T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar Dr. Temel ŞAHİN Muharrem AKSUNGUR Nilgün AKSUNGUR Adnan ERTEKEN Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TRABZON 1999

2 ÖNSÖZ Karadeniz de deniz kafeslerinde balık üretimi önem kazanan bir sektördür. Bu sektörün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Başlangıçta çok sayıda girişimci Karadeniz de kafeslerde gökkuşağı alabalığı üretimine başlamış, ancak yaz başlangıcında su sıcaklığının 20ºC yi geçmesi önemli sorunlar yaratmıştır. Sonuçta çoğu girişimci faaliyetlerini durdurmuş, diğerleri ise alternatif yaklaşım ve türler aramaya başlamıştır. Bu nedenle, yıl boyunca üretimi yapılabilecek ilk alternatif tür olarak levrek balığı düşünülmüştür. Levrek balığı ekonomik değerinin yüksek olması ve yapay yöntemlerle üretilmesi ile akuakültür alanında önem kazanan bir tür olmuştur. Bu çalışmada, Ege ve Akdeniz in balığı olan levreğin Karadeniz koşullarında büyüme, yem değerlendirme ve yaşama özellikleri incelenerek, bu türün Karadeniz de yetiştiricilik imkanları araştırılmıştır. Çalışma sonunda, Karadeniz şartlarında levrek balığının yetiştiricilik potansiyelinin belirlenmesine yönelik çeşitli gözlemsel ve deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçların irdelenmesi ile hazırlanan bu raporun üreticilere ve araştırmacılara hayırlı olmasını dilerim. Yusuf KAYIKÇI Enstitü Müdürü

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...II ABSTRAKT... III TAVSİYELER... V 1. GİRİŞ LİTERATÜR BİLGİLERİ MATERYAL VE METOD Balık Materyali Kafes Materyali Yem Materyali Araştırma Planı Çevresel Parametrelerin Belirlenmesi Biyometrik Ölçümlerin Yapılması Yemleme Tekniği ve Yem Değerlendirmenin Belirlenmesi Büyümenin Belirlenmesi Yaşama Oranının Belirlenmesi Verilerin Değerlendirilmesi SONUÇLAR TARTIŞMA ÖZET LİTERATÜR LİSTESİ PROJE BÜTÇESİ İCMALİ YÜRÜTÜCÜLERİN ÖZGEÇMİŞİ LİFLET ÖRNEĞİ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. II

4 ABSTRAKT Bu araştırmada, levrek balığı (Dicentrarchus labrax) nın Karadeniz koşullarında (S 16 18) deniz kafeslerinde büyüme performansı ve yetiştiricilik imkanları belirlenmeye çalışılmıştır. Üç aşamada gerçekleştirilen araştırmanın; Birinci aşaması 21 Temmuz 1993 tarihinde 8.3±3.01 cm boy ve 5.9±2.27 g ağırlıktaki (n=2588) balıkların Trabzon-Yomra balıkçı barınağındaki kafeslere yerleştirilmesi ile başlanmış ve 27 Ekim 1994 tarihinde tamamlanmış. İkinci aşaması 19 Haziran 1995 tarihinde 6.1±0.73 cm boy ve 2.3±0.93 g ağırlıktaki (n=2500) balıklarla başlamış ve 25 Aralık 1996 tarihinde tamamlanmış. Üçüncü aşaması ise 03 Ekim 1996 tarihinde 11.2±1.29 cm boy ve 20.1±7.39 g ağırlıktaki (n=2000) balıklarla başlanmış ve 03 Ocak 1998 tarihinde tamamlanmıştır. Balıklar günde üç kez doyuncaya kadar el ile yemlenmiştir. Büyüme ve yem değerlendirmeyi belirlemek için yaklaşık bir aylık aralıklarla farklı adet balık örnek olarak alınmış ve balıkların boy ve ağırlıkları ölçülmüştür. Deniz suyunun sıcaklığı, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, ph ve tuzluluk değerleri günlük olarak belirlenmiştir. Yem değerlendirme oranının birinci aşamada , ikinci aşamada ve üçüncü aşamasında 1.57 ile 3.63 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Mutlak ağırlık artışı, birici aşamada 450 günde SBO ile 223 g, ikinci aşamada 550 günde SBO ile 228 g ve üçüncü aşamada 455 günde SBO ile 166 g olduğu tespit edilmiştir. Kondisyon faktörü birinci aşamada arasında ve ortalama 1.28, ikinci aşamasında arasında ve ortalama 1.26, üçüncü aşamasında arasında ve ortalama 1.27 olarak gerçekleşmiştir. Aylık yaşama oranının yüksek, ancak toplam yaşama oranının %70 olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, yılın 6 ayında (mayıs-ekim) ortalama su sıcaklığı 16ºC in üzerinde seyretmekte ve bu dönemde kabul edilebilir oranda (SBO 0.5) bir büyüme meydana gelmektedir. Doğu Karadeniz koşullarında özellikle su sıcaklığı bu türün yetiştiriciliğini sınırlayan önemli bir faktördür. Ancak, iyi bakım ve besleme uygulanarak deniz kafeslerinde ticari boyutta yetiştiriciliği yapılabilir. Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği, Dicentrarchus labrax, Doğu Karadeniz, Büyüme Performansı, Kafes Balıkçılığı, Yem Değerlendirme. III

5 ABSTRACT SEA BASS (Dicentrarchus labrax) REARING IN THE BLACK SEA In this study, growth performance of sea bass (Dicentrarchus labrax) juveniles were studied in cages in Eastern Black Sea condition (16-18 S) and culture potential of this species in the Black Sea has been evaluated. The study has been carried out in three rearing stages; the first stage of 8.3±3.01 cm in length and 5.9±2.27 g in weight juveniles (n=2588) were transferred to marine cages located in Trabzon-Yomra Fisherman Shelter at 21 July 1993 and growth followed until 27 October 1994, second stage of 6.1±0.73 cm in length and 2.3 g in weight juveniles (n=2500) were transferred to same cage at 19 June 1995 and growth followed until 25 November 1996 and third stage of 11.2±1.29 cm in length and 20.1 g in weight juveniles (n=2000) were transferred to cage at 03 November 1996 and growth followed until 03 January Fish fed ad libitium by hand three time in day, up to they were satisfied. Temperature, dissolved oxygen, ph and salinity values were measured by daily. At monthly intervals, different number of fish were taken as sample and lengths and weights of fish were measured for determining growth and feed conversion ratio. At the end of the growing seasons, weight gains were determined as 223 g with SGR after 450 day in the first stage, 228 g with SGR after 550 day in the second stage and 166 g with SGR after 455 day in the third stage. Feed conversion ratio varied with temperature in all stages and ranged between , and respectively. Condition factors were estimated as (1.28), (1.26) and (1.27) respectively. Monthly survival rates were high, but total survival rate has been estimated around 70 %. The growing season of sea bass in Black Sea, where temperature increase above 16ºC lasts only around 6 months (May October). As a result, in Eastern Black Sea seawater temperature seems to be the main factor limiting the growth and the cage farming with good management might be practised. Key Words: Sea Bass, Dicentrarchus labrax, Eastern Black Sea, Growth Performance, Cage Farming, Food Conversion Rate. IV

6 TAVSİYELER Çalışma sonunda, levrek balığının Karadeniz koşullarında kafeslerde üretiminin yapılabileceği görülmüştür. Ancak, levrek balığının yetiştiriciliğinin Karadeniz de yoğun olarak yetiştirilen gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğine nazaran ekonomikliği tartışılabilir. Bunun yanında deniz kafeslerinde alabalık üreten işletmeler yaz aylarında kafeslerini boşaltmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle levrek balığının büyüme sezonu olan yaz aylarında boş kalan kafeslerde levrek balığı besleyerek, hem atıl olan kafesler değerlendirilmiş olur hem de tüketicilere ikinci bir ürün sunma imkanı sağlanabilir. Yetiştiricilikle uğraşmayı düşünen girişimcilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus bilinçli ve rantabıl bir yetiştiricilik yapabilmek için gelişen teknolojiyi takip etmek ve aynı zamanda canlı ile uğraşmak ve doğa ile mücadele etmekten kaynaklanabilecek riskleri hiçbir zaman göz ardı etmemektir. Levrek balığının Karadeniz de yetiştiriciliğinin sağlam temellere oturtulması için tuzluluk şartlarında yavru üretim imkanlarının araştırılması ve ayrıca kış aylarında meydana gelen ağırlık kaybının bu balığın et kalitesi ve üreme özelliklerine etkisinin belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü, levrek balığının Karadeniz şartlarında cinsi olgunluğu, yumurta verimi, yavru çıkışı gibi üreme özelliklerine ait yeterli bilgi mevcut değildir. V

7 1. GİRİŞ Son yıllarda dünyada aquakültür çalışmaları önem kazanmıştır. Diğer balık türlerinde olduğu gibi levrek balığının da yetiştirilmesi konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Tüm denizlerimizde bulunmasına ve avlanmasına karşın, doğal üretimi giderek azalmaktadır. Son yıllarda Doğu Karadeniz'de kayda değer miktarda avlanamamıştır. Levrek balığı coğrafik olarak Karadeniz den Atlantik, Baltık Denizi ve Kuzey Deniz e kadar tüm denizlerde bulunur. Levrek balığı üzerine ilk yetiştiricilik çalışmaları 1905 yılında Fabre Domerge ve Bietrix tarafından yapılmıştır. Levrek balığının ticari boyutlarda üretimi 1970 li yıllarda Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde başlanmıştır. Ülkemizde ise 1985 yılından sonra yavru üretimi ve besiciliği yapılmaktadır (Alpbaz, 1990; Uçal ve Benli, 1993). Balıkların soğuk kanlı canlılar olduğu ve buna bağlı olarak yoğun üretilmelerinde çevre şartları, balığın genetiği ve yetiştirme tekniğinin, balıkların büyüme ve yem tüketimlerinde büyük değişiklere neden olduğu bilimsel bir gerçektir (Bone ve ark., 1995). Kaliteli ve lezzetli ete sahip olan levrek balığı, dünya pazarlarında kolayca alıcı bulmasıyla ekonomik bir değer taşır. Bu nedenle bütün Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz balıkçılığında da öneme sahiptir. Ekonomik değeri yüksek olan bu balığın doğal stoklarının giderek azalması, yapay olarak yumurta alınabilmesi, kafeslerde yetiştirilebilmesi, kısa zamanda pazar boyuna ulaşması, bir çok Avrupa ve Afrika ülkelerinde uygulamaya yönelik çalışmaları başlatmıştır. Günümüzde İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, İsrail ve Tunus gibi ülkelerde levreğin yapay üretimi bir endüstri halini almıştır (Alpbaz, 1990; Gökoğlu, ve Baran, 1991). Levrek balığını daha ekonomik üretmek için, dünyanın bir çok ülkesinde, çeşitli çevre şartlarında yetiştiriciliği ve adaptasyonu konularında yerel koşullara göre çok detaylı araştırmalar yürütülmektedir (Claridge, ve Porter, 1983; Hidalgo ve ark., 1987; Barnabe ve Coz, 1987; Boujard ve ark., 1996) yıllarında hamsi üretiminde gözlenen önemli azalmanın da etkisi ile ülkemizin Karadeniz sahillerinde balık yetiştiriciliğinde önemli bir faaliyet başlamıştır. Başlangıçta çok sayıda girişimci Karadeniz de kafeslerde yetiştirilebilen tek tür olan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimine başlamış, ancak yaz başlangıcında (haziran) su sıcaklığının bu tür için letal limit olan 20 C yi geçmesi önemli sorunlar

8 2 yaratmıştır. Sonuçta çoğu girişimci faaliyeti durdurmuş, diğerleri ise alternatif yaklaşım ve türler aramaya başlamışlardır. Karadeniz in belirgin mevsimsel sıcaklık varyasyonu gösteren acı sularında yetiştiriciliği yapılabilecek alternatif tür olarak levrek balığı düşünülmüştür. Bugün, Doğu Karadeniz de Trabzon ve Ordu civarında bazı özel kafes işletmelerinde bu türün üretimi yapılmaktadır. Ancak, üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmanın amacı levrek balığının Karadeniz koşullarında büyüme ve yem değerlendirmesini tespit ederek, mevcut şartlarda en uygun ve ekonomik üretim tekniğini belirlemek, ticari boyutta üretimine zemin hazırlamaktır. Karadeniz de kafes balıkçılığında alabalık üretimi yanında ekonomik değeri yüksek bir balık olan levrek (Dicentrarchus labrax L.) alternatif ürün olarak sunulmaktadır. 2. LİTERATÜR BİLGİLERİ Levrek balığı üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla yetiştiriciliğin en hassas dönemi olan larva evresinde yoğunlaşmıştır. Ancak büyütme evresini içeren çalışmalar da mevcuttur. Doğal ortamda yıl boyunca çeşitli derinliklerde tek başına yaşayan levrek balığı sonbahar ve kış aylarında özellikle lagünler, nehir ağızları ve kayalık littoral bölgeleri tercih eder. Sığ ve sahile yakın yerlerde küçük sürüler oluşturabilirler. Gündüzleri yüzeye, geceleri ise deniz zeminine yakın yüzerler (Alpbaz, 1990; Uçal ve Benli, 1993; Morkan, 1998). Su sıcaklığı ve tuzluk değişimlerine karşı toleranslı olup 5 28 C sıcaklık ile 5 50 tuzluluk değerleri arasında yaşayabilirler. Büyüme için ideal su sıcaklığının C olduğu bildirilmiştir (Uçal ve Benli, 1993; Claridge ve Porter, 1983). Claridge ve Potter (1983), Severn nehri ağzındaki levreklerin büyüme özelliklerini belirlemeye çalışmışlardır. Bu araştırıcılar, levreklerin büyüme oranının, öncelikle su sıcaklığı tarafından belirlendiğini öne sürmüşlerdir. 0 + yaş grubu levreklerin total boy ortalaması ekim 1972, 1973 ve 1974 de mm iken, ekim 1975 ve 1976 da aylık ortalama su sıcaklığının önceki yıllardan 2-3 C daha yüksek olması sebebiyle, aynı yaştaki balıkların 58 mm boya ulaştıkları belirlenmiştir. Araştırıcılar, levreklerin da daha hızlı büyümesinin sebebini yüksek su sıcaklığına bağlamışlardır.

9 3 Hidalgo ve ark. (1987), su sıcaklığının büyüme oranı, biyokimyasal vücut kompozis-yonu ve yem değerlendirme üzerine etkisini çalışmışlar ve optimuma yakın yüksek su sıcaklığının aktif yem alımını, büyüme oranını ve sindirim oranını artırdığını gözlemişlerdir. Zanuy ve Carrillo (1985), iki farklı osmotik ortama adapte edilen deniz levreklerinin yem tüketimi, yemleme ve büyüme oranlarını karşılaştırmışlardır. Çalışma, tuzluluğu 37.8 olan deniz ve 3.5 tuzluluğa sahip acı su ortamlarında 15 ay sürdürülmüştür. Sıcaklık ve tuzluluğun, büyüme ve yem tüketim oranını etkilediği ve özellikle yem tüketimi üzerinde sıcaklığın tuzluluktan daha güçlü bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, her iki ortamda iyi bir yem değerlendirme oranı için optimum su sıcaklığının C arası olduğu bulunmuştur. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi nde, Urla - İskele tesislerinde üretilen deniz levreklerinin doğal sıcaklık koşullarında beslenmesi ve gelişmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Yumurtadan çıkıştan itibaren 6 ay boyunca tanklarda yetiştirilen balıklar, daha sonra Bodrum da ahşap bir kafese stoklanarak 19 ay boyunca gelişimleri gözlenmiştir. Gerek tanklarda yapılan larva ön besleme ve adaptasyon ve gerekse ağ kafeslerde yürütülen yetiştiricilik çalışmasında elde edilen bulguların, literatürlerin doğrultusunda optimum değerler arasında olduğunu vurgulamışlardır (Korkut ve ark., 1995). Okumuş (1997) Sürmene Deniz Bilimleri fakültesinde yuvarlak tanklarda deniz levreğinin büyüme özelliklerini belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada, ocak nisan ayları arasında deniz suyu sıcaklığının 16 C in altına düşmesine bağlı olarak, balıkların bu dönemde ağırlık kaybına uğradığı, ancak mayıs eylül aylarında yetiştiricilik için uygun bir büyümenin sağlandığı belirtilmiştir. Tsevis ve arkadaşları (1992), iki farklı besleme frekansının balıkçıklarda yem değerlendirme oranına etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 250 litrelik tanklarda yürütülen çalışma boyunca, su sıcaklığı C ve tuzluluk arasında değişmiştir. Belirli periyotlarda ilk besleme grubundaki balıklar sadece gündüz, ikinci gruptakiler ise tüm gün (24 saat) beslenmişlerdir. Çalışma sonunda, günlük besin tüketim miktarının, yukarıda belirtilen iki besleme gurubu tarafından etkilendiği tespit edilmiştir. Hiç yem verilmeyen balıklarda ağırlık kaybı olurken, günde 1 kez yem verilen balıklarda büyüme oranının düştüğü bulunmuştur. Besleme frekansı artırıldığında (2, 3 ve 4 kez), ikinci gruptaki büyümenin ilk gruptaki balıklardan daha yüksek olduğu

10 4 gözlenmiştir. Buna karşın daha az sıklıkta yemlenen balıklarda yem değerlendirme oranının daha iyi olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, deniz levreği balıkçıkları için optimum sürenin 6 saat olduğu belirlenmiş ve gün ışığı haricinde de yemlemenin yararlı olabileceği vurgulanmıştır. Dendrinos ve Thorpe (1985), deniz levreklerinde etin biyokimyasal kompozisyonunu ve büyüme üzerine tuzluluğun etkisini belirlemeye çalışmışlardır g başlangıç ağırlığına sahip balıkların 12 aylık bir deneme sonunda ağırlık ve boylarını karşılaştırmışlardır. Sonuçta genç levreklerin 5-35 tuzluluklar arasında yaşamlarını sürdürebildikleri, fakat tatlı suda birkaç gün içinde öldükleri tespit edilmiştir. Ayrıca 19 C de büyüme için optimum tuzluluk 30 olarak belirlenmiş ve 25 tuzlulukta büyüme oranının düşük, fakat 33 ten iyi olduğu ve yaklaşık 22 den daha düşük tuzluluk seviyelerindeki büyümenin ise deniz suyuna ( 33) oranla daha düşük olduğu gözlenmiştir. Boy - ağırlık ilişkilerinin tuzlulukla değiştiği, yem alımının ağırlık ve yaşın artışıyla azaldığı ve tuzluluk artışıyla arttığı çalışmanın diğer önemli bulgularıdır. Ballestrazzi ve ark. (1994), farklı protein seviyelerine sahip yemlerin, deniz levreğinin büyümesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır C sıcaklık ve tuzluluk değişim sınırlarında 168 gün süren çalışmada balıklar günde kez yemlenmişlerdir. Son ağırlık ve yüzde ağırlık artışının protein seviyesi tarafından etkilendiği (p<0.05), fakat protein kaynağı tarafından etkilenmediği tespit edilmiştir. Hidalgo ve Alliot (1988) ise deniz levreği yavrularının protein ihtiyacı üzerine, farklı su sıcaklıklarının etkisini araştırmışlardır. 48 günlük çalışma sonucunda ham protein ihtiyacının su sıcaklığına bağlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Langar ve Guillaume (1994), deniz levreği yavrularına verilecek günlük yem miktarının belirlenmesi amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada, 1.25 g ağırlıktaki balıklar, 18 1 C sıcaklık ve 34 tuzlulukta 30 gün boyunca saat 9:00, 13:00 ve 17:00 de yemlenmişlerdir. Protein kaynağı ne olursa olsun, balıklara verilecek günlük yem miktarının, canlı ağırlığın maksimum %3.5 i civarında olduğu tespit edilmiştir. Barnabe ve Coz un (1987), tropikal sulardaki kafeslerde yaptıkları deniz levreği yetiştiriciliği çalışmalarında, Martinik deki büyümenin ortalama 29.5 C sıcaklık ve tuzlulukta, Doğu Akdeniz den 2.5 kat daha hızlı olduğunu ve 3 g lık balıkların 12 ay sonunda, 300 g lık pazarlama büyüklüğüne ulaştıklarını gözlemişlerdir.

11 5 Melotti ve ark. (1992), Kuzey Adriyatik lagünlerinde üretimi artırmak için, entansif balık yetiştiriciliğinde atık su kullanım imkanını belirlemek amacıyla bir yıllık bir çalışma yürütmüşlerdir. Hacim, debi, biyolojik oksijen ihtiyacı, amonyak ve fosfat gibi parametrelerin farklılık gösterdiği iki değişik araştırma ortamında, Po Deltası nın güneyindeki büyüme ile, kuzeyindeki büyüme arasında çok fazla fark olmadığı tespit edilmiştir. Boujard ve ark. (1996), otomatik yemleme yöntemi kullanılarak yemlenen levreklerde, beslenme düzeni ve bu yöntemin yem değerlendirme, büyüme ve besin ihtiyacı üzerine ne gibi etkileri olduğunu belirlemek amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırmada kullanılan balıklar 40 ar adet olmak üzere, 8 2 l/dak lık debiye sahip 500 litrelik tanklara stoklanmış ve iki farklı besleme modeli uygulanmıştır. 2 aylık araştırma süresince balıklar tuzluluk, %80 in üstünde oksijen doymuşluğu ve C sıcaklıklar arasında gözlenmişlerdir. Araştırma sonucunda, sadece alaca karanlık ve şafak sökmesinde beslenen balıklarda ağılık artışı, sadece gece yarısı ve gün ortası beslenen balıklardan daha iyi bulunmuş fakat, bu farkların önemli olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca besin tüketimi, günlük canlı ağırlığın % si olarak gerçekleştirmiştir. Levrekler ayrı eşeylidirler, erkek ve dişi balıklar birbirine benzemelerine rağmen bazı ayrıt edici özellikleri vardır; Dişi balıklarda burun yapısı daha sivrice olup, vücutları daha geniş yapılıdır. Erkekler ise ince-uzun yapılı olup, ağırlıkları dişilere nazaran daha azdır. Ergin bireylerde üreme periyodunda testis ve ovaryumlar birbirlerinden oldukça farlıdır. Vücudun karın bölgesinin arka kısmında yer alan gonadlar dişilerde genital açıklıkla, erkeklerde ise genital bir çıkıntı ile dışarı açılır. Ovaryumlar silindirik şekilde olup, bu dönemde pembemsi veya turuncu renktedirler. Testisler ise üçgenimsi bir yapıya sahip olup, renkleri de beyazdır (Uçal ve Benli, 1993; Morkan, 1998). Cinsi olgunluğun tüm stoklarda ve bölgelerde yaştan ziyade balık büyüklüğüne bağlı olduğu belirtilmektedir. Doğal ortamda (Akdeniz) erkek bireyler 2 3 yaş ve cm boyda, dişiler 3 5 yaş ve cm boyda cinsi olgunluğa erişirler. Kültür koşullarında ise genel olarak erkekler 2, dişiler 3 yaşta cinsi olgunluğa ulaşırlar (Alpbaz, 1990; Bernabe, 1993; Muir ve Robert, 1993). Levrek balığının erkek bireylerinin dişilere oranla daha yavaş büyüdükleri saptanmıştır. Ilıman denizlerde birinci yaşta büyüme oldukça hızlıdır. İkinci yaştan itibaren alınan enerjinin bir kısmı gonad gelişimine harcandığı için büyüme hızı azalır. Gonad

12 6 gelişimi Akdeniz de eylül ayında başlar, yumurtlama ise aralık mart ayları arasında, özellikle ocak ayı içerisinde, Ingiltere de nisan mayıs aylarında, İrlanda da temmuz ayında ve Atlantik te ise nisanda gerçekleşir (Kennedy ve Fitzmaurice, 1972; Bernabe, 1993; Blazquez ve ark., 1995). Karadeniz de levreğin üreme özeliklerine ait yeterli bir çalışma bulunmamaktadır.

13 3. MATERYAL VE METOD Balık Materyali Levrek Balığının Özellikleri. Sistematikteki Yeri (Mater ve ark., 1989). Phylum : Vertabrata Subphylum : Pisces Classis : Osteichthyes Ordo : Perciformes Famliya : Serranidae Genus : Dicentrarchus Species : Dicentrarchus labrax (Linne 1758) Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Vücut yan tarafladan yassılaşmış ve iri ktenoid pull ile örtülmüştür. Sikloid pullar ense ve yanaklar üzerindedir. Burun kısmı pulsuzdur. Yanal çizgi üzerinde arası pul bulunur. Birinci solungaç yayı üzerindeki brankiospin sayısı arası değişir. Dorsal yüzgeçleri aralıdır. Dorsal yüzgeçte 8 veya 10 diken ışın bulunur, ikinci dorsal yüzgeçte 1 diken, 14 yumuşak ışın bulunur. Anal yüzgeçte ise 3 diken, yumuşak ışın bulunmaktadır. Ağız büyük ve vomer üzerinde yarım ay şeklinde dişler bulunur. Operkulum ve preoperkulum üzerinde diken çıkıntılar yer almaktadır. Renk, sırt kısmında koyu gri-esmer, yanlarda gümüşi, karın kısmında beyazdır. Erginlerin sırtı lekesiz koyu renkte, gençlerde bazen siyah lekelidir. Göz kemiğinin üstünde de siyah lekeler bulunur. Maksimum boy 1 m, maksimum ağırlık 12 Kg ı bulur (Şekil 1). Doğal ortamda yırtıcı ve et ile beslenen Levreğin genç bireylerinin besinlerini çeşitli Gammarus gibi Amphipdlar, Idothea ve Ligia gibi İsopodalar, Crangon gibi küçük karidesler oluşturur. Büyük balıklar ise daha çok Sardalya gibi balıkları, Sepia ve Loligo gibi Cephalopodları, Palaemon, Carcinus ve Portunus gibi Cuructacea tercih eder (Çelikkale, 1988; Alpbaz, 1990; Uçal ve Benli, 1993).

14 8 Şekil 1. Levrek Balığının görünüşü Kafes Materyali Araştırmada 4x4 m ebatlarında galvaniz borudan yapılmış yüzer kafesler kullanıldı. Kafeslerde ağ derinliği 4 m olarak düzenlenerek ve toplam stoklanabilir hacim torbalaşma kaybı dikkate alındığında yaklaşık 50 m 3 hesap edildi. Yüzdürücü olarak her bir kafeste 50x50x100 cm boyutunda 8 adet köpük kullanıldı. Ayrıca yemleme, ağ değiştirme, stoklama, bakım ve hasat gibi işlemleri kolayca yapabilmek için her bir kafesin etrafında ahşap malzemeden 50 cm genişliğinde servis yolu yapıldı. Araştırma 3 tekerrürlü olacağından aynı özellikteki kafeslerden altı adet kullanıldı. Kafeslerde naylon iplikten yapılmış değişik göz açıklıklarında ağlar kullanıldı. Kullanılacak ağların göz açıklığı ve ip kalınlığı balık büyüklüğüne bağlı olarak değiştirildi. Bu ağların özellikleri şöyledir: Göz açıklığı İp Kalınlığı 4 mm 210 d/ mm 210 d/18 18 mm 210 d/ mm 210 d/45

15 Yem Materyali Yemlemede piyasadan alınan ticari pelet levrek yemi kullanılmıştır. Günde 3 kez el ile serbest yemleme yapılmıştır. Verilen yem miktarı periyodik olarak tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan yemin bileşimi tablo 1 de verilmiştir. Araştırmada 2, 3 ve 4 numaralı pelet levrek yemleri kullanılmıştır. Tablo 1. Araştırmada kullanılan yemin bileşimi. TEMEL BESİN MAD. İZ İNERALLER (mg/kg) VİTAMİNLER H.Protein Max % Çinko 75 A (IU/kg) K3 (mg/kg) 20 D.Protein Min % Manganez 25 D3 «2.000 Niacin «300 K.Madde Min % Magnezyum 200 E «160 Folic Acid 10 H.Selüloz Max % 3.00 Selenyum 0.1 C(mg/kg) 125 Pant. Acid 80 H.Kül Max % Demir 3 B1 «20 Ethoxyquin 300 H.Yağ Min % Bakır 5 B2 «40 Kalsiyum Min % 1.35 İyot 3 B6 «20 Fosfor Min % 1.10 Kobalt 2 B KULLANILAN HAMMADDELER : Balık Unu, Et Kemik Unu, Soya Küspesi, Soyab, Buğday, Bonkalite, Mısır Gluteni, Kan unu, Vitamin ve Mineraller, Balık Yağı Araştırma Planı Araştırmanın birinci aşaması 21 Temmuz 1993 tarihinde Bodrum dan temin dilen 8.3±3.01 cm boy ve 5.9±2.27 g ağırlıktaki 2588 adet levrek yavrusu ile başlanmış ve araştırmanın bu aşaması 27 Ekim 1994 tarihinde tamamlanmış. Araştırmanın ikinci aşaması 19 Haziran 1995 tarihinde Yalova dan temin edilen 6.1±0.73 cm boy ve 2.3±0.93 g ağırlıktaki 2500 adet levrek yavrusu ile başlanmış. Yomra balıkçı barınağındaki kafeslere yerleştirilen balıklardan başlangıçta 15 gün ara ile alınan örneklerle biyometrik ölçümler yapılmış. Ancak, küçük balıkların hassas olmaları nedeniyle daha sonra tartım ve ölçümler aylık olarak yapılmış. İkinci aşama levreklerin porsiyonluk boya geldiği 25 Aralık 1996 tarihinde tamamlanmış. Birinci ve ikinci aşamalarda yeterli veri elde edilemediğinden araştırmanın üçüncü aşaması başlatılmış.

16 10 Araştırmanın üçüncü aşaması 03 Ekim 1996 tarihinde Bodrum dan temin edilen 11.2±1.29 cm çatal boy ve 20.1±7.39 g ağırlıktaki 2000 adet levrek yavrusunun Yomra balıkçı barınağındaki kafeslere yerleştirilmesi ile başlanmış. Biyometrik ölçümler her ay kafesten alınan örnekler üzerinde yapıldı. Araştırma, denemedeki balıkların porsiyonluk boya geldiği 03 Ocak 1998 tarihinde tamamlanmıştır Çevresel Parametrelerin Belirlenmesi Araştırmanın her safhasında çevresel parametrelerden yetiştiricilik için önemli olan su sıcaklığı, ph, tuzlulu ve oksijen günlük olarak belirlenmiş. Bu parametreler sıcaklık, ph, tuzluluk ve oksijen değerleri Horiba U-7 marka su analiz seti kullanılarak, elektrometrik yöntemi ile ölçülmüştür [APHA, 1985] Biyometrik Ölçümlerin Yapılması Bu araştırmada balıkların biyometrik ölçümleri, her kafesten tesadüfi alınan farklı adet balıktan oluşan örneklerde yapılmış. Ölçüm yapılacağı günün sabahı balıklara yem verilmemiş. Balıklar 0.04 g/l oranında MS 222 ile bayıltıldıktan sonra tek tek boy ve ağırlıkları alınmış. Boy ölçümleri, ±1mm hassasiyetli Von Bayer ölçü tahtası ile çatal boy olarak ölçüldü ve gram hassasiyetli elektronik terazi ile de canlı ağırlıkları alınmış. Tartılan balıklar alındıkları kafes veya havuza tekrar geri bırakılmıştır Yemleme Tekniği ve Yem Değerlendirmenin Belirlenmesi Araştırmanın her aşamasında da balıklar el ile serbest yemlemeye uygun olarak yemlenmiş. Araştırma süresince sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç kez yemleme yapılmış. Her öğün balıkların yiyebileceği kadar yem verilmiştir. Yem alma isteği kriteri olarak yemleme esnasında balıkların hareketleri göz önünde bulundurulmuştur. Yem atıldığında balıklarda yem almaya karşı hareket durunca yemlemeye son verilmiştir. Her kafes için 15 kg lık bir yem kovası bırakılmış, boşalan kova doldurulduğunda tartılıp kaydedilmiş. İki biyometrik ölçüm arasında verilen yem miktarı her kafes için ayrı ayrı hesaplandı. Yem değerlendirme oranı (FCR) nin belirlenmesinde aşağıdaki formül

17 11 kullanılmıştır (Hidalgo ve ark., 1987; Storebakken ve Austreng, 1987; Ballestrazzi ve ark., 1994; Zanuy ve Carillo, 1985; McCarty ve ark., 1992; Çelikkale, 1994). FCR = F/W+m (1) FCR : Yem değerlendirme oranı, F : Verilen yem miktarı (Kg), W : Ağırlık artışı (Kg), m : Ölen balıkların ağırlığı (Kg) Büyümenin Belirlenmesi Balığın büyümesi, tüm vücudun yada bazı organların boy, ağırlık, hacim, kütle gibi fiziksel boyutlarının zaman içerisinde değişmesidir. Balığın ölçülmesi veya tartılması ile büyüme kolayca belirlenir. Ancak bu işlem yapıldığında büyümenin görüldüğü kadar basit olmadığı anlaşılır. Balık büyümesini tanımlamak için sayısız matematik formülü önerilmektedir (Lall ve Bishop, 1976; Bernabe, 1993; Hidalgo ve ark., 1987; Storebakken ve Austreng, 1987; Ballestrazzi ve ark., 1994; Zanuy, ve Carillo, 1985; Pickering ve ark., 1987; Tıraşın, 1993; Çelikkale, 1994). Bu çalışmada, büyümenin belirlenmesinde spesifik büyüme oranı (SBO), mutlak boy ve ağırlık artışı (MBA, MAA), oransal boy ve ağırlık artışı (OBA, OAA) ve kondüsyon faktörü (K) formülleri kullanılmıştır (Pastoureaud, 1991; Bernabe, 1993; Atay, 1989; Çelikkale, 1986; Tıraşın, 1993). Spesifik Büyüme Oranı = ( ( lnw2 - lnw1 ) / t ) x 100 (2) W1 : İlk ağırlık ( g ) W2 : Son ağırlık ( g ) t : Gün Mutlak Boy Artışı = L2 - L1 (3) Oransal Boy Artışı = ( ( L2 - L1 ) / L1 ) x 100 (4) L1 : İlk boy (cm) L2 : Son boy (cm) Mutlak Ağırlık Artışı = W2 - W1 (5)

18 12 Oransal Ağırlık Artışı = ( ( W2 - W1 ) / W1 ) x 100 (6) W1 : İlk ağırlık (g) W2 : Son ağırlık (g) Kondisyon Faktörü = (W / L 3 ) x 100 (7) W : Ağırlık (g) L : Boy (cm) Yaşama Oranının Belirlenmesi Kafesler düzenli olarak dalgıç tarafından kontrol edilerek, ölen balıklar tartılıp kaydedilmiş. Tüm araştırma süresince her kafes için yaşama oranı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yaşama oranı (YO)'nın hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır (Pickering ve ark.1987; Atay, 1989; Gökoğlu ve Baran, 1991) Yaşama Oranı = (N2 / N1) x 100 (8) N1 : İlk birey sayısı N2 : Son birey sayısı Verilerin Değerlendirilmesi Biyometrik ölçümler ve tutulan kayıtlardan alınan sayısal veriler Exel proğramında değerlendirilerek, gerekli hesaplamalar ve testler yapıldı. Exel proğramında hesaplanan veriler Quatropro proğramına aktarılarak ilgili grafikler yapılmıştır. Exel'de elde edilen değerler ve quatropro'da çizilen grafikler word yazılım proğramına alınarak değerlendirilmiştir.

19 4. SONUÇLAR Araştırmanın yapıldığı Yomra balıkçı barınağındaki kafeslerde deneme süresince ölçülen sıcaklık, ph, Oksijen ve tuzluluk değerleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Kafeslerdeki suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri. AY C ph O 2 (mg/l) S KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Bu çalışma sırasında, maksimum deniz suyu sıcaklığı temmuz ağustos aylarında, minimum sıcaklık ise Şubat-Mart ayında ölçülmüştür. Su sıcaklığının yüksek olduğu aylarda oksijen değerleri düşmüş, sıcaklığın düştüğü aylarda ise yükselmiştir. Ortalama aylık tuzluluk değeri ve ph ise göstermiştir arasında bir değişim

20 14 Araştırma süresince her aşamada kafeslerden periyodik olarak alınan örnekler üzerinde yapılan ölçümler neticesinde hesaplanan maksimum, minimum, ortalama boy ve standart sapma değerleri aylık olarak Tablo 3, 4 ve 5 de verilmiştir. Aynı şekilde ölçümlere ilişkin ortalama, minimum, maksimum ağırlık ve standart sapma değerleri aylık olarak Tablo 6, 7 ve 8 de verilmiştir. Tablo 3. Birinci aşama ( yılı ) boy (cm) değerleri. AY n MİN MAX Ç. BOY±s.s 21 TEMMUZ ± AĞUSTOS ± EYLÜL ± EKİM ± KASIM ± ARALIK ± OCAK ± MART ± MAYIS ± TEMMUZ ± EYLÜL ± EKİM ±2.01 Tablo 4. İkinci aşama ( yılı ) boy (cm) değerleri. AY N MİN MAX Ç. BOY±s.s 19 HAZİRAN ± TEMMUZ ± AĞUSTOS ± EYLÜL ± EKİM ± KASIM ± ARALIK ± OCAK ±1.54 ŞUBAT ±1.52 MART ±4.14 NİSAN ±7.14 MAYIS ±1.07 HAZİRAN ±1.49 TEMMUZ ±1.37 AĞUSTOS ±1.59 EYLÜL ±2.13 EKİM ±2.54 KASIM ±2.77 ARALIK ±2.63

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ'DE ÇİPURA BALIĞI (SPARUS AURATA L., 1758) YETİŞTİRİCİLİĞİ Dr. Temel ŞAHİN Proje Lideri Diğer Araştırmacılar Bilal AKBULUT

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2, (2006)-173-179 Karadeniz de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Kullanılan Pelet ve Ekstrüde

Detaylı

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar.

10 m. Su Seviyesi ----------------------------------- 1 adet balık 0,25 kg (250 g) ise = 15700 kg balık = 62800 adet balık yapar. YUVARLAK AĞ KAFES = Çap: 10 m Su derinliği : 10 m 10 m 10 m Su Seviyesi ----------------------------------- HACİM: r 2 h : = 3,14 x 5 2 x 10 = 785 m 3 1 m 3 hacimden 20 kg balık elde edilecekse = 785 m

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(2): 81-85 Geliş Tarihi: 28.10.2005 Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (Bitlis) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi*

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 4: 143-147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı*

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde clinoptilolite nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 15-19 (2004) Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yem katkı maddesi olarak kullanımı* S.D.Ü. Eğirdir

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

DENİZ KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN ALABALIKLARDA EKONOMİK BAŞLANGIÇ AĞIRLIĞININ TESPİTİ PROJESİ

DENİZ KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN ALABALIKLARDA EKONOMİK BAŞLANGIÇ AĞIRLIĞININ TESPİTİ PROJESİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü DENİZ KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN ALABALIKLARDA EKONOMİK BAŞLANGIÇ AĞIRLIĞININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 1 Ders Adi: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 2 Ders Kodu: VET3512 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP SERAP USTAOĞLU TIRIL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP Telefon : 3682876265-3116 E-posta : serapt@sinop.edu.tr Doğum Tarihi :

Detaylı

2 KTÜ Su Ürünleri Fakültesi-Rize. *e-mail: birolbaki@hotmail.com. Geliş Tarihi: 11.01.2008 Kabul Tarihi: 19.11.2008

2 KTÜ Su Ürünleri Fakültesi-Rize. *e-mail: birolbaki@hotmail.com. Geliş Tarihi: 11.01.2008 Kabul Tarihi: 19.11.2008 Andolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(1):8-12 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(1):8-12 Araştırma Research ORDU ĐLĐ PERŞEMBE ĐLÇESĐ DE LEVREK (Dicentrarchus labrax L., 1758) YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ YAPA ĐŞLETMELERĐ

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI

GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA BÜYÜME VE YEM DEĞERLENDİRME PERFORMANSI TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (ÖB) 2002-3 GÖKSU DELTASI AVRUPA YILAN BALIĞI, (Anguilla anguilla L.) JUVENİLLERİNİN KÜLTÜR KOŞULLARINDA

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Türkiye Denizlerinde 100 ton/yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Üretim Faaliyeti Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Denizlerinde 100 ton/yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Üretim Faaliyeti Özellikleri Üzerine Bir Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (3-4): 251 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Türkiye Denizlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kapalı Devre Sistemlerinde Biyolojik Filtrelerin Su Kalitesi Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. Kapalı Devre Sistemlerinde Biyolojik Filtrelerin Su Kalitesi Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ Adı, Soyadı: Mehmet KIR Adres: Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 48000, Kötekli, Muğla e-mail: mkir@mu.edu.tr Tel: 0252 211 1896 Öğrenim Durumu: Lisans (BSc): İstanbul Üniversitesi, Su

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI. Doç. Dr. Hamdi Aydın

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI. Doç. Dr. Hamdi Aydın ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI Doç. Dr. Hamdi Aydın Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Gül Ayten Kiriş, Suat Dikel. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye

Gül Ayten Kiriş, Suat Dikel. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01330, Balcalı, Adana, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 371 380 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Fiber Tank ve Beton

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : 4 Sayı : 1 2 (2008) O. ARAL D. KAYA Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792)

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ)

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6 Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss

Detaylı

Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında

Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında Karadeniz Alabalıklarının (Salmo coruhensis) Farklı Su Sıcaklığı ve Işık Ortamında Sperm Kalite Parametreleri Gökhan TUNÇELLİ, Devrim MEMİŞ İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim

Detaylı

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Balıkların Sistematiği Regnum Animalia (Hayvanlar alemi) Subregnum Metazoa (Çok hücreliler alt alemi) Filum Subfilum Chordata (Omurgalılar şubesi) Vertebrata (Gelişmiş

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 635-644, 2003 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi Özet Muhsine

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültes Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008) Kültür Şartlarında Yetiştirilen Eyüp ÇAKMAK 1, Nadir BAŞÇINAR 2, Yahya ÇAVDAR 1, Nilgün AKSUNGUR 1, Şirin FİRİDİN

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Doğum Tarihi: 10 Aralık Unvanı: Doçent. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SU ÜRÜNLERİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990

Doğum Tarihi: 10 Aralık Unvanı: Doçent. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SU ÜRÜNLERİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: ALİ TÜRKER Doğum Tarihi: 10 Aralık 1968 Unvanı: Doçent ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SU ÜRÜNLERİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990 Y. Lisans SU

Detaylı

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ Gelişmiş ülkelerde bir taraftan su ürünleri yetiştiriciliğinin sağladığı sosyo-ekonomik yararlar dikkate alınırken bir taraftan da çevrenin korunması

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

Su Sıcaklığının Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Yavrularının Yem Alımı Ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri

Su Sıcaklığının Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Yavrularının Yem Alımı Ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri Su Sıcaklığının Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) Yavrularının Yem Alımı Ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri Suat DİKEL¹, Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU, Pınar MUMOĞULLARINDA 1 Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri

Detaylı

Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri

Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:1 (2010) Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) ÖZET İlhan AYDIN Hamza POLAT Orhan AK Ercan KÜÇÜK Su

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 1-8 Güz Döneminde Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU * İbrahim

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Subphylum Pisces. Perciformes. Dicentrarchus Species labrax (Linneaus, 1758) şekliyle sistematikteki yerini almıştır.

Subphylum Pisces. Perciformes. Dicentrarchus Species labrax (Linneaus, 1758) şekliyle sistematikteki yerini almıştır. LEVREK (Dicentrarchus labrax Lin., 1758) BALIĞININ BİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 1. GİRİŞ: Su ürünleri yetiştirme teknolojisinin gelişimi ile beraber levrek kültürü üzerindeki çalışmalarda yoğunlaşmıştır.

Detaylı

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 247 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) nın Doğu Karadeniz de Kafeslerde Büyüme Performansının Belirlenmesi

İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) nın Doğu Karadeniz de Kafeslerde Büyüme Performansının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki A. Necdet SİRKECİOĞLU Abdulkadir BAYIR H. İbrahim HALİLOĞLU N. Mevlüt ARAS Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA

Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Besleme Rejiminin Belirlenmesi TAGEM/ 13 / AR-GE / 31 Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu YALOVA Doç. Dr. Derya GÜROY 1 2 Proje

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 349-359, 2005 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, PALLAS, 1811) nın Kültür Şartlarına Adaptasyonu Muharrem Aksungur 1,*, Cevat Yılmaz 2, İlyas

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

Turkuaz Ege de Yemden Balığa

Turkuaz Ege de Yemden Balığa Turkuaz Ege de Yemden Balığa UZANAN yolculuk... Denİz dostu olduğumuzu DÜNYA BİLİYOR! Türkiye nin en güçlü ve büyük topluluklarından biri olan Yaşar Grubu nun tam entegrasyon felsefesi ile 1983 yılında

Detaylı

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması [1]

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 915-920, 2010 RESEARCH ARTICLE DOI:10.9775/kvfd.2010.1875 Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

Comparision Of Spirulina (Spirulina Platensis) And Diet Trout Feed On The Mortality (Survival) Rate Of Nile Tilapia Juveniles During Overwintering

Comparision Of Spirulina (Spirulina Platensis) And Diet Trout Feed On The Mortality (Survival) Rate Of Nile Tilapia Juveniles During Overwintering KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1 Comparision Of Spirulina

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JAVST, 2017, 2(1), 6-10

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JAVST, 2017, 2(1), 6-10 Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JAVST, 2017, 2(1), 6-10 Borik Asidin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Hepatosomatik ve Viserosomatik İndeks Değerleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş

Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş Tilapia Yetiştiriciliği Giriş Tilapia nın Tanıtımı Taksonomik sınıflandırma Tilapia nın Biyolojisi Anatomik özellikleri Genetik özellikleri Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş Yetiştiriciliğinin Yayılışı-Gelişimi

Detaylı

T. C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar Başmühendisliği, 35530, Karşıyaka, İzmir, Türkiye 2

T. C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar Başmühendisliği, 35530, Karşıyaka, İzmir, Türkiye 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 447 454 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Kültür Şartlarında

Detaylı

Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi

Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi Merinos Kuzulara Vitamin ve İz Mineral Verilmesinin Besi Performansı Üzerine Etkisi Yücel Kemal BAYRAKTAR 1 İbrahim İsmet TÜRKMEN 2 1 Ziraat Müh., İntegro Gıda San. ve Tic. A.Ş./İstanbul 2 Sorumlu yazar:

Detaylı

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : Sayı : (00) Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w., ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Hasan BOSTAN, A.Önder

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Homa Lagününden Elde Edilen Çipuraların (Sparus aurata L., 1758) Kıyısal ve Açıkdeniz Ağ Kafeslerde Gelişimlerinin Karşılaştırılması

Homa Lagününden Elde Edilen Çipuraların (Sparus aurata L., 1758) Kıyısal ve Açıkdeniz Ağ Kafeslerde Gelişimlerinin Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 006 Cilt/Volume, Ek/Suppl. (/): 5-57 Su Ürünleri Yetiştiriciliği / Aquaculture Ege University Press ISSN 0-590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

KAFES BALIKÇILIĞI Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana

KAFES BALIKÇILIĞI Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana 1 2 Doç.DR.Suat DİKEL 2005 Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:18 Lotus Yayıncılık Adana 3 4 Doç.DR.Suat DİKEL

Detaylı

Karadeniz Alabalığında Yavru ve Filetoluk Büyütme Çalışmaları KARADENİZ ALABALIĞINDA YAVRU VE FİLETOLUK BÜYÜTME ÇALIŞMALARI

Karadeniz Alabalığında Yavru ve Filetoluk Büyütme Çalışmaları KARADENİZ ALABALIĞINDA YAVRU VE FİLETOLUK BÜYÜTME ÇALIŞMALARI KARADENİZ ALABALIĞINDA YAVRU VE FİLETOLUK BÜYÜTME ÇALIŞMALARI Nilgün AKSUNGUR 1,*, Eyüp ÇAKMAK 1, Muharrem AKSUNGUR 1, Nadir BAŞÇINAR 2, İlker Zeki KURTOĞLU 1, Şirin FİRİDİN 1, Yahya ÇAVDAR 1, Bayram ZENGİN

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Selahattin GÜRÇAY Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, ELAZIĞ

Detaylı

Yaş Doğrulama Metotları

Yaş Doğrulama Metotları Yaş Doğrulama Metotları Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜMÜŞ Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Birçok kemikleşmiş yapı günlük ve yıllık periyodik birikimler oluşturmak suretiyle

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

Comperative Cost Analysis of the Cage Farms and Land Based Farms of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss L.) Abstract

Comperative Cost Analysis of the Cage Farms and Land Based Farms of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss L.) Abstract Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 129-133, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kafes ve Karasal Tabanlı Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiştiriciliğinde Karşılaştırmalı

Detaylı

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ İÇİNDEKİLER > 1 14 > 2 > 26 > 32 > 36 > 56 > 18 > 128 > 13 > 138 > 144 6 İÇİNDEKİLER > 154 > 38 164 > 168 > 2 > 232 > 246 > 248 > 36 > 318

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği

Dere Alabalığının (Salmo trutta fario Linnaeus, 1758) Deniz Suyunda Yetiştiriciliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 539 544 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Dere

Detaylı

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi DOĞU KARADENİZ DE 2009-2010 AV SEZONUNDA AVLANILAN HAMSİ BALIĞI NIN (Engraulis encrasicolus (L., 1758)), POPULASYON PARAMETRELERİ VE HEDEF DIŞI AV ORANLARI Yaşar GENÇ 1,*, Orhan AK 1, N. Selda BAŞÇINAR

Detaylı

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 95 101 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Abant Alabalığı (Salmo

Detaylı

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon.

ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. Doğal Alabalık Çalıştayı 22-23 Ekim 2009 ÇALIŞTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ-KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak., Trabzon. KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax) NIN KÜLTÜRE ALMA

Detaylı

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 41-45, 2011 23 (1), 41-45, 2011 Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel bilgiler Adı Soyadı :Yalçın Töre Doğum Tarihi, Yeri :13 Haziran 1977, İskenderun Unvanı :Yrd. Doç. Dr. Gsm :0543 761 8181 e-mail :yalcintore@hotmail.com 2.

Detaylı

Plati (Xiphophorus maculatus, Günter 1866) Balıklar ında Bazı Vücut Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Plati (Xiphophorus maculatus, Günter 1866) Balıklar ında Bazı Vücut Özellikleri Üzerinde Araştırmalar E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 193 197 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template INTRANEMMA, Avrupa Birliği Leonardao Da Vinci Yaşam boyu öğrenme ve bilgi transferi projesi

Detaylı