TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not KHR-1 İki Ayaklı Robot Mekaniği Üzerinde Hareket Öğretme Yazılımı Geliştirilmesi Mehmet ALBAYRAK, Ümit ALBAYRAK, Muhammet Murat YAMAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Isparta Özet Bu çalışmada; Kondo firmasına ait KHR 1 robot mekaniği üzerinde robota hareket öğretme yazılımı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yazılım iki yönlü olarak çalışabilmekte, hem robota manuel olarak yaptırılan hareketlerin açılarını bilgisayar ortamına almak için, hem de verilen açılarda hareketin yaptırılması için kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan KHR 1 robot mekaniğinde on yedi adet servo motor bulunmaktadır. Servo motorlar robotun hareketi için gerekli gücü üretmektedir. Başka bir deyişle aynı zamanda gerçekleştirilen yazılım ile mekaniğin kontrolü de sağlanmaktadır. Yazılım Java yazılım dili kullanılarak geliştirilmiştir. Çalışmada robotun kendisine öğretilen hareketleri tekrarlayabilmesi amacıyla yapılan işlemleri kolaylaştırabilmek için bir ara yüz oluşturulmuştur. Ara yüzü kullanılarak robota hareket açıları kolaylıkla verilebilmektedir. Servo motorlar yazılımla ile öncelikle serbest bırakılarak hareket ettirilmekte ve istenilen sürede hareketleri tekrarlayabilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle robotun hareket algoritmaları kolaylıkla oluşturulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Robot, KHR 1 mekaniği, Hareket öğretme. 1. Giriş Robotiğin gelişim sürecinde, araştırmacılar uzun bir süre diğer makineler ile etkileşme olanağı olan robotların büyüsünde kalmışlardır. Robotik alanındaki birçok çalışmanın başlangıcı, robotların ilerde insanların yerine kullanılması ana temasından hareketle olmuştur. Endüstriyel robotlar uzun dönem, kurulum ve bakım dönemleri haricinde, insanlardan uzakta, üretim bantlarında çalışmak için tasarlanmışlardır. İnsan-Makine arası arabirimler sadece insanların, robotun hareketini (genellikle uç noktanın izleyeceği yörünge) belirleyen komutların girebileceği eğitim terminalleri gibi programlama araçlarından bulunmaktaydı. Başka bir değişle simülasyondan ileri gitmemekteydi. Robotlar, insanlarla etkileşimlerinin farkında değildi ve çoğu kez kazara insanlara zarar vermemeleri için çitlerle çevrili alanlarda çalışılmaktaydılar [1]. Günümüzde özellikle iki ayaklı robot çalışmalarında insansı hareket edebilen, insanlar gibi düşünebilmesi amaçlanan ve yapay zekâ algoritmaları kullanarak kendi veritabanını sürekli yenileyerek kendisini geliştirebilen (öğrenen) robot sistemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Asıl amaç insandan bağımsız kendi hareketlerine kendi karar verebilen sistemler meydana getirmektir. Tüm bu işlemleri yaparken robotlar için farklı öğrenme stratejileri geliştirilmiştir. Bunlardan sıklıkla karşımıza çıkan iki farklı öğrenme mevcuttur. Bunlar örneklerden öğrenme (danışmanlı-öğretmenli) ve gözlemlerden öğrenme (danışmansız-öğretmensiz) olarak sınıflandırılabilir. Eğer öğrenme bazı örneklendirmeler üzerinde yapılıyorsa, bu bir danışmanlı öğrenmedir ve verilmiş bir grup örnekten genel bir yaklaşım elde edilerek farklı öğrenmeleri de tanıyabilir. Burada öğrenme esnasında, sisteme sunulan örnekler bir danışman gibidir ve bu tip öğrenmeye, danışmanlı öğrenme denir [2].

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (4) KHR-1 İki Ayaklı Robot Mekaniği Üzerinde Hareket Öğretme Yazılımı Fiziksel sistemlerin dinamiği kısmen veya tamamen bilinmiyor olarak kabul edilebilir. Bir kontrolör optimal bir kontrol için ihtiyaç duyulan bilinmeyen işlemi öğrenebilmelidir. Gerçek kontrol, öğrenilmiş olan bu işlem baz alınarak gerçekleştirilebilir. Öğretmen veya danışman kontrolörün performansını değerlendirir ve performansı dereceli olarak artacak şekilde öğrenme işlemini yönlendirir. Danışmanlı öğrenme sistemi bazı kaynaklarda off-line öğrenme olarak da isimlendirmektedir. Eğitme işlemi sonlandığında öğrenme işlemi de bitmektedir [2]. Gözlemlerden öğrenme bir danışmansız öğrenmedir. Öğrenme esnasında özellikle belirli gruplara ait örnekler bulunmaz. Danışmansız öğrenme, diğer yaklaşımlardan farklı olarak öğrenme sistemiyle başarılır. Kontrolörün performansı bazı kurallara bağlı bir kriter tarafından dinamik sistemin çıkışında değerlendirilir. Bu öğrenmede, şayet öğrenme sistemi bir işlemi seçer ve cezalandırılmayan bir değerlendirme meydana gelirse, bu işlemin başarı yüzdesi düşer ve diğer bütün işlemleri seçme yüzdesi artar. İşlemlerdeki bu değişmeler cezalandırma veya ödüllendirme olarak da bilinir [2]. Kontrolör, değerlendirme fonksiyonu tarafından her zaman aralığında yönlendirilen en iyi kontrol hareketini öğrenmesi için tasarlanmaktadır. Bu tip öğrenmede, kontrolör bir öğretmene gerek duymadan öğrenebilir ve bu tip kontrolörlere on-line öğrenen sistemlerde denilmektedir [2]. Yapılan literatür taraması ışığında benzer çalışmaların başka çalışma grupları tarafından açık kaynak kodlu ve platform bağımsız olarak çalışan, simülatör olarak kullanılan yazılımlar olarak geliştirildiği görülmüştür. Bu çalışmalardan biri de Hirukawa ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen HRP isimli insansı robot platform projesidir [3]. HRP Projesi CORBA ile birlikte kullanılarak Internet üzerinden kontrol edilebilir hale dönüştürülmektedir [4]. Hazırlanan çalışmalar eğitim amaçlı da kullanılabilecek niteliktedir [5]. Ayrıca yazılımlar geliştirilirken mekanik ve matematik modeller dikkatle incelenmelidir [6,7]. 2. Hareket Öğretme Yazılımı Gerçekleştirilen yazılımda KHR 1 mekaniği üzerinde Java programlama dili kullanarak (platform bağımsız) hareket öğretmeli sisteme seçilmiştir. Yazılımın çalıştırılmadan önce robot seri port aracılığı ile bilgisayara bağlanmaktadır. Yapılan ara yüz ile hareket verilmesi istenen motorlar, belirlenen süre aralıklarında serbest bırakılarak dışarıdan manuel olarak verilen etkilerle yeni hareketleri öğrenmesi amaçlanmaktadır. Oluşturulan ara yüz ile hareketlerin pozisyon dereceleri bir pencere içerisinde görülebilmektedir. Pencerede çalıştır butonuna basıldığında serbest konumda iken robota öğretilen hareketleri tekrarlatılabilmektedir. Bu hareketlerden elde edilen açılar, *.csv uzantılı olarak kaydedilmektedir. Hazırlanan yazılımın ara yüzü Şekil 1 de gösterilmiştir. Sistemin kontrolü, PIC 16F873A mikro denetleyicisi içeren kontrol kartı tarafından sağlanmaktadır. Bu kontrol kartına RCB1 ismi verilmiştir. RCB1 iki adet kontrol kartından meydana gelmektedir. Bu kontrol kartlarına ID0 ve ID1 olmak üzerine kimlikler atanmıştır. ID0 robotun belden yukarısını (kafa, kollar ve gövdedeki servo motorları), ID1 ise robotun belden aşağısını (ayaklar, bilekler ve bacaklardaki servo motorları) kontrol etmektedir. Her bir kontrol kartı 12 adet kanaldan meydan gelmektedir. ID0 daki kanallar ch1...ch12 olarak isimlendirilmiştir. ID1 deki kanallara ise ch13..ch24 olarak isimlendirilmiştir. 60

3 Albayrak, M., Albayrak, Ü., Yaman, M. M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (4) Şekil 1: Geliştirilen Programın Ara yüzü. Şekil 2: KHR-1 Robot Mekaniği [8]. Şekil 2 de KHR 1 mekaniği ve üzerine yerleştirilen servo motorların kanal numaraları verilmiştir. Bu numaralandırma aynı şekilde yazılım içinde de aynı isimlendirilme ile kullanılmıştır. Tablo 1: Servo motorların çalışma adresleri [8]. Adresler Servo motorların durumları DDh Free DEh 1 DFh 2 E0h 3 E1h LOW E2h HIGH Kontrol kartı ile servo motorların arasındaki bağlantıyı iki adet mikrodenetleyici gerçekleştirmektedir. Bunlar PIC16F873A microdenetleyicileridir. Servo motorlara bilgilerin yollanabilmesi için mikrodenetleyicinin belli adreslerinden faydalanılmaktadır. Bu adresler ve adreslere göre motorların durumu Tablo 1 de verilmiştir. Yazılımda, ara yüzdeki motorların serbest bırakılabilmesi için herhangi bir checkbox seçildiğinde Tablo 1 e göre; DDh = free; değeri yollanmaktadır. Tablo 2: Programda kullanılan servo motor parametreleri [8]. Parametreler Adresler Tanımı CMD E8h command ID 00h-1Fh Kart ID # CH1..CH12 00h-27h Servo açı ayarı (00h = h = +20) TX CHKSUM 00h-7Fh (CMD + ID) &7Fh RX CHKSUM 00h-7Fh (ID + CH1+..+CH12) &7Fh Kontrol kartı ile servo motorlar arasında bilgi alış-verişi için programda kullanılan parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler ve mikrodenetleyicideki adres karşılıkları Tablo 2 de verilmiştir. Hareketi meydana getirebilmek için pozisyonları oluşturmak gerekmektedir. Hareketler pozisyonlardan meydana gelmektedir. Pozisyon kontrolleri aşağıda verilen java kodlarından oluşmaktadır. 61

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (4) KHR-1 İki Ayaklı Robot Mekaniği Üzerinde Hareket Öğretme Yazılımı public void writepositiondatatocontroler(string text) { String[] lines = text.split("\n"); boolean center0 = write0centerbutton.isselected(); for (int i = 0; i < lines.length; i++) { try { int bid0 = Integer.parseInt(board0Tf.getText().trim()); int bid1 = Integer.parseInt(board1Tf.getText().trim()); String line = lines[i].trim(); Position position = Position.readFromCSV(center0, line); selecttextarea(lines, i); position.getboardposition(0).setboardid(bid0); position.getboardposition(1).setboardid(bid1); testframecontroler.writeposition(position); testframecontroler.viewposition(); (Exception e) { Thread.sleep(100 * (10 - position.getboardposition(0).getspeed())); catch e.printstacktrace(); Elde edilen verlerin (hareket açılarını) daha sonra kullanabilmesi için bir veri tabanında saklanması gerekmektedir. Hareketler elde edildikten sonra servo motorların açıları *.csv uzantılı olarak kaydedilebilmektedir. İşlemin yapılabilmesi için aşağıdaki kodlarla kullanılmıştır. public void writepositiondatatotextarea() { StringBuffer addtext = new StringBuffer(); //item numarasını arama İnt itemno = searchitemno(textarea.gettext().trim()); boolean center0 = write0centerbutton.isselected(); textarea.append("\n" + testframecontroler.getposition().tocsvstring(itemno,4, center0)); Servo motorların durumlarını belirlemek için ise aşağıdaki kodlardan faydalanılmaktadır. public void setchanelpostion(int id, int degree) { JSlider js = (JSlider)leftCenterDegreeJSs.get(id); JTextField tf = (JTextField)degreeTfs.get(id); if (BoardPosition.POSITION_CH_VALUE_MIN <= degree && degree <= BoardPosition.POSITION_CH_VALUE_MAX) { js.setvalue(degree); tf.settext(degree + ""); else { js.setvalue(boardposition.position_ch_value_min); if (degree == BoardPosition.POSITION_GAIN_FREE) { tf.settext("free"); 62

5 Albayrak, M., Albayrak, Ü., Yaman, M. M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (4) else if (degree == BoardPosition.POSITION_GAIN_1) { tf.settext("gain1"); else if (degree == BoardPosition.POSITION_GAIN_2) { tf.settext("gain2"); else if (degree == BoardPosition.POSITION_GAIN_3) { tf.settext("gain3"); else if (degree == BoardPosition.POSITION_LEVEL_L) { tf.settext("l"); else if (degree == BoardPosition.POSITION_LEVEL_H) { tf.settext("h"); else if (degree == BoardPosition.POSITION_STOP_INSTRUCTION) { tf.settext("si"); 3. Sonuç ve Öneriler Çalışmada amaçlanan iki ayaklı robota hareket öğretme yazılımı platform bağımsız olarak da kullanılabilmesi hedeflenerek Java programlama dili ile gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yazılım ile KHR 1 mekaniği ve kontrol kartı için öğretmenli öğrenme hareket algoritmaları rahatlıkla geliştirilebilmekte ve robot üzerinden yaptırılan hareketlere ait açı bilgileri alınabilmektedir. Yazılımdan elde edilen verilen *.csv uzantılı olarak veritabanında saklanabilmekte ve daha sonra yeniden kullanılabilmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda hareketlerin daha insansı yaptırılabilmesi amacıyla yapay zeka algoritmaları yazılım içine entegre edilerek, hareket açıları ve sürelerinin optimizasyonu sağlanabilir. Günümüzde insansı hareket yapabilen hemen hemen tüm robotlarda benzer öğretmenli öğretme algoritmaları insan yürüyüşünden elde edilen açı bilgilerinden yaralanılarak yapılmaktadır. Benzer çalışmalar sporculara doğru hareket modelleri öğretmek ve insansı robotlar tarafından yapılacak hareketleri modellemek için de kullanılmaktadır. Sporculardan alınan hareket ile ilgili hız ve hareket açıları hareketlerin yeniden üretilmesinde kullanılmaktadır. Çalışmaya bu açıdan da bakıldığında daha farklı modeller içinde geliştirilebilir niteliktedir. Çalışmaya ileriki aşamalarda yapay zeka ve optimizasyon algoritmaları ilave edilebilecek niteliktedir. Kaynaklar 1. Şabanoviç, A., Yannier, S., Biltek Dergisi Web sayfası, 2. Sağıroğlu, Ş., Erler M., Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17 (1-2), 61-71, Hirukawa, H. et al., Humanoid robotics platforms developed in HRP, Robotics and Autonomous Systems, 48 (2004) Nakamura, Y., et al., Humanoid robot simulator for the METI HRP Project Robotics and Autonomous Systems, 37 (2001) Niederhauser, D.S., Stoddart, T., Teachers' instructional perspectives and use of educational software, Teaching and Teacher Education, 17 (2001) Mousavi, P. N., Bagheri A., Mathematical simulation of a seven link biped robot on various surfaces and ZMP, considerations, Applied Mathematical Modelling, (2006-in press) 63

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (4) KHR-1 İki Ayaklı Robot Mekaniği Üzerinde Hareket Öğretme Yazılımı 7. Paul, C., Morphological computation A basis for the analysis of morphology and control requirements, Robotics and Autonomous Systems 54 (2006) This is a partial translation of the Kondo Robot s, 64

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü

Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü Web Üzerinden Labview Kullanarak Altı Eksenli Robot Kolu Kontrolü * 1 Selim KAYA, 2 Barış BORU, 3 Eren Safa TURHAN, 4 Gökhan ATALI Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI

GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye GÖRÜNTÜ YAKALAMA AYGITLARINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERİN GPRS TEKNOLOJİSİ İLE TAŞINABİLİR CİHAZLARA AKTARILMASI TRANSFERRING

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği * 1 İsmail Öylek, 2 Metin Varan,

Detaylı

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 417-423

Detaylı

Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi

Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 1 Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi Eser ÇETİNER 1, O. Ayhan ERDEM 2 1 Bilişim Anabilim Dalı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burak GÜHER İKİNCİ EL TRAKTÖR SATINALMA BEDELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI İÇİN İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online MOBİL CİHAZ TABANLI YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRENME UYGULAMASI Kerim Kürşat ÇEVİK 1, Hasan Erdinç KOÇER 2 1 Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Bor Meslek Yüksekokulu, Niğde Üniversitesi, Bor/NİĞDE 2 Elektronik-Bilgisayar

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ WEB SİTESİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ali ALAGÖZ * ÖZET Günlük hayatın her alanına giren internet, iletişimden araştırmaya, alışverişten reklama her alanda yerini almış, ticaretin ve pazarlamanın

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (13-50) DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE Bünyamin HATİPOĞLU 1, Zafer ASLAN 2, Metin ZONTUL 2, Ali GÜNEŞ 2 1 İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR**

Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi. Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi Murat AYAZ*, Koray ERHAN**, Engin ÖZDEMİR** *Elektrik Eğitimi, Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli **Enerji

Detaylı

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home 39 GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması Kamil İNAL1, M. Ali AKCAYOL2 Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Yolu, Bağlıca, Ankara. Gazi Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Proje

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı