FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4"

Transkript

1

2

3 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 5 Not 30 İlişkili taraf açıklamaları 11 Not 40 Nakit ve nakit benzerleri 13 Not 50 Ticari alacaklar ve borçlar 13 Not 60 Diğer alacaklar 14 Not 7 Peşin ödenmiş giderler 14 Not 8 Borçlanmalar 15 Not 9 Özkaynaklar 16 Not 10 Maddi duran varlıklar 16 Not 11 Maddi olmayan duran varlıklar 16 Not 12 Hasılat 16 Not 13 Satışların maliyeti 17 Not 14 Genel yönetim giderleri 17 Not 15 Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 17 Not 16 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 17 Not 17 Vergi varlık ve yükümlülükleri 18 Not 18 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 18 Not 19 Finansal araçlar 23 Not 20 Raporlama döneminden sonraki olaylar 24

4 TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Dipnot referansları Bağımsız İncelemeden denetimden geçmiş geçmiş VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Peşin ödenmiş giderler DURAN VARLIKLAR Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari borçlar Kısa vadeli borçlanmalar Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Diğer borçlar UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun vadeli borçlanmalar İlişkili taraflara borçlanmalar İlişkili olmayan taraflara borçlanmalar ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Geçmiş yıllar karları 276 Dönem karı TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

5 TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot referansları İncelemeden geçmiş 1 Ocak İncelemeden geçmiş 11 Şubat 31 Mart 2013 Hasılat Satışların maliyeti 13 ( ) -- BRÜT KAR/ZARAR Genel yönetim giderleri 14 (10.168) (20) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler 15 ( ) -- ESAS FAALİYET KARI/(ZAARI) (20) Vergi gideri - Dönem vergi gideri Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) DÖNEM KARI (20) DİĞER KAPSAMLI GELİR TOPLAM KAPSAMLI GELİR (20) İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

6 TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özkaynaklar Değişim Tablosu Dipnot referansları Ödenmiş sermaye Geçmiş yıllar kar/(zararları) Net dönem karı/(zararı) Toplam özkaynak 11 Şubat 2013 tarihi itibarıyla bakiye Önceki yıl zararının geçmiş yıllar kar (zarar) larına aktarımı Geçmiş yıllar karları Net dönem karı/(zararı) (20) (20) 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler (20) Dipnot referansları Ödenmiş sermaye Geçmiş yıllar kar/(zararları) Net dönem karı/(zararı) Toplam özkaynak 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiye Önceki yıl zararının geçmiş yıllar kar (zarar) larına aktarımı Geçmiş yıllar karları Net dönem karı tarihi itibarıyla bakiyeler İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

7 TÜRKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Nakit Akış Tablosu Dipnot referansları İncelemeden geçmiş 1 Ocak - İncelemeden geçmiş 11 Şubat - 31 Mart 2013 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları Dönem karı/(zararı) (20) Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: -- İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler ( ) 20 Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki artış/azalış Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (6.507) -- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (1.837) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları Alınan kira sertifikası gelirleri Ödenen kira sertifikası giderleri Faaliyetlerde kullanılan net nakit B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: -- C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A+B+C+D) E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E) İlişikteki notlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

8 1 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu TF Varlık Kiralama A.Ş. ( Şirket ), 11 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 15 Şubat 2013 tarih ve 8259 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket in kuruluş amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kaynak kuruluşlarından devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek; söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek amacıyla kurulmuştur. Şirket in merkez adresi Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Caddesi No: Kartal, İstanbul dur. Şirket in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. %100,00 %100,00 Toplam %100,00 %100,00 tarihi itibarıyla, Şirket in personeli bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygunluk beyanı İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal durum tablosu ve tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 13 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir Finansal tabloların hazırlanış şekli Şirket in ilişikteki finansal tabloları SPK nın 7 Haziran 2013 tarihli Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru suna uygun olarak hazırlanmıştır Geçerli ve raporlama para birimi Şirket in geçerli ve raporlama para birimi Türk Lirası ( TL ) olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Finansal tablolar, Şirket in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılır. 5

9 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) tarihi itibariyle yürürlüğe giren standartlar ve yorumlar 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla, Şirket TMS/TFRS ile bunlara ilişkin ek ve yorumları uygulamıştır tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamış yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin ilişikteki finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda açıklanmıştır Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi Kar payı gelir/giderleri Kar payı gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir Finansal araçlar Türev olmayan finansal varlıklar i) Ticari ve diğer alacaklar Ticari ve diğer alacaklar borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu ticari ve diğer alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedellerinden varsa şüpheli ticari alacak karşılıkları düşüldükten sonra kayıtlara net değerleri ile yansıtılmaktadır. ii) Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 6

10 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Türev olmayan finansal yükümlülükler i) Finansal borçlar Finansal borçlar elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilen değerleri üzerinden değerlenmektedir. ii) Ticari ve diğer borçlar Ticari ve diğer borçlar ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedellerinden kayıtlara yansıtılmaktadır. Sermaye i) Adi hisse senetleri Adi hisse senetleri özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisse ihraçları ile doğrudan ilişkili ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklardan azalış olarak kayıtlara alınır. Finansal varlıklardaki değer düşüklüğü Şirket her raporlama tarihinde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Şirket, ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder. Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın ( zarar/kayıp olayı ) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması muhtemel kayıplar, olasılığın yüksekliğine bakılmaksızın muhasebeleştirilmez. Ticari ve diğer alacaklar Şirket, ticari ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü göstergelerini ayrı ayrı değerlendirmektedir. İtfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü, finansal varlığın kayıtlı değeri ile gelecekte beklenen nakit akışlarının, orijinal iç verim oranı ile bugünkü değerine indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Kayıplar kar veya zararda kayıtlara alınır ve alacaklarda bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle gösterilir. Değer düşüklüğü oluşan varlık üzerinden hesaplanan kar payı gelirleri iskonto edilmek suretiyle kayıtlara alınmaya devam edilir. Değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olay değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kar veya zararda muhasebeleştirilerek daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararından iptal edilir. 7

11 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Netleştirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal durum tablosu net değerleri ile gösterilir Kur değişiminin etkileri Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL ye çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama dönemi sonunda geçerli kur üzerinden dönem sonunda TL ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna yansıtılmaktadır Pay başına kazanç Pay Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı TMS 33 e göre pay senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler pay başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket in payları borsada işlem görmediğinden, ilişikteki finansal tablolarda pay başına kazanç hesaplanmamıştır Raporlama döneminden sonraki olaylar Raporlama dönemi sonu ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama döneminden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır: - Raporlama dönemi sonu itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması (raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olaylar); ve - ilgili olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama döneminden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar). Raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise, Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve koşullu varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 37 ) uyarınca, herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa, Şirket söz konusu hususları ilgili finansal dipnotlarda açıklamaktadır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır. 8

12 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) İlişkili taraflar Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlanırlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dâhildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Dönemin vergi karşılığı, cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenmiş verginin değişim farkını içermektedir. Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama dönemi sonunda geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya alacağı, varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya alacağı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda kaydedilir. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı tahmin edilen vergi oranları kullanılmaktadır. Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir Çalışanlara sağlanan faydalar Kıdem tazminatı İlişikteki finansal tablolarda, Şirket in tarihi itibarıyla personeli bulunmadığı için kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmamaktadır Nakit akış tablosu Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akış tablosunu düzenlemektedir. Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akışları gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 9

13 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Bölümlere göre raporlama Şirket in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından finansal performansları ayrı takip edilen bölümleri olmadığından faaliyet bölümlerine göre raporlama yapılmamıştır. 2.3 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Finansal tabloların TMS ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınmaktadır. 2.4 Muhasebe hataları Tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak düzenlenmekte ve önceki dönem finansal tabloları yerinden düzenlenmektedir. 10

14 3 İlişkili taraf açıklamaları İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir: Nakit ve nakit benzerleri Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam İlişkili taraflardan diğer alacaklar Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam İlişkili taraflara uzun vadeli borçlar Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam

15 3 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) İlişkili taraflarla işlemler tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ve 11 Şubat 2013 tarihinde başlayıp 31 Mart 2013 tarihinde sona eren döneme ait ilişkili taraflarla işlemler aşağıdaki gibidir: İlişkili taraflardan gelirler 1 Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam İlişkili taraflardan esas faaliyetlerine ilişkin diğer gelirler 1 Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Toplam Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde, Şirket üst yönetimine ödenen ücret ve benzeri menfaatler bulunmamaktadır (31 Mart 2013: Bulunmamaktadır). 12

16 4 Nakit ve nakit benzerleri ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: Bankalar Özel cari hesaplar Finansal durum ve nakit akış tablolarında yer alan toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar tarihinde nakit ve nakit benzerleri tutarı TL olup tamamı Türk Lirasından oluşmaktadır (31 Aralık 2013: TL). tarihi itibarıyla, Şirket in nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:Bulunmamaktadır). 5 Ticari alacaklar ve borçlar Kısa vadeli ticari alacaklar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki gibidir: İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar (Not 3) (1) İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar (2) (1) (2) Toplam TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Ocak 2014 tarihlerinde halka arz edilen, TL nominal değerli, 179 gün vadeli, 18 Temmuz 2014 itfa tarihli ve TRDTFVK71410 ISIN kodlu kira sertifikaları, Borsa Yönetim Kurulunun 21 Şubat 2013 tarihli kararı çerçevesinde, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda kot içi olarak 21 Ocak 2014 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. İhraç edilen menkul kıymetlere istinaden ana ortaklıktan (Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.) alınacak tutarlar, SUKUK (kira sertifikası) ihraçları ile fonlanan gayrimenkul satım- geri kiralama (finansal kiralama) ile ilişkilidir. İhraç edilen menkul kıymetlere istinaden diğer kuruluştan alınacak tutarlar, SUKUK (kira sertifikası) ihraçları ile fonlanan gayrimenkul satım- geri kiralama (finansal kiralama) ile ilişkilidir. 13

17 5 Ticari alacaklar ve borçlar (devamı) Uzun vadeli ticari alacaklar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in uzun vadeli ticari alacakları aşağıdaki gibidir: 14 İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar (Not 3) (1) İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar (2) Toplam (1) İhraç edilen ABD doları tutarındaki kira sertifikaları sağlanan fonlar Şirket in ana ortağı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ye kredi olarak transfer edilmiştir. Kredi vadeleri ihraç edilen kira sertifikalarının vadeleri ile aynıdır. Kredi hesaplarından alınan gelir paylaşım oranları ortalama %3,95 dir. Bu kredi karşılığında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. den finansal kiralama alacakları teminat olarak alınmıştır. (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Ocak 2014 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile onaylanan, TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak, TL nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin tertip ihraç belgelerinin onaylanmış olup bu kapsamda, TRDTFVK11614 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, TL nominal değerli birinci tertip ve TRDTFVK11713 ISIN kodlu, 1092 gün vadeli, TL nominal değerli ikinci tertip kira sertifikalarının tahsisli olarak ihracı 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhraç edilen menkul kıymetlere istinaden diğer kurumdan alınacak tutarlar SUKUK (kira sertifikası) ihraçları ile fonlanan gayrimenkul satım- geri kiralama (finansal kiralama) ile ilişkilidir. tarihi itibarıyla, şüpheli alacak karşılığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). Ticari borçlar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in ticari borçları aşağıdaki gibidir: Diğer ticari borçlar Toplam Diğer alacaklar tarihi itibarıyla, Şirket in 31 TL tutarındaki diğer alacakları Türkiye Finans Katılım Bankası na yansıtılan giderlerden alacaklardan oluşmaktadır (31 Aralık 2013: TL). Ayrıca, Şirket in 253 TL tutarında devreden KDV ve diğer çeşitli alacağı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 7 Peşin ödenmiş giderler ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in diğer dönen varlıkları aşağıdaki gibidir: Gelecek aylara ait giderler Toplam

18 8 Borçlanmalar Kısa vadeli borçlanmalar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in kısa vadeli borçlanmaları aşağıdaki gibidir: Kira sertifikasına ilişkin kısa vadeli borçlar Toplam Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in uzun vadeli borçlanmalarının kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir: Kira sertifikasına ilişkin kısa vadeli borçlar Toplam Uzun vadeli borçlanmalar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in uzun vadeli borçları aşağıdaki gibidir: Kira sertifikasına ilişkin uzun vadeli borçlar İlişkili olmayan taraflara borçlanmalar Toplam Mayıs 2013 tarihinde ihraç edilen ABD Doları tutarında, gün vadeli, 2 Mayıs 2018 itfa tarihli kira sertifikalarından oluşmaktadır. Kira sertifikalarına ilişkin yıllık gelir dağıtım oranı %3,95 olarak belirlenmiştir. Kira sertifikaları için Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. den teminat olarak alınan finansal kiralama alacakları teminat olarak gösterilmiştir. TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Ocak 2014 tarihlerinde halka arz edilen, TL nominal değerli, 179 gün vadeli, 18 Temmuz 2014 itfa tarihli ve TRDTFVK71410 ISIN kodlu kira sertifikaları, Borsa Yönetim Kurulunun 21 Şubat 2013 tarihli kararı çerçevesinde, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda kot içi olarak 21 Ocak 2014 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 14 Ocak 2014 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile onaylanan, TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılacak, TL nominal değerli kira sertifikası ihracına ilişkin tertip ihraç belgelerinin onaylanmış olup bu kapsamda, TRDTFVK11614 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, TL nominal değerli birinci tertip ve TRDTFVK11713 ISIN kodlu, gün vadeli, TL nominal değerli ikinci tertip kira sertifikalarının tahsisli olarak ihracı 22 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 15

19 9 Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Şirket in tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye tutarı TL olup her biri 1 TL tutarında adet hisseden oluşmaktadır. (31 Aralık 2013: TL) Şirket in tarihi itibarıyla imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket in yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Tutar % Tutar % Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş , ,00 Toplam ödenmiş sermaye , ,00 10 Maddi duran varlıklar Şirket in, tarihi itibarıyla maddi duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 11 Maddi olmayan duran varlıklar Şirket in, tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 12 Hasılat tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ve 11 Şubat 2013 tarihinde başlayıp 31 Mart 2013 tarihinde sona eren döneme ait, Şirket in hasılat geliri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Kira sertifikası reeskont gelirleri TRDTFVK71410 gelir reeskontu TRDTFVK11713 gelir reeskontu TRDTFVK11614 gelir reeskontu Kira sertifikaları işlem komisyon gelirleri Kira sertifikaları işlem gelirleri Toplam

20 13 Satışların maliyeti tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ve 11 Şubat 2013 tarihinde başlayıp 31 Mart 2013 tarihinde sona eren döneme ait, Şirket in satışların maliyetine ilişkin giderleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Kira sertifikası reeskont giderleri TRDTFVK71410 gider reeskontu TRDTFVK11713 gider reeskontu TRDTFVK11614 gider reeskontu Kira sertifikaları işlem giderleri Toplam Genel yönetim giderleri tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ve 11 Şubat 2013 tarihinde başlayıp 31 Mart 2013 tarihinde sona eren döneme ait, Şirket in genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Danışmanlık ve müşavirlik giderleri Vergi, resim ve harçlar Kuruluş ve örgütlenme giderleri Diğer çeşitli giderler Toplam Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler 1 Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Kur farkı gelirleri Hizmet gelirleri (*) Toplam Ocak 11 Şubat 31 Mart 2013 Kur farkı giderleri Toplam (*) Genel yönetim giderlerinin Türkiye Finans Katılım Bankası na yansıtılmasından oluşmaktadır. 16 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler Şirketin, tarihi itibarıyla, karşılık, koşullu varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 17

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı