BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen tarih ve BDDK.UY1/ sayılı görüş yazısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı"

Transkript

1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE YENİ TÜRK LİRASINDAN YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 29/05/2008 TARİH VE 30/612 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen tarih ve BDDK.UY1/ sayılı görüş yazısı BDDK nın ilgili yazısı ile YTL olan Banka sermayesinin hissedarların payları oranında katılması suretiyle %100 oranında artırılarak YTL ye çıkarılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Diğer taraftan, aynı yazı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarih ve 2604 sayılı Kararı ile Bankamız kurucu pay senetlerinin (intifa) Bankamız tarafından olağanüstü yedekler hesabında bulunan bakiyeden karşılanmak suretiyle satın alınarak imha edilmesinin ve buna bağlı olarak Bankamız ana sözleşmesinin, kurucu payları düzenleyen 15inci ve 16ncı maddelerinin tamamen, kar dağıtımını düzenleyen 45inci maddesinin ise kurucu paylara yapılacak kar dağıtımı ile ilgili kısımlarının ana sözleşmeden çıkarılması suretiyle değiştirilmesinin, Bankamız sermayesinin artırılmasıyla birlikte, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 18inci maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11inci maddesi çerçevesinde, uygun görüldüğü bildirilmiştir. 1

2 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2. Merkez ve Şube Adresleri : Merkez :Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad. No: Beşiktaş / İSTANBUL Şube Adresleri: Ek-1 de sunulmuştur 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad. No: Beşiktaş / İSTANBUL 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : / 6291 sayılı Resmi Gazete Ticaret sicil no: İstanbul Ticaret Odası 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Banka hisse senetlerinin Borsada işlem görmesi nedeniyle ortak sayısı tam olarak bilinmemektedir. 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu): Ana sözleşmenin 3. maddesine göre şirketin amacı ve iştigal konusu, A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankalar kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, D) Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak, E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, F) Bankalar Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak Bu maddede yazılı işlemler sınırlı olmayıp,tadadidir.bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görünürse, buna başlanılması Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşmede değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmasına bağlıdır.bu suretle tasdik ve olunan karar bu Anasözleşmeye eklenir. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : YTL ii) Çıkarılmış Sermayesi : YTL 2

3 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı 17/04/2007 tarihli Genel Kurul 03/04/2008 tarihli Genel Kurul Son Durum (BinYTL) (%) (Bin YTL) (%) (Bin YTL) (%) Doğuş Holding A.Ş , , ,662 Doğuş Araştırma Geliştirme ve , , ,799 Müşavirlik Hizmetleri A.Ş Doğuş Nakliyat A.Ş , , ,055 GE Araştırma ve Müşavirlik , , ,850 Limited Şirketi Diğer Ortaklar (Halka açık , , ,634 kısım) TOPLAM Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı ( Bin YTL) Oranı (%) General Electric Company ,85 Ferit ŞAHENK* ,63 Filiz ŞAHENK* ,73 Deniz ŞAHENK* ,94 *Dolaylı pay sahipliği hesaplanırken etki düzeyi küçük olan paylar dikkate alınmamıştır. 5. İhraççı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı ( Bin YTL) Oranı (%) Doğuş Holding A.Ş ,662 GE Araştırma ve Müşavirlik Ltd. Şti , Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu İmtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) 17 YOKTUR YOKTUR NAMA 0, ,94 57,14 17 YOKTUR YOKTUR HAMİLİNE 0,01 2, YOKTUR YOKTUR NAMA 0, ,86 TOPLAM ,00 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Yedekler VAR Diğer* Tertip birleştirme * YTL sermayede mevcut olan tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. 3

4 8. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: YOKTUR 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulunun Oluşumu:Banka Ana Sözleşmesi nin 18inci ve 19uncu maddesi gereğince Banka Yönetim Kurulu, Banka Genel Müdürü ve vekili dışında pay sahibi olan en az 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçilerin Seçilmesi: Banka Ana Sözleşmesinin 31inci maddesi gereğince, Bankalar Kanununun saydığı koşulları taşıyan pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçilerek Genel Kurul da onaylanır.bankalar Kanununun denetçi olmalarını yasaklamış olduğu kimseler denetçi seçilemezler. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Banka Ana Sözleşmesi nin 37nci maddesine göre, Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap, Ticaret Kanunu na göre tayin olunur. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: Banka Ana Sözleşmesi nin 15inci maddesinde yer aldığı üzere, Bankanın kuruluşunda ana sözleşmeyi kurucu olarak imza edenlere, ilk sermayeyi taahhüt ederek ödeyenlere 370 adet kurucu pay senedi verilmiştir. Ana sözleşmenin 16ncı maddesine göre kurucu payları, sahiplerine, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde, tasfiyeyi onayan Genel Kurulca takdir edilecek belirli bir tasfiye payını almak hakkını verir. Ana Sözleşme nin 45inci maddesine göre, Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kardan, bu maddenin A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevziler yapıldıktan sonra kalanının %10 u kurucu(intifa) senetlerine dağıtılır. Diğer taraftan, BDDK nın tarih ve 2604 sayılı kararı ve SPK nın tarih ve15/612 sayılı kararı uyarınca Banka nın kurucu pay senetlerinin iptali amacıyla Ana Sözleşme nin 15, 16 ve 45inci maddelerinin tadiline ilişkin başvurusu onaylanmış olup bu onaylara istinaden Banka Yönetim Kurulu tarafından Banka nın Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı ve Kurucu Pay Senetleri Sahipleri Genel Kurulu Toplantısı nın tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Kurucu pay senetlerinin iptaline ilişkin gelişmeler Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulacak olup gelişmelerin İMKB Günlük Bülteni aracılığı ile takip edilmesi mümkündür. 12. Payların devir esası: Banka Ana Sözleşmesinin 14üncü maddesine göre pay senetlerinin satış ve devri senedin devralan adına cirosu ve teslimi ile olur. Satış ve devir Bankaya karşı Yönetim kurulu kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim kurulu, devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri saklıdır. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Banka hisse senetleri İMKB de işlem görmektedir. 4

5 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: GE Capital Corporation'ın (GECC) Türkiye'deki iştiraki GE Araştırma ve Müşavirlik Ltd'e ait Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %4.65'ine tekabül eden YTL nominal değerde tedavülde olmayan hisse senedinin Doğuş Holding A.Ş.'ne satışı hususunda GE Araştırma ve Müşavirlik A.Ş ile Doğuş Holding A.Ş. arasında mutabakata varılmıştır. Taraflar arasında varılan mutabakat uyarınca, hisselerin toplam devir bedeli ABD Doları olarak tespit edilmiş olup, işlemle ilgili hisse ve nakit takası taraflar arasında 27 Aralık 2007 tarihinde Borsa dışında aracı kurum kullanmaksızın gerçekleştirilmiştir. b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: I-B-14-a maddesinde açıklanmıştır. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Pay ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Bankamızın 22 Nisan 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 7 Milyar YTL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, YTL çıkarılmış sermayesini YTL bedelli artırarak (%100) YTL ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (Bin YTL) YOKTUR NAMA 0, ,00 TOPLAM ,00 3. a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir (YTL): YOKTUR i. Olağanüstü Yedek Akçeler : - ii. Gayrimenkul Satış Kârı : - iii. İştirak Satış Kârı : - iv. Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : - v. Diğer : - TOPLAM : - b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak... tertip paylar ile ilgili bilgiler:yoktur Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı TOPLAM - - Nominal Değerleri Toplamı (Bin YTL) 5

6 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının kârından temettü alabilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: 2008 hesap dönemi 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: YOKTUR 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: Bölüm 1/B 12 de açıklanmıştır. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: YOKTUR. 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: YOKTUR 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: YOKTUR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %100 6

7 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası: T.Garanti Bankası A.Ş İstanbul Kurumsal Şubesi (Şube kodu:381) no.lu hesap d) Başvuru şekli: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (e) bendinde belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 20 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin olarak aracı kurum tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız aracı kurumla da mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan 381/ numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aracı kurumla da mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan 381/ numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. e) Başvuru yeri/yerleri: 1- Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş /İSTANBUL Telefon: 0 (212) T.Garanti Bankası A.Ş Tüm Şubeler Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmek üzere Bankamız adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 7

8 f) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 13. Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: YOKTUR 14. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları: a) Halka arz süresi: 2 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler: Milliyet ve Posta Gazetesi c) Başvuru şekli ve yeri: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten Borsa üyesi aracı ve saklayıcı kurumlar tarafından tahsil edildikçe T.Garanti Bankası A.Ş. nin İstanbul Kurumsal Şubesi nde açılan no.lu özel banka hesabına yatırılacaktır. d) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. 15. Satış fiyatı: a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında1 YKr nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1 Yeni Kuruş nominal değerde her bir hisse için, sermaye artırımına 1 Yeni Kuruş nominal bedelle iştirak edilecektir. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 0.01 YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerin altında olmamak kaydıyla İ.M.K.B de oluşacak fiyattır. 16. Satış Yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:22 Tebliği gereğince Borsa da Satış yöntemi kullanılacaktır. 17 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: YOKTUR 18. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Paylar nominal değerden satılacaktır. 19. a)satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve gişe hizmeti veren kuruluş/kuruluşlar ile bu kuruluşların adresleri: Aracılık Eden Kuruluş: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş /İSTANBUL Telefon: 0 (212) b) Aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı: En iyi gayret aracılığı 8

9 c) Aracı kuruluş/kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı kuruluşa ödenecek toplam ücret YTL olup toplam ihraç maliyeti içindeki payı % 0,15 dir. 20. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: Halka arza ilişkin toplam maliyet YTL, pay başına düşen maliyet ise 0, YTL dir. 21. Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ve kullanım yerleri: Sermaye artışından elde edilecek YTL Bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Diğer taraftan, tarihinde yapılacak Kurucu Pay Senetleri Sahipleri Genel Kurulu nda alınacak karara istinaden mevcut 370 adet kurucu pay senedinin Banka tarafından fevkalade yedeklerden karşılanmak suretiyle satın alınması halinde toplam YTL nakit çıkışı gerçekleşecektir. 22. Temettü alma hakkında zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 9

10 III. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A.ORTAKLIĞIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLARI Banka nın 2007 yılsonu ile ara dönemine ilişkin mali tablo dipnotları ekte verilmektedir. 1. Ortaklığın ve 31/03/2008 tarihleri itibariyle konsolide bilançoları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları AKTİF KALEMLER Toplam Toplam Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deðerler Diğer Menkul Deðerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER Krediler Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) XVII. VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İişkin XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI

11 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları PASİF KALEMLER I. MEVDUAT 33,780,205 43,689,530 48,242, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 644, , , Diğer 33,135,905 43,349,091 47,635,659 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 259, , ,545 III. ALINAN KREDİLER 9,661,875 10,900,742 12,807,113 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 5,295,645 8,591,956 7,792, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5,295,645 8,591,956 7,792,545 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 1,740,498 2,513,228 2,441,679 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 573,702 1,161,470 1,190,723 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1,664 4,115 5, Finansal Kiralama Borçları 1,815 4,115 5, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR 637, , , Genel Karşılıklar 158, , , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 129, , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 206, , , Diğer Karşılıklar 142, , ,051 XIII. VERGİ BORCU 201, ,740 54, Cari Vergi Borcu 200, ,710 54, Ertelenmiş Vergi Borcu 1, XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 143, , ,910 XVI. ÖZKAYNAKLAR 4,824,387 7,125,677 7,337, Ödenmiş Sermaye 2,100,000 2,100,000 2,100, Sermaye Yedekleri 878,985 1,025, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları 122, ,537 (95,239) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2,147 29,864 29, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 950 1,509 1, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (19,370) 32,238 (52,464) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 772, , , Kâr Yedekleri 672,321 1,562,863 1,650, Yasal Yedekler 108, , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 526,745 1,388,561 1,388, Diğer Kâr Yedekleri 36,923 5,935 93, Kâr veya Zarar 1,165,311 2,413,778 2,905, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı - - 2,413, Dönem Net Kâr/ Zararı 1,165,311 2,413, , Azınlık Payları 7,770 23,334 26,062 PASİF TOPLAMI 57,119,825 76,148,493 82,097,447 11

12 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 37,696,878 56,385,848 69,467,950 I. GARANTİ ve KEFALETLER 10,047,598 12,891,007 15,026, Teminat Mektupları 7,357,760 9,769,605 10,928, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 897, , , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 574, , , Diğer Teminat Mektupları 5,886,380 8,408,645 9,392, Banka Kredileri 143, , , İthalat Kabul Kredileri 141, , , Diğer Banka Kabulleri 1,585 8,265 11, Akreditifler 2,485,822 2,916,200 3,904, Belgeli Akreditifler 10,810 1,649 3, Diğer Akreditifler 2,475,012 2,914,551 3,900, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden 60,475 88,715 59, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 11,430,967 16,814,956 18,274, Cayılamaz Taahhütler 11,430,728 16,814,566 18,274, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 305,582 1,739,966 2,599, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2,258,157 3,252,447 4,003, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1,528,984 1,852,451 1,263, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 19,092 24,398 22, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 6,134,828 7,619,252 7,931, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. T Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,183,835 2,325,240 2,452, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 16,218,313 26,679,885 36,167, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 7,107 58,282 3, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 7,107 58,282 3, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 16,211,206 26,621,603 36,163, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,403,539 2,081,044 2,757, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 704,037 1,006,323 1,354, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 699,502 1,074,721 1,403, Para ve Faiz Swap İşlemleri 12,536,093 14,997,565 17,248, Swap Para Alım İşlemleri 6,111,651 7,239,421 8,643, Swap Para Satım İşlemleri 6,394,162 7,745,080 8,585, Swap Faiz Alım İşlemleri 15,103 5,818 8, Swap Faiz Satım İşlemleri 15,177 7,246 10, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,962,337 8,788,927 15,468, Para Alım Opsiyonları 908,144 4,169,309 7,379, Para Satım Opsiyonları 903,478 4,052,375 7,550, Faiz Alım Opsiyonları - 81,200 91, Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları 65, , , Menkul Değerler Satım Opsiyonları 84, , , Futures Para İşlemleri 71, , , Futures Para Alım İşlemleri 36,938 85, , Futures Para Satım İşlemleri 34, , , Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 139,536-5, Futures Faiz Alım İşlemleri 69,768-2, Futures Faiz Satım İşlemleri 69,768-2, Diğer 97, , ,097 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 241,792, ,777, ,273,011 IV. EMANET KIYMETLER 41,230,636 59,776,634 56,329, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 7,628,568 24,787,653 23,217, Emanete Alınan Menkul Değerler 22,626,253 21,627,576 17,742, Tahsile Alınan Çekler 4,020,711 4,699,934 5,296, Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,727,060 2,912,936 3,460, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 3,861,532 5,409,411 6,272, İhracına Aracı Olunan Kıymetler 20,233 18,805 21, Diğer Emanet Kıymetler 346, , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 200,561, ,001, ,943, Menkul Kıymetler 217, , , Teminat Senetleri 12,355,117 16,913,523 19,202, Emtia Varant 415, , , Gayrimenkul 13,884,208 21,245,851 34,501, Diğer Rehinli Kıymetler 173,684,029 99,202, ,579, Rehinli Kıymet Alanlar 6, VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 279,489, ,163, ,740,961 12

13 2. Ortaklığın , ve /03/2008 dönemleri itibariyle konsolide gelir tabloları ( Bin YTL ) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. FAİZ GELİRLERİ 5,673,601 7,886,063 2,228, Kredilerden Alınan Faizler 3,105,286 4,433,971 1,315, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 125, ,252 48, Bankalardan Alınan Faizler 241, , , Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,150 5, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,799,117 2,342, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 61,566 52,725 10, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,130,437 1,593, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 607, , , Finansal Kiralama Gelirleri 129, ,173 59, Diğer Faiz Gelirleri 269, ,799 45,401 II. FAİZ GİDERLERİ 3,521,818 4,788,111 1,382, Mevduata Verilen Faizler 2,454,736 3,295, , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 531, , , Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 472, , , İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 712 3, Diğer Faiz Giderleri 62,062 2, III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 2,151,783 3,097, ,913 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1,035,384 1,288, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,360,951 1,720, , Gayri Nakdi Kredilerden 96, ,983 28, Diğer 1,264,043 1,612, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 325, ,379 88, Gayri Nakdi Kredilere Diğer 324, ,057 88,002 V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2,767 2, VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (51,433) (218,454) 69, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 20,420 (171,873) 76, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (71,853) (46,581) (6,879) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 461,767 1,201, ,179 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 3,600,268 5,372,857 1,538,259 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 335, , ,172 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 1,799,160 2,108, ,396 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 1,465,112 2,914, ,691 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - 4,098 2,062 XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) 1,465,112 2,918, ,753 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 298, , , Cari Vergi Karşılığı 293, , , Ertelenmiş Vergi Karşılığı 5,025 (10,349) 6,218 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 1,166,563 2,421, ,147 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 1,166,563 2,421, , Grubun Kârı / Zararı 1,165,311 2,413, , Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) 1,252 7,978 2,728 Hisse Başına Kâr / Zarar (1,000 YTL nominal için) 555 1,

14 3. Ortaklığın , , tarihleri itibariyle kar dağıtım tabloları (Bin YTL) Bankamızın 03/04/2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2007 yılı vergi sonrası ,21 YTL karından yasal karşılıkar ile Bankada bırakılması ve tasarrufu zorunlu fonların ayrılmasından sonra kalan ,95 YTL nin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına karar verilmiştir. 4. Pay Başına Bilgiler (1 Pay = 1 YKr,): Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi Kâr Dağıtım Tablosu I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERiNE ( % )

15 4. Pay Başına Bilgiler (1 Pay = 1 YKr,): a) Pay Sayısı b) 1 Payın Defter Değeri (YKr) 0,0222 0,0328 0,0334 c) Pay Başına Net Kar 0,0051 0,0111 0, Adi Hisse Senedi 0,0051 0,0111 0, İmtiyazlı Hisse Senedi d) Pay Başına Düzeltilmiş Net Kar (YTL) YOKTUR YOKTUR YOKTUR Pay Başına Düzeltilmiş Net Karın YOKTUR YOKTUR YOKTUR Hesaplanmasında Kullanılan Formül: e) Pay Başına Temettü 0,0005 YOKTUR YOKTUR - Adi Hisse Senedi 0, Nakden 0, Hisse Senedi Biçiminde İmtiyazlı Hisse Senedi Nakden Hisse Senedi Biçiminde e) Pay Başına Düzeltilmiş Temettü YOKTUR YOKTUR YOKTUR Pay Başına Düzeltilmiş Temettüün Hesaplanmasında Kullanılan Formül: YOKTUR YOKTUR YOKTUR 15

16 5. Ortaklığın konsolide nakit akım tabloları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1,549,556 3,123, , Alınan Faizler 5,036,660 7,750,069 2,013, Ödenen Faizler (3,174,220) (4,643,883) (1,399,661) Alınan Temettüler 2,767 2, Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,111,284 1,288, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 316, , , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 29,773 17,676 5, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (1,575,401) (1,862,078) (496,059) Ödenen Vergiler (198,287) (396,483) (126,699) Diğer Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1,756, , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (35,194) 62,175 43, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (926,613) (4,833,741) 2,297, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (10,786,221) (9,849,842) (6,627,843) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1,035,300) (1,292,545) (525,344) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 501, , , Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 7,757,636 8,995,336 3,763, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 5,903,693 5,047,343 1,223, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 376,878 1,345,902 (33,510) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 3,306,145 3,458,131 1,602,283 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (2,805,659) (3,025,915) (180,552) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (95) (1,187) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 35, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (186,177) (327,182) (73,608) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 448,125 57,808 73, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (12,622,942) (9,203,982) (1,076,355) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8,814,352 5,841, , Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (1,112,833) (71,632) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 1,818, , , Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (214,813) (219,812) (16) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (178,578) (219,474) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (731) (338) (16) 3.6 Diğer (35,504) - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (71,852) (46,581) (6,879) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) 213, ,823 1,414,836 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3,935,548 4,149,369 4,315,192 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) 4,149,369 4,315,192 5,730,028 16

17 6. Ortaklığın konsolide özsemaye değişim tabloları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları Ödenmiş Menkul Maddi ve Satış A./ Sermaye Değerler Maddi Olmayan Ortaklıklardan Riskten Durd. Faal. Azınlık Payları Ödenmiş Enf.Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Değer Artış Duran Varlık Bedelsiz Korunma İlişkin Dur.V.Bir. Hariç Toplam Azınlık Toplam Sermaye Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu YDF Hisse Senetleri Fonları Değ.Fonları Özkaynak Payları Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık 2006 I. Dönem Başı Bakiyesi 2,100, , ,409-36, , ,522 2, ,553-3,914,595 42,022 3,956,617 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler (36,307) - - (22,608) (58,915) - (58,915) 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi (36,307) - - (22,608) (58,915) - (58,915) III. Yeni Bakiye (I+II) 2,100, , , , ,522 2, ,553-3,855,680 42,022 3,897,702 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (39,818) (39,818) - (39,818) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden (22,923) - (22,923) - (22,923) 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma (405) - (405) - (405) 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma (22,518) - (22,518) - (22,518) VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları , ,882-36,882 XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik (1,471) - (13,281) , (35,504) (34,590) XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı ,165, ,165,311 1,252 1,166,563 XX. Kâr Dağıtımı , , (760,074) (179,429) - (179,429) 20.1 Dağıtılan Temettü (178,578) (178,578) - (178,578) 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , , (581,496) (851) - (851) 20.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 2,100, , , ,745 36,923 1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387 CARİ DÖNEM 31 Aralık 2007 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,100, , , ,745 36,923-1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,852-66,852 IV. Riskten Korunma İşlemlerinden ,608-51,608-51, Nakit Akış Riskinden Korunma ,316-28,316-28, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma ,292-23,292-23,292 V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları (538) - - (30,988) (31,526) - (31,526) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik (4,434) - (28,876) , X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik ,948 (19) ,929 7,586 11,515 XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhracı XIV. Hisse Senedi İptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,413, ,413,778 7,978 2,421,756 XVIII. Kâr Dağıtımı , , (1,202,569) - 27, (219,474) - (219,474) 18.1 Dağıtılan Temettü (219,474) (219,474) - (219,474) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , , (955,378) Diğer (27,717) - 27, Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 2,100, , ,367-1,388,561 5,935 2,413, ,537 29,864 1,509 32,238-7,102,343 23,334 7,125,677 17

18 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları Ödenmiş Menkul Maddi ve Satış A./ Sermaye Değerler Maddi Olmayan Ortaklıklardan Riskten Durd. Faal. Azınlık Payları Ödenmiş Enf.Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Değer Artış Duran Varlık Bedelsiz Korunma İlişkin Dur.V.Bir. Hariç Toplam Azınlık Toplam Sermaye Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu YDF Hisse Senetleri Fonları Değ.Fonları Özkaynak Payları Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 31 Mart 2007 I. Dönem Başı Bakiyesi 2,100, , , ,745 36,923-1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 2,100, , , ,745 36,923-1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (44,419) (44,419) - (44,419) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden ,734-21,734-21, Nakit Akış Riskinden Korunma (784) - (784) - (784) 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma ,518-22,518-22,518 VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları (16) - - (20,575) (20,581) - (20,581) XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı , , ,293 XX. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 2,100, , , ,745 16, ,963 1,165,311 78,295 2, ,364-5,202,314 8,100 5,210,414 CARİ DÖNEM 31 Mart 2008 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,100, , ,367-1,388,561 5,935-2,413, ,537 29,864 1,509 32,238-7,102,343 23,334 7,125,677 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (284,067) (284,067) - (284,067) IV. Riskten Korunma İşlemlerinden (84,702) - (84,702) - (84,702) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma (32,143) - (32,143) - (32,143) 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma (52,559) - (52,559) - (52,559) V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları , (709) ,780-86,780 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhracı XIV. Hisse Senedi İptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı , ,419 2, ,147 XVIII. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 2,100, , ,693-1,388,561 93, ,419 2,413,778 (95,239) 29,864 1,509 (52,464) - 7,311,773 26,062 7,337,835 18

19 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (13,765) 94,304 (334,266) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 36,882 (31,526) 86,780 V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) ,412 (32,143) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer (28,148) 29,115 (65,699) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 21,300 (23,147) 63,339 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 16,651 97,158 (281,989) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 1,166,563 2,421, , Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 42,510 10,224 3, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 1.4 Diğer 1,124,053 2,411, ,999 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 1,183,214 2,518, ,158 19

20 B. ORTAKLIĞIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. İzahnamede konsolide bazda sunulmayan tablolara ortaklığın adresindeki Mali Tablolar bölümünde yer alan mali tablo ve dipnotlarından ulaşılabilir. 1. Mali tabloların enflasyona göre düzeltilme esasları: Ortaklığın finansal tablolarının hazırlanmasında 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon muhasebesi uygulanmış, ancak BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 sayılı genelge ile Ocak 2005 dönemi itibariyla yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalktığının belirtilmesi üzerine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmasına son verilmiştir. 2. Ortaklığın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunması halinde; a)konsolidasyon kapsamındaki finansal duran varlıkların ticaret unvanları ve merkez adresleri: Garanti Bank International NV Keizersgracht DR Amsterdam THE NETHERLANDS Garanti Bank Moscow 4th Lesnoy Pereulok, Moscow/ RUSYA Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köy Yolu. No:23 Maslak / Garanti Finansal Kiralama A.Ş İSTANBUL Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş /İSTANBUL Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Emirhan Cd. No:145 B blok Dikilitaş Beşiktaş /İSTANBUL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Mete Caddesi No:30 Taksim/ İSTANBUL Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köy Yolu. No:23 Maslak / Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş İSTANBUL Garanti Fund Management Co. Ltd 11&12 Saint Barbara Bastion, Valetta ULT 06 MALTA La Touche House, I.F.S.C., Custom House Docks, Dublin 1, Garanti Financial Services Plc IRELAND b)konsolidasyon kapsamı dışında bırakılan finansal duran varlıkların ticaret unvanları ile konsolidasyon dışında bırakılma gerekçeleri: A- Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. Garanti Kültür A.Ş. Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizm. A.Ş. 8 Kasım 2006 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca yukarıda sayılan şirketler kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğinde olmadıkları için konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır. B- Trifoy Real Estate Company Participation GBI Custody Participation United Custodian Trfioy Investments Yukarıda sayılan şirketler aktif toplamlarının ana ortaklığın aktif toplamının %1 inden az olmaları sebebiyle konsolide edilmemiş ve finansal tablolarda maliyetleri ile değerlenmiştir. 20

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212) 318 19 10 ve (0212) 216 64 22 (0212)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÖDENMİŞ SERMAYEMİZ 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı