Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü"

Transkript

1 Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Settlements of rigid platform on peat and remediation Sedat Sert Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Akın Önalp İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Kayseri Serbest Bölge eski bataklık kalıntısı olan kalın turba tabakası üzerinde bulunmaktadır. Bölgede boru dilme makinası taşıyacak bir platform 15 m lik turba ve üstüne yaptırılan 3 m lik daneli dolgu üzerine inşa ettirilmiştir. İyileştirme amacıyla yapılan dolgu sonucu aşırı oturmalar oluşmuş ve dilme makinasının yerleştirilmesi imkansız hale gelmiştir. Bu bildiride, oturmaların hesaplanması, gözlenmesi ve devam eden oturmaların jet-grout kolonlarıyla azaltılması üzerinde durulmuştur. Anahtar kelimeler: Oturma, turba, sonlu eleman yöntemi, jet-grout ABSTRACT: The free trade zone of Kayseri has been built in the basin of an ancient lake, whose bottom contains thick deposit of peat. A platform intended for carrying a metal slicing machine was built on this 15 m thick layer of peat with 3 m granular fill placed underneath. Such a treatment naturally caused excessive settlements which made placement of the machinery impossible. This paper gives an account of the calculations for settlement to compare with observed values and the use of jet grout columns to prevent further settlements. Keywords: Settlement, peat, finite element method, jet-grout 1 GİRİŞ Kayseri Serbest Bölgede inşa edilen bir boru dilme tesisinde makinaların yerleştirilmesi öncesinde aşırı oturmalar meydana gelmiştir. Daha önce yapılan zemin incelemelerinden tesisin eski bataklık kalıntısı olan turba üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumu tesbit için öncelikle konuya yönelik yazılmış olan bir rapor değerlendirilmiş ve verileri kontrol için 20 m boyunda bir ek dönel sondaj yaptırılmıştır. Buradan gelen numuneler İstanbul Kültür Üniversitesi Geoteknik Laboratuvarı nda TS ve 2/2006 ve TS1500/2000 uyarınca deneye tabi tutulmuş ve sınıflandırılmıştır den başlayarak dilme platformu kenarında 5 noktada oturma ölçümleri yaptırılmıştır (Şekil 1). Elde edilen bilgilerle Plaxis Foundation 3D yazılımı kullanılmış, dilme platformu oturmalarının üzerine gelecek makinaların kesintisiz çalışabilmesi için kontrol altına alınması çözümü getirilmiştir. 2 ZEMİN ÖZELLİKLERİ arasındadır. Turba yer yer silt, siltli kil tabakaları ile kesilmiştir. Jeolojik kökeni nedeniyle arazide kumlu zeminle karşılaşılmamıştır. Bu kez dilme platformu yanında yapılan sondajda turba derinliği 9 m olarak ölçülmüş, bunun altında 4 m kadar turba ara seviyeli kil, 16 m den sonra da silt kesilmiştir. Kum oranı makul düzeyde olan bu siltte SPTN=19 sayılmıştır. Sondaj logunda YASS ın -2.4 m de ölçüldüğü belirtilmiştir. Tablo 1 de yapılan laboratuvar deneylerinden elde edilen sonuçlar özetlenmektedir. Üst tabakalarda kilin organik karakteri etüv kurusu ve doğal su muhtevasındaki numunelerin kıvam limitlerinden görülmektedir. Şekil 2 de numunede gerçekleştirilen yakma işlemi gösterilmektedir. 3 DİLME PLATFORMU VE OTURMALAR Fabrika yapısı 56 m x 167 m, bunun içinde inşa edilmiş dilme platformu ise 12 m x 28 m boyutlarındadır. Dilme platformu inşaatı tarihinde başlamış ve tarihinde bitirilmiştir. Alanda anakayaya 120 m de ulaşılmadığı, bunun üzerinde kalın turba bulunduğu eldeki bilgiler 181

2 Şekil 1. Platform kenarında ölçüm noktaları A, B, C, D ve E: platform kenarında ölçüm noktaları Tablo 1. Kayseri Serko binası dilme platformu zemin özellikleri z İNCE ρ S RENK w L w P w n SINIF r c (m) (%) (kn/m 3 e u P E u 0 ) (%) (kpa) (kpa) (kpa) C c t 90 (dak) 4.00 Siyah MHO Siyah MHO Siyah MHO Siyah MHO Gri ML Yeşil ML Şekil 2. Hidrometre deneyi öncesi numune yakma işlemi Temel inşaatının başlamasından önce ilk yazılmış rapor uyarınca bitkisel toprak 10 cm kalınlığında kaldırılmış, 80 cm kalınlığında iri daneli dolgu yapıldıktan sonra geotekstil serilmiştir. Bunun üzerine 30 cm lik dolgu ve birinciye dik yönde ikinci kat geotekstil serildikten sonra 30 cm kalınlığında son tabaka dolgu yapılmıştır. Bu hatalı uygulama sonucu turba üzerinde etkiyen toplam gerilmeler gereksiz yere artırıldığından yüksek sıkışabilirlikteki zeminde daha platform üzerine makinalar monte edilmeden aşırı oturmalar belirmiştir. Bu oturmalar ölçülmüş olup, bunun ölçümlerin başladığı tarihte 500 mm dolayında olduğu yapılan gözlemlerden tahmin edilmiştir. Dilme platformu betonu üzerine bina duvarı boyunca yerleştirilen 5 ölçme noktasında alınan oturmalar Şekil-3 te gösterilmektedir de başlayan ölçümlere göre, (55. gün) itibarı ile oturmalar yavaşlamamış, tersine neredeyse tüm noktalarda hızlanma eğilimine girmiştir. Oturmaların kontrolünün sağlanması için betonarme kazık uygulaması, dilme platformunun varlığının getireceği teknik nedenler ve kazıkların aşırı özağırlıkları nedeniyle olanaksız görüldüğünden, bu projede yüksek modüllü kolonları sağlayacak jet grout uygulamasının uygun olacağı düşünülmüştür. 182

3 Kot (mm) KAYSERİ OSB DİLME PLATFORMU OTURMA-ZAMAN GRAFİĞİ zaman (gün) Şekil 3. Dilme platformunda alınan oturma ölçümleri Şekil-4 teki model binanın dilme platformunun olduğu kesimini temsil etmektedir. Platform fabrika döşemesinden 2.60 m yüksekliktedir. Platformun temeli 60 cm kalınlığındadır. Fabrika genelinde de hatalı bir seçim olarak yayılı temel (radyejeneral) kullanılmamış olup, 50 cm kalınlığında 4.20 ve 3.50 m genişliğinde sürekli temeller uygulanmıştır. 4 SAYISAL ANALİZ 4.1 Yazılım Platform oturma hesaplamaları temel problemleri için özel olarak geliştirilmiş olan, yapı zemin etkileşimini ve zeminin gerilme-şekil değiştirme davranışını dikkate alarak üç boyutlu analiz yapabilen Plaxis 3D Foundation sonlu eleman yazılımı ile yapılmıştır (Brinkgreve vd., 2004). 4.2 Model Oluşan oturmaların aşırılığını göstermek amacıyla öncelikli olarak platformun güncel durumu modellenmiştir (Şekil 4). Buna göre sırasıyla dolgu yapılması, platform inşaatı ve yükleme durumu temsil edilmiştir. Platform (28 m x 12 m) ve yakın çevresi için geoteknik modelleme yapılırken ikinci modelde oturmaların nasıl bir değişim göstereceğinin tahmin amacıyla birinci modelden farklı olarak platform altında jet-grout kolonları oluşturulmuştur (Şekil 5). Dilme Platformu üst kotu m, yayılı temelinin kalınlığı 60 cm alınarak kolonlar yayılı temelin hemen altı olan 2.0 m kotundan kotuna kadar uzatılmış, merkezden merkeze aralığı 2 m, çapı 0.60 m olarak modellenmiştir. Dilme platformu altında temel ve kiriş olan yerlere jet- 160 A B C D E 180 grout konulmamış, bu modelle yaklaşık 5 x 14=70 jet-grout kolonu oluşturulmuştur. Çözümde kullanılan malzeme ve zemin özellikleri Tablo 2 ve 3 te verilmiştir. Çözüm aşamaları aşağıdaki gibi seçilmiştir: 0. Doğal durum (YASS dolgu öncesi zemin yüzeyinden -2,4 m de) 1. Dolgu, betonlama ve temelin aktif hale getirilmesi 2. Jet-grout kolonlarının aktif hale getirilmesi (sadece ikinci modelde) ve yükleme Tablo 2. Modelde kullanılan malzeme özellikleri Temel Jet-Grout Malzeme Lineer Elastik Lineer Elastik ρ (kn/m 3 ) E (MPa) ν Kalınlık / Çap (m) Jet-Grout Boyu (m) Jet-Grout Aralığı (m) - s=2.00 Tablo 3. Modelde kullanılan zemin özellikleri Dolgu Derinlik (m) Malzeme Modeli Malzeme Tipi ρ Pekleşen Zemin Drenajlı Drenajsız Drenajsız Drenajsız Drenajsız doygun (kn/m 3 ) k (m/sn) 1e-3 1e-8 1e-8 1e-8 1e-8 e ref E 50 (kpa) E kons (kpa) E ur (kpa) m υ c (kpa) c (kpa) artış φ ( o ) ψ ( o ) Şekil 4. Dilme platformu ve sürekli temeller 183

4 Düşey deplasmanlar, Uy Maksimum değer: -838,54*10-3 m Şekil 6(b). Dilme platformu altında oluşan oturmalar Şekil 5. Sonlu eleman modelinde dilme platformu ve jetgrout kolonları 4.3 Analiz Sonuçları Sadece dolgu yapılıp dilme platformu inşa edilince ani yükleme sonucu 20 cm civarında bir oturma belirmiştir. Platformun bulunduğu bölgeye 150 kpa (2.60 m kotu), fabrika alanına da içindeki depolama alanlarını temsilen 50 kpa (0.00 kotu) yayılı yük uygulayarak çözüm yapıldığında yükleme %75 civarındayken (112.5 kpa ve 37.5 kpa) oluşan maks. oturmalar 85 cm (maks. toplam yerdeğiştirme 1 m) civarında çıkmıştır. Şekil 6 dan görüldüğü gibi zemin bugün itibarı ile konsolidasyonunu tamamlamış olsa dahi, yükleme yapıldığında son oturmalar =840 mm mertebesinde, kabul edilemez düzeyde çıkmaktadır. Sonuçta jet-groutlar uygulanmadan önce yüklemenin %75 inde +500 mm civarında oturma artışı belirmekte (oturma eğrisi dönmeye başlamış) iken, kolonlar uygulandığında 500 tonluk makina yüküne karşılık gelen 150 kpa ortalama gerilmenin yüklenmesi durumunda bu değerin +100 mm civarında kaldığı hesaplanmıştır (Şekil 7). Şekil Değiştirmiş Sonlu Eleman Ağı Maksimum yer değiştirme: 1.07 m Şekil 6(a). Dilme platformu altında oluşan oturmalar Şekil Değiştirmiş Sonlu Eleman Ağı Maksimum yer değiştirme: 264,56*10-3 m Şekil 7. Jet-grout kolonlarının olması durumunda şekil değiştirme Bu bilgilerden, jet grout uygulaması yapıldığında gelecek 10 yıl içinde dilme platformunun =250 mm lik bir ek oturma yapacağı tahmin edilmiştir. Bu da platformun rijit olması nedeniyle tahammül edebileceği bir düzey olarak yorumlanmıştır. 5 UYGULAMA VE SON ÖLÇÜMLER Bu projenin en uygun çözüm yolu turba tabakasının derin karıştırma yöntemi (DSM) ve özel kimyasal kullanımı ile iyileştirilmesi ise de, bu yöntem Türkiye de henüz gelişmemiştir. Buna karşın jet grout kolonu uygulaması piyasada çalışan firmaların bir çoğunca tatminkar biçimde yapılmaktadır (Önalp ve Sert, 2006). Bu projede en önemli sorun, 0-16 m derinlikte mevcut turba ile çimento şerbetinin tatminkar biçimde birleşimini sağlamak olacaktır. Bu nedenle, uygulamadan 14 gün sonra kolonlarda tümlük testinin (integrity) yapılması önerilmiştir. Ayrıca, platform dışında üç adet şahit kolon oluşturularak buradan 8 m derinlikten karot alınarak kolonlarda sağlanan basma dayanımının düzeyi kontrol edilecektir. Diğer sorun, platformun tamamlanmış olması nedeniyle enjeksiyon için betonarme plağa açılacak deliklerin etkisi olacaktır. Delikler açılıp enjeksiyon tamamlandıktan sonra donatıların sürekliliğinin yeniden sağlanması gerekir. Bu nedenlerle uygulama yapacak firmanın işe özel 184

5 koşulların bilincinde başlaması önemli bir husus olarak görülmektedir. Tüm etkenler gözönüne alındığında jet grout kolonu uygulamasının aşağıdaki niteliklerde yapılması uygun olacağı düşünülmüştür. Kolon çapı 600 mm net Kolonların boyu 18 m Kolon aralığı 2.50 m Çimento/su oranı 1.0 Çimento dozu >150 kg Monitor duplex veya triplex Enjeksiyon basıncı 500 bar Jet-grout kolonlarının imalatı başlangıcında ( ) ve imalat sonrasında ( ) iki noktada alınan ölçümler (Şekil 3) oturmaların yavaşlama eğilimine girdiğini göstermektedir. 6 SONUÇ Bu bildiride Kayseri Serbest Bölgesinde zemin koşullarının yanlış değerlendirilmesi sonucu hatalı temel sistemi üzerine oturtulmuş bir sanayi tesisinde meydana gelen oturma problemleri irdelenmiş ve çözüm önerisi sunulmuştur. Binada güncel durumda 0.5 m dolayında bir genel oturma oluştuğu tahmin edilmekte, turbada ikincil konsolidasyon özellikleri olduğundan, ek önlem alınmadığı takdirde oturmaların farklı düzeylerde ve kabul edilemez biçimde süreceği hesaplandığından zemin iyileştirmesinin en hafif çözümü getirecek olan jetgrout kolonları uygulaması ile gerçekleştirilmesi, yöntemin başarılı olduğunun da çok dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İmalat sonrasında alınan ölçümler oturmaların yavaşladığını göstermiş olup uygulamanın başarılı olduğu sonucuna varılmıştır REFERANSLAR Erciyes Üniversitesi, Geoteknik Rapor. Önalp, A., Geoteknik Rapor, İst. Kültür Üniversitesi. Önalp, A., Sert, S., Geoteknik Bilgisi III: Bina Temelleri, Birsen Yayınevi, İstanbul. TSE, TS1500, İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması, Ankara. TSE, TS1900-1, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri-Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini, Ankara. TSE, TS1900-2, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri-Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini, Ankara. Brinkgreve, R.B.J. vd., Plaxis 3D Foundation Manual. 185

6 186

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

JET-GROUTING UYGULAMA TEKNİĞİ

JET-GROUTING UYGULAMA TEKNİĞİ JET-GROUTING UYGULAMA TEKNİĞİ (* ) Muammer ÇINAR ( * * ) Ahmet Barış AKKAYA f * ) Maden Mühendisi Tinsa-Ozraş-Hazınedaroğlıt- Sımelko Oılaklığı ( * * ) Maden Y Mühendisi ITU Yer altı yapılarının yapımında

Detaylı

İstanbul Boğazı Kıyısında Top-Down Yöntemi ile Derin Kazı Yapılması Bir Vaka Analizi

İstanbul Boğazı Kıyısında Top-Down Yöntemi ile Derin Kazı Yapılması Bir Vaka Analizi İstanbul Boğazı Kıyısında Top-Down Yöntemi ile Derin Kazı Yapılması Bir Vaka Analizi Önder Akçakal, Cevdet Bayman, Selim İkiz, Fatih Kulaç, Turan Durgunoğlu ÖZ: Hatice Sultan ve Fehime Sultan isimli iki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 23, S. 2, SS. 109-120, Y. 2010 GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF WATER LEAKAGE AND LEAK REPAIRS

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 3 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon Türkiye 14 th National Clay Symposium,1 3 October 2009, KTU, Trabzon TR KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU Stabilization

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER

TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER TÜRK STANDARTLARINDA BETON KABUL KRİTERLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER Ali UĞURLU(*) Özet Betonarme yapı tasarımında betonun basınç dayanımı betonarme hesaplamalarda esas alınan önemli bir faktördür. Bunun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 2 DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TARİFİ... 3. 2.3 Geçirimli Malzeme... 3. 2.5 Kaya malzeme...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 2 DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TARİFİ... 3. 2.3 Geçirimli Malzeme... 3. 2.5 Kaya malzeme... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 1.1 Doğal Yapı Malzemelerinin Daneleri... 1 1.1.1 Kaya... 1 1.1.2 Kohezyonsuz Malzemeler... 1 1.1.2.1 Çakıl... 1 1.1.2.2 Kum... 2 1.1.2.1 Çakıl v

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Ertuğ, AYDIN * ve Eriş, UYGAR * * Doğu Akdeniz Üniv, İnşaat Müh. Böl., KKTC ÖZET Günümüzde sıkça karşılaşılan zemin sorunları arasında

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

Atatürk Barajında Gerçekleştirilen Galeri, Sondaj ve Enjeksiyon Çalışmaları -1-

Atatürk Barajında Gerçekleştirilen Galeri, Sondaj ve Enjeksiyon Çalışmaları -1- BİLDİRİLER Sondaj Sempozyumu'96, Izmir 1996, ISBN 9753951787 Atatürk Barajında Gerçekleştirilen Galeri, Sondaj ve Enjeksiyon Çalışmaları Y. Özbayoğlu Ata inşaat 1. GİRİŞ 84,5 milyar m3. lük dolgu hacmi

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı