Sayı : E nnıınni ııuujını. ISSN Cilt : 10 MART. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı : 1 1999 E nnıınni ııuujını. ISSN 1300-3410 Cilt : 10 MART. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır"

Transkript

1 ISSN Cilt : 10 MART Sayı : E nnıınni ııuujını ııuranırı ırı tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır TESİS PLANLAMA SÜRECİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI

2 tmmob makina mühendisleri odası I y Yayın no. -195

3 Ensüsnâ Cilt: 10 Sayı : 1 OCAK/ŞUBAT/MART 1999 tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır 2 SUNUŞ TESİS PLANLAMA SÜRECİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI F. Zuhal SERDAR TANRIVERDİ Şeyda TOPALOĞLU Yeni bir tesis planının tasarımında bölüm alan gereksinimlerinin ergonomik normlar çerçevesinde hesaplanması ve uygun malzeme taşıma ekipmanının seçilmesi önemli iki konuyu teşkil etmektedir. Fakat, uygulamada bu konulara gereken önem verilmemiştir. Bunun sebebi ise, firmaların bu konuda çalışan uzmanlarının olmayışı, ya da var ise, bu uzmanların sistemde etkin olarak kullanılamayışlarıdır. Diğer taraftan, bir firmanın başarısı etkin yerleşim düzeni ile çok yakından ilgilidir. Bu çalışmada, alan gereksinimleri verilen standartlar içinde hesaplayan ve tesis içinde gerçekleşen malzeme taşıma faaliyetinin özelliklerine en uygun malzeme taşıma ekipmanını seçen bir uzman sistem geliştirilmiştir. Önerilen bu uzman sistemin çıktısı, optimum yerleşim planını bulmak için kullanılan birçok yazılım programında girdi olarak kullanılabilir. Sayfa İLETİŞİM: TESİS PLANLAMASININ KÜÇÜK BOYUTLU İŞLETMELERDEKİ ÖNEMİ VE ÖRNEK ÇALIŞMA Ramazan YAMAN Emre BALIBEK 21 KURULTAYDAN: TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARI VE UYGULANIŞ ŞEKİLLERİ F. Zuhal SERDAR TANRIVERDİ 31 ODA'DAN 32 CONTENTS OCAK / ŞUBAT / MART January / Febtuary I March Cilt 10 Volume Sayı 1 No Makina Mühendisleri Odası Adına Sahibi Publisher MEHMET SOĞANCI Sorumlu Yazı işleri Müdürü Managing Editör Nurten GÜLTEKİN Yayın Sekreteri Technical asecretary Nilgün KARAKÜÇÜK Redaktör Şehnaz KAPLAN KARACA Yayın Kurulu Publishing Board Mehmet Selim AKTÜRK Nilgün BAYDAN H. Kürşat SERTPOYRAZ Satı UYAR Baskı Printed by PAN Ltd.Şti. (312) Grafik Dizgi Graphist Type Setting Münevver POLAT MMO (312) ANKARA Baskı Sayısı Circulation 3000 Yönetim Yeri Head Office TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sok. 36/1-A Kızılay - ANKARA Tel : (312) Fax : (312) E-posta:

4 SUNUŞ 1999 YENİ BİR YIL OLSUN Ç etelerin, rantçıların, barış düşmanlarının, mafya liderlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının, rüşvetçilerin ve katillerin toplumun en saygıdeğer kesimleri olarak anılmadığı, Emperyalizm ve onun yerli işbirlikçilerinin ve çok uluslu şirketlerin, Küreselleşme adı altında oluşturdukları mekanizmalarla, halkımızın daha çok işsizliğe, pahalılığa ve yoksullaşmasına doğru gidişinin önüne geçildiği, Serbest Piyasa Ekonomisi adı altında hırsızlık, soygun ve rüşvetin hakim olduğu Rant Ekonomisinin, Üretim Ekonomisine çevrildiği, Özelleştirme adı altında yağma ve talanın olmadığı, Çok uluslu şirketlerin yapılarını güçlendirerek, bize benzer ülkeler gibi ülkemizin de sömürgeleştirilmesinin anayasası anlamına gelen Çok Taraflı Yatırım Anlaşmalarının (MAI) ve Uluslararası Tahkim Anlaşmalarının (MIGA) yerle bir edildiği, Mühendislik ve Mimarlık disiplinlerince ülkemiz ve halkın çıkarı için üretilen plan, proje ve programların ülkeyi yönetenlerce tersine çevrilmediği, Meslek alanlarımızda işsizliğin korkunç boyutlarda olmadığı, Mühendis ve Mimarların ülke gündeminde gözden çıkarılmadığı, Yönetilenlerin, yönetime katılımına yönelik araçları dışlayan, Sözde Demokrasinin yerine Gerçek Demokrasinin yaşama geçirildiği, Ülkemizin demokratikleşmesi yönünde düşünme ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı emperyalizme, çok uluslu şirketlere ve onun temsilcilerine peşkeş çeken, ülke ekonomisini, siyasetini, kültürünü, tarımını, ormanını, sanayisini ve sonuçta devleti bağımlı hale getiren, darbecilere ve şeriat özlemcilerine ödün veren, tüm yapıların yok edildiği, Toplumsal değerlerin öne çıkarıldığı, kültürün arabeskleşmediği, işkencenin, yargısız infazların, savaşın ve ölümlerin olmadığı, Özgürlük ve barış rüzgarlarının tüm ülkeyi etkisi altına aldığı, YENİ BİR YIL OLSUN. Emeği en yüce değer sayan, Bilimsel düşünceyi rehber edinen, Çağdaş ve demokratikleşmeden yana olan, Düşünce ve inançlara saygılı, hoşgörülü ve sevecen, Doğrulardan yana ve haksızlıkların karşısında olan, Gerçekleri söylemekten ve yanlışlıkları eleştirmekten çekinmeyen, Ülke sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yollan arayan, Ülke ve halkın çıkarlarını kendi çıkarının üstünde tutan, Zorluk ve yoksunluklarla savaşmaktan yılmayan, Ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran, Farklı duruş noktalarında bulunanların, yanyana durarak aydınlık bir Türkiye için bir karşı duruşu gerçekleştirdikleri, YENİ BİR YIL OLSUN. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

5 1MAKALE TESİS PLANLAMA SURECİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI F. Zuhal SERDAR TANRIVERDİ Dokuz. Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bolümü Şeyda TOPAIJOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yeni bir tesis planının tasarımında bölüm alan gereksinimlerinin ergonomik normlar çerçevesinde hesaplanması ve uygun malzeme taşıma ekipmanının seçilmesi önemli iki konuyu teşkil etmektedir. Fakat, uygulamada bu konulara gereken önem verilmemiştir. Bunun sebebi ise, firmaların bu konuda çalışan uzmanlarının olmayışı, ya da var ise, bu uzmanların sistemde etkin olarak kullanılamayıslarıdır. Diğer taraftan, bir firmanın başarısı etki yerleşim düzeni ile çok yakından ilgilidir. Bu çalışmada, alan gereksinimleri verilen standartlar içinde hesaplayan ve tesis içinde gerçekleşen malzeme taşıma faaliyetinin özelliklerine en uygun malzeme taşıma ekipmanını seçen bir uzman sistem geliştirilmiştir. Önerile bu uzman sistemin çıktısı, optimum yerleşim planını bulmak için kullanılan birçok yazılım programında girdi olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Uzman Sistem, Tesis Planlaması, Ergonomi The calculation of departmental area requirements in the framework of ergonomic norms and the selection of a suitable material handling equipment constitute the important two issues at the design phase of a new facility layout. Hovvever, in practice the required importance has not been given to these issues. This can be attributed to the fact that many companies do not have any experts vvorking in this subject or if they have, they can not use them effectively in the system. On the other hand, the success of a company is firmly concerned with the efficient layout. İn this study, an expert system has been developed, vvhich computes the area requirements within the given standards and selects the most appropriate material handling equipment according to the characteristics of the material handling activity taking place within the facility. The output of this proposed expert system can be used as an input to many software programs that are used in finding the optimal facility layout. Keywords: Expert System, Facility Planning, Ergonomics GİRİŞ ndüstrileşme, 17. yüzyılın sonunda ve çeşitli yeni keşiflerin ışığında, emekleme düzeyinden başlayarak 18. ve 19. yüzyıllarda hızlanan teknolojik atılımlar ile otomasyon aşamasma kadar ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise, robotların kullanımı ve bilgisayar teknolojisi gibi güçlü araçlar ile endüstrileşme süreci büyük bir hız kazanmıştır. Diğer taraftan, günümüzde karşılaşılan problemler insanoğlunun yeteneklerini, bedenlerini ve zekalarım çok zorlamaya başlamıştır. Fakat, her geçen gün yeni çıkan teknikler bu tür zorlukların aşılmasını kolaylaştırmıştır. Bu tekniklerden biri de uzman sistem kavramının ortaya çıkmasıdır. Uzman sistem, gerçek dünya problemlerini o konularda uzmanlaşmış kişilerin davranışlarını ve karar verme süreçlerini taklit ederek çözen bir bilgisayar programıdır. Örneğin; herhangi bir kişinin hastalığı, hastalık ile ilgili belirtiler programa girdi olarak verildiğinde uzman sistem tarafından teşhis edilebilir. Uzman sistemin kavram olarak anlaşılması ne derece kolaysa, bir uzman sistemin oluşturulması o derece komplikedir. Uzman sistemin geliştirilmesi için, problemin çözümünde kullanılacak bilgi ve metotların uzmanlardan elde edilmesi ve bu bilgi ve metotların daha sonra kullanılmak üzere belirli bir format içerisinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada tesis planlamasında karşılaşılan iki önemli problem için bir uzman sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, geliştirilen uzman sistem iki modülden oluşmaktadır. İlk modül, yeni bir tesisin tasarımı yapılırken tesis içinde kurulması planlanan bölümlerin ergonomik normları dikkate alarak alan gereksinimlerinin hesaplanmasını amaçlamaktadır. İkinci modül ise, birinci modülde hesaplanan alan gereksinimlerini dikkate alarak tesis için en uygun malzeme taşıma sisteminin seçilmesi gerçekleştirmektedir. Malzeme taşıma maliyetlerinin, toplam üretim maliyetleri içerisinde yaklaşık % 30- % 40 arasında değişen bir orana sahip olması nedeniyle konunun önemi aşi- Cilt: 10 Sayı: I71VTr»TTO r T'r>T İV/ITTUTT'MTATOT

6 MAKALE kardır. Malzeme taşıma sisteminin seçimi tesis planlamasında çok önemli bir adımdır. Doğru sistemin seçilmesi işgücünün etkin kullanılmasını, üretimin artmasını ve üretim prosesinin düzgün akışını sağlamaktadır. Önerilen uzman sistem, bilgi mühendisliği dillerinden biri olan VP-Expert yazılım paketiyle gerçekleştirilmiştir. TESIS PLANLAMASı Tesis planlaması çoğu kez eksik bir şekilde tanımlanmakta ve sadece fabrika içindeki makinaların uygun bir biçimde yerleştirilmesi şeklinde algılanmaktadır. Halbuki, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için makinalardan başka daha birçok faktörden yararlanılmakta ve her birinin fabrika içinde uygun yerlere yerleştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Hangi hatalı yerleştirme sözkonusu olursa olsun, işletmeye etkisi öncelikle zaman kaybı ve maliyetlerin artışı şeklinde olacaktır. Bir tesisin gereksinimleri belirlenirken aşağıdaki üç önemli faktör dikkate alınmalıdır. (Tompkins et a., 1996): İş Akışı Gerekli Alan Faaliyetler arası ilişki İş akışı parti büyüklüğü, birim yük, malzeme taşıma sistemi, tesis düzenlemesi ve bina konfigürasyonu gibi faktörlere bağlıdır. Gerekli alan parti büyüklüğü, depolama sistemi, üretim ekipman tipi ve büyüklüğü, tesis düzenlemesi, bina konfigürasyonu, organizasyon politikaları, malzeme taşıma sistemi, büro, kafeterya ve dinlenme odası tasarımının bir fonksiyonudur. Faaliyetler arası ilişki ise malzeme veya personel akışı, çevresel faktörler, organizasyonel yapı, sürekli iyileştirme metodolojisi (takım çalışması faaliyetleri), kontrol alanları ve proses ihtiyaçları tarafından tanımlanır. ALAN GEREKSINIMLERININ BELIRLENMESI (BIRINCI MODÜL) Modern imalat yaklaşımları ile birlikte üretim, depolama ve büro alan gereksinimleri artık hızlı bir şekilde değişmektedir. Günümüzde alan gereksinimlerini azaltma çalışmaları dikkat çekmekte ve bunun nedenleri aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır (Tompkins et al., 1996): Ürünlerin benzer parti ve birim büyüklüklerinde kullanım noktalarına teslim edilmesi, Merkezi olmayan depolama alanlarının Şekil 2.1 Ana Menünün ekran görüntüsü rnf 1IV1 Cilt: 10 Sayı:

7 MAKALE Lııur tlı. nts m voıır How manv kini..hincs of l.npe a re m tlıe I.department' Entcr the Fac Arca of l.typc ınachine in 1.department. % 20 of Facilities Acccptıon % 18 of Facilities Acception Arca will be given for Free Area- Would you like to change? Enter to select END to complete /Q to Quit? for Unknoujn Şekil 2.2 Ana Fonksiyon alanının hesaplanabilmesi için girilmesi gereken datalar kullanım noktalarında mevkilcndirilmesi, Stokların azaltılması (kanban sistemlerinden yararlanılır), Daha verimli tesis düzenlemelerinin (imalat hücreleri vb.) kullanılması, Şirketlerin artık ölçek azaltma yöntemlerini benimsemeye başlamış olmaları (belli bir amaca odaklanmış fabrikalar, zincir şeklindeki organizasyonel yapılar, fonksiyonların merkeziyetçilikten uzaklaşması, birden çok fonksiyona sahip işçiler, yüksek performanslı takım çalışmaları). İŞ İSTASYONLARI ALAN GEREKSİNİMLERİ Ergonomik normları dikkate alarak geliştirilen uzman sistem tasarımının birinci modülünde bölümler için gerekli alan gereksinimleri aşağıdaki ifade ile bulunmaktadır: Aaf = Aid + Aad + Auy + Akk + Asa... m 2 (1) Aaf = Ana fonksiyon alanı, Aid = İşletme donanım alanı, Aad = Ara stok alanı, Auy - Arayol & koridor alanı, Akk = Muayene alanı, Asa = Serbest alan. Alan hesaplarını yapmadan önce, ihtiyaç duyulan tüm veriler Şekil 2.2 görüldüğü gibi programa girilir. Bu veriler: Bölümlerin sayısı, Makina çeşitleri, Makina sayıları, Makina donanımı alanı şeklindedir. Geliştirilen uzman sistemde muayene, ara stok, serbest alan, arayol ve koridor alanları işletme donanım alanının belli bir oranı şeklinde tanımlanmıştır. Eğer bu alan oranları değiştirilmek istenirse programa yeni değerleri girilebilir. Şekil 2.3'de 1. tip makina için hesaplanan donanım alanı görülmektedir. İşletme donanım alanı aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktır (Su & Aslan, 1990): Aid = 2_,Abidj + Ak + Aag + Aka + Atb + Aht...m* Abid: = Her bir makina tipi için donanım alani; /= l,...,m, Ak = Kullanım alanı, Aag = Araç, gereç için alan, Aka = Kontrol araçları için alan, Atb = Tamir bakım için alan, Aht = Hurda ve talaş için alan. (2) Cilt: 10 Sayı:

8 MAKALE Enter the Facilitics Acception Area of l.type machine in l.department. %20 of Facilities Acception Arca will be given for Work-in-Process. Would you like to change? No < Yes %18 of Facilities Acception Area will be given for Free Area. Would you like to change? No -«Yes %13 of Facilities Acception Area will be given for Inspection Area. Would you like to change? No < Yes %25 of Facilities Acception Area will be given for Aisles & CorridorsArea. Would you like to change? No M Yes The Main Function Area of l.type machine is M2. Please press any key to contnue. Şekil departmanda bulunan 1. tip makina için ana fonksiyon alanının bulunması Ana fonksiyon alanı her bir bölüm için ayrı ayrı bulunur. Şekil 2.4 ve Şekil 2.5'de 1. ve 2. bölümlerde bulunan 1. ve 2. tip makinaların donanım alanları ile her iki bölümün hesaplanmış ana fonksiyon alanları gösterilmektedir. PERSONEL İÇIN ALAN GEREKSINIMLERI Personel için alan gereksinimlerinin planlanması yemekhaneler, duşlar, tuvaletler, soyunma odaları, ilk yardım odası vb. alanların planlanma- %20 of Facilities Acception Area will be given for Work-in-Process. Would you like to change? No < Yes %18 of Facilities Acception Area will be given for Free Area. Would you like to change? No < Yes %13 of Facilities Acception Area will be given for Inspection Area. VVould you like to change? No + Yes %25 of Facilities Acception Area will be given for Aisles & Corridors Area. VVould you like to change? No < Yes The Main Function Area of 2.type machine is M2. Please press any key to continue. Total area of l.department has been found as m2. Please press any key to continue. Şekil departmanda 2. tip makim için ana fonksiyon alanının ve 1. departman için toplam alan gereksiniminin hesaplanması E Cilt: 10 Sayı:

9 [MAKALE sini içermektedir. Geliştirilen uzman sistem tasarımında personel için alan gereksinimleri, yardımcı faaliyetler için alan gereksinimleri olarak ifade edilmiş ve altı bölüm altında incelenmiştir. 1. Yemekhaneler Yemekhane alanı hesaplanırken öncelikle vardiya sayısı, toplam personel sayısı, kadın personel sayısı ve bir günde verilen yemek sayısı gibi verilerin girilmesi gerekir. Bu veriler Şekil 2.6'da gösterilmektedir. Vardiya başına personel sayısı = [(Toplam personel sayısı/vardiya sayısı) + 0.5] (3) Vardiya başına kadın personel sayısı [(Kadın personel sayısı/vardiya sayısı) + 0.5] (4) Vardiya başına erkek personel sayısı = ](3) - (4)] (5) Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra, toplam yemekhane alanı hesaplanır. Toplam yemekhane alanı mutfak alanı ve yemek yenilen yerin alanı olmak üzere iki bölüm olarak ele alınmıştır. Mutfak alanı = [(Temel sayı * katsayı) + 0.5]...m 2 (6) Bu formülde "temel sayı" ve "katsayı" terimleri personel sayısına bağımlı olarak değişen katsayılardır. Yemek yenilen yerin alanı = [((Toplam personel sayısı/günde verilen yemek sayısı)* 1.6) + 0.5]...m 2 (7) Bu durumda toplam yemekhane alanı,- Toplam yemekhane alanı = ](6) + (7)] şeklinde hesaplanır. 2. Soyunma odaları Soyunma odaları alanı = [(Toplam personel sayısı* 0.6) + 0.5]...m 2 (9) 3. Duşlar Duş alanı = [(Toplam personel sayısı * 0.15) + 0.5]...m 2 (10) Duş sayısı = [(Toplam personel sayısı / 10) + 0.5] (11) 4. Lavabolar Lavabo alanı = [(Toplanı personel sayısı * ) + 0.5]]...m 2 (12) Lavabo sayısı = [(Toplam personel sayısı / 10) + 0.5] (13) 5. Tuvaletler Kadın tuvalet alanı = [(Kadın personel sayısı * 0.3) + 0.5]...m 2 (14) Erkek tuvalet alanı = [(Erkek personel sayısı * 0.45) + 0.5]...m 2 (15) 6. İlk yardım odası İlk yardım odası alanı = 16 m 2 (16) (8) Bütün personel için alan gereksinimleri ayrı ayıcilitıe 1 - Accu hc ^ivı.-n for Ftee Aıca. of Fatilıtıcs Acception Area wı Inspection Arca. lıke ti) cnanjic' %2S of l ; acilitu.'s Acception Arca vvill be given tor Aislcs <ix Corridor-s Aı\ Woukl yon lıke n> chans'e? ti: Mam Hıncı um Arca it i.typc nıachmc ıs 4r>ü.2^ iv I'lcasc press any kov to continue. ıtal arca of 2.departman lıas hecn round as 6S4.S6 mi l'lcasc press any kev t:o continue. Şekil departmanda 2. tip makina için ana fonksiyon alanının ve 2. departman için toplam alan gereksiniminin hesaplanması Cilt: 10 Sayı: \/>T TUTTVTr»TCT

10 MAKALE rı hesaplandıktan sonra, toplam personel için alan gereksinimleri; TlAlanı = (Toplam yemekhane alam + Soyunma odaları alanı + Duş alanı + Lavabo alanı) (17) T2Alanı = (Kadın tuvalet alanı + Erkek tuvalet alanı + İlk yardım odası alanı) (18) Toplam yardımcı alan = TlAlanı + T2Alanı (19) olarak bulunur. Ekran çıktısı Şekil 2.7'deki gibidir. Aynı zamanda toplam alan gereksinimi; Toplam alan gereksinimi = (Her bir bölüm için gerekli toplam ana fonksiyon alanı + Toplam yardımcı alan) (20) şeklinde hesaplanır ve ekran çıktısı Şekil 2.8'de gösterilmektedir. MALZEME TAŞıMA SISTEMININ SEÇILMESI (IKINCI MODÜL) Malzeme taşıma sistemi tasarımı, probleminin önemli bir parçasıdır. Tesis tasarım fonksiyonu, malzeme taşıma tasarım fonksiyonu ile çok yakın bir ilişki içindedir. Tipik bir fabrikada malzeme taşıma sistemi tüm çalışanların % 25, bütün tesis alanının %55 ve üretim zamanının %87'sinin üzerinde etkilidir. Malzeme taşıma faaliyetleri genel olarak, toplam üretim maliyetinin %20 ile %50 arasında değişen oranlarda bir maliyet oluşturmaktadır. Bu nedenle de malzeme taşıma faaliyetleri, maliyetlerin enazlanmasmda ilk sırayı teşkil etmektedir. Bu durum uygun malzeme taşıma sisteminin seçilmesi kararını, işletme için önemli bir karar haline getirmektedir. Nitekim uygun malzeme taşıma sisteminin seçilmesi işletme için maliyetleri ve zararı azaltmak, yer ve ekipmanın faydalı kullanım oranını, üretim miktarını ve prodüktiviteyi arttırmak ve çalışma koşullarını geliştirmek yönünden oldukça önemlidir (Tompkins et al., 1996). Geliştirilen uzman sistem tasarımı ile ekipman seçimini etkileyen ana faktörleri içeren bilgi tabanlı bir sistem oluşturulmştur. Matson et al. (1992) tarafından böyle bir sistemin iki ana faaliyetten oluştuğu öne sürülmüştür: 1. Malzeme taşıma sisteminin seçimi ile ilgili yapılmış teorik ve uygulamalı araştırmalardan yararlanarak bir bilgi tabanının oluşturulması. 2. Malzeme taşıma sisteminin seçimi ile ilgili prototip bir uzman sisteminin geliştirilmesi. Genellikle şimdiye kadar yapılan çalışmalarda belirlenen odak noktası, seçimi yapılacak olan ekipmanın bireysel hareketleri dikkate alınarak sistemin tasarlanmasıdır. Fakat geliştirilen uzman sistem anlayışıyla, artık bireysellikten tamamen uzak, sistemin birbiriyle ilişkili tüm bölümlerini dikkate alan bir model geliştirilmiş olacaktır. Sis- HOW MANY SHIFTS WILL BE WORKED İN A DAY? ı % < 3 ENTER THE NUMBER OF TOTAL EMPLOYEES İN YOUR COMPANY. soo ENTER THE MUMBER OF FEMALE EMPLOYEES İN YOUR COMPANY. 120 HOW MANY MEALS WILL BE GIVEN İN YOUR COMPANY İN A DAY? 1 :: 3 Enter to select END to complete /Q to Quit? for Unknoıun Şekâ 2.6 Personel alan gereksinimlerinin hesaplanabilmesi için girilmesi gereken datalar TAT TOHTTİT juuoijm Cilt: 10 Sayı:

11 IMAKALE ACCORDİNG TO THE GTVEN DATA THE TOTAL DINING H.ALL REO.U1RE.M.ENT HAS BEEN CALCULATED AS 34S M2. ] 48 M2 OF THIS AREA IS PLANNED AS K1TCHEN AREA ANI) THE REST OF THIS AREA IS PLANNED AS DINING HALL AREA, DRESSING ROOM AREA SHOVVER AREA NUMBER OF SHOWERS BASIN AMA NUMBER OF BASINS FEMALE TOILET AREA MALETOIEETAREA FIRST AID ROOM AREA İSO M2 38 M M M2 86 M2 16 M2 AUX1LLARY AREA REQUIREMENTS 673 M2 HAS BEEN CALCULATED. PRESS ANY KEY TO CONTINUE. Şekil2.7 Personel alan gereksinimleri için gereken toplanı alanın (Totcıl Auxilhırx Area Re(jiıirements) bulunması tem tasarımı sırasında geliştirilen kuyruk modeli analizi, konveyör analizi gibi algoritmalar prototip içine yerleştirilebilecektir. Geliştirilen program özellikle endüstride çalışan tesis tasarımcıları için kullanılabilir bir tasarım aracı olabilme yeteneğine sahiptir. UZMAN SISTEM PROGRAMıNDA İKINCI MODÜLÜN ANALIZI Geliştirilen uzman sistem tasarımında ikinci modül, malzeme taşıma sisteminin seçilmesidir ve program uygun taşıma ekipman seçimi ile sınırlandırılmıştır. İkinci modülün başlangıç ekran görüntüsü Şekil 3.1'de gösterilmiştir. Genellikle, malzeme taşıma ekipmanları tarafından gerçekleştirilen fonksiyonlar tesis içinde dört kategori altında sınıflandırılmıştır. (Chu et al., 1996). 1. Ulaşım: Bu kategoride ekipmanlar malzemeleri bir yerden diğerine basit hareketlerle taşırlar. Ulaşım ekipmanlarına örnek olarak kon- The Total Area requirements for departments has been found 1198 M2. Total auxilkry area requiıements were found as 673 M2. According to this data, Total Area Requirements are 1871 M2. Press any key to continue. Şekil2.8 Toplam alan gereksiniminin (Total Area Reaıtirements for Departments + Toto! Auxilkır\ Area Requirements) bıılıın- Cilt: 10 Sayı: ı\/rtttrrrxtr» CT ırı 1T1V X J.JUJ1 1 1/lLJL/IVJ Jl

12 MAKALE Şekil3.1" Malzeme Taşıma Sistemi" başlangıç ekran görüntüsü veyörler, endüstriyel kamyonlar, kreynler vb. verilebilir. 2. Pozisyon: Bu katagoride ekipmanlar genellikle ardışık operasyonları beslemek üzere malzemeleri belirlenmiş noktalara getirmek için iş istasyonlarının yanında yer alırlar. Bu tip ekipmanlara örnek olarak, robotlar, indeks tablaları, döner tablalar vb. verilebilir. 3. Birim formasyonu: Bu kategorideki ekipmanlar, ulaşım ve depolama için standardize edilmiş birim yük formlarmdaki malzemeleri taşımak veya tutmak için kullanılırlar. Kutular, paletler, ve konteynırlar bu kategoriye giren ekipmanlara örnek olarak verilebilir. 4. Depolama: Bu kategorideki ekipmanlar belli bir zaman periyodu boyunca malzemeleri bir yerde tutmak amacıyla kullanılır. Bu fonksiyonu gösteren tipik ekipmanlar AS/RS (Otomatik depolama ve çekme sistemleri), raflar vb. örnek olarak verilebilir. Yukarıda da görüldüğü gibi bu dört ekipman kategorisi arasındaki farklar çok fazla açık değildir. Örneğin bir kreyn hem bir ulaşım hem de pozisyon amaçlı bir ekipman olarak sınıflandırılabilir. Aynı şekilde hareketli bir raf hem bir depolama hem de birim formasyon ekipmanı olarak hizmet verebilir. Bir ekipmanın birden fazla fonksiyona sahip olması, malzeme taşıma sistemini esnek hale getirmektedir. Geliştirilen uzman sistem tasarımının ikinci modülünde, öncelikle kullanılan taşıma ekipmanlarının tipleri belirlenir. Bu ekipman tipleri, program içinde,- Powered Roller Conveyor, Belt Conveyor, Slat Conveyor, Skate-Wheel Conveyor, Chain Conveyor, Overhead Trolley Conveyor, Power-and-Free Conveyor, Powered Trolley Monorail; In-Floor Towline Conveyor, Cart-on-Track Conveyor, Monorail, Hoist, Cranes, AGV (Automated Guided Vehicles), Narrow-aisle Truck, Counter-Balance Lift Truck, Chute Conveyor, Tractor Trailer, Pallet Truck, Manual şeklinde belirlenmiştir. İkinci aşamada, alternatif ekipman tiplerinin değerlendirilmesinde kullanılacak faktörler seçilmiştir. Faktör seçenekleri, spesifik bir faktör için değişik alternatiflere sahiptir. Bu faktör seçenekleri her bir ekipman tipi için derecelendirilmiştir. Puanlandırma derecesi, verilen faktörün ekipman tipine ne derece uygun olduğunu nümerik olarak ölçen bir değerdir. Puan olarak verilen bu değerler, kullanıcının deneyimine ve mühendislik kararma bağlı olarak değişmekte olup, 0-10 arasında değişkenlik göstermektedir. Yapılan programda kullanılan puan değerleri, bu konuda yazılmış literatürler ve kullanılan ekipman tipleri dikkate alınarak verilmiştir. Bu nedenle de programı kullanan kişi bu puan değerlerini kendi karar eğilimi ve bilgisine göre değiştirebilir. Bu durumda en 10 Cilt : 10 Sayı:

13 IMAKALE lilhat is the unit load type? Odd shape M Bin Lengthy load UJhat is the unit uıeight? Light Heauy Pallet Tote bok Cylinder Medium Uery heauy lilhat is the unit uolume? Small Medium Large -4 Uery large Ulhat is the total quantity in unit loads? 0 Medium High Uery high Şekil 3.2 Malzeme Taşıma Sistemi ekipman tiplerinin değerlendirilmesinde yüksek puan değerini alan faktör seçeneği, ekipman tipi için en uygun olan seçeneği temsil etmiş olacaktır. Malzeme taşıma sistemi ekipman tiplerinin değerlendirilmesinde gözönüne alınacak faktörler dört grup altında sımflandırılmştır (Chuet al., 1992): ROLLER CONUEVOR has 76 points. BELT CONUEVOR has 74 points. SLRT CONUEVOR has 81 points. UIHEEL CONUEVOR has 68 points. CHRIN CONUEVOR has 77 points. TROLLEV CONUEVOR has 84 points. POUJERFREE CONUEVOR has 100 points. TROL MDNORflIL has 93 points. TOUJLİNE CONUEVOR has 82 points. CRRTRÜCK CONMEVOR has 72 points. MONORRIL has 79 points. HOlSThas 112 points. CRRNES has 111 points. RGU has 60 points. NRRROUJRISLE TRUCK has 77 points. COUNBRLIFTTRUCK has 75 points. CHUTE CONUEVOR has 73 points. TRRCTOR TRRILER has 78 points. PRLLET TRUCK has 75 points. MRNUHL has 84 points. Press anu keu to continue. Şekil 3.3 Her bir malzeme taşıma ekipmanı için hesaplanan puan değerleri Taşınacak malzeme ile ilgili faktörler Birim yük tipi: Mal zemeler iş istasyonları arasında taşındığından, genellikle birim yükler şeklinde bir şekle sahiptirler. Örneğin, endüstriyel kamyonlar için, uygun olan birim yük tipi "palet" ise, çoğu yere sabitlenmiş konveyörlerde birim yük tipi olarak "tote boxes" veya "bins" tercih edilir. gözönüne alınacak faktörler Birim ağırlık: Bu faktör birim yükün net ağırlığını ifade etmektedir. Birim hacim: Bu faktör birim yükün boyutlarını ifade etmektedir. Toplam miktar: Bu faktör hareket ettirilen birim yüklerin toplam sayısını ifade etmektedir. Hareketin niteliği ile ilgili faktörler Yer: Bu faktör her bir ekipman tipi için gerekli hareket alanını ifade etmektedir. Örneğin, çoğu Cilt: 10 Sayı: T?lVTr» TC"T l T»T 1U1 1 L'ltJJUAVJ 11

14 MAKALE 4 Şekil 3.4 Seçilen malzeme taşıma ekipman tipi ve puanı onveyör, doğrusal ya da iki boyutlu bir hareket alanına sahiptir. Hız: Bu faktör taşıma ekipmanından talep edilen hızı ifade etmektedir. Frekans: Hareketin frekansı ya sürekli ya da kesikli olabilir. Örneğin, pek çok konveyör sürekli bir frekansa sahip olsa da, çoğu endüstriyel kamyon kesikli bir frekansa sahiptir. Uzaklık: Bu faktör birim yüklerin ulaşımı için gerekli uzaklığı ifade etmektedir. Yol: Bu faktör, taşıma ekipmanının taşıma aktivitesini yaparken izleyeceği yolun özelliğini ifade etmektedir. Farklı ekipman tipleri, farklı hareket yol esnekliğine sahiptir. Örneğin konveyörler sabit yollar üzerinde hareket ederken, pek çok endüstriyel kamyon değişken yollar üzerinde hareket eder. Eğim: Bu faktör hareketin yapıldığı yol üzerinde herhangi bir eğim olup olmadığını ifade etmektedir. Yerleşim: Bazı ekipman tipleri belli operasyonel alanlarda kullanılmak için oldukça uygundur. Bu nedenle, yapılacak olan taşıma faaliyetlerinin konumu tanımlanmalıdır. Ekipman ile ilgili faktörler Seviye: Bu faktör ekipman tipinin tesis içinde hangi seviyeye yerleştirildiğini ifade etmektedir. Örneğin, endüstriyel kamyonlar ve çoğu konveyör yerde hareket etmektedir. Tesis ile ilgili faktörler Ara yol: Bu faktör ekipmanın hareket etmesine imkan veren minimum ara yol genişliğini ifade etmektedir. Konveyörler bu faktörden daha az etkilenmelerine rağmen, kreynlerin hareket edebilmeler için oldukça geniş ara yol genişliklerine ihtiyaçları vardır. Binanın yüksekliği: Bu faktör, ekipmanın hareket etmesine imkan veren, binanın minimum yüksekliğini ifade etmektedir. Bir önceki faktör örneğinde olduğu gibi, konveyörler bu faktörlerden daha az etkilenmelerine rağmen, kreynler oldukça yüksek bir bina yüksekliğine ihtiyaç duyarlar. Tesis Yerleşimi: Bu faktör, yapılan üretimin tipine göre tesis içindeki donanımın yerleşim planı hakkında bilgi verir. Bu faktörler ve seçenekleri tanımlandıktan sonra, her bir faktör, ekipman tipleri için değerlendirilir. Şekil 3.2 ekipman tiplerinin değerlendirilmesinde gözönüne alınacak bazı faktörleri göstermektedir. Malzeme taşıma faaliyetinin özelliğine göre belirtilen faktör seçeneklerine bağlı olarak, toplam puan her bir ekipman tipi için hesaplanır. Hesaplanan puan değerleri arasından en yükseğine sahip olan ekipman tipi, o sistem için en uygun malzeme taşıma ekipmanı olarak belirlenir. Şekil 3.3'de her bir ekipman tipi için hesaplanan puan değerleri ve Şekil 3.4'de ise seçilen malzeme taşıma ekipman tipi ve puanı gösterilmektedir. Malzeme taşıma ekipman seçimi modülü, IN- PUT ve SELECT modülleri olmak üzere iki tane kontrol modülü içermektedir. INPUT modülü sistem ve kullanıcı arasında etkileşimi sağladığı gibi, gereksinim duyulan malzeme taşıma faaliyetine uygun olan faktör seçeneklerinin ekrana girilmesinde önemli bir rol oynar. SELECT modülünde ise, toplam puan, her bir ekipman tipi için seçilen fak- 12 T?1VTT-»TTOT'T»T rii>ıı^uo jjcvı HffTTÎTT7\TIMP T/T ıvı»j nndi uta J-JI VıI Cilt: 10 Sayı:

15 IMAKALE tör seçeneklerine bağlı olarak hesaplanır ve hesaplanan puan değerleri arasından en yükseğine sahip olan ekipman tipi, tanımlanmş malzeme taşıma faaliyetleri için en uygun malzeme taşıma ekipmanı olarak belirlenmiş olur. SELECT modülünün işlevini yerine getirebilmesi için, her bir ekipman tipi için bir veri tabanı geliştirilmiştir. Bu veritabanında, faktörler "alan adları" ve faktör seçenekleri ise "alan değerleri" olarak görevlendirilmiştir. Her bir ekipman tipi için puanlandırılmış tüm faktör ve seçeneklerini gösteren "alan adları" ve "alan değerleri " sütunları bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada uzman sistem programı (VP-Expert), bir veritabanı programı olan DBASEIV ile etkileşimli olarak çalışmıştır. Oluşturulan bu modül için toplam 20 veritabanı dosyası her bir ekipman tipi için hazırlanmış ve faktör seçenekleri bu veri tabanı dosyalarından okutulmuştur. Her bir ekipman tipi için hesaplanan puan değerleri belirtilen ayrı bir dosyada birleştirilmiştir. Geliştirilen uzman sistem tasarım çalışmasının ikinci modülüne, yeni ekipman tipleri, faktörler ve faktör seçenekleri ekleyerek kolayca geliştirilebilir. Bu esneklik, kullanıcının istediği şekilde veritabanını değiştirebilmesine, genişletebilmesine ve güncelleştirebilmesine imkan sağlamaktadır. SONUÇ Önerilen bu uzman sistem ile, özellikle tesis planlamasında önemsiz gibi görünen fakat maliyetler üzerindeki etkisi oldukça fazla olan malzeme taşıma sisteminin seçimi ve gerekli alan hesaplamalarının yapılması herhangi bir uzmana gerek duyulmadan gerçekleştirilebilecektir. Özellikle malzeme taşıma sisteminin seçimine yönelik analitik çözüm yöntemlerinin uygulanmasının pratikte çok zor olması, böyle bir uzman sisteminin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Nitekim, bu uzman sistem vasıtasıyla bilgisayar ortamında alan gereksinimleri hesaplanmakta ve bu hesaplanan değerler ile birlikte malzeme taşımasını etkileyen diğer birçok faktör de dikkate alınarak karar vericiye yardımcı olunmaktadır. Bu sayede hem karar verme süreci kısaltılmış hem de değişik birçok alternatifi değerlendirme imkanı sağlanmış olacaktır. Oluşturulan bu sistem, oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Özellikle malzeme taşıma sisteminin seçiminde kullanılan ekipman tipleri ve bunların değerlendirilmesinde yararlanılan faktör ve faktör seçenekleri kullanıcının isteğine göre değiştirilebilir. Bu çalışmanın bir ileri aşaması olarak, önerilen iki modülle etkileşimli olarak çalışan ve optimum yerleşim planını bulan bir üçüncü modül eklenebilir. Rekabetin arttığı ve globalleşme rüzgürlarının dünyayı sardığı bugünlerde amaç, üretimi daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle, daha iyi kalitede ve daha çok miktarda gerçekleştirmektir. Nitekim, yapılan bu çalışma bu tür amaçları gerçekleştirebilecek yardımcı araçlardan biri olma özelliğine sahiptir. KAYNAKÇA 1. Apple, J. (19631, " Plant Layout and Materials Handling", The Ronald Press Company, Newyork. 2. Chu, H.K.; Egbelu, P.J.; Chung-Te Wu (1995), "ADVI- SOR : A Computer-Aided Materials Handling Equipment Selection System", Introduction to Production Research, Vol. 33, No. 12, pp : Colton, J.S. 1993), "An Intelligent Desıgn for Mamı facture System", Concurrent engineering: Automation, Tools, and Techniques", John Wiley & Sons, ine., Canada 4. Malmborg, C.J.; Agee, M.H.; Sinıons, G.R.; Choudhry, J.V. (1987), "A prototype Expert System for Industrial Truct Type Selection", Industrial Engineering, March, pp Matson, J.O.; Mellichamp, J.M.; Svvaminathan, S.R. (1992), "EXCITE : Expert Consultant for in-plant Transportatioan Equipment", Introduction to Production Research, Vol. 30, No.S.pp: Matthews, L.W. (1971), "Plant Decisions", İndustrıal and Commercıal Techniques, London. 7. Pigfotd, D.V.; Baur, G. (T990), "Expert Systems for Business", Boyd & Frase Pub. Co., Boston. 8. Sims, E.R. Jr. (1978), "Material Handling Systems", U.S. Department of Navy VVarehouse Modernization and Layout Planning Guide, Noval Supply Systems Comand, NAVSUP PVB 529, Washington. 9. Su, B.A.; Aslan, D. (1990), "Tesis Planlama", DEÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları, No. 201, İzmir 10. Tan, G.W. ; Hayes, C.C.; Shaw, M. (1996), "An Intellıgent-Agent Framework for Concurrent Product Desıgn and Planing", IEEE Transactios On Engineering Management, Vol. 43, No.3, pp Tompkins, J.A. ; VVhite, J.A. ; Bozer, Y.A.; Frazelle, E.H. ; Tanchoco, J.M.A; Trevıno, J. (1996), "Facilities Planning", John Wıley & Sons Inc., Canada. 12. "Material Handling Systems", Automated Material Handling Socıcty, Paperback Software International, "VP - Expert Rule - Cilt: 10 Sayı:

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı