İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)"

Transkript

1 İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları Bölüm : Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ( ) Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ 1. Bölüm : Fatih Sultan Mehmet Dönemi ( ) Bölüm : Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim Bölüm : Avrupa daki Gelişmeler Bölüm : I. Selim (Yavuz) Dönemi ( ) Bölüm : Osmanlı Devleti nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Bölüm : Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ( ) Bölüm : Osmanlı da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanlarındaki Gelişmeler Bölüm : Reform Hareketleri Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) 1. Bölüm : XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa Bölüm : Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran İlişkileri, İç İsyanlar Bölüm : Avrupa nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı Bölüm : XVII. Yüzyıl Islahatları, Avrupa daki Gelişmeler Bölüm : IV. Mehmet Dönemi ( ) Ünite XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. Bölüm : Avrupa ve Osmanlı nın Genel Durumu, III. Ahmet Dönemi Bölüm : Avrupa da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler Rusya nın Genişleme Politikası ve Osmanlı - Rus İlişkileri Bölüm : ABD nin Kurulması ve Fransız İhtilali Bölüm : III. Selim Dönemi ( ), Osmanlı Devleti ndeki Değişim ve Islahatlar Ünite EN UZUN YÜZYIL 1. Bölüm : II. Mahmut Dönemi Islahatları Bölüm : II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Bölüm : Tanzimattan Meşrutiyete Bölüm : Osmanlı Devleti nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler Bölüm : XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ndeki Kültürel Gelişmeler Bölüm : XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar...131

2 BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Bir devletin kurulup gelişmesinde kurulduğu yerin coğrafi konumu, siyasi durumu ve ekonomik faaliyetler önemli etkenlerdir. Osmanlı Devleti nin kuruluş ve gelişmesinin daha iyi anlaşılması için dönemin koşullarını bilmek gerekir. XIV. Yüzyılda Yakın Doğu da Durum ( ) ( ) ( ) Cengiz Han ın torunu Hülagu tarafından kurulmuş, İran, Irak ve Anadolu ya egemen olmuştur. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada iyice zayıflamıştı. Cengiz Han ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz in kuzeyinde kurulmuştur. Rusların Karadeniz e inmelerini uzun süre engellemiştir. Timur un saldırıları ile parçalanmış yerinde, Kırım, Kazan, Astrahan gibi hanlıklar kurulmuştur. Eyyubi komutanlarından Aybek tarafından Mısır da kurulmuştur. Hicaz, Filistin, Lübnan, Suriye ve Güney Anadolu ya egemen olmuştur. Abbasi halifesini himaye ettiğinden dini ve siyasi, Baharat Yolu na egemen olduğundan ekonomik açıdan güç kazanmıştır. Osmanlı Devleti nin kurulduğu dönemde Anadolu ve Balkanlarda siyasi durum Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada Anadolu ve Balkanlarda Durum Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beylikleri Osman Bey 1299 da bağımsızlığını ilan ettiği tarihlerde Türkiye Selçuklu Devleti nin hiç bir siyasi gücü yoktu. Devletin son hükümdarı Kayseri de yaşıyordu. Onun 1308 de ölümü ile devletin siyasi varlığı da sona ermiştir. Avrupa Türkiye Selçuklu Devleti nin zayıflaması ile Anadolu da çok sayıda Türk beyliği kurulmuştu. Bu beylikler arasında çatışma ve rekabet yaşanmaktaydı. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Avrupa da ve Kilisesi halâ çok etkindi. Bizans İmparatorluğu Fransa ve İngiltere Avrupa nın en Osmanlı Devleti kurulduğu sırada İstanbul, Trakya, Makedonya, Mora ve güçlü devletleriydi. İspanya, Venedik, Kocaeli Yarımadası ile Ege adalarının bir kısmına egemen durumdaydı. Anadolu da Türklerin, Balkanlarda ise Sırp ve Bulgarların baskısı altındaydı. Taht kavgaları ve iç karışıklıklar yüzünden iyice zayıflamıştı. 10. Sınıf Tarih Papa lık, Lehistan ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu diğer önemli güçlerdi. Kolay Öğrenme Kılavuzu 5

3 BEYLİKTEN DEVLETE Türkistan ve İran ı istila eden Moğolların yaptıkları yağma ve katliamlar bölgede yaşayan Türklerin bir kısmının Anadolu ya göç etmesine neden olmuştur. Bu durum 1243 te Anadolu ya giren Moğolların Doğu ve Orta Anadolu da yaptıkları yağma ve katlimalar Türklerin bir kısmının Batı Anadolu ya göç etmelerine neden olmuştur. Balkanlar Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlarda siyasi birlik yoktu. Bizans,,, ve Arnavut krallıkları, ve voyvodalıkları ile Bosna ve Hersek prenslikleri bölgedeki önemli siyasi güçlerdi. Siyasi nedenler ve mezhep anlaşmazlıkları yüzünden yaşanan savaşlar halkı canından bezdirmişti. Bu durum KAYILARIN ANADOLU YA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ Osmanlı Devleti ni kuran boyu, Oğuzların kolundandır. Damgaları (sembol) ve dır. Moğolların Orta Asya yı istilası üzerine Anadolu ya göç eden Kayılar, I. Alâeddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki yöresine yerleştirildi. Kayılar, Ertuğrul Bey zamanında ü kışlık, i yazlık olarak kullanmaya başladılar. Beylikten Devlete Türkiye Selçuklu Devleti nden sonra kurulan Türk Beylikleri Anadolu da ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurma mücadelesi vermişlerdir. Osmanlı Beyliği ise ilk başlarda bu mücadeleye karışmayarak Bizans a karşı gaza ve cihat politikası izlemiştir. Osmanlıların izlediği bu politika; Anadolu da dini ve ekonomik açıdan büyük nüfuzu bulunan Ahilerin desteğininin sağlanmasında, etkili olmuştur. İlk Osmanlı Fetihleri 1281 de Kayı Beyi olan Osman Bey 1298 de Yarhisar ve Bilecik i alarak beyliğin merkezini Bilecik e taşıdı yılında da bağımsızlığını ilan etti. Koyunhisar Savaşı Osman Bey, Türk töresinde olan anlayışına dayanarak elde edilen yerleri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak vermiştir. Osman Bey in güçlenmesinden endişelenen Bizans tekfurları Osman Bey e karşı birleştiler. Osman Bey, Bizans tekfurlarını 1302 yılında yapılan Koyunhisar Savaşı nda yendi. Bu savaş sonunda; 6 Kolay Öğrenme Kılavuzu

4 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu Bursa nın Fethi (1326) Osman Bey, 1316 dan itibaren Bursa yı kuşattı ten itibaren beyliği yönetmeye başlayan Orhan Bey 1326 da Bursa yı fethetti. Bursa nın alınması ile; Önemli bir ipek üretim merkezi Osmanlılara geçti. Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) Bursa dan sonra İznik ve İzmit üzerinde baskı kuran Osmanlıların İstanbul Boğazı na kadar yaklaşması üzerine Bizans imparatoru harekete geçti. Ancak Maltepe Savaşı nda Orhan Bey e yenildi. Bu savaştan sonra; İznik, Bizans a karşı yapılacak seferlerde askerî üs olarak kullanmak amacıyla merkez yapıldı. Karesi Beyliği nin Osmanlı Devleti ne Katılması (1345) İznik i fetheden Orhan Bey, isteyenlerin şehirden ayrılabileceğini, isteyenlerin de cizye (baş vergisi) ödemek şartıyla, kendi inanç, âdet ve törelerini aynen koruyup yaşamlarını sürdürebileceklerini bildirdi. Orhan Bey İznik te ilk Osmanlı medresesini açmış, medresenin başına yi tayin etmiştir. Orhan Bey, iç karışıklıklar ve taht kavgaları yüzünden zor durumda bulunan Karesioğulları Beyliği ni 1345 te Osmanlı topraklarına katmıştır. Karesioğulları Beyliği nin alınması ile, Güney Marmara kıyılarının tamamında Osmanlı egemenliği kuruldu. Osmanlı Devleti nin Kısa Zamanda Büyümesini Sağlayan Etkenler Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması 10. Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 7

5 Bilgimi Ölçüyorum Örnek.. 1 Osmanlı Beyliği nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz? Çözüm A) Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması B) Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması C) Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi D) Halka ağır vergiler yüklenmesi E) Taht kavgalarının yaşanması (2011 YGS) Aktivite.. 1 Aþaðýda verilen cümlelerdeki boþluklarý uygun þekilde doldurunuz. 1. Osmanlı Devleti ni kuranlar Oğuzların koluna bağlı boyundandır. Aktivite.. 2 Aþaðýda verilen bilgileri doðru (D) veya yanlýþ (Y) olarak iþaretleyiniz. 1. Koyunhisar Savaşı ndan sonra Bizans ın elin- 2. Moğol istilası sırasında Anadolu ya gelen Kayılar, Türkiye Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki yöresine yerleştirilmiştir. deki Bursa üç taraftan kuşatılmıştır. 2. Maltepe Savaşı Osmanlılarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır. 3. Türkistan ve İran ı istila etmesi Anadolu nun Türkleşmesinde etkili olmuştur 3. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu daki en güçlü beylik Karamanoğullarıdır. 4. Osmanlıların Anadolu Türk birliğini sağlama yolundaki ilk adımı Beyliği nin alınmasıdır. 5. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Avrupa nın en güçlü devletleri ve idi. 6. Maltepe Savaşı nın kazanılması v e in fethini kolaylaştırmıştır. 7. Beyliği nin alınması, Osmanlıların Rumeli ye geçmesini kolaylaştırmıştır. 4. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Suriye, Mısır ve Hicaz İlhanlıların elindedir. 5. Maltepe Savaşı ndan sonra Bizans ın Anadolu daki topraklarını savunma gücü kalmamıştır. 6. Bursa nın fethi I. Murat zamanında gerçekleştirilmiştir. 7. Osmanlı Beyliği nin kurulmasını sağlayan etkenlerden biri de güçlü bir donanmaya sahip olmasıdır. 8. Osman Bey, da bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti ni resmen kurmuştur. 8. Bursa nın fethedilmesi ile Osmanlı Devleti ekonomik açıdan önemli bir merkeze sahip olmuştur. Aktivite.. 3 Aþaðýda verilen Osmanlı hükümdarları ile dönemlerindeki gelişmeleri eşleştiriniz. Osmanlı Beyliği nin merkezi Bilecik e taşındı. Osman Bey Orhan Bey Osmanlı Devleti önemli bir deniz gücüne sahip oldu. Osmanlı Beyliği nin başketi Bilecik ten Bursa ya taşındı. İznik ve İzmit Osmanlı topraklarına katıldı. Bizanslılarla ilk önemli savaş yapıldı. Bizans ın Anadolu topraklarının fethi büyük ölçüde tamamlandı. 8 Kolay Öğrenme Kılavuzu

6 2. Bölüm Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti BALKANLARDAKİ FETİHLER Çimpe Kalesi nin Alınması (1353) Bizans ta imparator olmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey den aldığı yardımlara karşılık Gelibolu Yarımadası nda Çimpe Kalesi ni Osmanlılara üs olarak verdi. Böylece Osmanlılar Rumeli ye geçmiş oldu (1353). Bu durum Orhan Bey in Rumeli ye geçmek için göstergesidir. Orhan Bey n Rumeli deki kuvvetlerin başına tayin ettiği oğlu Süleyman Paşa, Gelibolu dan sonra Tekirdağ ve Lüleburgaz ı fethederek Bizans ın Batılı devletlerle kara bağlantısını kesmeye çalıştı. Sazlıdere Savaşı ve Edirne nin Fethi (1363) Savaşın Nedenleri Savaşın sonuçları Bizanslılar- la Bulgarların birleşerek Osmanlıları Rumeli den atmak istemesi Edirne, Filibe ve Gümülcine kolayca fethedildi (1363). I. Murat, devlet merkezini Bursa dan Edirne ye taşımıştır. Bu yolla Rumeli deki fetihleri hızlandırmayı amaçlamıştır. Edirne nin başkent yapılması istendiğinin göstergesidir. Sırp Sındığı Savaşı (1364) Savaşın Nedenleri Savaşın sonuçları Balkan devletlerinin papanın da kışkırtması ile bir Haçlı ittifakı kurup Osmanlıları Balkanlardan atmak istemeleri 10. Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 9

7 BEYLİKTEN DEVLETE Çözüm Örnek yılında yapılan Sırpsındığı Savaşı nın Osmanlı tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir? A) İzmit in Osmanlı egemenliğine alınması B) Edirne nin fethine ortam hazırlaması C) İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olması D) Osmanlı Devleti nin Rumeli ye geçişini hızlandırması E) Bizans Devleti nin vergiye bağlanması ( LYS - 4) Çirmen Savaşı (1371) Savaşın Nedenleri Savaşın Sonuçları Sırpların, 1364 teki Sırp Sındığı Savaşı nın intikamını almak istemeleri Makedonya nın fethi kolaylaştı. I. Kosova Savaşı (1389) Haçlıların harekete geçtiğini öğrenen I. Murat Çandarlı Halil Hayrettin Paşa, kumandasında gönderdiği bir ordu ile Bulgar Krallığı nı savaş dışı bıraktı. Böylece; Haçlılar çok önemli bir müttefikten yoksun kalmışlardır. Savaşın Nedenleri Savaşın Sonuçları Osmanlıların Çirmen Savaşı ndan sonra Balkanlarda hızla ilerlemesi Balkanlarda fetihler hızlanmış, Tuna Nehri ne kadar olan Balkan toprakları Osmanlıların eline geçmiştir. I. Murat tan sonra tahta geçen Yıldırım Bayezid ilk önce Eflak seferine çıkarak burayı Osmanlı Devleti ne bağladı. Osmanlı akıncıları Macar kralı Sigismund u yenilgiye uğratıldı. Karadağ ve Arnavutluk a Osmanlı üstünlüğü kabul ettirildi. 10 Kolay Öğrenme Kılavuzu

8 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti İstanbul un Kuşatılması Yıldırım Bayezid hükümdarlığı döneminde İstanbul u dört defa kuşatmıştır. Bu kuşatmaların başlıca nedenleri şunlardı: Bizans ın Osmanlı Devleti ne karşı Avrupa devletlerini kışkırtması ve ve Haçlı saldırılarına neden olması 1391 te ki ilk kuşatma Macar saldırıları yüzünden, 1395 teki ikinci kuşatma Niğbolu Savaşı yüzünden, 1396 daki üçüncü kuşatma Anadolu ve Rumeli de çıkan karışıklıklar yüzünden başarılı olmamıştır. Yıldırım Bayezid, Karadeniz den gelebilecek yardımları önlemek için nı yaptırmıştır de başlayan dördüncü kuşatma Timur un Anadolu ya girmesi ile kaldırılmıştır. Bu son kuşatma kaldırılırken Bizans ile Osmanlı Devleti nin istediği şartlarda bir antlaşma yapılmıştır. Osmanlı - Bizans Antlaşması na göre; İstanbul da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacaktı. Niğbolu Savaşı (1396) Papa nın girişimleri ile Macar kralının önderliğinde bir Haçlı ordusu kuruldu. Orduya Balkanlı uluslar ve Macarların yanında Alman, Fransız, İngiliz ve diğer Avrupa ülkelerinden askerler katıldı. Savaşın Nedenleri Yıldırım Bayezid in Bulgar Krallığını ortadan kaldırması Savaşın Sonuçları Bulgaristan Osmanlı topraklarına katıldı, Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı. Abbasi halifesi Niğbolu Savaşı nın kazanan Yıldırım Bayezid e (Anadolu nun sultanı) unvanını vermiştir. Bu durum; Osmanlıların çalışmalarını meşrulaştırmıştır. Osmanlı Devleti nin artırmıştır. 10. Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 11

9 BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI DEVLETİ NİN BALKANLARDAKİ İSKAN SİYASETİ TANIM İskan Politikası: Osmanlı Devleti nin kalıcı egemenlik kurmak amacıyla fethettiği yerlere Türk nüfus yerleştirme siyasetidir. İskan siyaseti ilk olarak Orhan Bey döneminde Balıkesir dolaylarından bazı Türkmenlerin Gelibolu bölgesine yerleştirilmesi ile başlamıştır. Uygulama iki yüz yıl kadar devam etmiştir. İskan faaliyetlerine çeşitli tarikatlara mensup olan şeyh, derviş, baba gibi unvan ve sıfatlarla anılan kişiler öncülük etmiştir. İskân Siyasetinin Amaçları İskân Siyasetinin Sonuçları Fethedilen yerleri Türkleştirerek elde tutulmasını kolaylaştırmak Fetihler hızlanmış, ele geçirilen yerlerin elde tutulması kolaylaşmıştır. İskân Siyasetinin Önemli Özellikleri Göçebe Türkmenlerden bir kısmının yerleşik hayata geçirilmesi, yerleşiklerle çatışmaları azalttığından iç güvenliğin korunmasına katkı sağlamıştır. 12 Kolay Öğrenme Kılavuzu

10 BEYLİKTEN DEVLETE Bilgimi Ölçüyorum Örnek.. 3 Osmanlı Devleti, Rumeli ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Anadolu nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Çözüm A) Avrupalı devletlerle ilişkilerin gelişmesine B) Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda giderek güçlenmesine C) Anadolu da Celâli İsyanlarının çıkmasına D) Osmanlı Devleti ndeki Türk nüfusunun azalmasına E) Balkan devletlerinin siyasi ayrıcalıklar kazanmasına (2013 YGS) Aktivite.. 4 Aþaðýda verilen bilgileri doðru (D) veya yanlýþ (Y) olarak iþaretleyiniz de yapılan Osmanlı - Bizans Antlaşması ile İstanbul da bir Türk mahallesinin kurulması ve bir cami yapılması kararlaştırılmıştır. 2. I. Murat ın Edirne yi başkent yapması, Balkanlarda kalıcı egemenlik kurmak istediğinin göstergesidir. 3. Yıldırım Bayezid 1396 da başlattığı İstanbul kuşatması sırasında Karadeniz den gelebilecek yardımları önlemek için Rumeli Hisarı nı yaptırmıştır. 4. İskan siyaseti ilk olarak Osman Bey döneminde başlatılmıştır 5. Yıldırım Bayezid in İstanbul u kuşatması ve Bizans ın Avrupa dan yardım istemesi Niğbolu Savaşı na neden olmuştur. 6. Yıldırım Bayezid döneminde kazanılan ilk önemli savaş I. Kosova Savaşı dır. Aktivite.. 5 Aþaðýda verilen cümlelerdeki boþluklarý uygun þekilde doldurunuz. 1. Savaşı Osmanlı Devleti nin Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. 2. Savaşı ndan sonra Tuna nın güneyinde Osmanlılara karşı koyabilecek önemli bir güç kalmamıştır. 3. Varna Zaferinin kazanılmasından sonra savaş alanını gezen yaralı bir Sırp tarafından şehit edilmiştir (1389). 4. Abbasi halifesi Niğbolu Savaşı nın kazanan Yıldırım Bayezid e unvanını vermiştir. 5. Osmanlı Devleti nin kalıcı egemenlik kurmak amacıyla fethettiği yerlere Türk nüfus yerleştirme uygulamasına denilmiştir. 6. Savaşı nın kazanılması ve Edirne nin fethi ile Bizans ın, Balkanlarla kara bağlantısı kesilmiştir. 7. I. Murat Osmanlı Devleti nin 3. padişahıdır. 7. Osmanlı Devleti nin Rumeli de ele geçirdiği ilk toprak parçası dir. Aktivite.. 6 SAVAŞ SONUÇ Avrupalılar, Osmanlılara karşı bir süre Haçlı saldırısı düzenleyememiştir. Aktivite.. 7 Osmanlı Devleti nin Rumeli de uyguladığı iskan siyasetinin amaçlarından üç tanesini yazınız? 1. Edirne, Filibe ve Gümülcine kolayca fethedilmiştir. 2. Bulgar kralı, Makedonya daki Sırp prensleri ve Bizans imparatoru Osmanlı üstünlüğünü tanımıştır. 3. Trakya nın fethi tamamlanmış, Edirne nin güvenliği sağlanmıştır. 10. Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 13

11 BEYLİKTEN DEVLETE 14 Kolay Öğrenme Kılavuzu

12 3. Bölüm Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları ANADOLU DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI Osmanlıların Anadolu da Türk Siyasi Birliğini Sağlamasının Nedenleri Osmanlı Devleti Balkanlarda mücadele ederken zaman zaman Anadolu beyliklerinin Osmanlı topraklarına saldırması Anadolu beyliklerinin, Osmanlılara karşı Bizans ile ittifak yapmaları Türk birliği sağlarken barışçı bir politika izlemiştir. Taht kavgalarından Beyliği nin alın- yararlanma, evlilik yoluyla toprak topraklarının bir kıs- kazanma, miras bıraktırma ve sa- topraklarının bir kısmı da parayla Osman- tın alma bu yollardan bazılarıdır. Bu Anadolu da Türk birliğini kurma çalışmaları masıyla başladı. I. Murat döneminde mı çeyiz yoluyla, Orhan Bey ve I. Murat Anadolu da lı Devleti ne katıldı. politika ile Türkmen halkın gönlünün Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı. kazanılması amaçlanmıştır. Yıldırım Bayezid Anadolu beyleri- Anadolu Beyliklerinin Osmanlı Devleti ne Katılmasının Sonuçları Osmanlı sınırları doğuda Fırat Nehri ne kadar genişledi, Anadolu da Türk ne karşı daha sert davranmıştır. Bu nedenle birliği büyük ölçüde sağlandı. Osmanlı Devleti,, etkili olmuşlardır. Devletleri ile komşu oldu. Osmanlı - Memlük ve Osmanlı - Timur ilişkileri bozuldu. Ankara Savaşı (1402) 1401 de Anadolu ya girerek Sivas ve çevresini yağmalayan Timur, 1402 de Ankara Kalesi ni kuşattı. Tam bu sırada Yıldırım Bayezid de Ankara yakınlarına geldi. Çubuk Ovası nda yapılan savaşı Timur kazandı. Yıldırım Bayezit; Germiyan,,, ve beyliklerini Osmanlı topraklarına katmıştır. Karamanoğullarından Karaman, Niğde ve Aksaray ı, Savaşın Nedenleri Savaşın Sonuçları Dulkadiroğulları ndan Malatya ve Elbistan ı almıştır. Kadı Burhanettin in ölümünden sonra Sivas dolaylarını da Os- Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Timur a sığına- Timur, Anadolu Türk beylerine eski top- manlı topraklarına katmıştır. raklarını geri verdi. Böylece Anadolu da Türk siyasi birliği bozuldu. rak onu kışkırtmaları 10. Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 15

13 BEYLİKTEN DEVLETE Yıldırım ın, Timur dan kaçan Bağdat ve Karakoyunlu hükümdarlarını koruması Timur, Osmanlı ülkesini Yıldırım ın oğulları arasında böldü. Bu durum Yıldırım ın oğulları arasında 11 yıl süren Fetret Devri nin başlamasına yol açtı. Fetret Devri ( ) Fetret Devrinde Balkanlarda yaşayan Hristiyan halkların Osmanlı Devleti nden ayrılma yönünde ciddi bir girişimi olmamıştır. Bu durumun en önemli nedeni Osmanlıların; Timur un çekilmesinden sonra Yıldırımın oğulları arasında taht kavgaları başladı. Taht kavgalarının yaşandığı ve hükümdarsız geçen 11 yıllık bu döneme Fetret Devri denilmiştir. Taht kavgaları nin 1413 te Edirne de hükümdar olmasına kadar sürdü. Fetret Devri nin sonuçları; Anadolu da büyük toprak kayıpları oldu. Şeyh Bedrettin İsyanı Osmanlı Devleti nde Musa Çelebi nin kazaskerliğini yapmış olan Şeyh Bedrettin, Fetret Devrinin getirdiği karışıklıklardan faydalanarak kendi düşüncelerini yaymaya başladı. Ancak düşünceleri Osmanlı Devleti ndeki İslam anlayışına tersti. Müritlerinin ve Manisa da, kendisinin de de başlattığı ayaklanmalar bastırıldı (1420). Şeyh Bedreddin İsyanı; Osmanlı Devletinde çıkan ve nitelikli ilk isyan hareketidir. Hanedan Üyelerinin Çıkardığı İsyanlar Yıldırım ın oğullarından Mustafa Çelebi, Timur tarafından Semerkant a götürülmüştü. Timur un ölümü ile serbest kalan Mustafa, Bizans ın desteği ile Çelebi Mehmet ve II. Murat zamanında isyan etmiş ancak başarılı olamamıştır. II. Murat ın İstanbul u kuşatması üzerine Bizans II. Murat ın kardeşi küçük Mustafa yı ayaklandırmıştır. 16 Kolay Öğrenme Kılavuzu

14 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları BALKANLARDA OSMANLI HAKİMİYETİNİN GÜÇLENMESİ İlk Osmanlı - Venedik Deniz Savaşı (1416) Vendiklilerin Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermesi sonucunda Gelibolu açıklarında Osmanlılarla Venedikliler arasında ilk deniz savaşı yapılmıştır (1415). Osmanlı donanması savaşı kaybetmiştir. Bu savaş; Balkanlarda Osmanlı Üstünlüğünün Yeniden Kurulması Çelebi Mehmet, Erdel, Macaristan, Mora ve Arnavutluk üzerine akınlar yaptırmış, Eflâk ve Bosna da Osmanlı egemenliğini kurmuştur. II. Murat Venediklilerle uzun süren savaşlara girmiş, Macarlar üzerine seferler yapmıştır. Böylece Ankara Savaşı dan sonra sarsılan Balkanlarda Osmanlı üstünlüğü büyük ölçüde yeniden sağlandı. Edirne - Segedin Antlaşması (1444) Osmanlı ordularının Haçlılar karşısında ard arda yenilgiler alması ve Karamanoğullarının Anadolu dan saldırıya geçmesi üzerine II. Murat Macarlarla Edirne - Segedin Antlaşması nı yaptı (1444). Antlaşmaya göre; Tuna nehri iki taraf arasında sınır olacaktı. II. Murat, Edirne - Segedin Antlaşması ndan sonra Karamanoğulları üzerine bir sefer yaptı. Seferden sonra tahtı oğlu II. Mehmet e bıraktı. Varna Savaşı (1444) Haçlıların yeniden saldırıya geçmesi üzere devlet büyükleri II. Murat ın ordunun başına geçmesini istediler. Bu çağrıyı kabul eden II. Murat Haçlıları Varna Savaşı nda mağlup etti. Savaşın Nedenleri Savaşın Sonuçları Haçlıların küçük yaşta birinin Osmanlı tahtına çıkmasından yararlanmak istemeleri 10. Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 17

15 Bilgimi Ölçüyorum II. Kosova Savaşı (1448) Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Haçlılar, Macarların öncülüğünde birleşerek bir kez daha saldırıya geçtiler. Savaşın Nedenleri Savaşın Sonuçları Arnavutluktaki İskender Bey isyanından yararlanarak Osmanlılara darbe vurmak Balkanlarda Osmanlı ilerleyişini engelleyecek önemli bir güç kalmadı. Aktivite.. 8 Aþaðýda verilen bilgileri doðru (D) veya yanlýþ (Y) olarak iþaretleyiniz. 1. II. Kosova Savaşı ndan sonra Haçlılar Osmanlılar karşısında tamamen savunmaya geçmişlerdir. 2. Varna Savaşı dan sonra Osmanlılarla Macarlar arasında Edirne - Segedin Antlaşması yapılmıştır. 3. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı ndan sonra Balkanlarda büyük topraklar kaybetmiştir. 4. Yıldırım Bayazıt ın tahta geçmesi ile Fetret Devri sona ermiştir. 5. II. Murat ın tahtı 12 yaşında olan oğlu II. Mehmet e bırakması Haçlıların Edirne - Segedin Antlaşması nı bozmalarına yol açmıştır. Aktivite.. 9 Aþaðýda verilen cümlelerdeki boþluklarý uygun þekilde doldurunuz. 1. Osmanlıların egemenliklerine son verdiği Anadolu Türk beylerinin Timur a sığınarak onu Osmanlılara karşı kışkırtmaları na neden olmuştur. 2. Ankara Savaşı ndan sonra Osmanlı Devleti nde taht kavgalarının yaşandığı ve hükümdarsız geçen 11 yıllık döneme denilmiştir yılında Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında Antlaşması yapılmıştır. 4. Osmanlı Devleti ilk önemli deniz savaşını 1416 da yapmıştır. 5. Osmanlı ülkesinde çıkan dinî ve siyasi nitelikli ilk isyandır. 6. Osmanlılar, I. Murat döneminde Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla, Hamitoğullarından parayla toprak almıştır. 6. II. Kosova Savaşı nın en önemli nedeni Haçlıların Savaşı nın intikamını almak istemeleridir. Aktivite.. 10 SAVAŞ SONUÇ Anadolu da Türk siyasi birliği bozulmuştur. Aktivite.. 11 Osmanlı Devleti nin 1444 te Macarlarla yaptığı Edirne Segedin Antlaşması nın maddelerini yazınız? Tuna nehri iki taraf arasında sınır olacaktı. Bu savaş sonunda Osmanlıların Ankara Savaşı ile Balkanlarda sarsılan üstünlüğü yeniden sağlanmıştır. Haçlıların Varna Savaşı nın intikamını almak istemeleri bu savaşın en önemli nedenidir. 18 Kolay Öğrenme Kılavuzu

16 4. Bölüm Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ( ) OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ OSMANLI DA DEVLET ANLAYIŞI Osmanlı Devleti nde hükümdarlık anlayışının kaynağı İslam hukuku ve eski Türk gelenekleriydi. İslam hukukuna göre; hükümdar Allah ın yeryüzündeki vekili olarak insanları adaletle yönetmekle görevliydi. Türk geleneklerine göre; yönetme yetkisi Tanrı tarafından hükümdara verilirdi. Buna denirdi. kan yoluyla babadan oğula geçtiğinden hanedan üyesi bütün erkeklerin hükümdarlık hakkı vardı. anlayışının ye- anlayışını ge- ve amaçlanmıştır. İlk kez I. Murat, rine tirmiştir. Bu yolla; Hükümdar, ülkeyi (dinî) ve (geleneksel) kurallara göre yönetirdi. Padişahın başlıca görevleri şunlardı: Ülke sınırlarını ve halkı korumak, ordunun başında sefere çıkmak Osmanlı hükümdarlarından Osman ve Orhan Bey; bey ve unvanlarını kullanırken I. Murat ve sonrasındakiler Hüdavendigar,,, gibi unvanlar kullanmışlardır. Osmanlı halkının devlete karşı görevleri şunlardı: Kanunlara uymak ve padişahın emirlerini yerine getirmek OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI Osmanlı Devleti nin yönetim şekli. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri hükümdara aitti. Osmanlılar yönetim, askerlik, hukuk, eğitim gibi alanlarda kendilerinden önceki Türk ve İslam devletlerini örnek almışlardır. Merkez Teşkilatı Osmanlı Devleti nin en önemli merkezî yönetim organı tarafından kurulan Divanıhümayun idi. Divanıhümayun un iki temel görevi vardı; 1.,,, eğitim gibi devlet işlerini görüşüp bir karara varmak Sınıf Tarih Kolay Öğrenme Kılavuzu 19

17 BEYLİKTEN DEVLETE Padişah DİVANIHÜMAYUN ÜYELERİ Taşra Teşkilatı I. Murat döneminde Beylerbeyliği kurularak ülke yönetim birimlerine ayrıldı. Yıldırım Bayezid zamanında ise Beylerbeyliği kuruldu. Osmanlı Devleti nde Yönetim Birimleri (Büyükten Küçüğe) Beylerbeylik Osmanlı Ordusu Osmanlı Devleti nin ilk yıllarında atlı aşiret kuvvetleri, alperenler ve gazi akıncılar askerî gücü oluşturmaktaydı. Özellikle uzun süren kale kuşatmaları bu kuvvetlerin yetersizliğini ortaya koyduğundan devamlı savaşa hazır bir ordunun kurulmasına karar verildi. Osmanlı Devleti nin ilk daimi, düzenli ve maaşlı ordusu tarafından kurulan Yaya ve Müsellem birlikleridir. zamanında Kapıkulu ordusunun temelleri atılmıştır. KURULUŞ DÖNEMİNDE OSMANLI ORDUSU Pençik Sistemi: Osmanlı Devleti nde asker ihtiyacının artması üzerine 1363 te Pençik Kanunu çıkarılmıştır. Kanuna göre, Bunlar Kapıkulu ocaklarına alınmak üzere yetiştirilecekti. Devşirme Sistemi: Ankara Savaşı ndan sonra fetihlerin durması ile esir elde edilemez oldu. Bu nedenle Devşirme Kanunu çıkarılarak kararlaştırılmıştır. Pençik ve Devşirme sistemi ile alınanlar; için belli bir süre bir Türk ailenin yanına verilmiştir. Kapıkulu Askerleri Kapıkulu Piyadeleri Acemi Ocağı Kara Kuvvetleri Kapıkulu Ocakları Kapıkulu ordusunun temelleri I. Murat Dönemi nde atılmış, piyadeler ve süvariler olarak ikiye ayrılmıştır. Kapıkulu Piyadeleri Kapıkulu Süvarileri Silahtarlar Eyalet Askerleri Tımarlı Sipahiler Acemi Ocağı: Kapıkulu Ocaklarına asker yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ocağın insan kaynağı önce sistemi ile daha sonra da sistemi ile karşılanmıştır. Kapıkulu Ocakları içinde en kalabalık ve tanınmış ocaktı. Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı. Padişahlar, Yeniçeriler sayesinde Deniz Kuvvetleri (Donanma) 20 Kolay Öğrenme Kılavuzu

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ)

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) Osmanlı Hanedanı nın sultanları 1299 dan 1922 ye kadar 623 yıl kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan,

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE ( )

BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 01 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453... 6 2. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)... 20 Konu Değerlendirme Testi... 15 5 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası.

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası. Çetin Sungur&Murat Köyden - 10. Sınıf Tarih Soru Bankası www.cepsitesi.net için d ekiler Ö n söz... vii Ünite I Beylikten Devlete (1 3 0 0-1 4 5 3 )... 1 Ünite II Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1 4 5 3-1

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları 2015 10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları MURAT KILINÇ (Tarih Öğretmeni) I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU B-OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ( 1300-1453) A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

Detaylı

1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( )

1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) Yukarıdaki görsellere bakarak Osmanlıların takip ettikleri imar politikası hakkında neler söyleyebilirsiniz? NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu ünitenin sonunda: 1. XIV. yüzyıl

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK BCAL OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu; Osman Bey,

Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu; Osman Bey, Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu; Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla başa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakımdan Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM G İ R İ Ş OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM YAKINDOĞU Yakındoğu: Önasya,Anadolu,Suriye,Filistin,İran,Mısır,Arap yarımadası ve Mezopotamya nın tamamını içine

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Dönemindeki fetih politikasının genellikle batıya yönelik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz A) Tekfurların halka baskı yapmasıyla

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ. Soru: Aşağıdakilerden hangisi XIV. Yy da Anadolu da bulunan siyasi güçlerden biri değildir?

OSMANLI DEVLETİ. Soru: Aşağıdakilerden hangisi XIV. Yy da Anadolu da bulunan siyasi güçlerden biri değildir? OSMANLI DEVLETİ Soru: Aşağıdakilerden hangisi XIV. Yy da Anadolu da bulunan siyasi güçlerden biri değildir? A) İlhanlılar B) Bizans İmparatorluğu C) Karamanoğulları Beyliği D) Altın Orda Devleti E) Trabzon

Detaylı

3. HAFTA. OSMANLI BEYLĐĞĐ NĐN KURULUŞU ve GELĐŞĐMĐ

3. HAFTA. OSMANLI BEYLĐĞĐ NĐN KURULUŞU ve GELĐŞĐMĐ 3. HAFTA OSMANLI BEYLĐĞĐ NĐN KURULUŞU ve GELĐŞĐMĐ ÖNERĐLEN OKUMALAR: -Sander, Oral, Anka nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara, Đmge. (Birinci Bölüm) -Timur, Taner, Osmanlı Toplumsal Düzeni, Ankara, AÜSBF, 1979.

Detaylı

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600)

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600) TARĠH DERSĠ (10. SINIF) ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluşu İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti ni kurmuştur (1299). Osman Gazi nin, Ahi şeyhlerinden

Detaylı

TOKİ ANADOLU LİSESİ BEYLİKTEN DEVLETE HAZIRLAYAN HÜSEYİN GÜNDÜZ

TOKİ ANADOLU LİSESİ BEYLİKTEN DEVLETE HAZIRLAYAN HÜSEYİN GÜNDÜZ TOKİ ANADOLU LİSESİ BEYLİKTEN DEVLETE HAZIRLAYAN OSMANLI DEVLETİ OSMANLI DEVLETİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Tek bir hanedanın ömür sürdüğü en uzun süreli devlettir. Halifelikle yönetilen tek Türk devletidir.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer 3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK KAZANIMLAR 1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir. 2. Kanıtlara

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Tarihi: 1329 Taraflar: Osmanlı X Bizans

Tarihi: 1329 Taraflar: Osmanlı X Bizans TARİH(2)-OSMANLI TARİHİ Toplumların geçmişteki faaliyetlerini, toplumlar arasındaki münasebetleri yer ve zaman göstererek, sebepsonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak inceleyen sosyal

Detaylı