Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Dr. Murat BERBEROĞLU kemikten olușur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.09.2012. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. Dr. Murat BERBEROĞLU 12.06.2012. 27 kemikten olușur"

Transkript

1 El - El Bileği, i, Ön kol ve Dirsek na Yaklașım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat BERBEROĞLU Sunu Planı El ve Parmak Anatomi Klinik özellikler, öykü,el muayenesi, grafi Tendon yaralanmaları Dislokasyon ve kırıklar Yüksek basınç injeksiyon yaralanması Algoritimler El Bilek Anatomi Klinik özellikler, grafi Ligament yaralanmaları Karpal fraktürler Distal radius ve ulna fraktürleri Önkol ve Dirsek Anatomi ve değerlendirme ilkeleri Dirsek çıkıkları ve kırıkları Önkol kırıkları Kaynakça El ve Parmak -Anatomi El ve Parmak -Anatomi 27 kemikten olușur 14 falanks, 5 metakarpal, 8 karpal DİP, PİP, MCP, CMC eklemler 2. ve 3. CMC eklem sabit Fleksör retinaculum; karpal tünel Median sinir ve fleksör tendonlar Birçok ligament tarafından eklemlerin stabilizasyonu sağlanır. El ve Parmak -Anatomi El ve Parmak -Anatomi 7 interosseal kas mevcut 3 ü palmar yerleșimli addüksüyon yaptırır, 4 ü dorsal yerleșimli abdüksüyon yaptırır Ekstansör; orta falanksa santral dal, distalin bazisine lateral bantlar Fleksör; süperfisial orta falanksa; profundus süperfisiali geçerek distalin bazisine yapıșır. Fleksörler sinovial kılıflı Bașparmağın tek, fleksör pollicis longus 1

2 El ve Parmak -Anatomi El ve Parmak -Anatomi Radial sinir (C5-T1) sadeceduyu Ulnar sinir (C7 T1) duyu + lumbrikal (2), interosseal, adduktor pollicis, fleksör pollicis longusun derin bașı Median sinir (C5-T1) duyu + abdüktör pollicis brevis ve fleksör pollicis brevisin yüzeyel bașı İki nokta diskriminasyonu rutin bakılmalı Digital sinirlerin volar ve dorsal dalları var. El ve Parmak Klinik Özellikler El ve Parmak Sinir Muayenesi Median sinir; Hayatı tehdit edebilecek yaralanmalar öncelikli değerlendirilmeli Kanama kontrolü sonrasında ayrıntılı öykü alınmalı Genel el muayenesi yapılmalı; sinir ve tendon muayenesi Anestezi ișleminin ardından direk yara bakısı yapılmalı Motor ve duyu muayenesi sağlam elle karșılaștırılarak yapılmalı Ezilme, yanık, kimyasal madde, injeksiyon yaralanması sorgulanmalı -Bașparmak distal falanksın dirence karșı fleksiyonu - Dirence karșı oppozisyon -Bașparmak abdüksiyonu Ulnar sinir; - 1. interosseal kasın palpasyonu - 5. falanks abdüksüyonu - Froment testi; addüktör pollicis Radial sinir; - Parmakların ve el bileğinin ekstansiyonu - Dirence karșı otostop hareketi El ve Parmak Sinir Muayenesi El ve Parmak Tendon Muayenesi Duyu muayenesi için iki nokta diskriminasyonuna bakılmalı Normal diyebilmek için < 6mm olmalı sıklıkla <2mm Her iki el karșılaștırılmalı Her parmakta iki dört kez yapılmalı % 80 oranında tanımlanan his, kabul edilebilirdir. His < % 80 ise sinir yaralanmasını düșün Muayene bilateral ve tüm eklemlerin dirence karșı sınanması ile olur Tendon yaralanması olmasına rağmen normal hareketler yapılabilir Hareket esnasında olușan derin ağrı parsiyel kesiyi akla getirmeli EDC kesisinde direnç uygulanmaksızın hareketler tam olabilir. FDP ; parmak ekstansiyonda iken DİP eklemin fleksiyonu FDS ; MCP eklem ekstansiyonda iken PIP eklemin fleksiyonu 2

3 El ve Parmak Anestezi ve Yara Bakısı El ve Parmak Grafi, Konsültasyon PA, lateral ve gerektiği taktirde oblik grafiler çekilmeli Parsiyel tendon kesileri ve eklem içi yaralanmaları saptamak için Duyu ve ROM muayenesi tamamlandıktan sonra yapılmalı Kanamayı azaltma için turnike uygulaması yapılabilir. Turnike materyali uzunluğunun % 150 sinden fazla gerilmemeli Uygulanan turnike 20 dk dan daha uzun bırakılmamalı Kontamine yaralar normal salinle irrige edilmeli Antibiyoterapi ve gerektiği taktirde tetanoz toksoidi unutulmamalı Tendon kesileri ve sinir kesileri uzmana yönlendirilmeli Acil konsültasyon veya izlem bazı durumlarda yerel olanaklara göre belirlenir İzlem yapılacaksa yara kapatılarak immobilizasyon yapılmalı Çoğu ortopedist 3 5 gün sonra onarımı tercih ediyor. < % 20 tendon kesileri cerrahi olarak onarılmaz ancak izlem için uzmana yönlendirilmeli El ve Parmak Grafi, Konsültasyon El ve Parmak Grafi, Konsültasyon Acil Konsültasyon Endikasyonlar; Vasküler yaralanma;; iskemi bulgularının varlığı veya kontrolsüz hemoraji Redükte edilemeyen çıkıklar kırıklı çıkıklar Büyük kirli yaralar Ciddi ezilme yaralanmaları Açık fraktürler Kompartman sendromu Yüksek basınçlı injeksiyon yaralanmaları Geç Konsültasyon Endikasyonları; Acilde tedavi edilemeyen Fleksör/Ekstansör tendon kesileri Kapalı FDP rüptürü Proksimal orta falanks seviyesine kadar olan sinir yaralanmaları Kapalı kırıklar Çıkıklar Ligamantöz yaralanmalara bağlı olușan instabilite El Parmak amputasyonları Fleksör Tendon; Zone I : FDP ile FDS insersiyosu arasındaki bölgedir, prognoz kötü Zone II : FDP ve FDS in birlikte seyrettiği alan;sık görülür, cerrahi Zone III : Karpal tünel ile fleksör kılıf arasında kalan alan; prognoz iyi Zone IV : Karpal tünel bölgesi; cerrahi olarak eksplore edilmeli Zone V : Karpal tünele kadar olan proksimal tendonlar; birçok önemli yapıyı içerdiği için uzman tarafından onarılmalı. Fraktür varlığı, kanlanma, onarım zamanı prognozu belirler. 3

4 EkstansörTendon; Zone I : DİP düzeyi, mallet finger adını alır. - Tip I sadece tendon rüptürü, - Tip II küçük avülsüyon fraktürü, - Tip III eklem yüzeyinin > % 25 ininin etkilenmesi. Tip I-II de 6-10 hafta hiperekstansiyonda immobilizasyon Tip III tedavi cerrahi Kronik mallet finger sonrasında kuğu boynu deformitesi gelișir Zone II : sıklıkla laserasyonla olușur tedavi Zone I gibidir Zone III : PİP düzeyi, santral tendon etkilenir, boutonniere deformitesi adını alır. - Tip III yaralanmalarda konservatif tedavi de yapılabilir -Kapalı yaralanmalarda5 6haftaPİP hiperekstansiyon immobilizasyonu ve uzman takibi Zone IV : bulgular Zone III yaralanma gibidir. - Eklem etkilenmediği için,tendon bu düzeyde geniș ve yassı olduğu içintedavidahakolay Onarımı Zone V : MCP düzeyi, sıklıkla insan ısırığıyla olușur. Eklem kapsülü açılmıșsa cerrahi yıkama ve İ.V.Antibioterapi uygulanmalı - Temiz yaralar matris sütürle kapatılmalı ZoneVI : el sırtı,tendonlaryüzeyelolduğu içinkolayyaralanır ZoneVII : el bilek, ekstansör retinakulum nedeniyle onarım zor. ZoneVIII : distal ön kol, cerrahi eksplorasyon gerekir. -<%25cerrahionarım gerektirmez - % primer sütür - > % 50 uzman onarımı gerektirir Zone VI-VII-VIII yaralanmaları sıklıkla cerrahi tedavi ve onarım sonrası atelleme gerektirir 4

5 El ve Parmak - Dislokasyonlar DİP ; sıklıkla dorsale, digital blok sonrası redükte edilmeli, redükte olmuyorsa, tuzaklanma - fraktür akla gelmeli PİP ; sıklıkla dorsale ve ulnar tarafa olur. Redüksüyon sonrası tendon muayenesi yapılmalı ve 3 hft immobilazasyon MCP ; sıklıkla dorsale olur volar plate yırtığı eșlik eder, redüksüyon sonrası eklem fleksiyonda iken atelleme yapılır, CMC : yüksek enerjili travmalarla olușur ve sıklıkla fraktür eșlik eder, dorsal çıkıklar bölgesel anestezi ile redükte edilebilir, volar çıkıklar konsülte edilmeli El ve Parmak - Dislokasyonlar Bașparmak İPE : sıklıkla açık çıkıklardır ve volar yüzeyedir, 3 hft atel Bașparmak MCP : sıklıkla dorsale doğru olur, radial blokajla redükte edilir Bașparmak MCP Ulnar Kollateral Ligament Rüptürü : skier thumb, kıskaç hareketinde kuvvat kaybı olan, duyu defisiti olan veya direnç sonrası > 40 derece radial açılanması olan hastalar konsülte edilmeli Bașparmak CMC : oldukça nadir, sıklıkla Bennet fraktürü eșlik eder ve redüksiyon sonrasıda instabildir. Bașparmak ateli uygulanmalı, cerrahi tedavi bir seçenek El ve Parmak - Fraktürler El ve Parmak - Fraktürler Distal falanks : yumușak doku yaralanması gibi tedavi edilir ve koruyucu atelleme yapılır Proksimal ve orta falanks : stabil ve ayrılmamıș kırıklar body taping ile tedavi edilebilir. - İnstabil kapalı kırıklar dirsekten DİPe kadar atellenmeli,, bilek 30 derece ekstansiyon MCP 90 derece fleksiyon - Shaft transvers kırıkları, spiral kırıklar, ve intraartiküler kırıklar internal fiksasyon gerektirir Metakarplar ( II V) : baș, boyun,gövde ve basis kıaıkları olmak üzere sınıflandırılır. - CMC eklem dislokasyonu sıklıkla eșlik eder ve ilk değerlendirmede atlanır. Baș : sıklıkla ligaman yaralanması eșlik eder, uzman tarafından değerlendirilmeli Boyun : 2-3. parmakta 15, 4-5. parmakta 40 dereceden daha fazla açılanmalar fonksiyon kaybina neden olur, konsülte edilmeli Gövde : rotasyon deformiteleri ve kısalık daha sık görülür,sıklıkla cerrahi gerekir. Basis ; sıklıkla karpal kırıklar eșlik eder, 4-5. bazis kırıklarında ulnar sinirin motor dalı yaralanabilir. El ve Parmak - Fraktürler El ve Parmak İnjeksiyon Birinci metacarp fraktürleri : oldukça mobil olduğu içingövdekırıkları oldukça nadir sıklıkla basis kırığı görülür Ekstra-artiküler fraktürler: spiral kırıklar ve > 20 derece açılanmalar cerrahi müdahaleyi gerektirir. Diğerğ hallerde 4 hft bașparmak istirahat ateli İntra-artiküler fraktürler : Bennet ve Rolando Fraktürleri - CMC eklemde subluksasyon ve dislokasyonun eșlik ettiği parçalı fraktür. -Birinci metakarp basisin dislokasyon olmaksızın parçalı fraktürü Sıklıkla cihaz kontrol edilirken veya temizlenirken gelișir. Yüksek basınç ve kimyasal etkiye yanıt olarak gelișen ödem nedeniyle dolașım bozulur. Sıklıkla gres yağı, boya, boya inceltici, su, mazot, hidrolik sıvısı Özellikle yağ bazlı boyalar amputasyona kadar götürebilecek iskemiye neden olur En kısa zamanda cerrahi dekompresyon ve debridman yapılmalı İmmobilizasyon, elevasyon, antibiyoterapi, tetanoz toksoidi, analjezi ve acil ortopedi konsültasyonu gerekir. 5

6 El ve Parmak - Algoritimler El ve Parmak - Algoritimler El ve Parmak - Algoritimler El ve Parmak - Algoritimler El ve Parmak - Algoritimler El Bilek -Anatomi Karpal kemiklerle radius eklem yapar ( skafoid, lunat) Üçgen fibrokartilaj kompleks ulnanın eklem yapmasını önler ve radioulnar eklemin temel stabilizatörüdür Karpal eklemler iki sıra halinde bulunur, proksimal sıra hareketlidir ve skafoid kf stabilizasyonu ii için dayanakdır Hareketler midkarpal ve radiokarpal eklemlerle yapılır Poirier aralığı; volar yüzde bulunan ekstrinsik arklar arasındaki boșluktur, perilunat ve lunat dislokasyon İntrinsik bağlar temel stabilizatörlerdir 6

7 El Bilek Klinik Özellikler El Bilek - Grafi Yaralanma mekanizması iyi bilinmeli Her iki bilek karșılaștırılmalı, ROM, simetri bakılmalı Enfiye çukuru; skafoid yaralanması Lister çıkıntısı ; skafolunat yaralanma veya lunat fraktür El bileği fleksiyonda iken palpe edilen çıkıntıda duyarlılık; lunat veya triquetrolunat yaralanma Ulnar çıkıntı duyarlılığı, ulnar çıkıntı veya üçgen fibrokartilaj yaralanması Bilek ulnar deviasyondayken aksiyel yüklenme ile ağrı varlığı üçgen fibrokartilaj yaralanması Supinasyon ve pronasyonda ağrı, radioulnar eklem yaralanması PA grafide: - radius ve ulna distal eklem seviyesinde üst üste binmez - 3. metakarp aksı radius uzun aksına paraleldir. - birbirine paralel 3 ark mevcut Gilula - tüm karpal kemikler arasında 1 2mmaralık - skafoid uzun yapıdadır ve palmar fleksiyon konumundadır - fraktür veya ligament yaralanmalarında palmar rotasyon nedeniyle boyu daha kısa görülür -skafoidyağ yastıkcığı distal radial styloidde El Bilek - Grafi Radial styloid radioulnar eklemden 8-18 mm daha uzundur ve derecelik ulnar açılanma yapar El Bilek - Grafi Radioulnar bitișik kısımlar eșit, eklem yüzeyleri düzgün olmalı, radius lunatumun enaz yarısıyla eklem yapmalı Lateral grafi : - radial styloid, ulna ve radius aynı hat üzerinde bulunmalı, - üç C bulgusu - capitolunat açı <10 20derece - skafolunat açı derece - radial volar tilt derece El Bilek Bağ El Bilek Bağ Skafolunat bağ yaralanması Elin en sık yaralanan ligamenti El dorsalinde Lister tüberkülünde duyarlılık saptanır Skafolunat Saouatekleme aralığı aağ > 3 mm kortical ring sign artmıș palmar tilt dorsal intercalated segment instability Acil servis tedavisi radial gutter atel ve ortopedi konsültasyonu Kapalı-açık redüksiyon, açık onarım, perkutan fiksasyon Perilunat / lunat Dislokasyon Elde ödem, ağrı,duyarlılık mevcuttur Tanıda anahtar nokta grafidir Lateral grafide 3 c görüntüsü kaybolur, spilled teacup AP grafide lunatum ve kapitatum üst üste biner Lunatum üçgen șeklinde görülür Acil ortopedi konsültasyonu Kapalı redüksiyon ve uzun kol atel Dejeneratif artrit, mal-nonunion, avasküler nekroz, median sinir basısı 7

8 El Bilek - Karpal Kırıklar El Bilek - Skafoideum Kırığı En sık kırılan karpal kemik, açık el üzerine düșme Enfiye çukuru, supinasyonpronasyon ve aksiyel yüklenmede duyarlılık Grafide boyutları değerlendirilmeli, yağ yastıkcığı aranmalı Ek yaralanmalar eșlik edebilir altın standart MRI Proksimal parçada avasküler nekroz Oblik, > 1 mm deplase, rotasyon, parçalanma varsa unstabil % 10 vakada ilk grafilerde kırık atlanır, süpha varsa baș parmak destekli atel Dorsifleksiyon ve radial deviasyon El Bilek -Triquetrum Kırığı 2. sırada yer alır avülsüyon kırığıdır El dorsalinde distal ulnar çıkıntı üzerinde duyarlılık mevcuttur En iyi lateral grafide veya oblik grafide görünür. Non union olabilir ancak avasküler nekroz bildirilmemiș. Semptomatik hastalar 1-2 hafta el bilek istirahat ateli Asemptomatik hastalar erken mobilizasyon Unstable kırık, perilunat/lunat dislokasyon varlığında internal fiksasyon Gövde kırıkları uzmana yönlendirilmeli El Bilek - Lunatum Kırığı Tek bașına oldukça nadir görülür sıklıkla diğerlerine eșlik eder Bilek fleksiyonunda orta kısımda olușan çukurlukta duyarlılık, 3. parmağa aksiyel yüklenmede ağrı Proksimal parçada avasküler nekroz gelișebilir. ( kienböck hastalığı) Yan grafide radius, lunat ve kapitat aynı düzlemde olmalı Șüphe varsa bașparmak destekli atel yap El Bilek -Trapezium Kırığı El Bilek - Pisiforme Kırığı Eyer șeklinde ve 1. metakarpla eklem yapan bir kemik Sıklıkla baș parmağa olan travmalarla olușur ve intraartikülerdir. Muayenede bașș parmak hareketleri ağrılıdır ve sıkma zayıflamıștır 20 derece pronasyonda çekilen oblik film Major komplikasyonu nonunion Stabil kırıklarda bașparmak destekli atel Fleksör karpi ulnaris içinde bulunan bir sesamoid kemiktir Triquetrumun volar yüzeyinde hipotenar çıkıntı üzerinde bulunur. Bu bölgenin palpasyonunda ağrı varsa süphelenilmeli Hamatın kancasıyla birlikte ulnar arter ve sinirin içinden geçtiği guyon kanalının kemik kısmını olușturur Karpal tünel filmi veya parsiyel supinasyon 12 yașından önce kemikleșmez İstirahat ateli veya sıkı bandaj, prognozu mükemmel Ayrıșma >1mm ise cerrahi yapılmalı 8

9 El Bilek - Hamatum Kırığı Hipotenar bölgede yumușak doku palpe edilir Bașarısız golf vurușu Karpal tünel grafisi veya AP grafi, okült kırıklarda BT Guyon kanalına dikkat Stabil kırıklarda istirahat ateli veya sıkı bandaj Ayrıșma varsa sıklıkla non union gelișir ve parça çıkarılır Kanal etkilenmișse veya instabilse cerrahi yapılmalı El Bilek - Kapitatum Kırığı İnce uzun, baș, boyun ve gövde kısımlarından olușur Sıklıkla skafoid kırıklarıyla birlikte görülür ve skafokapitat sendrom adını alır Lunat/perilunat dislokasyon eșlik ederse ark kırığı denir Proksimal parçada avasküler nekroz riski vardır 3. metakarpın proksimalinde ödem ve duyarlılık Boyun kırıkları en iyi lateral grafide görülür Stabilse atelle ancak sıklıkla cerrahi gerekir Distal Önkol Kırıkları Colles Kırığı Distal Önkol Kırıkları - Smith Kırığı Avuç içi düșme nedeniyle dorsale angüle, dorsale ve proksimale deplase distal radial metafiz kırığı Sıklıkla radioulnar veya radiokarpal ekleme uzanır ( die punch ) Sıklıkla ulnar styloid kırığı; üçgen fibrokartilaj kompleks yaralanması gelișir > 20 derece açılanma, belirgin ayrıșma, eklem içine uzanma, > 1cm kısalma varsa instabil ; cerrahi Ters Colles; distal radiusun volar yüze açılanması, Bh Bahçe küreği df deformitesi i Lateral grafi açılanmayı ve ayrıșmayı daha net gösterir Diğer özellikler Colles kırığı ile aynı Stabil kırıklarda kapalı redüksüyon ve sugar tong atel Distal Önkol Kırıkları Barton Kırığı Distal radius kenarının dorsal veya volar açılı intraartiküler kırığıdır Sıklıkla kırıklı çıkık șeklindedir Ligaman yaralanması nedeniyle radiokarpal instabiliteye neden olur Lateral grafide eklem içine uzanım ve karpal subluksayon daha net görülür İnstabil kırıklarda sugar tong atel yapılmalı > % 50 radiokarpal eklem yüzeyi veya subluksasyon varlığında cerrahi yapılır Distal Önkol Kırıkları Radial Çıkıntı Kırığı Sıklıkla lunat dislokasyon eșlik eder Major carpal ligamanlar buraya tutunur En iyi PA grafide görülür Deplase kırıklar cerrahi gerektirir < 3 mm lik deplasmana skafolunat yaralanma eșlik eder Hafif fleksiyon, ulnar deviasyonda kısa kol atel 9

10 Önkol ve Dirsek Anatomi ve Değerlendirmeerlendirme Önkol ve Dirsek Anatomi ve Değerlendirmeerlendirme Epikondüller eklem yüzeyine katılmazlar el bilek, parmak fleksörlerinin, ekstansörlerinin origosudur. Kapitellum, radius bașı ile pivot eklem olușturur Troklea ve olekranon tek akslı bir eklem olușturur. Brakial arter biceps kasının medialinde, ulnar sinir medial epikondülün arkasında yer alır. Radial sinir lateral epikondülden seyreder, ön kol ve parmak ekstansörlerini inerve eder ayrıca el sırtının duyusunu alır. Radial siniri değerlendiren en basit test; dirence karșı el ve parmakların ekstansiyonudur. Radial sinir duyusu 1. ve 2. parmak arasında bulunan dorsal web üzerinden değerlendirilir Önkol ve Dirsek Anatomi ve Değerlendirmeerlendirme Önkol ve Dirsek Anatomi ve Değerlendirmeerlendirme Median sinir elbilek ve parmak fleksiyon grup kasları inerve eder ve elin volar yüz duyusunu alır. Baș parmak ve ișaret parmağıyla OK ișareti yapmak, dirence karșı bașparmağın abdüksüyonu ve ișaret parmağı volar yüzde iki nokta diskriminasyonu 5. ve 4. parmağın ulnar kısmının duyusu El intrinsik kaslarını inerve eder 2.parmağın dirence karșı abdüksiyonu ve 5. parmakta iki nokta diskriminasyonu ile test edilir Önkol ve Dirsek Anatomi ve Değerlendirmeerlendirme Önkol ve Dirsek Dirsek Çıkıkları terribletriad radiusbașı ve coroid kırığı ile olan dirsek çıkığı %90 posterolateral yerleșimli Öncelikle nörovasküler yapıların korunmasına ve değerlendirilmesine dikkat edilmeli Muayene redüksüyon sonrasında tekrarlanmalı Nörovasküler yaralanma, eklem kapsül yaralanması, irredüktable çıkıklar, açık çıkıklar, kırıklı çıkılar konsülte edilmeli 10

11 Önkol ve Dirsek Dirsek Kırıkları Önkol ve Dirsek Dirsek Kırıkları Distal humerus, proksimal ulna ve radius kırıkları Distal humerus; kondüler yapılar ve eklem yüzeyleri, Ulna; koronoid çıkıntı ve olekranon Radius; radius bașı Fat pad sign ; posterior her zaman, anterior yelken șeklini aldığında patolojik Yaralanmanın tek bulgusu olabilir Suprakondüler kırıklar Dirsek tam ekstansiyonda iken avuç içi düșme ile olușur Dirsek çıkıklarıyla karıștırılmamalı Deplase kırıklar redükte edilmeli ve acil ortopedi görüșü alınmalı Açık redüksüyon endikasyonları; vasküler yaralanma ve redükte edilemeyen çıkıklar Deplase kırığı olaan hastalar yada belirgin yumușak doku șișliği olan hastalar nörovasküler fonksiyon takibi için yatırılmalı Önkol ve Dirsek Dirsek Kırıkları Önkol ve Dirsek Dirsek Kırıkları İnterkondüler kırıklar Erișkinlerde daha sık görülür Ciddi yumușak doku yaralanmalarıyla birlikte görülür Genç hastalarda anatomik redüksüyon tedaviyi belirler Yașlı hastalarda eklem yüzey uyumu tedaviyi belirler Kapalı girișimle bașarılı olunamazsa tedavi cerrahi Önkol ve Dirsek Dirsek Kırıkları Radius Bașı kırıkları: Dirseğin ensık kırıklarından Çevre kemik ve yumușak doku yaralanması sık eșlik eder Dirsek lateralinde supinasyon ve pronasyonda ağrığ vardır, palpasyonda radius bașında duyarlılık Radiokapitelar çizgi ve fat pad sign varlığı acil serviste tanı koyduran bulgulardır Deplase veya ROM kısıtlı ise genelde cerrahi tedavi gerekir Hareket kısıtlılığı olmayan nondeplase kırıklarda RİCE 1 hft içinde ortopedi görmeli Önkol ve Dirsek Önkol Kırıkları Radius ve Ulna kırıkları Sıklıkla deplase ve parçalı kırıklardır Dikkatli bir nörovasküler muayene yapılmalı Dirsek ve el bileğinin grafileride çekilmeli ek yaralanma olasılığı Torus ve yaș ağaçğ kırığığ dıșındaki dki kırıklar cerrahi tedavi edilir Kompartman sendromu ve Wolkman iskemik kontraktürü gelișebilir Pasif parmak hareketleriyle ağrı, fiziksel bulgularla orantısız ağrı kompartmanın erken bulguları Radial nabzın yokluğu geç bulgu varlığı dıșlatmaz İlk 8 saatte fasyatomi 11

12 Önkol ve Dirsek Önkol Kırıkları Önkol ve Dirsek Önkol Kırıkları Monteggia Kırığı Ulnanın proksimal üçte birinin kırığı ve radius bașının çıkığı Radius bașı çıkığı kolayca atlanabilir; kronik ağrı, kısıtlı ROM, radius bașının eksizyonu Kural olarak ulna fraktürünün bașı radius çıkığının yönünü gösterir Sıklıkla açık redüksüyon gerektirir Önkol ve Dirsek Önkol Kırıkları Proksimal Radius Kırığı Radius proksimal üçte ikilik kısmın izole kırıkları nadirdir. Deplase ise cerrahi tedavi aksi halde alçı ile immobilizasyon Kompartman sendromu açısından dikkatli olunmalı Galeazzi Kırığı Radius distal üçte birinin kırığı ve radioulnar eklem çıkığı Açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile düzeltilir Nörovasküler yaralanma açısından dikkatli olunmalı Kaynakça - Tintinalli s 7th Edition - Emergency Medicine Practice, Diagnosis and Management of Hand İnjuries İn The ED, February 2005Volume 7 Number 2 Teșekkürler!... 12

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

KOL VE BACAK YARALANMALARI

KOL VE BACAK YARALANMALARI GİRİŞ KOL VE BACAK Her yıl ABD de acil servislere 12 milyon laserasyon müracaat etmektedir Extremiteler çevreyle etkileşimleri fazla olduğu için özellikle yaralanmaya eğilimlidirler Dr. Soner IŞIK AÜTF

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI Dr. Yusuf YÜRÜMEZ HEDEFLER Sınıflanma Ekstremite yaralanmalarına genel yaklaşım Spesifik üst ekstremite yaralanmalarında Anatomi Tanı ve tedavi yaklaşımları

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İÇERİK: SİZCE NASIL OLMALI? El ve Elbileği Kırıkları Üst ekstremitenin en sık görülen kırıklarıdır. Sıklıkla ihmal edilirler.

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Dirsek Dislokasyonları Dirsek Fraktürleri Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Dirsek Dislokasyonları Klinik

Detaylı

RADİO-SKAFO-LUNAT ARTRODEZ PERİLUNAT KIRIK ve ÇIKIKLARI. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

RADİO-SKAFO-LUNAT ARTRODEZ PERİLUNAT KIRIK ve ÇIKIKLARI. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. RADİO-SKAFO-LUNAT ARTRODEZ PERİLUNAT KIRIK ve ÇIKIKLARI Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. RSL ARTRODEZ KRONİK EL BİLEĞİ AĞRISI Travma kırık, çıkık,

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme.

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme. Hastane öncesi kullanılan sabitleme yöntemleri Acil serviste kullanılan sabitleme yöntemleri Dr. M. Nuri BOZDEMİR Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 2 Kırıklar Burkulmalar Eklem enfeksiyonları

Detaylı

Sporcularda El ve El Bileği Sorunları

Sporcularda El ve El Bileği Sorunları Sporcularda El ve El Bileği Sorunları Hayati DURMAZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Giriş El ve el bileği yaralanmaları bütün sporlarda görülür.

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Kırılmanın klinik fizyolojisi

Kırılmanın klinik fizyolojisi Kırılmanın klinik fizyolojisi Ortopedik yaralanmaların ilk değerlendirilmesi ve yönetimi Tipik kırıklar Direkt darbe Aksiyel yüklenme Açılı (bükücü) kuvvet Dönme (rotasyon) zorlaması Kombine Æ Patolojik

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

Acil Ortopedik Görüntülemede Esaslar ve Tuzaklar. Sunum Planı. Ekstremite için standart ve ek görüntüleme

Acil Ortopedik Görüntülemede Esaslar ve Tuzaklar. Sunum Planı. Ekstremite için standart ve ek görüntüleme Sunum Planı Acil Ortopedik Görüntülemede Esaslar ve Tuzaklar Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2010 Ekstremite için standart ve ek görüntüleme İskelet radyografisi

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Acilleri

Kas İskelet Sistemi Acilleri Kas İskelet Sistemi Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Kas-İskelet sistemine ait şikâyetler acil servisin en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Özellikle travmalar

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet DEMİRCAN GAZİ ÜTF ACİL TIP ANABİLİM DALI IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 08 11 Mayıs 2008 Antalya Tanım Yüksek riskli ortopedik yaralanmalar, beraberlerinde

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi Dr. Ayhan Kılıç Açıklama Sunu içeriğinde yer alan implantların üreticisi ve temsilcileriyle

Detaylı

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus)

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) E. Savaş Hatipoğlu Bu derste ön kolun yan ve arka tarafında bulunan kaslar ile elin dorsal tarafı

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

GENEL PRENSİPLER. KOL, EL ve TIRNAK YARALANMALARI KESİ SINIFLAMASI. Tedaviyi Etkileyen Faktörler FİZİK MUAYENE MOTOR MUAYENE

GENEL PRENSİPLER. KOL, EL ve TIRNAK YARALANMALARI KESİ SINIFLAMASI. Tedaviyi Etkileyen Faktörler FİZİK MUAYENE MOTOR MUAYENE GENEL PRENSİPLER KOL, EL ve TIRNAK YARALANMALARI M. Murat ÖZGENÇ Vasküler yapılar, sinirler ve tendonlar derinin hemen altında seyreder ve yaralanmaya müsaittir Üst ekstiremite fonksiyonları itibari ile

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

Erişkinlerde Önkol Kırıkları

Erişkinlerde Önkol Kırıkları Erişkinlerde Önkol Kırıkları A. Mehmet Demirtaş,* Mahmut Kalem* Önkol kırıklarının tedavileri, ulna ve radiusun birbirlerine olan pozisyonel durumlarının el fonksiyonlarına olan direk etkileri nedeniyle

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. DİRSEK GÖRÜNTÜLEME Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. Anatomi Normal grafiler AP ve Lateral grafide köşe taşları Lateral kondiler kırık Medial kondiler kırık Suprakondiler

Detaylı

Distal Radius Kırıkları

Distal Radius Kırıkları Distal Radius Kırıkları Tedavi Stratejisi Dr.Arel Gereli Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Amaçlar Eklem yüzü uyumu kıkırdak üzerinde dengeli yük dağılımı Radial dizilim ve uzunluk Normal

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

EKSTREMiTE TRAVMALARINA GENEL YAKLAŞIM. Diğer Ekstremite Yaralanmaları. Ekstremiteyi Tehdit Eden Yaralanmalar. İlk Değerlendirme ve Resusitasyon

EKSTREMiTE TRAVMALARINA GENEL YAKLAŞIM. Diğer Ekstremite Yaralanmaları. Ekstremiteyi Tehdit Eden Yaralanmalar. İlk Değerlendirme ve Resusitasyon Hayatı Tehdit Eden Ekstremite Yaralanmaları EKSTREMiTE TRAVMALARINA GENEL YAKLAŞIM Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Büyük arterlerden kanama Ciddi ezilme

Detaylı

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi 16 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi Can Çevikol ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 16-29 MRG İncelemelerinde

Detaylı

El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları

El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(3):228-234 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2012.30 El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları Carpal

Detaylı

Plan Acil serviste sık atlanan radyografik bulgular

Plan Acil serviste sık atlanan radyografik bulgular Doç. Dr. Bülent ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Mart 2011 Erzurum Plan Acil serviste en sık atlanan radyografik bulgular Acil serviste sık atlanan radyografik bulgular literatür

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Karpal instabiletelerin radyolojik değerlendirmesi

Karpal instabiletelerin radyolojik değerlendirmesi TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(1):47-53 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.06 Karpal instabiletelerin radyolojik değerlendirmesi Radiological evaluation

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Sunu Planı. Ortopedik Yaralanmalara Genel Bakış Sık Atlanan Ortopedik yaralanmaların nedenleri Olgularla yaralanmaların incelenmesi Sonuç

Sunu Planı. Ortopedik Yaralanmalara Genel Bakış Sık Atlanan Ortopedik yaralanmaların nedenleri Olgularla yaralanmaların incelenmesi Sonuç Doç.Dr Can Aktaş Koç. Üniv. Hastanesi Acil Servis Sivas Güz Sempozyumu-2017 Sunu Planı Ortopedik Yaralanmalara Genel Bakış Sık Atlanan Ortopedik yaralanmaların nedenleri Olgularla yaralanmaların incelenmesi

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

Skafoid kırıkları. El Cerrahi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu.

Skafoid kırıkları. El Cerrahi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu. Skafoid kırıkları El Cerrahi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu www.elcerrahi.com Skafoid kırığı karpal kemik kırıklarının %60-70 El bileği bölgesinde distal radiustan 2. sıklıkta oluşur Skafoidin el

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri Periferik sinirin, çevre anatomik yapıların kompresyonu

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi

El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):18-24 El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi The anatomy of the wrist and the carpal tunnel Tülin Şen, 1

Detaylı

Sporcularda parmak yumuşak doku yaralanmaları

Sporcularda parmak yumuşak doku yaralanmaları TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2012;11(3):214-219 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2012.28 Sporcularda parmak yumuşak doku yaralanmaları Soft tissue injuries of

Detaylı

Bacak ve Ayak Yaralanmalarına Yaklaşım

Bacak ve Ayak Yaralanmalarına Yaklaşım Bacak ve Ayak Yaralanmalarına Yaklaşım Dr. M. E. Kavasoğlu Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. 21. 12. 2010 Plan Epidemiyoloji Patofizyoloji Anamnez ve FM Tanıda yardımcı teknikler Anestezi Yaranın hazırlanması

Detaylı

Kienböck Hastalığı. Akın ÜZÜMCÜGİL Gürsel LEBLEBİCİOĞLU Mahmut Nedim DORAL

Kienböck Hastalığı. Akın ÜZÜMCÜGİL Gürsel LEBLEBİCİOĞLU Mahmut Nedim DORAL Kienböck Hastalığı Akın ÜZÜMCÜGİL Gürsel LEBLEBİCİOĞLU Mahmut Nedim DORAL Robert Kienböck a disturbance in the nutrition of the lunate caused by the rupture of blood vessels during contusions, sprains,

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI HALLUKS VALGUSU OLAN HASTLARDA MC BRIDE VE CHEVRON YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI Çalışma Grubu Öğrencileri: Ayşegül Akçeli, Doruk Can Çelebi, Bengisu Kaya, Tuğba Yıldırım, Uğurum Yücemen Danışman: Doç.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

KARPAL İNSTABİLİTE PROBLEMİ OLAN BİREYLERDE ÖNKOL KAS AKTİVASYON PATERNLERİNİN VE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KARPAL İNSTABİLİTE PROBLEMİ OLAN BİREYLERDE ÖNKOL KAS AKTİVASYON PATERNLERİNİN VE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARPAL İNSTABİLİTE PROBLEMİ OLAN BİREYLERDE ÖNKOL KAS AKTİVASYON PATERNLERİNİN VE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Uzm. Fzt. İrem ERAKTAŞ Fizik Tedavi ve

Detaylı

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE

Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları. Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Futbol Oyuncularında Dizin Eklem Dışı Az Bilinen Sorunları Dr. Haluk H. Öztekin Dr. Bülent Zeren İzmir, TÜRKİYE Amaç 1. Futbol oyuncularında az bilinen ve sıklıkla gözden kaçabilen diz çevresi sorunlarını

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

EL VE ÖNKOL YARALANMALARINDA YARALANMA CİDDİYETİ İLE İŞE GERİ DÖNÜŞ, BOZUKLUK, AKTİVİTE, KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EL VE ÖNKOL YARALANMALARINDA YARALANMA CİDDİYETİ İLE İŞE GERİ DÖNÜŞ, BOZUKLUK, AKTİVİTE, KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ EL VE ÖNKOL YARALANMALARINDA YARALANMA CİDDİYETİ İLE İŞE GERİ DÖNÜŞ, BOZUKLUK, AKTİVİTE, KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Negihan ÇAKIR Şubat 2012 DENİZLİ EL VE ÖNKOL YARALANMALARINDA YARALANMA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Hakan ŞENARAN ANABİLİM DALI BAŞKANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Hakan ŞENARAN ANABİLİM DALI BAŞKANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Hakan ŞENARAN ANABİLİM DALI BAŞKANI DİSTAL RADİUS KIRIKLI HASTALARIN TEDAVİSİ SONRASI ULNA STYLOİD KIRIĞININ EL BİLEK

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Klavikula ve skapula kırıklarının tedavisi Humerus Diafiz ve Distal Uç

Detaylı

Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu

Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (2) : 219-223 Olgu Sunumu / Case Report Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu

Detaylı

ÜST EXTREMİTE KASLARI

ÜST EXTREMİTE KASLARI 14 ÜST EXTREMİTE KASLARI Omuz kasları M deltoideus M subscapularis ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR ÖZELLİK -pars clavicularis kısmı;clavicula nın lateral 1/3 ünden, -pars acromialis kısmı;acromion un lateral

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

TC ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI

TC ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI TC ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI ERĐŞKĐNLERDE EKLEMĐ ĐLGĐLENDĐREN ĐNSTABĐL RADĐUS DĐSTAL UÇ KIRIKLARININ CERRAHĐ TEDAVĐ SONUÇLARI: VOLAR KĐLĐTSĐZ VE KĐLĐTLĐ

Detaylı

DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM. Statik yapılar. Diz anatomisi. Statik yapılar. Dinamik yapılar

DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM. Statik yapılar. Diz anatomisi. Statik yapılar. Dinamik yapılar DİZ TRAVMALARI DİZ TRAVMALARINA ACİL YAKLAŞIM Dr. Mehmet Emin Kavasoğlu Akdeniz üniversitesi Acil A.D. 03.08.2010 Diz anatomisi Diz muayenesi Radyolojisi Fraktürleri Dislokasyonlar Tendon ligament ve meniskus

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Epidemiyoloji. Patofizyoloji TANI VE YÖNETİM 01.02.2012

Epidemiyoloji. Patofizyoloji TANI VE YÖNETİM 01.02.2012 Dr. Bengü MUTLU Fırat Üniversitesi F.T.M. Acil Tıp A.D. Ekstremitelerin penetran yaralanmalarına acil servisteki yaklaşım halen tartışılmakta olan bir konudur Cerrahi tekniklerdeki son gelişmeler postoperatif

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

PRİMER EL OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA GİRDAP VE PARAFİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PRİMER EL OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA GİRDAP VE PARAFİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.KLİNİK PRİMER EL OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA GİRDAP VE PARAFİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL I. GİRİŞ ve AMAÇ Son yıllarda özellikle radyoloji alanındaki gelişmenin sonucu insan anatomi bilgisine daha çok ihtiyaç olduğu açığa çıkmıştır. Anatomik olarak vücudun bir bölümünün normalinin bilinmesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ÜST EKSTREMİTE ALÇISI 725TTT038 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Sunu Planı. Ekstremite Grafilerinin Değerlendirilmesi. Giriş. Giriş. Acil Tıp Hekimi ve Radyografi. Temel Kurallar

Sunu Planı. Ekstremite Grafilerinin Değerlendirilmesi. Giriş. Giriş. Acil Tıp Hekimi ve Radyografi. Temel Kurallar Sunu Planı Ekstremite Grafilerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Giriş Temel kurallar Grafi değerlendirilmeleri Üst ekstremite Alt

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Dördüncü ve beşinci karpometakarpın kırıklı çıkıkları

Dördüncü ve beşinci karpometakarpın kırıklı çıkıkları ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(6):655-660 künyeli yazının Türkçe çevirisi Dördüncü ve beşinci karpometakarpın kırıklı çıkıkları Cemal KURAL 1, Serdar Hakan BAŞARAN 2, Ersin ERCİN 1,

Detaylı

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK PELVİK TRAVMA Doç Dr Seçgin SÖYÜNCÜ AÜTF ACİL TIP AD Öğrenim Hedefleri Pelvik travma neden önemlidir? Pelvik kırık tipleri nelerdir? Pelvik kırıkların komplikasyonları nelerdir? Pelvik kırıklı hastaların

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma hastasında hangi görüntüleme? Hastaya yarar getirecek Hastaya zarar vermeyecek

Detaylı