ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y. Lisans Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora/S.Yeterlik/ Odyoloji ve Konuşma Tıpta Uzmanlık Bozuklukları İstanbul Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Odyoloji Hacettepe Üniversitesi 3 Mayıs 2012 Doçent Odyoloji Hacettepe Üniversitesi 11 Aralık Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Tinnituslu Hastalarda Otoakustik Emisyon Cevaplarının Araştırılması Danışman: Prof.Dr.Erol Belgin 7. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Kekeme Çocuklarda Larengeal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Danışman: Prof.Dr. Erol Belgin 1

2 8. Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğr.Gör Hacetttepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Yar.Doç. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Doçent Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi ABD Danışman olarak Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Türkçe fonemlerin ünlü-ünsüz kombinasyonlarında nazalite değerlendirilmeleri (Öğrenci Adı: Elif Tuğba Saraç; Diğer Danışman: Prof.Dr.Soner Özkan, Yıl: 2010, tamamlandı) 2. Türkçe Konuşan okul öncesi çocuklarda konuşma akıcılığının değerlendirilmesi (Öğrenci Adı: Şule Demirsöz; Diğer Danışman: Prof.Dr.Erol Belgin, Yıl: 2012, tamamlandı) 3. Oksilaplatin Tedavisi alan bireylerin fasyal sinir fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Öğrenci Adı: Öznur Yiğit Duran; Diğer Danışman: Prof.Dr.Erol Belgin, tamamlandı) 10. Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, M.E., Çok Amaçlı Salonların Akustik, Elektroakustik ve Işık Düzeninin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi. Araştırmacı. 2. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A. Türk Tabipleri Birliği Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine olan Etkileri. Danışman 3. Belgin, E., Atas A., Kulak Kayıkcı, M.E, Genç, A., Türkyılmaz, D., Öztürk, B. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Ulusal Yenidoğan işitme Taraması Projesi. Danışman 2

3 4. Akyol U, Atas, A., Özcebe, E., Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Çağı Çocuk Sağlığına Yaklaşmı Pratik Rehber El Kitabı geliştirilmesi çalıştayı (03-07 Ekim 2005). Danışman. 5. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, ME., Atas, A., Karabulut, E., Kekeme Çocuklarda Larengeal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Tez Projesi (07T ) Araştırmacı. 6. Özkan, S., Ciğer, S., Kulak Kayıkcı, M.E., Akan, S., Hawley ve Essix Pekiştirme Apareylerinin Türkçe Fonemlerin Artikülasyonu Üzerine Etkileri (08A101014) Araştırmacı. 7. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitim Destek Programı hazırlama özel ihtisas komisyon üyesi, 2008, Ankara. 8. Kulak Kayıkcı, ME, Turhan B, Aksu Yıldırım S. Hacettepe Üniversitesi Erasmus Programında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi. (Proje No. 490)Proje Yürütücüsü 9. Hipermed (High Performance Telemedicine Platform) Projesi nde danışmanlık 11. İdari Görevler : 1. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Koordinatörlüğü ( Eğitim Öğretim Dönemi) 2. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Leonardo da Vinci Programı Koordinatörlüğü ( Eğitim-Öğretim Dönemi) 3. Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Akademik Danışmanlık- ECTS/AKTS Koordinatörlüğü (2005-devam ediyor) 4. Hacettepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) üyesi (2011- devam ediyor) 5. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı (14 Mayıs Aralık 2012) 6. Hacettepe Üniversitesi Diploma Eki Koordinatörü (2012-devam ediyor) 7. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Kasım devam ediyor) 3

4 12. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Fizyoterapistler Derneği Odyoloji,Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği American Speech-Hearing Association (ASHA) 13. Ödüller : 1. Hacettepe Üniversitesi Senatosu Araştırma Grubu Başarı Ödülü Neonatal İşitme Taraması Çalışma Grubu, 2004, Ankara 2. Gündüz B., Gökdoğan Ç., Özbilen S., Kemaloğlu Y., Beyazıt Y., Kayıkcı ME, Konakçı İ., Konukseven Ö, Öztürk B. Unilateral Sensörinöral işitme kayıplarında işitme cihazı kullanımının etkileri: 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara. Bildiri Ödülü 3. Çalış M, Ekin Ö, Kayıkcı M, İçen M, Süslü N, Özgür F, Damak Onarımı Gerçekleştirilen Olgularda Vomer Flebi Kullanımının Konuşma Sonuçlarına Etkisinin Objektif Kriterlerle Değerlendirilmesi Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim-4 Kasım Antalya. Sözlü Bildiri 1.lik 4. Ekin Ö, Çalış M, Günaydın RÖ, Kayıkcı M, İçen M, Özgür F. Farengeal flep cerrahisinin velofarengeal ünitenin kapanma paternine göre ameliyat öncesi ve sonrası konuşma sonuçlarının objektif kriterler ile değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul. Sözlü Bildiri 1.lik 14. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları(LÜ) Güz OKB 612 Dil ve konuşmanın nörofizyolojik temelleri (LÜ) ODY105 Ses Fiziği&Akustik Prensipler (ÖnL) 4

5 OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) Bahar OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları(LÜ) Güz OKB 623 Dil ve Konuşma Bozuklukları (LÜ) OKB 611 Fonetik (LÜ) OKB 521 Ses Fiziği Akustik Fonetik(LÜ) OKB 743 Konuşma ve Ses Bozukluklarında İleri Teşhis ve Terapi Yöntemleri I Bahar OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) ODY 212 Staj (ÖnL) OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları(LÜ) OKB 521 Ses Fiziği Akustik Fonetik(LÜ) Güz ODY 231 Konuşma Gelişimi(ÖnL) ODY 211 Staj(ÖnL) FTR 351 İşitme ve Konuşma Tedavisi(L) ODY 241 İşitme Cihazları(ÖnL) ODY 152 Kliniğe Giriş (ÖnL) Bahar ODY 212 Staj (ÖnL) OKB 623 Dil ve Konuşma Bozuklukları (LÜ) OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) OKB 672 Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (LÜ) OKB 521 Ses Fiziği Akustik Fonetik (LÜ) Güz ODY 231 Konuşma Gelişimi (ÖnL) ODY 211 Staj (ÖnL) FTR 351 İşitme ve Konuşma Tedavisi (L) ODY 152 Kliniğe Giriş (ÖnL) Bahar ODY 212 Staj (ÖnL) OKB 532 Enstrümentasyon sistemleri II (LÜ) Güz EOD612 dil ve konuşma bozukluklarında değerlendirme yöntemleri ve eğitim (LÜ) ODY 231 Konuşma Gelişimi (ÖnL) 5

6 ODY 211 Staj (ÖnL) ÖnL: Önlisans, L: Lisans, LÜ: Lisansüstü 15. YURTDIŞI DENEYİM 1. The University of Iowa Communication Sciences and Disorders Dpt. Visiting professor, 12 Ağustos-12 Aralık Atlanta Children s Hospital Cleft Lip-Palate and Craniofacial Anomalies Center, klinik gözlemci, Kasım Cincinnati Children s Hospital Speech Pathology Dpt, klinik gözlemci, 10 Haziran- 30 Ağustos ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Özmert, E.N., Yurdakök, K.,Soysal Ş., Kulak-Kayıkcı, ME., Belgin, E., Özmert, E., Laleli, Y., Saraçbaşı, O., Relationship Between Physical, Environmental and Sociodemographic Factors and School Performance in Primary Schoolchildren, Journal of Tropical Pediatrics, 2005; Vol.51. No.1 s A2. Gocer, C., Eryılmaz, A., Kulak Kayıkcı, ME, Korkmaz, H., Surucu, S., Akmansu, SH, Functional and morphological effects of fotemustine on the auditory system of the rat J Laryngol Otol Jun;122(6): A3. Özmen, OA., Genc, A., Ozmen, S., Kulak Kayıkcı, ME., Sarac, S., Sennaroglu, L., Turan, E. Successive Medical Treatment Versus Watchful Waiting in Chronic Otitis Media with effusion The journal of international advanced otology, 2010; vol 6 No 1, A4. Garabli H, Genc GA, Kulak Kayikci, ME, Turkyilmaz MD, Ozturk B, Karabulut E, Korkmaz A, Belgin E. Hearing screening protocols of babies with hearing loss risk factors in Turkey. The journal of international advanced otology, 2010;vol 6 No 2, A5. Konukseven O, Genc GA, Togay M, Kulak Kayikci, ME, Turkyilmaz D, Ozturk B, Gunduz B. Can automated auditory brainstem response be used as an initial stage 6

7 screening test in newborn hearing screening programs. The journal of international advanced otology, 2010;vol 6 No 2, A6. Kulak Kayıkcı ME, Belgin E. Okul çağı kekeme Türk çocuklarının kekemelik bulguları. Turk Ped Ars. 2010; 45: A7. Tumanova V, Zebrowski P, Throneburg R, Kulak Kayıkcı ME. Articulation rate and its relationship to disfluency type, duration, and temperament in preschool children who stutter. Journal of CommunicationDisorders 2011; 44: A8. İşeri E, İbiloglu A, Aydil U, Gündüz B, Kayıkcı, ME. Stuttering after adenotonsillectomy and ventilation tube insertion. J Otolarygol Head Neck Surg 2011 Dec;40(6):E51-3. A9. Sarac ET, Kulak Kayikci ME, Ozkan S. Nasality evaluation of Turkish phonemes in vowel-consonant combinations. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.2011;75: A10. Kulak Kayıkcı ME, Akan S, Ciger S, Ozkan S. Effects of Hawley retainers on consonants and formant frequencies of vowels. Angle Orthodontist, published online: July 15, Doi: / ; 82(1): A.11. Piştav Akmeşe P, Kulak Kayıkcı ME, Ataş A. Acoustic Characteristics of Turkish speaking children ages between 4 and 11 years old. The journal of international advanced otology, 2012;vol 8 No 3, A12. Genç GA, Konukseven Ö, Bayar Muluk N, Kirkim G, Suren Basar F, Tuncer Ü, Kulak Kayikci M, Bolat H, Topcu C, Turan Dizdar H, Kaynar F, Akar F, Ozdek A, Serbetcioglu B, Belgin E. Features of unilateral hearing loss detected by newborn hearing screening programme in different regions of Turkey Auris Nasus Larynx 40 (2013), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Başar, F., Kulak Kayıkcı, ME, Canatan, D., Tahincioğlu, Z., Genç, A., Yiğit Duran, Ö, Belgin, E., Maternity Anxiety About Neonatal Hearing Screening, NHS 2004, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, May 27-29, 2004, Cernobbio, Italy 7

8 B2.Belgin, E., Genç, A., Başar, F., Kulak Kayıkcı, ME, Canatan, D., Tahincioğlu, Z., Yiğit Duran, Ö., Böke, B., Ulusoy, Ö., Five Years Results of Hacetttepe University Newborn Hearing Screening Program in Turkey, NHS 2004, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, May 27-29, 2004, Cernobbio, Italy B3. Kulak Kayıkcı,M.E., Türkyılmaz, M.D., Genç, A., Başar, F., Fırat, Z., Yiğit Duran, Ö., Ulusoy, Ö., Böke, B., Akyol, U., Belgin, E., Hacettepe University Newborn Hearing Screening Protocols, A Sound Foundation Through Early Amplification, 4-6 November 2004, Chicago, USA B4. Kulak Kayıkcı, M.E., Belgin, E. Research on otoacoustic emission responses in patients suffering from tinnitus, 8th EFAS Congress, 6-9 June 2007, Heidelberg, Almanya B5. Kulak Kayıkcı, ME., Genç, A., Türkyılmaz,D., Öztürk, B., Belgin,E., Akdaş, F., Külekçi, S., Kemaloğlu, Y., Gündüz, B., Şerbetçioğlu, B., Ertürk, B., Bolat, H., Newborn Hearing Screening in Turkey, NHS 2008, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, June 19-21, 2008, Cernobbio, Italy B6. Türkyılmaz,D., Genç, A., Kayıkcı, ME., Öztürk, B., Delikanlı A, Bostan Y, Duran Ö, Tekinalp G, Yurdakök M, Yiğit Ş, Korkmaz A, Belgin,E. Outcomes of Newborn Hearing Screening in University of Hacettepe-Turkey, NHS 2008, International Conference on Newborn Hearing Screening, Diagnosis and Intervention, June 19-21, 2008, Cernobbio, Italy B7. Tumanova V., Zebrowski, P., Throneburg, R., Kayikci, M. Articulatory rate of preschool children who stutter and its relation to disfluency types, duration and temperament, ASHA Convention 2008, Chicago, USA. B8. Başar Süren F, Kırkım G, Gunduz B, Kulak Kayıkcı M, Genc A, Konukseven O, Gökdoğan Ç, Guven AG. Aural Atresia in Newborn Hearing Screening: Multicentric Study in Turkey. NHS 2012 Beyond Newborn Hearing Screening, Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice June 5-7, 2012 Cernobbio, Italy. B9. Genc A, Konukseven O, Kırkım G, Basar Süren F, Tuncer U, Kayikci M, Topcu C, Turan Dizdar H, Kaynar F, Akar F, Kaya S, Coskun H, Bayar Muluk N, Ozdek A, Serbetcioglu B, Belgin E. Demographic Characteristics of Children with Unilateral Hearing Loss: A Multicentric Study in Turkey. NHS 2012 Beyond Newborn Hearing 8

9 Screening, Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice June 5-7, 2012 Cernobbio, Italy. B10. Konukseven O, Genc A, Muluk N, Basar Suren F, Kırkım G, Tuncer U, Kulak Kayıkcı M, Karatas E, Bolat H, Akar F, Dincol I, Yorgun M, Kalcigolu T, Serbetcioglu B, Kiriş M, Belgin E. NHS 2012 Beyond Newborn Hearing Screening, Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice June 5-7, 2012 Cernobbio, Italy B11. Demirsoz, S, Kulak Kayıkcı M, Belgin E.Speech Dysfluency Characteristics of Turkish-Speaking Preschool Children Who Stutter. ASHA Convention 2012, Atlanta, USA. B12. Kulak Kayıkcı M, Olcek C, Yılmaz E, Ozgen B, Tomur E. A 3D Speech Visualization Tool for Turkish Based on MRI. ASHA Convention 2012, Atlanta, USA B13. Kulak Kayıkcı M, Ozgen B. Real-Time Magnetic Resonance Imaging for Articulation of Turkish Vowels. ASHA Convention 2012, Atlanta, USA B14. Kayıkcı ME. Cleft Palate and Speech Therapy ACBID th International Congress, 29 May-2 June 2013, Antalya, Turkey C. Yazılan Ulusal/uluslar arası kitaplar ve/veya kitaplardaki bölümler C1. Sennaroğlu, G., Kulak Kayıkcı, M.E., Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi, Tinnitus, Bölüm 4.19, s , Ed. Koç,C., Güneş Kitabevi, 2004 C2. Genç, A., Kulak Kayıkcı, M.E., İşitme Sağlığının İzlemi, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, Ed. Belgin, E., Çalışkan, M., Böl. V.,Nisan 2004, 51-74, Türk Tabibler Birliği C3. Kulak Kayıkcı, M.E., Genç, A., Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması, Ed. Belgin, E., Çalışkan, M., Böl. VI.,Nisan 2004, Türk Tabibler Birliği C4. Öztürk, B., Genç, A., Canatan, D., Kayıkcı, M., Belgin, E., İşitme Kayıpları, Bölüm 2, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C5. Canatan, D., Kayıkcı, M., Öztürk, B., Genç, A., Belgin, E., İşitme Kaybının Gelişim Alanları Üzerine Etkisi, Bölüm 3, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, 9

10 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C6. Genç, A., Canatan, D., Kayıkcı, M., Öztürk, B., Belgin, E., İşitme Taraması, Bölüm 6, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C7. Kayıkcı, M., Öztürk, B., Genç, A., Canatan, D., Belgin, E., Odyolojik İleri Tanı, Bölüm 9, Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Basımevi, 2006 C8. Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. Okul sağlığında izleme-okul sağlığına izlenim, İşitme Sağlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s.26-34,t.c. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, 2008 C9. Akyol U, Ataş A, Özcebe E, Çağlar A, Kayıkçı M. Okul sağlığında izleme-okul sağlığına izlenim, Konuşma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı, Ed. Özcebe H, Ulukol, B, Mollahaliloğlu S, Yardım N, Karaman F, Bölüm 1, s , T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara, C10. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Ankara D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Özmert, E., Yurdakök, K., Soysal, Ş., KulakKayıkcı, ME., Belgin, E., Özmert, E., Laleli, Y., Ankara da İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinde Okul Başarısızlığına Yol Açan Faktörler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001; 44: D2. Genç, G.A., Başar, F., Kayıkçı, M.E., Türkyılmaz, D., Fırat, Z., Duran, Ö., ulsoy, Ö., Belgin, E., Budak, B, Tekinalp, G., Yurdakök, M., Yiğit, Ş., Korkmaz, Ş., 10

11 Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması Bulguları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005, 48: D3. Kulak Kayıkcı ME, Gündüz B, Hayran M, Aksoy S. Correlation between Dizziness Handicap Inventory and Functional Reach Test in patients with dizziness. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010; 21(2):62-67 D4. Aksoy S, İnal Ö, Kulak Kayıkçı ME. Kekeme çocuklarda duyu bütünlüğünün değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010;21(3): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Yalçınkaya F, Sevinç S, Karabağ S, Kulak ME., Sensöri-nöral işitme kayıplı çocukların dil yapılarının, normal işiten çocuklarla karşılaştırılarak incelenmesi, 7.Özel Eğitim Günleri, Kasım 1997 Eskişehir. E2. Kulak Kayıkcı, ME., Serebral Palsi de Konuşma Terapisi, Spastik Çocuklar Günleri II, , İstanbul. E3. Belgin, E., Kulak Kayıkcı, ME., Kekemelik Terapisinde Müzikal Ritm Metodu, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya. E4. Kulak Kayıkcı, ME., Aksoy, S., Sennaroğlu, G., İşitme cihazı ve Koklear İmplant Kullanan Bireylerin İletişim Performanslarının Değerlendirilmesi, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya. E5. Ataş, A., Kulak Kayıkcı, ME., Belgin, E., Farklı İşitme Cihazlarında Distorsiyon Miktarı İle Uyaran Şiddeti Arasındaki İlişkinin Tespiti, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya E6. Kulak Kayıkcı, ME. CP ye multidisipliner yaklaşım 3, Konuşma Bozuklukları, I.Ulusal Cerebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Kasım 2005, The Marmara Oteli, İstanbul E7. İnal, Ö., Kayıkcı, M., Aksoy, S. Kekeme çocuklarda duyu bütünlüğünün değerlendirilmesi, V.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 30 Nisan-2Mayıs 2009, Kuşadası, Türkiye E8. Kulak Kayıkcı ME, Akan S, Ciğer S, Özkan S. Hawley apareyi kullanımının formant frekanslar üzerine etkileri, 11.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ekim 2009 Antakya. 11

12 E9. Esen Aydınlı F, Kulak Kayıkcı ME, Süslü N. Total Larinjektomili Kişilerde Türkçe Ünlülerin Akustik Analizi, 7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 5-7 Mayıs 2013, Kocaeli. E10. Saraç ET, Batuk M, Kulak Kayıkcı ME, Özgür F. Tedavi olan ve olmayan submukoz Damak yarığı Hastalarında Nazalans Değerlerinin Karşılaştırılması, 7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 5-7 Mayıs 2013, Kocaeli. F. Diğer yayınlar : F1. Ulusal Bilimsel Toplantılar F1-1. Belgin, E., Canatan, D., Elmacı, S., Erol, A., Gündüz, B., Kulak, ME., İleri Derecede Sensör-Nöral İşitme Kayıplı Çocuklarda Görme Bozukluklarının Taranması, Uludağ 98 KBB Günleri Pediatrik Otorinolarengoloji, , Uludağ. POSTER F1-2. Aksoy, S., Sennaroğlu, G., Kulak, ME., Canatan, D., Erol, A., Belgin, E., Normal İşiten ve İşitme Engelli Çocuklarda Orta Kulak Hastalıklarının İmpedansmetrik Olarak Karşılaştırılması, Uludağ 98 KBB Günleri Pediatrik Otorinolarengoloji, , Uludağ.. POSTER F1-3. Canatan D, Dündar S, Erol A, Kulak ME, Böke B, Belgin E, Kaya S. Konuşma ve ses bozukluklarında sosyo ekonomik düzey ve cinsiyet etkisinin araştırılması, 25.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 1999, İzmir. POSTER F1-4. Dündar S, Erol A, Kulak ME, Canatan D, Böke B, Belgin E, Kaya S. İşitme ve orta kulak patolojilerinin sosyal çevre, yaş ve cinsiyete göre dağılımının araştırılması, 25.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Eylül 1999, İzmir. POSTER F1-5. Tahincioğlu, Z., Kulak Kayıkcı, ME., Aksoy, S., Belgin, E., Kliniğimize Başvuran İleri Yaştaki Bireylerin Odyolojik ve İmpedansmetrik Değerlendirmeleri, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , Antalya. POSTER F1-6. Çiprut A, Derinsu U, Kayıkcı M, Sennaroğlu G. İşitme Cihazı Değerlendirme ve Uygulama İlkeleri, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Günleri I, İşitme Cihazları, Haziran 2003, İstanbul. PANELİST 12

13 F1-7. Aksoy S, Tekin Ö, Kulak Kayıkcı ME, Canatan D. Çocuk ve Erişkin Kekemelikte Etyoloji, Temel Tedavi Yöntemleri ve Prognozu Etkileyen Faktörler, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri-I, Kekemelik, Haziran 2004, İnkumu, Bartın. PANELİST F1-8. Çiprut A, Başar F, Kayıkcı M, Kırkım G, Terlemez Ş. Pediatrik Odyoloji- Vaka Sunumları, II.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2004, İstanbul. PANELİST F1-9. Kayıkcı M. Afazide Terapatik Yaklaşımlar, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri III- Afazi- 10 Haziran 2005, Ankara. KONUŞMACI F1-10. Kayıkcı M. Yenidoğan İşitme Taraması, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri IV- Pediatrik Odyoloji-23 Aralık 2005, Ankara. KONUŞMACI F1-11. Genç, A., Türkyılmaz, D., Kayıkçı, M., Yenidoğan İşitme Taramasında Prensipler, III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. KONUŞMACI F1-12. Belgin, E., Kayıkçı, M., Kekemelik, III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. KURS F1-13. Ataş, A., Kayıkçı, M., İmpedansmetre, III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. KURS F1-14. Derinsu, U., Ataş, A., Genç, A., Kayıkcı, M. Otoakustik Emisyon ve Klinik Kullanımı, Odyoloji Konuşma Bozuklukları Seminerleri VI, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, 22.Aralık 2006, Ankara. KONUŞMACI/KURS F1-15. Kulak Kayıkcı, ME. Yarık Dudak-Damakta Konuşma Terapisi, Odyoloji Konuşma Bozuklukları Eğitim Seminerleri X, 19 Aralık 2008, Ankara. KONUŞMACI F1-16. Kayıkcı M, Neden Yenidoğan işitme taraması yapıyoruz? Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Seminerleri XI, Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması, 5-7 Haziran 2009, Trabzon. KONUŞMACI F1-17. Kulak Kayıkcı, ME. Damak Yarıklı Hastanın Konuşma Becerileri, Dudak- Damak Yarıkları Konseyi Multidisipliner Toplantısı I 27 Mart 2010 Ankara. KONUŞMACI 13

14 F1-18. Kulak Kayıkcı, ME. Damak Yarığı Ameliyatlarından sonra konuşma terapisi, Dudak-Damak Yarıkları Konseyi Multidisipliner Toplantısı I 27 Mart 2010 Ankara. KONUŞMACI F Gündüz B., Gökdoğan Ç., Özbilen S., Kemaloğlu Y., Beyazıt Y., Kayıkcı ME, Konakçı İ., Konukseven Ö, Öztürk B. Unilateral Sensörinöral işitme kayıplarında işitme cihazı kullanımının etkileri, 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara. SERBEST TEBLİĞ F1-20. Kulak Kayıkcı ME. Okul Öncesi Akıcı Konuşma Bozukluklarına Yaklaşım, I.Ulusal otoloji ve nörootoloji kongresi Mayıs 2010 KKTC. KONUŞMACI F1-21. Kulak Kayıkcı ME. Dünyada ve Türkiye de Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Eğitimi, I.Ulusal otoloji ve nörootoloji kongresi Mayıs 2010 KKTC. PANELİST F1-22. Kayıkcı, M. Damak yarıklı çocuklarda konuşma terapisi, V.Ulusal Odyoloji&Konuşma Bozuklukları Kongresi Eylül 2010 İzmir KURS F1-23. Piştav Akmeşe P, Kayıkcı M, Atas A. Türkçe konuşan çocuk seslerinin akustik özelliklerinin belirlenmesi, V.Ulusal Odyoloji&Konuşma Bozuklukları Kongresi Eylül 2010 İzmir. SÖZLÜ BİLDİRİ, tez sunumu. F1-24. Kulak Kayıkcı M. Yenidoğan İşitme Taramasında Kullanılan yöntemler, 7. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu Ekim Bodrum KONFERANS F1-25. Kulak Kayıkcı, ME. Gündüz B, Tuncer Ü. İşitme Cihazları Uygulamaları, Otoloji ve Nörootolaji Derneği Eğitsel Faaliyetleri-V (Orta Kulak Cerrahisi ve Temel Odyoloji), 5-7 Mayıs 2011 Samsun. PANELİST F1-26. Özgür F, Aksu M, Yücel E, Kulak Kayıkcı ME, Atay G. Damak yarıklarına Multidisipliner yaklaşım, VI. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2011 Eskişehir. PANELİST F1-27. Belgin E, Genç A, Kayıkcı M, Kirazlı Ç. Okulöncesi ve okulçağı kekeme çocuklara yaklaşım prensipleri (Benzerlikler ve farklılıklar) VI. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2011 Eskişehir. PANELİST F1-28. Külekçi S, Kırkım G, Akın Şenkal Ö, Küçük A, Gündüz B, Kayıkcı M. Pediatriden geriatriye İşitme Cihazı uygulamaları, Sempozyum V İşitme Cihazı İmplantlar, Ekim 2011 Kuşadası. PANELİST 14

15 F1-29. Kayıkcı, M. İşitsel Nöropati de değerlendirme yöntemleri, 6.Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, Kasım 2011 Adana. KONFERANS F1-30. Kayıkcı, M. Kranyofasyal Anomaliler, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, 2-5 Şubat 2012 Antalya. PANELİST F1-31. Türkyılmaz D, Kayıkcı M, Ataş A, Aksoy S. Fasiyal sinir parazilerinde enog bulguları: retrospektif çalışma. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nisan 2012 Ürgüp, Nevşehir F1-32. Çalış M, Ekin Ö, Kayıkcı M, İçen M, Süslü N, Özgür F, Damak Onarımı Gerçekleştirilen Olgularda Vomer Flebi Kullanımının Konuşma Sonuçlarına Etkisinin Objektif Kriterlerle Değerlendirilmesi Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı. 31 Ekim-4 Kasım Antalya F1-33. Kulak Kayıkcı ME. Yarık Damak ve Konuşma Terapisi. Dudak Damak Yarıkları Multidispliner Toplantısı. 24 Mart 2013 Konya F1-34. Kayıkcı M. Öğrenciler Açısından Bologna Süreci. Öğrenci ve Sağlık Teknikerleri Gözüyle Mesleki Gelişim Sempozyumu Nisan Ankara F1-35. Kulak Kayıkcı, ME. Nazal Rezonansın Değerlendirilmesi. Prof.Dr. Erdoğan İNAL Onuruna Ses e Yaklaşım Sempozyumu 17 Nisan Ankara F1-36. Kulak Kayıkcı ME. Odyoloji ve Konuşma Bozukluğu Alanında Çalışan Fizyoterapistler İstanbul Bilim Üniversitesi, Fizyoterapistelerin Çalışma Alanları, 15 Mayıs 2013 İstanbul F1-37. Kulak Kayıkcı ME. Baş Yüz Anomalilerini Konuşma Bozuklukları açısından Nasıl Değerlendirelim 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji toplantısı 5-8 Eylül 2013, Gaziantep F1-38. Ekin Ö, Çalış M, Günaydın RÖ, Kayıkcı M, İçen M, Özgür F. Farengeal flep cerrahisinin velofarengeal ünitenin kapanma paternine göre ameliyat öncesi ve sonrası konuşma sonuçlarının objektif kriterler ile değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul. SÖZLÜ SUNUM 15

16 F1-39. Kulak Kayıkcı M. Dudak Damak Yarıklarında Tedavi Algoritması ve Sorunlar Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul. PANELİST F1-40. Kulak Kayıkcı M. Dudak Damak cerrahisi kursu, konuşma bozuklukları açısından Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı Ekim 2013, İstanbul EĞİTİCİ F1-41. Kulak Kayıkcı ME. Yutma ve Konuşma açısından velofarengeal bölge fonksiyonu. II.Yutma Bozuklukları Kongresi 5-7 Aralık 2013, Ankara. KONUŞMACI F2. Uluslararası Bilimsel Toplantılar F2-1. Kulak Kayıkcı M. Greek-Turkish Forum, Research, Education and Clinical Practice in Audiology and Speech Pathology, International Conference in Audiology and Otology, Joint Meeting of IAPA and MSOA, June 2-5, 2004, Chalkidiki, Greece PANELİST F2-2. Kulak Kayıkcı M. Türkiye de işitme engelinin tespit edilmesi, tedavi, rehabilitasyon ve önlenmesi, 1st International Deaf Association Conference, September 7-12, 2004, İstanbul, Turkey. PANELİST F2-3. Kulak Kayıkcı M. Okulöncesi dönemde kekemeliğe yaklaşım, 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Mayıs 2008 Ankara. KONFERANS F2-4. Kulak Kayıkcı M. Yutma Bozukluklarında Rehabilitasyon, 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Mayıs 2008 Ankara. KONFERANS F2-5. Kulak Kayıkcı, ME. Ses terapisinde karşılaşılan klinik sorunlar, 9.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-10 Nisan 2010 Ankara. KONUŞMACI F2-6. Kayıkcı ME. Ses Terapileri 10.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Nisan 2012 Ankara. KURS F3. Erasmus kapsamında verilen Dersler F3-1. Kulak Kayıkcı ME. Newborn Hearing Screening in Turkey, IPPA (Intensive Programme on Pediatric Audiology) 2005, March ( ) 16

17 F3-2. Kulak Kayıkcı ME. Audiology and Speech Pathology unit presentation IPPA (Intensive Programme on Pediatric Audiology) 2005, March 2005 ( ) F3-3. Kulak Kayıkcı, ME. Hearing Screening Approaches According to Ages,IPAC Intensive Programme on Audiological Complex Needs) 2007, Gent, Belçika, 21 Mart- 01 Nisan 2007 F3-4. Kulak Kayıkcı, ME. Auditory neuropathy definition, IPTIA (Intensive Programme on Technological Innovations in Audiology) 2010, March 22-April 3, 2010 Ghent Belgium. (March 31, 2010) F3-5. Kulak Kayıkcı, ME. Clinical considerations in Auditory neuropathy, IPTIA (Intensive Programme on Technological Innovations in Audiology) 2010, March 22- April 3, 2010 Ghent Belgium. (April 1, 2010) F3-6. Kulak Kayıkcı, ME. Subjective and objective assessment in Auditory neuropathy", IPTIA (Intensive Programme on Technological Innovations in Audiology) 2010, March 22-April 3, 2010 Ghent Belgium. (April 2, 2010) 17

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hacettepe 1993-1996 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı/Eğitim Odyolojisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Esra Özcebe 2. Ünvanı : Doçent 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Nuray ELİBOL Doğum Tarihi : 07/08/1985 Adres : İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, 35350 Üçkuyular, İzmir

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI ODYOLOJİ-KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI ODYOLOJİ-KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ Ankara HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALI ODYOLOJİ-KONUŞMA ve SES BOZUKLUKLARI ÜNİTESİ Prof.Dr. Soner ÖZKAN Prof. Dr. Erol BELGİN Doç.Dr. Gonca SENNAROĞLU Doç. Dr. Songül AKSOY Doç.

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi E-Posta: ferda. dokuztugucsular@yeniyuzyil.edu.

Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi E-Posta: ferda. dokuztugucsular@yeniyuzyil.edu. ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR Yeni Yüzyıl Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi E-Posta: ferda. dokuztugucsular@yeniyuzyil.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ferda Dokuztuğ Üçsular 2.Doğum Tarihi: 13

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Adı Soyadı : Ünvanı : Görevi : Fakültesi : Bölümü : Anabilim Dalı : Akademik Yılı : Eğitim Öğretim Çalışmaları Öğrenci eğitimi Verilen dersler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi İstanbul Üniversitesi 2008- Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi İstanbul Üniversitesi 2008- Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN Doğum Tarihi: 08 EYLÜL 1980 Unvanı: Uzman Fizyoterapist Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Vefa Anadolu Lisesi 1999 Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Baki YILMAZ Doğum Tarihi: 21.01.1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Öğrt. Niğde Üniversitesi 1997 Y. Lisans Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı