İş Stratejisi Tasarımında Karar ve Sonuç Bileşeni Kavramları. S. Şahin Tulga Danışman Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Stratejisi Tasarımında Karar ve Sonuç Bileşeni Kavramları. S. Şahin Tulga Danışman Üye"

Transkript

1 İş Stratejisi Tasarımında Karar ve Sonuç Bileşeni Kavramları S. Şahin Tulga Danışman Üye

2 Tasarım Problemi İşte Kârlılığın Artmasını Sağlayacak Bir Strateji Metodolojisini Nasıl GelişCririm? 2

3 Anlama Hunisi Aşamaları İş Stratejisi Oluşturmada Önemli Olduğunu Düşündüğümüz Etkenler Bilinmez Sezgisel Anlama Formül Etkenleri Anlama Seviyemiz 3

4 Etkenlerin Listelenmesi Bilinmez Aşaması Firmanın/Bölümün/Projenin Durumu (Kaynakları, Yetkinlikleri vs.) Firmanın/Bölümün/Projenin Hedefleri Müşteri Durum ve Özellikleri Müşterilerin Karşılanacak İhPyaçları (Ürün ve Hizmetler) FaaliyeRe Bulunulacak Ülke ve Bölgeler Müşterilerin Tercih ETği İlişki Tipleri Müşteriye Erişim Türleri Müşterilerin Tercih Sebepleri Müşteriye Sunulacak Değerler (Faydalar) Değer ve Fiyat İlişkisi Ürünlerin Durumu (Hayat Döngüsündeki Yeri, İmalat, Stok vs.) Fiyat Modelleri Gelir Kalemleri Gelir Modelleri Rakiplerin Durum ve Özellikleri Tedarikçilerin Durum ve Özellikleri AlternaPflerin Durum ve Özellikleri Olası Rakiplerin Durum ve Özellikleri Yapılan İşin Tipleri Sektör Arz ve Talep Durumu Ekonomik Durum PoliPk Durum Sosyal Durum Teknolojik Durum Legal Durum Çevresel Durum 4

5 Sezgisel Anlama Aşama Çalışmaları İş Stratejisinin 8 Sorusu Hangi Stratejik Veriler Şimdiki ve Yakın Gelecekteki Durumu AydınlaTr? Söz Konusu Stratejik Veriler Ne Gösteriyor? Firma, Rakip, Müşteri, AlternaCf, Tedarikçi, Tamamlayıcı Bilgileri (Firma Finansal Analizleri ve Kazandı/ Kaybe\ Analizleri dahil) Sektör Rekabet Yapısı PESTEL Analizi Ürün Hayat Döngüsü Analizi Sektör Pazar Payı ve Büyümesi Matrisi Analizi SWOT Analizi Ana Hedefler Nedir? Firma/Bölüm/Proje Ana Hedefleri Hangi Pazarlarda Faaliyet Göstermeli? Hedef Müşteri Grupları Hedef Müşteri Gruplarının Karşılanacak İhCyaçları (Ürün ve Hizmetler) Faaliyet Ülkeleri ve Bölgeleri YapTlan İşin Türleri Nedir? Sektör Yapısına Göre, Sa0cı- Müşteri Tipine Göre, Ürün Tiplerine Göre, Firma Faaliyet Konusuna Göre 5

6 Hangi Stratejik Veriler Şimdiki ve Yakın Gelecekteki Durumu AydınlaTr? Söz Konusu Stratejik Veriler Ne Gösteriyor? Firma, Rakip, Müşteri, AlternaCf, Tedarikçi, Tamamlayıcı Bilgileri (Firma Finansal Analizleri ve Kazandı/ Kaybe\ Analizleri dahil) Sektör Rekabet Yapısı PESTEL Analizi Ürün Hayat Döngüsü Analizi Sektör Pazar Payı ve Büyümesi Matrisi Analizi SWOT Analizi Rekabetçi Avantaj Elde Etmek İçin Hedef Müşterilerle İlgili Hangi Kararlar Vermeli? Sahiplenilecek Dava Stratejik Pozisyonlar, Hedef Müşterilere Sunulacak Değerler, Hedef Müşterilere Erişim Metotları, Hedef Müşteri İlişki Türleri, Değer Pozisyonlaması Gelir Kalemleri, Gelir Metotları, Fiyat Metotları Hedef Müşterilerie İlgili Kararların Gelirlerle İlgili Sonuçları Ne Olur? Ciro Yapısı 6

7 Hangi Stratejik Veriler Şimdiki ve Yakın Gelecekteki Durumu AydınlaTr? Söz Konusu Stratejik Veriler Ne Gösteriyor? Firma, Rakip, Müşteri, AlternaCf, Tedarikçi, Tamamlayıcı Bilgileri (Firma Finansal Analizleri ve Kazandı/ Kaybe\ Analizleri dahil) Sektör Rekabet Yapısı PESTEL Analizi Ürün Hayat Döngüsü Analizi Sektör Pazar Payı ve Büyümesi Matrisi Analizi SWOT Analizi Hedef Müşterilerle İlgili Verilen Kararların Firma İçi Karar Gereksinimleri ve Sonuçları Ne Olur? Anahtar Faaliyetler, İşbirliği Yapılacak Faaliyetler Stratejik Yönler Anahtar Yetkinlikler, Anahtar Kaynaklar Firma İçi Kararların Giderlerle İlgili Sonuçları Ne Olur? Gider Kalemleri Masraf Yapısı 7

8 Etkenlerin Gruplanması Sezgisel Anlama Aşaması Stratejik Veriler Firma, Rakip, Müşteri, AlternaPf, Tedarikçi, Tamamlayıcı Bilgileri (Firma Finansal Analizleri ve Kazandı/KaybeT Analizleri dahil) Sektör Rekabet Yapısı (Porter 5 Kuvvet Analizi) PESTEL Analizi Ürün Hayat Döngüsü Analizi Sektör Pazar Payı ve Büyümesi Matrisi Analizi SWOT Analizi Sonuç Bileşenleri Firma İle İlgili Yapılan İşin Tipleri Firmanın Değer Zinciri Aşamasında Yapacağı Faaliyetler İçin Gerekli Yetkinlik ve Kaynaklar Gider Kalemleri, Maliyet Yapısı Karar Bileşenleri Müşterilerle İlgili Hedeflenecek Müşteri Tipleri, Hedef Müşterilerin Karşılanacak İhPyaçları, Hedef Müşterilerin Tercih Sebepleri, Hedef Müşterilerin Tercih ETği İlişki Tipleri, Hedef Müşterilere Sunulacak Değerler (Faydalar), Hedef Müşterilere Erişim Türleri,Değer Fiyat İlişkisi FaaliyeRe Bulunulacak Ülke ve Bölgeler Gelir Kalemleri, Gelir Metotları, Fiyat Modelleri Firma ile İlgili Firma/Bölüm/Proje Hedefleri Firma/Bölüm/Proje Sahiplenilecek Davası Firmanın Stratejik Yönleri Firmanın Değer Zinciri Adımlarında Yapacağı Faaliyetler, Firmanın İşbirlikleri ile Yapılacak Faaliyetleri 8

9 Karar Bileşenleri Karar Bileşeni Harekete Geçirici Amaç Ana İş Hedefleri Hedef Müşteri Grupları Ülkeler/Bölgeler Hedef Müşterilerin Karşılanacak İhPyaçları Stratejik Pozisyonlar Hedef Müşteri İlişki Tipleri Hedef Müşterilere Erişim Metotları Açıklama Müşterilere, sektöre veya topluma fayda sağlayacak bir amaç müşterileri ve çalışanları firmanızla çalışmaya özendirerek daha yüksek birim fiyat ve daha düşük birim maliyet elde etmenize destek olur. ŞirkePn yönepm kurulu, yönepm ve çalışanlar tarahndan belirlenecek ana iş hedefleri (stratejisini oluşturduğunuz tüm firma, bölüm veya projenin). Bazı hedefler finansal sonuçlar, bazıları rekabetçi pozisyon, bazıları da müşteri- merkezli olabilir. Belirleyeceğiniz iş hedefleri, diğer karar bileşenlerinin içeriğini ciddi olarak etkiler. İhPyaçlarını rakiplerinizden ve alternapflerden daha iyi karşılayacağınız müşteri grupları. Müşteriler, bundan dolayı firmanızı tercih edecek, daha yüksek birim fiyat ödemeye razı olacak ve birim maliyet daha düşük olacak (daha çok ürün sajlacağı için). Yeterli sayıda hedef müşteriye sahip, diğer ülke ve bölgelerdeki hedef müşterilerinizi daha yüksek birim fiyat ödemeye razı edecek kadar prespjli, birim maliyetlerinizi azaltacak ve düşük tutacak ülke ve bölgeler. Versiyonlama, paketleme ve ayrışjrma (modülerleşprme) teknikleri de kullanarak, rakiplerinizden daha iyi karşılayacağınız müşteri ihpyaçları (ürün ve hizmetler). İyi düşünülmüş ürün ve hizmetler hedef müşterilerin sizi seçmesine ve birim sajş fiyatlarının daha yüksk olmasına sebep olur. Hedef müşterilerin sizden alışveriş yapmalarının temel sebepleri. Hedef müşterilerinizin firmanızla sürdürmek istedikleri ilişki türleri. Her ilişki türünün kendine has kuralları vardır. Hedef müşterilerin arzu etkleri ilişki türlerine uyumunuz, onları daha yüksek birim fiyat ödemeye ikna eder. Uyumsuzluk ise Pcari ilişkinizi tehlikeye sokar. İlişki türlerine örnek olarak sahip- köle, üstad- öğrenci, temel alışveriş, takım arkadaşlığı, flört ve eski arkadaşlık verilebilir. Hedef müşteri beklenplerine ve hedeflenen masraf seviyesine uygun olarak belirlenen, hedef müşterilere erişim yolları (sajş öncesinde, sajş sırasında ve sajş sonrasında). Örnekler; basılı medya, sosyal medya, web sayfası, içerik siteleri, kiosklar, ürün yerleşprme, adanmış veya paylaşılan müşteri temsilcisi, uygulama ekibi ve müşteri hizmetleri ekibi.

10 Karar Bileşeni Açıklama Hedef Müşterilere Sunulan Değerler Değer Pozisyonları Gelir Kalemleri Gelir Metotları Fiyat Modelleri Stratejik Yönler Anahtar Faaliyetler İşbirliği Faaliyetleri Verimlilik, kolaylık, gelişim, basitlik, güvenlik, zevk ve eğlence, çevreye katkı, imaj ve ilişki sıcaklığı kategorileri aljnda oluşan, müşterilere sunulması planlanan fonksiyonel ve duygusal faydalar. Her sunulan değer, beraberinde ilave bir maliyet gepreceği için ya sunulan değer sayısını kısıtlamalı, ya da düşük maliyetli değerler sunmayı planlamalısınız. Hedef müşterilere sunulan değer seviyesine göre belirlenen birim fiyat seviyesi. Birim fiyajn sunulan değer seviyesi ile oranjlı olması gerekli. Örnekler; normal rekabet için Yüksek, Orta Yüksek, Düşük, yıkıcı rekabet için ise YDDF (yüksek değere düşük fiyat), YDYF (yüksek değere yüksek fiyat). Sağlanan ürün ve faydaların karşılığında müşterilerden edinilen gelirler; ürün sajşı, teslimat, bakım anlaşmaları gibi. Gelir kalemleri karşılığında hedef müşterilere nelerin transfer edileceği. İki ana gelir metodu; mülkiyep hakkı devri ve geçici kullanım haklarının transferi. Bazı seçenekler; mülkiyet hakkı transferi, zamana dayalı kullanım hakkı transferi, kullanım miktarına bağlı kullanım hakkı transferi, komisyon, abonelik, lisanslama vs. Her gelir kalemi için fiyat belirleme yöntemleri. Yukarıda belirpldiği gibi, fiyat seviyesi, sunulan müşteri değeri ile oranjlı olarak belirlenmelidir. Fiyatlandırma yönteminin belirlenmesinde üç farklı karar katmanları vardır; fiyajn modüler olup olmaması, fiyajn hangi tarafça belirlendiği (şirket veya müşteri tarahndan yada ortaklaşa) ve fiyajn stapk veya dinamik (zaman içinde değişkenlik) olarak tespit edilmesi. Seçilen stratejik pozisyonlara bağlı olarak belirlenen stratejik yönler. Her stratejik pozisyonun bir veya daha fazla stratejik yönü vardır. Hedef müşteri değerleri ve hedef fiyat seviyeleri ile tutarlı değer zinciri faaliyetleri. Anahtar faaliyetlerin tüm ASDECS kriterlerine uygun olması gereklidir. Anahtar faaliyetler, rekabetci avantajı elde etmede hayap rol oynar. İş ortakları, müşterilerin kendileri veya kalabalık- kaynaklar tarahndan gerçekleşprilecek ve rekabetçi avantaj elde etmede anahtar rol oynamayan değer zinciri faaliyetleri. Bu tür faaliyetlerin delegasyonu, firmanızın birim maliyetlerini azalpğı gibi, birçok koşulda hedef müşterilerinizin daha yüksek birim fiyat ödeme eğilimini de arjrır (IKEA etkisi gibi).

11 Sonuç Bileşenleri Sonuç Bileşeni İş Tipleri Ciro Yapısı KriPk Yetkinlikler KriPk Kaynaklar Gider Kalemleri Masraf Yapıları Açıklama Belirlediğiniz karar bileşenlerinden olan; hedef müşterilerin karşılanan ihpyaçları, hedef müşteri grupları ve faaliyere bulunacağınız ülke ve bölgeler, işinizin Pplerini de belirler. Sajcı ve alıcı Ppleri (B2B ve B2C gibi), ürün Ppleri (bozulabilir, hacim, değer, yüksek teknoloji gibi) ve sektör yapısı (konvansiyonel, ağ etkili, gelişmekte olan, olgun gibi) iş Pplerini tanımlayan kategorilere örnek oluşturur. Seçilen fiyat modeli ve iş Ppleri, ciro eğrisinin şeklini de belirler. Herbir stratejik yön ve anahtar faaliyepn kendine özgü yetkinlik gereksinimi vardır. Stratejik yönler ve anahtar faaliyetlerin belirlenmesi, hangi kripk yetkinliklerin gerekli olduğunu da belirler. Söz konusu olan gerekli yetkinliklerin bazıları birbiri ile aynı olabilir. KriPk yetkinlikler, ASDECS kriterlerini tam olarak karşılar. Her kripk yetkinlik, genellikle ağır bir maliyet yükü taşır. Firmanızda olup da ihmal edilmiş, saklı kalmış veya yetersiz kullanılan yetkinlikler ya elden çıkarılmalı ya da karşılanacak yeni müşteri ihpyaçlarına (ürün ve hizmetlerle) dönüştürülmelidir. Herbir yetkinliğin de önceden belirli kaynak gereksinimleri vardır. Bu yüzden, kripk yetkinliklerin belirlenmesi, rekabetçi avantaj elde etmek gerekli olan kaynakları (insan, finansal, fiziksel, entellektüel, ilişkisel ve organizasyonel) da belirlemiş olur. Bu şekilde, hangi kaynakların sürekli gelişimine yajrım yapmanız gerekpğini de belirlemiş olursunuz. Hedef müşterilerinize ürün ve müşteri değeri sunarak onların ihpyaçlarını rakiplerinizden ve alternapflerden daha iyi karşılarken maliyet oluşturursunuz. Gider kalemleri; teknoloji gelişprme, ürün gelişprme, malzeme, tedarik zinciri, ürepm, pazarlama ilepşimi, sajş, genel yönepm, müşteri hizmetleri ve finans başlıkları aljnda sınıflandırılabilir. Maliyet kalemleri ve toplam gelirlerin öngörülen büyüklüğü, şirkepn, bölümün veya projenin maliyet yapılarını (Tip I ve Tip II) belirler.

12 Kurumlara Yönelik Çalıştaylı EğiCm Programlarımızdan Birinin Bir Bölümüne Göz Gezdirdiniz. Daha Detaylı Bilgi İçin Web Sitemize Bekliyoruz: 12

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÜNİTE PAZARLAMA İLKELERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLAMDIRMA

ÜNİTE PAZARLAMA İLKELERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLAMDIRMA HEDEFLER İÇİNDEKİLER FARKLILAŞTIRMA VE KONUMLAMDIRMA Farklılaştırma ve Konumlandırma Farklılaştırma Konumlandırma Konumlandırma süreci Algılama haritaları ve değer eğrisi PAZARLAMA İLKELERİ Bu üniteyi

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı. 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı. 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon Program 10:00 10:20 10:20 11:40 11:40 11:50 11:50 12:30 12:30 13:30 13:30 15:15 15:15 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ Türkiye de Girişimcilik Toplam nüfusumuzu, 12 yaş ve altındakiler, işgücüne dahil olmayanlar, işgücüne dahil olanlar olarak üç gruba ayırırsak: 2 Türkiye de Girişimcilik

Detaylı