Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS"

Transkript

1 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Baskı 09/ / TR

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 İçindekiler Genel uyarılar.... Bu dokümanın kapsamı.... Emniyet uyarılarının yapısı... 5 Emniyet uyarıları Genel bilgiler Hedef grup Amacına uygun kullanım Taşıma/Depolama Montaj Elektrik bağlantısı Güvenli ayırma İşletme Cihaz sıcaklığı MOVIAXIS ana cihazlarının tip tanımı... 0 Kurulum.... Mekanik montaj.... Mekanik montaj iki sıralı aks sistemi yapısında Mekanik Montaj BST bağlantı seti Elektrik bağlantısı Elektrik bağlantısı iki sıralı yapıdaki aks sistemi....6 Elektrik bağlantısı BST bağlantı seti Sistem yolu bağlantısı....8 Bağlantı şemaları Klemens kontakları Klemensler için izin verilen sıkma momentleri İzin verilen sigorta değerleri Devreye alma CAN bazındaki sistem yolundaki besleme modülündeki ayarlar İletişimin seçilmesi CAN bazında uygulama veriyolu ayarları ve bilgileri CAN adaptörü üzerinden iletişim EtherCAT uyumlu sistem bus'ı SBus plus ayarları İşletme Genel uyarılar Besleme modülü MXP'deki işletme göstergeleri ve hatalar Aks modülü MXA'daki işletme göstergeleri ve hatalar Kondansatör modülü MXC komponentindeki işletme göstergeleri MXB tampon modül komponentinin işletme göstergeleri V anahtarlamalı güç kaynağı modülü komponentindeki işletme göstergeleri Servis Genel uyarılar Uygunluk beyanları Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 3

4 Genel uyarılar Bu dokümanın kapsamı Genel uyarılar. Bu dokümanın kapsamı Bu dokümanda genel emniyet uyarıları ve MOVIAXIS çok eksenli servo sürücüler için seçilmiş bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu dokümanın kapsamlı işletme kılavuzunun yerine geçemeyeceğini unutmayınız. Bu nedenle, MOVIAXIS ile çalışmaya başlamadan önce ayrıntılı işletme kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Ayrıntılı işletme kılavuzundaki bilgilere, uyarılara ve talimatlara uyunuz. Bu, cihazın arızasız olarak çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır. MOVIAXIS ile ilgili ayrıntılı el kitabı, işletme kılavuzu ve diğer dokümanlar, pdf dosyası olarak birlikte verilen CD veya DVD üzerinde bulunmaktadır. SEW-EURODRIVE tarafından PDF formatında yayımlanan tüm teknik dokümanları SEW-EURODRIVE'ın İnternet sitesinden indirebilirsiniz: Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

5 Genel uyarılar Emniyet uyarılarının yapısı. Emniyet uyarılarının yapısı.. Sinyal sözcüklerin anlamları Emniyet uyarıları, hasar ikazları ve diğer uyarı sinyal sözcüklerinin kademeleri ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Sinyal sözcük Anlamı Uyulmadığında TEHLİKE! Doğrudan bir tehlike Ağır yaralanmalar veya ölüm UYARI! Olası tehlikeli durum Ağır yaralanmalar veya ölüm DİKKAT! Olası tehlikeli durum Hafif yaralanmalar DİKKAT! Olası malzeme hasarları Tahrik sisteminde veya ortamda hasar oluşması UYARI Faydalı bir uyarı veya ipucu: Tahrik sisteminin kullanılmasını kolaylaştırır... Bölümlere göre verilen emniyet uyarılarının yapıları Bölümlere göre verilen emniyet uyarıları sadece özel bir işlem için değil, belirli bir tema içerisindeki birden fazla işlem için geçerlidir. Kullanılan piktogramlar ya genel tehlikelere ya da belirli bir tehlikeye işaret etmektedir. Burada bölümlere göre verilen bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir: SİNYAL SÖZCÜK! Tehlike türü ve kaynağı. Uyulmadığında: Tehlike önleme önlemi(leri)...3 Dahil edilmiş emniyet uyarılarının yapıları Dahil edilmiş emniyet uyarıları tehlikeli işlem adımının doğrudan önüne entegre edilmiştir. Burada dahil edilmiş bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir: SİNYAL SÖZCÜK! Tehlike türü ve kaynağı. Uyulmadığında: Tehlike önleme önlemi(leri). Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 5

6 Emniyet uyarıları Genel bilgiler Emniyet uyarıları Aşağıda belirtilen temel emniyet uyarları mal ve can kaybını önlemek için önemlidir. İşletici temel emniyet uyarılarına dikkat edilmesinden ve bu uyarılara uyulmasından sorumludur. Sistem ve işletme sorumlusunun ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan kişilerin cihaza erişebilmelerini ve kılavuzun okunabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Açıklığa kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa, SEW-EURODRIVE'a danışılmalıdır.. Genel bilgiler Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır. Hasarlar derhal nakliye firmasına bildirilmelidir. İşletme esnasında çok eksenli servo sürücüler korunma sınıflarına göre, gerilim taşıyan veya dönen parçalara sahip olabilir veya üzerinde sıcak yüzeyler oluşabilir. Gerekli kapağın izinsiz olarak kaldırılması, yanlış kullanım, montaj ve kullanma sonucu ağır yaralanmalara ve hasarlara sebep olabilecek kaza olma ihtimali mevcuttur. Ayrıntılı bilgiler bu dokümandan alınabilir.. Hedef grup Montaj ve işletmeye alma ile arıza giderme çalışmaları bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalı (IEC 6036 ve CENELEC HD 38 veya DIN VDE 000 ve IEC 6066 veya DIN VDE 00 ve ulusal kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır). Bu emniyet talimatlarına göre, elektrik teknisyenleri ürünün yerleştirilmesini, montajını, devreye alınmasını ve işletmesini bilen ve bu konularda gerekli yeterlilik belgelerine sahip elemanlardır. Diğer tüm nakliye, depolama, işletme ve atık toplama çalışmaları bu konularda eğitilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır..3 Amacına uygun kullanım MOVIAXIS MX çok akslı servo sürücüler endüstriyel ve ticari sistemlerde, sürekli uyarılmış AC senkron motorlarla enkoder geri bildirimli asenkron AC motorların işletilmesi için kullanılır. Bu motorlar servo sürücülerle işletmeye uygun olmalıdır. Cihaza başka yükler bağlanması için önce üretici ile görüşülmelidir. MOVIAXIS MX çok akslı servo sürücüler metalik elektrik panolarında kullanmak üzere tasarlanmıştır. Uygulama için gerekli korunma türü ve EMU'ya uygun geniş yüzeyli topraklama metalik elektrik panoları ile sağlanmaktadır. Bir makine içerisine monte edildiğinde çok akslı servo sürücülerin işletmeye alınması (amacına uygun kullanımın başlaması), AB Direktifi 006//EC ye uygunluğu tespit edilene kadar yasaktır. EN 600 dikkate alınmalıdır. 6 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

7 Emniyet uyarıları Taşıma/Depolama Devreye alınmasına (amacına uygun işletmenin başlaması) sadece EMU Direktifi ne (00/08/EC) uyulması durumunda izin verilir. Çok eksenli servo sürücüler Alçak Gerilim Direktifi 006/95/EC tarafından istenen talepleri yerine getirmektedir. Çok eksenli servo sürücüler için, harmonize edilen EN / DIN VDE T05 serisi normlar EN 6039-/VDE 0660 Bölüm 500 ve EN 606/VDE 0558 ile bağlantılı olarak kullanılır. Teknik veriler ve bağlantı koşulları cihazın etiketinde ve bu dokümantasyonda belirtilmiştir ve bunlara uyulmalıdır..3. Güvenlik işlevleri MOVIAXIS çok eksenli servo sürücüler bir üst seviyedeki güvenlik sistemleri kullanılmadan emniyet işlevleri için kullanılamazlar. Makinelere ve insanlara zarar vermemek için üst seviyede bir güvenlik sistemi kullanılmalıdır. Güvenlik uygulamalarında kullanıldığında aşağıdaki doküman dikkate alınmalıdır: Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS İşlevsel güvenlik.. Taşıma/Depolama Taşıma, depolama ve doğru olarak kullanma uyarıları dikkate alınmalıdır. "Genel teknik veriler" bölümünde belirtilen iklim koşullarına uyulmalıdır..5 Montaj Cihazların montajı ve soğutulmaları ilgili dokümanlardaki talimatlara uygun olarak gerçekleşmelidir. Çok eksenli servo sürücülere izin verilmeyen fazla yük binmemelidir. Özellikle nakliye sırasında ve taşınırken modüller deforme olmamalı ve/veya yalıtım mesafeleri değiştirilmemelidir. Bu sebepten elektronik modüllere ve kontaklara temas edilmesi önlenmelidir. Çok eksenli servo sürücülerde elektrostatik yüklere karşı hassas modüller bulunmaktadır. Bu modüller yanlış kullanım sonucu kolayca hasar görebilirler. Elektrikli komponentler mekanik olarak hasar görmemeli veya arızalanmamalıdır (sağlık için de tehlikeli olabilir!). Kullanılması özellikle öngörülmediği takdirde, aşağıdaki ortamlarda kullanılması yasaktır: Patlama tehlikesi olan ortamlarda. Zararlı yağların, asitlerin, gazların, buharların, tozların, ışınımların vb. bulunduğu alanlarda. EN tarafından talep edilen mekanik ve darbe yüklerinin oluştuğu portatif uygulamalarda. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 7

8 Emniyet uyarıları Elektrik bağlantısı.6 Elektrik bağlantısı Gerilim altındaki çok akslı servo sürücülerin üzerinde çalışma yaparken geçerli ulusal kaza önleme talimatları (örn. BGV A3) dikkate alınmalıdır. Elektrik tesisatı geçerli talimatlara göre yapılmalıdır (örn. kablo kesitleri, sigortalar, koruyucu iletken bağlantıları). Bunların dışındaki uyarılar dokümanlarda verilmiştir. EMU uyarınca yapılacak montaj çalışmaları (ekranlama, topraklama, filtre düzenleri ve kablo serimleri) çok eksenli servo sürücünün dokümanlarında verilmektedir. Bu uyarılara CE işaretli çok eksenli servo sürücülerde de dikkat edilmelidir. EMU yasası tarafından belirlenen sınır değerlere uyulmasından makinenin veya tesisin üreticisi sorumludur. Koruma önlemleri ve koruyucu donanımlar geçerli talimatlara uygun olmalıdır (örn. EN 600 veya EN ). Gerekli koruma önlemi: Cihazın topraklanması. Kabloları takarken ve anahtarlara basarken cihazda gerilim olmamalıdır..7 Güvenli ayırma Bu cihaz EN tarafından istenen, güç ve elektronik bağlantılarının emniyetli olarak ayrılması şartını yerine getirmektedir. Emniyetli bir ayırma sağlanabilmesi için, bağlanan tüm akım devreleri de emniyetli ayırma şartını yerine getirmelidir..8 İşletme Çok eksenli servo sürücülerin monte edildiği tesisler gerektiğinde gözetim ve koruma tertibatları ile donatılmalıdır. Bu tertibatlar geçerli yasal uygulamalara (örn. teknik donanım yasası, kaza önleme talimatları vb.) uygun olmalıdır. Frekans çeviricilerde yazılım üzerinden değişiklik yapılmasına izin verilmez. Çok eksenli servo sürücülerin besleme geriliminden ayrıldıktan sonra, kondansatörler şarjlı olabileceğinden, gerilim altında olan cihaz parçalarına ve güç bağlantılarına hemen temas edilmemelidir. Bu konuda çok eksenli servo sürücüdeki ilgili uyarı etiketleri dikkate alınmalıdır. Kabloları takarken ve anahtarlara basarken cihazda gerilim olmamalıdır. İşletme sırasında tüm kapaklar ve kapılar kapatılmalıdır. İşletme LED leri veya diğer göstergelerin sönmesi, cihazın şebekeden ayrıldığını ve enerjisiz olduğunu göstermez. Cihazın dahili güvenlik fonksiyonları veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru durdurabilir. Arıza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi ile motorun otomatik olarak tekrar çalışmasına neden olunabilir. Tahrik edilen makine için bu duruma, bir emniyet gereği olarak, izin verilmiyorsa, arıza giderilmeden önce cihazın şebekeden ayrılması gerekmektedir. 8 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

9 Emniyet uyarıları Cihaz sıcaklığı Aks grubunun iki sıralı yapısı: İki sıralı MOVIAXIS aks grubu izolatörlerde koruyucu kapaklar olmadan koruma sınıfı IP00'a dahildir. İki sıralı yapıdaki aks grubu sadece izolatörlerde koruyucu kapaklar varsa, çalıştırılmalıdır. Bir BST fren modülünün MOVIAXIS 'a bağlanması: Koruyucu kapakları bulunmayan bir BST izolatörlere bağlandığında, MOVIAXIS aks grubunun koruma sınıfı IP00'dır. Aks grubu sadece izolatörlerde koruyucu kapaklar varsa, çalıştırılmalıdır..9 Cihaz sıcaklığı MOVIAXIS çok akslı servo sürücüler genelde fren dirençleri ile çalıştırılır. Fren dirençleri güç kaynağı modülünün gövdesine de monte edilmiş olabilir. Fren dirençlerinin yüzey sıcaklıkları 70 C ile 50 C arasına erişebilir. Çalışma esnasında ve kapattıktan sonra, soğuma aşamasında, MOVIAXIS modülünün gövdesine ve fren dirençlerine kesinlikle dokunmayınız. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 9

10 3 MOVIAXIS ana cihazlarının tip tanımı Cihaz sıcaklığı 3 MOVIAXIS ana cihazlarının tip tanımı MX A 80 A Tip tanımı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. 00 = 0-99 = 0E Standart Tip Özel uygulama Entegre EtherCAT uyumlu sistem yolu SBus plus dahil aks modülü 3 = 3 faz bağlantı türü 50 = U = AC V besleme gerilimi Tipler: 00 = 050 = 00 = 050 = 060 = Yapı durumu 80 = 80 = 8 = 8 = 8 = 8 = Cihaz tipi: Aks modüllerinde anma akımı, ör. 00 = A DC_Link deşarj modülünde çekilebilecek enerji miktarı, örn. 050 = 5000 Ws Besleme modüllerinde anma gücü, ör. 00 = 0 kw Kondansatörlerde, tampon ve sönümleme modüllerinde kapasitans, örn. 050 = 5000 µf V anahtarlamalı güç kaynağında güç, ör. 060 = 600 W Standart tip Sinüs şeklinde şebeke geri besleme cihazı MXR MXA aks modülünde bir emniyet rölesi olan tip Blok şebeke geri besleme cihazı MXR Kompakt besleme modülü (entegre BW ve kondansatör) MXP MXA aks modülünde iki emniyet rölesi olan tip A = Aks modülü B = Tampon modülü C = Kondansatör modülü M = Master modül P = Fren kıyıcılı besleme modülü R = Besleme ve geri beslemeli şebeke modülü ) S = V anahtarlamalı güç kaynağı Z = DC-link deşarj modülü MOVIAXIS ) MXR ile ilgili bilgiler "Besleme ve geri beslemeli şebeke modülü MXR80" ve "Besleme ve geri beslemeli şebeke modülü MXR8" el kitaplarından alınabilir 0 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

11 Kurulum Mekanik montaj Kurulum DİKKAT! Servo sürücüde hasar oluşabilir. Bir besleme modülü MXP / MXR'ye en fazla sekiz aks modülü MXA bağlanabilir.. Mekanik montaj DİKKAT! MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücüye hasarlı veya bozuk modüller takmayın, yaralanma veya üretim tesisinin parçalarına hasar verme tehlikesi mevcuttur. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS MX'in modüllerini takarken dıştan hasar kontrolü yapın ve gerektiğinde hasar görmüş modülleri değiştirin. Teslimat içeriğinin eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. DİKKAT! Elektrik panosundaki montaj plakası servo sürücünün montaj yüzeyi için yeterli iletkenlikte olmalıdır. MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücünün EMU'ya uygun montajı sadece iletim yüzeyi geniş bir montaj plakası ile mümkündür. Her cihaz için, montaj plakasında ( sayfa ) aşağıdaki tabloya göre delik açın. Delikleri ISO 768-mK'ye uygun bir tolerans ile hazırlayın. aks bağlantısı arasındaki yanal mesafe en az 30 mm olmalıdır. Bir sisteme ait cihazları arada boşluk bırakmadan yan yana sıralayın. Montaj plakasına uygun delikleri açın ve çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS MX'i M6 vidalarla bağlayın. Vida başının çapı 0 mm ile mm arasında olmalıdır. Aşağıdaki bölümde modül gövdelerinin arkadan görünüm boyutları verilmektedir. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

12 Kurulum Mekanik montaj.. Gövdenin arkadan görünüşü ve delik şablonları MOVIAXIS MX MOVIAXIS MX gövdesinin arkadan görünüşlerinin boyutları A B C D mm mm mm mm MXA8.A Boyut ( A, A, 8 A) MXA8.A Boyut ( A, 6 A) MXA8.A Boyut 3 ( A, 3 A) MXA8.A Boyut (8 A) MXA8.A Boyut 5 (6 A) MXA8.A Boyut 6 (00 A) MXP80A Boyut MXP80A Boyut MXP80A Boyut MXP8A MXR80A / MXR8A MXM80A MXC80A MCB80A MXS80A MXZ80A A, B, C ve D değişkenleri ile gövde arka görünümlerini gösteren bir boyut föyü bir sonraki sayfada verilmektedir. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

13 Kurulum Mekanik montaj ) ) ) ) ) Vida deliklerinin yerleri ) Boyut ölçülerinin verildiği tabloya bakınız ( sayfa ) Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 3

14 Kurulum Mekanik montaj.. Minimum mesafeler ve montaj konumu Yeterli derecede soğutmanın sağlanabilmesi için cihazlara üsten ve alttan 00'er mm ( inç) mesafe bırakılmalıdır. Kablo veya diğer montaj malzemelerinin bu boşlukta hava sirkülasyonuna mani olmamasına dikkat edilmelidir. Cihazların diğer cihazların ısınmış tahliye havası alanları içerisinde bulunmamasına dikkat edilmelidir. Bir aks sistemi içerisindeki cihazlar aralıksız olarak bağlanmalıdır. Cihazlar sadece dikey konumda monte edilmelidir. Yatık, enine ve baş aşağı montaj edilmez. min. 00 mm ( in) min. 00 mm ( in) DİKKAT! Kesitleri 0 mm ve daha geniş olan kablolarda özel bükülme yarıçapları geçerlidir (EN ), gerektiğinde boşluklar daha da geniş olabilir. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

15 Kurulum Mekanik montaj iki sıralı aks sistemi yapısında. Mekanik montaj iki sıralı aks sistemi yapısında 0mm [3] [] 50mm [] [] [] [] Motor besleme kabloları [] DC-link bağlantısı için kablo [3] Sinyal bus kablosu [] Şebeke besleme kablosu Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 5

16 Kurulum Mekanik montaj iki sıralı aks sistemi yapısında Elektrik panosuna monte edildiğinde, aşağıda belirtilen koşullara uyulmalıdır: DC-link bağlantısı [] ile motor besleme kabloları [] bağlantısı için aks bloklarının solundan en az 0 mm mesafe bırakılmalıdır, bir önceki sayfadaki şekle bakınız. Hazır DC-link bağlantı kablolarının kullanılabilmesi için, aks blokları arasında 50 mm boş alan (bir önceki sayfadaki şekle bakınız) bırakılmalıdır. Hazır DC-link bağlantısı kabloları teslimat içeriğine dahildir ve kullanılmaları gerekir. Motor besleme kabloları [] aks bloğunun sol tarafından aşağıya doğru yönlendirilmelidir, bir önceki sayfadaki şekle bakınız. Uyarı: Elektrik panosunun sol yan paneline içeriye sarkan ve motor kablosu ile DC-link bağlantısının yapılmasını önleyebilecek herhangi bir cihaz, komponent vb. monte edilmemelidir. Sinyal veriyolu kabloları ile güç kablolarını ayrı ayrı döşeyiniz, bir önceki sayfadaki şekle bakınız. Mekanik titreşimleri önlemek için, DC-link bağlantı kabloları uygun tespit elemanları ile bağlanmalıdır, örneğin bir kelepçe [] [] ile, "İki sıralı yapıdaki aks sisteminin elektriksel montajı" bölümündeki şekle bakınız. Özellikle mobil elektrik panolarındaki salınımlara ve titreşimlere dikkat edin. SEW-EURODRIVE, şebeke geri besleme modülünün şebeke şok bobini ve şebeke filtresinin ağırlık merkezi nedeniyle elektrik panosunun tabanına takılmasını önerir. Her iki koruyucu kapağı izolatörlere takın, "İki Sıralı Yapıdaki Aks Sisteminin Elektriksel Montajı" bölümündeki şekle bakınız. 6 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

17 Kurulum Mekanik Montaj BST bağlantı seti.3 Mekanik Montaj BST bağlantı seti UYARI Bir besleme modülüne en fazla 8 BST cihaz bağlanabilir. Aşağıdaki resimde elektrik panosundaki düzen gösterilmektedir Uz -U z Maks. kablo uzunluğu için elektrik tesisatı bölümüne bakınız. MXP [] [] BST bağlantı seti Elektrik panosuna monte edildiğinde, aşağıda belirtilen koşullara uyulmalıdır: Kablolamada ülkelere ve tesise özel talimatlar göz önünde bulundurulmalıdır. "Güvenli Fren Modülü BST" işletme kılavuzuna dikkat ediniz. Bu işletme kılavuzunda BST için teknik bilgiler gibi ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bağlantı setini daima aks grubunun sağ tarafına yerleştirin. Aks grubunda bir master modül MXM, bir kondansatör modülü MXC veya bir tampon modül MXB kullanıldığında, "Bir BST montaj seti kullanıldığında kombine edilebilen modüller" bölümüne dikkat edin. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 7

18 Kurulum Mekanik Montaj BST bağlantı seti DC-link ile BST fren modülleri arasındaki bağlantının mümkün olduğu kadar kısa olmasına dikkat edin. İzin verilen maksimum kablo uzunlukları için, "Elektrik Tesisatı" bölümüne bakınız. BST fren modülleri ideal olarak doğrudan veya bir aks grubu altına veya üstüne yerleştirilir. Seçilen kablo pabucunu vidalarken, izolatörün vida dişinde uygun vidalama derinliği mevcut olmasına dikkat edin. Mekanik titreşimleri önlemek için, DC-link bağlantısı uygun bağlantı elemanları ile, örn. kelepçe [], tespit edilmelidir. Özellikle [] mobil elektrik panolarındaki salınımlara ve titreşimlere dikkat edin. Devreye almadan önce izolatöre daima koruyucu kapak takın ve aks grubundaki modüllere koruma kapakları monte edin. 8 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

19 Kurulum Elektrik bağlantısı. Elektrik bağlantısı TEHLİKE! Aks sistemi şebekeden tamamen ayrıldıktan sonra, cihaz içinde ve klemenslerde, kapatıldıktan 0 dakika sonra da tehlikeli gerilimler bulunabilir. Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar. Elektrik şoku tehlikesini önlemek için: Koruma kapaklarını çıkartmadan önce aks sistemini şebekeden ayırın ve 0 dakika bekleyin. Çalışmaları tamamladıktan sonra aks sistemi sadece mevcut koruma kapakları, dokunma koruması ile çalıştırılmalıdır. Kapak çıkartıldığında cihazın koruma sınıfı sadece IP00 olur. TEHLİKE! Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS MX çalışırken > 3,5 ma toprak kaçağı akımı oluşabilir. Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar. Elektrik şoku tehlikesini önlemek için: Şebeke besleme kablosu < 0 mm ise, ayrı bir klemens üzerinden şebeke besleme kablosu ile aynı kesitte ikinci bir PI kablosu döşeyin. Buna alternatif olarak, kesiti 0 mm olan bir bakır veya kesiti 6 mm olan bir alüminyum toprak hattı bağlanabilir. Şebeke besleme kablosu 0 mm ise, kesiti 0 mm olan bir bakır veya 6 mm olan bir alüminyum toprak hattı yeterlidir. Özel durumlarda doğrudan veya dolaylı dokunmaya karşı bir topraklama kaçağı devre kesicisi (FI) kullanabilirse, bu anahtar üniversal akım duyarlı (RCD Tip B) olmalıdır. UYARI Güvenli yalıtımlı olarak montajı. Bu cihaz, güç ve elektronik bağlantıları için EN 'e uygun güvenli olarak ayırma şartlarını yerine getirmektedir. Güvenli olarak ayırmayı sağlamak için bağlı olan sinyal akımı devreleri SELV (Safe Extremly Low Voltage) veya LV (Protective Extra Low Voltage) taleplerine uygun olmalıdır. Montaj güvenli yalıtım taleplerini yerine getirmelidir. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 9

20 Kurulum Elektrik bağlantısı.. Cihazların bağlanması MOVIAXIS MX aks sisteminin tüm cihazlarının bağlantı klemenslerini "Bağlantı şemaları" bölümündeki ilgili bağlantı şemalarına göre bağlayın ( sayfa 7). Çok eksenli servo sürücü ile motor koordinasyonlarının projelendirmeye uygun olup olmadığını kontrol edin. Tüm toprak kablolarının bağlı olup olmadıklarını kontrol edin. Aks modülündeki elektrik klemens bloğu X0 u çekme gibi uygun önlemlerle motorun yanlışlıkla hareket etmesini önleyiniz. Bu önlemlerin dışında, ayrıca ek önlemler alınarak makine ve insanlar için tehlike oluşması önlenmelidir. Saplama cıvatalara bağlarken, kablo damarlarının dışarıya çıkmalarını önlemek için, sadece kapalı kablo pabuçları kullanılmalıdır... DC V fren beslemesinin ana modüle bağlanması Müşteri tarafında, master modülünün [3] X5a fişinde aşağıdaki bağlantılar yapılmak zorundadır: DC V elektronik beslemesi için klemensler [] ve [] Müşteri tarafından daha sonra ana modülünün sağından takip eden modülün X5a fişinde aşağıdaki bağlantılar yapılmalıdır: DC V elektronik beslemesi için klemensler [7] ve [8] DC V fren beslemesi için klemensler 3 [9] ve [0] Bunun için MOVIAXIS master modülü için olan aksesuar paketinde (8086) ek bir fiş [5], komple kutuplu BKV (SNR 8057), yer almaktadır. Bu fiş, sıradaki modülün [] X5A yuvasına [6] takılmaktadır. Böylece damarlı ayrı bir ana modül kablolaması ve sıradaki modüller için damarlı gerçekleştirilen bir kablolama oluşmaktadır. DC V için toplamda 6 damar hariçten bağlanmak zorundadır. Damarların köprülenmesine izin verilmez. Bu yeni kablolama talimatı iki kollu bir elektronik ve fren beslemesi için de geçerlidir. 0 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

21 Kurulum Elektrik bağlantısı iki sıralı yapıdaki aks sistemi Doğru kablolama aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: [3] [] [3] [] [6] [5] [] [] [7] [8] [9] [0] Elektrik bağlantısı iki sıralı yapıdaki aks sistemi "İki sıralı yapıdaki aks sisteminin mekanik montajı" bölümünde gösterilen kablo serimine uyulmalıdır: Üst sıranın motor besleme kabloları sol tarafa döşenmelidir Sinyal kabloları enerji taşıyan kablolardan ayrı olarak döşenmelidir. TEHLİKE! Kabolarda ve izolatörlerde [] tehlikeli gerilimler (DC 970 V) mevcuttur. Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar. Elektrik şoku tehlikesini önlemek için: Koruma kapaklarını çıkartmadan önce aks sistemini şebekeden ayırın ve 0 dakika bekleyin. Uygun ölçme aletleri ile kablolarda ve izolatörlerde [] gerilim olmadığını kontrol edin. Çalışmaları tamamladıktan sonra aks sistemi sadece mevcut koruma kapakları, dokunma koruması kapağı ve iki sıralı yapıdaki iki koruyucu kapakla çalıştırılmalıdır. Kapak çıkartıldığında cihazın koruma sınıfı sadece IP00 olur. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

22 Kurulum Elektrik bağlantısı iki sıralı yapıdaki aks sistemi [] [] [] [] [] İzolatör [] Koruyucu kapaklar.5. Bağlantı şeması Aşağıdaki devre şemasında master modüldeki DC V fren beslemesi görünmektedir. X + X + X5 a X5a: - Aks modülü - Aks modülü X5b: X5 a b X5a: Master modül X5b: b V Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

23 Kurulum Elektrik bağlantısı BST bağlantı seti.6 Elektrik bağlantısı BST bağlantı seti TEHLİKE! DC 970 V'ye kadar tehlikeli gerilimler oluşabilir. Elektrik şoku nedeniyle can kaybı veya ağır yaralanmalar. Elektrik şoku tehlikesini önlemek için: Koruma kapaklarını çıkartmadan önce aks sistemini şebekeden ayırın ve 0 dakika bekleyin. Uygun ölçme aletleri ile kablolarda ve izolatörlerin [] bağlantı yerlerinde [] gerilim olmadığını kontrol edin. Çalışmaları tamamladıktan sonra aks sistemi sadece mevcut kapaklarla, dokunma koruyucu kapakla ve BST bağlantı setinin koruyucu kapağı [] ile çalıştırılmalıdır. Kapak çıkartıldığında cihazın koruma sınıfı sadece IP00 olur. [] [] [3] [] [] İzolatör [3] Koruma kapağı [] Koruyucu kapak [] Bağlantı yerleri "Güvenli fren modülü BST" işletme kılavuzuna dikkat ediniz. "Mekanik montaj BST bağlantısı" ( sayfa 7) bölümünde gösterilen kablo düzenine uyulmalıdır. Ülkelere özel montaj uyarıları dikkate alınmalıdır. M8 vidalar için uygun kablo pabuçları kullanın, örn.,5 mm bir kesit için. Bir DC-link çıkışına en fazla 8 BST fren modülü bağlayın. Bağlantı seti sadece BST fren modüllerinin bağlanması için kullanılabilir. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 3

24 Kurulum Sistem yolu bağlantısı Bağlantı yerleri [] sadece BST fren modüllerinin bağlanması için kullanılabilir. DC-link çıkışını kesitin daraldığı yerde adet eriyen sigorta ile emniyete alın (U zk + ve zk -), bkz. Bağlantı şeması. Önerilen: En az 750 V DC, işletme sınıfı gg Sigortanın nominal akımı bağlı olan BST fren modülü sayısına bağlıdır. BST fren modülü sayısı Nominal akım (A) 6 0 Bağlantının toplam kablo uzunluğunu maksimum 5 m ile sınırlandırın DC-link branşmanı ile BST fren modülü bağlantısı arasında ölçülür,ayrıca, bkz. Bağlantı Şeması..6. UL'ye uygun montaj BST bağlantı seti çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS ile birlikte kullanım için UL sertifikasına sahiptir. Elektrik panosuna kablolama için ülkelere özel standartlar ve talimatlar göz önünde bulundurulmalıdır..7 Sistem yolu bağlantısı.7. Opsiyonel master modüllü CAN bazındaki SBus sistem bus kablosu Aşağıda, CAN sistem bus'ı sistem bus kablosunun aks sistemine nasıl takılacağı gösterilmektedir. CAN sistem bus kablolarının fişleri [] aşağıda gösterildiği gibi takılmalıdır (X9a, X9b): Kabloların her iki ucunda da renkli olarak işaretlenmiş fişler mevcuttur ve takma sırası: kırmızı (b) yeşil (a) kırmızı (b) yeşil (a) kırmızı (b) vb. kırmızı (b): Çıkış (RJ5), X9b yeşil (a): Giriş (RJ5), X9a siyah (c): MXM çıkışı (Weidmüller) (MOVI-PLC advanced, UFX Gateway) Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

25 Kurulum Sistem yolu bağlantısı siyah (d): MXP girişi (RJ5), X9a [] [b] [d] [a] [a] [a] [] [c] [b] [b] [3] UYARI Önemli: Sistemdeki en son aks modülünü bir sonlandırma direnci [3] ile donatın (MXP ve MXR besleme modüllerinin teslimat içeriğinde bulunur). Ekranlama klemensi Kabloları düzgün olarak serin ve elektronik ekranlama klemensleri [] takın. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 5

26 0 0 Kurulum Sistem yolu bağlantısı.7. Sistem bus kablosu EtherCAT ile uyumlu ana modüllü sistem yolu SBus plus Aşağıda, EtherCAT uyumlu sistem yolu SBus plus sistem yolu kablosunun aks sistemine nasıl takılacağı gösterilmektedir. Sistem bus kablolarının fişleri [] aşağıda gösterildiği gibi takılmalıdır (X9a, X9b): Kabloların her iki ucunda da renkli olarak işaretlenmiş RJ5 fişler mevcuttur ve takma sırası: kırmızı (b) yeşil (a) kırmızı (b) yeşil (a) kırmızı (b) vb. kırmızı (b): Çıkış (RJ5), X9b yeşil (a): Giriş (RJ5), X9a sarı (c): MXM çıkışı (RJ5) (MOVI-PLC advanced, UFX Gateway) siyah (d): MXP girişi (RJ5), X9a [] [a] [b] [d] [a] [a] [c] 0 [b] [b] [] [] Sistem bus kablosu [] Anahtar LAM Anahtar konumu 0: Sonuncu hariç tüm aks modülleri Anahtar konumu : Sistemdeki en son eksen modülü UYARI Sistemdeki en son aks modülündeki DIP anahtar LAM [] "" konumunda, diğer tüm aks modüllerinde ise "0" olmalıdır. 6 Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

27 Kurulum Bağlantı şemaları.8 Bağlantı şemaları.8. Güç kaynağı modülü, aks modülü ve kondansatör veya tampon modülü bağlantısı MXP80.. boyut ve boyut güç bağlantılarının kablolanması L L L3 L L L3 Şebeke filtresi L L L3 X 3 L L L3 K Kablo uzunluğu < 600 mm X X X X X X ) ) ) ) ) ) Kondansatör modülü Güç kaynağı modülü +R -R - - Aks modülü U V W - Aks modülü - Aks modülü - V anahtarlamalı güç kaynağı X3 X6 3 X BW bağlantısı için "Fren Direnci Bağlantısı" bölümüne bakınız Fren kontrolü** ) X = DC-Link rayı Motor = (Mahfazanın topraklama noktası) = Güç ekranlama klemensi ** Frenler V ile kontrol edilirken, sadece fren kablolarına ait ekranlama olmasına dikkat edilmelidir. Biz burada hazır SEW-EURODRIVE kablosu kullanılmasını önermekteyiz. Bu kablolarda hem toplam bir ekranlama ve hem de fren kablosu için ayrıca bir ekranlama mevcuttur. Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS 7

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) DriveIT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları *21327157_0515*

El Kitabı. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları *21327157_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21327157_0515* El Kitabı MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları Baskı 05/2015 21327157/TR SEW-EURODRIVE

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. VEGAPULS 62 Dikey çıkış borulu model. Profibus PA. Document ID: 28739

Kullanim Kilavuzu. VEGAPULS 62 Dikey çıkış borulu model. Profibus PA. Document ID: 28739 Kullanim Kilavuzu VEGAPULS 62 Dikey çıkış borulu model Profibus PA Document ID: 28739 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup... 4 1.3 Kullanılan simgeler... 4 2

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry. SINAMICS G120C Getting Started 01/2011 SINAMICS Answers for industry. Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İlk çalıştırma Kurma 3 Devreye sokma 4 Parametre listesi 5 Hata giderilmesi

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa

DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa Montaj ve işletim talimatı DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa A1111 Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın! Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı