HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın ve kardiyopulmonerarrest vb. acil durumlarda yapılacakları belli bir plan dahilinde belirlemek, en kısa zamanda gerçekleştirmek ve her zaman hazırlıklı olmaktır. 2.0 KAPSAM: Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin tamamı. 3.0 KISALTMALAR: 4.0 TANIMLAR: 5.0 SORUMLULAR:Tüm Hastane çalışanları sorumludur. 6.0 FAALİYET AKIŞI: 6.1 BEBEK KAÇIRILMA DURUMU (KOD PEMBE) Kod pembe kısaltılması kullanılır. Bebek kaçırılma durumunu fark eden personel hemen 3333 YATIŞ BÖLÜMÜ SORUMLUSU (mesai saatleri dışında nöbetçi hasta kayıt çalışanı) ve 400 BAŞHEMŞİRE (mesai saatleri dışında nöbetçi 1. Kat hemşiresi) arayarak PEMBE KOD ve YER belirtilir Hastane Müdürü güvenliği ve emniyeti arar. Bahçe kapısını kapattırır ve birini görevlendirir Güvenlik görevlisi hastane çıkış kapılarını kapatır. Teknik servisi arar. Ana kapı ve acil kapısı ----Güvenlik Yangın merdiveni teknik servis tarafından kontrol edilir Başhemşire olay yerine gider. Olay yerini ve hastanede yanında büyük çanta olan, bebek veya çocuk olan şüphe uyandıran kişileri emniyete bildirir Servis hemşiresi hemen servisi gözden geçirir. Diğer hasta odalarını ve serviste bulunan yangın çıkışı dâhil diğer alanları kontrol eder YÖN.FR.08 Pembe Kod Olay Bildirim Formu doldurulur Yılda en az 4 gerektiğinde daha fazla tatbikat yapılmalı ve kayıt tutulmalıdır Pembe kod mesai içi ekibi: Hastane Müdürü, Başhemşire, Servis hemşiresi, Teknik servis sorumlusu, Güvenlik amiri. Pembe kod mesai dışı ekibi:nöbetçi Hasta Kabul Görevlisi,1.kat Nöbetçi Hemşiresi, Doğumhanede nöbetçi ebe, Güvenlik vardiya sorumlusu. 6.2 KARDİYOPULMONER ARREST DURUMU (KOD MAVİ)

2 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 2 / Hastanemizin herhangi bir yerinde ve kliniklerde meydana gelen tıbbi acil durumlarda servis hemşiresi ya da o anda olay yerinde bulunan hastane personeli İlk önce hastanın durumunu tanımlar yi arayarak MAVİ KOD ve yer tanımı yaparak çağrıyı başlatır (varsa doktoruna haber verir).saati kontrol eder Mavi Kodu başlatan kişi olay yerine acil arabasını çeker. Mavi kod ekibi gelinceye kadar hastayı monitorize eder Mavi kod ekibi ilk geldiği anda çağrıyı başlatan kişi tarafından tekrar saat kontrolü yapılarak Mavi Kod çağrısı sonlandırma saati tespit edilir Mavi kod ekibine müdahaleye son verilinceye kadar yardım eder Mavi Kod çağrısı yapılan birimde işlem sonu birimde çalışanlar tarafından 2 adet YÖN.FR.07 Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) Formu doldurulur. Bir tanesi hasta dosyasına konur, bir tanesi MAVİ KOD uygulama ve kontrol sorumlusuna teslim edilir MAVİ KOD MÜDAHALE EKİBİ MAVİ KOD UYGULAMASI; Mavi Kod çağrısını alan Mavi Kod sorumlusu 2222 numaralı telefonu arayarak olay yerini bildirir. Mavi Kod ekibi en kısa zamanda olay yerine intikal etmek zorundadır Mavi Kod ekibi temel yaşam desteği veren kişi/ kişilerden ekip liderliğini teslim alır. Çağrıyı yapan kişiden hasta hakkında bilgi alarak gerekli müdahaleleri başlatır Hastayı gerekiyorsa müdahale sonrası yoğun bakıma aldırır. Exitus ise klinik ile görüşerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar Mavi Kod Ekibi sorumluluğunu yedeklerine devretmeden müdahale yerini terk edemezler MAVİ KOD SORUMLULARI. Mavi Kod ekibi anestezi doktoru( ), nöbetçi doktor ( ) ve Başhemşire ( ), 1.kat nöbetçisi ( ) oluşmaktadır. 6.3 BEYAZ KOD Hastane personeli kendisine yapılan herhangi bir fiziksel saldırı,taciz, şiddete maruz kalma durumlarında ya da böyle bir ortama şahitlik durumu varsa hemen o anda BEYAZ KOD bildirimini yapar Beyaz kod bildirimi için 1111 i arayarak BEYAZ KOD ve YER bildirimini yaparak acil güvenlik çağrısını başlatır. Saat ine bakar

3 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 3 / Beyaz Kod mesai saatlerine hastane müdürü, mesai dışında hasta kayıt birim çalışanıdır Hastane Müdürü olay yerine giderken 155 güvenliği arayarak beyaz kod çağrısını ve yer tanımını yapar. Hızla olay yerine ulaşılır Hastane müdürü olaya hâkim olurken, güvenlik görevlisi saldırıyı uygulayan kişiyi sert müdahalede bulunmadan olay yerinden uzaklaştırır Müdahale edilen olaylarda şahısların suç işlediği tespit edilir ise,şahıs tespit edilen delillerle birliktealıkonur.emniyete haber verilir. Ekip gelmesi beklenir Uygun zamanda hastane müdürü YÖN.FR.09 Beyaz Kod Olay Bildirim Formu doldurarak hasta ve çalışanların güvenliği üst kuruluna bildirir Kalite yönetim birimi olayı değerlendirir.durumun hassasiyeti değerlendirilerek gerekli olduğu durumda adli mercilere bildirim yapılır Yılda en az 4,gerektiğinde daha fazla tatbikat yapılmalı ve kayıt tutulmalıdır Beyaz kod durumu aynı anda 113 numaralı bakanlık hattını arayarak durumu bildirecek ve internet sayfasındaki ilgili formu dolduracaktır Şiddete maruz kalan personelinkendiside 113 numaralı telefona bildirim yapabilir. 6.4 YANGIN DURUMU (KOD KIRMIZI) Kod Kırmızı kısaltılması kullanılır. Durumu tespit eden personel santrali arayarak Dikkat. Biriminde kırmızı kod şeklinde 2 kez anons eder, hemen 110 numaralı telefondan İtfaiye ye haber verir. Durumu tespit eden personel yangın alarm düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en yakın yangın tüpü veya yangın panosu içindeki hortum ile müdahale yapar YANGIN DURUMU MESAİ İÇİNDE OLMUŞSA: Hastane Müdürü, Başhemşire,teknisyen olay yerine intikal eder. Durumu değerlendirirler Teknik servis derhal ilgili yerin elektriğini keser Güvenlik hasta asansörlerini tahliye eder.kontrol dışı kullanılmasını engeller. Hastaneyi boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar Olay yerine intikal eden yönetim, hastanenin veya ilgili birimin tahliyesine karar verir YANGIN DURUMU MESAİ DIŞINDA OLMUŞSA Nöbetçi uzman, nöbetçi hasta kabul görevlisi, nöbetçi hemşire ve ebe olay yerine intikal eder Teknisyen bölgenin veya birimin elektriğini keser.

4 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 4 / Nöbetçi güvenlik ekibi asansörleri kontrol eder, güvenliği sağlar Santral, alarm verdikten sonra yöneticileri arar, haber verir. Hastane tahliyesine bu kişiler karar verir. 6.5 BOMBA İHBARI ( TURUNCU KOD) Kod turuncu kısaltılması kullanılır. Bomba ihbarı genellikle dışarıdan telefon yoluyla yapılır. Santral durumu hemen mesul müdür ve hastane müdürüne haber verir, ayrıca 155 nolu hat ile emniyete haber verir. Dikkat turuncu kod şeklinde 2 kez anons eder. 6.6 ZARARLI GAZ ALARMI ( SARI KOD) Kod sarı kısaltılması kullanılır. Santral durumu Dikkat sarı kod şeklinde 2 kez anons eder. Hastane sığınağına inilir. Teknik personele bildirilerek önlem alınır. 6.7 DOĞAL FELAKET ALARMI ( YEŞİL KOD) Deprem, sel veya fırtına gibi durumlarda uyarı anlamında kullanılır. Kod yeşil kısaltılması kullanılır. Santral durumu Dikkat yeşil kod şeklinde 2 kez anons eder. Hastane sığınağına inilir. Teknik personele bildirilerek önlem alınır. 6.8 SAVAŞ DURUMU ALARMI ( SİYAH KOD) Savaş durumu varsa kullanılır. Kod siyah kısaltılması kullanılır. Santral durumu Dikkat siyah kod şeklinde 2 kez anons eder. Hastane sığınağına inilir. Teknik personele bildirilerek önlem alınır OPERASYON ŞEFİ :Hastanemiz Mesul Müdür Yardımcısı bu bölümün başkanıdır Operasyon Şefinin Görevleri; Acil polikliniği Acil Servis Operasyon Merkezi olarak kullanılacaktır. Sorumluluğundaki direktörlerle sık sık toplanarak, mevcut ve gelecek hastaların teşhis ve tedavileri ile ilgili planların yapılmasından sorumludur Tıbbi hizmetler, destek hizmetleri ve insani hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin sağlanması sorumluluğunu yürütür Hastaneye gelen tüm yaralıların teşhis ve tedavisinden Operasyon Şefi sorumludur Kaç hastanın hemen taburcu edileceği ya da sevk edilebileceği kararını vermek operasyon şefinin görevidir Taburcu edilen hastaların ailelerini bilgilendirme görevi operasyon şefinin sorumluluğundadır.

5 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 5 / 12 Yataklı Birimler : Başhemşire tarafından yürütülür. Laboratuar : Laboratuar hizmetlerinden, kan ve ürünlerinin temininden ve Laboratuar çalışanlarının organizasyonundan sorumludur Triaj: Afet sırasında oluşan yaralanmaların ciddiyetine göre hastalara etiketleme yapılır (yeşil,sarı,kırmızı,). Yeşil etiket: Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan, ayaktan tedavi edilebilecek hastalara uygulanır. Sarı etiket:vital bulguları stabil, acil yaşam tehdidi olmayan, bekleyebilecek hastalara uygulanır. Kırmızı etiket: Acil olarak operasyona ya da bakıma alınarak yaşamı kurtarılabilecek hastalara uygulanır ve bu hastalar derhal kırmızı alana gönderilir. Triajdan sonra hastaların tedavilerinden ilgili alan sorumluları sorumludur. TRİYAJ SİSTEMİ ÇOK ACİL ACİL ACİL OLMAYAN RENKLER KIRMIZI SARI YEŞİL SIRALAMA 1.Öncelikli 2.Öncelikli 3.Öncelikli ACİLİYET DURUMU Yaşamı tehdit edici, hemen tedavi 20 dk - 2 Saatlerce saat ya da gerektirir içinde tedavi gerektirir günlerce bekleyebilir 6.10 Eczane ve Tıbbi Malzeme : Acil müdahaleler için gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin temini ve kontrolünden sorumludur Radyoloji : Radyolojik testlerin mevcut şartlarda olabildiğince iyi yürütülmesinden sorumludur PLANLAMA ŞEFİ Hastane deki uzman doktorlardan bir tanesi planlama şefi görevini yürütecektir.

6 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 6 / Planlama Şefine Bağlı Birimler: - Durum Değerlendirme (Uzman Doktor ) - İnsan Gücü (Teknik Servis) - Tıbbi Personel ve Hemşirelik Hizmetleri (Başhemşire ) Görevleri; Kendine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyonu sağlamak Personel, araç-gereç gibi gerekli kaynakların belirlenmesinden, temininden ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan bölümlerin saptanması, Kaynakların dağıtımında öncelikli bölgeleri saptamak. Mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi, Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personelin öncelik sırasına göre yerleştirilmesi Gelen personelin kontrol edilmesi ve kayıtların yapılması, Sağlık personeli ve diğer hastane personelinin göreve çağrılmasından, tüm personelin dinlenmesinden ve nöbet değişiminin sağlanmasından sorumludur Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirlemesinden, Eve gidemeyecek olan hastane personelinin ve yakınlarının barınak, beslenme, sağlık bakımları ve çocuk bakımlarının karşılanmasından, Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonundan sorumludur Dışarıdan gönüllü olarak çalışmaya gelenleri, koordine etmek ve denetlemekle görevlidir Diğer hastanelerden gelen doktor, hemşire ve sağlık personelini koordine etmek ve denetlemek, Afetle ilgili, hastanenin yaptıklarının dokümantasyonunu sağlamak, planlama şefinin görevidir Mevcut Hastane Afet Planı nın başarılı olup olmadığını belirlemek ve bunu HAP Başkanına bildirmekten sorumludur LOJİSTİK ŞEFİ

7 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 7 / 12 Lojistik görevini İşletme Müdürü yürütecektir. Afet gerçekleşmesi halinde hastanenin güvenli olup olmadığına karar verilmesi için inceleme yaptırma yetkisine sahip kişidir. Hastanenin zarar görmüş kısımlarının belirlenmesi veya boşaltılmasının gerekli olup olmadığına son karar verme yetkisi yalnızca HAP Başkanı Mesul Müdür e aittir Lojistik Şefine Bağlı Birimler: - Alt Yapı ve Teknik Hizmetler - Satınalma, - Muhasebe, - Haberleşme Hizmeti, - Mutfak Görevleri; Kendisine bağlı alt birimlerin sorumlularını belirlemek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak ve denetlemek Finansal kaynakların kullanımının düzenlenmesi Acil durum ile ilgili giderlerin dokümantasyonu ve düzenlenmesi Satın alma sorumlusu tarafından, her 12 saatte bir sunulan personel kaynak ve çeşitli harcamalarla ilgili finansal verileri gösteren raporun hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi Halktan gelen bağışlar konusunda planlama şefi ile işbirliği yapmak Telefonları kontrol etmek ve telsiz haberleşme ağının kurulmasını sağlamak Isınma problemlerini kontrol etmek Havalandırma problemlerini kontrol etmek Asansörleri kontrol etmek ve asansörlerde kalan olup olmadığını izlemek Tehlikeli maddeler ile ilgili sorunları kontrol etmek Su sızıntıları, kanalizasyonla ile ilgili sorunlar, elektrik tesisatı ile tehlike ve problemleri kontrol etmek Öncelikli ve acil onarımları sağlamak KURUMLARARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU Medikal Muasebe bu görevi yürütecektir.

8 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 8 / Kurumlararası Koordinasyon nun Görevleri; Afetin büyüklüğünü, doğasını ve yayılım alanını araştırmak ve bu konuda bilgi toplamak, Hava durumunu izlemek için Meteoroloji İl Müdürlüğü ile haberleşme sağlamak, Bölgede çalışabilir durumdaki hastaneleri tespit etmek, Uygun iletişim ve mesaj akımını sağlamak için İl Kriz Merkezi ile bağlantı kurmak ve halkla ilişkiler yetkilisiyle koordineli bir şekilde çalışmak, Hastanelerin; hasta bakım kapasitesi, varolan veya olası personel kaynak sıkıntısı, başka hastanelere taşınacak hastaların sayısı, diğer birimler tarafından talep edilen ihtiyaçlar gibi konularda bilgi toplamak; bu konularda planlama şefi ile işbirliği yapmak, Haberleşme hizmet sorumlusunun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak, hastaneler arasında ve il veya ilçelerin kriz merkezleriyle iletişim kurmak ve hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi vermek, Hastanedeki gelişmeler ve değişiklikler hakkında, İl Koordinasyon Makamlarına (İl Kriz Merkezlerine) bilgi vermek Hastaneye müracaat eden yaralılar ile ilgili gerekli verilerin (kabul edilen yaralı sayısı, tedavi edilmiş yaralıların türleri, hastaneye yatırılan, taburcu edilen, ölen ya da diğer hastanelere sevk edilen hastaların sayısı, yaralıların kişisel bilgileri ve raporların) sunulmasından sorumludur Planlama Şefi ile birlikte, afetle ilgili olarak hastanede yapılan faaliyetlerin dokümantasyonunu sağlamak, Afet planının başarılı olup olmadığını izlemek ve Mesul Müdür e bilgi vermek HALKLA ilişkiler YETKiLiSi Halkın ve medyanın sürekli olarak bilgilendirilmesi için bilgilerin toplanması ve ayıklanmasından sorumlu kişidir. Hastanede bu görevi Halkla İlişkiler yürütecektir HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU Hastanemizde danışma birimi bu amaç için kullanılacaktır Halkla İlişkiler Yetkilisinin Görevleri; HAP Başkanının bilgisi dahilinde halka gerekli haberleri ulaştırmak, Durum değerlendirme sorumlusu ile yakın işbirliği içinde bulunmak,

9 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 9 / 12 Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları belirlemek ve bu konuda güvenlik şefi ile işbirliği içinde olmak, Medya yolu ile halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları konusunda insan gücü sorumlusu ile işbirliği yapmak, GÜVENLİK ŞEFİ Hastane Güvenlik Amiri bu görevi yürütecektir. Hastane içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik organizasyonu ile çalışma ortamının güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Afet durumlarında, sivil kargaşa olasılığına karşı emniyet ve jandarma ile birlikte çalışma sağlanmalıdır. Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; hastane personelinin yanında koordinatör birim olarak, emniyet teşkilatının işbirliği ve personel yardımı olmalıdır GÜVENLİK BÜROSU Hastane binası hasarlı durumda değil ise santral odası güvenlik kontrol odası olarak kullanılır Güvenlik Şefinin Görevleri; Kurtarma operasyonları ve tehlike durumlarında güvenliğin sağlanması,.hastane girişlerinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak, Ziyaretçi girişlerini düzenlemek, Yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek, Taşıma sorumlusu ile birlikte ambulans giriş-çıkış noktalarının belirlenmesi, Güvenli olmayan bölümlere girilmez işaretlerinin yerleştirilmesi, İdaresindeki güvenlik görevlilerinin belirlediği tehlikeli ve güvensiz durumları hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirmek, Güvenliği ilgilendiren tehlikeli durumlar karşısında, HAPBaşkanına ve ilgili birim başkanına bilgi vermek, Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan merkezlerinin korunmasını sağlamak, Ambulans park yeri ve acil girişin önüne park etmiş araçlarınkaldırılmasından güvenlik şefi sorumludur. Afet anında, trafik planı geliştirerek, yürütecek kişi güvenlik şefidir.

10 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 10 / 12 Hastane Afet Planı Başkanı UZM. DR. FERHAT BAYAMAKU Operasyon Şefi Ali Fuat Şengör Planlama Şefi Sinan Kurşun Lojistik Şefi Adnan Ünal Kurumlar Arası Koordinasyon Emral Çoban Halkla İlişkiler Gülçin Ünlütaş Muhasebe Berna Hayta Güvenlik Mennan Türk 1.Yataklı Birimler BaşHemşire Arzu Dönge 1.Durum Değerlendirme Sema Mülayim 1.Altyapı ve Teknik Hiz. Mustafa Türker 1.Satınalma Kaya Köşker 1.Karantina Sorumlus Hasan PEKSEL 2. Laboratuvar Yasemin Yılmaz 2. Hemşirelik Hizmeti Arzu Dönge 2. Hasar Tespit ve Kontrol Adnan Ünal 3. Triaj Baş Hemşire Arzu Dönge 3. Kayıt Kabul Hülya Ayçil 3. Haberleşme Hülya Ayçil 4. EczaneSoruml usu Kaya Köşker 4. İnsan Gücü Mustafa Türker 4. Mutfak Gülçin Ünlütaş 5.Tıbbi Malzeme Soruml. Arife İşler 6. Radyoloji Necmi Erdoğan

11 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 11 / TAHLİYE HASTANE BİNASININ TAHLİYESİ: Yangın, deprem, sabotaj, sel, gaz kaçağı ve benzeri risklerde, Hastane Afet Planı (HAP) Başkanının talimatı doğrultusunda hastane hizmet binasının tümü ya da ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel ve hastalarla diğer şahıslar yangın merdivenleri ve giriş-çıkış kapıları kullanılarak birinci öncelikle tahliye edilecektir Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılması gerekliliğine HAP Başkanı karar verir Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi Lojistik Şefine aittir. Ancak boşaltma HAP Başkanının yetkisindedir Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmaları Güvenlik Sorunlusu koordinatörlüğünde yürütülecektir Hastanenin boşaltılmasından ve transport yollarının sağlanmasından Lojistik Şefi sorumludur Hastanenin dış boşaltılması için seyyar hastane, okullar, spor salonları, camiler ve benzeri kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan uygun olanlar HAP Başkanı ve İl Kriz Merkezince belirlenecektir Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Şefi olup, bu amaçla hangi servislerin boşaltılacağına ve hangi hastaların taburcu edileceğine Operasyon Şefi karar verir Binada merdivenler ve asansörlerin kullanılıp kullanılamayacağına Lojistik Şefi karar verir Asansörler çalışır vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu olması halinde kontrollü olarak sadece çok ağır hastalar için geçici olarak kullanılacaktır İkinci öncelikli de kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç, gereç, malzeme ve dokümanlar kendi içindeki öncelik sırasına uygun olarak, aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır Tahliye edilecek personel, hasta ve diğer şahıslar ile araç, gereç ve malzemeler hastane bahçesinin güvenli açık alanlarına yerleştirilecek ve bu yerlerin güvenliği Emniyet ve Kılavuz Servisi Yükümlüleri koordinesinde özel güvenlik görevlilerince sağlanacaktır Tahliye sorumluları yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde kendi sorumluluk alanında bulunan personel, hasta ve araç ve gerecin tahliyesinde, Kurtarma Servisi Yükümlüleri başta olmak üzere özel güvenlik görevlilerinden de yararlanarak tahliyeyi sağlayacaklar, farklı uygulama gerektiren durumlarda HAP Başkanının talimatına göre hareket edeceklerdir.

12 Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 12 / Tüm binalara tahliye için ulaşım koridorları ve çıkış kapılarına acil çıkış uyarı levhaları asılmıştır Güvenli açık alanlara tahliye sonrasında hastane binalarına dönülememesi durumunda idarenin temin edeceği araçlara her birimin hasta, personeli araç ve malzemeleri aynı tahliye sorumluları yönetiminde bindirme ve yükleme yapılacak, idarece belirlenen binalara planlı bir şekilde ulaşılacak, nakil olunan binalara yerleşme yine tahliye sorumlularınca gerçekleştirilecektir Çevredeki hastanelerin özellikleri ve tahliye, tıbbi malzeme, ambulans ve personel desteği konusunda bir protokol hazırlanacaktır Afet meydana gelmeden önce acil durumlarda kullanılacak tıbbi malzemeler belirlenerek temin ve stok edilecektir Hastanenin boşaltılması, ulaşım yollarının açılması ve alternatif yolların sağlanması Güvenlik Sorunlusunun sorumluluğundadır Hastane bahçesine görevli araç ve ambulans giriş-çıkışı için araç park edilmemesi sağlanacaktır Boşaltım işinin organizasyonundan ve idaresinden sorumlu kişi HAP Başkanıdır Hangi hastaların nereye tahliye edileceği hakkında hazırlanan dokümantasyon Planlama Şefi tarafından yapılır Hastanenin boşaltılmasından sonraki bina güvenliğinden sorumlu kişi Güvenlik dur Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme sorumluluğu Güvenlik Şefine aittir. Ancak boşaltma emrini vermekle sorumlu kişi HAP Başkanıdır Afetlerde görev alan personele tabi afetler, yangın, deprem, tahliye ve (HAP) konusunda periyodik eğitimler verilecektir. x) Planın uygulanabilirliği ve güncelliğinin sağlanması için her yıl Ocak ayında yeniden gözden geçirilecektir. Bu amaçla Mart ayında yılda 1 kez tatbikat yapılacaktır Hastanemiz toplanma alanı olarak ön bahçe belirlenmiştir. 7.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 7.1. YÖN.FR.08 Pembe Kod Olay Bildirim Formu 7.2. YÖN.FR.07 Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) Formu 7.3. YÖN.FR.09 Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI AMAÇ: Bu planın amacı; bir afet sonrasında, hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak,

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIM... 3 2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 3. ACİL DURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI... 3 4. ACİL DURUM MÜDAHALE ORGANİZASYONU... 4 4. ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN YAPISI.. 5 5. ACİL

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI Belge Kodu: GDH-ACP Page:ii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... i İÇİNDEKİLER... ii REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... iv GEÇİCİ REVİZYON YAPILAN SAYFALARIN KAYITLARI... iv REVİZYON ÖZET TABLOSU... v YÜRÜRLÜKTEKİ

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ SİTESİ ACİL DURUM PLANI S. ERUYAN MERCAN SİTESİ İŞLETME MÜDÜRÜ OCAK 2013 ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI A-AMAÇ Bu plan; İşletmemizde oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıklarımızı

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

İ Ş P O R T F Ö Y Y Ö N E T İ M İ A. Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

İ Ş P O R T F Ö Y Y Ö N E T İ M İ A. Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI İ Ş P O R T F Ö Y Y Ö N E T İ M İ A. Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI Mayıs 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR... 3 3. KAPSAM... 3 4. SORUMLULUK... 3 5. YÜRÜTME... 4 6. KRĠZ MERKEZLERĠNĠN OLUġUMU,

Detaylı

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (26.03.2015 tarihli ve 38110390/010.04/644 sayılı Bakanlık Makam Onayı) TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 09.05.2012 Sayı : 65496 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı