Tüplere konulan kan neden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüplere konulan kan neden"

Transkript

1 Tüplere konulan kan neden pıhtılaşmaz?

2 Konu Seçimi: EDTA kompleksleri

3 Kimya konusu Đle Đlgisi: Sizlerle o dışd ışarıdan eve girmediğiniz iniz çocukluk yıllary llarınıza geri dönelim. d Arkadaşlar larınızla sokakta oyun oynarken kaç kere yere düşüp d p de dizleriniz, kollarınız yara bere içinde i inde ağlayarak a eve döndd ndünüz hatırl rlıyor musunuz? Anneniz sizi o halde görünce önce ''Niye dikkat etmiyorsun? '' diye azarlar, sonra yaralı olan bölgeyi b mikrop kapmasın n diye temizlerdi. Yaranız temizlendikten sonra yaranın üzeri, hemen kabuk bağlard lardı.. Bu kabukta yara iyice kapandıktan ktan sonra kuruyup kendiliğinden inden düşerdi.

4 Ufak bir yaranın n kısa k bir süre s içinde i inde kapanması sanırım m sizlerinde dikkatini çekmiştir. Herhangi bir kesik olayında neden insan kan kaybından ölmez? Kanın n durmasını sağlayan nedir? Đşte bütün b n bu soruların cevabı çok kolay; Kanın n PıhtP htılaşma özelliğinin inin olması.. Kanın n pıhtp htılaşmasının n nasıl l olduğunu unu anlatmadan önce kanın n yapısı ve görevlerini g hakkında çok kısa k bir bilgi vereceğiz. Daha sonrada sağlık k merkezlerinde bizlerden alınıp p tüplere t konulan kanların n neden pıhtılaşmadığını göreceğiz.

5 Ders planı Dersin Adı Kimya Sınıf 11/C1/C Ünite Adı Organik Kimya Konu Organik bileşiklerden iklerden Edta nın incelenmesi Önerilen SüreS dk

6 Öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranış ışlar 1.Edta Edta nın özelliklerinin kavratılmas lması 2.Edta Edta nın nerelerde kullanıld ldığının n açıklanmasa klanması 3.Edta Edta nın açık k formülünün n yazılmas lması 4.Edta ile yapılan bazı analizlerin yapılmas lması. Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve Teknikleri Kullanılan lan Eğitim E Teknolojileri- Araç- Gereç ve Kaynaklar Öğretmen Düz z anlatım m yöntemiy Soru- cevap tekniği Laboratuar ortamında deney yapma. Bilgisayar Tepegöz Tahta Kimya kitabı Deney malzemeleri ( Kimyasal ve cam malzemeler) Kalem Silgi Öğrenci Öğrenme- Öğretme Etkinlikleri Dikkati çekme Güdüleme Gözden geçirme Derse geçiş Bireysel öğrenme etkinlikleri Grupla öğrenme etkinlikleri Ders kitabı Defter Kalem Silgi Öğretmenin sınıfa s parmağı sarılı bir şekilde girerek kan aldırd rdım m demesi. Öğretmenin öğrencilere daha önce kan aldırıp p aldırmad rmadıklarını sorması. Öğrenciler konunun hedeflerinden haberdar edilir. Öncelikle öğrencilere Edta nın özellikleri hakkında bilgi verilir. Öğrenciler konunun değerlendirmesini erlendirmesini yaparlar. Öğrenciler gruplara ayrılarak, öğretmen kontrolünde nde deney yapabilirler.

7 Ölçme- Değerlendirme erlendirme Öğrencilere yapılan deneylerle ilgili sorular sorulur ve öğrencilerin verdiği i cevaplar doğrultusunda konu ya tekrar anlatılır r yada kalınan yerden devam edilir. Örümcek ağıa modeli ile öğrenciler değerlendirilir. erlendirilir.

8 Teorik bilgi: Söyle Kan Nasıl l PıhtP htılaşır? KANIN YAPISI

9 Kan; Alyuvar, akyuvar ve trombositler ile çeşitli kimyasal maddelerin bir arada bulunduğu u sıvıs bir dokudur. 3 tip kan hücresi h vardır. r. Alyuvarlar : Sayı olarak daha fazladır r ve yaşam am için in gerekli oksijeni sağlar. Akyuvarlar : Đnsanın n organizmasını dış etkilere karşı savunurlar. Trombositler : Pıhtılaşmayı sağlar. Kanın n birçok görevi vardır. r. Bu görevleri g 2 genel başlık k altında toplamak mümkm mkün. Bunlar Organizmanın n korunması (Pıht htılaşma, bağışı ğışıklık k sistemi )ile bir organdan diğer organa madde ve ısı taşı şınmasıdır.

10 KANIN PIHTILAŞMASI

11 Herhangi bir nedenle (yaralanma, çizik, kesilme ) başlayan bir kanamada; kan damarlarından kanın akmasını önlemek amacıyla meydana gelen süres reçlerin tümüne ''Pıht htılaşma'' deniyor. Peki eğere er pıhtılaşma olayı gerçekle ekleşmeseydi ne olurdu? Çok basit; en ufak bir kanama bile durdurulamazdı ve kan kaybından ölürdük. Vücudumuzda bir kesik veya yaralanma olduğunda unda kanamayı önlemek (Pıht htılaşmayı sağlamak) için i in ilk olarak hasarlı damar Serotonin salgılayarak layarak büzülür. b Serotonin küme yapmış trombositlerden salgılan lanır. Böylece kanın akması azalır. Daha sonra kanın n içinde i inde dağı ğınık şekilde dolaşan an trombositler devreye girer. Trombositler de özel bir madde salgılayarak layarak diğer enzimlerin bir yerde toplanmasını sağlar. Bu olayı karıncalar ncaların n bir yerde yem buldukları zaman diğer karıncalar ncalarında nda orada toplanmasına na benzetebiliriz.

12 Trombin (Thrombin)) kanı pıhtılaştıran bir proteindir. Trombin'e ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretilir. Trombin,, plazmada bulunan ve suda erime özelliği i olan Fibrinojeni fibrine yani suda erimeyen haline dönüştürür. d r. Bu da pıhtp htılaşma olayının n esas işlemidir. i (Kanın n pıhtp htılaşmasında temel madde zaten Fibrinojen proteinidir. Fibrinojen, vücut içinde i inde erimiş halde bulunmaktadır. PıhtP htı işleminin durağan an halidir.) Fibrinin dışd yüzeyinde yapış ışkan parçalar alar bulunur. Yaranın n olduğu u bölgede b bu molekül l yapış ışkan özelliğinden inden dolayı diğer fibrin moleküllerine llerine yapışı ışır ve uzun bir zincir meydana gelir. Oluşan bu zincirler birbirlerinin üstünden geçerek erek balık k ağıa ğına benzeyen bir pıhtp htı ağı oluştururlar. (Bu olayı da örümceklerin ağa örmesine benzetebiliriz.) Oluşan bu pıhtı ağı kan hücrelerinin h vücuttan v dışd ışarı çıkmasını engeller.

13

14 Görüldüğü gibi vücudumuzda v bir kesik veya yaralanma olayı olduğunda; unda; vücut v hemen sistemli bir şekilde harekete geçerek erek açılan a yarayı bir an önce onarmaya çalışıyor. Aynı sistem kolumuzu veya bacağı ğımızı bir sehpaya veya ağıa ğır r bir eşya e çarptığımız z zamanda devreye giriyor. Çarpmanın etkisiyle çarptığımız z bölge b hemen morarır. r. Çünk nkü kılcal damarlar parçalan alanır r ve içi kanama meydana gelir. Burada da hemen kanın n pıhtp htılaşma özelliği devreye gire ve tedavi başlar. Son olarak sizlere bir bilgi daha; Ameliyatlardan önce doktorlar hastanın n kanını aldırarak, hastanın kanının n ne kadar zamanda donacağı ğını tespit ettirir. Çünk nkü bazı insanların n kanı çabuk pıhtp htılaşmaz ve kanama hemen durmaz. Bu durumda ameliyat ve ameliyat sonrasında nda bazı zorluklara yol açabilir. a abilir.

15

16

17

18

19 Kan pıhtp htılaşması ve K vitamini Yağda eriyen bir vitamindir Kan pıhtp htıları vücutta bir seri kimyasal reaksiyon sonucunda oluşur. ur. K vitamini vücudun pıhtp htı üretebilmesi için i in mutlaka gerekli olan bir vitamindir. Çünk nkü K vitamini kanın n pıhtp htılaşması için in önemli olan protrombinin yapımında görevlidir. g K vitamini hayvansal ve bitkisel yiyeceklerin çoğunda bulunur. En zengin olanları, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve balıklard klardır. r. Đnsanlarda yetersizliğine ine pek rastlanmaz, fakat aşıa şırı kanamalarda, doğumda, yaralanmalarda ve bağı ğırsak florası bozukluklarında gereksinimi artar. K vitamini yağda eriyen bir vitamin olması sebebiyle

20 bağı ğırsaklardan yağlarla emilerek karaciğere gelir, ısıya dayanıkl klıdır, alkali, kuvvetli asitler, radyasyon ve okside edici ajanlar tarafından etkisizleşir. ir. Fazla E vitamini alınmas nması,, K vitaminin emilimini bozar. Yoğurt, kefir, asitlenmiş süt t bağı ğırsaklardaki bakterilerin K vitamini üretimini artırır. r. K vitamini kanın n pıhtp htılaşması,, kemiklerin sağlıkl klı olması ve kırıkların n iyileşmesi için i in gereklidir. Kanın pıhtılaşmaması nedeniyle burun kanamaları,, idrarda kan görülmesi, g deri altında mavi ve siyah noktalar K vitamininin yetersizlik belirtileridir. Emilim bozukluğu, u, çok düşük d k kalorili diyetle beslenme, uzun süreli antibiyotik kullanma ve damar yoluyla beslenme durumlarında gereksinmemiz artar.

21 Tüplere alınan kanlar neden pıhtılaşmaz? Öğretmen sınıfa s girdikten sonra öğrencilere sorar: Daha önce herhangi bir sağlık k merkezine gidip kan aldıran var mı? m Öğrencilerden bir kısmk smı bu soruya evet, bir kısmk smı ise hayır r cevabını verir. Daha sonra öğretmen tekrar sorar: Sağlık k merkezlerinde alınıp p tüplere t konan bu kanlar neden pıhtp htılaşmaz? Öğrencilerin daha önce buna dikkat edip etmediklerini sorar ve aşağıa ğıdaki bilgileri öğrencilere sunar.

22 Benden nasıl l kan alacaklar? Kan ön n kolunuzun toplardamarından (ven( venöz) ) veya parmak ucundan alınır, ardından içerisinde i EDTA çözeltisi bulunan tüplere t konulur. EDTA, kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir kimyasal maddedir ve önceden kan alınacak tüplerin t içerisinde i bulunur. EDTA nın en büyük b özelliği i birçok metal iyonu ile çok iyi bir şekilde kompleks oluşturabiliyor oluşudur udur ki bunu da yapısında bulunan OH lar ve N lara borçludur. Ortasına aldığı metal iyonunun dört d bir tarafını çevreleyen bir liganttır.

23 Edta

24 EDTA nın açık k yazılışı ışı etilen diamin tetra asetik asittir. Edta literatürde rde bazen H 4 Y olarak da gösterilmektedir. EDTA yani etilen diamin tetra asetik asit konulan tüplerde EDTA, kandaki kalsiyum iyonlarına na bağlanarak koagülasyon kaskatını bloke ederek kanın n pıhtp htılaşmasını engeller. Yani kalsiyum iyonlarını bağlayarak kanın n pıhtp htılaşmasını önler. Bu yolla Fibrinojenin fibrine dönüşmesi d engellenir. Kanın n pıhtp htılaşmasında temel madde zaten Fibrinojen proteinindir. Fibrinojen, vücut v içinde i inde erimiş halde bulunmaktadır. PıhtP htı işleminin durağan an halidir. Sudaki çözünürl rlüğü sınırlı olan EDTA nın,, pratikte en çok kullanılan lan şekli, disodyum tuzudurki,, bu bileşiğin in bilinen bir çok isimleri arasında en ç

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

ÇEŞME SUYU MU YOKSA YAĞMUR SUYU MU DAHA YUMUŞAK SUDUR?

ÇEŞME SUYU MU YOKSA YAĞMUR SUYU MU DAHA YUMUŞAK SUDUR? ÇEŞME SUYU MU YOKSA YAĞMUR SUYU MU DAHA YUMUŞAK SUDUR? Kimya konusu ile ilişkilendirme: Suların içinde bulunan iyonlardan yola çıkarak su sertliklerinin anlatılması ve yağmur suyunun ph sı ile asit yağmurlarını

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin...

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... içindekiler 03 05 09 RÖPORTAJ DAHİLİYE Gökhan Özoğuz baba oldu... Dengesiz hava sizi hasta etmesin BASINDA KADIKÖYŞİFA 13 KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... 2013:BİZİMŞİFA DERGİSİ

Detaylı

ETĐL ALKOL MÜ YOKSA METĐL ALKOL MÜ ĐÇTĐM?

ETĐL ALKOL MÜ YOKSA METĐL ALKOL MÜ ĐÇTĐM? ETĐL ALKOL MÜ YOKSA METĐL ALKOL MÜ ĐÇTĐM? KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐLENDĐRME: Etil alkol ile metil alkol arasındaki farkları ve kaçak rakılarda bulunan metil alkolün insan vücuduna ne gibi zararları olduğunu

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi.

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi. Teknolojiyi Tecrübeyle Buluşturduk Sayı 7 Ocak-Mart 2010 Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Dermatoloji (Kontakt Dermatit) Plastik Cerrahi (Liposuction) Üroloji (Greenlight Prostat Tedavisi) Kadın Doğum

Detaylı

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK.

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK. Tüp bebekte başarının sırrı Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr Recai Pabuçcu, daha önce tüp bebek uygulamasında başarı sağlayamayan hastaların en çok merak ettikleri soruları

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı