Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara"

Transkript

1 PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: / 1277 e-posta: ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER: KİTAP: 1- Postmodenizm ve Sinema, (Semire Ruken Öztürk'le ortak çeviri ve derleme), (Genişletilmiş İkinci Baskı), Dipnot Yayınları Ben Sen Biz, Luce Irigaray, (Nilgün Tutal la ortak çeviri), İmge Felsefe Eğitim Sanat, Saffet Bilhan Armağanı (Vefa Taşdelen le ortak derleme), Hece Yayınları Estetiğe Giriş (çeviri), İmge Yayınevi Felsefece Eğitişim, a yayınları, Ankara Varoluşçuluk ve Eğitim (İkinci Bası), Siyasal Kitabevi Eğitim Felsefesine Giriş (İkinci Bası), Siyasal Kitabevi Eğitim Felsefesi, Yazılar, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara MAKALE: Kişi, Kişilik ve Kimlik Üzerine Bazı Düşünceler, Kişi, Kişilik ve Kimlik, Ilgaz Felsefe Günleri, (ed. S.Yazıcı-S.Çoşkun), Divan Kitap Buyurgan Eğitimden Buyur Eden Eğitime, Türkiye'nin Felsefe Gazetesi, 5 Ağustos Dünyanın Büyüsü Bozulurken Yaşanan Etik Sorunlar, Türkiye'nin Felsefe Gazetesi, 1 Ağustos Adli Bilimlerde Felsefenin Yeri: Kavramsal Otopsi, Adli Bilimler Dergisi, Haziran 2013, cilt:12, sayı:2, s Güzel ve İyi Üzerine Güzellemeler, Eğitimden Felsefeye, Necmettin Tozlu Armağanı, (Editörler: Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla, Alaattin Karaca), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını Mayıs Gabriel Marcel: Öznellik, Teknoloji ve Varlığın Gizemi, Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi, BIBLIOTECH, Sayı: 13, Yıl: 4, Şubat/Mart/Nisan, 2011, s Sanatta Yorumun Yorumu İkilemi, Değişen Tarihsel Süreçler Değişen Kavramlar, Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi, Mayıs 2006, (Yayına hazırlayan: Kıymet Giray), Ankara Üniversitesi Basımevi Adalet, Suç ve Ceza Üzeine: Nietzsche, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü Dergisi, Araştırma, Sayı 18 s. 1-9.

2 Küreselleşmenin Kültüründe ya da Kültürün Küreselleşmesinde Şiddet Aratos, Temmuz/Ağustos 2007, s Etik ve Siyaset İlişkisi Üzerine, Ankara Barosu Felsefe Kulübü, Konferanslar Dizisi-1,2006, Ankara, s Özgürlük ve Yaratıcılık, Ankara Barosu Felsefe Kulübü, Konferanslar Dizisi-1, 2006, Ankara, s Yaşamın Müziği, İnsanın Islığı, Popüler Bilim, Haziran 2005, Sayı: 136, s Modernite, Şiddet, Sorumluluk, Kocaeli Üniversitesi II. Uluslar arası Felsefe Konferansı, Sorumluluk, 29 Nisan- 1 Mayıs 2004, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli 2005, s Egemen Birey, I. Uluslar arası Felsefe Konferansı, Egemenlik Sorunu, Kocaeli Üniversitesi Yayını, 2004, s Ahlakın Ahlaksızlığı, Felsefe Yazın, sayı:2, Haziran-Temmuz 2004, s Ahlak Endüstrisi, 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Kitabı, ODTÜ, 2003, s Yaşamın Saçmalığı, Araştırma, DTCF Felsefe Bölümü Dergisi, sayı:17, 2003, s Etik ve Siyaset İlişkisi Üzerine: Levinas ve Derrida, Araştırma, DTCF Felsefe Bölümü Dergisi, sayı:17, 2003, s Değerin Değeri Üzerine, Bilgi ve Değer (ed. Ş. Yalçın), Vadi Yayınları, 2002, s Modern ve Postmodern Aşk İkilemi, Doğu-Batı, Temmuz 2001, s Özgürlük ve Yaratıcılık, Bedia Akarsu Armağanı (Yayıma Hazırlayan: Doğan Özlem-Betül Çotuksöken), Inkılap, 2000, s Ölümlerden Ölüm Beğen, Düşünen Siyaset, Mayıs 1999, s Demokratikleşme Sürecinde Birey ve Toplum İkilemi, Yeni Türkiye, Demokratikleşme Özel Sayısı I, Eylül-Ekim 1999, s Bilgi Üzerine Çeşitlemeler, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1998, s Türkiye"nin Demokrasi ve Eğitim Sorunsalı, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı, 23-24, Eylül-Aralık 1998, s BİLDİRİ: 'Hakikat: Keşif mi, İcat mı?', Hakikat ve Demokrasi Geriliminde Kent, III. Antalya Felsefe Günleri, Mayıs 2013, Antalya Kültür Merkezi- Antalya. Etik Olanaklı mı?, Etik, Politik, Ötekilik, Antalya Felsefe Günleri, Şubat 2012, Antalya. Adli Bilimler'de Felsefenin Yeri: Kavramsal Otopsi, 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Kasım 2011, Burdur. Derrida'nın Phaidros Çözümlemesi, Sempozyum, Platon, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 17 Aralık 2010, Beytepe, Ankara. Gabriel Marcel: Öznellik, Teknoloji ve Varlığın Gizemi, Philosophy in Assos"ta Felsefe, 5-6 Şubat 2010, Assos.

3 Buyurgan Eğitimden Buyur Eden Eğitime, Küreselleşen Dünyada Eğitime Etik Bakış, Eğitim Felsefesi Konferansları-I, 19 Haziran 2009, Bahçeşehir Üniversitesi-Beşiktaş. Güzel ve İyi Üzerine Güzellemeler, Felsefe Sorunu Olarak Güzel ve İyi, Sempozyum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Nisan 2009, Fındıklı-İstanbul. Sanat ve Muhalefet, Felsefeciler Derneği, Muhalefet Sempozyumu, Mart 2009, Ankara. Anlam(sız), Felsefe Günleri: Anlam Kongresi, Aralık 2008, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Nietzsche ve Cinsellik, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Sempozyum, Nietzsche ve Çağımız", 7 Mayıs Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi nde Dünden Bugüne Felsefi Yansımalar, Cumhuriyet ve Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sempozyumu, Mayıs 2008, Ankara. 'Yeni Türk Sinemasında Estetik Arayışı' (Ruken Öztürk'le ortak), Estetik Açıdan Türk Kültürüne Bakış Semineri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 22 Mayıs 2007, İstanbul. Sanat ve Değer, Ulusal Felsefe Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 3-5 Mayıs 2006, Isparta. Eğitim Felsefeleri Işığında Çağdaşlaşma ve Ulusal Eğitim Sisteminin Sorunları, Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Uygulamaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Mart 2006, Ankara. Savaş ve Barış, VII. Felsefe Günleri, Savaşa Felsefeden Bakış ve Barış Kültürünü Yaratmak, Nisan 2005, İçel Sanat Kulübü, Mersin. Varoluşçuluk, Felsefe Günleri, Mayıs 2004, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. Eleştirel Çağrışımlar ve Öğrenme, Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri, Kasım 2003, Türkiye Zeka Vakfı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. Yaşamın Saçmalığı, Felsefe ve Yaşam Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Nisan 2003, Ankara. Değerin Değeri Üzerine, Bilgi ve Değer Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mayıs 2002, Muğla. Ahlak Endüstrisi, Etik Kongresi, Kasım 2001,ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara. İnsan Doğallığında Aşk ın Yeri, İnsan Felsefesi, 2000 Felsefe Kongresi, 3-5 Kasım 2000, Türk Felsefe Derneği, Ankara. Olan ve Oluşturulan İnsan, Felsefe Kongresi, Mayıs 1998, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Eğitimimiz Nereye Koşuyor?, II. Eğitim Felsefesi Kongresi, Ekim 1996, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. Hermeneutic ve Poetic Yaklaşımlardan Bilimsele Göndermeler, Felsefe Kongresi, Ekim 1995, Türk Tarih Kurumu, Ankara. Aristoteles te Mutluluk Kavramı, Felsefe Kongresi, Mayıs 1993, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

4 İnsan Yetiştirme, İnsan Yetiştirme Paneli, 15 Şubat 1992, Türk Felsefe Derneği, Ankara. Nitelikli Eğitim Sorunu, Eğitimde Arayışlar I. Kongresi, Nisan 1991, The Marmara, İstanbul. Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Felsefesizliğin Etkileri, Cumhuriyet Döneminde Türkiye"de Felsefe Sempozyumu, Mayıs 1990, Milli Kütüphane, Ankara. BELGESEL ARAŞTIRMASI VE METİN YAZARLIĞI: "Ötekinin Sesi", (Yön.N.Bayer, 2000, TRT, 30 dak.). Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali İçin KSSGM"nin katkılarıyla Ötekinin Sesi: Yeşilçamın Görünmeyen Kadınları adlı belgeselin araştırması ve metin yazımı Dr. S. Ruken Öztürk le birlikte yapılmış ve belgesel TRT de yayınlanmıştır. "Dönüşen Bilinç", (Yön. D. Kayıran, 2002, TRT, 45 dak.). Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü için hazırlanan, Türkiye deki kurumsallaşmayı anlatan bir araştırmanın yapılıp metnin yazılması Dr. S. Ruken Öztürk le birlikte gerçekleştirilmiş ve belgesel TRT de yayınlanmıştır. TARTIŞMACI VE KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI TOPLANTILAR: 'Kişi, Kişilik, Kimlik ve Toplum', 3. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu', Panelist, Ekim 2013, Çankırı/ Ilgaz. 'Dünyanın Büyüsü Bozulurken Yaşanan Etik Sorunlar', Seminer, Ankara barosu Felsefe kulübü, 14 Mayıs 2013, Ankara. Varoluşçuluk, seminer, Bilkent Felsefe Topluluğu, 1 Mart 2013, Bilkent Üniversitesi. Beden Üzerine, Panel, Dünya Felsefe Günü Etkinliği, 22 Kasım 2012, DTCF, Ankara. Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi Çalıştayı, Panelist, Mart 2012, Mersin Üniversitesi, Mersin. Romantik Aşk Kavramının Ortaya Çıkışı ve Kabul Görmesi, Felsefe Söyleşileri, 4 Bölüm 1, TRT Okul, 21 Şubat Çocuklarla Felsefe, Ilgaz Kış Kampı, 27 Ocak-2 Şubat 2012, Program Yöneticisi, Ilgaz. Özgürlük Kavramı, Felsefe Söyleşileri, TRT Okul, 30 Kasım 2011, Çocuklarla Felsefe, Manavgat Yaz Kampı, Ağustos 2011, Program Yöneticisi, Manavgat, Antalya. Niçin Düşünmüyoruz?, Düşünme Eğitimi Paneli, 16 Nisan 2011, Felsefeciler Derneği - Eğitim-Sen, Ankara. Eğitime Felsefi Bakış, Ankara Üniversitesi'nde Eğitim-Öğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 16 Nisan 2011, Ankara Bilim Platformu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası, Ankara. Felsefenin Çekim Gücü, Söyleşi, 15 Nisan 2011, Aydınlıkevler Anadolu Lisesi, Ankara. Yasa, Şiddet, Adalet, Sempozyum, Oturum Başkanlığı, Felsefe Bölümü DTCF 75.Yıl Etkinliği, 25 Mart 2011, Muzaffer Göker Salonu, Ankara.

5 Varoluşçu İnsan Anlayışı, Açık Kapı Toplantıları: Felsefe Söyleşileri, 18 Mart 2011, BUSİAD Evi - Kültürpark, Bursa. Hasan Âli Yücel'in Bilim ve Kültür Dünyamıza Katkıları, Panel Yöneticisi, 17 Şubat 2011, DTCF Muzaffer Göker Salonu, Ankara. Çocuklarla Felsefe, Ilgaz Kış Kampı, 4-10 Şubat 2011, Program Yöneticisi, Ilgaz. İyi, Kötü, Güzel, Panel, Oturum Başkanlığı, 22 Kasım 2010, DTCF, Ankara. Çocuklarla Felsefe, Manavgat Yaz Kampı, Ağustos 2010, Program Yöneticisi, Antalya. İnsan Yetiştirme, Türkiye nin Sesi Radyosu, 18 Şubat 2010, Çocuklarla Felsefe, Ilgaz Kış Kampı, 29 Ocak- 4 Şubat 2010, Program Yöneticisi, Ilgaz. Felsefe Nedir?,Konferans, TED Lise Kısmı, 20 Ocak Nietzsche Söyleşisi, 15 Aralık 2009, DTCF Felsefe Topluluğu, Muzaffer Göker Salonu. Sanat ve Muhalefet, Konferans, TED Lise Kısmı, 2 Nisan Felsefe Konuşmaları, Noktalı Virgül Programı, SES TV, 25 Ocak 2009, 14.30, Ankara. Nietzsche, Dünya Felsefe Günü Etkinliği, 18 Kasım 2008, TED Ankara Koleji. Ruh Sağlığı ve Mutluluk, TRT Ankara Radyosu, Konuşa Konuşa Programı, Konuşmacı, 9 Ekim Temel Bir İnsan Hakkı olarak Eğitim Hakkı', Eğitimde Yeni Ufuklar III Sempozyomu, Türk Eğitim Derneği, Nisan 2007, Dedeman-Ankara. İnsanlar ve Toplumsal Deformasyon, "Hayat Bu" Programı, Başkent TV (BTV), Cumartesi 23.45, Konuşmacı. Türkiye de Kültür, Sanat ve Bellek, Türkiye Estetik Kongresi, Panelist, Kasım 2006, ODTÜ. Yeni Yüzyılda Felsefe, Dünya Felsefe Günü, Panelist, 16 Kasım 2006, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. Yaşam ve Ölüm Karşısında Felsefe, Sanat ve Bilim, Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri, Panelist, 13 Kasım 2006, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü. Adalet, Suç ve Ceza Üzerine: Nietzsche Konferans, Ankara Barosu Felsefe Kulübü, 29 Nisan 2006, Ankara. Buyruklar, Gerçekler, Felsefe Panelist, DTCF, 16 Kasım 2005, Ankara. Felsefe ve Eğitim Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, Kasım 2005, Ankara. Felsefe Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sempozyum, TED Ankara Vakfı Özel Lisesi, 18 Kasım 2005, Ankara. Kanal-B, B-Şıkkı Programı, Türkiye de Felsefe Öğretimi, 27 Ocak Etik ve Siyaset İlişkisi, Ankara Barosu Felsefe Kulübü, 26 Mart Özgürlük ve Yaratıcılık, Ankara Barosu Felsefe Kulübü, 14 Mayıs Kanal-B, Atölye Programı, Sanat, 9 Ekim TRT-1 Gün Başlarken Programı, Dürüstlük, 29 Aralık Çağımızda Bilgi, Felsefe Sorunsalı, Konferans, 24 Mart 2000, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. 21.Yüzyılda Eğitim Paneli, Panelist, 13 Mayıs 2000, Tevfik Fikret Lisesi, Ankara.

6 Türkiye de Felsefe Öğretimi, Panelist, CTV, Yuvarlak Masa, 17 Şubat Aydınlanma-Postmodernizm, Panel, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, 21 Mayıs Bireysellik ve Yaratıcılık, TRT 1 (TV), Yansıma, 19 Ocak Varoluşçuluk, ODTÜ Eğitim Topluluğu, 3 Aralık Sivil İtaatsizlik, Disiplinlerarası Kolokyum, Tartışmacı, WALD,7-9 Kasım 1997, Uludağ- Bursa. Modernizm-Postmodernizm, TRT 1 (TV) Genç Yorum, 8 Kasım Yaratıcılık ve Eğitim, Panel, Kara Harp Okulu, 6-7 Şubat Demokratik ve Laik Eğitim, Panel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği- Altındağ Belediyesi, 23 Ocak 1993, Ankara. Atatürk ve Eğitim, TRT 1 (Radyo), Mikrofon Çevresi, 10 Kasım Çağdaş Öğretim Yöntemleri, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 18. Ulusal Kongresi, 3-5 Kasım 1992, Ürgüp. 21. Yüzyıla Doğru Gençlik, Panel, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 25 Mayıs 1992, Ankara. Eğitimde Çağdaş Gelişmeler ve Öğretim, Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı, 24 Kasım 1991, Ankara. Çağdaş Felsefe Akımları, İzmir Kültür ve Sanat Derneği/Fransız Kültür Merkezi, Felsefe Söyleşiler, 22 Mayıs 1991, İzmir. Bilgi, Bilgi Toplumu, Bilgi Çağı, TRT 1 (Radyo), Biz Bir Aileyiz Programı, 10 Ekim FELSEFE SÖZLÜĞÜ METİN YAZARLIĞI: Felsefe Sözlüğü, Sarp Erk Ulaş (hazırlayan: A.Baki Güçlü, Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ümit Hüsrev Yolsal), Bilim ve Sanat Yayınları, İdealizm Sanat Felsefesi Martin Buber Gabriel Marcel VERDİĞİ DERSLER: Lisans: Felsefeye Giriş, Estetik ve Sanat Felsefesi, Philosophy and Ethics Yüksek Lisans: Nietzsche, Levinas Doktora: Derrida, Kıta Estetiği YÖNETTİĞİ TEZLER: Yönetiminde tamamlanan 14 Doktora Tezi ve 16 Yüksek Lisans Tezi. ALDIĞI ÖDÜLLER: Celal Bayar Vakfının düzenlediği 'Türkiye'de Gençlik Sorunları ve Çözüm Yolları' konulu yazı yarışmasında (1988) birincilik ödülü.

7 TÜBA Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Yayınları Özendirme Programı kapsamında 'John Dewey's Impact On Turkish Education' başlıklı makalesine (1995) teşvik ödülü verildi. ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER: EDİTÖRLER KURULU ÜYELİĞİ: (1995- sürüyor) STUDIES IN PHILOSOPHY AND EDUCATION, An International Journal, (Citation Reports. Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Philosophers Citation Index) DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ: L. P. Mc Carty; P. Farber; P. Smeyers; S. Büyükdüvenci (eds.). Studies in Philosophy and Education, vol. 14, Kluwer Academic Publishers, MAKALE: 'Debates On the Universality of Human Rights and Education', Araştırma Dergisi sayı:16, 2003, 'Power of Elusive Factors in Education', Felsefe Dünyası, 1993 (7). Solidarity Through Peace Education, Peace Education: Context and Values (eds. Angela Perucca and James Calleja), Pensa Multimedia, Lecce, Italy, 1999, Towards Intercultural Communication, Dalla Societa Educante alla Societa Interculturale, (a curi di Angela Perucca), Pensa Multimedia, Lecce, Italy, 1998, s Philosophical Conceptions of Identity and Culture, Studies in Philosophy and Education, vol.15, January-April John Dewey s Impact on Turkish Education, The New Scholarship on Dewey, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Turkish Experience in Democracy and Education, Turkish Yearbook of Human Rights, vol 16, BİLDİRİYLE KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR: John Dewey in Ülkemiz Eğitimine Yaptığı Olumsuz Etkiler Üzerine, Mülkiye nin 150. Yılı: Eğitim, Siyaset ve Tarih, Uluslararası Kongre, 20 Kasım 2009, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara. Sanatta Yorumun Yorumu İkilemi, Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi,24-26 Mayıs 2006, DTCF, Ankara. Some Remarks on the Education of Love, The Humanities on the Birth of The Second Millenium, An International Conference, June 12-13, 2000, METU-Ankara. PADIEIA Research Project,the 4th meeting, 9-11 October, 1997,Lecce- Italy. Postmodern Corruption, Anti-Corruption Strategies, An International Symposium, 29 Sept-3 October 1997, İstanbul.

8 Aftermath of Education: Decline of Educational Thought as a Redemptive Paradigm, Paper presented at the 5th International Conference of INPE, Conflict and Consensus, August 1996, Johannesburg- South Africa. Identity, Culture and Education, the 4th International Conference of INPE, August 1994, Leuven- Belgium. The Philosophical Perspectives on Education in Turkey, Paper presented at the International Conference, Paideia II, European University for Peace Studies, January 1994, BurgSchalining- Austria. Power of Elusive Factors in Education, Paper presented at the 3rd International Conference of INPE, Power and Education, August 1992, Varna-Bulgaria. Is Peace Possible?, The 1st European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution, April 1992, Antalya. Turkish Experience in Democracy and Democratic Education, Paper presented at the International Conference on Democracy and Education, August 1990, London- England. Küreselleşen Eğitim Küreselleşmenin Eğitimi, Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, 6-8 March 2009, Eğitim-Bir-Sen, Başkent Öğretmenevi-Ankara. Modernite, Şiddet, Sorumluluk, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 29 April-1 May 2005, Kocaeli. 'Egemen Birey', I. Uluslararası Felsefe Günleri, April 2003, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. TARTIŞMACI VE KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI ULUSLARARASI TOPLANTILAR: Education and Ideology, Euro-Arab Dialogue Programme, Konrad Adenauer Vakfı/ Türk Demokrasi Vakfı, October 1994, Hilto Oteli- Ankara. 'Identity, Culture and Education', International Congress, Oturum Başkanlığı, Ağustos 1994, Leuven-Belçika. Conference, 'Creativity and Freedom', Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi, 29 Ekim 2000, Aşkabat- Türkmenistan. Felsefe Öğretimi ve Felsefe Eğitimi, Panel, Panelist, Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, 6-8 Mart 2009, Eğitim-Bir-sen, Başkent Öğretmenevi, Ankara. The Third International Poland Week, The Academy of Humanities and Economics, Nisan 2008, Erasmus çalışma Ziyareti-Varşova- Polonya. The First International Philosophy Congress, Oturum Başkanlığı, October 2010-Bursa. Çocuklarla Felsefe, Viyana Çocuk Üniversitesi, July 2012, Viyana- Avusturya. 'Mutluluk, Yaşam ve İnsan', Konuşma, Nisan 2012, Erasmus Çalışma Ziyareti Tallinn Üniversitesi-Estonya.

9 ULUSLARARASI TOPLANTI ORGANİZASYONU: International Network of Philosophers of Education (INPE)"nın iki yılda bir düzenlediği toplantıların altıncısı Ağustos 1998 tarihlerinde Ankara Üniversitesinde gerçekleştirildi. Bu toplantının organizasyon komitesi başkanlığı Ağustos 1994 tarihlerinde Belçika da gerçekleştirilen Identity, Culture and Education başlıklı toplantıda Program Komitesi Üyeliği Mayıs 2006 tarihlerinde Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe ve Sanat Tarihi Bölümlerinin ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi düzenleme Eş-Başkanlığı, ATIFLAR : Gert J. J. Biesta and Siebren Miedema. Context and Interaction. How to Assess Dewey s Influence on Educational Reform in Europe?, Studies in Philosophy and Education, 19:21-37, 2000, Kluwer Academic Publishers. Biesta and Siebren Miedema. Dewey in Europe: A Case Study on the International Dimensions of the Turn-of-the-Century Educational Reform, American Journal of Education, vol.105, no.1, November 1996, The University of Chicago Pres, pp Designing Modern Childhoods, Material Culture Of Children, (Eds. Marta Gutman and Ning de Coninck-Smith), State University 2008, p.150. East West Mimesis, Auerbach in Turkey, by Kader Konuk, Stanford University Press, 2010, Stanford, California, p.226. John Dewey's Turkish Tragedy' by Shaun O'Dwyer, Holocaust and Genocide Studies, volume 25, Number 3 Winter 2011, Published by Oxford University Press, p.398. World Philosophy Day 2006, Events Organised in the World, 14 Mar 2007, UNESCO. Elif Ekin Akşit, 'Educating and Civilising the Nation: Missionaries of Nationalism', Gender, Ethnicity And The Nation-State: Anatolia and Its Neighboring region, Hrant Dink Memorial Workshop, 2009 Proceedings, Ed. by Leyla Keough, Sabancı University, İst.2011, p.73. 'Graduate Programs of Philosphy in the Philosophy Departments', March 2012, Newsletter Spring-Summer 2012, International Federation of Philosophical Societies. Lisa Jarvinen, 'A Vital, Free, Independent, and Lay Republic: John Dewey and the Role of Education in Establishing The Turkish State', Teaching America To the World and The World to America, Ed. by Richard Gurlitz and Lisa Jarvinen, Political and International Studies Collection 2012, pp Hatice Nilüfer Süzen, 'Language and Interpretation of aesthetics in art education', European Journal of research on Education, 2013, Special Issue: Art in Education, pp Hasan Ünder, 'Philosophy of Education as an Academic Discipline in Turkey:The Past and the Present', Studies in Philosophy and Education 27 (6) 2008,

10 Charles Dorn and Doris A. Santoro, 'Political Goals and Social Ideals: Dewey, Democracy and the Emergence of the Turkish Republic', Education and Culture, Volume. 27, Number v Mustafa Günay, 'The Links Between Nature of Human and Education: Historicity, Existentialism and Beyond', Journal of Alternative Education, Issue 1, January Elvan Yalçınkaya, 'The Effects of Performance assessment approach on democratic attitude of students', Academic Journals, Educational Research and Reviews, Vol. 8 (8), pp , 23 April Serap Kahraman, Türkay Baran, İ. Aydın Saatçi, 'The Fourth Visit of John Dewey to Turkey (Problem Based Learning Experience in Turkey)', New World Sciences Academy, volume. 6, Number. 4, Mustafa Gündüz, 'Sociocultural origins of Turkish educational reforms and ideological origins of late Ottoman intellectuals ( )', History of Education, vol.38, No.2, March 2009, Financing Higher Education, Suggestions for legal Regulations, (TUSİAD), Association of Turkish Businessmen and Industrialists, prepared by Latif Mutlu. Selahattin Turan, 'John Dewey's report of 1924 and his recommendations on the Turkish educational system revisited', History of Education, 2000, vol 29, no 6, Kursat Cagiltay and Barbara Bichelmeyer, 'Differences in learning Styles in Different Cultures: A Qualitative Study', 2000 ERIC. Selçuk Uygun, 'The Impact of John dewey on the teacher education system in Turkey', Asia-Pacific Journal of Teacher Education, Volume 36, Issue 4, Sibel Duru, Pre-service Elementary Education, Teachers' Beliefs About Teaching And Learning in Turkey, Dissertation, Indiana University, Hülya Kosar Altınyelken, 'Student-centered pedagogy in Turkey: Coınceptualisations, interpretations and practices', Journal of Education Policy, Volume 26, Issue 2, 2011, pp H. Koşar Altınyelken, 'Changing Pedagogy: A Comparative Analysis of reform efforts in Uganda and Turkey', FMG: Amsterdam Instıtute for Social Science research, PhD thesis, Selçuk Uygun, Gürkan Ergen, İbrahim Hakkı Öztürk, 'A Comparison between Practical Training Programs in Teacher education in Turkey, Germany and France', Elementary Education Online, 10 (2), , Seçkin Özsoy, 'Turkish Modernization, Democracy and Education. An Analysis from Dewey's perspective', Educational Sciences: Theory and Practice, V9, n4, Aut 2009, ERIC. 'The International Teacher Leadership project' a case of international action research, CARN 2009, International Teacher Leadership, In: Procs of the 33rd conference of the Collaborative Action Research Network Ozgur Bolat, 'Turkey: A Critical Perspective on Educational Leadership and reform', In. Education in Eastern Europe and Eurasia, (Ed. by Nadiya Ivanenko), Bloomsbury Academic 2014, pp

11 Sabiha Bilgi, and Seçkin Özsoy, 'John Dewey's Travelings into the Project of Turkish Modernity', Inventing The Modern Self and John Dewey, (Ed. by Thomas S. Popkewitz), Palgrave Macmillan 2005, pp Bahri Ata, 'The Influence of An American Educator (John Dewey) On the Turkish Educational System', The Turkish Yearbook, (Vol. XXXI), pp S. Ruken Öztürk, 'Besieged and Liberated Women in Art Films: The Problem of Private Sphere', Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58-2, pp Ayşenaz Koş, An Analytical Study on the Migration of Sartrean Existentialism into Turkey through Translation, Institute of Social Sciences, Master of Arts, Boğaziçi University, Ayşenur Koş, 'Reflections of the image of Jean-Paul Sartre in the Turkish intellectual milieu through translation', Translation Studies, Vol 3, Iss.2, 2010, pp Jürgen Oelkers and Heinz Rhyn (Eds.), Dewey and European Education, General Problems and Case Studies, Kluwer Academic Publishers, Jeremy Cole, 'Democracy exported, history expunged: John Dewey's trip to Turkey and the challenge of building 'civilised' nations for democratic life', History of Education, Journal of the History of Education Society, Volume 43, Issue 4, 2014, pp Baykal Biçer, 'Philosophy Group teacher Candidates' Preferences with regard to Educational Philosophies of Teaching and Learning Activities', Anthropologist, 16 (3): , Kamla-Raj Haci-Halil Uslucan, Handlung und Erkenntnis. Waxmann Verlag, Joseph Angolano, Politics as a craft: the equal advancement and consideration of interests. PhD Thesis, London School of Econoımics, Elena Rogacheva, 'International Dimension of John Dewey's Pedagogy:lessons for Tomorrow', Analecta Husseliana, Volume 110, 2011, pp B. Tarman Development of Social Studies Curriculum in Turkey abd John Dewe's effect on the Modernization of Turkish Education, International Journal of Progressive Education, 2011, ERIC. Güliz Akkaymak, Neo-Liberalism And Education: Analysis of Representation of Neo-Liberal Ideolgy Social Studies Curriculum in Turkey, Doctoral Dissertation, Koç University, Flavia Laviosa (ed.) Visions of Struggle in Women's Filmmaking in the Mediterranean, Comparative Feminist Studies Series, 2010.

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Levent Bayraktar (Doç.Dr.) Doktora:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Deniz ILGAZ Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Lise Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Robert Lisesi, İstanbul 1962 Lisans Y. Lisans (M.S) English Literature Graduate School of Journalism

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Alman Hastanesi Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim, İstanbul Telefon:

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı