MİNİMUM HAVALANDIRMA (KIŞ HAVALANDIRMASI) PRENSİPLERİ ZAMAN KONTROLLÜ HAVALANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİNİMUM HAVALANDIRMA (KIŞ HAVALANDIRMASI) PRENSİPLERİ ZAMAN KONTROLLÜ HAVALANDIRMA"

Transkript

1 Yazan: Barbaros GÖKÇEYREK Teknik servis müdürü Ross Breeders Anadolu MİNİMUM HAVALANDIRMA (KIŞ HAVALANDIRMASI) PRENSİPLERİ ZAMAN KONTROLLÜ HAVALANDIRMA Havalandırma muhtemelen tavuk yetiştiriciliğinin en zor konularından birisidir. Bunun en büyük sebebi ise havalandırmanın diğer üretim faktörleri (yemlik, suluk, sıcaklık vs) gibi somut değil soyut bir kavram olması ve etkili çalışıp çalışmadığının gözle kontrol edilememesidir. Havalandırmanın iyi yapılamadığını anlayabildiğimiz zaman ise çoğunlukla performans kayıpları zaten başlamış olmaktadır. Kış aylarında yakıt maliyetleri artmasından dolayı artan yakıt maliyetinden biraz olsun kurtulabilmek için işletme sahipleri daha az havalandırma yapma eğilimindedirler. Bu durum büyümede gerilik, yüksek FCR, hastalıklara duyarlılık ve yüksek ölüm oranı olarak sonuçlanabilmektedir. Havalandırma ekipmanları satan, konularında son derece yeterli ve çok ciddi arge çalışmaları yapan uluslararası bir çok firmayla birlikte yerel markaları Türkiyede bulmak mümkündür. Hangi firmanın ekipmanı kullanılırsa kullanılsın sistemin randımanlı çalışabilmesi için mutlaka havalandırma mantığının ve temel prensiplerinin anlaşılmış olması gerekir. Bu bültende mevcut karışık çalışma sistemlerine sahip ve pahalı havalandırma yöntemlerinden daha ziyade aynı temel çalışma prensibine sahip olan zaman kontrollü havalandırma sisteminden bahsedilecektir. KIŞ HAVALANDIRMASINDA ZAMAN KONTROLLÜ sistem özellikle broiler üretimi yapan işletmeler için kullanımı ve kurulması son derece kolay ve ucuz bir havalandırma yöntemidir.. KIŞ HAVALANDIRMASININ (MİNİMUM HAVALANDIRMA) AMACI NEDİR? Bu soruyu sorduğumuz teknik personelin ve işletme sahiplerinin çoğu hayvanların oksijen ihtiyacını sağlamaktır diye cevap verecektir. Oysa oksijen ihtiyacını sağlamak minimum havalandırmanın en son öncelikleri arasındadır. İyi bir hava kalitesi sağlayarak hayvanları optimum performans için istenilen ısı aralıklarında tutmak minimum havalandırmanın esas amacıdır. Kış havalandırması ayrıca, iyi altlık kalitesi sağlamak için kümesdeki istenmeyen nemi kümesden uzaklaştırmayı da amaçlamaktadır. Minimum havalandırmanın amaçları: Amonyak ve karbondioksit gibi zararlı gazları kümesden atmak Fazla nemi kümesden atmak Hayvanlar tarafından üretilen fazla ısıyı kümesden dışarı atmak Hayvanların ihtiyacı olan oksijeni sağlamak Tozu minimuma indirmek ve en önemlisi bütün bunları yaparken YAKIT TASARRUFU SAĞLAMAK tır. Minimum havalandırmaya geçmede önce kümes içinde istediğimiz havanın özelliklerine bir göz atalım. oksijen > % 19,6 karbondioksit < % 0,3 karbonmonoksit < 10 ppm amonyak < 10 ppm nispi rutubet % AMONYAK: Bir çok üretici sadece yüksek amonyakdan dolayı kümeslerinde neler kaybettiklerinin farkında bile değildir. Özellikle kış döneminde üreticilerinin hepsinin söylediği ortak cümle kümesde biraz koku var ama o kadar da kötü değil olmaktadır. Aslında kümes içinde 50 ppm ve altı amonyak seviyesini koklayarak hissetmek çok zordur. Teorik olarak insan burnu 20 ppm ve üstündeki amonyak seviyesini hissedebilir. Bununla birlikte esas önemli olan yüksek amonyağa maruz kaldığınız süre ve bunun sonunda burnumuzun hassaslığını yitirmesidir. Kısacası biz amonyağı hissetmeye başladığımızda hayvanlar zaten zarar görmeye başlamış demektir. Amonyak seviyesinin 25 ppm ve üstü olması durumunda soluk borusu yüzeyinde yer alan ve dışarıdan gelen yabancı partikülleri tutmaya yarayan tüycükler (Cillia) fonksiyonlarını yitirmeye başlamaktadırlar. 50 ppm ve üzerinde ise cilliaların bir kısmı tahrip olmaktadır. Bu durum dış ortamdan gelen yabancı maddelere hayvanları açık hale getirmektedir. Örneğin, dışarıdan gelen E.Coli bakterisi tüycükler tarafından tutulup dışarıya atılamadığı için hava keselerinde enfeksiyon yapabilmek için gerekli sayıya rahatlıkla ulaşabilecekdir. Bu durum sonunda kompleks solunum problemleri ortaya çıkmakta ve bu tip enfeksiyonların tedavisi hem çok zor hemde pahalı olmaktadır. 1

2 1960 larda yapılan bir çalışmada 20 ppm ve üstü amonyağa 72 saat maruz kalan hayvanlarda ND ve IB enfeksiyon miktarı 2 katına çıkmıştır. Ekonomik zararlarına bir göz atarsak 50 ppm ve üzeri amonyağa maruz kalan işletmelerde yaklaşık 220 gr canlı ağırlıkta düşme FCR da 8 puan artma görülmüştür. Yetişmiş sürülerde eğer havalandırma fanlarının tamamen durduğunu varsayarsak dakikada 1-4 ppm amonyak artışı olurken havalandırmaya başlandığında yaklaşık dakikada 5 ppm amonyak düşüşü meydana gelir. Yani amonyağın kümesden atılması oluşumundan daha hızlıdır. Yapılacak yeterli havalandırma ile kümes içindeki amonyak miktarı rahatlıkla istenilen seviyeye getirilebilir. Kümes dışındaki hava ıslak bir süngere benzer. Kümes tabanındaki suyu kendine bağlayabilmesi için her şeyden önce bu süngerin kurutulması gerekir. Bunu yapmanın tek yolu ise kümese giren soğuk havanın ısıtılmasıdır. Kümesdeki sıcak hava çatı boşluğunda toplanır. Termal fotoğrafta görüldüğü gibi kümeste ısınan hava (kırmızı bölge) çatı boşluğunda toplanmıştır. Kış havalandırması yapılırken bu ısıdan faydalanılır. NEM: Herkes bilmektedirki günlük tüketilen yem miktarının artışına bağlı olarak tüketilen su miktarıda artmaktadır. Minimum havalandırmanın bu suyu kümes ortamından atmak için ne kadar önemli bir işlevi olduğunu bir örnekle açıklayalım m² olan broiler kümesinde, ortalama 18 adet/ m² hayvan yoğunluğu ile civcivle üretime başladığımızı düşünelim. Üretim sonunda elde ettiğimiz performansın g Canlı ağırlık, 1.83 FCR ve %4.8 ölüm oranı olduğunu var sayalım. Bu sürü dönem sonuna kadar kg toplam canlı ağırlık için dönem sonuna kadar ton yem tüketecektir. Su tüketiminin, tüketilen yemin 1.8 katı olduğunu düşünecek olursak dönem sonuna kadar kümes ortamına giren su miktarı ton olacaktır. Tavuğun vücudundaki su oranının %75 olduğundan yola çıkarak kesime gönderilen hayvanlarla birlikte (43.902*0.75= ton) yaklaşık ton su kümes ortamından uzaklaştırılmış demektir Bu durumda kümes ortamında kalan ve havalandırma ile dışarı atılması gereken su miktarı = ton olacaktır. Bu miktar, sözü gecen kümesin yaklaşık 8 cm suyla kaplanması demektir. Fanlar vasıtasıyla kümese alınan hava yeterli basınç (kümese giren havayı merkeze götürecek çekme kuvveti) ile çatı boyunca hareket ederek kümes merkezine ulaştırılır. Hem bu yolculuğu esnasında hemde kümes merkezindeki sıcak hava ile karışması sonunda ısınan havanın yoğunluğu azalır ve su tutma kabiliyeti artar. Bir başka deyişle ıslak olan sünger kurur ve yeniden su tutma kabiliyeti kazanır. Kümes içinde çekim gücüne bağlı Hava Hareketi Orta İyi KIŞ HAVALANDIRMASININ ÇALIŞMA PRENSİBİ Kış döneminde kümes dışı ortamdaki havanın nem oranı %100 e yakındır. Zaten nemle doymuş halde olan bir havanın kümes içine direk alınarak kümes içindeki nemi kendine bağlaması mümkün değildir. Basınç Yok Dış ortamdan kümes içine alınan havanın sıcaklığındaki her 10 C artışta su tutma kabiliyeti 2 katına çıkar. 2

3 Kuru ve ısınmış hava hayvanların seviyesine indirilir ve hayvanların seviyesindeki ağır, nemli ve pis havayı kendine bağlayarak kümesden atılır. bulunan serum lastiğindeki suyun yüksekliğinin artması gerekir. Minimum havalandırmanın kalbi: içeriye giren soğuk havanın uygun hızda kümes merkezine kadar haraket ettirilerek ısıtılmasıdır. Eni 16 metre olan bir kümeste dışarıdan giren ağır ve soğuk havanın istediğimiz sıcaklığa çıkarılması için kümes merkezine kadar yaklaşık 8 metre hareketi gerekmektedir. Bu hareket ancak kümes içinde fanların çalışması ile oluştrulacak olan yeterli statik basınç kuvveti ile sağlanabilir. Yeterli statik basınç elde edebilmemiz için; Fanlar ve çekim kapasiteleri yeterli olmalı Hava kaçaklarının olmaması için kümeste kontrolsüz hava (pencere, kapı, tünel fan kenarları vs) girişleri olmamalı Uygun sayıda ve yüzey alanına sahip hava giriş menfezleri bulunmalıdır. Statik basınç nasıl ölçülür? Kümes içinde fanların çalışmasıyla oluşturulan çekme kuvvetini ölçmek için geliştirlen elektronik aletlerden faydalanılabilinir. Bununla birlikte bu tip aletlerin temini hem zor hemde pahalı olduğu için özellikle broiler üretimi yapan işletmeler için yaygın kullanımı oldukca zordur. Kümes içindeki çekme kuvvetini ölçmek için ihtiyacımız olan malzemeler sadece çapı 4-5mm olan yaklaşık m boyunda bir serum lastiği ve içi su dolu bir kaptır. Statik basıncın ölçülmesi: Kümesdeki tüm hava girişleri ve fanlar kapatılır. Serum lastiğinin bir ucu kümes içinde bırakılırken diğer ucu küçük bir delikden kümes dışına çıkartılarak içi su dolu kabın içine daldırılır ve suyun seviyesi serum lastiğinde işaretlenir. Sonraki aşamada kümes içinde 1 adet m³ tünel fan veya 2 adet m³ fan (biri kümesin sonunda diğeri ise başında) çalıştırılır. Fanların çalışması ile meydana gelen çekme kuvvetinden (negatif basınç) dolayı kümesin dışındaki kabın içinde Bu miktar eğer minimum mm (0.13 inch= 34 pascal) oluyorsa kümesimizin kapalılık/hava sızdırmazlık özelliği yeterlidir ve fanlar çalışmaya başladığında kümes içine alınan soğuk havayı kümes merkezine çekmek için gerekli çekim kuvveti yaratılabilir demektir. Yeni yapılan kümeslerde bu değer mm ( inch) veya pascal olmalıdır. (M.Czarick, University of Georgia. Operating modern broiler houses during the cold weather). MİNİMUM HAVALANDIRMA FANLARI Minimum havalandırmayı tünel fanlarla uygulamak oldukca zordur. Tünel fanlarla yapılan minimum havalandırmada, hava çok yüksek miktarlarda ve nisbeten daha küçük bir noktadan içeri girer. Bunun sonucu olarak, çatıya ulaşıp sıcak hava ile karışmasına ve ısınmasına fırsat vermeden hava kümes içine alınmaktadır. Tam ısınamayan hava hayvanların üzerine düşerek soğuma etkisi yaratır. Minimum havalandırma fanları kapasite olarak tünel fanlardan küçük olmakta ve bağlandıkları yer açısından yan duvarlara veya çatılara konulmaktadırlar. Minimum havalandırma fanlarının olmadığı işletmelerde her ne kadar küçük fanlar kadar kullanışlı olmayıp, uygulaması güç olsada büyük kapasiteli tünel havalandırma fanlarıda kullanılabilinir. HAVA GİRİŞ MENFEZLERİ (İnletler) Kümes içine alınan havanın kümes merkezine kadar gitmesi için uygun sayıda ve alana sahip hava giriş menfezleri bulunmalıdır. Kümes genişliği arttıkca havanın katetmesi gereken mesafede artacağı için menfezden giren hava hızı artmalıdır. 3

4 Bununla birlikte pratik olarak menfezlerden giren havanın hızı hesaplanırken m/sn yeterli olmaktadır. Kümes genişliği Menfezdeki hava hızı m/sn m den geniş 5m/sn den fazla NOT: Kümes içindeki hava hızı, çatı yapısı ve çatı eğimine göre değişebilir. bakılmaksızın, dışarıdan alınan soğuk havanın kümes merkezine taşınabilmesi amacıyla menfezlerdeki hava hızını elde etmek için gerekli kümes içi statik basıncın muhafaz edilmesidir. 5-7 cm Toplam menfez alanı (m²) = Toplam minimum Havalandırma fan kuvveti (3600x menfezdeki hava hızı m/sn) Toplam menfez sayısı = Toplam menfez alanı (m²)/ (menfez uzunluğu(m)x menfez yüksekliği (m)) Örnek: 16 m kümes genişliği olan bir işletmede minimum havalandırma yapmak için kullanılacak fanların toplam kuvvetinin m³ olduğunu varsayalım. 16 metre genişliğindeki bir kümeste dış ortamdan alınan havayı merkeze getirebilmek için menfezde olması gereken hava hızı daha önce değinildiği gibi 4-5 m/sn olmalıdır. Biz bu rakamı orta bir değer olarak 4.5 m/sn alalım. Toplam menfez alanı (m²): / 3600*4.5 = 3.70 m² Hava menfezlerinin ölçüsü 25cm yükseklik ve 50 cm uzunluk olduğunu varsayacak olursak. Toplam menfez sayısı: 2.78/ (0.25x0.50)= 29.6 (Yaklaşık 30 adet) Toplam 30 adet ve her biri 25cm yükseklik, 50 cm uzunluğa sahip olan menfezlerin yan duvarlara eşit aralıklarla 15 er adet dağıtılması suretiyle istenilen hava miktarının istenilen hızda kümes içine alınması sağlanabilecektir. Menfez açıklıkları: Modern havalandırma sistemleri, menfezlerdeki hava hızını koruyabilmek için, çalışan fanın kuvvetine göre veya fanın devrine bağlı olarak menfez açıklıklarını otomatik olarak artırıp azaltabilmektedirler. Burada amaç; menfez açıklıklıklarını ayarlayarak farklı yaşlarda ihitiyaç duyulan farklı hava miktarlarına Zaman ayar kontrollü sistemlerde fanlar çalışmaya başladığında otomatik veya manuel olarak açılacak olan hava menfezlerindeki optimum açıklık oranı 5-7 cm olmalıdır. Kümes içi şartlar bilgisayar veya bakıcı tarafından takip edilerek uygun açıklık oranına karar verilir. KIŞ HAVALANDIRMASINDA ALTIN KURALLAR Kümesin uygun havalandırmasını olumsuz etkileyen ve içeriye hava sızmasına sebep olabilecek her türlü istenmeyen açıklıklar kapatılmalıdır. Kış döneminde, yüksek maliyetlerle elde ettiğimiz sıcak havayı kümes içinde tutmak ve iyi bir havalandırma yapılmak için kümes izolasyonuna çok önem verilmelidir. Sürünü yaşına en uygun olan havalandırmayı yapmak için fan çalışma sürüleri en uygun oranda ayarlanmalıdır. Kümese civcivin girmesinden dönem sonuna kadar geçen süre içinde fanın çalışma süreleri haftalık düzenli olarak artırılmalıdır. Kümes içinde istenilen hava kalitesini sağlamak için ısıtıcılar minimum havalandırma fanlarından bağımsız çalışmalıdır. Kümes içi ve dışı sıcaklıklar ne olursa olsun tespit edilen havalandırma ayarları iç veya dış sıcaklık değerlerine bakılmaksızın uygulanmlıdır. Kümes içindeki sıcaklık değeri istenilen değerin altına insede minimum havalandırma fanları tespit edilen oranlarda çalışmalıdır. Dış ortamdan kümes içine alınan soğuk hava hayvanlarla direk temas etmeyecek şekilde üstten 4

5 içeri alınmalı ve sıcak hava ile karıştırılarak hayvanlara ulaşmadan önce ısıtılmlalıdır. Altlıkda nemlenme varsa veya kümes içinde amonyak miktarı fazla ise minimum havalandırma oranları artırılmalıdır. Eğer minimum havalandırma artırıldığı halde amonyak veya altlık problemi azalmamışsa kümes bir süre ısıtılmalıdır. Kümesin çok tozlu veya kuru olduğu durumlar bize aşırı havalandırmanın yapıldığını gösterir ve bu durumda havalandırma oranları azaltılmalıdır. Eğer kümes içi sıcaklık yüksekse fan çalışma ayarlarından ziyade termostat ayarları kontrol edilmelidir. HAFTALIK MİNİMUM HAVALANDIRMA İHTİYACI Broiler kümeslerinde hava kalitesini sağlamak için gerekli olan hayvan başına haftalık minimum havalandırma değerleri şu şekildedir. Hafta m 3 /h 1 0,17 2 0,43 3 0,60 4 0,85 5 1,1 6 1,36 7 1,53 Kümesdeki toplam hayvan sayısı dikkate alınarak kümes için haftalık minimum havalandırma ihtiyaçları hesaplanır. Minimum havalandırma ihtiyaçları kümesin bulunduğu bölgenin iklim koşullarına ve kümes içinde hedeflenen hava kalitesine göre değişebilir. Sürü Yaşına Göre Fanın Çalışma Süresinin Ayarlanması Zaman ayarlı minimum havalandırmada esas alınan süre 300 sn veya 5 dakikadır. Bunun anlamı havalandırma fanlarının çalışması ile birlikte takip eden durma süresinin toplamı 5 dakika olmalıdır. Örnek: adetlik broiler kümesimizde her biri m³ olan 5 adet minimum havalandırma fanlarımızın olduğunu var sayalım. Bunun için ihtiyacımız olan haftalık minimum havalandırma miktarlarını hesaplayalım. Kümes içindeki yeterli statik basıncı sağlayabilmemiz için havalandırmaya en az 3 fanla (Not: Gerekli kümes içi statik basıncın elde edilmesi için en az m³/h çekim kuvvetine ihtiyacımız olduğunu hatırlayalım) başlamamız gerekir Min havalandırma Oranları m³/h Toplam ihtiyaç m³/h Fan sayısı Toplam 300 sn Çalışma süresi Çalışma (sn) Durma (sn) 1 0, , , , , , , , sütunda adetlik broiler kümesinin ihtiyacı olan haftalık minimum havalandırma değerleri verilmiştir. 3. hafta ihtiyacımız olan havalandırma değeri m³/saat iken bizim çalışan 3 fanımızın toplam kuvveti x3= m³/saat olmaktadır. İhtiyacımız olan havalandırma değeri her biri m³/saat olan 3 adet fanın toplam kuvvetinin sadece %33 ü olmaktadır. Aynı orantıyı fanların çalışma süresine uygulayacak olursak havalandırma fanlarının çalışma oranları da %33 olmalıdır. Bu oranı 300 saniye üzerinden hesapladığımızda fanların çalışma süresi 100sn olurken durma süresi 300sn-100sn = 200 sn olarak gerçekleşecektir. Bu örnekte verilen işletmede; 3 hafta yaşındaki broiler için her biri m³/saat olan 3 adet fan, 100 sn çalışıp 200 sn durarak çalıştırılmak suretiyle, sürünün ihtiyacı olan minimum havalandırma miktarını ve kümes içindeki yeterli hava kalitesini sağlayacaktır. Kümes içinde sıcaklığın daha üniform dağılması için az sayıda büyük fan yerine daha fazla sayıda daha küçük kapasiteli fanlar tercih edilmelidir m³/saat kapasiteli tek bir fan yerine her biri m³/saat olan 3 adet fan daha iyi sonuç verecektir. Yakıt tasarrufu açısından çalışma süresi toplam sürenin (300sn) yarısından fazla (150sn den fazla) olmamasına çalışılmalıdır. Hayvanlar yaşın ilerlemesi ile birlikte ortama daha fazla ısı, nem ve zararlı gaz yayacaklarından dolayı haftalık çalışma süreleri artırılarak minimum havalandırma ihtiyacı karşılanmalıdır. 5

6 Eğer kümes kümes içinde ıslak altlık, amonyak problemi varsa çalışma oranları artırılmalıdır. Hafif amonyak : + 15 saniye Ağır amonyak : + 30 saniye Yüksek Nem : + 15 saniye Yüksek Toz : - 15 saniye Eğer altlığın üstü kaygan ve nemli ise daha fazla fanın çalışması problemi çözmeye yetmeyebilir. Bu durumda genelde nemin azaltılması ve dışarıya atılmasını kolaylaştırmak için ek ısıtıcıya gerek vardır. Günün sıcak saatlerinde fanın çalışma miktarı artırılarak kümes içindeki nem azaltılabilir. Eğer buda yetmezse ek ısıtıcı eklenmelidir. Altlığın nemliliğini kabaca anlamak için altlığı sıkmamız yeterlidir. Eğer yapışık ve top haline gelmiyorsa nemli olduğunu gösterir. Eğer yumuşak bir şekilde hafifce yapışıyorsa yeterli nemliliktedir. Eğer yapışmıyorsa tozludur ve kurudur. FARKLI CANLI AĞIRLIK DEĞERLERİNDE MİNİMUM HAVALANDIRMA ORANLARI CANLI AĞIRLIK (kg) MİNİMUM HAVALANDIRMA MİKTARLARI (NH3 kontrolü esasına göre) CANLI AĞIRLIK (kg) MİNİMUM HAVALANDIRMA MİKTARLARI (NH3 kontrolü esasına göre Kaynak: İngiltere Tarımsal Geliştirme ve Danışmanlık Servisi (ADAS) Not: Minimum havalandırma ihtiyaçları, hayvan başına gerekli oksijen ihtiyacını sağlamak ve hava kalitesini devam ettirmek için saat başına gerekli hava miktarı baz alınarak hesaplanmıştır. Minimum havalandırma oranı (m 3 /saniye/kg 0.75 ) = 1.6 to 2.0* x 10 *Amonyak oluşumunu engellemek için gerekli havalandırma miktarı. 6

Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür,

Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür, Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür, Damızlık bir civcivin ilk 7 günü, hayatının geriye kalan döneminde göstereceği performansı ve sağlığı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

Evinizi doğru havalandırın.

Evinizi doğru havalandırın. Evinizi doğru havalandırın. Dört duvarınız arasındaki iyi gelen hava hakkında herşey. www.wbm.de İÇİNDEKİLER KONUMUZ ISITMA 2 3 Evinizde rahat bir yaşam için faydalı bilgiler. Örneğin evdeki yaşam konusunda

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR?

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK TANITIM DOSYASI MERKEZ: Neusser Landstraße 2 50735 Köln/Almanya www.elektromcom.de

Detaylı

TEMPER EL KiTABI ÖNSÖZ Cam Merkezi olarak Temper Fırını yatırımı yapmış olan müşterilerimize her an başvuracakları bir kılavuz olması ve sanayicilerimize üretirken kazanmalarına, daha az enerji ile daha

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı