Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i"

Transkript

1 Yeni Tıp Tp Dergisi 2009;26: Orijinal makale Dudak Yar Onarmnda Dörtgen Flep Teknii Mehmet Ouz YENDÜNYA 1, Murat GÜREL 1, Seda LMAN 1, Murat UÇAK 1, Ali Özgür KARAKA 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, HATAY ÖZET Dudak yar sk rastlanan anomalilerden biri olmakla beraber, skl deimedii için yllar içinde plastik cerrah bana düen dudak yar vakas saysnda cerrah saysnn artmasna bakarak bir azalma olduu söylenebilir. Bu makalede son be yl içinde Ankara ve Hatay da tedavi ettiimiz 30 olguyu sunduk. Vakalarn hemen hepsinde de genel anestezi altnda çaltk, sadece ergenlik çanda bize gelen hastalarda lokal anestezi altnda çalma ansmz oldu. Burun aknts ve öksürüü olan hastalar anesteziyoloji klinii tarafndan önerilen bir haftalk medikal tedaviyi takiben ameliyata aldk. Bütün olgularda dörtgen flep tekniini kullandk. Hastalara ait erken ve ameliyattan 1 yl sonraya ait sonuçlar sunduk. Vermiliyon, dudak ve skara ait özellikleri deerlendirdiimizde dörtgen flep tekniinin güzel sonuç almak için kolay bir teknik olduu söylenebilse de skara ait gelimelerin sadece cerrahi teknie bal olmad hatrdan çkarlmamaldr. Anahtar kelimeler : Dudak yar, dörtgen flep, sk kullanlmayan teknikler ABSTRACT Quadrangular flap technique in cleft lip repair Although cleft lip is a common congenital anomaly, since its frequency has not changed by years and since the number of specialists working on their treatment is increasing, it can be said that the number of the cleft lip patients for per surgeon tend to decrease We presented 30 patients operated on during the last 5 years in Ankara and Hatay. We used general anesthesia on all infants but we were able to operate on under local anesthesia in patients in which their ages were more than 15. We operated on one week later from medical treatment the patients those in their preoperative assesment anesthesiologist diagnosed upper respiratory tract infection and advised the medical treatment. We used quadrangular flap technique in all the patients. We were able to present our early and 1 year postoperative results. Taking into consideration of vermilion, lip and scar formations, we would like to say that although it is an easy technique to obtain good results, the scar formation depends on something other than only surgical technique used. Key Words : Cleft lip, quadrangular flap technique, uncommon techniques GR Dudak yar dediimizde doumsal bir patolojiyi alglarz. Hayatn sonraki yllarnda ortaya çkan ve dudan tüm katlarn içeren bütünlük bozulmalarndan dudak yar diye söz edilmez. Onlara dudak kesisi adn veriyoruz. Domalk bir kusur olarak dudak yarklar yaklak olarak doumda bir izlenmektedir. Bazen dudak yar damak yar ile birlikte de ortaya çkm olabilir ki bu birlikteliin skl da, 1500 doumda bir olarak ifade edilebilir. Dudak yarklar izole anomaliler olabilecei gibi, baz baka anomalilere elik edebilirler, baz sendromlara da katlabilirler 1. Dudak yar skl rklar arasnda deimektedir. Örnein siyah rkta daha azdr. Ancak bu damak yarklar için doru deildir. Damak yarklar her rkta ayn sklkta izlenmektedir. Olumalarnda hem çevresel hem de genetik etmenler rol oynamaktadr. Böylece multifaktöryel bir etyoloji söz konusudur. Gebelikte sigara içimi, fenitoin kullanm, vit C eksiklii, maternal hipoksi, yüksek rakmda yaama gibi etmenler yark tablosu oluumuna sebep olabilir 2,3. Kayseri den yaplan bir çalmann sonuçlarna göre sendromlara katlmayan izole dudak yarklar ülkemizde 1/1468 sklkta izlenmektedir. Bu klinik serideki sadece 2 olguda teratojenik ajan saptanmtr ve onlar da diazepam kullanm ile toksoplazma enfeksiyonu olarak fark edilmitir. Dudak yarklarnn ortaya çkmasnda anne baba ya ile bir iliki olduunu söylemek mümkün olmamtr 4. Dudak yarklarnn %10 undan daha az bilateraldir. Sol tarafta yerleen dudak yarklar, sa tarafta yerleen dudak yarklar ve bilateral dudak yarklar arasnda 6:3:1 oran vardr. Baka bir ifade ile sol tarafta yerleik tek yanl dudak yar olgularndan 6 tane gören bir cerrahn, sa tarafta yerleik dudak yar olgusundan 3 tane görürken 1 tane de bilateral dudak yar olgusu görmesi beklenir 3,5. Bilateral vakalar erkeklerde daha sktr. Yine bilateral yarklar daha sklkla damak yarklar ile birlikte ortaya çkarlar. Anne ve babasnda dudak damak yar bulunan veya kardelerinde dudak damak yar bulunan yeni bebeklerde baz yüzde- 230

2 Yeni Tp Dergisi M. O. 2009;26: Yenidünya ve ark. lerle dudak damak yar beklenir ancak bu tür rakamlar farkl kaynaklarda farkl da olabilmektedir 3,6. Dudak yarnn onarlmasnda uygun zaman, bebein 3 aylk olmasdr ancak bu tarihten daha sonra gelen vakalar sklkla olabildii gibi, bazen daha erken ameliyat yapldklarna da rastlanabilir. Bebein 3 aylk olmas nispeten ele avuca sar bir hale gelmesi anlamna gelecei için, acil bir gerekçesi de olmayan bu ameliyatn 3 aylktan sonra yaplmas dorudur 6. Dörtgen flep teknii, kuadrangüler flep teknii olarak da bilinir. Burada, yark olmayan tarafta yüksekte duran vermiliyokütan hat dorusal bir kesi ile aaya düürülürken, yark taraftan kaldrlan flep dörtgen eklinde olduu için yönteme bu ad verilmektedir (Resim 1). Bu yöntem ayrca Wang modifikasyonu olarak da anlmaktadr. Modifikasyon denmesinin nedeni, orijinal yöntemde az önce sözünü ettiimiz vermiliyokütan hattn aaya düürülmesi için yaplan kesi dudan tam orta noktasnda yaplmakta iken bu yeni yaklamda yara komu taraftaki filtrum çizgisini oluturacak ekilde lateralde kalmaktadr (Resim 2). Bu yöntem ülkemizde sklkla kullanlan bir yöntem deildir. Sk kullanlan bir yöntem olmamas iyi bir yöntem olmad anlamna gelmemelidir. Cerrahi, usta çrak ilikisi ile örenilen bir itir ve ustalarn kullandklar yöntemler dndaki yöntemleri denemeleri çraklar için baz zorluklar arz edebilir. haftalk tedaviyi takiben ameliyata alndlar. Ameliyatta diki materyali olarak 4-0, 5-0 ve 6-0 emilebilir cinste materyaller kullanld. Daha kaln olan materyal ile mukozal taraf ve kas onarmlarn yaparken, daha ince olan materyali cilt onarm yaparken kullanld. Çizim sonras mutlaka lokal anestezi de yapld ve bu amaçla insülin enjektörü inesinden yararlanld. Lokal anestezik ajan olarak adrenalin katkl ksilokaini seçildi. BULGULAR Çalmaya otuz hasta dahil edildi. Hastalarn en büyüü 18 yanda, en küçüü 3 aylk idi. Hastalarmzn 16 s kz çocuu, 14 tanesi erkek çocuu idi. Bilateral dudak yar olgularn asimetrik olmalar ve iki aamal ameliyat etmeye karar verildiinden dörtgen flep tekniini uyguland ve çalmaya dahil edildi ancak; simetrik olup da farkl tekniklerle ve tek seansta ameliyat ettiklerimiz çalmaya alnmad. ki hastamz asimetrik bilateral yarkl idi ve bu çalmann kapsamna girdi. Damak yar elik eden hastalarmzn says 15 idi. Vermilion ile ilgili olarak bütün olgularda tüberkül oluumuna özen gösterildi (Resim 3c-5c-7c-8b). Resim 3 a, 3 b. Sol tarafta yerleik bir komplet dudak yar olgusunun ameliyat öncesi, planlamas ve ameliyattan bir yl sonraki görünümü Resim 1,2. Dörtgen flep tekniine bu adn verilme nedeni yark taraftan kaldrlan flebin dörtgen eklinde olmasdr MATERYAL VE METOT Bu çalmaya konu edilen olgular son be yl içerisinde tedavi ettiimiz 30 hastadr. Hastalarn hepsinde kuadrangüler flep tekniini kullanld. Ergenlik ça ve daha yukar yalarda gelen olgularda lokal anestezi altnda çalld ancak süt çocuu ve sonraki dönemlerde gelen hastalarmzda mutlaka genel anestezi altnda çalld. Ortalama ameliyat süresi 45 dakika oldu. Ameliyat öncesi anesteziyoloji klinii konsültasyonlar ve gerekli bulunduunda çocuk sal ve hastalklar konsültasyonlarn yaptrld. Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan hastalar bir Resim 3 c. Resim 4 a, 4 b. Hipertrofik skar oluumunun vermiliyokütan hatta elevasyona yol açt tek olgumuz 231

3 M. O. Yenidünya ve ark. Yeni Tp Dergisi 2009;26: Vermiliyokütan hattn oluumu genel olarak çok güzel olmasna karlk (Resim 5 b, 7 c, 9 b), bir olguda hipertrofik skar oluumu ile beraber sütür hattnda meydana gelen kontraktür vermiliyokütan hattn bozulmasna yol açt ve eleve etti (Resim 4 b). Hiçbir olgumuzda ameliyat sonras slk çalan az deformitesi olmad. Skar formasyonu genel olarak iyi olmakla birlikte, iki bebekte dörtgen flebin köesine denk gelen yerde hipertrofik skar oluumu dikkat çekti (Resim 4b). Resim 5 a, 5 b. Vermiliyokütan hattn düzgün olumas çok önemlidir Resim 5 c. Resim 8 a, 8 b. Cilt dikilerinin absorbe olsa da 5-0 kalnlndaki materyalle konulmas halinde alnmalar zorunlu olabilir çünkü uzunca saylabilecek bir süre absorbe olmazlar Resim 6 a, 6 b. Cilt dikilerinin absorbe olan 6-0 kalnl- ndaki ipliklerle konulmas diki alnmas skntsn ortadan kaldrabilir Resim 9 a, 9 b. Sadece ergenlik çanda aldmz olgularda lokal anestezi altnda çalld TARTIMA Resim 7 a, 7 b. nkomplet ve solda yerleik bir olguda erken postoperatif ve geç postoperatif görünüm Resim 7 c. Yeni bir çocua sahip olmak güzel bir duygu olmakla beraber, bebein dudak yar ile domas bunu gölgeleyebilir. Anne veya baba birbirlerini suçlayabilirler ve dudak yar ile doan bebek aile içi bir sknt sebebi olabilir. Ailenin içinde bulundu- u sosyo-kültürel yap dikkate alnarak daha ilk günden tedavisi üzerine aratrmalar yaplabilir veya bunun Allah tan gelen bir ey olduu kabul edilerek yllarca ameliyat bile ettirilmeyen olgularla karlalabilir. Bazen sadece bir ilgisizlik ya da önemsiz bulmann sonucu olarak ameliyata geç gelenler de olabilir. Dudak yarkl bir çocuun hayat, aslnda bu konu üzerinde ne kadar konuulursa konuulsun, hakknda ne kadar bilimsel yazlar yazlrsa yazlsn, uras muhakkak ki salam yatlarndan farkl olacaktr. Belki birkaç defa dudak ameliyat olmas gerekecektir, belki ergenlik 232

4 Yeni Tp Dergisi M. O. 2009;26: Yenidünya ve ark. çanda burun ameliyat olmas gerekecektir. Anne ve babay bu tür gelimelere hazrlamak ve ilk ameliyat yann 3 aylk civarnda olaca bilgisini vermek önemlidir. Bu temel bilgiye ramen, bu yazdaki ilk isim çalmac meslek hayat boyunca bir haftalk iken bile ameliyat edilmi olgulara rastlamtr. Bunun elbette bir açklamas vardr, ancak biz yine de bugün için bilmeliyiz ki dudak yar, acil olarak onarm gerekli bir salk sorunu deildir ve bebein 3 aylk olmas ile ameliyat planlanmaldr. lk basks 1889 ylnda yaplan ve hala daha yeni basklar yaplarak doktorlarn bavuru kitab olmaya devam eden The Merck Manual adl kitapta, sayfa 2219 da izole dudak yarnn kozmetik bir sorun olduu yazlmaktadr 7. Dorusu buna katlmak mümkün deildir ve bu kadar çok bavurulan bir kitapta bu konunun böyle yazlm olmas talihsizlik olmutur. Dudak dediimiz yap içindeki kaslarla birlikte önemli bir sfinkterin kendisidir ve salkl çalan bir dudak; yemek, içmek, konumak, öpmek, üflemek, nefesi içinde tutabilmek, gargara yapabilmek gibi birçok gündelik aktivitemizde önemli bir yer sahibidir. Belki mikroform dudak yarklar sadece kozmetik bir sorun gibi ele alnabilirler ancak, komplet bir dudak yarn kozmetik bir sorun olarak deerlendirmek kabul edilemez bir hatal ifade olur. Eer dudak yar ile doan bir bebek ameliyat olmasa da yaayabilir ve bu nedenle bu sorun kozmetik bir sorundur, diye düünülerek bu ifade kullanlmsa, bir insann ellerinin baparma olmadan da domas halinde yaayabileceini öngörerek sahip olduu sorunun kozmetik bir sorun olduunu söyleyebiliriz. Oysa baparmaksz olmak bir insann eli ile yapaca ilerin %40 n yapamayacak olmas anlamna gelir. Bu kozmetik bir sorun diye adlandrlabilir mi? Peacock isimli çalmac dudak yarklarn kontrakte olarak iyilemi embriyolojik yara olarak tarif etmitir. Dudak yarklarna tavan dudak denmesinden vazgeçilip de imdiki adn verilmeye balanmas Fransa da 1556 ylnda Franko isimli çalmacnn önderliinde olmutur 6,8. Dudak yarklarnn tedavisinde yazl kaynaklarda ad geçen bir de Türk doktor vardr. Amasyal erafeddin Sabuncuolu, Fatih Sultan Mehmet zamannda yaamtr ve bu konuya cerrahi kitabnda yer vermitir. Batl kaynaklarda ad Charafeddin olarak geçer. erafeddin Sabuncuolu nun yönteminde yark kenarlarnda 3. derece yank oluturduktan sonra dudaklarn birbirlerine birletirilmektedir 9. Bu konudan Türkçe bavuru kitaplarnn tarihçe ksmnda bile bahsedilmedii olmaktadr 11. Dudak yarklarnn deiik snflandrmalar yaplmaktadr 12. Buna göre dudak yarklar sendromlarla beraber olan yarklar, izole anomaliler, olarak ele alnabilecekleri gibi; tek yanl yark, iki yanl yark, komplet yark, inkomplet yark, gibi snflandrmalara da rastlanabilir. Foramen insisivum denen damaktaki deliin kriter alnmas ile, bu noktann anteriorunda kalan sert damak, dudak ve burun tabanna primer damak adn veriyoruz. Foramen insisivumun arkasnda kalan sert damak, yumuak damak ve uvulaya da sekonder damak diyoruz. Böylece primer damak yar, sekonder damak yar gibi adlandrmalar daha kapsaycdr. Buna bir de komplet veya inkomplet olu eklenebilir. Yine de günlük pratikte en kolay yaklam; tek yanl komplet dudak yar, tek yanl inkomplet dudak yar, bilateral asimetrik dudak yar, bilateral komplet dudak yar gibi adlandrmalar gözükmektedir. Mikroform dudak yarklar da olabilir. Burada, dudakta vermiliyokutan hatta hafif bir girinti vardr ve sradan insanlar belki uzmanlk alan plastik cerrahi olmayan hekimler bile bunun aslnda bir dudak yar olduunu düünmezler. Fakat burada da mutlaka burun deformitesi vardr ve kimi zaman dudak yarnn hafifliine bakarak burun deformitesi inanlamaz derecede ar olabilir. Dudakta genel olarak sorun, vermilionda çentikleme, vertikal dudak yüksekliinde ksalktr. Aslnda dudak yar ameliyat kanamal bir ameliyat deildir ama yine de hemoglobin deeri 10 gramn altnda olan bebeklerde ameliyat, hemoglobin deeri düzelene kadar ertelenmelidir. Bu kuraldan 10 lar kural olarak söz ediyoruz ylnda Willhelmsen ve Musgrave tarafndan uygulamaya sokulan bu kurala göre dudak yarkl bir çocuun hemoglobini 10 gram/dl, ya 10 haftalk, vücut arl 10 paund (1 paund 450 gram) ve lökosit deeri /mikroL den az olmaldr 10,11. Ancak süt çocukluu döneminde kan beyaz küre says ile arasnda enfeksiyonlar için düük risk saylmaktadr 7. Dier bir deyile, 3 aylk olmu ve vücut arl da 5 kilograma ulam bir bebei srf kan beyaz küre says diye ameliyata almamak doru olmayacaktr. Belki de beyaz kan hücre saysndaki 10 lar kuralna yaktrlan bu rakam çoktan geçerliliini yitirmitir. Ameliyatta tüpün orta hatta tespiti gerçekten çok önemlidir. Bunun her defasnda anesteziyoloji klinii çalanlarna hatrlatlmas yararl olacaktr. Dudan bir köesine yerletirilen ve burada tespiti yaplan tüp duda bir tarafa doru çektirecei için yanl planlamalara ve estetik olmayan sonuçlar elde etmemize yol açabilir. Bu nedenle farknda olunmadan tüpün sa veya sol az köesine tespitin yapld durumlarda üenmeden, anesteziyoloji uzmanlarndan tüpün yerini deitirmeleri rica edilmelidir. 233

5 M. O. Yenidünya ve ark. Yeni Tp Dergisi 2009;26: Tüpün tespitini takiben boyama ve örtme yapldktan sonra sra vazokonstriktör katkl lokal anestezik ilaç yapmaya gelir. Biz bu amaçla adrenalin katkl ksilokasin kullanyoruz. Lokal anetezik yaplmadan önce planlama yaplm olmaldr çünkü lokal anestezik yaplnca dudaklar bir miktar iebilir ve hatal planlamalara sebebiyet verebilir. Dudak onarmnn güç olabilecei baz durumlar olabilecei varsaylarak adezyon teknikleri olarak adlandrlan baz yaklamlar önerilmise de biz çok geni yark olgularnda bile adezyon yöntemine bavurmayarak ve dorudan esas ameliyat teknii ile hastalara yardmc olundu (Resim 5-6). Adezyon teknii hariç tutularak, esas onarm yöntemleri, tek yanl dudak yarklarnn onarmnda 4 grupta ele alnabilir: 1. Üçgen flep yöntemleri (Tennison-Randal, Skoog) 2. Kuadrilateral flep yöntemleri (Wang modifikasyonlu LeMesurier) 3. Rotasyon-ilerletme flep yöntemleri (Millard). 4. Primer onarma ilave edilmi Z plastiler. Kuadrilateral flep teknii ifadesi, dörtgen bir flebin lateral taraftan kaldrlacana iaret ettii için hatrda tutmas kolaydr. Bizim dörtgen flep teknii dediimiz, bazen kuadrangüler teknik olarak da söylenen bu yaklamda, trianguler tekniinden farkl olarak daha fazla doku atld söylenebilir. Ancak bunun bir üstünlük veya kusur olmasndan ziyade bunun bir gereklilik olabilecei asla akldan çkarlmamaldr. Her ne kadar dudak yarklarnn cerrahi tedavisinde Yüzde yüz gerekli olmadna emin olmadktan sonra asla doku atmamaya çalmak zorunda olduumuzu unutmadan çalmaktaysak da kimi zaman kusurlu onarlm olgularda kusurun fazla doku kaynakl olabileceine de ahit olabiliyoruz. Ameliyat srasnda çizim, planlama ve fleplerin kaldrlmasn takiben her iki yanda deri ve mukozalar kas dokusundan, bir küçük makas yardm ile ayrdk. Bu ayrtrma ilemi yaklak 1 cm kadar derinlik sahibi olacak ekilde yaptk. Daha fazla ayrtrmak bir yarar salamamaktadr. Ardndan önce kas dokusunu 4-0 emilebilir diki materyalleri ile onardk. Genellikle kas dokusuna 3 adet sütür koymak yeterli oldu. Takiben mukoza 4-0 ve 5-0 sütür materyali ile deri tarafn da çou 6-0 olmak üzere aralara da 5-0 sütür materyali ile serpitirerek koyuldu. Ameliyat sonras pansuman için oftalmik merhemleri yara alanna sürdükten sonra byk eklinde bir gazl bez ve yara bant yaptrld. Hastalarn taburcu edilmeleri genel olarak ertesi günü sabah veya ayn gün akam yapld. Sabah ilk vaka olarak aldmz olgular akam taburcu etmek hususunda bir çekincemiz olmadysa da ayn gün 3 vaka yaptmz olgular arasndan ameliyattan çk öleden sonraya kalanlarn taburcu edilmeleri hususunda acele edilmedi ve ertesi sabah beklendi. Ameliyattan sonra diki hatt boyunca antibiyotik içeren merhemlerin sürülmesi yararl olabilir. Biz genel olarak ameliyat sonras birinci gün azdan beslenmeye izin veriyoruz. Kakla beslenenlerde zaten endie edilecek bir durum olmamakla beraber, emme hareketini gerektirecek beslenme ekillerinde orbikularis oris kasnn erkenden çalmaya balamas diki hattnda bir zorlanmaya yol açabilir eklinde bir ön yargmz olabilir. Ancak unutulmamaldr ki orbikularis oris kasnn emme hareketine yardmc olabilecek kaslmas azn küçülmesi eklinde olup büyümesi eklinde deildir. Bu noktadan hareketle büyük yata onarlm çocuklarda azlarn çok açmalar, kahkaha ile gülmeleri, esnemeleri srasnda dikkatli olmalar gerektiini vurguluyoruz. Dikiler eer katgüt ile koyulursa alnmaya gerek yoktur ancak katgüt dndaki emilebilir dikilerin alnmalar gerekli olabilir. Dudak yar ameliyat, bir cerrah, bir asistan, bir hemire yardm yapldnda en fazla 1 saat sürmelidir. Bizim ortalama ameliyat sürelerimiz 35 dakika ile 55 dakika arasnda deitiyse de hastann uyutulmas, uyandrlmas da dahil dikkate alndnda bir buçuk saatten biraz fazla bir süre ameliyathane salonunun igal edilebilecei öngörülmelidir. Tek yanl dudak yarklarnn onarmnn konu edildii ülkemizde bu konu üzerine baslm en önemli kitapta bizim burada ele aldmz dörtgen flep tekniine yer verilmemitir 13. Sadece Le Mesurier yöntemi ad olarak geçmitir. Buradan anlayabileceimiz ey ülkemizde sklkla seçilen dudak yar yönteminin Millard n tarif ettii rotasyon ilerletme flepleri teknii olduudur. Biz önceki yllarda sürekli Millard teknii ile ameliyat yapm olmamza ramen çok da güzel sonuçlar alamaynca son 5 ylda dörtgen flep tekniini denemeye karar verdik ve bunda dudak damak yarklar atlasndaki u ifade çok etkili oldu: The quadrilateral flap can produce satisfactory results fort the average surgeon 15. Gerçekten de Wang modifikasyonlu dörtgen flep teknii kurallar kolaydr, planlamas kolaydr ve ortalamann üzerinde güzel bir sonuç almak da kolay gözükmektedir. Bu tekniin çok kullanlmyor olmas nesilden nesile tavsiye edilen bir teknik olmamas ile açklanabilir. Çünkü büyük oranda ülkemizde eitim kurumlarnda dudak yarklarnn onarmnda balangçta öretilen teknik Millard teknii olmaktadr. M. Veli Aslan n çok güzel ifade ettii gibi 11 sonraki yllarda plastik cerrahinin 234

6 Yeni Tp Dergisi M. O. 2009;26: Yenidünya ve ark. çok deiik çalma alanlarndan hangisinde younlarsa younlasn, eitimi srasnda her plastik cerrahi asistannn eitiminin temel konularndan biri dudak damak yarklarnn onarmdr ve bu konuda etrafl bilgiye sahip olmak, farkl yöntemlerin farknda olmak çok önemsenmelidir. Ameliyat srasnda aralkl olarak anestezi ekibi dnda cerrahi ekibin de dudaklara farkl bir gözle bakmalar siyanotik deiimler halinde hemen örtüleri açp anestezi ekibine rahatlk salamalar gereklidir. Unutulmamaldr ki dudak yarnda olsun baka rekonstrüktif ilemlerde olsun, iyi bir sonuç elde etmenin ilk koulu yaayan bir hastadr 6,8. Dudak yar ameliyatlarndan sonra baz komplikasyonlar geliebilecei öngörülmelidir. Bunlar öyle özetlenebilir: 1. Onarlan hat boyunca dikilerin çeitli sebeplerle açlmas, 2. Öngörülemeyen miktarda yara izi kalmas, 3. Dudan vertikal uzunluunda noksanlk, 4. Islk çalan az deformitesi olarak kendini ortaya koyan dudak orta ksmndaki doku noksanl. Komplikasyonlara yönelik olarak yaplabilecekleri sras ile öyle özetleyebiliriz: Diki hattnda açlmalar özellikle düme ve çarpmalara bal olarak meydana gelmektedir ve ilk frsatta dikilmelidir. Flepler daha önce kaldrlm ve yerlerine tanm olduklar için genel olarak ilk ameliyat kadar sürmeyecek bir ilemi gerektirir. Yara izi konusunda unutulmamas gereken kural udur: ilk yara izi en iyi yara izidir. Bu nedenle sadece yara izine yönelik giriim yaplmamaldr, ancak ayn zamanda eer dudakta tarif edilebilir bir deformite de varsa müdahale düünülmelidir. Bizim fotoraf 4 b de sunduumuz olgu fotorafndaki erken döneme ait bir hipertrofik skar olmakla beraber burun deliini kapatacak kadar büyük boyutta keloid formasyonu bile bir komplikasyon olarak bildirilmitir 14. Dudak vertikal uzunluunda ksalk genellikle yark olmayan yandaki yetersiz rotasyondan kaynaklanr. Dörtgen flep tekniinde buna yol açacak en muhtemel sebep dörtgen flebi planlarken, burun tabanndan balayp dudak boyunca uzanan kesinin giderek sefalik tarafa kaymayp dudak kenarna paralel bir seyirde devam etmesidir. Bunu önlemek için daha planlama yaplrken en kaudale geldikçe bu kesinin bir miktar sefalik tarafa doru yönelim arzetmesi hedeflenerek çizim yaplmaldr (Resim 2, 3 b). Tek yanl dudak yar onarmlarn takiben, ortaya çkacak dudak yükseklii adna büyüme potansiyelleri onarlm ve salam yanda ayndr. Bu nedenle dudak yükseklik fark oluursa bu skara bal büyüme hz yavalndan ziyade ilk onarm tekniinin baars ile alakaldr. Islk çalan az deformitesi eer bilateral dudak yarklarnn bir komplikasyonu ise alt dudaktan çapraz dudak filebi yani Abbe filebi yapmak kaçnlmaz olabilir. Eer tek yanl dudak yar ameliyatnn bir sonucu ise frenulum labii superiora kadar dudan krmz taraf tam eksplore edilip Z plasti ile sorun giderilebilir. REFERANSLAR 1. Mustarde JC, Jackson IT. Plastic Surgery In Infancy and Childhood, 3rd edition, New York, Churchill Livingstone Pedersen GW. Oral Surgery, Philadelphia, WB Saunders Company Tunçbilek G. Dudak damak yarklarnda kaltm ve epidemiyoloji. Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar. Ankara, kur Matbaaclk 1999; Günay GK, Bekereciolu M, Alemdar E, Tercan M, Özyazgan. Kliniimizde görülen dudak damak yarkl hastalarn deerlendirilmesi. SSYB Bursa Devlet Hastanesi Dergisi 1992;8: Serafin D, Georgiade N. Pediatric Plastic Surgery, USA, The CV Mosby Company Yenidünya MO. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye Giri, Ankara, Bilimsel Tp yaynevi Beers MH, Berkow R. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 1999, seventeenth edition, Clays Ltd, England. 8. Stark RB. Plastic Surgery of The Head and Neck, New York, Churchill Livingstone Uzel. Cerrahiyyetül Haniyye-I, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yaynlar, Ankara Sevin K, Kut H, Aslan S ve ark. Yark dudak olgularnda cerrahi tedavi, Tp Fakültesi Mecmuas, stanbul 1982;45: Aslan VA. Yark dudak ve yark damak tarihçesi. Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar. Ankara, kur Matbaaclk 1999; Aydn MA. Dudak damak yar klasifikasyonu. Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar. Ankara, kur Matbaaclk 1999; Keçik A, Güçer T. Tek tarafl dudak yar, Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar, Ankara. kur Matbaaclk 1999; Nichter LS, Abrams RS. Keloid formation after cleft lip repair Plast Reconstr Surg 1988;82: Smith HW. The atlas of cleft lip and cleft palate surgery. Grune- Strattion, New-York 1983; 194. Yazma adresi: Dr. Mehmet Ouz YENDÜNYA Mustafa Kemal Üniversitesi Tp Fakültesi, Hatay Yaznn geldii tarih : Yayna kabul tarihi :

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 161-167, 1985 BILATERAL DUDAK YARıKLARıNıN VEAU YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ ııı AMELIYAT Galip ERGEN* Nejat SAYAN** Bilateral dudak yarıklarında maksiller segmentler

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Mübin Hoşnuter, Ahmet Işıkdemir, Eksal Kargı, Cem Payaslı, Bülent Tekerekoğlu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps Bukkal Mukoza Komissüroplasti Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps 1. Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan) (Metin güncelleme Mart 2009). chröder, P. brams (E-bakan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Bakan) riner inkontinans () erkeklere göre kadnlarda çok daha

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

22q11-Deletion bir 22q11 Delesyon Sendromu tanýmý

22q11-Deletion bir 22q11 Delesyon Sendromu tanýmý Mit freundlicher Unterstützung durch: BUNDESVERBAND Die Gesundheitskasse 22q11-Deletion bir 22q11 Delesyon Sendromu tanýmý Kinder mit DeletionsSyndrom - 22q11 ( KiDS- 22q11) e.v., Blumenweg 2, 87448 Waltenhofen

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes)

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Yeni Tp Dergisi 2013;30:233-237 (Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Ahmet SEVNDK 1, Hakan NAZK 2, Raziye NARN 2, Hakan AYTAN 2, Murat AP 2 1 Adana

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR Ö RENME FAAL YET -1. 1.1. Vidalar. E ik Düzlem. Vida Hatt n n Profili. Ad m. E im Aç s AMAÇ ARA TIRMA

Ö RENME FAAL YET 1. 1. ViDA VE KILAVUZLAR Ö RENME FAAL YET -1. 1.1. Vidalar. E ik Düzlem. Vida Hatt n n Profili. Ad m. E im Aç s AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET 1 Uygun atölye ortam ve gereçleri salandnda, tekniine uygun olarak klavuz ile di açabileceksiniz. ARATIRMA 1. Okul kütüphanesi, ehir kütüphanesi, Internet, v.b. bilgi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSNS YRLTRM SINVI GOMTR TST SORU KTPÇII 9 HZRN 00. bir üçgen 80 = m() = m() m() = 80 m() = Yukardaki verilere göre kaç derecedir? ) 40 ) 45 ) 50 ) 60 ) 75. bir üçgen m() = 90 = 9 cm = 4 cm Yukardaki ekilde

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST YÜKSEKÖRETME GEÇ SINAVI (YGS) 11 NSAN 010 TEMEL MATEMATK TEST 1. 0, 0,0 0,. 6 1 ileminin sonucu kaçtr? ileminin sonucu kaçtr? A) D) 8 B) E) 1 C) 7 0 A) B) C) 1 D) 1 E) 1.. a1 a1 ileminin sonucu kaçtr?

Detaylı

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA)

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS, CARIES AND PERIODONTAL DISORDER PREVALENCE IN DENTAL STUDENTS

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu ] yer kabuunun bir bütün olmadn ve levhalardan olutuunu önceki yllarda okudurnuz sosyal bilgiler ve corafya derslerinden biliyorsunuz. Harita 1.1'i incelediinizde depremlerin Dünya üzerinde daha çok nerelerde

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi Plastik Cerrahi hastasına yaklaşımını bilmeli ve tanı

Detaylı

l.kalem GÖZ CERRAHi ALETLERi GENEL TEKNiK ŞARTNAMESİ l , Malzemeler teknik artnamede belirtilen erin dnda paslannaz çelikten re

l.kalem GÖZ CERRAHi ALETLERi GENEL TEKNiK ŞARTNAMESİ l , Malzemeler teknik artnamede belirtilen erin dnda paslannaz çelikten re Ü İ Ö Ş ç Ö İ ç İ İ Ü ç ç l.kalem GÖZ CERRAHi ALETLERi GENEL TEKNiK ŞARTNAMESİ l. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. Malzemeler teknik artnamede belirtilen erin dnda paslannaz çelikten retilmi ve polisaj dzgn, przsz

Detaylı

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses PDF - Are you searching for Ka?n?. Ses Books? Now, you will be happy that at this time Ka?n?. Ses PDF is available at our online library. With our complete

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı