T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ"

Transkript

1 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : - İlimiz İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 1044 ada ve 108 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 690,00 m² yüzölçümlü arsanın ,00 TL. (DörtmilyonTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satış ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu, İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 2265 sayılı yazısı ile Encümen Müdürlüğüne intikal ettirilmiş, söz konusu ihale için, aynı kanunun 11 nci maddesine istinaden Valilik Makamından alınan tarihli Onay Belgesine müteakip, keyfiyetin 17 nci madde uyarınca Zaman, Hürriyet, Posta Gazetesinin , İlimiz Özgür Kocaeli Gazetesinin de 27 Mart 2013 tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunup, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden, taşınmaz satışları Bakanlık iznine tabi olduğundan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarihli Olur u ile satış izni alınmış olan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun İhale Komisyonları na ilişkin 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrasındaki; İl Özel İdarelerine ait ihaleler İl Encümenince, bu kanun hükümlerine göre yürütülür. hükmüne istinaden, 04 Nisan 2013 tarihli gündemimizde yer alan söz konusu taşınmazın aynı kanunun 35/a maddesi uyarınca satışı için; ilanda ihale günü olarak belirtilen bu gün saat e kadar, 1 (bir) adet kapalı teklifin verilmiş olduğu tutanak ile tespit edilmiş, ,00 TL. tutarlı geçici teminat ile şartnamesinde istenilen diğer belgelerin tamam olup olmadığının tespiti işlemi için dış zarf Encümenimiz ve hazır bulunan istekli huzurunda açılmış, tüm evraklarının tamam olduğu anlaşıldıktan sonra iç zarf da açılıp, yüksek sesle okunarak ilişik tutanak ile tespit edildiği üzere, teklif sahibi Haldız İnş.Otomotiv ve Tic.Ltd.Şti nin ,00 TL. (İkimilyonaltıyüzellibinTürkLirası) bedel teklifi verdiği anlaşılmıştır../.

2 - 2 - Encümenimizce yapılan değerlendirmede; İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 1044 ada ve 108 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 690,00 m² yüzölçümlü ve ,00 TL. tahmini bedel üzerinden arsa için satışı ihalesine teklif veren Haldız İnşaat Otomotiv ve Tic. Ltd. Şti. nin ,00 TL.lik teklifi muhammen bedelin altında olduğundan ihalesi gerçekleştirilememiş olup aynı kanunun 43 ncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmek koşuluyla 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere PAZARLIĞA BIRAKILMASI, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26 ncı maddesinin (i ve j) fıkraları uyarınca oybirliğiyle UYGUN GÖRÜLMÜŞ olup, bu duruma ait keyfiyetin halka duyurulmasında idare menfaati bulunduğuna dair işbu görüş kararımızın gereği için İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 04 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES M.ERDOĞAN S.DOĞU A.HAMSİCİ K.GÜRKAN C.ÖZKARASLAN (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Karamürsel Dilovası Çayırova Gebze Başiskele Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

3 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 17 KARAR ÖZETİ : Başiskele İlçesi, Yuvacık-Paşadağ Mahallesindeki ,00 m² yüzölçümlü arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : - İlimiz Başiskele, Yuvacık-Paşadağ Mahallesi, 351 ada ve 1 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı ,00 m² yüzölçümlü arsanın 2.250,000,00 TL. (İkimilyonikiyüzellibinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satış ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu, İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 2265 sayılı yazısı ile Encümen Müdürlüğüne intikal ettirilmiş, söz konusu ihale için, aynı kanunun 11 nci maddesine istinaden Valilik Makamından alınan tarihli Onay Belgesine müteakip, keyfiyetin 17 nci madde uyarınca Zaman, Hürriyet, Posta Gazetesinin , İlimiz Özgür Kocaeli Gazetesinin de 27 Mart 2013 tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunup, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden, taşınmaz satışları Bakanlık iznine tabi olduğundan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarihli Olur u ile satış izni alınmış olan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun İhale Komisyonları na ilişkin 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan; İl Özel İdarelerine ait ihaleler İl Encümenince, bu kanun hükümlerine göre yürütülür. hükmüne istinaden bugünkü gündemimizde yer alan, söz konusu arsanın satışı için ilanda ihale günü olarak belirlenen 04 Nisan 2013 Perşembe günü saat e kadar ancak, herhangi bir isteklinin iştirak etmediği tespit edilmiştir../.

4 - 2 - Bunun üzerine, Başiskele İlçesi, Yuvacık- Paşadağ Mahallesi, 351 ada ve 1 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı ,00 m² yüzölçümlü arsanın ,00 TL tahmini bedel üzerinden satışı konusunun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı maddesinin (j) fıkrasına istinaden değerlendirilmesi neticesinde; Söz konusu ihalenin, 2886 sayılı kanunun 43 ncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmek koşuluyla 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere PAZARLIĞA BIRAKILMASI ve bu duruma ait keyfiyetin halka duyurulmasında idare menfaati bulunduğu görüşünde olduğumuza dair iş bu kararımızın, 5302 sayılı kanunun 26/i fıkrasına istinaden İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirilmesinin UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNE 04 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES M.ERDOĞAN S.DOĞU A.HAMSİCİ K.GÜRKAN C.ÖZKARASLAN (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Karamürsel Dilovası Çayırova Gebze Başiskele Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

5 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 18 KARAR ÖZETİ : Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesindeki 147,00 m² arsa ile üzerindeki zemin+ 5 katlı binanın satış ihalesinin PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : - İlimiz Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 84 ada ve 16 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 147,00 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki zemin+ 5 katlı binanın, ,00 TL. (BirmilyonTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45/a maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satış ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu, İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 2265 sayılı yazısı ile Encümen Müdürlüğüne intikal ettirilmiş, söz konusu ihale için, aynı kanunun 11 nci maddesine istinaden Valilik Makamından alınan tarihli Onay Belgesine müteakip, keyfiyetin 17 nci madde uyarınca Zaman, Hürriyet, Posta Gazetesinin , İlimiz Özgür Kocaeli Gazetesinin 27 Mart 2013 tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunup, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden, taşınmaz satışları Bakanlık iznine tabi olduğundan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarihli Olur u ile satış izni alınmış olan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun İhale Komisyonları na ilişkin 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan; İl Özel İdarelerine ait ihaleler İl Encümenince, bu kanun hükümlerine göre yürütülür. hükmüne istinaden bugünkü gündemimizde yer alan, söz konusu arsanın satışı için ilanda ihale günü olarak belirlenen 04 Nisan 2013 Perşembe günü saat e kadar ancak, herhangi bir isteklinin iştirak etmediği tespit edilmiştir../.

6 2 - Bunun üzerine, Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 84 ada ve 16 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 147,00 m² yüzölçümlü arsa ile üzerinde bulunan zemin+ 5 katlı binanın, ,00 TL. (BirmilyonTürkLirası) muhammen bedel üzerinden satışı konusunun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı maddesinin (j) fıkrasına istinaden değerlendirilmesi neticesinde; Söz konusu ihalenin, 2886 sayılı kanunun 49 ncü maddesinde yer alan; şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmek koşuluyla 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere PAZARLIĞA BIRAKILMASI ve bu duruma ait keyfiyetin halka duyurulmasında idare menfaati bulunduğu görüşünde olduğumuza dair iş bu kararımızın, 5302 sayılı kanunun 26/i fıkrasına istinaden İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirilmesinin UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNE 04 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES M.ERDOĞAN S.DOĞU A.HAMSİCİ K.GÜRKAN C.ÖZKARASLAN (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Karamürsel Dilovası Çayırova Gebze Başiskele Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

7 TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 19 KARAR ÖZETİ : T.C. Gölcük Hisareyn Mahallesinde iki adet kuyudan toplam 40 lt/sn lik suyun S.S.Hisareyn Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kiraya verildiği. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : - Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesindeki, 15 lt/sn + 25 lt/sn = 40 lt/sn iki kuyu suyunun, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22.maddesi ile cümle eklenen 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca, tarım sulama amaçlı kiraya verilmesinin; yıllık 400,00 TL. (DörtyüzTürkLirası) tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık üsülü ihale edilme konusu; İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarihli ve sayılı yazısı ile İhale Onay Belgesi ve Kira Şartnamesi de eklenmek suretiyle Encümen Müdürlüğüne intikal ettirilmesi üzerine toplantı gündemimizde yer almıştır. Yukarıda adı geçen kanunun 3 ncü maddesine istinaden Valilik Makamından 11 nci madde uyarınca tarihli İhale Onay Belgesinin alındığı söz konusu iki kuyu suyunun kiraya verilme işlemi için; 04 Nisan 2013 Perşembe günü saat e kadar, 12,00 TL. geçici teminat alındı makbuzu ve şartnamesinde istenilen diğer belgeler ile Encümenimiz huzuruna iştirak ettiği anlaşılan S.S.Hisareyn Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ibraz edilen tüm belgelerin eksiksiz olduğu belirlendikten sonra, adı geçen kooperatif başkanı Süleyman KORKMAZ ile yapılan pazarlık neticesinde; yıllık 410,00TL. (DörtyüzonTürkLirası) +KDV bedelle kiralama teklifi haddi layık görülmüştür../. 1

8 -2- Bu nedenle; İlimiz Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesinde bulunan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğünden yer altı suyu kullanma izni alındığı anlaşılan, İl Özel İdaresi adına kayıtlı olup, meyve bahçelerini sulama amaçlı kullanma talebinde bulunulan söz konusu iki adet kuyudan (15+25 lt/sn) toplam 40 lt/sn lik suyun, yıllık 410,00 TL. (DörtyüzonTürkLirası)+ KDV bedelle S.S. Hisareyn Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinin sona ereceği tarihe kadar geçerli olmak kaydıyla KİRAYA VERİLMESİNE, gereği için kararın İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES M.ERDOĞAN S.DOĞU A.HAMSİCİ K.GÜRKAN C.ÖZKARASLAN (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Karamürsel Dilovası Çayırova Gebze Başiskele Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ 2

9 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 20 KARAR ÖZETİ : İzmit, Körfez Mahallesinde, ilköğretim alanı olarak ayrılan 213 şahısa ait taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili, kamu yararı ve uygulama kararı alınması. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : - İlimiz İzmit İlçesi, Körfez Mahallesinde bulunan ve imar planında ilköğretim planı olarak ayrılan 7507,00 m² yüzölçümlü, 1865 ada, 1 no lu parselin, 213 şahısa ait toplam 3559,37 m².lik kısmının kamulaştırılması için "kamu yararı ve uygulama kararı" alınmasına ilişkin İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarihli, M.41.0.İÖİ / sayılı yazısı ile ekleri okunmuştur. Konunun incelenip, gereği için yapılan değerlendirmesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile talep edilmesi üzerine İl Özel İdaresince teklif edildiği anlaşılan, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesinde 1865 ada ve 1 parsel no lu, mülkiyetinin 31581/60056 (3947,63 m²) hissesi İl Özel İdaresi adına, kalan 28475/60056 hissesi de 213 adet özel şahısa ait 3559,37 m² yüzölçümlü taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 5/4 maddesine istinaden kamulaştırılması amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26/b maddesi uyarınca kamu yararı ve uygulama kararı alınması Encümenimizce UYGUN GÖRÜLMÜŞ olup, gereği için kararın İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 04 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES M.ERDOĞAN S.DOĞU A.HAMSİCİ K.GÜRKAN C.ÖZKARASLAN (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Karamürsel Dilovası Çayırova Gebze Başiskele GeneSekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. İşbu kamu yararı kararı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 6 ncı maddesi uyarınca onanmıştır. /04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

10 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 21 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesindeki 263,00 m² taşınmazın satış ihalesinin GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : - İlgi: İl Encümeninin tarihli ve 12 sayılı kararı. İlimiz İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, 450 ada ve 13 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 263,00 m² yüzölçümlü arsa satışının, ,00 TL. (YetmişbeşbinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45 nci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihalesi için, ilanda belirtilen 28 Mart 2013 Perşembe günü saat a kadar herhangi bir isteklinin iştirak etmemesi nedeniyle söz konusu ihalenin, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddeleri uyarınca 15 gün müddetle pazarlığa bırakılması ve bu duruma ait keyfiyetin halka duyurulmasında idare menfaati bulunduğunun görüş olarak bildirilmesi ilgi encümen kararı ile uygun görülmüştü. Söz konusu arsanın, İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni alındıktan sonra, yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesine göre çıkarılmış olan 28 Mart 2013 tarihli satış ihalesine herhangi istekli katılmadığından, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddelerine istinaden idare yararı göz önünde bulundurularak, şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla yukarıdaki ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantımızda sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılmıştı. Belirtilen bu tarihler kapsamında olan 04 Nisan 2013 tarihli toplantı gündeminde; isteklisi çıkar ise,. arsa satışına ait ihalenin gerçekleştirilmesi konusu; yine aynı kanunun 13 ncü maddesindeki İl Özel İdarelerine ait ihalelerin İl Encümenince, bu kanun hükümlerine göre yürütüleceği ne dair 5 nci fıkrası uyarınca gündemimizde yer almış ve ilgi encümen kararına istinaden yeniden yapılan keyfiyet duyurusuna göre bugün saat 15:30 a kadar, şartnamesinde istenilen belgeler ve 2.250,00 TL. tutarındaki geçici teminat alındı belgesini ibraz ederek Adem DEMİR iştirak etmiş, ihale belgelerinin tamam olduğu belirlendikten sonra ilişik ihale tutanağından da anlaşılacağı üzere, adı geçen ile yapılan pazarlık neticesinde; bahse konu arsayı ,00 TL. (YetmişyedibinbeşyüzTürkLirası) bedelle satın alma teklifi Encümenimizce haddi layık görülmüştür../.

11 Devlet İhale Kanununun 43 ve 49 ncu maddeleri hükümlerine istinaden, İlimiz İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, 450 ada ve 13 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 263,00 m² yüzölçümlü arsanın; ,00 TL bedelle, Adem DEMİR e İHALESİ, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunununun 26/j maddesi uyarınca oybirliğiyle UYGUN GÖRÜLMÜŞ olup, gereği için kararın ihale belgeleriyle birlikte İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 04 Nisan 2013 tarihinde karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES M.ERDOĞAN S.DOĞU A.HAMSİCİ K.GÜRKAN C.ÖZKARASLAN (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Karamürsel Dilovası Çayırova Gebze Başiskele Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../03/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

12 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 22 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesindeki 153,00/258,00 arsa hissesinin satış ihalesinin GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ. Y. : Burhan ERES ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : İl Encümeninin tarihli ve 13 sayılı kararı. İlimiz İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, 450 ada, 14 parsel no da bulunan 258,00 m² yüzölçümlü arsanın, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 153,00/258,00 hissesi satışının ,00 TL. (KırkbeşbinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45/a maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihalesi için, ilanda belirtilen 28 Mart 2013 Perşembe günü saat a kadar herhangi bir isteklinin iştirak etmemesi nedeniyle ilgi encümen kararına istinaden, söz konusu ihalenin 15 gün müddetle pazarlığa bırakıldığına dair ikinci keyfiyetin, ilimizde yayımlanan Özgür Kocaeli Gazetesinin ve tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle halka duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni de alındıktan sonra, söz konusu arsanın yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesine göre çıkarıldığı 28 Mart 2013 tarihli satışı ihalesine herhangi bir istekli katılmadığından, yukarıda ve ilgi encümen kararında açıklandığı üzere, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddelerine istinaden idare yararı göz önünde bulundurularak, şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla bu ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılmış ve bu tarih kapsamının sonu olan 11 Nisan 2013 tarihli toplantı gündemimizde; isteklisi çıkar ise, anılan arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu yine aynı kanunun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca yer almıştır../.

13 - 2 - Son durumla ilgili yeniden yapılan keyfiyet duyurusuna göre bugün saat a kadar, şartnamesinde istenilen belgeler ve 1.350,00 TL. tutarındaki geçici teminat alındı belgesini ibraz ederek Adem DEMİR iştirak etmiş, ihale belgelerinin tamam olduğu belirlendikten sonra ilişik ihale tutanağından da anlaşılacağı üzere, adı geçen ile yapılan pazarlık neticesinde; bahse konu arsayı ,00 TL. (KırkaltıbinbeşyüzTürkLirası) bedelle satın alma teklifi Encümenimizce haddi layık görülmüştür. Bu nedenle; ilimiz İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, 450 ada ve 14 parsel no daki 258,00 m² yüzölçümlü arsanın, İl Özel İdaresi adına kayıtlı 153,00 m².lik hissesinin, tahmini bedeli ,00 TL. olan SATIŞININ, ,00 TL. (KırkaltıbinbeşyüzTürkLirası) bedelle, Adem DEMİR e İHALESİ, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 41/a ile 48 nci maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı maddesinin (g) ve (j) fıkraları istinaden oybirliğiyle UYGUN GÖRÜLMÜŞ, gereği için kararın ihale belgeleriyle birlikte İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 11 Nisan 2013 tarihinde karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

14 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 23 KARAR ÖZETİ : Kartepe, Suadiye deki 2400,00 m 2 yüzölçümlü arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilemediği. Y. : Burhan ERES ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : İl Encümeninin tarihli ve 14 sayılı kararı. İlimiz Kartepe İlçesi, Suadiye Çepni Mahallesi, 8 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 2.400,00 m² yüzölçümlü arsanın, ,00 TL. (ÜçyüzotuzbeşbinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45/a maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihalesi için, ilanda belirtilen 28 Mart 2013 Perşembe günü saat a kadar herhangi bir isteklinin iştirak etmemesi nedeniyle ilgi encümen kararına istinaden, söz konusu ihalenin 15 gün müddetle pazarlığa bırakıldığına dair ikinci keyfiyetin, ilimizde yayımlanan Özgür Kocaeli Gazetesinin ve tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle halka duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni de alındıktan sonra, söz konusu arsanın yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesine göre çıkarıldığı 28 Mart 2013 tarihli satışı ihalesine herhangi bir istekli katılmadığından, yukarıda ve ilgi encümen kararında açıklandığı üzere, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddelerine istinaden idare yararı göz önünde bulundurularak, şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla bu ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılmış ve bu tarih kapsamının sonu olan 11 Nisan 2013 tarihli toplantı gündemimizde; isteklisi çıkar ise, anılan arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu yine aynı kanunun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca yeniden yer almıştır../.

15 - 2 - Ancak, bu son durumla ilgili yeniden yapılan keyfiyet duyurusuna göre bugün saat a kadar yine herhangi bir isteklinin iştirak etmediği anlaşıldığından ihalesi GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞ olup, bilgi ve gereği için kararın İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 11 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

16 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 24 KARAR ÖZETİ : İl Özel İdaresi Disiplin Kuruluna, İl Encümeninden iki üyenin seçildiği. Y. : Burhan ERES ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden oluşturulacak, İl Özel İdaresi Disiplin Kuruluna İl Encümeni Üyeleri arasından iki üyenin bir yıl süreyle seçilmesi gerektiğine ilişkin İl Özel İdaresinin tarihli ve sayılı yazısı okunup incelendiğinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesine istinaden Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Disiplin Kurulu oluşturulması hükmüne göre hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 2005/9138 sayılı Yönetmeliğin V. maddesinin İl Özel İdaresi Disiplin Kuruluna İlişkin Bölümünün (c) fıkrası uyarınca, İl Encümenince kendi üyeleri arasından bir yıl süreyle iki üye seçilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Konunun bu doğrultuda değerlendirilmesi neticesinde; önümüzdeki dönem için seçildikleri İl Encümeni üyeliği sürelerinin bitimine kadar geçerli olmak üzere, İl Özel İdaresi Disiplin Kurulunda; Celal ÖZKARAASLAN ile Kadir GÜRKAN ın görev alması Encümenimizce UYGUN GÖRÜLMÜŞ olup, gereği için kararın İnsan Kaynakları ve İletişim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine 11 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. 1

17 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 25 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesindeki 690,00 m 2 yüzölçümlü arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilemediği. Y. : Burhan ERES ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : - ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : İl Encümeninin tarihli ve 16 sayılı kararı. İlimiz İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 1044 ada ve 108 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 690,00 m² yüzölçümlü arsanın ,00 TL. (DörtmilyonTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35 nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihalesi, ilanda belirtilen 04 Nisan 2013 tarihli İhalesine katılan Haldız İnşaat Otomotiv ve Tic.Ltd.Şti. nin ,00 TL.lik teklifi muhammen bedelin altında olup ihalesi gerçekleştirilmediğinden ilgi encümen kararına istinaden, söz konusu ihalenin 15 gün müddetle pazarlığa bırakıldığına dair ikinci keyfiyetin, ilimizde yayımlanan Özgür Kocaeli Gazetesinin ve tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle halka duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni de alındıktan sonra, söz konusu arsanın yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesine göre çıkarıldığı 04 Nisan 2013 tarihli satışı ihalesine anılan şirket tarafından verilen teklifin muhammen bedelin altında kaldığından, ilgi encümen kararında açıklandığı üzere, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddelerine istinaden idare yararı göz önünde bulundurularak, şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla bu ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılmış ve bu tarih kapsamının sonu olan 18 Nisan 2013 tarihli toplantı gündemimizde; isteklisi çıkar ise, anılan arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu yine aynı kanunun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca yeniden yer almıştır../.

18 - 2 - Ancak, bu son durumla ilgili yeniden yapılan keyfiyet duyurusuna göre bugün saat a kadar yine herhangi bir isteklinin iştirak etmediği anlaşıldığından ihalesi GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞ olup, bilgi ve gereği için kararın İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 18 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

19 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 26 KARAR ÖZETİ : Başiskele,Yuvacık Mahallesindeki ,00 m 2 yüzölçümlü arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilemediği. Y. : Burhan ERES ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : - ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : İl Encümeninin tarihli ve 17 sayılı kararı. İlimiz Başiskele, Yuvacık-Paşadağ Mahallesi, 351 ada ve 1 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı ,00 m² yüzölçümlü arsanın 2.250,000,00 TL. (İkimilyonikiyüzellibinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35 nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihalesi, ilanda belirtilen 04 Nisan 2013 Perşembe günü saat de kadar herhangi bir isteklinin istirak etmemesi nedeniyle ilgi encümen kararına istinaden, söz konusu ihalenin 15 gün müddetle pazarlığa bırakıldığına dair ikinci keyfiyetin, ilimizde yayımlanan Özgür Kocaeli Gazetesinin ve tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle halka duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni de alındıktan sonra, söz konusu arsanın yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesine göre çıkarıldığı 04 Nisan 2013 tarihli satışı ihalesine herhangi bir istekli katılmadığından, ilgi encümen kararında açıklandığı üzere, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddelerine istinaden idare yararı göz önünde bulundurularak, şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla bu ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılmış ve bu tarih kapsamının sonu olan 18 Nisan 2013 tarihli toplantı gündemimizde; isteklisi çıkar ise, anılan arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu yine aynı kanunun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca yeniden yer almıştır../.

20 - 2 - Ancak, bu son durumla ilgili yeniden yapılan keyfiyet duyurusuna göre bugün saat a kadar yine herhangi bir isteklinin iştirak etmediği anlaşıldığından ihalesi GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞ olup, bilgi ve gereği için kararın İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 18 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

21 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 27 KARAR ÖZETİ : Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesindeki 147,00 m² arsa ile üzerindeki zemin+ 5 katlı binanın satış ihalesinin gerçekleştirilemediği. Y. : Burhan ERES ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : - ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : İl Encümeninin tarihli ve 18 sayılı kararı. İlimiz Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 84 ada ve 16 parsel no da, mülkiyetinin tamamı İl Özel İdaresi adına kayıtlı 147,00 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki zemin+ 5 katlı binanın, ,00 TL. (BirmilyonTürkLirası) muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45/a maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihalesi, ilanda belirtilen 04 Nisan 2013 Perşembe günü saat de kadar herhangi bir isteklinin istirak etmemesi nedeniyle ilgi encümen kararına istinaden, söz konusu ihalenin 15 gün müddetle pazarlığa bırakıldığına dair ikinci keyfiyetin, ilimizde yayımlanan Özgür Kocaeli Gazetesinin ve tarihli nüshalarında yayımlanmak suretiyle halka duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni de alındıktan sonra, söz konusu arsanın yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesine göre çıkarıldığı 04 Nisan 2013 tarihli satışı ihalesine herhangi bir istekli katılmadığından, ilgi encümen kararında açıklandığı üzere, aynı kanunun 43 ve 49 ncu maddelerine istinaden idare yararı göz önünde bulundurularak, şartnamesindeki nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi koşuluyla bu ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak İl Encümeni toplantısında sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakılmış ve bu tarih kapsamının sonu olan 18 Nisan 2013 tarihli toplantı gündemimizde; isteklisi çıkar ise, anılan arsa satışı ihalesinin gerçekleştirilmesi konusu yine aynı kanunun 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca yeniden yer almıştır../.

22 - 2 - Ancak, bu son durumla ilgili yeniden yapılan keyfiyet duyurusuna göre bugün saat a kadar yine herhangi bir isteklinin iştirak etmediği anlaşıldığından ihalesi GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞ olup, bilgi ve gereği için kararın İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 18 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU (Katılamadı) Gen.Sek. Başkan Y. Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. TASDİK OLUNUR../04/2013 Ercan TOPACA KOCAELİ Sİ

23 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 28 KARAR ÖZETİ : İstanbul Fındıkzade semtinde bulunan bina satışı ihalesinin gerçekleştirildiği. : Ercan TOPACA ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : tarihli ve 8 sayılı karar. İlimiz Özel İdaresi mülkiyetindeki İstanbul Fındıkzade Semti nin Denizabdal Mahallesi 416 pafta, 1700 ada ve 4 parsel no da, 694,00 yüzölçümlü arsa üzerindeki bodrum+ zemin+ asma kat+ 6 normal katlı (çelik konstrüksiyon çatı dahil) 4180 m² kullanım alanlı binanın ,00 TL. muhammen bedel üzerinden satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilmesi konusunun, İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve 2883 sayılı yazısı ile Encümen Müdürlüğüne intikal ettirilmesi üzerine bugün ki gündemimizde yer almıştır. Söz konusu ihale için, aynı kanunun 11 nci maddesine istinaden Valilik Makamından alınan tarihli Onay Belgesine müteakip keyfiyetinin, 17 nci madde uyarınca 12 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete, Zaman, Hürriyet ile Posta, ayrıca 12 Nisan 2013 ve 18 Nisan 2013 tarihli de ilimiz Özgür Kocaeli Gazetelerinde yayımlanmak suretiyle halka duyurulduğu anlaşılmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 91 sayılı kararı ile satılması kararlaştırılan taşınmazlar arasında bulunması üzerine, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, tabii olunan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden tarihli Olur u ile satış izni de alındıktan sonra, 2886 sayılı kanunun İhale Komisyonları na ilişkin 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrasındaki; İl Özel İdarelerine ait ihaleler İl Encümenince, bu kanun hükümlerine göre yürütülür. hükmüne istinaden 25 Nisan 2013 tarihli bu gündemimizde yer alan söz konusu taşınmazın aynı kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışı için; saat e kadar, 1 (bir) kapalı teklifin verilmiş olduğu tutanak ile tespit edilmiş, ,00 TL. tutarlı geçici teminat ve şartnamesinde yazılı diğer belgelerin tamam olup olmadığının tespiti işlemi için dış zarf Encümenimiz ve hazır bulunan istekli huzurunda açılmış, tüm evraklarının tamam olduğu anlaşıldıktan sonra iç zarf da açılıp, yüksek sesle okunduğunda teklif sahibi LALAHAN Turizm Tic. ve San. A.Ş. tarafından ,00 TL. (OnikimilyondörtyüzbinTürkLirası) bedel teklifi verildiği ilişik tutanak ile belirlenmiştir../.

24 - 2 - Bunun üzerine Encümenimizce yapılan değerlendirmede; ,00 TL. muhammen bedel üzerinden bina satışı için teklif edilen bu bedel haddi layık bulunduğundan, İstanbul Fındıkzade Semti nin Denizabdal Mahallesi 416 pafta, 1700 ada ve 4 parsel no da kayıtlı 694,00 yüzölçümlü arsa üzerindeki bodrum+ zemin+ asma kat+ 6 normal kat (çelik konstrüksiyon çatı dahil) ve 4180 m² kullanım alanlı bina satışının ,00 TL. (OnikimilyondörtyüzbinTürkLirası) bedelle LALAHAN Turizm Tic. ve San. A.Ş. ne İHALESİ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 41 nci maddesinin (a) ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 26 ncı maddesinin (g) ve (j) fıkraları uyarınca UYGUN GÖRÜLMÜŞ, gereği için kararın ihale evraklarıyla birlikte İl Özel İdaresi Emlak ve Maden İşleri Daire Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine 25 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk.

25 T.C. TOPLANTI TARİHİ : KARAR NO : 29 KARAR ÖZETİ : İl Özel İdaresinin 2012 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin üst yöneticiye sunulmasının UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ. : Ercan TOPACA ÜYE : Celal ÖZKARAASLAN ÜYE : Burhan ERES ÜYE : Kadir GÜRKAN ÜYE : İrfan ÇAKMAK ÜYE : Mecit ERDOĞAN ÜYE : Murat USTAOĞLU ÜYE : Ahmet HAMSİCİ ÜYE : Suat YAVUZASLAN ÜYE : Selahattin DOĞU ÜYE : - İlgi : tarih ve 11 sayılı karar Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 41 nci maddesinde gösterilen cetvellerden oluşturulmak suretiyle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 30/b ve 47, adı geçen yönetmeliğin de 40 ncı maddeleri uyarınca, hesap dönemi bitiminden sonra İl Özel İdaresince hazırlanıp üst yönetici (Vali) tarafından Mart ayı içerisinde sunulduğu İl Encümenince, en geç Nisan ayı sonuna kadar incelendikten sonra, İl Genel Meclisinin Mayıs/2013 ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanması için, yukarıda adı geçen kanunun 26/a maddesine istinaden encümen tarafından, görüşünü bildirir karar ile üst yöneticiye sunulması gerektiğinden ilgi encümen kararı ile tetkike alınmıştı. Bahse konu Bütçe Kesin Hesap cetvellerinin incelenmesi neticesinde; GELİR : 2012 yılı bütçesinde, tahakkuk artığı olarak önceki yıllardan devreden ,54 TL., yılı içi tahakkuk (Bakanlıktan gelen ödenekler dahil) ,68 TL. olmak üzere toplam ,22 TL. gelir tahakkuku oluştuğu, ,35 TL.nın tahakkuklardan red ve iade edildiği, böylece net tahakkukun ,87 TL. olduğu, ,29 TL.nın tahsil edildiği, ,42 TL.nın bu yılın tahsilatından, 6.508,80 TL.nın da geçen yıl tahsilatından red ve iade edilmesi sonrası oluşan ,05 TL. net tahsilattan kalan ,21 TL.nın 2013 yılında tahsil edilmek üzere 2012 yılında verilen gelecek yıllara ait tahakkuk artığı olarak ertesi yıla devrettiği, GİDER : 2012 yılı bütçe tahmininin ,00 TL., 2011 yılından devredilenin ,81 TL., ek ve olağanüstü ödenek kayıtlarının da ,83 TL. (bunun ,00 TL.sı yapılan mikro kredi tahsilatı, ,83 TL. si Bakanlıklardan gönderilen ödenek) olmak üzere Gider Bütçesinin ,84 TL.na ulaştığı, Oluşan bu bütçe ödeneğinden, ,89 TL.sının yılı içinde sarf edildiği, ,00 TL.sının özel yasalara göre 2013 yılına devredildiği, kalan ,95 TL. nın da Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 39 ncu maddesi uyarınca imha edildiği görülmüştür../. 1

26 yılı içerisinde yapılan tahakkuk ile tahsilatın Bütçe Kararnamesi ve ilgili yasalara göre, giderin de yine yasaya uygun olarak bütçedeki harcama kalemi ve ödenekler dahilinde yapıldığı, harcamaların bütçe giderlerinde aranacak belgelere dayalı, cetvellerinin de usulüne uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10/b ve 47 ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 40 ve 41 nci maddeleri uyarınca İl Genel Meclisinin MAYIS/2013 toplantısında görüşülerek karara bağlanması gereken İl Özel İdaresi 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin; hazırlandığı ve toplamlarının yukarıda belirtildiği şekliyle üst yöneticiye (Vali) sunulmasının UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNE ilişkin iş bu görüş kararımızın, aynı kanundaki Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı maddesinin (a) fıkrasına istinaden bildirilmek üzere İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Müdürlüğüne gönderilmesine 25 Nisan 2013 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. E.TOPACA C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN A.HAMSİCİ S.DOĞU Başiskele Gebze Karamürsel Çayırova Dilovası Genel Sekreter Gen.Sek.Yard. Str.Gel.Dai.Bşk. Af.Koor.Dai.Bşk. Yapı İşl.Dai.Bşk. 2

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 08.09.2011 KARAR NO : 58 KARAR ÖZETİ : Dilovası İlçesi Makinacılar OSB alanında yaptırılan istinat duvarı işinden çıkarılan hafriyat satışının GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ. ÜYE : Recep UZUNOĞLU

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 12 ŞUBAT KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 04.02.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, ŞUBAT toplantısının 04.02.2013 tarihli, birinci birleşimine ait, birinci oturum gündemde

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1 DÖNEM KARAR NO : 20 MART AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.03.2011 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin Şubat/2011 ayı toplantısının üçüncü birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 4 ŞUBAT KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 05.02.2014 BİRLEŞİM NO : 3 KOMİSYONA HAVALE GEREKÇESİ : Bütçeyi ve komisyonlarının görev alanını ilgilendirmesi

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 10 ŞUBAT AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.02.2011 BİRLEŞİM NO : 1

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 10 ŞUBAT AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.02.2011 BİRLEŞİM NO : 1 DÖNEM KARAR NO : 10 ŞUBAT AYI KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.02.2011 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 04.01.2011 tarih ve 4/4 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan,

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 02/05/2017 Karar Sayıları : 53, 54, 55, 56, 57, 58 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO :79 EKİM KARAR NO :1 BİRLEŞİM TARİHİ :01.10.2012 BİRLEŞİM NO :1 OTURUM NO :1 İl Genel Meclisinin 2012 dönemi Ekim toplantısının, 01.10.2012 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 253 KARAR TARİHİ : 03.07.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı; Bahçe İlçesi Nohut Köyü sınırları içerisinde, 349 parselde kayıtlı 20871 m2 taşınmaz içerisinde bulunan Sondaj Kuyu Suyunun 64800 ton/yıllık kısmının

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE. TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2013 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE. TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2013 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU KONU : Yaya Geçitlerinin Yapılması. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Tarih : 08.10.2013 TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2013 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Soğuk Hv.Dep.ve Loj.Satışı Toplantı : Mart Karar Sayısı : 27 Mülkiyeti Đdaremize ait Van Merkez, Tebrizkapı Mahallesi, Körkehriz mevkii Pafta;97, Ada: 484 ve Parsel:89 da kayıtlı taşınmaz

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

KOMİSYON KARAR RAPORU

KOMİSYON KARAR RAPORU KOMİSYON KARAR RAPORU Karar Rapor Tarihi : 03/09/2012 Kararla İlgili Öneri No : Başkanlık takdiri gündem maddesi Sayfa No : 1 Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Temmuz toplantısının 06.07.2012

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı