T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR"

Transkript

1 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesine ilişkin, Kars Belediyesi nin tarih ve 1965 sayılı yazısı ve eki, Müdürlüğü nün tarih ve 1075 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın Kars Belediyesi tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

2 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada, 9 parselde yer alan, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan mülkiyeti Ekrem HABİLOĞLU na ait tescilli taşınmazın Revize Restorasyon Projesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun; gün ve 1307 sayılı kararı, gün ve 717 sayılı kararı, gün ve 1951 sayılı kararı, gün ve 2012 sayılı kararı, gün ve 515 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 2212 sayılı yazısı, Müdürlüğü Uzmanlarının gün ve 1074 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada, 9 parselde yer alan, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan mülkiyeti Ekrem HABİLOĞLU na ait tescilli taşınmazın Revize Restorasyon Projesine ilişkin; söz konusu yapıya ait Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarih ve 2012 ayılı kararı ile onaylı restorasyon projesi mevcut olduğu ve yapının restorasyon projesine uygun olmadığı yerinde yapılan incelemede anlaşılmıştır. Bu nedenle tescilli yapının gün ve 515 sayılı kararımızda da belirtildiği gibi restorasyon projesine uygun haline getirilmesine, aksi takdirde 2863 sayılı yasa kapsamında yasal işlemlere başlanılacağına,

3 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Yusufpaşa Mahallesi, 325 ada, 34 parselinde Kentsel sit alanında yer alan yapı grubu II olan mülkiyeti Yücel OCAK a ait taşınmazda yapılmak istenen basit onarım talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 1307 sayılı kararı, Yücel OCAK ın tarihli dilekçesi, nun tarihli ve 1073 sayılı raporu okundu. Ekleri konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Yusufpaşa Mahallesi, 325 ada, 34 parselinde Kentsel sit alanında yer alan yapı grubu II olan mülkiyeti Yücel OCAK a ait taşınmazda zeminde yer alan ahşap kaplamanın aynı malzeme ile değiştirilmesinin uygun olduğuna ve yapıda başka herhangi bir onarım yapılmamasına

4 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçe, Kaleiçi mahallesi, 30 pafta, 94 ada, 2 parselde yer alan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 660 sayılı kararı ile belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ne ait tescilli Ulu Camiinin Revize restorasyon projesi, Wc Sundurma Projesi ve Sundurma Projesine ilişkin; Kültür Varlıkları Ankara Bölge Kurulu nun gün ve 1432 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 155 sayılı kararı, gün ve 1684 sayılı kararı, gün ve 868 sayılı kararı, gün 951 sayılı kararı, gün ve 498 sayılı kararı, gün ve 569 sayılı kararı, gün ve 909 sayılı kararı, gün ve 1028 sayılı kararı, gün ve 1107 sayılı kararı, gün ve 1161 sayılı kararı, Erzurum Vakıflar Genel Müdürlüğü nün gün ve 1005 sayılı yazısı ve ekleri Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının tarih ve 1072 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçe, Kaleiçi mahallesi, 30 pafta, 94 ada, 2 parselde yer alan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 660 sayılı kararı ile belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ne ait tescilli Ulu Camiinin Revize Restorasyon projesi, Wc Sundurma Projesi ve Sundurma Projesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın müellifler tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

5 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 412 ada, 40 nolu parselde yer alan ve Kars Merkez Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan, mülkiyeti Özel Mülkiyet olan, tescilli yapıya cephe veren taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ait Mimari Uygulama Projesine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1071 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kurula sunulan mimari uygulama projesinde arka bahçe mesafesi için Koruma Amaçlı İmar Planı Notlarının 7. Maddesine aykırı olduğu aplikasyon krokisinden anlaşıldığından mimari uygulama projesinin uygun olmadığına

6 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Ortakapı Mahallesi, 330 ada, 17 parselde kayıtlı mülkiyeti Kadir TAMYÜKSEL e ait olan, Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan tescilli yapıya cephe veren taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ilişkin Mimari Uygulama Projesine ilişkin ; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1070 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Ortakapı Mahallesi, 330 ada, 17 parselde kayıtlı mülkiyeti Kadir TAMYÜKSEL e ait olan, Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan tescilli yapıya cephe veren taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ilişkin mimari uygulama projesindeki bina cephelerinin Koruma Amaçlı İmar Planı Notlarının 15,16,17,18 ve 20. Maddelerine uygun olmadığından mimari uygulama projesinin Koruma Amaçlı İmar Planı Notlarının maddelerine uygun hale getirildikten sonra konunun tekrar değerlendirilebileceğine,

7 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Yeni Mahallesi, 226 ada,52 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait olan, tescilli parsele cephe veren Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama Projesine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli ve 2228 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1069 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Yeni Mahallesi, 226 ada,52 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait olan, tescilli parsele cephe veren Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama Projesinin uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın müellifler tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

8 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, 369 ada, 28 parselde bulunan, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Kars Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine yönelik; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun gün ve 88 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 1307 sayılı kararı, nun gün ve 458 sayılı kararı, Kars Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gün ve 2200 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının gün ve 1068 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, 369 ada, 28 parselde bulunan, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Kars Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan tescilli yapının Kurulumuza sunulan rölöve projesinin uygun olduğuna ancak restitüsyon projesinin uygun olmadığına, yeniden hazırlanacak restitüsyon projesi, restitüsyon raporu ve resterasyon projelerinin yeniden sunulduğunda Kurulumuzda görüşülebileceğine,

9 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada, 80 parselde kayıtlı mülkiyeti THK na ait, Kentsel Sit alanında yer alan tescilli Türk Telekom binasına cephe veren taşınmaza ait Tadilat Projesine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1084 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada, 80 parselde kayıtlı mülkiyeti THK na ait, Kentsel Sit alanında yer alan tescilli Türk Telekom binasına cephe veren taşınmaza ait Tadilat Projesine ilişkin; mevcut yapıya ait ruhsat işlemlerinin Kars Belediyesi tarafından tamamlanmasından sonra konunun Kurulumuzda görüşülebileceğine

10 Karar Tarihi ve No : KARS Kars ili, Merkez,8 pafta, 324 ada, 39 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, yapı grubu II olan tescilli Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı na ilişkin çatısının toprak dam olması sebebi ile mevsim içerisinde yağan kar ve yağmur suları tavandan iç mekana sızıntı yapmakta olduğu, sızıntı nedeni ile iç ve dış cephe duvarlarında ve tavan döşemelerinde ciddi tahribat oluşturmasından dolayı önlem alınmasına ilişkin, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli ve 950 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1067 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars ili, Merkez,8 pafta, 324 ada, 39 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, yapı grubu II olan tescilli Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı na ilişkin çatısının toprak dam olması sebebi ile mevsim içerisinde yağan kar ve yağmur suları tavandan iç mekana sızıntı yapmakta olduğu, sızıntı nedeni ile iç ve dış cephe duvarlarında ve tavan döşemelerinde ciddi tahribat oluşturmasından dolayı önlem alınmasına ilişkin, konuyla ilgili Kurul Uzmanları ve Belediye tarafından oluşturulacak heyet tarafından hazırlanacak raporun Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne iletilmesine

11 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, 9 pafta, 325 ada, 1 parselde kayıtlı, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Bayramali UÇUM a ait olan, tescilli 324 ada, 29 ve 6 parsel ile 365 ada 3 parsellere cephe veren taşınmaza yapılması düşünülen yapının mimari uygulama projesine İlişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 88 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 1307 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 516 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli ve 2235 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1081 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, 9 pafta, 325 ada, 1 parselde kayıtlı, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Bayramali UÇUM a ait olan, tescilli 324 ada, 29 ve 6 parsel ile 365 ada 3 parsellere cephe veren taşınmaza yapılması düşünülen yapının mimari uygulama projesinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın Kars Belediyesi tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

12 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Kaleiçi mahallesindeki III.derece Arkeolojik Sit alanında bulunan bulunduğu 93 ada, 1 parselde kayıtlı tescilli Beylerbeyi Sarayı nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine ilişkin Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 104 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 2291 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 222 sayılı kararı, gün ve 273 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 1748 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1083 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Kaleiçi mahallesindeki III.derece Arkeolojik Sit alanında bulunan bulunduğu 93 ada, 1 parselde kayıtlı tescilli Beylerbeyi Sarayı nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine ilişkin; rölöve projelerinin uygun olduğuna, restitüsyon projesinin eksik ve yetersiz olmasından dolayı yeniden hazırlanması gerektiğine, hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza iletilmesinden sonra tekrar görüşülebileceğine,

13 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez Yeni Mahalle 224 ada 15 parselin ve yoldan ihdas olan alanın tevhidine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 1307 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 1902 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının tarih ve 1010 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez Yeni Mahalle 224 ada 15 parsel ve yoldan ihdas olan alanda yapılması planlanan ve ekli krokide belirtilen tevhid talebinin uygun olduğuna karar verildi.

14 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez Yusufpaşa Mahallesi 368 ada 14, 15, 16 ve 17 parsellerde yapılmak istenen tevhid ve ifraz talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 1307 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 1964 sayılı yazısı, Müdürlüğü Uzmanlarının tarih ve 1009 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez Yusufpaşa Mahallesi 368 ada 14, 15, 16 ve 17 parsellerde yapılmak istenen tevhid ve ifraz talebinin; talebe konu tevhid ve ifraz sonrasında C ile belirtilen alanın dışında kalıp B ile belirtilen kısmı balta parsel niteliğinde olmasından ve yapılaşması halinde sit alanındaki yapılaşmaya aykırı bir durum ortaya çıkacağından uygun olmadığına karar verildi.

15 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez Ortakapı Mahallesi 412 ada 19 ve 46 nolu parsellerin tevhid talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 1307 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 2187 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının tarih ve 1065 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez Ortakapı Mahallesi 412 ada 19 ve 46 nolu parsellerin tevhid talebinin uygun olduğuna karar verildi.

16 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Kaleiçi Mahallesi, 93 ada 1 parselde kayıtlı, 5.819,95 m2 yüz ölçümlü Hazine mülkiyetindeki taşınmazın, üzerinde tescilli Beylerbeyi Sarayı nın bulunduğu 900 m2 lik kısmı ile Hasan Harakani Anadolu Lisesinin bulunduğu 4.919,95 m2 lik kısmının Milli Eğitim Bakanlığına (Orta Öğretim Genel Müdürlüğü) tahsisi hususunun bir kez daha değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 104 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun l gün ve 600 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2291 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 222 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 273 sayılı düzeltme kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 389 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Müdürlüğü Uzmanlarının gün ve 1002 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez, Kaleiçi Mahallesi, 93 ada 1 parselde kayıtlı, 5.819,95 m2 yüz ölçümlü Hazine mülkiyetindeki taşınmazın, üzerinde tescilli Beylerbeyi Sarayı nın bulunduğu 900 m2 lik kısmı ile Hasan Harakani Anadolu Lisesinin bulunduğu 4.919,95 m2 lik kısmının Milli Eğitim Bakanlığına (Orta Öğretim Genel Müdürlüğü) tahsisi talebine ilişkin Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 2291 sayılı kararı ile Hasan Harakani Anadolu Lisesinin yıkımına karar verilmiş olup, yıkım gerçekleştikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı na (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ne) tahsis talebinin tekrar görüşülebileceğine,

17 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, 333 ada, 12 parselde kayıtlı, mülkiyeti Çiler ALP e ait olan, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan tescilli taşınmazın tescil kaldırma talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 88 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 1307 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 1349 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 716 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 115 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun gün ve 2381 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 286 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 2013 sayılı kararı, nun gün ve 405 sayılı kararı, Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/107 esas numaralı duruşma tutanağı, Çiler ALP in tarihli dilekçesi, Müdürlüğü Uzmanlarının gün ve 941 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, 333 ada, 12 parselde kayıtlı, mülkiyeti Çiler ALP e ait olan, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan tescilli taşınmazın tescil kaldırma talebine ilişkin; tescilin devamına, yapının mevcut duvarları ve iç kısmına dokunulmadan yalnızca kaldırıma dökülen molozların Belediye tarafından Müze kontrolünde temizlenmesine

18 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Kaleiçi Mahallesi, 50 ada, 7 parselde yer alan Kars Kalesinde ve Ani Ören yerinde Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Kars Valiliği işbirliği ile Haziran 2014 tarihleri arasında kentte Kars 2014 Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri başlığıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirileceği ve bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin, Kars Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarihli ve 1094 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1078 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Kaleiçi Mahallesi, 50 ada, 7 parselde yer alan Kars Kalesinde ve Ani Ören yerinde Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Kars Valiliği işbirliği ile Haziran 2014 tarihleri arasında kentte Kars 2014 Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri başlığıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirileceği ve bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin izin talep edildiği anlaşılmış olup, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarını Düzenleyen 658 nolu İlke Kararı dikkate alınarak, Kısa Süreli Kullanım Yönergesi gereğince sonuçlandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne iade edilmesine

19 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Bülbül Mahallesi, 42 pafta, 476 ada, 514 parselde yer alan Kanlı Tabya (Harp Tarihi Müzesi) Restorasyonu işine ait Çevre Düzenleme Projesine ilişkin, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun gün ve 597 sayılı kararı, gün ve 738 sayılı kararı, gün ve 1159 sayılı kararı, gün ve 1294 sayılı kararı, gün ve 1301 sayılı kararı, gün ve 2157 sayılı kararı, gün ve 2202 sayılı kararı, gün ve 2258 sayılı kararı, gün ve 2293 sayılı kararı, gün ve 2310 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 5 sayılı kararı, gün ve 79 sayılı kararı, gün ve 108 sayılı kararı, gün ve 330 sayılı kararı, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü nün gün ve 217 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının gün ve 1662 sayılı raporu, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun gün ve 408 sayılı kararı, gün ve 528 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü nün gün ve 121 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1076 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Bülbül Mahallesi, 42 pafta, 476 ada, 514 parselde yer alan Kanlı Tabya (Harp Tarihi Müzesi) Restorasyonu işine ait Çevre Düzenleme Projesine ilişkin, yerinde inceleme yapıldıktan sonra projenin değerlendirilmesine

20 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Sukapı Mahallesi, 38 ada, 1 parselde kayıtlı Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan tescilli Topçuoğlu Hamamını da içine alacak şekilde yapılmak istenen Kentsel Tasarım Projesine ilişkin, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli ve 2227 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1077 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Sukapı Mahallesi, 38 ada, 1 parselde kayıtlı Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan tescilli Topçuoğlu Hamamını da içine alacak şekilde yapılmak istenen Kentsel Tasarım Projesinin uygun olduğuna Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın müellifler tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

21 Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, 227 ada, parselde kayıtlı tescilli Aynalı Köşke cephe veren ve Kentsel Sit alanında yer alan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ait Mimari Uygulama projesine ilişkin, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli ve 2260 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1080 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, 227 ada, parselde kayıtlı tescilli Aynalı Köşke cephe veren ve Kentsel Sit alanında yer alan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ait Mimari Uygulama projesine ilişkin, vaziyet planında tescilli yapıların detaylı olarak belirtilmesi gerektiği, vaziyet planının yetersiz olduğu ayrıca Mimari Uygulam Projesindeki cephelerin Koruma Amaçlı İmar Planı Notlarının 15,16,17,18 ve 20. Maddelerine uygun olarak yapılması gerektiği nedeniyle Mimari Uygulama Projesinin uygun olmadığına

22 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez Kars İli, Merkez Ocaklı Köyü Ani Örenyeri ndeki 1018 nolu parseldeki eski tuvaletlerin Kars Ani Şehri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi nin uygulamaya geçilmesinden önce yıkılması talebine ilişkin; Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun gün ve 2004 sayılı kararı, Müdürlüğünün tarih ve 277 sayılı kararı, Müdürlüğünün tarih ve 409 sayılı düzeltme kararı, Kars Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1162 sayılı ilgi yazı ve ekleri Müdürlüğü Uzmanlarının tarih ve 1064 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez Kars İli, Merkez Ocaklı Köyü Ani Örenyeri ndeki 1018 nolu parseldeki eski tuvaletlerin Kars Ani Şehri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi nin uygulamaya geçilmesinden önce yıkılması talebine ilişkin; mevcut surların bitişiğinde daha önce yapılmış olan tuvaletin ihtiyacı karşılayamadığı ve surların görüntüsünü olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu nedenle yıkılmasına,

23 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Ocaklı Köyü, Ani Örenyeri Surlarına ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin; nun gün ve 527 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü nün sayılı yazısı, Müdürlüğü nün tarih ve 814 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez, Ocaklı Köyü, Ani Örenyeri Surlarına ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin; rölöve projesi çizimlerinde eksikliklerin olduğu, görünüşlerin tamamının çizimde ifade edilemediği, projede söz konusu hata ve eksiklikler tamamlanması gerektiğinden dolayı rölöve projesinin uygun olmadığına, restitüsyon ve restorasyon projelerinin de rölöve projesine göre tekrar düzenlenmesinden sonra konun tekrar görüşülebileceğine;

24 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Ani Örenyerinin işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin kurulması amacıyla TÜRSAB Seyatat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile Bakanlığımız DÖSİMM arasında imzalanan Ani Örenyerindeki gişeye güvenlik kamerası kontrol sistemi kurulmasına ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 527 sayılı kararı, Kars Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü nün gün ve 1021 sayılı yazısı ve kararı, Müdürlüğü nün tarih ve 1082 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Ani Örenyerinin işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin kurulması amacıyla TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile Bakanlığımız DÖSİMM arasında imzalanan Ani Örenyerindeki gişeye güvenlik kamerası kontrol sistemi kurulmasına ilişkin; İl Kültür Turizm Müdürlüğü nün ilgi yazı eki olan Müzenin raporunda bahsi geçen surların üzerine çanak anten konulmasının sur sistemine zarar vermesi ve görünümünü olumsuz etkilemesi sebebi ile uygun olmadığına, kamera sisteminin uygulamada nasıl yapılacağının detaylı olarak Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun tekrar görüşülebileceğine,

25 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Susuz İlçesi, Cılavuz Mevkii,150 ada, 157 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ilişkin, Mimari Uygulama Projesine ilişkin Kars Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1079 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Susuz İlçesi, Cılavuz Mevkii,150 ada, 157 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmaya ilişkin, İmam Hatip Ortaokulu ve pansiyon binasının Mimari Uygulama Projelerinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın Susuz Belediyesi tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

26 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, Şehitler Caddesi üzerindeki Katerina Köşkü ve Şişman Köşkün yer aldığı mülkiyeti hazine adına kayıtlı; 24 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar ve 24 ada, 1, 4, 5, 6 numaralı parseller ile 75 ada 10, 11, 12 numaralı mülkiyeti maliye hazinesine ait parselleri kapsayan taşınmazların, Kamu taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre turizm amaçlı değerlendirilmesi planlanmış olup söz konusu taşınmazlara yönelik plan notunun 150 yatak olarak değiştirilmesine yönelik görüşümüzün Bakanlığımıza iletilmesini talep eden Kars İl Kültür Turizm Müdürlüğü nün gün ve 784 sayılı yazısına ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 1635 sayılı kararı ve Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 535 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konuyla ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, Şehitler Caddesi üzerindeki Katerina Köşkü ve Şişman Köşkün yer aldığı mülkiyeti hazine adına kayıtlı; 24 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar ve 24 ada, 1, 4, 5, 6 numaralı parseller ile 75 ada 10, 11, 12 numaralı mülkiyeti maliye hazinesine ait parselleri kapsayan taşınmazların, Kamu taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre turizm amaçlı değerlendirilmesi planlanmış olup söz konusu taşınmazlara yönelik plan notunun 150 yatak olarak değiştirilmesine yönelik talebin; Katerina Köşkü ve Şişman Köşk olarak adlandırılan tescilli yapıların içinde bulunduğu coğrafyanın doğal özellikleri ve silüet nitelikleri, tarihi ve kültürel açıdan önemli ve özgün yapılar olmasından dolayı en son Kurulumuzun gün ve 498 sayılı kararı olmak üzere daha önceden de iki kez karar alınmasına rağmen halen hazırlanmadığı anlaşılan, ilgili idaresince rölöve projelerinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, her iki köşkün koruma alanının Kurulumuz Uzmanlarınca

27 yapılacak çalışma sonrasında belirlenmesine, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak Çevre Düzenleme Projesinin, talebe konu yatak kapasitesi (150) artırımı sonucunda oluşacak olası fiziksel ve doğal mekan özelliklerinin ve silüet yapısının açıkça görülebileceği şekilde (fotoğraf ve tüm görsel proje çizimleriyle) hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine

28 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Aşıkşenlik Belediyesi nde bulunan Aşıkşenlik Türbesi ve Mezarlık Alanında yapılması düşünülen Revize Çevre Düzenleme Projesinin ve Anıtın talebine ilişkin; Çıldır Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı nın gün ve 146 sayılı yazıları, Ardahan Valiliği gün ve 877 sayılı yazısı ve ekleri,kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1008 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Aşıkşenlik Belediyesi nde bulunan Aşıkşenlik Türbesi ve Mezarlık Alanında yapılması düşünülen Revize Çevre Düzenleme Projesinin uygun olduğuna Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın müellifler tarafından denetlenmesine bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellifler tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 36.00.834 Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014-62 Karar Tarihi ve No : 30.10. 2014-671 KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ Sıra No ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 2829. TOPLANTI GÜNDEMİ İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Sit Alanı ve Derecesi İLİ: ERZURUM TARİHİ : 2728/09/2012 Nereden Geldiği Temsilci

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.213 T.C. Toplantı Tarihi-No : 12.11.2014-118 Karar Tarihi ve No : 12.11.2014-2005 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi : 25-26/07/2013-45 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 25/07/2013-793 KIRŞEHİR Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.03.1984 gün ve 177

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.278 Toplantı Tarihi-No : 04.02.2015-127 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 04.02.2015-2144 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 72-06.02.2014 K arar no ve tarih : 930-06.02.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Yaylası, Oklukaya Tepe, Üçtepe ve Üçtepelerde bulunan antik yerleşim alanına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.313 Toplantı Tarihi-No :14.05.2014-99 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No :14.05.2014-1700 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 14 pafta, 102 ada, 4 parselde yer alan, şahıs mülkiyetine

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Toplantı No. ve Tarihi : 78-24.04.2014 Karar No. ve Tarihi : 1014-24.04.2014 Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 720.18/G Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015-139 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 04.09.2015-3601 İZMİR İzmir

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 3410/1-1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 92-20.11.2014 K arar No. ve Tarihi : 1277-20.11.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ :ERZURUM TARİH :27-28/02/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Sit Alanı ve Derecesi Nereden

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015-151 Toplanti Yeri Karar Tarih ve no : 26.02.2015-3017 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1391 Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-262

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1391 Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-262 Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1391 Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-262 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :24/02/2016-6277 İZMİR

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 01/10/2016-170 Karar Tarihi ve No : 01/10/2016-3093 TOKAT/NİKSAR Dosya No : 60.02.24 Tokat İli, Artova İlçesi, Kızılca

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE PAFTA ADA PARSEL MÜLKİYETİ 1 FETHİYE İZİNSİZ UYGULAMA 141 4 HAZİNE KENTSEL-III ARK SİT 2 FETHİYE

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2247 ŞANLIURFA Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T oplantı no ve ta rih : 96-15.01.2015 Toplantı Y eri K arar no ve tarih : 1354-15.01.2015 KAYSERİ 2863 sayılı Kanununun 58. Maddesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 02.10.2014 tarih, 190866 sayılı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No :21.03.2014-93 Karar Tarihi ve No :21.03.2014 1914 KARAR Toplantı Yeri: KONYA Elektrik üretimi gerçekleştirmek

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2014-106 Karar Tarihi ve No : 08.09.2014-2221 Konya İli, Karatay İlçesi,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2016-146 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.04.2016-3916 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.07.2015-1677 KAYSERİ Yozgat ili, Sorgun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1504-27.03.2015 KAYSERİ Yozgat İli, Sorgun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 38.08/190 Toplantı No. Ve T arihi: 65-12.12.2013 T oplantı Y eri K arar No. Ve Tarihi : 846-12.12.2013 Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi nde ve kentsel sit alanında bulunan, Talas Koruma Amaçlı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu TOPLANTI TARİHİ :25.02.2015 TOPLANTI SAATİ :10.30 1 Sivas Merkez 2 Sivas Merkez 3 Sivas Merkez 4 Sivas Merkez 5 Sivas Merkez 6 Sivas Merkez 7 Sivas Merkez 8 Sivas Merkez 9 Sivas Merkez 10 Sivas Merkez

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan Side Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 31.00.1701 TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2015-144 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ

Detaylı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi. TOPLANTI YERİ : Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü TOPLANTI ADRESİ : Emek Mah. Nar Yolu No:

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 143.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 143.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi sınırlarında Sorgun Kumul Alanlarının I.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Antalya Koruma

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

2-Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Beldesinde, 4678 parselde bulunan yapının tescil talebinin değerlendirilmesi.(50.07.3.

2-Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Beldesinde, 4678 parselde bulunan yapının tescil talebinin değerlendirilmesi.(50.07.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 131. Toplantı Gündemi. TOPLANTI YERİ : Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü TOPLANTI ADRESİ : Emek Mah. Nar Yolu No:

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve T arihi : 94-18.12.2014 K arar No. ve Tarihi : 1311-18.12.2014 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2011 yılında başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca 2016 yılına kadar bütçelendirilen

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4603 AYDIN Aydın İli,

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11. Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.2014-139 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 19.11.2014-2792 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 117 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:. 28.05.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA SİT

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 117 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:. 28.05.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA SİT KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 117 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE 1 MARMARİS YAPI KULLANMA İZNİ 12 27 12 ÖZEL KENTSEL SİT- BİNA 2 MARMARİS SONDAJ 4-86 ÖZEL I.DRC.ARK.SİT

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.08.2015-3510 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014 Toplantı No. ve Tarihi Karar No. ve Tarihi T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014 KAYSERİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 16.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 16.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.04.2012 1-Antalya İli, Döşemealtı İlçesinde Kırkgöz Su Kaynakları I. Derece Doğal Sit Alanından başlayarak Yukarıkaraman Mahallesine ulaşan ve Yukarıkaraman Mahallesi I.ve III. Derece

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 21.TOPLANTI GÜNDEMİ 05.06.2012 ANTALYA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 21.TOPLANTI GÜNDEMİ 05.06.2012 ANTALYA 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mevkii, 12767 ada, 10 nolu parselde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.12.2011 tarih ve 247 sayılı karayla Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmesi

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

- 132 40,41,42-1. Derece Ark. Sit. - - - - Tescilli Bozüyük Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 09/06/2011 gün, Yev:3331 sayılı yazısı

- 132 40,41,42-1. Derece Ark. Sit. - - - - Tescilli Bozüyük Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 09/06/2011 gün, Yev:3331 sayılı yazısı ESKİŞEHİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 261 SAYILI BİLECİK- ESKİŞEHİR GÜNDEMİ TOPLANTI YERİ: ESKİŞEHİR TOPLANTI TARİHİ: 29/07/2011 / 06/ 2010 NO İLİ İLÇESİ KONUSU PAFTA ADA PARSEL

Detaylı

ESKİ ESER DURUMU ANALİZ SONUÇ RAPORU KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA MAHALLESİ

ESKİ ESER DURUMU ANALİZ SONUÇ RAPORU KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA MAHALLESİ ESKİ ESER DURUMU ANALİZ SONUÇ RAPORU KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA MAHALLESİ 14.09.2005 TESCİLİ ÖNERİLEN KORUNMASI GEREKLİ YAPILAR 449 ADA 40 PARSEL YAPI ALANI: 40x3=120 m2 KAT ADEDİ: 1+2 YAPI CİNSİ: AHŞAP

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22.07.2015-3490 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 1416-13.02.2015 KAYSERİ Yozgat ili, Boğazlıyan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05. 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05.2011 1-Antalya İli, Gazipaşa ilçesi, Yakacık (eski Kaledran) Köyü sınırları içerisinde kalan Antalya Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2010 tarih 3815 sayılı kararı ile tescil edilen

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu KARAR Kayseri Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Toplantı No. ve Tarihi : 61-10.10.2013 Karar No. ve Tarihi : 793-10.10.2013 T oplantı Yeri KAYSERİ Kayseri İli, Talaş İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde, kentsel

Detaylı