İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8 Yönetim organ üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 1.9 Hesap Dönemi İçerisindeki Hisse Devirleri 2 Organizasyon Yaps 3 Şirketin Araştrma Ve Geliştirme Çalşmalar 4 Şirket Faaliyetleri Ve Önemli Gelişmeler Ylna ait Yatrmlar Yl İçerisinde Yaplan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açklamalar 4.3 Şirket Aleyhine Açlan Davalar 4.4 Yl İçerisinde Yaplan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantlarna İlişkin Bilgiler 4.5 Bilgi Teknolojileri 5 Finansal Durum 5.1 Finansal Performans Sonuçlar 5.2 Kayp/kaçak elektrikle mücadele 6 Riskler ve Yönetim Organnn Değerlendirmesi 1

3 Sn. Kazm TÜRKER in Mesaj; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde faaliyet gösteren VANGÖLÜ EDAŞ, Türkerler Holding tarafndan tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlğ ndan 30 yl süre ile devralnmştr. Görev ve sorumluluk alannda 4 il, 27 ilçe ve 2703 köy ve mezrada yaklaşk müşterimize hizmet veren Şirketimiz, kaliteli ve kesintisiz enerjiyi tüm müşterilerine ulaştrmay şiar edinmiştir. Şirketin özelleştirilmesi ile birlikte teknik ve ekonomik ömrünü yitiren tesislerin yenilenmesi ve iyileştirilmesi çalşmalarna başlanarak, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Müşteri Bilgi Sistemi, Arza Yönetim Merkezi gibi sektörün ihtiyac olan teknolojik alt ve üst yap projelerini yatrm program dahilinde gerçekleştirmekteyiz. Ülke ortalamasnn çok üzerinde kayp ve kaçak elektrik tüketimi olan bölgede, özelleştirmeden sonra miktarn düşmesine rağmen yine de istenilen seviyeye ulaşamamştr. Kayp kaçağn makul seviyelere düşürülmesi için; sayaç ve panolarn değişimi gibi faaliyetlerin yan sra oluşturduğumuz uzman ekiplerimiz ile sorumlu olduğumuz bölgenin tamamnda kayp ve kaçak elektrik kullanmna dair taramalar yaplmaktadr. Müşterilerimizin 2013 yl öncesinde tahakkuk etmiş fatura borçlarna faiz aff uygulamasn başlattk. Bu uygulama ile faiz alacağndan feragat ederek halkmz borç yükünden kurtarmak ve bölge halk ile temiz bir sayfa açmak istemekteyiz. Ayrca Türkerler Holding olarak hizmet verdiğimiz her bölgede Sosyal Sorumluluk Projeleri ne yönelik çalşmalara ağrlk vermekteyiz. VANGÖLÜ EDAŞ n sorumluluk snrlar içerisinde kalan yerlerde de sosyal hayat rahatlatacak ve bölge halkna avantaj sağlayacak projelerimizi önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bölgenin en büyük sorunlarndan işsizliğin çözümü noktasnda yaplan işe almlarla çoğunluğu bölgeden istihdam edilen alannda uzman ve deneyimli personel ile en çok istihdam sağlayan Şirket konumuna gelmiş bulunmaktayz. Kş şartlarnn en çetin geçtiği coğrafyada, dağnk yerleşimin yaygn olduğu arazi şartlarnda, elektrik dağtm işini yüklenmenin zorluğunun farknda; yetişmiş iş gücü ve teknolojik yatrmlarmz ile bu güçlüğü aşacak güce sahibiz. Bizler halkmz ile el birliği içerisinde bu zor görevi yerine getireceğimize inanyoruz. 2

4 1) GENEL BİLGİLER 1.1 ) Hakkmzda: Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarihli ve 2004/22 sayl Karar ile özelleştirme kapsam ve programna alnan Şirketimizin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun tarih 7-85 sayl Karar gereği tarihi itibariyle Van, Bitlis, Muş, Hakkari Elektrik Dağtm Müesseselerini devralan, sermayesinin tamam TEDAŞ'a ait buluna Van gölü Elektrik Dağtm Anonim Şirketi kurularak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 6258 sayl nüshasnda ilan ve tescil olunmuştur tarihi itibariyle 4628 Sayl Elektrik Piyasas Kanunu gereğince VANGÖLÜ EDAŞ ve VANGÖLÜ EPSAŞ ad altnda iki ayr şirket olarak görevlerini sürdürmektedirler. T.C. Başbakanlk Özelleştirme İdaresi Başkanlğ'nca, 4046 sayl Kanun hükümleri çerçevesinde Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş.'nin %100 oranndaki hissesi, blok olarak, satş yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çklmş; tarihinde, 118 milyon dolarlk teklifle kazanan Türkerler Grubu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafndan da onay verilmiş ve Türkerler Grubu şirket yönetimini devralmştr. Vangölü Elektrik Dağtm Anonim Şirketi'nin devir töreni, tarihinde Van'da gerçekleştirilmiştir. Vangölü EDAŞ görev ve sorumluluk bölgesinde aboneye hizmet verirken, Türkiye'nin toplam dağtlan enerji miktarnn 2014 yl sonu itibariyle %5,3 ünü kapsayan kwh'lik enerjiyi Lisans kapsamndaki bölgede dağtmaktadr. 3

5 1.2) Vizyon-Misyon Vizyonumuz Türkerler Grubunun, 1993 ylndan beri biriktirdiği tecrübelerinden güç alarak, bölgesel yaps itibariyle Türkiye nin elektrik enerjisi sektörünün ve genel piyasa ve tarife yapsnn belirleyicilerinden biri olan Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş yi sektördeki değişim ve gelişimleri de dikkate alarak Türkiye de liderliğe ve dünya şirketleri seviyesine taşmak, işinde yetkin çalşanlar ile her türlü teknolojiyi verimli şekilde kullanarak kaliteli ve kesintisiz şekilde elektrik dağtmn gerçekleştirmektir. Misyonumuz Başarnn; dürüstlük, vizyonerlik, kararllk, çalşkanlk ve cesur olmakla yakalanacağ inancyla, Elektrik Dağtm Sisteminde, bölgemizde sağlayacak olduğumuz kesintisiz ve kaliteli hizmet ile bölgemize katacağmz değeri sürekli arttrmak, insan ve çevre bilinci ile iş ve işçi sağlğ ve güvenliğini ön planda tutarak çağdaş teknolojileri de kullanp sürekli hale getirmektir 4

6 1.3) Hesap Dönemi ) Ticaret Ünvan, Ticaret Sicili Ticaret Ünvan : Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş. Ticaret Sicil No : 7686 Mersis No : ) Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi Sermayesi : ,00 TL Toplam Hisse Adedi : ) Ortaklk Yaps Ortaklk Yaps : Vangölü Enerji Yatrm A.Ş. % ) Yönetim Organ ve Yönetici Bilgileri Yönetim Organ: Yönetim Kurulu YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler: Türkerler Holding A.Ş ve Adna Harekete Gerçek Kişi Kazm TÜRKER - Yönetim Kurulu Başkan Osman AKYOL - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Koordinatör Ali AYDIN - Yönetim Kurulu Üye - Direktör Zafer TURUT - Yönetim Kurulu Üye - Şirket Müdürü Fehmi KIYAK - Hukuk Müşaviri Personel Says:677 5

7 1.8 ) Yönetim organ üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ÖDEME TÜRÜ TOPLAM NET Maaş ,46 Genel Toplam ,46 VEDAŞ PERSONEL EĞİTİM DURUMU EĞİTİM DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM İLKOKUL ORTAOKUL İLKÖĞRETİM LİSE TEKNİK LİSE YIL YÜKSEK ÖĞRENİM YIL YÜKSEK ÖĞRENİM YÜKSEK LİSANS TOPLAM Grafik Başlğ KADIN ERKEK TOPLAM 6

8 VEDAŞ PERSONEL YAŞ DAĞILIMI YAŞ ARALIĞI KADIN ERKEK TOPLAM 20 ve alt TOPLAM VEDAŞ PERSONEL YAŞ DAĞILIMI ve alt TOPLAM 7

9 8 2) ORGANİZASYON YAPISI

10 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş olarak kayp-kaçak ile mücadele kapsamnda çalşmalar yaplmaktadr ve bilindik yöntemlerin haricinde farkl çözüm yollar denenmektedir. Bu bağlamda 2014 yl içerisinde Van ili Gevaş ilçesindeki tüm abonelerin sayaçlar, uzaktan açma-kesme ve okuma yaplabilen ve elektrik hatlar üzerinden haberleşen PLC teknolojisi kullanlarak AR-GE projesi yaplmştr. EPDK tarafndan da onaylanmş olan bu proje, AR-GE projesi kapsamnda değerlendirilmiştir. Bu proje ile alçak gerilim tarafnda abone baznda uzaktan okuma, açma-kesme yaplabilmesi için elektrik hatt üzerinden haberleşilebilen (PLC Teknolojisi) sistemleri yaplacaktr. Bu proje sonucunda Gevaş ilçesindeki kayp kaçak oranlarnn 1 yl takibi yaplacak ve bu sürenin sonunda projenin fayda-maliyet analizi yaplacaktr. Ayrca teknik kayplarla ilgili olarak mevcut şebekedeki trafolarn primer ve sekönder ölçü sistemi konularak trafolarn ve hatlarn reel teknik kayplar ölçülmeye çalşlmaktadr. Bu ölçümler sonucunda teknik kayplarn yüksek olduğu yerlere yatrm önceliği verilmektedir. Ayrca çok yüksek kayptaki trafolarn da değişimi yaplmaktadr. Bu kapsamda yaplan bakmlar sonras ölçümlerde nominal kayplar üç-dört kat daha fazla olan trafolardan 8 adedi de hurdaya ayrlmştr. Elektrik kesintilerinin mevzuatlarda belirlenen süreler içerisinde kalmas ve dağtm kalitesinin sağlanmas, izlenmesi, yatrm ve bakm planlamalarnn yaplmas ve snrl olan şirket kaynaklarnn verimli kullanmnn sağlamak için uzaktan kumanda edilebilir bir dağtm şebekesi kurmak amacyla CBS ve SCADA projesi çalşmalarna başlanmştr. Bu kapsamda projenin ön aşamas olan elektromekanik rölelerin % 70 i dijital elektronik rölelerle değiştirilmiştir. Bu projenin hayata geçirilmesi ile işletmenin gerçek zamanl olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, EPDK nn belirlediği hedeflere ulaşlmas, teknik kayplarn azaltlmas, şebekenin verimli bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. 9

11 Elektrik Dağtm Ve Perakende Satşna İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği nin beşinci bölümünde yer alan teknik kalite ölçümlerinin yaplabilmesi amacyla 50 adet A snf ölçüm yapabilen güç kalitesi ölçü analizörü tedarik edilmiş ve saha montajlar yaplmştr. Bu ölçümler sonucunda şebekedeki problemler izlenerek anlk çözüm üretilmektedir adet dağtm transformatörünün genel tüketim sayaçlar ve sokak sayaçlar yenilenmekte olup, ölçü devreleri onarlmş ve uzaktan sayaç okuma sistemi (OSOS) kurulmaktadr. Ayrca fotosel rölelerin yerine, elektronik astronomik zaman röleleriyle değişimi gibi çalşmalar yaplarak aydnlatma şebekelerin kontrolü tamamen akll şebekeye dönüştürülmesi faaliyetleri devam etmektedir. Trafo Merkezi fiderlerinin yan sra ilçeler aras enerji alşverişi yaplan dağtm merkezlerine enerji analizörü montaj yaplarak ilçe tüketimleri anlk olarak izlenmekte olup, İlçe baznda anlk kayp kaçak ölçümü için çalşmalar yaplmaktadr. 10

12 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1 ) 2014 Ylna Ait Yatrmlar Gerçekleşen Yatrmlar 2014 yl 1 Transformatör Gücü (kva) OG ENH Hatt (km) 274,681 3 Şehir Şebekesi AG Yeralt (km) 45,072 4 Şehir Şebekesi OG Yeralt (km) 26,208 5 Şehir Şebekesi AG Havai (km) 392,384 6 Şehir Şebekesi OG Havai (km) 47,272 7 Köy Şebekesi AG (km) 1211,694 8 Köy Şebekesi OG (km) 65, yl içerisinde şebekemizin gerek ömrünü doldurmas gerekse deprem nedeniyle aldğ zararlardan dolay, müşterilerimize daha kaliteli enerji sunmak amacyla, birçok bölgede şebekelerimiz yenilenmiştir. Onayl yatrm planmz TL olmasna rağmen ,90 TL tutarnda yatrm gerçekleştirilmiştir.(2010 fiyatlar ile) Bu tutar cari dönem fiyatlar ile ,58 TL ye karşlk gelmektedir kva kurulu gücünde trafo ve 413,6 km OG, 1.649,2 km AG hattmz yenilenmiş ve şebekemize tesis edilmiştir. 11

13 4.2 ) Hesap Dönemi İçerisinde Yaplan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açklamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ na ait Denetime ilişkin yönetmelik ve tebliğin 13 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete de yaymlanmasnn ardndan Şirketimiz Bakanlk yetkililerince tarihleri arasnda 2013 yl faaliyetleri ile ilgili olarak denetlenmiştir. Şirketimizin yllk kurumlar vergisi tasdiki kapsamnda BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafndan rutin hesap denetimleri yaplmştr. 4.3 ) Şirket Aleyhine Açlan Davalar MAHKEMESİ : Ankara 15. Asliye Ticaret Mahkemesi DOSYA NO : 2011/366 E. DAVACI : Gemsan Elektrik Makine Turizm San. ve Tic. A.Ş. DAVA MİKTARI : ,05 TL DAVALILAR : 1-Türkiye Elektrik Dağtm A.Ş. 2-Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş. D. KONUSU : tarihli Van İli Taahhütlü Tahakkuk ve Tahsilat Arttrma ve Kaçağ Önleme Hizmet Alm Sözleşmesi Sözleşmenin haksz olarak feshedildiği iddiasyla irad kaydedilen bedeller ile uğranlan zararn faizi ile birlikte tazmini talebinden ibarettir. AÇIKLAMLAR : Davann aleyhimize sonuçlanmas durumunda son bilirkişi raporuna göre ,72 TL'nin tarihinden günümüze kadar itibaren işlemiş faizi ile birlikte tahmini olarak 10 Milyon TL bedel ödenmesi söz konusu olabilecektir. 12

14 4.4 ) Y l İçerisinde Yap lan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplant lar na İlişkin Bilgiler 13

15 14

16 15

17 4.5 ) Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri, Şirketimizin bilgisayar, ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir. Bilgi Teknolojileri en güncel teknolojileri takip ederek, tüm personel çalşmalarnda optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Tüm kullanclarna en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte, şirketimizin tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazlm, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadr. Bilgi Teknolojileri sorumluluğunda sunulan internet ve web hizmetleri ile şirketimizin yurt içi ve dşna tantm en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiğimiz projelerle, bakm ve teknik servis hizmetleri ile şirketimiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, idari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasna da büyük katk sağlamaktadr. Verilen hizmetlerin kalite ve verimini arttrmak amacyla yürütülen ve geliştirmeye çalşlan faaliyetlerimiz ana hatlar ile şunlardr; 16 Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak şirketimiz birimleri arasnda koordinasyon ve işbirliği esaslarn belirlemek, Şirketimizin tüm birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamnda, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakm ve onarmlarna ilişkin şirketimiz tarafn dan belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakm ve onarm işlerini yapmak veya yaptrmak, Bilgisayar ağnn sağlkl ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulmas. Şirketimizin tüm birim ve işletmelerinde internet üzerinden bilgi paylaşm, bilgi toplama, yaynlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalşmalar yapmak ve uygulamak, Arzal cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak Birimler aras gerekli olduğunda teknik destek sağlamak Şirketin işleyişi ile karar verme mekanizmalarna şeffaflk ve hz kazandrmak Şirketimizin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikalar oluşturmak, geliştirmek ve şirket çalşanlarna ile yüklenicilere bunlar duyurmak, Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabanc kaynaklardan günceli takip etmek. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunlarn şirket bünyesine aktarm konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, Şirketin görev alanna giren konularda ulusal ve uluslararas kapsamda, sistemler aras çevrim içi ve çevrim dş veri akş ve koordinasyonu sağlamak,

18 Projeleri geliştirmek, işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yaplacak projelere yardmc olmak ve koordinasyonu sağlamak, Teknik ve idari işlemlerde yazlmlar araclğ ve teknolojik aygtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu İhtiyaç duyulan teknolojik bilişim ürünlerinin toplu almlar için ihale şartnamelerinin oluşturulmas BT Alt Yapisi WAN altyapsnn konsolide edilmesine paralel, VEDAŞ n kendisine ait DataCenter iki fazl olarak yüksek güvenilirlikte, kesintisiz çalşan, yedekli ve ölçeklenebilir bir donanm altyaps (server, veri depolama ve yedekleme sistemleri) kurulmas planlanmştr. İlk faz devre alnmştr. İkinci faz için çalşmalar devam etmektedir. Maliyet avantaj yaratmak amacyla, her bir İl Merkezinde Dağtk Yapda DataCenter kurmak yerine, tek bir noktadan yönetilen merkezileştirilmiş DataCenter yaps kurmuştur. Özelleşme öncesi İl müdürlüklerindeki BT alt yaps şirket merkezine alnarak test alt yaps olarak ayrca değerlendirilmiştir. Van şirket müdürlük DataCenter, VEDAŞ İl Merkezleri ve lokasyonlar için merkez lokasyon olarak kullanlacaktr. Herhangi bir felaket annda hizmetin kesintiye uğramamas verilerin kaybolmamas adna Felaket Kurtarma Merkezi olarak Ankara Genel Müdürlüğe gerekli teknolojik alt yap kurulumlar ve testleri yaplmştr. Projemizin ilk faznda müşteri datalar anlk olarak bir kopyas Ankara FKM de depolanmaktadr. İkinci faz ile RTO ve RPO sürelerini minimuma indirip tüm yap FKM den ayağa kaldrlmas planlanmştr. Elektrik altyaps hem veri merkezi içerisinde hem de ana besleme düzeyinde yedeklenmiş durumdadr. Problem anlarnda otomatik devreye girecek kesintisiz güç kaynaklar ve jeneratör sistemleri tesis edilmiştir. Ortam iklimlendirmesi yedekli olarak sağlanmaktadr. 17

19 Bilgi İşlem Departman yaptğ faaliyetler ile Vangölü Elektrik Dağtm AŞ nin yürütülen iş ve işlemlerin annda erişilebilir, kolay yönetilebilir ve her türlü analize imkân tanyan standart bir yapya kavuşturulmas, bilgi ve iletişim teknolojisi alannda kaynak israfn azaltmak amacyla, şirketimiz bünyesinde mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yazlm projelerinin bütünleştirilmesi, kağt üzerinde yaplan işlemlerin elektronik ortama aktarlmasyla zaman, işgücü ve krtasiye harcamalarndan tasarruf sağlanmas, kurumsal hafzann oluşturulmas, müşteri odakl hizmetlerin elektronik ortamda sunulmas ile müşteri memnuniyetinin arttrlmasn kurum kültürüne yerleştirmeyi ilke edinmiştir. Departmanmz şirketin teknoloji dönüşümünde üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için yeni projelerin üretilmesinde ve bu projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesinin önemli olduğunun bilincini taşmaktadr. Ayrca departmanmz görev alanna giren konularda zayf yanlarn iyi yetişmiş personel ile birlikte IT alanndaki gelişmeleri yakndan takip ederek aşabilecektir. 18

20 Bilgi İşlem personelin eğitim durumlarnn dağlm aşağdaki grafikte belirtilmektedir: Kadrosu Çalşan Personel Says Bilgi Teknolojileri 1 Müdürü Bilgi İşlem 1 Müdürü Sistem destek 1 uzman Sistem & 1 Network Uzman Sistem Destek 3 Sorumlusu Sistem Destek 2 Personeli Toplam 9 19

21 5. FİNANSAL DURUM 5.1 ) Finansal Performans Sonuçlar 20

22 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş. Yönetim Kuruluna, Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş. nin (Şirket) 31 Aralk 2014 tarihli finansal durum tablosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar, özkaynak değişim tablosu ve nakit akm tablosu ile önemli muhasebe politikalarn özetleyen dipnotlar ve diğer açklayc notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarn denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Şirket yönetimi; finansal tablolarn (KGK) tarafndan yaymlanan genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarna, Enerji Piyasasnda Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağmsz Denetim Kuruluşlarna Denetletmesi konusundaki mevzuata ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ne (MSUGT) uygun olarak hazrlanmasndan ve hata veya hile kaynakl önemli yanlşlk içermeyen finansal tablolarn hazrlanmasn sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağmsz Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptğmz bağmsz denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakknda görüş vermektir. Yaptğmz bağmsz denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yaymlanan Türkiye Denetim Standartlarnn bir parças olan Bağmsz Denetim Standartlarna uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasn ve bağmsz denetimin, finansal tablolarn önemli yanlşlk içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağmsz denetim, finansal tablolardaki tutar ve açklamalar hakknda denetim kant elde etmek amacyla denetim prosedürlerinin uygulanmasn içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakl önemli yanlşlk risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağmsz denetçinin mesleki muhakemesine dayanr. Bağmsz denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacyla, işletmenin finansal tablolarnn hazrlanmasyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amac taşmaz. Bağmsz denetim, bir bütün olarak finansal tablolarn sunumunun değerlendirilmesinin yan sra, işletme yönetimi tarafndan kullanlan muhasebe politikalarnn uygunluğunun ve yaplan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadğnn değerlendirilmesini de içerir. Bağmsz denetim srasnda elde ettiğimiz bağmsz denetim kantlarnn, görüşümüzün oluşturulmas için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanyoruz. Görüş Görüşümüze göre, Şirket in 31 Aralk 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, KGK tarafndan yaymlanan muhasebe standartlar ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ne (MSUGT) uygun olarak hazrlanmştr. İstanbul, 30 / 04 / 2015 DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 21

23 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) AKTİF (VARLIKLAR) A - HAZIR DEĞERLER ) Kasa ) Bankalar B - MENKUL KIYMETLER C - TİCARİ ALACAKLAR ) Alclar ) Verilen Depozito ve Teminatlar ) Diğer Ticari Alacaklar ) Şüpheli Ticari Alacaklar ) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşlğ (-) ( ) -- D - DİĞER ALACAKLAR ) Diğer Alacaklar ) Personelden Alacaklar ) Diğer Çeşitli Alacaklar ) Şüpheli Diğer Alacaklar ) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşlğ (-) (8.017) -- E - STOKLAR ) İlk Madde ve Malzeme ) Diğer Stoklar ) Verilen Sipariş Avanslar F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI ) Gelecek Aylara Ait Giderler ) Gelir Tahakkuklar H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ) Devreden KDV ) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ) İş Avanslar ) Diğer Çeşitli Dönem Varlklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI A - TİCARİ ALACAKLAR B - DİĞER ALACAKLAR C - MALİ DURAN VARLIKLAR D - MADDİ DURAN VARLIKLAR ) Yaplmakta Olan Yatrmlar ) Verilen Avanslar E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ) Haklar ) Özel Maliyetler ) Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI H - DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

24 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) PASİF A- MALİ BORÇLAR ) Banka Kredileri B- TİCARİ BORÇLAR ) Satclar ) Alnan Depozito ve Teminatlar ) Diğer Ticari Borçlar C- DİĞER BORÇLAR ) Diğer Borçlar ) Personele Borçlar ) Diğer Çeşitli Borçlar D- ALINAN AVANSLAR ) Alnan Sipariş Avanslar E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ) Ödenecek Vergi ve Fonlar ) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ) Diğer Yükümlülükler G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKL ) Gider Tahakkuklar I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI A- MALİ BORÇLAR B- TİCARİ BORÇLAR ) Alnan Depozito ve Teminatlar C- DİĞER BORÇLAR D- ALINAN AVANSLAR E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ) Kdem Tazminat Karşlklar F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI A- ÖDENMİŞ SERMAYE ) Sermaye B- SERMAYE YEDEKLERİ ) Diğer Sermaye Yedekleri C- KAR YEDEKLERİ ) Yasal Yedekler ) Olağanüstü Yedekler D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ( ) ( ) F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ( ) ( ) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

25 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DÖNEMİ KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) A - BRÜT SATIŞLAR ) Yurt İçi Satşlar ) Yurt Dş Satşlar ) Diğer Gelirler B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ) Satştan İadeler (-) ) Satştan İskontolar (-) ) Diğer İndirimler (-) C - NET SATIŞLAR D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) 1) Satlan Mamüller Maliyeti (-) ) Satlan Ticari Mallar Maliyeti (-) ( ) ( ) 3) Satlan Hizmet Maliyeti (-) ( ) ( ) 4) Diğer Satşlarn Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ( ) ( ) E - FAALİYET GİDERLERİ (-) ) Araştrma ve Geliştirme Giderleri (-) ) Pazarlama, Satş ve Dağtm Giderleri (-) ) Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VE ZARARI ( ) ( ) F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ) Faiz Gelirleri ) Kambiyo Karlar ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (- ) ) Karşlk Giderleri (-) ) Menkul Kymet Satş Zarar (-) ) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ) Ksa Vadeli Borçlanma Gideri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ( ) ( ) I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ) Önceki Dönem Gelir ve Karlar ) Diğer Olağandş Gelir ve Karlar J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) ) Diğer Olağandş Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI ( ) ( ) K- DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞER YASAL YÜK. KARŞILIKL. (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( ) ( ) 24

26 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ Satşlardan Elde Edilen Nakit a) Net Satşlar b) Ticari Alacaklardaki Azalşlar c) Ticari Alacaklardaki Artşlar (-) ( ) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolay Sağlanan Nakit Olağandş Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklardaki Artşlardan Sağlanan Nakit b) Alnan Krediler Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklardaki Artşlardan Sağlanan Nakit 8- Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çkşlar a) Satşlarn Maliyeti b) Stoklardaki Artşlar c) Ticari Borçlardaki (Almlardan Kaynaklanan) Azalşlar d) Ticari Borçlardaki (Almlardan Kaynaklanan) Artşlar (-) ( ) -- e) Amortisman ve Nakit Çkş Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalşlar (-) -- ( ) 2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çkşlar a) Araştrma ve Geliştirme Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri Diğer Faatliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çkşlar a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Finansman Giderlerinden Dolay Nakit Çkşlar Olağandş Gider ve Zararlardan Dolay Nakit Çkşlar a) Olağandş Gider ve Zararlar Duran Varlk Yatrmlarna İlişkin Nakit Çkşlar Ksa Vadeli Yabanc Kaynak Ödemeleri (Almlarla İlgili Olmayan) 8- Uzun Vadeli Yabanc Kaynak Ödemeleri (Almlarla İlgili Olmayan 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri ÖdenenTemettüler 11- Diğer Nakit Çkşlar D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A + B - C) E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B - C) ( ) ( ) 25

27 5.2 Kayp/kaçak elektrikle mücadele İL ADI ALINAN ENERJİ (kwh) SATILAN ENERJİ (kwh) 2013 YILI 2014 YILI 2013 KAYIP- ALINAN ENERJİ (kwh) SATILAN ENERJİ (kwh) KAÇAK % KAÇAK % BİTLİS , ,28 HAKKARİ , ,91 MUŞ , ,96 VAN , ,83 TOPLAM , ,02 NOT: ALINAN VE SATILAN ENERJİYE SERBEST TÜKETİCİLERE NAKLEDİLEN ENERJİ (kwh) DAHİL 1 NOLU BAĞLANTI HARİÇTİR KAYIP- 26

28 İL ADI BİTLİS HAKKARİ MUŞ VAN TOPLAM 2013 YILI SONU 2014 YILI SONU ARTIŞ % , , , , , BİTLİS HAKKARİ MUŞ VAN TOPLAM 2013 YILI SONU 2014 YILI SONU 27

29 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ Şirketimizin karş karşya bulunduğu risklerin tanmlanmas ve tespiti çalşmalar ile bu şekilde tespit edilen olas risklerin denetim altnda tutulmas ve azaltlmasna yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile birim yöneticileri ve danşmanlarnn koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu risklerin tespit edilmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesi için zaman zaman şirket üst yönetimi, birim yöneticileri ve yeminli mali müşavir danşmanmzn katlmyla değerlendirme toplantlar yaplmakta ve riskler sürekli izlenmektedir. 28

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

01 2010 Faaliyet Raporu

01 2010 Faaliyet Raporu 01 2010 Faaliyet Raporu 1 2010 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER KURUMSAL PROFİL 4 CARDIF SİGORTA NIN STRATEJİSİ 5 ORTAKLIK YAPISI 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 ÜST YÖNETİMİN MESAJI 7 YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Zorlu Holding A.Ş. değerli ortakları, Zorlu Grubu şirketleri arasında koordinasyon sağlanması, finans yönetimi, sevk ve idare hizmetlerinin Holding olarak gruba verilmesi

Detaylı

COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 1. 2012 Faaliyet Raporu

COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 1. 2012 Faaliyet Raporu COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 1 2012 Faaliyet Raporu 2 COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ Genel Kurulu na, nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla

Detaylı

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü... 1 Vizyonumuz ve Değerlerimiz... 2 Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Ortaklık Yapımız... 3

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KPMG Akis

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mayıs 2015 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi

Detaylı