PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO. 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve"

Transkript

1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve

2

3 -3- İÇİNDEKİLER Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Taşanlarının Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşme Pro Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna İlişkin Karşı Görüşler Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna Ekli Tablolar Başbakanlığın 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ile Gerekçesinin, Başkanlığına Sunulmasına İlişkin Sevk Yazısı Malî Yılı Millî Bütçe Tahmin Raporu Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı Metai ile Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı Genel Gerekçesi Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Maddelerine İlişkin Gerekçe - A Cetveli (Genel Bütçe Gider Cetveli) - B Cetveli (Genel Bütçe Gelir Cetveli) Yılı Gelir Bütçesi Gerekçesi - C Cetveli (Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) - Ç Cetveli (Vatanî Hizmet Aylıkları) - D Cetveli (Hazine Garantilerinden Kaynaklanan Yükümlülüklerden Hazine'ce 2002 Malî Yılında Üstlen (S. Sayısı: 754

4 -4- - G Cetveli (Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Veren Kanunlar) - H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyannca Verilecek Gündelik v - İ Cetveli (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Gün ve 3484 Sayılı Kanuna Göre Çeşitli K Gösterilmesi Gereken Limitlerinin Sınırlannı Gösterir Cetvel) - K Cetveli (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Muhtelif Ücret Ödemelerini Gösterir - L Cetveli (Genel Bütçeli Dairelerin Mevcut Lojman, Sosyal Tesis, Telefon, Faks ve Kadro Sayılan) - M Cetveli (Pansiyon Ücretleri - Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı) - O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanlara Ait Liste) - P Cetveli (Motorlu Taşıtlann Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçlar - R Cetveli (Harcamaya İlişkin Formül) - T Cetveli (Kurumlann Satın Alacakları Taşıtların Azamî Satmalma Bedellerini Gösterir Cetvel) - Genel Bütçeli Dairelerce 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2002 Yılında Satın Alınacak Taşıtlan Gö Tarihi İtibariyle Mevcut Taşıt Sayılan - Z Cetveli (1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü Maddesi Gereğince Silinen Kiş (S. Sayısı

5 5- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ (40 ÜYE) Başkan Başkan Vekili Sözcü Kâtip Üyeler Metin ŞAHİN Hayrettin ÖZDEMİR Ahmet KABİL C. Tufan YAZICIOĞLU Gaffar YAKIN M. Zeki SEZER M. Güven KARAHAN Antalya Ankara Rize Bartın Afyon Ankara Balıkesir DSP MHP ANAP DSP DSP DSP DSP Cengiz AYDO Nesrin NAS Aydın AYAYD Süleyman ÇEL Yaşar TOPÇU Necati YÖND Oğuz TEZME Hayati KORKMAZ Masum TÜRKER Bursa İstanbul DSP DSP Mehmet Sadri Mehmet DÖN Necdet TEKİN Kırklareli DSP Celal ADAN Ş. Ramis SAVAŞ Bekir GÜNDOĞAN Hüseyin ARABACI Hakkı DURAN Hasan ÇALIŞ Arslan AYDAR Mehmet SERDAROĞLU Sakarya Tunceli Bilecik Çankırı Karaman Kars Kastamonu DSP DSP MHP MHP MHP MHP MHP Kemal KABAT Dengir Mir M Sait AÇBA Zeki ERGEZE M. Altan KAR Aslan POLAT S. Metin KAL Kemal KÖSE Kocaeli MHP Ahmet DERİN Metin ERGUN Lütfı CEYLAN Muğla Tokat MHP MHP Cevat AYHAN (S. Sayısı: 754)

6 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUNU TASARILARI İLE 2000 MALÎ YIL KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖR Tarih ve Gün Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar Tarih ve Gün Perşembe Maliye Bakanının Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Taşanlarını Komisyona Sunuşu (Saat: 11.00) Salı Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Taşanlarının Tümü Üzerinde Görüşmeler Çarşamba BAŞBAKANLİK - Gümrük Müsteşarlığı - Diyanet İşleri Başkanlığı - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) - Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlğı - Dış Ticaret Müsteşarlığı - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) Perşembe - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Denizcilik Müsteşarlığı - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - Vakıflar Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) ÇEVRE BAKANLIĞI Cuma DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN BAKANLIĞI - Orman Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) Pazartesi SAĞLIK BAKANLIĞI - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sah ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Katma Bütçe) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - Emniyet Genel Müdürlüğü J^jjjj/jı^jjfl^fil- M'"^t iy4w1icî Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Sah Çarşamba ' f<: g^mr.

7 -7- Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No.: 1/921 Karar No.: 71 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Anayasanın 162 nci maddesi gereğince tarihinde 57. Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Bütçe Kanunu Tasarısı" ile "Millî Bütçe Tahmin Raporu" Başkanlıkça tarihinde Komisyonumuza hava TASARI VE GEREKÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN ANALİZLER Türkiye ekonomisinin temel sorunlarını, yüksek enflasyon, iç borç dinamiğinde ve başta kamu bankaları olm bunlara bağlı kamunun artan finansman açıklan ve dalgalı büyüme yapısı, oluşturmuştur. Kamu açıklannm yurtiç yaşanan dış' şoklarının da etkisiyle reel faizler yükselmiş; artan faiz oranları kamu açıklannı arttırmış ve borç-faiz k Bu sıkıntılann giderilmesi amacıyla; 2000 yılında enflasyonu düşürmek ve ekonomide sürdürülebilir bir büy samlı bir ekonomik program uygulamaya konulmuştur. Programın birinci yılında enflasyonda ciddi gerilemele düzenlemeler alanında önemli adımlar atılmıştır. Ancak, Kasım 2000 ve Şubat 2001 aylarında, özellikle malî piy kuru rejiminde çalışacak yeni bir program hazırlanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve gerekçesi incelendiğinde; Tasannın Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Programında öngörülen hedefler çerçevesinde; enflasyonu daha aşağılara çekmeyi, faiz oranlarını düşürerek kam le borç-faiz kısır döngüsünü kırmayı hedefleyen bir iktisadî politikanın aracı olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Hedefler : - Bütçe açığının GSMH'ya oranının % 9,6 seviyesine indirilmesi, - İç borçlanma ihtiyacının en alt seviyede tutulması suretiyle faiz oranlarının düşürülmesi, - Enflasyonun Avrupa Birliği kriterleri ile uyumlu düzeylere düşürülmesi, sürdürülebilir bir büyümenin sağ doğrultusunda ekonominin rekabet ve uyum gücünün artırılması, (S. Sayısı: 754)

8 -8- - Enflasyonun yıl sonu itibariyle Tüketici Fiyat Endeksinin % 35 Toptan Eşya Fiyat Endeksinin de % - Yatırıma ayrılan kısıtlı kaynakların kısa sürede ekonomiye kazandınlabilecek projelere yönlendirilm - Kaynakların tahsisinde hizmet-maliyet ilişkisinin gerçekçi bir şekilde kurulması, Sosyal Güvenlik K fon yönetiminin uygulanması, - Kamu kurumlarında verimliliğin artınlması, - Kamu çalışanlarının enflasyon karşısında reel gelirlerinin korunması, - Dış satım, turizm ve ülkeye kaynak akışını özendirici önlemlere ağırlık verilmesi, - Sürdürülebilir ve etkili bir yeni tanmsal destekleme politikası oluşturulması, olarak belirtilebilir. Yukanda sayılan hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla 2002 yılı bütçesinde yer alan önlemlerin yanısıra; - Devlet ihalelerinde şeffaflığı, rekabet ve kamuoyu denetimi gibi unsurları öne çıkaran yeni bir devle - Kamu malî yönetimindeki girdilerin kontrol edilmesi şeklindeki anlayışın terk edilerek, sonuçlann k leşmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmalara devam edilerek, bu kapsamda altı kurumda pilot uygulam - Kamuda kontrol ve denetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması, - Harcama reformu kapsamında konsolide bütçeye dahil altı pilot kuruluşta uluslararası standartlara u - Bütçe gelir ve gider sonuçlarının hızla alınması için saymanlıklar nezdinde başlatılmış olan "Say 20 muhasebe ve kamuda muhasebe standartlarının oluşturulması yönünde pilot uygulaması öngörülmektedir yılı temel ekonomik büyüklükleri: - Gayri Safi Millî Hâsıla (GSMH) 280 katrilyon 551 trilyon lira, - Büyüme Oranı % 4, - GSMH deflatörü % 46, - Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ortalaması % 45,6, - Toptan Eşya Fiyatları Yılsonu Endeksi % 31, (S. Sayısı

9 - Tüketici Fiyatları Endeksi Ortalaması % 46,4, - Tüketici Fiyatları Yılsonu Endeksi %35, - İhracat 32 milyar dolar, - İthalat 45 milyar 500 milyon dolar, olarak hedeflenmiştir. Ödenekler: 2002 Yılı Konsolide Bütçe Ödeneklerinin; katrilyon 891 trilyon lirası (personel yedek ödenekleri dahil) personel harcamaları, - 7 katrilyon 792 trilyon lirası diğer cari harcamalar, - 5 katrilyon 736 trilyon lirası yatırım harcamaları, - 62 katrilyon 652 trilyon lirası transfer harcamaları, olmak üzere toplam 98 katrilyon 71 trilyon liralık ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 97 katrilyon 771 yon 64 trilyon 690 milyar 610 milyon liralık bölümü katma bütçeye tahsis edilmiştir. Tasanda katma bütçeli idare milyon liralık Hazine yardımı yapılması öngörülmektedir. - Konsolide Bütçe ödeneklerinin ekonomik aynmmda; -% 29,3 ünün cari giderlere, (% 21,4'ü personel giderleri ve % 7,9 diğer cari giderler) - % 5,8 ' inin yatıranlara, - % 64,8 *inin transfer giderlerine, (Personel yedek ödenekleri hariç tutulduğunda bu oran % 63,9 olmaktadır 2001 Yılı Konsolide Bütçe başlangıç ödeneğine göre % 102,8 düzeyinde artış öngörülen 2002 Yılı Konsolid - Personel ödeneklerinde % 85,8 (personel yedek ödenekleri dahil edildiğinde bu oran % 82,4 olmaktadır.) - Diğer cari ödeneklerinde % 64 - Yatmm ödeneklerinde % 65,3 - Transfer ödeneklerinde % 120,3 (Personel yedek ödenekleri hariç tutulduğunda bu oran % 122,6 olmaktad oranında artış öngörülmüştür. (S. Sayısı: 754)

10 Konsolide Bütçe transfer ödeneklerinin: - 42,8 katrilyon lirası faiz ödemelerine, - 7,9 katrilyon lirası sosyal güvenlik kuruluşlarına, - 1,7 katrilyon lirası kamu iktisadi teşebbüslerine, trilyon lirası personel yedek ödeneğine, - 3,4 katrilyon lirası vergi iadelerine, - 2,1 katrilyon lirası tarımsal desteklemelere, - 4,7 katrilyon lirası ise diğer transfer giderlerine, ayrılmıştır. Gelirler : Yılı Konsolide Bütçe gelirleri; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2002 yılı programı, Progra ile döviz kurlarında ortaya çıkacak değişiklikler, 2002 yılında beklenen fiyat hareketleri, vergi sistemimizin leri ile ilgili büyüklükler, yürürlükteki mevzuat ve alınacak tedbirler gözönünde bulundurularak tahmin e 2002 Yılı Konsolide Bütçe gelirlerinin önceki yıl tahsilat tahminine göre %41,8 oranında artarak 7 mektedir. Bu gelirlerin 70 katrilyon 818 trilyon lirası Genel Bütçe, 300 trilyon lirası da Katma Bütçeye a 2002 Yılı Konsolide Bütçe gelirlerinin: - 57 Katrilyon 911 trilyon lirası vergi gelirlerinden, - 6 katrilyon 907 trilyon lirası vergi dışı normal gelirlerinden, - 6 katrilyon lirası özel gelirler ve fonlardan, trilyon lirası Katma Bütçeli İdarelerin öz gelirlerinden, sağlanması beklenmektedir. Konsolide Bütçe Dengesi: 2002 Yılı Konsolide bütçe açığı 26 katrilyon 953 trilyon lira, faiz dışı bütçe fazlası 15 katrilyon 842 (S. Sayıs

11 -11- Bütçe açığının, GSMH' ya oranı % 9,6 Faiz dışı bütçe fazlasının GSMH' ya oranı ise % 5,6 olarak hedeflenm Bütçe açığının 13 katrilyon 486 trilyon lirası net iç borçlanma, 13 katrilyon 467 trilyon lirası da net dış borç İç borçlanmanın 12 katrilyon 95 trilyon liralık kısmının tahvil (net), 1 katrilyon 391 trilyon liralık kısmının görülmektedir yılında vergi gelirlerinin % 77.1'i, 2001 yılında % 105,3'ü kadar faiz ödemesi yapılırken, 2002 yılınd Konsolide Bütçe ödeneklerinin (faiz dahil) idari-fonksiyonel dağılımı incelendiğinde; - Genel Hizmetler için % 23, - Savunma Hizmetleri için % 10, - Adalet ve Emniyet Hizmetleri için % 3,3, - Eğitim Hizmetleri için % 10,2, - Sağlık Hizmetleri için % 2,4, - Borç Faiz Giderleri için % 43,6, - Diğer Hizmetler için % 7,5, oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan incelemeler : Komisyonumuz ;"2002 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları" Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasanlan" nın görüşülmesine ilişkin usul ve esaslan tarihi Bu çerçevede; - Görüşme programında meydana gelebilecek değişiklikler konusunda Başkanlığa yetki verilmesi, - Görüşmelerde tam tutanak tutulması, - Gerekli hallerde ivediliği olan Kanun tasarı ve tekliflerinin de gündeme alınıp görüşülebilmesi, - Komisyon üyeleri ve diğer milletvekillerinin konuşma süresinin belirlenmesi, gibi hususlar karara bağlanmıştır. (S. Sayısı: 754)

12 -İ2- Komisyonumuz "2002 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Taş üzerindeki görüşmelerine, tarihinde yapmış olduğu 3 üncü birleşimde Maliye Bakanı Sümer Maliye Bakanının sunuş konuşmasında, - Bütçelerin temelinde "bütçe hakkı" ve "bilmek hakkı" olduğu, bu çerçevede ülkenin ve insanlarının her zaman ve her zeminde titizlikle tartışıldığı, yılı programının temel amacının, 2001 Şubat krizi sonucunda tekrar yükselme eğilimine girm sürdürebilir bir seviyeye indirmek ve daralan ekonomiyi tekrar büyüme ortamına kavuşturmak olduğu, - Kamu kesimi harcamalarının kontrol altında tutularak faiz dışı kamu dengesinde sağlanan fazlanın tikası takip edilmesinin maliye politikasının temel amacı olduğu, yılının sonlanna doğru küresel ekonomiyi etkisi altına alan yavaşlamanın 2001 yılında daha da terörist saldırı ile de büyük ölçüde artan riskler ve belirsizlik ortamının küresel faaliyetleri olumsuz etkile tehlikesini artırdığı, - ABD, Euro Bölgesi, Japonya, İsviçre, Kanada ve İngiltere'nin ekonomik faaliyetleri canlandırmak a olası küresel durgunluğun üstesinden gelmek için gelişmiş ülkelerin merkez bankalannın koordineli olara - 11 Eylül'de ABD'ye yapılan terörist saldınnın ardından hızla yükselerek 31 Dolara ulaşan petrol talebini düşüreceği endişesi ile 11 Eylül öncesinin de altına indiği, - Başlıca para birimleri arasındaki hareketlerin nispeten ılımlı olduğu, dolann yen ve euro karşısınd yılında gelişmiş ülkelerin % 2,1 gelişmekte olan ülkelerin % 5,3 ve geçiş sürecindeki ü ekonomisinin ortalama büyüme hızının % 3,5 olması; dünya ticaret hacminin de % 5,2 artış göstermesini - Türkiye'nin AB'ye aday ülke ilan edilmesinin ardından, "AB Müktesebatınm Üstlenilmesine İlişkin lar Kurulu tarafından kabul edilerek Resmî Gazetede yayımlandığı, bu gelişmenin ardından Kopenhag e birçok alanında yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği ve katılım öncesi Ekonomik Programın ilgili kam Komisyonuna iletildiği, bunlara ek olarak AB müktesebatma uyum amacıyla bir çok alanda kapsamlı yas (S. Sayıs

13 Üç yıldan beri kay di para olarak kullanılan euronun, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren fiilen kâğıt ve maden Birlik üyesinin dünya ticaret hacmindeki payının % 30, ABD'nin payının % 14 ve Japonya'nın payının ise % 7 d - Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasının, ülkemizi hem dünya ile bütünleştireceği, hem de bölgede daha da g - Türkiye'nin bu süreçte, bir taraftan küreselleşmenin olumsuzluklarını en aza indirmek, bir taraftan da azam turmak zorunda olduğu, - Herkesin yararına işleyen bir küreselleşme sürecini temin edecek doğru sistem ve politikaların uygulamay yüzyıldaki kilit mücadelesi olacağı, yılından itibaren uygulamaya konulan üç yıllık istikrar programı çerçevesinde, fiyatlardaki artışın dü mide büyüme sağlanması, kamu borç stokunun sabitlenmesi ve konsolide bütçede faiz dışı fazlasının yükseltilme yılında aylık fiyat artışlarının Mart ayından itibaren önceki yıl değerlerinin altında gerçekleştiği ve yıl önceki yıla göre 30,2 puan azalarak % 32,7 seviyesinde gerçekleşirken tüketici fiyatlarındaki artışın da 29,8 pu fiyatlannda öngörülenin üzerinde olması, ekonomideki canlanmanın ve faizlerdeki gerilemenin getirdiği talep ar kaldığı, yılında ihracatın 27,8 milyar dolara gerilediği ithalatın ise 54,5 milyar dolar yükseldiği cari işlemler d milyar dolar açık verdiği, kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerindeki artışın katkısıyla sermaye hareketlerinin - İç borç stokunun 2000 yılında 36,4 katrilyon liraya ulaştığı, GSMH'ya oranının ise % 28,9 olduğu, dış bo yılı konsolide bütçe giderlerinin 46,7 katrilyon lira, bütçe gelirinin 33,4 katrilyon lira olduğu, bütçe aç katrilyon lira fazla verdiği, - Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranının % 56,8, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama - Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH içindeki payının % 12,5 olduğu, yılında maliye, para ve kur politikalarında programda öngörülen performans kriterlerinin gerçekleşt tüğü, ancak Kasım aymda yaşanan dalgalanma ve Şubat ayında meydana gelen kriz nedeniyle uygulanmakta ol önemli bir değişikliğe gidildiği 22 Şubat 2001 tarihinde Türk Lirasının yabancı para birimi karşısında dalgalanm - Hedeflerin yeniden gözden geçirildiği ve uygulanmakta olan programın devamı niteliğinde 14 Nisan 200 enflasyonla mücadele edilmesi, malî hesapların güçlendirilmesi, büyümenin istikrarlı bir temele oturtulması ve y kiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı"nın açıklandığı, (S. Sayısı: 754)

14 Kur rejimindeki değişiklik karşısında malî piyasaların işler hale getirilmesi, iç borçlanma yapılarak aşağıya çekilmesi için piyasaların ihtiyacı olan likiditenin sağlandığı, iç borçlanmada takasın gerçekleştiri Borçlanma senetlerinin ihraç edildiği, kamu bankalarının görev zararlannm tahvil ihracı yoluyla tasfiye edi imkanı sağlandığı, aynca ekonomide kriz yaratan ve istikrarsızlığa sebep olan ekonomik alt yapının tam Millet Meclisinin yoğun çalışma ve gayretleri ile önemli yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği, yılının ilk yarısında GSMH'mn ilk çeyrekte % 4,5 ikinci çeyrekte % 11,8 azalarak % 8,5 ora metlerde ise % 7,1 oranlannda küçülme olduğu, yılının ilk yansında özel nihai tüketim harcamalarının % 3,5, toplam sabit sermaye yatınmlann oranında azaldığ'., dış alım net faktör gelirlerinin katkısının artmış olması sonucunda GSMH'mn % 6 oranı - Aylık sanayi üretim endeksleri ile kapasite kullanım oranlannın geçen yılın altında gerçekleştiği, anc kapasite kullanım oranının ise Eylül'de 72,8'e yükseldiği, yılının ilk yedi aylık döneminde ihracatın 17,6 milyar dolar, ithalatın 23,6 milyar dolar olduğ racatın ithalatı karşılama oranının % 74,3'e yükseldiği, dış ticaret hacminin de 41,2 milyar dolara indiği, - Ocak-Temmuz döneminde bavul ticaretinin önceki yılın aynı dönemine göre % 9,8 ve net turizm ge - Eylül ayı sonu itibariyle Merkez Bankası ve bankalar toplamı brüt döviz rezervinin 31,7 milyar dol yılının Eylül ayında toptan eşya fiyatlarında yıllık artışın geçen yılın aynı ayına göre 30,8 puan ise 12,8 puan artışla % 61,8 olduğu, - Dış borç stoğunun 2001 yılı Haziran ayı sonunda 111,9 milyar dolara gerilediği, iç borç stoğunun Ey yılın dokuz aylık dönemi itibariyle ortalama vadenin 147 gün, ortalama basit faiz oranının 81,4 olduğu, yılı sonu itibariyle giderlerin 78 katrilyon lira, gelirlerin 50,2 katrilyon lira olacağı, buna göre b düzeyinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği, faiz hariç dengenin ise GSMH'mn % 6,9'u oranında 12,7 kat Bütçesinde, bütçe açığının GSMH'ya oranının 2001 yılına göre 5,5 puan azalarak % 9,6'ya ger - Faiz dışı bütçe fazlasının ise 1,3 puan azalarak % 5,6 düzeyinde tutulduğu, - Faiz ödemelerinin GSMH'ya oranının 2002 yılında % 15,3'e, bütçe giderleri içindeki payının da % yılı bütçe giderlerinin GSMH içindeki payının 2001 yılma göre 7,2 puan küçüldüğü, (S. Sayısı

15 Vergi gelirlerinin 2000 yılında 77,1'i, 2001 yılında % 105,3'ü faiz ödemelerine giderken, bu oranın 2002 yı yılında belirlenen üç temel faaliyet alanının; Bütçenin günün şartlarında en temel politika aracı old reformlann titizlikle şekillendirilmesi ve kararlılıkla uygulanması; idari reform çalışmaları, Avrupa Birliğine uyu çerçevelerinde uyumlu bir bütünlük içinde yürütülmesi olarak belirlendiği, - Toplam kaliteye yönelen, performansa dayalı yönetim ve denetim süreçlerinin geliştirileceği, yeni kod yapı ceği, sonuçların önümüzdeki yıl tüm saymanlıklarda hizmete girecek olan sayı 2000 otomasyon sistemi üzerinde - Hükmeden değil hizmet veren, vatandaşın memnuniyetini ve gönülden katılımını gözeten bir kamu kült Geliştirme ve Kamu Bütçeleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması" projesinin başlatıldığı, - Vergilemede temel hedefin; haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alıp ver lerin vergi yükünü ağırlaştırmadan vergi gelirlerinin artmasının temel amaç olduğu, - Mükellefi izleyen, ekonomik faaliyetleri takip eden en son teknolojiler ile donanmış çağdaş bir vergi idares - Vergi idaresini otomasyona geçirme kapsamında 170 vergi dairesinin tüm otomasyonunun tamamlandığı, m lerinin kurulduğu, onbinin üzerinde personelin eğitildiği, - Verginin ekonominin gidişatına yakından bağlı bir değişken olduğu, vergi sistemlerinin ekonomiye duyarlı içinde bulunduğumuz yıl içinde bazı düzenlemelere gidildiği, - Gerek bankaların gerek diğer kurumların devir, birleşme ve bölünmelerini kolaylaştırmak için, AB uygulam landığı, devralınan kurumlardan gelen zararların indirimine imkan sağlandığı, - Bireysel emeklilik sisteminde ödenen primlerin vergi matrahından indirimine imkan verildiği, - Ayrıca, kurumların yeniden yapılandırılarak güçlenmelerine ve faaliyetlerine devam etmelerini teşvik için işt dan doğan istisna kazanç üzerinden stopaj oranının düşürüldüğü, - Ek taşıt alım vergisinin geçici olarak indirildiği, yılı bütçesi ile Ocak ayından geçerli olmak üzere memur maaşlannda ortalama % 10 oranında artış yap maaş zamlarının fiyat artışlarına endekslendiği, yılının hem Türkiye hem de Dünya için zor bir yıl olduğu, 2002 bütçesinin bu zor dönemde hazırlan arttırdığı, (S. Sayısı: 754)

16 Enflasyonun makul düzeylere çekilebilmesi, üretim ve yatırım ikliminin, şevkinin oluşması, kaynak dırılması, ihracatın ve istihdamın artması ve adil bir gelir dağılımı sağlanmasının temel şartının disiplinli b İfade edilmiştir, Yukarıda özetlenen sunuşu takiben, Komisyon üyelerinin değerlendirme çalışmalarını yapabilmele tarihine kadar ara verilmiştir. Komisyonumuz "2002 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tas Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları"nın tümü üzerinde tarihinde yapmış olduğu mü yılına iyimser tahminler ile girildiği, ancak ekonomik krizin etkisiyle 48.3 katrilyon liralık gi faizlerin ise 40,1 katrilyon lira olarak revize edilmesinin zorunluluk haline geldiği, - Ülkemizin 2000 yılı başında uyguladığı ekonomik programın tutarlılığında bir sorunu bulunmadığı, e lu bir performans sergilediği, ancak IMF ve Dünya Bankasıyla temaslarda ne yazıkki ülkemiz gerçeklerin kacılık üzerinde yeniden yapılanma yönündeki baskılarının karşısmda tatmin edici politikalar geliştirilem beklenmedik hızlı dönüşümün, bankacılık sektöründe güven bunalımına neden olduğu, sonuçta; yaşadığım olduğu uygulama reçetelerinden ve bizim kendimizi doğru anlatamamamızdan kaynaklandığı, arttığı, - İç borçlanmada yaşanan talep azlığının dolara dönüş ile cazip hale getirilmeye çalışıldığı, bu suretle f yılı bütçesinin tüm iyi niyetlere rağmen, yine dar, kısıtlı, faiz giderlerini karşılamaya yönelik, - Yaşanan krizin ardından malî sektörde büyük reformların yapıldığı sistemdeki özel bankaların önem devredildiği, Hazinenin bu bankaların, Ziraat ve Halk Bankası gibi kamu bankalannm aktiflerini düzeltme iç borcun önemli ölçüde artmasına neden olduğu ve iç borcun 105 katrilyon liraya ulaştığı, - Vergi gelirlerinde 58 katrilyonluk hedefin tutturulması için dolaylı vergilerin artırılacağı, bu durumun da bulunan ülkemizde huzursuzluğa ve sosyal bunalımlara neden olabileceği, - İhracat hedefimizin 32 milyar dolar olduğu, ihracatımızda mal çeşitlerinin hızla azaldığı, mal grupl üzerinde yatırımcıya yansıdığı, dolayısıyla ihracattaki bu hedefin yakalanmasının zor olacağı, burada KOB (S. Sayısı

17 Bütçelerin ekonomik programın uygulama aracı olduğu ve ekonomik programda öngörülen hedeflere gö TÜFE, ihracat, ithalat hedefleri gözönüne alınarak bütçe rakamlarının tespit edildiği, ekonomik programda öngörül çe rakamlarının da gerçekçi olamayacağı, nitekim 2001 malî yılı bütçesinin hedeflerinin gerçekçi tespit edilme 4611, 4640 ve 4682 sayılı kanunlarla üç kez değişiklik yapılmak zorunda kalındığı, yılı bütçesi hedefleri arasında yer alan % 4 büyümenin objektif kriterlere dayandırılmadığı, reel sektö lu adım atılmadığı, ithalatta kısıtlamanın olduğu, iç talebin daraldığı, yatırımların kısıtlandığı bir ortamda % 4'lük - Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle üretim sektörünün önemli hasarlar gördüğü, reel sektördeki hasan kaldı kaynak sağlanması yönünde harekete ihtiyaç olduğu, - Ödemeler dengesinde, dışborç servisinde ileri düzeyde sorunlarımız olduğu, IMF'nin ürettiği yanlış politika içinde bu bütçeyi uygulamaya devam edilmesi halinde altı ay sonra hedeflerde değişiklik yapılmak zorunda kalın - Ülkemizin döviz rezervlerinin toplam dış borç açılımından fazla olduğu, bugün için dış borç sorunu olmadı mi yönetiminde sorunlar yaşandığı, siyasetin ekonominin dışında tutulduğu, esasen kararların siyasi otorite tarafın gerektiği, Bütçesinin uygulanabilmesi için 24 katrilyon liralık dış kaynağa ihtiyaç olduğu, ancak bu kaynağın - Daralan ekonomi nedeniyle bütçede öngörülen gelir tahminlerinde, önemli sapmalar olabileceği, - Alman tedbirlere rağmen önce hedeflerin inandırıcı olması gerektiği, milli mücadele anlayışıyla bu ekonom - Parlamentonun, bütçe hakkını gereği gibi kullanamadığı, ekonomide yaşanan çok başlılığın yetki ve sorum - Yolsuzluklarla mücadelede başarılı olunamaması sonucu, ülke kaynaklarının heba edildiği, - İç borç stokunun her yıl % 30 arttığı, bu durumun ekonomiyi tükettiği, buna karşı önlem alınamadığı gibi var özelleştirmenin istenildiği gibi gerçekleştirilemediği, - Sanayicilerin uygun kredi sağlayamamaları nedeniyle ülke için gerekli olan yatırımları yapamadıkları, - Bütçenin iç borç sarmalından kurtarılması, rant ekonomisinin egemenliğine son verilmesi, reel sektörü tarafından acilen alınması gerektiği, - İşsizliğin önemli boyutlara ulaştığı, yoksulluğun giderek yaygınlaştığı, bu durumun da önemli sosyal ve ek (S. Sayısı: 754)

18 İl bazında teşvik sisteminden ilçe bazında teşvik sistemine geçilmesinin ekonomik büyümeye önem durularak, kalkınmada öncelikli yörelerin tespitinde kullanılan kriterlerin yeniden belirlenmesi gerektiği, - Borcun borçla değil, kaynak yaratarak ödenmesi, faiz üreten değil faizleri eriten bir bütçe yapılması - Bütçenin dış kaynak sağlanması halinde finanse edilebileceği temeline oturduğu, dış kaynak sağla konusunda açıklık bulunmadığı, vergi alanının daha fazla zorlanması halinde, sosyal patlamaya neden olu yılında tarım sektörünün % 5,7, sanayi sektörünün % 5,8, imalat sanayiinin % 11,8 küçüldüğü lamda yaşanan daralma ile % 70'lere düştüğü, bu ortamda üretimin azalacağı ve mevcut ekonomik politi konusunda önünün tıkalı olduğu, - Ekonomik büyümenin olabilmesi için reel sektörün ciddî anlamda finans desteğine ihtiyaç duyduğu 'den beri Türkiye'de ilk defa enerji tüketiminde azalma gözlendiği, bu tüketim eksikliğinin sana landığı, - Bütçelerde cari harcamaların kontrol altına alınmasında ve kamuda ciddi bir tasarruf anlayışına gi - Bütçede öngörülen faiz dışı bütçe fazlasının gerçekleştirilebilmesi için, alınacak tasarruf önlemlerin - Özelleştirme işlemlerinin süratli ve kararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği, - Özelleştirmenin gerçekleştirilememiş olmasının, kamu harcamalarında ciddi tasarrufların sağlana güvenin sağlanamamasının ve gerekli alt yapı olan enflasyon muhasebesi veya benzeri unsurların hayata g açığını azaltacak tedbirlerin zamanında yürürlüğe konamamış olmasının, programın uygulanamaması son - İç borçlanmanın döndürülmesi, güven ortamı sağlanması, 2002 yılının yaşanan en zor ama, son zo masında yarar görüldüğü, Şeklinde görüş, eleştiri ve temennileri takiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda: Yılı Bütçesinin Türkiye'nin malî sistemini daha sağlıklı bir hale getirebilmek ilkeleriyle bugün - Ekonominin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gerekli olan altyapıyı sağlayacak yapısal nitelik ekonomisinin geliştirilmesi, devletin yeniden yapılandırılması ve finans sektörünün güçlendirilmesi ile sos masının mümkün olduğu, (S. Sayısı

19 yıllarında bütçelerin en önemli performans kriteri olan faiz dışı bütçe fazlasında hedefin tutturuld - Vergi gelirlerindeki tahminlerin gerçekçi olduğu, evvelki yıllarda olduğu gibi, 2002 yılında da tahminlerde i - Konsolide bütçede yer alan 5,7 katrilyon liralık yatırım büyüklüğünün dışında 13,560 katrilyon liralık daha - Yatırımların GSMH içindeki paylarının 1994 yılından bu yana % 2 civarında olduğu, 2002 yılında da bu or - Performans bütçe uygulamasına pilot uygulama olarak da olsa, bir adım atıldığı kod sisteminin değiştirilece - Norm kadro uygulamasına başlandığı, kadroların dağıtım haritasının yapıldığı, ifade edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı Bütçe Tasarısı üzerinde yapılan görüşmeler sırasında ekonomiden sorumlu Devl masında; lı yıllarda yaratılan büyük kamu açıklan ve bu kamu açıklarının oluşturduğu borç yükü neticesinde m larda milli gelirimizin % 28 düzeyindeki borç oranlarının, günümüzde %90 ları aşmış durumda olduğu, Türk ekono yükü olduğu, büyümenin, istihdamın, gelir dağılımındaki dengesizliğin ve ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemes - Borç yükünün azaltılmasının en akılcı yolunun bütçedeki faiz dışı fazla oranın yükseltilmesi ile mümkün ola büyümenin ve sosyal dengelerin de en hassas şekilde değerlendirilmesinin gerektiği, bu nedenle kısa vadeli ve yü ve daha düşük maliyetli borçlanmaları tercih etmemiz gerektiği, yılına dönük finansman çalışmalarının hızlândırıldığı, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağ - Ödemeler dengesinde olumlu gelişmeler olduğu ihracatın 30 milyar doları aşabileceği, - Ekonomideki daralmaya rağmen Türk üreticisine yarışma kapasitesi kazandıran, rekabet edebilir bir kur sa beklendiği, bunun da ithalat-ihracat dengesinde olumlu gelişmelere neden olacağı, - Bu yıl ve geçen yıl 10 milyar dolar kadar açık veren cari işlemler dengesinin 2002 yılında 2 milyar dolara y - Kamu bankalarının pasiflerindeki maliyetlerinin, aktif getirilerinden yüksek olduğu, kamu bankalarının bir bu kadar yükselmesinde bunun etkili olduğu, bankacılık alanında gerçekleştirilen yapısal değişiklikler sonucunda b tına indiği, sağlıklı bir kaynak yaratma sürecine girildiği, (S. Sayısı: 754)

20 yılında % 4 oranında büyüme hedeflendiği, faizlerin düşme eğiliminde olmasının beklendiği, Türk Lirasının değer kaybının durmasının ve harcanabilir gelirin artmasının, yatırım ve tüketim talebinde masının, tahmin edildiği, yılında alınan makro ekonomik tedbirler, uygulanan sıkı para ve maliye politikaları ile sürdür beklenen düzeylere inebileceği, - Dünya Bankasından sağlanacak ek finansman kaynaklarının doğru kullanılması, gerçekleştirilen y tedbirleri ile yaratılacak iç kaynaklarla ekonominin desteklenmesi halinde, ülkenin içinde bulunduğu mal İfade edilmiştir. -Yapılan bu görüşmelerden sonra 2002 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Komisyonumu miştir Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının kurumlar düzeyinde görüşülmesi aşamasında komisyon üy hakkında görüş ve önerilerini geniş bir şekilde dile getirmişlerdir. Bu görüşmeler sırasında, Hükümet üyel let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile Sayıştay Başkanlığı yetkilileri de hazır bulu Komisyon çalışmaları sırasında; Hükümetin hedefleri, öngörülen makro büyüklükler, dünya konjonkt bölümleri, özenle incelenmiş ve ekonomik dengenin en rasyonel şekilde sağlanmasına titizlik gösterilirke alınarak, aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Tasarının "Gider Bütçesi" başlıklı 1 inci maddesine bağlı (A) işaretli cetvelde; - Enerji Bakanlığı bütçesinin; ( ) tertibinden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun karşılanması amacıyla, yeni açılan ( ) tertibine 1 milyar lira aktarılmıştır. - Kültür Bakanlığı bütçesinin; ülkemizde toplumsal kalkınmanın ve kültür mirasının korunması, gelişt ve Japon Hükümeti tarafından sağlanan hibe ve kredilerin kullanılabilmesi için ( ) tertib 400), ( ) tertiplerine l'er milyar olmak üzere toplam 3 milyar lira ödenek aktarılmıştır. - Bütçesinin; ( ) tertibine yıl içinde ortaya çıkabilec ilave edilmiş, ayrıca; ( ) tertibine, 60 milyar lira Atlantik Konseyine, 60 milyar lira Ana Derneğine, 15 milyar lira da TBMM Personeli ve Emekliler Derneğine tahsis edilmek üzere, toplam 150 konusu derneklere ödenmesini teminen açıklamaya bunu sağlayan ibare ilave edilmiştir. (S. Sayısı

Dönem: 21 Yasama Yılı: 3

Dönem: 21 Yasama Yılı: 3 Dönem: 21 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 539) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPOR 0 1-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Bütçe Niçin Ek Ödenek İster?

Bütçe Niçin Ek Ödenek İster? Bütçe Niçin Ek Ödenek İster? Haldun DARICI (*) Ülkemizdeki bütçe uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan bazı değerlendirmelerde, bütçelerin başlangıç hedefleriyle yılsonu gerçekleşmeleri arasında önemli

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No:

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Ağustos 2001 ) 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma

Detaylı