İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI"

Transkript

1 - 1 -

2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI TURAN ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. MALATYA

3 KURUM, KURULUŞ VEYA TESİS ADI: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ) 5188 SAYILI KANUNUN 12.MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN KORUMA VE GÜVENLİK PLANI VARSA BAĞLI OLDUĞU KURUM VEYA BAKANLIK: (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ) KURUMUN BAĞLI OLDUĞU: 1-VALİLİK : MALATYA 2-EMNİYET MÜD: MALATYA GÜVENLİĞİN NE ŞEKİLDE SAĞLANDIĞI: Malatya Turan Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şirketinden Hizmet Satın Almak Suretiyle, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Maddeleri gereğince, 50 (elli) Kişilik Özel Güvenlik personeli ile 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat düzenine göre. özel güvenlik Hizmeti verilmesi TELEFON : (422) FAKS : (422)

4 KORUMA VE GÜVENLİK PLANI FİHRİSTİ 1- KORUMA VE GÜVENLİK PLANI 2- YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 3- DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 4- ELEKTRİK KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 5- HIRSIZLIK EYLEMLERİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 6- DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 7- SABOTAJLARDAN KORUNMA PLANI 8- TOPLU EYLEMLER KARŞISINDA HAREKET TARZLARI PLANI 9- BÖLGEDE MEYDANA GELEBİLECEK DİĞER EYLEMLER KARŞISINDA HAREKET TARZLARI PLANI PLANLARA AİT EKLER EK-1: TESİS YERLEŞİM KROKİSİ EK-2: ELEKTRİK TESİSATI ANA/TALİ SİGORTA PANO YERLERİNİ GÖSTERİR KROKİ-SU TESİSATI ANA/TALİ VANA YERLERİNİ GÖSTERİR KROKİ EK-3: HABERLEŞME İLETİŞİM LİSTESİ EK-4: ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV TALİMATI EK-5: TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE BULUNAN YANGIN MALZEMELERİ LİSTESİ EK-6: ARAMA KURTARMA ve YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİ ÇİZELGESİ EK-7: FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KORUMA EKİPLERİ ÇİZELGESİ EK-8: TEBLİĞ TEBELLUĞ BELGESİ EK-9: ALARM İKAZ, CCTV, TUR KONTROL SİSTEMLERİ ÇİZELGESİ 4

5 Kuruluşun Adı Adresi ve Telefon Faks no ları Kuruluşun Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp MerkeziMalatya - Elazığ Karayolu 10. Km.si Merkez/MALATYA İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Kuruluşun Bağlı Olduğu Kolluk Kuvveti Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlık Kuruluşun Faaliyet Konusu ve Yıllık Kapasitesi Yerleşim Durumu Açık ve Kapalı alanda ( m2 ) olarak Koruma ve Güvenlik Planlarını Hazırlayan İlgili Birim Malatya Emniyet Müdürlüğü- Üniversite Polis Merkezi (0422) Sağlık Bakanlığı Sağlık, Üniversite Hastanesi TOPLAM KAPALI ALAN: m2 T.Ö.T.M m2lik bir alana oturtulmuştur. İnönü Üniversitesi Sivil Savunma Müdürlüğü Turan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz.Ltd. Şti. Kurum veya Kuruluşta Çalışan Toplam Personel Sayısı İDARİ PERSONEL: 2154 AKADEMİK PERSONEL:479 1-TESİS VE ALANLARIN YERLEŞİM PLANI: GÖREVİ Baş Hekim Müdür BAYAN ERKEK 1 1 BAŞ MÜD-9 MÜDÜR Sağlık personeli İdari İşler Görevlisi Teknik Personel 2 37 Memur 8 10 Özel Güvenlik görevlisi TOPLAM GENEL TOPLAM

6 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN NE ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLECEĞİ : Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma düzeni yedi (7) gün 24 saat esasına göre iki ( VE ) vardiya şeklinde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun çerçevesin de özel güvenlik hizmetleri yürütülecektir. AMAÇ : Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi hizmet binası ve müştemilatında,sağlıklı, huzurlu,can ve mal güvenliği ile muhtemel sabotaj, yangın ve hırsızlık olaylarına karşı korumak, trafik düzeninin temini ile toplumsal olaylara karşı caydırıcı önlemler almak, bu olayların meydana gelmesi halinde yapılacak müdahale ve hareket tarzı için önceden planlama yaparak uygulamaya koymaktır. KAPSAM : Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin görev alanı; Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi ve müştemilatını kapsar. Güvenlik hizmeti iki(2) vardiya sistemi devam eder. GÖREVLERİ : 1.Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmelerini, hastaların, refekatçilerin, ziyaretçilerin ve çalışanların ziyaret ve hizmet sunum kurallarına uymalarını temin etmek, 2. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine ve idareye iletmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar tedbirler almak, personelin işlediği suçları İdareye bildirmek. 3.İdarenin talimatları çerçevesinde kendilerine yazılı görev olarak verilen hususları takip etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak bu konularda tüm raporları İdareye sorumluları vasıtasıyla aktarmak, 4.Girilmesi kayda/izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, hasta sirkülasyonunun düzenini sağlamak ve bu amaçla kurulmuş teknik donanım varsa kullanılmasını temin etmek, 5. Çalışma saatleri içerisinde kapı giriş çıkış kontrol ve düzenini idarenin belirlediği yazılı kurallara uygun olarak gerçekleştirmek, 6.Çalışma saatleri dışında gelen çalışanların, verilmiş izinler çerçevesinde (veya İdarenin uygun gördüğü şekilde), kontrollü olarak ilgili bölümlere alınmalarını temin etmek, 7.Hasta gibi gelen kötü niyetli kişilerin hırsızlık ve benzeri olaylar ile diğer hizmet personelinin mevcut demirbaşlara yapabileceği her türlü zararları (denetimler ölçüsünde) İdarenin uygun gördüğü şekil ve usulle engellemek ve hastalar ile çalışan personel arasındaki olumsuz tartışmalara müdahale ederek uygun biçimde önlemek, gerektiğinde İdareye iletmek. 8.Binaya içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa ve eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmak, şüpheli durumları İdareye bildirmek, 9.Binaya içerden ve dışarıdan olabilecek her türlü sabotaja karşı dikkatli ve duyarlı olmak, bu sebeple gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları idareye ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirmek, 6

7 10.Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini sağlamak, 11.İdarece belirlenmiş yerlerde düzenli olarak dolaşarak, maddi ve manevi zararlara yol açabilecek hadiseleri önlemek ve yetkililere iletmek. 12.Vukuu bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk müdahalede bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri (ayrıca tespiti gereklidir) kendi can güvenliğini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapmak ve mevcut imkânlar dâhilinde İdareyi (Yöneticileri ve varsa Sivil Savunma Uzmanını) haberdar etmek, 13.Hastanenin tüm girişlerinde, İdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmaktır 14.Kurum içinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların gerekli kurallara uymalarını temin etmek, 15.Kurumun amacı dışında ve uygun olmayanlarca kullanılmasını, binaların ve eşyaların tahrip edilmesini, kirletilmesini engellemek, 16.Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalede bulunarak insan ve çevre emniyetini sağlamak, 17.Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak, gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek, 18.Özel Güvenlik Hizmeti sunumu sırasında yüklenici çalışanlarının, ziyaretçi, personel, demirbaş, bina, araç-gereç vb. unsurlara karşı maddi ve manevi tazminat gerektirecek zarar vermesi halinde yüklenici tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Açılacak davalarda idarenin hukuki sorumluluğu yoktur. 19.Özel Güvenlik Personeli, kurum için belirlenmiş ön gözetim, denetim ve kontrolleri yapmak ve kişileri bilgilendirmek, yönlendirmekle görevli olup resmi kolluk kuvvetlerinin görev alanlarına giren konularda da İdareyi haberdar etmekle yükümlüdür, 20.Özel Güvenlik Personeli, 5188 Sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamındaki tüm görevlerden sorumludur, 21.Devir teslimler söz konusu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen Devir Teslim ve Rapor Defterine işlenecektir. 22. İdare tarafından oluşturulan hastane afet planı (HAP),yangın talimatı ve sivil savunma hizmetlerinde oluşturulan ekiplerde verilen görevleri ifa etmek. 7

8 KORUMA VE GÜVENLİK PLANI Doküman No PLAN-01 Yayın Tarihi 07/2012 Revizyon Tarihi Sayfa 3 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Değişikliğin Sahibi YAYIN DAĞITIM SAYFASI NO GÖNDERİLEN MAKAM ADET TESLİM ALAN İMZA 1 Orijinal Plan Özel Güvenlik Şirketi 1 2 Orijinal Plan T.Ö.Tıp Merkezi Başhekimliği 1 3 Kopya Plan1 İl Emniyet Müd.Özel Güvenlik Şube Müd. 3 4 Kopya Plan2 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 5 Kopya Plan3 Üniversite Güvenlik Birimi 1 Hazırlayan Birim Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Ercan YEKİNER Sivil Savunma Uzm. Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ 8

9 1-KORUMA VE GÜVENLİK PLANI 1.AMAÇ : Koruma ve Güvenlik planının amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi nin faaliyette bulunduğu Elazığ karayolu 10.km deki bina,tesis ve müştemilatlarında ; Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları, Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzları,elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzları,hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzları,deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzları,sabotajlara karşı alınacak önlemler,sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarına alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler,toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzları ile bu veya buna benzer muhtemel olayların meydana gelmesi halinde ilgili kurum,kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usullerini belirleyerek meydana gelen olaylara sistemli bir şekilde müdahale edilmesini sağlayarak firmanın,yönetimin ve çalışanlarının minimum zayiatla olayı önlemesini amaçlayan bir sistem oluşturmaktır. 2.KAPSAM : Koruma ve Güvenlik planı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi nin faaliyette bulunduğu Elazığ karayolu 10.km. deki bina, tesis ve müştemilatları ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 3.KAYNAKLAR : Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanmasında ; sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve Yönetmelik, sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun -2002/4390 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik -88/13543 Karar Sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik -Başbakanlık Koruyucu Güvenlik Genel Esasları Direktifi -İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı, yararlanılan kaynak olarak alınır. 4.GENEL ESASLAR : Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. 4.1 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Baştabipliği 5188 sayılı yasasının 3. maddesi gereğince gerekli belgeleri hazırlayarak İl Valiliğinden Özel Güvenlik hizmeti satın alma izni talep eder. 4.2 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Baştabipliği İl Valiliğinden alınan Komisyon kararı doğrultusunda da Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Şirketi ile Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımı ve Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti İş Akdi eder. 4.3 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Baştabipliği İle Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımı İş Akdi İmza eden Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri şirketi Firmanın Taslak Koruma ve Güvenlik Planını hazırlar. 4.4 Taslak Koruma ve Güvenlik Planı İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü nün görüşüne sunulur. Taslak Plan üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmasına müteakip ( 30 ) gün içerisinde dağıtım planı esasları dahilinde dağıtımı yapılır. 5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR : 5.1. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI; a.idare AMİRİ ( BAŞHEKİM ) ; -Koruma ve Güvenlik Planlarının hazırlanması maksadıyla Özel Güvenlik Firması ile Güvenlik ve Koruma Hizmeti alımı ile ilgili İş sözleşmesi yapar. -Planların hazırlanması aşamasında Hastane Müdürünü, Koruma ve Güvenlik Amirini Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti alımı hususunda bilgilendirerek hizmeti sunacak güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. nin talep edeceği bilgi ve belgelerin ibraz edilmesini sağlar. -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma hizmetleri Ltd.Şti. tarafından hazırlanan İnönü Üni.T.Ö.Tıp Merkezi Baştabipliği Koruma ve Güvenlik Planının Planlama safhalarını kontrol eder. b.hastane MÜDÜRÜ ; -Planların Hazırlanması aşamasında Hizmeti sunan Güvenlik Şirketi yetkililerinin planlama aşamasındaki bilgi, belge,dokümantasyon ve teknik yardım hususlarındaki yazılı taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. -Planların hazırlanması aşamasında idare birimleri ile Hizmeti sunan Güvenlik Şirketi yetkilileri arasında bilgi, belge,dokümantasyon ve teknik yardım akışını koordine eder. -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. yetkilileri tarafından hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planlarının Planlama safhalarını kontrol eder. 9

10 -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. yetkilileri tarafından hazırlanan planların onayına müteakip plan tatbikatlarının ve güncellenmelerinin zamanında yapılmasını takip ve kontrol eder. Bu amaçla Üniversitemiz Güvenlik Personellerinden 1 adet Koruma ve Güvenlik Birim sorumlusu ile 4 adet Vardiya Amiri görevlendirilmesi yapılmıştır. c.kalite-güvence SORUMLUSU ( KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ ) ; -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti yetkilisi ile koordineli olarak Koruma ve Güvenlik planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür, ilgili kayıtları tutar, dosyaları muhafaza eder. -İdarenin bölüm/birim yetkilileri ile Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firma yetkilisi arasında koordinasyonu sağlar. -İcra edilen Koruma ve Güvenlik faaliyetleri ile Hazırlanan Koruma ve güvenlik Planlarının aşamalarını ve sonuçlarını güvenlik Firması yetkili ile birlikte Hastane Müdürüne bir rapor halinde sunar. -Hizmeti sunan Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti tarafından takvime riayet edilmesini sağlar. 5.2 HİZMETİ SUNAN GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SORUMLULUKLARI ; -Koruma ve Güvenlik Hizmeti ile Güvenlik Hizmeti verilmesi maksadıyla İdare ile Güvenlik ve Koruma Hizmeti İş sözleşmesini yapar. -Planların hazırlanması aşamasında idarenin birim / bölüm yetkililerinden Kalite Güvence sorumlusu aracılığı ile bilgi ve belge talep eder. -İdarenin Kalite-Güvence sorumlusu ile koordineli olarak Koruma ve Güvenlik planları ile ilgili işleri yürütür ve ilgili kayıtları tutar. -Koruma ve Güvenlik hizmeti kapsamında İcra edilen faaliyetler ile Planlama aşamaları ve sonuçlarını Kalite Güvence sorunlusu ( Koruma ve Güvenlik Amiri ) ile koordineli olarak İdarenin Müdürüne rapor halinde sunar. -Özel Güvenlik Personeli İle Planlarda görev verilen idare personelinin görev,yetki ve sorumluluklarını belirler.- İdarenin bina,tesis ve müştemilatlarında Güvenlik ve Koruma risk analizini yaparak alınacak Fiziki güvenlik ve teknolojik güvenlik tedbirleri belirler.özel Güvenlik Görevlerinin icrasını,takip ve kontrolünü sağlar. -İdarinin Bina,tesis ve müştemilatlarına ait hassasiyetleri belirleyen krokileri tanzim ederek krokide alınacak koruma ve güvenlik tedbirlerini belirler.ögp ler ile planlarda görev alan idare personelinin görev yetki ve sorumlulukları ilgililere tebliğ edilir. -Hazırlanan Koruma ve Güvenlik Planların icrasına yönelik tatbikat takvimi hazırlar,idarenin ve çalışanlarının tatbikat takvimine riayet etmesini sağlar. -Koruma ve Güvenlik Planlarını hazırlanması,kontrolü,tatbikatı,eksik ve noksan hususların tamamlanması,genel Müdür e ibraz edilmesi,genel Müdür onayına müteakip Planların ( 30 ) gün içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile genel kolluğa gönderilmesini sağlar. 6.PLANLARIN KAYITLARI : -Koruma ve Güvenlik Planları İl Güvenlik Komisyonu veya Genel Kolluğun talebi haricinde her yıl aralık ayında güncellenir. -Eski Planlar dağıtımı yapılan birimlerde Güncellenen plan ile birlikte ( 1 ) yıl saklanır. -Tüm birimlerde son iki yıla ait güncel plan muhafaza edilir. -Tüm birimlerde son iki yıldan önceki yıllara ait planlar imha edilir. 7.GÖZDEN GEÇİRME : -Planların Nisan-Ağustos-Aralık ayı son haftasında tatbikatları yapılır. -Tatbikat tutanakları tanzim edilerek yıl sonunda yapılacak güncellemede esas alınmak üzere eksik ve noksan hususlar tutanağa kaydedilir. -Tutanaklar Plan klasörünün son bölümünde güncelleme tarihine kadar muhafaza edilir. -Tutanaklar Planların güncellenmesine müteakip imha edilir. 8.KORUMA VE GÜVENLİK PLANI EK PLANLARI : -Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak harekat tarzları Planı -Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve harekat tarzları Planı -Sabotajlara karşı alınacak önlemler,sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler Planı -Toplu eylemler karşısında uygulanacak harekat tarzları Planı -Bölgede ( Hava ve deniz limanlarında ) meydana gelebilecek ( Terör/Tedhiş ) olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak harekat tarzları Planı 9.KORUMA VE GÜVENLİK PLANI EKLERİ: EK-1: Tesis Yerleşim Krokisi 10

11 EK-2: Elektrik Tesisatı Ana/Tali Sigorta Pano Yerlerini Gösterir Kroki-Su Tesisatı Ana/Tali Vana Yerlerini Gösterir Kroki EK-3: Haberleşme İletişim Listesi EK-4: Özel Güvenlik Personeli Görev Talimatı EK-5: Yangın Söndürme Cihazı ve Yerlerinin Listesi EK-6: Arama Kurtarma Ve Yangın Müdahale Ekipleri Çizelgesi EK-7: Fiziki Ve Teknolojik Koruma Ekipleri Çizelgesi EK-8: Tebliğ Tebelluğ Belgesi EK-9: Alarm İkaz, Cctv, Tur Kontrol Sistemleri Çizelgesi 11

12 YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI Doküman No PLAN-02 Yayın Tarihi 07/2012 Revizyon Tarihi Sayfa 4 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Değişikliğin Sahibi YAYIN DAĞITIM SAYFASI NO GÖNDERİLEN MAKAM ADET TESLİM ALAN İMZA 1 Orijinal Plan Özel Güvenlik Şirketi Orijinal Plan T.Ö.Tıp Merkezi Başhekimliği 1 Kopya Plan1 İl Emniyet Müd.Özel Güvenlik Şube Müd. 3 Kopya Plan2 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 Kopya Plan3 Üniversite Güvenlik Birimi 1 Hazırlayan Birim Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ercan YEKİNER Sivil Savunma Uzm KARATAŞ 12

13 13 2-YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 1. AMAÇ: Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planının amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği nin faaliyette bulunduğu Elazığ Yolu 10 Km. deki Fabrika, üretim ve depolama tesisleri, yönetim bölümü, sosyal tesisleri ile müştemilatlarında; herhangi bir yangın olayı meydana gelmeden önce önleyici tedbirleri almak, meydana gelen olaylara firmanın, yönetimin ve çalışanlarının minimum zayiatla önlemesi maksadıyla sistemli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak, yangın sonrası alınacak tedbirleri belirlemektir. 2. KAPSAM: Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planı dairenin tüm bina, tesis ve müştemilatları ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 3. TANIMLAR: YANGIN : Yararlanmak maksadıyla yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir. YANMA : Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. ISI : Bir Cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel etkidir. SICAKLIK : Bir cismin soğuk, serin, ılık yada sıcak sıfatlarından birisi ile nitelendirilmesini gerektiren ve taşıdığı fiziksel etkenin yüzeyinde olan durumdur. KAÇIŞ YOLU : Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. YANGIN MERDİVENİ : Yangın vukuunda binadaki personelin tahliyesi için özel olarak yapılan merdiven olup kaçış yolları bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanmazlar. YANGIN MUKAVEMET SÜRESİ : Yanma hızı 0,8 mm/dk kabul edilmek suretiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı e eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup, ahşap elemanların yangına mukavemet hesaplarında dikkate alınır. OTOMATİK SPRİNKLER : Bir binada sıcaklığın belli seviyeye çıkması üzerine kendiliğinden su püskürterek yangını önleyen sistemdir YANGIN TÜRÜ : Yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir. YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ : Tamamen yangın söndürmek maksadıyla kullanıma hazır bulundurulan kova, kanca, kazma, kürek, ip, merdiven türü malzemelerdir. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI : Yangın söndürmek maksadıyla kullanılan kuru kimyevi tozlu yada gazlı tüp tipi cihazlardır. 4. GENEL ESASLAR : 4.1. Yangın Öncesinde alınacak önlemler : - Tüm bina ve müştemilatlarının hava tahliye sistemleri gözden geçirilerek faal hale getirilmesi sağlanır. - Bina içerisinde bulunan Yangın muslukları gözden geçirilerek sistem içerisinde basınçlı su bulundurulması sağlanmalı, mevcut arıza ve aksaklıklar giderilir. - Yangın musluklarına bağlı hortumlar gözden geçirilerek arızalı olanlar yenilenmeli, hortum marpuçlarının kontrolü yapılarak arızalı olanlar arıma tabi tutulur. - Bina ve müştemilatları gözden geçirilerek yangına hassas bölgeler tespit edilmeli, buralara YANGINA HASSAS BÖLGE, SİGARA İÇİLMEZ, ATEŞLE YAKLAŞMA yazılı 30x30 ebadında uyarıcı ikaz levhaları konulur. - Bina ve müştemilatlarının elektrik tesisatı gözden geçirilerek açıkta bulunan kablo, priz, düğme vs. elektrik malzemelerinin izolasyonu sağlanır. - Bina ve müştemilatlarında bulunan LPG ve DOĞALGAZ giriş/muhafaza bölümleri gözden geçirilerek havalandırmalarının uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, uygun olmayanlar uygun hale getirilir. - Soba yakılan bölümlerde sobaların ve borularının yanıcı maddelerle temasını engelleyecek izolasyon tedbirleri alınır. - Yanıcı,yakıcı,parlayıcı maddeler cinslerine göre ayrı ayrı bölüm/bölmelerde muhafaza edilerek yangına hassas bölge işaretleri ile işaretlenir.

14 - Binaların uygun bir yerinde yangın köşesi oluşturulmalı, yangında kullanılacak yangın kancası, yangın kazması, yangın küreği, halat, merdiven, yangın kovaları ve YSC.ler kolay ulaşılabilecek olan bu alanda muhafaza edilir - Bina ve müştemilatlarına herkesin kolayca görebileceği ve kullanabileceği yerlere Alarm ikaz zil düğmeleri konularak merkezi sisteme uyarlanır. - Bina içerisinde ve yangına hassas bölgelerin yakınlarına kolay ulaşılabilecek şekilde ve yeteri kadar büyüklükte YSC ler konulmalı, plan içerisinde bu cihaz ve malzemelerin kullanıcı sorumluları belirlenir. - Her türlü temizlik ve bakım/onarım faaliyetlerinde yanıcı,yakıcı ve parlayıcı kimyasallar kullanılmaması için tedbirler alınır. - Tüm elektrik panoları kapalı muhafaza altına alınmalı, sigortaları otomatik sigorta sistemine dönüştürülmeli, kullanıcı yetkili/sorumlusu belirlenerek yetkili dışında açılmaması için kilit altına alınır. - Muhtemel yangınlarda yangın merdivenlerine/çıkışlarına ulaşan koridorlarda, yargın merdiveni ve çıkışlarında tahliyeyi engelleyici malzeme bulundurulmamalıdır. Bu bölümler için 5x15 ebadında yön gösterici ÇIKIŞ EXİT yazılı levhalar konulur. - Kapalı alanı 200 m2-500 m2 arasında değişen alanlarda el ile, 500 m2 nin üzerinde bulunan yerlerde otomatik yangın ihbar ve alarm sistemi kurulur. - Yangın açısından tehlike arz edecek cihaz ve makinaların sorumlusundan başkası tarafından kullanılmasına izin verilmez, bu makinaların yakınına ve görülecek bir yerine sorumlu levhası asılır. - Muhtemel yangın sırasında yangında ilk önce kurtarılması gereken malzemeler etiketlenerek kurtarma ekibi bilgilendirilir Yangın sırasında hareket tarzları : - Yangını İlk gören tarafından el ile çalışan veya otomatik çalışan alarm ikaz sistemi ile yangını çevrede bulunan herkese haber verir. - Yangın Haberleşme vasıtaları kullanılarak İtfaiyeye, Belediye ye, genel kolluğa bildirilir. - Bina ve müştemilatları bağlantı yolları ve çevresi yangına müdahale edecek ekiplerin manevra kabiliyetleri yükseltecek şekilde boşaltılır. - Yangını haber alanlar yangına müdahale ekiplerinde görevli değil iseler derhal bulundukları yeri terk ederek bu planda tahsis edilen toplanma yerine intikal eder, kurtarma ekipleri tarafından yangın mahallinden çıkarılan malzemeler bu planda belirlenen toplama bölgesine nakledilerek emniyet altına alınır. - Yangını haber alan tüm ekipler bu planda tahsis edilen müdahale ekipleri toplanma bölgesinde toplanarak göreve paylaşımına müteakip müdahale faaliyetlerine başlar. - Yangına müdahale maksadıyla haber verilen İtfaiye olaya müdahale edene kadar bu plan doğrulusunda tesis edilen ekipler yangına müdahale eder. Yangın söndürme ekipleri çizelgesi EK tedir Yangın sonrası hareket tarzları : - İtfaiyenin söndürme çalışmalarını bitirerek yangının çıkış sebebini belirleme çalışmalarının, genel kolluğun adli ve idari tahkikatının tamamlaması beklenir. - Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip hasar, zarar ziyan tespit çalışmalarına başlanır. - Yangın mahallinin bakın onarım çalışmalarına başlanır. - Tahliye edilen malzemeler yerlerine taşınır. - Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine müteakip benzer türden yangına maruz kalınmaması için raporlar doğrultusunda tedbir alınır. - Müdahale sırasında plandan kaynaklanan aksaklıklar tespit edilerek planlar tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda güncellenir. 5. GÖREV,YETKİ ve SORUMLULUKLAR 5.1. SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz yangın mahalline en yakın alanda bulunan YSC ve malzemelerinin bulunduğu alana intikal edilir. - Çizelgede belirlenen çizelgeye göre kendine ait araç ve gerekler bulundukları yerlerden alınır - Yangın araç,gereç ve malzemeleri ile yangın mahalline intikal edilir. - YSC ler ve malzemeler yangın söndürmek için hazırlanır. - Yangının yayılmaması kendisiyle birlikte herhangi bir kimseyi tehlikeye atmadan alevlere mümkün olan en yakın mesafede bulunanlardan başlanarak çabuk alev alacak cinsteki malzemeler bulundukları yerden uzaklaştırılır. 14

15 - Yangının yayılmaması için yangın alanı civarındaki açık bulunan kapı ve pencereler kapatılır, elektrik şalterleri kapatılır, havagazı vanaları kapatılır, elektriğin kapatılması mahsurlu görünüyorsa elektrik tesisatı üzerine su sıkılmaz. - YSC ve malzemeleri usulüne uygun olarak kullanılmaya başlanır, YSC muhteviyatları alevlerin dip tarafına doğru püskürtülür - YSC ve malzemelerle çalışılırken ısı ve dumandan etkilenmemek için eğilerek, çömelerek veya sürünerek çalışılır. - Söndürme çalışmaları sırasında kaçış yolları mutlaka açık tutulur - Bütün müdahaleye rağmen yangın büyüyorsa müdahale çalışmalarına emniyetli mesafeye çekilerek devam edilir. - Söndürme çalışmaları yapılan bölüme söndürme ekibi dışında başkalarının girmesine izin verilmez - Müdahale bölgesine itfaiyenin intikal etmesine müteakip itfaiye amirinin emir/direktifleri doğrultusunda hareket edilir. - Yangının söndürülmesine müteakip söndürme amaçlı alınan her türlü malzeme yerine bırakılır. Tamamlanması gereken malzemeler ekip lideri tarafından sorumluya bildirilir KURTARMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Yangın ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın mahalline intikal edilerek yangın mahallinde bulunan malzemelerden öncelikle yangında ilk önce kurtarılacak etiketi taşıyan malzemelerin tahliyesine başlanır. - Yangın mahalline girerken gerektiğinde maske, bulunmuyorsa ağız ve burun ıslak mendille kapatılarak girilir. Yangın mahalline mümkün olduğu kadar tek başına girilmez. - Yangın Mahallinden kurtarma önceliği kazazedelerdedir. Kazazedeler yangın mahallinde gömme dolaplar, divan altları, masa altları gibi yerlerde aranır. - Kazazedeler görüldüğünde sesle, düdükle, ıslıkla mümkün olduğu kadar yanına çağırılarak kazazedenin yakına gelmesi sağlanır, kazazede kendinde değilse yanına gidilir. - Kurtarılan kazazedelere ilk yardım yapılarak ilk yardım bölgesine tahliye edilir. - Kurtarılan malzemeler Malzeme toplama bölgesine tahliye edilir. - Kurtarma sırasında tehlike arz eden duvarlar yıkılır veya desteklenmesi sağlanır, patlayan su borusu, havagazı borusu, kopan elektrik kablo hattı varsa yetkililere haber verilir. - Önemli olan evraklar yangın torbalarına konularak pencerelerden atılır, kıymetli evrak ve malzemeler malzeme toplama bölgesine tahliye edilerek koruma ekip personeline teslim edilir. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan kurtarma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir KORUMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Koruma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın nedeniyle oluşacak sinir bozucu hareketler, panik ve kargaşa önlenmeye çalışılır. - Yanan bina etrafında emniyet koridoru oluşturularak emniyet tedbiri alınır. Hırsızlığa ve yağmacılığa meydan verilmez. - Şüpheli şahıs tespit edilirse yakalanır, varsa delillere zarar gelmemesi için gerekli önlemler alınır, şahıs ve deliller olay mahalline intikal eden genel kolluğa teslim edilir. - Kurtarma ekibi tarafından tahliye edilen malzemeler korunmaya alınır. - Yangının söndürülmesinden sonra koruma altında tutulan malzemelerin kayıtları yapılır, malzemeler muhafaza edileceği uygun ortama taşınır. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan koruma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - İlk yardım ekibi ilk yardım ve sağlık eğitimi almış kişilerden seçilir. - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz İlkyardım ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Toplanma yerinde yaralı toplanma bölgesi ile ilk yardım bölgesi açılır - Kazazedelere ilk acil yardım yapılır, İlk yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilecekler ayrılır, ilk yardım merkezlerine mümkün olduğu taktirde yanlarına tahliye ekibinden refakatçi verilerek sevk edilir. - Ölenlerin üzerleri örtülerek Adli yetkililer ve genel kolluk intikal edene kadar bekletilir 15

16 - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan İlk yardım malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir TAHLİYE EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Kurtarma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kazazede ve malzemelerin İlk yardım bölgesine ve koruma bölgesine tahliyesi sağlanır - İlk Yardım ekipleri tarafından acil yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilen kazazedelere refakat edilir. - Yangının söndürülmesinden sonra Koruma alanında toplanan malzemelerin muhafaza edileceği yere tahliyesi yapılarak malzeme sorumlusuna teslimi yapılır. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan tahliye malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir. 6. PLANLARIN KAYITLARI - Koruma ve Güvenlik Planları İl Güvenlik Komisyonu veya Genel Kolluğun talebi haricinde her yıl Aralık ayında güncellenir. - Eski Planlar dağıtımı yapılan birimlerde Güncellenen plan ile birlikte ( 1 ) yıl saklanır. - Tüm birimlerde Son iki yıla ait güncel plan muhafaza edilir. - Son iki yıldan önceki yıllara ait planlar imha edilir. 7. GÖZDEN GEÇİRME - Planların Mart-Haziran-Eylül-Aralık ayı son haftasında tatbikatları yapılır. - Tatbikat tutanakları tanzim edilerek Yıl sonunda yapılacak güncellemede esas alınmak üzere eksik ve noksan hususlar tutanağa kaydedilir. - Tutanaklar Plan klasörünün son bölümünde güncelleme tarihine kadar muhafaza edilir. - Tutanaklar Planların güncellenmesine müteakip imha edilir. 8.EKLER EK-1: Tesis Yerleşim Krokisi EK-2: Elektrik Tesisatı Ana/Tali Sigorta Pano Yerlerini Gösterir Kroki-Su Tesisatı Ana/Tali Vana Yerlerini Gösterir Kroki EK-5: Yangın Söndürme Cihazı Ve Yerlerinin Listesi EK-6: Arama Kurtarma Ve Yangın Müdahale Ekipleri Çizelgesi 16

17 DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI Doküman No PLAN-03 Yayın Tarihi 07/2012 Revizyon Tarihi Sayfa 4 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Değişikliğin Sahibi YAYIN DAĞITIM SAYFASI NO GÖNDERİLEN MAKAM ADET TESLİM ALAN İMZA 1 Orijinal Plan Özel Güvenlik Şirketi 1 2 Orijinal Plan T.Ö.Tıp Merkezi Başhekimliği 1 3 Kopya Plan1 İl Emniyet Müd.Özel Güvenlik Şube Müd. 3 4 Kopya Plan2 Sivil Savunma Uzmanlığı 1 5 Kopya Plan3 Üniversite Güvenlik Birimi 1 Hazırlayan Birim Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Ercan YEKİNER Sivil Savunma Uzm Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ 17

18 3-DOĞALGAZ KAÇAĞI VE YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PLANI 1. AMAÇ: Doğalgaz Kaçağı ve yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planının amacı amacı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği nin faaliyette bulunduğu Elazığ Yolu 10 Km. deki Fabrika, üretim ve depolama tesisleri, yönetim bölümü, sosyal tesisleri ile müştemilatlarında; doğalgaz kaçağına dayalı herhangi bir yangın olayı meydana gelmeden önce önleyici tedbirleri almak, meydana gelen olaylara firmanın, yönetimin ve çalışanlarının minimum zayiatla önlemesi maksadıyla sistemli bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak, yangın sonrası alınacak tedbirleri belirlemektir. 2. KAPSAM: Doğalgaz kaçağı ve yangınlarına karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzları Planı dairenin tüm bina, tesis ve müştemilatları ile buralarda görevli tüm personeli kapsar. 3. TANIMLAR YANGIN : Yararlanmak maksadıyla yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına denir. YANMA : Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. ISI : Bir Cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel etkidir. SICAKLIK : Bir cismin soğuk, serin, ılık yada sıcak sıfatlarından birisi ile nitelendirilmesini gerektiren ve taşıdığı fiziksel etkenin yüzeyinde olan durumdur. KAÇIŞ YOLU : Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. YANGIN MERDİVENİ : Yangın vukuunda binadaki personelin tahliyesi için özel olarak yapılan merdiven olup kaçış yolları bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanmazlar. YANGIN MUKAVEMET SÜRESİ : Yanma hızı 0,8 mm/dk kabul edilmek suretiyle, ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı e eşit alınarak üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre olup, ahşap elemanların yangına mukavemet hesaplarında dikkate alınır. OTOMATİK SPRİNKLER : Bir binada sıcaklığın belli seviyeye çıkması üzerine kendiliğinden su püskürterek yangını önleyen sistemdir YANGIN TÜRÜ : Yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir. YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ : Tamamen yangın söndürmek maksadıyla kullanıma hazır bulundurulan kova, kanca, kazma, kürek, ip, merdiven türü malzemelerdir. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI : Yangın söndürmek maksadıyla kullanılan kuru kimyevi tozlu yada gazlı tüp tipi cihazlardır. 4. GENEL ESASLAR : 4.1. Doğalgaz Kaçağı ve Yangın Öncesinde alınacak önlemler : - Tüm bina ve müştemilatlarının hava tahliye sistemleri gözden geçirilerek faal hale getirilmesi sağlanır. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) tüketimi yapılan alanların ( Mutfak,kazan dairesi, kombi odası vs.) yakınlarına sosyal tesis ( yatak odası, dinlenme odası vs.) ihdas edilmemelidir - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanımı sona erdiğinde cihaz düğmesi ve ve detantör kapatılmalıdır. - Hangi nedenle olursa olsun sönen cihazlar hemen yakılmamalı, düğme/detantör kapatılarak alan havalandırılmalı, havalandırma işlemi tamamlandıktan sonra tekrar yakılmalıdır. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanım yerleri yakınlarında kıvılcım çıkaran alet,makine ve cihaz kullanılmamalıdır. - Bina ve müştemilatları gözden geçirilerek yangına hassas bölgeler tespit edilmeli, buralara YANGINA HASSAS BÖLGE, SİGARA İÇİLMEZ, ATEŞLE YAKLAŞMA yazılı 30x30 ebadında uyarıcı ikaz levhaları konulur. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kumlanılan alanların elektrik tesisatı gözden geçirilerek açıkta bulunan kablo, priz, düğme vs. elektrik malzemelerinin izolasyonu sağlanmalıdır. - Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanılan yangına hassas bölgelerin yakınlarına kolay ulaşılabilecek şekilde ve yeteri kadar büyüklükte YSC ler konulmalı, plan içerisinde bu cihaz ve malzemelerin kullanıcı sorumluları belirlenir. 18

19 - Muhtemel yangınlarda yangın merdivenlerine/çıkışlarına ulaşan koridorlarda, yargın merdiveni ve çıkışlarında tahliyeyi engelleyici malzeme bulundurulmamalıdır. Bu bölümler için 5x15 ebadında yön gösterici ÇIKIŞ EXİT yazılı levhalar konulur. - Kapalı alanı 200 m2-500 m2 arasında değişen alanlarda el ile, 500 m2 nin üzerinde bulunan yerlerde otomatik yangın ihbar ve alarm sistemi kurulur. Sıvı gaz ( LPG/Doğalgaz ) kullanılan alanlara Gaz kaçağı alarm sistemi takılmalıdır Yangın sırasında hareket tarzları : - Yangını İlk gören tarafından el ile çalışan veya otomatik çalışan alarm ikaz sistemi ile yangını çevrede bulunan herkese haber verir. - Yangın Haberleşme vasıtaları kullanılarak İtfaiyeye, Belediye ye, genel kolluğa bildirilir. - Yangını haber alanlar yangına müdahale ekiplerinde görevli değil iseler derhal bulundukları yeri terk ederek bu planda tahsis edilen toplanma yerine intikal eder, kurtarma ekipleri tarafından yangın mahallinden çıkarılan malzemeler bu planda belirlenen toplama bölgesine nakledilerek emniyet altına alınır. - Bina ve müştemilatları bağlantı yolları ve çevresi yangına müdahale edecek ekiplerin manevra kabiliyetleri yükseltecek şekilde boşaltılır. - Yangını haber alan tüm ekipler bu planda tahsis edilen müdahale ekipleri toplanma bölgesinde toplanarak göreve paylaşımına müteakip müdahale faaliyetlerine başlar. - Yangın yerine en yakın yerden başlanarak Sıvı gaz irtibatları vanaları kapatılarak gaz akışı durdurulur - Ulaşılabildiği taktirde LPG tüpleri tahliye edilir, ulaşılamadığı taktirde LPG tüpleri üzerine öncelikle köpüklü YSC, yoksa su sıkılarak alevlerin tüpleri ısıtması engellenir. - Yangına müdahale maksadıyla haber verilen İtfaiye olaya müdahale edene kadar bu plan doğrulusunda tesis edilen ekipler yangına müdahale eder. Yangın söndürme ekipleri çizelgesi EK tedir Yangın sonrası hareket tarzları : - İtfaiyenin söndürme çalışmalarını bitirerek yangının çıkış sebebini belirleme çalışmalarının, genel kolluğun adli ve idari tahkikatının tamamlaması beklenir. - Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip hasar, zarar ziyan tespit çalışmalarına başlanır. - Yangın mahallinin bakın onarım çalışmalarına başlanır. - Tahliye edilen malzemeler yerlerine taşınır. - Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine müteakip benzer türden yangına maruz kalınmaması için raporlar doğrultusunda tedbir alınır. - Yetkili servis davet edilerek sıvı gaz sisteminin bakım ve onarımı yaptırılır. - Müdahale sırasında plandan kaynaklanan aksaklıklar tespit edilerek planlar tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda güncellenir. 5. GÖREV,YETKİ ve SORUMLULUKLAR 5.1. SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz yangın mahalline en yakın alanda bulunan YSC ve malzemelerinin bulunduğu alana intikal edilir. - Çizelgede belirlenen çizelgeye göre kendine ait araç ve gerekler bulundukları yerlerden alınır - Yangın araç,gereç ve malzemeleri ile yangın mahalline intikal edilir. - YSC ler ve malzemeler yangın söndürmek için hazırlanır. - Yangının yayılmaması kendisiyle birlikte herhangi bir kimseyi tehlikeye atmadan alevlere mümkün olan en yakın mesafede bulunanlardan başlanarak çabuk alev alacak cinsteki malzemeler bulundukları yerden uzaklaştırılır. - Yangının yayılmaması için yangın alanı civarındaki açık bulunan kapı ve pencereler kapatılır, elektrik şalterleri kapatılır, havagazı vanaları kapatılır, elektriğin kapatılması mahsurlu görünüyorsa elektrik tesisatı üzerine su sıkılmaz. - YSC ve malzemeleri usulüne uygun olarak kullanılmaya başlanır, YSC muhteviyatları alevlerin dip tarafına doğru püskürtülür - YSC ve malzemelerle çalışılırken ısı ve dumandan etkilenmemek için eğilerek, çömelerek veya sürünerek çalışılır. - Söndürme çalışmaları sırasında kaçış yolları mutlaka açık tutulur - Bütün müdahaleye rağmen yangın büyüyorsa müdahale çalışmalarına emniyetli mesafeye çekilerek devam edilir. 19

20 - Söndürme çalışmaları yapılan bölüme söndürme ekibi dışında başkalarının girmesine izin verilmez - Müdahale bölgesine itfaiyenin intikal etmesine müteakip itfaiye amirinin emir/direktifleri doğrultusunda hareket edilir. - Yangının söndürülmesine müteakip söndürme amaçlı alınan her türlü malzeme yerine bırakılır. Tamamlanması gereken malzemeler ekip lideri tarafından sorumluya bildirilir KURTARMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI: - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Yangın ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın mahalline intikal edilerek yangın mahallinde bulunan malzemelerden öncelikle yangında ilk önce kurtarılacak etiketi taşıyan malzemelerin tahliyesine başlanır. - Yangın mahalline girerken gerektiğinde maske, bulunmuyorsa ağız ve burun ıslak mendille kapatılarak girilir. Yangın mahalline mümkün olduğu kadar tek başına girilmez. - Yangın Mahallinden kurtarma önceliği kazazedelerdedir. Kazazedeler yangın mahallinde gömme dolaplar, divan altları, masa altları gibi yerlerde aranır. - Kazazedeler görüldüğünde sesle, düdükle, ıslıkla mümkün olduğu kadar yanına çağırılarak kazazedenin yakına gelmesi sağlanır, kazazede kendinde değilse yanına gidilir. - Kurtarılan kazazedelere ilk yardım yapılarak ilk yardım bölgesine tahliye edilir. - Kurtarılan malzemeler Malzeme toplama bölgesine tahliye edilir. - kurtarma sırasında tehlike arz eden duvarlar yıkılır veya desteklenmesi sağlanır, patlayan su borusu, havagazı borusu, kopan elektrik kablo hattı varsa yetkililere haber verilir. - Önemli olan evraklar yangın torbalarına konularak pencerelerden atılır, kıymetli evrak ve malzemeler malzeme toplama bölgesine tahliye edilerek koruma ekip personeline teslim edilir. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan kurtarma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir KORUMA EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Koruma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Yangın nedeniyle oluşacak sinir bozucu hareketler, panik ve kargaşa önlenmeye çalışılır. - Yanan bina etrafında emniyet koridoru oluşturularak emniyet tedbiri alınır. Hırsızlığa ve yağmacılığa meydan verilmez. - Şüpheli şahıs tespit edilirse yakalanır, varsa delillere zarar gelmemesi için gerekli önlemler alınır, şahıs ve deliller olay mahalline intikal eden genel kolluğa teslim edilir. - Kurtarma ekibi tarafından tahliye edilen malzemeler korunmaya alınır. - Yangının söndürülmesinden sonra koruma altında tutulan malzemelerin kayıtları yapılır, malzemeler muhafaza edileceği uygun ortama taşınır. - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan koruma malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - İlk yardım ekibi ilk yardım ve sağlık eğitimi almış kişilerden seçilir. - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz İlkyardım ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Toplanma yerinde yaralı toplanma bölgesi ile ilk yardım bölgesi açılır - Kazazedelere ilk acil yardım yapılır, İlk yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilecekler ayrılır, ilk yardım merkezlerine mümkün olduğu taktirde yanlarına tahliye ekibinden refakatçi verilerek sevk edilir. - Ölenlerin üzerleri örtülerek Adli yetkililer ve genel kolluk intikal edene kadar bekletilir - Görev tamamlandıktan sonra kullanılan İlk yardım malzemelerinin durum tespiti yapılır, eksilen, arızalanan, kullanılmaz hale gelen malzemeler yenilenerek bir sonraki görev için hazır hale getirilir TAHLİYE EKİBİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI : - Ekip personeli yangın ihbarını alır almaz Kurtarma ekipleri için tahsis edilen toplanma bölgesine intikal ederek ekip sorumlusunun emrine girilir, görev paylaşımı yapılır. - Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Kazazede ve malzemelerin İlk yardım bölgesine ve koruma bölgesine tahliyesi sağlanır - İlk Yardım ekipleri tarafından acil yardım merkezlerine ve hastanelere sevk edilen kazazedelere refakat edilir. 20

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

Haziran 2014. Revizyon Tarihi 16.01.2015. Acil Durum Planı. FYT Müh.İnş. ve Al.San.Tic.Ltd.Şti.

Haziran 2014. Revizyon Tarihi 16.01.2015. Acil Durum Planı. FYT Müh.İnş. ve Al.San.Tic.Ltd.Şti. Haziran 2014 Revizyon Tarihi 16.01.2015 Acil Durum Planı FYT Müh.İnş. ve Al.San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşyerinde oluşabilecek olağanüstü durumlarda; a. Personelin yaralanıp zarar görmesini, b. Üretimin

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönerge No: 46 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 46 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İLE SİVİL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLİK DENETLEME YÖNERGESİ ARALIK - 2006 Sayı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIM... 3 2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 3. ACİL DURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI... 3 4. ACİL DURUM MÜDAHALE ORGANİZASYONU... 4 4. ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN YAPISI.. 5 5. ACİL

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ SİTESİ ACİL DURUM PLANI S. ERUYAN MERCAN SİTESİ İŞLETME MÜDÜRÜ OCAK 2013 ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI A-AMAÇ Bu plan; İşletmemizde oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıklarımızı

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı