DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI"

Transkript

1 DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI Mustafa Yalçınkaya 1, Ahmet Fatih Hameş 2 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,Kavacık,İSTANBUL, 2 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS Proje Şefliği,Kavacık,İSTANBUL, ÖZET Bilgi ve bilişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerle birlikte günümüz şartlarında kamu kurumları ve özel şirketler; mevcut varlıklarının tespiti, analizi, sunumu ve paylaşımı konularında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı projelere yatırım yapmak ve bu projelerle bilgiye daha hızlı ulaşarak daha çabuk karar vermek, beraberinde de daha akıllı stratejiler üretme ihtiyacı duymaktadırlar. Yatırım planlama aşamasından son kullanıcıya varıncaya kadar her bir evrede CBS teknolojilerinin kullanımı, kurumlara etkin bir süreç yönetimi imkânı sağlayacak, doğru veriler ile sistemli bir şekilde doğru kararlar alınmasında yardımcı olacaktır. Metropol kentlerde nüfus artışının sebep olduğu çarpık kentleşme ile altyapı problemleri karmaşık hale gelmiştir. 15 milyona yakın nüfusu, kültürel, ticari ve sanayi yapısıyla Türkiye nin en büyük kenti olan İstanbul a doğalgaz hizmeti ve işletmesini sunmak belli sorumlulukları beraberinde getirmektedir. İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (İGDAŞ) ın altyapı ve üstyapı yatırımlarının ve doğalgaz şebekelerine ait tüm enstrümanların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için; bu enstrümanların konumsal ve öznitelik verilerin toplanıp, saklandığı ve analizlerinin yapılıp son kullanıcılara ulaştığı bir sistemin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri (İGABİS) in doğalgaz varlıklarının yönetilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarının sağladığı kolaylıkların sektöre kazanımları bu çalışmada incelenecektir. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS), Varlık Yönetimi, Altyapı ABSTRACT GIS APPLICATIONS IN NATURAL GAS INDUSTRY With rapid developments in information technologies, public institutions and private companies need to invest in Geographical Information Systems (GIS)-based projects for the determination, analysis, presentation and sharing of their existing assets, to take decisions more quickly by gaining faster access to information with these projects and to draw up smarter strategies. In each stage from investment stage to reaching the end user, the use of GIS technologies will provide institutions with an efficient process management and help correct decision-making systematically with accurate data. Infrastructure problems have become more complex with irregular urbanization due to population increase in metropolitans. Providing natural gas service and operation to Istanbul Turkey's largest city with its population around 15 million people and cultural, commercial and industrial structure brings certain responsibilities with it. For healthy management of infrastructure and superstructure investments of Istanbul Gas Distribution Company (IGDAS) as well as all instruments related to natural gas networks, it is compulsory to establish a system to collect and analyse positional and qualitative data of these instruments and communicate the same to end users. This study focuses on sectoral acquisitions of convenience provided by Geographical Information Systems (GIS) applications in the Keywords: Geographical Information Systems (GIS), Asset Management, Infrastructure 1.GİRİŞ Metropol kentlerde nüfus artışının sebep olduğu çarpık kentleşme ile altyapı problemleri karmaşık hale gelmiştir. 15 milyona yakın nüfusu, kültürel, ticari ve sanayi yapısıyla Türkiye nin en büyük kenti olan İstanbul a doğalgaz hizmeti ve işletmesini sunmak belli sorumlulukları beraberinde getirmektedir. İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (İGDAŞ) ın altyapı ve üstyapı yatırımlarının ve doğalgaz şebekelerine ait tüm enstrümanların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için; bu enstrümanların konumsal ve öznitelik verilerin toplanıp, saklandığı ve analizlerinin yapılıp son kullanıcılara ulaştığı sistemlerin kullanılması gerekmektedir.[1] İGDAŞ lisans sınırları içerisinde, 719 adet bölge istasyon bilgisi, 765 bin doğalgaz servis kutusu bilgisi, 1663 km çelik doğalgaz hattı bilgisi, km polietilen hat bilgisi ve 5,3 milyona yaklaşan abone verileri ile büyük bir varlık oluşturmaktadır. Bu sahip olunan varlığın yönetimi için; CBS ye dayalı, sistemli, gelişmiş web uygulamalarına sahip, süreç yönetimi olan, Yatırım Yönetim Sistemlerine entegre olmuş uygulamalar geliştirilmeli ve sektörde uygulanmalıdır. İgdaş Altyapı Bilgi Sistemleri (İGABİS), İstanbul sınırları içerisinde 1,3 milyon bina, 86 bin yol ve yaklaşık 2 milyon kapı verisi ile Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) standartlarında adres bilgisine sahip ve varlık yönetimi ihtiyaçlarını karşılayabilen altyapı coğrafi bilgi sistemidir. İGABİS, coğrafi bilgi sistemleri sayesinde bu karmaşık veri yapısını kolaylaştırarak daha doğru analizlerin yapılmasına katkı sağlamaktadır. Doğalgaz varlıklarının yapımı ve yapım aşamasından sonra çeşitlilik gösteren veri yapısı ve bu verilerin yönetimi, düzenli ve sürekli bilgi ile senkronize olmuş sistemlerle olmaktadır. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri (İGABİS) in doğalgaz varlıklarının yönetilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarının sağladığı kolaylıkların sektöre kazanımları bu çalışmada incelenecektir.

2 2. İGDAŞ Altyapı Varlıklarının CBS ile Yönetilmesi, RABİS ve GISWEB Uygulamaları 2.1. İGDAŞ ın Kısaca Tarihi İGDAŞ; Doğalgaz hizmetlerini, sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde, çevreye saygı ve yenilikçi bir anlayışıyla, emniyetli şekilde topluma sunmayı kendisine misyon edinmiştir. Ayrıca müşteri odaklı hizmeti, güvenilirliği, verimliliği, kaliteli hizmeti ve bilgiyi esas alan değerleri ile birlikte, bilgi birikimi ve edindiği tecrübeyle doğalgaz sektöründe kalıcı üstünlükler sağlayarak, Türkiye de lider, dünyada ise saygın ve tanınan bir şirket konumuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Türkiye de doğalgaz ve enerji sektörünü biçimlendirmiş, doğalgaz işletmeciliği ve dağıtım konusunda eğitim veren bir şirket olarak Avrupa nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir. İGDAŞ, Fortune Türkiye nin 500 listesinde 2010 yılı itibariyle net satışlar üzerinden yapılan değerlendirmeye göre ilk 30 şirket arasında kendisine yer bulmuştur. Ayrıca İGDAŞ 2011 yılında KALDER Ulusal Kalite Büyük Ödülü[2], 2012 yılında da Marmara Belediyeler Birliği tarafından Google Maps Uygulamaları Altın Karınca Ödülü ve 2013 yılında En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş Ödülüne, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından layık görülmüştür İGABİS de CBS Uygulamaları İGABİS olarak adlandırılan İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi projesi, 1995 yılında başlamış olup Türkiye de altyapı kurumlarında yapılan ilk CBS projesidir. Bu proje kapsamında başlangıçta manyetik bantlarda ve kağıt ortamlarında bulunan haritalar sayısallaştırılmış, ülke koordinat sistemine dönüştürülerek altlıklar oluşturulmuştur. Bu altlıklar üzerinde daha sonra yersel alım yöntemleri ile şeritvari harita üretimi yapılmış, günümüzde de gelişen teknolojinin etkin kullanımı ile birlikte GPS teknolojisinden faydalanılarak doğalgaz varlıklarının coğrafi konum tespiti yapılıp sayısal veriler oluşturulmaktadır. Sayısal veri üretimine paralel olarak konumlandırılan doğalgaz altyapılarının ve objelerin akıllandırılması gerekliliği ortaya çıkmış ve 1997 yılında regülatör bazlı oluşturulan dosyalarda bina ve servis kutularına veritabanı bağlantısı yapılmaya başlanmıştır. Daha sonraları da sahadan gelen bütün doğalgaz elemanları akıllandırılarak; yenilenen teknolojilerle İGDAŞ için önemli olan altyapı ve üstyapı bilgileri CBS ortamında oluşturulmaya devam edilmektedir. Bilgiye mümkün olan en kısa sürede ulaşmayı, mevcut bilgileri güvenli bir şekilde depolamayı ve diğer altyapı kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmayı amaçlayan İGABİS, İGDAŞ hizmet alanı içerisinde doğalgaz şebeke, bina ve abone bilgilerinin üretildiği, saklandığı ve analiz edilip kullanıcıya sunulduğu bir altyapı bilgi sistemidir. Doğalgaza ait bütün altyapılar regülatörler, servis kutuları, vanalar, skidler ve Müşteri Bilgi Sistemleri(MIS) bu sistem üzerinde tutulmaktadır. Ayrıca yüksek maliyeti olan Hot-tap (çelik hatta yapılan canlı bağlantı operasyonu) noktaları, sanayi ve yüksek çekişli müşteriler için kullanılan skidler, özel geçiş yapılan doğalgaz hatlarının lokasyonları ve geçiş tipleri gibi bilgiler de CBS de tutulmaktadır. İGABİS te; altyapı verileri ve adres verileri sürekli güncellenerek, sunumu ve raporlanması web üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca web üzerinden güncel haritalar yayınlanarak, son kullanıcılara web den ulaşımı sağlanmaktadır. Doğalgaz yatırım projelerinin planlanması, imalat takip süreci, projelerin devreye alınması, işletme, bakım işlemleri CBS üzerinden yürütülmektedir. Doğalgaz şebekesinde hasar durumunda hasardan etkilenen kullanıcıların tespiti sistem üzerinden yapılmaktadır. Grafik ortamda her regülatör bölgesi için şebeke şefliklerinin kullanımına yönelik bölge bazlı şematik gösterimli mimik panel haritaları (Şekil1) ve vana bazlı renklendirilmiş genel durum haritaları üretilmiştir. Türkiye'nin ilk Altyapı Bilgi Sistemleri Projesi olan İGABİS ile; Doğalgaza ait bütün altyapı verilerine sayısal ortamda ulaşılabilmekte, Altyapı ile ilgili istatistiksel bilgiler alınabilmekte ve yatırımlar günlük olarak takip edilebilmekte, Grafik ve Sözel verilerle her türlü sorgulama ve analizler yapılabilmekte, Yapılan potansiyel analiz çalışmaları altlık kullanılarak yeni pazarlama stratejileri geliştirilmekte, CBS verileri güncellenerek şirketin yatırım varlıklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi sağlanmakta, CBS ye dayalı Adres Bilgi Sisteminin kurumsal yönetimi yapılmakta, İGDAŞ ın doğru ve ekonomik yatırım kararları almasında etkin rol oynamakta, Şebeke analizi yaparak hasar tespit çalışmalarına katkı sağlamakta, İGDAŞ ın öz kaynakları ve personeli ile teknolojik yenilikleri yakından takip edip, geliştirilmektedir.

3 2.3. Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) Şekil 1: İGABİS Mimik panel haritası Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün yapmış olduğu, Doğalgaz Haritaları Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi işi ihalesiyle 2013 yılı itibari ile yeni bir sisteme geçmeyi hedeflemektedir. Bu sistemle; İGDAŞ ın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hâlihazırda kullanmakta olduğu altyapı bilgi sisteminin güncel altyapı bilgi sistemi teknolojileri göz önüne alınarak modernizasyonunun yapılması, doğalgaza yönelik altyapı projelerinin, yatırım, işletme ve müşteri yönetim süreçlerinin altyapı yönetim sistemi ile entegre edilerek karşılıklı veri alış-verişini sağlamayı amaçlamaktadır. İGDAŞ bünyesinde üretilmiş olan tüm altyapı ve altlık verilerin merkezi mekansal bir sunucu üzerinde toplanması, merkezi sunucu üzerindeki verilere ilgili birimlerin kolay erişiminin ve kullanımının sağlanması, ihtiyaç duyulan sorgu ve analizlerin merkezi sunucu üzerinden kolay ve anlaşılır bir şekilde CBS yeteneklerini kullanarak yapılabilmesi ve kullanıcıların ABYS Masaüstü yazılımları, WEB Uygulaması ve Mobil ABYS uygulaması ile verilere kolay erişim ve veri girişi yapılabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu CBS modelleme ile birlikte, İGDAŞ hizmetlerine yönelik şebeke üzerinde yapılacak ağ analizleri ile arızalı bölgede kapatılacak olan vananın belirlenmesi, gaz kesilmesi veya vana kapatılması durumunda gazsız kalan bölgelerin tespiti, veritabanına bağlı haritalar üzerinde abone dağılımlarının gösterimi, pazar araştırmaları ve potansiyel müşteri analizi yapılabilmesi gibi CBS tabanlı uygulamaları kapsamaktadır İGABİS Adres Yönetimi İstanbul da 39 ilçede yaklaşık 5,3 milyon doğalgaz abonesine, BOTAŞ dan RMS (Reducing and Metering Station ) istasyonlarında doğalgazın devralınması ile başlayan ve abone için binanın önlerine yerleştirilen servis kutularına kadar işleyen sürecin her aşamasında adres bilgisi gerekmektedir. Müşteri beyanıyla Müşteri Bilgi Sistemi(MBS) ye yapılan kayıtların harita üzerinde konumsallaştırılması yoğun emek gerektirmekte ve hata oranı yüksek bir çalışmaya neden olmakta idi. CBS ve MBS arasındaki bu entegrasyon eksikliği kurum için ekstra maliyet ve çalışanlar içinde ayrıca bir iş yükü oluşturmakta idi. Bu sorunu çözmek amacıyla; İlçe bazlı güncel 1/5000 lik ve 1/1000 altlıklardan bina dosyaları oluşturuldu. Ayrıca her bir binaya bina kimlik numarası(bina_id) verildi. Bina_id tanımlaması için en güncel fotogrametrik görüntüler ve hâlihazır haritalar kullanılarak İstanbul il sınırları içindeki tüm binaları kapsayan yeni bir bina katmanı oluşturuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nin adres yapısı temel alınarak bir adres veri modeli oluşturuldu. Adres verisine altlık olarak mevcut doğalgaz haritaları, kurumsal müşteri adres verisi, yerel yönetim web harita yayınları, UAVT adres sistemi ve uzaktan algılama görüntülerinden faydalanıldı. İki yıl süren bir çalışma sonucu bina_id üzerinden bina katmanı ile adres verileri arasında ilişki kuruldu. Adres Bilgi Sistemi ve bina_id uygulamalarında kullanıcıların etkin veri yönetebilmesi için Visual Basic yazılımı kullanılarak formlar oluşturuldu. [3]

4 CBS ve MBS arasındaki ilişki daha abonelik işlemi başlamadan kurulmaktadır. Binaya ilk abonelik yapılırken CBS den onaylanan bina id kullanılan ara yazılımla MBS ye yazdırılır; daha sonrada bu bina id ye verilen tesisat numarası SQL de ara tablolar sayesinde CBS veritabanına yazdırılmıştır. Bu çalışma 2009 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde adres dosyalarında belirli aralıklarla güncellemeler yapılmaktadır. CBS adres verileri kurum içerisinde farklı birimlerde kullanılmaktadır. İGDAŞ ta 2012 Aralık ayında uygulamaya geçen Tek Adres Projesi (TAP) ne kadar projelendirme, haritalandırma işletme ve faturalandırma süreçlerinin her birinde farklı adres verileri kullanılmakta zaman zaman da bu farklılıktan kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilmekteydi. Yani kurum içerinde adresin bir sorumlusu bir sahibi olmamakla birlikte süreçler içerisinde farklı adres bilgileri birbirinden bağımsız kullanılmaktaydı. İGABİS ve Müşteri Bilgi Sistemi(MBS) arasındaki 2009 yılında uygulamaya geçen entegrasyonu daha da genişletilerek İGDAŞ ta işleyen bütün süreçleri, kullanılan adresin tek elden yönetilmesi, şirket varlıklarının etkin yönetimi sağlanmıştır. (Şekil 2) Şekil 2: Abone konumunun adres bilgisi, bina fotoğrafi ve google maps haritaları ile belirlenmesi ve hat onay tarihli resmi gazetede yayınlanan sayılı başbakanlık genelgesine göre; Kamu kurum ve kuruluşları yaptıkları işlemlerde MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan "Kimlik Paylaşımı Sistemi"nden (KPS) temin edecekleri yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini esas alacaklardır. Henüz KPS ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS ye bağlanacaklardır. denilmektedir.[4] İGABİS de Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) na entegrasyon için cadde sokak bazında eşleştirme çalışmaları 2011 yılı içerisinde başlandı. Ve Şubat 2013 tarihi itibari ile cadde sokak kodları ile UAVT kodlarının eşleştirilmesi işlemi % 100 oranında kontrol edildi ve % 95 oranında tamamlanmıştır. Şekil 3: İGABİS veri yönetimindeki iş akış şeması

5 2.5. Rapor Bilgi Sistemi (RABİS) Rapor Bilgi Sistemi 2002 yılında kullanıma başlanmıştır. Büro ve saha personelinin yaptığı işler gruplanarak form haline getirilmiş ve yaptığını yaz, yazdığını yap kalite anlayışıyla web tabanlı rapor bilgi giriş ve sorgulama sayfaları oluşturulmuştur. Puantaj Bilgi Sistemi ile de personelin tüm bilgileri ve puantaj hareketleri on-line olarak yönetilebilmekte, aylık puantaj ve ön olur formları sistemden alınabilmektedir yılında SMS servisi sisteme entegre edilmiş, personel ve yöneticilerin bilgilendirilmesi konusunda yeni teknik gelişmeler uygulamaya alınmıştır. Bu uygulama ile iş takip süreleri, verinin arşiv bilgileri, istatistikî bilgiler ve raporlanması yapılabilmektedir. İGABİS veri girişlerinde, EPDK nın bu konuda belirli bir yasal süresi olmamasına rağmen CBS ye işlenme prosedürü oluşturarak kendisine hedef süre belirleyip, otokontrol oluşturmuştur. Oldukça dinamik bir adres yapısına sahip İstanbul da doğalgaz enstrümanlarına ait deplase, iptal, yıkım ve adres verilerinin güncellenmesi ve arşivlenmesi bu sistemle yapmaktadır. Sahada herhangi bir sebeble deplase, iptal yada yeni imalat yapılan doğalgaz servis kutuları, vanalar ve diğer enstrüman verileri Acil Kazı Birim görevlileri tarafından taranıp web arayüzüne aktarılmaktadır.. Bunlardan doğalgaz servis kutu bilgileri bina_id ile ilişkilendirilir. Eğer doğalgaz servis kutularında bina yıkımından dolayı bir değişiklik söz konusu ise binanın abonelik durumu otomatik olarak yıkılan bina öznitelik durumuna geçer. CBS birimi web e aktarılan bu form bilgilerini sisteme girmekte ve gerekli grafik düzeltmeleri yapmaktadır. Doğalgaz servis kutuları için acil kazıların web e aktardığı formların sisteme giriş hedef süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu hedef sürede veri girişi yapılmamış form bilgileri var ise; RABİS sisteminde kırmızı renkte belirginleşmekte ve sistem kullanıcısını uyarmaktadır. Tablo 1 de Ocak 2012 den günümüze kadar yıkılan binaların servis kutusu iptallerinin genel istatistikî durumunu gösteren RABİS rapor sayfası görülmektedir. Tablo 1: Servis kutularına ait güncelleştirme forum raporu GISWEB Uygulamaları İGABİS içinde bulunan Microstation dosyalarının web üzerinden yayınlanmasını sağlayan sistem GISWEB(Geographic Information System WEB) olarak adlandırılmıştır. WEB uygulaması Bentley Geowebpublisher üzerinde ASP ile geliştirilmiştir.[5] Online Harita Uygulaması ile İGDAŞ bünyesindeki birimler Adres, Tesisat No, Bina ID gibi girdiler ile Harita üzerinde aranan bölge bulunarak uygulama üzerinden çıktılar alınmakta ve bulunan binaların bilgilerine (Resim, Google Maps üzerindeki yeri vb.) ulaşılmaktadır. İGABİS in, ayrıca bir program olmaksızın güncel olarak Web Browser ile görüntülenmesi ve sorgulanmasını sağlar.

6 İGABİS i web den kullanan kullanıcıların bilgisayarına grafik programı kurulumuna gerek olmadığından lisans, teknik destek, eğitim konularında tasarruf sağlanır, İGABİS e güncel olarak erişildiğinden güncelleme, yerinde kurulum gibi işlemler gerekmez, Her türlü görüntüleme, sorgulama, istatistik ve raporlama menüleri İGABİS personelince yapıldığından, güncelleştirmeye ve geliştirmeye açık bir yapıdadır. İGDAŞ, sahip olduğu zengin altyapı verisini, GISWEB projesi ile web ortamından ilgili tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Adres bilgilerinden hattımızın yerini bulma, Tesisat numarasından aboneyi ve hattımızı bulma, Servis kutusundan aboneyi ve hattımızı bulma, Her türlü şebeke enstrümanın bilgisine ve haritasına erişim, En kısa yol analizi, İstatistik ve Raporlar, On-line ilk abonelik, Yatırımların CBS tabanlı takibi, Doğalgaz Kutu taleplerinin CBS tabanlı takibi, İhbarların CBS tabanlı takibi. 3. İGABİS in Kurum İçi ve Kurumsal İlişkileri İGABİS kurum içerisinde neredeyse tüm birimlerle veri alış-verişi içerisindedir. Birçok şefliğe de veri tabanı ile altlık oluşturmaktadır. Bu birimlerden bazıları aşagıda ilişkileri ile belirtilmekte ve veri algoritması gösterilmektedir. (Şekil 4) 3.1. Kurum İçi Sistemlerle Veri İlişkisi SCADA Sistemi: SCADA sisteminin veri yapısı; RMS İstasyonları, kokulandırma ünitesi, bölge regülatörleri, katodik koruma sistemi, Vana odalarına ait fark basıncı, gaz sıcaklığı, gazın debisi ve hacmi, kokulandırma, gazın kalorifik değeri, giriş basıncı, çıkış basıncı, gazın sıcaklığı veya ortam sıcaklığı, gazın debisi ve hacmi, gaz kaçağı bilgisi, filtre kirliliği bilgisi, 1. ve 2. hattın pozisyonu, istasyon ve RTU kabin kapaklarının pozisyonu, katodik koruma ölçüm bilgisi gibi sözel verilerden oluşmaktadır. Kurumumuzda İGABİS ile SCADA sisteminin ilişkisi; Sistemde takibi yapılan RMS istasyonları, kokulandırma ünitesi, bölge regülatörleri, katodik koruma sistemi, vana odalarına ait verilerin coğrafi konumları İGABİS verilerinden offline olarak temin edilmekte ve ortalama 6 aylık periyotlarla güncellenmektedir. SCADA verileri CBS sistemine girilmemektedir SYNERGEE GAS Sistemi: Kurumumuzda İGABİS ile Synergee sisteminin ilişkisi; Şebeke risk analizi simülasyonlarının, şebeke tasarımlarının (yeni yatırım planlaması vs.) yapıldığı programda; regülatörün dağıtım sahasındaki hatlar, vanalar, hatlara bağlı binalar ve müşteri sayıları vb. bilgileri CBS üzerinden almaktadır IGRAS Sistemi: IGRAS, İstanbul Doğalgaz Şebekesi Risk Azaltım Sisteminin kısaltılmasıdır. Bu sistemin kurulma amacı, deprem anında TÜBİTAK tarafından üretilecek kuvvetli yer kayıt cihazlarından gelen verilerle gerçek zamanlı, deprem tehlike haritalarını üreterek, bu tehlikenin İGDAŞ yetki alanında bulunan doğalgaz altyapısında meydana getirecegi hasarı kısa bir sürede hesaplayarak ve elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara göndererek, mevcut doğalgaz altyapısının iyileştirilmesine ve saha ekiplerinin müdahalesine olanak sağlamaktır. Kurum çalışanlarının iş kapsamında üretilen analiz sonuçlarına ve veri setlerine gerek kurum içerisinden gerekse kurum dışından ulaşabileceği, sorgulayabileceği web tabanlı CBS yazılımları geliştirilmesi ve masaüstü CBS programlarının temini bu sistemin kapsamları arasındadır.[6] Etüd Proje: İGDAŞ ta doğalgaz yatırım projeleri CBS altlıkları kullanılarak üretilir ve CBS tabanlı olarak webden takibi yapılmaktadır. Yatırım hatları GİSWEB de online harita menüsünden takip edilebilir. Doğalgaz enstrümanlarının projelendirme aşamasında GİSWEB üzerinden Yatırım Yönetim Sistemine veri girişi yapıldığında eşzamanlı olarak CBS veritabanına da veri girişi yapılır. Sonrasında bu sözel bilgilerin grafik ilişkisi CBS tarafından kurulur Katodik Koruma: Görüntüleme amaçlı MicroStation kullanımı var. Katodik koruma noktaları formlara çizilmekte ve Bölge İGABİS Şefliklerinde şebeke dosyalarına işlenmektedir Acil Kazı: Görüntüleme amaçlı MicroStation yazılımı kullanılır. Sahada imalatı yapılan servis kutularında kutunun ait olduğu bina ile ilişkisi kurulur. Yine aynı şekilde yıkılan bir binanın iptal edilen servis kutusu içinde binanın abonelik durumunu yıkılan bina konumuna getirir. Ayrıca acil kazı şeflikleri tarafından hazırlanan doğalgaz

7 enstrümanlarına ait güncelleştirme formları taratılarak GISWEB e işlenmektedir. Formlarla gelen grafik ve sözel bilgiler, İGABİS Güncelleştirme Şefliği tarafından CBS sistemine işlenmektedir İşletme ve Bakım: Görüntüleme, röper alma ve adres bulma amaçlı MicroStation kullanımı mevcuttur. Daha çok çıktılar üzerinden işlem yapılmaktadır Yapı Denetim(İnşaat): GISWEB Yatırım Yönetim Sistemine imalat girişleri yapılırken kullanılan Bina_id ve kutu numaraları CBS de kutuların konumsallaştırılmasında kullanılmaktadır. Bina_id ile girilen kutu numaraları CBS sistemine online işlemekte, kutu bilgileri ise offline olarak CBS veritabanına aktarılmaktadır İGABİS in Kurumsal Veri İlişkileri Sürekli artan ve gelişen üstyapılar adres değişikliklerinde de değişime sebep olmuştur. Bu durum adres yapısının dinamik hale gelmesine sebep olmuş ve sürekli yenilemeyi gerektirmektedir. İGABİS mevcut adresinde gerekli güncellemeleri manuel olarak yaptığı gibi İBB ve diğer kurumlarla da veri alış-verişi yaparak sağlamaktadır. Şekil 4: İGABİS in Kurumsal Veri İlişkisi 4. İGABİS in Ürettiği Özel Haritalar İGABİS Kurum içerisinden gelen taleplere göre, çelik hatları, yatırım hatları, regülatörleri, skidleri ve diğer doğalgaz enstrümanları gösterir duvar haritalarını istenen ölçeklerde üretmektedir. Yine kurumlardan gelen taleplere göre tematik, risk ve yoğunluk haritaları üretmektedir. (Şekil 5)

8 Şekil 5: Yıllara Göre Çelik Hatları Gösterir Tematik Harita 5. SONUÇ İGDAŞ sahip olduğu altyapısı ile büyük bir varlık oluşturmakta ve bu varlığın doğru ve güvenli yönetilmesi önem arz etmektedir. CBS bu doğalgaz varlıklarının yönetilmesinde önemli rol almaktadır. Varlık yönetiminde elde edilen konumsal verilerin ve bu verilerle ilişkili sözel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi, akıllı kararlar verilebilmesi ve kullanıcıya bir bütünlük içerisinde sunulması etkin bir şekilde CBS kullanılmasıyla mümkündür. Yönetimlerin karar alma sürecinde veri(bilgi) önemlidir. CBS veriye(bilgiye) dayalı yönetim anlayışı oluşturan bir karar-destek sürecidir. Proje, yapım, devreye alma, işletme ve bakım gibi bütün birim ve süreçlerin içerisinde verilerin işlenildiği ve kullanıldığı ilişkisel bir CBS nin temellerini atıp, uygulamaya geçirmek varlık yönetimi için gereklidir. Böylece CBS de iş emirlerini takip etmek ve acil müdahaleleri izlemek için kurumsal farkındalık sağlayarak, varlık verileri ve diğer önemli bilgiler arasında bağlantı kolaylaşmış olur. İGABİS doğalgaz varlıklarının yönetiminde mevcut yazılım ve donanımlarla, 15 yılı aşkın tecrübesi ve geliştirdiği uygulamalarla İGDAŞ a birçok kolaylık sağlamıştır. Sektöre sağladığı bu kolaylıkların sürdürülebilir olması için teknolojinin getirdiği yenilikleri CBS ye etkin bir şekilde uyarlaması gerekmektedir. KAYNAKLAR [1] M.Yalçınkaya,(2013)Mayıs, INGAS, Varlık Yönetiminde CBS, [2] Fortune Dergisi, (2010) Temmuz, Türkiyenin En Büyük Şirketleri, Türkiye. [3] Yıldız, G, Aydınoğlu (2011), AÇ Altyapı Bilgi Sisteminde Adresin Önemi ve İstanbul Örneği. [4] Resmi Gazete (2006), Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Sayı:26245, [5] İGDAŞ, WEB Sitesi, [6] IGRAS Teknik Şartnamesi

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS Mustafa Yalçınkaya 1, Gönül Yıldız 2,Ahmet Fatih Hameş 3 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ A.Gökhan YILMAZ, M. Erol KESKİN Süleyman Demirel Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulama alanlarından Kent Bilgi Sisteminin bileşenlerinden

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

11. etr Ödülleri Finalist Projeler

11. etr Ödülleri Finalist Projeler 11. etr Ödülleri Finalist Projeler Yerel Yönetimlere Yönelik Kategorileri Küçük Ölçekli Belediye kategorisinde; Artvin Belediyesi- KAREKOD lu Mahalle Tabelaları ve KAREKOD lu Broşürler Karekod lu Tabelalar

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 13 ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

FREKANSLAR DEĞİŞTİ. TÜRKSAT 4A ya GEÇTİ, TELEVİZYONLARDA ANDROİD İSTİLASI TUYAD UYDU ELEKTRONİK FUARI 2015 TE TEKNOLOJİ TRENDLERİ

FREKANSLAR DEĞİŞTİ. TÜRKSAT 4A ya GEÇTİ, TELEVİZYONLARDA ANDROİD İSTİLASI TUYAD UYDU ELEKTRONİK FUARI 2015 TE TEKNOLOJİ TRENDLERİ Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi EKİM 2014 SAYI: 5 AYLIK SÜRELİ YAYINDIR ÜCRETSİZDİR TÜRKSAT 4A ya GEÇTİ, FREKANSLAR DEĞİŞTİ TELEVİZYONLARDA ANDROİD İSTİLASI TUYAD UYDU ELEKTRONİK FUARI 2015

Detaylı

10.eTR ÖDÜLLERİ. 17 Aralık 2012, TBMM, Ankara

10.eTR ÖDÜLLERİ. 17 Aralık 2012, TBMM, Ankara 10.eTR ÖDÜLLERİ 17 Aralık 2012, TBMM, Ankara PROGRAM 17 Aralık 2012, TBMM, Ankara 09:30-10:00 Kayıt ve İkram 10:00-10:15 Açılış Konuşması Erman Ilıcak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji, İnovasyon

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

INFORMATION BASED MANAGEMENT PRACTICES OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT MINISTRY Cooperation and Efficiency Portal

INFORMATION BASED MANAGEMENT PRACTICES OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT MINISTRY Cooperation and Efficiency Portal TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI'NDA BİLGİYE DAYALI YÖNETİM UYGULAMALARI İşbirliği ve

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı