İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI"

Transkript

1 - 1 -

2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI TURAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MALATYA

3 KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ) 5188 SAYILI KANUNUN 12.MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN KORUMA VE GÜVENLİK PLANI VARSA BAĞLI OLDUĞU KURUM VEYA BAKANLIK: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ) KURUMUN BAĞLI OLDUĞU: 1-VALİLİK : MALATYA 2-EMNİYET MÜD: MALATYA GÜVENLİĞİN NE ŞEKİLDE SAĞLANDIĞI: Malatya Turan Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şirketinden Hizmet Satın Almak Suretiyle, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Maddeleri gereğince, 50 (elli) Kişilik Özel Güvenlik personeli ile 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat düzenine göre. özel güvenlik Hizmeti verilmesi TELEFON : (422) FAKS : (422)

4 KORUMA VE GÜVENLİK PLANI FİHRİSTİ 1- KORUMA VE GÜVENLİK PLANI 2- YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 3- DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 4- ELEKTRİK KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 5- HIRSIZLIK EYLEMLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 6- DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 7- SABOTAJLARDAN KORUNMA PLANI 8- TOPLU EYLEMLER KARŞISINDA HAREKET TARZLARI PLANI 9- BÖLGEDE MEYDANA GELEBİLECEK DİĞER EYLEMLER KARŞISINDA HAREKET TARZLARI PLANI PLANLARA AİT EKLER EK-1: TESİS YERLEŞİM KROKİSİ EK-2: ELEKTRİK TESİSATI ANA/TALİ SİGORTA PANO YERLERİNİ GÖSTERİR KROKİ-SU TESİSATI ANA/TALİ VANA YERLERİNİ GÖSTERİR KROKİ EK-3: HABERLEŞME İLETİŞİM LİSTESİ EK-4: ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV TALİMATI EK-5: TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE BULUNAN YANGIN MALZEMELERİ LİSTESİ EK-6: ARAMA KURTARMA ve YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİ ÇİZELGESİ EK-7: FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KORUMA EKİPLERİ ÇİZELGESİ EK-8: TEBLİĞ TEBELLUĞ BELGESİ EK-9: ALARM İKAZ, CCTV, TUR KONTROL SİSTEMLERİ ÇİZELGESİ 4

5 Kuruluşun Adı Adresi ve Telefon Faks no ları Kuruluşun Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp MerkeziMalatya - Elazığ Karayolu 10. Km.si Merkez/MALATYA İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kuruluşun Bağlı Olduğu Kolluk Kuvveti Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlık Kuruluşun Faaliyet Konusu ve Yıllık Kapasitesi Yerleşim Durumu Açık ve Kapalı alanda ( m2 ) olarak Koruma ve Güvenlik Planlarını Hazırlayan İlgili Birim Malatya Emniyet Müdürlüğü- Üniversite Polis Merkezi (0422) Sağlık Bakanlığı Sağlık, Üniversite Hastanesi TOPLAM KAPALI ALAN: m2 T.Ö.T.M m2lik bir alana oturtulmuştur. İnönü Üniversitesi Sivil Savunma Müdürlüğü Turan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz.Ltd. Şti. Kurum veya Kuruluşta Çalışan Toplam Personel Sayısı İDARİ PERSONEL: 2154 AKADEMİK PERSONEL:479 1-TESİS VE ALANLARIN YERLEŞİM PLANI: GÖREVİ Baş Hekim Müdür BAYAN ERKEK 1 1 BAŞ MÜD-9 MÜDÜR Sağlık personeli İdari İşler Görevlisi Teknik Personel 2 37 Memur 8 10 Özel Güvenlik görevlisi TOPLAM GENEL TOPLAM

6 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN NE ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLECEĞİ : Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma düzeni yedi (7) gün 24 saat esasına göre iki ( VE ) vardiya şeklinde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun çerçevesin de özel güvenlik hizmetleri yürütülecektir. AMAÇ : Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi hizmet binası ve müştemilatında,sağlıklı, huzurlu,can ve mal güvenliği ile muhtemel sabotaj, yangın ve hırsızlık olaylarına karşı korumak, trafik düzeninin temini ile toplumsal olaylara karşı caydırıcı önlemler almak, bu olayların meydana gelmesi halinde yapılacak müdahale ve hareket tarzı için önceden planlama yaparak uygulamaya koymaktır. KAPSAM : Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin görev alanı; Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi ve müştemilatını kapsar. Güvenlik hizmeti iki(2) vardiya sistemi devam eder. GÖREVLERİ : 1.Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmelerini, hastaların, refekatçilerin, ziyaretçilerin ve çalışanların ziyaret ve hizmet sunum kurallarına uymalarını temin etmek, 2. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine ve idareye iletmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar tedbirler almak, personelin işlediği suçları İdareye bildirmek. 3.İdarenin talimatları çerçevesinde kendilerine yazılı görev olarak verilen hususları takip etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak bu konularda tüm raporları İdareye sorumluları vasıtasıyla aktarmak, 4.Girilmesi kayda/izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, hasta sirkülasyonunun düzenini sağlamak ve bu amaçla kurulmuş teknik donanım varsa kullanılmasını temin etmek, 5. Çalışma saatleri içerisinde kapı giriş çıkış kontrol ve düzenini idarenin belirlediği yazılı kurallara uygun olarak gerçekleştirmek, 6.Çalışma saatleri dışında gelen çalışanların, verilmiş izinler çerçevesinde (veya İdarenin uygun gördüğü şekilde), kontrollü olarak ilgili bölümlere alınmalarını temin etmek, 7.Hasta gibi gelen kötü niyetli kişilerin hırsızlık ve benzeri olaylar ile diğer hizmet personelinin mevcut demirbaşlara yapabileceği her türlü zararları (denetimler ölçüsünde) İdarenin uygun gördüğü şekil ve usulle engellemek ve hastalar ile çalışan personel arasındaki olumsuz tartışmalara müdahale ederek uygun biçimde önlemek, gerektiğinde İdareye iletmek. 8.Binaya içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları İdareye bildirmek, 9.Binaya içerden ve dışarıdan olabilecek her türlü sabotaja karşı dikkatli ve duyarlı olmak, bu sebeple gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek, 6

7 10.Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini sağlamak, 11.İdarece belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi zararlara yol açabilecek hadiseleri önlemek ve yetkililere iletmek. 12.Vukuu bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk müdahalede bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri (ayrıca tespiti gereklidir) kendi can güvenliğini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapmak ve mevcut imkânlar dâhilinde İdareyi (Yöneticileri ve varsa Sivil Savunma Uzmanını) haberdar etmek, 13.Hastanenin tüm girişlerinde, İdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmaktır 14.Kurum içinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların gerekli kurallara uymalarını temin etmek, 15.Kurumun amacı dışında ve uygun olmayanlarca kullanılmasını, binaların ve eşyaların tahrip edilmesini, kirletilmesini engellemek, 16.Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalede bulunarak insan ve çevre emniyetini sağlamak, 17.Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak, gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek, 18.Özel Güvenlik Hizmeti sunumu sırasında yüklenici çalışanlarının, ziyaretçi, personel, demirbaş, bina, araç-gereç vb. unsurlara karşı maddi ve manevi tazminat gerektirecek zarar vermesi halinde yüklenici tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Açılacak davalarda idarenin hukuki sorumluluğu yoktur. 19.Özel Güvenlik Personeli, kurum için belirlenmiş ön gözetim, denetim ve kontrolleri yapmak ve kişileri bilgilendirmek, yönlendirmekle görevli olup resmi kolluk kuvvetlerinin görev alanlarına giren konularda da İdareyi haberdar etmekle yükümlüdür, 20.Özel Güvenlik Personeli, 5188 Sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamındaki tüm görevlerden sorumludur, 21.Devir teslimler söz konusu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen Devir Teslim ve Rapor Defterine işlenecektir. 22. İdare tarafından oluşturulan hastane afet planı (HAP),yangın talimatı ve sivil savunma hizmetlerinde oluşturulan ekiplerde verilen görevleri ifa etmek. 7

8 KORUMA VE GÜVENLİK PLANI Doküman No PLAN-01 Yayın Tarihi 07/2012 Revizyon Tarihi Sayfa 3 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Değişikliğin Sahibi YAYIN DAĞITIM SAYFASI NO GÖNDERİLEN MAKAM ADET TESLİM ALAN İMZA 1 Orijinal Plan Özel Güvenlik Şirketi 1 2 Orijinal Plan T.Ö.Tıp Merkezi Başhekimliği 1 3 Kopya Plan1 İl Emniyet Müd.Özel Güvenlik Şube Müd. 3 4 Kopya Plan2 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 5 Kopya Plan3 Üniversite Güvenlik Birimi 1 Hazırlayan Birim Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Ercan YEKİNER Sivil Savunma Uzm. Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ 8

9 1-KORUMA VE GÜVENLİK PLANI 1.AMAÇ : Koruma ve Güvenlik planının amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi nin faaliyette bulunduğu Elazığ karayolu 10.km deki bina,tesis ve müştemilatlarında ; Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları, Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzları,elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzları,hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzları,deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzları,sabotajlara karşı alınacak önlemler,sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarına alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler,toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzları ile bu veya buna benzer muhtemel olayların meydana gelmesi halinde ilgili kurum,kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usullerini belirleyerek meydana gelen olaylara sistemli bir şekilde müdahale edilmesini sağlayarak firmanın,yönetimin ve çalışanlarının minimum zayiatla olayı önlemesini amaçlayan bir sistem oluşturmaktır. 2.KAPSAM : Koruma ve Güvenlik planı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi nin faaliyette bulunduğu Elazığ karayolu 10.km. deki bina, tesis ve müştemilatları ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 3.KAYNAKLAR : Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanmasında ; sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve Yönetmelik, sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun -2002/4390 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik -88/13543 Karar Sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik -Başbakanlık Koruyucu Güvenlik Genel Esasları Direktifi -İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı, yararlanılan kaynak olarak alınır. 4.GENEL ESASLAR : Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. 4.1 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Baştabipliği 5188 sayılı yasasının 3. maddesi gereğince gerekli belgeleri hazırlayarak İl Valiliğinden Özel Güvenlik hizmeti satın alma izni talep eder. 4.2 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Baştabipliği İl Valiliğinden alınan Komisyon kararı doğrultusunda da Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Şirketi ile Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımı ve Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti İş Akdi eder. 4.3 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Baştabipliği İle Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımı İş Akdi İmza eden Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri şirketi Firmanın Taslak Koruma ve Güvenlik Planını hazırlar. 4.4 Taslak Koruma ve Güvenlik Planı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü nün görüşüne sunulur. Taslak Plan üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmasına müteakip ( 30 ) gün içerisinde dağıtım planı esasları dahilinde dağıtımı yapılır. 5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR : 5.1. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI; a.idare AMİRİ ( BAŞHEKİM ) ; -Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanması maksadıyla Özel Güvenlik Firması ile Güvenlik ve Koruma Hizmeti alımı ile ilgili İş sözleşmesi yapar. -Planların hazırlanması aşamasında Hastane Müdürünü, Koruma ve Güvenlik Amirini Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti alımı hususunda bilgilendirerek hizmeti sunacak güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. nin talep edeceği bilgi ve belgelerin ibraz edilmesini sağlar. -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma hizmetleri Ltd.Şti. tarafından hazırlanan İnönü Üni.T.Ö.Tıp Merkezi Baştabipliği Koruma ve Güvenlik Planının Planlama safhalarını kontrol eder. b.hastane MÜDÜRÜ ; -Planların Hazırlanması aşamasında Hizmeti sunan Güvenlik Şirketi yetkililerinin planlama aşamasındaki bilgi, belge,dokümantasyon ve teknik yardım hususlarındaki yazılı taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. -Planların hazırlanması aşamasında idare birimleri ile Hizmeti sunan Güvenlik Şirketi yetkilileri arasında bilgi, belge,dokümantasyon ve teknik yardım akışını koordine eder. -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. yetkilileri tarafından hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planlarının Planlama safhalarını kontrol eder. 9

10 -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. yetkilileri tarafından hazırlanan planların onayına müteakip plan tatbikatlarının ve güncellenmelerinin zamanında yapılmasını takip ve kontrol eder. Bu amaçla Üniversitemiz Güvenlik Personellerinden 1 adet Koruma ve Güvenlik Birim sorumlusu ile 4 adet Vardiya Amiri görevlendirilmesi yapılmıştır. c.kalite-güvence SORUMLUSU ( KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ ) ; -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti yetkilisi ile koordineli olarak Koruma ve Güvenlik planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür, ilgili kayıtları tutar, dosyaları muhafaza eder. -İdarenin bölüm/birim yetkilileri ile Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firma yetkilisi arasında koordinasyonu sağlar. -İcra edilen Koruma ve Güvenlik faaliyetleri ile Hazırlanan Koruma ve güvenlik Planlarının aşamalarını ve sonuçlarını güvenlik Firması yetkili ile birlikte Hastane Müdürüne bir rapor halinde sunar. -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti tarafından takvime riayet edilmesini sağlar. 5.2 HİZMETİ SUNAN GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SORUMLULUKLARI ; -Koruma ve Güvenlik Hizmeti ile Güvenlik Hizmeti verilmesi maksadıyla İdare ile Güvenlik ve Koruma Hizmeti İş sözleşmesini yapar. -Planların hazırlanması aşamasında idarenin birim / bölüm yetkililerinden Kalite Güvence sorumlusu aracılığı ile bilgi ve belge talep eder. -İdarenin Kalite-Güvence sorumlusu ile koordineli olarak Koruma ve Güvenlik planları ile ilgili işleri yürütür ve ilgili kayıtları tutar. -Koruma ve Güvenlik hizmeti kapsamında İcra edilen faaliyetler ile Planlama aşamaları ve sonuçlarını Kalite Güvence sorunlusu ( Koruma ve Güvenlik Amiri ) ile koordineli olarak İdarenin Müdürüne rapor halinde sunar. -Özel Güvenlik Personeli İle Planlarda görev verilen idare personelinin görev,yetki ve sorumluluklarını belirler.- İdarenin bina,tesis ve müştemilatlarında Güvenlik ve Koruma risk analizini yaparak alınacak Fiziki güvenlik ve teknolojik güvenlik tedbirleri belirler.özel Güvenlik Görevlerinin icrasını,takip ve kontrolünü sağlar. -İdarinin Bina,tesis ve müştemilatlarına ait hassasiyetleri belirleyen krokileri tanzim ederek krokide alınacak koruma ve güvenlik tedbirlerini belirler.ögp ler ile planlarda görev alan idare personelinin görev yetki ve sorumlulukları ilgililere tebliğ edilir. -Hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planların icrasına yönelik tatbikat takvimi hazırlar,idarenin ve çalışanlarının tatbikat takvimine riayet etmesini sağlar. -Koruma ve Güvenlik Planlarını hazırlanması,kontrolü,tatbikatı,eksik ve noksan hususların tamamlanması,genel Müdür e ibraz edilmesi,genel Müdür onayına müteakip Planların ( 30 ) gün içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile genel kolluğa gönderilmesini sağlar. 6.PLANLARIN KAYITLARI : -Koruma ve Güvenlik Planları İl Güvenlik Komisyonu veya Genel Kolluğun talebi haricinde her yıl aralık ayında güncellenir. -Eski Planlar dağıtımı yapılan birimlerde Güncellenen plan ile birlikte ( 1 ) yıl saklanır. -Tüm birimlerde son iki yıla ait güncel plan muhafaza edilir. -Tüm birimlerde son iki yıldan önceki yıllara ait planlar imha edilir. 7.GÖZDEN GEÇİRME : -Planların Nisan-Ağustos-Aralık ayı son haftasında tatbikatları yapılır. -Tatbikat tutanakları tanzim edilerek yıl sonunda yapılacak güncellemede esas alınmak üzere eksik ve noksan hususlar tutanağa kaydedilir. -Tutanaklar Plan klasörünün son bölümünde güncelleme tarihine kadar muhafaza edilir. -Tutanaklar Planların güncellenmesine müteakip imha edilir. 8.KORUMA VE GÜVENLİK PLANI EK PLANLARI : -Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak harekat tarzları Planı -Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Sabotajlara karşı alınacak önlemler,sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler Planı -Toplu eylemler karşısında uygulanacak harekat tarzları Planı -Bölgede ( Hava ve deniz limanlarında ) meydana gelebilecek ( Terör/Tedhiş ) olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak harekat tarzları Planı 9.KORUMA VE GÜVENLİK PLANI EKLERİ: EK-1: Tesis Yerleşim Krokisi 10

11 EK-2: Elektrik Tesisatı Ana/Tali Sigorta Pano Yerlerini Gösterir Kroki-Su Tesisatı Ana/Tali Vana Yerlerini Gösterir Kroki EK-3: Haberleşme İletişim Listesi EK-4: Özel Güvenlik Personeli Görev Talimatı EK-5: Yangın Söndürme Cihazı ve Yerlerinin Listesi EK-6: Arama Kurtarma Ve Yangın Müdahale Ekipleri Çizelgesi EK-7: Fiziki Ve Teknolojik Koruma Ekipleri Çizelgesi EK-8: Tebliğ Tebelluğ Belgesi EK-9: Alarm İkaz, Cctv, Tur Kontrol Sistemleri Çizelgesi 11

12 YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI Doküman No PLAN-02 Yayın Tarihi 07/2012 Revizyon Tarihi Sayfa 4 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Değişikliğin Sahibi YAYIN DAĞITIM SAYFASI NO GÖNDERİLEN MAKAM ADET TESLİM ALAN İMZA 1 Orijinal Plan Özel Güvenlik Şirketi Orijinal Plan T.Ö.Tıp Merkezi Başhekimliği 1 Kopya Plan1 İl Emniyet Müd.Özel Güvenlik Şube Müd. 3 Kopya Plan2 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 Kopya Plan3 Üniversite Güvenlik Birimi 1 Hazırlayan Birim Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ercan YEKİNER Sivil Savunma Uzm KARATAŞ 12

13 13 2-YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 1. AMAÇ: Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planının amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği nin faaliyette bulunduğu Elazığ Yolu 10 Km. deki Fabrika, üretim ve depolama tesisleri, yönetim bölümü, sosyal tesisleri ile müştemilatlarında; herhangi bir yangın olayı meydana gelmeden önce önleyici tedbirleri almak, meydana gelen olaylara firmanın, yönetimin ve çalışanlarının minimum zayiatla önlemesi maksadıyla sistemli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak, yangın sonrası alınacak tedbirleri belirlemektir. 2. KAPSAM: Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planı dairenin tüm bina, tesis ve müştemilatları ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 3. TANIMLAR: YANGIN : Yararlanmak maksadıyla yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir. YANMA : Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. ISI : Bir Cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel etkidir. SICAKLIK : Bir cismin soğuk, serin, ılık yada sıcak sıfatlarından birisi ile nitelendirilmesini gerektiren ve taşıdığı fiziksel etkenin yüzeyinde olan durumdur. KAÇIŞ YOLU : Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. YANGIN MERDİVENİ : Yangın vukuunda binadaki personelin tahliyesi için özel olarak yapılan merdiven olup kaçış yolları bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanmazlar. YANGIN MUKAVEMET SÜRESİ : Yanma hızı 0,8 mm/dk kabul edilmek suretiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı e eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup, ahşap elemanların yangına mukavemet hesaplarında dikkate alınır. OTOMATİK SPRİNKLER : Bir binada sıcaklığın belli seviyeye çıkması üzerine kendiliğinden su püskürterek yangını önleyen sistemdir YANGIN TÜRÜ : Yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir. YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ : Tamamen yangın söndürmek maksadıyla kullanıma hazır bulundurulan kova, kanca, kazma, kürek, ip, merdiven türü malzemelerdir. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI : Yangın söndürmek maksadıyla kullanılan kuru kimyevi tozlu yada gazlı tüp tipi cihazlardır. 4. GENEL ESASLAR : 4.1. Yangın Öncesinde alınacak önlemler : - Tüm bina ve müştemilatlarının hava tahliye sistemleri gözden geçirilerek faal hale getirilmesi sağlanır. - Bina içerisinde bulunan Yangın muslukları gözden geçirilerek sistem içerisinde basınçlı su bulundurulması sağlanmalı, mevcut arıza ve aksaklıklar giderilir. - Yangın musluklarına bağlı hortumlar gözden geçirilerek arızalı olanlar yenilenmeli, hortum marpuçlarının kontrolü yapılarak arızalı olanlar arıma tabi tutulur. - Bina ve müştemilatları gözden geçirilerek yangına hassas bölgeler tespit edilmeli, buralara YANGINA HASSAS BÖLGE, SİGARA İÇİLMEZ, ATEŞLE YAKLAŞMA yazılı 30x30 ebadında uyarıcı ikaz levhaları konulur. - Bina ve müştemilatlarının elektrik tesisatı gözden geçirilerek açıkta bulunan kablo, priz, düğme vs. elektrik malzemelerinin izolasyonu sağlanır. - Bina ve müştemilatlarında bulunan LPG ve DOĞALGAZ giriş/muhafaza bölümleri gözden geçirilerek havalandırmalarının uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, uygun olmayanlar uygun hale getirilir. - Soba yakılan bölümlerde sobaların ve borularının yanıcı maddelerle temasını engelleyecek izolasyon tedbirleri alınır. - Yanıcı,yakıcı,parlayıcı maddeler cinslerine göre ayrı ayrı bölüm/bölmelerde muhafaza edilerek yangına hassas bölge işaretleri ile işaretlenir.

14 - Binaların uygun bir yerinde yangın köşesi oluşturulmalı, yangında kullanılacak yangın kancası, yangın kazması, yangın küreği, halat, merdiven, yangın kovaları ve YSC.ler kolay ulaşılabilecek olan bu alanda muhafaza edilir - Bina ve müştemilatlarına herkesin kolayca görebileceği ve kullanabileceği yerlere Alarm ikaz zil düğmeleri konularak merkezi sisteme uyarlanır. - Bina içerisinde ve yangına hassas bölgelerin yakınlarına kolay ulaşılabilecek şekilde ve yeteri kadar büyüklükte YSC ler konulmalı, plan içerisinde bu cihaz ve malzemelerin kullanıcı sorumluları belirlenir. - Her türlü temizlik ve bakım/onarım faaliyetlerinde yanıcı,yakıcı ve parlayıcı kimyasallar kullanılmaması için tedbirler alınır. - Tüm elektrik panoları kapalı muhafaza altına alınmalı, sigortaları otomatik sigorta sistemine dönüştürülmeli, kullanıcı yetkili/sorumlusu belirlenerek yetkili dışında açılmaması için kilit altına alınır. - Muhtemel yangınlarda yangın merdivenlerine/çıkışlarına ulaşan koridorlarda, yargın merdiveni ve çıkışlarında tahliyeyi engelleyici malzeme bulundurulmamalıdır. Bu bölümler için 5x15 ebadında yön gösterici ÇIKIŞ EXİT yazılı levhalar konulur. - Kapalı alanı 200 m2-500 m2 arasında değişen alanlarda el ile, 500 m2 nin üzerinde bulunan yerlerde otomatik yangın ihbar ve alarm sistemi kurulur. - Yangın açısından tehlike arz edecek cihaz ve makinaların sorumlusundan başkası tarafından kullanılmasına izin verilmez, bu makinaların yakınına ve görülecek bir yerine sorumlu levhası asılır. - Muhtemel yangın sırasında yangında ilk önce kurtarılması gereken malzemeler etiketlenerek kurtarma ekibi bilgilendirilir Yangın sırasında hareket tarzları : - Yangını İlk gören tarafından el ile çalışan veya otomatik çalışan alarm ikaz sistemi ile yangını çevrede bulunan herkese haber verir. - Yangın Haberleşme vasıtaları kullanılarak İtfaiyeye, Belediye ye, genel kolluğa bildirilir. - Bina ve müştemilatları bağlantı yolları ve çevresi yangına müdahale edecek ekiplerin manevra kabiliyetleri yükseltecek şekilde boşaltılır. - Yangını haber alanlar yangına müdahale ekiplerinde görevli değil iseler derhal bulundukları yeri terk ederek bu planda tahsis edilen toplanma yerine intikal eder, kurtarma ekipleri tarafından yangın mahallinden çıkarılan malzemeler bu planda belirlenen toplama bölgesine nakledilerek emniyet altına alınır. - Yangını haber alan tüm ekipler bu planda tahsis edilen müdahale ekipleri toplanma bölgesinde toplanarak göreve paylaşımına müteakip müdahale faaliyetlerine başlar. - Yangına müdahale maksadıyla haber verilen İtfaiye olaya müdahale edene kadar bu plan doğrulusunda tesis edilen ekipler yangına müdahale eder. Yangın söndürme ekipleri çizelgesi EK tedir Yangın sonrası hareket tarzları : - İtfaiyenin söndürme çalışmalarını bitirerek yangının çıkış sebebini belirleme çalışmalarının, genel kolluğun adli ve idari tahkikatının tamamlaması beklenir. - Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip hasar, zarar ziyan tespit çalışmalarına başlanır. - Yangın mahallinin bakın onarım çalışmalarına başlanır. - Tahliye edilen malzemeler yerlerine taşınır. - Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine müteakip benzer türden yangına maruz kalınmaması için raporlar doğrultusunda tedbir alınır. - Müdahale sırasında plandan kaynaklanan aksaklıklar tespit edilerek planlar tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda güncellenir. 5. GÖREV,YETKİ ve SORUMLULUKLAR 5.1. SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz yangın mahalline en yakın alanda bulunan YSC ve malzemelerinin bulunduğu alana intikal edilir. - Çizelgede belirlenen çizelgeye göre kendine ait araç ve gerekler bulundukları yerlerden alınır - Yangın araç,gereç ve malzemeleri ile yangın mahalline intikal edilir. - YSC ler ve malzemeler yangın söndürmek için hazırlanır. - Yangının yayılmaması kendisiyle birlikte herhangi bir kimseyi tehlikeye atmadan alevlere mümkün olan en yakın mesafede bulunanlardan başlanarak çabuk alev alacak cinsteki malzemeler bulundukları yerden uzaklaştırılır. 14

15 - Yangının yayılmaması için yangın alanı civarındaki açık bulunan kapı ve pencereler kapatılır, elektrik şalterleri kapatılır, havagazı vanaları kapatılır, elektriğin kapatılması mahsurlu görünüyorsa elektrik tesisatı üzerine su sıkılmaz. - YSC ve malzemeleri usulüne uygun olarak kullanılmaya başlanır, YSC muhteviyatları alevlerin dip tarafına doğru püskürtülür - YSC ve malzemelerle çalışılırken ısı ve dumandan etkilenmemek için eğilerek, çömelerek veya sürünerek çalışılır. - Söndürme çalışmaları sırasında kaçış yolları mutlaka açık tutulur - Bütün müdahaleye rağmen yangın büyüyorsa müdahale çalışmalarına emniyetli mesafeye çekilerek devam edilir. - Söndürme çalışmaları yapılan bölüme söndürme ekibi dışında başkalarının girmesine izin verilmez - Müdahale bölgesine itfaiyenin intikal etmesine müteakip itfaiye amirinin emir/direktifleri doğrultusunda hareket edilir. - Yangının söndürülmesine müteakip söndürme amaçlı alınan her türlü malzeme yerine bırakılır. Tamamlanması gereken malzemeler ekip lideri tarafından sorumluya bildirilir KURTARMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Yangın ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın mahalline intikal edilerek yangın mahallinde bulunan malzemelerden öncelikle yangında ilk önce kurtarılacak etiketi taşıyan malzemelerin tahliyesine başlanır. - Yangın mahalline girerken gerektiğinde maske, bulunmuyorsa ağız ve burun ıslak mendille kapatılarak girilir. Yangın mahalline mümkün olduğu kadar tek başına girilmez. - Yangın Mahallinden kurtarma önceliği kazazedelerdedir. Kazazedeler yangın mahallinde gömme dolaplar, divan altları, masa altları gibi yerlerde aranır. - Kazazedeler görüldüğünde sesle, düdükle, ıslıkla mümkün olduğu kadar yanına çağırılarak kazazedenin yakına gelmesi sağlanır, kazazede kendinde değilse yanına gidilir. - Kurtarılan kazazedelere ilk yardım yapılarak ilk yardım bölgesine tahliye edilir. - Kurtarılan malzemeler Malzeme toplama bölgesine tahliye edilir. - Kurtarma sırasında tehlike arz eden duvarlar yıkılır veya desteklenmesi sağlanır, patlayan su borusu, havagazı borusu, kopan elektrik kablo hattı varsa yetkililere haber verilir. - Önemli olan evraklar yangın torbalarına konularak pencerelerden atılır, kıymetli evrak ve malzemeler malzeme toplama bölgesine tahliye edilerek koruma ekip personeline teslim edilir. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan kurtarma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir KORUMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Koruma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın nedeniyle oluşacak sinir bozucu hareketler, panik ve kargaşa önlenmeye çalışılır. - Yanan bina etrafında emniyet koridoru oluşturularak emniyet tedbiri alınır. Hırsızlığa ve yağmacılığa meydan verilmez. - Şüpheli şahıs tespit edilirse yakalanır, varsa delillere zarar gelmemesi için gerekli önlemler alınır, şahıs ve deliller olay mahalline intikal eden genel kolluğa teslim edilir. - Kurtarma ekibi tarafından tahliye edilen malzemeler korunmaya alınır. - Yangının söndürülmesinden sonra koruma altında tutulan malzemelerin kayıtları yapılır, malzemeler muhafaza edileceği uygun ortama taşınır. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan koruma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - İlk yardım ekibi ilk yardım ve sağlık eğitimi almış kişilerden seçilir. - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz İlkyardım ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Toplanma yerinde yaralı toplanma bölgesi ile ilk yardım bölgesi açılır - Kazazedelere ilk acil yardım yapılır, İlk yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilecekler ayrılır, ilk yardım merkezlerine mümkün olduğu taktirde yanlarına tahliye ekibinden refakatçi verilerek sevk edilir. - Ölenlerin üzerleri örtülerek Adli yetkililer ve genel kolluk intikal edene kadar bekletilir 15

16 - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan İlk yardım malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir TAHLİYE EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Kurtarma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kazazede ve malzemelerin İlk yardım bölgesine ve koruma bölgesine tahliyesi sağlanır - İlk Yardım ekipleri tarafından acil yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilen kazazedelere refakat edilir. - Yangının söndürülmesinden sonra Koruma alanında toplanan malzemelerin muhafaza edileceği yere tahliyesi yapılarak malzeme sorumlusuna teslimi yapılır. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan tahliye malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir. 6. PLANLARIN KAYITLARI - Koruma ve Güvenlik Planları İl Güvenlik Komisyonu veya Genel Kolluğun talebi haricinde her yıl Aralık ayında güncellenir. - Eski Planlar dağıtımı yapılan birimlerde Güncellenen plan ile birlikte ( 1 ) yıl saklanır. - Tüm birimlerde Son iki yıla ait güncel plan muhafaza edilir. - Son iki yıldan önceki yıllara ait planlar imha edilir. 7. GÖZDEN GEÇİRME - Planların Mart-Haziran-Eylül-Aralık ayı son haftasında tatbikatları yapılır. - Tatbikat tutanakları tanzim edilerek Yıl sonunda yapılacak güncellemede esas alınmak üzere eksik ve noksan hususlar tutanağa kaydedilir. - Tutanaklar Plan klasörünün son bölümünde güncelleme tarihine kadar muhafaza edilir. - Tutanaklar Planların güncellenmesine müteakip imha edilir. 8.EKLER EK-1: Tesis Yerleşim Krokisi EK-2: Elektrik Tesisatı Ana/Tali Sigorta Pano Yerlerini Gösterir Kroki-Su Tesisatı Ana/Tali Vana Yerlerini Gösterir Kroki EK-5: Yangın Söndürme Cihazı Ve Yerlerinin Listesi EK-6: Arama Kurtarma Ve Yangın Müdahale Ekipleri Çizelgesi 16

17 DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI Doküman No PLAN-03 Yayın Tarihi 07/2012 Revizyon Tarihi Sayfa 4 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Değişikliğin Sahibi YAYIN DAĞITIM SAYFASI NO GÖNDERİLEN MAKAM ADET TESLİM ALAN İMZA 1 Orijinal Plan Özel Güvenlik Şirketi 1 2 Orijinal Plan T.Ö.Tıp Merkezi Başhekimliği 1 3 Kopya Plan1 İl Emniyet Müd.Özel Güvenlik Şube Müd. 3 4 Kopya Plan2 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 5 Kopya Plan3 Üniversite Güvenlik Birimi 1 Hazırlayan Birim Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Ercan YEKİNER Sivil Savunma Uzm Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ 17

18 3-DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 1. AMAÇ: Doğalgaz Kaçağı ve yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planının amacı amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği nin faaliyette bulunduğu Elazığ Yolu 10 Km. deki Fabrika, üretim ve depolama tesisleri, yönetim bölümü, sosyal tesisleri ile müştemilatlarında; doğalgaz kaçağına dayalı herhangi bir yangın olayı meydana gelmeden önce önleyici tedbirleri almak, meydana gelen olaylara firmanın, yönetimin ve çalışanlarının minimum zayiatla önlemesi maksadıyla sistemli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak, yangın sonrası alınacak tedbirleri belirlemektir. 2. KAPSAM: Doğalgaz kaçağı ve yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planı dairenin tüm bina, tesis ve müştemilatları ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 3. TANIMLAR YANGIN : Yararlanmak maksadıyla yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir. YANMA : Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. ISI : Bir Cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel etkidir. SICAKLIK : Bir cismin soğuk, serin, ılık yada sıcak sıfatlarından birisi ile nitelendirilmesini gerektiren ve taşıdığı fiziksel etkenin yüzeyinde olan durumdur. KAÇIŞ YOLU : Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. YANGIN MERDİVENİ : Yangın vukuunda binadaki personelin tahliyesi için özel olarak yapılan merdiven olup kaçış yolları bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanmazlar. YANGIN MUKAVEMET SÜRESİ : Yanma hızı 0,8 mm/dk kabul edilmek suretiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı e eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup, ahşap elemanların yangına mukavemet hesaplarında dikkate alınır. OTOMATİK SPRİNKLER : Bir binada sıcaklığın belli seviyeye çıkması üzerine kendiliğinden su püskürterek yangını önleyen sistemdir YANGIN TÜRÜ : Yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir. YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ : Tamamen yangın söndürmek maksadıyla kullanıma hazır bulundurulan kova, kanca, kazma, kürek, ip, merdiven türü malzemelerdir. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI : Yangın söndürmek maksadıyla kullanılan kuru kimyevi tozlu yada gazlı tüp tipi cihazlardır. 4. GENEL ESASLAR : 4.1. Doğalgaz Kaçağı ve Yangın Öncesinde alınacak önlemler : - Tüm bina ve müştemilatlarının hava tahliye sistemleri gözden geçirilerek faal hale getirilmesi sağlanır. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) tüketimi yapılan alanların ( Mutfak,kazan dairesi, kombi odası vs.) yakınlarına sosyal tesis ( yatak odası, dinlenme odası vs.) ihdas edilmemelidir - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanımı sona erdiğinde cihaz düğmesi ve ve detantör kapatılmalıdır. - Hangi nedenle olursa olsun sönen cihazlar hemen yakılmamalı, düğme/detantör kapatılarak alan havalandırılmalı, havalandırma işlemi tamamlandıktan sonra tekrar yakılmalıdır. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanım yerleri yakınlarında kıvılcım çıkaran alet,makine ve cihaz kullanılmamalıdır. - Bina ve müştemilatları gözden geçirilerek yangına hassas bölgeler tespit edilmeli, buralara YANGINA HASSAS BÖLGE, SİGARA İÇİLMEZ, ATEŞLE YAKLAŞMA yazılı 30x30 ebadında uyarıcı ikaz levhaları konulur. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kumlanılan alanların elektrik tesisatı gözden geçirilerek açıkta bulunan kablo, priz, düğme vs. elektrik malzemelerinin izolasyonu sağlanmalıdır. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanılan yangına hassas bölgelerin yakınlarına kolay ulaşılabilecek şekilde ve yeteri kadar büyüklükte YSC ler konulmalı, plan içerisinde bu cihaz ve malzemelerin kullanıcı sorumluları belirlenir. 18

19 - Muhtemel yangınlarda yangın merdivenlerine/çıkışlarına ulaşan koridorlarda, yargın merdiveni ve çıkışlarında tahliyeyi engelleyici malzeme bulundurulmamalıdır. Bu bölümler için 5x15 ebadında yön gösterici ÇIKIŞ EXİT yazılı levhalar konulur. - Kapalı alanı 200 m2-500 m2 arasında değişen alanlarda el ile, 500 m2 nin üzerinde bulunan yerlerde otomatik yangın ihbar ve alarm sistemi kurulur. Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanılan alanlara Gaz kaçağı alarm sistemi takılmalıdır Yangın sırasında hareket tarzları : - Yangını İlk gören tarafından el ile çalışan veya otomatik çalışan alarm ikaz sistemi ile yangını çevrede bulunan herkese haber verir. - Yangın Haberleşme vasıtaları kullanılarak İtfaiyeye, Belediye ye, genel kolluğa bildirilir. - Yangını haber alanlar yangına müdahale ekiplerinde görevli değil iseler derhal bulundukları yeri terk ederek bu planda tahsis edilen toplanma yerine intikal eder, kurtarma ekipleri tarafından yangın mahallinden çıkarılan malzemeler bu planda belirlenen toplama bölgesine nakledilerek emniyet altına alınır. - Bina ve müştemilatları bağlantı yolları ve çevresi yangına müdahale edecek ekiplerin manevra kabiliyetleri yükseltecek şekilde boşaltılır. - Yangını haber alan tüm ekipler bu planda tahsis edilen müdahale ekipleri toplanma bölgesinde toplanarak göreve paylaşımına müteakip müdahale faaliyetlerine başlar. - Yangın yerine en yakın yerden başlanarak Sıvı gaz irtibatları vanaları kapatılarak gaz akışı durdurulur - Ulaşılabildiği taktirde LPG tüpleri tahliye edilir, ulaşılamadığı taktirde LPG tüpleri üzerine öncelikle köpüklü YSC, yoksa su sıkılarak alevlerin tüpleri ısıtması engellenir. - Yangına müdahale maksadıyla haber verilen İtfaiye olaya müdahale edene kadar bu plan doğrulusunda tesis edilen ekipler yangına müdahale eder. Yangın söndürme ekipleri çizelgesi EK tedir Yangın sonrası hareket tarzları : - İtfaiyenin söndürme çalışmalarını bitirerek yangının çıkış sebebini belirleme çalışmalarının, genel kolluğun adli ve idari tahkikatının tamamlaması beklenir. - Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip hasar, zarar ziyan tespit çalışmalarına başlanır. - Yangın mahallinin bakın onarım çalışmalarına başlanır. - Tahliye edilen malzemeler yerlerine taşınır. - Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine müteakip benzer türden yangına maruz kalınmaması için raporlar doğrultusunda tedbir alınır. - Yetkili servis davet edilerek sıvı gaz sisteminin bakım ve onarımı yaptırılır. - Müdahale sırasında plandan kaynaklanan aksaklıklar tespit edilerek planlar tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda güncellenir. 5. GÖREV,YETKİ ve SORUMLULUKLAR 5.1. SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz yangın mahalline en yakın alanda bulunan YSC ve malzemelerinin bulunduğu alana intikal edilir. - Çizelgede belirlenen çizelgeye göre kendine ait araç ve gerekler bulundukları yerlerden alınır - Yangın araç,gereç ve malzemeleri ile yangın mahalline intikal edilir. - YSC ler ve malzemeler yangın söndürmek için hazırlanır. - Yangının yayılmaması kendisiyle birlikte herhangi bir kimseyi tehlikeye atmadan alevlere mümkün olan en yakın mesafede bulunanlardan başlanarak çabuk alev alacak cinsteki malzemeler bulundukları yerden uzaklaştırılır. - Yangının yayılmaması için yangın alanı civarındaki açık bulunan kapı ve pencereler kapatılır, elektrik şalterleri kapatılır, havagazı vanaları kapatılır, elektriğin kapatılması mahsurlu görünüyorsa elektrik tesisatı üzerine su sıkılmaz. - YSC ve malzemeleri usulüne uygun olarak kullanılmaya başlanır, YSC muhteviyatları alevlerin dip tarafına doğru püskürtülür - YSC ve malzemelerle çalışılırken ısı ve dumandan etkilenmemek için eğilerek, çömelerek veya sürünerek çalışılır. - Söndürme çalışmaları sırasında kaçış yolları mutlaka açık tutulur - Bütün müdahaleye rağmen yangın büyüyorsa müdahale çalışmalarına emniyetli mesafeye çekilerek devam edilir. 19

20 - Söndürme çalışmaları yapılan bölüme söndürme ekibi dışında başkalarının girmesine izin verilmez - Müdahale bölgesine itfaiyenin intikal etmesine müteakip itfaiye amirinin emir/direktifleri doğrultusunda hareket edilir. - Yangının söndürülmesine müteakip söndürme amaçlı alınan her türlü malzeme yerine bırakılır. Tamamlanması gereken malzemeler ekip lideri tarafından sorumluya bildirilir KURTARMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI: - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Yangın ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın mahalline intikal edilerek yangın mahallinde bulunan malzemelerden öncelikle yangında ilk önce kurtarılacak etiketi taşıyan malzemelerin tahliyesine başlanır. - Yangın mahalline girerken gerektiğinde maske, bulunmuyorsa ağız ve burun ıslak mendille kapatılarak girilir. Yangın mahalline mümkün olduğu kadar tek başına girilmez. - Yangın Mahallinden kurtarma önceliği kazazedelerdedir. Kazazedeler yangın mahallinde gömme dolaplar, divan altları, masa altları gibi yerlerde aranır. - Kazazedeler görüldüğünde sesle, düdükle, ıslıkla mümkün olduğu kadar yanına çağırılarak kazazedenin yakına gelmesi sağlanır, kazazede kendinde değilse yanına gidilir. - Kurtarılan kazazedelere ilk yardım yapılarak ilk yardım bölgesine tahliye edilir. - Kurtarılan malzemeler Malzeme toplama bölgesine tahliye edilir. - kurtarma sırasında tehlike arz eden duvarlar yıkılır veya desteklenmesi sağlanır, patlayan su borusu, havagazı borusu, kopan elektrik kablo hattı varsa yetkililere haber verilir. - Önemli olan evraklar yangın torbalarına konularak pencerelerden atılır, kıymetli evrak ve malzemeler malzeme toplama bölgesine tahliye edilerek koruma ekip personeline teslim edilir. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan kurtarma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir KORUMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Koruma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın nedeniyle oluşacak sinir bozucu hareketler, panik ve kargaşa önlenmeye çalışılır. - Yanan bina etrafında emniyet koridoru oluşturularak emniyet tedbiri alınır. Hırsızlığa ve yağmacılığa meydan verilmez. - Şüpheli şahıs tespit edilirse yakalanır, varsa delillere zarar gelmemesi için gerekli önlemler alınır, şahıs ve deliller olay mahalline intikal eden genel kolluğa teslim edilir. - Kurtarma ekibi tarafından tahliye edilen malzemeler korunmaya alınır. - Yangının söndürülmesinden sonra koruma altında tutulan malzemelerin kayıtları yapılır, malzemeler muhafaza edileceği uygun ortama taşınır. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan koruma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - İlk yardım ekibi ilk yardım ve sağlık eğitimi almış kişilerden seçilir. - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz İlkyardım ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Toplanma yerinde yaralı toplanma bölgesi ile ilk yardım bölgesi açılır - Kazazedelere ilk acil yardım yapılır, İlk yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilecekler ayrılır, ilk yardım merkezlerine mümkün olduğu taktirde yanlarına tahliye ekibinden refakatçi verilerek sevk edilir. - Ölenlerin üzerleri örtülerek Adli yetkililer ve genel kolluk intikal edene kadar bekletilir - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan İlk yardım malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir TAHLİYE EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Kurtarma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kazazede ve malzemelerin İlk yardım bölgesine ve koruma bölgesine tahliyesi sağlanır - İlk Yardım ekipleri tarafından acil yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilen kazazedelere refakat edilir. 20

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sivil Savunma Uzmanı Hayrettin AVCU Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

UÜ-SK GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK GÜVENLİK PLANI 1 / 5 1. Amaç: Bu planın amacı, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler, personel ve diğer kişiler için güvenli bir ortam sağlanmasına ilişkin bir işleyiş sistematiği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI OCAK / 2016 İşyerinin Ünvanı İşyerinin Adresi İşverenin Adı- Soyadı Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi Yangın Sel Belirlenen

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin

Detaylı

MUTFAK ACİL DURUM PLANI

MUTFAK ACİL DURUM PLANI MUTFAK PI NO KULI TOP 1 KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ (KKN) VE ÜRETİMDEKİ CİHAZLARIN BOZULMASI Üretilen gıdaların istenilen gıda güvenliği şartlarını sağlayamaması Problem tespit edildiği anda üretim durdurulur.

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 2015-2016 KURUMUN ADI VE YERİ :Kemaliye Halk Eğitim Merkezi ve Kemaliye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü (Ortak Plan) ERZİNCAN KURUMUN BAĞLI BULUNDUĞU KURUM :Kemaliye İlçe Milli

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü Ali ŞENEL Uludağ Üniversitesi kampusu

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TAHLİYE PLANI GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR Yusuf GENÇ Okul Müdürü İşveren H. Cihangir TUĞSAVUL İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Kerim GENCER Matematik Öğretmeni Acil Durum Koordinatörü Aralık

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PLANI

YANGIN GÜVENLİK PLANI REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Bu planın amacı Atatürk Eğitim Fakültesi nin bina ve malzemelerinin yangına karşı korunması ve olası bir yangından can

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: İsmail Bolayır Adem Aköl Sinan Özyavaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/11 1. AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Genel Hizmetler Birimi/Barınma Hizmetleri Bürosu BEKÇİ BEKÇİ Genel Hizmetler Birimi Şefi, Genel Hizmetler Birimi Şube Müdürü, Daire Üst yönetim

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı