: Takas ve Temerrüt Esasları tarihli, 2006/31 No lu Genelge ile değiştirilmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Takas ve Temerrüt Esasları. 10.03.2006 tarihli, 2006/31 No lu Genelge ile değiştirilmiştir."

Transkript

1 Genelge No : 2005/5 Çıkarıldığı Tarih : Yürürlük Tarihi : Konusu : Takas ve Temerrüt Esasları Yapılan Değişiklikler : tarihli, 2005/26 No lu Genelge ile tarihli, 2006/31 No lu Genelge ile tarihli, 2006/39 No lu Genelge ile tarihli, 2007/49 No lu Genelge ile tarihli, 2007/54 No lu Genelge ile tarihli, 2008/62 No lu Genelge ile tarihli, 2008/66 No lu Genelge ile tarihli, 2008/72 No lu Genelge ile

2 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile tarihli, 2009/92 No lu Genelge ile tarihli, 2009/101 No lu Genelge ile tarihli, 2010/105 No lu Genelge ile tarihli, 2010/110 No lu Genelge ile tarihli, 2010/117 No lu Genelge ile tarihli, 2010/130 No lu Genelge ile tarihli, 2011/149 No lu Genelge ile tarihli, 2011/150 No lu Genelge ile tarihli, 2012/158 No lu Genelge ile Sayfa 2/29

3 İçindekiler 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR 2. TAKAS ESASLARI 2.1. GENEL TAKAS ESASLARI 2.2. FİZİKİ TESLİMAT ESASLARI Fiziki Teslimata Konu Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Takas Esasları Fiziki Teslimata Konu Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Takas Esasları 3. TAKAS SAATLERİ 3.1. GENEL TAKAS SAATLERİ 3.2. FİZİKİ TESLİMATA KONU DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TAKAS SAATLERİ 3.3. FİZİKİ TESLİMATA KONU CANLI HAYVAN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TAKAS SAATLERİ 4. HESAPLARIN AÇILMASI 5. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME İŞLEMLERİ 6. HESAP GÜNCELLEŞTİRME İŞLEMLERİ 7. TEMERRÜT ESASLARI 7.1. GENEL TEMERRÜT ESASLARI 7.2. FİZİKİ TESLİMAT TEMERRÜT ESASLARI Fiziki Teslimata Konu Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Temerrüt Esasları Fiziki Teslimata Konu Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Temerrüt Esasları 7.3. DİSİPLİN ESASLARI 7.4. TEMERRÜDE DÜŞEN ÜYE İÇİN UYGULANACAK KANUNİ TAKİP 8. POZİSYON VE TEMİNAT AKTARIMI 8.1. HATALI İŞLEM DÜZELTMELERİ 8.2. ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ (ÖŞTPT) İŞLEMLERİ 9. DİĞER HUSUSLAR 9.1. UYGULAMA VE YORUM 9.2. DEĞİŞİKLİKLER 9.3. YÜRÜTME EK 1 : HATALI İŞLEM DÜZELTMESİ BAŞVURU FORMU EK 2 : HATALI ÖŞTPT İŞLEMİ DÜZELTMESİ BAŞVURU FORMU Sayfa 3/29

4 1. Kısaltmalar ve Tanımlar Bu Genelgede geçen; Borsa veya VOB : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketini, Takasbank veya Takas Merkezi : İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini, VOBİS veya Sistem : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlem Sistemini, TVİS : Takasbank Vadeli İşlemler Sistemini, Borsa Yönetmeliği : tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğini, Genel Yönetmelik : tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği, Kanun : Sermaye Piyasası Kanununu, TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, SPK veya Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu, İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını, MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, İlgili Mevzuat : Kanun, SPK nın Tebliğ ve diğer düzenlemeleri ile Genel Yönetmelik, Borsa Yönetmeliği ve Borsa Genelge ve diğer düzenlemelerini, Borsa Günü : Borsanın işlem için açık olduğu işgünlerini, T Günü : İşlemin gerçekleştiği ve/veya hesapların güncelleştirildiği Borsa Gününü, T+1 Günü : T Gününden bir sonraki Borsa Gününü, T+2 Günü : T+1 Gününden bir sonraki Borsa Gününü, T+3 Günü : T+2 Gününden bir sonraki Borsa Gününü, Teslimat Yeri : Fiziki teslim öngören sözleşmelerde ilgili sözleşme genelgesinde belirtilen yeri, Teslimat Bildirim Günleri : Fiziki teslim öngören sözleşmelerde ilgili sözleşme genelgesinde belirtilen günleri, Yetkili Komisyoncu : Fiziki teslim öngören sözleşmelerde Borsada yapılan işlem dolayısıyla teslimat yükümlülüğü olan kişi Sayfa 4/29

5 veya kurumların teslimatına aracılık eden, teslimat sürecinde bulunması nedeniyle Borsa tarafından belirli sınırlar çerçevesinde yetki verilen aracıları, KDV : Katma Değer Vergisini, İSTİB : İstanbul Ticaret Borsasını, Teslimat Günü (Teslim Tarihi) : Fiziki teslim öngören sözleşmelerde ilgili sözleşme genelgesinde belirtilen şekilde dayanak varlığın fiziken teslim edileceği tarihi, Teslimat Şartnamesi : VOB ile İstanbul Ticaret Borsası arasında yapılan İşbirliği Protokolü çerçevesinde canlı hayvan fiziki teslimat sürecine ilişkin hususların yer aldığı Borsa tarafından duyurulan şartnameyi, ifade eder. 2. Takas Esasları 2.1. Genel Takas Esasları VOB da işlem gören sözleşmelerin takası, Genel Yönetmelik, Borsa Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ve bu Genelge hükümleri çerçevesinde SPK nın tarih ve 48/1602 sayılı toplantısında alınan kararı ile Takas Merkezi olarak belirlenen Takasbank tarafından yapılır. Takasbank, Borsa Yönetmeliği ve Genel Yönetmelikte öngörülen şekilde, merkezi muhatap olarak sözleşmelerin alıcısına karşı satıcı ve satıcısına karşı alıcı rolünü üstlenir. Fiziki teslimata ilişkin hükümler saklıdır. Takasbank ın mali sorumluluğu, bu Genelgede öngörülen kaynaklarla sınırlı olmak üzere sözleşmelerin takası sırasında taraflardan her biri için karşı tarafın yerini almasından kaynaklanan tutar kadardır. Takas Merkezi garantisi, sadece Takas Merkezinde açılan hesaplar ve bu hesaplarda izlenen sözleşmelerle sınırlıdır. Takas işleminde aksi kararlaştırılmadıkça açık pozisyon için yatırılması ve bulundurulması zorunlu teminatlar ve Garanti Fonu kullanılır. (Takasbank, takasın gerçekleşmesinden kendi kaynakları ile sorumlu değildir.) Takas işlemlerinde uygulanacak genel esaslar aşağıda sıralanmaktadır: 1. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin takası hususunda, Takasbank sadece takas üyeleri ile doğrudan ilişki içindedir. Takasbank, takas üyesi olmayan Borsa üyelerinin takas üyelerine karşı yükümlülüklerinden, Borsa ve takas üyelerinin müşterilerinin diğer Borsa ve takas üyelerine karşı yükümlülüklerinden, herhangi bir takas üyesinin kendisine aracılık hizmeti veren bir diğer takas üyesine karşı yükümlülüklerinden ve takas veya Borsa üyesinin müşterilerine karşı yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Sayfa 5/29

6 2. Takas üyelerinin sahip olacağı açık pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit dışı teminatları izlemek üzere Takasbank nezdinde gerekli hesaplar açılır. 3. Takasbank nezdindeki hesaplardaki açık pozisyonlar bu Genelgenin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde günlük bazda Takasbank tarafından re sen güncelleştirilir. 4. Takas üyeleri, teminat tamamlama yükümlülüklerini T+1 Günü en geç saat 14:30 a kadar yerine getirmek zorundadırlar. Yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin süreler Borsa Yönetmeliğinde öngörülen şekilde yeniden belirlenebilir. Ayrıca, sözkonusu süreler Takasbank tarafından da geçici olarak değiştirilebilir. 5. Teminat tamamlama çağrısına muhatap olan üyenin hesaplarında, hesapların güncelleştirilmesi neticesinde oluşan kar alacaklarına teminat tamamlama çağrısı tutarlarının toplamı kadar bloke konur. Takas üyelerinin teminat tamamlama çağrısından kaynaklanan borçları kapandıkça, kar alacaklarına konulan bloke, kapatılan borç tutarı kadar çözülür. Blokenin konulması ve serbest bırakılmasında Genelgenin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. 6. Takas üyesi, yükümlülüğünü takas süresinin bitimine kadar tam olarak yerine getirmediği takdirde herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüde düşen üye ve hesapları hakkında Genelgenin 7 nci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. 7. Yabancı para birimi cinsinden işlem gören sözleşmelere ilişkin hesaplamalarda döviz kuru bilgisi de kullanılır Fiziki Teslimat Esasları Fiziki teslimata konu sözleşmelerin takas ve teslimat işlemleri Takas Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Borsa ayrıca sözleşme bazında farklı teslimat yerleri de belirleyebilir. Fiziki teslimata konu sözleşmelerin son işlem gününe kadar (son işlem günü dahil) olan takas işlemleri, genel takas esasları çerçevesinde gerçekleştirilir. Yabancı para birimi cinsinden işlem gören sözleşmelere ilişkin hesaplamalarda döviz kuru bilgisi de kullanılır Fiziki Teslimata Konu Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Takas Esasları Fiziki teslimata ilişkin takas yükümlülükleri, üye bazında ilgili sözleşmelerin ait olduğu para birimleri esas alınarak son işlem günü seans sonu itibariyle sözleşme bazında yapılan netleştirme sonucunda belirlenir. Farklı vadelerdeki sözleşmeler için netleştirme yapılmaz. Üye bazında netleştirilmiş takas yükümlülükleri Takasbank tarafından üyelere bildirilir. Fiziki teslimata konu döviz sözleşmelerinin takas işlemleri Takasbank tarafından hesaben gerçekleştirilir. İlgili döviz cinslerinden efektif kabulü veya ödemesi yapılmaz. TL cinsinden takas yükümlülükleri, sözleşmenin son işlem günü TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen döviz satış kuru ile hesaplanır. T+2 günü uzun pozisyon sahibi takas üyesi, TL cinsinden hesaplanan takas yükümlülüğünü, en geç saat 16:30 a kadar Takasbank nezdindeki Sayfa 6/29

7 TL cari hesabına yatırarak yerine getirir. Belirlenen takas saatine kadar takas yükümlülüğünü tamamen yerine getirmeyen üyeler için temerrüt hükümleri uygulanır. Kısa pozisyon sahibi üye, fiziki teslimat yükümlülüğü olan döviz tutarını T+2 günü muhabir bankası aracılığıyla, Takasbank tarafından üyelere bildirilen ve ilgili döviz cinsine göre belirlenmiş muhabir banka hesabına en geç 16:30 a kadar transfer eder. Belirlenen takas saatine kadar takas yükümlülüğünü tamamen yerine getirmeyen üyeler için temerrüt hükümleri uygulanır. T+2 günü saat 16:30 dan başlayarak teslimat tutarı olan döviz miktarı, uzun pozisyon sahibi üyenin Takasbank nezdindeki döviz hesabına, TL karşılığı olan tutar ise kısa pozisyon sahibi üyenin Takasbank nezdindeki TL cari hesabına aynı gün valörüyle aktarılır. T+2 günü yurt dışı piyasaların tatil olması (ödeme sisteminin açık olmaması) durumunda, ilgili sözleşmelerden kaynaklanan fiziki teslimat yükümlülükleri yurt dışı piyasaların açık olduğu ilk Borsa günü saat 16:30 a kadar yerine getirilir. Belirlenen takas saatine kadar takas yükümlülüğünü tamamen yerine getirmeyen üyeler için temerrüt hükümleri uygulanır Fiziki Teslimata Konu Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Takas Esasları Fiziki teslimata ilişkin takas yükümlülükleri, hesap bazında son işlem günü gün sonu itibarıyla belirlenir. Takas yükümlülükleri Takasbank tarafından üyelere bildirilir. Gerek duyulması halinde teslimat yerinin kapasitesi dikkate alınarak Borsa veya Takasbank teslim tarihlerini üye bazında belirleyebilir. Üye teslimat bildirim günlerinde kısa pozisyonda olan müşterilerini teslimata hazırlıklı olmaları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Üye kısa pozisyondaki müşterilerinin teslimatına aracılık yapmak üzere bir veya birden fazla yetkili komisyoncu ile anlaşabileceği gibi müşterilerinin doğrudan yetkili komisyoncular ile anlaşma yapıp daha sonra kendisine bildirimde bulunulmasına müsaade edebilir. Teslimata aracılık yapacak yetkili komisyoncular dışında doğrudan İSTİB tarafından da teslimat işlemleri gerçekleştirilebilir. Son işlem günü sonu itibarıyla uzun pozisyonda olan müşteriler teslimattan kaynaklanan TL yükümlülüklerini, son işlem gününü takip eden ilk iş günü saat 16:30 a kadar son uzlaşma fiyatı üzerinden, sözleşme genelgesinde belirtilen sözleşme büyüklüğünün tolerans limitinin üst sınırını dikkate alarak yerine getirirler. Son işlem gününü takip eden iş gününün yarım gün olması durumunda Borsa tarafından gerekli önlemler alınır. Uzun tarafın TL yükümlülüğünün hesabında, bireysel kurumsal ayrımı yapılmaksızın canlı hayvan alım satımlarında uygulanan en yüksek KDV oranı da dikkate alınır. Bu şekilde hesaplanan TL yükümlülükleri ilgili üye tarafından üye cari hesabına yatırılır ve Takasbank tarafından bu tutar bloke edilir. Son işlem günü sonu itibarıyla kısa pozisyonda olan müşteriler sözleşme genelgesinde belirtilen teslimat günlerinde saat 14:00 e kadar sözleşme genelgesinde belirtilen özelliklerdeki hayvanları teslim merkezine teslim ederler. Eğer üye bazında farklı teslim tarihleri belirlenmişse yükümlü oldukları gün saat 14:00 e kadar teslim yapmak zorundadırlar. Bayramın üçüncü gününün teslimat günü olarak belirlenmesi durumunda teslimat son saati 12:00 dir. Son işlem günü sonu itibarıyla kısa pozisyonda olan müşterilerin hesaplarına yansıtılmak üzere takas ve teslim sürecindeki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fiziki teslimat sonucu oluşan TL alacakları sözleşmenin vade sonunda Takasbank tarafından ilgili üyenin hesabına aktarılır. Sayfa 7/29

8 Alıcı ve satıcılar teslim esnasında Teslimat Şartnamesindeki hükümlere uymakla mükelleftirler. Teslim yükümlülüğünü tamamlamış satıcıların alacaklarının hesaplanmasında teslim edilen hayvanın teslimat şartnamesi çerçevesinde hesaplanan ağırlığı ve son uzlaşma fiyatı üzerinden hesaplanan tutar dikkate alınır. Üyenin temsil ettiği satıcıların teslimatına komisyoncu aracılık ediyor ise ilgili komisyoncunun düzenlediği faturalarda sadece kendi müşterileri tarafından teslim edilen hayvanların bilgilerinin bulunması üyenin sorumluluğundadır. Faturalarda belirtilen KDV tutarları takas alacaklarının üye hesabına geçmesini takiben satışa aracılık eden üye tarafından ilgili komisyoncuya ödenir. TL yükümlülüğünü yerine getirmiş alıcı hesaplara aktarılmak üzere, teslim alınan hayvanın ağırlığı, son uzlaşma fiyatı ve KDV oranı dikkate alınarak hesaplanan tutar ile son işlem günü sonu itibarıyla hesaplanmış olan TL yükümlülük karşılığı yatırılan tutar arasında fark oluşması halinde oluşan fark vade sonunda Takasbank tarafından üye cari hesabına iade edilir. Üyeler alıcı ve satıcı müşterilerinin takas ve teslim sürecindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmelerinden sorumludurlar. Borsa, teslimat yerinin kapasitesinin üzerinde hayvan teslim edilmesi gereken durumlarda başka bir teslimat yeri belirleyebileceği gibi teslimat yerinin kapasitesinin üzerinde kalan teslimat için nakdi uzlaşma yöntemi de ilan edebilir. Borsa alıcı ile satıcının başka bir teslimat yeri konusunda anlaşmaları halinde tüm takas ve teslim sorumluluğu ilgili üyelerde ve kendilerinde olmak üzere Borsa dışında takas yapılmasına izin verebilir. 3. Takas Saatleri 3.1. Genel Takas Saatleri Seansın bitimi ve teminat tamamlama çağrılarının yapılması ile birlikte takas süreci başlar. VOB da işlem görecek sözleşmelerin işlem ve takas saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Seans Tanımı Normal Seans Teminat Tamamlama Çağrıları Takas süresi Süre 09:15-17:45 arasında 17:55 ten itibaren (T Günü) 17:55-(T+1 Günü) 14:30 arasında 3.2. Fiziki Teslimata Konu Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Takas Saatleri Fiziki teslimata konu döviz vadeli işlem sözleşmelerinin işlem ve takas saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Seans Tanımı Normal Seans Teminat Tamamlama Çağrıları Takas Süreleri Süre 09:15-17:45 arasında 17:55 ten itibaren Sayfa 8/29

9 Nakit Uzlaşma Fiziki Teslimat T Günü 17:55-T+1 Günü 14:30 arasında T Günü (Son İşlem Günü) 17:55-T+2 Günü 16:30 arasında 3.3. Fiziki Teslimata Konu Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Takas Saatleri Fiziki teslimata konu canlı hayvan vadeli işlem sözleşmelerinin işlem ve takas saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Seans Tanımı Normal Seans Teminat Tamamlama Çağrıları Takas Süreleri Nakit Uzlaşma Fiziki Teslimat Satıcı Taraf Alıcı Taraf Alıcı Taraf (TL Yükümlülüğü) Süre 09:15-17:45 arasında 17:55 ten itibaren T Günü 17:55-T+1 Günü 14:30 arasında Teslimat günleri 08:00-14:00 arasında (Bayramın üçüncü günü 08:00-12:00) Teslimat günleri 08:00-14:00 arasında (Bayramın üçüncü günü 08:00-12:00) Son işlem gününü takip eden ilk iş günü 16:30 a kadar 4. Hesapların Açılması Borsa üyesi, adına işlem yapmak istediği her müşterisi ve kendi portföyü için Takasbank nezdinde hesap açmak zorundadır. Global hesaplara ilişkin hükümler saklıdır. Farklı enstrümanlardaki pozisyonların, farklı stratejilerin ve/veya farklı birimlerin izlenebilmesi veya benzeri amaçlarla aynı yatırımcı için bir üye nezdinde birden fazla hesap açılması mümkündür. Borsada işlem yapacak hesap sahiplerine ilişkin kimlik bilgileri ve diğer bilgiler Takasbank sisteminde tanımlanır. Bilgilerin tanımlanmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından belirlenir. Takasbank nezdinde Müşteri, Portföy, Piyasa Yapıcı ve Global olmak üzere dört tip hesap açılabilir. Müşteri ve Global hesap tipleri üyenin müşteri hesapları, Portföy ve Piyasa Yapıcı hesap tipleri ise üyenin portföy hesapları olarak kabul edilir. Hesap tiplerinin özellikleri aşağıda yer almaktadır: i. Müşteri Hesap Tipi: Üyenin müşterileri için açılan hesaplardır. ii. Portföy Hesap Tipi: Üyenin kendi portföyü için yaptığı işlemlerin izlendiği hesaptır. iii. Piyasa Yapıcı Hesap Tipi: Sadece piyasa yapıcıların yaptığı işlemlerin izlendiği hesaplardır. iv. Global Hesap Tipi: Birden çok sayıda müşterinin tek bir hesabı kullanarak işlem yaptığı hesaplardır. Global hesapların açılmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından düzenlenir. Sayfa 9/29

10 Teminatlandırma hesap tipleri bazında farklılaştırılabilir. Bu husus Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları Genelgesi nde düzenlenmiştir. Bu Genelgenin Hesap Güncelleştirme İşlemleri başlıklı 6. Maddesinin v. bendi uyarınca teminat tamamlama yükümlülüğü bulunan takas üyelerinin blokeli kar alacaklarının serbest hale getirilmesini ve kar alacaklarının ilgili hesaplara dağıtılmasını sağlamak amacıyla Takasbank nezdinde bloke hesabı adı altında yeni bir hesap açılmasına izin verilebilir. Bu hesap takas ve temerrüt işlemleri açısından portföy hesabı niteliğindedir. Yeni açılan bir hesaba işlem yapılabilmesi için bu hesabın bir önceki Borsa Günü saat 17:55 e kadar Takasbank nezdinde açılmış olması gerekmektedir. Saat 17:55 den daha sonra açılan hesaplarda izleyen ikinci Borsa Gününde işleme başlanabilir. 5. Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri Teminat yatırma/çekme işlemleri üye ofislerinden Takasbank sistemine bağlanılarak, elektronik ortamda gerçekleştirilir. Teminata kabul edilecek varlıklar teminat hesaplarına fiziki olarak doğrudan yatırılamaz. Teminat yatırma ve çekme işlemleri ilgili üye serbest hesaplarından veya serbest hesaplarına elektronik virman suretiyle gerçekleştirilir. Teminat çekme talepleri seans süresi içinde Takasbank ve Borsa onayı ile, seans dışında ise Takasbank ın onayı ile gerçekleştirilir. Alınan pozisyonlar dolayısıyla tutulması zorunlu (bloke edilmiş) olan teminatlar çekilemez. Ayrıca, teminat tamamlama yükümlülüğü olan hesaplardan teminat çekilmesine izin verilmez. Normal seansın son 15 dakikasından uzlaşma fiyatının açıklanmasına kadar geçen süre zarfında üyenin teminat yatırmasına izin verilmez. Teminat çekme işlemlerinde, belirlenen teminat kompozisyonunu bozan teminat çekme talepleri reddedilir. Teminat yatırma/çekme işlemlerine ve bloke hesabına nakit yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin uygulama esasları ve süreleri Takasbank tarafından belirlenir. 6. Hesap Güncelleştirme İşlemleri Seans bitiminden sonra gün sonu uzlaşma fiyatları kullanılarak tüm hesaplar güncellenir. Güncelleştirme işlemlerinde, öncelikle zarar eden hesapların nakit teminatlarından zarar tutarları kesilir. Zarar tutarlarının kesilmesi neticesinde teminat açığı oluşan hesaplar için ilgili üyelere teminat tamamlama çağrısı yapılır. Üyelerin teminat tamamlama çağrısı nedeniyle oluşan yükümlülüklerini en geç T+1 Günü saat 14:30 a kadar yerine getirmeleri zorunludur. T+1 Günü VOBİS in açılmasıyla birlikte bu Genelgede ve Takasbank düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde karlar hesaplara aktarılmaya başlanır. Karların hesaplara aktarılmasında aşağıda belirlenen esaslara uyulur. i. Üye nezdindeki hesaplarda yerine getirilmeyen teminat tamamlama yükümlülüğünün bulunması halinde; bu üye nezdindeki hesaplara aktarılması gereken, yerine getirilmeyen teminat tamamlama çağrısı tutarı kadar kar toplamına en büyük alacaklı hesaptan başlanarak blokaj konur. Sayfa 10/29

11 ii. Üye nezdindeki hesaplara aktarılması gereken kar toplamının, yerine getirilmeyen teminat tamamlama çağrısı tutarından yüksek olması durumunda, aradaki fark kadar kar alacağı en düşük kar alacaklı hesaptan başlanarak ilgili müşteri hesaplarına dağıtılır. iii. Teminat yükümlülükleri tamamlandıkça, kar tutarının üzerindeki blokaj, tamamlanan kısım kadar kaldırılır ve alacaklı müşteri hesaplarına en düşük kar alacağından başlanarak aktarılır. iv. Yukarıdaki durumlarda üyenin portföy hesabının kar alacağı varsa, büyüklüğüne bakılmaksızın blokaj konulmasına sözkonusu alacaktan başlanır ve portföy hesabına kar aktarımı en son yapılır. v. Üye blokeli kar tutarının çözülmesini sağlamak için bloke hesabına nakit yatırabilir. Bloke hesabına nakit yatırıldıkça kar tutarının üzerindeki blokaj, bloke hesabındaki bakiye kadar kaldırılır ve bloke konulmuş olan kar alacakları ilgili hesaplara aktarılır. Bloke hesap kullanılarak yapılan kar alacaklarının aktarımı iii ve iv nolu bentlerde belirlenen sıralamaya uygun olarak gerçekleştirilir. vi. Takas süresinin sonunda, teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilememesi neticesinde, sistemde zararların nakit teminatlar toplamı ile karşılanamaması, yani nakit teminatın eksiye düşmesi durumunda, alacaklı hesaplara karın aktarılmasında aşağıdaki esaslara uyulur: 1. Portföy ve müşteri hesaplarında teminat tamamlama yükümlülüğü hiç bulunmayan veya teminat tamamlama yükümlüğünü takas süresi içinde yerine getirmiş, mütemerrit olmayan üyenin portföy ve müşteri hesaplarına Garanti Fonu kullanılmak suretiyle kar alacakları aktarılır. 2. Teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin portföy ve müşteri hesaplarına kar alacaklarının aktarılmasında: a. Üyenin müşteri ve portföy hesaplarındaki yerine getirilmeyen teminat tamamlama tutarının, kar alacaklarına eşit veya bundan daha fazla olması durumunda, bu üyenin müşteri ve portföy hesaplarındaki kar alacaklarının aktarılmasında Garanti Fonu kullanılamaz. b. Üyenin müşteri ve portföy hesaplarındaki yerine getirilmeyen teminat tutarının, kar alacaklarından daha az olması durumunda, tamamlanmayan teminat tutarına denk düşen kadar kar alacağı için Garanti Fonu kullanılamaz, ancak bu tutarı aşan kar alacağının hesaplara aktarımı için Garanti Fonu kullanılabilir. Kar ve zararın hesaplanmasına ilişkin örnekler Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları Genelgesinde yer almaktadır. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde hesaplarda oluşan nakit teminatlar 2005/6 sayılı Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları Genelgesi nde belirtilen şekilde Takasbank tarafından nemalandırılır. Bulundurulması zorunlu olan nakit teminatlar dışındaki nakit teminatlar bir sonraki gün saat 09:00 dan itibaren Takasbank tan çekilebilir. Sayfa 11/29

12 7. Temerrüt Esasları 7.1. Genel Temerrüt Esasları Temerrüt, Borsada gerçekleşen işlemler ve açık pozisyonlar nedeniyle Takasbank a yatırılması gereken tutarlar ile diğer yükümlülüklerin süresi içinde yatırılmaması veya yerine getirilmemesi halidir. Fiziki teslimata ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenler herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Hesaplarda bulunması gereken teminat tutarları Borsa tarafından günlük olarak hesaplanır. Teminatın sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmesi durumunda başlangıç teminatı seviyesine kadar nakit olarak tamamlanması ve/veya var olan açık pozisyonların bir kısmının veya tamamının kapatılması ve/veya fark pozisyonu alınması suretiyle gerekli başlangıç teminatının teminat tamamlama çağrısını karşılayacak tutarda azaltılması zorunludur. Hesaptaki toplam teminat, sürdürme teminatının üzerinde olmasına rağmen nakit teminatın "0"ın altına düşmesi halinde ise üyeden nakit teminatının negatif (eksi) bakiyesini kapatması (nakit teminatını "0"a tamamlaması) teminat tamamlama çağrısı yapılmak suretiyle istenir. Borsa Yönetmeliği uyarınca gerek görüldüğü durumlarda üyelerden olağanüstü durum teminatı olarak tüm hesaplar için ek teminat talep edilebilir. Temerrüt işlemlerinde uygulanacak genel esaslar aşağıdadır: 1. Takas yükümlülüklerinin T+1 Günü saat 14:30 a kadar yerine getirilmesi esastır. Belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler temerrüde düşmüş sayılır. 2. Teminat tamamlama yükümlülüğünün T+1 Günü saat 14:30 dan EFT Kapanış Saatine kadar olan süre zarfında yerine getirilmesi durumunda birinci temerrüde düşülmüş olur. Üyeye, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının bir katı nispetinde temerrüt faizi uygulanır. 3. Temerrüdün T+1 günü EFT kapanışından sonra karşılanması ya da daha sonraki günlere kalması durumunda ise ikinci temerrüde düşülmüş olur. İkinci temerrüdün oluşması halinde, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı nispetinde temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. 4. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. 5. Temerrüde düşen üyenin itirazı için verilen süre üç iş günüdür. Temerrüde itiraz sözkonusu olduğunda üye Takasbank a başvurur. 6. Temerrüt faizi tahakkuk tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ödenir. Bu süre içerisinde temerrüt faizi ödenmemiş ise, sözkonusu tutar üyenin Takasbank nezdindeki serbest cari hesabından re sen alınır. Bu hesapta yeterli miktarda nakit bulunmadığı takdirde takas üyesinin portföy hesabına ilişkin işlem teminatlarına, VOB nezdindeki teminatlara ve/veya Garanti Fonu katkı payı olarak yatırılan teminatlara başvurulur. Sayfa 12/29

13 7. Üyenin temerrüde düşmesi durumunda, teminat tamamlama yükümlülüğü temerrütlü olarak yerine getirildiğinin ertesi işgünü Takasbank üyeye elektronik ortamda temerrüt faizini bildirir. 8. Takasbank üyenin temerrüde düşme sayısını ve tutarlarını temerrüt durumu oluştukça Borsa ya bildirir. 9. Üyeden temerrüt faizi dolayısıyla tahsil edilecek tutar Borsa adına Garanti Fonuna, bu tutarın günlük neması Borsa hesabına aktarılır. Alacaklı üyeye yapılacak ödemede meydana gelen gecikme nedeniyle tahakkuk eden mağduriyet ödemesi bu tutardan indirilir. 10. Takasbank, tüm yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin takas alacaklarını gerektiğinde Garanti Fonu Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinde belirlenen hükümlere uygun olarak Garanti Fonundaki nakit varlıkları da kullanmak suretiyle T+1 Günü öder. Alacaklı olan taraflara yapılması gereken ödemeler hususunda, Borsa, Takasbank ve/veya TCMB den kaynaklanan teknik sebepler ve nakit dışı teminatların nakde çevrilmesinin gerekli olduğu haller hariç ödemenin T+1 Günü EFT kapanış saatine kadar yapılamaması durumunda alacaklı olan üyeye, gecikme süresince her gün itibariyle İMKB Repo-Ters Repo Pazarı nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası nda oluşan gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının % 50 fazlası kadar tutar, temerrüde düşen üyeden alınan temerrüt faizinden karşılanmak suretiyle mağduriyet ödemesi olarak ödenir. Sözkonusu ödemeden vergi ve diğer yasal kesintiler düşülür. 11. Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, teminat tamamlama çağrısına karşılık gelen miktar Takasbank a yatırılana kadar temerrüde düşmüş üyenin ilgili hesaplarında veya tüm hesaplarında üye tarafından işlem yapılması Borsa tarafından kısıtlanabilir. 12. Yükümlülüklerin T+1 günü saat 14:30 a kadar yerine getirilmemesi durumunda aşağıdaki önlemler alınabilir: i. Üyenin bloke hesabındaki bakiye portföy veya müşteri hesaplarının temerrüt yükümlülüğünün kapatılmasında re sen kullanılır. ii. Varsa hesaba ait değerleme dışı nakit-dışı teminatlar nakde çevrilir. iii. Nakit-dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde ilgili üye veya Borsa tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar Takasbank tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak Takasbank ve/veya Borsa tarafından serbestçe belirlenir. İlgili hesaba ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, takas üyesinin açığı derhal tamamlaması istenebilir. İlgili açığın takas üyesi tarafından tamamlanmaması halinde takas üyesinin portföy hesabının geçici olarak işleme kapatılması, açık pozisyonlarının likide edilmesi, açığa çıkan teminatların nakde dönüştürülmesi, temerrüde düşen üyenin Garanti Fonu içindeki nakit/nakit dışı teminatlarına başvurulması yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanabilir. Yükümlülüğün hala kapanmaması halinde Takasbank, takas üyesinin Takasbank nezdindeki kendisine ait olduğu belirlenen diğer hak ve Sayfa 13/29

14 alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. İlgili Mevzuat da yer alan yükümlülüklerin tasfiyesine ilişkin hükümler saklıdır. 13. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını Takasbank belirler. Teminatların likidasyonu için teminatın ilgili olduğu spot piyasada temerrüt satışında uygulanan yöntem de uygulanabilir. 14. Garanti Fonundan yapılacak ödemelerde, Garanti Fonu Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinde yer alan esaslara uyulur. 15. Temerrüde düşen üyenin likidasyon işlemlerinin sürdüğü sırada temerrüde yol açan nakit yükümlülüğün Takasbank a yatırılmak suretiyle yerine getirilmesi durumunda likidasyon işlemleri durdurulur. 16. Temerrüt süresince, takas üyesinin pozisyonlarının likide edilmesi aşamasına gelindiği durumda, takas üyesindeki diğer müşterilerin hesapları, takas üyesinin onayı olmaksızın, başka bir takas üyesine transfer edilebilir. Aşağıdaki tabloda temerrüt sürecine ilişkin bilgiler yer almaktadır: Temerrüt Zamanı Temerrüt Süreci Uygulanacak Müeyyideler T+1 Günü 14:30 EFT kapanış Birinci Temerrüt İMKB Repo - Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 1 katı oranında temerrüt faizi. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. T+1 Günü EFT kapanış sonraki günler İkinci Temerrüt İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 3 katı oranında temerrüt faizi. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. T+1 Günü 14:30 dan itibaren Pozisyon Likidasyonu Sayfa 14/29 T+1 günü 14:30 dan itibaren üyenin pozisyonları likide edilebilir. T+1 gününde 14:30 dan seans bitimine kadar temerrüdün kapatılamaması durumunda pozisyon likidasyonuna temerrüt kapatılıncaya kadar izleyen

15 T+1 Günü 14:30 dan itibaren Nakit-dışı Teminatların Satılması günlerde de devam edilebilir. T+1 günü 14:30 dan itibaren üyenin nakit-dışı teminatları likide edilebilir. T+1 Gününde 14:30 dan spot piyasaların kapanışına kadar satılamaması durumunda temerrüt kapatılıncaya kadar nakit dışı teminatların satılmasına izleyen günlerde de devam edilebilir. Borsa, temerrüt durumunda izlenecek prosedür ve alınacak önlemler hususunda ek düzenlemeler yapmaya yetkilidir Fiziki Teslimat Temerrüt Esasları Fiziki Teslimata Konu Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Temerrüt Esasları Fiziki teslimata ilişkin temerrüt işlemlerinde uygulanacak genel esaslar aşağıdadır; 1. Takas yükümlülüklerinin T+2 günü saat 16:30 a kadar yerine getirilmesi esastır. T+2 günü yurt dışı piyasaların tatil olması (ödeme sisteminin açık olmaması) durumunda, ilgili sözleşmelerden kaynaklanan fiziki teslimat yükümlülükleri yurt dışı piyasaların açık olduğu ilk Borsa günü saat 16:30 a kadar yerine getirilir. Belirlenen takas son saatine kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüt tutarı son işlem günü saat 15:30 daki TCMB nin gösterge niteliğindeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. 2. Temerrüt durumunda yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar olan süre zarfında Takasbank tarafından temerrüde düşen üyenin ilgili hesaplarındaki teminatlarını çekmesine izin verilmez. Temerrüdün giderilmesi amacıyla ilgili hesaplardaki tüm teminatlar Takas Merkezi tarafından kullanılabilir. Temerrüde düşen üyenin ilgili hesaplarında veya tüm hesaplarında üye tarafından işlem yapılması Borsa tarafından kısıtlanabilir. 3. Mütemerrit üye temerrüt durumunun hangi hesaplardan kaynaklandığını ve söz konusu hesaplara ait bilgileri, aynı gün saat 16:45 e kadar Takasbank a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Üye tarafından söz konusu bildirim yapılmazsa, üyenin temerrüt yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için portföy hesabına başvurulabilir. 4. Temerrüt durumunda yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle ödenemeyen takas alacaklarının ilgili üyelere ödenebilmesi amacıyla; teslim karşılığı ödeme prensibine göre üyenin blokeli takas alacakları likide edilir. Şöyle ki; a. Döviz alacağının ödenmesi amacıyla mütemerrit üyenin TL takas alacakları Takasbank tarafından, takas alacağı tutarı kadar döviz temin edilebilmesi amacıyla kullanılır. Temin edilen döviz tutarı, takastan döviz alacağı olan üyenin ilgili hesabına yatırılır. b. TL alacağının ödenmesi amacıyla mütemerrit üyenin döviz takas alacakları Takasbank tarafından, takas alacağı tutarı kadar TL temin edilebilmesi amacıyla kullanılır. Temin edilen TL tutarı, takastan TL alacağı olan üyenin ilgili hesabına yatırılır. Sayfa 15/29

16 c. Aleyhte oluşan kur farkları ilgili hesaplara yansıtılır. Aleyhte oluşan kur farklarının karşılanabilmesi amacıyla temerrüt durumda olan müşteri hesabındaki, söz konusu müşteri hesabının üye tarafından bildirilmediği durumlarda ise üyenin portföy hesabındaki nakit ve/veya nakit dışı teminatlar veya mütemerrit üyenin Garanti Fonu ndaki katkı payı kullanılabilir. d. Lehte oluşan kur farkları Borsa adına Garanti Fonuna ve bu tutarın günlük neması Borsa hesabına aktarılır. 5. Fiziki teslimata ilişkin temerrüt işlemlerinde bu Genelgede 7.1 Genel Temerrüt Esasları başlığı altında 12. maddede belirtilen hükümler geçerlidir. Borsa temerrüt durumunda izlenecek prosedür ve alınacak önlemler hususunda ek düzenlemeler yapabilir. 6. T+3 günü temerrüt durumunun devam etmesi halinde üyenin Garanti Fonu ndaki katkı payına başvurulabilir. Garanti Fonu na başvurulması durumunda Garanti Fonu Kuruluş ve İşleyiş Esasları genelgesinde yer alan hükümler uygulanır. Takas Merkezi gerek görmesi halinde üyenin Garanti Fonu ndaki katkı payına daha önce de başvurabilir. 7. Mütemerrit üyenin, portföy hesabındaki ve/veya temerrüde düşen müşteri hesaplarındaki açık pozisyonların/teminatların likidasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi durumunda likidasyon işlemleri durdurulur. 8. Borsa, Takasbank ve/veya TCMB den kaynaklanan teknik sebepler ve nakit dışı teminatların nakde çevrilmesinin gerekli olduğu haller hariç, ödemenin T+2 Günü EFT kapanış saatine kadar yapılamaması durumunda takas alacağı olan üyeye, gecikme süresince her gün itibariyle İMKB Repo-Ters Repo Pazarı nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası nda oluşan gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının % 50 fazlası kadar tutar, temerrüde düşen üyeden alınan temerrüt faizinden karşılanmak suretiyle mağduriyet ödemesi olarak ödenir. Söz konusu ödemeden vergi ve diğer yasal kesintiler düşülür. 9. Fiziki teslimata konu döviz vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin temerrüt esasları çerçevesinde yer almayan hususlar için genel temerrüt esasları uygulanır Uygulanacak Temerrüt Faizi Takas yükümlülüğünün T+2 günü saat 16:30 dan EFT kapanış saatine kadar olan süre zarfında yerine getirilmesi durumunda birinci temerrüt hükümleri uygulanır. Birinci temerrüt faizi, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının bir katı nispetinde uygulanır. Takas yükümlülüğünün T+2 günü EFT kapanış saatinden sonra yerine getirilmesi durumunda ikinci temerrüt hükümleri uygulanır. İkinci temerrüt faizi, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı nispetinde uygulanır. Fiziki teslimatla ilgili temerrüt esaslarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır: Temerrüt Zamanı Temerrüt Süreci Uygulanacak Müeyyideler T+2 Günü 16:30 EFT Kapanış Saati Birinci Temerrüt İMKB Repo - Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Sayfa 16/29

17 T+2 EFT Kapanış Saati Sonrası İkinci Temerrüt T+2 16:45 den itibaren Takas Alacaklarına Bloke Konulması ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesinde Kullanılması Nakit Teminatların Kullanılması Pozisyon Likidasyonu Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 1 katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 3 katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. Teslim karşılığı ödeme prensibine göre takas işlemleri nedeniyle uzun pozisyon sahiplerinin bloke konan döviz alacakları ve kısa pozisyon sahiplerinin bloke konan TL alacakları likide edilerek takas alacakları ödenir. Teslimat yükümlülüklerinin karşılanmasında yükümlülüğünü yerine getirmeyen hesaptaki ve/veya üyenin portföy hesaplarındaki nakit teminatlar kullanılır. Temerrüde düşen üyenin portföy hesaplarının/temerrüde düşen müşteri hesaplarının tüm pozisyonları likide edilebilir. Pozisyon likidasyonuna temerrüt kapatılıncaya kadar devam edilebilir. T+3 Gününden itibaren Nakit-dışı Teminatların Satılması T+3 gününden itibaren üyenin portföy hesaplarının /temerrüde düşen müşteri hesaplarının nakit-dışı teminatları likide edilebilir. Temerrüt kapatılıncaya kadar tüm Sayfa 17/29

18 nakit dışı teminatların satılmasına devam edilebilir Fiziki Teslimata Konu Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Temerrüt Esasları Fiziki teslimata ilişkin temerrüt işlemlerinde uygulanacak genel esaslar aşağıdadır; 1. Nakit Takas yükümlülüklerinin T+1 günü saat 16:30 a kadar yerine getirilmesi esastır. Belirlenen takas son saatine kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler temerrüde düşmüş sayılır. Fiziki teslim yükümlülüklerinin sözleşme genelgesinde belirtilen teslimat günlerinde saat 14:00 e kadar yerine getirilmesi esastır. Eğer teslimat günleri içinde üye bazında farklı teslimat tarihleri belirlenmişse ilgili gün saat 14:00 e kadar teslimin tamamlanması esastır. Bayramın üçüncü gününün teslimat günü olarak belirlenmesi durumunda teslimat son saati 12:00 dir. Belirlenen teslim son saatine kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüt tutarı son işlem günü uzlaşma fiyatı ve sözleşme genelgesinde belirtilen sözleşme büyüklüğünün tolerans limitinin üst sınırı ve ödenecek KDV tutarı % 8 olacak şekilde dikkate alınarak hesaplanır. 2. Temerrüt durumunda yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar olan süre zarfında Takasbank tarafından temerrüde düşen üyenin ilgili hesaplarındaki teminatlarını çekmesine izin verilmez. Temerrüdün giderilmesi amacıyla ilgili hesaplardaki tüm teminatlar Takas Merkezi tarafından kullanılabilir. Temerrüde düşen üyenin ilgili hesaplarında veya tüm hesaplarında üye tarafından işlem yapılması Borsa tarafından kısıtlanabilir. 3. Mütemerrit alıcı üye temerrüt durumunun hangi hesaplardan kaynaklandığını ve söz konusu hesaplara ait bilgileri, aynı gün saat 16:45 e kadar Takasbank a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Üye tarafından söz konusu bildirim yapılmazsa, üyenin temerrüt yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için portföy hesabına başvurulabilir. 4. Temerrüt durumunda yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle ödenemeyen nakit takas alacaklarının ödenebilmesi ve teslimat yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla; teslim karşılığı ödeme prensibine göre üyenin blokeli takas alacakları likide edilir. Şöyle ki; a. Alıcı tarafta olup, hayvan teslimatı bekleyenlerin teslimatlarının gerçekleştirilmesi amacıyla mütemerrit üyenin TL takas alacakları, hayvan temin edilebilmesi amacıyla kullanılır. Temin edilen hayvan, alıcı olan üyenin müşterisine fiziken teslim edilir. b. Satıcı tarafta olup TL alacağı olanların alacaklarının ödenmesi amacıyla mütemerrit üyenin teslim alacağı hayvanlar takas alacağı tutarı kadar TL temin edilebilmesi amacıyla satılır. Satış sonucu temin edilen TL tutarı, takastan TL alacağı olan üyenin ilgili hesabına yatırılır. c. Hayvan alış ve satışlarında aleyhte oluşan farklar temerrüde düşen ilgili hesaplara yansıtılır. Aleyhte oluşan farkların karşılanabilmesi amacıyla önce temerrüt durumunda olan müşteri hesabındaki, söz konusu müşteri hesabının üye tarafından bildirilmediği durumlarda ise üyenin portföy hesabındaki nakit ve/veya nakit dışı teminatlar veya mütemerrit üyenin Garanti Fonu ndaki katkı payı kullanılabilir. Garanti Fonu na başvurulması durumunda Garanti Fonu Kuruluş ve İşleyiş Esasları genelgesinde yer alan hükümler uygulanır. Takas Merkezi gerek görmesi halinde üyenin Garanti Fonu ndaki katkı payına daha önce de başvurabilir. Sayfa 18/29

19 d. Lehte oluşan farklar Borsa adına Garanti Fonuna ve bu tutarın günlük neması Borsa hesabına aktarılır. 5. Mütemerrit üyenin, portföy hesabındaki ve/veya temerrüde düşen müşteri hesaplarındaki açık pozisyonların/teminatların likidasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi durumunda likidasyon işlemleri durdurulur. 6. Satıcı taraf için fiziki teslim yükümlülüklerinin belirlenen teslimat günlerinde saat 14:00 e kadar yerine getirilmesi esastır. Bayramın üçüncü gününün teslimat günü olarak belirlenmesi durumunda teslimat son saati 12:00 dir. Teslimat gününün ertesi günü saat 12:00 den sonra getirilen hayvan kabul edilmez. Teslimat günü bayramın üçüncü günü değilse satıcı tarafın temerrüdü nedeniyle hayvan teslim edilemeyen alıcı üyeye en geç bir gün sonra saat 18:00 a kadar hayvan teslimatı yapılması esastır, teslimat günü bayramın üçüncü günü ise satıcı tarafın temerrüdü nedeniyle hayvan teslim edilemeyen alıcı üyeye en geç aynı gün saat 14:00 a kadar hayvan teslimatı yapılması esastır. Satıcı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda ek bir uyarıya gerek olmaksızın hayvan temini süreci başlatılabilir. Hiçbir surette hayvan temin edilememesi durumunda alıcı üyeye yatırdığı TL yükümlülüğü tutarı iade edilir ve temerrüte düşen üyeden tahsil edilecek %10 oranındaki mağduriyet ödemesi de alıcıya ödenmek üzere alıcı üyenin cari hesabına yatırılır. Mağduriyet ödemelerinden varsa vergi ve diğer yasal kesintiler düşülür. Alıcı taraf için teslimat günlerinde saat 14:00 e kadar teslim yerine gelinmesi esastır. Bayramın üçüncü gününün teslimat günü olarak belirlenmesi durumunda ise son saat 12:00 dir. Bayramın üçüncü günü hariç olmak üzere bildirilen teslimat gününün ertesi günü saat 12:00 den sonra teslim talebi kabul edilmez. Bayramın üçüncü günü yapılacak teslimatlarda ise temerrüt cezası da uygulanmak şartıyla son teslim alma saati aynı gün 14:00 tür. Belirtilen son teslim alma gün ve saatinde teslim alınmayan hayvanlar re sen satılabilir. Teslimatın alıcı kaynaklı sebepler doğrultusunda zamanında yapılamaması durumunda bu genelgede belirlenen cezai müeyyideler uygulanır. 7. Borsa temerrüt durumunda izlenecek prosedür ve alınacak önlemler hususunda tam yetkilidir ve gerekirse önceden haber vermeksizin ek düzenlemeler yapabilir. 8. Fiziki teslimata konu canlı hayvan vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin temerrüt esasları çerçevesinde yer almayan hususlar için genel temerrüt esasları uygulanır Nakit Yükümlülüklerin Temerrüdü Halinde Uygulanacak Temerrüt Faizi TL Takas yükümlülüğünün T+1 günü saat 16:30 dan EFT kapanış saatine kadar olan süre zarfında yerine getirilmesi durumunda birinci temerrüt hükümleri uygulanır. Birinci temerrüt faizi, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının bir katı nispetinde uygulanır. Takas yükümlülüğünün T+1 günü EFT kapanış saatinden sonra yerine getirilmesi durumunda ikinci temerrüt hükümleri uygulanır. İkinci temerrüt faizi, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı nispetinde uygulanır. Alıcı üyenin takas yükümlülüğünü teslimatın ilk günü EFT kapanış saatine kadar yerine getirememesi durumunda son işlem günü uzlaşma fiyatı ve sözleşme genelgesinde belirtilen Sayfa 19/29

20 sözleşme büyüklüğünün tolerans limitinin üst sınırı ve ödenecek KDV tutarı % 8 olacak şekilde hesaplanan tutarın % 10 u kadar tutar temerrüde düşen üyeden gecikme cezası olarak tahsil edilir. Alınan gecikme cezası mağduriyet oluşmuşsa satıcı tarafa mağduriyet ödemesi olarak aktarılır. Söz konusu ödemeden varsa vergi ve diğer yasal kesintiler düşülür. Temerrüt esaslarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır: Temerrüt Zamanı Temerrüt Süreci Uygulanacak Müeyyideler T+1 Günü 16:30 EFT Kapanış Saati T+1 Günü EFT Kapanış Saati-Teslimatın İlk Günü EFT Kapanış Saati T+1 Günü 16:45 den itibaren Birinci Temerrüt İkinci Temerrüt Takas Alacaklarına Bloke Konulması ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesinde Kullanılması Nakit Teminatların Kullanılması İMKB Repo - Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 1 katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının 3 katı oranında temerrüt faizi uygulanır. Tutar olarak 10 TL nin altında hesaplanan temerrüt faizleri 10 TL olarak tahsil edilir. 100 TL ve daha az olan temerrüt tutarlarında temerrüt faizi uygulanmaz. Teslim karşılığı ödeme prensibine göre takas işlemleri nedeniyle uzun pozisyon sahiplerinin teslim alacakları hayvanlar satılarak takas alacakları ödenebilir. Teslimat yükümlülüklerinin karşılanmasında yükümlülüğünü yerine getirmeyen hesaptaki ve/veya üyenin portföy hesaplarındaki nakit teminatlar kullanılabilir. Pozisyon Likidasyonu Temerrüde düşen üyenin portföy hesaplarının/temerrüde düşen müşteri hesaplarının tüm pozisyonları likide edilebilir. Pozisyon likidasyonuna temerrüt kapatılıncaya kadar devam edilebilir. Sayfa 20/29

: Takas ve Temerrüt Esasları. 10.03.2006 tarihli, 2006/31 No lu Genelge ile. 28.08.2006 tarihli, 2006/39 No lu Genelge ile

: Takas ve Temerrüt Esasları. 10.03.2006 tarihli, 2006/31 No lu Genelge ile. 28.08.2006 tarihli, 2006/39 No lu Genelge ile Genelge No : 2005/5 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Takas ve Temerrüt Esasları Yapılan Değişiklikler : 16.12.2005 tarihli, 2005/26 No lu Genelge ile 10.03.2006 tarihli,

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14 Daire: 601 Alsancak 35210 İZMİR Telefon: +90-232-481-1081 Fax: +90-232-445-6185

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Genelge No : 2012/158

Genelge No : 2012/158 Genelge No : 2012/158 Çıkarıldığı Tarih : 28.06.2012 Yürürlük Tarihi : 16.07.2012 Konusu : 2005/4 Sayılı Genelgede Değişiklik (Günlük İş Akışı ve Seans Saatleri), 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Seans

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

Genelge No : 2012/158

Genelge No : 2012/158 Genelge No : 2012/158 Çıkarıldığı Tarih : 28.06.2012 Yürürlük Tarihi : 16.07.2012 Konusu : 2005/4 Sayılı Genelgede Değişiklik (Günlük İş Akışı ve Seans Saatleri), 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Seans

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Genelge No : 2011/146

Genelge No : 2011/146 Genelge No : 2011/146 Çıkarıldığı Tarih : 08.09.2011 Yürürlük Tarihi : 26.09.2011 Konusu : VOB-Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmesi Yapılan Değişiklikler : Asgari unsurları Vadeli İşlem ve Opsiyon

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

: VOB-Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi. : 12.03.2008 tarihli, 2008/61 No lu genelge ile değiştirilmiştir. 20.02.2009 tarihli, 2009/82 No lu genelge ile

: VOB-Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi. : 12.03.2008 tarihli, 2008/61 No lu genelge ile değiştirilmiştir. 20.02.2009 tarihli, 2009/82 No lu genelge ile Genelge No : 2006/29 Çıkarıldığı Tarih : 27.02.2006 Yürürlük Tarihi : 01.03.2006 Konusu : VOB-Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi Yapılan Değişiklikler : 12.03.2008 tarihli, 2008/61 No lu genelge ile değiştirilmiştir.

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

BU GENELGE KAPSAMINDA TANIMLANAN FİZİKİ TESLİMATLI VOB-CANLI HAYVAN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ 28.06.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEME KAPATILMIŞTIR.

BU GENELGE KAPSAMINDA TANIMLANAN FİZİKİ TESLİMATLI VOB-CANLI HAYVAN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ 28.06.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEME KAPATILMIŞTIR. BU GENELGE KAPSAMINDA TANIMLANAN FİZİKİ TESLİMATLI VOB-CANLI HAYVAN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ 28.06.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEME KAPATILMIŞTIR. Genelge No : 2011/148 Çıkarıldığı Tarih : 27.09.2011 Yürürlük

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Genelge No : 2010/105

Genelge No : 2010/105 Genelge No : 2010/105 Çıkarıldığı Tarih : 07.01.2010 Yürürlük Tarihi : 12.01.2010 Konusu Yapılan Değişiklikler : : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Özel Şartlara Tabi Transferi İşlemleri ve Hatalı İşlem

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Genelge No : 2005/24. Çıkarıldığı Tarih : Yürürlük Tarihi : : VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmesi. Konusu

Genelge No : 2005/24. Çıkarıldığı Tarih : Yürürlük Tarihi : : VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmesi. Konusu Genelge No : 2005/24 Çıkarıldığı Tarih : 25.10.2005 Yürürlük Tarihi : 01.11.2005 Konusu : VOB-İMKB 100 Vadeli İşlem Sözleşmesi Yapılan Değişiklikler : 02.01.2006 tarihli, 2006/28 No lu genelge ile 10.03.2006

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin amacı; Borsa

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Fiziki Teslimatlı VOB-Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmesi nde. İşlemler 3 Ekim 2011 Tarihinde Başlıyor. Tarih : 27.09.2011 Duyuru No : 2011-299

Fiziki Teslimatlı VOB-Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmesi nde. İşlemler 3 Ekim 2011 Tarihinde Başlıyor. Tarih : 27.09.2011 Duyuru No : 2011-299 Tarih : 27.09.2011 Duyuru No : 2011-299 Fiziki Teslimatlı VOB-Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmesi nde İşlemler 3 Ekim 2011 Tarihinde Başlıyor Borsamızda, dayanak varlığı büyükbaş canlı hayvan olan Fiziki

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TEMİNATLANDIRMA VE KAR/ZARAR HESAPLAMA

TEMİNATLANDIRMA VE KAR/ZARAR HESAPLAMA TEMİNATLANDIRMA VE KAR/ZARAR HESAPLAMA Giriş Borsada kullanılan elektronik alım satım sisteminde (VOBİS), tüm emirler hesap bazında girilmekte, dolayısıyla işlemler hesap bazında gerçekleşmektedir. Buna

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

17 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28470 YÖNETMELİK

17 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28470 YÖNETMELİK 17 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28470 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

BISTECH GEÇİŞİ VE MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) HİZMETİ SONRASINDA PAY PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK RİSK VE TEMİNAT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KONULU ÜYE

BISTECH GEÇİŞİ VE MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) HİZMETİ SONRASINDA PAY PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK RİSK VE TEMİNAT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KONULU ÜYE BISTECH GEÇİŞİ VE MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) HİZMETİ SONRASINDA PAY PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK RİSK VE TEMİNAT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KONULU ÜYE BiLGiLENDiRME TOPLANTISINDA YÖNELTİLEN SORULAR VE CEVAPLARI Merkezi

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2009/93 Çıkarıldığı Tarih : 06.10.2009 Yürürlük Tarihi : 06.10.2009 Konusu : Kurumsal Hesaplara

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi

Teminatlar : Başlangıç Teminatı Sürdürme Teminatı Sürdürme Seviyesi Kısa bir geçmişi bulunmasına rağmen,büyük gelişme sağlayarak Türk Mali sisteminde yıllardır eksikliği hissedilen vadeli piyasaların yaşama geçmesi; yatırımcıların gelecek ile ilgili belirsizliklerinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU Alev DUMANLI İMKB Kotasyon Müdür Yardımcısı İMKB 20 Şubat 2010 Mevzuat Aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ve alım satım işlemlerine ilişkin esaslar SPK

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün amacı; Borsa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ 18.07.2013 Resmî Gazete Sayı : 28711 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü AKBANK VOB TANITIM KİTİ VADELİ İŞLEMLER TEMEL KAVRAMLAR Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf

Detaylı

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü AKBANK VOB TANITIM KİTİ VADELİ İŞLEMLER TEMEL KAVRAMLAR Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Kılavuzu İstanbul, Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 2 PAZARLAR... 2 2.1 ANA PAZARLAR... 2 2.1.1 PAY OPSİYON ANA PAZARI... 2 2.1.2 ENDEKS OPSİYON ANA PAZARI...

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 1 NEDEN MKT? Nitelikli MKT CPSS/IOSCO Prensiplerine uyum AB de yerleşik kurumlara hizmet verebilmek veya bu kurumların Basel sermaye

Detaylı