplerini ve biyoteknolojik prosesleri tanımlar. -Biyoteknolojide önemli mikroorganizmaları tanımlar. -Endüstriyel mikrobiyoloji ve fermentasyonun teknik prensiplerini açılar. -Mikrobiyal biyoteknolojide yapılan temel işlemleri anlatır. -Mikrobiyal biyoürünlerden örnekler verir. -Mikrobiyal biyokütle, primer ve sekonder metabolitlerin üretimini uygular. -Biyo-ürün üretiminde deneyim kazanır. -Sorunların çözümüne yönelik mikroorganizmaların değerlendirilebileceğini bilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Mikroorganizmaların tanımlanması ve gruplandırılması Mikrobiyal biyoteknolojide starter kültürler Mikrobiyal metabolizma Mikrobiyal primer ve sekonder metabolitlerin üretimi Mikrobial vitaminlerin üretimi Mikrobiyal antibiotik ve bakteriosinlerin üretimi Mikrobiyal polimerler eksopolisakkarit ve alginat üretimi Mikroalgler in biyoteknolojik önemleri Fungus ların biyoteknolojik önemleri Siyanobakteri lerin biyoteknolojik önemleri Liken lerin biyoteknolojik önemleri Probiyotik biyoteknolojisi Arkebakter biyoteknolojisi. Beyatlı ve Aslım; Mikrobiyal Biyoteknoloji Ders Notları.. Demain and Davies; IndustrialMicrobiology and Biotechnology.

3 Dersin Kodu ve Adı: 000- Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik II Sağlık, ekolojik, ekonomik, tarımsal, hukuksal ve etik boyutlarıyla biyogüvenliği incelemek. PY, PY, PY, PY, PY, PY - Biyogüvenlik sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olur - Biyoteknoloji uygulamaları ile ilişkili biyogüvenlik sorunlarını tartışabilir - Risk grup ve seviyelerini tanımlayabilir - Laboratuvardaki atık yönetimi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur - Türk ve Uluslararası standartlardaki düzenlemeleri tartışabilir - Biyoetik ile ilişikli etik teorileri ve metodlarını tanımlayabilir - Önemli etik sorunları tıp, çevre ve genetik alanlarındaki önemli genetik sorunlrı yorumlayabilir Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Biyomühendisliğin konsept ve içeriği Biyoteknoloji ve Biyogüvenlilğin ilişkisi Biyoteknolojik Uygulamaların Dünü, Bugünü ve Geleceği Konusundaki Farklı Yaklaşımlar Tarımsal Amaçlı Modern Biyoteknoloji Uygulamaları Transgenik Uygulamalar Genetik Modifiye Organizma ve Ürünleriyle İlgili Yönelimler GM Uygulamasına Ait Tartışma Yaratan Riskler ve Farklı Yaklaşımların İrdelenmesi Önerilen risk yönetim sistemi biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik ile ilgili yaklaşımlar Biyolojik Silahlar Uluslararası Ticarette Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Ürünlerin Yeri; Modern Biyoteknolojide Patent Hakları ve Hukuk; Kültür Koleksiyonları ve Biyogüvenlik Açısından Önemleri Biyogüvenlik Açısından Uluslararası Platformlarda ve Ulusal Cephedeki Yasal Yapılanma Çalışmalarıyla İlgili Gelişmeler. Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji, 00. Prof. Dr. R. Şeminur Topal ın Ders Notları

4 Dersin Kodu ve Adı: 000 Bitki Islah Yöntemleri II Bitki ıslahında kullanılan geleneksel ve modern ıslah yöntemlerinin ilkelerinin karşılaştırılarak incelenmesi PY-, PY-, PY-, PY-, PY, PY- - Genetik ilkelerinin bitki ıslahında uygulanmasını öğretmek - Biyolojik çeşitliliğin bitki ıslahı çalışmalarında önemini ve kullanılma ilkelerini öğretmek - Bitki ıslahında kullanılan yöntemleri öğretmek - Moleküler ve biyoteknolojik yöntemlerin bitki ıslahında kullanımını öğretmek Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler X 0 Projeler Bitki ıslahının genetik ilkeleri Kültür bitkilerinin evrimi ve bitkilerde bitki ıslahı açısından üreme sistemleri Kalıtımın mekanizması ve melez gücünün temel ilkeleri Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık; Kendine döllenen bitkiler uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri Kendine döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi Yabancı döllenen bitkilere uygulanan introdüksiyon, seleksiyon ve melezleme yöntemleri Yabancı döllenen bitkilere uygulanan tekrarlamalı seçme yöntemleri Vejetatif çoğalan bitkilere uygulanan yöntemler ve tüm bitkilere uygulanan yöntemlerden mutasyon ıslahı teknikleri Tüm bitkilere uygulanan yöntemlerden poliploidi ıslahı teknikleri 0 Modern bitki ıslahının temel ilkeleri ve önemli gen aktarma teknikleri Dayanıklılık ıslahının temel ilkeleri, dayanıklılığın mekanizması ve kalıtımı Dayanıklılık testi yöntemleri; Dayanıklılık ıslahı yöntemlerinden seleksiyon ve melezleme teknikleri Dayanıklılık ıslahı yöntemlerinden yabancı gen aktarılması. Bitki Islahı Ders Kitabı, 00., Şehirali, S. ve M. Özgen, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara ÜniversitesiMatbaası, Ankara.. Genel Bitki Islahı, Prof. Dr. İbrahim DEMİR. Bitki Islahı, Prof. Dr. Sezen ŞEHİRALİ, Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZGEN. Bitki Islahı Ders Notları

5 Dersin Kodu ve Adı: 000 Genler II Genlerin yapı ve organizasyonunu anlamak PY, PY, PY - Genom kavramını öğrenme - Genomun protein sentezindeki görevlerini kavrama - Operon kavramını öğrenme - Nükleik asitlerin kendini kopyalama özelliklerini öğrenme - Hücre sinyal iletiminin esaslarını öğrenme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Genden genoma Proteinler mrna Protein sentezi mrna sentezi ve transkribsiyon Operon kavramı DNA, DNA replikasyonu, Rekombinasyon ve Tamir mekanizmaları Nükleus Kromozomlar, Transkripsiyonun başlaması ve düzenlenmesi Hücreler, Sinyal iletimi Hücre döngüsü ve büyümenin düzenlenmesi. Genes VII, 000, Benjamin Lewin, Oxford University Pres. Moleküler biyoloji, 00, Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. An Introduction to Genetic Analsis, 000, Anthony J. F. Griffiths, Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, W. H. Freeman and Company, NY. USA. Ders Notları

6 Dersin Kodu ve Adı: 00 Genlerin Moleküler Biyolojisi Bölüm / Program Adı:Biyoloji ABD II Genlerin yapı ve organizasyonlarını moleküler düzeyde incelemek. PY-, PY-, PY- - Nükleik asitlerin genetik bilgiyi taşıyan moleküller olduğunu kavrar - Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonlarını öğrenir - Genetik kod ile protein sentezi arasındaki ilişkiyi kavrar - Gen ifadesinin farklı canlı gruplarında düzenlenme esaslarını öğrenir Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler X 0 Projeler 0 Mendelin dünya görüşü Nükleik asitler genetik bilgiyi taşırlar DNA ve RNA nın yapısı Kromozom, kromatin ve nüklezom kavramları DNA replikasyonu DNA mutasyonları ve tamir mekanizmaları Transkripsiyon mekanizmaları RNA splaysı ve Translasyon Genetik kod Prokaryotlardan gen düzenlenmesi Ökaryotlarda gen düzenlenmesi Gelişme döneminde gen düzenlenmesi. Molecular Biology Of The Cell,, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, James D. Watson, Garland Publishing, NY. USA. Moleküler Hücre Biyolojisi, 00, Prof. Dr. Hasan Veysi, Güneş, Kaan Kitabevi, Eskişehir. Molecular Biology of The Gene, 00,James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine and Richard Losick, Pearson Benjamin Cummings-CSHL PRESS, USA. Genes VII, 000, Benjamin Lewin, Oxford University Pres. Moleküler biyoloji, 00, Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. An Introduction to Genetic Analsis, 000, Anthony J. F. Griffiths, Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, W. H. Freeman and Company, NY. USA

7 Dersin Kodu ve Adı: 00 DNA Probları II Moleküler biyolojide DNA analizlerinde kullanılan probların elde edilişi, özellikleri, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi. PY., PY., PY. - Nükleik asitlerin genomları işaretlemede kullanılmasını öğretme - Farklı işaretleme yöntemlerini öğretme - Genomların işaretlemesinin kullanım amaçlarını öğretme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 DNA problarına genel giriş DNA prob tasarımı DNA problarının kullanım alanları DNA prob çeşitleri Moleküler melezleme teknolojisi Örnek hazırlama Radyoaktif işaretleme işlemleri Southern, Western, Northern blotlama yönetemleri Radyoaktif işaretli probların izolasyonu Radyoaktif olmayan probların işlemi Melezleme formatları ve tespit etme işlemleri Prob ve hedefin çoğaltılması sistemi. DNA probes,, George H. Keller, Mark M. Manak, Macmillian Publishers Ltd, NY. USA

8 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Moleküler Genetik II Genetik materyalin yapısını, özelliklerini ve metabolizmasını öğrenmek PY., PY., PY., PY. - Genomik materyal olarak DNA, DNA dizileri ve nükleik asitlerin özelliklerini öğrenme - Prokaryotik ve ökaryotik genom organizasyonu ve düzenlenmesini anlama - Moleküler genetiğin temel esaslarını öğrenme - Moleküler genetik ile ilgili uygulamaları bilme Ara Sınavlar Kısa Sınavlar Ödevler X 0 Projeler 0 Nükleik asitler Genetik materyalin kütlesi Baz içeriği ve baz dizisi Genetik materyalin biçimi ve organizasyonu Nükleik asit metabolizması enzimleri Replikasyon Onarım Genden protein Fenotip genotip ilişkisinin biyokimyasal temeli Gen anlatımının düzenlenmesi Kromozom dışı genetik sistemler Rekombinasyon, Mutasyon. Prof. Dr. Güler Temizkan, Genetik, II. Moleküler Genetik, i.ü. Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul,.. Genetik. W. S. Klug and M.R. Cummings, Ed. Cihan Öner. Palme Yayıncılık, 00.. HumanMolecular Genetics. T. Strachan, A.P. Read. Willey and Sons Publication, Molecular biology of the gene. J.D.Watson, T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick. CSHL Press, 00.

9 Dersin Kodu ve Adı: 00- Biyoteknolojide Kullanılan Teknikler II Biyoteknolojide kullanılan güncel teknikleri öğretmek. PY., PY., PY. - Biyoteknolojik çalışmalarda biyogüvenliğin önemini kavrama - Moleküler tekniklerin biyoteknoloji alanında uygulanmasını öğretme - Biyosistemlerin ürün üretmede kullanıldığı süreçleri öğretme Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Biyogüvenlik ve biyoteknoloji Hücre ve enzim imobilizasyonu Kromozomal DNA izolasyonu Pilazmid DNA izolasyonu RNA izolasyonu Elektroforez teknikleri Proteinlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu Mikrobiyal ikincil metabolitlerin biyosentezinde genetik kontrol Laktik asit bakterilerinin bakteriyosinlerinin genetiği ve biyoteknolojik uygulamaları PCR teknikleri Konvansiyonel PCR RT PCR, Bilgisayar ve İnternetin gen analizinde kullanımı. Manual of IndustrialMicrobiology and Biotecnology. Arnold L Demain and Julian E. Davies. Maniatis, Sambrook, Russel, Moleculer Cloning, I, II ve III

10 Dersin Kodu ve Adı: 000 Entomolojik Müze Metodları- II Böcek araştırmalarında standart müze materyali oluşturabilmek için tüm araçların tanıtılması, yöntem bilgi ve becerilerinin kazandırılması. PY, PY, PY - Karasal, sucul ve parazitik böcek örnekleri toplar. - Böcek öldürme işlemleri ve öldürme kavanozlarını açıklar. - Tuzaklar ve böceklerin cezp edilerek yakalanmasını açıklar. - Böceklerin çeşitli ortamlardan laboratuara taşır. - Toplanan örneklere ait bilgileri arazide kaydeder. - Toplanan örneklerin korunması ve preparasiyon işlemlerini açıklar. - Böcek örneklerinin koleksiyonlara yerleştirilmesi ve korunmasını açıklar. - Kırılan böcek örneklerinin organlarının tamirini açıklar. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Karasal böceklerin toplanması Öldürme, öldürme şişeleri Öldürme ve muhafaza solüsyonları İnjeksiyonla öldürme Canlı böceklerin taşınması Toplama ekipmanları, sucul böceklerin toplanması ARASINAV Sivrisineklerin toplanması, parazitik böceklerin toplanması Böcekleri cezbederek yakalamak; ışık tuzağı ile yakalamak Ölü halde toplamak, tuzak çukurları, gübre tuzakları Dişilerin cazibesi ve hareketli tuzaklar yardımıyla yakalamak Yakalanan böceklerin arazide muhafazası ve depolanması Arazide iğneleme, kâğıt muhafaza paketleri, Muhafaza ve depolama ortamları, bilgi kaydı. Kıyak, S., Entomolojik Müze Metodları, Ankara, Ed. Millar, I., M., Uys, V.,M., Urban, R., P., Colecting and preserving insects and arachnids,switzerland, 000. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım, Ankara, 0.. Borror, J., D., Tiplehorn, C., A., Johnson, N., F., An introduction to the study of insects, Newyork,.

11 Dersin Kodu ve Adı: 00 Böcek Ekolojisi I Böceklerin ekolojik seçimlerinin ve canlılarla ilişkilerinin incelenmesi. PY, PY, PY - Böceklerin gelişimine iklim etkenlerinin etkisinin kavranması - Böceklerin gelişimine besinin etkisinin kavranması - Böceklerin gelişimine populasyon yoğunluğunun etkisinin kavranması - Böceklerin gelişimine canlıların karşılıklı etkilerinin kavranması Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Böceklerde yaşama şekilleri, hayat ortamları Böceklerde homotipik ilişkiler Böceklerde sosyal yaşama eğilimi Böceklerde heterotipik ilişkiler Böceklerin düşmanı olan hayvanlar Hastalık taşıyıcı olan böcekler ARASINAV Bitki-hayvan ilişkileri, düşmanca etkilere karşı korunma çareleri Phylaktik taklit, belirgin olmayan phylaktik taklit, belirgin sematophylaktik taklit Cansız çevre ile ilişkileri Üreme yetenekleri ve ölüm oranları Abiotik faktörler ve etkileri Biosönöz ve abiotik faktörler Böcek-insan ilişkileri. Odum, E., P., Barrett, G., W., Ekolojinin temel ilkeleri, Ankara 00.. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım, Ankara, 0.. Şişli, N., Ekoloji-Çevre Bilim, Ankara,.

12 Dersin Kodu ve Adı: 00 Hemimetabol Böcekler II Hemimetabol böcekler hakkında bilgi sahibi olmak PY, PY, PY, PY - Hemimetabol böceklerin karakteristik özelliklerini ve sınıflandırılmasını öğrenir - Hemimetabol böceklerin morfolojisi biyolojisi ve yayılışını öğrenir Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Hemimetabol gelişen böcek takımları ve sınıflandırılmaları. Ephemeroptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Odonata takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Plecoptera, Embioptera takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Dermaptera, Notoptera, takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Mantodea takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. ARASINAV Blattodea takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması Blattodea takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Phasmatodea, Isoptera takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Zoraptera, Pscoptera takımlarının karakteristikleri, morfolojileri, yayılışları, Phthiraptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Thysanoptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması. Heteroptera takımının karakteristiği, morfolojisi, yayılışı, biyolojisi ve sınıflandırması.. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım,ankara, 0... Resh, V., Carde, R., Encyclopedia of insects, 00.

13 Dersin Kodu ve Adı: 00 Odonata Sistematiği Güz I Odonata takımına ait türlerin tanımı, sistematiği ve teşhisi ile ilgili bilgi sahibi olmak. PY PY PY PY PY - Odonata takımına ait türlerin genel özelliklerini öğrenir. - Odonatların morfolojilerini ve biyolojisini öğrenir. - Odonata takımım sistematiği ve teşhisi hakkında bilgi sahibi olur. - Ülkemizde bulunan Odanata takımına ait türleri öğrenir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Odonatların genel özellikleri-i Odonatların genel özellikleri-ii Odonat morfolojisi Odonat biyolojisi Palearktik bölgede bulunan familyaların genel özellikleri Palearktik bölgede bulunan familyaların morfolojisi Arasınav Palearktik bölgede bulunan familyaların biyolojisi Yurdumuzda bulunan familyaların genel özellikleri Yurdumuzda bulunan familyaların morfolojisi Yurdumuzda bulunan familyaların biyolojisi Familya teşhis anahtarları Önemli odonat cinsleri Önemli odonat türleri. Demirsoy, A., Yaşamın temel kuralları, Omurgasızlar/Böcekler, Entomoloji, Cilt -kısım, Ankara, 0.. Resh, V., Carde, R., Encyclopedia of insects, 00.

14 Dersin Kodu ve Adı: 00 Sulak Alan Ekolojisi Güz I Sulak alanlarda yaşam ve ekolojileri hakkında bilgi sahibi olmak PY., PY. - Sulak alanların özelliklerini bilir. - Sulak alanların ekosistemdeki rollerini bilir. - Sulak alanların tipleri ve biyolojik özelliklerini bilir. - Türkiye deki sulak alanları arasında yorum yapar. - Sulak alanlar ve bu alanların korunma stratejileri ve kanunlarını bilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Sulakalanların tanımı ve genel özellikleri-i Sulakalanların genel özellikleri-ii Sulakalan ekosistem elemanları Sulakalanların abiyotik elemanları Sulakalanların biyotik elemanları Göl ekosistemi ARASINAV Bataklık ekosistemi Akarsu ekosistemi Akarsu kirliliği etmenleri Göl kirliliği etmenleri Sulakalanlar bildirgeleri ve sözleşmeleri Dünyadaki önemli sulakalanlar Ülkemizde sulakalanların geçmişi ve geleceğine dair projeksiyonlar. Kazancı, N., et al. A Hydrobiological research on Köyceğiz-Dalyan Specially Protected AreaÖzyurt Press,pp, figs., Ankara. ().. Girgin, S. and N. Kazancı Researches on inland waters of Turkey I. Evaluation of water quality of Ankara Stream using physico-chemical and biological parameters.- Özyurt Printinghouse,pp. Ankara. ().. Kazancı, N., et al. Biological Diversity Action Plan: Wetlands, River, Marine, Lake, Island and Cave Ecosystems. World Bank Report. İmaj Print, pp., Ankara. ().. Kazancı, N. et al. Inland Waters of Turkey Series II (ed. N. Kazancı): Biotic index methods for evaluating environmental quality of runningwaters. Imaj Press pp.00. ().. Kazancı, N., et al. Inland Waters of Turkey Series III (ed. N. Kazancı):Limnology, Environmental quality and biodiversity of Burdur and Acı Lakes Imaj Press. 0 pp. Ankara. ().. Kazancı, N., et al. Inland waters of Turkey Series IV (ed. N. Kazancı):Limnology, Environmental quality and biodiversity of Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşçu Lakes,Delta of Küçük and Büyük Menderes, Güllük and Karamuk Marshes.Imaj Press. pp. Ankara. ().

15 Dersin Kodu ve Adı: 000- Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler Proje / Alan Kısa Ara Uygulama Lab. Çalışması / Final Toplam Ulusal Sınav Sınav Kredi Ödev AKTS Kredisi II Dersin Verildiği Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Ön Lisans () Lisans () Bilimsel araştırmalar yapan öğrencilere bilimsel çalışmalarında izleyecekleri yolları göstermek, makalelerini kurallarına göre düzenli hazırlamalarına yardımcı olmak. PY, PY, PY, PY, PY, PY0, PY - Araştırma türleri ve sorunları hakkında bilgi verir. - Bir bilimsel alanda analiz yapar. - Deneysel araştırmalarda temel ilkeleri kavrar. - Araştırma sonuçları yayımlanırken ilgili bilimsel yayının yapısını inceler. - Literatür etüdü hakkında bilgi verir. - Araştırma ile ilgili bilgi toplama yollarını tartışır. - Bir bilimsel yayının hazırlanmasında temel ilkeleri uygular. - Bilimsel yayınları bilgisayarda hazırlar ve gerekli programları uygular. Öğrenme Yöntem ve Değerlendirme Ölçütleri (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 Konuyla ilgili genel tanımlar, biyoloji alanında yapılan yayın çeşitleri Kaynağa ulaşma yolları ve elde edilmesi Kaynak çeşitleri ve bunların gösterilmesi ile ilgili anlatım ve örnekler Lisansüstü tez hazırlamada dikkat edilecek hususlar Öğrenciler tarafından lisansüstü tezleri incelenme ve kritik etmesi Bilimsel yazım nedir? Başlık Nasıl Hazırlanır? Yazarlar ve Adresleri Nasıl Sıralanır? GirişNasıl Yazılır? Kısa Özet Nasıl Hazırlanır? Malzeme ve Yöntemler Bölümü Nasıl yazılır? 0 Sonuçlar Nasıl Yazılır? Tartışma Nasıl Yazılır? Teşekkür Nasıl İfade Edilir? Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır? Etkin Bir Tablo Nasıl Tasarlanır? Etkin Gösterimler Nasıl hazırlanır? Yazılı Metin Nereye ve Nasıl Sunulur? Değerlendirme İşlemi (Editörlerle Nasıl İletişim Kurulur?) Yayımlama Süreci Öğrenciler tarafından çeşitli bilimsel makalelerin incelenmesi ve kritik edilmesi Ders Kitabı veya Kaynakları ) Yayınlanmış ve İngilizce çeşitli makaleler.

16 Dersin Kodu ve Adı: 00 Karşılaştırmalı Omurgalı Endokrinolojisi II Omurgalı hayvanlarda histoloji, sitoloji, endokrinoloji, fizyoloji ve endokrinoloji çalışacak öğrencilere omurgalıların endokrin sistemleri ve bu sistemlerin histolojisi ve görevleri hakkında bilgi vermek. PY., PY. -Endokrin sistemin fizyolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi edinilir -Omurgalı canlılardaki endokrin sistemin benzerlikleri ve farklılıkları öğrenilir -Omurgalılardaki endokrin sistemin sitolojisi ve histolojisi öğrenilir Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Hormonların Sınıflandırılması Hormonların Salglanması Hormonların Kimyasal Yapısı Hormonların kategorizasyonu Hipotalamus Hipofiz Troid Bezi Paratiroid bezi Böbreküstü Bezi Böbreküstü Bezi Pankreas Bezi Eşeysel Bezler. McEwen,B.S.,, Interaction between hormones and nevre tissue.sci.am.p.. Noyan, A.,, Yaşamda ve hekimlikte fizyoloji 0p.. River, C., and Vale,W.,, Endocrinology p.

17 Dersin Kodu ve Adı: 00 Mikrobiyolojik Sayım II Mikroorganizma sayım metodlarının: Direkt metodlar. İndirekt metodlar, Kültür metodlarının neler olduğunu, Elde edilen sayım verilerinin değerlendirilmesini kavrama ve bu konularda beceri geliştirilmesi. 0 PY., PY., PY. - Mikrobiyolojide sayım metodlarını tanımlar. - Metodların teknik prensiplerini açıklar. - Sayım yöntemlerinde yapılan temel işlemleri anlatır. - Mikrobiyolojide sayım ile ilgili deneyim kazanır. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 Kültürel sayım yöntemleri, katı besiyerinde kullanılan yöntemler Dilüsyon, Besiyerine ekim ve inkübasyon Koloni sayımı ve değerlendirme Dökme kültürel sayım yöntemi Yüzeyde kültürel sayım yöntemi Tüp dilüsyonu yöntemi En Muhtemel Sayı Yöntemi Çift tabaka ekim yöntemi Spor sayımı Anaerobik bakterilerin sayımı Mikroskobik sayım yöntemleri McFarland yöntemiyle sayım Metabolizmaya dayalı sayımlar. Gürgün, V. ve Halkman A.K. Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri. GıdaTeknolojisi Derneği Yayın:.. Çotuk A. GenelMikrobiyoloji Yöntemleri. Nobel tıp kitapevi.

18 Dersin Kodu ve Adı: 00 Mikrofunguslarda İzolasyon ve İdentifikasyon II Ön Şartlar Mikroorganizmaların rezervuar çeşitlerinin neler olduğu, ana kaynaklardan nasıl izole edileceği, teşhislerde hangi kriterlerden faydalanılacağı, teşhis sıra ve anahtarında ilerleme işlemlerini anlamak ve kavramak. PY., PY., PY. - Mikroorganizmalar için izolasyon yöntemleri öğretilir, - Mikroorganizmalar için identifikasyon teknikleri öğretilir, - Makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterleri öğretilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Mikrofunguslara giriş Mikrofungusların özellikleri Arazide çalışma yöntemleri Mantar toplama yöntemleri Mikro detayların gözlenmesi Mikroorganizmalar için rezervuar nedir? Mikrofungusların rezervuar çeşitleri İzolasyon yöntemleri İzolasyon işlemleri Sayım sonuçları Identifikasyon teknikleri Makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterleri, Elde edilen izolatların saklanma şekilleri (şartları).. Biology of Microorganisms, Brock, T. D. et. Al., Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 00.. Essential microbiology, Hogg, S., John Wiley and Sons, New Jersey, 00.. Toprak Mikrofungusları Cilt. Hasenekoğlu İ., Erzurum,. Compendium of Soil Fungi, Domsch, K.H., W. Gams, and T.H. Anderson

19 Dersin Kodu ve Adı: 00 Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri II Bakterinin izolasyonu ve tanımlanması için izlenecek yolların öğretilmesi PY., PY., PY. - Mikrobiyolojide örnek alınması ve taşınmasının kavranması - Makroskobik ve mikroskobik inceleme yöntemlerinin öğrenilmesi - Kültür ve serolojik testlerin öğrenilmesi Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 İncelenecek materyallerin toplanma metotları Örneklerin ön kültürasyonunda kullanılan yöntemler; Bakterilerin morfolojik özelliklerin incelenmesi Bakteri izolasyonunda kullanılan genel ve özel besiyerleri Karışık kültürlerdeki bakteri kolonilerinin incelenmesi Gr(+) bakterilerin izolasyonunda kullanılan besiyerleri Gr(+) bakterilerin izolasyonunda kullanılan biyokimyasal testler Gr(-) bakterilerin izolasyonunda kullanılan besiyerleri Gr(-) bakterilerin izolasyonunda kullanılan biyokimyasal testler Bakteri tanımlanmasında kullanılan besiyerlerinin laboratuar ortamında hazırlanması; Bakteri tanımlanmasında kullanılan biyokimyasal testlerin yorumlanması Bakteri tanımlanmasında kullanılan moleküler metotlar Antijenik ve serolojik metotlar.. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology,J.B.Lippincott Company,Koneman, E.W., Allen,S.D.,Janda,W.M.,Schreckenberger,P.C.Winn,J.,Wc.

20 Dersin Kodu ve Adı: 000 Böcek Fizyolojisi-II II Böcek fizyolojisi ile ilgili bazı fizyolojik olayların öğretilmesi PY., PY., PY. - Böceklerdeki sistemlerin fizyolojilerini kavramak - Böceklerin besin gereksinimlerini öğrenmek - Böcek yumurtası, böceğin iç ve dış fizyolojik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Böcek embriyoloji Böceklerin ergin dönemleri Böceklerin ergin dönemlerindeki fizyolojik olaylar Böceklerde dolaşım sistemi, Böceklerde sindirim sistemi, Böceklerde boşaltım sistemi, ARASINAV Böceklerde solunum sistemi, Beslenme şekilleri ve metabolizma, Böceklerln neuroanatomisi, Böceklerin neurofizyolojisi, Böceklerin duygu organları, Böceklerde üreme sistemi, Feromonlar. Blum, M.S.,. Fundamentals of Insect Physiology. A Wiley- Interscience Publication,. Chapman, R.F.,. The Insects. Structure and Function. The English Universities Press Ltd. St. Paul s House,Warwick Lane, London. p.-.. Chapman, R.F.,. Structure of the Digestive System. Kerkut, A.G. and L.I. Gilbert (Ed.),Comprehensive Insect. Physiology, Biochemistry and Pharmacology. Regulation: Digestion, Nutrition and Excretion,Volume I- XII:. Nation, J.L., 00. Insect Physiology and Biochemistry. CRC Press LLC... Roeder, D.K.,. Insect Physiology. Chapman & Hall, - Boundary Row, London. 00.

21 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Mikoloji-II II Mantarların insanlar açısından önemi, Mikolojinin tarihçesi, Mantarların üreme, fizyoloji, beslenme ve ekolojik özellikleri, Mantar sistematiği, Parazitik ve simbiyotik ilişkileri hakkında bilgilendirme. PY, PY, PY - Mantarların bakteri, virüs ve parazitlerden farklı kılan özellikleri öğrenir. - Mantar üretimini hakkında bilgi sahibi olur. - Tanısal spor şekillerinin ayırımını yapabilir. - Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt edebilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Mikoloji tarihçesi Fungusların özellikleri ve sınıflandırması Gymnomycota genel özellikleri, Mastigomycota genel özellikleri Amomtigomycota genel özellikleri Ascomycetes sınıfı genel özellikleri ve hayat devri Asidiomycetes genel özellikleri ve hayat devri Makro mantarların morfolojik, fizyolojik, ekolojik özellikleri Makro mantarların üremeleri Makro mantarların besin ve ekonomik değerleri İhraç edilen makro mantarlar Mantarlardan yararlanma Zehirli mantarların tanınması ve onlardan kaçınma - Gücin, F. ve Tamer, A.Ü.,, Mikolojiye Giriş, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Notları No:, s. - Öner, M., 0, Mikoloji II, E. Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No:, E. Ü. Fen Fak. Baskı İşleri, İzmir.

22 Dersin Kodu ve Adı: 00 Mikropreparasyon II Hayvansal dokuların preparasyonu hakkında bilgi kazandırma. PY., PY., PY., PY. - Mikroskop altında biyolojik materyaller incelenerek uygun malzeme seçimi - Mikroskop çeşitleri hakkında bilgi alma - Uygun mikroskop seçimi ve ayarlanması - Mikropeparasyon için farklı teknikler öğrenme - Mikrofotoğrafi ve uygulamaları hakkında deneyim elde edilmesi -. Preparat hazırlanması, saklanması ve ölçüm kayıtları Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Preparasyon yöntemleri Tesbit çözeltileri Tesbit Dokunun yıkanması Dokunun suyunun alınması Saydamlaştırma Parafine gömme Mikrotom Kesit alma Kesitlerin boyanması Sitokimyasal boyama yöntemleri Histokimyasal boyama yöntemleri Ozban, N., Özden, Ö. Mikropreparasyon Yöntemleri. İstanbul..

23 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Hayvan Fizyoloji II Hayvan fizyolojisi ile ilgili konular hakkında bilgi kazandırmak. PY., PY., PY. - Fizyolojinin önemini kavrar. - Hayvan fizyolojisi hakkında daha detaylı bilgilere sahip olur ve çeşitli hayvan çalışmalarında bu bilgisini kullanabilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 0 Sinir sistemi Görme ve Tatma fizyolojisi Dokunma ve İşitme fizyolojisi Reseptör Fizyolojisi Dolaşım sistemi Büyük ve Küçük dolaşım fizyolojisi Lenf dolaşımı Sindirim sistemi Sindirimin kimyasal temelleri Sindirim sıvılarının salgılanması ve salgının düzenlenmesi Emilim fizyolojisi Enerji metabolizması. Ganong, WF,. Medical Physiology. Guyton, AC., Hall JE.. The text book of Medical Physiology W. B Saunders Company

24 Dersin Kodu ve Adı: : 00 Serbest Radikaller ve Antioksidan Savunma Sistemleri Güz I Biyolojide serbest radikaller ve antioksidan savunma sistemleri ile ilgili bilgilerin verilmesi PY., PY., PY., PY. - Serbest radikallerin tanımı yapılır. - Serbest radikallerin kaynakları ve biyolojik sistemler üzerine olan etkilerini açıklar. - Serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mekanizmalar hakkında bilgi verilir. Ara Sınavlar X 0 Kısa Sınavlar X Ödevler X Projeler X 0 Serbest radikaller Serbest oksijen radikalleri ve reaktif oksijen türleri Serbest radikal kaynaklan Antioksidanlar Eksojen antioksidanları Lipid peroksidasyonu Doğal antioksidantlar Eksojen antioksidantlar 0 Besin antipksidantları Lipid peroksidasyonu Çeşitli hastalıkların serbest radikallerle ilişkisi Antioksidan besinler. Free Radicals in Biology and Medicine, Barry Halliwell & John M.C. Gutteridge.. Free Radicals, Oxidative Stress, and Antioxidants, Tomris Özben.. Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols.. Ders Notları

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler:

DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler: Kan Fizyolojisi ve Farmakolojisi KBTT-501 1 1T + 2 U 2 Zorunlu Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yok Yüksek lisans öğrencilerine kan ve kan hücrelerinin fizyolojisi ve fizyopatolojisinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR FARKLI BOYUTLARIYLA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR YAYINA HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Dilek ASLAN Dr. Meltem ŞENGELEN MART 2010, ANKARA ANKARA TABİP ODASI Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF PROGRAMI HÜCRE BİLİMLERİ I. DERS KURULU PROGRAMI (15 Eylül 2014-14 Kasım 2014) (9 Hafta) Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu 2011/03 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarının Kurulması Doç. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI Mühendislik

Detaylı

DOĞ A KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO LARIN) KULLANIMI* Yrd.Doç.Dr.

DOĞ A KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO LARIN) KULLANIMI* Yrd.Doç.Dr. DOĞ A KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞ TİRİLMİŞ ORGANİZMALARIN (GDO LARIN) KULLANIMI* Yrd.Doç.Dr. Oğuz ÖZDEMİ R** 1. G İRİŞ Son yıllarda genetik ve moleküler biyolojide meydana gelen

Detaylı

KURULLAR. Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

KURULLAR. Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü KURULLAR Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ALTINIŞIK.. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin BERMEK Türk Biyofizik Derneği Kurucusu ve TUBA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI Sezen ŞEHİRALİ 1, Murat ÖZGEN 2, Alptekin KARAGÖZ 3, Muzaffer SÜREK 4, Sait ADAK 5, İsmail GÜVENÇ 6, Ayfer TAN 7, Masum BURAK 8, H. Çağlar KAYMAK 9 ÖZET

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı