KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR."

Transkript

1 BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ OLARAK KENDLERNE VERLMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN BR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERL OLUP, ZAHNAME KAPSAMINDAK BLGLERDEK DEKLKLER TCARET SCLNE TESCL VE TÜRKYE TCARET SCL GAZETES NDE LANINI MÜTEAKP BU ZAHNAMENN EK HALNE GETRLR. HER YILIN OCAK AYI TBARYLE ZAHNAME DEKLKLER TEKRAR TESCL ETTRLMEKSZN TEK BR METN HALNE GETRLEREK TASARRUF SAHPLERNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 25/5/2010 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurluuna sicil numarası altında kaydedilerek 28/5/2010 tarih ve 7573 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüü hükümlerine göre yönetilmek üzere, katılma payları borsa pazarlarında ilem gören, fonun oluturulma sürecine dorudan katılan yetkilendirilmi katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak ekilde, portföyde yer alan altın ve nakdi bir araya getirerek karılıında fon katılma payı alabildii ya da söz konusu kurumların en az asgari ilem birimine tekabül eden fon katılma paylarını saklamacı kurulua iade edip karılıında fonun içindeki altın ve nakdin payına düen kısmını alabildii, riskin daıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy iletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/5/2010 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.. B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU katılma paylarının halka arzına ilikin izahnamedir. Fona itirak salayan ve fon varlıına katılım oranını gösteren 1. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 7/7/2010 tarih ve KB.534/551 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. I. FON HAKKINDA BLGLER: 1. Fonun Türü : BORSA YATIRIM FONU 2. Fonun Tipi : B TP 3. Fon Tutarı : ,00TL 4. Pay Sayısı : Adet 5. Süresi : Süresiz 6. Asgari lem Birimi : Adet 7. Yönetici : Bizim Menkul Deerler A.. 8. Yetkilendirilmi Katılımcı : Bizim Menkul Deerler A.. 1

2 II. FON PORTFÖY STRATEJS: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:23 sayılı Teblii hükümlerine ve Seri:VII, No:10 sayılı Teblii nin ilgili hükümlerine uygun olarak yönetilir. Fon, Tebli.in 5. maddesi kapsamında Endeks Fon niteliindedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, aynı maddede belirtilen fon türlerinden B Tipi Fon niteliine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon portföyünün, Fon içtüzüünün 14. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin deeri ile fonun birim pay deeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak ekilde, endeks kapsamındaki varlıklardan oluması esastır. Baz alınan endeks, KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU Endeksi'dir. Buna paralel olarak, Fon'un varlıklarının en az %90'ı devamlı olarak baz alınan kıymetli maden olan altından oluur. Korelasyon katsayısı aylık ve 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. Fon portföyüne faiz getirisi olan veya Katılım Bankası prensiplerine uygun olmayan yatırım araçları alınamaz. Bu kapsamda, fon portföyüne tahvil gibi faiz getirisi olan menkul kıymetler alınmayacak ve fon nakdi borsa para piyasası ve ters repo ilemlerinde deerlendirilmeyecektir. Fon un operasyonel ilemleri nedeniyle oluabilecek likidite ihtiyacının karılanması amacıyla nakit tutulabilir. Fon portföyünün en az %90'ı en çok %100'ü altından oluur. Fon portföyüne alınacak altının Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebli'de belirtilen ve T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda ilem görmesi zorunludur. III. FONUN BAZ ALDII ENDEKS HAKKINDA BLGLER Kuveyt Türk Katılım Bankası A.. B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu, "Kuveyt Türk Katılım Bankası A.. B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu Endeksi ni (Endeks) baz almaktadır. Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAU=D kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası para piyasasında oluan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alı ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satı kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan deer Endeks'i oluturur. Fon'un paylarının ilem görmesi sırasında açıklanacak olan gösterge niteliindeki net aktif deer de, baz alınan altın fiyatının gram birimi cinsinden deerinin Türk Lirası'na çevrilmesi suretiyle hesaplanır. Dönüüm sırasında kullanılan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru da Reuters tarafından TRYBB= ve TRYBA= kodları ile yayınlanan en iyi alı ve en iyi satı kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Endeks Yönetici tarafından oluturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Yönetici sorumludur. Endeks'in oluturulmasına, hesaplanmasına ve yayımlanmasına ilikin kurallar Kurucu ile Yönetici arasında imzalanacak endeks yapıcılıı lisans sözlemesi ile belirlenir. Bu hizmet karılıında Yönetici'ye herhangi bir ücret ödenmez. Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks deerinin ve gösterge niteliindeki net aktif deerin açıklandıı her ortamda uluslararası altın fiyatı 2

3 ile AB fiyatı da açıklanır. Bu deerler dakikada bir en az iki veri daıtım firması ve Fon'un internet sitesi aracılııyla yayınlanır. IV. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETM VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASIA.. riskin daıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak ekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Fon portföyü BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözlemesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliler ve fon içtüzüü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluu: Kurucunun fon varlıının korunması ve saklanmasına ilikin sorumluluu devam etmek üzere, Fon portföyünde yer alan altın Takasbank tarafından stanbul Altın Borsası (AB) nezdinde açılan Borsa Yatırım Fonu Hesabı (Takasbank BYF Hesabı) nda Fon adına saklanır. V. FON YÖNETM HAKKINDA BLGLER: Fon da görev alan kiilere ilikin bilgiler aaıda verilmektedir: Adı Soyadı Görevi Örenim Durumu Hakkında Ayrıntılı Açıklamalar Tarık Tüzün Fon Kurulu Bakanı Tecrübesi rtibat Adresi Telefon No Yüksek Lisans, Ekonomi 20 Büyükdere Cad. No:129/1, Esentepe, stanbul Çetin Genç Fon Kurulu Üyesi Üniversite, ktisat 18 Büyükdere Cad. No:129/1, Esentepe, stanbul Avar R. Sungurlu Ö. Asım Özgözükara Avar R. Sungurlu Emre Ergun Karata Fon Kurulu Üyesi Yüksek Lisans, letme 13 nönü Cd. Kanarya Sk. 25, Yenisahra Ataehir, stanbul Fon Denetçisi Üniversite, Siyasal 21 Büyükdere Cad. No:129/1, Esentepe, stanbul Fon Müdürü Yüksek Lisans, letme 13 nönü Cd. Kanarya Sk. 25, Yenisahra Ataehir, stanbul Fon Muhasebecisi Üniversite, letme 15 nönü Cd. Kanarya Sk. 25, Yenisahra Ataehir, stanbul Fevzi Öztürk Portföy Yöneticisi Üniversite, Maliye 13 nönü Cd. Kanarya Sk. 25, Yenisahra Ataehir, stanbul

4 VI. KATILMA PAYLARININ DEERNN TESPT USULÜNE VE PORTFÖY DEERNN BELRLENMESNE LKN ESASLAR: 1. Fon katılma payının net aktif deeri ve ilem fiyatı olmak üzere iki ayrı deeri bulunur. Fon'un net aktif deeri MKB'nin ileme açık olduu günlerde seans sonrası hesaplanır. ki seans uygulamasının bulunması halinde, net aktif deer ikinci seans sonrasında açıklanır. Fon'un, gram birimindeki altın deeri baz alınarak Türk Lirası cinsinden hesaplanan "Gösterge Niteliindeki Net Aktif Deeri" ise MKB'nin ileme açık olduu günlerde seans saatleri dahilinde Kurucu'nun sorumluluunda Yönetici tarafından sürekli olarak hesaplanır ve dakikada bir en az iki veri salayıcı firmadan ve Fon'un web sitesinden açıklanır. Gösterge niteliindeki net aktif deerin hesaplanmasında esas alınan altın fiyatı ve kur konusunda, portföy deerinin hesaplanması için geçerli olan ilkelere uygun hareket edilir. Fonun ilem fiyatı ise MKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda oluan fiyattır. 2. "Fon Portföy Deeri", portföydeki varlıkların deerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Deeri", Fon Portföy Deerine varsa dier varlıkların eklenmesi ve borçların düülmesi suretiyle bulunur. 3. Portföydeki varlıkların deeri aaıdaki esaslara göre tespit edilir. 4. Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ve deiim sırasında fon içerisindeki oranları ile kayda geçirilir. 5. Fon portföyünde yer alan altın, ABD Doları cinsinden altın uluslararası fiyatının MKB'nin ileme açık olduu günlerde son seansın kapanı anındaki fiyatı esas alınarak deerlenir. Deerlemede kullanılan Amerikan Doları Türk Lirası kuru, bankalararası para piyasasında oluan en iyi alı ve en iyi satı kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kurdur. Kapanı anında kotasyon verilmemi olması durumunda, kotasyon verilen son dakikadaki en iyi alı ve en iyi satı kotasyonlarının ortalaması esas alınır. Benzer ekilde dakikalık aralıklarla açıklanacak olan gösterge niteliindeki net aktif deerinin hesaplanmasında da, hesaplama yapılan dakikada verilen en iyi alı ve satı kotasyonlarının ortalaması, o dakikada kotasyon verilmi olmaması halinde ise kotasyon verilen son dakikadaki en iyi alı ve en iyi satı kotasyonlarının ortalaması esas alınır. Portföyde yer alan altının deerlemesinde, altının saflık derecesi de dikkate alınır. 6. Borsada ilem gören menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları deerleme gününde borsada oluan aırlıklı fiyat ve oranlarla deerlenir. 7. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin veya altının ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay deerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir. VII. FONUN BRNCL VE KNCL PYASA LEMLERNE LKN ESASLAR 1. Katılma payı oluturulması ve geri alım uygulaması (creation-redemption) birincil piyasa ilemleri çerçevesinde 'ayni' olarak gerçekleir. Fon portföy kompozisyonuna uygun miktarda altın ve nakdin bir araya getirilerek teslim edilmesi suretiyle asgari ilem birimi miktarı veya katları kadar katılma payı oluturma ilemi (creation), teslim edilen asgari ilem birimi veya katları kadar katılma paylarının karılıında portföyden payına düen miktarda altın ve nakdin alınması suretiyle ise geri alım ilemi (redemption) gerçekletirilir. Yatırımcılar ikincil piyasa ilemleri ile de fon katılma paylarını alıp satabilirler. kincil piyasa ilemleri pay senedi ilemleri ile aynı ekilde MKB nin borsa yatırım fonları katılma paylarının Borsa da 4

5 kotasyonu ve ilem görmesine ilikin usul ve esaslar hakkındaki genelgesi ve MKB nin konuya ilikin ek düzenlemeleri çerçevesinde yapılır. 2. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemine konu olacak gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu her sabah MKB seansı balamadan önce Yönetici tarafından Fon'un web sitesinde ve Takasbank terminallerinde ilan edilir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu külçe büyüklüünde altından ve nakit bileenden oluur. Nakit bileen fonun toplam deeri ile fonun portföyündeki altının deer farkından hesaplanır. Fon portföy deerinin fon toplam deerinden yüksek olduu durumlarda nakit bileen eksi bir deer olur. Bu durumda katılma payı oluturma ileminde yatırımcılar külçe altın fona teslim edip fondan nakit alırken, geri alım ileminde külçe altın fondan alıp fona nakit verir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu ile katılma payı oluturma ilemi sırasında yatırımcıdan talep edilen külçe altın ve nakit bileende farklılık olması durumunda yatırımcı farklılıı ortadan kaldırdıı takdirde talebi ileme konur. 3. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcılardan Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirtilen tutarda komisyon tahsil edebilir. Komisyon oranına ilikin bilgilere Fon'un web sitesinde de yer verilir. Fon Kurulu Yetkilendirilmi Katılımcının yapacaı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine; fonun dolaımdaki pay sayısının toplam pay sayısına ulaması, talebin gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri: VII, No: 10 sayılı Tebli'in 47. maddesinde ifade edilen sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, varlıkların ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde verilen katılma payı oluturma ve geri alım ilem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiinde Fon Kurulu'na bilgi verir. Yetkilendirilmi Katılımcı günlük bazda yaptıı katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinin bilgilerini takip eder. Yetkilendirilmi Katılımcının sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirlenir. 4. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerine aracılık sadece Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı tek yetkilendirilmi katılımcı olan Bizim Menkul Deerler A.. tarafından yapılır. Bu ilemler en az 1 asgari ilem birimi veya katları eklinde gerçekletirilir ve 1 asgari ilem birimi (Onbin) Fon payından oluur. 5. Kurucu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.. tarafından AB nezdinde bir hesap (Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF Hesabı) açılmıtır. Bu hesap sadece Fon'un katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerinde kullanılacaktır. 6. Fon tarafında katılma payı oluturma ve geri alım ilemlerin yürütülmesi ve Fon portföyünde yer alan altının saklanması amacıyla Takasbank tarafından AB nezdinde açılan Borsa Yatırım Fonu Hesabı (Takasbank BYF Hesabı) kullanılacaktır. 7. Fon içtüzüünde belirlenmi olan oluturma-geri alım esasları aaıdaki gibidir: 7.1. Katılma payı oluturma ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Katılma Payı Oluturma lemi çin Genel Hükümler a. Katılma payı oluturma talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank'a, MKB'nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30-17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. letilen talepler, Yetkilendirilmi Katılımcının onayından itibaren 30 dakika içerisinde Fon Kurulu tarafından cevaplandırılır. Bu süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmi sayılır. b. Katılma payı oluturma ilemleri sadece T+0 olarak gerçekletirilebilir. Katılma payı oluturma ileminde kullanılacak külçe altının AB' de saklamada olması gerekir. Katılma payı oluturma ileminde külçe altının Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF Hesabında, nakit bileenin ise Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki hesabında bulundurulması arttır. 5

6 c. Katılma payı oluturma ilemi yapmak isteyen yatırımcının veya yatırımcının çalıtıı aracı kuruluun Yetkilendirilmi Katılımcıda ve AB' de hesabının bulunması gereklidir. d. Katılma payı oluturma ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı Sözlemesinde belirtilmitir. 2. Katılma Payı Oluturma lem Prosedürü T+0 Katılma Payı Oluturma lemleri: a. Katılma payı oluturma talebi verebilmek için gereken altının AB'de hazır bulundurulması zorunludur. b. Yatırımcı katılma payı oluturma ilemine konu olacak altını Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF hesabına aktarır. Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcı tarafından teslim edilen altını Takasbank BYF Hesabına virmanlar. Yetkilendirilmi Katılımcı virman sonrasında katılma payı oluturma ilemine ilikin bilgileri Takasbank terminali yoluyla Takasbank'a bildirir. c. Takasbank kendisine bildirilen, katılma payı oluturma ilemi için gereken altının Takasbank BYF Hesabına virmanlanıp virmanlanmadıını ve nakit bileenin Yetkilendirilmi Katılımcının Takasbank nezdindeki hesabında bulunup bulunmadıını kontrol eder ve hesaplarda olması durumunda nakit bileeni bloke ederek talebi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon Kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank, Takasbank BYF hesabında bulunan altını ve Takasbank nezdindeki hesapta bulunan nakit bileeni Fon hesabına, Kurucu bünyesinde bulunan dolaımda olmayan paylar hesabındaki fon paylarını ise yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcı nezdinde bulunan hesabına aktarır. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talimatlar reddedilmi sayılır. d. Kurucu tarafından reddedilmi ilemlerde Takasbank BYF hesabına katılma payı oluturma ilemi için aktarılmı olan altın, Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF Hesabı'na iade edilir ve bloke edilmi nakit bileen de serbestletirilir. Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF Hesabı'na aktarılan altın, Yetkilendirilmi Katılımcı tarafından yatırımcı hesaplarına iade edilir Geri Alım ilem prosedürü aaıda tanımlanmıtır: 1. Geri Alım lemi çin Genel Hükümler a. Geri alım talepleri Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla Takasbank'a, MKB'nin ileme açık olduu ve fon katılma paylarının ilem gördüü günlerde 9:30-17:00 saatleri arasında iletilebilir. lemlerin tamamlanamadıı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir. letilen talepler, Yetkilendirilmi Katılımcı onayından itibaren 30 dakika içerisinde Fon Kurulu tarafından cevaplandırılır. Bu süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmi sayılır. b. Geri alım ilemleri aslen T+0 olarak gerçekletirilir, ancak T+2 ilemleri yapılabilmesi de mümkündür. T+0 geri alım ileminde fon paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması artı aranır. T+0 ve T+2 ilemlerinin yapılabilmesi için yatırımcının veya yatırımcının çalıtıı aracı kuruluun Yetkilendirilmi Katılımcıda ve AB' de hesabının bulunması gereklidir. c. Geri alım ilemlerinde yatırımcı tarafında doacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin salanmasından Yetkilendirilmi Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluun artları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilmitir. Fon Kurulu, T+2 valörlü katılma payı geri alım ileminin gerçekletirilmemesi durumunda, T+3 günü Yetkilendirilmi Katılımcıya aynı gün valörlü (T+0) fon payı oluturtarak ilemi sonuçlandırır. Fon payı geri alım ileminin takas süresi içerisinde gerçekletirilmemesi nedeniyle Yetkilendirilmi Katılımcı, Fona temerrüt cezası öder. Eer temerrüt, Yetkilendirilmi Katılımcının takas merkezine karı olan yükümlülüklerini yerine getirdii halde, baka bir üyenin temerrüdü nedeniyle olumu ise, Fon kurucusu cezai ödeme talep etmeyebilir. Fon kurucusu bu ilemler nedeniyle doabilecek zararları karılamak üzere Yetkilendirilmi Katılımcıdan teminat talep edebilir. 6

7 2. Geri Alım lem Prosedürü T+0 Geri Alım lemleri: a. Yatırımcı Yetkilendirilmi Katılımcıda açılmı bulunan hesabından geri alım talebi verdiinde Yetkilendirilmi Katılımcı gerekli kontrolleri yapar ve Takasbank terminali yoluyla talebi Takasbank'a iletir. Yetkilendirilmi Katılımcının onayı ile Takasbank kendisine numarası bildirilen hesapta gereken fon paylarının varlıını kontrol ettikten sonra fon paylarını yatırımcının serbest hesabından bloke hesabına aktarır ve ilemi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deiimleri yapar. Altın Takasbank tarafından Fon'un hesabından Kuveyt Türk BYF hesabına transfer edilirken, fon payları Takasbank'ta Kurucunun altında açılmı olan dolaımda olmayan paylar hesabına aktarılarak tedavülden kaldırılır. Nakit bileen ise Yetkilendirilmi Katılımcının hesabına transfer edilir ve Yetkilendirilmi Katılımcı bu tutarı ilgili yatırımcı hesabına aktarır. Yetkilendirilmi Katılımcı, Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF Hesabına gelen altını yatırımcının hesabına aktararak ilemi tamamlar. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmi sayılır. b. Yatırımcı eksik fon paylarını serbest virman yoluyla da temin etmek hakkına sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank'a iletilebilmesi için varlıkların tümünün ilemi yapacak yatırımcının hesabına geçmi olması artı aranır. T+2 Geri Alım lemleri: c. Yatırımcı gerekli fon paylarının tümüne sahip deilse istenilen asgari ilem birimi tutarına ulaılması için gereken fon paylarını MKB'de alım yaparak tamamlayabilir. d. Yatırımcı eksik fon paylarını MKB'den satın almak yoluyla tamamlamaya karar verirse bu ilemi Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabından yapabilir. Eer yatırımcının Yetkilendirilmi Katılımcıda hesabı yoksa yatırımcı çalıtıı aracı kuruluun Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan hesabını kullanarak fon payı alım ilemlerini gerçekletirir. e. Yatırımcı asgari ilem birimi için kısmi alım yapacak ise sahip olduu fon paylarını da Yetkilendirilmi Katılımcıda bulunan ve ilemin gerçekletirilecei hesapta bulundurmak zorundadır. f. Yatırımcı geri alım ilemini yapmak için Yetkilendirilmi Katılımcıya talebini iletir. Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcıyı asgari ilem birimine ilikin olarak bilgilendirir. Yatırımcı gereken fon payı alım ilemlerini MKB'de gerçekletirir ve asgari ilem birimi veya katları tutarında fon payını oluturur. g. Talebin Takasbank'a iletilmesi için Yetkilendirilmi Katılımcı tüm ilemlerin gerçeklemi olduunu kontrol eder ve ileme konu olacak fon paylarına gereken blokajları kendi sistemi içerisinde tanımlar. h. Yetkilendirilmi Katılımcı Takasbank terminali yoluyla geri alım ilem talebini Takasbank'a bildirir. i. Takasbank talebi Fon Kurulu'nun onayına sunar. Fon Kurulu 30 dakika içerisinde talebi cevaplandırır. Fon Kurulu'nun talebi onaylaması durumunda ilem fonun kayıtlarına dahil edilir ve aynı gün muhasebeletirilir. j. Talebin onaylandıının teyidi Takasbank tarafından Yetkilendirilmi Katılımcıya bildirilir ve geri alım ilemi kesinlemi olur. k. Kesinlemi talep MKB'de yapılan ilemlerin takas gününde, altının ilgili yatırımcı hesabına aktarılmak üzere Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF hesabına, fon paylarının ise Takasbank'ta Kurucunun altında açılmı olan dolaımda olmayan paylar hesabına geçmesi ile sonuçlandırılmı olur. Nakit bileen ise Yetkilendirilmi Katılımcının hesabına transfer edilir ve Yetkilendirilmi Katılımcı bu tutarı ilgili yatırımcı hesabına aktarır. Yetkilendirilmi Katılımcı, Kuveyt Türk Katılım Bankası BYF Hesabına gelen altını yatırımcının hesabına aktararak ilemi tamamlar. 30 dakikalık süre sonunda cevaplandırılmayan talepler reddedilmi sayılır. 7

8 Katılma payları müteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kurululardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. VIII. FONDAN TAHSL EDLECEK HARCAMALAR: 1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Yöneticiye ve Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettii donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karılıı olarak her gün için fon toplam deerinin %0,00125'inden (yüz binde bir nokta yirmi be) (yıllık %0.45) oluan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Yönetici ve Kurucu ya, Portföy Yönetim Sözlemesi nde belirtilen oranlarda ödenir. 2. Altın alım-satım komisyonu: (Binde 1) 3. AB saklama ücreti: Aylık (Onbinde 1) 4. Karılık Ayrılan Giderler: a. Baımsız denetim kurulularına ödenen denetim ücreti b. Mevzuat gerei yapılması zorunlu ilan giderleri c. Kurul kayıt ücreti IX. KURUCUNUN KARILADII GDERLER: Aaıda tahmini tutarları gösterilen giderler kurucu tarafından karılanacaktır. GDER TÜRÜ Noter Masrafı Tescil ve lan Giderleri Gazete lan Giderleri MKK Ücreti Dier Giderler TOPLAM TUTARI (TL) TL TL TL TL TL TL X. BORSA YATIRIM FONUNUN VERGLENDRLMES: 1. Fon Portföy letmecilii Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendi uyarınca, (d) alt bendi uyarınca, portföyü Türkiye de kurulu borsalarda ilem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy iletmeciliinden doan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy iletmecilii kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, % 0 1 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesindeki esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarının alı ve satı bedelleri arasındaki 1 Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 8

9 fark üzerinden %10 oranında gelir vergisi tevfikatı yapılır. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Dier gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî iletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dıındadır. XI. YATIRIM FONLARINDA ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA LKN ESASLAR: Borsa yatırım fonları tarafından yapılacak özel durum açıklamalarına ilikin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu nun 2004/54 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan tarih ve 51/1746 sayılı kararıyla belirlenmitir. XII. BORSA YATIRIM FONLARI NDA MAL TABLO VE RAPORLARININ DÜZENLENME, LAN VE BLDRM ESASLARI: 1. Kurucu aylık raporlarını ilgili ayı takip eden 15 gün, yıllık raporlarını ise hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde ilgili düzenlemeler çerçevesinde elektronik imzalı olarak kamuyu aydınlatma platformuna (www.kap.gov.tr) göndermekle yükümlüdür. Yıllık rapor, bir önceki yılla karılatırmalı olarak hazırlanmı baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy deeri ve fon toplam deeri tablolarını içerir. Yıllık rapora ayrıca dönem içindeki gelimeleri açıklayan bilgiler eklenir. Aylık rapor, ay içerisindeki portföydeki varlıklar ile katılma payları hareketleri ile fon performansına ilikin bilgileri içerecek ekilde hazırlanır. Aylık raporda ayrıca son bir ay ve üç aylık dönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayılarına ilikin bilgilere yer verilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda Kurucu merkezinde, katılma payı satıı yapılan yerlerde ve Fon'un web sitesinde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur ve birer özetleri Kurulca belirlenecek esaslara göre ilan edilir. lgili aya ilikin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmez. 2. lgili mevzuatın Ticaret Sicili'ne tescilini öngördüü dier hususları Fon tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında yayın yapan en az iki gazetede ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili bilgilerin açıklanmasında, ayrıca dier yayın organlarından yararlanılabilir. 3. Fon, mali tablo ve raporların düzenlenmesi baımsız denetimi ve ilanı vb. konularda, Seri: XI, No:6 sayılı "Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına ilikin ilke ve Kurallar Hakkında Tebli"de ve Seri: XII, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve Kuruluların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Baımsız Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine ilikin Genel Açıklama Teblii"nde menkul kıymet yatırım fonları için geçerli olan hükümlere tabidir. Söz konusu Tebli hükümlerine ek olarak; Fon, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle hazırlanan ve baımsız denetimden geçmi olan mali tablolarını, Kurulun borsada ilem gören halka açık anonim ortaklıklara ilikin düzenlemelerinde belirtilen sürede, ilgili düzenlemeler çerçevesinde elektronik imzalı olarak kamuyu aydınlatma platformuna (www.kap.gov.tr) göndermekle yükümlüdür. 4. Kurucu, Kurulca belirlenen esaslar dahilinde deerleme gününü takip eden igünü, fon portföy ve fon toplam deeri tablolarından oluan ve katılma payı fiyatlarının günlük olarak hesaplanmasını gösteren günlük raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir. 5. Kurucu ve Yönetici, ilgili Seri: VII, No: 10 sayılı Tebli' in 42'nci maddesinin (e) bendinde sayılan kiilerin itiraklerinin unvanları, adresleri, itirak oranları ile kendi itiraklerine ilikin 9

10 bu bilgileri her yılın Ocak ayında ve bunlardaki deiikliklerin meydana geldii tarihten itibaren 6 igünü içinde Kurul' a yazılı olarak bildirir. 6. Halka arza ilikin ve kamuyu aydınlatma kapsamında periyodik olarak yapılanlar dıındaki her türlü yazılı, sesli ve görüntülü basın yayın ilanları, bilgi ilem ortamında verilen ilanlar, belirsiz sayıdaki kiiye yapılan her tür mektup, çarı, broür, afi ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda, ilgili Tebli hükümlerine uyulur. 7. Kurul gerektiinde, Tebli' de yer alan sürelerle balı olmaksızın Fon hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, söz konusu olaylarla ilgili olarak, Seri: VII, No: 10 sayılı Tebli'in 33'üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilir. 8. Fon 'un katılma paylarının deerini ve yatırımcıların yatırım yapma kararlarını etkileyebilecek veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelimelerde, kamuoyuna açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma esasları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenleme hükümlerine uyulur. XIII. KATILMA PAYI SAHPLERNN HAKLARI: 1. Fon'da oluan kar, katılma paylarının fon içtüzüünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir igünü ikincil piyasada sattıklarında veya geri alım ilemine konu ettiklerinde, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluan kardan paylarını almı olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü daıtımı söz konusu deildir. 2. Fon mali tablo ve raporlarının düzenlenmesi, baımsız denetimi ve ilanı konusunda Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karılatırmalı olarak hazırlanmı ve baımsız denetimden geçmi fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam deeri tablolarını baımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirir, katılma paylarının alınıp satıldıı yerlerde yatırımcılara açıklar ve ilanı takiben 6 igünü içinde Kurul a gönderilir. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 igünü sonra yürürlüe girer. 4. zahnamede tescil edilen hususlarda bir deiiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birletirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birletirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. zahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. XIV. YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINI VERME SÜRECNDE ETKL OLABLECEK DER BLGLER 1. Fon'a yatırım yapan yatırımcılar piyasalarda yaanan dalgalanmalar sebebiyle para kaybedebilirler. Fon'un portföyündeki varlıkların deeri olumlu ve/veya olumsuz yönde deiim gösterebilir. Fon'a yatırım, altına yapılan yatırımlardaki riskleri içermektedir. Ayrıca, baz alınan endeksin ABD Doları bazındaki uluslararası altın fiyatının esas alınan kur ile Türk Lirası'na çevrilmesi suretiyle hesaplandıı dikkate alındıında, ABD Doları/Türk lirası kurundaki deiimler de Fon yatırımcısı açısından risk oluturabilecektir. Fon aktif olarak yönetilen bir fon deildir ve ana amacı baz aldıı altının deiimlerini yatırımcılarına 10

11 yansıtabilmektir. Döviz kurlarındaki ani deiimler fonun deerlemesine aynı ölçüde yansıyacaktır. Ayrıca uluslararası altın fiyatı ile Türkiye'de AB veya organize olmayan piyasalarda oluabilecek altın fiyatı farklılık gösterebilir. Yatırımcılar fon paylarını almaya veya satmaya karar verirken bu fiyat farklılıklarını gözönünde bulundurmalıdır. Bu farklılıklar yatırımcı lehine veya aleyhine sonuçlar dourabilir. 2. Fon'un katılma paylarında yapılan ilemlere ilikin vergisel durum zaman içerisinde farklılıklar gösterebilir. Yatırımcılar kendi durumlarını gözönüne alarak yaptıkları ilemlerin vergisel boyutundan vergi mevzuatı hükümleri saklı kalmak kouluyla sorumludurlar. 3. Fon'un gösterge niteliindeki net aktif deeri, net aktif deeri ve MKB'deki ilem fiyatı zaman zaman piyasa koullarına göre farklılıklar gösterebilir. Fon Kurucusu'nun sorumluluunda Yönetici tarafından devamlı bir ekilde hesaplanan ve dakikada bir açıklanan gösterge niteliindeki net aktif deer sadece gösterge niteliindeki bir rakamdır. Bu rakamın doru olarak hesaplanmasından kurucu sorumludur, ancak veri daıtım firmalarından alınan verilerden veya teknik nedenlerden kaynaklanan sorunlardan ötürü gösterge niteliindeki net aktif deerin yayınlanmasında ve hesaplanmasında sorunlar yaanabilir. Gösterge net aktif deer kullanılarak yapılacak ilemlerde teknik ve verisel hatalardan ötürü yanlı hesaplama veya yayın durumunda oluacak zarardan Kurucu ve/veya Yönetici sorumlu tutulamaz. 4. Gösterge niteliindeki net aktif deer, katılma payı ilem fiyatı gibi Fon'a ilikin verilerin açıklanmasında teknik nedenlerden ötürü gecikmeler, durumlar yaanabilir ve bu gelimelerin sonucunda MKB Fon paylarının ilem görmesini geçici olarak durdurabilir. 5. Katılma payı satın alınması veya satılması MKB'nin, borsa yatırım fonları katılma paylarının Borsa'da kotasyonu ve ilem görmesine ilikin usul ve esaslar hakkındaki genelgesi hükümleri çerçevesinde yapılır. Katılma payı oluturma ve geri alım ilemleri Kurucu ile yetkilendirilmi katılımcı sözlemesi imzalamı yetkilendirilmi katılımcılara bavurularak yapılır. XV. TASFYE SONUCUNA TRAK: 1. Fon, aaıda belirtilen nedenlerle sona erer ; a. Fon içtüzüünde bir süre öngörülmü ise bunun sona ermesi, b. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, c. Kurucunun fon kurma koullarını kaybetmesi, d. Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacaının Kurulca tespit edilmi olması. 2. Fonun üzerine baz edildii endeksin gerçek zamanlı olarak hesaplanmasının veya yayınlanmasının süresiz olarak durdurulması halinde, yeni bir endeksin baz alınması konusunda fon kurulu karar alır ve Kurul a bavurur. Kurul un uygun görmesi kouluyla baz alınan endeks deitirilebilir. 3. Ay sonları itibarıyla son üç aylık dönemde fonun birim pay deeri ile baz alınan endeksin deeri arasındaki korelasyon katsayısının, fon içtüzüünde belirtilen korelasyon katsayısının altına dümesi halinde Kurul, fonun tasfiyesini veya türünün deitirilmesini isteyebilir ve bunların kamuya duyurulmasını salayabilir. Fon denetçisi son bir veya üç aylık dönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayısının, fon içtüzüünde belirtilen oranın altına dümesi halinde, bu durumu, izleyen ayın ilk 6 i günü içinde fon kuruluna ve Kurul a bildirmekle yükümlüdür. 11

12 4. Fon'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII, No:10 sayılı Tebliin 53'üncü maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda Fon paylarının MKB 'de ilem görmesi durdurulur. Kurucu Fon yatırımcılarına duyuru yaparak; Fon un 53. maddenin 1. fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri nedeniyle sona ermesi durumunda duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Fon un 53. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi nedeniyle sona ermesi durumunda ise duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Fon dan çıkmalarını salar. 30 günün/6 ayın dolmasının ardından 5 igünü/10 igünü içerisinde fonun kalan varlıkları MKB de satılır. Bu ekilde satıı mümkün olmayan Fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüen Fon varlıı, katılma payı sahiplerine payları oranında daıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı oluturma ve geri alım ilem talebi alınamaz. 5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na bildirilir. 6. Fon'un sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya saklayıcı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir. XVI. HALKA ARZLA LGL BLGLER: 1. Satı Balangıç Tarihi: Katılma payları, 22/7/ /7/2010 tarihlerinde iki i günü süresince borsa dıı halka arz yoluyla yatırımcılardan 1 lot ve katlarında talep toplanması yolu ile yatırımcılara sunulur. Katılma payları, toplanan talepler karılıında yatırımcılardan bir önceki gün fon net aktif deeri esas alınarak hesaplanan pay deeri üzerinden %110 tutarında tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satı günündeki deerleri üzerinden satılacaktır Kurucu, Tebli'in 9. maddesi çerçevesinde Fon'a 2 asgari ilem birimi tutarına kadar nakdi avans olarak tahsis eder ve avans tahsisinden itibaren en geç üç gün içinde, tahsis edilen avans karılıında portföye dahil edilecek külçe altınların alımını AB' den yaparak fon portföyünü oluturur. Avans tahsisi sonrasında avansın ve borsa dıı halka arz sonucu ulaılan tutarın toplamı en az Seri:VII, No:10 sayılı Tebli in 20. maddesinde belirtilen asgari fon tutarı kadar olacaktır Fon katılma paylarının kayda alınması için Kurul a yapılan bavurular sonucunda Kurul tarafından kayda alınan katılma payları, kurucunun Borsa ya bavurması halinde, MKB mevzuatı çerçevesinde, Borsa da ilem görmeye balar Avans tahsisinin ve fon portföyünün oluturulmasının ardından portföy yönetimine balanan Fon'un payları, Tebli'in 9. maddesine istinaden, halka arz sirkülerinde belirtilen tarihlerde, borsa dıı halka arz yoluyla yatırımcılara sunulur. Halka arzın süresi iki igünüdür. Halka arz yatırımcılardan 1 lot ve katlarında talep toplanması yolu ile gerçekletirilir. Lot bazında toplanan talepler karılıında yatırımcılardan bir önceki gün Fon net aktif deeri esas alınarak hesaplanan pay deeri üzerinden %110 tutarında nakit toplar. Toplanan nakitler karılıında Yetkilendirilmi Katılımcı aracılııyla yatırımcılar adına yeni fon katılma payı oluturulur ve oluturulan fon katılma payları yatırımcı hesaplarına aktarılır Talepler her halka arz gününde 10:00-15:00 saatleri arasında toplanır. Toplanan talepler saat 15:00'e kadar her saat baı konsolide edilir. Gelen taleplerin halka arz tutarının altında kalınası halinde halka arz devam eder. Gelen taleplerin pay olan halka arz tutarını aması durumunda halka arz durdurulur ve talepler oranlama yöntemi ile karılanır. Bunun haricinde sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin veya altının ilgili olduu piyasanın kapanması veya %10 un üzerinde gerçekleebilecek aırı 12

13 dalgalanmalar, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü hallerde Yönetici halka arzı geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir Gelen talepler sonucunda katılma payı oluturma ilemi yapılabilmesi için gereken külçe altın Yetkilendirilmi Katılımcının talebi çerçevesinde, Kurucu'nun AB nezdindeki Borsa Yatırım Fonu Hesabı kullanılarak, AB'den satın alınır Her halka arz günü sonunda Yönetici talepler karılıında alınan altın tutarını, katılma payı oluturma ilemi nakit bileeni ve ilem komisyonu ödemesi için gereken toplam nakit tutarını bildirir. Halka arz günü sonunda toplam nakit tutarı T+1 günü halka arza aracılık yapan aracı kurumda açılmı olan Fon un halka arz hesabına gönderilir. Yönetici T+0 katılma payı oluturma ilemi yapar. Oluturulan fon payları yatırımcı hesaplarına aktarılır. Böylece halka arz tamamlanmı olur ki gün sürecek olan halka arz esnasında, her iki günde toplanan talepler kendi içinde ayrı ayrı deerlendirilir ve yatırımcılardan tahsil edilecek tutar da her iki gün için ayrı ayrı belirlenir. Herhangi bir gün içinde toplanan talepler için T+1 günü, T+0 katılma payı oluturma ilemi yapılacak olması sebebiyle gün bazında yapılacak deerlendirmede talep toplama süresi sonunda asgari ilem birimi tutarı olan pay veya katlarına ulaılması gerekmektedir. Bu nedenle taleplerin payın veya katlarının altında kalması durumunda, Yetkilendirilmi Katılımcı tarafından pay veya katlarına ulamak için gereken tutar tamamlanarak katılma payı oluturma ilemi yapılacaktır Kurucu, borsa dıı halka arz sonrasında Seri:VII, No:10 sayılı Tebli in 20. maddesinde belirtilen asgari fon tutarına ulaılamaması halinde, gerekli fon büyüklüüne ulaılması için gereken payları satın alır Fon katılma paylarının Borsa da ilem görmeye baladıı gün itibarıyla birincil piyasa ilemleri gerçekletirilebilir Fon katılma paylarının MKB Kurumsal Ürünler Pazarı nda ilem görmeye baladıı gün itibarıyla yatırımcılar fon katılma paylarını MKB Kurumsal Ürünler Pazarı nda alabilirler ve katılma payı oluturma yoluyla pay sahibi olabilirler Katılma paylarının itibari deeri yoktur ve kaydi deer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde müteri bazında izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez. Katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdindeki hesaplarda, her müterinin kimlik bilgileri ve buna balı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir. 2. Fon çtüzüü ve zahnamenin Temin Edilebilecei ve Pay Deerinin lan Edilecei Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO KUVEYT TÜRK KATILIM Büyükdere Cad. No:129/ Esentepe BANKASI A.. STANBUL BZM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Yenisahra Ataehir - STANBUL Yetkilendirilmi Katılımcı: UNVAN ADRES TELEFON NO BZM MENKUL nönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Yenisahra DEERLER A Ataehir - STANBUL 13

14 4. Katılma Payı Alım Satımının Yapılacaı Yerler: UNVAN ADRES TELEFON NO BZM MENKUL nönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Yenisahra DEERLER A Ataehir - STANBUL 5. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: KURUCUNUN UNVANI ADRES TELEFON NO KUVEYT TÜRK KATILIM Büyükdere Cad. No:129/ Esentepe BANKASI A.. STANBUL YÖNETCNN UNVANI ADRES TELEFON NO Bizim Menkul Deerler A.. nönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Yenisahra Ataehir - STANBUL zahnamede yer alan bilgilerin doruluunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 2/7/2010 TARIK TÜZÜN Fon Kurulu Bakanı ÇETN GENÇ Fon Kurulu Üyesi 14

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP DEKEN FONU BEYÜZ MLYON PAY 1. TERTP KATILMA BELGELERNN HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA BELGELERNN SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) ĐÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TĐPĐ DEĞĐŞKEN FONU (HĐSSE SENEDĐ YOĞUN FON) MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ĐÇTÜZÜĞÜ 1.1. Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 09.07.2012 / B.02.SPK.0.15.305.04-622 1.1. Egebank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

AKBANK T. A. Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKBANK T. A. Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ AKBANK T. A. Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. AKBANK T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı