Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"

Transkript

1

2 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR

3 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 16 II OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 17 III TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 34 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 34 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 34 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

4 REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asırı aşmış akademik deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yüksek öğretim kurumu yapısına sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon metrekare alanda, sekiz ayrı yerde ve 16 yerleşkede faaliyet gösteren, 55 bin 349 öğrenciye sahip, büyük bir üniversite olmuştur. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslar arası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Tahakkümden arınmış bir ortamda, demokratik tartışma zemini geliştirmek, bundan öğrencilerin ve kamunun etkilenmesini sağlamak üniversitenin temel işlevlerindendir. 1/36

5 Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarzı üzerinde, öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversiteler toplumsal düşünün dönüştürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluşturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ya da dönüştürülmesinde de etkileri olmaktadır. Bunların yanında üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarının başında, demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül Ruhu nun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül Ruhu nda bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır. Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusu nun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme 2/36

6 bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin dönemi stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 3/36

7 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2011 yılına göre % 2,73 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2012 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %7,32 azalmıştır Yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2011 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gerçekleşmiş iken, 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde %25,9 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 36,51 i iken, 2012 yılının aynı döneminde 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen tutarın % 49,06 sı oranında gerçekleşmiştir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 13,43, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 7,97, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 126,96, Cari Transferlerin % 40,58, Sermaye Giderlerinin % 80,84 oranında artmış olduğu görülmektedir OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ ,51% ,06% 25,09% 01.PERSONEL GİDERLERİ ,33% ,30% 13,43% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,03% ,80% 7,97% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,14% ,57% 126,96% 05.CARİ TRANSFERLER ,97% ,60% 40,58% 06.SERMAYE GİDERLERİ ,46% ,09% 80,84% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ ,17% 0 0 4/36

8 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1) Gider Türleri İtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2011 ve 2012 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 250 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN YILLARI DAĞILIMI ,4 203, PERSONEL GİDERLERİ 34,8 37,6 28,3 30,3 28,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER Grafik SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 2,73 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61,85 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 15,66 ile Sermaye Giderleri gelmektedir. 6,1 48,6 51, YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL / %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 203,4 61,85% 0,0 0,0 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 37,6 11,43% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 51,5 15,66% 05.CARİ TRANSFERLER 6,1 1,85% Grafik- 2 5/36 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 30,3 9,21%

9 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 49,06 dır yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 36,51 dir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI ,0 104, PERSONEL GİDERLERİ 18,4 19,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11,9 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27,1 0,5 05.CARİ TRANSFERLER 0,7 5,0 9,3 1,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2012 yılında 2011 yılına oranla giderlerde % 25,09 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Söz konusu artış grafikten de anlaşılacağı üzere büyük oranda Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri tertiplerinden kaynaklanmıştır. 6/36

10 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2012 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 65,00, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %17, Sermaye Giderleri payı % 6 ve Sermaye Transferleri % 0 olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL / %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 27,12 17% 05.CARİ TRANSFERLER; 0,71 0% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 9,32 6% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00 0% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 19,86 12% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 104,33 65% Grafik- 4 7/36

11 Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2012 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 117, , ,2 20 8,2 12,6 0,0 0,0 3,5 4,0 13,2 1,3 0,8 0 5) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri: 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Grafik SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 13,43 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda geçen yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarına ve sözleşmeli personel ücretlerine yapılan artışlardır ,1 01.PERSONEL GİDERLERİ ,9 15,5 13,0 16,1 14,6 17,7 16,7 15,6 15,3 14,6 17, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-6 8/36

12 Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 7,97 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda önceki yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 5,0 4,5 4,6 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4,0 4,1 3,5 3,0 2,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 7 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %126,96 artış meydana gelmiştir. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,3 0,2 1,9 1,4 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,9 Grafik- 8 9/36 4,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8,1 3, ,2 2,9 2,4 6,6

13 Milyon TL Bin TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. 6 aylık gerçekleşme oranında %40,58 lik bir artış meydana gelmiştir CARİ TRANSFERLER , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 6,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN e) Sermaye Giderleri: Grafik- 9 Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %80,84 lük bir artış görülmektedir. 06.SERMAYE GİDERLERİ 4,0 3,5 3,6 3,0 2,5 2,5 2,0 2,2 1,5 1,0 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik /36

14 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu f) Sermaye Transferleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan Sermaye Transferlerinde, 2012 yılının aynı döneminde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir. 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 1,2 1,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 11 11/36

15 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2012 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Alınan Bağış ve Yardımlar dışındaki tüm gelir kalemlerinde artış yaşandığı görülmektedir. YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ,9 136,5 141,6 131, , Grafik- 12 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin 2011 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2012 yılının ilk altı aylık dönemindeki gelirler toplamı, 2009 yılının da altına inerek 131,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 12/36

16 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,83% ,91% -7,33% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,49% ,54% 21,95% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,23% ,55% -12,26% 05. Diğer Gelirler ,74% ,17% 3,97% 06.Sermaye Gelirleri ,00% ,00% 0,00% Tablo- 2 Ocak-Haziran 2012 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde ine ulaşılmıştır. Bu azalış hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ ,5 103, ,1 20,8 7,0 7, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Grafik /36

17 Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2012 yılında 2011 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 21,95 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış kira gelirleri ile mal ve hizmet satış gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar hazine yardımı nedeni ile yılının aynı dönemine göre %12,26 oranında bir azalış göstermiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde azalma, diğer gelir kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %78,54 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %15,88, " Diğer Gelirler kaleminin ise %5,58 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,0 5% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,1 12% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 117,5 83% Grafik /36

18 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ DAĞILIMI (Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,3 6% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 20,8 16% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 103,1 78% Grafik- 15 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (Milyon TL) ,8 113,2 117,5 103, , ,8 18,1 23,3 24,1 28,1 0 ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI Grafik /36

19 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Üniversitemizin öz gelirleri 2012 yılında, 2011 yılının aynı dönemine göre % 16,9 artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI , ,8 91,3 131,9 106,7 136,5 141,6 117,7 129,0 131, GELİR GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 17 GİDER GERÇEKLEŞMESİ Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2012 döneminde, elde edilen TL bütçe gelirine karşılık TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde TL lik gider fazlası oluşmuştur. Gelir ve gider arasındaki olumsuz fark geçen yıldan devreden finansman fazlası ile finanse edilmiştir. 16/36

20 II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2012 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin Eğitim Sektörüne 2012 Yılı Bütçe ödeneği olarak, TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman gelirlerinden ,00-TL, eklenerek toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödenekten tarihine kadar ,53 -TL harcama yapılmıştır. 1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2012 H proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ne 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Mimari ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı işleri yapılacak olup, tarihine kadar harcama yapılmamıştır. İkinci altı ayda; İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Statik Hesap ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 2-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ: 1990 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Proje kapsamında C- D-E-F-G Bloklarını ihtiva eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap 2. Kısım İnşaatının sözleşmesi tarihinde yapılmıştır tarihi itibariyle ,25-TL harcanmıştır. C-D- E-F-G Bloklar tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. 3- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Kampus Alt Yapısı projesi kapsamında tarihi itibariyle ,00-TL harcanmıştır. Proje kapsamında: Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Engelli Rampası Yapılması, Rektörlük Binası Doğalgaz Dönüşümü ve Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Güvenlik Birimi Binası Doğalgaz Tesisatı Yapılması, Buca Eğitim Fakültesi ve Kaynaklar Yerleşkesi Asfalt Yama Yapılması ve Denizcilik Fakültesi Kuzey Cephe Bağlantı Yolu Yapılması ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İkinci altı ayda ihalesi yapılması planlanan; İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi bulunmaktadır. 4-REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2012 Yılında Üniversitemiz Büyük Onarımları için Bütçe ödeneği olarak ,00-TL Net Finansman Gelirlerinden ,00-TL, Özel gelirlerden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ihale ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 17/36

21 İŞİN ADI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM (1) (2) Buca Öğr.Yur.D,D1,E,F,F1,G,G1 Blok.Güç.ve Sığ.Bin.Y Foça Reha MİDİLLİ Uygulamalı Turizm MYO Onarımı İ.İ.B.Fak. D-E Blok Derslikler Yükseltilmiş Döşeme Yap. Sabancı Kültür Merkezi Yangın Tesisatı Onarım İşi Alsancak Yerleşkesi Çevre Korkuluğu Tadilatı Rektörlük ve Muhtelif Birimler Tadilatı Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.B.D. Laboratuvar Bankosu Yap. Muhtelif Birimler Çatı ve Dış Cephe Onarımı Fen Fak. Kimya Laboratuvarı Havalandırma İşi Rek.Bilgi İşlem Dai.Batar Katın Kanallı Soğutma Yapılması Eğitim Fak. Kalorifer Sistemine Kapalı Genleşme Yap. Kaynaklar Kam. Personel Dinlenme Yeri Yapılması Tın.Spor Sal.ve İnc.Yüzme Hav.Aletli Jimn.Sal.Döş.Kap.Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Müh.Fak.Maden Müh.Böl.Personel Dinlenme Odası Yap , ,00 Muhtelif Birimler Laminat ve PVC Kaplaması Yapılması , ,86 Tınaz.Yer.Denizcilik Fak.Konferans Salonu Çatı Onarım 3.500, ,00 Muhtelif Birimler Onarım İşi , ,34 Güzel San.Fak. A,B ve C Blok Muhtelif Tadilatlar Tınaztepe Merkez Kütüphane Bin.Dış Cephe Boyanması İnc.Yer. 6.Kat Dekanlık Personeli Din.ve Seminer Sal.Tad , , , ,00 - TOPLAM , ,65 ( ) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. (1) Net Finansman gelirlerinden karşılanacaktır. (2) Özel gelirler karşılanacaktır. 18/36

22 5- DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER: 2012 Yılı Yatırım Programında 2009 H Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL tahsis edilmiştir. Ayrıca Net Finansman Gelirlerinden ,00-TL ve Özel gelirlerden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL tutarında ödenek temin edilmiştir. Projeden tarihi itibariyle TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında bulunan Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro Binası, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Uzaktan Eğitim Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır yılında ihalesi yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması ve Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işlerinin çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Yapılması işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. 2012H Muhtelif İşler Projesi: 2012 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2012H nolu muhtelif işler programı; Bilgisayar, donanım ve yazılım adı altında Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2012H no lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, şef koltuğu, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. Projenin 2012 yılı başlangıç ödeneği TL olup, projeye net finansman gelirlerinden TL eklenerek toplam ödenek TL olmuştur tarihi itibariyle ,97 TL harcama yapılmıştır. Yıl içersinde Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenekler ölçüsünde alımlara devam edilecektir. Proje kapsamında yayın alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1- ABI/INFORM Complete İÇERİK: Yaklaşık 5000 dergiyi kapsayan ABI/INFORM Complete, günümüzde pazardaki en kapsamlı ticari bilgi veritabanıdır. Ürünlerin kombinasyonu ticari ve ekonomik koşullar, kurumsal stratejiler ve yönetim teknikleri yanında rekabetle ve ürünlerle ilgili bilgileri kapsayan nerdeyse dergi sunan bir ticari bilgi veritabanı paketi meydana getirmektedir. Uluslararası kapsamı, araştırmacıların, dünyanın her tarafındaki şirketler ve iş trendleri ile ilgili manzarayı tam olarak görmelerini sağlar. 2-ACM (Association for Computing Machinery) İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin 19/36

23 makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır. 3-American Chemical Society (ACS) İÇERİK:Kimyanın tüm alanlarında, American Chemical Society tarafından yayınlanan 58 hakemli derginin, 1879 lara kadar uzanan arşivine tam metin erişim sağlamaktadır. 4-American Institute of Physics (AIP) İÇERİK: AIP ve American Physical Society nin 27 tam metin dergisine erişim sağlanmaktadır. 5-Annual Reviews İÇERİK :Annual Reviews değişik disiplinlerde 50 yayın sunmaktadır.annual Reviews serisi her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğindedir, Bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar. Elektronik aboneliklerde 4 yıllık bir eski sayı erişimi de sağlanmaktadır. Annual Review yayınları Biomedical Sciences, Physical Sciences, Social Sciences, Economics 4 ana grupta toplanmaktadır. 6-ASCE Online Research Library İÇERİK: ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsamında ; - 33 adet ASCE Dergisinin 1983'ten günümüze tum sayıları, yılından günümüze dek olan ve sayıları 190'ı geçen ASCE tutanakları bulunmaktadır. 315 ASCE Proceedings 31,000 den fazla teknik makale içerir. ASCE Online Research Library, insaat mühendisliği konusunda en önemli dergileri kapsayan bir veritabanıdır. 7. Association for Computing Machinery (ACM) 2012 Yeni Abone İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır yer almaktadır: 8-ASTM Digital Library İÇERİK:ASTM Dijital kütüphanesi 140 ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir. ASTM Dijital Kütüphanesi; 8 ASTM dergisi,1500 in üzerinde sempozyum kitabı,117 Elkitabı, monograf ve data setlerini içermektedir. 9- ASTM Standarts İÇERİK:ASTM Standarts çeşitli konularda tam metin standart a sağlamaktadır. 20/36

24 10-AVERY Index İÇERİK:1934'ten beri mimarinin tarihi ve mimari uygulamalar, peyzaj mimarisi, şehir planlama,arkeoloji, tarihi yerleri koruma ve iç tasarım ve dekorasyon gibi konularla ilgili mimari ve tasarım ile ilgili dergi makalelerinin bibliyografik indekslerini sunmaktadır 11- Beck Online İÇERİK : Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online,Alman Hukuku ile ilgili yasalara,yargı kararlarına,içtihatlara,dergi ve kitaplar içeren tam metin veritabanıdır. 12-Britannica Online İÇERİK:1768'den beri yayinlanan Encyclopaedia Britannica'nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.britannica editörleri tarafından seçilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiş Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır. 13- BMJ Journals Online İÇERİK :Dünyada Alanında Lider "GUT,HEART, THORAX"gibi dergilerin yeraldığı BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir. 14-Cambridge University Press İÇERİK: Fen bilimleri mühendislik mimarlık sosyal ve beşeri bilimler ekonomi siyaset tıp eczacılık vb. konularda tam metin 280 dergisine erişim sağlanmaktadır. 15-Clinics of North America İÇERİK:Clinics of North America Serilerinin 55 dergisine abone olunmuştur.her bir Clinics dergisi, belli bir uzmanlık ya da alt uzmanlık dalı üzerine, uzmanların değerlendirmelerini sunmaktadır.erişim MD Consult Üzerinden sağlanmaktadır. 16-Cochrane İÇERİK :Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendiren veritabanıdır.cochrane, her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler 17-Design and Applied Arts Index (DAAI) İÇERİK: Design and Applied Arts Index (DAAI), 1973'ten itibaren tasarım ve uygulamalı sanatlarla ilgili süreli yayınlarda yayınlanan makaleler, haber öğeleri ve incelemelerin özetlerini ve bibliyografik kayıtlarını içeren öncü bir kaynaktır. Dünyanın her tarafından öğrenciler, 21/36

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ) 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ODTÜ 2011 Đdare Faaliyet Raporu

ODTÜ 2011 Đdare Faaliyet Raporu YÖNETĐCĐ SUNUMU Lisans eğitiminde örnek alınan kalite düzeyine ek olarak, yüksek lisans ve doktora eğitiminde gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizde öncü üniversite haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı