ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y. Lisans Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora/S.Yeterlik/ Odyoloji ve Konuşma Tıpta Uzmanlık Bozuklukları İstanbul Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Odyoloji Hacettepe Üniversitesi 3 Mayıs 2012 Doçent Odyoloji Hacettepe Üniversitesi 11 Aralık Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Tinnituslu Hastalarda Otoakustik Emisyon Cevaplarının Araştırılması Danışman: Prof.Dr.Erol Belgin 7. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Kekeme Çocuklarda Larengeal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Danışman: Prof.Dr. Erol Belgin 1

2 8. Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğr.Gör Hacetttepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Yar.Doç. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Doçent Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi ABD Danışman olarak Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Türkçe fonemlerin ünlü-ünsüz kombinasyonlarında nazalite değerlendirilmeleri (Öğrenci Adı: Elif Tuğba Saraç; Diğer Danışman: Prof.Dr.Soner Özkan, Yıl: 2010, tamamlandı) 2. Türkçe Konuşan okul öncesi çocuklarda konuşma akıcılığının değerlendirilmesi (Öğrenci Adı: Şule Demirsöz; Diğer Danışman: Prof.Dr.Erol Belgin, Yıl: 2012, tamamlandı) 3. Oksilaplatin Tedavisi alan bireylerin fasyal sinir fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Öğrenci Adı: Öznur Yiğit Duran; Diğer Danışman: Prof.Dr.Erol Belgin, tamamlandı) 10. Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, M.E., Çok Amaçlı Salonların Akustik, Elektroakustik ve Işık Düzeninin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi. Araştırmacı. 2. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A. Türk Tabipleri Birliği Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine olan Etkileri. Danışman 3. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A., Türkyılmaz, D., Öztürk, B. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Ulusal Yenidoğan işitme Taraması Projesi. Danışman 2

3 4. Akyol U, Atas, A., Özcebe, E., Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk Sağlığına Yaklaşmı Pratik Rehber El Kitabı geliştirilmesi çalıştayı (03-07 Ekim 2005). Danışman. 5. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, ME., Atas, A., Karabulut, E., Kekeme Çocuklarda Larengeal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Tez Projesi (07T ) Araştırmacı. 6. Özkan, S., Ciğer, S., Kulak Kayıkcı, M.E., Akan, S., Hawley ve Essix Pekiştirme Apareylerinin Türkçe Fonemlerin Artikülasyonu Üzerine Etkileri (08A101014) Araştırmacı. 7. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitim Destek Programı hazırlama özel ihtisas komisyon üyesi, 2008, Ankara. 8. Kulak Kayıkcı, ME, Turhan B, Aksu Yıldırım S. Hacettepe Üniversitesi Erasmus Programında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi. (Proje No. 490)Proje Yürütücüsü 9. Hipermed (High Performance Telemedicine Platform) Projesi nde danışmanlık 11. İdari Görevler : 1. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Koordinatörlüğü ( Eğitim Öğretim Dönemi) 2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Leonardo da Vinci Programı Koordinatörlüğü ( Eğitim-Öğretim Dönemi) 3. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Akademik Danışmanlık- ECTS/AKTS Koordinatörlüğü (2005-devam ediyor) 4. Hacettepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) üyesi (2011- devam ediyor) 5. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı (14 Mayıs Aralık 2012) 6. Hacettepe Üniversitesi Diploma Eki Koordinatörü (2012-devam ediyor) 7. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Kasım devam ediyor) 3

4 12. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Fizyoterapistler Derneği Odyoloji,Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği American Speech-Hearing Association (ASHA) 13. Ödüller : 1. Hacettepe Üniversitesi Senatosu Araştırma Grubu Başarı Ödülü Neonatal İşitme Taraması Çalışma Grubu, 2004, Ankara 2. Gündüz B., Gökdoğan Ç., Özbilen S., Kemaloğlu Y., Beyazıt Y., Kayıkcı ME, Konakçı İ., Konukseven Ö, Öztürk B. Unilateral Sensörinöral işitme kayıplarında işitme cihazı kullanımının etkileri: 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara. Bildiri Ödülü 3. Çalış M, Ekin Ö, Kayıkcı M, İçen M, Süslü N, Özgür F, Damak Onarımı Gerçekleştirilen Olgularda Vomer Flebi Kullanımının Konuşma Sonuçlarına Etkisinin Objektif Kriterlerle Değerlendirilmesi Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim-4 Kasım Antalya. Sözlü Bildiri 1.lik 4. Ekin Ö, Çalış M, Günaydın RÖ, Kayıkcı M, İçen M, Özgür F. Farengeal flep cerrahisinin velofarengeal ünitenin kapanma paternine göre ameliyat öncesi ve sonrası konuşma sonuçlarının objektif kriterler ile değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul. Sözlü Bildiri 1.lik 14. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları(LÜ) Güz OKB 612 Dil ve konuşmanın nörofizyolojik temelleri (LÜ) ODY105 Ses Fiziği&Akustik Prensipler (ÖnL) 4

5 OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) Bahar OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları(LÜ) Güz OKB 623 Dil ve Konuşma Bozuklukları (LÜ) OKB 611 Fonetik (LÜ) OKB 521 Ses Fiziği Akustik Fonetik(LÜ) OKB 743 Konuşma ve Ses Bozukluklarında İleri Teşhis ve Terapi Yöntemleri I Bahar OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) ODY 212 Staj (ÖnL) OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları(LÜ) OKB 521 Ses Fiziği Akustik Fonetik(LÜ) Güz ODY 231 Konuşma Gelişimi(ÖnL) ODY 211 Staj(ÖnL) FTR 351 İşitme ve Konuşma Tedavisi(L) ODY 241 İşitme Cihazları(ÖnL) ODY 152 Kliniğe Giriş (ÖnL) Bahar ODY 212 Staj (ÖnL) OKB 623 Dil ve Konuşma Bozuklukları (LÜ) OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (LÜ) OKB 521 Ses Fiziği Akustik Fonetik (LÜ) Güz ODY 231 Konuşma Gelişimi (ÖnL) ODY 211 Staj (ÖnL) FTR 351 İşitme ve Konuşma Tedavisi (L) ODY 152 Kliniğe Giriş (ÖnL) Bahar ODY 212 Staj (ÖnL) OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) Güz EOD612 dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme yöntemleri ve eğitim (LÜ) ODY 231 Konuşma Gelişimi (ÖnL) 5

6 ODY 211 Staj (ÖnL) ÖnL: Önlisans, L: Lisans, LÜ: Lisansüstü 15. YURTDIŞI DENEYİM 1. The University of Iowa Communication Sciences and Disorders Dpt. Visiting professor, 12 Ağustos-12 Aralık Atlanta Children s Hospital Cleft Lip-Palate and Craniofacial Anomalies Center, klinik gözlemci, Kasım Cincinnati Children s Hospital Speech Pathology Dpt, klinik gözlemci, 10 Haziran- 30 Ağustos ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Özmert, E.N., Yurdakök, K.,Soysal Ş., Kulak-Kayıkcı, ME., Belgin, E., Özmert, E., Laleli, Y., Saraçbaşı, O., Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics, 2005; Vol.51. No.1 s A2. Gocer, C., Eryılmaz, A., Kulak Kayıkcı, ME, Korkmaz, H., Surucu, S., Akmansu, SH, Functional and morphological effects of fotemustine on the auditory system of the rat J Laryngol Otol Jun;122(6): A3. Özmen, OA., Genc, A., Ozmen, S., Kulak Kayıkcı, ME., Sarac, S., Sennaroglu, L., Turan, E. Successive Medical Treatment Versus Watchful Waiting in Chronic Otitis Media with effusion The journal of international advanced otology, 2010; vol 6 No 1, A4. Garabli H, Genc GA, Kulak Kayikci, ME, Turkyilmaz MD, Ozturk B, Karabulut E, Korkmaz A, Belgin E. Hearing screening protocols of babies with hearing loss risk factors in Turkey. The journal of international advanced otology, 2010;vol 6 No 2, A5. Konukseven O, Genc GA, Togay M, Kulak Kayikci, ME, Turkyilmaz D, Ozturk B, Gunduz B. Can automated auditory brainstem response be used as an initial stage 6

7 screening test in newborn hearing screening programs. The journal of international advanced otology, 2010;vol 6 No 2, A6. Kulak Kayıkcı ME, Belgin E. Okul çağı kekeme Türk çocuklarının kekemelik bulguları. Turk Ped Ars. 2010; 45: A7. Tumanova V, Zebrowski P, Throneburg R, Kulak Kayıkcı ME. Articulation rate and its relationship to disfluency type, duration, and temperament in preschool children who stutter. Journal of CommunicationDisorders 2011; 44: A8. İşeri E, İbiloglu A, Aydil U, Gündüz B, Kayıkcı, ME. Stuttering after adenotonsillectomy and ventilation tube insertion. J Otolarygol Head Neck Surg 2011 Dec;40(6):E51-3. A9. Sarac ET, Kulak Kayikci ME, Ozkan S. Nasality evaluation of Turkish phonemes in vowel-consonant combinations. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.2011;75: A10. Kulak Kayıkcı ME, Akan S, Ciger S, Ozkan S. Effects of Hawley retainers on consonants and formant frequencies of vowels. Angle Orthodontist, published online: July 15, Doi: / ; 82(1): A.11. Piştav Akmeşe P, Kulak Kayıkcı ME, Ataş A. Acoustic Characteristics of Turkish speaking children ages between 4 and 11 years old. The journal of international advanced otology, 2012;vol 8 No 3, A12. Genç GA, Konukseven Ö, Bayar Muluk N, Kirkim G, Suren Basar F, Tuncer Ü, Kulak Kayikci M, Bolat H, Topcu C, Turan Dizdar H, Kaynar F, Akar F, Ozdek A, Serbetcioglu B, Belgin E. Features of unilateral hearing loss detected by newborn hearing screening programme in different regions of Turkey Auris Nasus Larynx 40 (2013), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Başar, F., Kulak Kayıkcı, ME, Canatan, D., Tahincioğlu, Z., Genç, A., Yiğit Duran, Ö, Belgin, E., Maternity Anxiety About Neonatal Hearing Screening, NHS 2004, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, May 27-29, 2004, Cernobbio, Italy 7

8 B2.Belgin, E., Genç, A., Başar, F., Kulak Kayıkcı, ME, Canatan, D., Tahincioğlu, Z., Yiğit Duran, Ö., Böke, B., Ulusoy, Ö., Five Years Results of Hacetttepe University Newborn Hearing Screening Program in Turkey, NHS 2004, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, May 27-29, 2004, Cernobbio, Italy B3. Kulak Kayıkcı,M.E., Türkyılmaz, M.D., Genç, A., Başar, F., Fırat, Z., Yiğit Duran, Ö., Ulusoy, Ö., Böke, B., Akyol, U., Belgin, E., Hacettepe University Newborn Hearing Screening Protocols, A Sound Foundation Through Early Amplification, 4-6 November 2004, Chicago, USA B4. Kulak Kayıkcı, M.E., Belgin, E. Research on otoacoustic emission responses in patients suffering from tinnitus, 8th EFAS Congress, 6-9 June 2007, Heidelberg, Almanya B5. Kulak Kayıkcı, ME., Genç, A., Türkyılmaz,D., Öztürk, B., Belgin,E., Akdaş, F., Külekçi, S., Kemaloğlu, Y., Gündüz, B., Şerbetçioğlu, B., Ertürk, B., Bolat, H., Newborn Hearing Screening in Turkey, NHS 2008, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, June 19-21, 2008, Cernobbio, Italy B6. Türkyılmaz,D., Genç, A., Kayıkcı, ME., Öztürk, B., Delikanlı A, Bostan Y, Duran Ö, Tekinalp G, Yurdakök M, Yiğit Ş, Korkmaz A, Belgin,E. Outcomes of Newborn Hearing Screening in University of Hacettepe-Turkey, NHS 2008, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, June 19-21, 2008, Cernobbio, Italy B7. Tumanova V., Zebrowski, P., Throneburg, R., Kayikci, M. Articulatory rate of preschool children who stutter and its relation to disfluency types, duration and temperament, ASHA Convention 2008, Chicago, USA. B8. Başar Süren F, Kırkım G, Gunduz B, Kulak Kayıkcı M, Genc A, Konukseven O, Gökdoğan Ç, Guven AG. Aural Atresia in Newborn Hearing Screening: Multicentric Study in Turkey. NHS 2012 Beyond Newborn Hearing Screening, Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice June 5-7, 2012 Cernobbio, Italy. B9. Genc A, Konukseven O, Kırkım G, Basar Süren F, Tuncer U, Kayikci M, Topcu C, Turan Dizdar H, Kaynar F, Akar F, Kaya S, Coskun H, Bayar Muluk N, Ozdek A, Serbetcioglu B, Belgin E. Demographic Characteristics of Children with Unilateral Hearing Loss: A Multicentric Study in Turkey. NHS 2012 Beyond Newborn Hearing 8

9 Screening, Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice June 5-7, 2012 Cernobbio, Italy. B10. Konukseven O, Genc A, Muluk N, Basar Suren F, Kırkım G, Tuncer U, Kulak Kayıkcı M, Karatas E, Bolat H, Akar F, Dincol I, Yorgun M, Kalcigolu T, Serbetcioglu B, Kiriş M, Belgin E. NHS 2012 Beyond Newborn Hearing Screening, Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice June 5-7, 2012 Cernobbio, Italy B11. Demirsoz, S, Kulak Kayıkcı M, Belgin E.Speech Dysfluency Characteristics of Turkish-Speaking Preschool Children Who Stutter. ASHA Convention 2012, Atlanta, USA. B12. Kulak Kayıkcı M, Olcek C, Yılmaz E, Ozgen B, Tomur E. A 3D Speech Visualization Tool for Turkish Based on MRI. ASHA Convention 2012, Atlanta, USA B13. Kulak Kayıkcı M, Ozgen B. Real-Time Magnetic Resonance Imaging for Articulation of Turkish Vowels. ASHA Convention 2012, Atlanta, USA B14. Kayıkcı ME. Cleft Palate and Speech Therapy ACBID th International Congress, 29 May-2 June 2013, Antalya, Turkey C. Yazılan Ulusal/uluslar arası kitaplar ve/veya kitaplardaki bölümler C1. Sennaroğlu, G., Kulak Kayıkcı, M.E., Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi, Tinnitus, Bölüm 4.19, s , Ed. Koç,C., Güneş Kitabevi, 2004 C2. Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., İşitme Sağlığının İzlemi, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, Ed. Belgin, E., Çalışkan, M., Böl. V.,Nisan 2004, 51-74, Türk Tabibler Birliği C3. Kulak Kayıkcı, M.E., Genç, A., Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, Ed. Belgin, E., Çalışkan, M., Böl. VI.,Nisan 2004, Türk Tabibler Birliği C4. Öztürk, B., Genç, A., Canatan, D., Kayıkcı, M., Belgin, E., İşitme Kayıpları, Bölüm 2, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C5. Canatan, D., Kayıkcı, M., Öztürk, B., Genç, A., Belgin, E., İşitme Kaybının Gelişim Alanları Üzerine Etkisi, Bölüm 3, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, 9

10 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C6. Genç, A., Canatan, D., Kayıkcı, M., Öztürk, B., Belgin, E., İşitme Taraması, Bölüm 6, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C7. Kayıkcı, M., Öztürk, B., Genç, A., Canatan, D., Belgin, E., Odyolojik İleri Tanı, Bölüm 9, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C8. Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. Okul sağlığında izleme-okul sağlığına izlenim, İşitme Sağlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s.26-34,t.c. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, 2008 C9. Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. Okul sağlığında izleme-okul sağlığına izlenim, Konuşma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s , T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, C10. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Özmert, E., Yurdakök, K., Soysal, Ş., KulakKayıkcı, ME., Belgin, E., Özmert, E., Laleli, Y., Ankara da İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinde Okul Başarısızlığına Yol Açan Faktörler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001; 44: D2. Genç, G.A., Başar, F., Kayıkçı, M.E., Türkyılmaz, D., Fırat, Z., Duran, Ö., ulsoy, Ö., Belgin, E., Budak, B, Tekinalp, G., Yurdakök, M., Yiğit, Ş., Korkmaz, Ş., 10

11 Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Bulguları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005, 48: D3. Kulak Kayıkcı ME, Gündüz B, Hayran M, Aksoy S. Correlation between Dizziness Handicap Inventory and Functional Reach Test in patients with dizziness. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010; 21(2):62-67 D4. Aksoy S, İnal Ö, Kulak Kayıkçı ME. Kekeme çocuklarda duyu bütünlüğünün değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010;21(3): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Yalçınkaya F, Sevinç S, Karabağ S, Kulak ME., Sensöri-nöral işitme kayıplı çocukların dil yapılarının, normal işiten çocuklarla karşılaştırılarak incelenmesi, 7.Özel Eğitim Günleri, Kasım 1997 Eskişehir. E2. Kulak Kayıkcı, ME., Serebral Palsi de Konuşma Terapisi, Spastik Çocuklar Günleri II, , İstanbul. E3. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, ME., Kekemelik Terapisinde Müzikal Ritm Metodu, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya. E4. Kulak Kayıkcı, ME., Aksoy, S., Sennaroğlu, G., İşitme cihazı ve Koklear İmplant Kullanan Bireylerin İletişim Performanslarının Değerlendirilmesi, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya. E5. Ataş, A., Kulak Kayıkcı, ME., Belgin, E., Farklı İşitme Cihazlarında Distorsiyon Miktarı İle Uyaran Şiddeti Arasındaki İlişkinin Tespiti, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya E6. Kulak Kayıkcı, ME. CP ye multidisipliner yaklaşım 3, Konuşma Bozuklukları, I.Ulusal Cerebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kasım 2005, The Marmara Oteli, İstanbul E7. İnal, Ö., Kayıkcı, M., Aksoy, S. Kekeme çocuklarda duyu bütünlüğünün değerlendirilmesi, V.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 30 Nisan-2Mayıs 2009, Kuşadası, Türkiye E8. Kulak Kayıkcı ME, Akan S, Ciğer S, Özkan S. Hawley apareyi kullanımının formant frekanslar üzerine etkileri, 11.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ekim 2009 Antakya. 11

12 E9. Esen Aydınlı F, Kulak Kayıkcı ME, Süslü N. Total Larinjektomili Kişilerde Türkçe Ünlülerin Akustik Analizi, 7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 5-7 Mayıs 2013, Kocaeli. E10. Saraç ET, Batuk M, Kulak Kayıkcı ME, Özgür F. Tedavi olan ve olmayan submukoz Damak yarığı Hastalarında Nazalans Değerlerinin Karşılaştırılması, 7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 5-7 Mayıs 2013, Kocaeli. F. Diğer yayınlar : F1. Ulusal Bilimsel Toplantılar F1-1. Belgin, E., Canatan, D., Elmacı, S., Erol, A., Gündüz, B., Kulak, ME., İleri Derecede Sensör-Nöral İşitme Kayıplı Çocuklarda Görme Bozukluklarının Taranması, Uludağ 98 KBB Günleri Pediatrik Otorinolarengoloji, , Uludağ. POSTER F1-2. Aksoy, S., Sennaroğlu, G., Kulak, ME., Canatan, D., Erol, A., Belgin, E., Normal İşiten ve İşitme Engelli Çocuklarda Orta Kulak Hastalıklarının İmpedansmetrik Olarak Karşılaştırılması, Uludağ 98 KBB Günleri Pediatrik Otorinolarengoloji, , Uludağ.. POSTER F1-3. Canatan D, Dündar S, Erol A, Kulak ME, Böke B, Belgin E, Kaya S. Konuşma ve ses bozukluklarında sosyo ekonomik düzey ve cinsiyet etkisinin araştırılması, 25.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 1999, İzmir. POSTER F1-4. Dündar S, Erol A, Kulak ME, Canatan D, Böke B, Belgin E, Kaya S. İşitme ve orta kulak patolojilerinin sosyal çevre, yaş ve cinsiyete göre dağılımının araştırılması, 25.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 1999, İzmir. POSTER F1-5. Tahincioğlu, Z., Kulak Kayıkcı, ME., Aksoy, S., Belgin, E., Kliniğimize Başvuran İleri Yaştaki Bireylerin Odyolojik ve İmpedansmetrik Değerlendirmeleri, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya. POSTER F1-6. Çiprut A, Derinsu U, Kayıkcı M, Sennaroğlu G. İşitme Cihazı Değerlendirme ve Uygulama İlkeleri, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Günleri I, İşitme Cihazları, Haziran 2003, İstanbul. PANELİST 12

13 F1-7. Aksoy S, Tekin Ö, Kulak Kayıkcı ME, Canatan D. Çocuk ve Erişkin Kekemelikte Etyoloji, Temel Tedavi Yöntemleri ve Prognozu Etkileyen Faktörler, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri-I, Kekemelik, Haziran 2004, İnkumu, Bartın. PANELİST F1-8. Çiprut A, Başar F, Kayıkcı M, Kırkım G, Terlemez Ş. Pediatrik Odyoloji- Vaka Sunumları, II.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2004, İstanbul. PANELİST F1-9. Kayıkcı M. Afazide Terapatik Yaklaşımlar, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri III- Afazi- 10 Haziran 2005, Ankara. KONUŞMACI F1-10. Kayıkcı M. Yenidoğan İşitme Taraması, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri IV- Pediatrik Odyoloji-23 Aralık 2005, Ankara. KONUŞMACI F1-11. Genç, A., Türkyılmaz, D., Kayıkçı, M., Yenidoğan İşitme Taramasında Prensipler, III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. KONUŞMACI F1-12. Belgin, E., Kayıkçı, M., Kekemelik, III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. KURS F1-13. Ataş, A., Kayıkçı, M., İmpedansmetre, III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. KURS F1-14. Derinsu, U., Ataş, A., Genç, A., Kayıkcı, M. Otoakustik Emisyon ve Klinik Kullanımı, Odyoloji Konuşma Bozuklukları Seminerleri VI, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 22.Aralık 2006, Ankara. KONUŞMACI/KURS F1-15. Kulak Kayıkcı, ME. Yarık Dudak-Damakta Konuşma Terapisi, Odyoloji Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri X, 19 Aralık 2008, Ankara. KONUŞMACI F1-16. Kayıkcı M, Neden Yenidoğan işitme taraması yapıyoruz? Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri XI, Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması, 5-7 Haziran 2009, Trabzon. KONUŞMACI F1-17. Kulak Kayıkcı, ME. Damak Yarıklı Hastanın Konuşma Becerileri, Dudak- Damak Yarıkları Konseyi Multidisipliner Toplantısı I 27 Mart 2010 Ankara. KONUŞMACI 13

14 F1-18. Kulak Kayıkcı, ME. Damak Yarığı Ameliyatlarından sonra konuşma terapisi, Dudak-Damak Yarıkları Konseyi Multidisipliner Toplantısı I 27 Mart 2010 Ankara. KONUŞMACI F Gündüz B., Gökdoğan Ç., Özbilen S., Kemaloğlu Y., Beyazıt Y., Kayıkcı ME, Konakçı İ., Konukseven Ö, Öztürk B. Unilateral Sensörinöral işitme kayıplarında işitme cihazı kullanımının etkileri, 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara. SERBEST TEBLİĞ F1-20. Kulak Kayıkcı ME. Okul Öncesi Akıcı Konuşma Bozukluklarına Yaklaşım, I.Ulusal otoloji ve nörootoloji kongresi Mayıs 2010 KKTC. KONUŞMACI F1-21. Kulak Kayıkcı ME. Dünyada ve Türkiye de Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Eğitimi, I.Ulusal otoloji ve nörootoloji kongresi Mayıs 2010 KKTC. PANELİST F1-22. Kayıkcı, M. Damak yarıklı çocuklarda konuşma terapisi, V.Ulusal Odyoloji&Konuşma Bozuklukları Kongresi Eylül 2010 İzmir KURS F1-23. Piştav Akmeşe P, Kayıkcı M, Atas A. Türkçe konuşan çocuk seslerinin akustik özelliklerinin belirlenmesi, V.Ulusal Odyoloji&Konuşma Bozuklukları Kongresi Eylül 2010 İzmir. SÖZLÜ BİLDİRİ, tez sunumu. F1-24. Kulak Kayıkcı M. Yenidoğan İşitme Taramasında Kullanılan yöntemler, 7. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu Ekim Bodrum KONFERANS F1-25. Kulak Kayıkcı, ME. Gündüz B, Tuncer Ü. İşitme Cihazları Uygulamaları, Otoloji ve Nörootolaji Derneği Eğitsel Faaliyetleri-V (Orta Kulak Cerrahisi ve Temel Odyoloji), 5-7 Mayıs 2011 Samsun. PANELİST F1-26. Özgür F, Aksu M, Yücel E, Kulak Kayıkcı ME, Atay G. Damak yarıklarına Multidisipliner yaklaşım, VI. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2011 Eskişehir. PANELİST F1-27. Belgin E, Genç A, Kayıkcı M, Kirazlı Ç. Okulöncesi ve okulçağı kekeme çocuklara yaklaşım prensipleri (Benzerlikler ve farklılıklar) VI. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2011 Eskişehir. PANELİST F1-28. Külekçi S, Kırkım G, Akın Şenkal Ö, Küçük A, Gündüz B, Kayıkcı M. Pediatriden geriatriye İşitme Cihazı uygulamaları, Sempozyum V İşitme Cihazı İmplantlar, Ekim 2011 Kuşadası. PANELİST 14

15 F1-29. Kayıkcı, M. İşitsel Nöropati de değerlendirme yöntemleri, 6.Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, Kasım 2011 Adana. KONFERANS F1-30. Kayıkcı, M. Kranyofasyal Anomaliler, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, 2-5 Şubat 2012 Antalya. PANELİST F1-31. Türkyılmaz D, Kayıkcı M, Ataş A, Aksoy S. Fasiyal sinir parazilerinde enog bulguları: retrospektif çalışma. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nisan 2012 Ürgüp, Nevşehir F1-32. Çalış M, Ekin Ö, Kayıkcı M, İçen M, Süslü N, Özgür F, Damak Onarımı Gerçekleştirilen Olgularda Vomer Flebi Kullanımının Konuşma Sonuçlarına Etkisinin Objektif Kriterlerle Değerlendirilmesi Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim-4 Kasım Antalya F1-33. Kulak Kayıkcı ME. Yarık Damak ve Konuşma Terapisi. Dudak Damak Yarıkları Multidispliner Toplantısı. 24 Mart 2013 Konya F1-34. Kayıkcı M. Öğrenciler Açısından Bologna Süreci. Öğrenci ve Sağlık Teknikerleri Gözüyle Mesleki Gelişim Sempozyumu Nisan Ankara F1-35. Kulak Kayıkcı, ME. Nazal Rezonansın Değerlendirilmesi. Prof.Dr. Erdoğan İNAL Onuruna Ses e Yaklaşım Sempozyumu 17 Nisan Ankara F1-36. Kulak Kayıkcı ME. Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Alanında Çalışan Fizyoterapistler İstanbul Bilim Üniversitesi, Fizyoterapistelerin Çalışma Alanları, 15 Mayıs 2013 İstanbul F1-37. Kulak Kayıkcı ME. Baş Yüz Anomalilerini Konuşma Bozuklukları açısından Nasıl Değerlendirelim 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji toplantısı 5-8 Eylül 2013, Gaziantep F1-38. Ekin Ö, Çalış M, Günaydın RÖ, Kayıkcı M, İçen M, Özgür F. Farengeal flep cerrahisinin velofarengeal ünitenin kapanma paternine göre ameliyat öncesi ve sonrası konuşma sonuçlarının objektif kriterler ile değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul. SÖZLÜ SUNUM 15

16 F1-39. Kulak Kayıkcı M. Dudak Damak Yarıklarında Tedavi Algoritması ve Sorunlar Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul. PANELİST F1-40. Kulak Kayıkcı M. Dudak Damak cerrahisi kursu, konuşma bozuklukları açısından Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul EĞİTİCİ F1-41. Kulak Kayıkcı ME. Yutma ve Konuşma açısından velofarengeal bölge fonksiyonu. II.Yutma Bozuklukları Kongresi 5-7 Aralık 2013, Ankara. KONUŞMACI F2. Uluslararası Bilimsel Toplantılar F2-1. Kulak Kayıkcı M. Greek-Turkish Forum, Research, Education and Clinical Practice in Audiology and Speech Pathology, International Conference in Audiology and Otology, Joint Meeting of IAPA and MSOA, June 2-5, 2004, Chalkidiki, Greece PANELİST F2-2. Kulak Kayıkcı M. Türkiye de işitme engelinin tespit edilmesi, tedavi, rehabilitasyon ve önlenmesi, 1st International Deaf Association Conference, September 7-12, 2004, İstanbul, Turkey. PANELİST F2-3. Kulak Kayıkcı M. Okulöncesi dönemde kekemeliğe yaklaşım, 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Mayıs 2008 Ankara. KONFERANS F2-4. Kulak Kayıkcı M. Yutma Bozukluklarında Rehabilitasyon, 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Mayıs 2008 Ankara. KONFERANS F2-5. Kulak Kayıkcı, ME. Ses terapisinde karşılaşılan klinik sorunlar, 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-10 Nisan 2010 Ankara. KONUŞMACI F2-6. Kayıkcı ME. Ses Terapileri 10.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Nisan 2012 Ankara. KURS F3. Erasmus kapsamında verilen Dersler F3-1. Kulak Kayıkcı ME. Newborn Hearing Screening in Turkey, IPPA (Intensive Programme on Pediatric Audiology) 2005, March ( ) 16

17 F3-2. Kulak Kayıkcı ME. Audiology and Speech Pathology unit presentation IPPA (Intensive Programme on Pediatric Audiology) 2005, March 2005 ( ) F3-3. Kulak Kayıkcı, ME. Hearing Screening Approaches According to Ages,IPAC Intensive Programme on Audiological Complex Needs) 2007, Gent, Belçika, 21 Mart- 01 Nisan 2007 F3-4. Kulak Kayıkcı, ME. Auditory neuropathy definition, IPTIA (Intensive Programme on Technological Innovations in Audiology) 2010, March 22-April 3, 2010 Ghent Belgium. (March 31, 2010) F3-5. Kulak Kayıkcı, ME. Clinical considerations in Auditory neuropathy, IPTIA (Intensive Programme on Technological Innovations in Audiology) 2010, March 22- April 3, 2010 Ghent Belgium. (April 1, 2010) F3-6. Kulak Kayıkcı, ME. Subjective and objective assessment in Auditory neuropathy", IPTIA (Intensive Programme on Technological Innovations in Audiology) 2010, March 22-April 3, 2010 Ghent Belgium. (April 2, 2010) 17

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hacettepe 1993-1996 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı/Eğitim Odyolojisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1986-1992 Y. Lisans Tıp

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI EĞİTİM KİTABI BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı