ORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS."

Transkript

1 DENEY HAYVANLARININ BAKIMI VE BESLENMESİ Dr. Senem HACIÖMEROĞLU İyi Bir Üretim Birimi Nasıl Olmalıdır? Hayvanların rahat yaşayabilmesi için; belirli koşulların sağlandığı, sağlıklı ortamlarda üretim yapılabilir. İlgili birim yapısal ve fiziksel özelliklere sahip olması gereklidir. 1- Yapısal Özellikler; Üretim yapılan birimlerin duvarları pürüzsüz olmalıdır. Kapılar kafes raflarından geniş olmalıdır. Zemin yıkanmaya uygun ve su olukları kafesleri etkilemeyecek yerde olmalıdır. 2-Fiziksel Özellikler; a-sıcaklık; Hayvanlar için optimum sıcaklık; ısınmak veya ısı kaybetmek için fazladan enerji harcamadığı bir sıcaklıktır. Ani sıcaklık değişimi meydana gelmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. b- Nem; Çok yüksek nem ortamda amonyak artışına, yuva materyalinin ıslanmasına, solunum yolu enfeksiyonlarına uygun ortam hazırlar. c-işıklandırma; En ideal uygulama 12 saat aydınlık- 12 saat karanlık döngüsünü sağlamaktır. Yüksek şiddette ışık albino hayvanlarda retina dejenerasyonu yapabilir. Aydınlık sürenin uzun olması dişilerde üreme döngüsü aksatılmış olur.

2 d- Havalandırma; Ortamda bulunan amonyak ve CO2 uzaklaştırmak için havalandırma gereklidir. Havalandırma sisteminde %100 atmosfer havasının sağlanması en idealidir. Gün içinde saatte 10 kez havalandırma yeterlidir. e-gürültü; Kobay, rat, fareler 85 db in üzerindeki ses şiddetine duyarlıdır. Yüksek ve tek düze olmayan sesler en zararlı olanıdır. Plastik materyaller metallere oranla tercih edilmelidir. f-kokular; Yaşam alanlarındaki bir çok koku, hayvanların dışkılarının bakteriyel parçalanması sonucu oluşur. Altlık temizliklerinin sık yapılması ve çıkan maddelerin ortamdan uzaklaştırılması ile amonyağın hayvanlara vereceği zararı engellenir. g-yuva Malzemesi; Hayvan kafeslerinin tabanında bulunan maddelerdir. Bu malzeme temas eden ve etmeyen diye ikiye ayırabiliriz. Temas eden malzemeler mısır koçanı, talaş, saman, yonca olabilmektedir. Temas etmeyen malzemelerde ise kafesin altında hayvana doğrudan değmeyen maddelerdir. Kafes tabanının altına yerleştirilir ve süspansiyon görevi görür. Antibiyotikler katılarak dışkının bakteriyel parçalanması ve koku meydana gelmesi engellenir. Deney Hayvanı Yetiştirme Yöntemleri 1- Genetik yöntemler; a- Akrabalı yetiştirme yöntemi; Saf yetiştirme ve hat yetiştirme yöntemi olarak iki tiptir. Saf yetiştirmede çok yakın akrabalardan arıkanlık elde etmek amacı ile uygulanır. En az 10 kuşak sonra arıkan elde edilir. Hat yetiştirme deney hayvanlarında pek kullanılmaz (öz. arap atları) b-çaprazlama (Melezleme) yöntemi; Et, süt, yapağı veya yerli ırkın bozulmaya yüz tuttuğu durumdalar da ve zooteknide kullanılan yöntemdir. 2- Ekolojik yöntemler; Deney hayvanlarının bazı etkenleri taşıyıp taşımamasına esasına dayanan ve buna göre belli gruplara ayrılan bir yöntemdir. a- Gnotobiyotik yöntem; Bilinen mikroorganizmalar dışında başka bir organizmayı taşımayan hayvanlar yetiştirme yöntemi. b- Mikropsuz (Germ free) yöntem; Hiçbir mikroorganizma taşımayan hayvanlar yetiştirme yöntemi. c- Özgül patojensiz (Spesifik patojen free); Hiçbir patojen mikroorganizma taşımayan deney hayvanı yetiştirme yöntemidir. Çevre sterildir, hertürlü patojen mikroorganizmanın bulaşması engellenir.

3 d- Sezeryanla alma; Yavruların sezeryanla anneden alınır ve ayrı olarak yetiştirilir. Bu yöntemle çevrenin steril olma koşulu aranmaz. e- Sınırlı flora; Mikropsuz yöntemle yetiştirilen hayvanlarda belirli (istenen) ve sınırlı mikroorganizma veya parazit kontaminasyonu sağlanarak yapılan yetiştirme tipidir. Ek olarak seçkisiz- konvansiyonel yetiştirme yöntemi ise; genetik ve ekolojik yöntemler dışında kısıtlayıcı olmadan yapılan yetiştirmedir. Ekolojik yöntemler ile yapılan yetiştirmedir. Deneysel uygulamalarda; Diyet kompozisyonu Diyet tipi Diyet kalitesi Ortam sıcakls caklığı Ortam nemi Barınd ndırma / kafes tipi Hayvan bakım m rutini Dış ve İç Faktörler Yem tüketimit Yemden yararlanma Canlı ağırlık k / Yaş Fizyolojik dönemd Sağlık k durumu GI flora Genetik yapı

4 Kemirgenlerin sindirim sistemi morfo-fizyolojik fizyolojik özellikleri Ağız z yapılar ları kemirmeye uygun bir anatomik yapıya sahiptir, Kesici dişleri köksk ksüzdür r ve devamlı uzayabilme özelliğindedir, indedir, Toz yemlerle beslendiklerinde; Kemirme aktiviteleri kısıtlanmk tlanmış olur, Kesici dişler aşıa şınamadığından uzar ve beslenemez ve ölürler Bu nedenle kemirgen ve tavşan an yemleri pelet denilen, sıkışs ıştırılmış ve şekillendirilmiş yemler kullanılmas lması daha uygundur. Karın n boşlu luğunun unun sol alt kısmk smını dolduracak kadar büyük b çekumları vardır. r. Fare sıçan s ve tavşanlarda anlarda midenin katı Kobaylarda gastro-intestinal kanalın n toplam hacminin %65 i Kadardır Çekum mikrobiyel fermentasyonun gerçekle ekleştiği çok fonksiyonel bir organdır. r. Çekumda; K ve B grubu vitaminler, Mikrobiyel protein sentezi, Selüloz loz sindirimi gerçekle ekleşir.

5 Fare ve SıçanlarS anların n Beslenme Özellikleri Noktürnal (gece aktif) hayvanlar olduklarından yem tüketimlerinin büyük b k bir kısmk smı gece gerçekle ekleşir. Açlık k ve susuzluk önce strese sonra kanibalizme yol açar. a ar. Yem ve su ad-libitum olarak sunulmalıdır Spontan obezite gelişmez, Yağda eriyen vitaminleri vücutlarv cutlarında uzun süreli s depolayabilirler, C vitaminini kendileri sentezleyebilirler, Kaprofaji ile B ve K vitamini ihtiyaçlar larını karşı şılayabilirler. Kobayların n Beslenme Özellikleri Tüm m kemirgenler gibi kaprofaji özelliği i gösterirler. g Bu nedenlerle diyetlerinin % sını selüloz loz oluşturmal turmalıdır. r. Selüloz loz GI sistemi birçok bakteriye çok duyarlı olan bu hayvanlarda bakteriyel flora dengesi için i in çok önemlidir. Diyeter selüloz loz ayrıca kaprofajinin sürmesi için i in gereklidir. Kobaylar aynen insanlar gibi kendileri sentezleyemediklerinden diyeter Vit C ye ihtiyaç duyarlar. Vit C ihtiyaçlar ları mg / kg yem dir Yemlerdeki Vit C nin, üretimden sonraki ilk 6 haftada % 50 sinin inaktive olduğu u unutulmamalıdır. Bu nedenle ya hep taze yem kullanılmal lmalı yada içme i suyuna Vit C karış ıştırılmalıdır. İçme suyuna günlg nlük k olarak Vit C 0,2-1,0 g / lt oranında nda katılabilir.

6 Tavşanlar anların n Beslenme Özellikleri Obeziteye yatkınd ndırlar. Tavşanlara anlara büyüme b dönemi d ve gebelik dışıd ışında ad-libitum besleme önerilmez. Diyetlerinde mutlaka yeterli miktarda selüloz loz bulunmalıdır. Selüloz loz kaprofajinin sürmesi için i in önemli bir bileşendir. endir. Diyeter selüloz loz azlığı ığında tüy t y yemeye bağlı barsak tıkanmalart kanmaları görülebilir. Kaprofaji fizyolojilerinde ve beslenmelerinde etkin bir role sahiptir. Sadece gece dışd ışkısını tüketirler. Bu yolla günlg nlük k B ve K vitaminlerini ve enerji ihtiyacının n %30 unu karşı şılayabilmektedirler. Kemirgenlerin günlg nlük k yem ve su ihtiyaçlar ları Günlük k su tüketimi; t Fare 15/ Sıçan S /Kobay 10 /Tavşan an 6 (ml / 100 g CA) Günlük k yem tüketimi; t Fare /Sıçan /Kobay 6 /Tavşan an 5 (g / 100 g CA) Yem tüketiminde t en temel belirleyici faktör r hayvanın n fizyolojik Dönemidir. Su tüketiminde t ise diyet kompozisyonu ve fizyolojik dönemd temel belirleyici faktörd rdür. r. Genel bir prensip olarak, kemirgenler tükettikleri t yemin 2,5-3 katı su tüketirler. t

7 Besin Madde gereksinimini belirleyen faktörler Genetik yapı, Kobaylarda L-glukolakton oxidaz enziminin yokluğuna una bağlı Vit C sentezleyememesi, Fizyolojik dönem, d Çevresel etkiler, Düşük k sıcakls caklık k değerleri erleri enerji ihtiyacını arttırır, r, Yüksek sıcakls caklık k değerleri erleri ise yem tüketimini t azaltarak besin madde gereksinimlerinin karşı şılanmasında nda problem yaratır, r, Mikrobiyolojik yapı, SPF hayvanların n barsak florası yeterli vitamin ve enerji sentezini sağlayamaz. Yüksek enerjili diyetlerde yem tüketimi t düşeced eceğinden, diyette diğer besin maddelerinin oranlar da arttırılmal lmalıdır. Besin Madde gereksinimini belirleyen faktörler Özel yemlerde özellikle ; otoklavlanmış yemlerde besin madde kayıplar pları oluşur, ur, Araştırma rma koşullar ulları, Cerrahi girişimler imler ağrıa ve stres yaratarak yem tüketimini t azaltabilir, Ağızdan yada diyetle uygulanan bazı deneysel maddeler iştahi tahı baskılayabilir, Kaprofajinin istenmediği i araştırma rma protokollerinde, besin madde gereksinimleri değişir ir diyet tekrar düzenlenmelidir. d Besin madde etkileşimleri, imleri, Yüksek enerjili diyetlerde yem tüketimi t düşeced eceğinden, diyette diğer besin maddelerinin oranları da arttırılmal lmalıdır.

8 Kemirgenler ve tavşan an gibi deney hayvanlarında nda enerji ihtiyacını karşı şılamak için i in yem tüketirler. t Tüm m fizyolojik ihtiyaçlar ların n giderilebilmesi için i in diyetin protein- enerji oranı çok önemlidir. Diyette protein azlığı ığı,, dengeyi enerji yönünde y nde bozacağı ğından malnütrisyon kaçınılmazd lmazdır. Diyette kullanılan lanı protein kaynağı ğının n amino asit dengesi de protein retensiyonunu belirlediğinden inden çok önemlidir. Diyet Tipleri Doğal içerikli i diyetler Tamamen doğal (mısır, soya, balık k unu v.b) yem ham maddelerinin kullanıld ldığı diyetlerdir Pürifiye (Saflaştırılm lmış) ) diyetler Doğal hammaddeler içerisinden i saflaştırılm lmış yem hammaddelerinin kullanıld ldığı diyetlerdir Örneğin protein kaynağı olarak Kazein yada Soya Protein İzolatı, karbohidrat kaynağı olarak Mısır Nişastas astasının kullanılmas lması Kimyasal diyetler Tamamen kimyasal olarak elde edişmi miş besin bileşenlerinin enlerinin kullanıld ldığı diyetlerdir Örneğin proteinler yerine tek tek amino asitler, karbohidrat yerine sukroz (şeker) kullanılmas lması

9 Araştırma rma diyetleri Otoklavlanabilir diyetler Tanımlanm mlanmış (defined)) diyetler (örn;( amino asitleri,vitaminleri, karbohidrat) Yokluk (deficient( deficient) ) diyetleri (örn;( E vitamini içermeyen) i Malnütrisyon diyetleri (proteini, karbohidrat,, yağ oranları değiştirilmi tirilmiş diyetler) Obezite diyetleri Düşük k proteinli diyetler Tedavi diyetleri Antiparaziterli diyetler Aterojenik (Hiperkolesterolemik) YAŞAMSAL PARAMETRELER FARE RAT KOBAY TAVŞAN YAŞAM SÜRESİ (yıl) ERİŞKİN AĞIRLIK (g.) (DİŞİ) ERİŞKİN AĞIRLIK (g.) (ERKEK) DOĞUM AĞIRLIĞI (g.) 1-1, KALP ATIMI (atım/dk.) SOLUNUM SAYISI (solunum/dk.) KAN BASINCI (sistolik/diyastolik) / / / /60-90 BEDEN ISISI (ºC) ,5-38, GÜNLÜK YEM TÜKETİMİ (g.) /100 g.ca 50/kg.CA GÜNLÜK SU TÜKETİMİ (ml.) GÜNLÜK İDRAR MİKTARI (ml.) 10-15/100 g.ca /kg.CA /kg.CA GÜNLÜK DIŞKI MİKTARI (g.) /kg.CA ÖNERİLEN ORTAM ISISI (ºC) ÖNERİLEN ORTAM NEMİ (%) ÖNERİLEN ORTAM IŞIĞI (saat)

10 Farelerin Bakımı Farelerin barına nağı hem hayvan sağlığı hem de kullanım m yönündeny nden uygun malzeme ve büyüklb klükte kte seçilmelidir. - Kafes ve altlık şeffaf ve steril edilebilir malzemeden olmalıdır. - Polikarbon malzeme ile kafes, paslanmaz çelik ile kafes kapakları yapılm lmış olmalıdır. Tel aralığı 6mm olarak ayarlanmalıdır. r. - Kafes optimum şartları sıcaklık k 20 0 C, %40-60 nem, IşıI şık k 12 saat aydınl nlık-12 saat karanlık k olmalıdır. - Kafes büyüklb klüğüne göre g hayvan sayısı ayarlanmalıdır. r. Hayvanların tüm m fiziksel ve davranış ışsal ihtiyaçlar larını karşı şılamalıdır. Kalabalık kemirgenlerde kanibalizme,, bireysel barınmada ise davranış problemlerine yol açar. a ar. Kobay Bakımı Kobay kafesleri tavşan an kafeslerine benzer, taban düz d z olmalıdır. Bedenine göre g ayakları küçük k olduğu u için i in ayak problemi yaratabilir. - Sıcaklık k C, nem %40-60 olmalıdır. Ani sıcakls caklık değişimlerinden imlerinden çok etkilenirler. AşıA şırı sıcak dişilerde ilerde abort,, 18 0 C altında yavru ölümlerine neden olur. - Şiddetli ışık k retinada dejenerasyona neden olur. GürültG ltü kobaylarda donma, hareketsizlik ve ölüme neden olur. - Ani hareketlerde dağı ğılma reaksiyonu gözlenir, g panik kafesden atlama, yavrulara saldırı ve hızlh zlı dönme hareketi gözlenir. g - C vitamini desteği i yeşillik ile yapılmal lmalıdır.

11 Tavşan an bakımı Tabanı tel örgü kafesler en çok kullanılan lan kafestir. Tabanı delikli sterilize edilebilir plastik kafesler ise en uygun kafes tipidir. -İdeal ısı 16 0 C dir.. Kritik sıcakls caklık -7 0 C C nin üzeridir. DüşükD sıcaklık k derecelerini daha iyi tolere edebilmektedir. -Gürültüye az duyarlıdır r fakat ani hareketlere duyarlıdır. r. -Hayvanların n bulunduğu u ortamdaki yüksek y amonyak solunum sistemi rahatsızl zlıkları ve konjuktivit oluşumunu umunu atırır. teşekkür ederim...

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür,

Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür, Damızlık Civcivlerin İlk Hafta Bakım-İdaresi Dave Watts, Batı Avrupa Bölgesinden Sorumlu Teknik Müdür, Damızlık bir civcivin ilk 7 günü, hayatının geriye kalan döneminde göstereceği performansı ve sağlığı

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu.

SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu. SU KALİTESİ VE HİJYENİ Derleyen Veteriner Hekim Nihat ALTUNAL Beypiliç Canlı Üretim Müdürü Beypiliç 15.Yetiştirici Semineri., Bolu., 22 Eylül 2010 SUYUN ÖNEMİ - Su hayat için vazgeçilmezdir, önemli besin

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA İLAÇ KULLANIMI

DENEY HAYVANLARINDA İLAÇ KULLANIMI DENEY HAYVANLARINDA İLAÇ KULLANIMI Prof.Dr.Ender YARSAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Modern tıbbın gelişmesinde hayvanlar üzerinde yapılan

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR KULLANIM TALİMATLARI ÜRÜN BİLGİLERİ SU BÜTÜN CANLILARIN TEMEL TAŞI! Bitkiler, hayvanlar ve de biz insanlar, milyonlarca yıl önce, sudan doğduk. Bahçe, süs ve yüzme göletleri ile

Detaylı

ARAŞTIRMACILARIN SORUMLULUKLARI

ARAŞTIRMACILARIN SORUMLULUKLARI ARAŞTIRMACILARIN SORUMLULUKLARI Araştırma, test etme ve eğitim amacıyla kullanılan hayvanların uygun bakımı, kullanımı ve insani olarak tedavisi için, hem hayvanın bilinmesi gerekli hem de bu amaçla hayvana

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı