DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ"

Transkript

1 DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel (olması gereken) değer Değere Dayalı Yönetim Değere Dayalı Yönetim Felsefesi Değere Dayalı Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları Değer Sürücüleri (Value Drivers) Firma Değeri Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları (FCFE) Firmaya Serbest Nakit Akımları (FCFF) Yöntemlerin Karşılaştırılması aittir. 1

2 Değer Kavramı Burada firma değeri ile kastedilen, firmanın gelecekte yaratacağı nakit akımlarının net bugünkü değerinin maksimum kılınmasıdır. Firma değer maksimizasyonunu amaç edindiğinde bir diğer deyişle, hisse senedinin değerini ya da hissedarın servetini maksimum kılmayı hedeflemektedir. Firma değerinin artması, aynı zamanda, firmanın varlıklarının cari değerinden borçlarının cari değerinin çıkarılması ile bulunan öz sermayenin değerinin artırılması anlamına gelmektedir. Değer Kavramları Nominal Değer Bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan tutar olup bu varlığın kâğıt üzerindeki değerini ifade eder. Türkiye de hisse senetlerinin nominal değerinin olması yasal zorunluluktur. Nominal değer daha çok muhasebeleştirme ve kâr payı hesaplaması açısından önemlidir. Bir firmanın hisse senetlerini elinde bulunduran bir yatırımcı açısından bu hisselerin nominal değerlerinden çok, elinde kaç adet hisse senedi olduğu ve bunun toplam içerisinde hangi orana sahip olduğu önemlidir. aittir. 2

3 Değer Kavramları Defter Değeri Defter değeri, bir varlığın bilançoda görülen kayıt altına alınmış değeridir. Öz sermaye açısından defter değeri, firmanın aktif toplamından borçlarının çıkartılması ile bulunan tutardır. Hisse senedinin defter değeri ise bulunan bu tutarın hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. Değer Kavramları Tasfiye Değeri Hisse senedinin tasfiye değeri denildiğinde, firmanın tüm varlıklarının satılması sonucu elde edilecek tutardan, firmanın tüm borçlarının ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutarın, hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunan değer anlaşılmaktadır. Tasfiye değerine likiditasyon değeri de denilmektedir. Bir varlığın parçalar halinde satılarak nakde dönüştürülmesi sonucu elde edilen değer olarak da tanımlamak mümkündür. Bir firmanın faaliyetleri sona ermişse tasfiye değeri, faaliyetleri devam ediyorsa işleyen teşebbüs değeri doğru değer tespiti için son derece önemlidir. aittir. 3

4 Değer Kavramları İşleyen Teşebbüs Değeri Bir varlığın parçalar halinde değil de çalışır halde iken satılması durumunda elde edilecek tutara işleyen teşebbüs değeri denilmektedir. Bir firmanın varlıklarının parça parça satılması ile oluşacak değer ile firmanın çalışır vaziyette ve bir bütün olarak satılması durumunda oluşacak değeri farklı olacaktır. Değer Kavramları Piyasa (Borsa) Değeri Herhangi bir varlık borsaya kote olmuş ise onun borsadaki alıcılar ve satıcılar tarafından oluşan ve borsada işlem gören fiyatı o varlığın borsa değeri olarak ifade edilir. Borsada işlem görmeyen bir varlığın pazarda oluşan fiyatına borsa değeri denilemez fakat bu piyasa değeri olarak adlandırılır. Başka bir ifadeyle piyasa değeri borsa değeri yerine eş anlamlı olarak kullanılabilirken, borsa değeri her zaman piyasa değeri yerine kullanılamamaktadır. Eğer bir firmanın hisse senetleri örneğin İMKB de işlem görmekte ise firmanın hisse senetlerinin borsa değeri ve firmanın hisse senetlerinin piyasa değeri ifadeleri veya firmanın borsa ya da piyasa değeri ifadeleri kullanılabilir. aittir. 4

5 Değer Kavramları Teorik ya da İçsel (olması gereken) Değer Finans çalışmalarında günümüzde yoğunlaşılan konuların başında hisse senedinin olması gereken değerinin hesaplanması gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında etkin bir piyasada oluşan ya da bir varlıkla ilgili tüm bilgilerin tamamına dayalı olarak hesaplanan değere teorik (içsel) değer ya da olması gereken değer denilmektedir. Değere Dayalı Yönetim Felsefesi Bu felsefe; strateji, performans, gelecek hedefleri vb. gibi konularda yönetimin verdiği her türlü kararın değer maksimizasyonuna uygun olarak belirlenmesi yani, yönetimin değer maksimizasyonu amacına odaklanması demektir. Değer Temelli Pazarlama Değere Dayalı Yönetim Firma Değerinin Maksimum Kılınması aittir. 5

6 Değere Dayalı Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları Avantajları Firmanın iç ve dış çevresinde kullanılabilecek ortak kavramları oluşturması Performans değerlemesinde kullanılabilecek güçlü bir araç olması, Firmada değer yaratan ve yaratmayan faaliyetleri belirleyerek en uygun kaynak tahsisini yapması Firma yönetiminin değer yaratan sürücüler üzerinde yoğunlaşmasını sağlaması Firmanın değerini artırmaya yönelik sermaye tahsisinin sağlanması Değere Dayalı Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları Dezavantajları Firmalar için bu yönetim yapısının karmaşık olması Firma için önemli bir kurulum ve sürdürme maliyeti oluşturması Hesaplamaların ayrıntılı ve karmaşık olması Değere dayalı yönetimin iyi uygulanamaması durumunda teorik kalmasıdır. aittir. 6

7 Değer Sürücüleri (Value Drivers) Firma İçi Değer Sürücüleri Firma Dışı Değer Sürücüleri Operasyonel Süreçler Birleşme Yönetimsel Süreçler Devralma Firma Değeri Firma değeri kavramı ile, firmanın maddi ve maddi olmayan varlıklarının piyasa değerinden, toplam borçlarının cari değerinin çıkarılması ile bulunan değer anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, varlıkların cari değerinden borçların cari değerinin çıkarılması ile bulunan öz sermayenin cari değeri firma değeri olarak ifade edilmektedir. Öz Ssermayeye Serbest Nakit Akımları (FCFE) Firmaya Serbest Nakit Akımları (FCFF) aittir. 7

8 Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları (FCFE) Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları (free cash flows to equity) yönteminde firmanın değeri, firmanın gelecekte yaratacağı öz sermayeye olan nakit akımlarının öz sermaye maliyeti ile bugünkü değere indirgenmesi ile bulunmaktadır. Burada bulunan değer firmanın öz sermayesinin olması gereken değeridir. FCFE = Net Kâr + Amortismanlar - Sermaye Harcamaları - İşletme Sermayesi - Anapara Geri Ödemesi + Yeni Borçlar FCFE = Net Kâr -( 1 λ ) (Sermaye Harcaması Amortisman) - ( 1 λ ) ( İşletme Sermayesi) Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları (FCFE) Sabit Oranda Büyüme Modeli İki Aşamalı Büyüme Modeli aittir. 8

9 Örnek ABC A.Ş. nin 2012 yılı bilgileri incelendiğinde hisse başına satışları 10 TL, hisse başına kârı 3 TL, işletme sermayesi hasılatın % 20 si, hedef borç oranı (λ) % 30, hisse başına sermaye harcaması 1 TL ve hisse başına amortismanı 0,5 TL dir. Firmanın hızlı büyüme dönemi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Hızlı büyüme döneminde firmanın öz sermaye maliyeti (k e ) % 20 ve beklenen büyüme oranı (g) da % 25 dir. Firmanın 3 yıldan sonraki dönemde sonsuza kadar büyüyeceği oran (g) % 5 olarak dikkate alınmış ve bu dönemde öz sermaye maliyetinin de (k e ) % 15 düzeyine ineceği beklenmektedir. Sabit büyüme döneminde hisse başına sermaye harcamaları ile amortismanların aynı olacağı, işletme sermayesi düzeyinin de yine hasılatın % 20 si düzeyinde kalacağı beklenmektedir. Bu bilgiler ışığında firmanın hisse başına değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Örnek Hisse Başına Kar 3 3,750 4,688 5,859 -(1-λ ) (Ser. Harc.- Amort.) -0,350-0,438-0,547-0,684 -(1-λ ) ( İşletme Serm. ) -0,350-0,438-0,547-0,684 FCFE 2,300 2,875 3,594 4,492 -(1-λ ) (Ser. Harc.- Amort.) değerini hesaplayabilmek için; - (1-0,3) x (1 0,5) = - 0,35 -(1-λ ) ( İşletme Serm. ) değerini hesaplayabilmek için; - (1-0,3) x (Dönem Sonu İşletme Sermayesi - Dönem Başı İşletme Sermayesi) - (1-0,3) x ((10*(1+0,25) 1 * 0,2) (10*0,20)) = -(0,7) x (2,5-2) = -0,35 olarak bulunur. aittir. 9

10 Örnek Örnek 3. dönemdeki Hisse Başına Kâr verisi sabit büyüme dönemindeki % 5 büyüme oranı ile büyütülerek 5, x (1+0,05) = 6,909 şeklinde hesaplanmıştır. Sermaye harcamaları ile amortisman verilerinin birbirlerine eşit olduğu ifade edildiğinden sıfır olarak gösterilmiştir. -(1-λ ) ( İşletme Serm.) 2015 yılına ait Hasılat = 10 * (1+0,25) 3 = 19, Yılı İçin İşletme Sermayesi = 19,5313 x 0,20 = 3, yılı için Hasılat = 19,5313 * (1+0,05) = 20, Yılı İçin İşletme Sermayesi = 20,5078 x 0,20 = 4,102 İşletme Serm. = 4,102 3,9063 = 0,1953 -(1-λ ) ( İşletme Serm.) = - (1-0,3) x 0,1953 = -0,137 Sonsuza Kadar 2015 Sabit Oranda 3 Büyüme Dönemi Hisse Başına Kar 5,859 6,909 -(1-λ ) (Ser. Harc.- Amort.) -0,684 0,000 -(1-λ ) ( İşletme Serm.) -0,684-0,137 FCFE 4,492 6,773 aittir. 10

11 Örnek Firmaya Serbest Nakit Akımları (FCFF) Firmaya Serbest Nakit Akımları (free cash flows to firm) yönteminde amaç öncelikle firmanın bir bütün olarak değerinin hesaplanması ve bu değerden borç yükümlülükleri için yapılan nakit çıkışlarının değeri düşülerek öz sermayenin değerinin hesaplanmasıdır. Firmaya serbest nakit akımları borç verenlere ve hissedarlara olan nakit akımlarını bir bütün olarak dikkate almaktadır. Diğer bir ifadeyle, firmaya olan nakit akımlarının değerlemede kullanılması anlamına geldiği için nakit akımları iskonto edilirken ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine göre hesaplama yapılır. aittir. 11

12 Firmaya Serbest Nakit Akımları (FCFF) FCFF = FCFE + Faiz Giderleri (1 Vergi Oranı) + Anapara Geri Ödemesi - Yeni Borçlar + İmtiyazlı Hisse Senedi Kâr Payları Örnek ABC A.Ş. nin 2012 yılına ait öz sermayeye serbest nakit akımı 45 TL olarak hesaplanmıştır. Firmanın faiz giderleri 10 TL ve vergi oranı da % 30 dur. Firmanın anapara geri ödemesi bu dönemde 3 TL olarak gerçekleşmiş ve 30 TL yeni borçlanma yapmıştır. Firmanın aynı dönem için imtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödediği kar payı ise 2 TL, firmanın AOSM de % 25 ve firmanın nakit akımlarının sonsuza kadar % 2 büyüyeceği varsayımı altında firmanın hisse başına değeri şu şekilde hesaplanabilir: aittir. 12

13 Örnek Sonsuza Kadar 2012 Sabit Oranda 0 Büyüme Dönemi FCFE 45 45,9 + Faiz Giderleri (1-Vergi) 7 7,1 + Anapara Geri Ödemesi 3 3,1 -Yeni Borçlar 30 30,6 + İmt.Hisse Sen.Kar Payı Öd. 2 2,0 FCFF 27 27,5 aittir. 13

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Mercan HATİPOĞLU Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü mercanhatipoglu@gmail.com

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

Şirket Değerleme Yöntemleri

Şirket Değerleme Yöntemleri Şirket Değerleme Yöntemleri TUYİD, 13 Nisan 2012 Mete Gorbon Müdür Kurumsal Finansman Gündem 1 Öğleden Önce Öğleden Sonra Değerleme ile ilgili genel bilgi Fiyat / Değer Kavramı Değerlemenin amacı Şirket,

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Ulaş ÜNLÜ Oğuz SAYGIN ÖZET Muhasebe temelli geleneksel performans

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1.1. Menkul Kıymet Kavramı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * Günümüzde yaşanan küresel rekabet, rekabet araçlarındaki değişim, teknolojik gelişmeler, tüketici

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANSAL KURUMLARIN DEĞER BELİRLEMESİ VE BİR BANKA UYGULAMASI

TÜRKİYE DE FİNANSAL KURUMLARIN DEĞER BELİRLEMESİ VE BİR BANKA UYGULAMASI TÜRKİYE DE FİNANSAL KURUMLARIN DEĞER BELİRLEMESİ VE BİR BANKA UYGULAMASI Hamide ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kırıkkale Üniversitesi Doktora Öğrencisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı,

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI VALUE-FOCUSED MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE: ECONOMİC VALUE ADDED APPROACH Arş. Gör. Hakkı FINDIK Kırklareli Üniversitesi

Detaylı