P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL % 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL % -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/05/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2012T 2013T YTP* MKB / % -11.8% 10.2% -25.3% F/K % Mali / % -14.1% 9.5% -29.6% FD/FVAÖK Sanayi / % -10.4% 7.3% -22.9% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k Piyasa De eri (mn) Döviz Kur. (MB Al ) 25/05/2012 Gün. De. ($) ($) De. ($) Toplam Hacim (mn) ABD$/TL % 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603 1,948 /TL % -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739 1,063 En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -1.3% ,612.0 Akbank -6.2% ,760.0 Bankas (C) -0.5% ,874.9 T. Vak flar Bankas 0.0% ,475.0 Halk Bankas 1.9% ,750.0 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) zmir Demir Çelik 9.5% ,734.0 Gsd Holding 3.9% Bim Birle ik Ma azalar 3.5% ,347.1 Turkcell 3.4% ,480.0 Sabanc Holding 3.0% ,874.7 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Akbank Zorlu Enerji Türk Hava Yollar Tekfen Holding Gözde Giri im Sermaye Y BORSA EKRANI ( MKB-100) -6.2% , % % , % 5.0 1, % GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i art 25% Bimeks Büyüme hikayesi 41% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 18% Emlak Konut Ba ar l i modeli 30% Halkbank Yüksek kar potansiyeli 18% Bankas Yüksek skonto 21% Migros Büyüme hikayesi 40% TAV Havalimanlar Güçlü büyüme ve artan marjlar 29% Türk Telekom Defansif yap ve yüksek temettü 29% Türk Hava Yollar yile en operasyonel marjlar 35% IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli potansiye 16% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 54, % 10.2% Polonya (WIG) 36, % -33.8% Rusya (IRTS) 1, % -31.3% Brezilya (BVSP) 54, % -34.4% ngiltere(ftse100) 5, % -22.9% Japonya (N225) 8, % -14.2% ABD (DJI) 12, % 7.6% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 07-Nov % % 17-Jul % % 20-Feb % % Eurobond Faiz Fiyat Spread 14-Jan % May s 15-Jan % May s FA Z ORANLARI K sa Dönem Faiz Oran Gecelik Faiz O/N 5.75% MKB-100 Endeksi (ABD$) 52,000 46,000 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10, P YASALARA BAKI EKONOM HABERLER SEKTÖR & RKET HABERLER GÜNDEM 28 May s ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 MKB de güne al c l seyirle ba lanmas n öngörüyoruz. Yunanistan da son aç klanan anketlerin, parasal birlikte kalmay destekleyen partilerin öne ç kt n i aret etmesi piyasalarda haftaya olumlu ba lang ç sa lad. Haftan n ilk i lem gününde Wall Street te tatil nedeniyle spot piyasalar tatil, vadeli piyasalarda ise i lemler sürüyor. Veri ak n n zay f olaca günde Avrupa borsalar nda zay f tepki al mlar devam edebilir. Yurtiçi gündemde yar n gerçekle ecek Para Politikas Kurulu toplant s öncesinde takip edilecek önemli veri bulunmuyor. Türk Liras haftaya global piyasalardaki görünüme paralel de er art yla ba larken, MKB de benzer ekilde olumlu aç l bekliyoruz. Tepki al mlar n n sürdürülebilir olmas aç s ndan direnç aral n n a lmas gerekti ini dü ünüyoruz. MB PPK: MB PPK Sal toplan yor. Geçen hafta MB Ba kan Erdem Ba ç n n yapt aç klamalar n ard ndan PPK toplant s nda TL munzam kar l klarda döviz tutma opsiyonunun art r laca na kesin gözüyle bak l yor. Opsiyonel olarak TL munzam n %40 dövizde tutulabiliyor. Bunun uan %35-36 l k k sm dövizde tutuluyor. Piyasada konu ulan bu oran n %50 ye yükseltilece i. MB n n yapaca uygulama döviz rezervlerini bir miktar art racak (%50 lik rakam için 2-3 milyar dolarl k rezerv art beklenmeli). Rezervlerdeki art la beraber MB n n döviz sat m ihalelerine geçmesini bekliyoruz. - Enkai - Erdemir - Ford Otosan - Halkbank - GYO - Trakya Cam talya Dünyas Güven Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: 89.5 talya tahvil ihrac gerçekle tirecek Turkcell lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir

2 P YASALARA BAKI MKB de güne al c l seyirle ba lanmas n öngörüyoruz. Yunanistan da son aç klanan anketlerin, parasal birlikte kalmay destekleyen partilerin öne ç kt n i aret etmesi piyasalarda haftaya olumlu ba lang ç sa lad. Haftan n ilk i lem gününde Wall Street te tatil nedeniyle spot piyasalar tatil, vadeli piyasalarda ise i lemler sürüyor. Veri ak n n zay f olaca günde Avrupa borsalar nda zay f tepki al mlar devam edebilir. Yurtiçi gündemde yar n gerçekle ecek Para Politikas Kurulu toplant s öncesinde takip edilecek önemli veri bulunmuyor. Türk Liras haftaya global piyasalardaki görünüme paralel de er art yla ba larken, MKB de benzer ekilde olumlu aç l bekliyoruz. Tepki al mlar n n sürdürülebilir olmas aç s ndan direnç aral n n a lmas gerekti ini dü ünüyoruz. Tahvil-Bono Piyasas : vadeli gösterge tahvil Cuma günü %9.51 bile ik ile i lem görürken, valörlü i lemlerdeki ortalamas %9.52 oldu. Bu sabah bankalararas piyasada güne %9.48 bile ik seviyesinden ba layan gösterge tahvilin gün içinde %9.40-%9.55 bile ik aral nda i lem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasas : Türkiye nin 5 y ll k CDS fiyat cuma günü baz puan aral nda i lem görürken, bu sabah 275 bps seviyesinde bulunuyor vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $169.0 seviyesinden aç ld. Döviz Piyasas : Euro, Yunanistan'da yap lan anketlerin mali yard m yanl s muhafazakar partilerin öne geçti ini göstermesinin ard ndan yükseldi. /$ paritesi bu sabah , $/Yen paritesi 79.4, /Yen paritesi 99.9 seviyesinde bulunuyor. Bu sabaha seviyesinden ba layan $/TL kurunun gün içinde aral nda i lem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyesidir. Uluslararas Piyasalar: Cuma günü S&P'nin be spanyol bankas n n notunu dü ürmesi ve Bankia'n n 24 milyar dolar devlet yard m istedi i söylentileri sonras nda piyasalarda tedirginlik sürdü. Ancak ABD de aç klanan tüketici güven endeksi verisi tepki al mlar n destekledi. ABD borsalar Avrupa'da devam eden belirsizliklerle Cuma günü dü tü, ancak dört haftad r ilk kez geçen haftay yükseli le tamamlam oldu. S&P sanayi endeksi seans n en çok kaybedenlerinden olurken, Google hisselerindeki zay fl k Nasdaq'da dü ü e neden oldu. Gün sonunda Dow Jones %0.60, S&P 500 ise %0.22 de er yitirdi. ABD 10 y ll k tahvil faizi %1.74, Brent petrol varil fiyat ise $107 seviyesinden i lem gördü. Asya borsalar bu sabah yükselirken, Dow Jones vadeli i lem sözle meleri ise %0.6 pirm ile i lem görüyor. ABD'de piyasalar bugün Memorial Day tatili nedeniyle kapal olacak. De erli Madenler: Alt n bu sabah $1,577, gümü ise $28.6 seviyelerinden i lem görüyor. Platin fiyatlar $1,436, paladyum ise $593 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bak r sözle meleri ise $348 seviyesinden i lem görüyor. EKONOM HABERLER MB PPK: MB PPK Sal toplan yor. Geçen hafta MB Ba kan Erdem Ba ç n n yapt aç klamalar n ard ndan PPK toplant s nda TL munzam kar l klarda döviz tutma opsiyonunun art r laca na kesin gözüyle bak l yor. Opsiyonel olarak TL munzam n %40 dövizde tutulabiliyor. Bunun uan %35-36 l k k sm dövizde tutuluyor. Piyasada konu ulan bu oran n %50 ye yükseltilece i. MB n n yapaca uygulama döviz rezervlerini bir miktar art racak (%50 lik rakam için 2-3 milyar dolarl k rezerv art beklenmeli). Rezervlerdeki art la beraber MB n n döviz sat m ihalelerine geçmesini bekliyoruz. 2

3 TEKN K ANAL Z ALÇALAN TREND ÇER S NDE TEPK ALIMLARI DEVAM EDEB L R MKB100 Günlük (TL) Cuma gününe sat c l ba layan ve gün içerisinde seviyesine gerileyen endekste, kapan a yak n gelen al mlarla kay plar k smen telafi edildi. MKB100 endeksi günü %0.19 luk kay pla seviyesinden tamamlad. 106 puan gerileyen endekste 48 hisse de er kazand, 41 hisse ise geriledi. lem hacmi önceki güne göre (AKBNK etkisiyle) %21 artarak milyontl olarak gerçekle ti. MKB de en fazla i lem hacminin gerçekle ti i ilk 5 hisse GARAN, AKBNK, ISCTR, VAKBN, HALKB oldu. MKB de güne al c l ba lang ç öngörüyoruz. K sa vadeli alçalan trend bask s n n devam etti i MKB 100 endeksinde %61.8 fibonacci düzeltme seviyesi üzerinde tepki al mlar n n devam n bekliyoruz ve seviyeleri tepki al mlar bekledi imiz endeks ad na öngördü ümüz direnç seviyeleridir. Özellikle direncinin a lmas, trend direncine yönelik tepki yükseli inin devam aç s ndan destekleyici olacakt r. Günlük bazda izleyece imiz destekler ise ve dir. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler BIZIM ECILC GSDHO

4 RKET HABERLER Ere li Demir ve Çelik (EREGL.IS) 6,419mn TL Erdemir, 5 milyar TL olan kay tl sermaye tavan n 7 milyar TL ye yükseltmek amac yla SPK'ya ba vurdu. irket in mevcut ödenmi sermayesi 3,090mn TL dir. Ford Otosan (FROTO.IS) 5,720mn TL Geçti imiz ekim ay nda getirilen ÖTV art yla dü en hafif ticari araç sat lar, üretici irketlerin y l sonu planlar n de de i tirmesine yol açt. Avrupa Birli i'nde devam eden daralman n da etkisiyle Ford Otosan, may s ay yat r mc raporunda üretim hedefini 10 bin a a çekti ini aç klad. Geçen y l 296 bin adet araç üretimine imza atan Ford Otosan, bu y l için son olarak ubat ay sunumunda 290 bin adetlik üretim öngörürken, bu rakam may s raporunda 280 bine çekti. irket, iç pazar sat tahminine de 126 bin adetten 123 bin (kamyon dahil) adede revize etti. Bu rakamlarla %15 pazar pay hedefini koruyan Ford Otosan, geçen y l Türkiye'de 141 bin adet araç sat na imza atm t. May s ay yat r mc raporuna göre, son 10 y ld r toplam pazar lideri olan irketin sat lar bu y l yakla k %16 oran nda gerileyecek. Hafif ticari araca uygulanan ÖTV'nin etkileri son birkaç ayda kendini göstermeye ba lam ve nisan sonu itibar yla toplam sat lardan %10 daha fazla dü ü sergilemi ti. Ford Otosan yönetimi y lba nda kamyon dahil 850 bin adet olarak gerçekle mesini bekledi i toplam pazar n da 818 bin adede dü ece ini aç klad Halkbank (HALKB.IS) 13,750mn TL AL Halkbank n %89.2 ile sahip oldu u ba l ortakl klar ndan Halk Sigorta (HALKS) bugünden itibaren Serbest lem Platformunda (S P) i lem görmeye ba l yor. Halk Sigorta toplam kay tl de eri Halkbank n toplam aktiflerinin %0.14 gibi oldukça küçük bir k sm na denk geliyor. GYO (ISGYO.IS) 624mn TL GYO 2011 Ekim de ön sat na ba lad Ç narl Bahçe Tuzla Konut projesinde sat lar %80 seviyesine ula t. Toplam 476 konut olan projede 378 konut sat ld. n aat tamamlanma seviyesi ise %30 a ula t. Hat rlanaca üzere 2011 sonunda projenin sat lar %65 oran na ula m t. Projede teslimlerin 2013 te yap lmas bekleniyor. 4

5 Trakya Cam (TRKCM.IS) 1.345mn TL Trakya Cam büyüme stratejileri ba lam nda rekabet gücünü art rma ve pazardaki talebe cevap verecek kapasiteleri yaratma hedefi ile Trakya Glass Bulgaria EAD bünyesinde 2. düzcam ve cam ev e yas hatlar yat r m na ilave olarak kaplamal cam hatt kurulmas için çal malara ba lan lm t r. Trakya Cam ayr ca Sermayesinin 603.2mn TL den 693.7mn TL ye yükseltilmesine ve art r lan 90.4mn TL nin 90.5mn bedelsiz pay olarak da t lmas için SPK ye gerekli ba vurular n yap lmas na karar vermi tir. Yorum: Trakya Cam n Bulgaristan da 225bin üretim tesisine ek olarak 2013 y l nda devreye al nmak üzere 225 bin ton kapasiteli 2. f r n için çal malar devam ettirmektedir. Kaplamal cam hatt kurulmas ilave kapasite art olarak de il ürün çe itlili i olarak de erlenmelidir.(olumlu) Turkcell (TCELL.IS) mn TL ngiliz yüksek mahkemesi, Turkcell hisselerine ili kin davada Çukurova'n n mahkemeye 1.45 milyar ABD$ ödemesine gerek olmad na karar verdi. Hat rlanaca gibi, 2011 y l sonunda Britanya Viraj n adalar mahkemesi 1.45 milyar ABD$ Çukurova taraf ndan mahkemeye ödenmesi yönünde karar vermi ti. Ancak Privy Council 2012'n n ubat ay nda bu karar bozmu tu. Alfa'n n bu kara itiraz etmesi sonucunda, mahkeme 23 may s 2012 tarihli nihai karar ile Çukurova'n n mahkemeye 1.45 milyar ABD$ ödemesine gerek olmad na karar vermi tir. Yorum: Hat rlanaca gibi Altimo, Çukurova'n n 1.45milyar ABD$ borcunu ödememesi halinde, Çukurova n n Turkcell deki %13.7 hisselerinin Mart'ta rehin edilebilece ini aç klam t. Yüksek mahkeme Çukurova'n n mahkemeye 1.45 milyar ABD$ ödememesine daha önce karar vermi ti. En son karar nihai karar olup, anla mazl a neden olan hisseler ile ilgili dava devam etmektedir. Yüksek Mahkeme nin bu karar Çukurova n n lehinde olmakla birlikte, haberin etkisini nötr olarak de erlendiriyoruz. Enka (ENKAI.IS) 11,256mn TL Indeksonlines sitesindeki habere göre, Kosova daki Avrupa Birli i Misyonu EULEX, Bechtel&Enka n n ihalesini ald ve in aat ba layan Morina-Merdare otoyolu hakk nda soru turma ba latt. EULEX bir ayd r Altyap Bakanl ndan projeyle ilgili belge topluyor. Proje, de eri 700 milyon euro yo varan Kosova daki en büyük yat r m. Altyap Bakanl konuyla ilgili yorum yapmaktan kaç n rken, EULEX yetkililerinden ise do rulama veya yalanlama gelmedi. Haberin hisse üzerindeki etkisini nötr olarak de erlendiriyoruz 5

6 KURUMSAL LEMLER Nakit Temettü Da t m Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Art r m Mevcut Sermaye (mn TL) Toplam Bedelli Bedelsiz Kapan Referans irket MKB Kodu Tarih (mn TL) (%) (%) (TL) Fiyat (TL) Garanti Bankas GARAN 28/05/ % Gedik Y.O. GDKYO 28/05/ % Good-Year GOODY 28/05/ % Nuh Çimento NUHCM 28/05/ % Petkim PETKM 28/05/ % Ülker ULKER 28/05/ % Ünye Çimento UNYEC 28/05/ % Saf G.M.Y.O. SAFGY 28/05/ % Anadolu Efes Birac l k AEFES 29/05/ % Arena Bilgisayar ARENA 29/05/ % 2.36 Despec Bilgisayar DESPC 29/05/ % 2.81 Do an Burda R zzol DOBUR 29/05/ % 2.70 Ere li Demir Çelik EREGL 29/05/ % 2.07 ndeks Bilgisayar INDES 29/05/ % 3.14 Sinpa G.M.Y.O. SNGYO 29/05/ % 1.13 Tekfen Holding TKFEN 29/05/ % 5.38 Turcas Petrol TRCAS 29/05/ % 2.36 Türk Telekom TTKOM 29/05/2012 1, % 6.96 Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY 30/05/ % Aksa AKSA 30/05/ % 4.05 Alkim Kimya ALKIM 30/05/ % 6.26 Anadolu Isuzu ASUZU 30/05/ % Gölta Çimento GOLTS 30/05/ % Hekta HEKTS 30/05/ % 1.41 Konya Çimento KONYA 30/05/ % Kardemir (D) KRDMD 30/05/ % 0.87 Gedik Giri im Ser. Y.O. MRBYO 30/05/ % 1.31 Gedik Giri im Ser. Y.O. MRBYO 30/05/ % 1.31 Yaz c lar Holding YAZIC 30/05/ % Yaz c lar Holding YAZIC 30/05/ % Adana Çimento (B) ADBGR 31/05/ % 2.61 Adel Kalemcilik ADEL 31/05/ % Adana Çimento (C) ADNAC 31/05/ % 0.70 Alarko Holding ALARK 31/05/ % 4.20 Alarko Carr er ALCAR 31/05/ % Alarko G.M.Y.O. ALGYO 31/05/ % Armada Bilgisayar ARMDA 31/05/ % 1.74 Aselsan ASELS 31/05/ % 9.53 Aslan Çimento ASLAN 31/05/ % Bagfa BAGFS 31/05/ % Bizim Toptan Sat Ma a BIZIM 31/05/ % Bolu Çimento BOLUC 31/05/ % 1.36 Borusan Boru BRSAN 31/05/ % Borusan Yat. Paz. BRYAT 31/05/ % 9.81 Bat söke Çimento BSOKE 31/05/ % 1.35 Bat Çimento BTCIM 31/05/ % 6.65 Çemtas CEMTS 31/05/ % 1.16 Cred tw est Faktoring HizCRDFA 31/05/ % 3.43 Ege Gübre EGGUB 31/05/ % Erbosan ERBOS 31/05/ % Euro Kapital Y.O. EUKYO 31/05/ % 3.60 Genta GENTS 31/05/ % 1.41 Global Menkul De. GLBMD 31/05/ % 0.79 ttifak Holding ITTFH 31/05/ % 5.09 Kardemir (B) KRDMB 31/05/ % 1.66 Karsu Tekstil KRTEK 31/05/ %

7 Nakit Temettü Da t m Sermaye Art r m irket MKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Mevcut Sermaye (mn TL) Kapan (TL) Sökta SKTAS 31/05/ % 5.56 Torunlar G.M.Y.O. TRGYO 31/05/ % 5.40 T. Vak flar Bankas VAKBN 31/05/ % 2.99 Eczac ba laç ECILC 19/06/ % 1.84 Eczac ba Yat r m ECZYT 19/06/ % 6.06 Ayen Enerji AYEN 27/06/ % 1.55 P nar Entegre Et Ve Un PETUN 25/09/ % 5.50 P nar Süt PNSUT 25/09/ % Gedik Yat r m GEDIK % 2.04 Good-Year GOODY % Selçuk Ecza Deposu SELEC % 1.68 Sinpa G.M.Y.O. SNGYO % 1.14 Yaz c lar Holding YAZIC % Yaz c lar Holding YAZIC % Albaraka Türk Kat l m Ba ALBRK Alt nya ALYAG Anadolu Cam ANACM Asya Y.O. ASYO Ataç n aat ATAC Aviva Sigorta AVIVA Avod G da AVOD Bagfa BAGFS Bisa Tekstil BISAS Brisa BRISA Berkosan Yal t m Ve TecBRKSN Borova Yap BROVA Bat Çimento BTCIM Ege Gübre EGGUB Escort Computer ESCOM Feni Alüminyum FENIS Finansbank FINBN Gersan Elektrik GEREL Galatasaray GSRAY Haznedar Refrakter HZNDR Finansal Kiralama ISFIN Giri im Sermaye Y.O. ISGSY Yat r m ISMEN Y.O. ISYAT zmir Demir Çelik IZMDC Koç Holding KCHOL Kiler G.M.Y.O. KLGYO Kapital Yat r m Holding KPHOL Kron Telekomünikasyon KRONT Mango MANGO Mata Matbaac l k MATAS M. Y lmaz Y.O. MYZYO Neta Telekom. NETAS Reysa G.M.Y.O. RYGYO Sarkuysan SARKY Selçuk G da SELGD Sökta SKTAS Soda Sanayii SODA T. Tuborg TBORG Torunlar G.M.Y.O. TRGYO Trakya Cam TRKCM Transtürk Holding TRNSK T.S.K.B. TSKB Trabzonspor TSPOR Vak f Fin. Kir. VAKFN Vak f G.M.Y.O. VKGYO Referans Fiyat (TL) 7

8 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) 25/05/ /05/2012 De i im Anel Elektrik % Bimeks % Bizim Toptan % Emlak G.M.Y.O % Halk Bankas % Bankas (C) % Migros % Tav Havalimanlar % Türk Telekom % Türk Hava Yollar % Portföyümüzün Getirisi -0.78% MKB ,810 54, % Relatif Performans -0.59% AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, HALKB, ISCTR, MGROS, TAVHL, TTKOM, THYAO hisselerinden olu maktad r % 20% 16% 20% 10% 15% 10% 5% 12% 7% 5% 0% -10% -10% 0% -20% -5% -30% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif * AL listemizin performans 25 May s tarihinde hesaplanm t r. -22% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif 8

9 TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012T AKBNK % 21, % 11.8% 1.1 GARAN , HALKB AL % 13, % 21.7% 1.3 ISCTR AL % 16, % 11.9% 0.9 VAKBN % 7, % 12.4% 0.7 YKBNK % 13, % 14.0% 0.9 Ortalama % 14.0% Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T (mn TL) skonto(-) 2012/03 DOHOL % 1, , % 0.0 KCHOL % 14, , % 0.6 SAHOL % 13, , % 0.5 SISE % 3, , % 0.7 TKFEN % 1, OLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel Piyasa De eri (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012/03 AEFES % 13, AKCNS % 1, AKENR % AKSEN % 2, ANACM % ANELE AL % ARCLK % 5, AYGAZ % 2, BIMAS % 11, BMEKS AL % BIZIM AL % CCOLA % 6, CIMSA % 1, DOAS EKGYO AL % 5, ENKAI % 11, EREGL % 6, FROTO % 5, ISGYO % KOZAL % 5, KRDMD % MGROS AL % 2, SNGYO % TATKS % TAVHL AL % 3, TCELL % 18, THYAO AL % 3, TOASO % 3, TRGYO % 1, TRKCM % 1, TTKOM AL % 24, TTRAK % 1, TUPRS % 8, ZOREN % a.d. XUSIN XU100 54,810 63,835 16% 314, *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 9

10 VER AKI I 28 May s Pazartesi 11:00 talya Dünyas Güven Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: 89.5 / Beklenti: m.d. 12:00 talya tahvil ihrac gerçekle tirecek. 29 May s Sal Tufanbeyli termik santrali ihalesi yap lacak. 02:30 Japonya sizlik Oran (Nisan) Önceki Veri: %4.50 / Beklenti: % :00 Türkiye PPK Faiz Karar Önceki Veri: %5.75 / Beklenti: m.d. 15:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: m.d. 16:00 ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Mart) Önceki Veri: / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi (May s) Önceki Veri: 69.2 / Beklenti: May s Çar amba 11:00 talya Üretici Fiyat Endeksi (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: m.d. 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi (May s Nihai) Önceki Veri: / Beklenti: m.d. 12:00 AB Ekonomik Güven Endeksi (May s) Önceki Veri: 92.8 / Beklenti: m.d. 14:00 ABD MBA Mortgage Ba vurular Önceki Veri: %3.80 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Bekleyen Konut Sat lar (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: %4.10 / Beklenti: % :30 AMB Ba kan Draghi konu acak. 31 May s Per embe 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: %1.30 / Beklenti: % :45 sviçre GSY H (1Ç) (Çeyreklik) Önceki Veri: %0.10 / Beklenti: m.d. 09:45 Fransa Üretici Fiyat Endeksi (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: %0.50 / Beklenti: m.d. 10:00 Türkiye D Ticaret Dengesi (Nisan) Önceki Veri: $-7.3mlr / Beklenti: m.d. 10:55 Almanya sizlik Oran (May s) Önceki Veri: %6.80 / Beklenti: m.d. 12:00 talya Tüketici Fiyat Endeksi (May s Nihai) (Ayl k) Önceki Veri: %0.90 / Beklenti: m.d. 15:15 ABD ADP stihdam De i imi (May s) Önceki Veri: 119 bin ki i / Beklenti: 133 bin ki i. 15:30 ABD GSY H (1Ç) (Çeyreklik) Önceki Veri: %2.20 / Beklenti: % :30 ABD Ki isel Harcamalar (1Ç) Önceki Veri: %2.90 / Beklenti: % :30 ABD Yeni sizlik Ba vurular Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Devam Eden sizlik Ba vurular Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 1 Haziran Cuma Bankalar için konsolide finansallar n son gönderim tarihi 04:00 Çin PMI malat Endeksi (May s) Önceki Veri: 53.3 / Beklenti: :00 Türkiye PMI malat Endeksi Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 10:50 Fransa PMI malat Endeksi (May s Nihai) Önceki Veri: 44.4 / Beklenti: m.d. 10:55 Almanya PMI malat Endeksi (May s Nihai) Önceki Veri: 45 / Beklenti: m.d. 11:00 talya sizlik Oran (Nisan) Önceki Veri: %9.80 / Beklenti: m.d. 11:00 AB PMI malat Endeksi (May s Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 11:30 ngiltere PMI malat Endeksi (May s) Önceki Veri: 50.5 / Beklenti: m.d. 12:00 AB sizlik Oran (Nisan) Önceki Veri: %10.90 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Ki isel Gelir (Nisan) Önceki Veri: %0.40 / Beklenti: % :30 ABD Tar m D stihdam (May s) Önceki Veri: 115 bin ki i / Beklenti: 150 bin ki i. 15:30 ABD Çekirdek Ki isel Tüketim Harcamalar (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: % :30 ABD sizlik Oran (May s) Önceki Veri: %8.10 / Beklenti: % :00 ABD ISM malat Endeksi (May s) Önceki Veri: 54.8 / Beklenti:

11 Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlemi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir Ayr ca, Garanti Yat r m Menkul K ymetler A..'nin yaz l izni olmad kça bu raporlar n içeri i k smen ya da tamamen üçüncü ki ilerce hiç bir ekil ve ortamda yay nlanamaz, iktisab edilemez, al nt yap lamaz, kullan lamaz. Rapor gönderilen ki iye özel ve münhas rd r. 3 lave olarak, bu raporun gönderildi i ve yukar daki aç klamalar m z do rultusunda kullan ld ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynakl tüm talep ve dava haklar m z sakl d r.

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 12/04/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Mayıs 2013 GÜNDEM 6 Mayıs Pazartesi ALBRK 1Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: 47mn TL 10:45 İtalya PMI Hizmet Endeksi (Nisan) (Nihai) Önceki Veri : 45.5 / Beklenti: 45.9

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Ocak 2015 GÜNDEM 26 Ocak Pazartesi 11:00 Almanya IFO İş Çevresi (Ocak) Önceki Veri: 105.5 / Beklenti: 106.50 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı (Ocak) Önceki Veri: 74.60% / Beklenti: m.d.

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 29 Haziran 2015 GÜNDEM 29 Haziran Pazartesi MGK Toplantısı Saat 15:00 te Yapılacak Yunanistan Borsaları ve Bankaları Kapalı Olacak 10:00 ECB üyesi Nowotny Konuşacak 11:00 Türkiye Turist

Detaylı

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi 4Ç14 finansallarının açıklanmasının ardından, piyasanın odak noktası TL deki değer kaybının 1Ç15 sonuçlarını nasıl etkileyeceğine yoğunlaşmış durumda. Araştırma kapsamımızdaki BİST şirketlerinin 2014 yılındaki

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 15 Haziran 2012

HAFTALIK BÜLTEN 15 Haziran 2012 HAFTALIK BÜLTEN 15 Haziran 2012 Geçtiğimiz hafta İMKB endeksi bir önceki hafta kapanışına göre %2 artarak 58.468 puandan kapanmıştır. Pazar günü yapılacak olan Yunanistan'daki seçimler kısa dönemde piyasalar

Detaylı

YABANCI İŞLEMLERİ / HAZİRAN 2014

YABANCI İŞLEMLERİ / HAZİRAN 2014 YABANCI İŞLEMLERİ / HAZİRAN 2014 Borsa ve Yabancı İşlemler Yabancı yatırımcılar Haziran ayında Borsa İstanbul da 339 milyon dolar net satım gerçekleştirdi. Şubat ayından bu yana alımlarını güçlendirerek

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 20 Temmuz 2012

HAFTALIK BÜLTEN 20 Temmuz 2012 HAFTALIK BÜLTEN 20 Temmuz 2012 Geçtiğimiz hafta İMKB endeksi bir önceki hafta kapanışına göre %1.4 azalarak 61.792 puandan kapanmıştır. Geçtiğimiz hafta yurtiçinde açıklanan bütçe rakamlarında bir miktar

Detaylı

11/03-10/03 * Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Hisse Kodu Şirket 2011/03 2010/03 % Değişim 2011/1Q 2010/1Q % Değişim 13.05.

11/03-10/03 * Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Hisse Kodu Şirket 2011/03 2010/03 % Değişim 2011/1Q 2010/1Q % Değişim 13.05. ACIBD Acıbadem Sağlık Hizm. 25.516.451 17.707.813 44,10% 25.516.451 17.707.813 44,10% 2.310.000.000 100.000.000 ADANA Adana Çimento (A) 7.075.548 5.204.018 35,96% 7.075.548 5.204.018 35,96% 479.693.136

Detaylı

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTASYON, ENDEKS VE GRUP LİSTESİ TACİRLER YATIRIM KREDİLİ İŞLEMLER VE AÇIĞA SATIŞ LİSTESİ

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTASYON, ENDEKS VE GRUP LİSTESİ TACİRLER YATIRIM KREDİLİ İŞLEMLER VE AÇIĞA SATIŞ LİSTESİ İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTASYON, ENDEKS VE GRUP LİSTESİ TACİRLER YATIRIM KREDİLİ İŞLEMLER VE AÇIĞA SATIŞ LİSTESİ 09 / 05 / 2012 ULUSAL PAZAR A ACIBD E ACIBADEM SAĞLIK 25 A ADANA E ADANA ÇİMENTO

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 10 Temmuz 2015 GÜNDEM 10 Temmuz Cuma Yunanistan ın 2 milyar Bono Ödemesi Bulunuyor Yunanistan Parlamentosu Eurogroup Teklifini Oylacak İran ve P5+1 Nükleer Müzakerelerinde Son Gün 09:45

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

2014 Strateji Raporu Acı tatlı senfoni. 15 Ocak 2014

2014 Strateji Raporu Acı tatlı senfoni. 15 Ocak 2014 2014 Strateji Raporu Acı tatlı senfoni 15 Ocak 2014 Lütfen sorumluluk beyanı için son sayfaya bakınız. Tüm datalar 9 Ocak kapanışı itibari iledir. Türk Hisse Senetleri 2014 YILI TAVSİYEMİZ: SATIŞ DÖNEMLERİNDE

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Eylül 2011

AYLIK BÜLTEN Eylül 2011 AYLIK BÜLTEN 5 İMKB-100 54,055 Hedef İMKB-100 73,916 Yükseliş Potansiyeli %37 2010 2011T 2012T F/K 9.1 9.4 8.3 FD/VAFÖK 7.4 6.5 5.8 Eylül ayı Hisse Senedi Portföyü Hisse Yükseliş Potansiyeli Turkcell 30%

Detaylı

AÇIKLANMIŞ KAR-ZARAR RAKAMLARI-(2Ç2014)

AÇIKLANMIŞ KAR-ZARAR RAKAMLARI-(2Ç2014) ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Ağustos 2014 AÇIKLANMIŞ KAR-ZARAR RAKAMLARI-(2Ç2014) Kod Şirket 1Ç2013 2Ç2013 1Y2013 1Ç2014 2Ç2014 1Y2014 ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 0,36 0,06 0,42 0,01 0,04 0,06 170,7% -86,8%

Detaylı

Haftalık Teknik Analiz Bülteni

Haftalık Teknik Analiz Bülteni Haftalık Teknik Analiz Bülteni 10.12.2012 Haftaya Bakış İMKB'de yükseliş eğiliminin kısa süreli düzeltmelerle bu hafta da sürmesini beklemekteyiz. Özellikle Türkiye'nin kredi notuyla ilgili S&P ve Moody's

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Tarih YTL/USD 23.11.07 1.1939 52,331

Tarih YTL/USD 23.11.07 1.1939 52,331 XU030 66,211.35 203,136,145,331 170,145,024,986 6,333,141,509 12,670,827,071 8,869,023,452 9,496,614,488 100.1% 10.41 2.09 6.75 0.66 17,651,368,800-3.80-6.19 39.43 İMKB-30 Endeksi XUTUM 50,419.32 300,753,052,680

Detaylı

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün...

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Nisan 2015 Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Ben Franklin Nisan 2015 GÖRÜNÜM Ekonomi Mart ın sonuna doğru, Şubat ve Mart ın ilk yarısı boyunca gözlemlenen Türkiye

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 9 Temmuz 2015 GÜNDEM 9 Temmuz Perşembe 09:00 Almanya Ticari Denge (Mayıs) Önceki Veri: 22.1mlr / Beklenti: 20.5mlr 12:45 FED Üyesi Kocherlakota Frankfurt ta Konuşacak 14:00 İngiltere Merkez

Detaylı

1.ÇEYREK 2.ÇEYREK 1 ST QUARTER 2 ND QUARTER PAY KODU CODE PAY ADI EQUITY 02.01.2015 01.04.2015 ACIPAYAM SELÜLOZ ADANA ÇİMENTO (C)

1.ÇEYREK 2.ÇEYREK 1 ST QUARTER 2 ND QUARTER PAY KODU CODE PAY ADI EQUITY 02.01.2015 01.04.2015 ACIPAYAM SELÜLOZ ADANA ÇİMENTO (C) 1.ÇEYREK 2.ÇEYREK 1 ST QUARTER 2 ND QUARTER 2015 PAY KODU CODE PAY ADI EQUITY 02.01.2015 01.04.2015 ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ ADANA ADANA ÇİMENTO (A) ADBGR ADANA ÇİMENTO (B) ADNAC ADANA ÇİMENTO (C) ADEL ADEL

Detaylı

AYLIK BÜLTEN. Sayı : 154. Aralık, 2008. Tatil döneminde piyasalar:

AYLIK BÜLTEN. Sayı : 154. Aralık, 2008. Tatil döneminde piyasalar: AYLIK BÜLTEN Sayı : 154 Tatil döneminde piyasalar: mn $ 8, $ 3,5 Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kasım ayı enflasyon rakamları %.83 ile piyasa beklentisinin altında gelerek Merkez Bankası faiz indirim sürecini

Detaylı

Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR 2,67 2,32 2,59 2,36 2,80 Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Hisse Senedi Kapanış: 71.982 puan Günlük Hacim: 2.803 Mily ar TL +0,42% Piyasa Değeri: 441 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 9,66x Fiyat

Detaylı

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "Tarihler GG.AA.YYYY formatındadır" DIVIDENDS ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "The Date Format is DD.MM.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ( 01.01.2015-12.02.2015 ) Tarihler GG.AA.YYYY formatındadır DIVIDENDS ( 01.01.2015-12.02.2015 ) The Date Format is DD.MM. TEMETTÜ ÖDEMELERİ ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "Tarihler GG.AA.YYYY formatındadır" DIVIDENDS ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "The Date Format is DD.MM.YYYY" Isin Payın Kodu Özellik Ticaret Ünvanı Grup Genel Kurul

Detaylı

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

Ödenmiş Sermaye (Bin TL) Konsolide ACIBADEM SAĞLIK ACIBD 100.000 10.653 12.947 22% ADANA ÇİMENTO (A) ADANA 88.179 26.082 20.808-20% ADEL KALEMCİLİK ADEL 7.875 13.089 16.396 25% ANADOLU EFES AEFES 450.000 226.266 257.520 14% AFM

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 76,832-0.36-2.74 BIST-30 94,545-0.36-3.01 BIST-Sınai 71,305 0.34 0.08 BIST-Banka 143,379-0.69-4.91

Detaylı

Piyasalarda Bugün HABERLER. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 2008 No:2008 / 1911

Piyasalarda Bugün HABERLER. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 2008 No:2008 / 1911 HABERLER Piyasalarda Bugün 23 Ocak 28 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 28 No:28 / 1911 Tarih Ajanda 31 Ocak Aralık ayı Dış Ticaret verileri Merkez Bankası Enflasyon Raporu 4 Şubat Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 87,690 1.05 2.30 BIST-30 108,598 1.07 2.31 BIST-Sınai 80,715 1.53 2.53 BIST-Banka 162,326 1.03

Detaylı

AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2010 Sayı: 153

AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2010 Sayı: 153 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 21 Sayı: 153 Yunanistan ın tetiklediği ve diğer Avrupa Birliği ülkelerini de etkisi altına alacağı endişeleri ile yükselen borç krizi, Avrupa Birliği ve IMF in ortaklaşa aldığı önlemlere

Detaylı