İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1"

Transkript

1 Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı İskonto Modelinin Basitleştirilmesi Büyüme veya Gelir Sağlayan Hisse Senetleri Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Terminoloji Hisse Senedi Halka açık bir şirkette sahipliği temsil eden senetler Birincil Piyasa Şirketlerin yeni menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği piyasa Birincil Halka Arz - Hisse senetlerinin halka ilk defa olarak satılması İkincil Piyasa Halen dolaşımda olan menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında alım-satımının yapıldığı piyasa Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Terminoloji - 2 Kar payı Firmadan hissedarlarına periyodik nakit dağıtımları Fiyat-kazanç oranı (F/K) Hisse senedi fiyatının hisse senedi başına kara oranı Defter Değeri Bilançoya göre firmanın toplam değeri Tasfiye Değeri Firmanın varlıklarını satıp borçlarını ödedikten sonra elde edebileceği net gelir Piyasa Değerine Dayalı Bilanço Bütün varlıkları ve borçları piyasa değeri ile gösteren finansal tablo Bahar

2 Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bir şirketin piyasa değeri ile defter veya tasfiye değeri arasındaki fark genellikle, işleyen teşebbüs değeri olarak adlandırılır ve üç faktöre dayanır:. Ekstra kazanç gücü 2. Maddi olmayan varlıklar 3. Gelecekteki yatırımların değeri İçsel Değer V0 = (DIV + P) / (+r) Buradaki V0 hisse senedinin içsel değeri olarak adlandırılır. İçsel değer, bir hisse senedinin yatırımcılar tarafından yaratacağı beklenen nakit akımlarının bugünkü değeridir. Beklenen getiri Bir yatırımcının belli bir zaman periyodu sonunda yaptığı yatırımdan elde etmeyi düşündüğü getiri oranıdır. Elde tutma getirisi olarak da adlandırılabilir. ( 0) Beklenen Getiri = r = Div + P P P 0 Bahar

3 Beklenen getiri formülü 2 kısıma ayrılabilir: Beklenen Getiri = Beklenen Kar payı Getirisi + Beklenen Sermaye Kazancı Beklenen Getiri = r = Div P P P0 + P 0 0 Aynı riskli bütün menkul kıymetler, aynı beklenen getiri oranını sağlayacak şekilde fiyatlanırlar. Bu, iyi işleyen piyasalarda fiyatların temel niteliğidir. Kar Payı İskonto Modeli Hisse senedi değerinin gelecekte beklenen tüm kar paylarının bugünkü değerine eşit olduğu saptamasıyla hisse senedinin bugünkü fiyatının hesaplanması. P 0 = Div Div2 DivH + P H ( + r) ( + r) ( + r) H H Yatırım süresi. Bahar

4 Örnek XYZ şirketinin gelecek üç yıl içinde vereceği kar payları sırasıyla $3, $3.24, ve $3.50 olarak tahmin edilmektedir. Üç yılın sonunda hisse senedinin piyasa değerinin $94.48 olması beklenmektedir. Beklenen getiri 2% ise hisse senedinin fiyatı ne olmalıdır? BD = ( + 0.2) ( + 0.2) ( + 0.2) BD = $75 XYZ nin Değeri Büyümesiz Kar Payı İskonto Modeli (KPİM) Eğer kar payları büyümüyor ve sabit kalıyorsa ve hisse senedini sonsuza kadar elinizde tutmayı düşünüyorsanız, hisse senedi bir sonsuz ödemeler serisi olarak fiyatlanacaktır: Div HBK BD( Sonsuz Ödeme) = P0 = veya r r Şirketin kazancının tümünü kar payı olarak hissedarlara dağıttığı varsayımıyla Bahar

5 Sabit Büyümeli KPİM Kar paylarının sabit bir oranda ve sonsuza dek büyüdüğü kar payı iskonto modelidir. (Gordon Büyüme Modeli). Div P0 = r g Denklemdeki değişkenlerin çeşitli kombinasyonları verildiğinde, bilinmeyen değişken için çözüm yapılabilir. Örnek Bir hisse senedi gelecek yıl $3 kar payı ödeyecektir. Kar payları birinci yıldan sonra sonsuza kadar yılda 8% büyüyecektir. İskonto oranı 2% ise hisse senedinin fiyatı ne olmalıdır? P 0 Div $3. 00 = = = $ r g Örnek - Devamı Eğer bu hisse senedi borsada $00 dan satılıyorsa, piyasa kar paylarındaki büyüme oranını ne varsaymaktadır? $3. 00 $00 =. 2 g g =. 09 Cevap Piyasa, kar paylarının sonsuza kadar yılda 9% büyüyeceğini varsaymaktadır. Bahar

6 Sabit Olmayan Büyüme Modeli Div BD PV = ( + r) Div 2 + ( + r) 2 Div ( + r) H H PH + ( + r) H Büyüme Sağlayan Hisse Senetleri: Sermaye kazancı Gelir Sağlayan Hisse Senetleri: Kar payı kazancı Eğer bir şirket daha düşük kar payı ödemeyi seçer ve kazançlarını yeniden yatırıma yönlendirirse, hisse senedi fiyatı gelecekteki kar payları yükselebileceğinden artabilir. Kar Payı Dağıtım Oranı Karların kar payı olarak dağıtım yüzdesi Yeniden Yatırım Oranı Firmanın dağıtmadığı karlarının yüzdesi Sürdürülebilir Büyüme Oranı Firmanın sürekli başarabileceği büyüme oranı; Büyüme oranı, karların yeniden yatırım için kullanılacak yüzdesine özkaynak getirisi uygulanarak elde edilebilir. g = özkaynak getirisi x yeniden yatırım oranı Bahar

7 Örnek Şirketimiz gelecek yıl karlarının 00% ünü dağıtarak hisse senedi başına $5 kar payı dağıtacağını tahmin etmektedir. Bu yolla yatırımcılar 2% beklenen getiri sağlayacaktır. Alternatif olarak, karların 40% nın yeniden yatırım için alı konulmasına karar verilirse, hisse senedinin bu karardan önceki ve sonraki fiyatları ne olur? Şirketin özkaynak getirisi 20% dir. Örnek Şirketimiz gelecek yıl karlarının 00% ünü dağıtarak hisse senedi başına $5 kar payı dağıtacağını tahmin etmektedir. Bu yolla yatırımcılar 2% beklenen getiri sağlayacaktır. Alternatif olarak, karların 40% nın yeniden yatırım için alı konulmasına karar verilirse, hisse senedinin bu karardan önceki ve sonraki fiyatları ne olur? Şirketin özkaynak getirisi 20% dir. Büyüme Olmadan 5 P0 = = $ P/ K = 4.67/ 5= 8.33 Büyüyerek g= =.08 3 P0 = = $ P/K= 75/5 = 5 Örnek - devamı Eğer şirket karlarını yeniden yatırıma yönlendirmese, hisse senedi fiyatı $4.67 olmaktadır. Yeniden yatırım ile fiyat $75 a çıkmaktadır. Bu iki fiyat arasındaki fark ( =33.33) Büyüme Fırsatlarının Bugünkü Değeri (BFBD) olarak adlandırılır. Büyüme Fırsatlarının Bugünkü Değeri (BFBD) Bir firmanın gelecekteki yatırımlarının net bugünkü değeri Yüksek F/K oranı, yatırımcıların firmanın iyi büyüme fırsatlarına sahip olduğunu düşündüklerine işaret etmektedir. Bahar

8 5.6: Boston Edison bugünlerde hisse senedi başına $.64 dolayında bir kar payı ödemekte ve bir hissesi $27 dan satılmaktadır. a) Yatırımcılar kar paylarının büyüme oranının yılda 4% olduğuna inanırlarsa, hisse senedinden ne oranda getiri beklerler? b) Yatırımcıların talep ettiği getiri oranı % ise firmadan bekledikleri büyüme oranı ne olmalıdır? c) Sürdürülebilir büyüme oranı 5% ve yeniden yatırım oranı 0.4 ise, yeni yatırımları üzerinden firmanın kazanacağı getiri oranı ne olmalıdır? 5.6: Boston Edison bugünlerde hisse senedi başına $.64 dolayında bir kar payı ödemekte ve bir hissesi $27 dan satılmaktadır. a) Yatırımcılar kar paylarının büyüme oranının yılda 4% olduğuna inanırlarsa, hisse senedinden ne oranda getiri beklerler? r = DIV /P 0 + g = [($.64.04)/27] = = 0.32% b) Yatırımcıların talep ettiği getiri oranı % ise firmadan bekledikleri büyüme oranı ne olmalıdır? Eğer r = 0., ise: 0. = [($.64 (+g)/27] + g g = = 4.64% c) Sürdürülebilir büyüme oranı 5% ve yeniden yatırım oranı 0.4 ise, yeni yatırımları üzerinden firmanın kazanacağı getiri oranı ne olmalıdır? g = özkaynak getirisi yeniden yatırım oranı 5% = özkaynak getirisi 0.4 özkaynak getirisi = 0.25 = 2.5% 5.7: Non-stick Gum Factory nin gelecek yıl adi hisse senetleri üzerinden $2 kar payı ödeyeceğine inanıyorsunuz. Ondan sonra, sonsuza dek kar paylarının yılsa 4% oranında büyüyeceğini bekliyorsunuz. Yatırımınız üzerinden 2% lik bir getiri isteseydiniz, hisse senedi için ne kadar ödemeye razı olurdunuz? P 0 = DIV /(r g) = $2/( ) = $25 Bahar

9 5.5: Trend-Line Inc, yılda 6% oranında büyümekte ve bunun sınırsız bir şekilde böyle olacağı beklenmektedir. Gelecek kar payının hisse senedi başına $5 olacağı umulmaktadır. a) Piyasanın 0% luk bir getiri beklemesi durumunda şirketin hisse senedi fiyatı ne olmalıdır? b) Eğer hisse başına kar $8 olursa, şirketin değerinin ne kadarlık kısmı mevcut varlıklara, ne kadarlık kısmı büyüme fırsatlarına aittir? 5.5: Trend-Line Inc, yılda 6% oranında büyümekte ve bunun sınırsız bir şekilde böyle olacağı beklenmektedir. Gelecek kar payının hisse senedi başına $5 olacağı umulmaktadır. a) Piyasanın 0% luk bir getiri beklemesi durumunda şirketin hisse senedi fiyatı ne olmalıdır? P 0 = DIV /(r g) = $5/( ) = $25 b) Eğer hisse başına kar $8 olursa, şirketin değerinin ne kadarlık kısmı mevcut varlıklara, ne kadarlık kısmı büyüme fırsatlarına aittir? Eğer şirket sıfır-yeniden yatırım stratejisi izleseydi, $8 lık sonsuz bir kar payı ödeyecekti ve hisse senedi fiyatı: $8/0.0 = $80 olacaktı. Bu yüzden, mevcut varlıkların değeri $80 dır. Değerinin geriye kalan kısmı büyüme fırsatlarından kaynaklanacaktır, böylece: BFBD = $25 $80 = $45 5.6: Castles in the Sand, yatırımları üzerinden 20% lik bir getiri oranı elde etmektedir ve 40% yeniden yatırım oranını korumaktadır. Bu yılki karı hisse senedi başına $2 olacaktır. Yatırımcılar hisse senedi üzerinden 2% lik bir getiri oranı beklemektedir. a) Firmanın fiyatını ve F/K oranını bulun? b) Eğer yeniden yatırım oranı 30% a düşerse F/K oranına ne olur? Neden? c) Eğer yeniden yatırım oranı sıfıra eşitse, K/F nin hisse senedi başına beklenen getiri oranı düzeyine düşeceğini gösterin. Bahar

10 5.6: Castles in the Sand, yatırımları üzerinden 20% lik bir getiri oranı elde etmektedir ve 40% yeniden yatırım oranını korumaktadır. Bu yılki karı hisse senedi başına $2 olacaktır. Yatırımcılar hisse senedi üzerinden 2% lik bir getiri oranı beklemektedir. a) Firmanın fiyatını ve F/K oranını bulun? g = Özkaynak getirisi yeniden yatırım oranı = 20% 0.40 = 8% K = $2, r = 0.2 $2 ( 0.4) F F/K = $30/$2 = 5 0 = = b) Eğer yeniden yatırım oranı 30% a düşerse F/K oranına ne olur? Neden? g = 20% 0.3 = 6%, $2 ( 0.3) F F/K=23.33/2=.67 0 = = Yüksek F/K oranı yüksek BFBD beklentilerini yansıtmaktadır. c) Eğer yeniden yatırım oranı sıfıra eşitse, K/F nin hisse senedi başına beklenen getiri oranı düzeyine düşeceğini gösterin. F = 2/0.2 = 6.67, K/F = 2/6.67 = : Phoenix Industries, bir yıl sonra hisse senedi başına $ kar payı ödeyeceğini açıkladı. Analistler, diğer 2 yıl için kar paylarının yılda $ artacağını beklemektedirler. Üçüncü yıldan sonra kar payı büyümesinin daha ılımlı bir uzun dönem oranı olarak 6% da durulacağı beklenmektedir. Eğer firmanın yatırımcıları bu hisse senedi üzerinden 4% lük bir getiriyi kazanmayı beklerse, hisse senedinin fiyatı ne olmalıdır? 3.06 P3 = = P0 = + + = Bahar

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel

Detaylı

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir?

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Tevfik Uyar İşletme Finansının Temelleri, S: 115-142 1 5.1 Menkul Kıymetler Özkaynaklarıarttırmanın yollarından birisi yeni hisse senedi satmaktır. Yatırımcılar, hisse

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1.1. Menkul Kıymet Kavramı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye

Detaylı

CENGİZ YILMAZ İŞLETME 2-3 İNGİLİZCE DERSİ ÇEVİRİSİ ÇEVİREN: HALİLCAN ATİK. İlk İlkeler

CENGİZ YILMAZ İŞLETME 2-3 İNGİLİZCE DERSİ ÇEVİRİSİ ÇEVİREN: HALİLCAN ATİK. İlk İlkeler CENGİZ YILMAZ İŞLETME 2-3 İNGİLİZCE DERSİ ÇEVİRİSİ ÇEVİREN: HALİLCAN ATİK İlk İlkeler Para hakkında yazarken teknik terimlerden tamamen kaçınamazsınız. En basit dönem ve fikirlerin başında bunlarla uğraşılması

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları Bölüm 1: Fiyatlama Bahar 2003 SPX S&P 500 Endeksi Opsiyonları S&P 500 endeksi, geniş bir endüstri yelpazesinden alınan 500 hisse senedinin kapitalizasyon

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANSAL KURUMLARIN DEĞER BELİRLEMESİ VE BİR BANKA UYGULAMASI

TÜRKİYE DE FİNANSAL KURUMLARIN DEĞER BELİRLEMESİ VE BİR BANKA UYGULAMASI TÜRKİYE DE FİNANSAL KURUMLARIN DEĞER BELİRLEMESİ VE BİR BANKA UYGULAMASI Hamide ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kırıkkale Üniversitesi Doktora Öğrencisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı,

Detaylı

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Mercan HATİPOĞLU Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü mercanhatipoglu@gmail.com

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama

Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Şakir SAKARYA Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı MYO. Özet Son yıllarda genel olarak işletmecilik, özel olarak da finans alanında en çok

Detaylı

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama *

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Erkan SEVİNÇ **, Akın MERKEN *** Öz 04 Şubat 2005 tarihinde İzmir de faaliyete geçen Vadeli İşlemler

Detaylı

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale Karabıyık Dr. Adem Anbar Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale KARABIYIK Dr. Adem ANBAR Uludağ Üniversitesi, İİBF Özet Swap, iki taraf arasında

Detaylı

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller İÇİNDEKİLER 1-Giriş... 1 2-Halka Açılma... 2 3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka açılmanın Önündeki Engeller... 2 4- Dünyada ve Türkiyede Halka Arz... 6 5-Halka Açılmanın Aşamaları ve Süresi... 9 6- Halka

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Alternatif Yatırım A.Ş tarafından hazırlanan AvivaSA Emeklilik

Detaylı