BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU"

Transkript

1 BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ DEMOKRATİK EKSEN DEĞERLENDİRME FORMU Tarihi Okulun İsmi Formu Dolduranın Adı Soyadı Formu Dolduranın Asli Görevi : / / : : : Bu form Başka Bir Okul Mümkün Derneği ne protokolle bağlı olan okullarda modelin Demokratik Yönetim ayağının okuldaki işlerliğini kontrol etmek, iyileştirilmesi gereken yönleri tespit ederek modelin gelişmesine yardımcı olabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Formu dolduran kişi BBOM Modelinin Demokratik ekseninin okulda ne ölçüde yaşatılabildiğini değerlendirecektir. Yapılan gözlem ve değerlendirmelerin olabildiğince objektif olması okulun ve modelin gelişmesi için aynı ölçüde yararlı olacaktır. BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 1

2 Okul Meclisi-Karar Alma Süreçleri Sorular Değerlendirme Ölçeği Okul Meclisi katılımcıları okulun tüm bileşenlerinden oluşuyor mu? (Tüm Çocuklar, Tüm Öğretmenler, Okul Çalışanlarının Tümü) Okul kurallarının oluşması sürecinde çocuklar karar alma süreçlerinin merkezinde yer alıyorlar mı? Günlük değerlendirme toplantıları yapılıyor mu? ÇAÇÖ Kurulunda çocuklar aktif rol alıyorlar mı? Eşitlikçiliğe dayanan karar alma sürecine kademe kademe geçilmekte midir? Karar alma yöntemi, alınan kararların sonuçlarını eleştirel ve detaylı olarak tartışma imkânlarını içeriyor mu? Karar alma yöntemi öğrenenlerin geribildirimlerine düzenli olarak fırsat veriyor mu? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 2

3 Okul Ortamı Sorular Değerlendirme Ölçeği Kazanımlar her bir çocuğun öğretmeni ile tartışarak oluşturulabiliyor mu? Öğretmen, çocuklara hedeflere farklı zamanlarda ulaşma imkanı tanıyor mu? Öğretmen, öğrenme standartlarını karşılama hedefi ile çocukların öğrenme süreçlerine anlamlı bir şekilde katılma hedefi arasında denge kuruyor mu? Okul ortamı, her çocuğun kendi yolunu geliştirip onu takip etmesine yardımcı oluyor mu? Okul ortamı, çocukların kendilerini tanımalarına olanak sağlıyor mu? Okul ortamı, çocukların akıllarını etkili biçimde kullanmalarına olanak sağlayan bir eğitim sunuyor mu? Okul ortamı, çocukların zamanlarını verimli kullanmalarına olanak sağlıyor mu? Okul ortamı, çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerini geliştiriyor mu? Okul ortamı, çocukların münazara ve müzakere becerilerini geliştiriyor mu? Okul ortamı, çocukların problem çözme becerilerini geliştiriyor mu? Okul ortamı, çocukların iletişim becerilerini geliştiriyor mu? Okul ortamı, çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyor mu? Okul ortamı, çocukların öz-saygısını arttırmayı destekliyor mu? Okul ortamı, çocukların özgüvenlerini arttırmayı destekliyor mu? Okul ortamı, çocukların bilgiyi araştırmayı öğrenmelerini destekliyor mu? Okul ortamı, çocukların nasıl sav ileri sürecekleri, bu savla ilgili nasıl kanıt sunacakları, bunları nasıl inceleyecekleri ve nasıl karar verecekleri konusunda BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 3

4 destekçi mi? Okul ortamı, çocukların, kazanan kaybeden durumuna düşmeden başkalarıyla farklı görüşlerde olabilmeyi öğrenmelerini destekliyor mu? Okul ortamı, çocukların, kültürel farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmeyi destekliyor mu? Okul ortamı çocukların deneyimlerine duyarlı olmayı ve bu deneyimlerin etkin ve bilinçli olarak kritik edilmesini destekliyor mu? Okul ortamı, çocukları, kendi yaşamlarını ifade etme ve keşfetme fırsatı ve yaptıklarının yaşamlarında fark yaratacağı inancı ile güçlendirmeyi amaçlıyor mu? Okul ortamı, çocukların demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini destekliyor mu? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 4

5 Eğitim Planları ve Yöntemleri Sorular Değerlendirme Ölçeği İçerik, çocuklara kazandırılmak istenen değerleri anlamaları ve benimsemeleri için gerçek yaşamı yansıtıyor mu? Gün içinde bir zamanda çocuklar kendi amaçlarını oluşturma ve görevleri nasıl tamamlayacaklarına karar verme olanağı buluyorlar mı? Çocukların öğretim yöntemlerine ilişkin söz hakları var mı? Öğretim yöntemleri çocukların çözümleri kendi kendilerine bulmalarına fırsat veriyor mu? Eleştirel düşünmeyi geliştiren tüm yöntemler kullanılmaya çalışılıyor mu? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 5

6 Öğretmen Sorular Değerlendirme Ölçeği Öğretmen demokrasi anlayışına ve demokratik değerlere sahip mi? Öğretmen demokratik karar alma yöntemlerini tanıyor mu? Öğretmen demokrasinin arkasındaki motivasyon hakkında çocukları bilgilendiriyor mu? Öğretmen, okul ortamı içindeki farklı rol ve sorumlulukları, iş arkadaşları ve çocuklar ile tartışabiliyor mu? Öğretmen, çocukları var olan becerileri ve geliştirmek istedikleri becerileri hakkında düşünmeye teşvik ediyor mu? Öğretmen her bir çocuğu tanıyor ve her bir çocukla bağ kurabiliyor mu? Öğretmen her bir çocuğun farklı öğrenme stili olmasına saygı duyuyor mu? Öğretmen çocuklarda öğrenme isteğinin ortaya çıkabileceği bir atmosfer oluşturabiliyor mu? Öğretmen, çocukların görüşlerine saygı gösteriyor mu? Öğretmen, kendi kültürel değerlerini gözden geçirerek, öğrenme ve öğretime engel oluşturabilecek önyargılarını ortaya çıkarabiliyor mu? Öğretmen, okulu daha eşitlikçi bir hale getirme konusunda kendisini sorumlu ve yeterli hissediyor mu? Öğretmen öz-yönetimli öğrenme konusunda model olabiliyor mu? Öğretmen, şiddetten uzak, saldırgan olmayan, saygılı ve ayrımcı olmayan bir ortam oluşturabiliyor mu? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 6

7 Çocuklar Sorular Değerlendirme Ölçeği Çocuklar kendi öğrenmelerinden kendilerinin sorumlu olduklarını biliyorlar mı? Çocuklar kendilerine özgü davranma sorumlulukları olduklarını ve bu sorumluluklarının başkalarına karşı sorumluluğu da içerdiğini biliyorlar mı? Çocuklar okul meclisinde okul kurallarını koyabileceklerini biliyorlar mı? Çocuklar okul meclisinde okul kurallarını tartışabileceklerini biliyorlar mı? Çocuklar Çocuk Hakları Beyannamesi hakkında bilgi sahibi mi? Çocuklar okul meclisinde alınan kararlara saygı duymaları gerektiğni biliyorlar mı? Çocuklar bir grup olarak bir konuda karar aldıklarında, bu karardan etkilenecek kişileri haberdar etmek zorunda olduklarını biliyorlar mı? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 7

8 Okulun Fiziksel Yapısı (Mekanlar) Sorular Değerlendirme Ölçeği Sınıflarda kullanılan materyallerin ve donanımların yeri konusunda çocukların kararları demokratik olarak sürece dahil edilmiş mi? Sınıfların yapısı çeşitli etkinliklere uyarlanabilecek şekilde düzenlenmiş mi? Sınıflar çocuklar için erişilebilir mi? Sınıflarda grup çalışması, işbirliği alanlarını içeren çoklu kullanım alanları mevcut mu? Sınıfların ve okulun duvarları çocukların yaptıkları materyal ve ürünleri sergilemeye izin veriyor mu? Sınıflar her bir çocuğun kendi projesi üzerinde çalışırken başkalarını rahatsız etmeyeceği şekilde yeterince geniş mi? Okulda atölye çalışmaları için mekan var mı? Okulda okuma alanı var mı? Okulda dinlenme alanı var mı? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 8

9 İlişkiler Uygulamalar Sorular Değerlendirme Ölçeği Sınıf ortamında ilişkiler hiyerarşik midir? Okul ortamında ilişkiler hiyerarşik midir? Öğretmen çocuklar ve diğer yetişkinlerle hiyerarşik bir ilişki içinde midir? Kurallara uyulmaması durumunda müzakere süreçleri kullanılıyor mu? Yeni ilişki biçimleri oluşturmak için tartışmalar kullanılıyor mu? Okul ortamı fiziksel ve psikolojik şiddeti engellemeye çalışan mekanizmalara sahip mi? Okulda ekip ruhu destekleniyor mu? Yerel halkla güçlü bağlar kurmak amacıyla yerel halk için önemli yerler ziyaret ediliyor mu? Yerel halkla güçlü bağlar kurmak için yerel halktan kişiler okula davet ediliyor mu? Ebeveynler kendilerini okulun önemli bir parçası gibi hissediyor mu? Ebeveynlere demokratik eğitim ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor mu? Çocuklar arasında oluşturulmaya çalışılan işbirliği anlayışı ebeveynlere açıklanıyor mu? Ebeveynler için etkinlikler düzenleniyor mu? Ebeveynlerin etkinliklere katılması ve etkinlikleri desteklemesi teşvik ediliyor mu? Ebeveynler ile okul arasındaki ilişki açık iletişime dayalı mı? Okul ebeveynlere demokratik eğitim sonucunda ebeveyn-çocuk ilişkisinin nasıl değişeceği ile ilgili bilgilendirmede bulunuyor mu? Ebeveynler demokratikleşme sürecine dahil ediliyor mu? Kooperatif Yönetim Kurulu (KOOP YK) düzenli olarak toplanıyor mu? KOOP YK toplantı tutanaklarını düzenli olarak tutuyor mu? KOOP YK tüm ebeveynleri içeren Aile BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 9

10 Meclisleri nin düzenli olarak toplanmasını ve çalışmasını sağlıyor mu? KOOP YK katılımcı kültürün gelişmesi için yeterince çaba sarfediyor mu? KOOP YK imece usulü işlerin yapılmasını destekliyor mu? KOOP YK üyelerinden gelen farklı önerileri değerlendiriyor mu? Kooperatif Denetim Kurulu (KOOP DK) 3 ayda bir denetim raporu hazırlıyor mu? KOOP DK denetim raporunu kooperatif üyeleriyle paylaşıyor mu? Ebeveyn temsilcisi (ve yedeği) var mı? Dernek temsilcisi (ve yedeği) var mı? Dernek temsilcisi dernek ve kooperatif arasındaki ilişkiyi sağlıyor mu? Dernek temsilcisi hukuki/yasal sonuçları olacak konularda KOOP YK yı bilgilendiriyor mu? Çalışan temsilcisi (ve yedeği) var mı? BBOM_Demokratik Eksen Değerlendirme 10

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

BÜYÜK DÜŞÜN, KÜÇÜK BAŞLA, HEMEN HAREKETE GEÇ!

BÜYÜK DÜŞÜN, KÜÇÜK BAŞLA, HEMEN HAREKETE GEÇ! BÜYÜK DÜŞÜN, KÜÇÜK BAŞLA, HEMEN HAREKETE GEÇ! Kaliṫeli, kapsayıcı eği tiṁ i çiṅ gençli kle ortaklıklarınızı güçlendiṙiṅ; öyle ki tüm gençler yaşamda başarıya giḋen En I yi yol olarak eği tiṁle i lgi li

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

OMBUDSMAN SONUÇ RAPORU STANDARD PROFİL, TÜRKİYE

OMBUDSMAN SONUÇ RAPORU STANDARD PROFİL, TÜRKİYE OMBUDSMAN SONUÇ RAPORU STANDARD PROFİL, TÜRKİYE Bu rapor Uyum Danışmanı ve Ombudsman (CAO) sürecini Türkiye deki IFC destekli Standard Profil projesine ilişkin olarak özetlemektedir. GENEL BAKIŞ IFC nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi

Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi İş ortamına alışma ve iş ortamında eğitim almak genellikle firmanın kendisine ait bir sorumluluktur. Bu görevin iyi bir şekilde organize edilebilmesi için, eğitimcinin

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

Doğru yapıyor muyuz? Uygulama Kılavuzu

Doğru yapıyor muyuz? Uygulama Kılavuzu Doğru yapıyor muyuz? Uygulama Kılavuzu Tanıtım: Bu çalışma yönetim organlarının ve organizasyonların üst düzey yönetimleri için onay programıdır. Her alanda beş alan ve üç bölümü vardır. Orada Kontrol,

Detaylı