Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"

Transkript

1

2 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR

3 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 16 II OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 17 III TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 34 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 34 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 34 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

4 REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asırı aşmış akademik deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yüksek öğretim kurumu yapısına sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon metrekare alanda, sekiz ayrı yerde ve 16 yerleşkede faaliyet gösteren, 55 bin 349 öğrenciye sahip, büyük bir üniversite olmuştur. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslar arası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Tahakkümden arınmış bir ortamda, demokratik tartışma zemini geliştirmek, bundan öğrencilerin ve kamunun etkilenmesini sağlamak üniversitenin temel işlevlerindendir. 1/36

5 Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarzı üzerinde, öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversiteler toplumsal düşünün dönüştürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluşturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ya da dönüştürülmesinde de etkileri olmaktadır. Bunların yanında üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarının başında, demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül Ruhu nun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül Ruhu nda bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır. Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusu nun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme 2/36

6 bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin dönemi stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 3/36

7 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2011 yılına göre % 2,73 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2012 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %7,32 azalmıştır Yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2011 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gerçekleşmiş iken, 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde %25,9 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 36,51 i iken, 2012 yılının aynı döneminde 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen tutarın % 49,06 sı oranında gerçekleşmiştir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 13,43, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 7,97, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 126,96, Cari Transferlerin % 40,58, Sermaye Giderlerinin % 80,84 oranında artmış olduğu görülmektedir OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ ,51% ,06% 25,09% 01.PERSONEL GİDERLERİ ,33% ,30% 13,43% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,03% ,80% 7,97% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,14% ,57% 126,96% 05.CARİ TRANSFERLER ,97% ,60% 40,58% 06.SERMAYE GİDERLERİ ,46% ,09% 80,84% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ ,17% 0 0 4/36

8 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1) Gider Türleri İtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2011 ve 2012 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 250 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN YILLARI DAĞILIMI ,4 203, PERSONEL GİDERLERİ 34,8 37,6 28,3 30,3 28,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER Grafik SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 2,73 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61,85 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 15,66 ile Sermaye Giderleri gelmektedir. 6,1 48,6 51, YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL / %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 203,4 61,85% 0,0 0,0 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 37,6 11,43% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 51,5 15,66% 05.CARİ TRANSFERLER 6,1 1,85% Grafik- 2 5/36 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 30,3 9,21%

9 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 49,06 dır yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 36,51 dir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI ,0 104, PERSONEL GİDERLERİ 18,4 19,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11,9 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27,1 0,5 05.CARİ TRANSFERLER 0,7 5,0 9,3 1,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2012 yılında 2011 yılına oranla giderlerde % 25,09 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Söz konusu artış grafikten de anlaşılacağı üzere büyük oranda Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri tertiplerinden kaynaklanmıştır. 6/36

10 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2012 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 65,00, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %17, Sermaye Giderleri payı % 6 ve Sermaye Transferleri % 0 olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL / %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 27,12 17% 05.CARİ TRANSFERLER; 0,71 0% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 9,32 6% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00 0% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 19,86 12% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 104,33 65% Grafik- 4 7/36

11 Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2012 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 117, , ,2 20 8,2 12,6 0,0 0,0 3,5 4,0 13,2 1,3 0,8 0 5) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri: 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Grafik SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 13,43 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda geçen yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarına ve sözleşmeli personel ücretlerine yapılan artışlardır ,1 01.PERSONEL GİDERLERİ ,9 15,5 13,0 16,1 14,6 17,7 16,7 15,6 15,3 14,6 17, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-6 8/36

12 Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 7,97 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda önceki yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 5,0 4,5 4,6 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4,0 4,1 3,5 3,0 2,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 7 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %126,96 artış meydana gelmiştir. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,3 0,2 1,9 1,4 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,9 Grafik- 8 9/36 4,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8,1 3, ,2 2,9 2,4 6,6

13 Milyon TL Bin TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. 6 aylık gerçekleşme oranında %40,58 lik bir artış meydana gelmiştir CARİ TRANSFERLER , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 6,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN e) Sermaye Giderleri: Grafik- 9 Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %80,84 lük bir artış görülmektedir. 06.SERMAYE GİDERLERİ 4,0 3,5 3,6 3,0 2,5 2,5 2,0 2,2 1,5 1,0 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik /36

14 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu f) Sermaye Transferleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan Sermaye Transferlerinde, 2012 yılının aynı döneminde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir. 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 1,2 1,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 11 11/36

15 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2012 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Alınan Bağış ve Yardımlar dışındaki tüm gelir kalemlerinde artış yaşandığı görülmektedir. YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ,9 136,5 141,6 131, , Grafik- 12 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin 2011 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2012 yılının ilk altı aylık dönemindeki gelirler toplamı, 2009 yılının da altına inerek 131,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 12/36

16 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,83% ,91% -7,33% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,49% ,54% 21,95% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,23% ,55% -12,26% 05. Diğer Gelirler ,74% ,17% 3,97% 06.Sermaye Gelirleri ,00% ,00% 0,00% Tablo- 2 Ocak-Haziran 2012 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde ine ulaşılmıştır. Bu azalış hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ ,5 103, ,1 20,8 7,0 7, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Grafik /36

17 Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2012 yılında 2011 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 21,95 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış kira gelirleri ile mal ve hizmet satış gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar hazine yardımı nedeni ile yılının aynı dönemine göre %12,26 oranında bir azalış göstermiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde azalma, diğer gelir kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %78,54 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %15,88, " Diğer Gelirler kaleminin ise %5,58 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,0 5% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,1 12% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 117,5 83% Grafik /36

18 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ DAĞILIMI (Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,3 6% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 20,8 16% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 103,1 78% Grafik- 15 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (Milyon TL) ,8 113,2 117,5 103, , ,8 18,1 23,3 24,1 28,1 0 ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI Grafik /36

19 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Üniversitemizin öz gelirleri 2012 yılında, 2011 yılının aynı dönemine göre % 16,9 artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI , ,8 91,3 131,9 106,7 136,5 141,6 117,7 129,0 131, GELİR GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 17 GİDER GERÇEKLEŞMESİ Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2012 döneminde, elde edilen TL bütçe gelirine karşılık TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde TL lik gider fazlası oluşmuştur. Gelir ve gider arasındaki olumsuz fark geçen yıldan devreden finansman fazlası ile finanse edilmiştir. 16/36

20 II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2012 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin Eğitim Sektörüne 2012 Yılı Bütçe ödeneği olarak, TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman gelirlerinden ,00-TL, eklenerek toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödenekten tarihine kadar ,53 -TL harcama yapılmıştır. 1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2012 H proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ne 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Mimari ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı işleri yapılacak olup, tarihine kadar harcama yapılmamıştır. İkinci altı ayda; İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Statik Hesap ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 2-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ: 1990 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Proje kapsamında C- D-E-F-G Bloklarını ihtiva eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap 2. Kısım İnşaatının sözleşmesi tarihinde yapılmıştır tarihi itibariyle ,25-TL harcanmıştır. C-D- E-F-G Bloklar tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. 3- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Kampus Alt Yapısı projesi kapsamında tarihi itibariyle ,00-TL harcanmıştır. Proje kapsamında: Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Engelli Rampası Yapılması, Rektörlük Binası Doğalgaz Dönüşümü ve Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Güvenlik Birimi Binası Doğalgaz Tesisatı Yapılması, Buca Eğitim Fakültesi ve Kaynaklar Yerleşkesi Asfalt Yama Yapılması ve Denizcilik Fakültesi Kuzey Cephe Bağlantı Yolu Yapılması ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İkinci altı ayda ihalesi yapılması planlanan; İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi bulunmaktadır. 4-REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2012 Yılında Üniversitemiz Büyük Onarımları için Bütçe ödeneği olarak ,00-TL Net Finansman Gelirlerinden ,00-TL, Özel gelirlerden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ihale ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 17/36

21 İŞİN ADI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM (1) (2) Buca Öğr.Yur.D,D1,E,F,F1,G,G1 Blok.Güç.ve Sığ.Bin.Y Foça Reha MİDİLLİ Uygulamalı Turizm MYO Onarımı İ.İ.B.Fak. D-E Blok Derslikler Yükseltilmiş Döşeme Yap. Sabancı Kültür Merkezi Yangın Tesisatı Onarım İşi Alsancak Yerleşkesi Çevre Korkuluğu Tadilatı Rektörlük ve Muhtelif Birimler Tadilatı Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.B.D. Laboratuvar Bankosu Yap. Muhtelif Birimler Çatı ve Dış Cephe Onarımı Fen Fak. Kimya Laboratuvarı Havalandırma İşi Rek.Bilgi İşlem Dai.Batar Katın Kanallı Soğutma Yapılması Eğitim Fak. Kalorifer Sistemine Kapalı Genleşme Yap. Kaynaklar Kam. Personel Dinlenme Yeri Yapılması Tın.Spor Sal.ve İnc.Yüzme Hav.Aletli Jimn.Sal.Döş.Kap.Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Müh.Fak.Maden Müh.Böl.Personel Dinlenme Odası Yap , ,00 Muhtelif Birimler Laminat ve PVC Kaplaması Yapılması , ,86 Tınaz.Yer.Denizcilik Fak.Konferans Salonu Çatı Onarım 3.500, ,00 Muhtelif Birimler Onarım İşi , ,34 Güzel San.Fak. A,B ve C Blok Muhtelif Tadilatlar Tınaztepe Merkez Kütüphane Bin.Dış Cephe Boyanması İnc.Yer. 6.Kat Dekanlık Personeli Din.ve Seminer Sal.Tad , , , ,00 - TOPLAM , ,65 ( ) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. (1) Net Finansman gelirlerinden karşılanacaktır. (2) Özel gelirler karşılanacaktır. 18/36

22 5- DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER: 2012 Yılı Yatırım Programında 2009 H Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL tahsis edilmiştir. Ayrıca Net Finansman Gelirlerinden ,00-TL ve Özel gelirlerden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL tutarında ödenek temin edilmiştir. Projeden tarihi itibariyle TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında bulunan Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro Binası, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Uzaktan Eğitim Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır yılında ihalesi yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması ve Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işlerinin çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Yapılması işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. 2012H Muhtelif İşler Projesi: 2012 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2012H nolu muhtelif işler programı; Bilgisayar, donanım ve yazılım adı altında Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2012H no lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, şef koltuğu, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. Projenin 2012 yılı başlangıç ödeneği TL olup, projeye net finansman gelirlerinden TL eklenerek toplam ödenek TL olmuştur tarihi itibariyle ,97 TL harcama yapılmıştır. Yıl içersinde Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenekler ölçüsünde alımlara devam edilecektir. Proje kapsamında yayın alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1- ABI/INFORM Complete İÇERİK: Yaklaşık 5000 dergiyi kapsayan ABI/INFORM Complete, günümüzde pazardaki en kapsamlı ticari bilgi veritabanıdır. Ürünlerin kombinasyonu ticari ve ekonomik koşullar, kurumsal stratejiler ve yönetim teknikleri yanında rekabetle ve ürünlerle ilgili bilgileri kapsayan nerdeyse dergi sunan bir ticari bilgi veritabanı paketi meydana getirmektedir. Uluslararası kapsamı, araştırmacıların, dünyanın her tarafındaki şirketler ve iş trendleri ile ilgili manzarayı tam olarak görmelerini sağlar. 2-ACM (Association for Computing Machinery) İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin 19/36

23 makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır. 3-American Chemical Society (ACS) İÇERİK:Kimyanın tüm alanlarında, American Chemical Society tarafından yayınlanan 58 hakemli derginin, 1879 lara kadar uzanan arşivine tam metin erişim sağlamaktadır. 4-American Institute of Physics (AIP) İÇERİK: AIP ve American Physical Society nin 27 tam metin dergisine erişim sağlanmaktadır. 5-Annual Reviews İÇERİK :Annual Reviews değişik disiplinlerde 50 yayın sunmaktadır.annual Reviews serisi her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğindedir, Bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar. Elektronik aboneliklerde 4 yıllık bir eski sayı erişimi de sağlanmaktadır. Annual Review yayınları Biomedical Sciences, Physical Sciences, Social Sciences, Economics 4 ana grupta toplanmaktadır. 6-ASCE Online Research Library İÇERİK: ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsamında ; - 33 adet ASCE Dergisinin 1983'ten günümüze tum sayıları, yılından günümüze dek olan ve sayıları 190'ı geçen ASCE tutanakları bulunmaktadır. 315 ASCE Proceedings 31,000 den fazla teknik makale içerir. ASCE Online Research Library, insaat mühendisliği konusunda en önemli dergileri kapsayan bir veritabanıdır. 7. Association for Computing Machinery (ACM) 2012 Yeni Abone İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır yer almaktadır: 8-ASTM Digital Library İÇERİK:ASTM Dijital kütüphanesi 140 ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir. ASTM Dijital Kütüphanesi; 8 ASTM dergisi,1500 in üzerinde sempozyum kitabı,117 Elkitabı, monograf ve data setlerini içermektedir. 9- ASTM Standarts İÇERİK:ASTM Standarts çeşitli konularda tam metin standart a sağlamaktadır. 20/36

24 10-AVERY Index İÇERİK:1934'ten beri mimarinin tarihi ve mimari uygulamalar, peyzaj mimarisi, şehir planlama,arkeoloji, tarihi yerleri koruma ve iç tasarım ve dekorasyon gibi konularla ilgili mimari ve tasarım ile ilgili dergi makalelerinin bibliyografik indekslerini sunmaktadır 11- Beck Online İÇERİK : Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online,Alman Hukuku ile ilgili yasalara,yargı kararlarına,içtihatlara,dergi ve kitaplar içeren tam metin veritabanıdır. 12-Britannica Online İÇERİK:1768'den beri yayinlanan Encyclopaedia Britannica'nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.britannica editörleri tarafından seçilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiş Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır. 13- BMJ Journals Online İÇERİK :Dünyada Alanında Lider "GUT,HEART, THORAX"gibi dergilerin yeraldığı BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir. 14-Cambridge University Press İÇERİK: Fen bilimleri mühendislik mimarlık sosyal ve beşeri bilimler ekonomi siyaset tıp eczacılık vb. konularda tam metin 280 dergisine erişim sağlanmaktadır. 15-Clinics of North America İÇERİK:Clinics of North America Serilerinin 55 dergisine abone olunmuştur.her bir Clinics dergisi, belli bir uzmanlık ya da alt uzmanlık dalı üzerine, uzmanların değerlendirmelerini sunmaktadır.erişim MD Consult Üzerinden sağlanmaktadır. 16-Cochrane İÇERİK :Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendiren veritabanıdır.cochrane, her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler 17-Design and Applied Arts Index (DAAI) İÇERİK: Design and Applied Arts Index (DAAI), 1973'ten itibaren tasarım ve uygulamalı sanatlarla ilgili süreli yayınlarda yayınlanan makaleler, haber öğeleri ve incelemelerin özetlerini ve bibliyografik kayıtlarını içeren öncü bir kaynaktır. Dünyanın her tarafından öğrenciler, 21/36

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2013 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 12 C- Finansman.. 16

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2015 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 12 C- Finansman.. 16

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2016 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 3 A- Bütçe Giderleri... 3 B- Bütçe Gelirleri... 13 C- Finansman.. 19

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU Academic Search Complete 8.500'den fazla elektronik süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

Yeni Abone Olunan Veritabanları Listesi 1- 2- 3- 4- 5- 6-7- 8-9- 10- 11- Tüm Veritabanlarımızın Listesi ve Açıklama Bilgileri 1-ABI Inform Global

Yeni Abone Olunan Veritabanları Listesi 1- 2- 3- 4- 5- 6-7- 8-9- 10- 11- Tüm Veritabanlarımızın Listesi ve Açıklama Bilgileri 1-ABI Inform Global Yeni Abone Olunan Veritabanları Listesi 1- Country Report (Economist Intelligence Unit) 2- Directory of Open Access Journals (DOAJ) (FREE) 3- Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 4- PECYA Türkçe Dijital Bilgi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ Sıra No Veritabanı Adı Özellikleri 1 Cambrige Cambridge Journals Online, 1534 yılında kurulmuş dünyanın en

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 SUNUŞ: Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirme

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ça na kka le Onse ki z Mart Üniv ers it esi Stra teji Geli şti r me Dair e Baş ka nlı

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

Geçmişten geleceğe...

Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara Yıldırım

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C.

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C. 2 1 4Y I L I K UR UMS A L MA L İ DUR UMv e B E K L E NT İ L E RR A P OR U ONDOK UZMA Y I SÜNİ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Özgörev (Misyon) Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2 şube kütüphane ve merkez kütüphanesi ile 2007 yılından itibaren kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır. Hizmetlerimiz Kütüphane Hesabınız: Düzce Üniversitesi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama ve Sınıflama

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2013 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı